Abonnementsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max kg.), motorcykler, trailere og campingvogne, som identificeres ved registreringsnummer under Totempo abonnementet. Totempo er moderne vejhjælp med nyeste udstyr, dog dækker vi ikke veteran- og specialbiler der kan have en sådan stand at de ikke er egnede til traditionel vejhjælpstransport. Udskiftes køretøjet i abonnementsperioden, er abonnenten forpligtet til straks at give Totempo besked om ændringen i registreringsforholdene. Dækningsomfang Geografisk omfatter abonnementet Danmark. Dækningsberettiget assistancer udføres til alle former for driftsstop, skader, ulykker eller uheld, som forhindrer køretøjets forsatte kørsel ved egen drift. Abonnementet dækker endvidere ifm. tyveri af køretøjet, samt ved chaufførens akut opståede sygdom under kørsel. Når nedbrud sker i forbindelse med kørsel til eller fra Bornholm, dækker Basisabonnement også på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad med danske betingelser. Vejservice Assistance ydes på vejen inden for én time, så vidt det er muligt, ved at afhjælpe årsagen til driftsstoppet, så abonnenten selv kan forsætte kørslen. Den akutte hjælp kan f.eks. omfatte; starthjælp, fritrækning, hjulskift, udbringning af brændstof, døroplukning, hjælp til opstået akut opstået mekanisk defekt m.m. Er der sket en mindre mekanisk skade på køretøjet, medbringer vi reservedele, så skaden kan udbedres på stedet, og du kan fortsætte kørslen. Abonnenten betaler for udleveret benzin, reservedele og udførte reparationer i henhold til Totempo s gældende priser. Kan defekten ikke udbedres på vejen, bugserer Totempo køretøjet til et af kunden anvist værksted, hvor reparationen udføres efter aftale mellem abonnenten og værkstedet. For Totempo MC abonnementer kan abonnenten i samråd med Totempo vælge nærmeste egnede værksted. Vælger kunden at få bilen kørt til et Totempo værksted og indgås en værkstedsaftale, modtager kunden en fri lånebil, i henhold til nedennævnte betingelser. Ønsker kunden at få bilen flyttet til et andet bestemmelsessted efter at bilen er fragtet til et Totempo værksted, skal kunden betale videre transport. Ønsker kunden ikke at indgå værkstedsaftale om reparationen med Totempo værkstedet, er kunden forpligtet til at betale alle omkostningerne forbundet med bugseringen væk fra Totempos oplagringsplads samt betale for leje af lånebil iht. Totempos gældende daglejepriser. Totempo er i den forbindelse berettiget til at opkræve parkeringsafgift på kr. 75 pr. døgn, hvis bilen ikke fjernes i henhold til påkrav. Såfremt kunden ikke ønsker at få køretøjet repareret på et Totempo værksted efter at have modtaget tilbud på reparationsomkostningen, er kunden endvidere forpligtet til at betale de omkostninger, der er medgået i forbindelse med tilbudsgivningen. Sygdom opstået under kørsel Får du et ildebefindende, eller bliver du syg under kørslen, sørger vi for at transportere dig til nærmeste hospital eller læge. Køretøjet fragter vi til abonnementsadressen eller til lægen/hospitalet efter dit valg.

2 SMS og telefon service Vi holder dig løbende opdateret via SMS eller telefonisk om forløbet i assistancen. Fri lånebil (kun ved bilabonnementer) Skal din bil på et Totempo værksted, og betinget af at der indgås værkstedsaftale om reparation, får du en fri lånebil. Såfremt bilen kører mere end 100 km. pr døgn, skal du betale kr. 2,50 pr. kørt km udover de 100 km. Såfremt det vurderes af Totempo, skal lejer betale et depositum forinden den fri lånebil stilles til rådighed for lejer. Laver du en skade på låne/leje bil skal du betale de første kr ,- kr. af reparationsomkostningen. Hvis du er fyldt 23 år kan du dog tegne en selvrisikoforsikring på kr. 25,- pr. døgn, som afdækker egenbetalingen. Bilen må kun benyttes i Danmark. Dog er lejer berettiget til at køre via Sverige til og fra Bornholm. Skal du udenlands med låne/lejebilen sker det kun efter speciel tilladelse fra Totempo. Du skal tegne en ekstraforsikring til kørsel i udlandet hos Totempo til 40,- kr. pr. døgn gældende i hele lejeperioden. Brændstoftanken er fuld, når du modtager lånebilen, og du betaler selv brændstofforbruget. Du er ansvarlig for at levere lånebilen tilbage med en fuld brændstofstank. Returneres bilen ikke med fuld brændstoftank, tanker Totempo køretøjet for lejers regning i henhold til Totempos gældende priser. Er dit køretøj udsat for en totalskade, tilbydes du også en fri lånebil. Du får stillet lånebilen til rådighed de første tre døgn frit. Såfremt bilen konstateres at være totalskadet, skal den fri lånebil returneres til Totempo inden for 24 timer fra meddelelse om totalskade er givet fra Totempo eller forsikringsselskabet, sker dette ikke vil Totempo forbeholde sig retten til at afhente bilen og opkræve dagsleje + kr.250.-, samt afhentningsomkostninger. Såfremt bilen kører mere end 100 km pr døgn, skal du betale kr. 2,50 pr kørt km udover de 100 km. Får du grundet totalskaden behov for en lånebil i en periode, som strækker sig udover den ovenfor anførte periode, kan du indgå en langtidslejeaftale med Totempo på særligt favorable vilkår. Er totalskaden omfattet af en forsikring, stilles lånebil til rådighed i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne i den dækningsforpligtede forsikring. Hvis Totempo, mod forventning, ikke selv har en lånebil at stille til rådighed for abonnenten, stiller Totempo en fri lånebil til rådighed gennem et af Totempo valgt biludlejningsselskab. Udlejningen sker iht. udlejningsselskabets gældende udlejningsbetingelser, dog med de begrænsninger som følger af Totempos generelle betingelser. Uanset indholdet i biludlejningsselskabets sædvanlige betingelser skal føreren af lånebilen dog være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort til bil i mindst 6 måneder for at opnå tilladelse til at leje bil. Måtte udlejningsfirmaet kræve, at der betales et depositum, betales dette af abonnenten, og er Totempo uvedkommende. Lånebilen returneres på en adresse aftalt mellem Totempo og abonnenten. Ved udlevering af lånebil, skal abonnenten forevise gyldigt originalt kørekort, oplyse kørekortnummer, kreditkortnummer samt udløbsdatoen på kreditkortet. Abonnenten skriver i lånebetingelserne under på, at kreditkortet må benyttes til at hæve beløb til dækning af manglende benzin, overkørte km, bøder, afgifter, skader mv. som Totempo bliver bekendt med evt. efter afleveringen af lånebilen. Videretransport bilbasis- og MC-abonnenter Bliver du udsat for driftsstop eller trafikskade, der gør, at dit køretøj skal på værksted og dermed

3 forhindrer fortsat kørsel, og du ikke vælger at få bilen fragtet til et Totempo værksted, transporterer vi dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark. Transporten sker enten med Totempo køretøj eller med offentligt transportmiddel efter Totempos valg. Totempo refunderer udgifter til offentligt transportmiddel (standardklasse billet). Som bil plusabonnent tilbydes du fri taxatransport til bestemmelsessted inden for Danmarks grænser. Responsgaranti - 20 minutter (plusabonnementer) Ved driftsstop eller trafikskade, der forhindrer forsat kørsel, henter vi dig og evt. passagerer med taxa indenfor 20 minutter fra skaden er meldt til Totempo og transporterer dig og dine medpassagerer til dit ønskede bestemmelsessted i Danmark. Totempo sørger for at dit køretøj efterfølgende bringes til værksted efter kundens valg. Hotelovernatning (plusabonnementer) Skulle det vise sig at være nødvendigt, tilbyder vi dig fri overnatning på hotel booket af Totempo. Totempo sørger for, at der næste morgen stilles en fri lånebil til rådighed efter ovenstående retningslinier, hvis ikke din egen bil kan repareres ind for rimelig tid på et af Totempo anvist værksted, så du selv kan forsætte kørslen. Denne dækning gælder også i Europa, som defineret nedenfor. Hjælp til køretøj i Europa Basisabonnementer Basisabonnementet dækker i Europa i henhold til kaskoforsikringens bestemmelser gældende for det konkrete køretøj. Er der på bilen ikke gyldig kaskoforsikring med Europadækning, er der ikke Europadækning på abonnementet. Plusabonnementer inkl. MC abonnement Ved driftsstop og skade på køretøj i Europa (geografisk omfattes Europa indtil Ural bjergene inkl. den europæiske del af Tyrkiet, dog ekskl. Færøerne, Island og Grønland) sørger vi for at alarmere vores samarbejdspartnere, som forestår assistancen på vegne for Totempo. Abonnementet dækker ikke hjemtransport af køretøj ved sygdom samt fritrækning hvis du er kørt fast. Totempo holder dig løbende orienteret om forløbet i assistancen. Skulle det vise sig, at dit køretøj gælder dog ikke for MC abonnementer - skal på værksted i mere end tre arbejdstimer, refunderer vi en lånebil med op til 525 kr. pr. dag, dog maksimum 3 dages leje = kroner. Beløbet indbefatter ligeledes kilometergaranti (de første 100 km pr. dag i op til 3 dage) som beskrevet ovenfor. Hjemtransport af bil fra udlandet (plusabonnementer og MC abonnenter) Dækning i udlandet sker i henhold til de almindelige kaskoforsikrings bestemmelser. Såfremt bilen ikke er omfattet af kaskoforsikring fragter Totempo bilen til nærmeste værksted. Totempo sikkerhedsvest (plusabonnementer) Du får en gratis sikkerhedsvest ved tegning af et plusabonnement. Totempo forbindingskasse (plusabonnementer) Du får en gratis forbindingskasse ved tegning af et plusabonnement. Totempo personhjælp (plusabonnementer)med Totempo personhjælp får alle i bilen, i tilfælde af ulykke eller skade, den behandling ulykken eller skaden måtte kræve. Føreren af bilen er dog ikke

4 dækket af Totempos personhjælp, hvis han/hun ikke har et gyldigt kørekort eller fører bilen, i medicin- eller spirituspåvirket tilstand. Behandlingen kan være kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi, massage eller en tværfaglig kombination. Personhjælp dækker også rådgivning om både de juridiske, sociale, følelsesmæssige eller arbejdsmæssige konsekvenser, der kan opstå som følge af et trafikuheld. Totempos abonnement dækker fører og/eller passagerer, afhængigt af behov, kan få hjælp inden for følgende områder: Praktiske råd efter trafikuheld Samtale med psykolog, advokat eller anden rådgivning til det offentlige Op til 6 behandlinger af fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut og/eller massør 4 timers psykologisk krisehjælp 2 timers juridisk rådgivning 2 timers socialrådgivning Uanset om det er behandling eller rådgivning der er brug for, hjælper Totempo med hurtig hjælp. Hvis du ønsker at gøre brug af rådgivning og behandlinger, skal skaden være meldt til Totempo, inden 60 dage efter trafikuheldet. Forudsætning for at modtage personhjælp er dog, at der foreligger en henvisning fra egen læge. Definition af skadebegivenhed Fører af og/eller passagerer i køretøjet, skal være direkte impliceret i et trafikuheld, hvor personskaden er opstået som følge af. Som minimum skal det køretøj, som er dækket af abonnementet, være impliceret i trafikuheldet. Psykologisk krisehjælp (plusabonnementer) Fører af og/eller passagerer i køretøjet er, som part i et trafikuheld, dækket af psykologisk krisehjælp. Hver person kan modtage 4 timers psykologisk krisehjælp pr. skade. Behandlingsgaranti Totempo kan ikke garantere færdigbehandling, inden for det antal behandlinger abonnementet giver adgang til. En kendt skade på tegningstidspunktet eller skader, som opstår som følge af andre forhold end det specifikke trafikuheld, er ikke dækket af abonnementet. Totempo kan i særlige tilfælde forlange dokumentation for, at den der bliver behandlet, også er den der var impliceret i trafikuheldet. Kan dokumentationen ikke fremskaffes, har Totempo ret til at afbryde behandlingen omgående og uden yderligere varsel og er endvidere berettiget til at kræve at abonnenten betaler de omkostninger, som denne har påført Totempo i denne henseende. Totempo kan afvise enhver form for behandling, hvis der i forvejen er indledt behandlingsforløb udenfor Totempo regi, eller hvis vi ud fra en faglig vurdering skønner, at det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde behandling. Rådgivning fra advokat, eller anden rådgivning til det offentlige (plusabonnementer) Fører af og/eller passagerer i bilen er, som part i et trafikuheld, dækket af telefonisk rådgivning ved advokat og/eller anden rådgiver. Hver person kan modtage i alt 4 timers telefonisk rådgivning pr.

5 skade. Den/de skadede personer kontakter Hotline, som herefter sørger for, at du/i bliver kontaktet af rådgiveren inden 24 timer på alle hverdage. Trailer- og Campingvognsabonnement Abonnementet dækker den trailer eller campingvogn, som er registeret på abonnementet (følger registreringsnummeret). Abonnementets dækningsomfang følger i alle tilfælde det Totempo abonnement, som det trækkende køretøj er underlagt. Hjemtransport fra udlandet kræver dog kaskoforsikring. Generelle abonnementsbetingelser gældende for alle Totempo abonnementer Abonnementet omfatter kun det/de på kontrakten anførte køretøjer. Hvis kunden inden for abonnementsperioden ombytter et køretøj med et tilsvarende, indgår dette under abonnementet, når kunden har meddelt ændringen til Totempo. Abonnementet kan ikke overdrages. Abonnementet dækker, én transport af det havarerede køretøj ved hvert driftsstop eller trafikskade, der forhindrer forsat kørsel samt én persontransport, hvis nødvendigt. Assistancebehov som er kendt på tegningstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet og forsøg på at få skader dækket af abonnement, hvor skaden var opstået før tegningstidspunktet betragtes som væsentlig misligholdelse, hvilket resulterer i at abonnementet opsiges med øjeblikkelig varsel. Endvidere er abonnenten forpligtet til at betale alle omkostninger forbundet med disse assistancer. Kræver transporten færgesejlads eller transport over Storebælt, betaler abonnenten færge eller broafgift forbundet med transporten. Ved assistancebehov som skyldes væsentlig misligholdelse af køretøjets vedligeholdsmæssige stand, forbeholder Totempo sig retten til at afvise at yde assistance og opsige abonnementet grundet misbrug eller forsøg på misbrug. Overskydende abonnementsafgift modregnes i krav Totempo måtte have mod abonnenten. Abonnementets omfang Abonnementet omfatter den i abonnementskontrakten beskrevne hjælp. Er køretøjet omfattet af en eventuel mobilitetsgaranti udstedt eller formidlet af automobilforhandleren, er Totempos dækningsforpligtelse efterstillet. Dog forbeholder Totempo sig retten til at afvise at udføre assistance, hvor denne skal udføres i krigs-, konflikt-, terror-, demonstrations- og katastrofeområder eller hvor der er særligt ufremkommeligt grundet områdets beskaffenhed. Generelle opdateringer og justeringer i abonnementsbetingelserne sker løbende og meddeles på Totempos website. Ændringerne er gældende fra offentliggørelse på Totempos website. Gennemgribende eller væsentlige ændringer i dækningsforhold meddeles i forbindelse med fornyelsen af abonnementet ved det årlige udløb. Efter det første år løber abonnementet til det opsiges af en af parterne i overensstemmelse med reglerne beskrevet nedenfor. Ikrafttrædelse og opsigelse Abonnementet er gældende fra det bestilles, dog skal abonnementsindbetaling være registreret i Totempo forinden assistance ydes. Abonnementet er uopsigeligt i 9 måneder efter aftaleindgåelsen. Herefter kan abonnementet opsiges skriftligt af abonnenten med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.

6 Misligholdes kontrakten væsentligt af abonnenten, er Totempo berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Ydelser som abonnenten har fået udført af Totempo under eller i forbindelsen med misligholdelsen, er kunden forpligtet til at betale for efter Totempos gældende priser. Regulering af abonnementsprisen Totempo kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder. Eventuelle reguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Opkrævningen, som indeholder prisreguleringen, udsendes til kunden minimum 1 måned før forfaldsdato. Såfremt kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet, skal han/hun underrette Totempo herom. Totempo betragter herefter abonnementet som opsagt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Modtager Totempo ikke besked herom, fortsætter abonnementet til den ændrede pris. Totempo forbeholder sig retten til at pålægge kunden opkrævningsgebyr i forbindelse med fremsendelse af opkrævningen. Gebyret svarer til de faktiske omkostninger som Totempo har i forbindelse med opkrævningen. Ansvarsforhold Totempo er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, som følger af nærværende abonnementsbetingelser. Totempo kan kun drages til ansvar for skader og/eller tab, som er direkte hidhørende til ydelser og services som fremgår af abonnementet og dets betingelser. Totempo er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte og afledte tab, herunder afsavn og forsinket fremmøde og lignende. Totempo er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte afledte tab og er ikke ansvarlig for skader forvoldt ifm. udførsel af assistancen, når denne er forskriftsmæssigt korrekt. Totempo er heller ikke ansvarlig for skader som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab. Er der tegnet dækningsberettiget forsikring for det skadegørende forhold er Totempos ansvar subsidiært i den sammenhæng. Totempo er ikke ansvarlig for beskadigelse eller bortkomst af løsøre genstande som forefindes i bilen på assistance tidspunktet. I tilfælde af force majeure (strejke, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, uroligheder og oprør) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Totempo hverken kunne eller burde have forudset, er Totempo ikke ansvarlig for manglende assistance. Ufremkommelige veje grundet trafikale forhold henregnes ligeledes til force majeure i henseenden til tidsgarantier som er afgivet under disse betingelser. Totempo, december 2008

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Falck Erhvervskøretøjer

Falck Erhvervskøretøjer FALCK ERHVERVSKØRETØJER (Dækningsgruppe 14-16) Almindelige bestemmelser Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer ABONNEMENTS- BETINGELSER Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer RING +45 70 27 91 12, NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP Du kan også downloade FDM-appen Mit FDM så er det nemt at tilkalde assistance. Hvis din bil er kaskoforsikret,

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet.

Aalborg Universitet. Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) udlandet. Aalborg Universitet Regelsæt for lån af tjenestebiler (AAUbiler) i Danmark og udlandet. Økonomiafdelingen/Teknisk Forvaltning 22-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. KØRSEL MED AAU-BIL I DANMARK... 2 1.1. Hjemmelsgrundlag

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil Ansvar/Kasko ServiceAFTALE ReparationSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Toyota Privatleasing - Q and A

Toyota Privatleasing - Q and A Toyota Privatleasing - Q and A Valg af bil Jeg vil gerne lease en Toyota hvordan gør jeg? Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansiering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere