Kommuneplan. Vejledning. Vejledning til indberetning af kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer til Plandata.dk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan. Vejledning. Vejledning til indberetning af kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer til Plandata.dk."

Transkript

1 Vejledning Kommuneplan Vejledning til indberetning af kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer til Plandata.dk. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: Dato:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Datamodellen PlanDK Forsiden overblik over indberettede planer Trinvis indberetning Indberetning af en kladde til forslag Trin 1. Stamdata Plannavn Plandokument (PDF) Trin 2. Indberetning af Kommuneplanretningslinjer Stamdata for retningslinjer Geografi for retningslinjer Gem retningslinje Upload af Kommuneplanretningslinjer Trin 3. Indberetning af Kommuneplanrammer Stamdata til kommuneplanramme Zonebestemmelser i kommuneplanrammen Anvendelse og miljøklasser i kommuneplanrammer Omfangsbestemmelser i kommuneplanrammer Udstykning i kommuneplanrammer Rammetekster i kommuneplanrammer Øvrige, Særlige forhold i kommuneplanrammer Geometri Upload af Kommuneplanrammer Trin 4. Indsættelse af datoer og parter Datoer Høringsparter Trin 5. Opsummering Offentliggørelse af forslag til kommuneplan Kladde til vedtaget plan

3 5.1 Stamdata Plandokument (PDF) Datoer og Parter Vedtagelse af en kommuneplan Aflysning af en plan Aflysning af en specifik kommuneplanramme Aflysning af en specifik kommuneplanretningslinje Løbende markering af manglende obligatoriske oplysninger

4 1 Indledning Dette er en vejledning til indberetning af en kommuneplan med tilhørende kommuneplanrammer og retningslinjer til Plandata.dk. Første del af vejledningen omhandler indberetningen af selve kommuneplanen ( moderplanen ), hvorefter indberetningen af tilknyttede kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer beskrives. Beskrivelsen af indberetningsflowet illustreres løbende af skærmdumps af Plandata.dk s indberetningsbrugergrænseflade. En ny kommuneplan vil altid først blive oprettet som en Kladde til forslag. Kladden kan gemmes og tilrettes flere gange. Herefter kan den offentliggøres som Forslag. På samme måde er det efterfølgende muligt at forberede en Kladde til vedtagelse, der senere kan offentliggøres som Vedtaget. Endelig kan planen Aflyses, når den eventuelt erstattes af en ny kommuneplan eller byrådet vedtager, at den ikke læggere skal være gældende. Kommuneplanrammerne og retningslinjerne følger moderplanens status, men kan, som det vil fremgå, kunne aflyses separat. I et normalt livsforløb skifter en kommuneplan således status på følgende måde: Kladde til forslag Forslag Kladde til vedtagelse Vedtaget Aflyst Indberetning af en kommuneplan i disse forskellige statusser beskrives i de følgende afsnit, og det gennemgås, hvorledes man indberetter en kommuneplan med de tilhørende kommuneplanretningslinjer og kommuneplanrammer. Plandata.dk s indberetningsmodul findes her: Modulet indeholder både mulighed for både at indberette kommuneplanrammer og -retningslinjer ved hjælp af brugergrænsefladen og ved at uploade på baggrund af egne GIS-filer. Ønskes at uploade rammer eller retningslinjer kan man med fordel springe til afsnit Upload af Kommuneplanretningslinjer og afsnit Upload af Kommuneplanrammer. 1.1 Datamodellen PlanDK2+ Indberetningsmodulet til Plandata.dk er baseret på datamodellen PlanDK2+ (som er en opdatering af den tidligere datamodel PlanDK2 i det gamle PlansystemDK). 4

5 I datamodellen beskrives alle de felter, der er obligatoriske og frivillige at indberette. Her kan også læses detaljer om de enkelte felters formater mm. Datamodellen PlanDK2+ kan ses her: 2 Forsiden overblik over indberettede planer Nedenstående figur viser forsiden til Plandata.dk s indberetningsmodul: Som det fremgår vises alle typer af planer med plannavn og plannummer i alle de statusser de har samt eventuel forslagsdato (for planforslag i offentlig høring) og ikrafttrædelsesdato (for vedtagne planer). Det er, som det ligeledes fremgår, muligt at Åbne en plan, fx for at redigere i den. Endvidere er det muligt at Slette en kladde til en plan. Dette gælder for alle kladder, altså både planer i status Kladde til forslag eller i status Kladde til vedtagelse. 5

6 De forskellige muligheder gennemgås i det følgende. Muligheden for at Åbne deljordstykker (yderst til højre) relaterer sig til de plandata, der leveres til ejendomsvurderingen. Dette ligger uden for denne vejledning (se Vejledning om validering og tilretning af planoplysninger på deljordstykker her: Link). Der kan altid vendes tilbage til forsiden ved at trykke Planer øverst til venstre i hovedmenuen. 2.1 Trinvis indberetning Indberetningen af en plan til Plandata.dk følger et trinvist forløb, som fremgår af venstremenuen: Der er, som det fremgår, 5 trin. Det er muligt at springe frem og tilbage i mellem trinnene og undervejs gemme planen. Har man besøgt de enkelte trin, og mangler man stadig at registrere obligatoriske oplysninger, vil det løbende blive markeret, jf. nedenstående figur (se også afsnit 8 Løbende markering af manglende obligatoriske oplysninger. ). 6

7 3 Indberetning af en kladde til forslag Ved oprettelse af en Kladde til forslag til en kommuneplan trykkes på Opret øverst til venstre og der vælges kommuneplan på listen: Kladden til planen bør gemmes løbende. I alle skærmbilleder findes en Gem -knap nederst til højre, se fx nedenstående figur. 7

8 Første gang kladden gemmes, tildeles den af systemet en PlanID (en unik identifikator i form af et 8-cifret tal). Denne PlanID er unik for planen, den kan ikke ændres, og den vil følge planen i hele dens livsforløb. PlanID et kan løbende bruges til at referere til den konkrete plan. Herefter vil det fremgå, at kladden til kommuneplanen er gemt (se øverst til højre på næste figur). Denne markering af Plan gemt angiver om man har gemt sine registreringer hver gang man (gen- )besøger et bestemt trins i indberetningen. Det fremgår ligeledes, at planen har fået tildelt et PlanID : 8

9 Endvidere ses, at der mangler angivelse af flere stamdata. Indberetning heraf sker i næste afsnit. 3.1 Trin 1. Stamdata Ved oprettelse af ny kommuneplan, registreres en række generelle oplysninger også kaldet stamdata. Det drejer sig for det første om kommuneplanens Plannavn og Plandokument Plannavn Plannavnet angives af kommunen som en almindelig tekst (op til 130 karakterer). Når plannavn er udfyldt, kan Kladden til forslag gemmes Plandokument (PDF) Efter angivelse af plannavn, uploades lokalplanens plandokument. 9

10 Dette kan enten ske via filfinderen (tryk på feltet Upload plandokument ) eller ved at trække dokumentet til feltet Træk og slip hertil for at uploade. Dokumentet skal være i PDF-format. Dokumentet gemmes i Plandata.dk s database. En ny version af dokumentet kan uploades ved at gentage uploadningen. Når plandokumentet er uploadet, vil der stå Plandokument uploadet til højre for upload-tasten. Man har mulighed for at fjerne eller se plandokumentet ved at vælge en af de tilknyttede knapper, Slet og Hent. Når stamdata er udfyldt og gemt jf. overstående billede, trykkes på Næste og man ledes videre til indberetning af kommuneplanens retningslinjer. 3.2 Trin 2. Indberetning af Kommuneplanretningslinjer I planlovens 11a er fastsat, hvilke temaer der skal indberettes som kommuneplanretningslinjer til en kommuneplan. I dette afsnit beskrives, hvordan man indberetter kommuneplanretningslinjer til en kommuneplan til plandata.dk. 10

11 3.2.1 Stamdata for retningslinjer Når kommuneplanen har fået udfyldt sine stamdata, er det muligt at indberette retningslinjer til kommuneplanen. Dette gøres ved at trykke på Opret retningslinje, se figur herunder. I nedenstående vindue kan data for retningslinjen indtastes: 11

12 Bemærk at retningslinjen tildeles sit eget PlanID. 12

13 Alle obligatoriske felter for retningslinjen skal være udfyldt før kladden til retningslinjen er færdigregistreret. Retningslinjenummeret er et nummer (eller en tekststreng) efter kommunens eget valg. Nummeret skal være unikt for retningslinjen. Når tema (retningslinjetypen) vælges, bliver det muligt at indtaste oplysninger vedrørende den valgte type retningslinje Alt afhængig af, hvilket tema man er i gang med at indberette, skal der registreres forskellige oplysninger til den enkelte retningslinje - i følge datamodellen PlanDK3. Denne kan findes her I det viste tilfælde er valgt temaet Skovrejsning og jf. PlanDK3 skal oplyses om retningslinjen udpeger et område, hvor skovrejsning er henholdsvis Ønsket eller uønsket, se nedenstående figur. Oprindelse angiver hvilket kortgrundlag, der er benyttet til registrering af geografien for retningslinjen. Dette er en målestok for med hvilken geografisk nøjagtighed retningslinjens afgrænsning er digitaliseret. Det er muligt at indtaste en WEB-adresse til kommunen hjemmeside, hvis der ønskes adgang til en detaljeret beskrivelse af retningslinjen eller en anden web-adresse der fx indeholder generel beskrivelse af emnet for den aktuelle retningslinje (fx Skovrejsning). Feltet er frivilligt. Endvidere kan angives Øvrige bemærkninger om retningslinjen. Feltet er frivilligt. 13

14 Inden retningslinjen gemmes, skal geografien for retningslinjen indberettes! 14

15 3.2.2 Geografi for retningslinjer. Geometrien for retningslinjen angives ved at trykke på det øverste, højre faneblad: Retningslinje Geografi. Herefter kommer man videre til et kortbillede, hvori det er muligt at tegne geometrien. Geometrien til retningslinjen kan også uploades ved, at trække en GIS-fil til feltet Træk og slip fil hertil for at uploade eller ved at trykke på Upload geometri og vælge en GIS-fil på et lokalt drev. Bemærk at GIS-filen skal være zippet og at kun følgende GIS-formater understøttes: Shape (.SHP) MapInfo (-TAB) GML Tryk på Upload og afslut også her ved at trykke på Gem. 15

16 3.2.3 Gem retningslinje Når både data og geografi for kommuneplanretningslinjen er indtastet, kan trykkes på Gem. Retningslinjen vil nu ligge tilknyttet kommuneplanen, som vist på figuren herunder: Upload af Kommuneplanretningslinjer Kommuneplanretningslinjer kan med fordel uploades i stedet for at indberettes manuelt. For at gøre dette skal man trykke på opret ny retningslinje og trykke på Upload retningslinje, se ovenstående figur. Her vil det nu være muligt at uploade retningslinjer til den pågældende kommuneplan, som man er i færd med at oprette. GIS-filen skal indeholde såvel retningslinjens geometri som alle de obligatoriske oplysninger, der er tilknyttet til den pågældende retningslinje, jf. datamodellen PlanDK3 ( Bemærk at kun GIS-filer i følgende GIS-formater understøttes: Shape (.SHP) MapInfo (-TAB) GML Bemærk at GIS-filen skal være zippet! 16

17 3.3 Trin 3. Indberetning af Kommuneplanrammer Efter planlovens 11b skal kommuneplanen indeholde rammer for indholdet af lokalplaner for de enkelte dele af kommuneplanen. Ofte kaldes disse kommuneplanrammer og omtales i det følgende blot som rammer. Rammer tilknyttet kommuneplanen indberettes via trin 3. Rammer i venstremenuen. Ny ramme kan tilføjes ved at vælge Tilføj ny ramme Stamdata til kommuneplanramme Stamdata til rammen omfatter Rammenavn og Rammenummer. 17

18 3.3.2 Zonebestemmelser i kommuneplanrammen En kommuneplanramme vil altid regulere zoner og vil typisk indeholde flere forskellige zoner (såvel byzone, landzone og evt. også sommerhusområde). Der kan angives en af følgende kombinationer af zoner: Anvendelse og miljøklasser i kommuneplanrammer Tilsvarende kan på lister vælges henholdsvis generelle og specifikke anvendelser. 18

19 Anvendelse Markering af de generelle og specifikke anvendelseskategorier angiver, hvilken arealanvendelse der i følge planens overordnet formål kan realiseres indenfor planområdet. Anvendelseskategorierne giver ikke en detaljeret, fyldestgørende beskrivelse af, hvad der rent juridisk ifølge planen må realiseres på planområdet. Dette findes udelukkende i det juridisk gældende plandokument (pdf-dokumentet). Der er derimod tale om at registrere arealanvendelsen på en standardiseret måde. Dette er vigtigt i forhold til at få et samlet overblik arealanvendelsen i Danmark på tværs af kommunerne, men også for at den enkelte kommune kan formidle og illustrere kommunens planlægning, fx på kort, og for at kommunen kan sammenligne egen planlægning med nabokommunernes. Anvendelseskategorierne kan endvidere bruges af alle, såvel borgere, virksomheden og myndigheder, til at fremsøge forskellige typer af planer. Endelig benyttes anvendelseskategorierne ikke mindst i forbindelse med den nye ejendomsvurdering. Det skal understreges, at anvendelseskategorierne i de fleste tilfælde afspejler rimeligt præcist, hvilken typer af anvendelse, planen har til formål at regulere. De fleste planer har således et meget klart formål om at skabe fx bestemte bolig- eller erhvervsområder. Måske er planen initieret af en bygherrer, der ønsker at kunne realisere et helt konkret byggeri. Sådanne planers anvendelsesbestemmelser kan oftest meget præcist udtrykkes gennem de generelle og specifikke kategorier. Nogle planer især dem hvor den endelige anvendelse ikke ligger fast på forhånd kan dog indeholde alternative anvendelsesmuligheder, eller der er i tilknytning til planens anvendelsesbestemmelser formuleret forbehold eller lignende, der fx begrænser de overordnede typer arealanvendelse 19

20 på dele af planområdet. Sådanne præciseringer eller forbehold for planens anvendelsesformål kan ikke altid fyldestgørende beskrives i simle kategorier. Der vendes tilbage til, hvordan der i indberetningen kan angives særlige forhold. Der skal altid angives én generel og mindst én specifik anvendelseskategori Generel anvendelse Den generelle anvendelse markerer det helt overordnede formål med planområdets arealanvendelse. Er der fx tale om et boligområde, et erhvervsområde eller blandet bolig- og erhvervsområde. Listen over generelle anvendelser findes her: Der kan markeres én og kun én generel anvendelse Specifik anvendelse Ved brug af de specifikke anvendelseskategorier kan den planlagte arealanvendelse detaljeres. Listen over de specifikke anvendelseskategorier indeholder godt 80 forskellige valgmuligheder, herunder fx forskellige typer af boliger, erhverv, offentlige eller rekreative formål. Listen over specifikke anvendelser findes her: Bemærk at der kan vælges flere specifikke anvendelser for hver ramme. Derved er der mulighed for ret præcist at angive et billede af planens anvendelsesbestemmelser. Der mindes igen om, at det er det overordnede formål med planens anvendelsesbestemmelser, der skal markeres. For en plan, der fx indeholder mulighed for etablering af både et område til åbne/lave boliger og et andet område til kontor- og service erhverv, markeres begge de specifikke kategorier: Åbn/lav og kontor- og service erhverv. For en plan, som vil udlægge et område til åben/lav bebyggelse med mulighed for kontor- og serviceerhverv, markeres kun åbn/lav bolig, fordi det, at der kan etableres fx en enkeltstående lægepraksis eller en mindre IT-virksomhed i tilknytning til en bolig, er en helt almindelig del af et normalt boligområde. Det ændrer ikke ved, at det overordnede formål er skabe et boligområde og ikke et erhvervsområde. På samme måde kan der etableres enkelte institutioner eller mindre rekrea- 20

21 tive fælles arealer midt i et boligområde, uden at det skal markeres som selvstændige specifikke kategorier. Udpeger planen derimod specifikke arealer til såvel boliger, erhverv, fællesarealer eller rekreative områder, skal de markeres med hver deres specifikke anvendelseskategori. Dette gælder også, hvis formålet er at skabe et blandet bolig og erhvervsområde med en varieret sammensætning af boliger og erhverv. På denne måde kan angivelsen af de generelle og specifikke anvendelser betegnes som en standardiseret måde at beskrive den planlagte arealanvendelse. Standardiseringen består også i at ensrettes den måde kommunerne beskriver planens formål på. Nogle kommuner benytter måske termen parcelhus, mens andre skriver enfamiliehus. Begge de to termer indgår i den standardiserede term: åbn/lav bolig. Alt i alt er der tale om en standardisering af beskrivelsen af arealanvendelsen, der er at sammenligne med anvendelsen af fx branchekoder eller uddannelseskategorier i den årlige landsstatistik, hvor samfundet også ønsker et samlet overblik på tværs af landet og uafhængigt af skrivemåder Miljøklasser Miljøklasser er ikke altid reguleret i planen. Indeholder planen dog oplysninger vedrørende miljøklasser skal de indberettes til Plandata.dk. Miljøklasser er defineret i miljøbeskyttelseslovens 33. En detaljeret beskrivelse af de enkelte klasser findes her: Link til miljøklasser Omfangsbestemmelser i kommuneplanrammer Regulerer rammen ikke omfangsbestemmelser sættes flueben i Angives ikke (se øverst til venstre i nedenstående figur). Herefter vil der ikke kunne vælges omfangsbestemmelser (de vil længere ikke blive vist på siden) - og man kan her springe videre til næste afsnit. 21

22 Hvis planen regulerer omfangsbestemmelser, skal disse indberettes. Omfangsbestemmelser kan angives ved at trykke Tilføj. Følgende omfangsbestemmelser kan tilføjes: Bemærk at der til de tre første nævnte skal markeres, hvilken enhed såvel Bebyggelsesprocenten, Etagearealet som Rumfangsbestemmelsen angives for. Der kan vælges mellem: Det enkelte jordstykke har sit eget matrikelnummer og kan i denne sammenhæng siges at være det samme som Det enkelte matrikelnummer. Den enkelte grund kan bestå af et eller flere jordstykker, som ligger ved siden af hinanden (støder op til hinanden). Den enkelte ejendom kan bestå af flere jordstykker eller grunde, der har samme ejer, men som kan ligge geografisk adsklite. Området som helhed betegner det samlede planområde. Bemærk endvidere at der kan angives en eller flere typer af omfangsbestemmelser gældende for hele planen, og/eller bestemmelser der der er knyttet til hver enkelt specifik anvendelse. I nedenstående eksempel, er der angivet en bebyggelsesprocent på 30, hvis der opføres kontor og serviceerhverv, mens bebyggelsesprocenten ikke må overskride 40, hvis der opføres Lettere 22

23 industri. Samtidigt gælder for hele planen, at antallet af etager ikke må overstige 3, samt at bygningshøjden ikke må være højere end 10 m dette uanset hvad der bygges, fordi disse to bestemmelser ikke er tilknyttet en bestemt specifik anvendelse men er gældende generelt for rammen. I eksemplet bemærkes også, at hvis planen realiseres med Lettere industri, skal det ske indenfor rammerne af to omfangsbestemmelser ( Bebyggelsesprocent : 40 % og Rumfang : 4 m3/m2) Udstykning i kommuneplanrammer Regulerer rammen ikke Udstykning sættes flueben i Angives ikke (se øverst til venstre i nedenstående figur). Herefter vil der ikke kunne vælges omfangsbestemmelser (de vil længere ikke blive vist på siden) - og man kan gå videre til næste afsnit. Reguleres Minimum udstykningsstørrelse i rammen, skal dette indberettes. Omhandler planen boliger, kan udstykningsstørrelsen være knyttet til dobbelthus, rækkehus og/eller tofamiliehus, hvilket indtastes i de viste felter (nedenstående figur). 23

24 3.3.6 Rammetekster i kommuneplanrammer Udover de obligatoriske anvendelses- og omfangsbestemmelser er der for kommuneplanrammer mulighed for hvis kommunen ønsker det - at indberette beskrivende rammetekster knyttet til den enkelte ramme. Teksterne kan være af vilkårlig længde, hvilket fx betyder, at kommuneplanens beskrivelser af den enkelte ramme kan kopieres direkte ind i systemet og vil være tilgængelige sammen med rammen i Plandata.dk. Det er tale om følgende notatfelter: 24

25 3.3.7 Øvrige, Særlige forhold i kommuneplanrammer Under omfangsbestemmelser er det muligt at tilføje yderligere bemærkninger i tilfælde af, at planen indeholder særlige forhold, der har betydning for fortolkningen af ovenstående angivelser af anvendelses- og omfangsbestemmelser. Det skal understreges, at der kun skal skrives bemærkninger i dette felt, når de indtastede værdier af bebyggelses- og omfangsbestemmelser i de ovenfor omtalte felter giver et afgørende mangelfuldt billede af de planlagte byggemuligheder, eller fordi planen i bestemmelsesteksten indeholder afgørende forbehold overfor eller tilføjelser til de angivne bestemmelser. Er det for at få et retvisende billede nødvendigt at præcisere forhold vedrørende planens anvendelses- og omfangsbestemmelser kan disse beskrives - eller kopieres fra plandokumentet - ind i feltet Særlige forhold. Det skal understreges, at oplysningerne i feltet Særlige forhold sendes videre til vurderingsmyndighederne, som eventuelt vil inddrage dem i beregningen af Ejendomsvurderingen for den enkelte ejendom Geometri Efter man har udfyldt de generelle data vedrørende kommuneplanrammen, skal geometrien for rammen indberettes. Det gøres ved at trykke på fanebladet Ramme Geografi. Herefter ledes man over i et kort-billede, hvori man kan tegne kommuneplanrammens geometri, som vist på nedenstående figur. Der er, som det fremgår, flere forskellige alment kendte digitaliseringsværktøjer til rådighed, ligesom det kan lade sig gøre at snappe til andre temaer (som kan åbnes ved at aktivere Temaer øverst til højre). 25

26 Baggrundskortet kan ændres ved hjælp af knappen Korttype. Geometrien til rammen kan også uploades ved, at trække en GIS-fil til feltet Træk og slip fil hertil for at uploade eller ved at trykke på Upload geometri og vælge en GIS-fil på et lokalt drev. Bemærk at GIS-filen skal zippet og at følgende GIS-formater understøttes: Shape (.SHP) MapInfo (-TAB) GML Tryk på Upload og afslut også her ved at trykke på Gem. 26

27 Når geometrien er tegnet / uploadet, trykkes på Gem og kommuneplanrammen er nu registreret som tilknyttet den pågældende kommuneplan som vist på figur: Upload af Kommuneplanrammer Kommuneplanrammer kan med fordel uploades som et masseupload i stedet for den manuelle indberetninger som vist ovenover. Dette gøres ved at uploade en zip komprimeret GIS-fil, som følger datamodellen for kommuneplanrammer: Man kan uploade kommuneplanrammer ved at trykke på Upload ramme -knappen, som vist på figuren herover (øverst, midtfor i figuren). Herefter vises nedenstående vindue. Man kan tilføje sin zip-komprimerede GIS fil enten ved at udpege filen eller ved at droppe den i feltet Træk og slip hertil for at uploade. 27

28 Uploades GIS-filer på denne måde skal de indeholde såvel geometri som alle de obligatoriske felter, som data modellen PlanDK2+ fastsætter for kommuneplanrammer. PlanDK2+ findes her: Bemærk at ved upload af en ramme skal filen indeholde angivelse af hvilken kommuneplan eller hvilket kommuneplantillæg rammen tilhører (efter PlanDK2+ skal enten feltet Komplan_ID eller feltet Komtil_ID være udfyldt begge må ikke være det). Bemærk at GIS-filen skal zippet og at følgende GIS-formater understøttes: Shape (.SHP) MapInfo (-TAB) GML Afslut også her ved at trykke på Gem. Det er i forbindelse Upload ramme vigtigt her at have for øje, at indeholder GIS-filen med rammen en attribut med et PlanID, som eksisterer i Plandata.dk, opfatter systemet det som en rettelse til den eksisterende ramme. Alle oplysninger for den eksisterende ramme, inklusiv geografien, opdateres herefter som angivet i GIS-filen. Indeholder GIS-filen derimod ikke en PlanID opfatter systemet den som en ny ramme, som tilknyttes den i GIS-filen angivne kommuneplan (Komplan_ID) eller det angivne kommuneplantillæg (feltet Komtill_ID). 28

29 3.4 Trin 4. Indsættelse af datoer og parter Datoer For at sende kommuneplanen i forslag skal der angives forslagsdato samt start- og slutdato for høringsperioden. Bemærk at det grå felt Høringsperiode fortæller, hvor lang man har angivet ens høringsperiode til at være Høringsparter Samtidig angives, hvilke høringsparter der skal have vedrørende kommuneplanforslagets offentliggørelse. På listen over de landsdækkende parter, er nogle mailadresser markeret med grå. Disse mailadresser er til obligatoriske parter, som altid vil blive orienteret om nye planer. Kommunen kan ikke fravælge disse. Hvis kommunen finder behov for at tilrette de andre høringsparter, der er angivet i listerne, kan man trykke på linket Administrer høringsparter, som ses øverst til højre på næste billede. Bemærk at det er vigtigt, at man gemmer, inden man trykker på dette link, så man er sikker på, at de indtastede datoer bliver gemt på planen. Herefter kan man markere de relevante parter. Figuren herunder viser et eksempel på dette. 29

30 Nu kan der trykkes på næste og man vil komme til opsummeringssiden. 30

31 3.5 Trin 5. Opsummering Her vises opsummeringen for alle de oplysninger man har registreret for Kladde til forslag. Bemærk at der ud for hvert trin i venstremenuen er angivet, at alt er Udfyldt korrekt. Husk at det til enhver tid er muligt at slette en Kladde til forslag. Dette gøres på oversigten over planer på forsiden (se afsnit 2, Forsiden overblik over indberettede planer ). 31

32 4 Offentliggørelse af forslag til kommuneplan Når man på opsummeringssiden (se foregående afsnit) har kontrolleret, at alt ser rigtigt ud, kan man indberette kommuneplanen i forslag, ved at trykke på Indberet Forslag nederst til højre på opsummeringssiden (figuren ovenfor). Planen er nu offentliggjort som et forslag og sendt i offentlig høring! De markerede høringsparter har fået en tilsendt en om planens offentliggørelse. Herefter vil man selv få en med en kvittering for indberetningen og blive ledt tilbage under hovedmenuen Planer, hvor alle kommunens planer ligger - se billedet herunder: Vær opmærksom på, at du nu skal søge mellem planer i status Forslag for at se planen. Status vælges i dropdown-menuen til venstre umiddelbart under opret. 32

33 5 Kladde til vedtaget plan Efter endt høringsperiode kan kommuneplanen tilrettes og gøres klar til vedtagelse. Dette gøres ved at trykke Åbn til højre ud for den aktuelle plan. Herefter åbnes et overblik over den valgte plan. Nederst til højre kan her oprettes en Kladde til vedtagelse. Alle registrerede data for forslaget til plan vil være overført til Kladden til vedtagelse. I princippet skal man herefter gennemgå alle 5 trin i venstremenuen på samme måde, som da man oprettede en kladde. I det følgende gennemgås kun de nye oplysninger, der skal registreres for at kunne vedtage planen ellers henvises til ovenstående gennemgang af de enkelte trin under oprettelse af Kladde til forslag. Alle de registrerede oplysninger kan dog ændres (under hensyntagen til planlovens krav om at større ændringer mellem forslag og vedtagelse kan udløse behov for ny forslagsperiode). 5.1 Stamdata Plandokument (PDF) Det første man bliver bedt om er at uploade plandokumentet til den plan, der ønskes vedtaget, f pdfformat. 33

34 Se afsnit Plandokument (PDF) 34

35 5.1.2 Datoer og Parter Endvidere skal angives vedtagelsesdato og ikrafttrædelsesdatoer angives. Dette sker under trin 4 Datoer og Parter : Bemærk, at både vedtagelsesdato og ikrafttrædelsesdato skal angives. Vedtagelsesdatoen er den dato, hvor byrådet har vedtaget planen. Vedtagelsesdatoen kan ikke være efter dags dato, og datoen kan ikke være før offentlighedsperiodens udløb ( datoslut ). Ikrafttrædelsesdatoen er den dato, hvor planen træder i kraft og således er juridisk gældende. Hvis ikrafttrædelsesdato ikke udfyldes, sættes den af systemet til dags dato. Ikrafttrædelsesdatoen kan ikke være bagud i tid i forhold til dags dato. Tryk på Gem for at gemme kladde til vedtagelse Husk at det til enhver tid er muligt at slette en Kladde til vedtaget. Dette gøres på oversigten over planer på forsiden (se afsnit 2, Forsiden overblik over indberettede planer ). Bemærk at der ikke angives Vedtagelsesdato eller Ikrafttrædelsedato for hverken kommuneplanrammer eller kommuneplanretningslinjer. Disses vil altid nedarve disse datoer fra den kommuneplan eller det kommuneplantillæg, som de er tilknyttet. 35

36 6 Vedtagelse af en kommuneplan Når planen i status Kladde til vedtagelse er rettet til kan den indberettes som en vedtaget plan. Dette sker ved under trin 4. Datoer og parter at trykke Næste nederst til venstre. Hereftere prænteres man igen for en opsummeringsaside. Er alt inddatteret korrekt trykkes på for på knappen Vedtag planen. Planen er nu offentliggjort som en vedtaget plan! De markerede høringsparter har fået en tilsendt en om planens offentliggørelse. Herefter vil man selv få en med en kvittering for indberetningen og blive ledt tilbage under hovedmenuen Planer, hvor alle kommunens planer ligger - se billedet herunder: Vær opmærksom på, at du nu skal søge mellem planer i status Vedtaget for at se planen. Status vælges i dropdown-menuen til venstre umiddelbart under opret. 7 Aflysning af en plan Ved aflysning af en plan skal der ikke angives eller ændres planoplysninger eller plandokument. Selve aflysningen ved under trin 4. Datoer og parter at trykke på knappen Næste og herefter angive en aflysningsdato samt angive de høringsparter, som skal modtage en om aflysningen. Aflysningsdatoen kan ikke være før ikrafttrædelsesdatoen. 36

37 Planen er nu offentliggjort som en aflyst plan! De markerede høringsparter har fået en tilsendt en om planens offentliggørelse. Herefter vil man selv få en med en kvittering for indberetningen og blive ledt tilbage under hovedmenuen Planer, hvor alle kommunens planer ligger - se billedet herunder: Vær opmærksom på, at du nu skal søge mellem planer i status Aflyst for at se planen. Status vælges i dropdown-menuen til venstre umiddelbart under opret. 7.1 Aflysning af en specifik kommuneplanramme Kommuneplanrammer vil nedarve aflysningsdatoen fra den kommuneplan (eller det kommuneplantillæg), som de er tilknyttet. Undertiden er der behov for at aflyse en bestemt ramme, fordi den skal erstattes af en ny (typisk fordi der er lavet et kommuneplantillæg med en ny ramme). Det er muligt at aflyse den specifikke ramme ved at indtaste en dato i feltet Specifik Aflysningsdato og derefter trykke på gem : 7.2 Aflysning af en specifik kommuneplanretningslinje På samme måde som for en ramme (se afsnittet ovenfor) er det muligt at aflyse en specifik kommuneplanretningslinje: 37

38 8 Løbende markering af manglende obligatoriske o p- lysninger. Vær opmærksom på, at der løbende under indberetningen markeres med rødt, når der mangler oplysninger eller der er indtastede ulovlige værdier. Markeringerne er naturligvis ment som en hjælp for indberetter, og vil gøre det lettere at overskue og komme igennem indberetningen. Som allerede nævnt, vil det ud for de trin i indberetningsflowet, som man har besøgt, være en markering, hvis der en manglende oplysninger. Endvidere vises løbende tekstbokse med rød ramme, hvoraf typen af fejl er beskrevet. 38

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+: Kommuneplanramme Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (dog undertiden afhængig af statustype ved. Felter

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+, feltbeskrivelse: Kommuneplanramme Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (dog undertiden afhængig af statustype)

Læs mere

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK OID

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK OID PlanDK2+: Lokalplan Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i PlansystemDK Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status) ved indberetning

Læs mere

Hurtig gennemgang af indberetningssiden

Hurtig gennemgang af indberetningssiden Hurtig gennemgang af indberetningssiden Gå til www.indberet.plansystem.dk Efter login ses nedenstående startbillede. Logikken i indberetningssiden er, at brugeren kan bestemme, hvilke planer de ønsker

Læs mere

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Dette dokument er lavet på baggrund af række tvivlspørgsmål i forhold til korrekt registrering af planer

Læs mere

PlansystemDK Hotline:

PlansystemDK Hotline: Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Gå til www.indberet.plansystem.dk For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+: Lokalplandelområde Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status ved. Felter markeret

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791 PlanDK2+, feltbeskrivelse: Lokalplan Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status) ved. Felter

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK PlanDK2+: Lokalplandelområde Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af status) ved. Felter markeret

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

PlansystemDK Hotline: Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Gå til

PlansystemDK Hotline: Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Gå til Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme Gå til www.indberet.plansystem.dk For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Indberetning af en ny lokalplan

Indberetning af en ny lokalplan Indberetning af en ny lokalplan Sker på http://indberet.plansystem.dk/ Hvis en bruger ønsker at indberette en ny lokalplan i forslag (i høring), så start med at markere kladde og forslag som status, samt

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Assens Kommune Assens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Oktober 2016 Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Manual til eksaminator / intern medbedømmer

Manual til eksaminator / intern medbedømmer Manual til eksaminator / intern medbedømmer Indhold o Log på Digital Eksamen Side 2 o Oversigten Mine Prøver Side 3 o Funktioner i Digital Eksamen Side 4 10 o Åbn besvarelse i browser Side 11 o Gennemgang

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr. 01-120-0002 Industrikvarter mellem Exnersgade, Teglværksgade, Darumvej og vesterhavet. Marts 2015 Ophævelse at byplanvedtægt nr. 1. Udarbejdet

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere