Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte."

Transkript

1 Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

2 Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal yde tager udgangspunkt i den medmenneskelige støtte. De nære menneskelige relationer (nærvær, støtte og troværdighed) er de vigtigste værktøjer. Det handler om at turde. Det er vigtigt at vi er rustet og parat til at håndtere disse situationer. Intentionen med denne handleplan og materialekasse er at give handleanvisninger til personalet. Der kan naturligvis afviges fra sorgplanen, hvis hensynet til de berørte gør det relevant. Kommunikation med børn i sorg Sørg for at børnene har en fælles viden og information (undgå rygtedannelse) Vær åben og ærlig - også omkring dine egne følelser Giv alderssvarende, konkrete forklaringer. Hjælp barnet/hinanden til erindring. Det er de voksne omkring børnegruppen, der er de primære i en sorgsituation Derudover kan følgende inddrages: Sundhedsplejersken Hvis nogle børn på længere sigt reagere meget kraftigt på oplevelsen bør forældrene til barnet kontaktes og evt. Børnerådgivningen inddrages. Handleplanenes indhold 1. Når en elev dør 2. Når et barn mister en far/mor eller søskende 3. Hvordan forberede et tab (når en elev/forældre er mærket af døden) 4. a) Når et personale dør b) Når en pårørende til et personale dør c) Når en forhenværende kollega dør 5. Skilsmisse 6. Telefonliste 7. Materialekasser 8. Huskeliste til kontaktperson m.fl. 2

3 1. Når en elev dør Kommunikationsveje: Den person, der først får informationen, kontakter klasselæreren/basispædagogen, som er den ansvarlige for forløbet (=kontaktperson). Kontaktpersonens opgave: I princippet kan kontaktpersonen ikke udtale sig om noget, før der har været kontakt til de pågældende forældre. Kontaktpersonen skal være opmærksom på, at der kan være oplysninger forældrene ikke ønsker videregivet. Spørg konkret derom. Kontaktpersonen kontakter: Ledelsen og laver konkrete aftaler vedr. sorgplanen. De andre voksne omkring klassen/børnegruppen inklusiv personale i SFO og Juniorklub. Sundhedsplejersken. Hvis "afdøde" har andre søskende på skolen/i børnehaven, sørger kontaktpersonen for at de pågældende klasselærere/basispædagoger informeres. Børnene informeres: Det vurderes i det enkelte tilfælde sammen med ledelsen, om kontaktpersonen er i stand til at give denne information, eller om han/hun har behov for, at en anden træder til. Fortæl facts (afliv myter - måske kendes omfanget af ulykken ikke endnu) Er der dødsfald, så tænd evt. et lys på elevens plads (lys i materialekassen) Gi` børnene tid til forskellige reaktioner (nogle spørger, nogle vil lege videre, andre er tavse, nogle vil gerne fortælle m egne oplevelser ) Giv evt. tid til at tegne oplevelser, følelser Forældregruppen informeres: Kontaktpersonen/ledelsen skriver et brev til klassens/gruppens forældre med de nødvendige oplysninger. Brevet gives med hjem. Alle forældre til skolebørn kontaktes af en personale fra klassens team, så alle hjem vurderer, om børnene skal hentes direkte fra skole, eller gå med andre hjem. Er der tale om børn i indskolingen bedes (skal) forældrene arrangere, at børnene ikke kommer alene hjem. Har afdøde søskende på skolen, informer den pågældende klasselærer eleverne. Eventuelle fraværende elever informeres af klasselæreren samme dag. Ledelsens opgave: Friholde kontaktpersonen og andre voksne omkring klassen/gruppen til at udføre ovenstående opgaver ved at skaffe vikar. Eventuelle ekstratimer, der ligger ud over kontaktpersonens opgaver, aflønnes. I SKOLEN: Ledelsen informerer resten af skolens personale incl. teknisk personale om dødsfaldet, Skolens øvrige elever informeres i klasserne, når den nærmeste elevkreds er informeret. Flagning: Efter information fra ledelsen sættes flaget på halv den dag døden indtræffer på skolen er det teknisk personale der sørger for flaget, i børnehaven personalet. 3

4 Sundhedsplejersken opgave: Sundhedsplejersken kontakter hjemmet telefonisk for at spørge, om der er aktuelle spørgsmål, og aftaler evt. hjemmebesøg. Er der søskende medbringes en bog. Kontaktperson og sundhedsplejerske taler sammen om behov for besøg i klassen. Besøg af bedemand, præst og psykolog kan også overvejes. Dagene mellem dødsfald og begravelse: Kontaktpersonen og evt. en anden fra teamet aflægger hjemmebesøg medbringende en blomst (institutionen betaler). Her knyttes den personlige kontakt, snakkes om dødsfaldet, barnet, samt aftales nærmere omkring begravelse Afklar om forældrene ønsker, at eleverne med forældre deltager Fortæl, hvad der er gjort til nu (jf. ovenfor), og hvad skolen/børnehaven gør til begravelsen Vær åben over for forældrenes ønsker og afvisninger. Ved det første hjemmebesøg kan kontaktpersonen evt. medbringe kammeraternes tegninger. Måske vil forældrene gerne op på skolen og snakke med kammeraterne. Spørg evt. om sundhedsplejersken vil deltage. I SKOLEN: Klasselæreren sender brev til forældrene i klassen med yderligere oplysninger fx omkring begravelse Det er godt, hvis elever ønsker at deltage ved begravelsen, men de skal være ledsaget af egne forældre. Forældrene informerer skriftligt klasselæreren derom. Nogle børn ønsker at tegningerne skal med i graven. Afklar først med forældrene, om de synes, der er i orden. Hvis klassens forældre ønsker at samle ind fra eleverne, tager kontaktforældrene sig af det. Klassens normale aktiviteter fortsætter i dagene inden begravelsen, men det skal gives tid/ rum til snak, spørgsmål, tegning. I BØRNEHAVEN: Børnehavens normale aktiviteter fortsætter, men der skal gives tid og rum til snak, spørgsmål, tegninger mm. Kontaktpersonen informerer ledelsen, kolleger, teknisk personale om begravelsesdag, sted og tid, og om der er ønsker fra familien. Begravelsesdagen: Ledelsen sørger for vikardækning, hvis begravelsen foregår i arbejdstiden og informerer personale og børn om, at skolen flager på halv på grund af begravelsen. SKOLEN: Sekretæren bestiller og sender en krans fra skolen. Det tekniske personale sætter flaget på halv og efter jordfæstelsen hejser de flaget på hel. Skolen repræsenteres af klasselæreren samt det personale, der ønsker at deltage. På den afdødes plads kan der evt.brænde et lys på begravelsesdagen. Klassen kan synge en sang, den afdøde var glad for/en salme/læse om det at være ked af det. (se sang og litteratur forslag) BØRNEHAVEN: Leder/kontaktperson bestiller og sender en krans fra børnehaven, samt sørger for at flaget sættes på halv og efter jordfæstelsen hejses på hel. Ved en samling i børnehaven tændes der et lys for den afdøde, der synges en sang, evt. læses en historie. Dagen fortsætter som normalt, med rum for de tanker og følelser børnene giver udtryk for. 4

5 Opfølgning: Sundhedsplejersken tager kontakt og aftaler opfølgning. Personalet skal være opmærksomt på, at børn bearbejder sorg og tab på forskellige måder. Vær åben for lejlighed og tid til at huske/tegne/digte Tegningerne kan afleveres til hjemmet af kontaktpersonen, eller en anden voksen, der har stået barnet nær. Nogle forældre vil gerne besøge klassen/børnehaven, eller have besøg af kammeraterne. Nogle børn ønsker at besøge graven - giv besked til børnenes hjem, så de kan følge op derpå. Måske ønsker den afdødes forældre også at være med. I SKOLEN: Klassen kan evt. bytte plads (livet går videre). Måske skal klassen mindes eleven på årsdagen for dødsfaldet evt. ved at tænde et lys. 2. Når et barn mister en far/mor eller søskende Kommunikationsveje: Den person, der først får informationen, kontakter klasselæreren/klasselærerne/basispædagogen, som er de ansvarlige for forløbet (=kontaktperson). Er der, pga. søskende, flere kontaktpersoner koordineres kontakten til hjemmet. Kontaktpersonens opgave: I princippet kan kontaktpersonen ikke udtale sig om noget, før der har været kontakt til den pågældende familie. Kontaktpersonen skal være opmærksom på, at der kan være oplysninger forældrene ikke ønsker videregivet. Spørg konkret derom. Kontaktpersonen kontakter: Ledelsen og laver konkrete aftaler vedr. sorgplanen. De andre voksne omkring klassen/gruppen inklusiv personale i SFO og Juniorklub. Sundhedsplejersken. Børnene informeres: Fortæl facts (afliv myter - måske kendes omfanget af evt. ulykke ikke endnu) Gi` børnene tid til forskellige reaktioner (nogle spørger, nogle vil lege videre, andre er tavse, nogle vil gerne fortælle m egne oplevelser ) Giv evt. tid til at tegne oplevelser, følelser Forældrene informeres: Kontaktpersonen/ledelsen skriver et brev til klassens/gruppens forældre med de nødvendige oplysninger. Brevet gives med hjem. I SKOLEN: Klasselæreren (eller evt. en anden fra teamet) medvirker til at arrangere, at ingen børn behøver gå alene hjem. Eventuelle fraværende børn og forældre informeres af kontaktpersonen samme dag. Ledelsens opgave: Friholde kontaktpersonen og andre voksne omkring klassen/gruppen til at udføre ovenstående opgaver ved at skaffe vikar. Eventuelle ekstratimer, der ligger ud over kontaktpersonens opgaver, aflønnes. I BØRNEHAVEN: Der flages på halv den dag døden indtræffer. 5

6 Sundhedsplejersken opgave: Sundhedsplejersken kontakter hjemmet telefonisk for at spørge, om der er aktuelle spørgsmål, og aftaler evt. besøg i hjemmet. Kontaktperson og sundhedsplejerske taler sammen om behov for besøg i klassen/gruppen. Yderlige opgaver for kontaktpersonen: Afklar med barnets forældre, hvornår eleven begynder i skole/børnehave igen. Det er vigtigt at tale med børnene om, hvordan de bedst tager mod kammeraten. Afsæt tid og giv mulighed for at barnet kan fortælle om sine oplevelser, følelser - enten for klassen/gruppen eller til læreren/pædagogen. Dagene mellem dødsfald og begravelse: Kontaktpersonen og en anden fra teamet aflægger hjemmebesøg medbringende en blomst, som institutionen betaler og evt. tegninger til kammeraten fra børnene. I BØRNEHAVEN: medbringes en lille ting til barnet. Er der flere søskende koordinerer kontaktpersonerne hvem, der tager på hjemmebesøg. Formål: Knytte den personlige kontakt, snakke om dødsfaldet, med barnet, samt aftale nærmere omkring begravelse: Afklar om forældrene ønsker, at kammerater med forældre deltager i begravelsen. Fortæl, hvad vi har gjort til nu (jf. ovenfor), og hvad skolen/børnehaven gør til begravelsen.. Vær åben over for forældrenes ønsker og afvisninger. Måske vil forælderen gerne op på skolen/i børnehaven og snakke med kammeraterne. Kontaktpersonen sender brev til forældrene med yderligere oplysninger om begravelsen. Hvis familien ønsker at kammerater deltager ved begravelsen, skal de være ledsaget af egne forældre. Forældrene informerer skriftligt klasselæreren derom. Kontaktpersonen informerer ledelse, kolleger og teknisk personale om begravelsesdag, tid og sted, og om der er ønsker fra familien. I SKOLEN: Hvis klassens forældre ønsker at samle ind, tager kontaktforældrene sig af det. I BØRNEHAVEN: Hvis børnehavens forældre ønsker at samle ind, tager bestyrelsen sig af det. Normale aktiviteter fortsætter i dagene inden begravelsen, men det skal gives tid/rum til snak, spørgsmål, tegning. Begravelsesdagen: I SKOLEN: Ledelsen medvirker til vikardækning, hvis begravelsen foregår i arbejdstiden og informerer skolens personale om, at skolen flager på halv på grund af begravelsen. Skolens øvrige elever informeres via klassens lærere i klasserne. Sekretæren bestiller og sender en blomst fra skolen. Det tekniske personale (på skoledage og i øvrigt, når det er praktisk muligt) sætter flaget på halv og efter jordfæstelsen hejser de flaget på hel. Skolen repræsenteres af klasselæreren samt det personale, der ønsker at deltage. BØRNEHAVEN: Leder/kontaktperson bestiller og sender en krans fra børnehaven, samt sørger for at flaget sættes på halv og efter jordfæstelsen hejses på hel. Ved en samling i børnehaven tændes der et lys for den afdøde, der synges en sang, evt. læses en historie. Børnehaven repræsenteres af basispædagogen samt andet personale, der ønsker at deltage. Dagen fortsætter som normalt, med rum for de tanker og følelser børnene giver udtryk for. 6

7 Opfølgning: Skolesundhedsplejersken tager kontakt og aftaler opfølgning. Personalet skal være opmærksomt på, at børn bearbejder sorg og tab på forskellige måder. Vær åben for lejlighed og tid til at huske Kontaktpædagogen er ansvarlig for, at en fra teamet, får fulgt op på dødsfaldet med den pågældende elev. Det vil naturligt være den voksne, barnet er mest knyttet til. Nogle børn vil gerne, at klassen/børnehaven besøger graven - giv besked til børnenes hjem, så de kan følge op derpå. 3. Hvordan forberede et tab? Et sygt barn eller forældre, der skal dø! Klasselæreren/basispædagogen taler med forældrene om, hvad barnet ved, og hvordan det reagerede. Der kan aftales en handleplan for hvordan den kommende tid skal forløbe, hvilke hensyn der skal tages højde for. Klasselæreren/basispædagogen aftaler med forældrene, barnet (afhængig af alder) og evt. sundhedsplejerske, hvordan kammeraterne og deres forældre informeres: Hvad skal siges til børnene, af hvem, hvornår Man kan forberede børnene ved at tage emner op, som vedrører problematikken at savne, miste, glæde, sorg 4. Når et personale dør Ledelsens opgave: I SKOLEN: Ledelsen informerer skolens ansatte ved skoletids start (kl. 8), og der sættes besked op på lærerværelset om, at de, der mødes senere, skal komme ind på kontoret. I BØRNEHAVEN: Ledelsen informerer børnehavens ansatte senest kl. 8, og der skrives besked i bogen på pulten, så de, der møder senere får besked. Der flages på halv. Ledelsen ringer til de personaler, der er fraværende den pågældende dag. Ledelsen sørger for at berørte kolleger evt. kan fritages fra arbejde. Er det et personale fra Teknisk Personale er det Pedellen, der ringer til personalet. Ledelsen informerer de børn/den klasse, den afdøde var tilknyttet. Ledelsen skriver et brev til forældrene i de pågældende klasser/børnegrupper - fraværende børn og forældre informeres samme dag (af klasselærere/ basispædagoger). I SKOLEN: Er pågældende voksen en "hovedpersonale" i en mindre klasse kontaktes hjemmet i skoletiden. Det kan være ledelsen eller en anden fra teamet. Ledelsen frigør personale dertil. Forældrene bedes (skal) arrangere, at børnene ikke kommer alene hjem. Store elever kan også reagere tydeligt på sorg. Klasselærer vurderer om hjemmet skal kontaktes. Det aftales konkret om det er ledelsen eller klasselærer/teamet der informerer øvrige elever. Disse informeres i klasserne. Flagning: Der flages på halv - Teknisk personale på skolens flagstang, ledelsen aftaler vedr. børnehavens. Inden begravelsen: Ledelsen afklarer, hvad de efterladte ønsker af skolen (kolleger, elever..). Dette respekteres fuldt ud fx begravelse i stilhed. Ledelsen aflægger besøg med en buket blomster til de pårørende. (institutionen betaler) Klasselæreren/Basispædagogen giver forældre besked, om familien ønsker elev/ forældredeltagelse ved begravelsen. 7

8 Begravelsen: Foregår begravelsen i arbejdstiden, sørger ledelsen for, at personalet kan deltage. I SKOLEN: Elever, der ønsker at deltage ved begravelsen, fritages efter skriftlig meddelelse fra hjemmet. Ledelsen/sekretæren bestiller krans til begravelsen fra børn, personale og bestyrelse (institutionen betaler) Bestyrelsen deltager med repræsentanter. 4b. Når en pårørende til et personale dør I SKOLEN: Ledelsens opgave: Informerer kollegaer i henhold til den pågældendes ønsker ved skoledagens begyndelse eller ved besked på lærerværelset. Afklarer hvilken hjælp, der er behov for - og at optræde fleksibelt i forhold hertil. Er der tale om dødsfald i den ansattes husstand aflægger ledelsen et besøg i hjemmet med en blomst i perioden lige efter dødsfaldet. Deltagelse i begravelse i arbejdstiden, hvor der ikke er tale om meget nære familiemedlemmer (her ægtefælle, barn, børnebørn, søskende, forældre) sker ved hjælp af afspadsering eller omrokering. I BØRNEHAVEN: Ledelsens opgave: Informere kolleger ved dagens begyndelse, eller ved besked i bogen på pulten Kontakte den ansatte og afklare hvilken hjælp der er behov for, herunder tjenestefri i forbindelse med dødsfald og begravelse. Sørge for, at der sendes en lille blomst til hjemmet med hilsen fra børnehaven. Begravelsen: Lederen sender blomster fra børnehaven Ledelsen frigør de personaler, der ønsker at deltage i begravelsen, hvis det foregår i arbejdstiden. Ledelsen tager en omsorgssamtale med den ansatte, efter vedkommende er vendt tilbage til arbejde. Hvordan personalets private/personlige kriser i øvrigt håndteres, er beskrevet i børnehavens APV. 4.c Når en forhenværende kollega dør Ved en forhenværende kollegas død (ledelsen vurderer ansættelsens varighed, hvornår den er bragt til ophør, og om vedkommende er lokalforankret) sender ledelsen/sekretæren en hilsen fra institutionen til begravelsen. Ledelsen medvirker ved frigørelse af eventuelle kolleger, der ønsker at deltage i begravelsen. 8

9 5. Skilsmisse - når forældre flytter fra hinanden Vi har intentioner om, at etablere et åbent og godt forældre/skole-hjemsamarbejde, så det er naturligt, at børnehaven/skolen informeres, når der er forandringer i hjemmet, som kan påvirke barnet og dets hverdag. Der er tale om kontakt på voksenniveau. Barnet skal have den følelse, at det klarer de voksne! Det er vigtigt, at vi ved, hvor barnet bor, og hvem der kontaktes ved sygdom o.l. Det er vores holdning, at kontakten sker til den forælder, der har forældremyndigheden. Ved fælles forældremyndighed sker kontakten til den forælder, hvor barnet hovedsagligt bor - der kan opfordres til at begge parter deltager i samtaler, møder og arrangementer. Det er forældrenes ansvar at videregive til hinanden beskeder fra børnehaven/skolen - ikke barnets ansvar. En skilsmisse er en sorg og et tab for et barn. Teamet skal være særlig opmærksomt på børn i skilsmisse, og formidle kontakt til sundhedsplejerske, Børnerådgivning, Familiehuset Aftal i teamet, hvem af de voksne, der jævnligt snakker med barnet. Der kan aflægges et familiebesøg med "udlån" af de bøger, der er i kassen vedrørende skilsmisse. 6. Telefonliste Sundhedsplejersken, Kerteminde Rådhus, Eventuel mail Børnerådgivningen, Kerteminde Rådhus, Præster: Kølstrup sogn: Rynkeby og Revninge Sogn: Materialekasser - med lys, stage, tændstikker, sange, bøger, litteraturliste, refleksioner over sorg/ krise med børn o. a.. I SKOLENS MATERIALEKASSE (holdes ajour af sekretær/sundhedsplejerske) findes: Salmer i kassen (er på over-head og et enkelt papireksemplar) Nu titter til hinanden Dejlig er Jorden Morgenstund har guld i mund Lysets Engel Altid frejdig, når du går I østen stiger solen op. Supplerende litteraturliste og eksemplarer af bøger. Kassen I BØRNEHAVENS MATERIALEKASSE (holdes ajour af leder/sundhedsplejerske) findes: Godnatsangen af Sigurd Barret Børnebøger: Musen Malle, Mor er en Engel, Williams nye værelse, m.fl. 9

10 8. Huskeliste til kontaktperson m.fl. Ved elev eller elevs far/mor/søskende dødsfald Lige når det er sket: søskende? - koordinering med søskendes kontaktperson - kontakt til familien - hvad er sket? - Hvilken information må fortælles i klassen - information - ledelse - team og andre voksne - eleverne (incl. fraværende) - øvrige forældre - sundhedsplejerske flagning De næste dage: hjemmebesøg med blomst (+ evt. en ting til barnet) aftaler om evt. tilbagevenden til klassen/børnehaven (eller forældrenes besøg) aftaler om ønsker omkring begravelsen (deltagelse medarbejdere, elever, forældre?) Begravelsen: information om tid/sted til - team vikardækning ved deltagelse i begravelsen - klassens/gruppens forældre - Sekretær/ledelse blomst - Teknisk serviceleder/ledelse flag 10

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør.

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver forstanderen besked. I dennes fravær viceforstanderen. Ledelsen orienterer sig om fakta ved henvendelse til de pårørende.

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. Ved pludselig dødsfald: Personale samles. Information til alle i personalegruppen. Opringning til altpersonale der ikke er på arbejde.

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorgplan for Bække Skole

Sorgplan for Bække Skole Sorgplan for Bække Skole Omsorgsberedskab når - det, der ikke må ske, alligevel sker... For at tage - del i - kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006 Kontakt til ledelsen Skolen: 87108600 eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: 86404048/20480753 Viceskoleleder Morten

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013 Indledning Du sidder nu med Petersmindeskolens Omsorgsplan som første gang er udarbejdet i løbet af skoleåret 2000/2001. Udvalget bag udarbejdelsen af planen har haft den intention, at planen skulle være

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Hurup Skoles. Omsorgsplan. Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007

Hurup Skoles. Omsorgsplan. Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007 Hurup Skoles Omsorgsplan Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007 Dato 12-03-2014 Omsorgsplan til støtte, inspiration, information og som værktøj. GRUNDREGEL: Handl fornuftigt, og snak med andre, som du tror, kan

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord SKOVTROLDENS Sorg- og kriseplan Forord Hvert år mister over 2.500 danske børn deres far eller mor på grund af et dødsfald. Børn, der mister en forælder, har behov for voksenhjælp til at bearbejde sorgen.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Skolen i Ryparkens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at vi på Skolen i Ryparken har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykken

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere