1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 http://www.danfoss.com/"

Transkript

1 Abstract With rapid industrial development, safety-critical control applications are increasing in size and complexity. This has resulted in serious challenges for the development of a safety-critical system. E.g., nowadays applications usually have a set of components with different safety integrity levels (SIL). The certification cost of each component is in the direct proportion to its SIL. In order to integrate such applications into one platform, all components have to be certified to the highest SIL, if no sufficient isolation is provided between each other. Consequently, it increases the total certification cost. Meanwhile, hardware platforms with improved processing power are required to execute the applications of larger size. To tackle the two issues mentioned above, the state of the art approaches are using more Electronic Control Units (ECU) in a federated architecture or increasing the frequency of a processor. In a typical federated architecture, each component of a specific SIL can be allocated on a dedicated ECU, and thus is isolated from components on other ECUs. However, using more ECUs has weaknesses such as error-prone inter-processor (off-chip) connections, large hardware weight and size, and high power consumption. Increasing the frequency of a processor is becoming painful now due to the explosive power consumption. Furthermore, components integrated into a single-core processor have to be certified to the highest SIL, due to that no isolation is provided in a traditional single-core processor. A promising alternative to improve processing power and provide isolation is to adopt a multi-core architecture with on-chip isolation. In general, a specific multicore architecture can facilitate the development and certification of safetyrelated systems, due to its physical isolation between cores, low power consumption, on-chip interconnection and natural support to on-chip hardware diversity and redundancy at the inter-core level.

2 The objective of this dissertation is to propose a multi-core system architecture for safety-critical control applications with reduced certification cost. Partitioning architecture is definitely employed to provide sufficient temporal and spatial isolation between components with different SILs in the multi-core architecture, aiming to support modular certification. It prevents failure propagation between isolated components. The dissertation focuses on partitioning design of both multi-core hardware and software architectures, in order to minimize efforts and cost of system certification at the integration time. Hardware architecture design concentrates on a firmware architecture on SoC platforms, providing separated hardware execution environments for the software executing on top. Software architecture design concentrates on software multi-core architectures, a multi-core real-time separation kernel and a paravirtualized hypervisor (trusted computing base). From a safety point of view, the multi-core system architecture shall be simple and certifiable, besides provide isolation between its hosted components. The isolation is a good base to implement safety patterns such as redundancy, diagnostics and diversity. A separation kernel HARTEX safety and a paravirtualized hypervisor RodosViso sc are proposed to provide isolation mechanisms for small fine-gained applications and large coarse-grained applications respectively. The HARTEX safety is extended from a single-processor real-time kernel HARTEX, aiming to enable isolation at the task level and support multi-core platforms. The RodosVisor sc is a paravirtualized version from a full virtualization hypervisor RodosVisor, targeting minimized code size, overhead and complexity. It provides isolation between its hosting virtual machines (e.g., generalpurpose operating systems, real-time kernels or bare-metal applications). The proposed multi-core hardware and software architectures are evaluated by the ARTEMIS project RECOMP (Reduced Certification Cost for Trusted Multi-Core Platforms) which this PhD project is a part of, and are tested by a case study (Safe Stop Demonstrator) provided by a local company Danfoss Drives 1. 1

3 Resumé Med den hurtige udvikling i industrielle produkter, så forøges også størrelsen og kompleksiteten af sikkerhedskritiske kontrolsystemer. Dette har ført med sig alvorlige udfordringer for udviklingsprocessen for sikkerhedskritiske systemer. Nu til dags består softwareapplikationer af et sæt af komponenter med forskellige sikkerhedsintegretitetsniveauer forkortet (SIL( Safety Integrity Levels)). Certifikationsomkostningen for hver komponent er direkte proportional med dens SIL. Hvis et sæt af komponenter skal implementeres på en platform, så skal alle komponenterne certificeres til den højeste SIL af de indgående komponenter, hvis der ikke findes nogen isoleringsmekanisme mellem komponenterne. Resultat er forøgede omkostninger til certificering. Samtidig kræves der stadigt kraftigere hardware-platforme til at afvikle de stadigt større softwareapplikationer. For at håndtere disse to ovennævnte problemer, så er den fremherskende tilgang enten at forøge processortakten ( clockfrekvensen) i en enkelt central processeringsenhed eller bruge flere beregningsenheder, de såkaldte ECUere ( ECU - Electronic Control Unit), i en distribueret arkitektur. Men svagheden ved at bruge flere ECUere er, at der skal bruges potentielt fejlbare forbindelser mellem dem, hardware af forøget størrelse med deraf følgende højere vægt, derudover følger også højere strømforbrug. Forøgelsen af processortakten er blevet smertelig, fordi den leder til et eksplosivt stigende strømforbrug. Ydermere skal alle komponeænter implementeret på en enkeltkerneprocessor certificeres til det højeste SIL af de indgående komponenter, fordi der ikke findes isoleringsmekanismer på en standard enkeltkerne-processor. Et lovende alternativ til at forbedre beregningskraften og indføre isolering af komponenter er at anvende flerkerne-processorarkitektur med indbygget isoleringsmekanisme på chippen. Helt generelt, så kan en specifik multikernearkitektur understøtte udviklingen og certificeringen af sikkerhedskritiske

4 systemer på grund af den indbyggede isolering mellem kernerne, det lave strømforbrug, de indbyggede forbindelser mellem kernerne, og den iboende hardware diversitet, redundans og systemopdeling på inter-kerne niveauet. Opgaven for denne afhandling er at foreslå og frembringe en flerkerne systemarkitektur for sikkerhedskritiske kontrolapplikationer med reducerede certificeringsomkostninger. Opdelingsarkitekturprincipper er ganske afgjort anvendt for at sørge for tilstrækkelig tidsmæssig og pladsmæssig adskillelse mellem komponenter med forskellige sikkerhedskritiske niveauer ( SILs) i flerkerne-arkitekturen. Formålet er at understøtte en modulær certificeringsproces. Opdelingsarkitekturen forebygger fejludbredelse mellem de isolerede komponenter. Denne afhandling fokuserer på partitioneringsdesign (isolationsdesign) af både flerkerne hardware og softwarearkitekturer med det formål at minimere certificeringsarbejdet og certificeringsomkostningen ved systemintegrationen. Hardwarearkitektur-designet fokuserer på firmware arkitekturer på SOC ( system-on-chip) platforme. Med firmware menes her hardwarenær konfigurering og hardwareudlæg samt datastrømshåndtering i hardwaren. Målet er at tilvejebringe et eksekveringsmiljø for softwareapplikationer på platformen. Softwarearkitekturdesign fokuserer på software for flerkernearkitekturer, et separationsunderstøttende flerkerne realtids-operativsystem samt en paravirtualiseret hypervisor (et lavtliggende softwarelag, som muliggør samtidig tilstedeværelse af flere operativsystemer på en platform). Fra et sikerhedskritisk sysnpunkt, så skal flerkernearkitekturen være enkel og certificerbar, foruden at den sørger for isolering mellem de komponenter, som eksekveres på den. Isolationen er et godt udgangspunkt for at implementere sikkerhedskritiske udviklingsmønstre (patterns) såsom redundans, diagnostificering og diversitet defineret i den sikkerhedskritiske standard IEC En separationsoperativssystemkerne HARTEX safety og en paravirtualiseret hypervisor RodosVisor sc er kandidater til at sørge for isolationsmekanismer for respektive finkornede og grovkornede applikationer. HARTEX safety er en videreudvikling af den enkelt-kernede realtidsoperativsystemkerne HAR- TEX. Formålet med denne er at understøtte isolation på trådniveau (en tråd

5 er en programafvikling) og at understøtte flerkerne-arkitekturplatforme. RodosVisor sc er en paravirtualiseret version af hypervisoren RodosVisor, som er en fuld virtualisering af platformen (paravirtualisering er virtualisering af en delmængde af platformsfunktionaliteten). Formålet er at sørge for isolation mellem de virtuelle maskiner, som er anbragt på platformen (det være sig almindelige operativsystemer, realtidskerneoperativsystemer eller programmer, som kører direkte på hardwaren uden mellemled). De frembragte flerkerne hardware- og softwarearkitekturer er blevet evalueret i ARTEMIS-projektet RECOMP( REduced Certification Cost for trusted Multi-core Platforms), som dette Ph.D.projekt er en del af. De er blevet testet i en demonstrationsopstilling udgivet af Danfoss Drives (nu en del af Danfoss Power Electronics)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 2013 AU

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

Dynamics gjort enkelt

Dynamics gjort enkelt Dynamics gjort enkelt VELKOMMEN til Produktions- & Logistikdagen 2013 FÅ NOGET MED HJEM - til at styrke virksomhedens produktions- og logistikflow. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER

VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER En undersøgelse af omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker i udvalgte danske virksomheder Pall Rikhardsson Martin Impgaard Birgitte Mogensen Anne Søgaard Melchiorsen

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere