Logbog. Sundets Sejlerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Sundets Sejlerskole"

Transkript

1 Logbog Sundets Sejlerskole

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger til eleverne... 4 Undervisningen... 5 Indstilling og test til 2. år... 5 Indstilling til den afsluttende prøve... 6 Den afsluttende prøve... 6 Efter prøven... 7 Evaluering... 8 Selvevalueringer... 8 Evaluering fra lærer og hold Loggen Log over sejløvelser 1. og 2. år Henvisninger til information om sejløvelser 1. og 2. år Log over sejldage med undervisning Log over deltagelse i tursejlads/natsejlads Log over deltagelse i kurser og foredrag Log over deltagelse i klargøring af både Andre erfaringer med relevans for uddannelsesforløbet Notater Dine kontaktdata Bådpasning Når du forlader båden Meddele fejl og mangler ved bådene Sikkerhedsinstruks

3 Introduktion til logbogen Denne logbog er et værktøj til din læring på Sundets Sejlerskole. Det er et værktøj, som du kan bruge til o at få overblik over, hvad du skal lære på sejlerskolen o selv at evaluere, hvad du har lært, og dermed også hvad du mangler o at drøfte, hvad der er relevant at fokusere på fremover med din lærer Du får dette værktøj, fordi din læring er afhængig af, at du selv er opmærksom på, hvad du kan, og hvad du mangler. Vejledning i brug af logbogen Logbogen indeholder tre hovedafsnit. Det første afsnit fortæller kort om undervisningen med fokus på, hvilke forventninger sejlerskolen har til dig og hvilke forventninger, du kan have til lærerne. Det andet afsnit indeholder en række skemaer, som du selv kan bruge til at evaluere din kunnen. Samlet indeholder skemaerne en stor del af det, du skal kunne for at sejle en båd. Når du derfor bruger skemaerne til selvevaluering, kan du med logbogen få indsigt i, hvor langt du er i din læring. Det tredje afsnit indeholder en række skemaer med det, du skal deltage i på sejlerskolen. Du kan med dette afsnit få overblik over, hvad du har gjort og været med til, og hvad du mangler at gøre. Du skal skrive dit navn i det gule felt på forsiden. Skriv også gerne dine kontaktdata på side 26, så du øger chancerne for at få logbogen tilbage, hvis du mister den. Logbogen er under udvikling Denne logbog er første udgave. Den praktiske brug af bogen vil derfor give os erfaringer, som givet vil medføre ændringer. Brug af logbogen vil også vise, om der er noget, som vi ikke har tænkt på. Der kan være noget i din undervisning, som ikke er forudset i logbogen. Du må meget gerne viderebringe dine erfaringer med logbogen til dine lærere og til skoleudvalget. 3

4 Forventninger, undervisningen og prøven I Sundets Sejlerskole har vi forventninger til lærere og elever. Det er vigtigt, at du er bekendt og indforstået med disse, så du ved, hvad der bliver forventet af dig som elev, og hvad du kan forvente af dine lærere. Brug et øjeblik på at læse og forholde dig til forventningerne. Forventninger til lærerne Lærerne i Sundets Sejlerskole skal som udgangspunkt have sejlererfaring, kende pensum og kunne demonstrere pensum i praksis. Herudover forventer vi også, at lærerne: o Har lyst til at dele viden og dele glæden ved at sejle o Er tålmodige, forstående og anerkendende over for elevernes indsats o I samspil med eleverne har ansvar for elevernes sejleruddannelse o Har overblik over undervisningsforløbet o Overlader kommandoen til rorgængeren o Gør en indsats for at skabe god stemning og få et godt socialt miljø i båden o Evaluerer elevernes niveau løbende og tager ansvar for at give og modtage feedback o Er det gode eksempel ved at bevare en god og konstruktiv tone og udvise pli på vandet Forventninger til eleverne Når du starter som elev i Sundets Sejlerskole forventer vi, at du deltager aktivt i din undervisning. Vi tager det som en selvfølge, at du møder velforberedt op til undervisningen, selv tager ansvar for at blive en dygtig sejler og bådfører, og bidrager til en god stemning og et godt socialt miljø. Vi forventer, at du i løbet af din uddannelse lærer: o Godt sømandskab o Skipperrollen dvs. at planlægge sejladsen, lede mandskabet, afgive tydelige kommandoer, tage ansvar for båden og skabe glæde ved sejladsen o Gasterollen dvs. udføre kommandoer, holde orden i skøder mm., holde udkig, være opmærksom og i øvrigt have blik for, hvad der er brug for under sejladsen. o Grundlæggende færdigheder i at sejle og håndtere en båd (se den samlede liste i Log over sejløvelser, s. 16) 4

5 o Navigation og sejladsplanlægning, også sejlads om natten o Vind og vejr, opskud, afdrift o Klargøring af både og mindre reparationer o Bådens funktioner og benævnelser samt generelle maritime udtryk o Søfartsreglerne og sikkerhed på vandet o Meteorologi vejrudvikling og ændringer i farvand Undervisningen Du får undervisning på vandet og på land. Den strækker sig over to sejlsæsoner og to vintersæsoner. Undervisningen på vandet foregår en gang om ugen. Du kommer på et hold, der sejler sammen på en fast ugedag. Hver ugedag har et hold af lærere, som sejler med eleverne. Du kan derfor i løbet af sæsonen komme til at sejle med forskellige lærere. Ved afslutningen af 1. års sejlads i september indstiller holdet af lærere de elever, der kan gå videre til 2. års sejlads. I sejlsæsonen vil der være en række tursejladser, som du kan deltage i. For eksempel sommertogt, som er den længste af disse sejladser, og weekendture. Turene giver dig god rutine og erfaring med praktisk sejlads og er hyggelige at være med på. Der er desuden natsejladser, som du kan bruge til at få din obligatoriske erfaring med at sejle om natten. I vintersæsonen er der undervisning i sømandskab, og der arbejdes med bådene på land. Undervisningen i sømandsskab kan omfatte undervisning i navigation, tovværk, meteorologi, kommunikation til søs, praktisk gps, vedligeholdelse af træ og glasfiberbåde, lakarbejde, reparationer på skrog og rig, elementær førstehjælp samt dit ansvar som fører. Arbejdet med bådene på land er koncentreret i månederne oktober, marts og april, og der arbejdes med sejlerskolens øvrige materiel hen over hele vinteren. Efter 2. års praktiske sejlads skal du til den afsluttende førerprøve. Indstilling og test til 2. år Efter 1. års sejlads bliver din sejlerkunnen bedømt af to eller flere lærere, som derpå afgør, om du kan indstilles til 2. års sejlads. For at kunne blive indstillet til 2. års praktisk sejlads skal du: o til enhver tid vide, hvorfra vinden kommer o kunne spidse og falde o kunne vende og bomme 5

6 o kunne skøde ind og ud i takt med kursændringer o kunne sejle bidevind o kunne forstå og kunne bruge gængse kommandoer o kende de væsentligste af bådens betegnelser o have sejlet mindst 1 natsejlads Hvis du kan leve op til disse 8 krav, er det højst sandsynligt, at du har fået et passende kendskab til bådens indretning og håndtering, så du kan finde dig til rette på 2. år. Hvis du bliver indstillet til 2. år, skal du have din sejlerviden testet, for at du og lærerne kan få bedre viden om, hvad du kan, og hvad du har brug for at fokusere på. Det sker samme dag som 2. års eleverne er til førerprøve. Du vil blive testet i din viden inden for de emner, som har indgået i 1. års undervisningen: knob og stik, vigeregler, fortøjning, til og fralægning, m.m. Testen foregår i et undervisningslokale. Læs desuden afsnit 8 Retningslinjer for skolesejladsen i Sejlermappen. Indstilling til den afsluttende prøve For at kunne gå op til den afsluttende prøve, skal to lærere indstille dig til prøven. Lærerne skal indstille dig, hvis de vurderer, at du under sejladserne har vist, at du kan håndtere båden, så du kan bestå prøven samt har udvist godt sømandskab og har den nødvendige viden herom. Den afsluttende prøve Den afsluttende praktiske prøve til førerbevis finder sted i starten af oktober. Det er normalt første lørdag i oktober. Under prøven skal du bl.a. demonstrere færdigheder i mand over bord øvelser (8 talsøvelsen og cirkel /bomningsøvelsen) samt færdigheder i tillægning til kaj. Endvidere skal du som rorgænger vise overblik og beslutsomhed og via klare og tydelige kommandoer lede mandskabet ved tilrigning, afrigning, fralægning og tillægning samt under sejladsen i øvrigt. Endelig skal du være opmærksom og vise færdigheder som gast (justering af sejlføring, knob og stik mv.) Du kan læse mere herom i sejlermappen side Under den praktiske sejladsprøve deltager en lærer fra klubben samt en fra Søfartsstyrelsen beskikket censor. 6

7 Samme dag er der mundtlig overhøring i teorilokalet i følgende: Knob og stik, sejlads i fremmed havn efter opslag i havnelods, signalflag, nødsignaler, sikkerhed ombord m.v. Du skal endvidere i praksis vise kendskab til og kunne håndtere påhængsmotorens funktion, som beskrevet på side 52 i sejlermappen. Resultatet af prøven kan enten være førerbevis, duelighedsbevis eller ikke bestået. Bestås til førerbevis modtages også duelighedsbevis. Hvis du ikke bliver indstillet til førerprøven, kan du selv vælge at gå op til duelighedsbevis. Forudsætningen herfor er, at dine lærere har vurderet, at du kan føre klubbens båd forsvarligt under prøven. Efter prøven Når du har taget din førerprøve, kan du deltage i klubbens sejlerliv og sejlermiljø med de mange andre, der holder af at sejle. Du kan deltage i tursejladser, og du kan selv tage initiativ til sejladser. Du kan være med som fører på sejladser, som sejlerskolen arrangerer eller deltager i. Hvis du gerne vil skærpe dine sejlerevner og jævnligt være på vandet, kan du blive rutinesejler. De har normalt sejlads en dag om ugen og kan også tage på tursejladser. Hvis du gerne vil lære at sejle kapsejlads, kan du være med i kap skolen. Du kan leje sejlerskolens både til rimelige priser til privat sejlads. Hvis du er tilmeldt som rutinesejler eller kap elev, kan du bruge bådene uden betaling. 7

8 Evaluering Vi vil gerne skabe rammerne for, at du udvikler dig til at blive en dygtig sejler. Derfor er det vigtigt, at du undervejs i din uddannelse bliver evalueret, så du og din lærer kender dit niveau og ved hvilke områder, du skal arbejde mere med for i sidste ende at bestå førerprøven. Den løbende evaluering af dig omfatter: Selvevalueringer Evalueringer fra din lærer og dit hold. Selvevalueringer Selvevalueringerne er dit eget værktøj til at følge, hvorvidt du lærer det, du skal kunne på vandet. Du har selv ansvar for at bruge skemaerne. Tag et kig hen over de næste sider, så du fra sejlsæsonens start har et overblik over evalueringerne. Selvevalueringerne er delt ind i 11 skemaer, og hvert skema har et tema. I selve skemaet kan du se, hvad der skal til for at du kan sige, at du har erhvervet dig denne kunnen. I de fleste tilfælde er det en række konkrete handlinger, som du skal kunne udføre. Når du udfylder selvevalueringerne bruger du følgende skala: 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Hvis en sejlads har omfattet elementer fra flere evalueringsskemaer, kan du udfylde de relevante elementer på tværs af skemaerne. Du kan også vælge at fokusere på ét skema ad gangen. Uanset hvordan du vælger at bruge skemaerne, bør det være en fast del af den ugentlige sejlads. Det er bedst at gøre det umiddelbart efter, at I har rigget båden af. Så kan I få hjælp af læreren og hinanden. Der er plads til at foretage flere selvevalueringer af samme emne. Så kan du se, hvordan du udvikler dig fra gang til gang. I hvert skema er der i rækken, hvor der står Tema plads til, at du kan skrive dato for den evaluering du laver i en kolonne. 8

9 Selvevaluering 1 Bådens og riggens benævnelser 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Dit kendskab til bådens og riggens benævnelser Båden Dæk og cockpit Rig stående og løbende rig Sejl 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Selvevaluering 2 Sejlvind og vindretninger 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Din evne til at bestemme vindens retning i forhold til båden I vindøjet Bidevind Foran for tværs Halvvind Agten for tværs Læns Platlæns Forstår du begreberne rumme og skralle Kan du mærke, når vinden rummer/skraller 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok 9

10 Selvevaluering 3 Kommandoer, vendinger og kurs 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Kommandoer, stagvendinger og din evne til at sejle efter fast kurs og stoppe båden? Forstår du princippet i kommandoer til søs? Kan du afgive kommandoer til en stagvending? Kan du foretage en stagvending? Kan du styre efter kompas? Kan du styre ved at pejle et punkt på land Kan du mærke bådens ændrede opførsel, når man skifter kurs? Forstår du principperne for at stoppe en båd, når den skal anløbe en havneplads? 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Selvevaluering 4 Lægge båden på given halse 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Din evne til at lægge båden på givne halser og sejle optimalt på halserne. Har du forstået begrebet halse? Behersker du at skifte fra én halse med en bestemt sejlvind til en ny halse med anden sejlvind? Kan du mærke bådens krængning og hvilken sejlvind du sejler? Kan du mærke på bådens fart eller hældning, når du går for tæt til vinden? 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok 10

11 Selvevaluering 5 Krydse mod et mærke 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Krydsning mod et mærke og din evne til at gøre det. Kan du sejle bidevind på begge halser? Kan du foretage en stagvending uden at båden går i stå? Husker du at bruge de rigtige kommandoer, når du vender? Forstår du, hvorfor man skal gøre krydsbenene mindre, når man nærmer sig målet? Kan du vigereglerne for både, der møder hinanden 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Selvevaluering 6 Gå mod et fast mærke 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Principperne når du går mod fast mærke og din evne til at gøre det. Kan du bringe din båd til standsning inden for få meter fra mærke? Kan du accelerere din båd, hvis du ikke har fart nok til at nå mærket? Kan du bremse din båd, hvis du har for meget fart til at stoppe ved mærket? Benytter du de rigtige kommandoer, mens du går til mærke? 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok 11

12 Selvevaluering 7 Bomning 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Principperne i en bomning og din evne til at gennemføre den Forstår du principperne bag en bomning? Kan du gennemføre en bomning i let vind? Kan du anvende de rigtige kommandoer, mens du bommer? Kan du gennemføre en bomning i én glidende bevægelse? Kan du undgå at båden skærer op efter bomning? 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Selvevaluering 8 Lægge båden bak og ankre 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Principperne til at lægge båden bak og ankre og din evne til at gøre det. Forstår du principperne ved at anvende sejlet som speeder og bremse Kan du mindske bådens fart på læns? Kan du få båden til at bakke? Kan du lægge båden underdrejet (bi og bak)? Kan du bakke båden til valgt halse efter ankring? 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok 12

13 Selvevaluering 9 Halse, sejlretning og vindretning 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Principperne for forholdet mellem halse, sejlretning og vindretning og din evne til at håndtere det. Er du fortrolig med begrebet halse? Kan du uden besvær skifte fra en kompasretning til en anden? Kan du sejle på forskellige vindretninger og samtidig sikre dig at sejlene bliver trimmet? Kan du mærke på båden, om du skifter kurs? Selvevaluering 10 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Mand over bord med stagvending 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Principperne i mand over bord med en stagvending (8 tals manøvre) Kan du forklare principperne bag mand over bord manøvren med stagvending? Kan du gennemføre øvelsen og samtidig bruge de rigtige kommandoer? Kan du parkere båden på given halse inden for få meter af bjærgemærset? Kan du forstå og forklare hvorfor det er hensigtsmæssigt at parkere på bidevind? Selvevaluering 11 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Mand over bord med bomning 1. års sejlads 2. års sejlads Tema: Principperne i mand over bord med en bomning (cirkel manøvre) Kan du forklare principperne bag mand over bord manøvren med bomning? Kan du gennemføre øvelsen og samtidig bruge de rigtige kommandoer? 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok 13

14 Evaluering fra lærer og hold Ud over selvevalueringerne skal du sammen med din lærer og resten af dit hold sørge for at få tilbagemeldinger undervejs i sejlsæsonen både første og andet år. Dette skal sikre, at du kender dit niveau og ved, hvor du skal blive bedre for at leve op til kravene til indstillingen til 2. år og til førerprøven. Vi anbefaler, at evalueringerne som minimum finder sted cirka fem uger efter sæsonstart om foråret og cirka fire uger efter opstart efter sommerferien. Husk at gøre det i så god tid, at du også får tid til at rette op på mangler. 1 = Mangler en del 2 = Nogenlunde 3 = Ok Evaluering fra lærer og hold Bådens benævnelser Riggens benævnelser Havnemanøvre fralandsvind Havnemanøvre pålandsvind At gå til bøje Sejle på forskellige sejlvinde Krydse og skifte halse At bomme i let vind At bomme i frisk vind Dato 1. års sejlads 2. års sejlads At anvende de rigtige kommandoer under sejlads At ligge underdrejet bi og bak Mindske fart og bakke med sejlene Knob og stik Vigeregler Mand over bord stagvending (8 tal) Mand over bord bomning (cirkel) Klargøring af båd 14

15 Loggen 15

16 Log over sejløvelser 1. og 2. år N Aktivitet 1. år 2. år Før afgang 1 Eftersyn af båd, sikkerhedsuds, udrustning Sikkerhedsinstruks Vejrmeldinger, vejret og sejlføring Planlægning af udsejling fra plads Planlægning af tillægning ved plads 1 1 Sejlads 6 Afsejling fra plads i fralandsvind Afsejling fra plads i pålandsvind Tillægning ved plads i fralandsvind Tillægning ved plads i pålandsvind Bådens benævnelser Knob og stik ombord 1 12 Fortøjn. v. plads, opkvejling af tovværk 1 13 Bidevind og stagvending Halvvind, foran og agtenfortværs Læns og bomning Kryds mod punkt i vindøjet Bestemme vindøjet skralde og rumme Basalt sejltrim Falde og spidse (skære op) Vigeregler og vurdering af kollisionsfare Rebning og udrebning af storsejl Kurs efter fast objekt Ligge bi og bak talsmanøvre graders øvelse, stor, alle sejlretninger graders øvelse, lille, alle sejlretninger 2 27 Stop ved fast bøje 2 16

17 N Aktivitet 1. år 28 Bjærgemanøvre med stagvending Bjærgemanøvre med bomning Bjærgemanøvre med tung genstand Ankring og letning Sejlads efter kompas Plan for tillægning i fremmed havn Sejlads og tillægning i fremmed havn Stop og tillægning ved kaj/bro Forsejlsskift Sejlads med genua 3 Teori mest ved nat/tursejlads 38 Sejlads med topsejl (t) 2 39 Sejlads med flying jib (t) 2 40 Spilersejlads (ikke pensum) 41 Brug af søkort, sømærker mm. (t) 1 42 Opslag i havnelods (t) 1 43 Lanterneregler i mørke/usigtbart vejr 1 44 Brug af log og lod (t) 1 45 Forholdsregler havari og grundstødning 2 46 Forholdsregler før torden/hårdt vejr 2 47 Sejlbådens stabilitet og fremdrift 48 Trimning af mast og rig 49 Natsejlads (som regel på tursejlads) * * 50 Sejlads med motor, separat kursus * 51 Fortøjning ved forskellige kaj/bro anlæg S S Tallene under 1. og 2. år angiver den normale rækkefølge/prioritering for øvelserne i undervisningen. *: Obligatorisk (t): mest ved tursejlads S: Særskilt kursus 2. år 17

18 Henvisninger til information om sejløvelser 1. og 2. år N Aktivitet 1. år 2. år Sejlermappe DS Gast Før afgang 1 Eftersyn af båd, sikkerhedsuds, udrustning 1 1 s. 21, 46 2 Sikkerhedsinstruks Vejrmeldinger, vejret og sejlføring 1 1 s. 47 s Planlægning af udsejling fra plads 1 1 s Planlægning af tillægning ved plads 1 1 s. 23, s Sejlads 6 Afsejling fra plads i fralandsvind 1 1 s Afsejling fra plads i pålandsvind Tillægning ved plads i fralandsvind 1 1 s. 23, s Tillægning ved plads i pålandsvind Bådens benævnelser 1 2 s. 9 13, s , Knob og stik ombord 1 s Fortøjn. v. plads, opkvejling af tovværk 1 s Bidevind og stagvending 1 1 s. 25, s Halvvind, foran og agtenfortværs 1 1 s. 25 s Læns og bomning 1 1 s. 25, s Kryds mod punkt i vindøjet Bestemme vindøjet skralde og rumme Basalt sejltrim 1 1 s s Falde og spidse (skære op) Vigeregler og vurdering af kollisionsfare 1 1 s Rebning og udrebning af storsejl 1 2 s. 19 s Kurs efter fast objekt 2 3 s Ligge bi og bak talsmanøvre 2 s s graders øvelse, stor, alle sejlretninger 2 s s graders øvelse, lille, alle sejlretninger 2 27 Stop ved fast bøje 2 s s

19 N Aktivitet 1. år 2. år Sejlermappe DS Gast 28 Bjærgemanøvre med stagvending 2 1 s s Bjærgemanøvre med bomning Bjærgemanøvre med tung genstand Ankring og letning 3 3 s. 24, Sejlads efter kompas 3 2 s Plan for tillægning i fremmed havn Sejlads og tillægning i fremmed havn 3 1 s. 24 s Stop og tillægning ved kaj/bro 3 1 s s Forsejlsskift 3 2 s s Sejlads med genua 3 s. 28 Teori mest ved nat/tursejlads 38 Sejlads med topsejl (t) 2 39 Sejlads med flying jib (t) 2 40 Spilersejlads (ikke pensum) s Brug af søkort, sømærker mm. (t) 1 42 Opslag i havnelods (t) 1 s. 24 s Lanterneregler i mørke/usigtbart vejr 1 s Brug af log og lod (t) 1 45 Forholdsregler havari og grundstødning 2 s s Forholdsregler før torden/hårdt vejr 2 s. 26 s Sejlbådens stabilitet og fremdrift s s Trimning af mast og rig s s Natsejlads (som regel på tursejlads) * * 50 Sejlads med motor, separat kursus * s Fortøjning ved forskellige kaj/bro anlæg S S Tallene under 1. og 2. år angiver den normale rækkefølge/prioritering for øvelserne i undervisningen. Sejlermappe: Sejlermappe, Sundets Sejlerskole DS Gast: Gast kom godt igang med sejlads, Dansk Sejlunion *: Obligatorisk (t): mest ved tursejlads S: Særskilt kursus 19

20 Log over sejldage med undervisning Dato Lærer Vindstyrke Vindretning Bemærkninger 1 år 20

21 Log over sejldage med undervisning Dato Lærer Vindstyrke Vindretning Bemærkninger 1 år 2 år 21

22 Log over sejldage med undervisning Dato Lærer Vindstyrke Vindretning Bemærkninger 2 år 22

23 Log over deltagelse i tursejlads/natsejlads Turens mål/navn Dato/klokken Fra > Til Timer Båd Nat 23

24 Log over deltagelse i kurser og foredrag Kursus Underviser Dato Intro til klubben/sejlskolen og lokaliteterne Knob, stik og tovværk Navigation Meteorologi Motor teori Påhængsmotor praktik Grundlæggende førstehjælp Bådvedligeholdelse teori Fortøjningsteori og praktik og brug af anker 24

25 Log over deltagelse i klargøring af både Dato Navn på båd/både Arbejdets art Andre erfaringer med relevans for uddannelsesforløbet Emne Hvor Hvornår 25

26 Notater Dine kontaktdata Telefon: 26

27 Bådpasning Sejlerskolen og du har som en del af undervisningen ansvar for bådenes vedligeholdelse og udrustning. Det bidrager du til, når du deltager i klargøringen efterår og forår og andre arbejdsopgaver i løbet af vinteren, samt ved at behandle bådene godt, når du bruger dem. Opdager du fejl og mangler, er det vigtigt, at du meddeler dem videre. Når du forlader båden Båden skal efter hver sejlads forlades rengjort og velordnet. Sørg for at have gode rutiner, når I kommer i havn. Få kvejlet tovværk pænt op, rul/læg sejlene pænt sammen, læns båden for vand, sluk for lys og lanterner. Du skal tjekke fortøjninger og fendere, så båden hverken kan støde mod broen eller andre både. Læg alt udstyr på plads i henhold til udstyrslisten. Batteriet må aldrig blive dybdeafladt eller komme i nærheden af at blive det. Det skal derfor oplades mindst en gang om ugen i sejlsæsonen. Se om dit hold har opladningsopgaven. Meddele fejl og mangler ved bådene Hvis du ser mangler, noget som ikke fungerer i bådene eller kommer ud for et uheld, så indrapporter manglen eller uheldet. Det gør du ved at sende en mail til en af adresserne i rammen til højre. Læg meget gerne et foto af manglen/skaden ved mailen. Tag f.eks. et foto med din smartphone. Når du gør det, kommer din mail automatisk på bådens elektroniske opslagstavle, og der går mails til de bådansvarlige. Følg så vidt muligt følgende retningslinjer: 1. Sæt ord på fejlen/uheldet i mailens emnefelt 2. Skriv om fejlen/uheldet i mailens tekstfelt 3. Slut af med at skrive dit navn, telefonnummer og mailadresse i mailens tekstfelt. 4. Læg eventuelt foto ved PS. Systemet videresender desværre ikke automatisk din mailadresse. Skriv den derfor meget gerne i tekstfeltet. 27

28 Sikkerhedsinstruks Før ombordstigning skal: o Alle besætningsmedlemmer være indskrevet i sejladsprotokollen o Formål og destination være indskrevet i protokollen o Afgangstidspunkt og forventet hjemkomst være indskrevet i protokollen o Alle besætningsmedlemmer være udstyret med godkendt redningsvest. o Hele besætningen være arbejdsdygtig. Sejlads er en holdsport, hvorfor alle skal være mætte og hydreret, samt medbringe varmt og vandtæt tøj og fodtøj. Ét uarbejdsdygtigt medlem kan være til fare, ikke kun for sig selv, men også for resten af besætningen. o Læreren eller føreren skal være underrettet om besætningsmedlemmers kroniske sygdomme, handicaps eller andet, der kan have betydning for sikkerheden om bord. Før afsejling fra plads skal: o Listen over nødudstyr gennemgås. Nødudstyret skal ligge på dets rette og faste plads, så det kan findes hurtigt ved uheld. Nødudstyret skal virke. o Listen over øvrigt løsøre gennemgås. Tingene skal anbringes på deres faste pladser, og de skal fungere. o Lanterner kontrolleres. o Rigningen kontrolleres. Bolte og splitter i riggen specielt. o Alle være iført redningsvest. Under sejladsen: o Brug af redningsvest er obligatorisk på skolen, jf. Sejlermappen s. 44. o Eleven må gerne bruge egen redningsvest. o Er der kun én fører ombord i hårdt vejr eller om natten må vedkommende kun i helt ekstraordinære situationer arbejde på fordækket. Og aldrig uden sikkerhedsline. o Færden på fordækket om natten og i hårdt vejr må kun ske under ansvarlig førers kommando. o Alle ombordværende skal vide, hvor telefonlisten befinder sig og kunne tilkalde hjælp telefonisk. Generelt: o Instruktøren er under skolesejlads dækket af Dansk Sejlunions ansvars og arbejdsskadeforsikringer m.fl. o Hvis eleverne vil være forsikret, skal de tegne personlige heltidsulykkesforsikringer. 28

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger til eleverne... 4 Undervisningen...

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Handlingsplan for sejler skolen.

Handlingsplan for sejler skolen. Handlingsplan for sejler skolen. Side 1 Indholdsfortegnelse. Vision side 3 Målsætning side 3 Elevpolitik side 3 Fastholdelse af elever side 4 Sikkerhedspolitik side 4 Sejlerskolens Ansvarsområder. Formand

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler Manual 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler 7. Nyt fra SUPERNOVA. - Mangler 8. Stikordsregister. - Mangler Trampolinens

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014

KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 KDY SEJLERSKOLE- NEWS Seneste aktuelt fra din sejlerskole Januar 2014 Masser af nye muligheder til dig i sejlerskolen I den kommende sæson tilbyder sejlerskolen en række kurser og aktiviteter der alle

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10

Dato : Januar 2016 Næste rev. jan 2019 Side: 2 af 10 VISION 3 MÅLSÆTNING 3 ELEVPOLITIK 3 Fastholdelse af elever 4 Sikkerhedspolitik 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER 4 Formand 5 Elevsammensætning 5 PR. 5 Arrangement 5 Bådsmænd 6 Generelt for brug af både 6

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

Frems sejlerskole. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Frems sejlerskole. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Frems sejlerskole udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Velkommen 3 Formålet med Frems sejlerskole 3 Historien om Øresunds Sejlklub Frem 3 Frems sejlerskole 5 Skolens Opbygning............................

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013 UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) 1. Formål Version 1.0 Dato: 27. juni

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET

FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET Søfartsstyrelsen FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert Dansk Sejlunions klubkonference november 2015 Søfartsstyrelsen De 5 sejlråd for en sikker sejlads Lær

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Ansøgningsskema til Udviklingspuljen /f_ (z 1-/e, - ;77 / ;- I? Kultur og Fritid "Fif: 79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendes til Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016 1. Formål Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven 1. 2. Anvendelse/Omfang Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 12 V Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn og gæster Hjarbæk Sjægtelaug 1 Forord Hjarbæk Sjægtelaug s sikkerhedsinstruks er udarbejdet i vinteren 2012/13 af en gruppe sejlere, som gennem en årrække har beskæftiget

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE 1. Formål Version 1.1 Dato: 1. juni 2016 Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav for opnåelse af Duelighedsbevis

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere