IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68"

Transkript

1 IF CUS I dette nummer: Nyhed, Contrinex induktiv føler, Serie aktuatorsensor Contrinex fotoceller Produktoversigt Fortsættelse af artikel om gode råd for indbygning af induktive følere Jacob svømmekontakter PC Schematic 8 IP 68 Helkapslet rustfri nyhed Serie 700 fra Contrinex!

2 Serie 700 Når der stilles store krav Induktiv føler i helkapslet hus udført i rustfrit stål Den nye induktive føler fra Contrinex i Serie 700 udmærker sig ved, at være fremstillet i eet helt stykke rustfrit stål inklusive den aktive front. Med denne konstruktion har man afhjulpet den traditionelle induktive følers svage steder. Ingen beskadiget kunststoffront og man kan glemme svigt på grund af utilstrækkelig tæthed. Kendetegnende for denne Serie 700 er de meget store tasteafstande, f.eks. 6 mm for en skærmet udførelse i M12. Oveni dette opnås disse store tasteafstande også på forskellige legeringer som f.eks. aluminum og messing. Med disse egenskaber åbner sig, i forhold til de hidtil kendte traditionelle følere, helt nye anvendelsesmuligheder uden, at skulle afstå fra hidtidige fordele. Serie 700 leveres med stik eller kabel i dimensionerne M12, M18 og M30 som skærmet og uskærmet. IP 68 i udførelse med kabel IP 67 i udførelse med stik Stillingsvisning på aktuatorer Det er nu muligt at aflæse stillingsvisning på aktuatorer med brug af kun én induktiv føler. Det er DW-AS-501-M fra De vigtigste egenskaber: Contrinex i udførelse med stor tasteafstand. ICS kan nu præsentere en induktiv føler for stillingsindikering af aktuatorer for ventiler, reguleringsspjæld med meget mere. Tidligere et job for to induktive følere Aktuator Føleren er konstrueret med to induktive følere i samme hus, hvilket umiddelbart giver installationsfordele med forenklet montering, idet man kun behøver, at montere og fortråde én føler mod traditionelt 2 stk. og dermed på samme tid opnå en økonomisk besparelse. Nu et job for kun én induktiv føler 2 sensorer i samme hus Velegnet for indikering af omdrej- ningsretning og ventilstilling Tasteafstand 2 mm Spændingsforsyning VDC, udgangsstrøm 200 ma Indbygget kortslutningsbeskyttelse, induktionsbeskyttelse og polaritets- beskyttelse NPN/NO udførelse Stiktilslutning S12 På billedet ovenfor ses tydeligt følerens tastepunkter på den aktive flade. Føleren er udført med stik. Vælges Serie 700 De to stiplede cirkler illustrerer to metalplader, som er følerens tastepunkter. Disse placeres i forskellig højde, så de passer til følerens tasteflader. Datablade for fotoceller og induktive følere kan Downloades fra:

3 En genial løsning med flere fordele. En sikkerhed mod beskadigelser pga. påkørsler, mindre gener ved træk, ved åben port samt besparelser på varmeregningen Alle firmaer med af- og pålæsningsramper kender til problemet med beskadigelser ved lastbilers påkørsel. Her ved denne port, er der lavet en genial løsning med en fotocelle, som registrerer når lastbilen er inde ved rampen. Det roterende blink viser lastbilchaufføren, hvornår hængeren er på plads. Fotocellen registrerer ikke, om der går en kat eller en person hen foran porten. Derfor undgås at porten åbnes ved en fejl og personer, der arbejder indenfor porten bliver ikke generet af den irriterende og usunde træk fra en åbentstående port. Gemt under den blå overkant er der monteret en Contrinex fotocelle, som registrerer, når lastbilen er på plads. Roterende blink ved port Genial nyhed fra Contrinex Et fyrtårn, M18 i vinkeludgave Fotocelle - Serie 1180 W Fra Contrinex præsenterer ICS en helt ny fotocelle i Serie 1180, som udmærker sig ved helt nye muligheder, hvad angår såvel montering som anvendelsesområder. Egenskaber Fotocellefront med lysudgang i 90º. Leveres som diffus fotocelle med baggrundsafblænding, refleks - fotocelle og én - vejs fotocelle. Elektriske og optiske egenskaber, som ved tilsvarende med axial lysudgang. Fordele Forenklet montage: Befæstigelses- møtrikker kan føres over fotocellens front. Frontens dimensioner som vinkel er minimeret og udført meget robust. Ingen reduktion i tasteafstand sam- menlignet med fotoceller med axial lysudgang. Fotocellen er helstøbt; Tæthedsklas- se IP67. Fotocellen med baggrundsafblænd- ing har et meget stort indstillings- og tasteområde på mm, såvel som en meget lille blindzone, som man i praksis kan se bort fra. Nyhed! Tekniske data Tasteafstand s n : Diffus fotocelle: 600 mm Refleksfotocelle: 2000 mm Diffus fotocelle med baggrundsafblænding: mm Blindzone (ved s n =60 mm): < 1 mm Én-vejs fotocelle: 6000 mm Spændingsforsyning: VDC Udgangsstrøm: 200 ma Tastefrekvens: 1000/500 Hz* Tastetid: 0,5 ms/1 ms* LED: Tastetilstand (gul) Indbygget Signal (grøn) Indbygget Omgivelsestemperatur: C Kortsl.-/polaritetsbeskyttelse: Indbygget Tæthedsklasse: IP 67 Materiale (hus): Forniklet messing - (hoved): PBTP - (vindue): Glas

4 Ved du, hvad ICS kan hjælpe dig med? Her er et udvalg Lysgitre Elan sikkerhedsdørlåse Telco fotoceller og forstærkere Sikkerhedslysgitre Kat. 4 iflg. EN Elan endestop Telco - Spacemaster Trykknapper Sikkerhedsklemlister / Tapeswitch Contrinex fotoceller Elan trykknapper Sikkerhedsbumpers Fotoceller Ramme- / gaffelfotocelle Niveaumåling Elan sikkerhedsrelæer Telco fotoforstærker Jacob svømmekontakter

5 Induktive/kapacitive følere Reed kontakter Contrinex induktiv føler for tryk op til 500 bar Contrinex analog, induktiv føler Cylinder - kontakter Laser Telco fotocelle med laserdiode SMT 6000L / SMR 6... Tryk / differenstryk Contrinex Serie 700 induktiv i fuldkapslet hus af rustfrit stål - også den aktive flade Contrinex induktive følere for multispænding Contrinex induktive følere for lange tasteafstande Kapacitiv etikettesensor Magnetkontakter Tryktransmittere Induktive standardfølere Elevatorkontakter Tryktransmittere

6 Gode råd for indbygning af induktive sensorer Fortsat fra IFOCUS nummer 7 3. Fastlæggelse af tasteafstand En følers tasteafstand kan findes i producentens tekniske datablade, som henholder sig den tilhørende standard (EN ). Den virkelige tasteafstand er desværre i praksis afhængig af mange påvirk-ninger, af hvilke de vigtigste beskrives nedenfor Produktion spredning Standarden tillader producenten et spredningsområde på ± 10% af tasteafstanden, hvilket der skal tages hensyn til allerede ved konstruktionen (Fig. 7). Fig. 8 Ved afvigende objekter (mindre flader, langagtig udstrækning, krumning) fås, som følge af det typiske følerfelt, andre real-tasteafstande; i praksis desværre næsten altid mindre. Kun ved folier kan den opnåelige tasteafstand blive større. Den efterfølgende grafik viser den geometriske indflydelse for flade objekter: Af Dipl.-ing.Peter Heimlicher og ing. Erik Dannemand 3.5. Ældning Ved induktive sensorer er ældningsfaktorer ikke aktuel, undtaget under ekstreme driftsbetingelser. Praksis I praksis har følgende fremgangsmåde vist: Sensoren monteret på planlagt position. Bestemme tasteafstanden ved at forskyde sensoren eller objektet. Montere og fiksere sensoren på 0,9 x den målte afstand. Derved opnås sikker tasteafstand i den aktuelle applikation Dæmpningsflade % Fig Indflydelse fra temperatur og spænding Standarden kræver, at tasteafstanden indenfor de angivne områder af tem-peratur (normalt ºC) og driftsspænding ikke ændrer sig mere end ±10% af værdien ved 23ºC. Ved værkstedsbetingelser ( ºC) kan der regnes med en temperaturindflydelse på < ±2% Indflydelse, geometri Den angivne tasteafstand henholder sig til den standardmåleplade, som angivet i ovennævnte standard. Denne måleplade, som er fremstillet i stål f.eks. Fe 360 ifølge ISO 630, har en glat overflade, er kvadratisk og 1 mm tyk (Fig. 8). Kvadratets sidelængde er lig med diameteren af den indskrevne cirkel på den aktive flade eller lig med 3 gange følerens tasteafstand sn, alt efter hvad der er størst. Større måleplade forøger kun tasteafstanden ganske lidt. Fig. 9 S n - Multiplikator 3.4. Materialeindflydelse Den specificerede tasteafstand henholder sig til et emne af stål, ifølge ISO 630. Ved andre metaller skal denne værdi ændres med en korrektionsfaktor. Efterfølgende nogle typiske korrektionsfaktorer: Messing: S n x 0,50 Aluminium: S n x 0,45 Kobber: S n x 0,40 Krom-nikkel: S n x 0,90 Rustfrit stål V12A: S n x 0,85 Disse korrektionsfaktorer er kun retningsgivende; de virkelige værdier skal tages fra databladene eller efterprøves ved måling. De afhænger af sensorens størrelse, skærmet eller uskærmet indbygning, den eksakte legering etc. Fig Gensidig indflydelse ved montering Montering af flere induktive følere med kort afstand imellem (fig. 10) kan som følge af den gensidige magnetiske kobling imellem oscillatorspolerne medføre fejlsignaler. Disse tilfælde kræver stor opmærksomhed og omhyggelig undersøgelse, da fejlsignalerne ikke nødvendigvis viser sig med det samme, men måske kun viser sig sporadisk. Ved sådanne monteringer undersøges først producentens data med hensyn til mindsteafstande og hvis muligt overholde disse. Kan man i det aktuelle tilfælde ikke overholde mindsteafstandene, gives der flere muligheder: Monter skærmede følere, hvor den nødvendige afstand i forhold til følerens diameter er væsentlig mindre. Anvend mindre følere, hvor den nødvendige afstand er overproportionalt mindre. Såfremt applikationen tillader, indog udkoble driftsspændingen således, at følere monteret ved siden af hinanden aldrid er under spænding på samme tid.

7 logistikomkostningerne øges (reservedelsbeholdning, yderligere artikelnumre, styklister). problemer ved indbygning af reservedele i anlæg kan dårligt undgås. Anvende følere i samme dimension, men fra forskellige producenter. I dette tilfælde er oscillatorfrekvenserne som regel forskellige, men skal naturligvis først undersøges. Da oscillatorfrekvensen normalt ikke angives i katalogerne, må dette undersøges ved producenten. Frekvensforskellen skal være mindst 10%. 5. Befæstigelse 5.1. Cylindriske følere med gevind Producentens angivne tilspændingsmoment må ikke overskrides, føleren er hul indeni og kan derfor ikke belastes som en skrue med samme diameter. Dette er af speciel betydning ved følere i små dimensioner. Ud over dette må der tages hensyn til, at hylsens vægtykkelse i begge ender kan være lidt mindre, hvorfor man her ikke kan tilspænde med det angivne tilspændingsmoment. Ved applikationer med kraftige vibrationer anbefales det, at anvende en ekstra spændeskive Glatte cylindriske følere Glatte følere fastgøres bedst med klembøs (Fig. 11). Fig. 11 Endelig kan det komme på tale, at fastgøre føleren ved klæbning. Anvendelse af skruer skal undgås, da disse medfører deformation af følerens hus og kan medføre totalskade Firkantede følere Det skal sikres, at montagefladen er plan, så man ved fastspænding undgår at vride eller deformere føleren. Også her anbefales det ved applikationer med kraftige vibrationer, at anvende en ekstra spændeskive. 6. Kabel Valg af kabel i forskellige applikationer fortjener ekstra opmærksomhed Montering i oliefyldte omgivelser Kabelisolation på PVC-basis bliver hårdt og sprødt ved vedvarende kontakt med alle former for olie. Dette skal også undgås ved statisk kabelføring, da det aldrig kan udelukkes f.eks. ved servicearbejde, at kablet bøjes. Kabel med PUR isolering er her et godt alternativ. Det er tilstrækkeligt, at kap-pen består af dette materiale Montering i kemisk aggressive omgivelser Bestandigheden af det enkelte isolationsmateriale som PVC og PUR må afklares i det enkelte tilfælde. Alt efter kemikalie er der store forskelle. Det bedste resultat fås ved at rådføre sig med isoleringsproducentens angivel-ser for modstandsdygtighed for de enkelte kemikalier. Hvis man vil være helt sikker er teflonisolation uovertruffen. Man må her imidlertid regne med visse ufordelagtige forhold: Specialfremstilling af følere med tilsvarende længere leveringstider; Væsentlig højere pris 6.3. Montering med periodisk bøjning af kabel Ved denne form for påvirkning anbefales det, at tage hensyn til nogle enkelte elementære konstruktive regler: Holde bøjningsradier så store som muligt. Ingen skarpe bøjninger ved kanter, specielt ikke ved kabeludgangen fra følerens hus (Fig. 12). Anvend befæstigelsesbøjler. Undgå egensvingninger af kabelsløjfen - dæmpes. Monter beskyttelsestyller. Som videregående forholdsregel kan Fig. 12 tilbydes kabler med øget styrke overfor hyppige bevægelser, f.eks. ifølge DIN VDE 0472, del 603, prøveforhold H/F min cykler. Ledere med tynde tråde giver ikke altid den største bevægelsesstyrke. Bevægelsesstyrken angives normalt ikke i producenternes kataloger, her hjælper kun en direkte forespørgsel Montering ved lave omgivelsestemperaturer De normale PVC-isolationsmaterialer bliver stive ved omgivelsestemperaturer omkring 0ºC og sprøde under -25ºC. Dette er normalt ikke noget problem ved faste installationer, da der normalt heller ikke udføres service-arbejde ved disse temperaturer. Kan fast installation ikke gennemføres, tilbyder kabel med PUR-isolering et akceptabelt alternativ ned til ca. -40ºC. For lavere temperaturer er silikoneisolering uovertruffen. 7. LED LEDén skal efter montering være synlig til hjælp ved idriftsættelse og servicearbejde. Ofte er det tilstrækkeligt med en lille drejning af føleren til den rigtige position. Ved følere med kabeltilslutning kan det for synligheden være en fordel, at LEDén peger bagud, men det modsatte med hensyn til kvalitet og modstandskraft for tætheden mellem følerens hus og kabel. Ved følere med stik kan der anvendes tilslutningskabler med indbygget LED, som peger bagud og dermed giver en bedre synlighed. 8. Mærkning En tydelig mærkning af føleren er af ikke uvæsentlig betydning, f.eks. ved servicearbejde og udskiftning. Det er i første linie ikke af æstetiske hensyn, men derimod er det af væsentlig betydning med en robust og letlæselig mærkning. Dette gælder især i omgivelser, hvor føleren er i konstant kontakt med diverse flydende medier. Det kan ikke anbefales, at anbringe mærkningen direkte på den aktive flade. Som bekendt er det trods al forsigtighed her, der oftest sker meka-niske skader. Ved sådanne skader vil mærkningen være total ulæsbar. Pro-ducentens mærkning er næsten altid omhyggelig optimeret og derfor af god kvalitet. Problemer opstår ofte når bru-geren tilføjer specifikke tillægsmærk-ninger, f.eks. delnummer. Brugeren an-vender måske ikke samme gode kva-litet for mærkning som producenten og opnår derved problemer ved indbyg-ning af reservedele.

8 Jacob svømmekontakter ICS kan fra firmaet Jacob i Tyskland levere den helt kundetilpassede løsning indenfor svømmekontakter. Jacob svømmekontakter leveres udført i mange forskellige materialer så som PP, PVC, PA, PVDF, Messing og rustfrit stål, hvilket betyder, at anvendelsesområderne er mangfoldige. Kundespecificeret Kontinuerlig Svømmekontakten kan udlægges med op til 4 niveauer alternativt som analog med en raster på 5 mm eller 10 mm. Mindsteafstande er betinget rent konstruktivt. På databladets bagside findes et skema, hvori ønskede dimensioner, kontaktpunkter, tilslutning (gevind, boks eller flange) etc. opgives, hvorefter svømmekontakten fremstilles helt efter ønske. Produktfordele - Enkel montage - Lang levetid med anvendelse af gasfyldte reed-kontakter - Driftssikkerhed med luft mellem kugle/rør - Tæthed IP67 (IP68) - Overvågning af eet eller flere niveauer med kun een kugle - Bryde-, slutte- eller skiftekontakt Vi er nu med i PCschematic I sidste nummer kunne vi fortælle, at vi var kommet på nettet med vores website, nu kan du også finde os i databasen til PCschematic. I databasen er der 353 records og de indeholder komponenter fra følgende varegrupper: Sikkerhedsrelæer fra Elan Forbikoblingsrelæer fra Elan Lågekontakter fra Elan Tohåndsrelæer fra Elan Dørlåse fra Elan Stilstands-/omdrejningsvagter fra Elan Wirenødstop fra Elan Nødstoptryk fra Elan Endestop og fodpedaler fra Elan Nyhed! De nye Avantgarde trykknapper fra Elan, i alt hele 76 dele (der er tilbud på Avantgarde på vores website) Induktive følere fra Contrinex Namur følere fra Contrinex Diffuse fotoceller fra Contrinex Refleks fotoceller fra Contrinex En-vejs fotoceller fra Contrinex Fiber fotoceller fra Contrinex Du kan downloade databasen fra vores website. Gå ind under kundeservice og tryk på logoet: (website adresse står nederst på denne side). Er vi svære at få fat på? - Nej vel! Når det brænderʼ kan du faktisk trække på os hele 24 timer i døgnet. Udenfor almindelig åbningstid kan du høre vores vagtnumre på vores telefonsvarer. Industriens problemløser A/S Holkebjergvej Odense SV Tlf.: fax.: , website:

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere