70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7"

Transkript

1 70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 Den 1.oktober 2008 Fylder linie 6 & 7 70 år.

2 HUSK AT DU GERNE MÅ GEMME HÆFTET PÅ DIN EGEN COMPUTER, PRINTE DEM UD TIL EGET BRUG - MEN DU MÅ IKKE BRUGE DEM TIL OFFENTLIG FREM- VISNING ( HJEMMESIDER, BLADE, BØGER OSV ) I HEN- HOLD TIL LOVEN OM OPHAVSRETTEN / COPYRIGHT Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig pr. 2

3 Århus Sporvejes Linie 6 og 7 fylder 70 år. Den 1. oktober Først lidt forhistorie: En kreds af fremsynede folk i den gamle landsby Vejlby, og på Vejlby Fed der i disse år var under kraftig udbygning med tilflyttere fra selve Århus By, mente at man godt kunne bruge en rutebil-rute til Århus, da mange i området følte sig dårlig betjent af jernbanen, som havde stationen liggende rigelig langt fra de mest befolkede områder. Kredsen af de fremsynede folk i Vejlby bestod af: Vognmændene Søren Andreasen Schmidt og Jens Jensen, bødkermester P. Heigendorff, Plejer A.C. Andersen og smedemester H.V. Skov, oprettede i 1920 I/S Vejlby-Riisskov Omnibusselskab, ruten fik koncessionen for 5 år og startede den 23.marts Ruten gik fra Villa Rolighed på Vejlby Fed til Bispetorvet, man anskaffede en enkelt stor amerikansk GMC rutebil, med faste ringe. Dengang ofte omtalt som Omnibilen. Inden et år blev kørslen udvidet med endnu en rute til selve Vejlby Vejlby-Riis skov-aarhus første rutebil 3 denne rute gik fra vognmand Søren Schmidts bolig og indtil Bispetorv, og man anskaffede sig endnu en rutebil denne gang en lidt mindre type med luftgummiringe. Det viste sig at de to rute blev en stor succes og særlig den der kørte til Vejlby Fed, og i sommerperioden blev den lagt om af selve Riis skov således at man også kunne betjene skovens gæste, mod at betale en afgift på 500 kr. til vedligeholdelse af vejen igennem skoven og med et krav om at hastigheden skulle holdes ned

4 på max. 15 km. Igennem skoven. Endnu engang var det nødvendigt at udvide med en ny rutebil også denne gang valgte man at anskaffe sig en mindre med luftgummiringe, de gav en behageligere kørsel, og så var i øvrig også billigere i afgift end biler med fast gummi Mindre Rutebil fra Vejlby-Riisskov-Ruten ført i 1920erne. (Billedet stammer fra C.B. Christensen) Den forsatte udvikling gjorde også andre vognmænd interesseret i at drive en rutebil rute Her kan nævnes vognmand Aksel Henry Hjort-Jensen forsøgte sig i med en konkurrerende rute fra Aarhus Riisskovs villakvarter, Vejlby sogneråd pålagde ham at stoppede ruten ved udgangen af Men allerede i 1924 et år efter var der en anden vognmand C.B. Christensen der forsøgte at etablerer endnu en rutebilrute til Fedet, men det fik Omnibusselskabet også sat en stopper for, man udvidede ruten på fedet, endestationen blev flyttet fra Rolighedsvej til Villa FRI ved Fortevej. Omkring samme tid gik selskabet over anskaffelse af den Franske Renaultbus og fik 3 stk. frem til 1926 således at man både udvidede og moderniserede bilparken. Men rutens succes gav problemer, som siden hen blev en alvorlig trussel mod Omnibusselskabet forsatte eksistens. Idet at jernbane gjorde alt hvad den kunne for at lokke passagerne fra området over i toget, det gjorde man bl.a. ved at indsætte nogle af de første motorvogne i et nyt nærbane tog og oprettede flere stoppesteder, der var en direkte konkurrence med Rutebilerne, 4

5 men Omnibus-selskabet valgte i 1927 at udvide ruten ad Nordre Strandvej til Strandbyvej samtidig med udvidede man også antallet af afgange. Den øgende konkurrence gjorde omtrent samtidig at man besluttede at opløse Omnibusselskabet. Vognmand Søren Andreasen Schmidt og hans søn Rasmus Ingemann Schmidt som hidtil havde kørt som chauffør på ruten overtog ruten. Man havde således overlevet de først anslag på rutens eksistens vognmand Schmidt kom med flere forbedringer i 1928 anskaffede han sig den første amerikansk REO rutebil som det viste sig at blive hans fortrukne fabrikat, Schmidt anskaffede da også en dansk bygget Triangel fra 1927 der oprindelig havde haft en åben bagperron, og det er måske en brugt bus fra Christiansbjerg Frederiksbjerg ruten som Århus Sporveje havde overtaget i Schmidt udvidede igen ruten nu helt ud til Sejers alle samtidig med at man inde i Aarhus flyttede rutebilstationen fra Bispetorvet til Amtmandstoften (Ny Banegårdsgade der hvor rutebilstationen ligger i dag). Schmidt prøvede også andre bustyper bl.a. Bedford i 1932 men vendte tilbage til den amerikanske REO i Og i 1933 begyndte det for alvor at give problemer, da der i mellemtiden var kommet en Socialdemokratisk regering til magten, som havde et klart program om det offentliges overtagelse af store dele af rutebildriften i landet. Så da koncessionen samme år skulle forlænges, viste det sig, at der også var andre interesseret i ruten, der efterhånden havde udviklet sig til en af landets bedste ruter, med de allerfleste passager. Århus Sporveje ville også gerne byde ind på ruten, men det viste sig hurtigt at sporvejene ikke havde penge nok til en overtagelse. Men det offentlige ønskede stadig at overtage ruten. Det fik Schmidt til at indgå forhandlinger med den største og værste konkurrent statsbanerne, der på det tidspunkt var begyndt en aggressiv overtagelses-politik af mindre private rutebilruter, Schmidt sagde til statsbanerne at de kunne overtage ruten hvis de ville overtage rutens materiel til vurderingsprisen og sikre hans søn en fast stilling i etaten. 5

6 Ingen af de tilbud førte til noget i første om gang på grund af modstand fra Vejlby sogneråd. Men statsbanernes interesse for ruten var vagt, i det de ønskede at få stækket den besværlige konkurrent, så der blev rejst politiks krav om forringelser af ruten hvis de fik koncessionen. Århus kommune havde fremsendt et forslag på at ruten skulle afkortes ved Marienlund og passagerne så skulle tvinges over i sporvognene, men kom ikke med noget tilbud på overtagelse af ruten. Men statsbanerne tilbød at overtage ruten, og fik de den ikke, ville de stille krav om at rutebilerne skulle forbydes at optage passagerer i nærheden af jernbanens stoppesteder. Vognmand Schmidt fandt ikke de fremsendte krav at være aksestable da Schmidt mente at det ville være skadelig for ruten og dens passagerer, og at være ødelæggende for rutens økonomi. Vognmand Schmidt var ikke en der sådan gav op, det lykkedes ham med hjælp fra Vejlby sogneråd fastholde koncessionen på ruten men kun for et år af gangen i resten af rutens private levetid. Og kun imod at nedlægge stoppestederne mellem Marienlund og Rutebilstationen ligesom at han også måtte nedsætte taksterne til sporvejenes niveau. Den usikker situation vognmand Schmidt var kommet i gjorde at der ikke var de store investeringer. I løbet af trediverne blev Århus kommune og sporvejenes økonomi forbedret, og da man stadig var interesseret i at overtage ruten. I 1936 havde udvalget for Århus Sporveje forhandlet med Vejlby Risskov sogneråd om trafikering af denne kommune, disse forhandlinger førte til at man ville optage nye forhandlinger i 1937 om trafikering af området hvis enighed kunne opnås, så skulle Århus sporveje begynde kørslen den 1. oktober Men først i slutningen af 1937 blev forhandlingerne genoptaget mellem Århus Sporveje og Vejlby Risskov sogneråd, disse forhandlinger resulterede i en overenskomst mellem Århus Sporveje og Vejlby Risskov, hvorefter at Århus Sporveje fra den 1. oktober 1938 overtog den hidtil privat drevne Automobil-rute, efter vognmand Søren Schmidt 6

7 Sporvejene oprettede i henhold til overenskomsten 2 nye linier, 6 og 7, hvoraf linie 6 befarer Risskov og Vejlby fed, medens linie 7 går til selve Vejlby. Fra den private rute overtoges 4 stk. Automobil busser, en Triangel og 3 REO fra 1930, 1931 og 1933, Trianglen holdes i drift til mens REO busserne bliver taget ud af driften omkring Men for kunne betjene de nye ruter var sporvejene nødsaget til at købe 7 stk. Trambusser af samme type og størrelse som de sidst anskaffede. TRIANGEL Efter sporvejene overtog ruten blev den omlagt således at linie 6 gik fra Banegårdsplads og til Ryvangs alle og linie 7 fra Banegårdsplads og til Vejlby blev forlænget til Hørgårdsvej På grund af stigningerne i alt, hvad der vedrører trambusdriften, vedtoges det at forhøje taksterne for trambuskørselen med 5 øre, dog således, at der gives 6 køremærker (Poletter) for en krone. Samtidig med denne takstforhøjelse, der træder i kraft fra 1. april 1939, indføres månedskort og halvårskort for såvel enkelt som alle linier. Århus Sporveje havde nu 7 linier, hvoraf de 2 er sporvognslinierne 1 og 2 samt trambuslinierne 3, 4, 5, 6 og 7, fælles for alle linierne var der korresponderer (omstigning) på Banegårdsplads. Linie 6 og 7 er blevet omlagt flere gange i de efterfølgende år. De vender endda tilbage til Bispetorvet og senere til Store Torv. Ruten gik den fra Banegårdsplads ad Banegårdsgade, Amt-mandstoften, (Ny Banegårdsgade), 7

8 Den omlægges ruten fra Rolighedsvej ad Jasminvej og Fortevej til Nordre Strandvej og videre ad ruten. Den Trambuskørslen nedskæres med 40 % og 20 minuttersdrift. Fra kl. 21 køres der kun til og fra Marienlund. Den daglige ture afkortes til Øster Strand alle, alle ture køres fra Banegårdsplads Den Trambuskørslen nedskæres igen denne gang med 50 % Al Trambuskørsel samløbende eller parallelt med sporvognskørsel indstilles. Linien køres hele dagen kun til og fra Marienlund. Alle ture køres til Sejrs Alle. Den indføres der 20 minutters drift til Merianvej og 60 minutters drift til Sejers allé godt 2 måneder senere den bliver driften igen lagt om således at der er 30 minutters drift til Merianvej og 60 minutters drift til Sejrs allé der sker igen omlægninger af driften den 7. Maj 1942 alle vogne føres til Sejrs allé. Hvad er grunden til alle de omlægninger både før og nu, det skyldes sikkert krigen og alle de restriktioner det medførte. Der skete igen omlægninger af buskørslen i Riisskov området nu blev linie 6 lagt sammen med linie 7 og samtidig omlagt, ruten gik nu fra Marienlund ad Grenåvej, Asylvej, Tretommervej, Grenåvej, Fortevej, Skolevangs allé, Runddelen, Vester Strandallé, Fortevej, Nordre Strandvej til Ryvangs allé. På Søn- og helligedage i sommerperioden forlænges ruten til Åkrogen. Der var 30 minutters drift og for kørselen til Åkrogen måtte man betale 10 øre ekstra. Allerede efter 3 måneder afkortes ruten igen og der køres kun til sejers allé og på Søn- og helligedage forsættes ruten til Åkrogen. Den 23. august 1944 forlænges ruten fra Marienlund til Østbanetorvet, og uden stop på denne strækning. Samtidig ændres der også på kørslen mod Riisskov der køres direkte ad Grenåvej til Vejlby samtidig bortfalder kørslen ad Asylvej og Tretommervej og der køres kun til Sejrs allé Den 9. november 1944 forlænger man igen ruten et lille stykke hen til Bispetorvet, så er vi tilbage til den gang da det var vognmand Søren Schmidts rute. Der bliver oprettet stoppesteder 8

9 ved Herluf Trollesgade og Østbanetorvet, Ruten afkortes så den kun kørte til Strandbyvej. Nu går der ca. 1½ år før der igen skete noget på linie 6, vi er fremme ved Den 1. januar 1946 linien flyttes tilbage til Sejers allé. Den 23. oktober 1946 genetableres linie 7 og ruten lægges igen om Linie 6 kører nu ad Grenåvej, Vestre Strandallé, Fortevej, Nordre Strandvej til Sejers allé. Der er nu takstgrænse ved Runddelen og tillægsbetalingen er 15 øre. Den 1. juni 1948 forlænges linie 6 permanent til Ryvangs allé. Den 1. november 1948 bliver det 15 minutters drift. Den 15. Maj 1949 Ruteføringen i Vejlby Risskov ændres. Der køres nu ad Grenåvej, Asylvej, Skovagervej, Runddelen, Skolevangs Allé, Rolighedsvej, Nordre Strandvej til Ryvangs Allé. Hver 3 vogn i begge retninger føres helt igennem Asylvej forbi Stationsgade og ad Rolighedsvej og Nordre Strandvej frem til Ryvangs allé. Takstgrænsen flyttes nu til jernbaneoverskæringen ved Nordre Strandvej. I sommermånederne køres der endvidere til Åkrogen. Den 1. november 1949 ændres driften således at der er 20 minutters drift. Den 12. maj 1951 ændres driften således at der er 15 minutters drift. Den 20. oktober 1951 ændres driften således at der er 20 minutters drift. Dette driftinterval bibeholdes i årene fremover. Den 1. september 1952 flyttes endestationen på Bispetorvet hen på Store Torv så der holdes lige foran Hovedindgangen til Domkirken Den 6. maj 1956 Flyttes takstgrænsen således den er ved Villa Fri ved Fortevej. Takstgrænse tillægget ændres fra 15 øre til 20 øre og opkræves nu kun for kørslen fra Århus. Skærtorsdag Den 30 marts 1972 startede sommerkøreplanen og sommerforlængelsen af linie 6 blev etableret og sluttede den 17. september Efter Århus sporveje havde overtaget De Blå Busser blev der forslået at linie 6 blev slået sammen med linie 20 fra de blå busser, forslaget blev sendt i udvalg. På byrådsmødet den 6. 9

10 september blev forslaget vedtaget med mindre ændringer, forslaget kom i store træk til at se således ud, Linie 20 s nordlige del kombineres med linie 6, der herefter fil følgende rute: Åkrogen eller Brovej, Nordre Strandvej, Asylvej, Grenåvej, Marienlund, Dr. Margrethes vej, Østbanetorvet, Skolebakken, Europaplads, Strandvejen, Oddervej, Grumstolevej, Emiliedalsvej, Oddervej til Brunbakkevej. Sommerforlængelsen blev hermed gjort permanent Den 13. april 1975 ved sommerkøreplanes i kraft trædende fik linie 6 en ny endestation på Brovej. Den 2. Maj 1976 ved sommerkøreplanes i kraft trædende fik linie 6 ny ruteføring fra Østbanetorvet til Banegårdspladsen følgende linie 1 & 2 rute, videre forbi Rutebilstationen, ad Spanien og Strandvejen. I Skåde blev ruten ligeledes lagt om føres nu ad Ny Moesgårdvej til den nye endestation ved Sandmosevej og Moesgård Museum. Ved vinterkøreplanens i krafttrædende i 1978 bliver alle vogne ført via Runddelen til Åkrogen. Den 4. april 1985 bliver linie 6 igen omlagt i Vejlby Risskov, således at der i stedet for at køre fra Nordre Strandvej, Rolighedsvej, Skolevangs allé, til Runddelen, Køres der nu ad Nordre Strandvej, Vestre Strand allé til Runddelen. Den 14. april 1991 startede sommerkøreplanen og med ændring af buskørslen i Risskov (Vejlby Fed) som det eneste bybusområde, havde man her 30 minutters drift aften og Weekend. Men det blev der vendt om på fra sommerkøreplanen, Linie 16 kørte kun mellem Rutebilstationen og Brabrand vest og Linie 6 overtog linie 16 rute forbi Stationsgade, således at der kørtes skiftevis Via Runddelen og Via Stationsgade. Den 3. oktober 1993 sker der en væsentlig omlægning af busdriften i Århus Midtby alle busser der kører igennem byen lægges om ad følgende rute Hans Hartvig Seedorffs stræde Busgaden, Emil Vetts Passage, Klosterport, Nørre allé og Nørregade. Dette betød for linie 6, at den også fik en ny ruteføring, således at der blev kørt via Rutebilstationen, Banegårdspladsen, Park allé, Hans Hartvig Seedorfs stræde Busgaden, Emil Vetts Passage, Klosterport, Nørre allé og Nørregade, Knudrisgade Østbanetorvet 10

11 og videre asom tidligere beskrevet blev endnu en rute startet den gang fra vognmand Søren Schmidts bolig i selve Vejlby og indtil Stoppestedstavle fra Bispetorvet for linie 6 & 7 den 4. Maj 1952 Bispetorv. Det må være den nuværende linie 7 s fødsel det viser hurtigt at de to ruter fra Risskov hurtigt blev en stor succes Men som sagt overtog Århus sporveje den 1. oktober 1938 denne rute mellem Vejlby Risskov og Århus den blev forlænget fra Bispetorv til Banegårdspladsen og kørte ad følgende rute fra Bane-gårdsplads ad Banegårdsgade, Amt-mandstoften, (Ny Banegårdsgade), Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Skovvejen, Dr. Margrethesvej, Grenåvej, Asylvej, Grenåvej Fortevej, Skolevangs allé, Runddelen, Vestre Strandallé, Hørgårdsvej, til Grenå landevej. Der køres med 35minutters drift. takstgrænse ved, Hospitalet (Asylvej ved Tretommervej) Den 1. april Omlægges linie 7 fra Tretommervej ad Vestre Strandallé, Skolevangs allé, Fortevej, Vejlbygade til Gl. Vejlby. Der blev kørt 5 ture fra Fortevej ad Grenåvej til Hørgårdsvej. d normal rute. Som tidligere beskrevet blev endnu en rute startet den gang fra vognmand Søren Schmidts bolig i selve Vejlby og indtil Bispetorv. Det må være den nuværende linie 7 s fødsel det viser hurtigt at de to ruter fra Risskov hurtigt blev en stor succes 11

12 Men som sagt overtog Århus sporveje den 1. oktober 1938 denne rute mellem Vejlby Risskov og Århus den blev forlænget fra Bispetorv til Banegårdspladsen og kørte ad følgende rute fra Bane-gårdsplads ad Banegårdsgade, Amt-mandstoften, (Ny Banegårdsgade), Dynkarken, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen, Skovvejen, Dr. Margrethesvej, Grenåvej, Asylvej, Grenåvej Fortevej, Skolevangs allé, Runddelen, Vestre Strandallé, Hørgårdsvej, til Grenå landevej. Der køres med 35minutters drift. takstgrænse ved, Hospitalet (Asylvej ved Tretommervej) Den 1. april Omlægges linie 7 fra Tretommervej ad Vestre Strandallé, Skolevangs allé, Fortevej, Vejlbygade til Gl. Vejlby. Der blev kørt 5 ture fra Fortevej ad Grenåvej til Hørgårdsvej..Den 18. september Nedskæres Trambuskørslen med 40 % og det betyd at linie 7 kun køre fra Vejlby og til Marienlund og retur, samtidig bortfalder der 1 daglig tur til Hørgårdsvej. Der køres forsat med 35minutters drift. Den 15. oktober Bortfalde de sidste 4 ture til Hørgårdsvej og driften ændres til 40 minutter. Den 1. Maj Nedskæres Trambusdriften med 50 % og der bliver nu 60 minutters drift. Den 23. december Der sker en omlægning af ruten kørslen ad Asylvej og Tretommervej bortfalder og der køres direkte ad Grenåvej og videre af Vestre Strandallé og resten af ruten, Takstgrænsen er nu ved Vestre Strandallé/ Tretommervej Den 7. Maj Bliver der 60 minutters drift på linie 7. Den 31. Maj 1942 nedlægges linien. Som man kunne læse under linie 6 blev linie 7 lagt sammen med linie 6. Den 23. 0ktober Blev linie 7 genetableret 12

13 og ruten kørte nu imellem Bispetorv, ad Skolebakken, Kystvejen, Skovvejen, Dr. Margrethesvej, Grenåvej, Asylvej, Tretommervej, Grenåvej, Vejlbygade til Gl. Vejlby Kirkeplads. Ruten havde ingen takstgrænse, og der var 45 minutters drift. Herefter sker der jævnligt ændringer på linien. Den 1. juni Linieføringen ændres fra Tretommervej, køres der ad Vestre Strandallé, Runddelen, Skolevangs allé, Fortevej, Vejlbygade, til Gl. Vejlby Kirkeplads. Den 15. Maj Linieføringen ændres i Vejlby Risskov. Fra Grenåvej køres der ad Vestre Strandallé, Tretommervej, Grenåvej, Fortevej, Skolevangs allé, Runddelen, Vestre Strandallé, Fortevej, Hørgårdsvej til Grenåvej. Ved kørsel imod Århus køres der samme vej, idet der dog fra Fortevej køres ind i Gl. Vejlby ad Vejlbygade, Skejbyvej, Smedegade, Vejlbygade, og videre ind ad Grenåvej og Tretommervej osv. Der er takstgrænse ved Runddelen. Den 1. november Bliver Linieføringen på linie 7 igen ændret i Århus Kommune. Fra Kystvejen, køres der over Østbanetorvet, og ad Øståboulevarden, Finsensgade, Larsen Ledetsgade, Aldersrogade, Bethesdavej, Rissvang Allé til Grenåvej og videre ad den tidligere rute, hver anden vogn kører kun til Runddelen og der køres med 30 minutters drift. Den 15. oktober I myldretiden føres alle vogne til Hørgårdsvej, eller kører hver anden kun til Gl. Vejlby Kirkeplads. Den 12. Maj Linieføringen bliver ændret i Vejlby Riisskov. Fra Århus køres der direkte ad Grenåvej til Hørgårdsvej, og ved kørsel mod Århus køres der en omvejskørsel ind i Gl. Vejlby til kirken. Takstgrænsen flyttes og taksten ændres fra 5 øre til 10 øre og opkræves kun ved kørsel fra Århus den nye takstgrænse er ved Vejlbygade. Den 20. november Endestationen for linie 7 på Bispetorv nedlægges og nu forlænges linien til Yder Ringvej (Hasle Ringvej) der køres ad følgende rute, fra Skolebakken, ad Havnegade, Åboulevarden, Vester allé, Vesterbrotorv, Hjortensgade, Langelandsgade, Paludan Müllers vej til Yder Ringvej, og i Vejlby 13

14 føres hver anden vogn til Vejlby Kirke og hver anden vogn til Hørgårdsvej, der køres nu med 20 minutters drift. Den 7. november Der etableres forsøgsvis en 10 minutters drift i tidsrummet kl. ca. 13,30 20,00 på strækningen Yder Ringvej og Rissvang Allé. Den 22. juni Den nye vendeplads ved Charlottehøj tages i brug. Den 16. oktober Der indføres 15 minutters drift i hele driftdøgnet. Den 6. maj Takstgrænsen bortfalder. Den 24. juli Vogne mod Charlottehøj føres direkte ad Langelandsgade. Den 27. oktober Der indføres 12½ minutters drift. Den 15. oktober Der indføres 10 minutters drift i tidsrummet kl. ca. 6 9 og igen ca. kl. 12 til Den 11. november Der indføres 7½ minutters drift i tidsrummet kl. ca til Den 18. juni Fra Bethesdavej føres vognene mod Vejlby ad Vejlby Ringvej til Grenåvej, og mod Århus ad Grenåvej, Risvang allé til Niels Ebbesens Plads, og tilbage ad Risvang allé og videre ad Bethesdavej og ad den sædvanlige rute. Den 27. oktober 1968 ved Vinterkørplanen ikraft træden blev endestationen ved Vejlby Kirke nedlagt på grund af vejarbejder i forbindelse med et byggeri, der gjorde det meget vanskeligt at vende busserne, det blev derfor besluttet at alle vogne kørte til Hørgårdsvej. Den 26. oktober Vogne til Vejlby kører ikke mere til kirken, men til en ny vendeplads på Nordlandsvej lige over for Rønbjergvej og ad følgende rute Vejlbygade, Nordlandsvej til Rønbjergvej. Hver anden vogn kører til Hørgårdsvej, dog ikke mere direkte ad Grenåvej. Fra Grenåvej køres der ad Vestre Strandallé, Runddelen, Vestre Strandallé, Hørgårdsvej til den hidtidige vendeplads Grenåvej/ Lystrupvej. Den 5. november 1972 blev ruten for linie 7 ændret således at kørslen på Risvang mellem Grenåvej og Niels Ebbesens plads 14

15 ophørte det samme gjaldt på strækningen Vestre Strand allé mellem Grenåvej og Runddelen. I stedet kørte alle vogne fra Bethesdavej ad Vejlby Ringvej og Grenåvej til det nye vejkryds ved Vejlby Centervej Grenåvej, mod Hørgårdsvej kørtes der nu ad Skolevangs allé til Runddelen og videre af den gamle rute. Mod Nordlandsvej køres der ad Vejlby Centervej, Nordlandsvej og af denne til den nye endestation der er blevet flyttet 800 meter længer ud af Nordlandsvej. Forinden var ruten den 10. Maj blevet forlagt fra Vejlbygade til Vejlby Centervej. Mod Århus fulgte vognene også de nævnte ruter. Den 4. april 1985 ved sommerkøreplanens ikrafttræden blev gaffeldelingen af Linie 7 til Hørgårdsvej nedlagt, og alle vogne blev ført til endestationen på Nordlandsvej. Den 23. april bliver linie 7 s nye vendeplads taget i brug ved Stenagervej over for Jellebakkevej taget i brug. Og den 4. september forlænges linien igen denne gang på Charlottehøj vendepladsen flyttes fra Paludan -Müllersvej/ Hasle Ringvej til Paludan-Müllersvej/Brendstrupvej (i dag Porsgrunnsvej) eller Bodøvej som det også kaldes. I december 1986 blev der forsøgt med natbuskørsel heri indgik linie 7 på strækningen Østbanetorv Charlottehøj der var afgang hver time i tidsrummet kl som beskrevet for linie 6 skete der store omlægninger af busdriften i midtbyen, og selvfølgelig også for linie 7, som blev omlagt så den kørte fra Østbanetorvet, Kystvejen, Nørreport, Nørregade, Nørre allé, Klosterport, Emil Vett s passager og ad Åboulevarden til Mølleparken og videre af den gamle rute til Charlottehøj. Den 31. marts 1994 Linie 7 som tidligere kørte langs havnen, har siden omlægningen som skete i forbindelse med midtbyplanen, været savnet i dette område, og derfor blev linien omlagt ved sommerkøreplanens i krafttrædende den 31. marts Ad følgende rute Østboulevarden, Østbanetorvet, Kystvejen, Skolebakken, Havnegade, Europaplads, Dynkarken ad sønder allé forbi rutebilstationen, Fredensgade, Ny Banegårdsgade, Banegårdspladsen, Park allé, Hans Hartvig Seedorff Stræde Busgade, Åboulevarden til Mølleparken og derfra videre ad 15

16 normal rute. Linie 7 fik herefter forbindelse både til havnen, rutebilstationen, banegården samt strøggaderne. I 1996, I sommerperioden fra den 23. juni 3. August blev der kørt med reduceret drift på flere linier heriblandt linie 7. I 1997 fik linie 7 et nyt og moderne opholds hus opsat ved endestationen Stenagervej. I 2003 får linie 7 ændret lidt i myldretids-køreplanen den blev rykket en time frem således at den starter kl. 11. Den 24. juni 2004 blev den nye busgade del taget i brug og det betød at linie 7 igen fik ændret sin ruteføring, nu køres der fra Park allé via Vestre allé til Mølleparken og videre af den gamle rute til Bodøvej. Billeder der er brugt i denne publikation Forsiden Linie 6 kommer igennem ud ved Busgade gennemføringen på vej mod Åkrogen. Linie 7 kommer op ad Vester allé på vej mod Vejlby Nord. Side 1. Den første Rutebil på Ruten Vejlby Riis skov Århus. Side 2. Mindre Rutebil fra Vejlby-Riis skov- Ruten ført i 1920erne. Side 5. Levering af Nye Triangel busser til Århus Sporveje. Side 9. Stoppestedstavle for linie 6 og 7 fra den tid hvor de holdt på Bispetorv. Side 10. En linie 7 på Bispetorv. Side 14. En linie 7 på Rådhuspladsen. Side 15. En triangel bus fra Bagsiden Øverst en linie 6 på vej igennem Knudrisgade. I midten en Linie 7 på Åboulevarden holder ved Jysk Telefons bygning. Nederst en linie 7 på Bispetorvet. Copyright: Intet af indholdet i denne publikation må kopieres uden først at have fået forfatterens skriftlige tilladelse. 16

17 Triangelbus fra 1932, som en linie 3 Tårnvogn er en ombygget Triangelbus Formentlig en af de første modeller fra 1932 Billedet er fra præsentationen af de første Triangel busser i 1932, som en stor dag for Århus Sporveje en ny epoke var begyndt man havde udvidet vognparken med busser. 17

18 Lidt historie om Triangel bussen Triangel bussen er bygget og fremstillet af Thomas Barfoed Thrige i Odense I 1910 startede han produktionen af bilen Triangel men det viste sig hurtigt at han ikke kunne klare konkurrencen med udlandets seriefremstillet biler. Thomas B. Thrige valgte derfor at gå ind i nichebrancher hvor konkurrencen dengang var lille eller slet ikke eksisterende. Fabrikken begyndte at producere lastbiler, rutebiler, busser, politibiler og motorjernbanevogne. I 1918 fusionerer den danske bilindustri. Thrige, Anglodane og jan der bliver til Triangel - De Forenede Automobilfabrikker A/S (DFA) der især producere lastbiler, rutebiler, busser, politibiler, Med navnet Triangel. I 1934 Overtog Thomas B. Thrige vognfabrikken Scandia i Randers og omkring anden verdens krigs start flyttede han produktionen af køretøjer til Randers. Det med at togfabrikken nu skulle til at producere lastbiler, rutebiler, busser, politibiler, viste sig hurtigt, at det var dårlig ide, det var man simpelthen ikke særlig gode til og da krigen sluttede flyttede man produktionen tilbage til Odense. Den voksende konkurrence fra udenlandske bilfabrikker gjorde svært for Thomas B. Thrige at producere lastbiler, rutebiler, busser, politibiler og midt i 1950erne begyndte det gå ned af bakke for DFA. Og produktionen stoppede omkring Og i 1958 Besluttede Thomas B. Thriges fond at sælge De Forenede Automobilfabrikker A/S. Triangel-køretøjerne havde ry for høj kvalitet og de nåede at bygge godt 3000 køretøjer heraf var de 500 busser, og nogle af dem kørte ved Århus Sporveje. Inspiration/ Ide & Kilde: AARHUS SPORVEJES Beretning og årsregnskab. AARHUS SPORVEJES fotoarkiv. Vintage Nyt 431 okt Årgang. Egne billeder. Fra internettet: Bushistoriskselskab., Søndagsavisen

19 Kontakt: John E. Nielsen Denne publikation vil blive lagt op på Hjemmesiden 19

20 20 Copyright Tilhører John E. Nielsen

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 Copyright Tilhører John E. Nielsen 20 Den 1.oktober 2008 Fylder linie 6 & 7 70 år. HUSK AT DU GERNE MÅ GEMME HÆFTET PÅ DIN EGEN COMPUTER, PRINTE DEM UD TIL EGET BRUG

Læs mere

INDHOLD Leder s. 3 Indkaldese til... s. 4 0-Tolerance tilfælde... s. 6 Linie 6 og 7... s. 11 Beretning s. 18 Svar... s. 21 Soduko s.

INDHOLD Leder s. 3 Indkaldese til... s. 4 0-Tolerance tilfælde... s. 6 Linie 6 og 7... s. 11 Beretning s. 18 Svar... s. 21 Soduko s. Brancheafdelingens fagblad nr. 4 oktober 2008 56. år gang Solaris INDHOLD Leder s. 3 Indkaldese til... s. 4 tilfælde... s. 6 Linie 6 og 7... s. 11 Beretning s. 18 Svar... s. 21 Soduko s. 22 2 Nr. 4 oktober

Læs mere

Busser ved Aarhus Sporveje i 80 år. 17. juli 1932 17. juli 2012

Busser ved Aarhus Sporveje i 80 år. 17. juli 1932 17. juli 2012 Busser ved Aarhus Sporveje i 80 år 17. juli 1932 17. juli 2012 BUSDRIFT I 80 ÅR! Søndag den 17. juli 1932 stratede de 2 første kommunale bilruter i Århus. Allerede i tyverne fandtes der mange bilruter

Læs mere

18 Mejlby/Elev - Moesgård Museum

18 Mejlby/Elev - Moesgård Museum Mejlby/Elev - Moesgård Museum Mejlby/Gl. Kaløvej Mejlby Parken Hårup Skole Spartavej Hårup/Risvangsvej Grimsbrovej Todbjerg/Hæstvej Hovmuren Elev Skole Stokbrovej Elstedvej/Høvej Elstedvej/Per Kjalds Vej

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 1A. Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 1A. Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på

Læs mere

RUTE 14 BYBUSSER I ÅRHUS

RUTE 14 BYBUSSER I ÅRHUS Anelystparken Agerøvej Skjoldhøj Blodbanken Skejby Sygehus Hovedindgangen (Fødsels- og Børneafd.) Frydenlund Centret V. Ringgade/Viborgvej Den Gamle By Mølleparken (Thorvaldsensgade) Rådhuspladsen Banegårdspladsen

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 12. Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 12. Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje 12 Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Linje 1A: Kolt - Vejlby / Skejbyparken via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus)

Linje 1A: Kolt - Vejlby / Skejbyparken via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus) Kolt - Vejlby / Skejbyparken Hverdage undt. 24-31/12, 26-28/3, 11/5 og 5/6 6.39-8.09 8.24-11.44 307 Kolt, Kolt Kirkevej af 5.07 5.37 5.49 6.04 6.19 6.29 39 49 59 09 16 26 24 34 44 54 04 14 307 Kolt Østerparken

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

20 Åkrogen - Solbjerg

20 Åkrogen - Solbjerg 20 Åkrogen - Solbjerg Zone Hverdage undt. 24-31/12, 10-12/4 og 26/5 6.36-8.06 8.39-11.09 11.38-13.38 14.36-17.06 20.23-22.23 302 Åkrogen, Åkrogs Strandvej af 5.40 6.09 36 06 39 09 38 08 14.06 36 06 17.38

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

1. Trafikken før 1953

1. Trafikken før 1953 1. Trafikken før 1953 Rutebiler fra I/S Møens Omnibusser i Damsholte omkring 1925. (Postkort) Fra Møn til omverdenen Fra gammel tid kom man til og fra Møn med postforbindelser, der havde diligencelignende

Læs mere

Mandag-fredag Åkrogen-Stationsgade/V. Strandallé-Marienlund-Banegårdspladsen-Højbjerg-Skåde/Moesgård Museum

Mandag-fredag Åkrogen-Stationsgade/V. Strandallé-Marienlund-Banegårdspladsen-Højbjerg-Skåde/Moesgård Museum Ryvangs Allé jrs Allé -6 Grenåvej/Asylvej - 6-5-0 6-3 - 4-6 -5 Nørre Allé ZONE 0 rutekorkort rute- Unge Hjems Efterskole Mandag-fredag -/V. Strandallé---Højbjerg-Skåde/ 60.23 -.53.2-3.5 4.20-6.20 6.5 -.5.23-22.53

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6

13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6 13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6 Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 7.00-8.00 8.22-13.42 14.00-16.00 2 Vejlby Nord, Stenagervej af 5.22 6.02 6.22

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 2A. Holme Park Allé AUH Skejby/Trige. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 2A. Holme Park Allé AUH Skejby/Trige. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Holme Park Allé AUH Skejby/Trige Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på linjen

Læs mere

Linje 6A: Skåde / Holme - AUH Skejby / Risskov via Ringvejen & Gyldig fra 26/11 2017 (Abus i Aarhus)

Linje 6A: Skåde / Holme - AUH Skejby / Risskov via Ringvejen & Gyldig fra 26/11 2017 (Abus i Aarhus) Skåde / Holme - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov 7.01-8.01 303 Skåde. Emiliedalsvej af 5.10... 5.55... 6.23... 6.38... 6.48... 59... 11... 23... 35... 48 8.00... 8.13... 303 Jelshøjvænget v. Skåde Skole

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

18 Mejlby / Elev - Skåde / Moesgaard Museum

18 Mejlby / Elev - Skåde / Moesgaard Museum 18 Mejlby / Elev - Skåde / Moesgaard Museum Hverdage undt. 24-31/12, 10-12/4 og 26/5 8.32-10.25 10.52-13.25 309 Mejlby, Gammel Kaløvej af......... 6.06......... 7.25...... 32......... 52...... 309 Hårup

Læs mere

Busser og tog i Aarhus fra 29. juni 2014

Busser og tog i Aarhus fra 29. juni 2014 6 4 4-9X 1 9X 6 9X-952X 6 0 1 40 4 6 1 1 Gl. 1-6 5-0 0-9X-952X 5 1-4 5-0 4 9X-952X 42 5-0 1-4-6 9X 5-2 0 0 1 06 9X 1 0 1-5-4-0 4-0 Gl. -0-0 07 0 4-0 5 2 Østervej 1 0 2 4-0 vej 9X 9X -9X - 08 7-1 05 2 J.

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Projekt FS22 og FS31

Projekt FS22 og FS31 Projekt FS22 og FS31 Restaurering af to sporvogne fra Frederiksberg SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM Frederiksberg-vognenes historie Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, FSEA, var det første

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

2A Holme - Skejby Sygehus. Agro Food Park

2A Holme - Skejby Sygehus. Agro Food Park Holme - Skejby Sygehus Agro Food Park Skejby Sygehus/Fødeafd. Skejby Sygehus/Hovedindgangen Skejby Sygehus/Blodbanken Brendstrupgårdsvej ZONE 2 Trillegården Snogebæksvej Herredsvej Nykersvej 6A 16 P. Müllers

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

RUTE 17 BYBUSSER I ÅRHUS

RUTE 17 BYBUSSER I ÅRHUS Voldbækvej Sødalsvej Brabrand Syd Byleddet (Fødsels- og Børneafd.) Skejby Sygehus Hovedindgangen Blodbanken Social- & Sundhedsskolen Åby Ringvej/Silkeborgvej Jeppe Aakjærs Vej Chr. Winthers Vej Silkeborgvej/Haslevej

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Randersvej: Hasle Ringvej-Nehrus Allé Oktober 2011

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Randersvej: Hasle Ringvej-Nehrus Allé Oktober 2011 Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed Randersvej: Hasle Ringvej-Nehrus Allé Oktober 2011 1 Baggrund Aarhus Kommune har, med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen, gennemført en række trafikale

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Holbæk havnebane. Nykøbing Sjælland havnebane. Jesper Mann. www.hrmann.dk

Holbæk havnebane. Nykøbing Sjælland havnebane. Jesper Mann. www.hrmann.dk Holbæk havnebane Nykøbing Sjælland havnebane www.hrmann.dk Holbæk havnebane og Nykøbing Sjælland havnebane Copyright, fotograferne og forlaget www.hrmann.dk, 2015. ISBN, print 978-87-996166-2-6 Trykkeri:

Læs mere

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer

Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra. Rødt = BAAS. Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer Fejl og mangler på rute-nettet. Kommentar fra Rødt = BAAS Blåt CBA = (Center for Byens Anvendelse) Grønne = CHF kommentarer L.1A Samme kryds ønsker man en grøn venstresvings pil i myldretiden. Når man

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

RUTE 11 BYBUSSER I ÅRHUS

RUTE 11 BYBUSSER I ÅRHUS (Skejbyparken) RUTE BYBUSSER I ÅRHUS Østerby/Hyrdevænget Horsevænget Kærvænget Skolevænget Tranbjerg Skole Kirketorvet Torvevænget Tranbjerg Station Gartnervænget Øster Parkvej/Slet Aarhus tekniske Skole

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 00 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side : Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

3A_normal_K

3A_normal_K _normal_k16 19-04-2016 07.45.52 6.48-8.08 8.35-12.55 302 Tilst Vestervej af 5.24 5.39 5.51 6.06 6.16 6.26 6.36 6.46 48 58 08 18 28 38 8.21 35 45 55 05 15 25 302 Langkærvej 5.26 5.41 5.53 6.08 6.18 6.28

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 6A. Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 6A. Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0241 Klageren: XX 8210 Århus V Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Vores kontaktoplysninger er: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.: 87 55 33 00 E-mail: socia@via.dk www.via.dk/socialraadgiver/aarhus

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

KATALOG SPORVOGN OG BUS POLETTER FRA ÅRHUS

KATALOG SPORVOGN OG BUS POLETTER FRA ÅRHUS KATALOG SPORVOGN OG BUS POLETTER FRA ÅRHUS AARHUS SPORVEJE ÅRHUS SPORVEJE Side 2 Sporvogns og Bus poletter/mærker fra Århus I 1903 planlagdes en elektriske sporvej og et aktieselskab på 500.000 kroner.

Læs mere

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat.

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Lokalplan 1031 - Forslag Medlemmerne af Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet den 11. maj 2016 blev sag nr. 13: Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte 2020 Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte Forord Hvad sigter trafikplanen mod? Denne trafikplan for Århus Midtby indeholder en række trafikale initiativer,

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Linje 3A: Tilst - Rutebilstationen via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus)

Linje 3A: Tilst - Rutebilstationen via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus) Linje _K17 02-05-2017 13.01.12 6.48-8.08 8.35-12.55 302 Tilst Vestervej af 5.20 5.35 5.49 6.04 6.16 6.26 6.36 6.46 48 58 08 18 28 38 8.21 35 45 55 05 15 25 302 Langkærvej 5.22 5.37 5.51 6.06 6.18 6.28

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835 Til: Ballerup Kommune Kopi til: TOR; CH Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Evaluering af linje 834 og

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Program for dagen Den 3. februar 2007 kører de gamle S-tog for sidste gang. Køreplanen er: Linie B Linie B+ Høje Taastrup afg 10.00 afg 12.10 København H afg 10.27

Læs mere

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro NIELS JUELS GADE 84 - WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Trøjborg Byrumsanalyse - maj 2017 TRØJBORG Riisvangen RISSKOV Katrinebjerg PLACERING Kvarteret Trøjborg er et boligområde domineret af etageejendomme,

Læs mere

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017 Forslag til Kollektiv Trafikplan 017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 017 FORSLAG TIL KOLLEKTIV TRAFIKPLAN 017 for Aarhusområdet Tilpasning til Letbanen INDHOLD

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Peter Thyssen. Torben Høyer. Bilagsfortegnelse:

Peter Thyssen. Torben Høyer. Bilagsfortegnelse: Peter Thyssen / Torben Høyer Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Interne besparelser hos Århus Sporveje (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Opsigelse af avisabonnementer (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

Forslag til trafikplan for Århus Midtby. Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte

Forslag til trafikplan for Århus Midtby. Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte 2020 Forslag til trafikplan for Århus Midtby Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte Forord Århus Byråd inviterer hermed på ny til debat om fremtidens trafik i Århus Midtby. Med baggrund

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej Risskov

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej Risskov ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej 35-8240 Risskov INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1030 Jour. nr.: SEK/2002/00267 Ref.:

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder. Problemstillingen

Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder. Problemstillingen Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink 12.8.03 En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder Problemstillingen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i mange år arbejdet med at finde den rigtige model for

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere