SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN"

Transkript

1 SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

2 Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (omtales herefter som printeren ). Denne monokrome mobile termoprinter er ultratransportabel og kan tilsluttes en mobil enhed, Windows -pc eller Macintosh, så du hurtigt kan lave udskrifter. Dokumentationen, der følger med denne printer (Sikkerhed og juridisk information og User s Guide (Brugsanvisning) på installations-cd-rom en) indeholder forholdsregler og instruktioner for betjeningen. For PJ-623/PJ-663 indeholder P-touch Editor Software User s Guide (Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor), som også findes på installations-cd-rom en, instruktioner til betjeningen af P-touch Editor-softwaren. Læs disse dokumenter for at få oplysninger om sikkerhed og korrekt betjening, inden du bruger printeren. Gem al dokumentation til senere brug. Vigtig bemærkning Dette dokuments indhold kan ændres uden varsel. Dette dokuments indhold må ikke kopieres eller reproduceres helt eller delvist uden tilladelse. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold. Vi påtager os intet ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne printer. Hvis printeren viser sig at være defekt som følge af fremstillingsfejl, erstatter eller reparerer vi den inden for garantiperioden. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af printeren i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software. Dansk 1

3 Sikker brug af maskinen Hvis printeren ikke fungerer korrekt, skal du straks ophøre med at bruge den og derefter kontakte den forhandler, hvor den er købt. Anvendte symboler i dette dokument Følgende symboler er anvendt i dette dokument. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en meget farlig situation, som vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser og/eller tingsskade, hvis produktet betjenes uden at følge advarslerne og anvisningerne. Angiver fare for brand under visse omstændigheder Angiver fare for elektrisk stød under visse omstændigheder Angiver fare for forbrændinger under visse omstændigheder Angiver en handling, der ikke må udføres Angiver fare for antændelse, hvis der er ild i nærheden Angiver fare for kvæstelser, hvis den angivne del af printeren røres Angiver fare for kvæstelser (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af printeren skilles ad Angiver fare for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder Angiver fare for elektrisk stød, hvis printeren udsættes for vand Angiver en handling, der skal udføres Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten 2

4 Vigtige sikkerhedsanvisninger Genopladeligt Ni-MH-batteri FARE Overhold de følgende forholdsregler for det genopladelige Ni-MH-batteri (ekstraudstyr) (omtales herefter som genopladeligt batteri ), da der ellers kan dannes varme eller revner, eller der kan være risiko for skader, eksplosion, røg, brand eller elektrisk stød. Hvis du vil oplade det genopladelige batteri, skal du sætte det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 og derefter bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet, som er designet specifikt til denne printer. Undgå at indsætte eller bruge det genopladelige batteri i noget andet udstyr end PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Undgå at tilslutte batteriet direkte til en strømforsyning, en cigarettænder i en bil eller en stikkontakt. Undgå at udsætte det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret for tryk, varme eller en elektrisk ladning (f.eks. en ovn eller en mikrobølgeovn, en tørretumbler, højspændingsudstyr eller et induktionskomfur). Undgå at placere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret i nærheden af ild eller på et sted, der er udsat for varme eller høje temperaturer (f.eks. i nærheden af et ildsted eller et komfur, i solen eller i en varm bil). Undgå at placere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret i nærheden af vand eller havvand. Undgå desuden at nedsænke dem i vand, og lad dem ikke blive våde. Undgå at kortslutte det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret, f.eks. med en metalgenstand. Undgå at stikke hul i det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret med en skarp genstand som f.eks. en negl. Undgå at slå med en hammer på det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret, og undgå at træde på dem, kaste dem, tabe dem eller udsætte dem for kraftige slag. Undgå at adskille eller modificere det genopladelige batteri eller printeren med det genopladelige batteri installeret. Undgå at bruge et beskadiget eller deformt genopladeligt batteri. Undgå at bruge det genopladelige batteri i et ætsende miljø (f.eks. et område, der er udsat for salt luft eller saltvand eller sure, basiske eller ætsende gasser). Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du straks fjerne printeren eller det genopladelige batteri fra åben ild. Undgå at røre elektrolytten. Undgå at gnide øjnene, hvis de kommer i kontakt med elektrolyt. Skyl omgående øjnene grundigt med vand fra vandhanen eller andet rent vand, og søg læge. Hvis du undlader at gøre dette, kan elektrolytten medføre øjenskade. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand. Anbring printeren i en pose for at isolere den. Stil ikke det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikroovn eller en trykbeholder. Dansk 3

5 Genopladeligt Li-ion-batteri FARE Overhold de følgende forholdsregler for det genopladelige Li-ion-batteri (ekstraudstyr) (omtales herefter som genopladeligt batteri ), da der ellers kan dannes varme eller revner, eller der kan være risiko for skader, eksplosion, røg, brand eller elektrisk stød. Hvis du vil oplade det genopladelige batteri, skal du sætte det i PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 og derefter bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet, som er designet specifikt til denne printer. Undgå at skille det genopladelige batteri ad eller modificere det. Det kan deaktivere sikkerhedsmekanismerne og beskyttelseskredsløbet i det genopladelige batteri. Undgå, at tråde eller andre metalgenstande kommer i kontakt med polerne på det genopladelige batteri. Undgå at transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Det kan medføre kortslutning og overophedning af metalgenstande som f.eks. tråde, halskæder eller hårnåle. Undgå at bortskaffe det genopladelige batteri i ild, og undgå bevidst overophedning af batteriet. Det kan medføre, at batteriets indvendige isolering smelter, at det udsender gasser, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Desuden kan elektrolytten antændes. Undgå at efterlade eller bruge det genopladelige batteri i nærheden af ild, varmeapparater eller på andre steder med høje temperaturer (over 80 C). Undgå, at det genopladelige batteri kommer i kontakt med eller nedsænkes i almindeligt vand eller saltvand. Det kan deaktivere sikkerhedsmekanismerne og beskyttelseskredsløbet i det genopladelige batteri. Undgå at oplade det genopladelige batteri i nærheden af ild eller i direkte sollys. Det kan medføre aktivering af beskyttelseskredsløbet, der skal forhindre, at der opstår fare som følge af høj varme. Dette vil enten medføre, at opladningen afbrydes, at opladningen sker ved for høj strømstyrke/spænding på grund af en fejl i beskyttelseskredsløbet, eller at der sker en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Oplad kun det genopladelige batteri med en lysnetadapter/et jævnstrømskabel, som er designet specifikt til denne printer eller i overensstemmelse med de angivne opladningsparametre. Opladning uden for disse parametre (opladninger over den anbefalede temperatur, over den anbefalede strømstyrke/spænding, anvendelse af en modificeret adapter osv.) kan enten medføre overopladning af det genopladelige batteri, opladning ved en unormal strømstyrke/spænding eller en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Undgå at stikke hul i det genopladelige batteri med en negl, slå på det med en hammer eller træde på det. Undgå at udsætte det genopladelige batteri for kraftige slag eller at kaste det. Beskadigelse af det genopladelige batteris beskyttelseskredsløb kan medføre, at det genoplades ved en unormal strømstyrke/spænding, eller der kan ske en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri. Undgå at bruge det genopladelige batteri, hvis det er alvorligt beskadiget eller deformt. Undgå at lodde forbindelser på det genopladelige batteri. Det kan medføre, at batteriets indvendige isolering smelter, at det udsender gasser, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter. Undgå at bruge det genopladelige batteri med omvendt polaritet (+) (-). Kontroller retningen på det genopladelige batteri, før du sætter det i, og undgå at tvinge det på plads i printeren. Opladning af det genopladelige batteri med omvendt polaritet kan medføre en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri eller et unormalt strømgennemløb under afladning. Undgå at tilslutte det genopladelige batteri direkte til en almindelig stikkontakt eller et cigarettænderstik i en bil. 4

6 FARE Brug kun det genopladelige batteri med godkendte apparater. Brug med andre apparater kan medføre lavere batteriydelse eller kortere batterilevetid. Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på, at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du straks fjerne printeren eller det genopladelige batteri fra åben ild. Undgå at røre elektrolytten. Undgå at gnide øjnene, hvis de kommer i kontakt med elektrolyt. Skyl omgående øjnene grundigt med vand fra vandhanen eller andet rent vand, og søg læge. Hvis du undlader at gøre dette, kan elektrolytten medføre øjenskade. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand. Anbring printeren i en pose for at isolere den. Stil ikke det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en mikroovn eller en trykbeholder. ADVARSEL Printer Undgå at bruge printeren på steder, hvor den ikke må bruges, som f.eks. på et fly. Dette kan påvirke udstyret og medføre en ulykke. Undgå at bruge printeren i særlige miljøer, som f.eks. i nærheden af medicinsk udstyr. Elektromagnetiske bølger kan medføre fejl i udstyret. Undgå at indsætte fremmedlegemer i printeren eller dens tilslutninger og porte, da det kan medføre skader, brand eller elektrisk stød. Hvis der tabes fremmedlegemer i printeren, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. Hvis du fortsætter med at bruge printeren, kan det medføre skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at betjene, oplade eller opbevare printeren på de følgende steder, da det kan medføre lækage, brand, elektrisk stød eller skade. I nærheden af vand, som f.eks. i et badeværelse, i nærheden af en vandvarmer eller på et meget fugtigt sted På et sted, hvor den er udsat for regn eller fugt På et meget støvet sted På et meget varmt sted, f.eks. i nærheden af åben ild, varmeapparater eller i direkte sollys I en lukket bil under en varm sol På et sted, hvor der kan dannes kondens I tordenvejr skal du tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten. Hvis lynet slår ned i nærheden, må du ikke røre printeren, da der er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at skille printeren ad eller modificere den, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller skade. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. (Garantien dækker ikke reparationer af skader, der skyldes, at brugeren har skilt printeren ad eller foretaget ændringer). Dansk 5

7 ADVARSEL Printeren kan blive beskadiget, hvis den tabes eller udsættes for kraftige stød, f.eks. ved at blive trådt på. Hvis du fortsætter med at bruge en beskadiget printer, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis printeren er beskadiget, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten og derefter kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. Hvis printeren fungerer unormalt (f.eks. hvis den udsender røg, en unormal lugt eller støj), skal du ophøre med at bruge den, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Sluk straks printeren, tag lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten, og kontakt derefter den forhandler, hvor printeren er købt med henblik på reparation. Oplad ikke printeren med andre lysnetadaptere/jævnstrømskabler end de angivne. Hvis printeren ikke er helt opladet, når den angivne tidsperiode er gået, skal opladningen standses, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Anbring ikke produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemikalieudslip. Især organiske opløsningsmidler eller væsker kan medføre, at kabinettet og/eller kablerne smelter eller opløses, hvilket giver risiko for brand eller elektrisk stød. De kan også medføre, at produktet ikke fungerer eller bliver misfarvet. Lysnetadapter/jævnstrømskabel Brug kun den lysnetadapter/det jævnstrømskabel, der er designet specifikt til denne printer, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte printeren til andre typer stikkontakter end almindelige stikkontakter ( V 50/60Hz), da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Undgå at røre ved lysnetadapteren/jævnstrømskablet eller strømforsyningsstikket med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at skille lysnetadapteren/jævnstrømskablet ad eller at modificere eller reparere dem, da der ellers er risiko for skade, brand eller elektrisk stød. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte den forhandler, hvor printeren er købt. 6

8 ADVARSEL Undgå at spilde vand eller drikkevarer på lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå desuden at bruge lysnetadapteren/jævnstrømskablet på steder, hvor de kan blive våde, da der ellers er risiko for eksplosion eller elektrisk stød. Hvis strømforsyningsstikket bliver snavset (f.eks. på grund af støv), skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset strømforsyningsstik, er der risiko for brand. Når du tager netledningen ud, må du ikke trække i ledningen, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at indsætte fremmedlegemer i lysnetadapterens/jævnstrømskablets stik, da der ellers er risiko for forbrændinger eller elektrisk stød. Brug lysnetadapteren/jævnstrømskablet korrekt, og overhold de følgende forholdsregler, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at beskadige lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at modificere lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at sno lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at bøje lysnetadapteren/jævnstrømskablet voldsomt. Undgå at trække i lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at placere genstande på lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå at udsætte lysnetadapteren/jævnstrømskablet for varme. Undgå at sammenbinde lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Undgå, at lysnetadapteren/jævnstrømskablet bliver klemt. Hvis lysnetadapteren/jævnstrømskablet bliver beskadiget, skal du bestille en ny hos den forhandler, hvor printeren er købt. Opbevar lysnetadapteren/jævnstrømskablet utilgængeligt for børn (særligt spædbørn), da der ellers er risiko for skader. Brug ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet i nærheden af mikroovne, da der ellers er risiko for beskadigelse af printeren eller lysnetadapteren/jævnstrømskablet. Brug ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet i nærheden af flammer eller varmeapparater. Hvis lysnetadapterledningens/jævnstrømskablets kappe smelter, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Dansk 7

9 ADVARSEL Inden du udfører vedligeholdelse af printeren (f.eks. når du rengør den), skal du tage lysnetadapteren/jævnstrømskablet ud af stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du af sikkerhedshensyn koble lysnetadapteren/jævnstrømskablet fra printeren og stikkontakten. Vikl ikke lysnetadapteren/jævnstrømskablet omkring adapteren, og lad være med at bøje kablet, da det kan medføre, at kablet bliver beskadiget. FORSIGTIG Printer Opbevar printeren og dens tilbehør (genopladeligt batteri, forbrugsstoffer, plastikposer, mærkater osv.) utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser eller ulykker (f.eks. indtagelse). Ophør med at bruge printeren, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deform eller på anden måde defekt. Betjen ikke printeren, mens du kun holder i papirudløserens dæksel. Hvis dækslet falder af, og printeren falder ned, er der risiko for kvæstelser. Generelle forholdsregler Genopladeligt batteri Ved anskaffelse er det genopladelige batteri opladet en smule, så det kan kontrolleres, at printeren fungerer. Det genopladelige batteri bør imidlertid oplades helt med lysnetadapteren/jævnstrømskablet, inden printeren bruges. Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne det genopladelige batteri fra printeren og derefter opbevare det på et sted, hvor det ikke er udsat for statisk elektricitet, høje luftfugtighedsniveauer eller høje temperaturer (temperaturer på mellem 15 og 25 C og % luftfugtighed anbefales). For at bevare det genopladelige batteris effektivitet og levetid skal du genoplade det mindst hver sjette måned. Printeren forsynes med strøm fra et genopladeligt batteri. Hvis printeren kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom den er fuldt opladet, er det genopladelige batteri muligvis nået til slutningen af dets levetid. Udskift det genopladelige batteri med et nyt. Når du udskifter det genopladelige batteri, skal du sætte tape på de stik, der er i kontakt med printeren for at forhindre en kortslutning. 8

10 Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande. Apple, Macintosh og Mac OS er varemærker, der tilhører Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Dele af grafikfiltersoftwaren er baseret delvist på arbejdet i Independent JPEG Group. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre lande. QR Code Generating Program Copyright 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. This product contains µdeepcore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Denne tekst er på engelsk på anmodning fra AINIX Corporation). Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation. De enkelte ejere, hvis softwaretitel er nævnt i dette dokument, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. Alle andre software- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder. Dansk 9

11 Forordning FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet) (PJ-622 og PJ-623) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2009/125/EF. Adapteren PA-AD-510 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*vælg sprog efter behov). Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet) (PJ-662 og PJ-663) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 1999/5/EF og 2009/125/EF. Adapteren PA-AD-510 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2006/95/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*vælg sprog efter behov). 10

12 Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only) Responsible Party: Product Name: Model Number: Brother Mobile Solutions, Inc th Street, Suite 300 Golden, CO 80401, U.S.A. TEL: (303) Thermal Printer PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Important The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user s authority to operate the equipment. CAUTION: To maintain compliance with FCC s RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations. Dansk 11

13 Industry Canada Compliance Statement (For Canada only) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES 003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB 003 du Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including intereference that may cause undesierd operation of the device. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Adgang til Brugsanvisning og Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor User s Guide (Brugsanvisning) og P-touch Editor Software User s Guide (Softwarebrugsanvisning til P-touch Editor) (kun PJ-623/663) findes på installations-cd-rom en. Du kan læse disse dokumenter ved at vælge det ønskede dokument på den øverste menuskærm, der vises automatisk, når du sætter cd-rom en i computeren. 12

14 LBB Trykt i Kina

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Produktsikkerhedsguide PJ-

Produktsikkerhedsguide PJ- Produktsikkerhedsguide PJ- 722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING 7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING Læs denne HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING, før du tager P-touch i brug. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Brugervejledningen findes på cd-rom'en, der

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Produktsikkerhedsguide

Produktsikkerhedsguide Produktsikkerhedsguide RJ-3050/3150/4030/4040 RJ-3050/3150/4030/4040 Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret BRUGSANVISNING CROS-FA model Bag-øret 2 INDHOLD WIDEX CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb...10 Markering af højre og venstre...12 Placering af transmitteren...12

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning. Smart Bluetooth -håndsæt SBH52

Brugervejledning. Smart Bluetooth -håndsæt SBH52 Brugervejledning Smart Bluetooth -håndsæt SBH52 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Bluetooth -håndsæt...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707521 DANSK PAKKENS INDHOLD 5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 5 ANVENDELSESOMRÅDE 6 INSTALLATION AF HARDWARE 6 ROUTER-KONFIGURATION 9 WPS 14 CE/FCC 16

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område Brugermanual 1 bring happiness to life Hvad er Moto? Moto fliserne er et redskab til fysisk leg. De indgår under produktkategorien Playware, der kombinerer robotteknologi med leg, for at skabe produkter

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) FA Din høreapparatserie: FP PROGRAM Universal Ro Transport By Selskab

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING 2 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth. Om du kommunikerer

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Introduktion Introduktion Tak for købet af MPrint MW-140BT (herefter kaldet printeren ). Denne monokrome mobile printer er ultra-bærbar og kan tilsluttes til en Pocket PC (PDA, der kører Pocket PC) eller

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugsanvisning. TV-Dex

Brugsanvisning. TV-Dex Brugsanvisning TV-Dex 2 Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 4 Beskrivelse af høreapparatet...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 Lysdioder... 9 Kom godt i gang...10 Tilslutning af enhederne:... 10 Ved brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R03 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

300 HR BRUGSVEJLEDNING

300 HR BRUGSVEJLEDNING DA 300 HR BRUGSVEJLEDNING 3.1 3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 C 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 A DA Beskrivelse af apparatet (A) Displaymodul (B) Aftagelig rem (C) USB-stik (D)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og regulativer

Oplysninger om sikkerhed og regulativer Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business PCs Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere