Status på sommerhusmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på sommerhusmarkedet"

Transkript

1 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet både på landsplan og på det lokale sommerhusmarked. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Højsæsonen på sommerhusmarkedet varer normalt fra april og frem til og med september. Den topper i maj/juni, hvor handelsaktiviteten typisk er i omegnen af % højere end den gennemsnitlige aktivitet gennem året. Trods de store sæsonudsving i aktiviteten afspejler det sig ikke i videre grad på de handlede priser. De mange indikatorer for sommerhusmarkedet peger på, at sommerhusmarkedet aktuelt er i dårligere form end boligmarkedet generelt. Det viser sig ved et relativt stort udbud af sommerhuse til salg og lange udbuds- og salgstider. Den gennemsnitlige udbudstid for et sommerhus er i øjeblikket 438 dage, mens salgstiden er på 309 dage. En del sommerhuse sælges dog hurtigt i små 40 % af handlerne i 2013 var salgstiden under dage. Handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet har været i svag fremgang i 2012 og 2013 fra et lavt udgangspunkt. Udviklingen har været nogenlunde på linje med resten af boligmarkedet. Det er altså ikke en generelt sløjere handelsaktivitet, der er den primære skurk bag de lange udbuds- og salgstider. I stedet er en mere urealistisk prisfastsættelse blandt mange sælgere på sommerhusmarkedet en oplagt forklaring. Priskløften mellem endelig salgspris og første udbudspris er aktuelt på godt 15 % svarende til, at første udbudspris er sat kroner for højt på et gennemsnitligt sommerhus. De høje udbudspriser kan formentlig henføres til en fornuftig økonomi blandt sommerhusfolket godt hjulpet på vej af lave renter, en fornuftig udvikling i udlejningen af sommerhuse, stabilisering af arbejdsmarkedet samt store friværdier på sommerhusmarkedet. Den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus er på kroner. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej 46 2 København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Prisfaldet på sommerhuse er taget af i styrke, og i første omgang er der spæde tegn på, at en skrøbelig prisstabilisering er ved at sætte ind. Udviklingen på sommerhusmarkedet følger generelt de samme tendenser som boligmarkedet som helhed dog med større udsving - og med udsigt til gradvis fremgang i dansk økonomi og lave renter i 2014, ser vi ikke nye store prisfald i horisonten. Der er store lokale forskelle på sommerhusmarkedet både i forhold til udbudssituationen og handels- og prisudviklingen. Landets dyreste sommerhuskommune er i øjeblikket Gribskov Kommune. Den generelle markedssituation kan være mere end svær at overføre til det enkelte sommerhus. Som altid bør nytteværdien ved at eje et sommerhus være i centrum for potentielle købere, og i den henseende kan disse glæde sig over det store udbud af sommerhuse, der alt andet lige gør det nemmere at finde det rette hus.

2 Sommerhuskøberne på vej ud af vinterhiet Sommerhusmarkedet er præget af væsentligt større sæsonudsving end resten af boligmarkedet. Højsæsonen på sommerhusmarkedet skydes i gang i april og afsluttes i september, hvor den gennemsnitlige handelsaktivitet i alle disse måneder normalt ligger over den gennemsnitlige handelsaktivitet gennem året. Især månederne fra april til juni handles der traditionelt mange sommerhuse, og i maj/juni topper aktiviteten typisk i omegnen af % over den gennemsnitlige månedlige aktivitet for året. Aktiviteten topper også i juni måned på både parcelhusmarkedet og markedet for ejerlejligheder, men her er det sæsonmæssige løft på blot henholdsvis 17 % og 12 %. Det betyder også, at aktiviteten på sommerhusmarkedet går mere i fryseboksen gennem vinteren end på de andre segmenter af boligmarkedet, jf. figur 1. I december og januar handles der traditionelt i omegnen af 45 % færre sommerhuse end gennemsnittet hen over året. Disse tal er på baggrund af handelsdata fra home, der dækker perioden fra En oplagt forklaring på de større sæsonmæssige udsving på sommerhusmarkedet kan være, at mange potentielle købere gerne vil nå at afslutte en handel, så de selv kan nå at få glæde af sommerhuset gennem dele af sommerperioden. Selv om det næppe i sig selv er rationelt, så spiller det måske også en rolle, at sommerhusene og sommerhusområderne tager sig bedre ud i forår- og sommerhusmånederne. Det kan tendere til at løfte aktiviteten. Figur 1:Højsæson på sommerhusmarkedet fra april til september og især i maj og juni 1 Handelsaktivitet på månedsbasis, gennemsnit af året = indeks Kilde: home og egne beregninger Trods de store sæsonmæssige udsving i handelsaktiviteten, er der ikke den store forskel i sæsonudsvingene på prisfronten. Handelspriserne får dog et lille skub op i april til juni, hvor sæsoneffekten alt andet lige tenderer til at skubbe de handlede sommerhuspriser op med i omegnen af 0,9 %. Det svarer til en priseffekt på cirka kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter. I langt overvejende grad formår sommerhuskøberne altså ikke at lade sig rive med af de mere indbydende sommerhusområder i højsæsonen, når de afgørende prisforhandlinger om boligen sætter ind. 2

3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 Sommerhusmarkedet i lidt dårligere form end resten af boligmarkedet De mange indikatorer for sommerhusmarkedet peger på, at sommerhusmarkedet aktuelt er i dårligere form end boligmarkedet generelt. Det er illustreret i nedenstående figur 2. Her kan vi blandt andet se, at der fortsat er et stort udbud af sommerhuse til salg relativt til resten af markedet, og hvor udbuddet generelt har været faldende på især markedet for ejerlejligheder, men også så småt for parcelhuse, er der endnu ikke nogen klar nedadgående tendens på sommerhusmarkedet. Udbudstiderne og salgstiderne på sommerhusmarkedet er også ekstremt høje. De seneste tal fra udbudsstatistikken peger på, at det gennemsnitlige sommerhus til salg, nu har været udbudt i hele 438 dage. Det er tæt på at være rekordhøjt i en historisk kontekst og det er en udbudstid, der er 126 dage længere end på parcelhusmarkedet og 233 dage længere end på markedet for ejerlejligheder. Ser vi på de faktiske salgstider altså de boliger der er blevet solgt lå den gennemsnitlige salgstid på sommerhusmarkedet på 309 dage ultimo 2013 mod 208 dage for parcelhuse og 124 dage for ejerlejligheder. Det er klart, at der er store forskelle i udbudstider og salgstider omkring gennemsnittet nogle sommerhuse har korte udbuds- og salgstider, mens andre har været udbudt til salg igennem flere år, og dermed trækker gennemsnittet op. Ser vi på handelsdata for 2013 fra home, så blev små 40 % af sommerhusene rent faktisk solgt i løbet af de første dage, sommerhuset var udbudt. Omvendt havde næsten hver femte solgte sommerhus en salgstid på mere end et år. Figur 2: Høje udbudstider og salgstider på sommerhusmarkedet Boliger til salg, Indeks 2004= Udbudstid, antal dage Salgstid, antal dage Udbudspris, kroner pr. kvm Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger 3

4 En nærliggende forklaring på de lange udbuds- og salgstider ville umiddelbart være, at den faktiske handelsaktivitet på sommerhusmarkedet er mere underdrejet end på resten af boligmarkedet. En gennemgang af handelstallene fra home i perioden fra afslører dog, at handelsaktiviteten over de seneste par år har udviklet sig nogenlunde tilsvarende som på resten af boligmarkedet, og der har rent faktisk været stigende handelsaktivitet i både 2012 og I 2013 lå handelsaktiviteten for alle boligsegmenter i omegnen af 25 % under gennemsnittet for perioden fra , jf. figur 3. Dette er altså ikke umiddelbart forklaringen. Figur 3: Handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet følger de generelle tendenser Handelsaktivitet, indeks, = Fritidshuse Historisk gennemsnit Kilde: home og egne beregninger En vigtig forklaring på de lange udbuds- og salgstider er i stedet en for optimistisk tilgang til udbudspriserne blandt mange sommerhussælgere. Dette er også baggrunden for, at udbudspriserne på sommerhusmarkedet stadig falder i betydeligt omfang de er alene faldet med 8,4 % over det seneste år mens de er stabile til stigende på parcelhuse og ejerlejligheder, jf. figur 2 nederst til højre. Dette billede bekræftes endvidere, når man ser på kløften mellem første udbudspris og endelig salgspris. I gennemsnit ender salgsprisen 15,4 % under første udbudspris det svarer til et prisnedslag på godt kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter. På markedet for ejerlejligheder er salgsprisen kun 6,2 % under første udbudspris, mens tallet er 10,9 % på parcelhusmarkedet, jf. tabel 1. Der er også større prisnedslag i det skjulte på sommerhusmarkedet via de endelige forhandlinger mellem køber og sælger. Dette - sammen med en for høj første udbudspris - kan være med til at afskrække potentielle sommerhuskøbere, der ved første øjekast finder markedet for dyrt prisfastsat. Under alle omstændigheder betyder for høje udbudspriser, at udbuds- og salgstider bliver længere qua typisk længere forhandlinger mellem køber og sælger, og at køber måske også først skal igennem en modningsproces, før man indser, at udbudsprisen er sat for højt. Tabel 1: Størst priskløft mellem udbuds- og salgspriser på sommerhusmarkedet Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus Fritidshus Procent Kroner for 85 kvadratmeter Samlet nedslag -10,9-6,2-15, Forhandlingsnedslag -6,3-3,8-9, Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger 4

5 1.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Optimistiske udbudspriser en konsekvens af fornuftig økonomi blandt sommerhusfolket De for høje udbudspriser kan henføres til, at sommerhusejerne generelt har en fornuftig økonomi, og dermed ikke er tvunget til at sælge for at redde privatøkonomien i land. For det første holdes ejerudgifterne nede af de historisk lave renter ofte i kombination med variabel rente og afdragsfrihed, mens en del af udgifterne ved at eje sommerhus måske kan dækkes ind via udlejning. Selv om der til tider har kørt historier om, at udlejningen af de danske sommerhuse har svigtet på det seneste, er der snarere tale om, at udlejningen har været svagt faldende de seneste par år, og nu befinder sig tæt på et nogenlunde normalt leje. Tyskerne har rigtig nok i stigende grad været mindre flittigt besøgende i danske sommerhuse, men det er i vid udstrækning modgået af flere danskere i sommerhusene, og antallet af udlejede hus-uger lå i 2013 blot 0,3 % lavere end gennemsnittet for perioden , jf. figur 4. Med andre ord ser vi ikke i øjeblikket et truende nedadgående prispres til sommerhusmarkedet fra denne kant. Figur 4: Høje friværdier og fornuftigt udlejningsniveau på sommerhusmarkedet Antal udlejede hus-uger, sommerhuse Udvikling Gennemsnitlig friværdi pr. sommerhus, kroner Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditforeningen, Nationalbanken og egne beregninger Endeligt har arbejdsmarkedet stabiliseret sig og friværdierne på sommerhusmarkedet er stadig ganske pæne gennemsnitligt set er friværdien pr. sommerhus på i omegnen af kroner, jf. figur 4 til højre. Det er på niveau med, hvad vi så tilbage i sommeren 2004, men lidt mere end kroner fra friværditoppen tilbage i sommeren Der er selvfølgelig store variationer omkring dette tal, hvor nogle sommerhusejere er teknisk insolvente, mens andre sommerhusejere har endnu større friværdier. Ligeledes er tallet kunstigt løftet af, at en del danskere kan have optaget hele eller dele af sit realkreditlån til køb af sommerhus i egen primær bolig i form af enten parcelhus eller ejerlejlighed. Sommerhusmarkedet kører næppe solo i større stil på prisfronten De potentielle sommerhuskøbere står i øjeblikket foran et marked, hvor prisfaldet er taget af i styrke gennem de senere år. Pristallene fra Danmarks Statistik peger på, at sommerhuspriserne er faldet med 0,5 % over det seneste år, mens Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditforeningen peger på, at priserne på sommerhuse lå i omegnen af 1,4 % højere ved udgangen af 2013 i forhold til udgangen af 2012, jf. figur 5. Sommerhuspriserne er dog stadig nede med cirka 25 % siden toppen tilbage i sommeren 2007, hvilket svarer til et prisfald på næsten kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter. er dermed også det boligsegment, 5

6 der har oplevet de kraftigste prisfald i denne periode. Til sammenligning er priser på ejerlejligheder og parcelhuse nede med i omegnen af 20 %. Det er dog endnu for tidligt at erklære, at sommerhuspriserne nu er på vej op i første omgang er der spæde tegn på en skrøbelig stabilisering af sommerhuspriserne. Figur 5: Det nedadgående prispres er taget af i styrke på sommerhusmarkedet 120 Sommerhuspriser, indeks 2006= Realkreditforeningen Danmarks Statistik K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1 2012K1 Kilde: Realkreditforeningen, Danmarks Statistik og egne beregninger Vi forventer, at den generelle stabilisering på boligmarkedet vil blive fastholdt i 2014 som følge af en gradvis bedring af dansk økonomi og fortsat lave renter. Dermed ser vi heller ikke nye store prisfald på sommerhusmarkedet forude. Historisk set følger prisudsvingene på sommerhusmarkedet således i samme retning som resten af boligmarkedet men prisudsvingene tenderer til at være kraftigere grundet sommerhusmarkedets karakter af luksusgode frem for dækning af et boligbehov. Vi vurderer dog, at sommerhusmarkedet vil klare sig lidt dårligere end boligmarkedet som gennemsnit over det kommende år - både som følge af udsigten til et afdæmpet opsving i dansk økonomi, men også som følge af det dårligere udgangspunkt i boligudbuddet og de lange udbuds- og salgstider. Nytteværdien bør være i fokus ved køb af sommerhus Som potentiel køber er det altid svært at overføre den generelle markedssituation til det enkelte sommerhus, og der vil være sommerhuse til salg, der har en rigtig skarp pris/kan forhandles ned i god pris, mens andre er sat til salg til en urealistisk høj pris. Med andre ord bør markedssituationen ikke afskrække potentielle købere af sommerhuse - og de kan i denne sammenhæng glæde sig over et stort udbud af boliger til salg, der alt andet lige gør det nemmere at finde den rette bolig. Endvidere er det som altid værd at gøre opmærksom på, at sommerhuse bør købes med udgangspunkt i nytteværdien ved at eje og bruge sit sommerhus - og ikke alene ud fra en investeringsmæssig vinkel. 6

7 Store forskelle på tværs af det lokale sommerhusmarked I nedenstående tabel 2 er vist de 15 største sommerhuskommuner i Danmark målt på antallet af beboede og ubeboede sommerhuse. Disse 15 sommerhuskommuner dækker 56 % af samtlige sommerhuse herhjemme. Odsherred Kommune er den største sommerhuskommune, hvor næsten hvert tiende sommerhus befinder sig. Herefter følger Gribskov med 6,2 % af sommerhusene. I tabellen er også vist, hvor mange sommerhuse, der aktuelt er udbudt til salg i februar i henhold til boligsiden.dk, og endnu mere relevant, hvor stor en andel de udbudte sommerhuse udgør i forhold til bestanden af sommerhuse i kommunen. Selve antallet af sommerhuse til salg i den enkelte kommune siger ikke nødvendigvis så meget i sig selv om udbudssituationen, da der som set er store forskelle på tværs af kommunerne i sommerhusbestanden. Måler man udbuddet i forhold til bestanden, er det Hjørring Kommune og på Bornholm, hvor udbuddet af sommerhuse til salg er størst - her er godt 9 % af bestanden sat til salg svarende til cirka hvert 11. sommerhus i kommunen. I bunden af listen finder vi Halsnæs, Odsherred og Gribskov, hvor det er i omegnen af 3 % af bestanden af sommerhusene, der aktuelt er udbudt til salg. Tabel 2: De største sommerhusområder og den lokale udbudssituation Antal Andel af Antal udbudte Udbudte sommerhuse sommerhuse bestand, % sommerhuse i forhold til bestand, % Odsherred , ,0 Gribskov , ,4 Syddjurs , ,6 Ringkøbing-Skjern , ,3 Jammerbugt 8.0 3, ,1 Halsnæs , ,7 Varde , ,3 Kalundborg , ,1 Guldborgsund , ,9 Hjørring , ,2 Frederikssund , ,2 Aalborg , ,8 Norddjurs , ,1 Frederikshavn , ,3 Bornholm , ,1 Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditforeningen, boligsiden.dk og egne beregninger Udbudssituationen i Gribskov, Halsnæs og Odsherred er også i den gode ende, når vi sammenholder med handelsaktiviteten. Her er faktorforholdet mellem aktuelt udbud til salg og solgte sommerhuse i 2013 på omkring 1-1,4, mens Bornholm igen skiller sig negativt ud med næsten ni gange så mange udbudte sommerhuse til salg i forhold til den samlede solgte mængde i 2013, jf. tabel 3. I tabel 3 kan man også få et indblik i, hvor underdrejet handelsaktiviteten er på sommerhusmarkedet i de enkelte områder. Det er gjort ved at se på den samlede mængde af solgte sommerhuse i 2013 sammenholdt med den gennemsnitlige aktivitet i perioden fra Her ses det, at aktiviteten i Gribskov i 2013 blot lå godt 2 % under det historiske gennemsnit. I den tunge ende af listen er handelsaktiviteten fortsat % under gennemsnittet fra Det drejer sig om Bornholm, Varde og Ringkøbing-Skjern. 7

8 Tabel 3: Handelsaktiviteten på det lokale sommerhusmarked Antal solgte sommerhuse, 2013 Aktivitet 2013 i forhold til aktivitet , % Udbud/salg 2013, faktor Gribskov ,8 1,1 Halsnæs ,8 1,0 Odsherred ,7 1,4 Jammerbugt ,7 3,4 Guldborgsund ,5 2,7 Frederikssund ,5 1,5 Frederikshavn 64 79,5 4,9 Norddjurs 97 78,8 3,3 Aalborg ,8 3,0 Syddjurs ,4 2,3 Hjørring ,7 5,8 Kalundborg ,9 2,7 Ringkøbing-Skjern ,2 2,8 Varde ,6 4,0 Bornholm 48 62,3 8,8 Kilde: Realkreditforeningen, boligsiden.dk og egne beregninger Vender vi blikket mod prisudviklingen, er der store lokale forskelle i prisfaldet siden pristoppen, jf. tabel 4. Prisfaldet spænder mellem 8 % i Norddjurs Kommune til 40 % i Frederikssund. Ser vi på prisudviklingen over det seneste år, er der flere områder, der rent faktisk har oplevet stigende priser. Blandt andet har der været en kraftig prisstigning på sommerhuse i Gribskov på 11 %. Det skal dog generelt siges, at der kan være relativt få handler hvert kvartal i prisstatistikkerne, og dermed er der også en betydelig usikkerhed tilknyttet disse lokale tal. Det understreges også af, at tallene viser, at sommerhuspriserne på Bornholm er steget med 16 % over det seneste år, hvilket ikke ligefrem stemmer godt overens med den ugunstige udbudssituation på sommerhusmarkedet på Bornholm. Med andre ord skal denne kraftige prisstigning formentlig mere tilskrives tilfældige dataudsving frem for prisfest på bornholmske sommerhuse. Tabel 4: Det lokale prisniveau på sommerhuse og prisudviklingen Pris for 85 kvm. Prisudvikling siden 2000, % Prisudvikling siden sommer 2007, % % y/y Gribskov Hjørring Varde Jammerbugt Syddjurs Halsnæs Frederikshavn Bornholm Odsherred Ringkøbing-Skjern Norddjurs Guldborgsund Aalborg Kalundborg Frederikssund Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Note: Der er benyttet to kvartalers glidende gennemsnit for at mindske effekten af tilfældige prisudsving 8

9 Trods de store prisfald over de senere år på fritidshuse, er der dog stadig tale om, at sommerhuspriserne har været kraftig stigende i dette årtusind. Priserne er steget med mellem små 60 % og helt op til 130 % siden starten af år Det er derfor heller ikke så underligt, at der stadig er store friværdier tilbage på et gennemsnitligt plan blandt de danske sommerhusejere. Vores tal indikerer som tidligere nævnt, at den gennemsnitlige friværdi pr. sommerhus er på i omegnen af kroner. Med den seneste prisstatistik for 4. kvartal 2013 er Gribskov Kommune landets dyreste sommerhuskommune. Det er klart, at der kan være store lokale forskelle inden for kommunegrænserne. Eksempelvis er Skagen blandt de allerdyreste områder i landet at købe sommerhus i, men Frederikshavn Kommune, som Skagen er en del af, er ikke helt i top over de dyreste sommerhuskommuner. Frederikshavn Kommune placerer sig i øjeblikket som landets 7. dyreste sommerhuskommune. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 9

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej

Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej 10. april 2017 Sommerhusmarkedet i fremgang - nye vitaminpiller på vej Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren, og den varer frem til og med september. Alene i maj og juni trækkes aktiviteten isoleret

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Status på boligmarkedet

Status på boligmarkedet 17. oktober 2 Status på boligmarkedet Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Det går trægt på boligmarkedet i øjeblikket. Handelsaktiviteten befinder sig på lave niveauer, boligudbuddet

Læs mere

Sommerhusmarkedet på en knivsæg

Sommerhusmarkedet på en knivsæg 11. april 2011 Sommerhusmarkedet på en knivsæg Nedturen på boligmarkedet har også ramt sommerhusmarkedet hårdt, men alligevel har sommerhusmarkedet holdt overraskende godt stand i betragtning af, at prisfesten

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere

Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere 7. oktober 216 Indbyggerantallet i København vokser fortsat i stor stil men flere flytter fra København end tidligere Boligpriserne er som bekendt steget ganske meget i København siden starten af 212 og

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde 17. juli 2012 Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde Der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende danske familier alt afhængig af, hvor i landet de kigger på bolig henne. Det er

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2016 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset 7. februar 11 Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 8 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Svag økonomi giver afdæmpet boligmarked

Svag økonomi giver afdæmpet boligmarked P R E S S E M E D D E L E L S E Svag økonomi giver afdæmpet boligmarked Boligmarkedet er fortsat meget forskelligt i landsdelene, men pilen peger lidt nedad over det hele. Priserne på både lejligheder

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere