2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3"

Transkript

1 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU

2

3 DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland) GmbH - Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er vedlagt vores udstyr til brug for slutbrugerne. De tekniske anvisninger og billeder i denne manual skal behandles fortroligt, og ingen af disse dele må kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra ingeniørerne fra Delta Energy System Service. Slutbrugerne må ikke gøre informationerne heri tilgængelige for andre eller bruge denne manual til andre formål end dem, som er forbundet med korrekt brug af udstyret. Alle informationer og specifikationer kan ændres uden forudgående meddelelse. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 1

4 2 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

5 Indholdsfortegnelse 1 Leveringsomfang 4 2 Generelle advarsler/sikkerhedsanvisninger 4 3 Indledning 5 4 System Dataevaluering og kommunikation Teknisk konstruktion af solcelleinverter Udstyrsoversigt 7 5 Installation 8 6 Installation af udstyr Installationssted Minimumskrav Vedligeholdelse Installation Omgivelsestemperatur Nettilslutning Tilslutning af PV-moduler Udgangseffekt over PV-spænding Udgangseffekt over AC-spænding Effektivitet Interfacetilslutning RS485 (EIA485) Elektrisk tilslutning og driftsopstart sætning/indstillinger LED-drift og fejlvisninger 17 7 Driftskoncept Displayet Navigation på display Hovedmenu Autotest (selvtest (kun for Italien)) Submenu N (Now) (undermenu N (nu)) Submenu D (Day) (undermenu D (dag)) Submenu W (Week) (undermenu W (uge)) Submenu M (Month) (undermenu M (måned)) Submenu Y (Year) (undermenu Y (år)) Submenu T (Total) (undermenu T (total)) Submenu S (Setup) (undermenu S (opsætning)) Submenu S (undermenu S): Solar ISO / GND Submenu S (undermenu S): Country settings (landeindstillinger) Submenu S (undermenu S): Firmware 27 8 Diagnose og dataevaluering Fejlrettelse Displaymeddelelser 28 9 Tekniske data Bilag Tilslutningseksempler Oversigt over forbindelsesdiagrammer Ordliste Garanti Certifikater 381 DANSK Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 3

6 1 Leveringsomfang SOLCELLEINVERTER SOLIVIA 2.5 EU G3 Monteringsplade Drifts- og installationsmanual AC-forbinder 2 Generelle advarsler/sikkerhedsanvisninger Tillykke med købet af den teknisk avancerede SOLAR INVERTER SOLIVIA 2.5 EU G3. Denne vejledning vil hjælpe dig med at lære produktet at kende. Overhold venligst sikkerhedsforskrifterne i de pågældende lande (f.eks. for Tyskland: VDE, BDEW, BGFE, tekniske tilslutningsbetingelser for lokale leverandører). Omhyggelig håndtering af dit produkt vil bidrage til levetiden og driftsikkerheden. Disse er væsentlige forudsætninger for maksimalt udbytte fra dit produkt. Overhold venligst de følgende sikkerhedsanvisninger: Under drift af elektriske apparater er visse dele under farlig spænding. Ukorrekt håndtering kan medføre fysisk kvæstelse og materiel skade! Overhold installationsforskrifterne. Installations og driftsopstartsarbejder må kun udføres af autoriserede fagfolk. Reparationsarbejde på apparatet må kun udføres af producenten. Overhold venligst alle punkter i drifts- og installationsmanualen! Isolér apparatet fra nettet og PV-moduler inden udførelse af noget arbejde på det. På grund af meget høje temperaturer kan apparatets overflade blive varm. Det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig køling. Da solcelleinverteren er tung (vægt > 18 kg), bør den løftes af mindst to personer. Husk at enheden har en høj lækstrøm. PE-leder SKAL tilsluttes inden påbegyndelse af drift. For at undgå risiko for stød, må solcelleinverteren ikke åbnes. Inverteren indeholder ingen dele der kan serviceres af brugeren. Åbning af afdækningen vil medføre bortfald af garantidækning. Der er farlig spænding til stede i 5 minutter efter frakobling af alle strømkilder. 4 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

7 3 Indledning Med dette apparat har du anskaffet dig en solcelleinverter til tilslutning af fotovoltaiske systemer til et net. Denne europæiske solcelleinverter kan benyttes i og er godkendt til følgende lande: Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige. Solcelleinverteren er karakteriseret ved sit avancerede design og førende højfrekvensteknologi, der muliggør den højeste effektivitet. DANSK Solcelleinverteren inkluderer overvågningsenheder som beskyttelse mod ø-drift. Funktionen af beskyttelse mod ø-drift (automatisk isoleringspunkt for interne genereringssystemer) overholder specifikationerne i DIN VDE , EN 50438, ENEL G.L., RD 1663, RD 661, UTE , Synergrid C10/11 og G83/1-1 samt retningslinjer for parallel drift af effektgenereringsanlæg på lavspændingsnet fra lokale leverandører. Disse er angivet ved certifikater (se 13). Inverteren kan benyttes indendørs og udendørs (IP65). I den efterfølgende tekniske beskrivelse forklares de nøjagtige funktioner for installatøren, samt for brugeren, der er påkrævet for installation, driftsopstart og håndtering af solcelleinverteren. 4 System Solcelleinverteren konverterer jævnstrøm fra solceller til vekselstrøm. Dette giver mulighed for levering af egenproduceret solenergi til det offentlige net. Takket være effektiv MPP-tracking, er der sikret maksimal kapacitetsudnyttelse af solenergianlægget selv i tilfælde af overskyede forhold. Strengkonceptet betyder at PV-moduler altid er tilsluttet i serie (i en streng), og/eller at strenge med samme spænding er tilsluttet parallelt til solcelleinverter med henblik på en markant reduktion af kablingskravene for det fotovoltaiske system. At moduler er tilsluttet i streng medfører også at det fotovoltaiske system kan tilpasses perfekt til solcelleinverterens indgangsspændingsområde. 4.1 Dataevaluering og kommunikation Apparatets integrerede datadisplay, behandling og kommunikation muliggør nem drift af solcelleinverteren. Overvågning af driftsstatus og signalering af driftsfejl kan hentes via apparatets display. Datainterface muliggør download af data der kan evalueres på et PC-system og sikrer løbende registrering af driftsdata. Den bedste metode for adgang til denne funktion er via det tilgængelige ekstraudstyr (f.eks. WEB'log), der sikrer omfattende og uhindret overvågning af solcelleinverteren. Dataudlæsningen via det integrerede interface og display er kun mulig i solcelledrift. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 5

8 4.2 Teknisk konstruktion af solcelleinverter Der opnås en galvanisk isolering af solcelleinverteren fra nettet ved hjælp af en DC/AC-konverter med en integreret højfrekvensomformer. Den fotovoltaiske spænding justeres så den maksimale udgangseffekt for PV-moduler også opnås ved varierende solbestrålingsniveauer og temperaturer (MPP-Tracking). MPP-området for solcelleinverteren er mellem 150 V og 450 V. Dette forenkler brugen af PV-moduler fra diverse producenter. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at maksimal spænding på åbent kredsløb på 540 VDC ikke overskrides. Bemærk venligst at maksimal spænding på åbent kredsløb vil opstå ved de laveste forventede temperaturer. Du kan finde yderligere information om temperaturafhængighed i databladet for PV-modulerne. Apparatets strømforbrug er holdt på et minimum. Det højkvalitets aluminiumskabinet modsvarer kapslingsklasse IP65 (støvtæt og beskyttelse mod vandstråler) og er beskyttet mod vejrmæssig nedbrydning med en overfladebehandling. Køleprofiler er designet så drift af inverteren er mulig ved omgivelsestemperaturer fra -25 C til +70 C. Der benyttes en køleprofil til fjernelse af effekttab forårsaget af spændingskonverteringen. En intern temperaturstyring beskytter apparatet mod overdrevne temperaturer indvendigt i solcelleinverteren. I tilfælde af høje omgivelsestemperaturer er den maksimalt overførbare effekt begrænset. Solcelleinverteren er styret af mikrocontrollere, der også gennemfører interfacekommunikation og overvågning af værdier og meddelelser på displayet. To uafhængige og redundante mikrocontrollere styrer overvågningen af nettet, der er i overensstemmelse med retningslinjer for feed-in fra din lokale leverandør og DIN VDE , EN 50438, ENEL G.L., RD 1663, RD661, UTE , Synergrid C10/11 og G83/1-1 (beskyttelse mod ø- drift). Dette muliggør installation af solcelleinverteren i det interne el-net. eratørbeskyttelseskrav opfyldes ved elektrisk isolering af nettet fra PV-modulet. Den elektriske isolering mellem nettet og PV-modulet svarer til grundliggende isolering. Maksimal operatørbeskyttelse sikres med forstærket isolering mellem nettet, PV-modulerne og de tilgængelige interfacer (display og RS485 interface). Relevante standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og sikkerhed er opfyldt. Solcelleinverteren er udelukkende fungerende i drift på nettet. Et automatisk isoleringspunkt, der er godkendt af en certificeringsmyndighed, garanterer sikker frakobling i tilfælde af kredsløbsisolation eller afbrydelse af effektforsyning og undgår isoleret drift. Afbrydelsesudstyret muliggør automatisk isolering til interne genereringssystemer med nominel effekt 4,6 kva med enkeltfase parallel feed-in via solcelleinverteren til det offentlige net. 6 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

9 4.3 Udstyrsoversigt DANSK (6) (5) (1) (2) (3) (4) (1) Tilslutninger til solcellemoduler (2) DC-afbryder (3) Nettilslutning (4) Interfacetilslutning RS485 (EIA485) (5) Display til statusmeddelelser og tastatur til drift (6) Lysdioder for driftsstatusvisning Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 7

10 5 Installation Installation og ibrugtagning må kun udføres af autoriseret personale. De anbefalede sikkerhedsforskrifter, betingelser for teknisk interface (TAB 2000) samt DIN VDE , EN 50438, ENEL G.L., RD 1663, RD661, UTE , Synergrid C10/11 og G83/1-1- specifikationer skal overholdes. Når nettet er iht. DE LVD: I henhold til VDE AR N 4105 må kapaciteten for den installerede PV generator ikke overstige 3,68 kw. For udførelse af en energimåling tilsluttes en måler mellem nettets feed-in-punkt og solcelleinverteren (i henhold til den lokale leverandørs retningslinjer for "Interne genereringssystemer på lavspændingsnettet"). Ved hjælp af den integrerede beskyttelse mod ø-drift opfyldes funktionen af den anbefalede sektionsafbryder i henhold til retningslinjer fra din lokale leverandør. Forsigtig: Den sekundære nominelle kortslutningsstrømstyrke øges ved overførselspunktet til det offentlige elforsyningssystem med den nominelle strøm fra den tilsluttede solcelleinverter. 6 Installation af udstyr 6.1 Installationssted Installér apparatet på et ikke-brandbart understøttende underlag. Undgå installation på resonansflader (lette vægge m.m.). Installation kan ske både indendørs og i beskyttede udendørs områder. En øget omgivelsestemperatur kan reducere effektiviteten af PV-systemet. Der er mulighed for støjdannelse (undgå installation i beboelsesområder). Sørg for læsbarhed af LED'er og displayet (kontrollér aflæsningsvinkel og installationshøjde). Selv om enheden er udstyret med UV-resistente komponenter, skal direkte eksponering for sollys undgås. På trods af IP65-kapsling og certificering i henhold til tilsmudsningskategori III, må enheden ikke tilsmudses kraftigt. Tilsmudsning grundet støvede betingelser kan påvirke enhedens ydelse. 6.2 Minimumskrav Fri varmeafgivelse omkring solcelleinverteren må ikke begrænses. For korrekt luftcirkulation til bortledning af varme skal der være et frit område på ca. 10 cm til siden og ca. 50 cm over og under enheden. Kravet til netimpedans ved forsyningsterminalen skal overholdes (kabellængde, kabeltværsnit). Den anbefalede installationsposition skal overholdes (vertikal). Ikke-anvendte DC-forbindere (Tyco) og interfacer skal forsegles lufttæt med forseglingspropper for at sikre kapslingsklasse IP65 for hele systemet (inverter og kabler). 8 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

11 6.3 Vedligeholdelse Sørg for at apparatet ikke tildækkes under driften. For at undgå tilsmudsning af kabinettet på solcelleinverter, skal det rengøres periodisk. Der er ingen dele i apparatet, der kan serviceres af brugeren. Solcelleinverteren må under ingen omstændigheder åbnes! DANSK 6.4 Installation Du skal benytte den medfølgende monteringsplade med henblik på problemfri installation af solcelleinverteren. Installation på væg skal gennemføres med de korrekte skruer. Montér vægbeslaget, så solcelleinverteren nemt kan fastgøres på væggen. Herefter skrues apparatet sikkert fast. Monteringsinstruktioner 1. Montér monteringspladen med passende skruer (maks. Ø 6 mm) i mindst fire af de otte huller for at holde vægbeslaget på plads. Du kan bruge monteringspladen som skabelon for markering af positioner af borehuller. 2. Da solcelleinverteren vejer 21,5 kg, skal den løftes ud af transportkassen af mindst to personer. 3. Brug mindst to personer til at anbringe solcelleinverteren på monteringspladen. 4. Fastgør de medfølgende monteringsmøtrikker og skiver på skruebolten, som er beregnet til sikker fastgørelse af apparatet. 5. Kontrollér, at solcelleinverteren er sikkert anbragt. Monteringsplade Ø Låseskrue ± 0.5 Låseskrue Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 9

12 6.5 Omgivelsestemperatur Solcelleinverteren kan anvendes i en omgivelsestemperatur på mellem -25 C og +70 C. Det følgende diagram viser, hvordan strømmen fra solcelleinverteren automatisk reduceres i overensstemmelse med omgivelsestemperaturen. Apparatet skal installeres på et godt ventileret, køligt og tørt sted. 6.6 Nettilslutning Nettet (AC-udgang) tilsluttes via en Wieland RST25i3S AC-forbinder. Du kan finde den korrekte placering på skrueklemmerne på forbinderen. Solcelleinverteren skal tilsluttes til nettet via en trelederledning (L, N, PE). Den tilsluttede AC-ledning skal være koblet potentialfrit inden frakobling eller isætning af AC-forbinderen. Tilslutningen til Wieland AC-forbinderen skal udføres med fleksibel ledning og et ledertværsnit på mindst 2,5 mm² til maks. 4,0 mm². Der skal benyttes en automatsikring på L ledning upstream for hvert apparat med en nominel strøm på 16 A og udløsekarakteristik type B. Herudover skal der tages højde for selektivitet af sikringsenheden upstream fra automatsikringen. Solcelleinverteren skal jordforbindes via AC-forbinderens PE-leder. Forbind PE-lederen med den angivne klemme for at gøre dette. Hvis du ønsker at integrere mere end en inverter i installationen, bedes du fortsætte som vist i illustrationerne på tegningerne i bilaget. Vær opmærksom på kabellængden og kabeltværsnit på grund af risikoen for uønskede temperaturstigninger og effekttab. AC-forbinderen beskyttes mod utilsigtet frakobling med en klemmemekanisme, som kan frigøres med en skruetrækker. 6.7 Tilslutning af PV-moduler Inden det fotovoltaiske system tilsluttes, skal polariteten for PV-spændingen på Tyco forbinderne kontrolleres for at sikre, at den er korrekt Tilslutning af PV-modulet gennemføres med Tyco Solarlok forbindere, hvor den negative DC-pol anbringes på forbinderens øverste række og den postive DC-pol på forbinderens nederste række. Forbidnerne er kodet for at forhindre tilslutning til den forkerte klemme ved et uheld. Check venligst altid det følgende: At der ikke er risiko for at nogen kommer i kontakt med solcelleinverterens tilslutningsklemmer, da der er risiko for farlige spændinger på disse. At PV-moduler under ingen omstændigheder frakobles fra solcelleinverter under belastning. Hvis en frakobling er nødvendig, skal nettet først frakobles, så solcelleinverteren ikke kan absorbere yderligere effekt. Herefter åbnes upstream DC-afbryderen. Den maksimale indgangsspænding for solcelleinverteren er 540 V. Den maksimale strømbelastning på hver enkel Tyco forbinder er 18 A. Solcelleinverteren har en isolerings- og jordforbindelsesovervågning på DC-siden. tionerne kan 10 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

13 konfigureres i opsætningsmenuen "S->Solar ISO / GND" (se ). Isoleringsovervågningen har to modi: ISO-ON-Error (solcelleinverteren frakobles fra nettet i tilfælde af isoleringsfejl) ISO-ON-Warning (solcelleinverteren indikerer fejl, men frakobles ikke fra nettet). Deltas solcelleinvertere er fabriksindstillet til modusen ISO-ON-Warning ved levering. DANSK Jordforbindelsesovervågningen har to modi: PV+ grounding (jordforbindelsesovervågning af positiv pol på PV-generatoren) PV- grounding (jordforbindelsesovervågning af negativ pol på PV generator). I disse modi forbliver solcelleinverteren i feed-in-drift og frakobles ikke fra nettet ved opstået fejl. Fejlmeddelelsen "PV+ grounding fault" (PV+ jordforbindelsesfejl) eller "PV- grounding fault" (PVjordforbindelsesfejl) vil blive vist på display. Hvis du skal tilslutte den positive eller negative pol på PV-systemet for at overholde kravene fra modulproducenten, er dette muligt. Der skal foretages jordbeskyttelse tæt ved inverteren. Vi anbefaler brug af Deltas jordforbindelsessæt "Grounding Set A Solar" (EOE ). Jordforbindelsen overvåges og skal konfigureres i opsætningsmenuen (se herover). Alternativt, er det muligt at frakoble isolerings- og jordforbindelsesovervågningen: ISO / GND OFF. Påkrævede stiktilslutningstyper til DC-kablets tilslutning til inverter: STIKTIL- SLUTNING POLARI- TET LEDNINGS- STØR- RELSE 2,5 MM 2 (AWG 14) LEDNINGS- STØR- RELSE 4,0 MM 2 (AWG 12) LEDNINGS- STØR- RELSE 6,0 MM 2 (AWG 10) HUNSTIK PLUSKODET HUNSTIK MINUSKODET TYCO ORDRENUM- MER Plusstik Minusstik Plusstik Minusstik Plusstik Minusstik Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 11

14 6.7.1 Udgangseffekt over PV-spænding 3700 W 3500 W 3300 W 3100 W 2900 W 2700 W 2500 W 150 VDC 200 VDC 250 VDC 300 VDC 350 VDC 400 VDC 450 VDC Udgangseffekt over AC-spænding 3700 W 3500 W 3300 W 3100 W 2900 W 2700 W 2500 W 190 VAC 210 VAC 230 VAC 250 VAC 270 VAC 12 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

15 6.7.3 Effektivitet Den bedste virkningsgrad for solcelleinverteren opnås ved indgangsspændinger > 250 V. DANSK 96 % 94 % 92 % 90 % 88 % 86 % 84 % 0 W 400 W 800 W 1200 W 1600 W 2000 W 2400 W V V V V 6.8 Interfacetilslutning RS485 (EIA485) Interfacer, der ikke benyttes, skal altid lukkes af. I tilfælde af brug af et interface, må der kun benyttes den modsvarende fitting på interfaceforbinderen. Leverandør af den sammensættende forbinder HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (P.O. 2451, D Minden, Ordrebetegnelse: , Cable Manager Blue IP67 Push-Pull Data Plug , Cable Manager White IP67 Push-Pull Data Plug ~ ~ ~ ~ RS485 (EIA485) afslutningsmodstand 230 V - hustilslutningskabel RS485 (EIA485) - tilslutning Datalogger Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 13

16 Oversigt over pinkonnektorer RS485 (EIA485) Pin 8 1 Set fra oven 1 Reserveret 2 Reserveret 3 Reserveret 4 GND (RS485) 5 Reserveret 6 RX_B (RS485) 7 TX_A (RS485) 8 Reserveret Når flere anordninger er serieforbundet, og den totale længde på dataledning er over 2 m, er følgende option mulig for afslutning af interfacet RS485 (EIA485): +5V Reserveret 0R 0R TX_A RX_B Pin 7 Pin Ohm, 0,25 W Reserveret GND 14 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

17 Effektstyring Antiødannelesesbeskyttelse Kommuni kation DANSK Drifts- og systemstyring CC Streng A Streng B Streng C CC CC MPPtracker - Booster - Isolering - - CC-Bus - ~ AC Offentligt net Solcelleinverter 6.9 Elektrisk tilslutning og driftsopstart Der anvendes elektriske tilslutninger på denne solcelleinverter ved hjælp af forbinderkontakter, der er fastgjort på kabinettet. Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes! Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 15

18 For opsætning af apparatet følges disse procedurer nøje: 1. Frakobl DC-afbryderen. 2. DC-forbindelse: Først tilsluttes PV-modulstrengene til DC Tyco Solarlok forbinderne (sikr korrekt polaritet). 3. AC-forbindelse: Installér venligst den sammensættende Wieland AC-forbinder til AC-udgangskablet, og isæt herefter AC-forbinderen til solcelleinverteren. Sørg for at kravemøtrik er korrekt monteret og spændt. 4. Inden tilkobling af strømmen kontrolleres alle feedere og forbindelser en sidste gang. 5. Tilkobl DC-afbryderen. 6. Luk automatsikringen på AC-udgangssiden. 7. I tilfælde af tilstrækkelig PV-spænding (UPV > 150 V) skifter apparatet nu til feed-in-drift. 8. I tilfælde af ny installation skal klokkeslæt og dato indstilles i Submenu S (Setup) (undermenu S (opsætning)) (se 7.3.8). Alle ikke-benyttede forbindere og interfacer skal forsegles med de medfølgende forseglingspropper sætning/indstillinger Standard displaysprog for solcelleinvertere, der leveres fra fabrikken er sat til engelsk. Efter tilslutning til korrekt DC-spænding og afvikling af selvtest bedes du specificere netværks-id og vælge det ønskede land (se ) (tilgængelige lande: Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige). Valget bekræftes igen af brugeren. Efter bekræftelse lagres netværks-id og landevalg i styringens hukommelse og solcelleinverteren er klar til drift. Der kan sættes en effektbegrænsning for AC-siden (50%.. 100% af maksimal effekt). Bemærk: Når der sættes en effektbegrænsning under installationen, udfyldes mærkaten "This product has been power limited by internal software setting at: (Dette produkt er effektbegrænset ved intern software opsætning til:) " med en vandfast pen, og den fastgøres på forsiden af inverteren. Den valgte værdi vises også i opsætningsmenuen (se ). Displayknapper låses, hvis der ikke sker indtastninger indenfor 5 minutter. For oplåsning af taster skal DC-spænding frakobles og tilkobles igen. 16 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

19 Country selection * Enter network ID * ENTER * Increase network ID Decrease network ID Select country * Mulige lande: Belgien Den Tjekkiske Republik Frankrig De Franske øer (60 Hz) DE VDE DE LVD Det græske kontinent De græske øer Italien (50 Hz / 49 Hz) Italien (51 Hz / 49 Hz) Portugal Spanien (51 Hz / 49 Hz) Spanien (51 Hz / 48 Hz) Det Forenede Kongerige DANSK ENTER * * * * Next country Country before Set AC Pwrlim.? YES NO NO YES * AC Pwrlim [W] 3456 W ENTER * * Timeout, hvis der ikke trykkes på nogen tast (inden for 5 minutter) Normal mode Bemærk venligst, at når land er valgt og bekræftet, er det kun muligt at skifte land igen ved at følge nedenstående trin: 1. Tryk venligst på knappen + Down (ned) i nogle sekunder for nøgleinformation. 2. Fremsend nøglekoden til Solar Support Team på for at modtage PIN-koden (kun gyldig for en anvendelse!) 3. Når du har modtaget PIN-koden, trykker du på knapperne + Down (ned). 4. Herefter bedes du indtaste PIN-koden og bekræfte den to gange. 5. Efter bekræftelse vil du være i stand til at vælge det ønskede land. Bemærk: Disse trin skal gennemføres uden afbrydelse. I modsat fald forbliver du i landevalgsmodusen. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 17

20 6.11 LED-drift og fejlvisninger Tre lysdioder (LED'er), der viser driftstilstand for solcelleinverteren, er monteret på forsiden: LED (A), grøn: "eration" viser driftstilstand. eration (A) Earth Fault (B) LED (B), rød: "Earth Fault" viser en isoleringsmodstandsfejl eller PV-jordforbindelsesfejl (GND) på DC-siden. Failure (C) LED (C), gul: "Failure" viser eksisterende fejl internt eller eksternt, og om der er sket en afbrydelse af net-feed-in-drift. LED STATUS DRIFTSTILSTAND FORKLARING grøn: <slukket> rød: <slukket> gul: <slukket> grøn: <tændt> rød: <tændt> gul: <tændt> grøn: <blinker> rød: <slukket> gul: <slukket> grøn: <tændt> rød: <slukket> gul: <slukket> grøn: <slukket> rød: <tændt/slukket> gul: <tændt/slukket> grøn: <slukket> rød: <tændt/slukket> gul: <tændt> grøn: <tændt/slukket> rød: <tændt/slukket> gul: <blinker> Natafbrydelse. Initialisering. Indgangs- og netovervågning. Feed-in-drift. Udstyrsfejl. Generel fejltilstand. Advarselsmeddelelse. Indgangsspænding (UPV) er under 100 V. Solcelleinverteren leverer ikke effekt til nettet. Indgangsspændinger: UPV: 100 V til 150 V (selvtest kører). Startbetingelser er testet. Normal driftstilstand: UPV: 150 V til 450 V. Intern eller ekstern fejl (afbrudt feed). Se også displaymeddelelser! Solcelleinverteren er ikke tilsluttet til nettet. Der leveres ingen effekt. Se også displaymeddelelser! Du kan fortsat benytte solcelleinverteren. Se også displaymeddelelser! 18 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

21 7 Driftskoncept 7.1 Displayet Display på apparatet angiver diverse informationer. Tasterne bruges til justering af apparatet og hentning af information. De målte data kan afvige med en tolerance på op til 5 %. DANSK Tast (A), : For skift fra menupunkter til hovedmenuen og forladelse af hver undermenu. (A) (B) (C) (D) Tast (B) og (C): For at rulle i de individuelle menupunkter og/eller udførelse af justeringer i opsætningsmenuen. Tast (D), ENTER: ENTER-tast for skift til menueniveauer og for bekræftelse af indtastninger i opsætningsmenuen. 7.2 Navigation på display Belysning i display Efter tryk på ENTER-tasten under automatisk drift, tændes displaybelysningen. Hvis ingen tast trykkes inden for 30 sekunder, slukkker displaybelysningen automatisk igen. sætningemenuen muliggør valg mellem fortløbende eller automatisk belysning. Ved tryk på ENTER-tasten tændes displaybelysningen igen. 7.3 Hovedmenu Hovedmenuen består af 8 menupunkter, der er opdelt i undermenuer: Menu Autotest (menu selvtest) Menu N (Now) (menu N (nu)) Menu D (Day) (menu D (dag)) Menu W (Week) (menu W (uge)) Menu M (Month) (menu M (måned)) Menu Y (Year) (menu Y (år)) Menu T (Total) (menu T (total)) Menu S (Setup) (menu S (opsætning)) Håndtering af menupunkter: Du kan rulle i hovedmenuen med tasterne. Tryk ENTER for valg af undermenuer. For at forlade menuerne igen trykkes -tasten. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 19

22 User menu 2 til 1 Menu-N Now (act. Data) Menu-D Day Statistic Menu-W Week Statistic Menu-M Month Statistic Menu-Y Year Statistic ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER Submenu N - Now Submenu D - Day Submenu W - Week Submenu M - Month Submenu Y - Year Menu-T Total Statistic Menu-S Setup Inverter Menu Autotest (only for Italy) til 2 1 ENTER ENTER ENTER Submenu T - Total Submenu S - Setup Submenu Autotest Bemærk: Hvis der trykkes på i hovedmenuen, skiftes der til første punkt i den pågældende undermenu 20 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

23 7.3.1 Autotest (only for Italy) (selvtest (kun for Italien)) Denne funktion er kun tilgængelig i Italien. Inverteren leveres med en selvtestfunktion, der kan verificere korrekt drift af interfacebeskyttelsen. DANSK I hovedmenuen, bruges knapperne, til valg af selvtestmenu. Displayet viser for eksempel: Autotest Passed Start Autotest? Første linje viser den aktuelle selvteststatus, der kan være "passed" (godkendt) eller "failed" (mislykket). Tryk på selvtestrutine starter. Første test, der udføres er OVT, overspændingstest, der verificerer overspændingsbeskyttelsen. Display viser: L: 262 V < 0.1 S Start OVT test? Første linje viser den aktuelle overspændingsgrænse og detekteringstidsindstillinger i henhold til standarder. Tryk på, testen starter. Tryk "" og displayet skifter tilbage til hovedmenuen. Test startes ved tryk på eller automatisk efter 10 sekunder. Displayet viser for eksempel: L: 262 V OVT A: 230 V RUN Efter få sekunder, der behøves for inverterens skift til testtilstand, vil grænse "L:" reduceres, indtil den krydser den faktisk målte netspænding "A:". Når denne tilstand nås viser displayet for eksempel: L: 230 V S A: 230 V OV pass Første linje viser grænserne i henhold til standarden. Anden linje viser den faktisk målte udløsningsgrænse og teststatussen, hvis den er positiv (bestået). (Hvis teststatussen er negativ (mislykket), trykkes "", og displayet vender tilbage til hovedmenuen, og inverteren er i fejltilstand.) Tryk på bekræfter testen, og selvtestrutinen fortsætter. Hvis ikke trykkes, vises resultatet i 10 sekunder. Herefter bekræftes resultatet automatisk. Hvis testen er bekræftet, udfører inverteren UVT-test, underspændingstest, der verificerer underspændingsbeskyttelsen. Display viser: L: 186 V < 0.2 S Start UVT test? Første linje viser den faktiske underspændingsgrænse og detekteringstidsindstillinger i henhold til standarder. Tryk på, testen starter. Testen starter også automatisk efter 10 sekunder, hvis ikke trykkes. Hvis er blevet trykket, viser displayet for eksempel: L: 186 V UVT A: 230 V RUN Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 21

24 Grænse "L:" øges, indtil den krydser den faktisk målte netspænding "A:". Når denne tilstand er opnået, viser displayet for eksempel: L: 230 V S A: 230 V UV pass Første linje viser grænserne i henhold til standarden. Anden linje viser den faktisk målte udløsningsgrænse og teststatussen, hvis den er positiv (bestået). (Hvis teststatussen er negativ (mislykket), trykkes "", og displayet vender tilbage til hovedmenuen, og inverteren er i fejltilstand.) Tryk på bekræfter testen, og selvtestrutinen fortsætter. Hvis ikke trykkes, vises resultatet i 10 sekunder. Herefter bekræftes resultatet automatisk. Hvis testen er bekræftet, udfører inverteren HFT-testen, højfrekvenstest, der verificerer højfrekvensbeskyttelsen. Display viser: L: Hz < 0.06 S Start HFT test? Første linje viser den faktiske højfrekvensgrænse og detekteringstidsindstillinger i henhold til standarder. Da beskyttelsen ikke er følsom over for frekvensudsving på mindre end 40 ms (to cyklusser af netspænding med nominel frekvens på 50 Hz), er detekteringstiden sat til 60 ms. Tryk på, testen starter. Testen starter også automatisk efter 10 sekunder, hvis ikke trykkes. Hvis er blevet trykket, viser displayet for eksempel: L: Hz HFT A: Hz RUN Grænse "L:" reduceres, indtil den krydser den faktisk målte netfrekvens "A:". Når denne tilstand er opnået, viser displayet for eksempel: L: Hz S A: Hz HF pass Første linje viser grænserne i henhold til standarden. Anden linje viser den faktisk målte udløsningsgrænse og teststatussen, hvis den er positiv (bestået). (Hvis teststatussen er negativ (mislykket), trykkes "", og displayet vender tilbage til hovedmenuen, og inverteren er i fejltilstand.) Tryk på bekræfter testen, og selvtestrutinen fortsætter. Hvis ikke trykkes, vises resultatet i 10 sekunder. Herefter bekræftes resultatet automatisk. Hvis testen er bekræftet, udfører inverteren LFT-testen, lavfrekvenstest, der verificerer lavfrekvensbeskyttelsen. Display viser: L: Hz < 0.06 S Start LFT test? Første linje viser den faktiske lavfrekvensgrænse og detekteringstidsindstillinger i henhold til standarder. Da beskyttelsen ikke er følsom over for frekvensudsving på mindre end 40 ms (to cyklusser af netspænding med nominel frekvens på 50 Hz), er detekteringstiden sat til 60 ms. Tryk på, testen starter. Testen starter også automatisk efter 10 sekunder, hvis ikke trykkes. 22 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

Driftvejledning for SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3

Driftvejledning for SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3 Driftvejledning for SOLIVIA 2,5 3,0 3,3 EU-G3 Manualen er med forbehold for ændringer. Se vores hjemmeside på www.solar-inverter.com for de mest up-to-date manuelleversion. Indholdsfortegnelse 1 Leveringsomfang

Læs mere

Solcelleinvertere Produktkatalog. Solcelleinvertere, overvågning og support til beboelses- / erhvervsinstallationer og kraftværker

Solcelleinvertere Produktkatalog. Solcelleinvertere, overvågning og support til beboelses- / erhvervsinstallationer og kraftværker Solcelleinvertere Produktkatalog Solcelleinvertere, overvågning og support til beboelses- / erhvervsinstallationer og kraftværker EU Indhold Om os 2 SOLIVIA-solcelleinvertere 4 Solcelleinvertere til installation

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation

6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation Indhold 1. Indledning... 4 1,1. Indledning... 4 1,2. Sådan bruges manualen... 4 1,3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)... 4 1,4. Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1,5. Generelle sikkerhedsregler

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere