Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning , Rev FF December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014"

Transkript

1 Rosemount 405 kompakt primærelement , Rev FF

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 405 (dokumentnummer ). Der er også adgang til en elektronisk udgave af manualen via Hvis primærelement 405 blev bestilt samlet til en Rosemount 3051S transmitter, er den nye enhed en Rosemount 3051SFC kompakt flowmåler. Se følgende installationsvejledning for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø: Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien (dokumentnummer ). Hvis primærelement 405 blev bestilt samlet til en Rosemount 3051S MultiVariable transmitter, er den nye enhed en Rosemount 3051SFC kompakt flowmåler. Se følgende installationsvejledning for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø: 3051S MultiVariable transmitter (dokument nummer ). ADVARSEL Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes pakninger, som er konstrueret til at forsegle den modsvarende flange, og O-ringe til at forsegle procesforbindelserne. Indholdsfortegnelse Placering af primærelement Primærelementets retning Installation af primærelement Produktcertificeringer

3 Tabel A, krav til lige rørløb (1) Uden udretningslamel Med udretningslamel (3) Trin 1: Placering af primærelement Installer 405 på den rette placering inden i rørforgreningen for at forebygge unøjagtige målinger forårsaget af flowforstyrrelser Tabel C, krav til lige rørløb (1) Opstrømsside (indgang) af primærelement Beta 0,40 0,50 0,65 Reduktionsrør Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Op til 10 hvirvel Drosselventil ( % åben) Nedstrømsside (udgang) af primærelement Tabel P krav til lige rør (1)(2) Opstrømsside (indgang) af primærelement Beta 0,40 0,50 0,65 Reduktionsrør Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Rørvalse Kugle-/skydeventil helt åben Nedstrømsside (udgang) af primærelement Opstrømsside (indgang) af primærelement Annubar -pitotrør til måling af gennemsnitshastighed følerstørrelse 1 I plan (4) Ikke i plan (4) Fra uregelmæssighed Fra udretningslamel Reduktionsrør Rørvalse Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Drosselventil ( % åben) Kugle-/skydeventil helt åben Nedstrømsside (udgang) af primærelement Kontakt en repræsentant for Emerson Process Management, hvis uregelmæssigheden ikke er opgivet. 2. Der henvises til ISO 5167 vedrørende anbefalede forbindelsesled, hvis der bruges flowreguleringer. 3. Brug en udretningslamel til at reducere den ønskede længde på det lige løb. 4. I plan betyder, at Annubar er i samme plan som vinkelstykket. Ikke i plan betyder, at stangen er vinkelret på opstrømsvinkelrørets plan. Se Figur 1 på side 4. 3

4 FLOW FLOW FLOW FLOW Bemærk Anbefalede længder angives i rørdiametre. Hvis der er længere lige rørløb tilgængelig, anbringes 405, så 80 % af rørløbet er opstrøms, og 20 % er nedstrøms. Der kan bruges flowstabilisatorer til at reducere den påkrævede længde lige rørløb, hvorved ydeevnen forbedres. Figur 1. Kompakt Annubar-flowmåler i plan og ikke i plan I plan Ikke i plan Bemærk Figurerne ovenfor viser kun placeringerne i plan og ikke i plan. Der henvises til Tabel 3 på side 3 for de anbefalede krav til lige rørløb. Vibrationsgrænser for Rosemount 405 produkter Godkendt ifølge IEC (2008) til område med generel anvendelse eller rørledning med lavt vibrationsniveau ( Hz testfrekvensområde, 0,15 mm maks. forskydningsamplitude, 20 m/s 2 accelerationsamplitude) (1). 1 Transmitterenhedens vægt og længde må ikke overskride 4,45 kg (9,8 lbs) og 218,44 mm (8,60 in.). 1. Det anbefales ikke at anvende temperaturtransmittere med kabinet i rustfrit stål sammen med primærelement med teknologi A ved applikationer med mekanisk vibration. 4

5 Trin 2: Primærelementets retning Primærelementet kan installeres i enhver position rundt om rørets omkreds, under forudsætning af at hullerne er anbragt korrekt til aftapning og udluftning. De optimale resultater for væske eller damp i en lodret rørledning opnås, når flowet går opad. Væske 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til væske Anbefalet zone Anbefalet zone 30 Ekstern montering Vandret montering til væske Lodret montering til væske FLOW FLOW 5

6 Gas 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til gas Lodret montering til gas Anbefalet zone Ekstern montering Vandret montering til gas Lodret montering til gas FLOW Flow FLOW 6

7 Damp 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til damp Anbefalet zone Anbefalet zone 30 Ekstern montering Vandret montering til damp Lodret montering til damp FLOW FLOW Bemærk Hvis 405A anvendes i dampapplikationer med DP-målinger på helt ned til 0,75 inh 2 O i de vandrette rør i situationer med lavt flow, bør det overvejes at montere primærelementet/ flowmåleren i den konfiguration, der betegnes topmontering til damp. 7

8 Topmontering til damp Topmontering til damp er en alternativ monteringsmetode til dampinstallationer, der kan bruges, hvis der er pladsbegrænsninger eller andre forhold, der skal tages højde for. Installationsmetoden er beregnet til applikationer, der i begrænset omfang kører med afbrydelser eller nedlukninger. Også ved anvendelse udendørs kan topmontering overflødiggøre behovet for varmesporing, hvis der strømmer damp ud. Direkte montering 405C, 405P og 405A Vandret topmontering til damp op til 204 C (400 F) Anbefalet zone Bemærk Hvis 405A anvendes i våde dampapplikationer, må flowmåleren ikke monteres direkte i lodret position. Hvis den monteres skråt for, vil der kunne undgås unøjagtige målinger pga. vand, der løber langs rørbunden. Ekstern montering op til 454 C (850 F) 405C, 405P og 405A 8

9 Bemærk Ved topmontering med en eksternt monteret transmitter skal der bruges nok impulsrør til at sprede procesvarmen, så transmitteren ikke bliver beskadiget. Forslag til topmonteringer: Ved damp op til 204 C (400 F) anvendes direkte montering, og ved damp op til 454 C (850 F) anvendes ekstern montering. Ved direkte montering skal den omgivende temperatur være under 38 C (100 F). Ved eksternt monterede installationer skal impulsrørføringen hælde en anelse opad fra instrumenttilslutningerne på det kompakte 405A Annubar-primærelement til krydsfittingerne, således at kondensvandet kan løbe tilbage i røret. Fra krydsfittingerne skal impulsrørføringen føres nedad til transmitteren og afløbsbenene. Transmitteren skal placeres under instrumenttilslutningerne på det kompakte 405A Annubar-primærelement. Ved anvendelse af teknologi C, P og A kan det, afhængig af de miljømæssige forhold, være nødvendigt at isolere monteringsbeslaget. 9

10 Trin 3: Installation af primærelement 1. Vend enheden i henhold til retningslinjerne i Primærelementets retning på side 5. Kontroller, at den flowpil, der er præget på 405 primærelementet, peger i samme retning som procesflowet. Bemærk Der medfølger som standard en ANSI # justeringsring ved bestilling af rørledninger på op til 8". Ved rørledninger på 10" og 12" skal justeringsringen bestilles separat (installationstilbehør). Hvis installationen kræver en DIN- eller JIS-justeringsring, skal den bestilles som ekstraudstyr. Kontakt en salgsrepræsentant for Emerson Process Management for at få yderligere oplysninger. Bemærk Installationen lettes ved at fastgøre pakningen på flangeoverfladen med små stykker tape. Kontroller, at pakningen eller tapen ikke stikker ind i røret. 2. Hvis der anvendes en justeringsring med gennemgående huller, så gå videre til Trin Sæt to tapbolte ind gennem flangehullerne modsat toppen på Anbring justeringsringen på 405-elementet (se Figur 2). 5. Sæt pakningerne i. 6. Sæt 405 ind mellem flangerne, så fordybningerne på justeringsringen kommer i berøring med de monterede tapbolte. Tapboltene skal være i berøring med justeringsringen i den fordybning, som er mærket med den rette flangeklassificering, for at sikre korrekt justering. 7. Monter de resterende tapbolte og møtrikker (stram med hånden). Kontroller, at tre tapbolte er i berøring med justeringsringen. 8. Smør tapboltene, og stram møtrikkerne i et krydsmønster til det rette moment ifølge lokale standarder. Trin 9-12 gælder, hvis der anvendes justeringsringe med gennemgående huller. 9. Anbring justeringsringen på 405-elementet (se Vandret montering til gas på side 6). 10. Sæt 405 ind mellem flangerne. a. Start på siden modsat 405-hovedet og drej justeringsringen, så radius svarende til justeringsringens markering passer til applikationens flangeklassificering. b. Sæt en tapbolt gennem både opstrøms- og nedstrømsflangerne, så ringen er i berøring med bolten. Dette vil sikre korrekt justering. 11. Gentag trin 10 vedr. monteringen af de resterende bolte, som er i berøring med justeringsringen. 12. Sæt pakningerne i. 13. Monter de resterende tapbolte og møtrikker (stram med hånden). Kontroller, at tre tapbolte er i berøring med justeringsringen. 14. Smør tapboltene, og stram møtrikkerne i et krydsmønster til det rette moment ifølge lokale standarder. 10

11 Bemærk Det anbefales at bruge standard 1 /16" fiberpakninger sammen med 405. Brug af andre pakninger kan risikere at forårsage et bias-skift i målingen. Anbefalede retningslinjer vedr. isolering Vedr. flowmålere med indbygget temperaturmontering: Det anbefales at isolere måleren, når forskellen mellem procestemperaturen og den omgivende temperatur er højere end 16,7 C (30 F). 1. Vedr. ledningsstørrelser på 15 mm ( 1 /2 in.) til 100 mm (4 in.) anbefales det at have 100 mm (4 in.) isolering med en R-faktor på mindst 4, Vedr. ledningsstørrelser på 150 mm (6 in.) til 300 mm (12 in.) anbefales det at have 125 mm (5 in.) isolering med en R-faktor på mindst 4,35. Den fulde tykkelse, som angivet ovenfor, er ikke nødvendig for hele flowmåleren, men kræves som minimum for selve temperaturfølerområdet. Isolering er nødvendig for at overholde den nøjagtige angivne temperatur. Der bør kun anvendes isolering op til halsen; isoleringen må ikke dække transmitteren. Figur 2. Installation af Rosemount 405 A 405 (1) (2) TRANSMITTER G F STUD B ALIGNMENT RING EXISTING PIPE 405 (1) ASSEMBLY C WITH FLANGE A B ALIGNMENT RING NUT A. Rosemount 405 (1) 1 B. Justeringsring C. Eksisterende rørsamling med flange D. Møtrik D E (2) GASKET E. Pakning F. Tapbolt G. Transmitter (2)2 1. Denne installationstegning gælder for både 405C, 405P og 405A. 2. Installationstegningen gælder for Rosemount 3051S, Rosemount 3051S MultiVariable, Rosemount 3051 og Rosemount 2051 transmittere. Se følgende dokumenter angående installationsvejledning til transmitterne. Rosemount 3051S MultiVariable transmitter: dokumentnummer Rosemount 3051S: dokumentnummer Rosemount 3051: dokumentnummer Rosemount 2051: dokumentnummer

12 Produktcertificeringer Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. - Chanhassen, Minnesota USA Rosemount DP Flow Design and Operations Boulder, Colorado, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Emerson Beijing Instrument Co., Ltd Beijing, Kina Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på Rosemounts hjemmeside på En papirkopi kan fås ved at kontakte det lokale salgskontor. Europæisk direktiv om trykbærende udstyr (trykudstyrsdirektivet) (97/23/EF) 405 kompakt primærelement God teknisk praksis Tryktransmitter Se tilhørende installationsvejledning for tryktransmitter Certifikater vedr. farlig placering For informationer om certificering af elektronikprodukter, se installationsvejledningen for den relevante transmitter: Rosemount 3051SMV: (dokumentnummer ) Rosemount 3051S: (dokumentnummer ) Rosemount 3051: (dokumentnummer ) Rosemount 2051: (dokumentnummer ) 12

13 EC Declaration of Conformity No: DSI 1000 Rev. I We, Emerson Process Management Heath Place - Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England declare under our sole responsibility that the products, Primary Element Models 405 / 1195 / 1595 & Annubar Models 485 / 585 manufactured by, Rosemount / Dieterich Standard, Inc North 71 st Street Boulder, CO USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. As permitted by 97/23/EC, Annex 7, the authorized signatory for the legally binding declaration of conformity for Rosemount/Dieterich Standard, Inc. is Vice President of Quality, Timothy J. Layer. Timothy J. Layer (signature) Vice President, Quality 20-Oct-2011 (date of issue) File ID: DSI CE Marking Page 1 of 3 DSI 1000I-DoC 13

14 Schedule EC Declaration of Conformity DSI 1000 Rev. I Summary of Classifications PED Category Model/Range Group 1 Fluid Group 2 Fluid 585M # All Lines N/A SEP 585S # & 2500# All Lines III SEP MSL # All Lines N/A SEP MSR: 1500# & 2500# All Lines III SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 150# 1-1/2 I SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 300# & 600# 1-1/2 II I 1195, 3051SFP, 3095MFP: 1-1/2 Threaded & Welded II I DNF - 150# 1-1/4, 1-1/2 & 2 I SEP DNF - 300# 1-1/4, 1-1/2 & 2 II I DNF, DNT, & DNW: 600# 1-1/4, 1-1/2 & 2 II I Flanged 485/3051SFA/3095MFA: 1500# & 2500# All Lines II SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 150# 6 to 24 Line I SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 300# 6 to 24 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 600# 6 to 16 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 600# 18 to 24 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 150# 12 to 44 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 150# 46 to 72 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 300# 12 to 72 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 12 to 48 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 60 to 72 Line IV* III PED Directive (97/23/EC) Models: 405 / 485 / 585/ 1195 / 1595 QS Certificate of Assessment CE-0041-H-RMT USA IV* Flo Tap - 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 60" to 72" Line (Category IV Flo Tap will require a B1 Certificate for design examination and H1 Certificate for special surveillance) All other models: Sound Engineering Practice File ID: DSI CE Marking Page 2 of 3 DSI 1000I-DoC 14

15 Schedule EC Declaration of Conformity DSI 1000 Rev. I Pressure Equipment Directive (93/27/EC) Notified Body: Bureau Veritas UK Limited [Notified Body Number: 0041] Parklands, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE United Kingdom File ID: DSI CE Marking Page 3 of 3 DSI 1000I-DoC 15

16 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: DSI 1000 Rev. I Vi, Emerson Process Management Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produkterne Primærelement model 405/1195/1595 og Annubar model 485/585 der er fremstillet af Rosemount / Dieterich Standard, Inc North 71 st Street Boulder, CO USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Som tilladt i henhold til 97/23/EF, tillæg 7, er den bemyndigede underskriver for den juridisk bindende overensstemmelseserklæring for Rosemount/Dieterich Standard, Inc. Vice President of Quality, Timothy J. Layer. Vice President, Quality Timothy J. Layer 20. oktober 2011 (udstedelsesdato) Fil-id: DSI CE-mærkning Side 1 af3 DSI 1000_dan.docx 16

17 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring DSI 1000 Rev. I Oversigt over klassifikationer Model/område PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 585M 2500# alle ledninger - SEP 585S 1500# og 2500# alle ledninger III SEP MSL # alle ledninger - SEP MSR: 1500# og 2500# alle ledninger III SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 150# 1-1/2" I SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 300# & 600# 1-1/2" II I 1195, 3051SFP, 3095MFP: 1-1/2" gevindskåret og svejset II I DNF 150# 1-1/4", 1-1/2" og 2" I SEP DNF 300# 1-1/4", 1-1/2" og 2" II I DNF, DNT og DNW: 600# 1-1/4", 1-1/2" & 2" II I Med flanger 485/3051SFA/3095MFA: 1500# og 2500# alle ledninger II SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 150# 6" til 24" ledning I SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 300# 6" til 24" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 600# 6" til 16" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 600# 18" til 24" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 150# 12" til 44" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 150# 46" til 72" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 300# 12" til 72" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 12" til 48" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 60" til 72" ledning IV* III Trykudstyrsdirektivet PED (97/23/EF) Modellerne: 405 / 485 / 585/ 1195 / 1595 Vurderingscertifikat for kvalitetssystemer CE-0041-H-RMT USA IV* Flo Tap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 60" til 72" ledning (kategori IV Flo Tap kræver et B1-certifikat for konstruktionskontrol og et H1-certifikat for særlig kontrol) Alle andre modeller: God teknisk praksis Fil-id: DSI CE-mærkning Side 2 af3 DSI 1000_dan.docx 17

18 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring DSI 1000 Rev. I Bemyndiget organ i forhold til trykudstyrsdirektivet (93/27/EF): Bureau Veritas UK Limited [bemyndiget organ nummer: 0041] Parklands, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE England Fil-id: DSI CE-mærkning Side 3 af3 DSI 1000_dan.docx 18

19 19

20 , Rev FF Emerson Process Management Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (USA) (800) Tlf. (intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida USA Tlf Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf. +49 (8153) 9390 Fax +49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf. +86 (10) Fax +86 (10) Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Annubar, MultiVariable, Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc.

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure 4024750/10 IM-P402-44 AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere