Abonnementsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max kg.), motorcykler, trailere og campingvogne, som identificeres ved registreringsnummer under Totempo abonnementet. Totempo er moderne vejhjælp med nyeste udstyr, dog dækker vi ikke veteran- og specialbiler der kan have en sådan stand at de ikke er egnede til traditionel vejhjælpstransport. Udskiftes køretøjet i abonnementsperioden, er abonnenten forpligtet til straks at give Totempo besked om ændringen i registreringsforholdene. Dækningsomfang Geografisk omfatter abonnementet Danmark. Dækningsberettiget assistancer udføres til alle former for driftsstop, skader, ulykker eller uheld, som forhindrer køretøjets forsatte kørsel ved egen drift. Abonnementet dækker endvidere ifm. tyveri af køretøjet, samt ved chaufførens akut opståede sygdom under kørsel. Når nedbrud sker i forbindelse med kørsel til eller fra Bornholm, dækker Basisabonnement også på transitruten E65 mellem Malmø og Ystad med danske betingelser. Vejservice Assistance ydes på vejen inden for én time, så vidt det er muligt, ved at afhjælpe årsagen til driftsstoppet, så abonnenten selv kan forsætte kørslen. Den akutte hjælp kan f.eks. omfatte; starthjælp, fritrækning, hjulskift, udbringning af brændstof, døroplukning, hjælp til opstået akut opstået mekanisk defekt m.m. Er der sket en mindre mekanisk skade på køretøjet, medbringer vi reservedele, så skaden kan udbedres på stedet, og du kan fortsætte kørslen. Abonnenten betaler for udleveret benzin, reservedele og udførte reparationer i henhold til Totempo s gældende priser. Kan defekten ikke udbedres på vejen, bugserer Totempo køretøjet til et af kunden anvist værksted, hvor reparationen udføres efter aftale mellem abonnenten og værkstedet. For Totempo MC abonnementer kan abonnenten i samråd med Totempo vælge nærmeste egnede værksted. Vælger kunden at få bilen kørt til et Totempo værksted og indgås en værkstedsaftale, modtager kunden en fri lånebil, i henhold til nedennævnte betingelser. Ønsker kunden at få bilen flyttet til et andet bestemmelsessted efter at bilen er fragtet til et Totempo værksted, skal kunden betale videre transport. Ønsker kunden ikke at indgå værkstedsaftale om reparationen med Totempo værkstedet, er kunden forpligtet til at betale alle omkostningerne forbundet med bugseringen væk fra Totempos oplagringsplads samt betale for leje af lånebil iht. Totempos gældende daglejepriser. Totempo er i den forbindelse berettiget til at opkræve parkeringsafgift på kr. 75 pr. døgn, hvis bilen ikke fjernes i henhold til påkrav. Såfremt kunden ikke ønsker at få køretøjet repareret på et Totempo værksted efter at have modtaget tilbud på reparationsomkostningen, er kunden endvidere forpligtet til at betale de omkostninger, der er medgået i forbindelse med tilbudsgivningen. Sygdom opstået under kørsel Får du et ildebefindende, eller bliver du syg under kørslen, sørger vi for at transportere dig til nærmeste hospital eller læge. Køretøjet fragter vi til abonnementsadressen eller til lægen/hospitalet efter dit valg.

2 SMS og telefon service Vi holder dig løbende opdateret via SMS eller telefonisk om forløbet i assistancen. Fri lånebil (kun ved bilabonnementer) Skal din bil på et Totempo værksted, og betinget af at der indgås værkstedsaftale om reparation, får du en fri lånebil. Såfremt bilen kører mere end 100 km. pr døgn, skal du betale kr. 2,50 pr. kørt km udover de 100 km. Såfremt det vurderes af Totempo, skal lejer betale et depositum forinden den fri lånebil stilles til rådighed for lejer. Laver du en skade på låne/leje bil skal du betale de første kr ,- kr. af reparationsomkostningen. Hvis du er fyldt 23 år kan du dog tegne en selvrisikoforsikring på kr. 25,- pr. døgn, som afdækker egenbetalingen. Bilen må kun benyttes i Danmark. Dog er lejer berettiget til at køre via Sverige til og fra Bornholm. Skal du udenlands med låne/lejebilen sker det kun efter speciel tilladelse fra Totempo. Du skal tegne en ekstraforsikring til kørsel i udlandet hos Totempo til 40,- kr. pr. døgn gældende i hele lejeperioden. Brændstoftanken er fuld, når du modtager lånebilen, og du betaler selv brændstofforbruget. Du er ansvarlig for at levere lånebilen tilbage med en fuld brændstofstank. Returneres bilen ikke med fuld brændstoftank, tanker Totempo køretøjet for lejers regning i henhold til Totempos gældende priser. Er dit køretøj udsat for en totalskade, tilbydes du også en fri lånebil. Du får stillet lånebilen til rådighed de første tre døgn frit. Såfremt bilen konstateres at være totalskadet, skal den fri lånebil returneres til Totempo inden for 24 timer fra meddelelse om totalskade er givet fra Totempo eller forsikringsselskabet, sker dette ikke vil Totempo forbeholde sig retten til at afhente bilen og opkræve dagsleje + kr.250.-, samt afhentningsomkostninger. Såfremt bilen kører mere end 100 km pr døgn, skal du betale kr. 2,50 pr kørt km udover de 100 km. Får du grundet totalskaden behov for en lånebil i en periode, som strækker sig udover den ovenfor anførte periode, kan du indgå en langtidslejeaftale med Totempo på særligt favorable vilkår. Er totalskaden omfattet af en forsikring, stilles lånebil til rådighed i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne i den dækningsforpligtede forsikring. Hvis Totempo, mod forventning, ikke selv har en lånebil at stille til rådighed for abonnenten, stiller Totempo en fri lånebil til rådighed gennem et af Totempo valgt biludlejningsselskab. Udlejningen sker iht. udlejningsselskabets gældende udlejningsbetingelser, dog med de begrænsninger som følger af Totempos generelle betingelser. Uanset indholdet i biludlejningsselskabets sædvanlige betingelser skal føreren af lånebilen dog være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort til bil i mindst 6 måneder for at opnå tilladelse til at leje bil. Måtte udlejningsfirmaet kræve, at der betales et depositum, betales dette af abonnenten, og er Totempo uvedkommende. Lånebilen returneres på en adresse aftalt mellem Totempo og abonnenten. Ved udlevering af lånebil, skal abonnenten forevise gyldigt originalt kørekort, oplyse kørekortnummer, kreditkortnummer samt udløbsdatoen på kreditkortet. Abonnenten skriver i lånebetingelserne under på, at kreditkortet må benyttes til at hæve beløb til dækning af manglende benzin, overkørte km, bøder, afgifter, skader mv. som Totempo bliver bekendt med evt. efter afleveringen af lånebilen. Videretransport bilbasis- og MC-abonnenter Bliver du udsat for driftsstop eller trafikskade, der gør, at dit køretøj skal på værksted og dermed

3 forhindrer fortsat kørsel, og du ikke vælger at få bilen fragtet til et Totempo værksted, transporterer vi dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark. Transporten sker enten med Totempo køretøj eller med offentligt transportmiddel efter Totempos valg. Totempo refunderer udgifter til offentligt transportmiddel (standardklasse billet). Som bil plusabonnent tilbydes du fri taxatransport til bestemmelsessted inden for Danmarks grænser. Responsgaranti - 20 minutter (plusabonnementer) Ved driftsstop eller trafikskade, der forhindrer forsat kørsel, henter vi dig og evt. passagerer med taxa indenfor 20 minutter fra skaden er meldt til Totempo og transporterer dig og dine medpassagerer til dit ønskede bestemmelsessted i Danmark. Totempo sørger for at dit køretøj efterfølgende bringes til værksted efter kundens valg. Hotelovernatning (plusabonnementer) Skulle det vise sig at være nødvendigt, tilbyder vi dig fri overnatning på hotel booket af Totempo. Totempo sørger for, at der næste morgen stilles en fri lånebil til rådighed efter ovenstående retningslinier, hvis ikke din egen bil kan repareres ind for rimelig tid på et af Totempo anvist værksted, så du selv kan forsætte kørslen. Denne dækning gælder også i Europa, som defineret nedenfor. Hjælp til køretøj i Europa Basisabonnementer Basisabonnementet dækker i Europa i henhold til kaskoforsikringens bestemmelser gældende for det konkrete køretøj. Er der på bilen ikke gyldig kaskoforsikring med Europadækning, er der ikke Europadækning på abonnementet. Plusabonnementer inkl. MC abonnement Ved driftsstop og skade på køretøj i Europa (geografisk omfattes Europa indtil Ural bjergene inkl. den europæiske del af Tyrkiet, dog ekskl. Færøerne, Island og Grønland) sørger vi for at alarmere vores samarbejdspartnere, som forestår assistancen på vegne for Totempo. Abonnementet dækker ikke hjemtransport af køretøj ved sygdom samt fritrækning hvis du er kørt fast. Totempo holder dig løbende orienteret om forløbet i assistancen. Skulle det vise sig, at dit køretøj gælder dog ikke for MC abonnementer - skal på værksted i mere end tre arbejdstimer, refunderer vi en lånebil med op til 525 kr. pr. dag, dog maksimum 3 dages leje = kroner. Beløbet indbefatter ligeledes kilometergaranti (de første 100 km pr. dag i op til 3 dage) som beskrevet ovenfor. Hjemtransport af bil fra udlandet (plusabonnementer og MC abonnenter) Dækning i udlandet sker i henhold til de almindelige kaskoforsikrings bestemmelser. Såfremt bilen ikke er omfattet af kaskoforsikring fragter Totempo bilen til nærmeste værksted. Totempo sikkerhedsvest (plusabonnementer) Du får en gratis sikkerhedsvest ved tegning af et plusabonnement. Totempo forbindingskasse (plusabonnementer) Du får en gratis forbindingskasse ved tegning af et plusabonnement. Totempo personhjælp (plusabonnementer)med Totempo personhjælp får alle i bilen, i tilfælde af ulykke eller skade, den behandling ulykken eller skaden måtte kræve. Føreren af bilen er dog ikke

4 dækket af Totempos personhjælp, hvis han/hun ikke har et gyldigt kørekort eller fører bilen, i medicin- eller spirituspåvirket tilstand. Behandlingen kan være kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi, massage eller en tværfaglig kombination. Personhjælp dækker også rådgivning om både de juridiske, sociale, følelsesmæssige eller arbejdsmæssige konsekvenser, der kan opstå som følge af et trafikuheld. Totempos abonnement dækker fører og/eller passagerer, afhængigt af behov, kan få hjælp inden for følgende områder: Praktiske råd efter trafikuheld Samtale med psykolog, advokat eller anden rådgivning til det offentlige Op til 6 behandlinger af fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut og/eller massør 4 timers psykologisk krisehjælp 2 timers juridisk rådgivning 2 timers socialrådgivning Uanset om det er behandling eller rådgivning der er brug for, hjælper Totempo med hurtig hjælp. Hvis du ønsker at gøre brug af rådgivning og behandlinger, skal skaden være meldt til Totempo, inden 60 dage efter trafikuheldet. Forudsætning for at modtage personhjælp er dog, at der foreligger en henvisning fra egen læge. Definition af skadebegivenhed Fører af og/eller passagerer i køretøjet, skal være direkte impliceret i et trafikuheld, hvor personskaden er opstået som følge af. Som minimum skal det køretøj, som er dækket af abonnementet, være impliceret i trafikuheldet. Psykologisk krisehjælp (plusabonnementer) Fører af og/eller passagerer i køretøjet er, som part i et trafikuheld, dækket af psykologisk krisehjælp. Hver person kan modtage 4 timers psykologisk krisehjælp pr. skade. Behandlingsgaranti Totempo kan ikke garantere færdigbehandling, inden for det antal behandlinger abonnementet giver adgang til. En kendt skade på tegningstidspunktet eller skader, som opstår som følge af andre forhold end det specifikke trafikuheld, er ikke dækket af abonnementet. Totempo kan i særlige tilfælde forlange dokumentation for, at den der bliver behandlet, også er den der var impliceret i trafikuheldet. Kan dokumentationen ikke fremskaffes, har Totempo ret til at afbryde behandlingen omgående og uden yderligere varsel og er endvidere berettiget til at kræve at abonnenten betaler de omkostninger, som denne har påført Totempo i denne henseende. Totempo kan afvise enhver form for behandling, hvis der i forvejen er indledt behandlingsforløb udenfor Totempo regi, eller hvis vi ud fra en faglig vurdering skønner, at det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde behandling. Rådgivning fra advokat, eller anden rådgivning til det offentlige (plusabonnementer) Fører af og/eller passagerer i bilen er, som part i et trafikuheld, dækket af telefonisk rådgivning ved advokat og/eller anden rådgiver. Hver person kan modtage i alt 4 timers telefonisk rådgivning pr.

5 skade. Den/de skadede personer kontakter Hotline, som herefter sørger for, at du/i bliver kontaktet af rådgiveren inden 24 timer på alle hverdage. Trailer- og Campingvognsabonnement Abonnementet dækker den trailer eller campingvogn, som er registeret på abonnementet (følger registreringsnummeret). Abonnementets dækningsomfang følger i alle tilfælde det Totempo abonnement, som det trækkende køretøj er underlagt. Hjemtransport fra udlandet kræver dog kaskoforsikring. Generelle abonnementsbetingelser gældende for alle Totempo abonnementer Abonnementet omfatter kun det/de på kontrakten anførte køretøjer. Hvis kunden inden for abonnementsperioden ombytter et køretøj med et tilsvarende, indgår dette under abonnementet, når kunden har meddelt ændringen til Totempo. Abonnementet kan ikke overdrages. Abonnementet dækker, én transport af det havarerede køretøj ved hvert driftsstop eller trafikskade, der forhindrer forsat kørsel samt én persontransport, hvis nødvendigt. Assistancebehov som er kendt på tegningstidspunktet, omfattes ikke af abonnementet og forsøg på at få skader dækket af abonnement, hvor skaden var opstået før tegningstidspunktet betragtes som væsentlig misligholdelse, hvilket resulterer i at abonnementet opsiges med øjeblikkelig varsel. Endvidere er abonnenten forpligtet til at betale alle omkostninger forbundet med disse assistancer. Kræver transporten færgesejlads eller transport over Storebælt, betaler abonnenten færge eller broafgift forbundet med transporten. Ved assistancebehov som skyldes væsentlig misligholdelse af køretøjets vedligeholdsmæssige stand, forbeholder Totempo sig retten til at afvise at yde assistance og opsige abonnementet grundet misbrug eller forsøg på misbrug. Overskydende abonnementsafgift modregnes i krav Totempo måtte have mod abonnenten. Abonnementets omfang Abonnementet omfatter den i abonnementskontrakten beskrevne hjælp. Er køretøjet omfattet af en eventuel mobilitetsgaranti udstedt eller formidlet af automobilforhandleren, er Totempos dækningsforpligtelse efterstillet. Dog forbeholder Totempo sig retten til at afvise at udføre assistance, hvor denne skal udføres i krigs-, konflikt-, terror-, demonstrations- og katastrofeområder eller hvor der er særligt ufremkommeligt grundet områdets beskaffenhed. Generelle opdateringer og justeringer i abonnementsbetingelserne sker løbende og meddeles på Totempos website. Ændringerne er gældende fra offentliggørelse på Totempos website. Gennemgribende eller væsentlige ændringer i dækningsforhold meddeles i forbindelse med fornyelsen af abonnementet ved det årlige udløb. Efter det første år løber abonnementet til det opsiges af en af parterne i overensstemmelse med reglerne beskrevet nedenfor. Ikrafttrædelse og opsigelse Abonnementet er gældende fra det bestilles, dog skal abonnementsindbetaling være registreret i Totempo forinden assistance ydes. Abonnementet er uopsigeligt i 9 måneder efter aftaleindgåelsen. Herefter kan abonnementet opsiges skriftligt af abonnenten med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.

6 Misligholdes kontrakten væsentligt af abonnenten, er Totempo berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Ydelser som abonnenten har fået udført af Totempo under eller i forbindelsen med misligholdelsen, er kunden forpligtet til at betale for efter Totempos gældende priser. Regulering af abonnementsprisen Totempo kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder. Eventuelle reguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Opkrævningen, som indeholder prisreguleringen, udsendes til kunden minimum 1 måned før forfaldsdato. Såfremt kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet, skal han/hun underrette Totempo herom. Totempo betragter herefter abonnementet som opsagt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Modtager Totempo ikke besked herom, fortsætter abonnementet til den ændrede pris. Totempo forbeholder sig retten til at pålægge kunden opkrævningsgebyr i forbindelse med fremsendelse af opkrævningen. Gebyret svarer til de faktiske omkostninger som Totempo har i forbindelse med opkrævningen. Ansvarsforhold Totempo er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, som følger af nærværende abonnementsbetingelser. Totempo kan kun drages til ansvar for skader og/eller tab, som er direkte hidhørende til ydelser og services som fremgår af abonnementet og dets betingelser. Totempo er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte og afledte tab, herunder afsavn og forsinket fremmøde og lignende. Totempo er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte afledte tab og er ikke ansvarlig for skader forvoldt ifm. udførsel af assistancen, når denne er forskriftsmæssigt korrekt. Totempo er heller ikke ansvarlig for skader som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab. Er der tegnet dækningsberettiget forsikring for det skadegørende forhold er Totempos ansvar subsidiært i den sammenhæng. Totempo er ikke ansvarlig for beskadigelse eller bortkomst af løsøre genstande som forefindes i bilen på assistance tidspunktet. I tilfælde af force majeure (strejke, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, uroligheder og oprør) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Totempo hverken kunne eller burde have forudset, er Totempo ikke ansvarlig for manglende assistance. Ufremkommelige veje grundet trafikale forhold henregnes ligeledes til force majeure i henseenden til tidsgarantier som er afgivet under disse betingelser. Totempo, december 2008

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere