Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn"

Transkript

1 Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Boligforeningen Ringgården Sustainable Youth Housing Aarhus Harbour

2 It is important that ordinary social housing is built in the new quarter so that it doesn t become an owneroccupier ghetto. Palle Jørgensen, Director, Ringgården Housing Association Unge tilfører masser af liv på havnen Det er ikke nyt, at Boligforeningen Ringgården bygger ungdomsboliger det har vi gjort siden Det er heller ikke nyt, at vi bygger huse der energimæssigt kan begå sig i langt ud i fremtiden. Det har vi gjort siden Men det er nyt, at vi bygger på havnen i Aarhus. Det gør vi, fordi vi gerne vil involvere os i udviklingen af det nye byområde. Vi ønsker at bidrage til en mangfoldig beboersammensætning, så havnen ikke bliver en ejerboligghetto. Derfor har vi bygget to huse med i alt 149 attraktive almene boliger til unge mennesker, som helt sikkert vil tilføre masser af liv i byens nye boligområde. 0-energi betyder, at husene som minimum producerer den energi, som de forbruger til drift af husets fællesfaciliteter. Det gør de ved hjælp af solceller og de forventes endda at producere mere el, end der skal bruges til driften. Beboerne skal altså kun betale for den energi de bruger i boligen og de behøver ikke frygte udgifterne. Både udformning og materialer giver bygningerne en række passive egenskaber, som vil gøre sit til at nedsætte energiforbruget. 0-energi huse Vi vil udfordre branchen og byen ved at bringe den grønne fane ind i den nye bydel og vise, at det faktisk kan lade sig gøre at skabe bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Begge huse er 0-energi huse, det vil sige at de lever op til den forventede 2025 energiramme. Det er vigtigt, at der bygges almene boliger i den nye bydel, så den ikke bliver en ejerboligghetto. Palle Jørgensen, direktør Boligforeningen Ringgården

3 Young people add a lot of vitality to the harbour quarter The fact that Ringgården Housing Association is building youth housing is nothing new we ve being doing it since Nor is it anything new that we are building homes that, in terms of energy, will hold their own for a long time to come. We ve being doing that since However, the fact that we are building homes at Aarhus Harbour is new. We are doing this because we are keen to get involved in the development of the new urban quarter. We would like to contribute to a diverse population composition so that the harbour doesn t become an owner-occupier ghetto. Therefore we have built two residential blocks with a total of 149 attractive social housing units for young people who will certainly bring a lot of vitality to the city s new urban quarter. 0-energy housing We want to challenge the industry by incorporating the green agenda into the new urban quarter and prove that it is actually possible to create sustainable buildings of a high architectonic quality. Both blocks are 0-energy buildings, meaning that they meet the anticipated 2025 energy framework. 0-energy means that the buildings, as a minimum, produce the energy they consume to run the buildings communal facilities. This is done by means of solar cells and, in fact, they are expected to produce more energy than is required to run the buildings. Thus, residents only have to pay for the energy they consume - and they needn t dread the bills. Both the design and the materials used endow the buildings with an array of passive properties that will help reduce energy consumption. Ringgårdens to havnehuse danner sammen med Grundfos kollegiet og Marina House en form for Minimanhattan for unge i det nye boligområde på havnen med udsigt til lystbådehavnen og Risskov, samt til byen og bugten. Det Lille Havnehus The Little Harbour House Det Store Havnehus The Big Harbour House Along with the Grundfos Halls of Residence and the MarinaHouse, Ringgården s two waterside housing blocks create a kind of mini-manhattan for young people in the new waterside residential quarter with a view of the Marina and Riisskov, as well as the city and the bay.

4 Det Store Havnehus Højhuset er tegnet af Arkitema og skabt i et samarbejde med entreprenørfirmaet Myhlenberg, samt de to rådgivende ingeniørfirmaer Esbensen og Niras. Huset er 12 etager højt og på i alt kvm. Der er 94 toværelses på 50 m² og 5 etværelses på ca. 45 m² begge typer er inklusiv andel af fællesareal. Der høstes så megen energi, at huset er selvforsynende Solmarken på husets tag og de markante rammer med solceller på husets sydøstfacade er det synlige bevis på at huset producerer energi, så meget at huset er selvforsynende. Solcellerne producerer energi til drift af fællesfaciliteterne ca kwh om året. Solcellerammerne har tillige en funktion som altanværn, lyd- og solafskærmning, og så bidrager de til husets legende udtryk. Det samme gør vinduerne, som udover at variere i størrelse, ser ud som om de er tilfældigt placeret. Højhuset har hentet sin inspiration i havnens miljø bl.a. har det arvet siloernes højde og drøjde. Det er et skoleeksempel på intelligent brug af beton, da den tynde vægkonstruktion i højstyrkebeton, sikrer minimalt varmetab og maksimalt boligareal. Derfor var huset nomineret som et af fire projekter til Dansk Byggeris Betonpris Med ungdomsbolighøjhuset på havnen har vi leget lidt, og det er der altid nogle, der ikke synes om. Men hvis vi ikke tør skille os ud og udtrykke noget, så bliver det en gang ligegyldig kødrand. Torben Lodberg, arkitektfirmaet Arkitema

5 The Big Harbour House The high-rise residential block was designed by Arkitema and built in partnership with the contractors Myhlenberg and the two consulting engineer companies, Esbensen and Niras. The block comprises 12 storeys and a total area of 4,900 m 2. There are 94 two-room apartments of 50 m² and 5 studio apartments of approximately 45 m² both types include a proportion of communal area. So much energy is harvested that the building is self-sufficient The solar cell panels on the roof and the striking frames housing the solar cells on the south-east facade of the building are visible proof that the building produces energy, so much, in fact, that the building is self-sufficient. The solar cells produce the energy required to run the communal facilities approximately 56,000 kwh per annum. The housing the solar cells also act as a balcony bannister, sound-proofing and solar screening, as well as contributing to the building s playful appearance. The same can be said of the windows whichin addition to being of varying sizes, look as if they have been randomly placed. The inspiration for the tower block comes from the harbour environment, for example, it has inherited the height and breadth of the silos. It is a classic example of the intelligent use of concrete since the thin wall construction in high-strength concrete ensures minimal heat loss and maximum living space. For this reason, the building was nominated as one of four projects for the Danish Construction Association s Concrete Prize We ve been a bit playful with the youth housing blocksat the harbour, and there will always be some people who don t like it. But if we don t dare to stick our necks out and make a statement then the public at large will just be indifferent. Torben Lodberg, Architectural firm, Arkitema

6 Husets sociale lynlås Huset har en markant indskæring, som skyldes arkitekternes spekulation i at placere boligerne, hvor udsigten og daglyset er bedst. I indskæringen er der udformet en social lynlås, som indbyder til fællesskab og skaber en smuk sammenhæng mellem ude og inde. Den starter med den store opholdsterrase på terræn, hvorfra der er direkte adgang til vaskeri og fælleslokaler, og fortsætter op gennem huset med fælles opholdsaltaner, der ligger skærmet for vinden inde i bygningskroppen. The building s social zip fastener The facade of the building has a striking recess which is due to the architects speculation about situating the building where the view and natural daylight are optimal. A social zip fastener has been incorporated into the recess which encourages social interaction and creates an attractive link between the exterior and interior of the building. It starts with the large sun terrace on the ground floor from which there is direct access to the laundry and communal areas, and continues its way up the building with communal sun balconies which are shielded from the wind by the body of the building.

7 Strategy for 0-energy High level of insulation: mm insulation. U-values of W/m². Triple-glazed low energy windows with an average U-value of 0.9 W/m². High density of all structures of 0.4 l/s/m² at 50 Pa, demonstrated in a blower door test. Heavy concrete back walls with high thermal mass for passive equalisation of temperature fluctuations. High-strength concrete for narrower facade, thus creating better natural daylight conditions. Heat recovery of grey waste water from showers. Efficiency of up to 41%. Needs-controlled decentralised mechanical ventilation system with a minimum heat recovery level of 85% in each building. Use of energy-efficient LED lighting in kitchens, bathrooms and communal areas. Solar cell panels on the south-east facade which form bannisters on the balconies and, at the same time, function as solar and sound screening. There is a total of approx. 400 m 2 solar cells on the facade. On the roof there are approx. 250 m 2 solar cells. Slightly tinted solar screening glass on south-west facing facades provides an excellent indoor climate. A single circulation pipe makes for short piping lengths and, consequently, low levels of heat loss. Large window openings for effective ventilation in the summer period. Universal on/off switch whereby the tenant can switch off everything on stand-by in the apartment via a single switch.

8 Vi har arbejdet med at skabe steder hvor beboerne mødes naturligt og tilfældigt... Peter Dalsgaard, arkitektfirmaet Cubo

9 Det Lille Havnehus The Little Harbour House Højhuset, der er tegnet af Cubo og Terroir Architects, er skabt i et tæt samarbejde med totalentreprenøren C.C. Contractor, samt det rådgivende ingeniørfirma Moe. Huset er seks etager højt og på i alt m². Der er 50 toværelses-lejligheder på 50 m² inkl. andel af fællesareal. The tower block, designed by Cubo and Terroir Architects, has been built in a close collaboration with turnkey contractor C.C. and consulting engineers, Moe. The building comprises six storeys and covers an area of 2,500 m². There are 50 two-room apartments of 50 m² including a proportion of the communal area. Selv om man er lille, kan man godt tænke store tanker Selv om huset ligger lidt i skyggen af sine store naboer og genboer, står det hverken arkitektonisk, energimæssigt eller boligmæssigt i skyggen af nogen som helst. Tværtimod, bag den rå og grå facade er huset et festfyrværkeri af farver, der changerer fra solskinsgult i stueetagen til postkasserødt på tagterrassen. Det Lille Havnehus er flot udstyret med sociale rum i form af et solskinsgult fælleslokale i stuetagen og flere terrasser, heriblandt den helt exceptionelle tagterrasse med fantastisk udsigt over Lystbådehavnen og Riisskov. Ved hjælp af en genial udformning af tagfladen lever også dette byggeri op til 2025 energirammen. Taget er foldet, så tagfladerne vinkles og dermed udnytter solens stråler optimalt. Samtidig afskærmer taget tagterrassen, så beboerne kan nyde udsigten og aftensolen på tagterrassen uden at føle sig udstillet eller set på fra de omkringliggende højere bygninger. Even though you re just small, you can still think big thoughts Even though the building is situated in the shadow of its larger neighbours and adjacent neighbours, in terms of architecture, energy use or structure, it is not overshadowed by anything. On the contrary, behind the natural, grey facade, the building is a kaleidoscope of colours, changing from sunshine yellow on the ground floor to pillar box red on the roof terrace. The Little Harbour House is attractively endowed with social meeting rooms in the form of a sunshine yellow common room on the ground floor and several terraces, including the totally unique roof terrace with its fantastic view over the Marina and Riiskov. Thanks to the ingenious design of the roof surface, this building meets the requirements of the 2025 energy framework The roof is ridged so that the roof surfaces are angled in such a way that the rays of the sun are utilised optimally. At the same time, the roof shields the roof terrance so that residents can enjoy the view and the evening sunshine without feeling that they are on display or being seen by people in the surrounding taller buildings. We have endeavoured to create places where the residents meet naturally and by chance... Peter Dalsgaard, Architectural firm, Cubo

10 Vores intention med de farvede udskæringer er, at huset åbner sig imødekommende mod omverdenen. Peter Dalsgaard, arkitektfirmaet Cubo Our intention with the coloured cut-out sections is that the building opens up in an accommodating way to its surroundings. Peter Dalsgaard, Architectural firm, Cubo

11 Strategy for 0-energy High level of insulation: mm insulation. U-values of W/m². 3-pane low energy windows with an average maximum U-value of 0.85 W/m². High density of all structures of 0.5 l/s/m² at 50 Pa, demonstrated in a blower door test. Heavy concrete/cellular concrete building with a high thermal mass for passive equalisation of temperature fluctuations. Heat recovery of grey waste water from showers. Efficiency of up to 41%. Efficient mechanical ventilation system with a minimum heat recovery level of 87% in each building. Use of energy-efficient LED lighting in kitchens, bathrooms and communal areas. 275 m² solar cell system integrated into the roof facing the south and south-east. Vi er med til at præge udviklingen og skaber bygningsværker, der huskes i fremtiden Ford, Herning TV Syd, Kolding Jack & Jones, Brande

12 Projektering Installation Finansiering Service SolarElements: VI LEVEREDE SOLCELLELØSNINGEN Din partner inden for profesionelle solcelleanlæg Boligforeningen Ringgården, etableret oktober 2012 Solcelleanlæg tag: 34,3 kwp - produktion ca kwh/år Solcelleanlæg facade: 41.4 kwp - produktion ca kwh/år Vi skræddersyr dine solcellepaneller tilpasset lige netop dit projekt kontakt os allerede i dag og hør nærmere om mulighederne - gerne så tidligt som muligt i designprocessen. SolarElements A/S Tlf.: Lindpro har kompetencen Bygningsinstallationer Intelligente installationer CTS installationer Teleinstallationer Datainstallationer Sikringsanlæg Service Lindpro A/S Bredskifte Allé Aarhus V Telefon

13 Vi udfører følgende opgaver: Vand, varme og sanitets-installationer Vi tilstræber os at Afløbs-installationer opfylde Hos Nordbyens Energi & VVS petencer i lighed med dette. Ventilation og køl er kunden vigtigst. kundens krav og Isolering behov og Vi udfører Alternativ Energi følgende Jord, opgaver: Luft & Solvarme udvikle vores ansattes Almindelig service Vand, varme kom- og sanitets-installationer Vi tilstræber os at opfylde Facility service Alle fag GNVAGT: Tlf Afløbs-installationer Fjernvarme-installation ar en døgnvagtordning, kundens krav petencer som og gør behov at vi altid og i lighed med dette. Ventilation Oliefyrsservice og køl lar til at rykke udvikle ud, når vores der er ansattes behov for kom- os. Isolering Blikkenslager-arbejde Svejse og stålarbejde petencer i lighed med dette. Alternativ Energi Jord, Luft & Solvarme Hospitals installationer dbyens Energi & VVS A/S Aut. Vi VVS udfører Installatør følgende Almindelig Proces-anlæg opgaver: service øjen Lystrup Tlf: Fax: Facility Gas-installationer service Alle fag ail: f Vand, varme og sanitets-installationer Vi 27 udfører 10 følgende opgaver: Hos Fjernvarme-installation Dimensionering Nordbyens Energi Teknisk rådgivning & VVS kunden vigtigst. agtordning, Vand, som varme gør og at sanitets-installationer Afløbs-installationer vi altid Oliefyrsservice Afløbs-installationer e ud, når der er behov for Ventilation os. og køl Blikkenslager-arbejde Ventilation og køl Vi Svejse tilstræber og stålarbejde os at opfylde Isolering Isolering kundens krav og behov og Hospitals installationer & VVS A/S Alternativ Aut. VVS Energi Installatør udvikle vores ansattes kom- Alternativ Jord, Luft & Solvarme Energi Proces-anlæg Jord, Luft & Solvarme Lystrup Tlf: Almindelig service 10 Fax: petencer i lighed med dette. Almindelig service Gas-installationer yensenergi.dk Facility service Alle fag Dimensionering Teknisk rådgivning Fjernvarme-installation Facility service Alle Vi udfører fag følgende opgaver: Vand, varme og sanitets-installationer Oliefyrsservice Hos Nordbyens Energi & VVS Fjernvarme-installation Afløbs-installationer Blikkenslager-arbejde er kunden vigtigst. Ventilation og køl ltid Svejse og stålarbejde Oliefyrsservice Isolering Vi udfører Alternativ alle Vi tilstræber entrepriseformer Energi os Jord, at opfylde Luft & Solvarme Hospitals installationer Almindelig kundens service krav og behov og s. Blikkenslager-arbejde Proces-anlæg Facility udvikle service vores Alle ansattes fag kom- Svejse og stålarbejde GNVAGT: 7 10 Tlf. Gas-installationer Fjernvarme-installation petencer i lighed med dette. DØGNVAGT: Tlf dk ar en døgnvagtordning, Dimensionering som Hospitals gør Teknisk at vi rådgivning altidinstallationer Oliefyrsservice Vi har en døgnvagtordning, Vi udfører følgende som opgaver: gør at vi altid lar r til at rykke ud, når der er behov for os. Blikkenslager-arbejde Proces-anlæg er klar til at rykke Svejse Vand, ud, og stålarbejde når varme der og er sanitets-installationer behov for os. Hospitals Afløbs-installationer dbyens : Energi 57 & VVS 10 A/S Aut. VVS Gas-installationer Installatør Nordbyens Energi & Ventilation VVS A/S og Aut. køl Proces-anlæg VVS Installatør Isolering øjen Lystrup Tlf: Fax: Lyshøjen Gas-installationer 8520 Lystrup Tlf: Fax: senergi.dk Dimensionering Teknisk Alternativ rådgivning Energi Jord, Luft & Solvarme ail: Dimensionering Teknisk rådgivning DØGNVAGT: Tlf Vi har en døgnvagtordning, som gør at vi altid er klar til at rykke ud, når der er behov for os. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Vi tilstræber os at opfylde kundens krav og behov og udvikle vores ansattes kompetencer i lighed med dette. Hos Nordbyens Energi & VVS er kunden vigtigst. Vi tilstræber os at opfylde kundens krav og behov og udvikle vores ansattes kom- Almindelig service Facility service Alle fag Fjernvarme-installation Oliefyrsservice Blikkenslager-arbejde Svejse og stålarbejde Hospitals installationer Hos Nord er kunden Vi tilstræb kundens k udvikle vo petencer Vi udfører f Vand, varm Afløbs-ins Ventilation Isolering Alternativ Almindelig Facility ser Fjernvarm Oliefyrsser Blikkensla Svejse og Hospitals i Proces-anl Gas-install Dimension

14 Xframe slankt vinduesdesign med suveræn energibalance og markedets bedste varmeisolering. Xframe er designet i et kompositmateriale med en meget lav varmetransmission og høj styrke. Dermed kan vi holde varmen inde i bygningen, og samtidig skabe de smalleste profiler der tillader maksimal dagslys ind gennem vinduet. Xframe A/S Hjortevej Skive, Denmark Tel.: Fax: svane køkkenet Aarhus Svane Køkkenet Vintervej Aarhus V Tlf.: svane.com Advokatpartnerselskab Skt. Clemens Stræde Aarhus C Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale Dusager Aarhus N Tlf T: F: et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere REVISIONSPARTNERSELSKAB Ringgården FREMTIDEN BLIVER KUN SÅ GOD SOM VI SELV BYGGER DEN

15 MOD OG KREATIVITET FLYTTER GRÆNSER Tidlig tværfaglig sparring fremmer kreativiteten Det kræver ingeniørmæssigt mod og kreativitet at udfordre og flytte grænserne for byggeri. Vi sætter en ære i, at den enkelte bygning er tilpasset sit formål. Vores tværfaglige helhedssyn gør, at vi bringer værdi til bygningerne allerede i det tidlige projektforløb. MOE.DK HELE VEJEN Sammen gør vi dit byggeri til en god oplevelse Fleksibel & løsningsorienteret projektstyring Mere end et godt resultat Se mange af vores referencer og byggerier på Hele vejen - fra idé til færdigt byggeri Amalieparken, Vallensbæk Tlf

16 Dybedalen 1A DK-8210 Aarhus V T Concept: JS Media Tools A/S 8605

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

Energieffektivisering i byggeriet nybyggeri samt ved renovering

Energieffektivisering i byggeriet nybyggeri samt ved renovering Energieffektivisering i byggeriet nybyggeri samt ved renovering EnergiForsk2013 20. juni 2013 Kirsten Engelund Thomsen SBi, Aalborg Universitet København Indhold Nye bygninger, bygningsklasse 2020 - energirammekrav,

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007

Ud i det blå. En innovationshistorie om Altan.dk. Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk Caserapport fra projektet Den brugerkonfigurerede altan 2007 Ud i det blå En innovationshistorie om Altan.dk 1 Indhold Fra entreprenør til systemleverandør

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Matchbolig your life s companion TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Members profiles 2 Kristoffer Winther, kris046n@stud.kea.dk

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Det gode liv. kollektion 2012 / www.spoton.nu

Det gode liv. kollektion 2012 / www.spoton.nu Det gode liv kollektion 2012 / www.spoton.nu VEL KOM MEN T IL BOR DE T SPOT ON byder dig velkommen nej du skal ikke hjælpe med noget, vi har gennemtænkt det hele, bare sæt dig til bords og lyt til en god

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere