... den refleksive isolering!... the reflective insulation!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... den refleksive isolering!... the reflective insulation!"

Transkript

1 ... den refleksive isolering!... the reflective insulation! Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer recycable made in Belgium

2 Hæfteklamme 20 mm / Staple 20 mm Aluthermo tape Adhesive Aluthermo Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Spær Rafter mikro-perforeret undertag Micro-perforated underlayer uden underbrædder without battening underbraedder with battening Lægter Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Spær Rafter Modholdslægter Counter lathing Underbraedder Battening Spær Rafter Modholdslægter Counter lathing Lægter Loftbeklædning Plaster siding Lægter Loftbeklædning Plaster siding FORDELE Undertag, isolering og dampspærre på én gang En traditionel tagkonstruktion med mindre forbrug af træ En forøgelse af højde og volumen i tagrum Mulighed for synlige bjælker og spær Man undgår nedrivning af loftet indvendigt ved renovering Vandtæt Hurtig og let at opsætte Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke ADVANTAGES Roof underlayer, insulation and vapour barrier in a single operation Conventional timber frame with reduced timber volume Extra height and space in your loft Possibility of interior design with exposed beams Avoids having to demolish the interior ceiling when renovating Waterproof Quick and easy to install Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag 2

3 På tag udefra og indefra, med eller uden træbeklædning Roof insulation from exterior, with or without battening Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 3

4 Ventileret luftspalte Ventilation airspace Ventilationsåbning Ventilation hole Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter Lægter ELLER OR Aluthermo tape Adhesive Aluthermo ELLER OR Ventileret luftspalte Ventilation airspace Lægter Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter Ventilationsåbning Ventilation hole Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter 4 x 2 cm min 4 x 2 cm min. Loftbeklædning Plaster siding FORDELE En traditionel tagkonstruktion med mindre forbrug af træ En forøgelse af højde og volumen i tagrum Mulighed for synlige bjælker og spær Man undgår overbelastning fra tagspær nummer to, hvis denne ikke giver mulighed for at der isoleres mellem spærene, og tab af højde undgås Nem opsætning selv med runde bjælker Let isolering selv med forskellige afstande mellem spærene. Vand- og lufttæt Hurtig og let at opsætte Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Aluthermo er både isoleringsmateriale og dampspærre Tåler fugtighed i tilfælde af manglende undertag Underbraedder Battening uden underbrædder without battening Ventilationsåbning Ventilation hole Ventileret luftspalte Ventilation airspace Lægter Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter underbraedder Loftbeklædning Plaster siding Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter 4 x 2 cm min 4 x 2 cm min. with battening ADVANTAGES Conventional timber frame with reduced timber volume Extra height and space in your loft Possibility of interior design with exposed beams Avoids the extra burden of a second rafter if it does not allow for insulation between rafters and reduction in height Easy installation, even when working with rounded log structures Easy insulation, even if the rafters are irregularly spaced Water and airtight Quick and easy to install Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag Aluthermo is simultaneously an insulation and a vapour barrier Humidity resistant even if there is no roof underlayer 4

5 På tag indefra Roof insulation from inside Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 5

6 Lægter Aluthermo Lægter Træbeklædning Wood siding Lægter Aluthermo Lægter Skiferbeklædning Slate siding FORDELE ADVANTAGES Forøgelse af volumen i bolig Giver mulighed for at isolere murene indvendigt i tilfælde hvor det ikke er muligt udefra Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Mellemrummet der skabes på den indvendige side giver plads til installation af varme, sanitet og el Hurtig og let at opsætte Aluthermo kan tilpasses til alle former og overflader Gain in habitable space Allows the possibility of insulating the walls from inside if insulation from outside is impossible Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag The air space created on the inside ensures easy installation of heating and water pipes and electrical systems Quick and easy to install Aluthermo adapts to all shapes and surfaces 6

7 På mur (indvendig og udvendig) Wall insulation (interior and exterior) Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 7

8 Anvendelse med gulvvarme Execution with floor heating Aluthermo Anvendelse under støbt gulv Execution under screed Beton Beton Aluthermo Plastikfolie Plastic foil Støbt Screed Anvendelse under trægulv Execution under timber floors Fiberplade Fibreboard Aluthermo Anvendelse under flydende gulv (flydende gulv) Execution under raised wooden floor (false floor) Aluthermo FORDELE: Velegnet under støbt gulv i tilfælde af niveauforskelle eller hvis betondækket er for højt Under støbt gulv og trægulv virker Aluthermo som varmefordeler Meget god lydisolering mod trinlyd Forøgelse af volumen i bolig Aluthermo tilpasser sig til alle former og overflader ADVANTAGES Installation under screed is appropriate if the floor is on a slope or the boarding is placed too high Under screed and under the floor, Aluthermo acts as a heat distributor Very good acoustic insulation against impact noise Gain in habitable space Aluthermo adapts to all shapes and surfaces 8

9 under støbt gulv og trægulv under screed and under floorboards Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 9

10 Aluthermo, din partner i energibesparelse Aluthermo, det tynde refleksive isoleringssystem, har været brugt i mange år i nybyggeri og ved renovering af bygninger. Dette fleksible komplekse system består af flere lag aluminium og indesluttet tør luft. Det muliggør en effektiv energibesparelse. Materialets usædvanlige tilpasningsevne gør det meget nemt at opsætte. Aluthermo kan derfor anvendes inden for praktisk talt alle tænkelige områder for termisk isolering. Dets holdbarhed er blevet forbedret takket være en gennemprøvet ny teknologi, og Aluthermo er derfor sæson efter sæson den nye definition på komfort. Aluthermo - Beskrivelse Aluthermo er et isolerende materiale, der virker via refleksion, og som består af to lag, der er adskilt af luftbobler placeret i bikubemønster, indesluttet i et ikke brændbart polyethylen lag, der på begge sider er dækket af en folie af ren aluminium på 30 my, der er poleret og behandlet mod oxydering. Sammensætningen som opnås herved er halvstiv og består af følgende lag: A. Folie af 99 % ren aluminium med tykkelse på 30 my B. Lag af brandsikker polyethylen med stabile og tørre luftbobler C. Lag af brandsikker polyethylen med stabile og tørre luftbobler D. Folie af 99 % ren aluminium med tykkelse på 30 my Luften indesluttet i PE-boblerne er tør og stabil. En eventuel kondensering undgås derved for de temperaturområder, der er angivet for hvert Aluthermo produkt (jvf. Anvendelse og tekniske egenskaber). Aluthermo Aluthermo Quattro Aluthermo Quattro - Beskrivelse Aluthermo Quattro er det første isolerende kompakte materiale, kaldet multireflektor med flere lag og termosvejst på alle overflader. Aluthermo Quattro består af to lag ren aluminium på 30 my, poleret og behandlet mod oxydering, adskilt af to lag luftbobler placeret som bikubemønster, indesluttet i et brandsikkert polyethylen lag samt yderligere to lag ren aluminium og en brandsikker og vandfast polyethylenskum. Aluthermo Quattro udgør en barriere, der sommer som vinter er næsten uigennemtrængelig for infrarød stråling. Luften der er indesluttet i PE-boblerne og i polyethylenskummet er tør og stabil. En eventuel kondensering forhindres derved inden for de temperaturområder, der sædvanligvis anvendes for Aluthermo Quattro (jvf. Anvendelser og tekniske egenskaber). Sammensætningen som opnås herved er halvstiv og består af følgende lag: 1. En folie af ren aluminium på 30 my behandlet mod oxydering 2. Et lag brandsikker polyethylen med indesluttede luftbobler 3. En folie af ren aluminium behandlet mod oxydering 4. En brandsikker og vandfast polyethylenskum 5. En folie af ren aluminium behandlet mod oxydering 6. Et lag brandsikker polyethylen med indesluttede luftbobler 7. En folie af ren aluminium på 30 my behandlet mod oxydering 10

11 Aluthermo, your energy-saving partner Aluthermo, the thin-layer reflective insulation system, has been used for many years both for new buildings and in renovation. This flexible complex consisting of several layers of aluminium encloses dry air in its inner films. The result is efficient energy-saving. Its exceptional adaptability makes it very easy to install. Aluthermo can therefore be used in almost every imaginable field of thermal insulation. Its durability has been perfected by proven leading-edge technology, so that season after season, Aluthermo is the new standard in comfort. Aluthermo description: Aluthermo is an insulating material that works by reflection and consists of two layers separated by a honeycomb structure of air bubbles enclosed in a fireproofed polyethylene film, which is covered on both sides by a 30-micron thick foil of pure aluminium that has been polished and treated against oxidation. The various layers are thermally welded together over their full surface areas. The obtained complex is semi-rigid and consists of the following successive layers: A+D 99% pure aluminium film, 30 microns thick B+C Fire-retardant polyethylene film containing bubbles of dry and stable air The air enclosed in the bubble films is dry and stable. Any condensation is therefore prevented within the temperature ranges recommended for each thickness of Aluthermo (see Applications and technical characteristics). Aluthermo Quattro description: Aluthermo Quattro is the first thin, multi-reflector, multi-layer insulation system with all surfaces fully thermally welded together. Aluthermo Quattro consists of two 30-micron thick outer layers of polished and anti-oxidation treated pure aluminium separated by two honeycombed layers of air bubbles enclosed inside a fireproofed polyethylene film, together with two extra layers of pure aluminium foil and a fireproofed and water-repellent polyethylene foam. Aluthermo Quattro provides an almost impenetrable barrier against infrared radiation in both summer and winter. To make the installation easier Aluthermo Quattro is, like all other Aluthermo insulation, thermally welded together over its full surface areas The obtained complex is semi-rigid and consists of the following successive layers: 1. A layer of pure aluminium foil, 30 microns thick, treated against oxidation 2. A layer of dry air bubbles enclosed in fire-retardant polyethylene 3. A layer of pure aluminium foil treated against oxidation 4. A fire-retardant and water-repellent polyethylene foam 5. A layer of pure aluminium foil treated against oxidation 6. A layer of dry air bubbles enclosed in fire-retardant polyethylene 7. A layer of pure aluminium foil, 30 microns thick, treated against oxidation 11

12 Aluthermo 7 mm, 14 mm, 21 mm og Aluthermo Quattro er tynde refleksions isoleringsmaterialer, som giver energibesparelser idet de indvirker på alle former for varmeoverførsler. Varmeledning Konvektion Termisk stråling Fugtighed Overførsel af varme fra et legeme til et andet ved direkte kontakt. Bevægelse af luften på grund af forskelle i temperatur. Overførsel af varme via infrarød stråling uden direkte kontakt mellem legemerne. Jo højere luftfugtighed, jo bedre ledning af energi. De forskellige komponenter i Aluthermo er en effektiv bremse af varmeledningsfænomenet indvendig i produktet. Aluthermo er fuldstændig lufttæt. Aluthermo er på begge sider dækket af en folie poleret aluminium med en tykkelse på 30 µm. Aluminium har en meget høj refleksion og udgør derfor en betydelig spærring af varmeførsel via stråling. De indvendige polyethylenlag i Aluthermo indeholder tør luft, der ikke er i kontakt med den omgivende luft. Aluminiumets beskyttelse af denne film gør den til en kompleks fugtighedsspærre. Aluthermo 7 mm, 14 mm, 21 mm and Aluthermo Quattro are reflective thin insulation systems that help to save energy by acting on all modes of heat transfer: Conduction Convection Thermal radiation Humidity Transmission of heat from one body to another by direct contact. Movement of air due to a difference in temperature. Transmission of heat by infrared radiation without direct contact between the bodies. The higher the moisture content of the air, the more energy conductive it becomes The various components of Aluthermo provide an efficient brake against conduction phenomena inside the product. Aluthermo is totally airtight. Aluthermo is covered on both sides by a film of polished aluminium measuring 30 µm thick. This aluminium has very low emissivity and therefore provides an outstanding barrier to transmission by radiation. The inner polyethylene films of Aluthermo contain dry air that is not in contact with the ambient air. This inner film is protected by aluminium, thereby creating a complex that is impermeable to moisture. 12

13 Funktion Function Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 13

14 Tekniske egenskaber Technical characteristics Tykkelse Thickness Boblernes diameter Bubble diameter Boblernes højde Bubble height Tykkelse på polyethylenfilm Polyethylene film thickness Antal aluminiumsfolie Number of aluminium films Tykkelse på polyethylenskum Thickness of polyethylene foam Tykkelse på udvendig aluminiumsfolie Thickness of outer aluminium film Mål på rullen Dimensions of roll m² per rulle Area per roll Vægt Weight Tilladt belastning med 10% deformering Permissible load with 10% deformation Tilladt belastning med 20% deformering Permissible load with 20% deformation Brudstyrke Bursting resistance Ækvivalent termisk modstand Equivalent thermal resistance Lyddæmpning Acoustic attenuation Trinstøj-dæmpning Impact noise attenuation Anvendelses-temperaturer Operating temperatures Aluthermo Aluthermo Quattro 21 mm Aluthermo 14 mm Aluthermo 7 mm +/- 10 mm +/-21 mm +/-14 mm +/-7 mm 10 mm 30 mm 18 mm 10 mm 4 mm 12 mm 8 mm 4 mm 150 µm 200 µm 200 µm 150 µm mm µm 30 µm 30 µm 30 µm 1.20 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m m² m² m² m² +/- 750 g/m² +/- 620 g/m² +/- 550 g/m² +/- 550 g/m² 543 kg/m² kg/m² 1,232 kg/m² ,423 kg/m² - - 1,000 kg/m² 5,70 4,87 3,79 2,64 Rrose = 34.3 db(a) Rrose = 27 db(a) - - Rroad = 28.3 db(a) Rroad = 24 db(a) - - ΔLw = 22dB - - ΔLw = 26 db -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C Total vandtæt og rådnefri Brandsikringsklasse M1 - A1 - B1, b,s3,d0 (europæisk standard) Ikke allergifremkaldende og ikke giftig 10 års garanti Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Ingen kondensering inden for de nævnte anvendelsestemperaturer. Bobler med tør luft uden mulighed for kontakt med luften udenfor. Kan genbruges Fully waterproof, non-rotting Fire protection class M1 A B1 Non-allergic and non-toxic - Non-sagging No condensation within the normal temperature range Dry air bubbles with no possibility of contact with the outside air Recyclable 14

15 Indpakning Packaging Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 15

16 Tag udvendig Roof from outside Aluthermo Aluthermo Quattro 21 mm Aluthermo 14 mm Aluthermo 7 mm Tag indvendig, koldt klima Roof from inside, cold climate Tag indvendig, moderat klima Roof from inside, moderate climate Udvendig beklædning Cladding Mure indvendig Interior walls Mure udvendig Exterior walls Under støbt gulv med eller uden varme i gulv Under screed with/without floor heating Under trægulv eller flydende gulv Under floorboards or raised false wooden floor Industribygninger Industrial buildings Efterisolering, dampspærre Supplementary insulation, vapour barrier Anden anvendelse: kontakt Aluthermo SA Other applications: please contact Aluthermo SA 16

17 Forskellige anvendelser Varied applications Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 17

18 Den tynde refleksive isolering The thin reflective insulation Den professionelle kvalitet Total vandtæt, nedbrydes ikke Brandbeskyttelse klasse (eu) M1 A B1 30 my tyk ren aluminuum Behandlet mod oxidation Allergivenlig og ugiftig Antistatisk ikke nedbrydelig Begrænset lagerplads Let Genanvendelig Let bøjelig i et stykke Ingen kondensering Nem at arbejde med Tilpasser sig alle former og overflader The professional quality Fully waterproof, non-rotting Fire protection class M1 A B1 30 micron thick pure aluminium Treated against oxidation Non-allergic and non-toxic, Antistatic Non-rotting Small stock volume Light Recyclable Semi-rigid and made in one piece No condensation Easy manipulation Adapts to all shapes and surfaces 18

19 Forskellige anvendelser Varied applications Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 19

20 ... den refleksive isolering!... the reflective insulation! Den professionelle kvalitet The professional quality Aluthermo SA Rue Principale 93 B B-4790 Burg-Reuland Belgium Tel.: Fax: Deres forhandler Your distributor Aluthermo SA Mainstreet 93B B-4790 Burg-Reuland Belgium Tel.: Fax:

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Energirenovering af murermesterhus

Energirenovering af murermesterhus Henrik Tommerup Energirenovering af murermesterhus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-102 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-168-4 Energirenovering af murermesterhus Henrik Tommerup Department

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Montagevejledning Cedral ivarplank/ivarclick

Montagevejledning Cedral ivarplank/ivarclick Dec 2013 2.620 DK Montagevejledning Cedral ivarplank/ivarclick 1 2 Anvendelse ivarplank anvendes som facade- og beklædningsmateriale til både nybyggeri og renovering. Den yderst enkle fastgørelsesmåde

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND PRESSEMEDDELELSER FORÅR/SOMMER 2014 HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND INDHOLD: Trekking Pro- det store eventyr Trekking Core- aktivt udendørsliv

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Miljøprojekt Nr. 617 2001 Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser Lone Gjørret, Dorthe Nedermark, Mette Juul og Claus Kieketerp KPMG C. Jespersen Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere