Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn"

Transkript

1 Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Boligforeningen Ringgården Sustainable Youth Housing Aarhus Harbour

2 It is important that ordinary social housing is built in the new quarter so that it doesn t become an owneroccupier ghetto. Palle Jørgensen, Director, Ringgården Housing Association Unge tilfører masser af liv på havnen Det er ikke nyt, at Boligforeningen Ringgården bygger ungdomsboliger det har vi gjort siden Det er heller ikke nyt, at vi bygger huse der energimæssigt kan begå sig i langt ud i fremtiden. Det har vi gjort siden Men det er nyt, at vi bygger på havnen i Aarhus. Det gør vi, fordi vi gerne vil involvere os i udviklingen af det nye byområde. Vi ønsker at bidrage til en mangfoldig beboersammensætning, så havnen ikke bliver en ejerboligghetto. Derfor har vi bygget to huse med i alt 149 attraktive almene boliger til unge mennesker, som helt sikkert vil tilføre masser af liv i byens nye boligområde. 0-energi betyder, at husene som minimum producerer den energi, som de forbruger til drift af husets fællesfaciliteter. Det gør de ved hjælp af solceller og de forventes endda at producere mere el, end der skal bruges til driften. Beboerne skal altså kun betale for den energi de bruger i boligen og de behøver ikke frygte udgifterne. Både udformning og materialer giver bygningerne en række passive egenskaber, som vil gøre sit til at nedsætte energiforbruget. 0-energi huse Vi vil udfordre branchen og byen ved at bringe den grønne fane ind i den nye bydel og vise, at det faktisk kan lade sig gøre at skabe bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Begge huse er 0-energi huse, det vil sige at de lever op til den forventede 2025 energiramme. Det er vigtigt, at der bygges almene boliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto. Palle Jørgensen, direktør Boligforeningen Ringgården

3 Young people add a lot of vitality to the harbour quarter The fact that Ringgården Housing Association is building youth housing is nothing new we ve being doing it since Nor is it anything new that we are building homes that, in terms of energy, will hold their own for a long time to come. We ve being doing that since However, the fact that we are building homes at Aarhus Harbour is new. We are doing this because we are keen to get involved in the development of the new urban quarter. We would like to contribute to a diverse population composition so that the harbour doesn t become an owner-occupier ghetto. Therefore we have built two residential blocks with a total of 149 attractive social housing units for young people who will certainly bring a lot of vitality to the city s new urban quarter. 0-energy housing We want to challenge the industry by incorporating the green agenda into the new urban quarter and prove that it is actually possible to create sustainable buildings of a high architectonic quality. Both blocks are 0-energy buildings, meaning that they meet the anticipated 2025 energy framework. 0-energy means that the buildings, as a minimum, produce the energy they consume to run the buildings communal facilities. This is done by means of solar cells and, in fact, they are expected to produce more energy than is required to run the buildings. Thus, residents only have to pay for the energy they consume - and they needn t dread the bills. Both the design and the materials used endow the buildings with an array of passive properties that will help reduce energy consumption. Ringgårdens to havnehuse danner sammen med Grundfos kollegiet og Marina House en form for Minimanhattan for unge i det nye boligområde på havnen med udsigt til lystbådehavnen og Risskov, samt til byen og bugten. Det Lille Havnehus The Little Harbour House Det Store Havnehus The Big Harbour House Along with the Grundfos Halls of Residence and the MarinaHouse, Ringgården s two waterside housing blocks create a kind of mini-manhattan for young people in the new waterside residential quarter with a view of the Marina and Riisskov, as well as the city and the bay.

4 Det Store Havnehus Højhuset er tegnet af Arkitema og skabt i et samarbejde med entreprenørfirmaet Myhlenberg, samt de to rådgivende ingeniørfirmaer Esbensen og Niras. Huset er 12 etager højt og på i alt kvm. Der er 94 toværelses på 50 m² og 5 etværelses på ca. 45 m² begge typer er inklusiv andel af fællesareal. Der høstes så megen energi, at huset er selvforsynende Solmarken på husets tag og de markante rammer med solceller på husets sydøstfacade er det synlige bevis på at huset producerer energi, så meget at huset er selvforsynende. Solcellerne producerer energi til drift af fællesfaciliteterne ca kwh om året. Solcellerammerne har tillige en funktion som altanværn, lyd- og solafskærmning, og så bidrager de til husets legende udtryk. Det samme gør vinduerne, som udover at variere i størrelse, ser ud som om de er tilfældigt placeret. Højhuset har hentet sin inspiration i havnens miljø bl.a. har det arvet siloernes højde og drøjde. Det er et skoleeksempel på intelligent brug af beton, da den tynde vægkonstruktion i højstyrkebeton, sikrer minimalt varmetab og maksimalt boligareal. Derfor var huset nomineret som et af fire projekter til Dansk Byggeris Betonpris Med ungdomsbolighøjhuset på havnen har vi leget lidt, og det er der altid nogle, der ikke synes om. Men hvis vi ikke tør skille os ud og udtrykke noget, så bliver det en gang ligegyldig kødrand. Torben Lodberg, arkitektfirmaet Arkitema

5 The Big Harbour House The high-rise residential block was designed by Arkitema and built in partnership with the contractors Myhlenberg and the two consulting engineer companies, Esbensen and Niras. The block comprises 12 storeys and a total area of 4,900 m 2. There are 94 two-room apartments of 50 m² and 5 studio apartments of approximately 45 m² both types include a proportion of communal area. So much energy is harvested that the building is self-sufficient The solar cell panels on the roof and the striking frames housing the solar cells on the south-east facade of the building are visible proof that the building produces energy, so much, in fact, that the building is self-sufficient. The solar cells produce the energy required to run the communal facilities approximately 56,000 kwh per annum. The housing the solar cells also act as a balcony bannister, sound-proofing and solar screening, as well as contributing to the building s playful appearance. The same can be said of the windows whichin addition to being of varying sizes, look as if they have been randomly placed. The inspiration for the tower block comes from the harbour environment, for example, it has inherited the height and breadth of the silos. It is a classic example of the intelligent use of concrete since the thin wall construction in high-strength concrete ensures minimal heat loss and maximum living space. For this reason, the building was nominated as one of four projects for the Danish Construction Association s Concrete Prize We ve been a bit playful with the youth housing blocksat the harbour, and there will always be some people who don t like it. But if we don t dare to stick our necks out and make a statement then the public at large will just be indifferent. Torben Lodberg, Architectural firm, Arkitema

6 Husets sociale lynlås Huset har en markant indskæring, som skyldes arkitekternes spekulation i at placere boligerne, hvor udsigten og daglyset er bedst. I indskæringen er der udformet en social lynlås, som indbyder til fællesskab og skaber en smuk sammenhæng mellem ude og inde. Den starter med den store opholdsterrase på terræn, hvorfra der er direkte adgang til vaskeri og fælleslokaler, og fortsætter op gennem huset med fælles opholdsaltaner, der ligger skærmet for vinden inde i bygningskroppen. The building s social zip fastener The facade of the building has a striking recess which is due to the architects speculation about situating the building where the view and natural daylight are optimal. A social zip fastener has been incorporated into the recess which encourages social interaction and creates an attractive link between the exterior and interior of the building. It starts with the large sun terrace on the ground floor from which there is direct access to the laundry and communal areas, and continues its way up the building with communal sun balconies which are shielded from the wind by the body of the building.

7 Strategy for 0-energy High level of insulation: mm insulation. U-values of W/m². Triple-glazed low energy windows with an average U-value of 0.9 W/m². High density of all structures of 0.4 l/s/m² at 50 Pa, demonstrated in a blower door test. Heavy concrete back walls with high thermal mass for passive equalisation of temperature fluctuations. High-strength concrete for narrower facade, thus creating better natural daylight conditions. Heat recovery of grey waste water from showers. Efficiency of up to 41%. Needs-controlled decentralised mechanical ventilation system with a minimum heat recovery level of 85% in each building. Use of energy-efficient LED lighting in kitchens, bathrooms and communal areas. Solar cell panels on the south-east facade which form bannisters on the balconies and, at the same time, function as solar and sound screening. There is a total of approx. 400 m 2 solar cells on the facade. On the roof there are approx. 250 m 2 solar cells. Slightly tinted solar screening glass on south-west facing facades provides an excellent indoor climate. A single circulation pipe makes for short piping lengths and, consequently, low levels of heat loss. Large window openings for effective ventilation in the summer period. Universal on/off switch whereby the tenant can switch off everything on stand-by in the apartment via a single switch.

8 Vi har arbejdet med at skabe steder hvor beboerne mødes naturligt og tilfældigt... Peter Dalsgaard, arkitektfirmaet Cubo

9 Det Lille Havnehus The Little Harbour House Højhuset, der er tegnet af Cubo og Terroir Architects, er skabt i et tæt samarbejde med totalentreprenøren C.C. Contractor, samt det rådgivende ingeniørfirma Moe. Huset er seks etager højt og på i alt m². Der er 50 toværelses-lejligheder på 50 m² inkl. andel af fællesareal. The tower block, designed by Cubo and Terroir Architects, has been built in a close collaboration with turnkey contractor C.C. and consulting engineers, Moe. The building comprises six storeys and covers an area of 2,500 m². There are 50 two-room apartments of 50 m² including a proportion of the communal area. Selv om man er lille, kan man godt tænke store tanker Selv om huset ligger lidt i skyggen af sine store naboer og genboer, står det hverken arkitektonisk, energimæssigt eller boligmæssigt i skyggen af nogen som helst. Tværtimod, bag den rå og grå facade er huset et festfyrværkeri af farver, der changerer fra solskinsgult i stueetagen til postkasserødt på tagterrassen. Det Lille Havnehus er flot udstyret med sociale rum i form af et solskinsgult fælleslokale i stuetagen og flere terrasser, heriblandt den helt exceptionelle tagterrasse med fantastisk udsigt over Lystbådehavnen og Riisskov. Ved hjælp af en genial udformning af tagfladen lever også dette byggeri op til 2025 energirammen. Taget er foldet, så tagfladerne vinkles og dermed udnytter solens stråler optimalt. Samtidig afskærmer taget tagterrassen, så beboerne kan nyde udsigten og aftensolen på tagterrassen uden at føle sig udstillet eller set på fra de omkringliggende højere bygninger. Even though you re just small, you can still think big thoughts Even though the building is situated in the shadow of its larger neighbours and adjacent neighbours, in terms of architecture, energy use or structure, it is not overshadowed by anything. On the contrary, behind the natural, grey facade, the building is a kaleidoscope of colours, changing from sunshine yellow on the ground floor to pillar box red on the roof terrace. The Little Harbour House is attractively endowed with social meeting rooms in the form of a sunshine yellow common room on the ground floor and several terraces, including the totally unique roof terrace with its fantastic view over the Marina and Riiskov. Thanks to the ingenious design of the roof surface, this building meets the requirements of the 2025 energy framework The roof is ridged so that the roof surfaces are angled in such a way that the rays of the sun are utilised optimally. At the same time, the roof shields the roof terrance so that residents can enjoy the view and the evening sunshine without feeling that they are on display or being seen by people in the surrounding taller buildings. We have endeavoured to create places where the residents meet naturally and by chance... Peter Dalsgaard, Architectural firm, Cubo

10 Vores intention med de farvede udskæringer er, at huset åbner sig imødekommende mod omverdenen. Peter Dalsgaard, arkitektfirmaet Cubo Our intention with the coloured cut-out sections is that the building opens up in an accommodating way to its surroundings. Peter Dalsgaard, Architectural firm, Cubo

11 Strategy for 0-energy High level of insulation: mm insulation. U-values of W/m². 3-pane low energy windows with an average maximum U-value of 0.85 W/m². High density of all structures of 0.5 l/s/m² at 50 Pa, demonstrated in a blower door test. Heavy concrete/cellular concrete building with a high thermal mass for passive equalisation of temperature fluctuations. Heat recovery of grey waste water from showers. Efficiency of up to 41%. Efficient mechanical ventilation system with a minimum heat recovery level of 87% in each building. Use of energy-efficient LED lighting in kitchens, bathrooms and communal areas. 275 m² solar cell system integrated into the roof facing the south and south-east. Vi er med til at præge udviklingen og skaber bygningsværker, der huskes i fremtiden Ford, Herning TV Syd, Kolding Jack & Jones, Brande

12 Projektering Installation Finansiering Service SolarElements: VI LEVEREDE SOLCELLELØSNINGEN Din partner inden for profesionelle solcelleanlæg Boligforeningen Ringgården, etableret oktober 2012 Solcelleanlæg tag: 34,3 kwp - produktion ca kwh/år Solcelleanlæg facade: 41.4 kwp - produktion ca kwh/år Vi skræddersyr dine solcellepaneller tilpasset lige netop dit projekt kontakt os allerede i dag og hør nærmere om mulighederne - gerne så tidligt som muligt i designprocessen. SolarElements A/S Tlf.: Lindpro har kompetencen Bygningsinstallationer Intelligente installationer CTS installationer Teleinstallationer Datainstallationer Sikringsanlæg Service Lindpro A/S Bredskifte Allé Aarhus V Telefon

13 Vi udfører følgende opgaver: Vand, varme og sanitets-installationer Vi tilstræber os at Afløbs-installationer opfylde Hos Nordbyens Energi & VVS petencer i lighed med dette. Ventilation og køl er kunden vigtigst. kundens krav og Isolering behov og Vi udfører Alternativ Energi følgende Jord, opgaver: Luft & Solvarme udvikle vores ansattes Almindelig service Vand, varme kom- og sanitets-installationer Vi tilstræber os at opfylde Facility service Alle fag GNVAGT: Tlf Afløbs-installationer Fjernvarme-installation ar en døgnvagtordning, kundens krav petencer som og gør behov at vi altid og i lighed med dette. Ventilation Oliefyrsservice og køl lar til at rykke udvikle ud, når vores der er ansattes behov for kom- os. Isolering Blikkenslager-arbejde Svejse og stålarbejde petencer i lighed med dette. Alternativ Energi Jord, Luft & Solvarme Hospitals installationer dbyens Energi & VVS A/S Aut. Vi VVS udfører Installatør følgende Almindelig Proces-anlæg opgaver: service øjen Lystrup Tlf: Fax: Facility Gas-installationer service Alle fag ail: f Vand, varme og sanitets-installationer Vi 27 udfører 10 følgende opgaver: Hos Fjernvarme-installation Dimensionering Nordbyens Energi Teknisk rådgivning & VVS kunden vigtigst. agtordning, Vand, som varme gør og at sanitets-installationer Afløbs-installationer vi altid Oliefyrsservice Afløbs-installationer e ud, når der er behov for Ventilation os. og køl Blikkenslager-arbejde Ventilation og køl Vi Svejse tilstræber og stålarbejde os at opfylde Isolering Isolering kundens krav og behov og Hospitals installationer & VVS A/S Alternativ Aut. VVS Energi Installatør udvikle vores ansattes kom- Alternativ Jord, Luft & Solvarme Energi Proces-anlæg Jord, Luft & Solvarme Lystrup Tlf: Almindelig service 10 Fax: petencer i lighed med dette. Almindelig service Gas-installationer yensenergi.dk Facility service Alle fag Dimensionering Teknisk rådgivning Fjernvarme-installation Facility service Alle Vi udfører fag følgende opgaver: Vand, varme og sanitets-installationer Oliefyrsservice Hos Nordbyens Energi & VVS Fjernvarme-installation Afløbs-installationer Blikkenslager-arbejde er kunden vigtigst. Ventilation og køl ltid Svejse og stålarbejde Oliefyrsservice Isolering Vi udfører Alternativ alle Vi tilstræber entrepriseformer Energi os Jord, at opfylde Luft & Solvarme Hospitals installationer Almindelig kundens service krav og behov og s. Blikkenslager-arbejde Proces-anlæg Facility udvikle service vores Alle ansattes fag kom- Svejse og stålarbejde GNVAGT: 7 10 Tlf. Gas-installationer Fjernvarme-installation petencer i lighed med dette. DØGNVAGT: Tlf dk ar en døgnvagtordning, Dimensionering som Hospitals gør Teknisk at vi rådgivning altidinstallationer Oliefyrsservice Vi har en døgnvagtordning, Vi udfører følgende som opgaver: gør at vi altid lar r til at rykke ud, når der er behov for os. Blikkenslager-arbejde Proces-anlæg er klar til at rykke Svejse Vand, ud, og stålarbejde når varme der og er sanitets-installationer behov for os. Hospitals Afløbs-installationer dbyens : Energi 57 & VVS 10 A/S Aut. VVS Gas-installationer Installatør Nordbyens Energi & Ventilation VVS A/S og Aut. køl Proces-anlæg VVS Installatør Isolering øjen Lystrup Tlf: Fax: Lyshøjen Gas-installationer 8520 Lystrup Tlf: Fax: senergi.dk Dimensionering Teknisk Alternativ rådgivning Energi Jord, Luft & Solvarme ail: Dimensionering Teknisk rådgivning DØGNVAGT: Tlf Vi har en døgnvagtordning, som gør at vi altid er klar til at rykke ud, når der er behov for os. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Vi tilstræber os at opfylde kundens krav og behov og udvikle vores ansattes kompetencer i lighed med dette. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Vi tilstræber os at opfylde kundens krav og behov og udvikle vores ansattes kom- Almindelig service Facility service Alle fag Fjernvarme-installation Oliefyrsservice Blikkenslager-arbejde Svejse og stålarbejde Hospitals installationer Hos Nord er kunden Vi tilstræb kundens k udvikle vo petencer Vi udfører f Vand, varm Afløbs-ins Ventilation Isolering Alternativ Almindelig Facility ser Fjernvarm Oliefyrsser Blikkensla Svejse og Hospitals i Proces-anl Gas-install Dimension

14 Xframe slankt vinduesdesign med suveræn energibalance og markedets bedste varmeisolering. Xframe er designet i et kompositmateriale med en meget lav varmetransmission og høj styrke. Dermed kan vi holde varmen inde i bygningen, og samtidig skabe de smalleste profiler der tillader maksimal dagslys ind gennem vinduet. Xframe A/S Hjortevej Skive, Denmark Tel.: Fax: svane køkkenet Aarhus Svane Køkkenet Vintervej Aarhus V Tlf.: svane.com Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde Aarhus C Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale Dusager Aarhus N Tlf T: F: et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere REVISIONSPARTNERSELSKAB Ringgården FREMTIDEN BLIVER KUN SÅ GOD SOM VI SELV BYGGER DEN

15 MOD OG KREATIVITET FLYTTER GRÆNSER Tidlig tværfaglig sparring fremmer kreativiteten Det kræver ingeniørmæssigt mod og kreativitet at udfordre og flytte grænserne for byggeri. Vi sætter en ære i, at den enkelte bygning er tilpasset sit formål. Vores tværfaglige helhedssyn gør, at vi bringer værdi til bygningerne allerede i det tidlige projektforløb. MOE.DK HELE VEJEN Sammen gør vi dit byggeri til en god oplevelse Fleksibel & løsningsorienteret projektstyring Mere end et godt resultat Se mange af vores referencer og byggerier på Hele vejen - fra idé til færdigt byggeri Amalieparken, Vallensbæk Tlf

16 Dybedalen 1A DK-8210 Aarhus V T Concept: JS Media Tools A/S 8605

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

SolarProTeam Rapport. Appendix III.1.D

SolarProTeam Rapport. Appendix III.1.D SolarProTeam Rapport Appendix III.1.D RAcell Solar A/S Perioderapportering - SolarProTeam Projektet - projekt nr. 2007-1-7484 Page 1 of 5 SolarProTeam Rapport Appendix III.1.D I et samarbejde mellem RAcell

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed DFM KONFERENCEN 2010 28-29 JANUAR 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House Fremtidens helhedsorienterede byggeri Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lysets effekt på arkitektur og funktioner

Lysets effekt på arkitektur og funktioner Lysets effekt på arkitektur og funktioner 35 og Lys projektering på hospitaler helhedsorienteret belysningsrådgivning og projektering Merete Madsen, Belysningsarkitekt maa., Ph.D. Lighting, Grontmij, Denmark.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Solceller og Arkitektur

Solceller og Arkitektur Solceller og Arkitektur InnoBYG, GI Bedre Boliger, VE-net 5. december 2012 Akademisk Arkitektforening Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA 1 AA anbefalinger 10 gode råd solcelleteknologier solcellekomponenter

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

HECTOR design Anderssen & Voll

HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll DK: Det er arketypisk Erik Jørgensen-design, som den norske designduo Anderssen & Voll har nyfortolket i sofaen 'Hector'. Sofaen er bygget

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Gennemgang af renoveringsprocessen Review of the renovation process Planlagt gennemførelse af renoveringen Beboerforhold The renovation process Resident related

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW)

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW) 148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag 129617 (AW) BELIGGENHED DK Lokalerne er beliggende i idylliske omgivelser på Rahbeks Alle, en rolig sidegade til Vesterbrogade, med Søndermarken

Læs mere

Musikhuset Aarhus Lys/light

Musikhuset Aarhus Lys/light Store Sal GrandMA 2048 channels, 4 DMX 512 outputs Lyspulten er normalt placeret i lyslogen bagest i salen. Den kan flyttes ud midt i salen til prøvearbejde eller for at afvikle forestillingen herfra.

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere