DANMARKS NATIONALBANK 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK 8."

Transkript

1 ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 8. DECEMBER 2017 NR. 24 Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det i fremtiden. Danmark er dog ikke på vej til at blive et kontantløst samfund. Borgere, der ønsker at holde kontanter, vil fortsat have mulighed for det. Danskerne betaler sjældent med kontanter Få kontanter i danskernes punge og tasker Kontanter anvendes også som opsparing 23 pct. 46 pct. 14 pct. af de danske husholdningers betalinger i fysiske forretninger foretages med kontanter. I euroområdet er tallet 79 pct. af danskerne har mindre end 100 kr. på sig i kontanter. Særligt de unge har få eller ingen kontanter på sig. af danskerne har en kontantopsparing på mere end kr. Større kontantopsparinger er især udbredt blandt ældre danskere.

2 2 Danskernes brug af kontanter anno 2017 Kontanter har i løbet af de seneste årtier mistet deres position som en selvskreven del af alle danskeres hverdag. I de senere år er denne udvikling bl.a. drevet af, at danskerne har fået adgang til en række nye elektroniske betalingsløsninger som kontooverførsler via netbank, mobilbetalinger og kontaktløse betalingskort. For at belyse kontanters rolle i de danske husholdningers hverdag anno 2017 har Nationalbanken undersøgt danskernes anvendelse af kontanter, jf. boks 1. Analysen omhandler alene betalinger i fysiske forretninger 1. Danskerne betaler sjældent med kontanter Danskerne vælger ofte kontanter fra til fordel for elektroniske betalingsløsninger, når de handler i forretninger. Ifølge Nationalbankens undersøgelse foretages 23 pct. af husholdningernes betalinger i forretninger med kontanter, mens 73 pct. foretages med betalingskort. De resterende 4 pct. foregår med andre betalingsløsninger, herunder mobilbetalinger. Nationalbankens undersøgelse af husholdningernes brug af kontanter Boks 1 Nationalbanken har i samarbejde med Kantar Gallup gennemført en undersøgelse af de danske husholdningers betalingsvalg, herunder deres anvendelse af kontanter. Undersøgelsen er foretaget i foråret 2017 og er baseret på besvarelser fra ca repræsentativt udvalgte danskere i alderen år. Informationerne er indhentet ved brug af en betalingsdagbog og et spørgeskema. I betalingsdagbogen har den enkelte respondent registreret sine betalinger i løbet af én dag. For hver betaling har respondenten oplyst en række informationer, herunder typen af betaling (fx kontanter eller betalingskort). 1 I tillæg til betalingsdagbogen har respondenten besvaret en række spørgsmål om betalingspræferencer og kontanter, fx om respondenten har en opsparing i kontanter. 1. Registreringerne til betalingsdagbogen er udført i en app. Respondenter, der ikke har ønsket at anvende en app, har kunnet indberette deres betalingsinformationer telefonisk. Der er stor forskel på de yngste og ældste danskeres betalingsvalg i forretningerne. Ifølge undersøgelsen foretages 9 pct. af de åriges betalinger med kontanter, mens kontanters andel af de åriges betalinger udgør 40 pct. Blandt de øvrige aldersgrupper er forskellene mindre, jf. figur 1. Kontanter anvendes til mindre betalinger Kontanter anvendes typisk til betaling af mindre beløb. Ifølge undersøgelsen er størrelsen på en gennemsnitlig kontantbetaling i Danmark på 182 kr., mens en gennemsnitlig kortbetaling er på 294 kr, jf. figur 2. Derfor er kontantbetalingers andel af betalingerne mindre, når husholdningernes betalinger opgøres efter værdi (16 pct.) i stedet for antal (23 pct.), jf. figur 3. Kortbetalingers andel af betalingerne bliver større, når betalingerne opgøres efter værdi i stedet for antal. Betalinger med betalingskort og øvrige betalingsløsninger udgør henholdsvis 82 og 2 pct. af værdien fra husholdningernes betalinger. I Betalingsrådets rapport om kontanters rolle i samfundet fra 2016 skønnes det, at kontanter udgjorde omkring 20 pct. af værdien af betalingerne i detailhandlen i Nationalbankens undersøgelse og Betalingsrådets rapport er baseret på forskellige opgørelsesmetoder og er ikke direkte sammenlignelige, jf. boks 2. Begge undersøgelser viser, at kontanter anvendes relativt lidt til betalinger i dagens Danmark. Markant færre kontantbetalinger i Danmark end i euroområdet ECB har netop offentliggjort en rapport 2 om kontantanvendelsen i euroområdet, jf. boks 3. Den viser, at kontantbetalinger er markant mere udbredte i euroområdet end i Danmark. Mens 23 pct. af de danske husholdningers betalinger i forretningerne foretages med kontanter, er det tilsvarende tal for euroområdet 79 pct. Den resterende del af betalingerne i euroområdet foretages med betalingskort (19 pct.) og øvrige betalingsløsninger (2 pct.). 1 Ved fysiske forretninger forstås i denne analyse alle fysiske salgssteder. Det dækker over en række forskellige betalingsmodtagere, herunder butikker, restauranter og udbydere af tjenesteydelser. 2 Undersøgelserne af kontantanvendelsen i euroområdet er offentliggjort i et occasional paper, der benævnes rapport i denne analyse.

3 Figur ANALYSE 1 DANMARKS NATIONALBANK 3 Danskerne betaler sjældent med kontanter Danskernes betalinger i forretninger fordelt på betalingstype og alder Pct år år år år år år år Kontanter Betalingskort Øvrige betalingsløsninger Anm.: Af figuren fremgår danskernes betalinger fordelt efter betalingstype og opgjort efter antal betalinger. Der er alene medtaget betalinger i fysiske forretninger, hvorfor internethandel ikke indgår i tallene. Der er stor forskel på anvendelsen af kontanter i de forskellige eurolande. Opgjort efter antal udgør kontantbetalinger den mindste andel af husholdningernes betalinger i Holland (45 pct.) og den største andel i Malta (92 pct.), jf. figur 4. I alle eurolande anvendes kontanter oftere end i Danmark. Danskerne har mulighed for at betale med både kontanter og betalingskort Danskerne er generelt af den opfattelse, at de selv vælger, om de vil betale med kontanter eller betalingskort. Ifølge undersøgelsen vurderer 96 pct. af danskerne, at de aldrig eller sjældent oplever, at det er svært at få lov til at betale med kontanter. Det tilsvarende tal for kortbetalinger er 90 pct., jf. figur 5. Husholdningernes begrænsede anvendelse af kontanter som betalingsmiddel i forretningerne er dermed udtryk for, at danskerne i stort omfang fravælger kontanter til fordel for elektroniske betalingsløsninger, herunder særligt betalingskort, når de betaler i fysiske forretninger. Danskernes oplevelse af, at de generelt har mulighed for at betale med kontanter i forretningerne, hvis de ønsker det, er i overensstemmelse med den danske kontantpligt. Den indebærer, at danskerne typisk har ret til at betale med kontanter, når de handler i fysiske forretninger, jf. boks 4.

4 Figur 2 4 Kontanter bruges til mindre betalinger Betalingsrådets rapport om kontanters rolle i samfundet Boks 2 Gennemsnitlig kontantbetaling Gennemsnitlig kortbetaling I 2016 udgav Betalingsrådet Rapport om kontanters rolle i samfundet. Rapporten indeholdt et skøn for brugen af kontanter til betalinger set i forhold til omsætningen i detailhandlen. Ifølge rapporten udgjorde kontantbetalinger i 2015 omkring 20 pct. af betalingernes værdi i detailhandlen. 182 kr. Kilde: Danmarks Nationalbank 294 kr. Betalingsrådets skøn for kontantbetalingernes andel af betalingernes værdi i detailhandlen blev beregnet som et residual, dvs. ved at fratrække værdien af kortbetalinger fra den samlede detailomsætning. Betalingsrådets skøn adskiller sig på en række parametre fra Nationalbankens undersøgelse af brugen af kontanter fra foråret Først og fremmest er der tale om to forskellige opgørelsesmetoder, henholdsvis residualberegning og stikprøve. Derudover fokuserer Nationalbankens undersøgelse udelukkende på husholdningernes betalinger i fysiske forretninger, mens Betalingsrådets skøn indeholder internethandel og erhvervsindkøb i detailhandlen. Figur 3 Skøn for udviklingen i kontantbruget i Betalingsrådets kontantrapport Kontantbetalinger fylder lidt Kontantbetalingernes andel er endnu mindre, når betalingerne opgøres efter værdi Kontanter Betalingskort Betalingsrådets skøn for forholdet mellem kontantbetalinger og elektroniske betalinger viser, at kontantbetalingers andel af betalingernes værdi i detailhandlen 2015 er faldet markant i perioden , jf. figuren nedenfor Pct. af detailomsætningen Antal Værdi 1. Den anden ikke-elektroniske betalingsform, checkbetalinger, skønnes at have udgjort henholdsvis 10, 2 og 0 pct. af værdien af detailomsætningen i 1995, 2005 og I figuren er checkbetalinger inkluderet i værdien for kontantbetalinger. 2. Betalingsrådets rapport om kontanters rolle i samfundet er tilgængelig på Nationalbankens hjemmeside. (link) 23% 16% Kilde: Danmarks Nationalbank

5 5 Kontanters andel af husholdningernes betalinger i fysiske forretninger i Danmark og eurolandene Figur 4 54 % pct pct pct 0-25 pct 79 % 23 % 48 % 71 % 75 % 45 % 63 % 64 % 80 % 81 % 87 % 68 % 86 % 85 % 80 % 78 % 88 % 92 % 88 % Anm.: Undersøgelser fra Sverige og Norge viser, at de ligesom Danmark adskiller sig fra eurolandene ved at have færre kontantbetalinger. Undersøgelserne i Sverige og Norge adskiller sig metodemæssigt væsentligt fra undersøgelserne i euroområdet og Danmark, hvilket betyder, at niveauerne ikke er direkte sammenlignelige. Den norske centralbank, Norges Bank, estimerer, at kontanter blev anvendt til 15 pct. af de norske husholdningers betalinger i fysiske forretninger i I Sverige estimerer den svenske centralbank, Riksbanken, at kontantbetalinger i 2016 udgjorde 15 pct. af betalingerne i detailhandlen. Kilde: ECB, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank og Danmarks Nationalbank. Danskerne oplever stor valgfrihed mellem kontanter og betalingskort Figur 5 ECB s rapport om brugen af kontanter i euroområdet Boks 3 Hvor ofte oplaver du, at det er svært at få lov til at betale med kontanter/betalingkort? Pct ECB har i november 2017 offentliggjort en rapport om anvendelsen af kontanter blandt husholdningerne i euroområdet. 1 Rapporten er funderet i undersøgelser foretaget i perioden , hvor godt respondenter har udfyldt betalingsdagbøger og spørgeskemaer om deres betalinger og brug af kontanter. For hovedparten af eurolandene kommer data fra en fælles undersøgelse, der blev udført i Data fra Tyskland og Holland stammer dog fra separate undersøgelser, som de to landes centralbanker foretog i henholdsvis 2014 og Kontanter Betalingskort Aldrig Sjældent En gang imellem Ofte Undersøgelserne i ECB s rapport og Nationalbankens undersøgelse er funderet i samme undersøgelsesmetoder. Tallene fra undersøgelserne er dermed generelt sammenlignelige, selv om der er mindre forskelle, herunder at Nationalbankens undersøgelse er nyere end dem, der ligger til grund for ECB s rapport. 1. ECB, The use of cash by households in the euro area, Occasional Paper Series, nr. 201, (link)

6 6 Få kontanter i danskernes punge, tasker og lommer Danskerne har få kontanter på sig sammenlignet med borgerne i eurolandene. I gennemsnit har danskerne 337 kr. på sig, mens borgerne i euroområdet i gennemsnit har 65 euro på sig, hvilket svarer til godt 480 kr. Det gennemsnitlige antal kontanter, som danskerne har på sig, trækkes op af, at der er nogle få personer, som har mange kontanter på sig. Det gælder særligt blandt de ældre, og 15 pct. af de årige har mere end kr. på sig. Mange danskere har dog få kontanter på sig. Ifølge undersøgelsen har 46 pct. af danskerne mindre end 100 kr. på sig. De yngste danskere har færrest kontanter på sig, og blandt de årige har 63 pct. mindre end 100 kr. på sig, jf. figur 6. danskere har få eller ingen kontanter på sig. Det er muligt at leve kontantfrit i Danmark, hvis man ønsker det. Det må forventes, at flere danskere vil vælge at leve kontantfrit i fremtiden. Flere faktorer trækker i den retning. For det første vil danskernes samlede anvendelse af kontanter fortsat aftage, hvis de yngre generationer beholder deres nuværende betalingsvaner, i takt med at de bliver ældre. For det andet må det forventes, at den fortsatte udvikling og forbedring af elektroniske betalingsalternativer vil få flere danskere til at vælge kontanter fra som betalingsmiddel i forretningerne. For det tredje vil en stadig større udbredelse af internetbaseret handel mindske andelen af betalinger, hvor husholdningerne kan anvende kontanter som betalingsmiddel. Kontanter anvendes også som opsparing Mange danskere bruger kontanter som opsparing. Ifølge Nationalbankens undersøgelse har 34 pct. en opsparing i kontanter 3, og 14 pct. har en opsparing på mere end kr. Udbredelsen af større kontantopsparinger varierer mellem de forskellige aldersgrupper, og der er særligt mange ældre danskere, som har en stor opsparing i kontanter. Blandt de årige har 27 pct. en opsparing i kontanter på mere end kr. For de yngre aldersgrupper er store kontantopsparinger derimod mindre udbredte, jf. figur 7. Kontantopsparinger er mere udbredte i Danmark end i euroområdet Danskerne betaler sjældnere med kontanter end euroområdets husholdninger, men der er flere kontantopsparinger i Danmark end i euroområdet. Mens 34 pct. af danskerne har en kontantopsparing, gælder det kun 24 pct. af borgerne i euroområdet (eksklusive Tyskland 4 ). Flere vil leve kontantfrit i fremtiden Allerede i dag betales hovedparten af de danske husholdningers betalinger elektronisk, og mange Den danske kontantpligt Boks 4 Den danske betalingslovgivning er funderet i EU s direktiv om betalingstjenester. I dansk lovgivning er der dog en særregel, som forpligter betalingsmodtagere til at modtage kontanter i en række betalingssituationer. 1 Kontantpligten indebærer, at fysiske forretninger ikke kan afvise kontanter, hvis forretningen er bemandet og modtager elektroniske betalingsinstrumenter, herunder betalingskort. Fjernhandel, herunder internethandel, og ubemandede selvbetjeningsmiljøer, fx ubemandede benzinstationer, er ikke underlagt kontantpligten. Med vedtagelsen af lov om betalinger af 8. juni 2017 besluttede Folketinget at lempe den danske kontantpligt fra Lempelsen indebærer, at bemandede forretninger ikke længere vil være forpligtede til at modtage kontanter fra kl. 22 til kl. 06. I områder med forhøjet risiko for røveri gælder forpligtelsen til at modtage kontanter ikke fra kl. 20. Erhvervsministeren kan dog fastsætte regler om, at bestemte typer betalingsmodtagere, fx døgnapoteker, altid er forpligtede til at modtage kontanter. 1. Den danske lovgivning indeholder tillige enkelte begrænsninger for brugen af kontanter som betalingsmiddel. Hvidvaskloven indeholder bl.a. et forbud for forretningsdrivende mod at modtage kontantbetalinger på mere end kr. 3 Knap 6 pct. af respondenterne i undersøgelsen ønskede ikke at angive, om de havde en kontantopsparing eller ej. 4 Grundet manglende datatilgængelighed er Tyskland ikke medtaget i ECB s beregning af, hvor stor en andel af borgerne i euroområdet der har en kontantopsparing.

7 Figur ANALYSE 6 DANMARKS NATIONALBANK 7 Ældre danskere har flere kontanter på sig end unge danskere Hvor mange kontanter, dvs. pengesedler og mønter, har du i din pung, taske og lommer ved dagens start? Pct år år år år år år år < 100 kr kr. > 1000 kr. Kontanter forsvinder ikke Af Nationalbankens undersøgelse fremgår det, at mens nogle danskere lever stort set kontantfrit, udgør kontanter en vigtig del af andre danskeres hverdag. Danskerne er delte, når de vurderer vigtigheden af kontanter. 50 pct. mener, at det ville være et problem for dem, hvis der ikke var kontanter i samfundet, som det er indrettet i dag, mens 40 pct. angiver, at det ikke ville være et problem, jf. figur 8. Samlet set er der fortsat efterspørgsel efter kontanter i Danmark, og det er Nationalbankens opgave at udstede de sedler og mønter, der er behov for, jf. boks 5. Nationalbanken har ikke en målsætning for størrelsen på kontantomløbet eller danskernes anvendelse af kontanter. fordi flere forventes at leve kontantfrit i fremtiden. Danmark er dog ikke på vej til at blive et kontantløst samfund. Borgere, der ønsker at holde kontanter, vil fortsat have mulighed for det. Nationalbanken forventer, at brugen af kontanter som betalingsmiddel vil fortsætte med at falde,

8 8 Større kontantopsparinger er mest udbredte blandt ældre danskere Figur 7 Nationalbankens rolle i kontantforsyningen Boks 5 Pct. Af nationalbankloven fremgår det, at Nationalbanken står 30 for udstedelsen af sedler, mens møntvæsnet, i henhold til møntloven, ligger hos regeringen. Siden 1975 har 20 Nationalbanken varetaget de produktionsmæssige og administrative opgaver i forbindelse med møntudstedelsen. Produktionen af kontanter foregik i Nationalbankens 10 bygning indtil udgangen af Fremover vil trykning og prægning af nye sedler og mønter blive købt hos eks år år år år år år år terne leverandører, men Nationalbanken vil fortsat være den udstedende myndighed. Andel med kontantopsparring på mere end kr. Figur 8 Danskerne er delte i spørgsmålet om vigtigheden af kontanter i samfundet Vil det være et problem for dig, hvis der ikke var kontanter i samfundet, som det er indrettet i dag? Alle Ja opdelt på alder 10 % 62 % 50 % 44 % 48 % 50 % 51 % 50 % 40 % år år år år år år Ja Nej Ved ikke

9 OM ANALYSE Som en konsekvens af Nationalbankens rolle i samfundet udarbejdes analyser af økonomiske og finansielle forhold. Analyserne udkommer løbende og omfatter bl.a. vurderinger af den aktuelle konjunktursituation og den finansielle stabilitet. DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE KØBENHAVN K Redaktionen er afsluttet 7. december 2017 Victor Gørtz Smestad Retail Payments Policy Analyst FINANSIEL STABILITET

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 30.

DANMARKS NATIONALBANK 30. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 30. MARTS 2017 NR. 6 Danskerne er mestre i at betale elektronisk Velfungerende og moderne betalingsmarked Straksoverførsler flytter pengene hurtigt 24 mia. kr. flytter danskerne

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER

TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER en er a Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 Bilag 9 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L 157, LOV OM BETALINGER LOV OM BETALINGER: HVAD ER DET NYE? 1. Kontantreglen 2. Behandling af betalingsdata

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat S 5052 - Offentligt J.nr. 2007-418-043636 Dato: 28. juni 2007 Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål S 5052 af 21. juni 2007 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger

Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dialogmøde den 30. januar 2017 Forslag til lov om betalinger Dagsorden Velkomst og introduktion Proces, ikrafttrædelse og niveau 2-regulering Overgangsperiode Danske særregler Kontantreglen Betalingsdata

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2006 41

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2006 41 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2006 4 Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj Danmarks Nationalbank, København Brug af kontanter i Danmark Oktober 2006 The Working Papers of Danmarks Nationalbank

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Indførelsen af eurosedler og -mønter

Indførelsen af eurosedler og -mønter 1 Indførelsen af eurosedler og -mønter INDLEDNING Den 1. januar 00 indføres eurosedler og -mønter i de 1 eurolande. 1 Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side og en fælles

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark 107 Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Anders Mølgaard Pedersen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Når forbrugerne køber varer

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

En nemmere hverdag med Dankort på mobilen. Video

En nemmere hverdag med Dankort på mobilen. Video En nemmere hverdag med Dankort på mobilen Video Overordnet plan for Dankort på mobilen 2016 2017 Udvikling & test Pilot Generel tilgængelighed Kommerciel Lancering Re-cap: Dankort på mobilen Dankort på

Læs mere

Sådan skaber du værdi for kunden med fremtidens betalingsløsning

Sådan skaber du værdi for kunden med fremtidens betalingsløsning Sådan skaber du værdi for kunden med fremtidens betalingsløsning Børsen Betalingskonference, onsdag 7. december 2016 på hotel Hilton i København I løbet af de seneste år har betalingsområdet gennemgået

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Prepaid. Standard præsentation

Prepaid. Standard præsentation Prepaid Standard præsentation 1 Nets is a merger between PBS, BBS, and Teller, as a major payments and cards processor in Europe Subsidiaries x 2 Agenda Prepaid karakteristika Fordelene ved prepaid elektroniske

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Høring over forslag til lov om betalinger

Høring over forslag til lov om betalinger Finanstilsynet Att.: Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk, lef@ftnet.dk og jky@ftnet.dk 6. februar 2017 Høring over forslag til lov om betalinger Dansk Erhverv har den 11.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning...3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Detailbetalinger i Danmark...4 2.1 Betalinger i Danmark...4 Kontanter...4 Dankort og VisaDankort...4 Internationale kort...5 Mobilbetalingstjenester...6 Overførsler...8

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Nye betalingsinstrumenter

Nye betalingsinstrumenter 91 Nye betalingsinstrumenter Jesper Bakkegaard, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING Danske såvel som udenlandske forbrugere benytter i dag i stigende grad nye betalingsformer, når de foretager betalinger

Læs mere

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik 9 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 203 Offentligt -H m Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal Del 1 1 I I _ ^ - ^ -^n^^gr _, D A,'" N. N A T B A N, : A. R 1 O N K 2 0 M K S A ; L %,'

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Fremtidens kontantfri betaling

Fremtidens kontantfri betaling Fremtidens kontantfri betaling Et komplet system til håndtering af kontantløs betaling og registrering Hvad er Skolepenge? Skolepenge er et komplet system til håndtering af kontantfri betaling - i skolernes

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Lovligt betalingsmiddel

Lovligt betalingsmiddel Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2006 35 Lovligt betalingsmiddel Louise Buchter og Kirsten Gürtler, Juridisk Sektion INDLEDNING Forhold vedrørende betalingsmidler har generel interesse, og Nationalbanken

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Carlsen, Maria; Riishøj, Johanne Dinesen Working Paper Brug af kontanter i Danmark Danmarks

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Fra irske pund til euro

Fra irske pund til euro 5 Fra irske pund til euro Ulrik Bie, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Den 9. februar 2002 ophørte det irske pund med at være lovligt betalingsmiddel i Irland. Hermed afsluttedes omvekslingsperioden, der begyndte.

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt NOTAT Registrering af kontantbetaling i Sverige og Norge 2. februar 2017 Skatteudvalget afgav den 25. august 2016 beretning om initiativer mod sort

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 7.

DANMARKS NATIONALBANK 7. DANMARKS NATIONALBANK 7. SEPTEMBER 2017 Den danske kontantforsyning En af Nationalbankens kerneopgaver er at udstede sedler og mønter i Danmark. Opgaven løftes i tæt samarbejde med bankerne. Selv om bankerne

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere