Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning , Rev FF December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014"

Transkript

1 Rosemount 405 kompakt primærelement , Rev FF

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 405 (dokumentnummer ). Der er også adgang til en elektronisk udgave af manualen via Hvis primærelement 405 blev bestilt samlet til en Rosemount 3051S transmitter, er den nye enhed en Rosemount 3051SFC kompakt flowmåler. Se følgende installationsvejledning for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø: Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien (dokumentnummer ). Hvis primærelement 405 blev bestilt samlet til en Rosemount 3051S MultiVariable transmitter, er den nye enhed en Rosemount 3051SFC kompakt flowmåler. Se følgende installationsvejledning for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø: 3051S MultiVariable transmitter (dokument nummer ). ADVARSEL Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes pakninger, som er konstrueret til at forsegle den modsvarende flange, og O-ringe til at forsegle procesforbindelserne. Indholdsfortegnelse Placering af primærelement Primærelementets retning Installation af primærelement Produktcertificeringer

3 Tabel A, krav til lige rørløb (1) Uden udretningslamel Med udretningslamel (3) Trin 1: Placering af primærelement Installer 405 på den rette placering inden i rørforgreningen for at forebygge unøjagtige målinger forårsaget af flowforstyrrelser Tabel C, krav til lige rørløb (1) Opstrømsside (indgang) af primærelement Beta 0,40 0,50 0,65 Reduktionsrør Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Op til 10 hvirvel Drosselventil ( % åben) Nedstrømsside (udgang) af primærelement Tabel P krav til lige rør (1)(2) Opstrømsside (indgang) af primærelement Beta 0,40 0,50 0,65 Reduktionsrør Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Rørvalse Kugle-/skydeventil helt åben Nedstrømsside (udgang) af primærelement Opstrømsside (indgang) af primærelement Annubar -pitotrør til måling af gennemsnitshastighed følerstørrelse 1 I plan (4) Ikke i plan (4) Fra uregelmæssighed Fra udretningslamel Reduktionsrør Rørvalse Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Drosselventil ( % åben) Kugle-/skydeventil helt åben Nedstrømsside (udgang) af primærelement Kontakt en repræsentant for Emerson Process Management, hvis uregelmæssigheden ikke er opgivet. 2. Der henvises til ISO 5167 vedrørende anbefalede forbindelsesled, hvis der bruges flowreguleringer. 3. Brug en udretningslamel til at reducere den ønskede længde på det lige løb. 4. I plan betyder, at Annubar er i samme plan som vinkelstykket. Ikke i plan betyder, at stangen er vinkelret på opstrømsvinkelrørets plan. Se Figur 1 på side 4. 3

4 FLOW FLOW FLOW FLOW Bemærk Anbefalede længder angives i rørdiametre. Hvis der er længere lige rørløb tilgængelig, anbringes 405, så 80 % af rørløbet er opstrøms, og 20 % er nedstrøms. Der kan bruges flowstabilisatorer til at reducere den påkrævede længde lige rørløb, hvorved ydeevnen forbedres. Figur 1. Kompakt Annubar-flowmåler i plan og ikke i plan I plan Ikke i plan Bemærk Figurerne ovenfor viser kun placeringerne i plan og ikke i plan. Der henvises til Tabel 3 på side 3 for de anbefalede krav til lige rørløb. Vibrationsgrænser for Rosemount 405 produkter Godkendt ifølge IEC (2008) til område med generel anvendelse eller rørledning med lavt vibrationsniveau ( Hz testfrekvensområde, 0,15 mm maks. forskydningsamplitude, 20 m/s 2 accelerationsamplitude) (1). 1 Transmitterenhedens vægt og længde må ikke overskride 4,45 kg (9,8 lbs) og 218,44 mm (8,60 in.). 1. Det anbefales ikke at anvende temperaturtransmittere med kabinet i rustfrit stål sammen med primærelement med teknologi A ved applikationer med mekanisk vibration. 4

5 Trin 2: Primærelementets retning Primærelementet kan installeres i enhver position rundt om rørets omkreds, under forudsætning af at hullerne er anbragt korrekt til aftapning og udluftning. De optimale resultater for væske eller damp i en lodret rørledning opnås, når flowet går opad. Væske 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til væske Anbefalet zone Anbefalet zone 30 Ekstern montering Vandret montering til væske Lodret montering til væske FLOW FLOW 5

6 Gas 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til gas Lodret montering til gas Anbefalet zone Ekstern montering Vandret montering til gas Lodret montering til gas FLOW Flow FLOW 6

7 Damp 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til damp Anbefalet zone Anbefalet zone 30 Ekstern montering Vandret montering til damp Lodret montering til damp FLOW FLOW Bemærk Hvis 405A anvendes i dampapplikationer med DP-målinger på helt ned til 0,75 inh 2 O i de vandrette rør i situationer med lavt flow, bør det overvejes at montere primærelementet/ flowmåleren i den konfiguration, der betegnes topmontering til damp. 7

8 Topmontering til damp Topmontering til damp er en alternativ monteringsmetode til dampinstallationer, der kan bruges, hvis der er pladsbegrænsninger eller andre forhold, der skal tages højde for. Installationsmetoden er beregnet til applikationer, der i begrænset omfang kører med afbrydelser eller nedlukninger. Også ved anvendelse udendørs kan topmontering overflødiggøre behovet for varmesporing, hvis der strømmer damp ud. Direkte montering 405C, 405P og 405A Vandret topmontering til damp op til 204 C (400 F) Anbefalet zone Bemærk Hvis 405A anvendes i våde dampapplikationer, må flowmåleren ikke monteres direkte i lodret position. Hvis den monteres skråt for, vil der kunne undgås unøjagtige målinger pga. vand, der løber langs rørbunden. Ekstern montering op til 454 C (850 F) 405C, 405P og 405A 8

9 Bemærk Ved topmontering med en eksternt monteret transmitter skal der bruges nok impulsrør til at sprede procesvarmen, så transmitteren ikke bliver beskadiget. Forslag til topmonteringer: Ved damp op til 204 C (400 F) anvendes direkte montering, og ved damp op til 454 C (850 F) anvendes ekstern montering. Ved direkte montering skal den omgivende temperatur være under 38 C (100 F). Ved eksternt monterede installationer skal impulsrørføringen hælde en anelse opad fra instrumenttilslutningerne på det kompakte 405A Annubar-primærelement til krydsfittingerne, således at kondensvandet kan løbe tilbage i røret. Fra krydsfittingerne skal impulsrørføringen føres nedad til transmitteren og afløbsbenene. Transmitteren skal placeres under instrumenttilslutningerne på det kompakte 405A Annubar-primærelement. Ved anvendelse af teknologi C, P og A kan det, afhængig af de miljømæssige forhold, være nødvendigt at isolere monteringsbeslaget. 9

10 Trin 3: Installation af primærelement 1. Vend enheden i henhold til retningslinjerne i Primærelementets retning på side 5. Kontroller, at den flowpil, der er præget på 405 primærelementet, peger i samme retning som procesflowet. Bemærk Der medfølger som standard en ANSI # justeringsring ved bestilling af rørledninger på op til 8". Ved rørledninger på 10" og 12" skal justeringsringen bestilles separat (installationstilbehør). Hvis installationen kræver en DIN- eller JIS-justeringsring, skal den bestilles som ekstraudstyr. Kontakt en salgsrepræsentant for Emerson Process Management for at få yderligere oplysninger. Bemærk Installationen lettes ved at fastgøre pakningen på flangeoverfladen med små stykker tape. Kontroller, at pakningen eller tapen ikke stikker ind i røret. 2. Hvis der anvendes en justeringsring med gennemgående huller, så gå videre til Trin Sæt to tapbolte ind gennem flangehullerne modsat toppen på Anbring justeringsringen på 405-elementet (se Figur 2). 5. Sæt pakningerne i. 6. Sæt 405 ind mellem flangerne, så fordybningerne på justeringsringen kommer i berøring med de monterede tapbolte. Tapboltene skal være i berøring med justeringsringen i den fordybning, som er mærket med den rette flangeklassificering, for at sikre korrekt justering. 7. Monter de resterende tapbolte og møtrikker (stram med hånden). Kontroller, at tre tapbolte er i berøring med justeringsringen. 8. Smør tapboltene, og stram møtrikkerne i et krydsmønster til det rette moment ifølge lokale standarder. Trin 9-12 gælder, hvis der anvendes justeringsringe med gennemgående huller. 9. Anbring justeringsringen på 405-elementet (se Vandret montering til gas på side 6). 10. Sæt 405 ind mellem flangerne. a. Start på siden modsat 405-hovedet og drej justeringsringen, så radius svarende til justeringsringens markering passer til applikationens flangeklassificering. b. Sæt en tapbolt gennem både opstrøms- og nedstrømsflangerne, så ringen er i berøring med bolten. Dette vil sikre korrekt justering. 11. Gentag trin 10 vedr. monteringen af de resterende bolte, som er i berøring med justeringsringen. 12. Sæt pakningerne i. 13. Monter de resterende tapbolte og møtrikker (stram med hånden). Kontroller, at tre tapbolte er i berøring med justeringsringen. 14. Smør tapboltene, og stram møtrikkerne i et krydsmønster til det rette moment ifølge lokale standarder. 10

11 Bemærk Det anbefales at bruge standard 1 /16" fiberpakninger sammen med 405. Brug af andre pakninger kan risikere at forårsage et bias-skift i målingen. Anbefalede retningslinjer vedr. isolering Vedr. flowmålere med indbygget temperaturmontering: Det anbefales at isolere måleren, når forskellen mellem procestemperaturen og den omgivende temperatur er højere end 16,7 C (30 F). 1. Vedr. ledningsstørrelser på 15 mm ( 1 /2 in.) til 100 mm (4 in.) anbefales det at have 100 mm (4 in.) isolering med en R-faktor på mindst 4, Vedr. ledningsstørrelser på 150 mm (6 in.) til 300 mm (12 in.) anbefales det at have 125 mm (5 in.) isolering med en R-faktor på mindst 4,35. Den fulde tykkelse, som angivet ovenfor, er ikke nødvendig for hele flowmåleren, men kræves som minimum for selve temperaturfølerområdet. Isolering er nødvendig for at overholde den nøjagtige angivne temperatur. Der bør kun anvendes isolering op til halsen; isoleringen må ikke dække transmitteren. Figur 2. Installation af Rosemount 405 A 405 (1) (2) TRANSMITTER G F STUD B ALIGNMENT RING EXISTING PIPE 405 (1) ASSEMBLY C WITH FLANGE A B ALIGNMENT RING NUT A. Rosemount 405 (1) 1 B. Justeringsring C. Eksisterende rørsamling med flange D. Møtrik D E (2) GASKET E. Pakning F. Tapbolt G. Transmitter (2)2 1. Denne installationstegning gælder for både 405C, 405P og 405A. 2. Installationstegningen gælder for Rosemount 3051S, Rosemount 3051S MultiVariable, Rosemount 3051 og Rosemount 2051 transmittere. Se følgende dokumenter angående installationsvejledning til transmitterne. Rosemount 3051S MultiVariable transmitter: dokumentnummer Rosemount 3051S: dokumentnummer Rosemount 3051: dokumentnummer Rosemount 2051: dokumentnummer

12 Produktcertificeringer Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. - Chanhassen, Minnesota USA Rosemount DP Flow Design and Operations Boulder, Colorado, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Emerson Beijing Instrument Co., Ltd Beijing, Kina Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på Rosemounts hjemmeside på En papirkopi kan fås ved at kontakte det lokale salgskontor. Europæisk direktiv om trykbærende udstyr (trykudstyrsdirektivet) (97/23/EF) 405 kompakt primærelement God teknisk praksis Tryktransmitter Se tilhørende installationsvejledning for tryktransmitter Certifikater vedr. farlig placering For informationer om certificering af elektronikprodukter, se installationsvejledningen for den relevante transmitter: Rosemount 3051SMV: (dokumentnummer ) Rosemount 3051S: (dokumentnummer ) Rosemount 3051: (dokumentnummer ) Rosemount 2051: (dokumentnummer ) 12

13 EC Declaration of Conformity No: DSI 1000 Rev. I We, Emerson Process Management Heath Place - Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England declare under our sole responsibility that the products, Primary Element Models 405 / 1195 / 1595 & Annubar Models 485 / 585 manufactured by, Rosemount / Dieterich Standard, Inc North 71 st Street Boulder, CO USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. As permitted by 97/23/EC, Annex 7, the authorized signatory for the legally binding declaration of conformity for Rosemount/Dieterich Standard, Inc. is Vice President of Quality, Timothy J. Layer. Timothy J. Layer (signature) Vice President, Quality 20-Oct-2011 (date of issue) File ID: DSI CE Marking Page 1 of 3 DSI 1000I-DoC 13

14 Schedule EC Declaration of Conformity DSI 1000 Rev. I Summary of Classifications PED Category Model/Range Group 1 Fluid Group 2 Fluid 585M # All Lines N/A SEP 585S # & 2500# All Lines III SEP MSL # All Lines N/A SEP MSR: 1500# & 2500# All Lines III SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 150# 1-1/2 I SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 300# & 600# 1-1/2 II I 1195, 3051SFP, 3095MFP: 1-1/2 Threaded & Welded II I DNF - 150# 1-1/4, 1-1/2 & 2 I SEP DNF - 300# 1-1/4, 1-1/2 & 2 II I DNF, DNT, & DNW: 600# 1-1/4, 1-1/2 & 2 II I Flanged 485/3051SFA/3095MFA: 1500# & 2500# All Lines II SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 150# 6 to 24 Line I SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 300# 6 to 24 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 600# 6 to 16 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 600# 18 to 24 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 150# 12 to 44 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 150# 46 to 72 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 300# 12 to 72 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 12 to 48 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 60 to 72 Line IV* III PED Directive (97/23/EC) Models: 405 / 485 / 585/ 1195 / 1595 QS Certificate of Assessment CE-0041-H-RMT USA IV* Flo Tap - 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 60" to 72" Line (Category IV Flo Tap will require a B1 Certificate for design examination and H1 Certificate for special surveillance) All other models: Sound Engineering Practice File ID: DSI CE Marking Page 2 of 3 DSI 1000I-DoC 14

15 Schedule EC Declaration of Conformity DSI 1000 Rev. I Pressure Equipment Directive (93/27/EC) Notified Body: Bureau Veritas UK Limited [Notified Body Number: 0041] Parklands, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE United Kingdom File ID: DSI CE Marking Page 3 of 3 DSI 1000I-DoC 15

16 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: DSI 1000 Rev. I Vi, Emerson Process Management Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produkterne Primærelement model 405/1195/1595 og Annubar model 485/585 der er fremstillet af Rosemount / Dieterich Standard, Inc North 71 st Street Boulder, CO USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Som tilladt i henhold til 97/23/EF, tillæg 7, er den bemyndigede underskriver for den juridisk bindende overensstemmelseserklæring for Rosemount/Dieterich Standard, Inc. Vice President of Quality, Timothy J. Layer. Vice President, Quality Timothy J. Layer 20. oktober 2011 (udstedelsesdato) Fil-id: DSI CE-mærkning Side 1 af3 DSI 1000_dan.docx 16

17 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring DSI 1000 Rev. I Oversigt over klassifikationer Model/område PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 585M 2500# alle ledninger - SEP 585S 1500# og 2500# alle ledninger III SEP MSL # alle ledninger - SEP MSR: 1500# og 2500# alle ledninger III SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 150# 1-1/2" I SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 300# & 600# 1-1/2" II I 1195, 3051SFP, 3095MFP: 1-1/2" gevindskåret og svejset II I DNF 150# 1-1/4", 1-1/2" og 2" I SEP DNF 300# 1-1/4", 1-1/2" og 2" II I DNF, DNT og DNW: 600# 1-1/4", 1-1/2" & 2" II I Med flanger 485/3051SFA/3095MFA: 1500# og 2500# alle ledninger II SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 150# 6" til 24" ledning I SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 300# 6" til 24" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 600# 6" til 16" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 600# 18" til 24" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 150# 12" til 44" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 150# 46" til 72" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 300# 12" til 72" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 12" til 48" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 60" til 72" ledning IV* III Trykudstyrsdirektivet PED (97/23/EF) Modellerne: 405 / 485 / 585/ 1195 / 1595 Vurderingscertifikat for kvalitetssystemer CE-0041-H-RMT USA IV* Flo Tap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 60" til 72" ledning (kategori IV Flo Tap kræver et B1-certifikat for konstruktionskontrol og et H1-certifikat for særlig kontrol) Alle andre modeller: God teknisk praksis Fil-id: DSI CE-mærkning Side 2 af3 DSI 1000_dan.docx 17

18 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring DSI 1000 Rev. I Bemyndiget organ i forhold til trykudstyrsdirektivet (93/27/EF): Bureau Veritas UK Limited [bemyndiget organ nummer: 0041] Parklands, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE England Fil-id: DSI CE-mærkning Side 3 af3 DSI 1000_dan.docx 18

19 19

20 , Rev FF Emerson Process Management Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (USA) (800) Tlf. (intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida USA Tlf Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf. +49 (8153) 9390 Fax +49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf. +86 (10) Fax +86 (10) Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Annubar, MultiVariable, Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc.

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Installationsvejledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Start Trin 1: Placering af måleføler Trin 2: Orientering af måleføler Trin 3: Installation af måleføler

Læs mere

Rosemount 585 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning 00825-0208-4585, Rev. BA Oktober 2014

Rosemount 585 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning 00825-0208-4585, Rev. BA Oktober 2014 Rosemount 585 Annubar FloTapsamling med flange Installationsvejledning 008250208585, Rev. BA Oktober 201 Installationsvejledning Oktober 201 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning , rev. FA Januar 2015

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning , rev. FA Januar 2015 Rosemount 85 Annubar FloTapsamling med flange 00825008809, rev. FA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 85 Annubar. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling Installationsvejledning 00825-0308-809, Rev EA Pak-Lok 85 Annubar Rosemount 85 Annubar Pak-Lok-samling Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Påsvejsning af monteringsbeslag

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flange-Lok-samling. Installationsvejledning , Rev EA September 2015

Rosemount 485 Annubar Flange-Lok-samling. Installationsvejledning , Rev EA September 2015 Rosemount 85 Annubar FlangeLoksamling Installationsvejledning 008250208809, Rev EA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 85 Annubar FlangeLoksamling.

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Pak-Lok-samling

Rosemount 285 Annubar Pak-Lok-samling Vejledning til hurtig installation 0025-010-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar Pak-Lok-samling Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor hul i røret Trin 3: Svejs monteringsbeslag

Læs mere

Rosemount 585 Annubar med flanger

Rosemount 585 Annubar med flanger Vejledning til hurtig installation 00825-0108-585, Rev. AA 585 Annubar med flanger Rosemount 585 Annubar med flanger Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Monter og kontroller

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Generel vejledning i håndtering og installation af Rosemount 1199 tætningssystemer

Generel vejledning i håndtering og installation af Rosemount 1199 tætningssystemer Installationsvejledning August 2011 Rosemount 1199 Generel vejledning i håndtering og installation af Rosemount 1199 tætningssystemer Start Introduktion Forord Håndtering generelt: Et overblik Mekanisk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Maskin Dokumentation

Maskin Dokumentation Maskin Dokumentation BELKI Olieseparator type 60S Indhold Teknisk dossier: Maskinbeskrivelse 3 Maskindata 4 Maskinskitse 5 Stykliste 6 El-diagrammer 7 Brugsanvisning: Funktionsbeskrivelse 8 Før opstarten

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk August 2015 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser.

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. Produktblad QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. SmartLet monteret i våddrumspanel SmartLet til udvendig monteringg SmartLet til planforsænket montering

Læs mere

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Brugsvejledning P/N 1004399, Rev. H Marts 2005 Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Installationsvejledning 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Micro Motion

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU ved Jakob Nittegaard E-mail: jnit@teknologisk.dk AGENDA 1. Historisk tilbageblik 2. Korte facts det nye ATEX Direktiv a) Ændringer for Notified Bodies

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Termostater MBC 8000 og MBC 8100

Termostater MBC 8000 og MBC 8100 Datablad Termostater MBC 8000 og Termostaterne MBC 8000 og er beregnet til brug inden for tung industri og søfart, hvor plads og pålidelighed er de vigtigste egenskaber. har alle internationale søfartsgodkendelser.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere