... den refleksive isolering!... the reflective insulation!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... den refleksive isolering!... the reflective insulation!"

Transkript

1 ... den refleksive isolering!... the reflective insulation! Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer recycable made in Belgium

2 Hæfteklamme 20 mm / Staple 20 mm Aluthermo tape Adhesive Aluthermo Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Spær Rafter mikro-perforeret undertag Micro-perforated underlayer uden underbrædder without battening underbraedder with battening Lægter Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Spær Rafter Modholdslægter Counter lathing Underbraedder Battening Spær Rafter Modholdslægter Counter lathing Lægter Loftbeklædning Plaster siding Lægter Loftbeklædning Plaster siding FORDELE Undertag, isolering og dampspærre på én gang En traditionel tagkonstruktion med mindre forbrug af træ En forøgelse af højde og volumen i tagrum Mulighed for synlige bjælker og spær Man undgår nedrivning af loftet indvendigt ved renovering Vandtæt Hurtig og let at opsætte Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke ADVANTAGES Roof underlayer, insulation and vapour barrier in a single operation Conventional timber frame with reduced timber volume Extra height and space in your loft Possibility of interior design with exposed beams Avoids having to demolish the interior ceiling when renovating Waterproof Quick and easy to install Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag 2

3 På tag udefra og indefra, med eller uden træbeklædning Roof insulation from exterior, with or without battening Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 3

4 Ventileret luftspalte Ventilation airspace Ventilationsåbning Ventilation hole Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter Lægter ELLER OR Aluthermo tape Adhesive Aluthermo ELLER OR Ventileret luftspalte Ventilation airspace Lægter Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter Ventilationsåbning Ventilation hole Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter 4 x 2 cm min 4 x 2 cm min. Loftbeklædning Plaster siding FORDELE En traditionel tagkonstruktion med mindre forbrug af træ En forøgelse af højde og volumen i tagrum Mulighed for synlige bjælker og spær Man undgår overbelastning fra tagspær nummer to, hvis denne ikke giver mulighed for at der isoleres mellem spærene, og tab af højde undgås Nem opsætning selv med runde bjælker Let isolering selv med forskellige afstande mellem spærene. Vand- og lufttæt Hurtig og let at opsætte Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Aluthermo er både isoleringsmateriale og dampspærre Tåler fugtighed i tilfælde af manglende undertag Underbraedder Battening uden underbrædder without battening Ventilationsåbning Ventilation hole Ventileret luftspalte Ventilation airspace Lægter Modholdslægter Counter lathing Spær Rafter underbraedder Loftbeklædning Plaster siding Aluthermo isolering Insulation Aluthermo Lægter 4 x 2 cm min 4 x 2 cm min. with battening ADVANTAGES Conventional timber frame with reduced timber volume Extra height and space in your loft Possibility of interior design with exposed beams Avoids the extra burden of a second rafter if it does not allow for insulation between rafters and reduction in height Easy installation, even when working with rounded log structures Easy insulation, even if the rafters are irregularly spaced Water and airtight Quick and easy to install Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag Aluthermo is simultaneously an insulation and a vapour barrier Humidity resistant even if there is no roof underlayer 4

5 På tag indefra Roof insulation from inside Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 5

6 Lægter Aluthermo Lægter Træbeklædning Wood siding Lægter Aluthermo Lægter Skiferbeklædning Slate siding FORDELE ADVANTAGES Forøgelse af volumen i bolig Giver mulighed for at isolere murene indvendigt i tilfælde hvor det ikke er muligt udefra Minimal tykkelse med en maksimal isoleringseffekt Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Mellemrummet der skabes på den indvendige side giver plads til installation af varme, sanitet og el Hurtig og let at opsætte Aluthermo kan tilpasses til alle former og overflader Gain in habitable space Allows the possibility of insulating the walls from inside if insulation from outside is impossible Minimum thickness with maximum insulating effect Does not drift Does not sag The air space created on the inside ensures easy installation of heating and water pipes and electrical systems Quick and easy to install Aluthermo adapts to all shapes and surfaces 6

7 På mur (indvendig og udvendig) Wall insulation (interior and exterior) Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 7

8 Anvendelse med gulvvarme Execution with floor heating Aluthermo Anvendelse under støbt gulv Execution under screed Beton Beton Aluthermo Plastikfolie Plastic foil Støbt Screed Anvendelse under trægulv Execution under timber floors Fiberplade Fibreboard Aluthermo Anvendelse under flydende gulv (flydende gulv) Execution under raised wooden floor (false floor) Aluthermo FORDELE: Velegnet under støbt gulv i tilfælde af niveauforskelle eller hvis betondækket er for højt Under støbt gulv og trægulv virker Aluthermo som varmefordeler Meget god lydisolering mod trinlyd Forøgelse af volumen i bolig Aluthermo tilpasser sig til alle former og overflader ADVANTAGES Installation under screed is appropriate if the floor is on a slope or the boarding is placed too high Under screed and under the floor, Aluthermo acts as a heat distributor Very good acoustic insulation against impact noise Gain in habitable space Aluthermo adapts to all shapes and surfaces 8

9 under støbt gulv og trægulv under screed and under floorboards Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 9

10 Aluthermo, din partner i energibesparelse Aluthermo, det tynde refleksive isoleringssystem, har været brugt i mange år i nybyggeri og ved renovering af bygninger. Dette fleksible komplekse system består af flere lag aluminium og indesluttet tør luft. Det muliggør en effektiv energibesparelse. Materialets usædvanlige tilpasningsevne gør det meget nemt at opsætte. Aluthermo kan derfor anvendes inden for praktisk talt alle tænkelige områder for termisk isolering. Dets holdbarhed er blevet forbedret takket være en gennemprøvet ny teknologi, og Aluthermo er derfor sæson efter sæson den nye definition på komfort. Aluthermo - Beskrivelse Aluthermo er et isolerende materiale, der virker via refleksion, og som består af to lag, der er adskilt af luftbobler placeret i bikubemønster, indesluttet i et ikke brændbart polyethylen lag, der på begge sider er dækket af en folie af ren aluminium på 30 my, der er poleret og behandlet mod oxydering. Sammensætningen som opnås herved er halvstiv og består af følgende lag: A. Folie af 99 % ren aluminium med tykkelse på 30 my B. Lag af brandsikker polyethylen med stabile og tørre luftbobler C. Lag af brandsikker polyethylen med stabile og tørre luftbobler D. Folie af 99 % ren aluminium med tykkelse på 30 my Luften indesluttet i PE-boblerne er tør og stabil. En eventuel kondensering undgås derved for de temperaturområder, der er angivet for hvert Aluthermo produkt (jvf. Anvendelse og tekniske egenskaber). Aluthermo Aluthermo Quattro Aluthermo Quattro - Beskrivelse Aluthermo Quattro er det første isolerende kompakte materiale, kaldet multireflektor med flere lag og termosvejst på alle overflader. Aluthermo Quattro består af to lag ren aluminium på 30 my, poleret og behandlet mod oxydering, adskilt af to lag luftbobler placeret som bikubemønster, indesluttet i et brandsikkert polyethylen lag samt yderligere to lag ren aluminium og en brandsikker og vandfast polyethylenskum. Aluthermo Quattro udgør en barriere, der sommer som vinter er næsten uigennemtrængelig for infrarød stråling. Luften der er indesluttet i PE-boblerne og i polyethylenskummet er tør og stabil. En eventuel kondensering forhindres derved inden for de temperaturområder, der sædvanligvis anvendes for Aluthermo Quattro (jvf. Anvendelser og tekniske egenskaber). Sammensætningen som opnås herved er halvstiv og består af følgende lag: 1. En folie af ren aluminium på 30 my behandlet mod oxydering 2. Et lag brandsikker polyethylen med indesluttede luftbobler 3. En folie af ren aluminium behandlet mod oxydering 4. En brandsikker og vandfast polyethylenskum 5. En folie af ren aluminium behandlet mod oxydering 6. Et lag brandsikker polyethylen med indesluttede luftbobler 7. En folie af ren aluminium på 30 my behandlet mod oxydering 10

11 Aluthermo, your energy-saving partner Aluthermo, the thin-layer reflective insulation system, has been used for many years both for new buildings and in renovation. This flexible complex consisting of several layers of aluminium encloses dry air in its inner films. The result is efficient energy-saving. Its exceptional adaptability makes it very easy to install. Aluthermo can therefore be used in almost every imaginable field of thermal insulation. Its durability has been perfected by proven leading-edge technology, so that season after season, Aluthermo is the new standard in comfort. Aluthermo description: Aluthermo is an insulating material that works by reflection and consists of two layers separated by a honeycomb structure of air bubbles enclosed in a fireproofed polyethylene film, which is covered on both sides by a 30-micron thick foil of pure aluminium that has been polished and treated against oxidation. The various layers are thermally welded together over their full surface areas. The obtained complex is semi-rigid and consists of the following successive layers: A+D 99% pure aluminium film, 30 microns thick B+C Fire-retardant polyethylene film containing bubbles of dry and stable air The air enclosed in the bubble films is dry and stable. Any condensation is therefore prevented within the temperature ranges recommended for each thickness of Aluthermo (see Applications and technical characteristics). Aluthermo Quattro description: Aluthermo Quattro is the first thin, multi-reflector, multi-layer insulation system with all surfaces fully thermally welded together. Aluthermo Quattro consists of two 30-micron thick outer layers of polished and anti-oxidation treated pure aluminium separated by two honeycombed layers of air bubbles enclosed inside a fireproofed polyethylene film, together with two extra layers of pure aluminium foil and a fireproofed and water-repellent polyethylene foam. Aluthermo Quattro provides an almost impenetrable barrier against infrared radiation in both summer and winter. To make the installation easier Aluthermo Quattro is, like all other Aluthermo insulation, thermally welded together over its full surface areas The obtained complex is semi-rigid and consists of the following successive layers: 1. A layer of pure aluminium foil, 30 microns thick, treated against oxidation 2. A layer of dry air bubbles enclosed in fire-retardant polyethylene 3. A layer of pure aluminium foil treated against oxidation 4. A fire-retardant and water-repellent polyethylene foam 5. A layer of pure aluminium foil treated against oxidation 6. A layer of dry air bubbles enclosed in fire-retardant polyethylene 7. A layer of pure aluminium foil, 30 microns thick, treated against oxidation 11

12 Aluthermo 7 mm, 14 mm, 21 mm og Aluthermo Quattro er tynde refleksions isoleringsmaterialer, som giver energibesparelser idet de indvirker på alle former for varmeoverførsler. Varmeledning Konvektion Termisk stråling Fugtighed Overførsel af varme fra et legeme til et andet ved direkte kontakt. Bevægelse af luften på grund af forskelle i temperatur. Overførsel af varme via infrarød stråling uden direkte kontakt mellem legemerne. Jo højere luftfugtighed, jo bedre ledning af energi. De forskellige komponenter i Aluthermo er en effektiv bremse af varmeledningsfænomenet indvendig i produktet. Aluthermo er fuldstændig lufttæt. Aluthermo er på begge sider dækket af en folie poleret aluminium med en tykkelse på 30 µm. Aluminium har en meget høj refleksion og udgør derfor en betydelig spærring af varmeførsel via stråling. De indvendige polyethylenlag i Aluthermo indeholder tør luft, der ikke er i kontakt med den omgivende luft. Aluminiumets beskyttelse af denne film gør den til en kompleks fugtighedsspærre. Aluthermo 7 mm, 14 mm, 21 mm and Aluthermo Quattro are reflective thin insulation systems that help to save energy by acting on all modes of heat transfer: Conduction Convection Thermal radiation Humidity Transmission of heat from one body to another by direct contact. Movement of air due to a difference in temperature. Transmission of heat by infrared radiation without direct contact between the bodies. The higher the moisture content of the air, the more energy conductive it becomes The various components of Aluthermo provide an efficient brake against conduction phenomena inside the product. Aluthermo is totally airtight. Aluthermo is covered on both sides by a film of polished aluminium measuring 30 µm thick. This aluminium has very low emissivity and therefore provides an outstanding barrier to transmission by radiation. The inner polyethylene films of Aluthermo contain dry air that is not in contact with the ambient air. This inner film is protected by aluminium, thereby creating a complex that is impermeable to moisture. 12

13 Funktion Function Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 13

14 Tekniske egenskaber Technical characteristics Tykkelse Thickness Boblernes diameter Bubble diameter Boblernes højde Bubble height Tykkelse på polyethylenfilm Polyethylene film thickness Antal aluminiumsfolie Number of aluminium films Tykkelse på polyethylenskum Thickness of polyethylene foam Tykkelse på udvendig aluminiumsfolie Thickness of outer aluminium film Mål på rullen Dimensions of roll m² per rulle Area per roll Vægt Weight Tilladt belastning med 10% deformering Permissible load with 10% deformation Tilladt belastning med 20% deformering Permissible load with 20% deformation Brudstyrke Bursting resistance Ækvivalent termisk modstand Equivalent thermal resistance Lyddæmpning Acoustic attenuation Trinstøj-dæmpning Impact noise attenuation Anvendelses-temperaturer Operating temperatures Aluthermo Aluthermo Quattro 21 mm Aluthermo 14 mm Aluthermo 7 mm +/- 10 mm +/-21 mm +/-14 mm +/-7 mm 10 mm 30 mm 18 mm 10 mm 4 mm 12 mm 8 mm 4 mm 150 µm 200 µm 200 µm 150 µm mm µm 30 µm 30 µm 30 µm 1.20 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m m² m² m² m² +/- 750 g/m² +/- 620 g/m² +/- 550 g/m² +/- 550 g/m² 543 kg/m² kg/m² 1,232 kg/m² ,423 kg/m² - - 1,000 kg/m² 5,70 4,87 3,79 2,64 Rrose = 34.3 db(a) Rrose = 27 db(a) - - Rroad = 28.3 db(a) Rroad = 24 db(a) - - ΔLw = 22dB - - ΔLw = 26 db -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C à +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C -40 C to +80 C Total vandtæt og rådnefri Brandsikringsklasse M1 - A1 - B1, b,s3,d0 (europæisk standard) Ikke allergifremkaldende og ikke giftig 10 års garanti Forbliver formstabilt i hele dets levetid Støver ikke Ingen kondensering inden for de nævnte anvendelsestemperaturer. Bobler med tør luft uden mulighed for kontakt med luften udenfor. Kan genbruges Fully waterproof, non-rotting Fire protection class M1 A B1 Non-allergic and non-toxic - Non-sagging No condensation within the normal temperature range Dry air bubbles with no possibility of contact with the outside air Recyclable 14

15 Indpakning Packaging Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 15

16 Tag udvendig Roof from outside Aluthermo Aluthermo Quattro 21 mm Aluthermo 14 mm Aluthermo 7 mm Tag indvendig, koldt klima Roof from inside, cold climate Tag indvendig, moderat klima Roof from inside, moderate climate Udvendig beklædning Cladding Mure indvendig Interior walls Mure udvendig Exterior walls Under støbt gulv med eller uden varme i gulv Under screed with/without floor heating Under trægulv eller flydende gulv Under floorboards or raised false wooden floor Industribygninger Industrial buildings Efterisolering, dampspærre Supplementary insulation, vapour barrier Anden anvendelse: kontakt Aluthermo SA Other applications: please contact Aluthermo SA 16

17 Forskellige anvendelser Varied applications Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 17

18 Den tynde refleksive isolering The thin reflective insulation Den professionelle kvalitet Total vandtæt, nedbrydes ikke Brandbeskyttelse klasse (eu) M1 A B1 30 my tyk ren aluminuum Behandlet mod oxidation Allergivenlig og ugiftig Antistatisk ikke nedbrydelig Begrænset lagerplads Let Genanvendelig Let bøjelig i et stykke Ingen kondensering Nem at arbejde med Tilpasser sig alle former og overflader The professional quality Fully waterproof, non-rotting Fire protection class M1 A B1 30 micron thick pure aluminium Treated against oxidation Non-allergic and non-toxic, Antistatic Non-rotting Small stock volume Light Recyclable Semi-rigid and made in one piece No condensation Easy manipulation Adapts to all shapes and surfaces 18

19 Forskellige anvendelser Varied applications Varm om vinteren, kølig om sommeren Warm in winter, fresh in summer 19

20 ... den refleksive isolering!... the reflective insulation! Den professionelle kvalitet The professional quality Aluthermo SA Rue Principale 93 B B-4790 Burg-Reuland Belgium Tel.: Fax: Deres forhandler Your distributor Aluthermo SA Mainstreet 93B B-4790 Burg-Reuland Belgium Tel.: Fax:

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth: 67 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 70/83 cm Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth:

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca.

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca. STENCA PIPE STENCA PIPE Unik Rørisolering af høj kvalitet COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising www.stenca.com STENCA PIPE & TANK ISOLERINg Stenca Pipe er specielt udviklet til isolering af

Læs mere

Fugt i træskeletvægge

Fugt i træskeletvægge Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år SBI-MEDDELELSE 131 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år Tove Andersen

Læs mere

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Gennemgang af renoveringsprocessen Review of the renovation process Planlagt gennemførelse af renoveringen Beboerforhold The renovation process Resident related

Læs mere

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 46 cm Arm width: 20, 30 and 40 cm Total depth (frame): 105 cm Seat depth: 50 cm Seat height: 39 cm Total height (frame): 66 cm 120 x 105 cm 1 180 x 105 cm 190 x 105 cm 130 x 165 cm 140 x 165

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Catalogue 52 SWE NOK DKK

Catalogue 52 SWE NOK DKK Catalogue 52 SWE NOK DKK AUTUMN/WINTER 2016-2017 2 We believe that everybody has to find their own way in life. That counts for you too. Chart your own course. Be independent. Go for more. And dare to

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Teorien bag solfilmens virkemåde

Teorien bag solfilmens virkemåde Teorien bag solfilmens virkemåde Viden om Sol Energi... Kendskab til principperne bag sol energi og varmetransport er vigtig, for at forstå opbygningen af vinduesfilm. Hvis man har sat sig ind i disse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group. Svejste rør

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group. Svejste rør Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Svejste rør Svejste rør / Svejste stålrør Kalibrerede og glødede eller blankglødede Calibrated and annealed or bright annealed Tol.: EN 10217-7, EN/ISO

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac Magnetic Field Dem. kit no. 3395.20 25.11.99 Ac 3395.20 Kraftlinieplader Let og elegant ingen problemer med jernfilspåner og efterfølgende rengøring. Et hjælpemiddel der klart og tydeligt viser magneters

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are max values of the lifting methods shown. SF 1-gr. kæde

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks This high pressure washer offers a maximal pressure of 110 bar - enough to be efficient on light to moderately dirty surfaces. With Click&Clean connectivity a broad range of accessories ranging from nozzles,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

the PavePad system Det bedste flisefodssystem til tagterrasser og balkoner

the PavePad system Det bedste flisefodssystem til tagterrasser og balkoner the PavePad system Det bedste flisefodssystem til tagterrasser og balkoner 1 PavePad er et komplet system af stabelbare flisefødder, der gør det let og hurtigt at etablere en fuldt nivelleret flise- eller

Læs mere

Model Chess Design by Jens Juul Eilersen

Model Chess Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 61 cm Arm width: 15-30 cm Total depth (frame): 95 and 115 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 61 cm 135 x 95 and 115 cm 230 x 95 cm 175 x 95 cm Left 95 x right 115 cm 100 x 155 cm 100

Læs mere

CONCEPT PRESENTATION

CONCEPT PRESENTATION CONCEPT PRESENTATION Bio Lights I/S BIO LIGHTS Ideen Bio Lights blev dannet på baggrund af en ide med et lysmast koncept, der er grønt, kan placeres hvor som helst, og bruger en af de ældste teknikker

Læs mere

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.:

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.: FRAMELESS PARTITION FACTS ABOUT TP LITE TP Lite is a frameless fully glazed partition system with a single glass layer TP Lite with door frames ensures sound reduction that meets normal sound demands for

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

Model Box Design by Jens Juul Eilersen

Model Box Design by Jens Juul Eilersen 70 x 97 cm 119 x 97 cm 190 x 97 cm 220 x 97 cm 120 x 97 & 111 cm 140 x 97 & 111 cm 70 x 97 cm 120 x 97 cm 119 x 97 cm 120 x 111 cm 140 x 97 cm 190 x 97 cm 140 x 111 cm 220 x 97 cm English: Dansk: At just

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Produkt datablad Karakteristika ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Head til pilot lys Kompatibilitet Integral LED Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere