Abonnementsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max kg.), motorcykler, trailere og campingvogne, som identificeres ved registreringsnummer under Totempo abonnementet. Totempo er moderne vejhjælp med nyeste udstyr, dog dækker vi ikke veteran- og specialbiler der kan have en sådan stand at de ikke er egnede til traditionel vejhjælpstransport. Udskiftes køretøjet i abonnementsperioden, er abonnenten forpligtet til straks at give Totempo besked om ændringen i registreringsforholdene. Dækningsomfang Geografisk omfatter abonnementet Danmark. Dækningsberettiget assistancer udføres til alle former for driftsstop, skader, ulykker eller uheld, som forhindrer køretøjets forsatte kørsel ved egen drift. Abonnementet dækker endvidere ifm. tyveri af køretøjet, samt ved chaufførens akut opståede sygdom under kørsel. Når nedbrud sker i forbindelse med kørsel til eller fra Bornholm, dækker Basisabonnement også på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad med danske betingelser. Vejservice Assistance ydes på vejen inden for én time, så vidt det er muligt, ved at afhjælpe årsagen til driftsstoppet, så abonnenten selv kan forsætte kørslen. Den akutte hjælp kan f.eks. omfatte; starthjælp, fritrækning, hjulskift, udbringning af brændstof, døroplukning, hjælp til opstået akut opstået mekanisk defekt m.m. Er der sket en mindre mekanisk skade på køretøjet, medbringer vi reservedele, så skaden kan udbedres på stedet, og du kan fortsætte kørslen. Abonnenten betaler for udleveret benzin, reservedele og udførte reparationer i henhold til Totempo s gældende priser. Kan defekten ikke udbedres på vejen, bugserer Totempo køretøjet til et af kunden anvist værksted, hvor reparationen udføres efter aftale mellem abonnenten og værkstedet. For Totempo MC abonnementer kan abonnenten i samråd med Totempo vælge nærmeste egnede værksted. Vælger kunden at få bilen kørt til et Totempo værksted og indgås en værkstedsaftale, modtager kunden en fri lånebil, i henhold til nedennævnte betingelser. Ønsker kunden at få bilen flyttet til et andet bestemmelsessted efter at bilen er fragtet til et Totempo værksted, skal kunden betale videre transport. Ønsker kunden ikke at indgå værkstedsaftale om reparationen med Totempo værkstedet, er kunden forpligtet til at betale alle omkostningerne forbundet med bugseringen væk fra Totempos oplagringsplads samt betale for leje af lånebil iht. Totempos gældende daglejepriser. Totempo er i den forbindelse berettiget til at opkræve parkeringsafgift på kr. 75 pr. døgn, hvis bilen ikke fjernes i henhold til påkrav. Såfremt kunden ikke ønsker at få køretøjet repareret på et Totempo værksted efter at have modtaget tilbud på reparationsomkostningen, er kunden endvidere forpligtet til at betale de omkostninger, der er medgået i forbindelse med tilbudsgivningen. Sygdom opstået under kørsel Får du et ildebefindende, eller bliver du syg under kørslen, sørger vi for at transportere dig til nærmeste hospital eller læge. Køretøjet fragter vi til abonnementsadressen eller til lægen/hospitalet efter dit valg.

2 SMS og telefon service Vi holder dig løbende opdateret via SMS eller telefonisk om forløbet i assistancen. Fri lånebil (kun ved bilabonnementer) Skal din bil på et Totempo værksted, og betinget af at der indgås værkstedsaftale om reparation, får du en fri lånebil. Såfremt bilen kører mere end 100 km. pr døgn, skal du betale kr. 2,50 pr. kørt km udover de 100 km. Såfremt det vurderes af Totempo, skal lejer betale et depositum forinden den fri lånebil stilles til rådighed for lejer. Laver du en skade på låne/leje bil skal du betale de første kr ,- kr. af reparationsomkostningen. Hvis du er fyldt 23 år kan du dog tegne en selvrisikoforsikring på kr. 25,- pr. døgn, som afdækker egenbetalingen. Bilen må kun benyttes i Danmark. Dog er lejer berettiget til at køre via Sverige til og fra Bornholm. Skal du udenlands med låne/lejebilen sker det kun efter speciel tilladelse fra Totempo. Du skal tegne en ekstraforsikring til kørsel i udlandet hos Totempo til 40,- kr. pr. døgn gældende i hele lejeperioden. Brændstoftanken er fuld, når du modtager lånebilen, og du betaler selv brændstofforbruget. Du er ansvarlig for at levere lånebilen tilbage med en fuld brændstofstank. Returneres bilen ikke med fuld brændstoftank, tanker Totempo køretøjet for lejers regning i henhold til Totempos gældende priser. Er dit køretøj udsat for en totalskade, tilbydes du også en fri lånebil. Du får stillet lånebilen til rådighed de første tre døgn frit. Såfremt bilen konstateres at være totalskadet, skal den fri lånebil returneres til Totempo inden for 24 timer fra meddelelse om totalskade er givet fra Totempo eller forsikringsselskabet, sker dette ikke vil Totempo forbeholde sig retten til at afhente bilen og opkræve dagsleje + kr.250.-, samt afhentningsomkostninger. Såfremt bilen kører mere end 100 km pr døgn, skal du betale kr. 2,50 pr kørt km udover de 100 km. Får du grundet totalskaden behov for en lånebil i en periode, som strækker sig udover den ovenfor anførte periode, kan du indgå en langtidslejeaftale med Totempo på særligt favorable vilkår. Er totalskaden omfattet af en forsikring, stilles lånebil til rådighed i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne i den dækningsforpligtede forsikring. Hvis Totempo, mod forventning, ikke selv har en lånebil at stille til rådighed for abonnenten, stiller Totempo en fri lånebil til rådighed gennem et af Totempo valgt biludlejningsselskab. Udlejningen sker iht. udlejningsselskabets gældende udlejningsbetingelser, dog med de begrænsninger som følger af Totempos generelle betingelser. Uanset indholdet i biludlejningsselskabets sædvanlige betingelser skal føreren af lånebilen dog være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort til bil i mindst 6 måneder for at opnå tilladelse til at leje bil. Måtte udlejningsfirmaet kræve, at der betales et depositum, betales dette af abonnenten, og er Totempo uvedkommende. Lånebilen returneres på en adresse aftalt mellem Totempo og abonnenten. Ved udlevering af lånebil, skal abonnenten forevise gyldigt originalt kørekort, oplyse kørekortnummer, kreditkortnummer samt udløbsdatoen på kreditkortet. Abonnenten skriver i lånebetingelserne under på, at kreditkortet må benyttes til at hæve beløb til dækning af manglende benzin, overkørte km, bøder, afgifter, skader mv. som Totempo bliver bekendt med evt. efter afleveringen af lånebilen. Videretransport bilbasis- og MC-abonnenter Bliver du udsat for driftsstop eller trafikskade, der gør, at dit køretøj skal på værksted og dermed

3 forhindrer fortsat kørsel, og du ikke vælger at få bilen fragtet til et Totempo værksted, transporterer vi dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark. Transporten sker enten med Totempo køretøj eller med offentligt transportmiddel efter Totempos valg. Totempo refunderer udgifter til offentligt transportmiddel (standardklasse billet). Som bil plusabonnent tilbydes du fri taxatransport til bestemmelsessted inden for Danmarks grænser. Responsgaranti - 20 minutter (plusabonnementer) Ved driftsstop eller trafikskade, der forhindrer forsat kørsel, henter vi dig og evt. passagerer med taxa indenfor 20 minutter fra skaden er meldt til Totempo og transporterer dig og dine medpassagerer til dit ønskede bestemmelsessted i Danmark. Totempo sørger for at dit køretøj efterfølgende bringes til værksted efter kundens valg. Hotelovernatning (plusabonnementer) Skulle det vise sig at være nødvendigt, tilbyder vi dig fri overnatning på hotel booket af Totempo. Totempo sørger for, at der næste morgen stilles en fri lånebil til rådighed efter ovenstående retningslinier, hvis ikke din egen bil kan repareres ind for rimelig tid på et af Totempo anvist værksted, så du selv kan forsætte kørslen. Denne dækning gælder også i Europa, som defineret nedenfor. Hjælp til køretøj i Europa Basisabonnementer Basisabonnementet dækker i Europa i henhold til kaskoforsikringens bestemmelser gældende for det konkrete køretøj. Er der på bilen ikke gyldig kaskoforsikring med Europadækning, er der ikke Europadækning på abonnementet. Plusabonnementer inkl. MC abonnement Ved driftsstop og skade på køretøj i Europa (geografisk omfattes Europa indtil Ural bjergene inkl. den europæiske del af Tyrkiet, dog ekskl. Færøerne, Island og Grønland) sørger vi for at alarmere vores samarbejdspartnere, som forestår assistancen på vegne for Totempo. Abonnementet dækker ikke hjemtransport af køretøj ved sygdom samt fritrækning hvis du er kørt fast. Totempo holder dig løbende orienteret om forløbet i assistancen. Skulle det vise sig, at dit køretøj gælder dog ikke for MC abonnementer - skal på værksted i mere end tre arbejdstimer, refunderer vi en lånebil med op til 525 kr. pr. dag, dog maksimum 3 dages leje = kroner. Beløbet indbefatter ligeledes kilometergaranti (de første 100 km pr. dag i op til 3 dage) som beskrevet ovenfor. Hjemtransport af bil fra udlandet (plusabonnementer og MC abonnenter) Dækning i udlandet sker i henhold til de almindelige kaskoforsikrings bestemmelser. Såfremt bilen ikke er omfattet af kaskoforsikring fragter Totempo bilen til nærmeste værksted. Totempo sikkerhedsvest (plusabonnementer) Du får en gratis sikkerhedsvest ved tegning af et plusabonnement. Totempo forbindingskasse (plusabonnementer) Du får en gratis forbindingskasse ved tegning af et plusabonnement. Totempo personhjælp (plusabonnementer)med Totempo personhjælp får alle i bilen, i tilfælde af ulykke eller skade, den behandling ulykken eller skaden måtte kræve. Føreren af bilen er dog ikke

4 dækket af Totempos personhjælp, hvis han/hun ikke har et gyldigt kørekort eller fører bilen, i medicin- eller spirituspåvirket tilstand. Behandlingen kan være kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi, massage eller en tværfaglig kombination. Personhjælp dækker også rådgivning om både de juridiske, sociale, følelsesmæssige eller arbejdsmæssige konsekvenser, der kan opstå som følge af et trafikuheld. Totempos abonnement dækker fører og/eller passagerer, afhængigt af behov, kan få hjælp inden for følgende områder: Praktiske råd efter trafikuheld Samtale med psykolog, advokat eller anden rådgivning til det offentlige Op til 6 behandlinger af fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut og/eller massør 4 timers psykologisk krisehjælp 2 timers juridisk rådgivning 2 timers socialrådgivning Uanset om det er behandling eller rådgivning der er brug for, hjælper Totempo med hurtig hjælp. Hvis du ønsker at gøre brug af rådgivning og behandlinger, skal skaden være meldt til Totempo, inden 60 dage efter trafikuheldet. Forudsætning for at modtage personhjælp er dog, at der foreligger en henvisning fra egen læge. Definition af skadebegivenhed Fører af og/eller passagerer i køretøjet, skal være direkte impliceret i et trafikuheld, hvor personskaden er opstået som følge af. Som minimum skal det køretøj, som er dækket af abonnementet, være impliceret i trafikuheldet. Psykologisk krisehjælp (plusabonnementer) Fører af og/eller passagerer i køretøjet er, som part i et trafikuheld, dækket af psykologisk krisehjælp. Hver person kan modtage 4 timers psykologisk krisehjælp pr. skade. Behandlingsgaranti Totempo kan ikke garantere færdigbehandling, inden for det antal behandlinger abonnementet giver adgang til. En kendt skade på tegningstidspunktet eller skader, som opstår som følge af andre forhold end det specifikke trafikuheld, er ikke dækket af abonnementet. Totempo kan i særlige tilfælde forlange dokumentation for, at den der bliver behandlet, også er den der var impliceret i trafikuheldet. Kan dokumentationen ikke fremskaffes, har Totempo ret til at afbryde behandlingen omgående og uden yderligere varsel og er endvidere berettiget til at kræve at abonnenten betaler de omkostninger, som denne har påført Totempo i denne henseende. Totempo kan afvise enhver form for behandling, hvis der i forvejen er indledt behandlingsforløb udenfor Totempo regi, eller hvis vi ud fra en faglig vurdering skønner, at det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde behandling. Rådgivning fra advokat, eller anden rådgivning til det offentlige (plusabonnementer) Fører af og/eller passagerer i bilen er, som part i et trafikuheld, dækket af telefonisk rådgivning ved advokat og/eller anden rådgiver. Hver person kan modtage i alt 4 timers telefonisk rådgivning pr.

5 skade. Den/de skadede personer kontakter Hotline, som herefter sørger for, at du/i bliver kontaktet af rådgiveren inden 24 timer på alle hverdage. Trailer- og Campingvognsabonnement Abonnementet dækker den trailer eller campingvogn, som er registeret på abonnementet (følger registreringsnummeret). Abonnementets dækningsomfang følger i alle tilfælde det Totempo abonnement, som det trækkende køretøj er underlagt. Hjemtransport fra udlandet kræver dog kaskoforsikring. Generelle abonnementsbetingelser gældende for alle Totempo abonnementer Abonnementet omfatter kun det/de på kontrakten anførte køretøjer. Hvis kunden inden for abonnementsperioden ombytter et køretøj med et tilsvarende, indgår dette under abonnementet, når kunden har meddelt ændringen til Totempo. Abonnementet kan ikke overdrages. Abonnementet dækker, én transport af det havarerede køretøj ved hvert driftsstop eller trafikskade, der forhindrer forsat kørsel samt én persontransport, hvis nødvendigt. Assistancebehov som er kendt på tegningstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet og forsøg på at få skader dækket af abonnement, hvor skaden var opstået før tegningstidspunktet betragtes som væsentlig misligholdelse, hvilket resulterer i at abonnementet opsiges med øjeblikkelig varsel. Endvidere er abonnenten forpligtet til at betale alle omkostninger forbundet med disse assistancer. Kræver transporten færgesejlads eller transport over Storebælt, betaler abonnenten færge eller broafgift forbundet med transporten. Ved assistancebehov som skyldes væsentlig misligholdelse af køretøjets vedligeholdsmæssige stand, forbeholder Totempo sig retten til at afvise at yde assistance og opsige abonnementet grundet misbrug eller forsøg på misbrug. Overskydende abonnementsafgift modregnes i krav Totempo måtte have mod abonnenten. Abonnementets omfang Abonnementet omfatter den i abonnementskontrakten beskrevne hjælp. Er køretøjet omfattet af en eventuel mobilitetsgaranti udstedt eller formidlet af automobilforhandleren, er Totempos dækningsforpligtelse efterstillet. Dog forbeholder Totempo sig retten til at afvise at udføre assistance, hvor denne skal udføres i krigs-, konflikt-, terror-, demonstrations- og katastrofeområder eller hvor der er særligt ufremkommeligt grundet områdets beskaffenhed. Generelle opdateringer og justeringer i abonnementsbetingelserne sker løbende og meddeles på Totempos website. Ændringerne er gældende fra offentliggørelse på Totempos website. Gennemgribende eller væsentlige ændringer i dækningsforhold meddeles i forbindelse med fornyelsen af abonnementet ved det årlige udløb. Efter det første år løber abonnementet til det opsiges af en af parterne i overensstemmelse med reglerne beskrevet nedenfor. Ikrafttrædelse og opsigelse Abonnementet er gældende fra det bestilles, dog skal abonnementsindbetaling være registreret i Totempo forinden assistance ydes. Abonnementet er uopsigeligt i 9 måneder efter aftaleindgåelsen. Herefter kan abonnementet opsiges skriftligt af abonnenten med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.

6 Misligholdes kontrakten væsentligt af abonnenten, er Totempo berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Ydelser som abonnenten har fået udført af Totempo under eller i forbindelsen med misligholdelsen, er kunden forpligtet til at betale for efter Totempos gældende priser. Regulering af abonnementsprisen Totempo kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder. Eventuelle reguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Opkrævningen, som indeholder prisreguleringen, udsendes til kunden minimum 1 måned før forfaldsdato. Såfremt kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet, skal han/hun underrette Totempo herom. Totempo betragter herefter abonnementet som opsagt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Modtager Totempo ikke besked herom, fortsætter abonnementet til den ændrede pris. Totempo forbeholder sig retten til at pålægge kunden opkrævningsgebyr i forbindelse med fremsendelse af opkrævningen. Gebyret svarer til de faktiske omkostninger som Totempo har i forbindelse med opkrævningen. Ansvarsforhold Totempo er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, som følger af nærværende abonnementsbetingelser. Totempo kan kun drages til ansvar for skader og/eller tab, som er direkte hidhørende til ydelser og services som fremgår af abonnementet og dets betingelser. Totempo er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte og afledte tab, herunder afsavn og forsinket fremmøde og lignende. Totempo er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte afledte tab og er ikke ansvarlig for skader forvoldt ifm. udførsel af assistancen, når denne er forskriftsmæssigt korrekt. Totempo er heller ikke ansvarlig for skader som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab. Er der tegnet dækningsberettiget forsikring for det skadegørende forhold er Totempos ansvar subsidiært i den sammenhæng. Totempo er ikke ansvarlig for beskadigelse eller bortkomst af løsøre genstande som forefindes i bilen på assistance tidspunktet. I tilfælde af force majeure (strejke, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, uroligheder og oprør) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Totempo hverken kunne eller burde have forudset, er Totempo ikke ansvarlig for manglende assistance. Ufremkommelige veje grundet trafikale forhold henregnes ligeledes til force majeure i henseenden til tidsgarantier som er afgivet under disse betingelser. Totempo, december 2008

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Abonnement Bil Privat

Abonnement Bil Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP MOTORCYKLER

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP MOTORCYKLER Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP MOTORCYKLER VERSION 20- Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Dansk Autohjælp

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Falck Erhvervskøretøjer

Falck Erhvervskøretøjer FALCK ERHVERVSKØRETØJER (Dækningsgruppe 14-16) Almindelige bestemmelser Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP VERSION 20-701 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Dansk Autohjælp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for private abonnementer, hvorfor der også henvises til disse. Den valgte abonnementstype

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer ABONNEMENTS- BETINGELSER Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer RING +45 70 27 91 12, NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP Du kan også downloade FDM-appen Mit FDM så er det nemt at tilkalde assistance. Hvis din bil er kaskoforsikret,

Læs mere

SOS Dansk Autohjælp PLUS

SOS Dansk Autohjælp PLUS FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOHJÆLPSFORSIKRING SOS Dansk Autohjælp PLUS Nedenstående betingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelse som findes i 20 til 29 på side 8 til 10, hvorfor

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Abonnement, Erhverv Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Dansk Autohjælps Alarmcentral er den naturlige forbindelse uanset, hvad der sker,

Læs mere

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Falck Køreklar Erhverv

Falck Køreklar Erhverv ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Køreklar Erhverv Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1262 Specifikation

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

HVEM RINGER JEG TIL, HVIS BILEN ER INVOLVERET I ET FÆRDSELSUHELD? Hvis uheldet er ude, bedes du omgående kontakte:

HVEM RINGER JEG TIL, HVIS BILEN ER INVOLVERET I ET FÆRDSELSUHELD? Hvis uheldet er ude, bedes du omgående kontakte: KUNDEHÅNDBOG HVEM RINGER JEG TIL, HVIS BILEN ER INVOLVERET I ET FÆRDSELSUHELD? Hvis uheldet er ude, bedes du omgående kontakte: Bilabonnement Forsikring Tlf. 70 22 60 61 bilabonnement@claimscorpnetwork.com

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

HVIS DU KOMMER TIL OS, KOMMER VI OGSÅ TIL DIG

HVIS DU KOMMER TIL OS, KOMMER VI OGSÅ TIL DIG ŠKODA Vejhjælp HVIS DU KOMMER TIL OS, KOMMER VI OGSÅ TIL DIG ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78 Vejhjælp Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for FDM-medlemmer

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for FDM-medlemmer ABONNEMENTS- BETINGELSER Vejhjælp for FDM-medlemmer RING +45 70 27 91 12, NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP Du kan også downloade FDM-appen Mit FDM så er det nemt at tilkalde assistance. Hvis din bil er kaskoforsikret,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Vejhjælp. Vejhjælp SØLV GULD FDM VEJHJÆLP GULD OG SØLV. Abonnementsbetingelser for FDM-medlemmer

Vejhjælp. Vejhjælp SØLV GULD FDM VEJHJÆLP GULD OG SØLV. Abonnementsbetingelser for FDM-medlemmer Vejhjælp GULD Vejhjælp SØLV FDM VEJHJÆLP GULD OG SØLV Abonnementsbetingelser for FDM-medlemmer BIL2500 OG BIL3500 HVAD ER DÆKKET? Dit abonnement kan dække en eller flere af følgende køretøjer i overensstemmelse

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S.

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. 1. Aftalens indhold, forudsætning og formål. 2. Ikrafttrædelse af aftalen. 3. Forretningsgang. 4. Vejhjælp. 5. Dækhotel. 6. Lånebil. 7.

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere