Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29"

Transkript

1 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

2

3 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171 København K Matr. nr.: 198 Klædebo kvt. Opførelsesår: 1811 Fakultet: Det Juridiske Fakultet Brugere: Bygningssynet afholdt den: Deltagere i synet: Allan Hunt, Maskinmester, Campus Service City, Teknisk Service Kenneth Stahl, VVS-ingeniør, EKJ 1 INDLEDNING Københavns Universitet, Campus Service (CAS) og EKJ rådgivende ingeniører as har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 11. december 2008, gennemført bygningssyn på: Metropolitanannekset Bygningernes bruttoareal er 2174 m² Nye projekter vil blive indskrevet i synet med beløb estimeret ud fra erfaringer fra lignende projekter. Der foreligger ingen Energimærke af bygningen, idet denne er fredet. 1.1 Overordnet beskrivelse af tekniske anlæg: SfB nr: 50 VVS-anlæg, terræn Der har i 2000 været foretaget TV-inspektion af kloak i gården. TV-inspektionen viste, at der er mindre defekter i hjørne ved port, som holdes under observation. Disse defekter har dog ikke i det forgangne år forsaget driftsproblemer. I 2012 er i oprindelige varmefordelingsrør mellem bygning 1 og 2 blevet fremført nye PEX-rør for forsyning af gymnastiksalens radiatorer. SfB nr: 52 Spilde-/ Regn-/ drænvandssystem Spildevand er ført i støbejern og tilsluttet offentlig kloak i gade. Der er ikke meldt om driftsproblemer eller tæringer på spildevandsfaldstammerne. SfB nr: 53 Brugsvand

4 Side: 1.2 Der er et vandstik, som går ind i bygning 1 (Metropolitanannekset) og forsyner de to bygningers toiletter, håndvaske mv. Combivarmtvandsbeholder er udskiftet i 2002 og servicerer bygning 1. Beholderens magnesiumanode bør kontrolleres årligt. Afkalkning bør udføres hvert andet år. I bygning 2 ( Gymnastiksalen ) er der placeret el-vandvarmere, da der ikke findes varmt vand i denne bygning. I 2004 er brugsvandsledning (koldt vand) mellem bygning 1 og 2 blevet udskiftet grundet tæringer. Ellers er brugsvandsanlægget af ældre dato, men der er ikke konstateret øvrige tæringer eller i øvrigt meldt om driftsproblemer. En del ældre ventiler er dog fastgroet, men da der kun yderst sjældent er behov for afspærring, er dette foreløbigt ikke det store problem. Ved reparationsarbejder bør disse naturligvis udskiftes lokalt. Bevægelsesmeldere til urinaler i kælder bør udskiftes. Forslaget er medtaget i Energiplanen. SfB nr: 56 Varme og fjernvarme Varmecentralen, som forsyner begge bygninger, er placeret i bygning 1. Bygningerne forsynes af 2 vekslere med højtryksdamp fra Københavns Energi. Vekslerne er i 2004/2012 blevet renoveret/repareret. Flere ældre komponenter er ligeledes løbende blevet udskiftet, mens rørsystemet i varmecentralen er af en ældre dato, men der er ikke konstateret tæringer eller i øvrigt meldt om driftsproblemer på disse rør. Der er kun et blandeanlæg, der i dag forsyner alle radiatorer i bygningerne. Varmerør til forsyning af radiatorer er indstøbt i facader, og det er således ikke muligt at se tilstanden af disse, men der meldes ikke om driftsproblemer eller tæringer. Da varmecentralen kan forblive dampforsynet i mere end 8 år, bør den renoveres med hensyn til isolering af rør, ventiler mv. Forslag er medtaget i Energiplanen. SfB nr: 57 Proces-/ komfortventilation Der er i 2001/2002 installeret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler til tidligere EDB-rum i kælder, men ellers er der ingen ventilationsanlæg i bygningerne. Anlægget har været ur-styret, men er nu sat ud af drift, da lokalet ikke længere benyttes. På stort set alle toiletter i kælder er der etableret mekanisk udsugning, men på dametoilet ( ), er der kun naturligt aftræk. Generelt anbefales, at der foretages en oprensning af de eksisterende mekaniske udsugningsanlæg samt naturlige aftræk, da det tilsyneladende er flere år siden, dette er blevet foretaget. Desuden bør der etableres mekanisk udsugning fra dametoilet (01-

5 Side: ). Projektet er ikke med i økonomioversigten, da omkostningerne ligger under minimumsbeløbet. SfB nr: 58 Teknisk isolering, rørmærkning, asbest Dele af rørinstallationen i tidligere EDB-rum i kælder er udskiftet med ny isolering. Den resterende isolering på varmerør og rør for varmt brugsvand i kælderen er dog generelt gammel og trænger til at blive udskiftet med moderne type. Det er dog ikke umiddelbart rentabelt at udskifte isoleringen af energimæssige årsager. Isolering afsluttet med lærred mangler nogle steder at blive malet, hvilket forlænger levetiden af isoleringen betydeligt. Rørmærkning mangler på de oprindelige installationer. Omfang af asbestholdig isolering er registreret i KU's database. SfB nr: 61 Nødbelysningsanlæg I tidligere EDB UR-lokaler i kælder er der i 2001/2002 etableret et mindre anlæg. Afprøvning foretages 1 gang årligt af brandvæsenet. Der er ikke etableret nødbelysningsanlæg øvrige steder. SfB nr: 63 Stærkstrømsinstallation Fiolstræde 4-6 forsynes fra Dong Energy (Københavns Energi) via hovedtavle fra år 2000 som er placeret i kælderen. Der er ikke problemer med leveringsomfang og overbrændte sikringer. Gruppetavler er generelt udført i nyt materiel (GA-1 gruppeafbrydere). På UVgangene er tavlerne fyldt helt op og der er ikke umiddelbart plads til udvidelser. Der er generelt etableret fejlstrømsrelæer i alle tavler. Installationer og belysningsarmaturer er generelt af nyere dato og i god stand. Dog forefindes en del ældre afbrydermateriel på gange og trapper, hvor der muligvis kan være fremført stofledninger til. SfB nr: 66 Elevator Der er opstillet en handicapelevator i bygningen, denne er renoveret i SfB nr: 67 CTS-anlæg Blandesløjfe i varmecentral er tilsluttet CTS-anlæg i Ellers findes der ingen CTS-anlæg i bygningen.

6 Bygnings navn: Fiolstræde 4-6 / Metropolitanannekset Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 704 Side: EKJ KES VEDLIGEHOLDELSESSYN 53 Brugsvand ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Renovering af brugsvandsanlæg, bygn. 704 Rørinstallationen for brugsvand er af ældre dato og en udskiftning bør planlægges. 56 Varme og fjernvarme ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Udskiftning af indstøbte varmerør i facade, bygn. 704 Ældre rør til radiatorer er indstøbt i facade. Det er ikke muligt at se tilstanden af rørene, men såfremt der begynder at opstå tæringer, må en totaludskiftning anbefales ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Renovering af varmeanlæg, bygn. 704 Rørsystemet er af ældre dato, og behov for en udskiftning må forudses. I forbindelse med en udskiftning vil det være naturligt at sektionere varmeanlægget med et blandeanlæg for hver facade. Projektet er excl. indstøbte varmerør i facade, som er indeholdt i projekt ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Udarbejdelse af principdiagram for varmeanlæg, bygn. 704 Der findes ikke en oversigt eller tegninger over det eksisterende varmeanlæg. Der bør udarbejdes et principdiagram til brug for renovering, indregulering mv. 58 Teknisk isolering, rørmærkning, asbest ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Renovering af isolering i kælder, bygn. 704 I forbindelse med en renovering af varmeanlægget vil det være oplagt at skifte den forholdsvis gamle isolering i kælder. 63 Stærkstrøminstallation ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Registrering af el-installationer EL- Installationer registreres for evt. stofledninger og der etableres hovedledningsdiagram over forsyningsforhold.

7 Side: MYNDIGHEDSKRAV Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af BYG ved udtræk af synsdatabasen)

8 Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings teknisk anlægsmæssigt forhold: Ingen bemærkninger. 4.2 Tilsynets iagttagelser og forslag: Ingen bemærkninger 4.3 Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest i forbindelse med tekniske anlæg: I 1999 er foretaget en asbestregistrering (teknisk asbest) af K.U.'s ejendomme i indre by og område indenfor søerne. Rapport foreligger i KU s Bygningsregister og vedligeholdes af driften. 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: Ingen bemærkninger. 4.5 Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: Ingen bemærkninger.

9 Side: APV, UMV OG ARBEJDSMILJØFORHOLD Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af Campus Plan & Byg ved udtræk af synsdatabasen)

10 Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 Bemærkninger: APV er ikke modtaget.

11 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsensgade 11 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Algade 10 Algade 10 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2013 Til den 3. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Skipperparken 45 7130 Juelsminde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2015 Til den 21. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Askhavevej 1 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hedevej 40 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. september 2014 Til den 19. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere