... den refleksive isolering!... the reflective insulation!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... den refleksive isolering!... the reflective insulation!"

Transkript

1 ... den refleksive isolering!... the reflective insulation! Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer recycable made in Belgium

2 Hæfteklamme 20 mm / Staple 20 mm Aluthermo tape Adhesive Aluthermo Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Spær Rafter mikro-perforeret undertag Micro-perforated underlayer uden underbrædder without battening underbraedder with battening Lægter Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Spær Rafter Modholdslægter Counter lathing Underbraedder Battening Spær Rafter Modholdslægter Counter lathing Lægter Loftbeklædning Plaster siding Lægter Loftbeklædning Plaster siding FORDELE Undertag, isolering og dampspærre på én gang En traditionel tagkonstruktion med mindre forbrug af træ En forøgelse af højde og volumen i tagrum Mulighed for synlige bjælker og spær Man undgår nedrivning af loftet indvendigt ved renovering Vandtæt Hurtig og let at opsætte Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke ADVANTAGES Roof underlayer, insulation and vapour barrier in a single operation Conventional timber frame with reduced timber volume Extra height and space in your loft Possibility of interior design with exposed beams Avoids having to demolish the interior ceiling when renovating Waterproof Quick and easy to install Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag 2

3 På tag udefra og indefra, med eller uden træbeklædning Roof insulation from exterior, with or without battening Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 3

4 Ventileret luftspalte Ventilation airspace Ventilationsåbning Ventilation hole Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter Lægter ELLER OR Aluthermo tape Adhesive Aluthermo ELLER OR Ventileret luftspalte Ventilation airspace Lægter Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter Ventilationsåbning Ventilation hole Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter 4 x 2 cm min 4 x 2 cm min. Loftbeklædning Plaster siding FORDELE En traditionel tagkonstruktion med mindre forbrug af træ En forøgelse af højde og volumen i tagrum Mulighed for synlige bjælker og spær Man undgår overbelastning fra tagspær nummer to, hvis denne ikke giver mulighed for at der isoleres mellem spærene, og tab af højde undgås Nem opsætning selv med runde bjælker Let isolering selv med forskellige afstande mellem spærene. Vand- og lufttæt Hurtig og let at opsætte Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Aluthermo er både isoleringsmateriale og dampspærre Tåler fugtighed i tilfælde af manglende undertag Underbraedder Battening uden underbrædder without battening Ventilationsåbning Ventilation hole Ventileret luftspalte Ventilation airspace Lægter Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter underbraedder Loftbeklædning Plaster siding Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter 4 x 2 cm min 4 x 2 cm min. with battening ADVANTAGES Conventional timber frame with reduced timber volume Extra height and space in your loft Possibility of interior design with exposed beams Avoids the extra burden of a second rafter if it does not allow for insulation between rafters and reduction in height Easy installation, even when working with rounded log structures Easy insulation, even if the rafters are irregularly spaced Water and airtight Quick and easy to install Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag Aluthermo is simultaneously an insulation and a vapour barrier Humidity resistant even if there is no roof underlayer 4

5 På tag indefra Roof insulation from inside Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 5

6 Lægter Aluthermo Lægter Træbeklædning Wood siding Lægter Aluthermo Lægter Skiferbeklædning Slate siding FORDELE ADVANTAGES Forøgelse af volumen i bolig Giver mulighed for at isolere murene indvendigt i tilfælde hvor det ikke er muligt udefra Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Mellemrummet der skabes på den indvendige side giver plads til installation af varme, sanitet og el Hurtig og let at opsætte Aluthermo kan tilpasses til alle former og overflader Gain in habitable space Allows the possibility of insulating the walls from inside if insulation from outside is impossible Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag The air space created on the inside ensures easy installation of heating and water pipes and electrical systems Quick and easy to install Aluthermo adapts to all shapes and surfaces 6

7 På mur (indvendig og udvendig) Wall insulation (interior and exterior) Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 7

8 Anvendelse med gulvvarme Execution with floor heating Aluthermo Anvendelse under støbt gulv Execution under screed Beton Beton Aluthermo Plastikfolie Plastic foil Støbt Screed Anvendelse under trægulv Execution under timber floors Fiberplade Fibreboard Aluthermo Anvendelse under flydende gulv (flydende gulv) Execution under raised wooden floor (false floor) Aluthermo FORDELE: Velegnet under støbt gulv i tilfælde af niveauforskelle eller hvis betondækket er for højt Under støbt gulv og trægulv virker Aluthermo som varmefordeler Meget god lydisolering mod trinlyd Forøgelse af volumen i bolig Aluthermo tilpasser sig til alle former og overflader ADVANTAGES Installation under screed is appropriate if the floor is on a slope or the boarding is placed too high Under screed and under the floor, Aluthermo acts as a heat distributor Very good acoustic insulation against impact noise Gain in habitable space Aluthermo adapts to all shapes and surfaces 8

9 under støbt gulv og trægulv under screed and under floorboards Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 9

10 Aluthermo, din partner i energibesparelse Aluthermo, det tynde refleksive isoleringssystem, har været brugt i mange år i nybyggeri og ved renovering af bygninger. Dette fleksible komplekse system består af flere lag aluminium og indesluttet tør luft. Det muliggør en effektiv energibesparelse. Materialets usædvanlige tilpasningsevne gør det meget nemt at opsætte. Aluthermo kan derfor anvendes inden for praktisk talt alle tænkelige områder for termisk isolering. Dets holdbarhed er blevet forbedret takket være en gennemprøvet ny teknologi, og Aluthermo er derfor sæson efter sæson den nye definition på komfort. Aluthermo - Beskrivelse Aluthermo er et isolerende materiale, der virker via refleksion, og som består af to lag, der er adskilt af luftbobler placeret i bikubemønster, indesluttet i et ikke brændbart polyethylen lag, der på begge sider er dækket af en folie af ren aluminium på 30 my, der er poleret og behandlet mod oxydering. Sammensætningen som opnås herved er halvstiv og består af følgende lag: A. Folie af 99 % ren aluminium med tykkelse på 30 my B. Lag af brandsikker polyethylen med stabile og tørre luftbobler C. Lag af brandsikker polyethylen med stabile og tørre luftbobler D. Folie af 99 % ren aluminium med tykkelse på 30 my Luften indesluttet i PE-boblerne er tør og stabil. En eventuel kondensering undgås derved for de temperaturområder, der er angivet for hvert Aluthermo produkt (jvf. Anvendelse og tekniske egenskaber). Aluthermo Aluthermo Quattro Aluthermo Quattro - Beskrivelse Aluthermo Quattro er det første isolerende kompakte materiale, kaldet multireflektor med flere lag og termosvejst på alle overflader. Aluthermo Quattro består af to lag ren aluminium på 30 my, poleret og behandlet mod oxydering, adskilt af to lag luftbobler placeret som bikubemønster, indesluttet i et brandsikkert polyethylen lag samt yderligere to lag ren aluminium og en brandsikker og vandfast polyethylenskum. Aluthermo Quattro udgør en barriere, der sommer som vinter er næsten uigennemtrængelig for infrarød stråling. Luften der er indesluttet i PE-boblerne og i polyethylenskummet er tør og stabil. En eventuel kondensering forhindres derved inden for de temperaturområder, der sædvanligvis anvendes for Aluthermo Quattro (jvf. Anvendelser og tekniske egenskaber). Sammensætningen som opnås herved er halvstiv og består af følgende lag: 1. En folie af ren aluminium på 30 my behandlet mod oxydering 2. Et lag brandsikker polyethylen med indesluttede luftbobler 3. En folie af ren aluminium behandlet mod oxydering 4. En brandsikker og vandfast polyethylenskum 5. En folie af ren aluminium behandlet mod oxydering 6. Et lag brandsikker polyethylen med indesluttede luftbobler 7. En folie af ren aluminium på 30 my behandlet mod oxydering 10

11 Aluthermo, your energy-saving partner Aluthermo, the thin-layer reflective insulation system, has been used for many years both for new buildings and in renovation. This flexible complex consisting of several layers of aluminium encloses dry air in its inner films. The result is efficient energy-saving. Its exceptional adaptability makes it very easy to install. Aluthermo can therefore be used in almost every imaginable field of thermal insulation. Its durability has been perfected by proven leading-edge technology, so that season after season, Aluthermo is the new standard in comfort. Aluthermo description: Aluthermo is an insulating material that works by reflection and consists of two layers separated by a honeycomb structure of air bubbles enclosed in a fireproofed polyethylene film, which is covered on both sides by a 30-micron thick foil of pure aluminium that has been polished and treated against oxidation. The various layers are thermally welded together over their full surface areas. The obtained complex is semi-rigid and consists of the following successive layers: A+D 99% pure aluminium film, 30 microns thick B+C Fire-retardant polyethylene film containing bubbles of dry and stable air The air enclosed in the bubble films is dry and stable. Any condensation is therefore prevented within the temperature ranges recommended for each thickness of Aluthermo (see Applications and technical characteristics). Aluthermo Quattro description: Aluthermo Quattro is the first thin, multi-reflector, multi-layer insulation system with all surfaces fully thermally welded together. Aluthermo Quattro consists of two 30-micron thick outer layers of polished and anti-oxidation treated pure aluminium separated by two honeycombed layers of air bubbles enclosed inside a fireproofed polyethylene film, together with two extra layers of pure aluminium foil and a fireproofed and water-repellent polyethylene foam. Aluthermo Quattro provides an almost impenetrable barrier against infrared radiation in both summer and winter. To make the installation easier Aluthermo Quattro is, like all other Aluthermo insulation, thermally welded together over its full surface areas The obtained complex is semi-rigid and consists of the following successive layers: 1. A layer of pure aluminium foil, 30 microns thick, treated against oxidation 2. A layer of dry air bubbles enclosed in fire-retardant polyethylene 3. A layer of pure aluminium foil treated against oxidation 4. A fire-retardant and water-repellent polyethylene foam 5. A layer of pure aluminium foil treated against oxidation 6. A layer of dry air bubbles enclosed in fire-retardant polyethylene 7. A layer of pure aluminium foil, 30 microns thick, treated against oxidation 11

12 Aluthermo 7 mm, 14 mm, 21 mm og Aluthermo Quattro er tynde refleksions isoleringsmaterialer, som giver energibesparelser idet de indvirker på alle former for varmeoverførsler. Varmeledning Konvektion Termisk stråling Fugtighed Overførsel af varme fra et legeme til et andet ved direkte kontakt. Bevægelse af luften på grund af forskelle i temperatur. Overførsel af varme via infrarød stråling uden direkte kontakt mellem legemerne. Jo højere luftfugtighed, jo bedre ledning af energi. De forskellige komponenter i Aluthermo er en effektiv bremse af varmeledningsfænomenet indvendig i produktet. Aluthermo er fuldstændig lufttæt. Aluthermo er på begge sider dækket af en folie poleret aluminium med en tykkelse på 30 µm. Aluminium har en meget høj refleksion og udgør derfor en betydelig spærring af varmeførsel via stråling. De indvendige polyethylenlag i Aluthermo indeholder tør luft, der ikke er i kontakt med den omgivende luft. Aluminiumets beskyttelse af denne film gør den til en kompleks fugtighedsspærre. Aluthermo 7 mm, 14 mm, 21 mm and Aluthermo Quattro are reflective thin insulation systems that help to save energy by acting on all modes of heat transfer: Conduction Convection Thermal radiation Humidity Transmission of heat from one body to another by direct contact. Movement of air due to a difference in temperature. Transmission of heat by infrared radiation without direct contact between the bodies. The higher the moisture content of the air, the more energy conductive it becomes The various components of Aluthermo provide an efficient brake against conduction phenomena inside the product. Aluthermo is totally airtight. Aluthermo is covered on both sides by a film of polished aluminium measuring 30 µm thick. This aluminium has very low emissivity and therefore provides an outstanding barrier to transmission by radiation. The inner polyethylene films of Aluthermo contain dry air that is not in contact with the ambient air. This inner film is protected by aluminium, thereby creating a complex that is impermeable to moisture. 12

13 Funktion Function Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 13

14 Tekniske egenskaber Technical characteristics Tykkelse Thickness Boblernes diameter Bubble diameter Boblernes højde Bubble height Tykkelse på polyethylenfilm Polyethylene film thickness Antal aluminiumsfolie Number of aluminium films Tykkelse på polyethylenskum Thickness of polyethylene foam Tykkelse på udvendig aluminiumsfolie Thickness of outer aluminium film Mål på rullen Dimensions of roll m² per rulle Area per roll Vægt Weight Tilladt belastning med 10% deformering Permissible load with 10% deformation Tilladt belastning med 20% deformering Permissible load with 20% deformation Brudstyrke Bursting resistance Ækvivalent termisk modstand Equivalent thermal resistance Lyddæmpning Acoustic attenuation Trinstøj-dæmpning Impact noise attenuation Anvendelses-temperaturer Operating temperatures Aluthermo Aluthermo Quattro 21 mm Aluthermo 14 mm Aluthermo 7 mm +/- 10 mm +/-21 mm +/-14 mm +/-7 mm 10 mm 30 mm 18 mm 10 mm 4 mm 12 mm 8 mm 4 mm 150 µm 200 µm 200 µm 150 µm mm µm 30 µm 30 µm 30 µm 1.20 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m m² m² m² m² +/- 750 g/m² +/- 620 g/m² +/- 550 g/m² +/- 550 g/m² 543 kg/m² kg/m² 1,232 kg/m² ,423 kg/m² - - 1,000 kg/m² 5,70 4,87 3,79 2,64 Rrose = 34.3 db(a) Rrose = 27 db(a) - - Rroad = 28.3 db(a) Rroad = 24 db(a) - - ΔLw = 22dB - - ΔLw = 26 db -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C Total vandtæt og rådnefri Brandsikringsklasse M1 - A1 - B1, b,s3,d0 (europæisk standard) Ikke allergifremkaldende og ikke giftig 10 års garanti Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Ingen kondensering inden for de nævnte anvendelsestemperaturer. Bobler med tør luft uden mulighed for kontakt med luften udenfor. Kan genbruges Fully waterproof, non-rotting Fire protection class M1 A B1 Non-allergic and non-toxic - Non-sagging No condensation within the normal temperature range Dry air bubbles with no possibility of contact with the outside air Recyclable 14

15 Indpakning Packaging Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 15

16 Tag udvendig Roof from outside Aluthermo Aluthermo Quattro 21 mm Aluthermo 14 mm Aluthermo 7 mm Tag indvendig, koldt klima Roof from inside, cold climate Tag indvendig, moderat klima Roof from inside, moderate climate Udvendig beklædning Cladding Mure indvendig Interior walls Mure udvendig Exterior walls Under støbt gulv med eller uden varme i gulv Under screed with/without floor heating Under trægulv eller flydende gulv Under floorboards or raised false wooden floor Industribygninger Industrial buildings Efterisolering, dampspærre Supplementary insulation, vapour barrier Anden anvendelse: kontakt Aluthermo SA Other applications: please contact Aluthermo SA 16

17 Forskellige anvendelser Varied applications Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 17

18 Den tynde refleksive isolering The thin reflective insulation Den professionelle kvalitet Total vandtæt, nedbrydes ikke Brandbeskyttelse klasse (eu) M1 A B1 30 my tyk ren aluminuum Behandlet mod oxidation Allergivenlig og ugiftig Antistatisk ikke nedbrydelig Begrænset lagerplads Let Genanvendelig Let bøjelig i et stykke Ingen kondensering Nem at arbejde med Tilpasser sig alle former og overflader The professional quality Fully waterproof, non-rotting Fire protection class M1 A B1 30 micron thick pure aluminium Treated against oxidation Non-allergic and non-toxic, Antistatic Non-rotting Small stock volume Light Recyclable Semi-rigid and made in one piece No condensation Easy manipulation Adapts to all shapes and surfaces 18

19 Forskellige anvendelser Varied applications Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 19

20 ... den refleksive isolering!... the reflective insulation! Den professionelle kvalitet The professional quality Aluthermo SA Rue Principale 93 B B-4790 Burg-Reuland Belgium Tel.: Fax: Deres forhandler Your distributor Aluthermo SA Mainstreet 93B B-4790 Burg-Reuland Belgium Tel.: Fax:

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Prisliste 2012 SeaRox

Prisliste 2012 SeaRox Prisliste 2012 SeaRox Indhold Side SeaRox Sl 720 - Marine Batts 32 2 SeaRox Sl 720 ALU - Marine Batts 32 w. reinf. Alu 2 SeaRox MA 720 ALU - Marine Batts 32 RL w. reinf. Alu 2 SeaRox SL 740 - Marine Batts

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Adhesive TAPE DABOTEK. DABOTEK Trading ApS Birkedam 10 C DK-6000 Kolding DENMARK

Adhesive TAPE DABOTEK. DABOTEK Trading ApS Birkedam 10 C DK-6000 Kolding DENMARK Adhesive TAPE Trading ApS Indholdsfortegnelse 1. Kabeltape af stof (gaffatape af stof) til omvikling af rør, udstillinger og udendørs brug Side 1 2. Papirafdækningstape til mange formål ved temperaturer

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Flerlags refleksiv isolering til tag, vægge og gulv

Flerlags refleksiv isolering til tag, vægge og gulv Flerlags refleksiv isolering til tag, vægge og gulv www.ybsinsulation.com BDA Tekniske datablade BPG 09-339.BPG 09-340 BPD 09-334.BPD 09-345 PBV 11-429.BPV 11-430 HØJKVALITETSPRODUKTER TIL BYGGERIET indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest

Snedker & Tømrer A/S Skodsbølvej 8-10 Ådum 6880 Tarm Tlf. 97 37 63 36 Fax. 97 37 63 30 Bil tlf. 40 19 63 36. Bygnings lækagetest LASSE NIELSEN ÅPARKEN 1 6880 TARM Bygnings lækagetest PRØVNINGSMETODE MED UNDERTRYK SKABT AF VENTILATOR EFTER: DS/EN 13928 THERMOGRAFISK INSPEKTION UDFØRES EFTER :DS/EN 13187 Formålet med undersøgelsen

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Foundation and floor slap insulation advancements. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Foundation and floor slap insulation advancements. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 REF (project coordinator org.): Work package: 3 DOCUMENT: Del. 17 REF.: Jesper Ketelsen, Leca Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination org.: Municipality

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems

2011 Bentley Systems, Incorporated AECOsim Building Designer V8i. Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems AECOsim Building Designer V8i Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems Architecture Engineering Construction Operation Simulation 2 WWW.BENTLEY.COM AECOsim Building Designer Hvad er AECOsim Building Designer?

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Energitekniske grundfag 5 ECTS

Energitekniske grundfag 5 ECTS Energitekniske grundfag 5 ECTS Kursusplan 1. Jeg har valgt energistudiet. Hvad er det for noget? 2. Elektro-magnetiske grundbegreber 3. The Engineering Practice 4. Elektro-magnetiske grundbegreber 5. Termodynamiske

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud LEAF genanvendelse Nissan LEAF elsker planeten. Det er derfor, den fremstilles med den største andel af genanvendte materialer i klassen og er mere end 95 % genanvendelig. det nye design Nissan LEAFs ekstremt

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere