ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Professor Carsten RODE Danmarks Tekniske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Professor Carsten RODE Danmarks Tekniske Universitet"

Transkript

1 ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Professor Carsten RODE Danmarks Tekniske Universitet

2 OM CARSTEN RODE 1987 Civ.ing. (B), DTH 1990 PhD: Combined Heat and Moisture Transport in Building Constructions, DTU Seniorstipendiat, Lab. f. Varmeisolering, DTU Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut 1996 Lektor, LfV / Inst. f. Bygninger og Energi / Byg DTU Sektionsleder, Sekt. F. Bygningsfysik og Installationer, DTU Byg Professor, Hygrotermisk bygningsfysik, DTU Byg - President of the International Association of Building Physics - Formand IDA s Selskab for Bygningsfysik - Bestyrelsesmedlem Center for Energibesparelser ( Go Energi ) Formand for Ejerforeningen Søllerød Park 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

3 ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER DER VIRKER! Der er et stort potentiale i at energirenovere den eksisterende bygningsmasse. Vi må dog ikke igen opleve de skavanker, der fulgte da man energirenoverede danske bygninger første gang: Nemlig under energikriserne i 1970 erne. Indlægget giver en kortlægning af gængse principper for, hvordan bygningsmassen kan forbedres energimæssigt og giver et overblik over fordele og ulemper ved de forskellige metoder med henblik på at vurdere risici og potentialer for at reducere energiforbruget og samtidig forbedre indeklima, komfort og holdbarhed. 3 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

4 INDHOLD/DAGSORDEN Energipolitiske målsætninger og potentialer Energirenoveringstiltag Udfordringer Løsninger Kan vi leve af det? 4 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

5 REGLER EU OG BR Energy performance of buildings (Recast) Apr Article 7 - Existing buildings Member States shall take the necessary measures to ensure that when buildings undergo major renovation, the energy performance of the building or the renovated part thereof is upgraded in order to meet minimum energy performance requirements set in accordance with Article 4 in so far as this is technically, functionally and economically feasible. Those requirements shall be applied to the renovated building or building unit as a whole. Additionally or alternatively, requirements may be applied to the renovated building elements. BR Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse af bygningsdele. 5 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

6 PERMISSIBLE ENERGY USE, RESIDENTIAL BUILDINGS kwh/m Average 2009 BR1961 BR1979 BR1995 BR2006 BR2010 BR2015 BR2020 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

7 ENERGIFORBRUG TIL RUMOPVARMNING I BOLIGER Indeks 1980= Klimakorrigeret '85 '90 '95 '00 '05 '07 Opvarmet areal Endeligt energiforbrug Endeligt energiforbrug pr. m2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

8 BYGNINGSKATEGORIER Enfamiliehuse Etageboliger Ejerlejligheder Andelsboliger Almennyttigt boligbyggeri Privatejede udlejningsejendomme Handel og service Produktionserhverv Offentlige bygninger 8 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

9 ENERGIFORBRUGETS FORDELING 9 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

10 10 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

11 Energibesparelsespotentialer 11 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

12 12 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

13 13 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

14 14 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

15 15 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

16 Vedvarende energi dækker over: Brænde (62,9 %) Træpiller (19,1 %) Varmepumper (9,7 %) Halm (6,7 %) Solvarme (0,7 %) Skovflis (0,2 %) 16 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

17 En vej til flere og billigere energibesparelser - Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen, dec DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

18 En vej til flere og billigere energibesparelser - Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen, dec DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

19 ENERGIRENOVERINGSTILTAG Klimaskærm Tætning Luftbårne installationer Væskebårne installationer Andet Energiforsyning DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

20 POTENTIALER HVOR STORE ENERGIBESPARELSER KAN OPNÅS? 21 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

21 ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE Energiforbrug før og efter: 190 og 37 kwh/m 2 22 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

22 Renovering af Lundebjerg, Ballerup DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

23 BOLIGER EKSISTERENDE OG NYE Udvendig efterisolering af ydervægsfacader Efterisolering af tag- og loftkonstruktioner Efterisolering af underbygningskonstruktioner, der defineres som terrændæk, fundamenter og kælder- og krybekælder-konstruktioner Udskiftning af vinduer til energirigtige vinduer med energiruder Mekanisk ventilation med varmegenvinding, da ventilationstabet typisk er kwh/m 2, hvoraf % vil kunne genvindes Elforbruget til ventilatordriften er i dag typisk er omkring 7 kwh/m 2, men kan nedsættes til 3 kwh/m 2 Lufttæthed Teknisk isolering - muligheder for efterisolering af uisolerede varmerør og varmevekslere mm og anlæg med tynd og dårlig isolering. 24 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

24 OFFENTLIGE BYGNINGER Rapporten viser overordnet, at der er betydelige rentable energibesparelser at hente i offentlige bygninger, og at energibesparelserne kan realiseres lønsomt ved at stille anderledes og mere vidtgående energikrav i cirkulærer, bekendtgørelser mm. På baggrund af analyserne vurderes energibesparelsespotentialet at være 15,9 PJ/år (heraf el: 3,7 PJ/år) svarende til en besparelse på 74 % i forhold til energiforbruget i Investeringsbehovet for at gennemføre disse energibesparelser inden 2020 er 2,9 mia. kr./år. Besparelsen i energiudgifter er 3,8 mia. kr./år. 25 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

25 RENOVERINGSKATALOG Isoleret klimaskærm Vinduer Glasfacader inkl. Solafskærmning + belysning Installationer - vandbåret varme og køling Installationer - luftbåren varme, ventilation og køling Energiforsyning Bygningsdrift 26 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

26 SBI 27 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

27 TI 28 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

28 RAADVAD- CENTERET 29 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

29 RYESGADE 30C 30 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

30 Energibesparende tiltag 1. To forskellige slags indvendig isolering: 1. Aerowolle 2. Vakuumisolering i lysninger Der udføres temperatur- og fugtmålinger 2. Fire forskellige vinduesløsninger: 1. Renovering med forsatsramme og energiglas (1+1+1) 2. Renovering med forsatsramme (1+1) 3. Renovering med energiglas (Optoglas) (1+1) 4. FROVIN vindue med energirude med krypton (1+2) 3. Decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding 31 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

31 ISOLERING BEDRE ISOLERINGSMATERIALER Nye typer isolering med gange bedre isoleringsegenskaber er teknisk mulige 32 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

32 33 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

33 34 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

34 35 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

35 36 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

36 37 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

37 FUGT, UDLUFTNING, KONDENS 38 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

38 39 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

39 LUFTTÆTHED 40 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

40 BALANCERET VENTILATION 41 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

41 VENTILATION I RYESGADE 30C 42 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

42 VIDENCENTRE Videncenter for energibesparelser Energirenoveringsnetværk BYG-ERFA Byggeskadefonden DTU AAU/SBi Teknologisk Institut 43 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

43 VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER 44 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

44 VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER Fortsætter! Partnere: Teknologisk Institut Kommunikationskompagniet Viegand & Maagøe SBi DTU 45 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

45 BYG-ERFA 46 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

46 SKIMMEL VED INDVENDIG EFTERISOLERING Lundegården 47 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

47 TRÆBJÆLKEENDER VED INDVENDIG EFTERISOLERING Martin Morelli og Svend Svendsen Journal of Building Physics, DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

48 KALCIUMSILIKAT SOM INDVENDIG EFTERISOLERING? 49 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

49 KALCIUMSILIKAT SOM INDVENDIG EFTERISOLERING 50 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

50 ANDRE PERSPEKTIVER Brugerindflydelse Indeklima Funktionalitet Holdbarhed Æstetik/arkitektur Produkter Økonomi Helhedsorientering 51 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

51 52 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

52 ANDRE FORA Energirenoveringsnetværk: Enfamiliehuse Etageboliger Offentlige bygninger Erhvervsbygninger Finansiering og økonomi Innovation og grøn erhvervsudvikling Tænketank om bygningsrenovering: Fremme af helhedstænkning ved renovering Statistisk kortlægning af den faktiske renoveringsaktivitet Bevarelse af bygningers værdi gennem systematisk kortlægning af renoveringsbehov Tydeliggørelse af effekten af energirenovering Styrkelse af den faglige og tværfaglige uddannelse inden for renovering Fremme af innovation inden for bygningsrenovering Fremme af videndeling om renovering af bygninger Realdania, GI, Landsbyggefonden: 40'ernes og 50'ernes murede boligbebyggelser 53 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

53 INNO+ Hvad skal Danmark leve af fremover? Løsninger til energirenovering 54 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere