SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN"

Transkript

1 SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

2 Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (omtales herefter som printeren ). Denne monokrome mobile termoprinter er ultratransportabel og kan tilsluttes en mobil enhed, Windows -pc eller Macintosh, så du hurtigt kan lave udskrifter. Dokumentationen, der følger med denne printer (Sikkerhed og juridisk information og User s Guide (Brugsanvisning) på installations-cd-rom en) indeholder forholdsregler og instruktioner for betjeningen. For PJ-623/PJ-663 indeholder P-touch Editor Software User s Guide (Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor), som også findes på installations-cd-rom en, instruktioner til betjeningen af P-touch Editor-softwaren. Læs disse dokumenter for at få oplysninger om sikkerhed og korrekt betjening, inden du bruger printeren. Gem al dokumentation til senere brug. Vigtig bemærkning Dette dokuments indhold kan ændres uden varsel. Dette dokuments indhold må ikke kopieres eller reproduceres helt eller delvist uden tilladelse. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold. Vi påtager os intet ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne printer. Hvis printeren viser sig at være defekt som følge af fremstillingsfejl, erstatter eller reparerer vi den inden for garantiperioden. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af printeren i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software. Dansk 1

3 Sikker brug af maskinen Hvis printeren ikke fungerer korrekt, skal du straks ophøre med at bruge den og derefter kontakte den forhandler, hvor den er købt. Anvendte symboler i dette dokument Følgende symboler er anvendt i dette dokument. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en meget farlig situation, som vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser og/eller tingsskade, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver fare for brand under visse omstændigheder Angiver fare for elektrisk stød under visse omstændigheder Angiver fare for forbrændinger under visse omstændigheder Angiver en handling, der ikke må udføres Angiver fare for antændelse, hvis der er ild i nærheden Angiver fare for kvæstelser, hvis den angivne del af printeren røres Angiver fare for kvæstelser (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af printeren skilles ad Angiver fare for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder Angiver fare for elektrisk stød, hvis printeren udsættes for vand Angiver en handling, der skal udføres Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten 2

4 Vigtige sikkerhedsanvisninger Genopladeligt Ni-MH-batteri FARE Overhold de følgende forholdsregler for det genopladelige Ni-MH-batteri (ekstraudstyr) (omtales herefter som genopladeligt batteri ), da der ellers kan dannes varme eller revner, eller der kan være risiko for skader, eksplosion, røg, brand eller elektrisk stød. Hvis du vil oplade det genopladelige batteri, skal du sætte det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 og derefter bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet, som er designet specifikt til denne printer. Undgå at indsætte eller bruge det genopladelige batteri i noget andet udstyr end PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Undgå at tilslutte batteriet direkte til en strømforsyning, en cigarettænder i en bil eller en stikkontakt. Undgå at udsætte det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret for tryk, varme eller en elektrisk ladning (f.eks. en ovn eller en mikrobølgeovn, en tørretumbler, højspændingsudstyr eller et induktionskomfur). Undgå at placere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret i nærheden af ild eller på et sted, der er udsat for varme eller høje temperaturer (f.eks. i nærheden af et ildsted eller et komfur, i solen eller i en varm bil). Undgå at placere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret i nærheden af vand eller havvand. Undgå desuden at nedsænke dem i vand, og lad dem ikke blive våde. Undgå at kortslutte det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret, f.eks. med en metalgenstand. Undgå at stikke hul i det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret med en skarp genstand som f.eks. en negl. Undgå at slå med en hammer på det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret, og undgå at træde på dem, kaste dem, tabe dem eller udsætte dem for kraftige slag. Undgå at adskille eller modificere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret. Undgå at bruge et beskadiget eller deformt genopladeligt batteri. Undgå at bruge det genopladelige batteri i et ætsende miljø (f.eks. et område, der er udsat for salt luft eller saltvand eller sure, basiske eller ætsende gasser). Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du straks fjerne printeren eller det genopladelige batteri fra åben ild. Undgå at røre elektrolytten. Undgå at gnide øjnene, hvis de kommer i kontakt med elektrolyt. Skyl omgående øjnene grundigt med vand fra vandhanen eller andet rent vand, og søg læge. Hvis du undlader at gøre dette, kan elektrolytten medføre øjenskade. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand. Anbring printeren i en pose for at isolere den. Stil ikke det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikroovn eller en trykbeholder. Dansk 3

5 Genopladeligt Li-ion-batteri FARE Overhold de følgende forholdsregler for det genopladelige Li-ion-batteri (ekstraudstyr) (omtales herefter som genopladeligt batteri ), da der ellers kan dannes varme eller revner, eller der kan være risiko for skader, eksplosion, røg, brand eller elektrisk stød. Hvis du vil oplade det genopladelige batteri, skal du sætte det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 og derefter bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet, som er designet specifikt til denne printer. Undgå at skille det genopladelige batteri ad eller modificere det. Det kan deaktivere sikkerhedsmekanismerne og beskyttelseskredsløbet i det genopladelige batteri. Undgå, at tråde eller andre metalgenstande kommer i kontakt med polerne på det genopladelige batteri. Undgå at transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Det kan medføre kortslutning og overophedning af metalgenstande som f.eks. tråde, halskæder eller hårnåle. Undgå at bortskaffe det genopladelige batteri i ild, og undgå bevidst overophedning af batteriet. Det kan medføre, at batteriets indvendige isolering smelter, at det udsender gasser, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Desuden kan elektrolytten antændes. Undgå at efterlade eller bruge det genopladelige batteri i nærheden af ild, varmeapparater eller på andre steder med høje temperaturer (over 80 C). Undgå, at det genopladelige batteri kommer i kontakt med eller nedsænkes i almindeligt vand eller saltvand. Det kan deaktivere sikkerhedsmekanismerne og beskyttelseskredsløbet i det genopladelige batteri. Undgå at oplade det genopladelige batteri i nærheden af ild eller i direkte sollys. Det kan medføre aktivering af beskyttelseskredsløbet, der skal forhindre, at der opstår fare som følge af høj varme. Dette vil enten medføre, at opladningen afbrydes, at opladningen sker ved for høj strømstyrke/spænding på grund af en fejl i beskyttelseskredsløbet, eller at der sker en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Oplad kun det genopladelige batteri med en lysnetadapter/et jævnstrømskabel, som er designet specifikt til denne printer eller i overensstemmelse med de angivne opladningsparametre. Opladning uden for disse parametre (opladninger over den anbefalede temperatur, over den anbefalede strømstyrke/spænding, anvendelse af en modificeret adapter osv.) kan enten medføre overopladning af det genopladelige batteri, opladning ved en unormal strømstyrke/spænding eller en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Undgå at stikke hul i det genopladelige batteri med en negl, slå på det med en hammer eller træde på det. Undgå at udsætte det genopladelige batteri for kraftige slag eller at kaste det. Beskadigelse af det genopladelige batteris beskyttelseskredsløb kan medføre, at det genoplades ved en unormal strømstyrke/spænding, eller der kan ske en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Undgå at bruge det genopladelige batteri, hvis det er alvorligt beskadiget eller deformt. Undgå at lodde forbindelser på det genopladelige batteri. Det kan medføre, at batteriets indvendige isolering smelter, at det udsender gasser, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Undgå at bruge det genopladelige batteri med omvendt polaritet (+) (-). Kontroller retningen på det genopladelige batteri, før du sætter det i, og undgå at tvinge det på plads i printeren. Opladning af det genopladelige batteri med omvendt polaritet kan medføre en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri eller et unormalt strømgennemløb under afladning. Undgå at tilslutte det genopladelige batteri direkte til en almindelig stikkontakt eller et cigarettænderstik i en bil. 4

6 FARE Brug kun det genopladelige batteri med godkendte apparater. Brug med andre apparater kan medføre lavere batteriydelse eller kortere batterilevetid. Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du straks fjerne printeren eller det genopladelige batteri fra åben ild. Undgå at røre elektrolytten. Undgå at gnide øjnene, hvis de kommer i kontakt med elektrolyt. Skyl omgående øjnene grundigt med vand fra vandhanen eller andet rent vand, og søg læge. Hvis du undlader at gøre dette, kan elektrolytten medføre øjenskade. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand. Anbring printeren i en pose for at isolere den. Stil ikke det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikroovn eller en trykbeholder. ADVARSEL Printer Undgå at bruge printeren på steder, hvor den ikke må bruges, som f.eks. på et fly. Dette kan påvirke udstyret og medføre en ulykke. Undgå at bruge printeren i særlige miljøer, som f.eks. i nærheden af medicinsk udstyr. Elektromagnetiske bølger kan medføre fejl i udstyret. Undgå at indsætte fremmedlegemer i printeren eller dens tilslutninger og porte, da det kan medføre skader, brand eller elektrisk stød. Hvis der tabes fremmedlegemer i printeren, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. Hvis du fortsætter med at bruge printeren, kan det medføre skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at betjene, oplade eller opbevare printeren på de følgende steder, da det kan medføre lækage, brand, elektrisk stød eller skade. I nærheden af vand, som f.eks. i et badeværelse, i nærheden af en vandvarmer eller på et meget fugtigt sted På et sted, hvor den er udsat for regn eller fugt På et meget støvet sted På et meget varmt sted, f.eks. i nærheden af åben ild, varmeapparater eller i direkte sollys I en lukket bil under en varm sol På et sted, hvor der kan dannes kondens I tordenvejr skal du tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten. Hvis lynet slår ned i nærheden, må du ikke røre printeren, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at skille printeren ad eller modificere den, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller skade. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. (Garantien dækker ikke reparationer af skader, der skyldes, at brugeren har skilt printeren ad eller foretaget ændringer). Dansk 5

7 ADVARSEL Printeren kan blive beskadiget, hvis den tabes eller udsættes for kraftige stød, f.eks. ved at blive trådt på. Hvis du fortsætter med at bruge en beskadiget printer, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis printeren er beskadiget, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. Hvis printeren fungerer unormalt (f.eks. hvis den udsender røg, en unormal lugt eller støj), skal du ophøre med at bruge den, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Sluk straks printeren, tag lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten, og kontakt derefter den forhandler, hvor printeren er købt med henblik på reparation. Oplad ikke printeren med andre lysnetadaptere/jævnstrømskabler end de angivne. Hvis printeren ikke er helt opladet, når den angivne tidsperiode er gået, skal opladningen standses, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemikalieudslip. Især organiske opløsningsmidler eller væsker kan medføre, at kabinettet og/eller kablerne smelter eller opløses, hvilket giver risiko for brand eller elektrisk stød. De kan også medføre, at produktet ikke fungerer eller bliver misfarvet. Lysnetadapter/jævnstrømskabel Brug kun den lysnetadapter/det jævnstrømskabel, der er designet specifikt til denne printer, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte printeren til andre typer stikkontakter end almindelige stikkontakter ( V 50/60Hz), da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at røre ved lysnetadapteren/jævnstrømskablet eller strømforsyningsstikket med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at skille lysnetadapteren/jævnstrømskablet ad eller at modificere eller reparere dem, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. 6

8 ADVARSEL Undgå at spilde vand eller drikkevarer på lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå desuden at bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet på steder, hvor de kan blive våde, da der ellers er risiko for eksplosion eller elektrisk stød. Hvis strømforsyningsstikket bliver snavset (f.eks. på grund af støv), skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset strømforsyningsstik, er der risiko for brand. Når du tager netledningen ud, må du ikke trække i ledningen, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at indsætte fremmedlegemer i lysnetadapterens/jævnstrømskablets stik, da der ellers er risiko for forbrændinger eller elektrisk stød. Brug lysnetadapteren/jævnstrømskablet korrekt, og overhold de følgende forholdsregler, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at beskadige lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at modificere lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at sno lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at bøje lysnetadapteren/jævnstrømskablet voldsomt. Undgå at trække i lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at placere genstande på lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at udsætte lysnetadapteren/jævnstrømskablet for varme. Undgå at sammenbinde lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå, at lysnetadapteren/jævnstrømskablet bliver klemt. Hvis lysnetadapteren/jævnstrømskablet bliver beskadiget, skal du bestille en ny hos den forhandler, hvor printeren er købt. Opbevar lysnetadapteren/jævnstrømskablet utilgængeligt for børn (særligt spædbørn), da der ellers er risiko for skader. Brug ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet i nærheden af mikroovne, da der ellers er risiko for beskadigelse af printeren eller lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Brug ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet i nærheden af flammer eller varmeapparater. Hvis lysnetadapterledningens/jævnstrømskablets kappe smelter, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Dansk 7

9 ADVARSEL Inden du udfører vedligeholdelse af printeren (f.eks. når du rengør den), skal du tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du af sikkerhedshensyn koble lysnetadapteren/jævnstrømskablet fra printeren og stikkontakten. Vikl ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet omkring adapteren, og lad være med at bøje kablet, da det kan medføre, at kablet bliver beskadiget. FORSIGTIG Printer Opbevar printeren og dens tilbehør (genopladeligt batteri, forbrugsstoffer, plastikposer, mærkater osv.) utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser eller ulykker (f.eks. indtagelse). Ophør med at bruge printeren, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deform eller på anden måde defekt. Betjen ikke printeren, mens du kun holder i papirudløserens dæksel. Hvis dækslet falder af, og printeren falder ned, er der risiko for kvæstelser. Generelle forholdsregler Genopladeligt batteri Ved anskaffelse er det genopladelige batteri opladet en smule, så det kan kontrolleres, at printeren fungerer. Det genopladelige batteri bør imidlertid oplades helt med lysnetadapteren/jævnstrømskablet, inden printeren bruges. Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne det genopladelige batteri fra printeren og derefter opbevare det på et sted, hvor det ikke er udsat for statisk elektricitet, høje luftfugtighedsniveauer eller høje temperaturer (temperaturer på mellem 15 og 25 C og % luftfugtighed anbefales). For at bevare det genopladelige batteris effektivitet og levetid skal du genoplade det mindst hver sjette måned. Printeren forsynes med strøm fra et genopladeligt batteri. Hvis printeren kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom den er fuldt opladet, er det genopladelige batteri muligvis nået til slutningen af dets levetid. Udskift det genopladelige batteri med et nyt. Når du udskifter det genopladelige batteri, skal du sætte tape på de stik, der er i kontakt med printeren for at forhindre en kortslutning. 8

10 Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande. Apple, Macintosh og Mac OS er varemærker, der tilhører Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Dele af grafikfiltersoftwaren er baseret delvist på arbejdet i Independent JPEG Group. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre lande. QR Code Generating Program Copyright 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. This product contains µdeepcore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Denne tekst er på engelsk på anmodning fra AINIX Corporation). Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation. De enkelte ejere, hvis softwaretitel er nævnt i dette dokument, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. Alle andre software- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder. Dansk 9

11 Forordning FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet) (PJ-622 og PJ-623) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2009/125/EF. Adapteren PA-AD-510 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*vælg sprog efter behov). Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet) (PJ-662 og PJ-663) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 1999/5/EF og 2009/125/EF. Adapteren PA-AD-510 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*vælg sprog efter behov). 10

12 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only) Responsible Party: Product Name: Model Number: Brother Mobile Solutions, Inc th Street, Suite 300 Golden, CO 80401, U.S.A. TEL: (303) Thermal Printer PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Important The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user s authority to operate the equipment. CAUTION: To maintain compliance with FCC s RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations. Dansk 11

13 Industry Canada Compliance Statement (For Canada only) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB 003 du Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including intereference that may cause undesierd operation of the device. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Adgang til Brugsanvisning og Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor User s Guide (Brugsanvisning) og P-touch Editor Software User s Guide (Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor) (kun PJ-623/663) findes på installations-cd-rom en. Du kan læse disse dokumenter ved at vælge det ønskede dokument på den øverste menuskærm, der vises automatisk, når du sætter cd-rom en i computeren. 12

14 LBB Trykt i Kina

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. SmartBand SWR10

Brugervejledning. SmartBand SWR10 Brugervejledning SmartBand SWR10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Indledning...3 Oversigt over hardware...3 Opladning af dit SmartBand...3 Samling...4 Sådan slår du SmartBand til og fra...4 Konfiguration

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014 TAK FORDI DU HAR KØBT ODIN - EN

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere