Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn"

Transkript

1 Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Boligforeningen Ringgården Sustainable Youth Housing Aarhus Harbour

2 It is important that ordinary social housing is built in the new quarter so that it doesn t become an owneroccupier ghetto. Palle Jørgensen, Director, Ringgården Housing Association Unge tilfører masser af liv på havnen Det er ikke nyt, at Boligforeningen Ringgården bygger ungdomsboliger det har vi gjort siden Det er heller ikke nyt, at vi bygger huse der energimæssigt kan begå sig i langt ud i fremtiden. Det har vi gjort siden Men det er nyt, at vi bygger på havnen i Aarhus. Det gør vi, fordi vi gerne vil involvere os i udviklingen af det nye byområde. Vi ønsker at bidrage til en mangfoldig beboersammensætning, så havnen ikke bliver en ejerboligghetto. Derfor har vi bygget to huse med i alt 149 attraktive almene boliger til unge mennesker, som helt sikkert vil tilføre masser af liv i byens nye boligområde. 0-energi betyder, at husene som minimum producerer den energi, som de forbruger til drift af husets fællesfaciliteter. Det gør de ved hjælp af solceller og de forventes endda at producere mere el, end der skal bruges til driften. Beboerne skal altså kun betale for den energi de bruger i boligen og de behøver ikke frygte udgifterne. Både udformning og materialer giver bygningerne en række passive egenskaber, som vil gøre sit til at nedsætte energiforbruget. 0-energi huse Vi vil udfordre branchen og byen ved at bringe den grønne fane ind i den nye bydel og vise, at det faktisk kan lade sig gøre at skabe bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Begge huse er 0-energi huse, det vil sige at de lever op til den forventede 2025 energiramme. Det er vigtigt, at der bygges almene boliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto. Palle Jørgensen, direktør Boligforeningen Ringgården

3 Young people add a lot of vitality to the harbour quarter The fact that Ringgården Housing Association is building youth housing is nothing new we ve being doing it since Nor is it anything new that we are building homes that, in terms of energy, will hold their own for a long time to come. We ve being doing that since However, the fact that we are building homes at Aarhus Harbour is new. We are doing this because we are keen to get involved in the development of the new urban quarter. We would like to contribute to a diverse population composition so that the harbour doesn t become an owner-occupier ghetto. Therefore we have built two residential blocks with a total of 149 attractive social housing units for young people who will certainly bring a lot of vitality to the city s new urban quarter. 0-energy housing We want to challenge the industry by incorporating the green agenda into the new urban quarter and prove that it is actually possible to create sustainable buildings of a high architectonic quality. Both blocks are 0-energy buildings, meaning that they meet the anticipated 2025 energy framework. 0-energy means that the buildings, as a minimum, produce the energy they consume to run the buildings communal facilities. This is done by means of solar cells and, in fact, they are expected to produce more energy than is required to run the buildings. Thus, residents only have to pay for the energy they consume - and they needn t dread the bills. Both the design and the materials used endow the buildings with an array of passive properties that will help reduce energy consumption. Ringgårdens to havnehuse danner sammen med Grundfos kollegiet og Marina House en form for Minimanhattan for unge i det nye boligområde på havnen med udsigt til lystbådehavnen og Risskov, samt til byen og bugten. Det Lille Havnehus The Little Harbour House Det Store Havnehus The Big Harbour House Along with the Grundfos Halls of Residence and the MarinaHouse, Ringgården s two waterside housing blocks create a kind of mini-manhattan for young people in the new waterside residential quarter with a view of the Marina and Riisskov, as well as the city and the bay.

4 Det Store Havnehus Højhuset er tegnet af Arkitema og skabt i et samarbejde med entreprenørfirmaet Myhlenberg, samt de to rådgivende ingeniørfirmaer Esbensen og Niras. Huset er 12 etager højt og på i alt kvm. Der er 94 toværelses på 50 m² og 5 etværelses på ca. 45 m² begge typer er inklusiv andel af fællesareal. Der høstes så megen energi, at huset er selvforsynende Solmarken på husets tag og de markante rammer med solceller på husets sydøstfacade er det synlige bevis på at huset producerer energi, så meget at huset er selvforsynende. Solcellerne producerer energi til drift af fællesfaciliteterne ca kwh om året. Solcellerammerne har tillige en funktion som altanværn, lyd- og solafskærmning, og så bidrager de til husets legende udtryk. Det samme gør vinduerne, som udover at variere i størrelse, ser ud som om de er tilfældigt placeret. Højhuset har hentet sin inspiration i havnens miljø bl.a. har det arvet siloernes højde og drøjde. Det er et skoleeksempel på intelligent brug af beton, da den tynde vægkonstruktion i højstyrkebeton, sikrer minimalt varmetab og maksimalt boligareal. Derfor var huset nomineret som et af fire projekter til Dansk Byggeris Betonpris Med ungdomsbolighøjhuset på havnen har vi leget lidt, og det er der altid nogle, der ikke synes om. Men hvis vi ikke tør skille os ud og udtrykke noget, så bliver det en gang ligegyldig kødrand. Torben Lodberg, arkitektfirmaet Arkitema

5 The Big Harbour House The high-rise residential block was designed by Arkitema and built in partnership with the contractors Myhlenberg and the two consulting engineer companies, Esbensen and Niras. The block comprises 12 storeys and a total area of 4,900 m 2. There are 94 two-room apartments of 50 m² and 5 studio apartments of approximately 45 m² both types include a proportion of communal area. So much energy is harvested that the building is self-sufficient The solar cell panels on the roof and the striking frames housing the solar cells on the south-east facade of the building are visible proof that the building produces energy, so much, in fact, that the building is self-sufficient. The solar cells produce the energy required to run the communal facilities approximately 56,000 kwh per annum. The housing the solar cells also act as a balcony bannister, sound-proofing and solar screening, as well as contributing to the building s playful appearance. The same can be said of the windows whichin addition to being of varying sizes, look as if they have been randomly placed. The inspiration for the tower block comes from the harbour environment, for example, it has inherited the height and breadth of the silos. It is a classic example of the intelligent use of concrete since the thin wall construction in high-strength concrete ensures minimal heat loss and maximum living space. For this reason, the building was nominated as one of four projects for the Danish Construction Association s Concrete Prize We ve been a bit playful with the youth housing blocksat the harbour, and there will always be some people who don t like it. But if we don t dare to stick our necks out and make a statement then the public at large will just be indifferent. Torben Lodberg, Architectural firm, Arkitema

6 Husets sociale lynlås Huset har en markant indskæring, som skyldes arkitekternes spekulation i at placere boligerne, hvor udsigten og daglyset er bedst. I indskæringen er der udformet en social lynlås, som indbyder til fællesskab og skaber en smuk sammenhæng mellem ude og inde. Den starter med den store opholdsterrase på terræn, hvorfra der er direkte adgang til vaskeri og fælleslokaler, og fortsætter op gennem huset med fælles opholdsaltaner, der ligger skærmet for vinden inde i bygningskroppen. The building s social zip fastener The facade of the building has a striking recess which is due to the architects speculation about situating the building where the view and natural daylight are optimal. A social zip fastener has been incorporated into the recess which encourages social interaction and creates an attractive link between the exterior and interior of the building. It starts with the large sun terrace on the ground floor from which there is direct access to the laundry and communal areas, and continues its way up the building with communal sun balconies which are shielded from the wind by the body of the building.

7 Strategy for 0-energy High level of insulation: mm insulation. U-values of W/m². Triple-glazed low energy windows with an average U-value of 0.9 W/m². High density of all structures of 0.4 l/s/m² at 50 Pa, demonstrated in a blower door test. Heavy concrete back walls with high thermal mass for passive equalisation of temperature fluctuations. High-strength concrete for narrower facade, thus creating better natural daylight conditions. Heat recovery of grey waste water from showers. Efficiency of up to 41%. Needs-controlled decentralised mechanical ventilation system with a minimum heat recovery level of 85% in each building. Use of energy-efficient LED lighting in kitchens, bathrooms and communal areas. Solar cell panels on the south-east facade which form bannisters on the balconies and, at the same time, function as solar and sound screening. There is a total of approx. 400 m 2 solar cells on the facade. On the roof there are approx. 250 m 2 solar cells. Slightly tinted solar screening glass on south-west facing facades provides an excellent indoor climate. A single circulation pipe makes for short piping lengths and, consequently, low levels of heat loss. Large window openings for effective ventilation in the summer period. Universal on/off switch whereby the tenant can switch off everything on stand-by in the apartment via a single switch.

8 Vi har arbejdet med at skabe steder hvor beboerne mødes naturligt og tilfældigt... Peter Dalsgaard, arkitektfirmaet Cubo

9 Det Lille Havnehus The Little Harbour House Højhuset, der er tegnet af Cubo og Terroir Architects, er skabt i et tæt samarbejde med totalentreprenøren C.C. Contractor, samt det rådgivende ingeniørfirma Moe. Huset er seks etager højt og på i alt m². Der er 50 toværelses-lejligheder på 50 m² inkl. andel af fællesareal. The tower block, designed by Cubo and Terroir Architects, has been built in a close collaboration with turnkey contractor C.C. and consulting engineers, Moe. The building comprises six storeys and covers an area of 2,500 m². There are 50 two-room apartments of 50 m² including a proportion of the communal area. Selv om man er lille, kan man godt tænke store tanker Selv om huset ligger lidt i skyggen af sine store naboer og genboer, står det hverken arkitektonisk, energimæssigt eller boligmæssigt i skyggen af nogen som helst. Tværtimod, bag den rå og grå facade er huset et festfyrværkeri af farver, der changerer fra solskinsgult i stueetagen til postkasserødt på tagterrassen. Det Lille Havnehus er flot udstyret med sociale rum i form af et solskinsgult fælleslokale i stuetagen og flere terrasser, heriblandt den helt exceptionelle tagterrasse med fantastisk udsigt over Lystbådehavnen og Riisskov. Ved hjælp af en genial udformning af tagfladen lever også dette byggeri op til 2025 energirammen. Taget er foldet, så tagfladerne vinkles og dermed udnytter solens stråler optimalt. Samtidig afskærmer taget tagterrassen, så beboerne kan nyde udsigten og aftensolen på tagterrassen uden at føle sig udstillet eller set på fra de omkringliggende højere bygninger. Even though you re just small, you can still think big thoughts Even though the building is situated in the shadow of its larger neighbours and adjacent neighbours, in terms of architecture, energy use or structure, it is not overshadowed by anything. On the contrary, behind the natural, grey facade, the building is a kaleidoscope of colours, changing from sunshine yellow on the ground floor to pillar box red on the roof terrace. The Little Harbour House is attractively endowed with social meeting rooms in the form of a sunshine yellow common room on the ground floor and several terraces, including the totally unique roof terrace with its fantastic view over the Marina and Riiskov. Thanks to the ingenious design of the roof surface, this building meets the requirements of the 2025 energy framework The roof is ridged so that the roof surfaces are angled in such a way that the rays of the sun are utilised optimally. At the same time, the roof shields the roof terrance so that residents can enjoy the view and the evening sunshine without feeling that they are on display or being seen by people in the surrounding taller buildings. We have endeavoured to create places where the residents meet naturally and by chance... Peter Dalsgaard, Architectural firm, Cubo

10 Vores intention med de farvede udskæringer er, at huset åbner sig imødekommende mod omverdenen. Peter Dalsgaard, arkitektfirmaet Cubo Our intention with the coloured cut-out sections is that the building opens up in an accommodating way to its surroundings. Peter Dalsgaard, Architectural firm, Cubo

11 Strategy for 0-energy High level of insulation: mm insulation. U-values of W/m². 3-pane low energy windows with an average maximum U-value of 0.85 W/m². High density of all structures of 0.5 l/s/m² at 50 Pa, demonstrated in a blower door test. Heavy concrete/cellular concrete building with a high thermal mass for passive equalisation of temperature fluctuations. Heat recovery of grey waste water from showers. Efficiency of up to 41%. Efficient mechanical ventilation system with a minimum heat recovery level of 87% in each building. Use of energy-efficient LED lighting in kitchens, bathrooms and communal areas. 275 m² solar cell system integrated into the roof facing the south and south-east. Vi er med til at præge udviklingen og skaber bygningsværker, der huskes i fremtiden Ford, Herning TV Syd, Kolding Jack & Jones, Brande

12 Projektering Installation Finansiering Service SolarElements: VI LEVEREDE SOLCELLELØSNINGEN Din partner inden for profesionelle solcelleanlæg Boligforeningen Ringgården, etableret oktober 2012 Solcelleanlæg tag: 34,3 kwp - produktion ca kwh/år Solcelleanlæg facade: 41.4 kwp - produktion ca kwh/år Vi skræddersyr dine solcellepaneller tilpasset lige netop dit projekt kontakt os allerede i dag og hør nærmere om mulighederne - gerne så tidligt som muligt i designprocessen. SolarElements A/S Tlf.: Lindpro har kompetencen Bygningsinstallationer Intelligente installationer CTS installationer Teleinstallationer Datainstallationer Sikringsanlæg Service Lindpro A/S Bredskifte Allé Aarhus V Telefon

13 Vi udfører følgende opgaver: Vand, varme og sanitets-installationer Vi tilstræber os at Afløbs-installationer opfylde Hos Nordbyens Energi & VVS petencer i lighed med dette. Ventilation og køl er kunden vigtigst. kundens krav og Isolering behov og Vi udfører Alternativ Energi følgende Jord, opgaver: Luft & Solvarme udvikle vores ansattes Almindelig service Vand, varme kom- og sanitets-installationer Vi tilstræber os at opfylde Facility service Alle fag GNVAGT: Tlf Afløbs-installationer Fjernvarme-installation ar en døgnvagtordning, kundens krav petencer som og gør behov at vi altid og i lighed med dette. Ventilation Oliefyrsservice og køl lar til at rykke udvikle ud, når vores der er ansattes behov for kom- os. Isolering Blikkenslager-arbejde Svejse og stålarbejde petencer i lighed med dette. Alternativ Energi Jord, Luft & Solvarme Hospitals installationer dbyens Energi & VVS A/S Aut. Vi VVS udfører Installatør følgende Almindelig Proces-anlæg opgaver: service øjen Lystrup Tlf: Fax: Facility Gas-installationer service Alle fag ail: f Vand, varme og sanitets-installationer Vi 27 udfører 10 følgende opgaver: Hos Fjernvarme-installation Dimensionering Nordbyens Energi Teknisk rådgivning & VVS kunden vigtigst. agtordning, Vand, som varme gør og at sanitets-installationer Afløbs-installationer vi altid Oliefyrsservice Afløbs-installationer e ud, når der er behov for Ventilation os. og køl Blikkenslager-arbejde Ventilation og køl Vi Svejse tilstræber og stålarbejde os at opfylde Isolering Isolering kundens krav og behov og Hospitals installationer & VVS A/S Alternativ Aut. VVS Energi Installatør udvikle vores ansattes kom- Alternativ Jord, Luft & Solvarme Energi Proces-anlæg Jord, Luft & Solvarme Lystrup Tlf: Almindelig service 10 Fax: petencer i lighed med dette. Almindelig service Gas-installationer yensenergi.dk Facility service Alle fag Dimensionering Teknisk rådgivning Fjernvarme-installation Facility service Alle Vi udfører fag følgende opgaver: Vand, varme og sanitets-installationer Oliefyrsservice Hos Nordbyens Energi & VVS Fjernvarme-installation Afløbs-installationer Blikkenslager-arbejde er kunden vigtigst. Ventilation og køl ltid Svejse og stålarbejde Oliefyrsservice Isolering Vi udfører Alternativ alle Vi tilstræber entrepriseformer Energi os Jord, at opfylde Luft & Solvarme Hospitals installationer Almindelig kundens service krav og behov og s. Blikkenslager-arbejde Proces-anlæg Facility udvikle service vores Alle ansattes fag kom- Svejse og stålarbejde GNVAGT: 7 10 Tlf. Gas-installationer Fjernvarme-installation petencer i lighed med dette. DØGNVAGT: Tlf dk ar en døgnvagtordning, Dimensionering som Hospitals gør Teknisk at vi rådgivning altidinstallationer Oliefyrsservice Vi har en døgnvagtordning, Vi udfører følgende som opgaver: gør at vi altid lar r til at rykke ud, når der er behov for os. Blikkenslager-arbejde Proces-anlæg er klar til at rykke Svejse Vand, ud, og stålarbejde når varme der og er sanitets-installationer behov for os. Hospitals Afløbs-installationer dbyens : Energi 57 & VVS 10 A/S Aut. VVS Gas-installationer Installatør Nordbyens Energi & Ventilation VVS A/S og Aut. køl Proces-anlæg VVS Installatør Isolering øjen Lystrup Tlf: Fax: Lyshøjen Gas-installationer 8520 Lystrup Tlf: Fax: senergi.dk Dimensionering Teknisk Alternativ rådgivning Energi Jord, Luft & Solvarme ail: Dimensionering Teknisk rådgivning DØGNVAGT: Tlf Vi har en døgnvagtordning, som gør at vi altid er klar til at rykke ud, når der er behov for os. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Vi tilstræber os at opfylde kundens krav og behov og udvikle vores ansattes kompetencer i lighed med dette. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Vi tilstræber os at opfylde kundens krav og behov og udvikle vores ansattes kom- Almindelig service Facility service Alle fag Fjernvarme-installation Oliefyrsservice Blikkenslager-arbejde Svejse og stålarbejde Hospitals installationer Hos Nord er kunden Vi tilstræb kundens k udvikle vo petencer Vi udfører f Vand, varm Afløbs-ins Ventilation Isolering Alternativ Almindelig Facility ser Fjernvarm Oliefyrsser Blikkensla Svejse og Hospitals i Proces-anl Gas-install Dimension

14 Xframe slankt vinduesdesign med suveræn energibalance og markedets bedste varmeisolering. Xframe er designet i et kompositmateriale med en meget lav varmetransmission og høj styrke. Dermed kan vi holde varmen inde i bygningen, og samtidig skabe de smalleste profiler der tillader maksimal dagslys ind gennem vinduet. Xframe A/S Hjortevej Skive, Denmark Tel.: Fax: svane køkkenet Aarhus Svane Køkkenet Vintervej Aarhus V Tlf.: svane.com Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde Aarhus C Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale Dusager Aarhus N Tlf T: F: et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere REVISIONSPARTNERSELSKAB Ringgården FREMTIDEN BLIVER KUN SÅ GOD SOM VI SELV BYGGER DEN

15 MOD OG KREATIVITET FLYTTER GRÆNSER Tidlig tværfaglig sparring fremmer kreativiteten Det kræver ingeniørmæssigt mod og kreativitet at udfordre og flytte grænserne for byggeri. Vi sætter en ære i, at den enkelte bygning er tilpasset sit formål. Vores tværfaglige helhedssyn gør, at vi bringer værdi til bygningerne allerede i det tidlige projektforløb. MOE.DK HELE VEJEN Sammen gør vi dit byggeri til en god oplevelse Fleksibel & løsningsorienteret projektstyring Mere end et godt resultat Se mange af vores referencer og byggerier på Hele vejen - fra idé til færdigt byggeri Amalieparken, Vallensbæk Tlf

16 Dybedalen 1A DK-8210 Aarhus V T Concept: JS Media Tools A/S 8605

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Solceller og Arkitektur

Solceller og Arkitektur Solceller og Arkitektur InnoBYG, GI Bedre Boliger, VE-net 5. december 2012 Akademisk Arkitektforening Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA 1 AA anbefalinger 10 gode råd solcelleteknologier solcellekomponenter

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Foundation and floor slap insulation advancements. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Foundation and floor slap insulation advancements. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 REF (project coordinator org.): Work package: 3 DOCUMENT: Del. 17 REF.: Jesper Ketelsen, Leca Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination org.: Municipality

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Fugt og skimmel i grønlandske bygninger Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Paradokset for Grønland: Fugt vs. skimmel Skimmelproblemer har en forbindelse til fugtforhold i bygninger. For at

Læs mere