Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning , Rev FF December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014"

Transkript

1 Rosemount 405 kompakt primærelement , Rev FF

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til 405 (dokumentnummer ). Der er også adgang til en elektronisk udgave af manualen via Hvis primærelement 405 blev bestilt samlet til en Rosemount 3051S transmitter, er den nye enhed en Rosemount 3051SFC kompakt flowmåler. Se følgende installationsvejledning for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø: Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien (dokumentnummer ). Hvis primærelement 405 blev bestilt samlet til en Rosemount 3051S MultiVariable transmitter, er den nye enhed en Rosemount 3051SFC kompakt flowmåler. Se følgende installationsvejledning for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø: 3051S MultiVariable transmitter (dokument nummer ). ADVARSEL Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes pakninger, som er konstrueret til at forsegle den modsvarende flange, og O-ringe til at forsegle procesforbindelserne. Indholdsfortegnelse Placering af primærelement Primærelementets retning Installation af primærelement Produktcertificeringer

3 Tabel A, krav til lige rørløb (1) Uden udretningslamel Med udretningslamel (3) Trin 1: Placering af primærelement Installer 405 på den rette placering inden i rørforgreningen for at forebygge unøjagtige målinger forårsaget af flowforstyrrelser Tabel C, krav til lige rørløb (1) Opstrømsside (indgang) af primærelement Beta 0,40 0,50 0,65 Reduktionsrør Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Op til 10 hvirvel Drosselventil ( % åben) Nedstrømsside (udgang) af primærelement Tabel P krav til lige rør (1)(2) Opstrømsside (indgang) af primærelement Beta 0,40 0,50 0,65 Reduktionsrør Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Rørvalse Kugle-/skydeventil helt åben Nedstrømsside (udgang) af primærelement Opstrømsside (indgang) af primærelement Annubar -pitotrør til måling af gennemsnitshastighed følerstørrelse 1 I plan (4) Ikke i plan (4) Fra uregelmæssighed Fra udretningslamel Reduktionsrør Rørvalse Enkelt 90 vinkel eller T To eller flere 90 vinkler på samme flade To eller flere 90 vinkler på forskellige flader Drosselventil ( % åben) Kugle-/skydeventil helt åben Nedstrømsside (udgang) af primærelement Kontakt en repræsentant for Emerson Process Management, hvis uregelmæssigheden ikke er opgivet. 2. Der henvises til ISO 5167 vedrørende anbefalede forbindelsesled, hvis der bruges flowreguleringer. 3. Brug en udretningslamel til at reducere den ønskede længde på det lige løb. 4. I plan betyder, at Annubar er i samme plan som vinkelstykket. Ikke i plan betyder, at stangen er vinkelret på opstrømsvinkelrørets plan. Se Figur 1 på side 4. 3

4 FLOW FLOW FLOW FLOW Bemærk Anbefalede længder angives i rørdiametre. Hvis der er længere lige rørløb tilgængelig, anbringes 405, så 80 % af rørløbet er opstrøms, og 20 % er nedstrøms. Der kan bruges flowstabilisatorer til at reducere den påkrævede længde lige rørløb, hvorved ydeevnen forbedres. Figur 1. Kompakt Annubar-flowmåler i plan og ikke i plan I plan Ikke i plan Bemærk Figurerne ovenfor viser kun placeringerne i plan og ikke i plan. Der henvises til Tabel 3 på side 3 for de anbefalede krav til lige rørløb. Vibrationsgrænser for Rosemount 405 produkter Godkendt ifølge IEC (2008) til område med generel anvendelse eller rørledning med lavt vibrationsniveau ( Hz testfrekvensområde, 0,15 mm maks. forskydningsamplitude, 20 m/s 2 accelerationsamplitude) (1). 1 Transmitterenhedens vægt og længde må ikke overskride 4,45 kg (9,8 lbs) og 218,44 mm (8,60 in.). 1. Det anbefales ikke at anvende temperaturtransmittere med kabinet i rustfrit stål sammen med primærelement med teknologi A ved applikationer med mekanisk vibration. 4

5 Trin 2: Primærelementets retning Primærelementet kan installeres i enhver position rundt om rørets omkreds, under forudsætning af at hullerne er anbragt korrekt til aftapning og udluftning. De optimale resultater for væske eller damp i en lodret rørledning opnås, når flowet går opad. Væske 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til væske Anbefalet zone Anbefalet zone 30 Ekstern montering Vandret montering til væske Lodret montering til væske FLOW FLOW 5

6 Gas 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til gas Lodret montering til gas Anbefalet zone Ekstern montering Vandret montering til gas Lodret montering til gas FLOW Flow FLOW 6

7 Damp 405C, 405P og 405A Direkte montering Vandret montering til damp Anbefalet zone Anbefalet zone 30 Ekstern montering Vandret montering til damp Lodret montering til damp FLOW FLOW Bemærk Hvis 405A anvendes i dampapplikationer med DP-målinger på helt ned til 0,75 inh 2 O i de vandrette rør i situationer med lavt flow, bør det overvejes at montere primærelementet/ flowmåleren i den konfiguration, der betegnes topmontering til damp. 7

8 Topmontering til damp Topmontering til damp er en alternativ monteringsmetode til dampinstallationer, der kan bruges, hvis der er pladsbegrænsninger eller andre forhold, der skal tages højde for. Installationsmetoden er beregnet til applikationer, der i begrænset omfang kører med afbrydelser eller nedlukninger. Også ved anvendelse udendørs kan topmontering overflødiggøre behovet for varmesporing, hvis der strømmer damp ud. Direkte montering 405C, 405P og 405A Vandret topmontering til damp op til 204 C (400 F) Anbefalet zone Bemærk Hvis 405A anvendes i våde dampapplikationer, må flowmåleren ikke monteres direkte i lodret position. Hvis den monteres skråt for, vil der kunne undgås unøjagtige målinger pga. vand, der løber langs rørbunden. Ekstern montering op til 454 C (850 F) 405C, 405P og 405A 8

9 Bemærk Ved topmontering med en eksternt monteret transmitter skal der bruges nok impulsrør til at sprede procesvarmen, så transmitteren ikke bliver beskadiget. Forslag til topmonteringer: Ved damp op til 204 C (400 F) anvendes direkte montering, og ved damp op til 454 C (850 F) anvendes ekstern montering. Ved direkte montering skal den omgivende temperatur være under 38 C (100 F). Ved eksternt monterede installationer skal impulsrørføringen hælde en anelse opad fra instrumenttilslutningerne på det kompakte 405A Annubar-primærelement til krydsfittingerne, således at kondensvandet kan løbe tilbage i røret. Fra krydsfittingerne skal impulsrørføringen føres nedad til transmitteren og afløbsbenene. Transmitteren skal placeres under instrumenttilslutningerne på det kompakte 405A Annubar-primærelement. Ved anvendelse af teknologi C, P og A kan det, afhængig af de miljømæssige forhold, være nødvendigt at isolere monteringsbeslaget. 9

10 Trin 3: Installation af primærelement 1. Vend enheden i henhold til retningslinjerne i Primærelementets retning på side 5. Kontroller, at den flowpil, der er præget på 405 primærelementet, peger i samme retning som procesflowet. Bemærk Der medfølger som standard en ANSI # justeringsring ved bestilling af rørledninger på op til 8". Ved rørledninger på 10" og 12" skal justeringsringen bestilles separat (installationstilbehør). Hvis installationen kræver en DIN- eller JIS-justeringsring, skal den bestilles som ekstraudstyr. Kontakt en salgsrepræsentant for Emerson Process Management for at få yderligere oplysninger. Bemærk Installationen lettes ved at fastgøre pakningen på flangeoverfladen med små stykker tape. Kontroller, at pakningen eller tapen ikke stikker ind i røret. 2. Hvis der anvendes en justeringsring med gennemgående huller, så gå videre til Trin Sæt to tapbolte ind gennem flangehullerne modsat toppen på Anbring justeringsringen på 405-elementet (se Figur 2). 5. Sæt pakningerne i. 6. Sæt 405 ind mellem flangerne, så fordybningerne på justeringsringen kommer i berøring med de monterede tapbolte. Tapboltene skal være i berøring med justeringsringen i den fordybning, som er mærket med den rette flangeklassificering, for at sikre korrekt justering. 7. Monter de resterende tapbolte og møtrikker (stram med hånden). Kontroller, at tre tapbolte er i berøring med justeringsringen. 8. Smør tapboltene, og stram møtrikkerne i et krydsmønster til det rette moment ifølge lokale standarder. Trin 9-12 gælder, hvis der anvendes justeringsringe med gennemgående huller. 9. Anbring justeringsringen på 405-elementet (se Vandret montering til gas på side 6). 10. Sæt 405 ind mellem flangerne. a. Start på siden modsat 405-hovedet og drej justeringsringen, så radius svarende til justeringsringens markering passer til applikationens flangeklassificering. b. Sæt en tapbolt gennem både opstrøms- og nedstrømsflangerne, så ringen er i berøring med bolten. Dette vil sikre korrekt justering. 11. Gentag trin 10 vedr. monteringen af de resterende bolte, som er i berøring med justeringsringen. 12. Sæt pakningerne i. 13. Monter de resterende tapbolte og møtrikker (stram med hånden). Kontroller, at tre tapbolte er i berøring med justeringsringen. 14. Smør tapboltene, og stram møtrikkerne i et krydsmønster til det rette moment ifølge lokale standarder. 10

11 Bemærk Det anbefales at bruge standard 1 /16" fiberpakninger sammen med 405. Brug af andre pakninger kan risikere at forårsage et bias-skift i målingen. Anbefalede retningslinjer vedr. isolering Vedr. flowmålere med indbygget temperaturmontering: Det anbefales at isolere måleren, når forskellen mellem procestemperaturen og den omgivende temperatur er højere end 16,7 C (30 F). 1. Vedr. ledningsstørrelser på 15 mm ( 1 /2 in.) til 100 mm (4 in.) anbefales det at have 100 mm (4 in.) isolering med en R-faktor på mindst 4, Vedr. ledningsstørrelser på 150 mm (6 in.) til 300 mm (12 in.) anbefales det at have 125 mm (5 in.) isolering med en R-faktor på mindst 4,35. Den fulde tykkelse, som angivet ovenfor, er ikke nødvendig for hele flowmåleren, men kræves som minimum for selve temperaturfølerområdet. Isolering er nødvendig for at overholde den nøjagtige angivne temperatur. Der bør kun anvendes isolering op til halsen; isoleringen må ikke dække transmitteren. Figur 2. Installation af Rosemount 405 A 405 (1) (2) TRANSMITTER G F STUD B ALIGNMENT RING EXISTING PIPE 405 (1) ASSEMBLY C WITH FLANGE A B ALIGNMENT RING NUT A. Rosemount 405 (1) 1 B. Justeringsring C. Eksisterende rørsamling med flange D. Møtrik D E (2) GASKET E. Pakning F. Tapbolt G. Transmitter (2)2 1. Denne installationstegning gælder for både 405C, 405P og 405A. 2. Installationstegningen gælder for Rosemount 3051S, Rosemount 3051S MultiVariable, Rosemount 3051 og Rosemount 2051 transmittere. Se følgende dokumenter angående installationsvejledning til transmitterne. Rosemount 3051S MultiVariable transmitter: dokumentnummer Rosemount 3051S: dokumentnummer Rosemount 3051: dokumentnummer Rosemount 2051: dokumentnummer

12 Produktcertificeringer Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. - Chanhassen, Minnesota USA Rosemount DP Flow Design and Operations Boulder, Colorado, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Wessling, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Emerson Beijing Instrument Co., Ltd Beijing, Kina Informationer om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på Rosemounts hjemmeside på En papirkopi kan fås ved at kontakte det lokale salgskontor. Europæisk direktiv om trykbærende udstyr (trykudstyrsdirektivet) (97/23/EF) 405 kompakt primærelement God teknisk praksis Tryktransmitter Se tilhørende installationsvejledning for tryktransmitter Certifikater vedr. farlig placering For informationer om certificering af elektronikprodukter, se installationsvejledningen for den relevante transmitter: Rosemount 3051SMV: (dokumentnummer ) Rosemount 3051S: (dokumentnummer ) Rosemount 3051: (dokumentnummer ) Rosemount 2051: (dokumentnummer ) 12

13 EC Declaration of Conformity No: DSI 1000 Rev. I We, Emerson Process Management Heath Place - Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England declare under our sole responsibility that the products, Primary Element Models 405 / 1195 / 1595 & Annubar Models 485 / 585 manufactured by, Rosemount / Dieterich Standard, Inc North 71 st Street Boulder, CO USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. As permitted by 97/23/EC, Annex 7, the authorized signatory for the legally binding declaration of conformity for Rosemount/Dieterich Standard, Inc. is Vice President of Quality, Timothy J. Layer. Timothy J. Layer (signature) Vice President, Quality 20-Oct-2011 (date of issue) File ID: DSI CE Marking Page 1 of 3 DSI 1000I-DoC 13

14 Schedule EC Declaration of Conformity DSI 1000 Rev. I Summary of Classifications PED Category Model/Range Group 1 Fluid Group 2 Fluid 585M # All Lines N/A SEP 585S # & 2500# All Lines III SEP MSL # All Lines N/A SEP MSR: 1500# & 2500# All Lines III SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 150# 1-1/2 I SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 300# & 600# 1-1/2 II I 1195, 3051SFP, 3095MFP: 1-1/2 Threaded & Welded II I DNF - 150# 1-1/4, 1-1/2 & 2 I SEP DNF - 300# 1-1/4, 1-1/2 & 2 II I DNF, DNT, & DNW: 600# 1-1/4, 1-1/2 & 2 II I Flanged 485/3051SFA/3095MFA: 1500# & 2500# All Lines II SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 150# 6 to 24 Line I SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 300# 6 to 24 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 600# 6 to 16 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 2 600# 18 to 24 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 150# 12 to 44 Line II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 150# 46 to 72 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 300# 12 to 72 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 12 to 48 Line III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 60 to 72 Line IV* III PED Directive (97/23/EC) Models: 405 / 485 / 585/ 1195 / 1595 QS Certificate of Assessment CE-0041-H-RMT USA IV* Flo Tap - 485/3051SFA/3095MFA: Sensor Size 3 600# 60" to 72" Line (Category IV Flo Tap will require a B1 Certificate for design examination and H1 Certificate for special surveillance) All other models: Sound Engineering Practice File ID: DSI CE Marking Page 2 of 3 DSI 1000I-DoC 14

15 Schedule EC Declaration of Conformity DSI 1000 Rev. I Pressure Equipment Directive (93/27/EC) Notified Body: Bureau Veritas UK Limited [Notified Body Number: 0041] Parklands, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE United Kingdom File ID: DSI CE Marking Page 3 of 3 DSI 1000I-DoC 15

16 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: DSI 1000 Rev. I Vi, Emerson Process Management Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produkterne Primærelement model 405/1195/1595 og Annubar model 485/585 der er fremstillet af Rosemount / Dieterich Standard, Inc North 71 st Street Boulder, CO USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Som tilladt i henhold til 97/23/EF, tillæg 7, er den bemyndigede underskriver for den juridisk bindende overensstemmelseserklæring for Rosemount/Dieterich Standard, Inc. Vice President of Quality, Timothy J. Layer. Vice President, Quality Timothy J. Layer 20. oktober 2011 (udstedelsesdato) Fil-id: DSI CE-mærkning Side 1 af3 DSI 1000_dan.docx 16

17 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring DSI 1000 Rev. I Oversigt over klassifikationer Model/område PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 585M 2500# alle ledninger - SEP 585S 1500# og 2500# alle ledninger III SEP MSL # alle ledninger - SEP MSR: 1500# og 2500# alle ledninger III SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 150# 1-1/2" I SEP 1195, 3051SFP, 3095MFP: 300# & 600# 1-1/2" II I 1195, 3051SFP, 3095MFP: 1-1/2" gevindskåret og svejset II I DNF 150# 1-1/4", 1-1/2" og 2" I SEP DNF 300# 1-1/4", 1-1/2" og 2" II I DNF, DNT og DNW: 600# 1-1/4", 1-1/2" & 2" II I Med flanger 485/3051SFA/3095MFA: 1500# og 2500# alle ledninger II SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 150# 6" til 24" ledning I SEP FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 300# 6" til 24" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 600# 6" til 16" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 2 600# 18" til 24" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 150# 12" til 44" ledning II I FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 150# 46" til 72" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 300# 12" til 72" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 12" til 48" ledning III II FloTap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 60" til 72" ledning IV* III Trykudstyrsdirektivet PED (97/23/EF) Modellerne: 405 / 485 / 585/ 1195 / 1595 Vurderingscertifikat for kvalitetssystemer CE-0041-H-RMT USA IV* Flo Tap 485/3051SFA/3095MFA: Følerstørrelse 3 600# 60" til 72" ledning (kategori IV Flo Tap kræver et B1-certifikat for konstruktionskontrol og et H1-certifikat for særlig kontrol) Alle andre modeller: God teknisk praksis Fil-id: DSI CE-mærkning Side 2 af3 DSI 1000_dan.docx 17

18 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring DSI 1000 Rev. I Bemyndiget organ i forhold til trykudstyrsdirektivet (93/27/EF): Bureau Veritas UK Limited [bemyndiget organ nummer: 0041] Parklands, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE England Fil-id: DSI CE-mærkning Side 3 af3 DSI 1000_dan.docx 18

19 19

20 , Rev FF Emerson Process Management Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (USA) (800) Tlf. (intl.) +1 (952) Fax +1 (952) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida USA Tlf Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf. +49 (8153) 9390 Fax +49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf. +86 (10) Fax +86 (10) Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Annubar, MultiVariable, Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc.

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort tilgangsdæksel Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher neddelere i 1981

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Vandtæt Badeværelses TV

Vandtæt Badeværelses TV Vandtæt Badeværelses TV 1 Luksuriøs tilføjelse til dit badeværelse... den vandtætte fladskærm Designet af et luksuriøst badeværelse behøver ikke stoppe ved den store bruseniche, spabadet eller granitgulvet.

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Centralstøvsuger Installationsvejledning

Centralstøvsuger Installationsvejledning Centralstøvsuger Installationsvejledning Tillykke med købet af dit nye rørsystem Du har købt et af de bedste centralstøvsugersystemer på markedet. Rørsystemet har den optimale diameter (42 mm i diameter)

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Kom godt i gang med Tobii CEye

Kom godt i gang med Tobii CEye Kom godt i gang-vejledning Kom godt i gang med Tobii CEye Celebrating Communication Kom godt i gang-vejledning til Tobii CEye Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes. Besøg Tobiis

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere