ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ"

Transkript

1 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

2 На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 45. став 1. тачка 15. Статута Предшколске установе Ната Вељковић Крушевац, директор Установе, дана године подноси Управном одбору ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ Септембар, Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 2

3 I. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1. Активности на реализацији Програма развоја града Предшколска установа Ната Вељковић Крушевац основана је 01. јануара године спајањем Дечијег вртића Пчелица и ОУР Пионир. Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно здравствена и социјална заштита деце узраста до 6,5 гoдина старости. Организована је у форми три организационе целине сходно делатностима којима се баве: 1) Организациона јединица Вртићи се бави непосредним васпитно-образовним радом, негом, исхраном, превентивно-здравственом и социјалном заштитом деце узраста од једне до шест и по година, укључујући и програме од општег интереса и рад са децом на болничком лечењу. Организациона јединица Вртићи у свом саставу има 13 објеката комбинованог типа: Невен, Звончић, Лабуд, Колибри, Бисери, Голуб Мира, Лептирић, Наша Радост, Пчелица, Владо Јурић, Дечји Клуб, ЛАНЕ и СУНЦЕ и 67 група полудневног боравка деце у којима се спроводи обавезан припремни предшколски програм у објектима Установе (у 10 објекта у граду и у 50 објеката у приградским и сеоским насељима). У састав ОЈ вртићи улазе и специфични облици рада и услуга породици: Рад са децом организован је путем различитих програма: целодневни, полудневни, као и повремени специфични, у форми пружања услуга породици. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 3

4 А) Целодневни боравак, је облик рада који обухвата боравак деце у објектима Установе у трајању од 11 часова дневно. Просечан број деце у целодневном боравку је Целодневни боравак млађа деца Скала Број деце Цена 100% Број деце Цена 80% Ослобођени плаћања Треће дете 186 ДОР 3 ДБРС 2 РВИ 0 МОП 152 Укупно Целодневни боравак ППП Скала Број деце Цена 100% Број деце Цена 80% Ослобођени плаћања Треће дете 37 ДОР 1 ДБРС 2 РВИ 0 МОП 31 Укупно Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 4

5 б) Полудневни боравак је облик рада који обухвата боравак деце у трајању од 5 часова дневно. Табеларни преглед деце у полудневном бораваку за предшколски програм Подручје Број деце Цена Град Бесплатно Села Бесплатно Укупно 824 За млађу децу до 5,5 година Подручје Број деце Цена Град Бесплатно Села Бесплатно Укупно 326 Просечан број деце у целодневном боравку је ц) Болничка група је специфичан облик рада који се одвија на дечијем оделењу крушевачке болнице и подразумева рад са децом предшколског узраста која се налазе на дужем болничком лечењу. Рад се одвија у оквиру једне групе, пет сати дневно са просечно 15 деце. д) Луткарска радионица Пчелица је специфичан облик рада у Установи и функционише са основним циљем побољшања општих услова рада, односно осмишљавања, оплемењивања и опремања васпитних група и простора у којима бораве деца, раде и учествују у актуелним збивањима. Програмски задаци се одвијају по следећим садржајима: израда меканих играчака, педагошко-естетско осмишљавање васпитно-образовне средине (позорнице, паравани, слике, скривалице, лежаљке, кутићи), израда сценских лутки (гињол лутке), израда сценографија, маски и костима, израда лутака за новогодишње пакетиће, играчке по наруџбинама за продају на тржишту, шивење радне одеће, дечије постељине, столњака, завеса, пресвлака. Врши и друге услуге за потребе установе, стручно усавршавање, изложбе, семинари. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 5

6 е) Драмска играоница као специфичан облик рада са децом, припрема и реализује позоришне представе, контакт програме и приредбе за децу предшколског и основношколског узраста. Са децом систематски организује непосредан рад у сваком од вртића у форми драмских игара под називом драмске играонице. ф) Кухиња Пионир за основну делатност има припрему и дистрибуцију хране за децу предшколског узраста. Поред тога, а из делокруга свог производног програма припрема и дистрибуира ужине за децу основношколског узраста на територији града, оброке за кориснике Народне кухиње, и дриги уговорени послови за продају хране. Такође врши се продаја пекарских и посластичарских производа преко кантина. 2. Активности на реализацији политике цена Током радне 2013/2014. годину није било промене економске цене боравка деце у установи. Важећа економска цене боравка деце које се примењују од 01. септембра године је: За целодневни боравак ,00 динара За полудневни боравак 5.650,00 динара На основу Одлуке о друштвеној бризи о деци бр /2010 од године утврђена су права у области друштвене бриге о деци из надлежности града Крушевца, као и услови и начин остваривања тих права. Одлука се примењује од године. Учешће корисника у цени боравка је за целодневни боравак од 2.033,00 динара за прву (најнижа скала је у висини дечијег додатка), 2.700,00 динара за другу, динара за трећу, 4.860,00 динара за четврту, 5.400,00 динара за пету, 5.940,00 динара за шесту, 6.480,00 динара за седму и ,00 динара за осму регресну групу, а за полудневни боравак цена за кориснике је 1.000,00 динара. Разлика до прихваћене економске цене надокнађује се из буџета града и буџета републике. Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској устанви из средстава буџета града имају: Деца без родитељског старања Деца са сметњама у развоју Деца ратних војних инвалида категорије I-IV из оружаних акција после 17. августа године Деца корисника права на материјално обезбеђење породице по прописима о социјалној заштити Деца која бораве у дому Јефимија у оквиру спровођења услуге интервентног смештаја деце у кризним ситуацијама, по прописима о социјалној заштити и решењу центра за социјални рад. Треће и свако наредно дете у породици Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 6

7 Право на регресирање дела трошкова боравка у установи из средстава буџета града остварују родитељи за: Прво дете у износу од 20%, ако су у предшколској установи смештена два детета, и то од тренутка уписа другог детета у предшколску установу. Самохраном родитељу, пре утврђивања права на регресирање трошкова, приходи од утицаја на одлучивање о праву умањују за 25%. Од укупног броја уписане деце право на регресирање свих трошкова у предшколској установи остварује 635 детета. У буџету Републике Србије Министарство просвете, обезбеђују се средства за: Остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу по групи у седишту установе 35 група и ван седишта установе 51 група. Остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу на оделењу крушевачке болнице. У буџету Републике Србије Министарство за рад и социјална питања, обезбеђују се средства за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељког старања и децу ометену у развоју, у висини учешћа корисника у цени услуге. II. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Установа је за инвестиционе активности и текуће одржавање објеката и опреме у периоду до године укупно утрошила динара и то: 1) инвестиције динара - период године динара - период године динара 2) текуће одржавање објеката и опреме динара - период године динара - период године динара Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 7

8 1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГОДИНИ Задатак Предузете активности Резултати 1 Набавка играчака и дидактичког материјала за вртиће У току је припрема набавке Очекује се реализација до краја 2014.године 2 Набавка опреме и средстава за радне собе (намештај, сточићи, столичице, полице, АВ средства, камера, платно за пројекцију, пројектор и фото апарат Набављен је пројектор и фото апарат Очекује се реализација до краја 2014.године 3 Постављање нове ограде у вртићу "Колибри" На тендеру је изабран извођач Сума градња доо Ђунис Ограда је постављена, вредност посла је динара 4 Замена столарије у вртићу "Бисери" Расписан је тендер за замену столарије у вртићу Бисери У току је тендерски поступак по закону о јавним набавкама 5 Постављање инсталације за аутоматску дојаву пожара у свим вртићима Није реализовано због ребаланса финансијског плана Инвестиција је пренета у план за 2015.годину 6 7 Поправка и замена олука у вртићима "Наша радост", "Лабуд" и Голуб мира Изградња хидранта у вртићу "Владо Јурић" 8 Набавка рачунарске опреме Извршена је замена олука у два вртића, извођал Констуктор мил доо Крушевац Склопљен је уговор са ЈП Водовод Крушевац Набављена је планирана опрема испоручиоци ВД Софт и Феникс доо Вредност изведених радова је динара Очекује се реализација до краја септембра 2014.године Вредност набављене опреме је динара Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 8

9 1 Задатак Предузете активности Резултати Постављање инсталације за аутоматску дојаву пожара ОЈ Пионир 2 Изградња сепаратора Није реализовано због ребаланса финансијског плана Извршена је оправка и детаљно чишћење постојећег сепаратора Инвестиција је пренета у план за 2015.годину Извршена је процена да је рационалније улагање у постојећи сепаратор 3 Набавка опреме за домаћинство --- У плану за 2015.годину 4 Набавка службеног возила и доставног возила за превоз хране --- Планирано за годину 5 Набавка индустријских машина за прање посуђа за кухиње вртића --- Планирано за годину Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 9

10 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ Текуће одржавање објеката и опреме финансирано је из сопствених средстава а односи се на следеће активности: Ред. Период Период бр. Активност Укупно А Поправке објеката Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Централно грејање Електричне инсталације Б Поправке опреме Поправке опреме за саобраћај Поправка рачунарске опреме Опрема за комуникацију Поправке електронске и фотографске опреме 4. Поправка остале административне опреме 5. Поправке опреме за домаћинство Поправка опреме за пољопривреду Поправка опреме за образовање, културу и спорт 7. Поправке опреме за јавну безбедност УКУПНО (А+Б) У установи је се уредно одржавала опрема и уређаји по вртићима, сеоским групама и кухињи. На свим објектима су вршене текуће поправке и одржавање. Такође, сва опрема, уређаји и опрема су осигурани код Дунав осигурања Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 10

11 III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ДО ГОДИНЕ Остварени приходи у периоду износе : 1. Буџет Града % од укупних прихода 2. Министарство % Сопствени приходи % Укупни приходи: Укупни расходи Установе у периоду износе: динара. Остварени вишак прихода над расходима у износу динара је резултат следећих активности : - повећање сопствених прихода једнодневни излет у Рибарску бању, костими за завршну приредбу, екстерна продаја готових производа кухиње, израда играчака у сопственој луткарској радионици за новогодишње пакетиће за децу у вртићима и децу запослених и друго. - активне мере штедње по свим врстама трошкова, посебно по успешно реализованим тендерима за јавне набаке добара, услуга, опреме и инвестиција - сталне активности на наплати спорних потраживања од родитења и других корисника услуга Учешће сопствених прихода у овом периоду је износило 22.66% од износа укупних прихода (законом прописани износ је 20.00%). Захваљујући оствареним приходима и мерама штедње успели смо да крајем јуна извршимо исплату дела једне заостале зараде у износу од динара. У Установи се стално врши рационализација броја запослених. У претходном периоду смо од локалне самоуправе на челу са тадашњим градоначелником Братиславом Гашићем и Градске управе добили на коришћење зграду - вртић Дечији клуб у Обилићевој улици, а захваљујући активном учешћу у пројекту ИМПРЕС добили смо као донацију још 2 (два) комплетно опремљена вртића Лане и Сунце. То значи да, иако смо повећали капацитете за 3 нова вртића, нисмо повећавали број радника, већ смо прераспоређивали постојеће раднике и чак смо значајно смањили укупан број запослених. Број запослених 2009 год. је био 435 запослених, док данас Установа упошљава 418 радника, што значи да је укупан број запослених смањен за 17, иако су капацитети повећани за три нова вртића. У периоду од Установа је имала двонедељни пробни рад на припреми топлог оброка за раднике фирме Купер. Укупна извршена улагања трошак за овај посао су износила око динара, док је фактурисан износ прихода од динара. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 11

12 Установа је у току 2014.године имала значајне донације од више донатора: Врста донације Грађевински радови Опис радова Вредност Донатор Поправка фасаде у ОЈ Пионир Предузимач Бобан Милић из Београда Грађевински радови Израда комплетне фасаде у забавишту Вук Караџић РАЈ-ФАС из Крушевца Аудио опрема ТВ ЛЕД ФОКС и ДВД ВИВАКС за вртић Лане ИН ЕКСПОРТ ДОО из Крушевца Израда гасних инсталација Испорука, монтажа и пуштање у рад гасног котла и опреме у вртићу Лептирић ТЕКГАС ДОО Крушевац Набавка рачунарске опреме Обућа за децу Грађевински радови Набавка 4 компјутера са опремом и 2 штампача за компјутерску радионицу за децу 67 пари обуће за децу из материјално угрожених породица Израда и опремање антреа у Пионирском парку ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ТР НОВИЋЕВИЋ ЗЛАТИЦА предузетник из Крушевца Николо Крушевац Вртић Невен Донација клупица 5 ком. Донација 22 стабла туја, 2 јаблана, три брезе, 8 стабала јабука и две кајсије Од донаторске приредбе комлетно је израђено ново купатило на спрату, офарбана ограда вртића Донација пар славина за јаслене групе Окречен хол на спрату и осликан дечјим мотивима Обновљене оштећене плочице по купатилима Флуо арматура за целокупан хол вртића 91 ком. И флуо циви 150 Донација приручика за понашање у ванредним ситуацијама за све предшколце Пластични столови за воду Мале школице од бехатон плочица Два нова пешчаника Донација песка Орман за радну собу Донација воде Пакетићи за децу запослених- АС маркети Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 12

13 Вртић Звончић Кречење спољне фасаде Прокредит банка Комлетно офарбана ограда око вртића Прокредит банка Песак за пешчаник 3 приколице Дабижљевић Камење за алпинетум- 1 приколица- сепарација Кш Поплочавање керамичким плочицама и бетонирање степништа физичко лице Саднице за двориште Абадић Балвани 8 ком.за жардињерњ- Србија шуме Донаторска приредба купљени дискови, лајсне за ламинат у припремној групи, конструктор за млађу васпитну, једна канта јупола за кречење фасаде (за графите на фасади), 20 DVD-a. Вртић Колибри Три велика тепиха и један мањи од родитеља Телевизор плазма и ДВД -од ВИВЕ Клима од родитеља Фасадекс и фарба- од родитеља Гашић и Митровић Плочице и лепак за улазни део степништа Велика ролна папира за цртање- Душан Петронијевић Песак за пешчаник Полудневни облик рада Вук Караџић У оквиру Дечје недеље и приредби за родитеља прикупљена су новчана средства која су исроришћена за следећа: Замењена славина у купатилу, Окречене унутрашње просторије, Префарбан намешатај у холу вртића, Направљени нови панои Поправљена ограда и справе Санитарни елементи Дрво трешње и кугличасти Јасен и саднице цвеће ДВД плејер Вртић Пчелица Дечји радни сто 2 ком. 10 тепиха за радне собе од донаторске приредбе ТВ 2 ком. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 13

14 Вртић Лептирић и Лане 12 м3 тење 12м3 песка за пешчанике ТВ Плазма ВОКС 34 инча Донација од ЈКП у вредности од 5000 дин. цвеће и земља Огласна табла испред вртића Решетка испред вртића- Прохром Од донаторске приредбе завесе од мебла за радне собе и холове Два велика усисивача Зимзелене саднице-тује Вртић Голуб мира Саднице расадника Липа у вредности од дин. Цвеће из расадника В.Шиљеговац Рачунар вредност дин. Донаторска приредба помоћ дечаку Младену дин. Кречење радне собе прикупљено од родитеља млађе васпитне групе Вага за мерење ТТ децембар Штампач у износу дин. Цвеће за жардињере и хумус ЦД-плејер Материјал за санацију плафона Гредице за клупе у дворишту вртића ТВ и ДВД Вртић Бисери 2 камере- донација бишег градоначелника а садашњег министра одбране г-дина Братислава Гашића 10 садница црвеног храста- осигурање Винер штедиш ПВЦ натпис Бисери- од родитеља 2 батерије родитељи групе Реновирана радна соба у Глободеру у вредности од дин.родитељи и мештани Кухињица од иверице у Крвавици- родитељи Гредице за клупе у вредности од дин. Од донаторске приредбе Тонери за фасаду од донаторске приредбе Мини линија- родитељи групе Дрвена етно полица од колачара ЈКП Топлана вратила у првобитно стање паркинг испред вртића јер је пре 10 год. изводила радове на истом простору Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 14

15 Вртић Владо Јурић Саднице Донаторска приредба- песак, кречење Вртић Дечји клуб Радни сто за васпитаче- донација родитеља Тепих за радну собу, Завесе у холу, Бојлер у купатилу, Играчке, Цвеће, Асфалтиран улаз испред. ОЈ Пионир Донације Црвени крст Крушевац- -јаја 360 ком. - качкаваљ 120 кг. - млеко Мегле 204л Месна заједница Лазарица - паштете Агрожив- 416 ком. Од 150г - Пилећи паприкаш- 96 ком. Од 300 г - вода 90 балона од 5л - кафа 3 у ком. Градска управа Тестенине 150 кг. Ферија комерц- Каоник - сир од 50 кг. Саднице воћа 60 ком. МЕРЕ ШТЕДЊЕ 1. У установи се активно спроводе мере штедње, чији је ефекат највећи код спроведених тенера за јавне набавке за гориво, струју, осигурање, намирнице за прихпрему хране, средства за хигијену и друго, где је укупна уштеда по потписаним новим уговорима на годишњем нивоу око динара. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 15

16 ОБЛАСТ - ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У ПУ Ната Вељковић, током радне 2013/14. године, програми неге и васпитнообразовног рада одвијали су се према Правилнику о општим основама предшколског програма, Предшколском програму вртића и Годишњем плану рада Установе. Програм неге и васпитно-образовног рада у групама деце до 3 године Деца узраста до 3 године су у радној 2013/14. години била распоређена у 30 васпитних група млађег, средњег и старијег узраста. Од наведеног броја група, три групе (у вртићима Лане, Сунце и Владо Јурић ) су биле мешовитог састава (деца од 1 до 3 године). Просечан број уписане деце овог узраста током радне године износо је 502. Просечан број присутне деце био је 305, што износи 61 % присутности. Планирање, реализација и евалуација програма неге и васпитно-образовног рада одвијали су се у складу са Предшколским програмом дечјег вртића и Годишњим планом рада Установе. Евиденција у Књигама неге и васпитно-образовног рада се водила благовремено и у складу са Упутством. Програм неге имао је за циљ одржавање хигијене деце и стварање услова за усвајање хигијенских навика, задовољавање дечјих потреба за сном, исхраном и боравком на свежем ваздуху, чиме се доприносило општем развоју детета. Програм неге је реализован кроз свакодневни рад у групи. Медицинске сестре васпитачи су редовно, на недељном нивоу, планирале различите активности неге и превентивноздравствене заштите, које су биле у функцији обезбеђивања услова за реализацију васпитно-образовног рада, укупног развоја и напредовања детета. У оквиру превентивно-здравствене заштите, сестре-васпитачи и сестре на превентиви систематски су пратиле и сагледавале све факторе који штите или угрожавају дечје здравље. Сва деца која полазе у вртић имала су потврде лекара да су здрава за колектив. Здравствено стање деце сестре-васпитачи су пратиле свакодневно, а раст и развој сестре на превентиви су контролисале периодично (3 пута годишње), о чему постоји евиденција. Васпитно-образовни рад се одвијао кроз игру, као основни облик учења код деце, путем система активности и игара којима се стимулишу основне сфере развоја (физичко-сензорни, емоционално-социјални и сазнајни развој). Планирале су се и реализовале активности и игре у области опажања, социјално-емоционалних односа, моторичких, музичко-ритмичких, графичко-ликовних, језичких, интелектуалних и, ређе, драмских активности. Повремено се уочава слабија повезаност и синхронизација дневних активности, што се у наредном периоду може превазићи увођењем тематског планирања. Индивидуализација васпитно-образовног рада уочљива је током адаптационог периода деце. Планирање и реализација активности на отвореном простору није увек одговарала динамици предвиђеној РП, те у наредном периоду овим активностима треба посветити посебну пажњу.. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 16

17 Средина за учење и развој, као значајан фактор развоја деце овог узраста, била је оптимлна, у односу на услове и углавном пратећи актуелна дешавања и планиране васпитно-образовне активности. Промене у средини за учење и развој се током године спорадично планирају/евидентирају. У оплемењивању радних соба, активно су учествовали родитељи (донирање или израда играчака). Неопходно је и даље радити на креирању физичке средине која плански подтиче развој и учење деце. Посматрање и праћење дечјег развоја и напредовања евидентирано је у Књигама неге и васпитно-образовног рада, у оквиру недељних запажања и Тромесечне анализе неге и васпитно-образовног рада. Медицинске сестре васпитачи ретко користе додатне технике систематског посматрања и праћења дечјег развоја и напредовања. Дечји портфолио, као документ о дечјем напредовању, постоји у старијим јасленим групама и садржи дечје ликовне радове и/или исказе. Родитељи су повремено били укључени у креирање портфолија. Сарадња са породицом реализована је кроз облике и садржаје сарадње планиране Програмом сарадње са породицом. Потребно је радити на чешћем укључивању родитеља у процес планирања/реализације/евалуације активности и редовном информисању о напредовању деце. За радну 2014/15. годину, издвајају се следећи приоритетни задаци: 1. унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања, формирањем дечјег портфолија и коришћењем најмање једне технике систематског посматрања, 2. редовно информисање родитеља о напредовању деце путем родитељских састанака и/или путујућег портфолија ; 3. планирање васпитно-образовног рада на принципима тематског планирања, имајући у виду анализу података о расту и развоју детета. Васпитно-образовни рад са децом од 3 године до укључивања у програм припреме за школу Васпитно-образовни рад реализован је по моделу А у вртићу Невен у 8 група, а по моделу Б у 30 васпитних група у осталим вртићима. Овим програмом на годишњем нивоу било је обухваћено 980 деце, а проценат присутности деце износио је 65 %. Васпитно-образовни рад имао је за циљ стварање подстицајне средине за развој и учење деце, стимулисање дечијег развоја кроз све аспекте, праћење развојних карактеристика деце и стварање добре сарадње на релацји породица -вртић - локална заједница. Педагошка документација васпитача је благовремена и у складу са упутством. У односу на планиране задатке закључује се да: програмирање и планирање васпитно образовног рада је било у складу са утврђеним развојним нивоом групе и да су се циљеви и задаци током године усклађивли са развојним могућностима и интересовањима деце. Васпитачи су користили 1-2 инструмента за праћење развоја деце, а анализу добијених података периодично интегрисали у рубрике: Белешке о деци и Евалуација васпитно-образовног рад током етапе. Одабир метода и облика рада није увек у складу са типовима активности, па сходно томе у наредном периоду треба радити на побољшању овог сегмента планирања. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 17

18 За децу са развојним сметњама, која су била обухваћена овим програмом, израђено је 8 индивидуалних планова подршке и 2 ИОП-а. ИПП/ИОП је саставни део плана рада групе. На основу извршеног увида може се костатовати да је евидентан напредак деце у областима за које је ИПП/ИОП урађен. У свим васпитним групама васпитачи воде потфолио детета, који представља део педагошке документације. Портфолио је формиран по областима рада или по аспектима развоја детета и садржи продукте дечијег ликовног или говорног стваралаштва, фотографије, а ретко исказе родитеља о дечјим интересовањима и особеностима. Сходно томе, у наредном периоду у оквиру сарадње са породицом треба радити на укључивању родитеља у креирање портфолија и поштовање планиране динамике информисања родитеља о развоју и напредовању детета. Укљученост породице у живот и рад деце у вртићу доприноси побољшању квалитета рада са децом. Постојећу добру сарадњу са породицом у реализацији активности треба искористити као полазну основу за укључивање родитеља у систематичније планирање и евалуацију реализованих активности. Васпитно-образовнои рад у групама припремог предшколског програма У радној 2013/14..години у Установи су Припремни предшколски програм похађала укупно 1162 предшколаца, и то: * у 18 група у целодневном облику рада у седишту Установе, * у 18 група у полудневном облику рада у седишту Установе, * у 47 у полудневном облику рада ван седишта Установе. Васпитно-образовни рад је реализован по Моделу А у 3 групе целодневног боравка (у вртићу Невен ), а 80 група је радило по Моделу Б (Правилник о општим основама предшколског програма дечјег вртића). У току реализације васпитно-образовног рада остварен је циљ припремања деце за полазак у школу, кроз утицање на њихов целовит развој и стварање услова да свако дете развија своје способности и особине личности, проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе. То истовремено представља основ за стицање нових облика учења, сазнања и понашања. Васпитачи су своја запажања и продукте дечјег стваралаштва систематизовали у документ о дечјем развоју и напредовању Моја ризница из вртића (дечји портфолио), који је достављен стучним сарадницима основних школа приликом тестирања деце за полазак у школу. Портфолио ће размотрити и учитељи на почетку школске 2014/15. године. У оквиру инклузивног програма функционисали су тимови које чине стручни сарадник/сарадник, васпитач и родитељи/старатељи детета са развојном потешкоћом. Циљ тимова је био заједничко доношење одлука о аспектима развоја који ће се стимулисати код сваког детета понаособ. Резултати рада су задовољавајући, а остварена је и конструктивна сарадња са Одељењем за друштвене делатности Градске управе и Интерресорном комисијом на нивоу града. На основу решења Интерресорне комисије, Припремни предшколски програм ће током 2014/2015. похађати и деца старија од 6,5 година (укупно 12). Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 18

19 У току радне године је реализован велики пројекат у групама ППП (Мали еколози), а започето је и оствариваење нових пројеката на нивоу група (видети: Извештај о раду Актива васпитача реализазора ППП). Сарадња са родитељима/старатељима и локалном заједницом је остваривана путем планираних облика сарадње на нивоу Установе и конкретне групе, као и кроз реализацију горенаведених пројеката. Извештај је начињен на основу увида у педагошку документацију васпитачареализатора Припремног предшколског програма и посебних и специјализованих програма, о чему постоје посебни извештаји стручне службе. Рад са децом са развојним сметњама На основу располoживе и од родитеља приложене документације у вртићима у току радне 2013/2014. године 24-оро деце са развојним сметњама (dysphasia evolucionis receptiva et expresiva, cer. paraliza, sy L.Down, мешовити развојни поремећаји са елементима дисхармоничног развоја и аутизма, код којих је IR испод просечног за календарски узраст, sclerosis tuberosa, hemiplegia inf.) укључено је у рад вршњачких група у ПУ Ната Вељковић. Деца су била смештена у редовне васпитне групе у складу са принципима инклузивног васпитања и образовања. Ради унапређивања рада са децом са развојним сметњама предшколског узраста и стварања услова за за њихово потпуно укључивање у редовни васпитно-образовни систем ПУ у право време и на одговарајући начин, а након дуже опсервације и праћења у васпитним групама (укључивање у рад и напредовање), Тим за инклузивно образовање током децембра године и јануара године израдио је 11 ИПП-а, тако да је у радној 2013./14. години 18-оро деце радило по ИПП-у и двоје по ИОП-у, за чију су израду родитељи дали писано одобрење. Планови обухватају и покривају све области дечјег развоја, а њима се усклађују методе, средства и облици рада могућностима деце и активирањем свих очуваних способности стварају услови за њихов оптималан и свестран развој, ублажавају ефекти исподпросечног функционисања и спречавају појаве поремећаја у социо-емоционалној сфери. Евалуација примене ИПП/ИОП-а вршена је 1-2 пута годишње, а на основу праћења развоја и напредовања детета и увидом у планирање и реализацију васпитнообразовног рада у групи. Ова процена била је основ за утврђивање циљева и задатака за наредни тромесечни период планирања или потребе за ревизијом ИПП/ИОП-а, која је извршена за једно дете (вртић Невен ). Рад са децом на болничком лечењу Рад са децом на болничком лечењу одвијао у просторији дечјег одељења Крушевачке болнице, у периоду од 13 до 18 часова, са циљем хуманизације хоспитализације детета. Структура групе је током године била хетерогена и променљива, што се односи на узраст деце, различите врсте болести и стања деце, брзе промене састава групе, дужину боравка деце и др. Васпитач је о свим наведеним елементима водио рачуна, тако да је планирање васпитно-образовног рада било флексибилно. Васпитач је радио са целом групом и индивидуално у складу са потребама и здравственим стањем детета. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 19

20 Планирани су садржаји, игре и активности којима се обезбеђују услови да се дете кроз игру растерећује, каналише своје емоције, ослобађа стреса и учи. Васпитач је сарађивао са родитељима кроз укључивање родитеља у групне и индивидуалне активности са децом, информисање родитеља о понашању детета и његовим развојним потребама и уређивање пана за родитеље. Посебни програми Весели вртић и Добро је имати вртић Играоница Весели вртић имала је за циљ стимулацију целовитог развоја детета, пружање могућности за социјализацију и подршку развоју посебних склоности и интересовања у складу са дететовим психофизичким могућностима. Играоницу Весели вртић, која је функционисала у просторијама вртића Дечји клуб, похађало је 227-оро деце, у периоду до године, у периоду од 9-21 час, радним данима и викендом. Једна реализација програма је трајала по 3 сата. Програм су реализовали васпитачи припремног предшколског програма (полудневни облик рада). Играоница Добро је имати вртић реализована је у селу Јасика у периоду од до године. Циљна група програма била су деца узраста од 3 до 5,5 година, која су похађала поменути програм сваког радног дана по 3 сата, и то од до сати, у просторији школе Станислав Бинички у Јасици, у простору који у преподневним сатима користи ППП група, те је простор адекватно опремљен за рад и овог програма. У програм је било уписано укупно 27 детета, од којих је 60% деце долазило редовно, а остали периодично, било у периоду адаптације или због болести. Код већине деце је период адаптације брзо прошао и радо су долазила у вртић и активно учествовала у свим активностима. Васпитно-образовнои рад у оквиру специјализованих програма У радној 2013/14..години у Установи су реализовани специјализовани програми Клуб малих еколога, Весело поподне, Читаоница/причаоница и Ликовна радионица. Ове програме је свакодневно у периоду октобар јун похађало више од 1100 деце у полудневном облику рада (65 група). У оквиру пројектних активности, које је подржала локална самоуправа, програм Клуб малих еколога је једном недељно реализован и у групама ППП у целодневном облику рада (18 група), чиме се број деце укључене у овај програм повећава за више од 400. У току реализације васпитно-образовног рада остварени су циљеви ових програма, кроз утицање на њихов целовит развој и стварање услова да свако дете развија своје способности и особине личности, проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе. То истовремено представља основ за стицање нових облика учења, сазнања и понашања. Своја запажања и продукте дечјег стваралаштва васпитачи су систематизовали у документ о дечјем развоју и напредовању Моја ризница из вртића (дечји портфолио). Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 20

21 Сарадња са родитељима/старатељима и локалном заједницом је остваривана путем планираних облика сарадње на нивоу Установе и конкретне групе, као и кроз реализацију горенаведеног пројекта (на пример, кроз емпиријско истраживање испитани су ставови и мишљење родитеља о активностима Установе у области еколошког васпитања и образовања). Извештај је начињен на основу увида у педагошку документацију васпитачареализатора Припремног предшколског програма и посебних и специјализованих програма, о чему постоје посебни извештаји стручне службе. Специјализовани курс енглеског језика реализовао је Центар за стране језика BBC, у периоду новембар мај године, у полудневним групама у вртићима Лабуд и Звончић и полудневним групама Пионирски парк и Мудраковац. Активности су реализоване 2 пута недељно, у трајању од 30 минута, ван радног времена вртића. Специјализовани курс енглеског језика се спроводио према програму који је Центар за стране језика BBC доставио Установи, по расписаном конкурсу. Овим програмом било је обухваћено укупно 75-оро деце узраста од 5 година до поласка у школу. У односу на планирани обухват деце, постоје одступања за групе у насељима Читлук, Вук Караџић и Паруновац. Специјализовани курс плеса, током 2013/14. године, реализовали су инсктруктори плеса Плесног клуба Крушевац у групама вртића Владо Јурић, Голуб мира, Лабуд, Вук Караџић, Лептирић, Наша Радост (полудневни облика рада) и у полудневним групама у насељима Читлук, Каоник, Велики Шиљеговац, Макрешане, Жабаре, Пепељевац и Лукавац. Плесни програм је укључивао различите ритмике игре и плесне вежбе којима се обједињује рад на телесном развоју и развоју естетске културе кретања. Активности су реализоване једном недељно, у трајању од 30 минута, ван радног времена вртића. Овим програмом било је обухваћено укупно 165- оро деце узраста од 5 година до поласка у школу. У односу на планирани обухват деце, постоје одступања за групе у вртићима Невен, Бисери, Јасика, Паруновац, Мудраковац, Дедина и Коњух. Услуге породици са децом раног узраста Саветовалиште за родитеље/старатеље је програм услуга породици са децом раног узраста. Циљна група програма су сви заинтересовани родитељи/старатељи на територији локалне самоуправе. Стручни тим Саветовалишта су током 2013/2014. чинили стручни сарадници - педагог, психолози, дефектологлогопед и сарадници координатор у реализацији ППП и нутрициониста. Термини рада: два пута недељно, уторак и четвртак, у трајању од 12 до 13³ часова. Реализатори су редовно сачињавали Месечне оперативне планове (распоред рада) и пружали услуге предвиђене програмом у просторијама вртића Дечји клуб, као и ван седишта Установе. Током прве године пружања овакве врсте подршке родитељима/старатељима деце, остварено је више од двадесет саветодавних разговора у објекту, као и четири разговора у селима Каменаре, Гревци, Лазаревац и Церова. У вртићу Дечји клуб, као проширени облик делатности Установе у области пружања услига породицама са децом, током радне године реализоване су 32 прославе дечјих рођендана (око 650-оро деце). Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 21

22 Повремени програм - целодневни излет деце у вртићу ''Јеленко'' у Рибарској Бањи У радној 2013/2014. години целодневни излет деце у вртићу ''Јеленко'' у Рибарској Бањи реализован је у јесењем и пролећном периоду. У јесењем периоду излет је реализован од год до год., а у пролећном периоду од год до год. У јесењем периоду на излету су била деца и васпитачи старијих и припремних група у целодневном боравку вртића ''Колибри'', ''Голуб мира'', ''Невен'', ''Лептирић'', ''Наша радост'', ''Владо Јурић'', ''Бисери'', ''Звончић'' и ''Пчелица''. У пролећном периоду на излету су била деца и васпитачи старијих и припремних група у целодневном и полудневном боравку вртића ''Колибри'', ''Голуб мира'', ''Невен'', ''Лептирић'', ''Наша радост'', ''Лабуд'', ''Владо Јурић'', ''Бисери'', ''Дечији клуб'', ''Звончић'', ''Пчелица'', деца и васпитачи припремних група у Бивољу и ''Вуку Караџићу'' и деца и васпитачи припремних група на сеоском подручију (Коњух, Сушица, Вратаре, Велики Купци, Трмчаре, Љубава, Падеж, Мудраковац, Себечевац, Читлук, Кукљин, Гаглово, Паруновац, Бела Вода, Велико Головоде, Крвавица, Велика Крушевица, Мачковац, Ђунис, Каоник, Пепељевац, Горњи Степош, Велики Шиљеговац, Жабаре, Лукавац, Јабланица, Кобиље, Рибаре, Текије, Шашиловац, Дедина, Макршане, Доњи Степош, Јасика, Глободер, Шанац и Срње). У јесењем периоду на излету је било 231 дете, 25 васпитача, 3 превентивне сестре, 3 сервирке, 3 спремачице и 1 чувар, а у пролећном периоду на излету је укупно било 1186 детета, 121 васпитач, 6 пратиоца, 2 превентивне сестре, 15 сервирки, 15 спремачица и 1 чувар. У јесењем периоду било је планирано 10. група, а излет је реализован у 3. групе, а у пролећном периоду излет је реализован у складу са планом, односно у 15. група. У јесењем периоду, број пријављене деце био је мањи од планираног, па је из тог разлога излет реализован у 3. групе. У пролећном периоду, због лоших временских услова излет није реализован према првобитном распореду, тако да је за већину група долазило до померања датума реализације излета. Број пријављене деце и број група излетника био је већи од планираног, односно за 16. група, али због лоших временских услова излет је реализован у 15. група, односно два дана на излету је број деце био већи од планираног. За сваку групу излетника било је планирано 83 детета, али у појединим групама на излету је било од 70 до 83 детета. Разлог мањег броја деце од планираног било је одустајање деце због болести или неодговарајућег термина. Изузетак чине две групе које су због лоших временских услова, односно немогућности реализације у предвиђеном термину имале 110 и 107 детета. Општа организација излета подразумевала је анимирање деце и родитеља за излет, пријављивање деце за излет, прикупљање бројног стања деце по вртићима, формирање група излетника, склапање уговора са родитељима, састанке са васпитачима, састанке са родитељима и сарадњу са превозником, кухињом ''Пионир'', МУП-ом Крушевац, Здравственим центром Крушевац и Специјалном болницом Рибарска Бања. Како би организација излета била боља, одржан је састанак са свим учесницима у организацији, које је водио помоћник директора Слободанка Ракоњац. На састанку су сви учесници у организацији излета добили своја задужења на основу документа ''Обавезе запослених поводом припреме, организације и реализације излета деце у Рибарској Бањи'' и исте извршавали у предвиђеном року. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 22

23 Излет деце у Рибарској Бањи у оба периода успешно je реализован и остварени су сви циљеви и задаци задати програмом излета: Очување и унапређивање здравља деце Активан одмор Развијање природних облика кретања и моторичких способности деце Развијање навика о здравом начину живота Развијање навика креативног провођења слободног времена Развијање способности доживљавања и упознавања природе, њених законитости и лепота Формирања и доградња моралних ставова о поступцима човека у односу на природу Стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције у односима са другима Успостављање позитивне социо-емотивне климе у групи и објекту и подстицање веселог расположења Сви циљеви су реализовани кроз активности физичког васпитања, активности упознавања околине и еколошког васпитања у коорелацији са свим другим областима васпитно-образовног рада. Реализоване су шетње у природи у различитим деловима Рибарске Бање, игре у дворишту вртића, обилазак културно-историјских споменика, базена и Спа центра. По повратку из Рибарске Бање реализоване су следеће активности: илустрација најлепших доживљаја, разговори о доживљеном и бележење дечијих исказа и изложба дечијих радова, исказа, слика на паноима за родитеље. Пригодни програм Мешовити хор Звончић Годишњим планом рада за радну год. у оквиру повремених и додатних програма реализован је програм Мешовити хор Звончић. Програм је релизован у вртићима Звончић, Лептирић и Пчелица у периоду редовног боравка деце у вртићу. Узраст деце који је похађао програм су деца од 4,5 до 6,5 година са посебним музичким потенцијалима. Пробе су се реализовале једном недељно у сваком од ових вртића, а по потреби и чешће, у зависности од активности које су праћене Годишњим програмом рада у делу Културно-јавних манифестација на нивоу Установе, где хор редовно наступа. Од важнијих манифестација на нивоу вртића и Установе, деца мешовитог хора су наступала поводом: - Обележавања Светског дана детета, хор вртића Звончић,са бројем од 30-оро деце. - Обележавања Дана Светог Саве, хор вртића Бисери,са бројем од 25-оро деце. - Прославе Дана жена, хор вртића Лептирић, са бројем од 28-оро деце. - Отварања два објекта у оквиру пројекта Импрес, хорови вртића Звончић и Лептирић,са бројем од 58-оро деце. - Обележавања Дана Установе, хорови вртића Звончић и Пчелица, са бројем од 40-оро деце. Укупан број деце која су била укључена у програм Мешовити хор Звончић,био је 70-оро деце. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 23

24 Садржај програма су песме прилагођене предшколском узрасту и могућностима деце, као и садржаји који прате активности предвиђене Годишњим програмом рада. Пригодни програм Драмска играоница У оквиру Драмске играонице, у радној 2013/2014. године реализоване су следеће активности: Драмске радионице на теме ''Смешне речи и ''Желим да глумим'', у месецу септембру, у вртићима Дечији клуб и Невен у којима је учествовало 34 детета. Дечија представа Чувајмо земљу (екологија), у месецу октобру у вртићу Дечији клуб, у којој је учествовало 9 детета, такмичење рецитатора Расинског округа Лете,лете,лепе речи у вртићу Бисери у којој је учествовало 24 детета и посета деце и родитеља свих вртића дечијој представи у Крушевачком позоришту. Ове активности реализоване су у оквиру Дечије недеље у месецу октобру. Дечија представа Весело поврће поводом Светског дана правилне исхране у месецу октобру у вртићу Невен, у којој је учествовало 25 детета. Дечије луткарске представе Два јарца и Седам прутова поводом обележавања Светског дана толеранције у месецу новембру, у старијим и припремним групама у свим вртићима. Приредба Деци-свет, свет-деци поводом Светског дана детета у месецу новембру, у којој је учествовало 24 детета ппп.групе вртића Звончић. Дечија новогодишња представа Црвенкапина новогодишња заврзлама, коју је реализовао Организатор драмске играонице у сарадњи са васпитачима у месецу децембару у у свим вртићима. Дечија представа Божић код баке, коју је реализовао Организатор драмске играонице у сарадњи са васпитачима у месецу јануару у вртићу Невен. Дечија представа Свети Сава-вера,љубав,нада поводом обележавања дана Светог Саве у месецу јануару, у вртићу Бисери, у којој је учествовало 27 детета ппп.групе. Приредба Мама-волим те поводом обележавања Дан жена, у месецу марту, у вртићу Лептирић у којој је учествовало 26 детета ппп.групе. Дечија приредба поводом Скупштине васпитача у месецу априлу, у којој је учествовало 6 детета ппп.групе вртића Невен. Приредба под називом Путовања поводом обележавање Дана Установе, у месецу априлу у којој је у драмском делу учествовало 35 детета вртића: Невен, Голуб мира, Дечији клуб, Звончић, Бисери и Пчелица. Завршна приредба предшколаца Чувајмо природу која је реализована у месецу јуну у оквиру Видовданских свечаности на Слободишту, у којој је у драмском делу учествовало 22 детета из свих вртића. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 24

25 Посета деце старијих и ппп.група свих вртића, дечијим представама: Успавана лепотица - Београдско позориште (октобар), Чувари природе - Краљевачко позориште (новембар), Није тешко бити фин - Новосадско позориште (фебруар), Скитнице - Глумци Руске школе (март), ''Мала Сирена - Крушевачко позориште (април), Мађионичарски шоу Оскар- Нено из Ниша (април), у Крушевачом позоришту и Дому синдиката. У оквиру сарадње са локалном заједницом реализоване су следеће манифестације: приредба Треће дете у Градској управи, у којој је учествовало 12 детета из вртића Звончић (децембар) и 15 детета из вртића Колибри (јун), Дани дечијег Руског филма у сарадњи са КЦК у свим ппп.групама (септембар), посета деце старијих група вртића Невен дечијем филмском фестивалу у биоскопу Крушевац у сарадњи са КЦК, промоција драмске радионице КЦК у КЦК, коју су посетила деца ппп вртића Дечији клуб, Лептирић и Невен (април), Песнички фијакер у сарадњи са КЦК у којем су учествовала деца старијих и ппп група вртића Невен (октобар) и Пролећница у сарадњи са КЦК у Пионирском парку, у којој су учествовала деца старијих група вртића Невен (март). Програм рада Луткарске радионице Oсновни задатак рада био је унапређивање квалитета општих услова рада са децом и оплемењивање и опремање простора у објактима Установе. Овај задатак је реализован је кроз: израду меканих играчака 957 комада, израду средстава за унапређивање средине за учење и развој деце (паравани, зидни паравани, панои, апликације, скривалице..) око 70 комада, израду сценских лутака 1149 гињол лутака, израду сценографија и костима - позорнице, маске, реквизити и костими за реализацију програмских задатака у Установи 200 комада, костими за Завршну приредбу предшколаца 800 комада, израду новогодишњих пакетића (1769 комада) реализацију осталих послова: шивење дечјих постељина (354 комада), пресвлака душека (47 комада), завеса за вртића (178 комада), радне одеће за запослене (94 комада), шивење застава (24 комада), крпа, стољњака (61 комад) и пресвлака за струњаче (9 комада), израду средстава за потребе локалне заједнице шивење застава (40 комада). Докуметација о раду Луткарске радионице је била ажурна. Сарадња са породицом Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 25

26 Сарадња са породицом реализована је у складу са Годишњим планом рада и Развојним планом Установе. У свим васпитним групама су, на почетку радне године, израђени оквирни планови сарадње са породицом, на основу плана Сарадње са породицом за ниво Установе и потреба и карактеристика саме групе и родитеља. Током године, сарадња са породицом конкретније је планирана на нивоу етапних, односно оквирних планова рада васпитача. Евиденција о остварености планираних облика и садржаја сарадње вођена је благовремено у Књигама (неге и) васпитнообразовног рада. Током године били су заступљени следећи планирани облици сарадње: 1. Узајамно информисање родитеља и васпитног особља Индивидуални разговори, иницирани од стране родитеља или васпитача, обављани су поводом: адаптације детета на колектив, здравственог стања, исхране, развијања/усвајања навика, социјализације, напредовања у развоју, тешкоћа у развоју детета... Број обављених индивидуалних разговора је већи у узрасно млађим групама. Поред индивидуалних разговора, а са циљем информисања родитеља, у пракси је била заступљена свакодневна размена информација приликом довођења/одвођења деце у вртић. Посете породици - реализоване су по потреби и процени васпитача. Пано за родитеље - једном недељно су се на паноу испред радне собе истицани садржаји намењени родитељима (недељни план ВОР-а, чланци из часописа и стр. литературе који се односе на раст, здравље, развој и васпитање деце, информације о актуелним догађањима у вртићу и Установи, обавезе и задужења родитеља) Изложбе дечјих радова изложбе за родитеље се постављају 1-2 пута недељно испред радних соба и односе се на планиране и реализоване активности са децом, као и значајне датуме. Продукти дечјих активности настали у процесу васпитно-образовног рада постављани су и у централном холу вртића, једном месечно. Приредбе за родитеље У васпитним групама су реализоване групне приредбе за родитеље, у складу са Годишњим планом рада (једна годишње). У свим вртићима и групама ППП на сеоском подручју реализоване су приредбе поводом обележавање Дана Светог Саве. Мимо плана, у свим вртићима реализоване су донаторске приредбе за родитеље, а у вртићима Невен и Голуб мира организоване по две донаторске приредбе. У овим приредбама су учествовале све узрасне групе на нивоу вртића. Реализоване су две централне приредбе за родитеље: поводом Дана Установе под називом Путовања и Завршна приредба за предшколце под називом Од бајке до читанке Чувајмо природу. На званичној интернет презентацији Установе редовно су постављане информације о актуелним дешавањима у Установи, као и текстови о смислу и значају предшколског васпитања и образовања. 2. Едукација родитеља, одвијала се на следеће начине: На општим родитељским састанцима представљене стручне теме: 1. Како истински волети своје дете (вртићи Лабуд, Лептирић, реализатор проф. др З. Кубурић), 2. Исхрана деце предшколског узраста - развијање правилних навика (вртићи Голуб мира и Невен, реализатори Мирјана Зорнић, нутрициониста, Слободанка Миладиновић, педагог и Александра Бојанић, лекар спец. Хигијене у ЗЈЗ Крушевац) 3. Састанци са родитељима новоуписане деце у свим вртићима у јуну године, са циљем пружања иформација о личној карти вртића и организацији рада, исхрани и ПЗЗ деце у Установи и едукације родитеља о адаптационом процесу. Реализатори су били главни васпитачи вртића, медицинске сестре, Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 26

27 психолози, педагог, помоћник директора координатор у реализацији ППП. Просек присуства на овим родитељским састанцима износи 70%. Групни родитељски састанци Реализовано од 2 до 6 групних родитељских састанака. Родитељи су на првом родитељском састанку упознати са Програмом заштите деце од насиља и Тимом за заштиту на нивоу вртића. Током октобра године у свим групама ППП одржано је предавање за родитеље на тему Припрема деце за полазак у школу. Реализатори су били васпитачи група, уз подршку стручних сарадника и сарадника. На родитељским састанцима, поред информација значајних за живот и рад групе, васпитачи су излагали и следеће здравствене или педагошко-психолошке теме, изабране на основу анкетирања родитеља (у складу са РП за годину): Утицај медија на предшколску децу, Васпитање без казне стваралачко васпитање, Развој моторике код деце, Ставови родитеља у васпитању деце, Насиље међу децом, Ауторитет родитеља и самопоуздање деце, Развијање читалачких навика, Дисциплиновање деце потреба деце и одраслих, Вирусне инфекције, Улога одраслих у развијању позитивних вештина комуникације, Игре и играчке, Савремена породица, Емоционална компетенција деце, Значај развоја говора и језика на предшколском узрасту, Толеранција.. Стручне теме су представљене путем предавања или радионица. Присуство родитеља на родитељским састанцима, у односу на програме ВОР-а: групе ППП присутно просечно 72,9% родитеља, групе деце од 3 године до укључивања у ППП - присутно просечно 55,6% родитеља, групе деце узраста до 3 године - присутно просечно 44,2% родитеља, дакле, просечно присуаство родитеља на групним родитељским састанцима током 2013/14. године износило је 57,6%. Информисање родитеља о развоју и напредовању детета евидентирано је као посебна тачка денвног реда на групним родитељским састанцима у 55% васпитних група. О праћењу дечјег напредовања информисано је око 57% родитеља уписане деце. У наредној радној години потребно је да се информисању родитеља о напредовању деце посети посебна пажња. Осим на родитељском састанку, родитељи се о праћењу дечјег напредовања могу информисати и путем путујућег портфолија. Саветодавни рад са родитељима стручни сарадници и сарадници су реализовали саветодавни рад током године у оквиру редовних активности и у оквиру рада Саветовалишта за родитеље/старатеље (два пута недељно, у периоду октобарјун), са циљем пружња услуга породицама са децом раног узраста. Посебна пажња била је посвећена саветодавном раду са родитељима/старатељима чија деца имају Мишљење ИРК. Израда едукативних листића и мултимедијалнних презентација - стручни сарадници и сарадници су сачинили следеће едукативне материјале: Шта је потребно да родитељи знају пре поласка детета у вртић, Смисао и значај ППП-водич за родитеље, Значај играчке у периоду одрастања детета предшколског узраста. Наведени материјали су дистрибуирани родитељима на групним родитељским састанцима и путем званичне интернет презентације Установе. Васпитно-образовна делатност и актуелна дешавања у Установи представљени су и у едукативним емисијама у локалним медијима, током године. 3. Учешће родитеља у животу и раду вртића, одвијало се на следеће начине: Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 27

28 родитељски одбор групе изабран у свим групама у Установи на првом родитељском састанку у септембару године и броји по три члана у групи. Током године, одбор се бавио питањима значајним за живот и рад конкретне групе. Савет родитеља током године заседао је 8 пута. Савет се бавио питањима од интереса за децу на нивоу Установе, а по плану рада Савета родитеља. Представници Савета родитеља (3) учествовали су и у раду Управног одбора. Активности за родитеље учешће родитеља у васпитно-образовном раду током године огледало се у реализацији активности и радионицама са децом. Васпитачи у сваком етапном/оквирном плану планирају укључивање родитеља у живот и рад васпитне групе и учешће у непосредним васпитно-образовним активностима са децом. Родитељи се најчешће укључују у следеће активности: доношење материјала рад, прикупљање игровног материјала, израда играчака од амбалажног материјала, оплемењивање средине за учење и развој деце, учешће у реализацији активности са децом у току редовног васпитно-образовног рада, учешће у радионицама са децом, учешће родитеља у пројектима на нивоу Установе (Обележавање Међународног дана породице, Обележавање Међународног дана дечје књиге, активности у оквиру пројекта Сва деца света, Моја ризница из вртића-дечји портфолио), обележавању значајних датума и Дечјој недељи и др. Радионице за родитеље су реализоване у већини васпитних група. Уочава се да је број присутних родитеља већи уколико је родитељски састанак реализован кроз овај облик рада. Често су теме радионица у складу са aктуелностима на нивоу вртића/групе (нпр. Толеранција, Јесењи плодови, Лете,лете лепе речи, Светосавље у народној традицији, Хлеб и пециво, Музичка радионица..) Анализа података добијених од родитеља путем упитника,а у оквиру пројекта Обележавање Међународног дана породице, активности Моја породица слави и у оквиру пројекта Мали еколози, показала је следеће: директно учешће родитеља/старатеља у активностима које се реализују у васпитној групи 70,33% родитеља сматра најкориснијим видом сарадње породице и вртића, те ће се и у наредном периоду наставити са сличним активностима, предлози које родитељи/старатељи најчешће дају, а односе се на организацију и реализацију васпитно-образовног рада, усмерени су ка чешћој примени активних облика и метода рада, боравак деце на отвореном, увођење нових начина комуникације на релацији вртићпородица (као што је кутија за давање мишљења и предлога, на пример). Завршна приредба за предшколце учешће родитеља у припреми и реализацији манифестације. Током 2013/14. године родитељи су учествовали у хуманитарним акцијама прикупљања новчане и материјалне помоћи за лечење детета (М. В.) и обнову вртића у Свилајнцу. Током године Установа је на више начина спровела испитивања потреба деце и породица како би прилагодила понуду програма и услуга. Анкете су се односиле на: избор облика рада за ППП, прикупљање података о породици и навикама новоуписане деце у вртић, испитивање интересовања и потреба деце предшколског узраста у процесу увођења и реализације посебних и специјализованих програма у Установи. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 28

29 Сарадња са локалном заједницом Током радне године Установа је, са циљем реализације програмских задатака и унапређивања васпитно-образовне праксе, остварила сарадњу са следећим институцијама: 1. просветне институције Висока струковна школа за васпитаче - кроз праксу студената Средња медицинска школа- кроз праксу ученика Центар за стручно усавршавање- ангажовање на сталном стручном усавршавању запослених 2. здравствене институције: Дечји диспанзер- кроз посете педијатра вртићима, праћење здрваственохигијенских услова и реализацију предавања на теме: Ноћно мокрење и Поремећаји у развоју моторике деце раног узраста. Дечја стоматолишка амбуланта- кроз посете стоматолога вртићима и систематске прегледе деце и кроз обележавање Недеље здравих зуба. Завод за јавно здравље- заједничко обележавање Месеца правилне исхране, реализација ликовних конкурса, предавање стручњака из ЗЗЈЗ на тему: Исхрана предшколске деце и Векторске болести. Дечје одељење болнице- константна сарадња у оквиру рада групе деце на болничком лечењу. 3. институције социјалне заштите: Геронтолошки центар- посета и приредба деце из вртића Наша радост поводом Дечје недеље, Дана старих лица и 8. марта. Удружење особа са инвалидитетом- реализована су дружења у току Дечје недеље. Центар за социјални рад- реализовано је предавање за запослене на тему: Насиље у породици и заједничко деловање на решавање проблема у породици (хранитељске породице). 4. институције у култури: Културни центар Крушевац- кроз заједничку реализацију Песничког фијакера, Пролећнице и програма Art life, кроз реализацију конкурса Васкршње дечје радости и Ватрогасац храбро срце, присуство деце Дечјем филмском маратону. Народни музеј- обилазак деце предшколског узраста. Народна библиотека- посета деце библиотеци и библиотекара вртићу, учлањење све деце предшколског узраста. Крушевачко позориште- више посета позоришту поводом дечјих представа и других активности. 4. Градска управа Крушевац: Посета деце градоначелнику, приредба за Треће дете, учешће на Видовданским свечаностима, које су отворене Завршном приредбом предшколаца, у присуству министра одбране Братислава Гашића. 5. МУП: Реализација активности у оквиру обележавања Недеље заштите деце у саобраћају и излета у Рибарској Бањи. 6. Војска Србије: Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 29

30 Посета деце касарни Цар Лазар. 7. Црква: Свечано резање славског колача поводом Светог Саве и међусобне посете. 8. ЈКП: *Заједничке активности у оквиру реализације пројекта Прикупљање, сортирање и одлагање рециклажног отпада. 9. Медијске куће: током године медијске куће су пропратиле све битније догађаје у вртићима и емисије Како се рађају бебе и Дан са Иреном су снимане у Установи. 10. Институције у спорту: *Кроз реализацију Крос-а РТС-а и Сајма спортова. 11. Месне заједнице: Све месне заједнице су узеле учешће у решавању проблема припадајућих вртића. 12. Невладине организације: Бела Бреза- реализација ликовног конкурса Ротари клуб- реализација ликовног конкусра Васкс у нашој кући Друштво пријатеља деце- заједничке активности у оквиру Дечје недеље. Сарадња са основном школом Установа планира сарадњу са свим основним школама у Расинском округу, као и са школама изван њега, уколико се за то укаже потреба. Током 2013/2014. године су, у том смислу, реализовани планирани садржаји из следећих области: сарадња директора и помоћника директора, сарадња стручних органа установа, сарадња васпитача и учитеља, сарадња васпитача и стручних сарадника уз укључивање родитеља старатеља, сарадња деце из вртића и ученика. Поред већ устаљених, ове године су у сарадњи са основним школама планиране, организоване и реализоване посебне активности у оквиру пројекта Мали еколози. Програми рада стручних органа Стручни органи и тимови у Установи у радној 2013/14. години су остварили планиране програмске задатке. Извештај о раду Васпитно-образовног већа У току радне године 2013/14.год. реализовано је пет седница Васпитнообразовних већа по плану и две седнице Васпитно образовног већа ван плана. Већима су руководили директор и помоћник директора, а у раду су учествовали стручни сарадници, сарадници, васпитачи и медецинске сестре-васпитачи. На сваком Већу вођен је записник и евиденција присутности. Садржаји рада и динамика њихове реализације: Време, место Садржај рада Носиоци реализације реализације Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 30

31 час. вртић Невен'' час. вртић Невен 1. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе за 2012/13. годину Директор 2. Анекс Предшколском програму дечјег вртића и Годишњи план рада за 2013/14. годину Директор, пом. директора 3. Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања за 2013/14. годину Љ. Јовановић, психолог 4. Приказ модела Личног портфолиа васпитача Б.Ђорђевић, васпитач 1. Усвајање Извештаја о реализацији РП за период 2011/14. године Директор 2. Усвајање Развојног плана за период од године Директор 3. Анекс Годишњем плану рада за 2013/14. годину Пом. директора 4. Рад са децом са развојним сметњама израда ИПП/ИОП-а 5. Мишљење Васпитно-образовног већа о предложеним васпитачима-менторима Т.Аздејковић, Г. Ратајац, М. Јевтић, васпитачи у сарадњи са Д. Дунђеровић, лог. и М. Средојевић псих. Директор час. вртић Невен час. вртић Невен час. биоскоп ''Крушевац'' час. вртић Невен 1. Полугодишњи извештај о реализацији Програма заштите деце од насиља 2. Извештај о реализацији програма неге и васпитно-образовног рада у групама деце до 3 године 3.Извештај о реализацији програма васпитнообразовног рада 4. Приказ семинара Тумачење старих симбола и фарбање јаја на традициналан начин 5. Анекс Предшколском програму дечијег вртића и Годишњем плану рада за радну 2013/2014. годину 1. ''Породични буквар'' 1. Организација уписа деце у целодневни боравак/план адаптације/ и превођења деце из јаслених у васпитне групе 2. Информација о упису деце у ППП за радну 2014/15. годину 3. Информација о реализацији Завршне приредбе Љубинка Јовановић, психолог Стручни сарадници Пом. директора, стр. сарадници, сарадници С. Милојевић, Д. Лапчевић и М. Ђокић, васпитачи Пом. директора Милица, Новковић, професор Помоћник директора Помоћник директора Директор Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 31

32 час. вртић ''Невен'' час. вртић ''Невен'' 4. Предавање из области Програма заштите деце од насиља: Насиље у породици 1.''Ноћно мокрење'' Д. Миладиновић, М. Марјановић, пород. терапеути и Љ. Јовановић Верица Виријевић, доктор 1. Број група у Установи за радну 2014/15. год. Директор 2. Распоред радника у васпитно-образовном раду и именовање чланова руководства стручних Директор актива и тимова у Установи за 2014/15. годину 3. Одлука о избору радних листова за радну 2014/15. годину Директор 4. Извештај о реализацији Програма заштите деце од насиља у 2013/14. години Љ.Јовановић, психолог 5. Извештај о стручном усавршавању васпитнообразовног особља у радној 2013/14. Помоћник директора 6. Усвајање извештаја ментора о процесу увођења приправника у посао Ментори, Пом. директора 7. Извештај о реализацији посебних и специјализованих програма у установи Пом.дир., стр. сарад. и сарадници 8. Избор члана за Управни одбор Директор Извештај о раду Педагошког колегијума Током 2013/2014.год. у раду Педагошког колегијума учествовали су директор Весна Живковић, специјални струковни васпитач, помоћник директора Слободанка Ракоњац, васпитач и председници стручних актива, Марија Средојевић, психолог, Златица Цветковић, медицинска сестра, Гордана Богдановић, струковни васпитач и Далиборка Живковић, координатор у реализацији ППП. Реализован је један састанак, год. у вртићу ''Невен'' са почетком у часова. Састанку су присуствовали сви чланови колегијума. Разматрано је увођење специјализованих курсева енглеског језика и плеса, а на основу пристиглих понуда школа. Донета је одлука да се у Установи, ван радног времена, реализују специјализовани курсеви енглеског језика и плеса у свим вртићима на градском и сеоском подручију, а на основу интересовања и потреба деце и родитеља. Извештај о раду Актива медицинских сестара У току радне године планирано је и одражано четири седнице које су реализоване у вртићу Звончић са почетком у 17h. Прва седница одржана је год. и реализована је у сарадњи са стручним сарадницимац- психолозима Љ.Јовановић и М.Средојевић, које су медицинским сестрама дале ближе инструкције и објашњења о вођењу радних књига и Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 32

33 месечном планирању. Стручну тему Подстицајна средина за учење и развој деце, реализовале су медицинске сестре вртића Лабуд. Седници је присуствовало 42 медицинске сестре. На другој седници Актива, одржаној год. дат је приказ активности Три прасета - примена драмског метода у раду са децом. Носиоци активности били су Ведран Дујовић и Јасмина Мијајловић из вртића Владо Јурић. Седници је присуствовала 51 медицинска сестра и психолози М.Средојевић и Љ.Јовановић, која је дала сугестију да приказана активност може бити модел за реализацију активности приликом полагања испита за лиценцу. Трећа седница Актива одржана је месец дана касније од планираног термина. Стручну тему Поремећаји моторног развоја код деце раног узраста, излагала је докторка А.Рогановић из Дома здравља за децу и омладину. Извештај са предавања У сусрет портфолију, поднела је Гордана Јовановић. Седници је присуствовало 48 медицинских сестара. Четврта седница Актива је одржана год. и на њој је реализована сручна тема Подстицање интелектуалног и говорног развоја деце кроз игруприказ из праксе, коју су реализовале медицинске сестре М.Стефановић и Д. Ђорђевић из вртића Звончић, у сарадњи са стручним сарадницима : психологом Љ.Јовановић и логопедом Д. Дунђеровић. Седници је присуствовало 42 медицинске сестре. Извештај о раду Актива васпитача у групама деце од 3 године до укључивања у ППП У току 2013/14. године реализоване су 4 седнице Актива васпитача у групама деце од 3 до укључивања у ППП. ПРВИ АКТИВ васпитних група од 3. До 5,5 година је одржан године са почетком у 17 часова у вртићу Колибри. Дневни ред: Извештај о раду Актива 2012./13.године и План рада Актива за 2013./14.годину. Књига васпитно-образовног рада планирање и евиденција Приказ семинара Корак по корак Носиоци реализације руководство Актива, психолози М. Средојевић и Љ. Јовановић и васпитачи. Председник Актива Гордана Богдановић отворила је рад Актива и прочитала План рада Актива за 2013./14. годину. Стручни сарадници психолози су упознали учеснике Актива са специфичностима у планирању и евиденцији при вођењу књиге васпитно-образовног рада. Сачињен је приказ семинара Корак по корак. Носилац активности је била Биљана Недић, васпитач. ДРУГИ АКТИВ васпитача васпитних реализован је у часова у вртићу Колибри са следећим дневним редом: Интернет у функцији васпитно-образовног рада у ПУ Функционална сарадња са родитељима из угла васпитача, резултати емпиријског истраживања Васпитачи Актива су упознати са припремљеним приказом Интернет у функцији васпитно-образовног рада у ПУ. Реализатор активности је била васпитач Јелена Јевтић. Представљени су резултати емпиријског истраживања о сарадња са Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 33

34 родитељима. Циљ је био испитивање искуства васпитача у сарадњи са породицом. У изради инструмента и обради резултата истраживања су учествовали М.Вујичић, М.Збиљић, васпитачи и Далиборка Живковић и Марија Средојевић, која је презентовала члановима Актива резултате анализе праксе у области сарадње са породицом. ТРЕЋИ АКТИВ васпитача је реализован године у 17.часова у вртићу Колибри са следећим дневним редом: 1.Могућност коришћења реквизита падобрана у васпитно-образовном раду 2.Развојни план за 2014.годину 3.Текућа питања Могућности коришћења реквизита падобра нам је представила стручни сарадник за физичко васпитање В.Радмановац. Уследила је стручна дискусија и искуства васпитача из вртића Невен. Развојни план за 2014.годину је прочитала председник Актива Г.Богдановић. Под текућим питањима психолог М.Средојевић је дала сугестију да једном месечно треба планирати заједничку активност свих васпитних група. ЧЕТВРТИ АКТИВ реализован је године у часова у вртићу Колибри. Дневни ред: 1.Стилови учења-пут ка индивидуализацији 2.Предлог плана рада Актива за радну 2014./15.годину Са првом темом дневног реда нас је упознала психолог М.Средојевић. Истраживање је спроведено у вртићу Дечији клуб у старијој васпитној групи. Васпитач С. Миловановић говорила је о примењеним техникама праћења дечјег развоја и учења у истраживању и креираном новом дидактичком средству (Коцка брзалица). Под другом тачком дневног реда васпитачи Актива су предлагали теме/области за План рада 2014./15.год и то: област сарадње са породицом, подстицање интелектуалног развоја, примена драмског метода и израда дидактичких средстава. Извештај о раду Актива васпитача реализатора припремног предшколског програма Актив васпитача Припремног предшколског програма је током 2013/2014.године чинило 101 васпитач, као и неколико васпитача на краћој/дужој замени. Седницама су присуствовали и васпитачи приправници у различитом статусу (стажисти, волонтери). I Реализација седница Актива Током 2013/2014. реализоване су четири седнице Актива. Двадесет и трећа седница Актива васпитача реализатора Припремног предшколског програма је одржана у просторијама вртића Невен, ,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи стажисти, као и помоћник директора С. Ракоњац. Током седнице је разматран следећи дневни ред: 1. Извештај о раду Актива у протеклој години, 2. Упутство за рад Актива током ,3. План и програм рада Актива за , 4. Лични план професионалног развоја 5. Васпитно-образовни рад у припремним групама актуелна питања, 6.Информација о пројекту Мали еколози. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 34

35 Двадесет и четврта седница Актива васпитача реализатора Припремног предшколског програма је одржана у просторијама вртића Невен, ,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи стажисти. Током седнице је разматран следећи дневни ред: 1. Развијање еколошке свести код деце предшколског узраста; 2. Подстицање радости и радозналости код деце у функцији развијања еколошке свести, кроз примену драмског и експерименталноистраживачког метода; 3. Упутства за реализацију пројекта Мали еколози;. 4.Васпитно-образовни рад у припремним групама актуелна питања Двадесет и пета седница Актива васпитача реализатора Припремног предшколског програма је одржана у просторијама вртића Невен, ,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи стажисти. Током седнице је разматран следећи дневни ред: 1. Развојни план за период ; 2. Развојни план Установе за 2014.годину;3. Интермедијалне активности, рад изложен на сусретима васпитача; 4. Васпитно-образовни рад у припремним групама актуелна питања. Двадесет и шеста седница Актива васпитача реализатора Припремног предшколског програма је одржана у просторијама вртића Невен, ,са почетком у 18ºº часова. Седницу је пратио велики број чланова Актива, васпитачи у статусу приправника, васпитачи волонтери и васпитачи стажисти. Током седнице је разматран следећи дневни ред: 1. Приказ рада са стручних сусрета: Стари забрављени занати: пустовање вуном, рад изложен на сусретима васпитача,пу Лане, Алексинац; 2. Упис ученика у први разред основне школе - активности васпитача и стручне службе; 3. Васпитно-образовни рад у припремним групама актуелна питања. У оквиру рада овог Актива (а за васпитаче у полудневном облику рада) организована је обука посве ћена увођењу посебнх и специјализованих програма. Обука је обављена кроз упознаавање приисутних са садржајима специјализованих програма који ће бити реализовани у оквиру полудневног облика рада у петочасовном трајању, и то као 5-ти сат /18 група на градском, а 47 на сеоском подручју/- Весело поподне, Читаоница/ причаоница, Ликовна радионица, Клуб малих еколога. За запослене је обезбеђен радни материјал у електронској форми /CD/, као и свеске за програмом предвиђено вођење евиденције. 16.јуна је одржан састанак председништва Актива на којој је усвојен Предлог Плана рада Актива за 2014/2015., на основу претходно извршеног истраживања потреба запослених. I / а Присуствовање седницама Актива Када је реч о присуствовању седницама Актива, као обавезног облика стручног усавршавања запослених, треба истаћи да чланови Актива имају права и дужност да присуствују састанцима Актива (о чему се води посебна евиденција), те да учествују у његовом раду, сходно Закону о основама система васпитања и образовања, који прописује стручно усавршавање на нивоу установе, као и Правилнику о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 35

36 Анализа документације која сведочи о присутности васпитача-реализатора Припремног предшколског програма седницама Актива (записници, евиденционе листе са личним потписима и Дневник рада Актива васпитача-реализатора Припремног предшколског програма за 2013/2014. годину показује да је двадесеттрећој седници присуствовало 92,92%, двадесетчетвртој 92,11 %, двадесетпетој 92,72%, двадесетшестој 73,21%, и двадесетдругој 85,43% чланова Актива (Графикон 1.). Актив ППП Долазност % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 23.седни ца седни ца Начињена је и анализа присутности по објектима (Табела 1.). Седнице Седница - присуствовање у процентима Вртић Невен 80,00% 86,67% 93,33% 80,00% * Звончић 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * Наша радост 97,66% 83,33% 83,33% 58,33% * Голуб мира 100,00% 87,50% 87,50% 62,50% * Бисери 77,77% 100,00% 100,00% 55,55% * Владо Јурић 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * Лептирић 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% * Лабуд 66,66% 77,77% 88,88% 33,33% * Колибри 100,00% 85,71% 100,00% 71,43% * Пчелица 100,00% 92,30% 76,93% 69,23% * Дечји клуб 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% * Табела 1: Приказ присуствовања седницама Актива Приказ даје информацију о томе да је организација рада у појединим објектима, али и професионална одговорност запослених таква да је долазак на седнице у стопроцентном износу, или је нешто нижи, уколико запослени није дошао на једну седницу из оправданих разлога. Прављењем компаративне анализе долазности на седнице овог Актива ове и претходних година, може се констатовати (за разлику од претходне године) благи пад Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 36

37 присутности. Евиденција и даље показује и то да поједини васпитачи нису дошли ни на једну седницу Актива. II Реализација пројеката Током ове године реализован је један велики пројекат, то: 1. Мали еколози Поред наведеног, у Установи је реализован и пројекат под управом Министарства просвете и локалне самоуправе. У том смислу чланови овог Актива су радили на реализацији активности у оквиру пројеката ИМПРЕС, у свим компонентама овог пројекта. Нарочито ангажовање васпитача је остварено кроз рад при реализацији новоуведених посебних и специјализованих програма, у групама полудневног облика рада. На нивоу припремних група, у групама васпитача Новке Синадиновић и Александре Тепавчевић је реализован пројекта под радним називом Глистон. Запажено је учешће чланова овог Актива у свим активностима дефинисаним следећим тачкама Годишњег плана рада Установе: Програм целодневног излета деце у вртићу Јеленко у Риб. бањи 10. Сарадња са локалном заједницом 10.1 Сарадња са основном школом 11. Културне и јавне манифестације 12. Програми рада стручних органа 16. Стручно усавршавање запослених III Учешће на стручним скуповима 1. Далиборка Живковић и Слободанка Миладиновић су представиле рад Предшколске и школске библиотеке извори знања и здравља на 10.симпозијуму са међународним учешћем Васпитач у 21.веку, априла IV Закључак Из наведног се може закључити да је Програм рада Актива васпитачареализатора Припремног предшколског програма за 2013/2014. годину успешно реализован, као и да су постојале активности којима су планиране активности допуњене новим, чиме је квалитет васпитно-образовног рада у Установи подигнут на виши ниво Извештај о раду Актива стручних сарадника и сарадника Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 37

38 Актив стручних сарадника и сарадника се током године бавио различитим питањима, проблемима и потребама Установе и предлагао мере за унапређивање квалитета васпитно образовног рада у Установи. У раду Актива учествовали су: Марија Средојевић, психолог - председник актива, Весна Радмановац, сртучни сарадник за физичко васпитање- записничар, Слободанка Миладиновић, педагог, Љубинка Јовановић, психолог, Драгана Дунђеровић, стручни сарадник логопед, Далиборка Живковић, координатор у реализацији ППП, Јелена Миливојевић, стручни сарадник за музичко васпитање, Наташа Михајловић, организатор драмске играонице, Слободанка Ракоњац, помоћник директора и Весна Живковић, директор. Поред сталних чланова, седницама Актива су по потреби присуствовали и представници других актива/служби. Активом стручних сарадника и сарадника је руководила председник Актива Марија Средојевић, психолог. У току радне 2013/2014.год. по плану је реализовано 11 седница Актива, а ван плана једна седница. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 38

39 Преглед одржаних седница Актива: ПУ Ната Вељковић Садржај рада -Предлог за набавку: играчака и дидактичког материјала, стручне литературе за централну Библиотеку Установе и библиотеке вртића. - Договор о изради Програма активности за време трајања Дечје недеље. - Договор у вези учешћа на Сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. - Текућа питања (Излет деце у Рибарску Бању, Завршни семинар за специјализоване и додатне програме, Састанак Друштва педагога и психолога, Остваривање повремених и додатних програма). - Извештај о реализацији и евалуација активности за време трајања Дечје недеље. - Приказ семинара Корак по корак квалитетном образовном праксом ка друштву знања - Текућа питања (Презентација семинара ''Психолошке кризне интервенције'', Писање припреме за полагање испита за лиценцу за медицинске сестре, Стручни сусрети васпитача, Реализација теме ''Исхрана деце предшколског узраста'' од стране професора Зорице Кубурић, Предлог прикупљања хуманитарне помоћи за дечака М. В., Нови Правилник о сталном стручном усавршавању, Одржавање хигијене у вртићу ''Буба Мара'', Израда Развојног плана, Тим за самовредновањевредновање области ресурси. - Приказ активности поводом обележавања Нове године - Извештај са учешћа на Сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. - Извештаји стручних сарадника и сарадника о активностима у претходном периоду. - Текућа питања (Извештај о реализацији пројекта ''Мали еколози'', Рад Интерресорне комисије, Тим за самовредновање, Реализација семинара од стране издавачке куће ''Публик практикум'') - План активности за обележавање Дана Светог Саве. - Извештај о реализацији целодневног излета деце у Р. бањи. - Прикази активности са акредитованих семинара које су похађали стручни сарадници/сарадници у периоду IX-XII. - Текућа питања (Тромесечни извештај о стручном усавршавању медицинских сестара- васпитача и васпитача). - Извештај о реализацији и евалуација новогодишњих и светосавских активности. - Извештај стручних сарадника и сарадника о реализацији ВО рада, на основу извршеног увида у Књиге рада васпитног особља и непосредним увидом. - Развојни план за Текућа питања (Израда професионалног, личног портфолија, Рад Интерресорне комисије). - Почетни договор о Завршној приредби. - Активности обележавања 8. марта. - Приказ књиге Подршка у учењу деци са потешкоћама из спектра аутизма - Текућа питања (Отварање нових вртића, Структурирање група у новим вртићима, Дозвола за проширену делатност Установе за објекат у Рибарској Бањи и кухињу ''Пионир'', предавање Милице Новаковић под називом ''Стваралачко васпитање'', Тим за заштиту деце од насиља). - Предлог реализације Завршне приредбе. - Текућа питања (Евалуација програма поводом отварања нових вртића, План уписа деце у нове вртиће, Рад превентивних сестара, Ликовни конкурс ''Васкрс у вашој кући'' поводом Ускршњих празника). Датум реализације Завршна приредба договор о активностима Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 39

40 - План активности у вези обележавања Дана Установе. - Припреме за упис деце у ППП: организација, план активности, носиоци реализације и предлог мера за обухват деце из осетљивх група. - Текућа питања (Излет деце у Рибарску Бању, Сајам спортова, Изложба дечијих радова на тему ''Васкрс у вашој кући'' у Позоришту). - Извештај (организатора драмске играонице, стр. сарадника за физичко и музичко васпитање) о току активности везаних за Завршну приредбу. - План активности везаних за структурирање група у вртићима за наредну радну годину и активности везаних за упис деце у вртиће и превођења деце. - Текућа питања (Позивно писмо за конкурисање у пројекту ''Вртић без граница 2'', Завршна конференција ИМПРЕС пројекта, Дан Установе-евалуација, Излет деце у Рибарску Бању). - Информисање о току реализације Завршне приредбе. - Извештај о току уписа деце у ППП за радну 2014/15. Годину. - Договор о изради Годишњег плана рада за радну 2014/15. годину и подела задужења. - Васпитно-образовни рад у летњем периоду. - Текућа питања (Лични пратиоци у Установи, Набавка Радних, Матичних књига и Летописа за нове вртиће). - Извештај координатора у реализацији ППП о извршеном упису у ППП, са посебним освртом на обухват деце из осетљивих група. - Евалуација Завршне приредбе. - Извештај стручних сарадника о изради делова Годишњег плана рада за наредну радну годину за које су задужени. - Прикази активности са акредитованих семинара које су похађали стручни сарадници/сарадници у периоду I-VI. - Појединачни извештаји о личном стручном усавршавању стручних сарадника и сарадника у 2013/14. години. - Текућа питања (Статус медицинских сестара у Установи, Лични пратиоци у Установи). - Годишњи извештаји стручних сарадника и сарадника. - Извештај стручних сарадника о извршеном увиду у реализацију ВО рада и неге деце у групама у и ван седишта Установе. - Годишњи план рада за 2014/15. годину и Предшколски програм дечјег вртића израда. - Текућа питања Извештај о раду Актива за развојно планирање Чланови Актив за развојно планирање у радној 2013/14. години су били: Весна Живковић, директор, Слободанка Ракоњац, пом. директора, Слободанка Миладиновић, педагог, Љиљана Чоловић, председник Удружења васпитача Расинског округа, Љиљана Лиздек, представник Удружења медицинска сестара, Драгана Иванковић, представник Управног одбора Установе и представник Савета родитеља. Представници осталих служби: Марија Средојевић, психолог, Весна Радмановац, стручни сарадник за физизичко васпитање, Далиборка Живковић, координатор у реализацији ППП, Предраг Петронијевић, управник ОЈ Пионир, Ивана Аксентијевић, шеф службе рачуноводства, Драган Михаиловић, шеф службе одржавања и обезбеђења, Ивко Михајловић, референт општих послова, Валентина Филиповић, медицинска сестра, Снежана Ђорђевић, васпитач у вртићу Невен, Драгана Лазаревић, васпитач у вртићу Звончић, Весна Петронијевић, васпитач у вртићу Лабуд, Мирјана Вукојевић, васпитач у вртићу Лабуд, Миленка Јовановић, Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 40

41 васпитач у вртићу Наша радост, Бранкица Младеновић, васпитач у вртићу Пчелица, Лидија Сорман, васпитач у вртићу Колибри, Мирјана Ивановић, васпитач у вртићу Колибри, Зденка Новићевић, васпитач у вртићу Голуб мира, Надица Пршић, васпитач у вртићу Владо Јурић и Татјана Денић, васпитач у вртићу Дечји клуб. План Актива за РП у у радној 2013/14.години био је : Задаци Активности Динамика Сагледавање нивоа остварености циљева РП за претходном периоду Извештај о реализацији РП период год. Израда РП за период јануар август године за Презентовање РП за наредни период Васпитно-образовном већу, Савету родитеља и Управном одбору Праћење реализације планираних развојних циљева за годину Увид у извештаје о реализацији Израда извештаја и подношење извештаја УО Анализа стања у Установи, дефинисање циљева, активности и стратегије евалуације Учешће у раду Васпитнообразовног већа, СР и УО Увид у реализацију задатака (непосредан увид и документација Установе) XI, XII XII/ I XII XII/ I/II Актив за развојно планирање је реализовао све планиране задатке. У току децембра 2013.год.урађен је извештај о реализацији РП 2011/14 усвојен је на седници УО Установе 26 децембра 2013.год. Изради РП Установе год. претходили су састанци чланова Актива развојно планирање одржани : , , , год. на којима су разматрани предлози представника вртића и у оквиру датих области дефинисани циљеви,а сходно њима приоритетни задаци. Развојни план ПУ Ната Вељковић (јануар, август 2017.год.) усвојен је на седници УО Установе год. Развојни план Установе је презентован на састанцима: Васпитно-образовног већа, Савета родитеља и Управног одбора, као и на састанцима: Актива медицинсих сестара, Актива васпитача васпитних група од 3-5 год., Актива васпитача Припремног предшколског програма и Тима ментора и приправника. Праћење реализације планираних развојних циљева за Јануар-август 2014.године је према утврђеној динамици рада Актива за РП. Извештај о реализацији РП за период јануар-август биће презентован на састанцима Васпитно-образовног већа, Савета родитеља и Управног одбора у септембру године. VIII Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 41

42 Извештај о раду Тима за самовредновање ПУ Ната Вељковић Тим за самовредновање су, у складу са планираним, чинили: Марија Средојевић, координатор, Јелена Јевтић, Драгана Дунђеровић, Весна Радмановац, Далиборка Живковић, Слободанка Миладиновић, Радмила Ристић, Анђелка Лазаревић, Добрила Ивановић, Ана Василијевић, Нела Пантелић, Весна Панић, Даниела Бановић, Љиљана Кезуновић, Драгица Станковић, Миланка Јаковљевић, Анђела Радовановић, Мирела Вујичић, Ружа Каличанин, Зорица Степић, Драгана Петровић, Новка Синадиновић, Тања Милојевић, Гордана Вучићевић, Светлана Грашић, Зорица Станојевић, Смиља Миловановић; представник УО Миљко Ђокић и представник СР Ана Обрадовић. У раду Тима за СВ учествује и директор Установе. Активности Тима за СВ су биле: Активности Подношење извештаја о процесу СВ (област Васпитнообразовни рад) у претходној години свим интересним групама (ВОВ, СР, УО), кроз Годишњи извештај о раду установе Израда плана рада Тима и акционог плана за унапређивање области Васпитнообразовни рад Извршен је избор области за св у 2013/14. години (област Ресурси), сачињен план активности по подтимовима (према стандардима у оквиру области вредновања). Сваки од 4 подтима на посебним састанцима је тумачио значење стандарда, вршио избор/израду инструмената/техника, анализирао резултате и извештавао о постигнутим. Сваки подтим је имао специфичну диманику рада. Подношење извештаја подтимова за сваки од вреднованих стандарда у оквиру области и предлог чланова Тима за наредну радну годину Реализација Септембар Августсептембар подтим XII / IV подтим - II /IV подтим - III/V подтим - V године Чланови Тима за СВ су током године, а у контексту унапређивања области Васпитно-образовни рад, стварања услова за оснаживање васпитача за критичку анализу сопствене праксе и припремање васпитача приправника за полагање испита за лиценцу, пратили и анализирали припрему и реализацију активности васпитача приправника у вртићима Голуб мира и Пчелица, током октобра и новембра године (активности су реализовала 4 приправника, а сваку активност су пратила по 2 стручна сарадника и по 2 васпитача). Чланови Тима за СВ су имали активну улогу у изради развојног плана Установе за период година. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 42

43 Извештај о рау Тима за стручно усавршавање Током 2013/2014.године Тим за стручно усавршавање је радио у складу са Годуишњим планом рада Установе у овој години. Следи приказ одржаних састанака. Активности 17.септембра у 14ºº часова је одржан састанак Тима за стручно усавршавање на нивоу Установе, у просторијама Центра за стручно усавршавање. Дневни ред: 1. Правилник о сталном стручном усавршавању и... 2.Индивидуални план стручног усавршавања 3.Портфолио професионалног развоја 16. октобра од 13,30 до 15 часова и 5 мин., одржан је састанак руководилаца или представника Тима за стручно усавршавање Предшколске установе Ната Вељковић. 1.Достављање извештаја о стручном усавршавању-септембар 2.Достављање анкета за васпитаче и давање упутства за реализацију истраживања 3.Текућа питања 01. новембра од 13,00 до 15 часова и 5 мин., одржан је састанак руководилаца или представника Тима за стручно усавршавање Предшколске установе Ната Вељковић. 1.Информација Народне библиотеке Крушевац 2.Организација емпиријског истраживања Функционална сарадња са породицом из угла васпитача 3. Представљање резултата анкетирања васпитача у вези са избором семинара 4.Активности у оквиру пројекта Мали еколози 5.Препорука за реализацију спец.програма Читаоница/причаоница у новембру Текућа питања је одржан састанак у трајању од 13ºº до 14 часова и 45 минута. Дневни ред: 1.Тромесечни извештаји од стручном усавршавању на нивоу Установе 2.Обавештење у вези са реализацијом акредитованих семинара у организацији ИК Публик практикум 3.Активности у вези са израдом новог Развојног плана Установе 4.Текућа питања , од 13ºº до 14 часова и 45 минута је одржан састанак, са следећим Дневним редом: 1. Достављање тромесечних извештаја у стручном усавршавању запослених 2.Увид у документацију тимова за стручно усавршавање, ниво вртића 3.Кораци Тима у реализацији Развојног плана за период Лични портфолио као обавезан део педагошке документације почев од 03.марта Текућа питања у периоду од 13,30 до 14 часова и 30 минута је одржан састанак Тима са следећим Дневним редом: 1. Извештај о похађању радионице ''У сусрет портфолију'' 2. Достављање образаца годишњег извештаја о стручном усавршавању запослених 3.Текућа питања Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 43

44 Извештај о раду Тима ментора и приправника Тим приправника и ментора чине: васпитно особље са статусом приправника, именовани ментори од стране директора,стручни сарадници и сарадници. Тимом приправника и ментора руководи педагог у сарадњи са стручним сарадницима. Основни циљ рада Тима приправника и менора је спровођење програма увођења у посао приправника и савладавање захтева који се односе на области васпитнообразовног рада (планирање, програмирање, реализација и вредновање васпитнообразовног рада, праћење развоја и постигнућа деце, рад са децом са развојним сметњама, сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом, професионални развој и вођење педагошке документације). Тим приправника и ментора, у сарадњи са стручним сарадницима, реализује: 1. састанке Тима, 2. инструктивно-методичко-саветодавни рад (стручни сарадник-менторприправник), 3. угледне активности, 4. пројекте на нивоу васпитне групе и на нивоу Установе, 5. стручно усавршавање из области приправништва и менторства 6. полагање испита за лиценцу у Установи. Време и место реализације ,00 Невен ,00 Центар за стручно усавршавање ,00 Невен ,00 Невен ,00 Невен У току радне 2013/14.год реализоване су активности: Активност Угледна активност Област- Развоја говора -Евалуација активности -Увид у педагошку документацију 1. Извештај о раду Тима за радну год. 2.Да се боље упознамо... 2.Упутство за рад Тима током Програм заштите деце од насиља и злостављања Угледна активност Област- Развоја говора -Евалуација активности -Увид у педагошку документацију Угледна активност Област- Почетни математички појмови -Евалуација активности -Увид у педагошку документацију Угледна активност Област- Развоја говора -Евалуација активности -Увид у педагошку документацију Носиоци активности *присутни Д. Драгановић, вас.приправник Стручни сарадници/ сарадник, *ментори и приправници М. Грујић, вас.приправникволонтер Д.Милошевић, вас.приправник М. Милосављевић, вас.приправник Угледна активност М. Ђокић, Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 44

45 9,00 Невен ,00 Невен Невен Tоком године Област-Упознавање околине -Евалуација активности -Увид у педагошку документацију Угледна активност Област- Физичко васпитање -Евалуација активности -Увид у педагошку документацију -Планирање рада Тима за наредну радну годину. -Актуелна питања Присуствовње приправника полагању дела испита за лиценцу у Установи. васп.риправник С. Грашић, васп.приправник Стручни сарадници/сарадник, ментори и приправници Приправник који полаже део испита за лиценцу у Установи. Угледне активности су реализоване у складу са годишњим планом сем активности С.Грашић која је реализована у јуну,а била је планирана реализација у мају месецу.,реализатори угледних активности су у периоду припреме поред сарадње са менторима и стручним сарадницима сарађивали и са васпитачима вас.група у којима су реализовали активност. После одржаних састанака након реализације угледне активности,увида у писану припрему и размене мишљења о васпитно - образовном квалитету реализоване угледне активности, приправници су имали задатак да у писаној форми доставе евалуацију о угледној активности којој су присуствовали,(налази у архиви стручне службе). Инструктивно-методичко-саветодавни рад са приправницима и менторима је реализован током године кроз: праћење реализације вас-образовног рада од стране стр.сарадника и увидом у вођење педагошке документације,унапред заказане индивидуалне разговоре, телефонске контакте,дописе,на састанцима тима,коришћењем библиотечког фонда Установе, о којима постоји писана документација. Ментори воде педагошку документацију о сарадњи са приправницима и она је доступна на увид стручним сарадницима. Поред планираних угледних активности за приправнике и при полагању дела испита за лиценцу у Установи, планирано је и реализовано присуствовање приправника. Приправници у вртићу Голуб мира су у новембру и децембру 2013.год, реализовали угледне активности које нису биле предвиђене планом рада Тима.Припрема и реализација активности је остварена на основу потребе коју су приправници исказали. Стручно усавршавање приправника је реализовано на нивоу Установе кроз активно учешће у раду актива и тимова,присуствовањем на родитељским састанцима које су реализовали стручни сарадници и сарадници из Установе,а и из других институција. Активним учешћем у организацији и реализацији приредби на нивоу вас.група и на нивоу вртића као и на нивоу града.приправници су присуствовали и на Акредитованим семинарима у ЦСУ Крушевац као чланови Друштва васпитача Расинског округа Јефимија. Један број приправника је у току периода приправништва стекао и одређена искуства у раду са децом која имају развојне потешкоће, и присуствовао је раду интерресорне комисије која је део својих активности реализовала у васпитним групама појединих вртића. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 45

46 У току радне 2013/14.год.у Установи испит за лиценцу полагале су: Медицинске сестре, васпитачи: Марија Костић, Милијана Вучетић, Љиљана Лиздек,Сандра Качаревић, Гордана Јовановић, Јелена Вукчевић, Живковић Биљана, Ивана Мијајловић, Дејана Пецић, Златица Цветковић, Ана Василијевић, Словенка Николић. Васпитачи приправници: Снежана Качаревић, Милена Лакићевић, Ивана Недељковић, Милунка Качаревић, Светлана Грашић, Ана Марковић, Шошић Александра, Маја Милосављевић, Марија Ђокић, Јелена Радевић, Марија Петковић, Данијела Лапчевић. Испит за лиценцу у МПНТР у радној 2013/14. године положили су васпитачи: Марија Ковић, Јасмина Михајловић, Ивана Одовић, Дијана Драганови, Снежана Качаревић, Милена Лакићевић, Ивана Недељковић, Милунка Качаревић, Светлана Грашић,Ана Марковић. Састанак Тима ментора и приправника одржан је год у ЦСУ Крушевац..На састанку је због указаних потреба (новопримљени приправници) одржана презентација Ментор и приправник, од стране руководиоца тима и сарадника.приправници су упознати са Правилником о понашању запослених у Установи и презентован им је РП Установе год. а, по утврђном плану дат је предлог за израду плана рада за радну 2014 /15. године Списак приправника,стажиста,волонтера,лица без лиценце и ментора из области васпитно-образовног рада који су били ангажовани у радној 2013/14. год. Ред ни број. Име и презиме /звање 1. Маја Агатоновић,вас. 2. Светлана Миљковић,вас 3. Јована Јовановић,вас 4. Моника Давидовић,вас 5. Дијана Драгановић,вас 6. Марија Ђокић,вас 7. Ђорђевић Ивана,вас,нзс. 8. Јована Ђорић,вас-волонтер. 9. Данијела Милошевић,вас. Вртић Испит за лиценцу /Установ а Испит за лиценцу / МПНТР Ментор Невен Зденка Новићевић Невен - - Биљана Недић Невен - - Биљана Недић Невен - - Ивана Маринковић Невен да да Ивана Маринковић Невен да - Биљана Недић Невен - - Ивана Маринковић Невен - - Ивана Маринковић Пчелица - - Ивана Маринковић Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 46

47 10. Биљана Михајловић,вас. Пчелица - - Бранкица Младеновић 11. Александра Пчелица да Даница Збиљић Шошић,вас Ана Пчелица Лидија Сорман Поповић,вас. 13. Ирена Колибри - - Драгана Јочић Станимировић,вас. 14. Сузана Колибри Драгана Јочић Кујунџић,вас Милунка Голуб мира да да Кармела Стоиловић Качаревић,вас 16. Светлана Голуб мира да да Зденка Новићевић Грашић,вас. 17. Ивана Голуб мира да да Зденка Новићевић Недељковић,вас 18. Ана Голуб мира да да Зденка Новићевић Марковић,вас 19. Јасмина Стојановић,вас. Голуб мира - - Зденка Новићевић Марија Голуб мира - - Зденка Новићевић Стевановић,вас.нзс Марија Голуб - - Алексија Челић Недељковић,вас, Волонтер. мира,читлук Беговић Голуб мира - - Зденка Новићевић Ана,вас Ђурђевић Голуб мира - - Зденка Новићевић Јелена,вас Данијела Бисери да - Стојана Милојевић Лапчевић,вас. 25. Маја Милосављевић,вас. Бисери, В.Крушевиц а да - Стојана Милојевић Бисери - - Стојана Милојевић 26. Данијела Радовић,вас 27. Мартина Бисери - - Стојана Милојевић Милојевић,вас.стаж Милица Тодосијевић,вас. Лабуд - - Снежана Миладиновић 29. Јелена Лабуд - - Милица Миленовић Радивојевић,мед.сетра вас. 30. Јасна Анђелковић,вас. 31. Владан Илић,вас. 32. Милица Радовић,вас. Лабуд - - Весна Митић В.Јурић Звончић Ивана Миленковић - - Бановић Данијела Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 47

48 33. Сања Звончић - - Бановић Данијела Илић,вас. 24.о Јелена Сунце да - Кармела Стоиловић Радевић,вас Милена Наша радост да да Кармела Стоиловић Лакићевић,вас. 36. Бумбаревић Мирјана,вас.нзс. Наша радост Миленка Јовановић 37. Аксић Љиљана Наша радост - - Кармела Стоиловић Марина Наша радост - - Милица Миленовић Рашић,мед.сестра 39. Марија Петковић,вас Дечји клуб Шашиловац да - Смиља Миловановић 40. Снежана Стојковић,вас. Дечји клуб - - Смиља Миловановић 41. Анђела Лекин,вас.стаж. 42. Ирена Рацић,вас. 43. Јелена Микарић,вас 44. Данијела Ракић,вас Дечји клуб - - Смиља Миловановић Лептирић,б - - Снежана Џамић Лане Лептирић,Ла - - Снежана Џамић не Лептирић - - Драгана Јочић Лидија Јанковић,вас Лептирић - - Снежана Џамић 46. Данијела Милошевић,вас Лептирић Ивана Маринковић 47. Снежана Качаревић,вас. Невен,Паде да да Зденка Новићевић ж 48. Марија В.Јурић да да Лидија Сорман Ковић,вас 49. Јасмина В.Јурић да да Лидија Сорман Михајловић, вас 50. Ивана Колибри да да Драгана Јочић Одовић, вас 51. Лидија - - Милекић,вас.л.без.л. Пчелица 52. Ведран В.Јурић да - Дујовић,мед.с.вас. * 53. Ивана Наша радост да - Бићанин,мед.с.вас. * 54. Марија Стефановић, Звончић да - мед.с.вас. * 55. Марија Костић, мед.с.вас. * Голуб мира да - Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 48

49 56. МилијанаВучетић, Голуб мира да - мед.с.вас. * 57. ЉиљанаЛиздек Невен да - мед.с.вас. * 58. СандраКачаревић Невен да - мед.с.вас. * 59. Гордана Јовановић Невен да - мед.с.вас. * 60. Јелена Вукчевић Невен да - мед.с.вас. * 61. Живковић Биљана Невен да - мед.с.вас. * 62. Ивана Мијајловић Пчелица да - мед.с.вас. * 63. Дејана Пецић Пчелица да - мед.с.вас. * 64. Златица Цветковић Пчелица да - мед.с.вас. * 65. Ана Василијевић Пчелица да - мед.с.вас. * 66. Словенка Николић. мед.с.вас. * Пчелица да - * медицинске сестре васпитачи,лица без лиценце(15) и васпитач,лице без лиценце(1). Извештај о раду Тима за инклузиовно образовање Тима за инклузивно образовање је током године реализовао следеће задатке: Припрема детета са сметњама у развоју и његових родитеља за улазак у групу Током септембра и октобра 2013.год. обављено је 8 разговора са родитељима новоуписане деце која по приложеној медицинској документацији имају развојне сметње, у циљу боље припреме детета и родитеља за улазак у групу (режим дана у вртићу, поступање и правила понашања током адаптационог периода, начин рада..); Мај-јун год.- током пријема нове деце, обављено је 3 разговора са родитељима деце која имају медицинску документацију. Родитељи су добили потребне информације које се односе на режим дана у вртићу, начин рада у летњем периоду и процес адаптације њиховог детета. Упознати су са начином праћења развоја и напредовања детета и утврђивањем потребе да се након процене дететових способности и нивоа функционисања у групи, предузму одређене мере индивидуализације у раду како би се облици, методе и средства рада прилагодили могућностима детета. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 49

50 Припрема деце у групи и њихових родитеља за долазак детета са сметњама у развоју Приликом индивидуалних и групних разговора са родитељима, током усмерених и слободних активности са децом, васпитачи група у сарадњи са стручним сарадницима и сарадницима припремали су родитеље и децу за долазак детета са развојном сметњом у групу-(септембар и током године); Процена способности детета и нивоа њиховог функционисања Идентификовање деце са говорно-језичким поремећајима применом Тријажног артикулационог теста (Ђ.Костић, С.Владисављевић) у свим припремним и старијим, као и 4 припремне групе полудневног облика рада (септембар и октобар) Идентификовање деце са развојним сметњама у вртићима Невен (старија јаслена, млађа васпитна, средња и старије васпитне групе.), Бисери (старија васпитна група.), Голуб мира ( средња и старија вас. група) и Пчелица (ППП, средња и старија васпитна група), Наша радост (ППП и старија вас.гр.),лабуд (ПППмешовита вас.група), В. Јурић (ППП мешовита васпитна група), Колибри (старија јаслена група), Звончић (ППП васп. група) (септембар2013.год.- април2014.год.) Процена способности детета и нивоа његовог функционисања у групи израда педагошких профила, утврђивање јаких и слабих страна детета, одређивање приоритета у раду са дететом (септембар, октобар и током године за новоуписану децу), у циљу оснаживања очуваних потенцијала детета (стални задатак); Избор садржаја и облика, средстава и метода васпитно-образовног рада израда индивидуалних програма, реализација, праћење и евалуација Сарадња са родитељима деце са развојним сметњама и подстицање истих да учествују у изради ИОП-а и ИПП-а ( септембар-април); Тим за инклузивно образовање током децембра 2013.год. и јануара 2014.год. израдио је 11 ИПП-а, тако да је у радној 2013./14. години 18-оро деце радило по ИПП-у и двоје по ИОП-у за чију су израду родитељи дали писано одобрење. Планови обухватају и покривају све области дечјег развоја, а њима се усклађују методе, средства и облици рада могућностима деце и активирањем свих очуваних способности стварају услови за њихов оптималан и свестран развој, ублажавају ефекти исподпросечног функционисања и спречавају појаве поремећаја у социо-емоционалној сфери. Васпитно-образовни рад у групи усмерен је на стварење услова за развој преосталих, очуваних способности и снага детета. Основни циљ у раду са децом са развојним сметњама је да се сваком детету обезбеди подстицање и развој највишег степена самосталности и социјалне интеграције, као и задовољење потребе за потврдом властитог умећа што ствара осећај уважавања и поштовања његове личности; *Праћење усклађености облика, метода и средстава рада са потребама и могућностима деце са развојним и проблемима у говорно-језичком развоју, примена мера индивидуализације и прилагођавање постављених циљева ИОПа/ИПП-а напредовању деце у вртићима Невен,, Пчелица, Бисери, Наша радост, Звончић, Голуб мира и Лабуд -стални задатак ( увид у реализацију ИОП-а/Ипп-а тромесечно). Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 50

51 Саветодавно-инструктивни рад год.. одржан је састанак Тима за ИО са васпитачима вртића Бисери,Голуб мира, Лабуд, Наша радост, Пчелица, Дечји клуб,невен и Невенпарк који у својим групама имају децу са развојним сметњама и за коју су урађени или тек трба да буду урађени ИОП-и/ИППи; год. одржан је састанак проширеног Тима за ИО са васпитачима који у својим групама имају новоуписану децу за коју су урађени ИПП-и. Тема састанка била је Индивидуализација и индивидуални рад са децом са развојним сметњама у редовним васпитним групама, примена мера индивидуализације на основу урађених ИОП-а/ИПП-а и вођење документације; Инструктивни рад са васпитачима у процесу примене ИОП-а /ИПП-а кој су урађени за децу са развојним и специфичним говорно-језичким сметњама у вртићима Бисери,, Пчелица,Невен,Звончић,Наша радост, Голуб мира и Лабуд и односе се на реализацију индивидуалних активности по областима развоја и прилагођавање постављених циљева ИПП-а напредовању деце (током године као стални задатак); Сарадња са локалном Интерресорном комисијом(ирк) Сарадња са ИРК током процене потреба за пружањем додатне образовне, социјалне и здравствене подршке детету Н.Ј..(ППП)- вртић Пчелица, Ј.Р. (поновни упис у ППП, )- вртић Звончић, Р.Л. (старија васпитна група) и Д.П. (старија васпитна група) вртић-невен, као и поновни упис деце у ППП- Р.Д., Н.М.- вртић Невен, В.Ј. вртић Наша радост, М.Р. полудневни облик рада у Церови, Т.Н. и В. Н. полудневни облик рада у вртићу Вук Караџић; год.Тим за ИО упутио је Градској управи Допис Координатору за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравственеили социјалне подршке детету/ученику који се односи на благоворемено обавештавање директора ПУ Ната Вељковић о распореду планираних посета чланова ИРК васпитним групама у којима су смештена деца за коју је поднет Захтев; Тима за ИО је током године учествовао у процедури за избор пратиоца за пружање личне помоћи детету ради лакшег функционисања и комуникације током васпитно-образовног рада на основу мишљењу Интерресорне комисије и на основу Решења о организовању додатне подршке за инклузивно образовање коју је донело Градско веће год. Предузете активности: Потписано 8 Уговора о делу пратиоци за пружање личне помоћи деци : Т.С. (стр. вас.гр.- вртић Наша радост, Р.Л. ( старија васпитна група-вртић Невен, М.Л. ( старија васпитна група-вртић Бисери, П.Д. ( старија васпитна група-вртић Невен), З.В. (ППП мешовита група- вртић Лабуд), Н.Ј. (ППП група-вртић Пчелица), Пратиоци за пружање личне помоћи деци Јелена Вучковић и Данијела Марковић су год., односно год. раскинуле Уговор о делу из приватних разлога. Сарадња са координатором за инклузивно образовање при Школској управи и члановима Мреже за подршку увођењу инклузивне образовне праксе У периоду од год год Тим за ИО је Школској управи и Одељењу друштвених делатности Градске управе Крушевац, достављао тражене податке који се односе на децу са сметњама у развоју уписану у ПУ Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 51

52 Ната Вељковић и Извештај о реализацији назначених активности, очекиваних исхода и вредновања ефеката предвиђених ИОП-ом /ИПП-ом; год. одржан је у Центру за стручно усавршавање Пете регионални састанак Мреже за подршку инклузивном образовању у организацији Школске управе Крушевац, коме су присуствовали и чланови Тима за ИО ПУ Ната Вељковић и презентовали рад на тему Инклузивно образовање- примери добре праксе Сарадња са школом за образовање ученика са сметњама у развоју Сарадња са ШОСО Веселин Николић -Крушевац у пружању додатне подршке деци са развојним сметњама ове године је изостала.у усменим разговорима са руководством ШОСО Веселин Николић добили смо информацију да ове године нису у могућности да реализују такву врсту подршке. Извештај о раду Тима за мрежу предшколске установе Активности Рад на достављаању података канцеларији ИМПРЕС и МПНТРС (стручна служба, директор) Обука, ИМПРЕС. Присутни: Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић Милош Вишњић, Градска управа Светлана Видановић, Градска управа Аца Лапчевић, Школска управа Мирела Милојевић, НВО Извештај о похађању Завршног тренинга о мрежи предшколских установа Реализован састанак Комисије за унепређивање предшколског васпитања и образовања за територију Града Крушевца Присутни: Аца Лапчевић, просветни саветник Слободанка Ракоњац, помоћник директора, ПУ Ната Вељковић Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић Дијана Китановић, директор, ОШ Бранко Радичевић Светлана Видановић, Градска управа Слађана Чабрић, директор, Центар за социјални рад Мирела Милојевић, НВО Палестра Завшна конференција, ИМПРЕС. Присутни: Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић Марија Средојевић, стручни сарадника, ПУ Ната Вељковић Јелена Јевтић,васпитач, ПУ Ната Вељковић Светлана Видановић, Градска управа Време реализације Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 52

53 Извештај о самовредновању, област Ресурси У Установи је током радне године спроведен процес самовредновања у области Ресурси. Имајући у виду садржај наведене области/стандарда и величину Тима за СВ, на првом састанку Тима одлучено је да вредновање области врше чланови подтимова (унутар Тима за СВ) по стандардима. Резултати процеса су наведени у даљем тексту. Опис стандарда: 7.1. У предшколској установи обезбеђени су потребни људски ресурси. Показатељи: У предшколској установи је запослен потребан број васпитача и стручних сарадника и сарадника у односу на број деце Васпитно-образовно особље има прописане квалификације Број осталих запослених у складу је са прописима Квалификације осталих запослених су одговарајуће ПУ у своје активности укључуке стажисте и волонтере Активности самовредновања вршене су на основу увида и анализе следећих докумената: Годишњи план рада за радну 2013/14. годину, Правилник о ближим условима за почетак рада и обавављање делатности установа за децу (Сл. Гласник РС бр. 50/94 и 6/96), Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Упитник о кадровској структури у Установи (израђен за потребе овог процеса), Подаци о прегледу броја запослених према профилима стручности (подаци добијени из Службе рачуноводства) Процена остварености стандарда Анализа Извештаја Подтима 1 је показала: Број стручних радника у установама за децу зависи од облика рада и броја васпитних група у Установи. Годишњи план рада, у делу 7. Кадровски услови рада, омогућава добар увид у број заполених васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника и сарадника, као и одступања у односу на норматив. Годишњи план рада установе садржи и податке (табеле) о запосленима и податке о броју деце у Установи (према облику рада). Подаци о броју заполених дати су у односу на нормативе прописане Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу. Према информацијама из ГП за 2013/14. годину и на основу података добијених од секретара Установе, изводе се и следећи закључци: у Установи је запослен већи број васпитача него што је прописано Правилником, медицинских сестара васпитача запослено је мање него је прописано Правилником, медицинских сестара на превентивно-здравственој заштити је такође мање него је прописано Правилником (у односу на ГП мање је 3 мед. сестре; у односу на тренутно стање мање је 6 мед. сестара), број стручних сарадника и сарадника је у складу са Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 53

54 прописаним нормативом. Важна напомена: васпитачи су, у складу са Законом о ПВО, ангажовани у старијим васпитним групама. Сви васпитачи имају прописане квалификације (у складу са чл. 39 Закона о ПВО, став 3). Медицинске сестре су преквалификацијом стекле звања медицинска сестра васпитач. Медицинске сетре на превентивно-здравственој заштити имају прописане квалификације. Стручни сарадници и сарадници имају прописане квалификације и лиценцу (осим В. Радмановац). Први део испита за лиценцу (део испита у Установи) положило је 15 медицинских сестара, а три су у поступку за полагање у МПН, као и В. Радмановац. Након анализе података добијених из наведених инструмената, изводи се закључак да је број запослених у осталим сегментима рада у складу са систематизацијом, али има одступања у односу на Правилник за следеће профиле стручности: административне раднике (одступање у односу на норматив +5,56), раднике на припреми (одступање у односу на норматив +10,35) и сервисирању хране (одступање у односу на норматив +4,71), раднике на одржавању хигијене (одступање у односу на норматив +5,8) и раднике на техничким пословима (одступање у односу на норматив 6,6). Квалификације осталих запослених, у принципу, складу са датим прописима Стажисти и волонтери су укључени у програм увођења у посао приправника васпитача. У Установи постоји евиденција о стажистима и волонтерима (правна служба). Стажисти (васпитачи) су укључени у реализацију програма неге и васпитнообразовног рада (у вртићима Невен, Голуб мира и Наша радост). Стажирање је окончано године. Приправници учествују у раду стручних тимова и органа (Тим приправника и ментора, стручни активи васпитача и ВОВ). Приравници учествују у реализацији културних и јавних манифестација, на нивоу вртића или Установе. У оквиру Годишњег плана рада постоји евиденција о стажистима и волонтерима у Установи, који су ангажовани у области васпитно-образовног рада. Током радне године дошло је до измене стања: двоје волонтера су у радном односу, један волонтер је завршио волонтирање. У овом тренутку ангажовано је још два волонтера (васпитача) у вртићима Бисери и Дечји клуб. *** Издвајају се следећи сегменти које треба унапредити: број сестара на превентивно-здравственој заштити ускладити са Правилником. медицинске сестре васпитача/медицинских сестра на ПЗЗ морају поседовати лиценцу за рад. Опис стандарда: 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада предшколске установе Показатељи: План предшколске установе за даљи професионални развој утемељен је на редовном самовредновању Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 54

55 Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао Васпитачи и стручни сарадници тимским радом доприносе унапређивању квалитета васпитно-образовног рада Васпитно особље на основу самоевалуације унапређује професионално деловање Самовредновање Области 7 Ресурси, кроз стандард 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада предшколске установе, обухватило је анализу садржаја докумената Установе: Статут Установе, Предшколски програм дечјег вртића са припадајућим анексима, Развојни план Установе за период , Развојни план Установе за период , Годишњи план рада Установе за 2012/2013. са припадајућим анексима, Годишњи план рада Установе за 2013/2014. са припадајућим анексима, Извештај о реализацији Развојног плана године, База стручног усавршавања, документација Тима за стручно усавршавање на нивоу Установе и тимова за стручно усавршавање на нивоу вртића, упитници, на пример Анкета: Избор приоритетне области стручног усавршавања запосленог у ВОР-у од значаја за развој васпитања и образовања; Анкета за васпитаче који васпитно-образовни рад реализују у групама деце од 3 године до укључивања у програм припреме за школу и васпитаче реализаторе ППП, обрасци уверења/ потврде о похађању одређеног облика стручног усавршавања, извештај просветног саветника Школскe управе у Крушевцу Мирјане Златановић о ванредном стручно-педагошком надзору ( ), допис просветном саветнику Школске управе у Крушевцу о мерама које се предузимају у циљу побољшања квалитета васпитно-образовног рада у Установи ( ,), годишњи извештаји о: реализацији васпитно-образовног рада у Установи, извештаји Тима за развојно планирање у претходном периоду, извештај Тима за самовредновање о процесу самовредновања области Васпитно-образовни рад, извештаји о реализацији Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања,извештај о стручном усавршавању запослених у васпитно-образовном раду у протекле две године, Извештај стручних сарадника и сарадника о реализацији васпитно-образовног рада, на основу извршеног увида у Књиге рада васпитног особља и непосредним увидом за период септембар-децембар 2013., извештаји ментора, записници са седница и састанака других стручних органа и тимова, као и састанака главних васпитача и превентивних сестара, фотографије, PPT презентације, стручни радови, званична Интернет презентација Установе, званичне Интернет презентације других установа и чинилаца локалне и шире заједнице на пример edu.rs/, /vesti/164-predavanje-dole-negativna-govorancijaziveltolerancija, -zaopstanak.html, http: //www. impres.rs/ и друге. Анализа Извештаја Подтима 2 је показала: Потребе и приоритете стручног усавршавања Установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја васпитача и стручних сарадника/сарадника и самовредновања појединих области рада Установе, те анализе вредновања рада Установе (стручно-педагошки и инспекцијски надзори). Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 55

56 Индивидуално стручно усавршавање чини основу усавршавања свих запослених у васпитно-образовном раду. Лични план професионалног развоја запослених у васпитно-образовном раду сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компентенција за професију медицинске сестре-васпитача, васпитача и стручног сарадника/сарадника. Запослени праве планове личног стручног усавршавања и професионалног развоја. Од септембра године Установа ради на упознавању запослених о потреби, сврхама и начинима формирања (садржају) личног професионалног портфолија запослених. Запослени су благовремено обавештени да ће се одредбе Члана 20. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и стручних сарадника примењивати почев од 03.марта Запослени редовно (месечно, тромесечно, годишње) извештавају о свим облицима стручног усавршавања које су остварили. Као оперативна тела, која координирају стручним усавршавањем запослних на нивоу појединих вртића, формирани су тимови за стручно усавршавање на нивоу вртића. Њихов рад координира и прати Тим за стручно усавршавање на нивоу Установе. Запослени се стручно усавршавају ван Установе кроз похађање различитих облика стручног усавршавања (акредитовани програме, трибине, семинаре, стручне сусрете, смпозијуме). Установа прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања васпитача и стручног сарадника/сарадника и предузима мере за унапређивање компентенција васпитача и стручног сарадника/сарадника планирањем стручног усавршавања (развојно и годишње планирање). Васпитно-образовно особље промовише властите примере добре праксе, али примере представљене на похађаном облику стручног усавршавања. Годишњи план Установе садржи податке о стручном усавршавању запослених на нивоу стручних органа. Евиденција о стручном усавршавању и професионалном усавршавању на нивоу Установе постоји у документацији појединих органа, коју чувају записничари или руководиоци, али је потребно унапредити квалитет евиденције о раду појединих стручних органа. Евиденција о стручном усавршавању и професионалном усавршавању ван Установе води се у Бази стручног усавршавања. Васпитачи и чланови стручне службе тимским радом доприносе унапређивању квалитета васпитно-образовног рада кроз остваривање различитих облика сарадње, учествовање у раду стручних тела и тимова, као и других радних тела у Установи. Примери добре праксе се промовишу како на нивоу Установе, тако и ван ње. Извештаји и резултати истраживања путем анкетирања васпитног особља показују да је недовољно развијено професионално деловање засновано на самоевалуацији, која подразумева непрестани процес праћења, анализирања и развијања праксе. Уско везано са наведеним, јесте и то да су недовољно видљиви ''трагови'' о примењеним искуствима са семинара и других облика стручног усавршавања у васпитно-образовној пракси. Извештаји и резултати истраживања путем анкетирања васпитног особља показују да је недовољна развијена професионална свест о важности стручног усавршавања. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 56

57 ПУ Ната Вељковић Извештаји и резултати истраживања путем анкетирања васпитног особља показују да запослени различито процењују услове за стручно усавршавање, као и могућности увида у садржаје стратешких докумената Установе; Незадовољавајуће је присуство запослених на састанцима појединих стручних органа; Сваки вртић има своју приручну библиотеку, као и поједине групе на сеоском подручју. Омогућен је колективни упис запослних у НБК. Међутим, коришћење књижног фонда није на задовољавајућем нивоу; Известан број запослених је члан одговарајућег стручног удружења, што омогућава остваривање додатних видова стручног усавршавања изван Установе; Установа води евиденцију о приправницима, ствара услове за успешно савладавање програма и оспособљавање за самосталан васпитно-образовни рад; Анализа садржаја годишњег извештаја о личном стручном усавршавању запослених је показала следеће: - да су у Установи сторени услови за остаривање потребног броја сати стручног усавршавања на овом нивоу стручног усавршавања запослених, - да евидентирање стручног усавршавања и професионалног напредовања постоји, - да се, притом, примењује Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у предшколским установама, који је препоручила и доставила Школска управа у Крушевцу. Извесно је постојање и потешкоћа приликом евидентирања остварених сати стручног усавршавања на нивоу Установе; Извештаји запослених јасно показују да одређени број запослених није остварио ниједан од потребних 24 сата стручног усавршавања у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Издвајају се следећи сегменти које треба унапредити: Истрајан рад на подизању свести запослених о смислу и значају сталног стручног усавршавања; Редовност присуствовања састанцима стручних органа на којима се разматра стручна тема; Квалитет вођења евиденције о присуствовању запослених састанцима стручних органа, и то: Васпитно-образовног већа, Актива медицинских сестара и Актива васпитача у групама од 3,5 до укључивања у програм припреме за школу (на којима се разматра стручна тема); Квалитет сачињавања извештаја о личном стручном усавршавању запослених; Обезбеђивање услова за стицање увида тј. обавештеност запослених у стратешке документе Установе (Развојни план Установе, Предшколски програм дечјег вртића, Годишњи план рада...). Опис стандарда: 7.3. У предшколској установи су обезбеђени постоје материјално технички ресурси (простор,опрема и дидактичка средства). Показатељи: ПУ располаже простором за рад у складу са нормативом Простори ПУ задовољавају здравствено-хигијенске услове Простор ПУ опремљен је у складу са нормативом Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 57

58 ПУ је опремљена потребним дидактичким средствима за реализацију квалитетног васпитно-образовног рада Простор је уређен тако да одговара потребама деце свих узраста Процена је вршена на основу анализе законских докумената и документације која постоји у Установи.(Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу.,,сл.гласникрс 6/96"-Правилник о нормативу средстава за реализацију в-о програма у ПУ,,Сл.гласникРС6/93",Закон о предшколском васпитању и образовању,закон о основама система вас и образовања, Предшколски програм Дечјег вртића, Годишњи план рада Установе, Развојни план Установе, Извештаји о реализацији годишњег плана рада), непосредним увидом у простор, опрему и дидактичка средства од стране чланова тима и података добијених путем пописних листа о: опреми и дидактичким средствима у вртићима. Анализа Извештаја Подтима 3 је показала: У Установи постоје подаци о простору којим Установа располаже (нацрти планова свих објеката,подаци о простору ван седишта установе ОШ, МЗ) Норматив о броју уписане деце у вас.групама је у складу са простором, а и са Законом о пред.вас и образовању. Кухиња Пионир располаже простором по нормативу,као и неке приручне кухиње по вртићима. Од 2011.поседује законом обавезан HCCP сертификат. Објекат за одмор и рекреацију деце Јеленко располаже простором по нормативу. Простори ПУ задовољавају здравствено-хигијенске услове, редовно се врши снабдевање санитарним средствима, те да постоје извештаји здравствене и санитарне инспекције о стању здрав-хигијенских услова простора ПУ. Прописане мере инспекцијске службе се поштују и примењују у законском року (делимично). Постоји протокол о поступањима у ванредним ситуацијама, које угрожавају здравље деце. Родитељи су благовремено обавештени поштују правила ПЗЗ у вртићу. Кухиња Пионир поседуе опрему у складу са нормативом. Простори вртића који су наменски грађени поседују опрему у складу са нормативом, фискултурне сале су опремљене по нормативу. У свим вишенаменским салама постоји комплет аудио визуелних средстава за реализацију како редовних вапитно-образовних активности, тако и реализацију разних манифестација на нивоу вртића и Установе. Постоји централна библиотека на нивоу Установе, са богатим библиотечким фондом. Постје библиотеке свим вртићима, са потребном стручном литературом која је доступна запосленима. Постоје дидактичка средства за реализацију квалитетног в-о рада. Васпитачи и деца израђују дидактичка средства за реализацију в-о рада Родитељи учествују у набавци дидактичких средства на нивоу групе. Простор предвиђен за јаслени узраст јасно се разликује од других простора Простор дворишта свих вртића је ограђен и безбедан за децу Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 58

59 Полице и ормани на којима се налазе играчке и дидактичка средства доступи су деци различитог узраста. Центри интересовања/кутићи у радним собама су доступни деци. Фискултурне/вишенаменске сале пружају могућност реализације различитих активности деци свих узраста активности: физиче активности, групне приредбе, донаторске приредбе, приредбе на нивоу Установе... Потребно је унапредити праксу у следећем: обезбедити адекватан простор за фискултурне сале у вртићима Дечји клуб, Пчелица, и сагледати могућност коришћења фискултурних сала ОШ где постоје васпитне групе ПУ. ускладити ресурсе у приручним кухињама у вртићима Невен, Дечји клуб са нормативом. предузимање активности за форомирање простора за полудневне групе ППП у вртићима Бисери, Лабуд,Звончић, израдити план обиласка простора ван седишта Установе од стране превентивних сестара, које ће једном месечно извештавати о стању здравствено хигијенских услова објеката. израдити план допуне опреме по вртићима, замена дотрајале опреме (столичице, столови, креветићи за децу). Обезбедити допуну полица за играчке у јасленим групама у свим вртићима и замену табли у радним собама у којима су ППП групе по вртићима. Планирати и реализовати набавку дидактичких средстава, у складу са расположивим средствима. Опис стандарда: 7.4. Материјално-технички ресурси установе се користе функционално. Показатељи: Материјално-технички ресурси су у функцији остваривања циљева васпитања и образовања Дидактичка средства се користе у циљу постизања квалитета васпитнообразовног рада Анализа Извештаја Подтима 3 је показала: Процена стандарда је вршена на основу анализе која је обухватала законска документа: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Основе програма предшколског васпитања и образовања, увид у извештај о самовредновању стандарда 7.3 и Упитник којим се врши процена остварености ВО циљева и квалитета ВО рада коришћењем материјално-техничких ресураса. Закључује се да: Техничка опрема и помагала су доступна свим учесницима у ВО процесу. Сала вртића се користи плански. Улаз у објекат вртића је свима доступан. Двориште вртића се редовно користи. Справе и простор и дворишту су безбедни. Радни простор одговара намени. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 59

60 Врши се редовна провера употребљивости дидактичких средстава. Користе се разноврсни материјали који подстичу креативност, развој крупне и фине моторике. Дечје учење је холистичко и покрива стицање различитих вештина и знања. Разноврсни центри (кутићи) који су доступни, прегледни и у дечјем видном пољу. Доступне играчке, мануелна, дидактичка, аудиовизуелна средства и лични прибор за рад примерени су узрасту и подстичу развој деце. *** Унапредити следећа подручја: Простор дворишта учинити разноврснијим (травнати део, хладновина, осунчан део, бетонски део, пешчаник, справе, башта). Простор и опрему користити за чешће подстицање кооперативних игара (ређе такмичарских). Обезбедити разноврснији материјал за рад с децом с потешкоћама. Децу охрабривати да дају предлоге за оплемењивање новим дидактичким средствима и да могу да понуде неке од својих материјала. Извештај о стручном усавршавању Стручно усавршавање на нивоу Установе (састанци стручних органа и тимова, реализација огледних/угледних активности и учествовање у њиховој анализи; реализација креативних радионица, проучавање стручне литературе, стручни скупови, трибине,летње и зимске школе, састанци тимова, реализација пројеката, прикази појединих облика стручног усавршавања формирање приручних библиотека и CDтека, самостална израда наставних средстава, коришћење Интернета и образовних софтвера и др.) планирано Годишњим планом рада за 2013/2014., као и месечним оперативним плановима стручног усавршавања запослених на нивоу вртића, је у потпуности остварено. Реализоване су и додатне активности, као што је стручно усавршавање остварено на нивоу локалне заједнице у оквиру активности које су организовали стручни тимови Центра за стручно усавршавање, Народне библиотеке и Регионалне привредне коморе. Такође, одржане су две ванредне седнице Васпитнообразовног већа, на којима су стручна предавања одржали гости Милица Новковић (тема: Породични буквар) и др Верица Виријевић (тема: Енуреза). У документацији задужених лица на нивоу стручних актива и тимова Установе налази се евиденција о наведеним активностима. Подаци о личном стручном усавршавању су евидентирани у Бази стручног усавршавања, књигама неге и васпитно-образовног рада, књигама васпитно-образовног рада васпитача, књигама рада стручних сарадника и сарадника, те годишњим извештајима о личном стручном усавршавању запослених који су у једном примерку достављени стручној служби, а чувају се у досијеу запосленог у правној служби. Други примерак запослени чувају у личном портфолију професионалног развоја. У оквиру пуног радног времена медицинске сестре-васпитач,васпитач и стручни сарадник/сарадник треба да оствари 44 сата стручног усавршавања које предузима Установа. Може се констатовати да су у Установи сторени услови за остаривање Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 60

61 потребног броја сати стручног усавршавања на овом нивоу стручног усавршавања запослених. Напомена: у овом сегменту рада Установе и запослених, користи се Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у предшколским установама који је предложен од стране Школске управе и Центра за стручно усавршавање у Крушевцу. Током ове радне године, у оквиру процеса самовредновања области Ресурси, извршена је анализа стања у погледу остварености дела 7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада предшколске установе, о чему постоји посебан документ (Извештај о самовредновању). У наредном периоду ће се радити на унапређивању квалитета рада у подручјима које треба унапредити. Запослени су током 2013/2014.године похађали доленаведене програме сталног стручног усавршавања који су остварени извођењем обуке. У колони десно дат је приказ броја учесника. Семинари Знање и самопоуздање-примена асертивних вештина у интерперсоналним односима,16 сати,бр.123; Од осећања до сазнања-програм подстицања емоционалне компентенције код деце касног предшколског узраста, 16 сати, БР.596; Подршка дечјем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступ за децу предшколског узраста, 16 сати, БР.600 и Функционална сарадња са родитељима, 16 сати, БР.627 су реализовани у сарадњи Установе и ИК Паблик практикум. Преосталим семинарима запослени су присуствовали најчешће на позив УВРО Јефимија или на личну иницијативу. Извештај о реализацији годишњег плана рада за радну 2013/14. 61

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу.

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу. Летопис 2016/ 2017. Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписан 341 ученик. У Дому бораве ученици сва четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу. Септембар- Септембар је месец интензивне

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе Eнглески Француски Немачки Руски Шпански Поштовани наставници и професори, С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 1. разред Српски језик 1. Нова школа (срп1срп00290) 2. БИГЗ (срп1срп00146) 3. Креативни центар (срп1срп00905) Математика 1. Нова школа (срп1мат00302) 2. БИГЗ

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ БЕОГРАД Септембар, 2016. године 2 Увод Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere