SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN"

Transkript

1 SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

2 Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (omtales herefter som printeren ). Denne monokrome mobile termoprinter er ultratransportabel og kan tilsluttes en mobil enhed, Windows -pc eller Macintosh, så du hurtigt kan lave udskrifter. Dokumentationen, der følger med denne printer (Sikkerhed og juridisk information og User s Guide (Brugsanvisning) på installations-cd-rom en) indeholder forholdsregler og instruktioner for betjeningen. For PJ-623/PJ-663 indeholder P-touch Editor Software User s Guide (Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor), som også findes på installations-cd-rom en, instruktioner til betjeningen af P-touch Editor-softwaren. Læs disse dokumenter for at få oplysninger om sikkerhed og korrekt betjening, inden du bruger printeren. Gem al dokumentation til senere brug. Vigtig bemærkning Dette dokuments indhold kan ændres uden varsel. Dette dokuments indhold må ikke kopieres eller reproduceres helt eller delvist uden tilladelse. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold. Vi påtager os intet ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne printer. Hvis printeren viser sig at være defekt som følge af fremstillingsfejl, erstatter eller reparerer vi den inden for garantiperioden. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af printeren i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software. Dansk 1

3 Sikker brug af maskinen Hvis printeren ikke fungerer korrekt, skal du straks ophøre med at bruge den og derefter kontakte den forhandler, hvor den er købt. Anvendte symboler i dette dokument Følgende symboler er anvendt i dette dokument. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en meget farlig situation, som vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser og/eller tingsskade, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver fare for brand under visse omstændigheder Angiver fare for elektrisk stød under visse omstændigheder Angiver fare for forbrændinger under visse omstændigheder Angiver en handling, der ikke må udføres Angiver fare for antændelse, hvis der er ild i nærheden Angiver fare for kvæstelser, hvis den angivne del af printeren røres Angiver fare for kvæstelser (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af printeren skilles ad Angiver fare for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder Angiver fare for elektrisk stød, hvis printeren udsættes for vand Angiver en handling, der skal udføres Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten 2

4 Vigtige sikkerhedsanvisninger Genopladeligt Ni-MH-batteri FARE Overhold de følgende forholdsregler for det genopladelige Ni-MH-batteri (ekstraudstyr) (omtales herefter som genopladeligt batteri ), da der ellers kan dannes varme eller revner, eller der kan være risiko for skader, eksplosion, røg, brand eller elektrisk stød. Hvis du vil oplade det genopladelige batteri, skal du sætte det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 og derefter bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet, som er designet specifikt til denne printer. Undgå at indsætte eller bruge det genopladelige batteri i noget andet udstyr end PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Undgå at tilslutte batteriet direkte til en strømforsyning, en cigarettænder i en bil eller en stikkontakt. Undgå at udsætte det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret for tryk, varme eller en elektrisk ladning (f.eks. en ovn eller en mikrobølgeovn, en tørretumbler, højspændingsudstyr eller et induktionskomfur). Undgå at placere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret i nærheden af ild eller på et sted, der er udsat for varme eller høje temperaturer (f.eks. i nærheden af et ildsted eller et komfur, i solen eller i en varm bil). Undgå at placere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret i nærheden af vand eller havvand. Undgå desuden at nedsænke dem i vand, og lad dem ikke blive våde. Undgå at kortslutte det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret, f.eks. med en metalgenstand. Undgå at stikke hul i det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret med en skarp genstand som f.eks. en negl. Undgå at slå med en hammer på det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret, og undgå at træde på dem, kaste dem, tabe dem eller udsætte dem for kraftige slag. Undgå at adskille eller modificere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret. Undgå at bruge et beskadiget eller deformt genopladeligt batteri. Undgå at bruge det genopladelige batteri i et ætsende miljø (f.eks. et område, der er udsat for salt luft eller saltvand eller sure, basiske eller ætsende gasser). Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du straks fjerne printeren eller det genopladelige batteri fra åben ild. Undgå at røre elektrolytten. Undgå at gnide øjnene, hvis de kommer i kontakt med elektrolyt. Skyl omgående øjnene grundigt med vand fra vandhanen eller andet rent vand, og søg læge. Hvis du undlader at gøre dette, kan elektrolytten medføre øjenskade. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand. Anbring printeren i en pose for at isolere den. Stil ikke det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikroovn eller en trykbeholder. Dansk 3

5 Genopladeligt Li-ion-batteri FARE Overhold de følgende forholdsregler for det genopladelige Li-ion-batteri (ekstraudstyr) (omtales herefter som genopladeligt batteri ), da der ellers kan dannes varme eller revner, eller der kan være risiko for skader, eksplosion, røg, brand eller elektrisk stød. Hvis du vil oplade det genopladelige batteri, skal du sætte det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 og derefter bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet, som er designet specifikt til denne printer. Undgå at skille det genopladelige batteri ad eller modificere det. Det kan deaktivere sikkerhedsmekanismerne og beskyttelseskredsløbet i det genopladelige batteri. Undgå, at tråde eller andre metalgenstande kommer i kontakt med polerne på det genopladelige batteri. Undgå at transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Det kan medføre kortslutning og overophedning af metalgenstande som f.eks. tråde, halskæder eller hårnåle. Undgå at bortskaffe det genopladelige batteri i ild, og undgå bevidst overophedning af batteriet. Det kan medføre, at batteriets indvendige isolering smelter, at det udsender gasser, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Desuden kan elektrolytten antændes. Undgå at efterlade eller bruge det genopladelige batteri i nærheden af ild, varmeapparater eller på andre steder med høje temperaturer (over 80 C). Undgå, at det genopladelige batteri kommer i kontakt med eller nedsænkes i almindeligt vand eller saltvand. Det kan deaktivere sikkerhedsmekanismerne og beskyttelseskredsløbet i det genopladelige batteri. Undgå at oplade det genopladelige batteri i nærheden af ild eller i direkte sollys. Det kan medføre aktivering af beskyttelseskredsløbet, der skal forhindre, at der opstår fare som følge af høj varme. Dette vil enten medføre, at opladningen afbrydes, at opladningen sker ved for høj strømstyrke/spænding på grund af en fejl i beskyttelseskredsløbet, eller at der sker en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Oplad kun det genopladelige batteri med en lysnetadapter/et jævnstrømskabel, som er designet specifikt til denne printer eller i overensstemmelse med de angivne opladningsparametre. Opladning uden for disse parametre (opladninger over den anbefalede temperatur, over den anbefalede strømstyrke/spænding, anvendelse af en modificeret adapter osv.) kan enten medføre overopladning af det genopladelige batteri, opladning ved en unormal strømstyrke/spænding eller en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Undgå at stikke hul i det genopladelige batteri med en negl, slå på det med en hammer eller træde på det. Undgå at udsætte det genopladelige batteri for kraftige slag eller at kaste det. Beskadigelse af det genopladelige batteris beskyttelseskredsløb kan medføre, at det genoplades ved en unormal strømstyrke/spænding, eller der kan ske en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Undgå at bruge det genopladelige batteri, hvis det er alvorligt beskadiget eller deformt. Undgå at lodde forbindelser på det genopladelige batteri. Det kan medføre, at batteriets indvendige isolering smelter, at det udsender gasser, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Undgå at bruge det genopladelige batteri med omvendt polaritet (+) (-). Kontroller retningen på det genopladelige batteri, før du sætter det i, og undgå at tvinge det på plads i printeren. Opladning af det genopladelige batteri med omvendt polaritet kan medføre en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri eller et unormalt strømgennemløb under afladning. Undgå at tilslutte det genopladelige batteri direkte til en almindelig stikkontakt eller et cigarettænderstik i en bil. 4

6 FARE Brug kun det genopladelige batteri med godkendte apparater. Brug med andre apparater kan medføre lavere batteriydelse eller kortere batterilevetid. Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du straks fjerne printeren eller det genopladelige batteri fra åben ild. Undgå at røre elektrolytten. Undgå at gnide øjnene, hvis de kommer i kontakt med elektrolyt. Skyl omgående øjnene grundigt med vand fra vandhanen eller andet rent vand, og søg læge. Hvis du undlader at gøre dette, kan elektrolytten medføre øjenskade. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand. Anbring printeren i en pose for at isolere den. Stil ikke det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikroovn eller en trykbeholder. ADVARSEL Printer Undgå at bruge printeren på steder, hvor den ikke må bruges, som f.eks. på et fly. Dette kan påvirke udstyret og medføre en ulykke. Undgå at bruge printeren i særlige miljøer, som f.eks. i nærheden af medicinsk udstyr. Elektromagnetiske bølger kan medføre fejl i udstyret. Undgå at indsætte fremmedlegemer i printeren eller dens tilslutninger og porte, da det kan medføre skader, brand eller elektrisk stød. Hvis der tabes fremmedlegemer i printeren, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. Hvis du fortsætter med at bruge printeren, kan det medføre skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at betjene, oplade eller opbevare printeren på de følgende steder, da det kan medføre lækage, brand, elektrisk stød eller skade. I nærheden af vand, som f.eks. i et badeværelse, i nærheden af en vandvarmer eller på et meget fugtigt sted På et sted, hvor den er udsat for regn eller fugt På et meget støvet sted På et meget varmt sted, f.eks. i nærheden af åben ild, varmeapparater eller i direkte sollys I en lukket bil under en varm sol På et sted, hvor der kan dannes kondens I tordenvejr skal du tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten. Hvis lynet slår ned i nærheden, må du ikke røre printeren, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at skille printeren ad eller modificere den, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller skade. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. (Garantien dækker ikke reparationer af skader, der skyldes, at brugeren har skilt printeren ad eller foretaget ændringer). Dansk 5

7 ADVARSEL Printeren kan blive beskadiget, hvis den tabes eller udsættes for kraftige stød, f.eks. ved at blive trådt på. Hvis du fortsætter med at bruge en beskadiget printer, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis printeren er beskadiget, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. Hvis printeren fungerer unormalt (f.eks. hvis den udsender røg, en unormal lugt eller støj), skal du ophøre med at bruge den, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Sluk straks printeren, tag lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten, og kontakt derefter den forhandler, hvor printeren er købt med henblik på reparation. Oplad ikke printeren med andre lysnetadaptere/jævnstrømskabler end de angivne. Hvis printeren ikke er helt opladet, når den angivne tidsperiode er gået, skal opladningen standses, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemikalieudslip. Især organiske opløsningsmidler eller væsker kan medføre, at kabinettet og/eller kablerne smelter eller opløses, hvilket giver risiko for brand eller elektrisk stød. De kan også medføre, at produktet ikke fungerer eller bliver misfarvet. Lysnetadapter/jævnstrømskabel Brug kun den lysnetadapter/det jævnstrømskabel, der er designet specifikt til denne printer, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte printeren til andre typer stikkontakter end almindelige stikkontakter ( V 50/60Hz), da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at røre ved lysnetadapteren/jævnstrømskablet eller strømforsyningsstikket med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at skille lysnetadapteren/jævnstrømskablet ad eller at modificere eller reparere dem, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. 6

8 ADVARSEL Undgå at spilde vand eller drikkevarer på lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå desuden at bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet på steder, hvor de kan blive våde, da der ellers er risiko for eksplosion eller elektrisk stød. Hvis strømforsyningsstikket bliver snavset (f.eks. på grund af støv), skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset strømforsyningsstik, er der risiko for brand. Når du tager netledningen ud, må du ikke trække i ledningen, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at indsætte fremmedlegemer i lysnetadapterens/jævnstrømskablets stik, da der ellers er risiko for forbrændinger eller elektrisk stød. Brug lysnetadapteren/jævnstrømskablet korrekt, og overhold de følgende forholdsregler, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at beskadige lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at modificere lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at sno lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at bøje lysnetadapteren/jævnstrømskablet voldsomt. Undgå at trække i lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at placere genstande på lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at udsætte lysnetadapteren/jævnstrømskablet for varme. Undgå at sammenbinde lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå, at lysnetadapteren/jævnstrømskablet bliver klemt. Hvis lysnetadapteren/jævnstrømskablet bliver beskadiget, skal du bestille en ny hos den forhandler, hvor printeren er købt. Opbevar lysnetadapteren/jævnstrømskablet utilgængeligt for børn (særligt spædbørn), da der ellers er risiko for skader. Brug ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet i nærheden af mikroovne, da der ellers er risiko for beskadigelse af printeren eller lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Brug ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet i nærheden af flammer eller varmeapparater. Hvis lysnetadapterledningens/jævnstrømskablets kappe smelter, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Dansk 7

9 ADVARSEL Inden du udfører vedligeholdelse af printeren (f.eks. når du rengør den), skal du tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du af sikkerhedshensyn koble lysnetadapteren/jævnstrømskablet fra printeren og stikkontakten. Vikl ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet omkring adapteren, og lad være med at bøje kablet, da det kan medføre, at kablet bliver beskadiget. FORSIGTIG Printer Opbevar printeren og dens tilbehør (genopladeligt batteri, forbrugsstoffer, plastikposer, mærkater osv.) utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser eller ulykker (f.eks. indtagelse). Ophør med at bruge printeren, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deform eller på anden måde defekt. Betjen ikke printeren, mens du kun holder i papirudløserens dæksel. Hvis dækslet falder af, og printeren falder ned, er der risiko for kvæstelser. Generelle forholdsregler Genopladeligt batteri Ved anskaffelse er det genopladelige batteri opladet en smule, så det kan kontrolleres, at printeren fungerer. Det genopladelige batteri bør imidlertid oplades helt med lysnetadapteren/jævnstrømskablet, inden printeren bruges. Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne det genopladelige batteri fra printeren og derefter opbevare det på et sted, hvor det ikke er udsat for statisk elektricitet, høje luftfugtighedsniveauer eller høje temperaturer (temperaturer på mellem 15 og 25 C og % luftfugtighed anbefales). For at bevare det genopladelige batteris effektivitet og levetid skal du genoplade det mindst hver sjette måned. Printeren forsynes med strøm fra et genopladeligt batteri. Hvis printeren kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom den er fuldt opladet, er det genopladelige batteri muligvis nået til slutningen af dets levetid. Udskift det genopladelige batteri med et nyt. Når du udskifter det genopladelige batteri, skal du sætte tape på de stik, der er i kontakt med printeren for at forhindre en kortslutning. 8

10 Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande. Apple, Macintosh og Mac OS er varemærker, der tilhører Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Dele af grafikfiltersoftwaren er baseret delvist på arbejdet i Independent JPEG Group. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre lande. QR Code Generating Program Copyright 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. This product contains µdeepcore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Denne tekst er på engelsk på anmodning fra AINIX Corporation). Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation. De enkelte ejere, hvis softwaretitel er nævnt i dette dokument, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. Alle andre software- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder. Dansk 9

11 Forordning FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet) (PJ-622 og PJ-623) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2009/125/EF. Adapteren PA-AD-510 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*vælg sprog efter behov). Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet) (PJ-662 og PJ-663) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 1999/5/EF og 2009/125/EF. Adapteren PA-AD-510 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*vælg sprog efter behov). 10

12 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only) Responsible Party: Product Name: Model Number: Brother Mobile Solutions, Inc th Street, Suite 300 Golden, CO 80401, U.S.A. TEL: (303) Thermal Printer PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Important The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user s authority to operate the equipment. CAUTION: To maintain compliance with FCC s RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations. Dansk 11

13 Industry Canada Compliance Statement (For Canada only) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB 003 du Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including intereference that may cause undesierd operation of the device. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Adgang til Brugsanvisning og Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor User s Guide (Brugsanvisning) og P-touch Editor Software User s Guide (Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor) (kun PJ-623/663) findes på installations-cd-rom en. Du kan læse disse dokumenter ved at vælge det ønskede dokument på den øverste menuskærm, der vises automatisk, når du sætter cd-rom en i computeren. 12

14 LBB Trykt i Kina

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Sonos-Controller. Produktguide

Sonos-Controller. Produktguide Sonos-Controller Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere