Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6"

Transkript

1 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus... side 19 l Datoer for søsætning af både..... side 22

2 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE Redaktørens klumme Nu begynder sejlersæson 2013 Det er stadig hundekoldt derude, men nu kommer foråret! I løbet af nogle få uger bliver dagene længere end nætterne, så nu skal planlægningen af sejlersæsonen i gang. Søsætningstidspunkt skal fastlægges, arbejdsdage planlægges og kalenderen skal på plads. Foråret har været længe ventet. Jeg bor på Frederiksbjerg og kommer ofte forbi havnen, når jeg løber en tur. Ruten går ud omkring Mindeparken og tilbage langs vandet mod Tangkrogen. Her slutter jeg ofte af med et smut ned omkring havnen. Om sommeren for lige at tjekke fortøjningerne, om vinteren for at se om presenningen stadig holder og så i øvrigt drømme lidt om den kommende sejlersæson. Som forholdsvis ny sejler synes jeg Marselisborg Havn og Sejlklubben gør det rigtig godt. Havnen ligger smukt ved bugten. Der er gode rammer i klubhuset og i løbet af sæsonen er klubben omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter. Samtidig er der er en god balance mellem sejlads og hygge. Klubben rummer en meget bred vifte af aktiviteter, rækkende fra kapsejlads over ungdomsafdeling og sejlerskole til fælles klubture. Min egen sæson byder typisk på kapsejlads og familieture. Jeg er en del af et bådfællesskab på tre anparter, hvor vi for 2 år siden købte en 36 fods Bavaria. Nogle kalder det en køkkenkrydser, men båden har vist sig som et rigtig godt kompromis mellem sejleregenskaber og komfort. Det sidste har stor betydning for besætningens tilfredshed på familieturene. Skolernes sommerferie deler vi i tre blokke på 2 uger. For os er det meget passende. Sidste år overtog vi båden i Svendborg og havde derefter en uge i det sydfynske, inden vi sejlede fra Sønderborg op langs den jyske østkyst til Århus. Sjovt nok syntes vi her i familien ikke, at vejret var så håbløst i sommeren 2012, som andre og DMI beskriver det bagefter. Men ofte virker det samme vejr jo bedre ude på vandet, end hvis man sidder derhjemme og kigger ud af vinduet. Uden for sommerferien står der familieture på weekenderne, mens onsdagen er reserveret kapsejladsen. Den ugentlige kapsejlads er en af de aktiviteter, hvor man rigtig mærker klublivet i sejlklubben. Efter et par dage på kontoret er det fantastisk at komme ud på bugten i konkurrence med andre både, og få sol, vind og saltsprøjt i hovedet. Turen i klubhuset efter sejladsen til fadøl og en grillpølse er dog mindst lige så vigtig. I bådfællesskabet stiller vi op igen på onsdagsbanen i Vi ved, at vi ikke kommer til at vinde derude på vandet. Det skal dog ikke afholde os fra at forsøge, men det vigtigste er nu, at vi samtidig har det både sjovt og hyggeligt. Og da vi ret hurtigt har lært, at det giver strafpoint at udeblive fra nogle af sejladserne, så er det klare mål at stille til start hver onsdag. Mens vi går og glæder os til at komme på vandet igen, så husk at fortælle venner og bekendte om vores fælles sport og havn. Bugten er stor, og der er plads til flere derude. Inde i bladet finder du lidt information om klubbens sejlerskole. I 2012 var der ledige pladser på sejlerskolen. Det er en skam, for det betyder, at der er nogle potentielle sejlere derinde på land, som ikke fik prøvet sejlerlivet i Lad det være et fælles mål, at det samme ikke sker i Endeligt vil jeg komme med en opfordring om at bruge vores lokale marinebutik. Den er rigtig god at have på havnen, når man en søndag opdager, at man mangler en dims til masten, inden den kan sættes på. Butikken rummer allerede meget bådudstyr. Men finder du ikke det, du mangler, så kan Jørgen bestille ting fra Palby, Watski m.fl. til afhentning i butikken vel at mærke uden portoomkostninger. Butikken er også et aktiv for havnens besøgende gæstesejlere, som kan finde is, morgenbrød og smart nyt sejlertøj. Desværre kan butikken dog ikke leve alene af at sælge skruer, morgenbrød og sejlerkasketter. I mange danske landsbymiljøer gør man sig store anstrengelser for at holde liv i den lokale brugsforening, da erfaringerne viser, at en åben butik sikrer et godt landsbymiljø. På samme måde har marinebutikken en væsentlig betydning for miljøet på havnen. Så husk at bruge butikken, mens vi har den. Per Dahl Pedersen 3

3 Nyt fra havnen HORSENS YACHTVÆRFT APS Gammel Havn Horsens Tlf. : Fax: Teak og andre dæksbelægninger Vi udfører alle former for dæksbelægninger, med egne værksteder for snedkeri, kompositter og overfladebehandling, som din sikkerhed for et professionelt resultat. Kontakt os eller læs mere på Alt i tømrer- og snedkerarbejde TJ MARINE - Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Det er nu hvis du skal stille din plads til rådighed for havnen i den kommende sæson. Vær opmærksom på at i år er det bestemt at: Marselisborg Havn refunderer 50% af årsafgiften forudsat der tegnes en lejeaftale på pladsen fra 1. april til 31. marts Udskiftning af Y bomme får et ordentligt skub her før sæsonen starter, idet vi har indkøbt 8 meters bomme til hele bro 10. Desuden bliver pladserne 1046 og 1048 omdannet til en A bom, dermed har vi ædt os godt ind på denne vedligeholdelses opgave. De nye bomme bliver med strækmetal og et mere adskilt system til at holde flyderne, så de ikke skal være under vand. Hver anden bom bliver en smal, dvs. du skal gå ombord fra den samme side hver gang. mere om dette i artiklen Kran På Marselisborg Havn. MEN bemærk at her i foråret bliver sidste kørsel med vognmand, og alle de stativer, der er mærket med gult spraymaling skal forlade havnen. men slået hul i selve østmolen. Vi er nu ved at undersøge hvad vi kan gøre ved problemerne. Brug af brændefyr Det er besluttet at de fastliggere, der har brændefyr ombord, kun må fyre i perioden fra 1. november til 1. april, og kun efter aftale med havnechefen. I 2013 kommer Sculptures by the sea igen til Aarhus. I den forbindelse vil der være sejlende forbindelse mellem Marselisborg Havn og udstillingen - udstillingen kører i hele juni måned. Per Trankjær.- Uraniavej Balagervej Højbjerg Viby J Mobil Søsætningspladsen danner rammen om meget aktivitet på havnen, læs Indsejling Vinteren har været hård ved vores indsejling og østmole. Da stormen slog hul i molehovedet, blev kablet til det østlige lys revet over. Midtfarvandsbøjen har slidt sine lænker over og den ene af bagbordsbøjerne har viklet sin kæde omkring ankret og står derfor for lavt. Endeligt har stor- Pladshavermøde 2013 Pladshavere på Marselisborg Havn indkaldes herved til ordinært pladshavermøde som afholdes torsdag d. 21. marts 2013, kl i Møllevangskolens festsal, Møllevangs Alle 20, 8210 Aarhus Med venlig hilsen Bestyrelsen for fonden Marselisborg Lystbådehavn S/I 4 5

4 Kranløsning på Marselisborg Havn Som oplyst på sidste informationsmøde for pladshavere arbejdes der på højtryk med at etablere en kranløsning på Marselisborg Havn, en løsning, som også indbefatter den videre håndtering af bådene. Ser vi os omkring, har tilsvarende havne som Marselisborg deres egne systemer. I foråret 2012 så vi, hvor sårbare vi er over for en vognmand, der ikke kunne fortsætte sin forretning. Det endte med at blive en ganske bekostelig sag for de berørte bådejere. Udover at øge fleksibiliteten og servicen ønsker vi også at sikre driften samt at den forretning, som det er at optage og søsætte både, bliver i havnens regi. De første forberedelser til dette skift er taget flere år tilbage med indførsel af systemstativer og bookingsystem. I dag er status, at vi har knap 80 systemstativer, og et meget velfungerende bookingsystem, som alle brugere nu er fortrolige med. Kranen Den løsning som er valgt til Marselisborg Havn består af en søjlekran, som kan løfte 20 tons. Kranen er udstyret med fire taljer, der via to stropper løfter bådene. Ved at vælge en løsning med fire uafhængige taljer, bliv det let at balancere båden inden den placeres i stativ. Er der optagning på en dag med meget blæst, og båden bliver presset mod boldværket, trækkes der lidt i de to modsatte taljer, og båden styres væk fra kajen. Blot et eksempel på hvor fleksibel en fire talje løsning er. Kranens højde er 11 meter, hvilket giver 9 meter fra taljerne til jordoverfladen. Dermed bliver langkølede både ikke noget problem. Desuden har vi indskrevet i vores udbudsmateriale, at der på kranen skal være monteret en mastekran. Mastekranens løftepunkt er placeret mere end 12 meter over søsætningspladsen. Den gamle mastekran beholder vi, så vi i perioder med spidsbelastning har to mastekraner, hvoraf den gamle bliver uden betaling. Løftevogn Til at transporterer bådene får vi en 20 tons hydraulikvogn, som kan løfte systemstativerne med båd i. Alternativt kan båden løftes ved hjælp af puder direkte på skroget, som derefter afsættes enten på motorbådsbukke eller midlertidig med løse bukke på bådejerens midterramme fra det gamle stativ. Derefter samles stativet omkring båden, og de løse bukke fjernes. Ønskes der hældning af båden over vinteren, skal denne skabes vha. klodser. Hydraulikvognen trækkes af en truck, der skal kunne klare op til 20 tons plus vogn på løst underlag. I denne forbindelse kan jeg nævne, at vestpladsen bliver rettet af og regnvandsdræn bliver udskiftet og bragt op i niveau. Vognen fungerer bedst med at angribe båden fra stævnen, da roret ofte vil komme i vejen for løftevognen. For større både vil det være en fordel at bakke ind til kranen, og på denne måde vende rigtigt ved placering på søsætningspladsen. Med løftevogn kan vi transportere bådene med rig på. Dvs. ønsker du ikke at afrigge båden for vinteren, løfter vi den med rig. Når den sættes på vinterpladsen, monteres et sæt ekstra ben, så vi er sikre på at den kan klare vinterens blæst. For et par år tilbage indkøbte vi et opbevaringstelt. Det er ambitionen, at dette telt skal opstilles i forlængelse af mastestativerne. Har du glasfiberopgaver, lak arbejde, udskiftning af primer eller lignende, kan du på ugebasis leje dig ind i teltet. Det er tanken, at vi med tiden vil lægge gulv i teltet. Når teltet ikke er i brug, skal det rumme vores vogn og truck. Vaskeplads Endelig bliver der etableret en vaskeplads på søsætningskajen, så alt vaskevand bliver pumpet direkte til rensningsanlægget og ikke i havnebassinet. Problemet med vandet er det indeholder kobber, som er i bundmalingen. Da vi nu etablerer pladsen og dermed kan håndtere kobber, skal alle både fremover vaskes ved dette anlæg. Forsætter vi med at vaske bådene på vores vinterpladser, kan vi i fremtiden få problemer med den kobber, som efterlades og ophobes i jorden. Ved vaskepladsen er vi ved at opføre et skur, som skal indeholde 3 slangeruller med fast monteret børster. Vandet aktiveres med Tallykort og programmeres til f.eks. 20 min. Desuden skal skuret indeholde dele af den teknik som renser vandet, og endeligt vil vi etablere vintervand til fastliggerne. 80 stativer skal kasseres I forbindelse med at systemstativerne gjorde deres indtog på havnen, kunne vi skille os af med de værste stativer. Vi er nu ved at gøre klar til at den næste gruppe ryger ud. Det drejer sig om den gruppe af stativer der ikke kan klappes sammen, samt de stativer, der ikke har en løs midterramme. Der er flere forklaringer på, hvorfor næsten 80 stativer skal skrottes, bl.a. at løftevognen kun kan afsætte på midterrammen, hvorefter stativet efterfølgende skal samles. Desuden er fuldsvejset rammestativer umulige at håndtere, og de fylder alt for meget. Efter vi er begyndt at stille sammenklappelige stativer på højkant, kan vi se, hvor meget tid vi sparer og hvor meget plads vi får til rådighed. Vi begynder nu at markere de stativer, der skal enten fjernes eller kasseres ved søsætning, med en klat spraymaling. INDEN 1. juni skal alle kasserede stativer være fjernet, ellers sender havnen dem til skrot. Desuden skal alle både, der står på land og forbliver der, løftes over i et systemstativ, så vi fra havnen kan håndtere dem i fremtiden. Fremtiden Vi arbejder på en fremtid, hvor vi kan tilbyde større fleksibilitet. Via vores bookingsystem kan vi reagere hurtigere når f.eks. foråret melder sig. Ved hjælp af vores bookingsystem kan vi også tilrettelægge vores dage. Jeg ser gerne at vi kan tilbyde optagning dagligt, og i travle perioder forestiller vi os at håndtere de første både tidligt eksempelvis kl Når det kommer til konkret planlægning, bliver vi nødt til at gøre os nogle erfaringer. For at kunne sikre hurtig ekspedition af store master, er vi ved at ombygge den store mastevogn, så den kan køre med lange sallingshorn. Desuden er vi ved at bygge en helt ny mastevogn, som ligeledes har frihøjde nok til at transporterer store master. Budskabet er, at master skal til- og afrigges ved masteskuerne eller på øen, da dette arbejde fremover ikke kan foregå på søsætningspladsen. På pladshavermødet vil der komme flere detaljer. Mål på den kommende kran Hydraulikvogn til løft og flytning af både Oversigtstegning over kommende vaskeplads 6 Thomas D. Fog 7

5 Husk at sejlklubben afholder ordinær Generalforsamling torsdag d. 14. marts 2013 kl Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Aflæggelse af årsregnskab for 2012 samt fremlæggelse af budget for Valg af bestyrelse. 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Valg af 1 revisorsuppleant. 8. Fastsættelse af kontingent. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt. Driftsregnskab, status og budget ligger tilgængelige otte dage før generalforsamlingens afholdelse og kan downloades fra klubbens hjemmeside, ligesom et antal eksemplarer skal være til rådighed i klubhuset. Indkaldelse er fremsendt på mail til alle medlemmer, samt bekendtgjort ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Vel mødt! Med venlig hilsen bestyrelsen Aftenkapsejladserne: Onsdagsbanen Hermed inviteres erfarne og uerfarne sejlere til at mødes og få luftet båden på den traditionelle onsdagsbane - og evt. hænge ud med mad, hygge og øl i klubhuset bagefter! Du kan allerede nu tilmelde dig og læse mere på marselisborgsejlklub.dk. Pris for hele sæsonen er 400 kr. Hvis du er ny, gerne vil hjælpes lidt i gang og have staldtips, er du velkommen til at kontakte kapsejladsudvalget: Tune-up-træning for dem, der bare trænger til at komme på vandet d. 24. april mød op i klubhuset kl. 18, så ser vi hvad vejr og deltagere er til. Forårsserien begynder d. 1. maj med skippermøde kl. 18 i klubhuset herefter første start kl. 19. Disse sejles hver onsdag frem til og med 26. juni. Efterårsserien sejles onsdage 7. august til og med 11. september - herefter lørdage fra 14. september til og med 5. oktober. Fælles bustur og besøg ved X-Yacht onsdag den 20. marts Vi har igen været så heldige at blive inviteret til at besøge X-Yacht værftet i Haderslev. Turen starter ved klubhuset, hvor vi mødes kl Der er afgang med bus kl Undervejs vil der blive serveret en sandwich og en øl/vand. Alt efter trafikken forventer vi at være fremme omkring Når vi er fremme, trakterer X-yachts med kaffe & kage og byder velkommen. Derefter er der rundvisning i produktionen, hvor vi ser de forskellige stadier i byggeriet af en X-Yacht. Det færdige resultat skal vi også se i udstillingslokalet, hvor der også er brugte både til salg, så mon ikke der er et godt tilbud Vi slutter med lidt historie omkring X-Yacht. Forventet afgang fra Haderslev ca. kl Der er kun 35 pladser, så skynd dig at melde til. Det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Prisen for hele arrangementet er 225 kr. pr. person. Tilmeldingen er bindende og vil kunne betales via den nye hjemmeside Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 6 marts. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig en hyggelig tur i godt selskab! Ved at tilmelde dig senest 24. april, giver du kapsejladsudvalget bedre mulighed for at lave en god løbssammensætning Mvh kapsejladsudvalget Måling af båd til kapsejlads. Vil du på at deltage i kapsejlads, skal du bruge et målebrev til din båd. Det kan du få ved henvendelse til sejlklubbens målere. Selve målingen er gratis, men målerbrevet udstedes af Dansk Sejlunion og koster 250 kr. pr år. Da nogle af målene skal tages på land, vil vi gerne have aftalt målingen i god tid inden søsætningen. Kontakt derfor en af os hurtigst muligt. Sejlerhilsen Klubmålerne Kapsejladsregler - basic Ny på onsdagsbanen eller viger du altid fordi du ikke liiiige ved hvordan det der med kapsejladsreglerne fungerer? Torsdag den 4. april kl giver Peter Melgaard og Per Hjerrild starthjælp til dig, der vil lidt mere ind i reglerne. Der vil være en blanding af oplæg og små opgaver omhandlende når-både-mødes-reglerne med fokus på onsdagsbanen. Åben studiekreds i kapsejladsregler Skal du have kapsejladsreglerne støvet af inden sæsonen - og synes det vil være sjovt at nørde forskellige regelsituationer sammen med andre fra klubben? Det gør vi onsdag 10. april kl Læs mere om begge aftener og tilmeld dig på marselisborgsejlklub.dk 8 9

6 Forsikring hvem bærer omkostningen, hvis...? Skatteministeren har fået den geniale ide at kradse flere penge ind fra bådejerne ved at forhøje afgiften på kaskoforsikringen for fritidsfartøjer. Det er der skrevet meget om i pressen, og Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og andre interesseorganisationer har i høringssvar protesteret mod, at sejlerne ene af alle fritidsdyrkere, skal pålægges denne ekstraskat. Vedtagelse af denne lovændring vil ifølge høringssvarene få en del bådejere til at overveje, om de skal opsige kaskoforsikringen. Ansvarsforsikringen berøres ikke af afgiftsforhøjelsen, og den er i øvrigt et krav i de fleste havne, bl. a. i Marselisborg Lystbådehavn. I forsættelse af min artikel om bjærgning og bugsering i sidste nummer af Marsejleren er det måske på sin plads at gå lidt dybere i, hvad spørgsmålet kasko/ikke kasko betyder. for skal han kunne godtgøre, at nabobåden ikke var forsvarligt afstivet til at modstå normale vejrforhold efter årstiden. Hvis nabobåden har stået godt og sikkert i en årrække forud med den samme afstivning, kan det være svært at påvise, at der er handlet uforsigtigt eller groft uforsvarligt. Såfremt der ikke kan løftes bevis her for, er skaden på egen båd en selvhenter. Ansvarsforsikringen dækker skader på andre både, havneanlæg, beddinger og ikke mindst personskade, som forsikringstageren er årsag til. For at en skadelidt f. eks en anden bådejer eller havnen kan gøre et erstatningsansvar gældende overfor forsikringstageren, skal der føres retsligt bevis for, at han har handlet uforsvarligt eller uagtsomt, eller at han har overtrådt love eller regler, der gælder for den pågældende situation. At man moralsk kan siges at have ansvar for en skade er altså ikke det samme som, at man er juridisk ansvarlig, og at ens ansvarsforsikring derfor muligvis dækker. Ved en brand i en motorbåd i havnen sker der brandskade på en nabobåd. Branden i motorbåden er f.eks. opstået ved, at brandbart materiale ved et uheld er kommet for tæt på et varmt udstødningsrør. Branden må derfor betegnes som hændelig. Motorbådsejerens kaskoforsikring dækker skaderne på hans egen båd, men hans ansvarsforsikring dækker ikke skaden på nabobåden, der kun dækkes af denne bådejers kaskoforsikring. Har naboen ikke en sådan, bærer han selv omkostningerne ved udbedring af skaden på sin båd. Er der tale om en kollision til søs vil det også være de enkelte bådejeres kaskoforsikring, der kommer i anvendelse. Bringes sagen for retten med et erstatningskrav, vil retten formentlig fordele ansvaret for kollisionen ud fra de afgivne forklaringer og evt. tekniske undersøgelser. Til trods for, at den årlige præmieomkostning og stigende statsafgift godt kan gøre indhug i tegnebogen, betyder kaskoforsikringen, at bådejernes tab i de enkelte skadestilfælde begrænses til selvrisikoen. Ligesom ved andre forsikringstyper skal forsikringssummen, forsikringens pris og selvrisikoen ses i sammenhæng med værdien af det forsikrede og vurderingen af risikoen for skader og disse skaders mulige omfang. Denne vurdering er helt op til den enkelte bådejer, og mange vil nok komme til det resultat, at de hellere vil betale, hvad kaskoforsikringen koster, end løbe risikoen for selv at skulle betale hele regningen for udbedring af en skade eller i allerværste fald et totalforlis. Det skal dog også siges, at det store flertal af sejlere år efter år betaler deres kaskoforsikring, uden at de tilnærmelsesvis laver skader, der løber op i den samlede forsikringsomkostning. Men det er en helt anden historie. Mogens G. Larsen Plads 723 Kaskoforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med skader på båden også hændelige uheld. Er forsikringen tegnet med selvrisiko, skal den selvfølgelig trækkes fra. Som eksempel kan nævnes havarier som følge af hårdt vejr, skader, der opstår ved grundstødning eller ved optagning og søsætning. En tænkt situation kan se sådan ud: En bådejer låner havnens kran til at søsætning af sin båd. Da båden løftes fra sit stativ, skrider den forreste strop under stævnen, der rammer stativet, så der opstår en skade på båden. (Uha det kan gå rigtig galt!). Er det bådejeren eller hans hjælpere, der betjener kranen, er det naturligvis også hans egen kaskoforsikring, der dækker. Undtagelsen er almindeligvis, hvis skaden er opstået forsætligt eller på grund af beruselse eller på grund af overtrædelse af givne sikkerhedsregler. Har man ikke kaskoforsikring på sin båd, bærer ejeren selv omkostningen. Hvis skaden var opstået på grund af Hvem skal betale skaderne, hvis en båd vælter? fejl ved kranen eller på grund af anden teknisk eller vedligeholdelsesmæssig årsag, som havnen er ansvarlig for, er det en anden sag. Blot skal bådejeren godtgøre, at kranen ikke har været belastet over den vægtgrænse, den er godkendt til, og at han i øvrigt har overholdt de givne instruktioner for brug af kranen. Grundreglen er her, at ting kommer før ansvar. Det betyder i praksis, at bådens kaskoforsikring i første omgang vil dække skaderne i henhold til forsikringsvilkårene. Derefter vil forsikringsselskabet rejse regreskrav mod en eventuel ansvarlig skadevolder i dette tilfælde havnen. Uden kaskoforsikring Har bådejeren ikke kaskoforsikret, er han selvforsikrende, dvs. at han selv bærer omkostningerne ved enhver skade på båden, der ikke påviseligt skyldes uforsigtighed eller uagtsomhed, tekniske fejl eller lignende, som andre kan drages forsikringsmæssigt til ansvar for. Det er bådejeren selv, der skal rejse kravet overfor den part, bådejeren anser for ansvarlig for skaden. Reagerer skadevolder ved at bringe sagen for retten, må det forventes, at denne i sin kendelse følger forsikringsselskabernes praksis fra lignende tilfælde. Taber bådejeren sagen, står han altså ikke alene med en regning for reparationen af båden men også med sagsomkostningerne. Hvis ingen af parterne har forsikret, kan erstatningsspørgsmålet formentlig kun kunne afgøres ved en civil retssag eller et forlig. Endnu et eksempel: En bådejer er så uheldig, at en nabobåd på vinterpladsen vælter i en storm og rammer hans båd, så der opstår en skade. Bådejeren har ikke kaskoforsikret sin båd. Der

7 3.0 Sejlklubbens nuværende hjemmeside har i sit nuværende layout og funktionalitet tjent klubben godt gennem 10 sæsoner - men både klubbens behov og den teknologiske udvikling gør, at vi nu har sendt den til de evige htmlmarker I stedet har klubben startet år 2013 med at overgå til en ny web-side, som gør, at Sejlklubben og udvalgene bedre kan give dig informationer om, hvad der sker, og at du forhåbentligt nemmere kan finde de oplysninger, du søger. Det er også således, at du selv kan være mere aktiv ved f.eks. at kunne dele sejlerfilm med andre klubmedlemmer, booke sejlerskolens både, reservere & onlinebetale klubhuslån mm. Kontingentbetalingen er også nemmere! Fremover vil vi benytte online dankortbetaling til opkrævning af medlemskabskontingent mm. Det gør forhåbentligt verden nemmere for dig som medlem - ligesom dankortbetalingen fjerner meget administrationsarbejde fra de frivillige i Sejlklubbens bestyrelse. Når du betaler dit kontingent for den kommende sæson, gør du det med dit dankort direkte via hjemmesiden. Herefter vil kontingentbetalingen ske som et løbende træk akkurat som vi kender det fra betalingsservice via bankernes betalingsservice. Dette håndteres gennem en såkaldt betalings gate-way, - dvs. et firma, der godkendt til at håndtere dette. Vi benytter os af det danske Quickpay, der også håndterer flere af teleselskaberne, forsikringsselskaber, Interflora, Dansk Røde Kors mm. I praksis fungerer det således, at når du første gang har betalt dit medlemskab via Dankort, vil du fremover pr. mail/ sms blive varslet 10 dage før det næste træk, at Sejlklubben trækker x kroner til dit medlemskab af Marselisborg Sejlkub. Skulle du ønske at opsige eller ændre dit medlemskab, skal du give en melding retur til Sejlklubben. Nemt og praktisk for alle parter! Vi er klar over, at det for nogle måske er nyt at have en sådan løsning via Dankort, men det adskiller sig ikke væsentligt fra betalingsservice. Hvis man føler sig usikker på løsningen, vil der selvfølgelig også være mulighed for årligt at betale sit medlemskab via bankoverførsel eller evt. girokort. Men da det giver klubben væsentligt mindre administrationsarbejde, håber vi, at alle vil benytte løsningen. Tag godt imod den nye web! På vegne af web-udvalget Per Hjerrild Bliv medlem af Marselisborg Sejlklub For dig, der har båd For dig, der overvejer at købe en båd For dig, der gerne vil lære at sejle Du kan melde dig ind i sejlklubben, hvis du har lyst til at: deltage i fællesskabet i klubben omkring aktiviteterne på vandet, på land og i klubhuset. være skipper eller gast på kapsejladsbanen. lære at sejle på sejlerskolen i klubbens kølbåde - en Bianca 28 og Larsen 25. have adgang til klubhuset og mulighed for at låne det til private arrangementer i vinterhalvåret. deltage i de kurser sejlklubben afholder hver sæson: Duelighedsbevis, Knob og splejsning, Kapsejladsregler, VHF, Yachtskipper etc. Hvis du synes, det er noget for dig, så finder du oplysninger om tilmelding på 12 Bagside_ann.indd 2 09/01/

8 ! "#$#$$$ % &&& Stort og småt... Gæt en havn! Sidste gang var vi i Øer, som er et spændende sted, der absolut kan anbefales for dem, der endnu ikke har været en tur op igennem slusen. Øer Maritime Ferieby Næste opgave bringer os længere sydpå igen. Hvis man har brug for hjælp, så kan det oplyses at landstykket i horisonten er Langeland. Kan du genkende havnen? Send en mail med svaret til Svarer du rigtigt vinder du stadig ikke en pind, men du får naturligvis hædrende omtale i næste nummer af Marsejleren! Længere udsigter for søfly Planerne om etablering af en søflyverute Aarhus Samsø København lever stadig, selvom initiativtageren bag projektet Rune Balle fra Samsø Air Service synes, at det går langsomt med at realisere idèen. Der er siden sidst foretaget støjmålinger, som er sendt til Kystdirektoratet til godkendelse, men han arbejder stadig på at få aftaler i hus om bl.a. finansiering og køb af fly. Det betyder, at den tidligere annoncerede startdato 1. maj 2013 ikke holder. Rune Balle er dog stadig optimist, og håber nu at en startdato måske kan blive i august Mogens Larsen, Plads 723 Rigspændingsmålere Bådtransport indtil 8,5 ton Nedbygget bil m. kran og hænger Vognmand Lars Therkildsen Hamrende godt håndværk J.F. Willumsensvej Højbjerg Tlf christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab revisionsselskab Rosensgade Odder Tlf Fax Mobil Hvad hedder havnen? Grejmarked Grejmarked Grejmarked! Selvfølgelig skal vi have grejmarked. Det bliver lørdag den 13. april kl. 12. Har I noget fra det gode skib, der er til overs eller skal udskiftes, som for eks. sejl, lille eller stort - fendere - anker - instrumenter - tovværk - sejlertøj - eller gaster. Kom i klubhuset kl. 12 og gør en god forretning. Kurt Steffensen Sejlklubben har indkøbt et sæt rigspændingsmålere, som kan lånes af sejlklubbens medlemmer. Målerne dækker et bredt spekter i rustfri wire og i rod (massiv rund rustfri stål). Du kan låne målerne ved henvendelse til kapsejladsudvalget, der står for udlånet. Ved udlånet vil du blive afkrævet et mindre depositum. Hvor stramt, du skal sætte din rig, er der sikkert mange meninger om. Her er der god hjælp at hente på de forskellige masteproducenters hjemmesider. Du kan også søge hjælp hos de forskellige sejlmagere

9 Down Under - Americas Cup og Sydney to Hobart Race for turister Den faste besætning på SOLIMAR IV dvs. familien Gregersen besluttede tidligt i 2012, at julen og nytåret skulle fejres under varmere himmelstrøg. Allerede i marts havde vi booket flybilletter og derefter indledtes jagten på overnatningssteder og oplevelser, som vi ikke måtte misse, når valget nu var faldet på et rejsemål så langt væk som Sydney, Australien. Vi bookede så meget vi kunne hjemmefra og havde stadig luft i kalenderen til spontane oplevelser og det skulle senere vise sig at være en god prioritering. endnu bedre var det, at sejloplevelsen var i top. Bådens størrelse og fart gav for en sejler, som normalt sejler rundt med 36 fod, en helt unik oplevelse. Vi vendte lige inden Stillehavet og herefter sprang vinden, så tilbagevejen foregik på en halvvind. Vi nåede Harbour Bridge hurtigere end beregnet, vendte og tog en tur mere mod øst. Jeg tillod mg at spørge skipper, om det var muligt at få lov at styre bæstet og efter at have forsikret ham om, at jeg havde prøvet det før, fik jeg lov at styre det sidste ben hjem til Harbour Bridge. Jeg skal hilse og sige, at der skal lægges kræfter i og at der skal styres aktivt. Det var en oplevelse at styre de 20 minutter, hvilket billedet antyder. Vi rejste fra København den 19. december og ankom efter en kort mellemlanding i Dubai til Sydney Airport den 20. december, hvor vi fik os indlogeret på et hotel centralt i Sydney. Hotellet lå lidt syd for Operahuset og vi fandt straks ud af, at vi stort set boede i gå-afstand fra alle større seværdigheder i city og langs Sydneys havnefront. Sydney ligger på begge sider af en bugt med knap 100 km. kystlinie, som dels udgør havnefronten og dels er hjemsted for tusindvis af lystbåde enten med plads i de mange havne eller liggende for svej. På en af vore gåture så vi ud for Operahuset en temmelig hurtigt sejlende båd, der til forskel fra andre sejlbåde havde et sejlnr. bestående af både bogstaver og tal, nemlig AUS 21. Andre sejlede blot med et fortløbende nr. i sejlet. Lidt søgning på Ipad en gav følgende oplysninger om båden: AUS 21 havde repræsenteret Australien ved Americas Cup i San Diego i 1992, hvor den i LV-cuppen blev nr. 6. Derefter var den blevet fragtet tilbage til Australien, hvor den foruden deltagelse i diverse kapsejladser nu bruges til charter-sejlads og matchrace-events på dagsbasis med sejlerturister. Et telefonopkald og det lykkedes trods det korte varsel at få en plads til en eftermiddagssejlads dagen efter. Her var det godt, at vi ikke hjemmefra havde planlagt alle dagene fuldt ud. Så søndag den 23. december stod undertegnede klar i Darling Harbour til en sejltur sammen med ca. 15 andre turister og en fast besætning på 4. Det var et flot syn, da AUS 21 lagde til ved Kings Wharf 9 og tog besætningen ombord. Vi skulle inden ombordstigning underskrive en formular om, at sejladsen foregik på eget ansvar. Måske dette var indført efter, at AUS 21 for nogle år siden gik så hårdt på grund ved Operahuset, at gæsterne/ gasterne røg en tur i havnen sammen med riggen. Det var kompetente folk, som udgjorde den faste besætning. Alle havde storbådserfaring fra bl.a. Sydney Hobart Race, som jeg senere skal vende tilbage til. Storen blev sat med et reb i på grund af den friske vind på knob. Vi gik under den berømte Harbour Bridge og sammen med 3 andre fik jeg lov at betjene kaffemøllerne til forsejlet. Det viste sig, at kræve overraskende mange kræfter at sætte, selvom det forgik i 1. gear. Herfra gik det stærkt på kryds ud af bugten mod øst til Stillehavet. Med en besætning, som ikke på nogen måde var vant til at arbejde sammen eller håndtere en så stor båd gik vi mellem 10 og 12,5 knob. Farten gav en behagelig køling med røgvand og frisk luft under en skyfri og varm himmel, men Det tager tid at bjærge sejl og gøre klar til at anløbe havn med et sådant sejlskib. Efter små 3 timer med AUS 21 lagde vi til og jeg var en stor oplevelse rigere. En oplevelse som næppe kan findes andre steder for en amatørsejler. Så herfra kommer helt klart en anbefaling om at booke en tur, hvis den næste ferie går down under. Se mere på Her er lidt data på AUS 21: - Byggeår LOA 22,8 meter (76 fod) - Dybgang 4,6 meter - Displacement 26 tons - Mastehøjde 34,5 meter - Sejlareal 350 m2 - Genakker 600 m2 Det var ikke den eneste sejl-oplevelse i den ferie. Sydney er, som det nok er kendt for de fleste, startstedet for en af de mest kendte havkapsejladser: Sydney Hobart Race. Hvert år på 2. juledag kl lyder startskuddet til denne 630 mil lange havkapsejlads fra Sydney til Hobart på Tasmanien var ingen undtagelse og hele vores familie oplevede i ugen op til starten en massiv mediedækning af alt omkring denne sejlads. Skippere, besætninger, bådene, vejret alt blev vist og analyseret i utallige udsendelser på Australiens TV-kanaler. Det lykkedes os på dagen, som i Australien kaldes Boxingday, at få en fin plads på klipperne ved The Gap, så vi kunne se starten i bugten og senere efter rundingen af The Gap fik vi udsejlingen til Stillehavet fra førsteparket. Det blev en storslået oplevelse. En folkefest både blandt de 10-tusindvis af tilskuere på land og i de hundredvis af både, der fulgt starten og bådene det første stykke ud på havet. Wild Oats XI, en 100 fods maxi, som tog rekorden for hurtigste tid (Line Honour) fra danske Nokia i 2005, gjorde det igen. Den forlod Sydney Harbour med op mod 25 knobs fart og nåede Hobart godt 1 døgn og 18 timer senere. Dvs. med en gennemsnitsfart på ca. 15 knob. Det var et imponerende syn at se en stribe maxi-yachter i nærkamp efterfulgt af et stort antal mere almindelige havkapsejlere og tilskuerbåde på vej ud af havneområdet og ud på oceanet. Se evt. mere om denne klassiker på Kan ferieturen til Australien planlægges til juleferien bør så afgjort begge oplevelser indgå i planlægningen. Kun sejlturen med AUS 21 koster noget. En god plads på klipperne til Sydney Hobart er gratis, bare husk at komme i god tid. Husk også solcremen, UV-faktoren er skræmmende dernede. Skulle der være spørgsmål, kan vi kontaktes på eller yderst på Bro 2, når det bliver lidt varmere. Lars Gregersen 16 17

10 HIT MED HØM MEREN Foranlediget af en tur til Dyvig sidste sommer, har jeg lyst til at skrive et par ord, om et emne, som vi helst ikke snakker om, trods det at vi alle er aktive deltagere. Alene det at skrive, hvad det nu drejer sig om, giver anledning til overvejelser. Hvilke ord skal jeg vælge? Nogle laver pølser, nogen bager en kage, nogen laver bummelum, medens enkelte puster grise op. Kort og præcist udtrykt så drejer det sig om, at vi alle i gennemsnit een gang i døgnet skider. Også når vi er på en sejlbåd. Jeg kom altså til Dyvig, som er et dejligt sted at ankre. Men som ved tidligere besøg så forsvinder idyllen, når ankeret hales op. Ankeret holder altid godt. Og når det løsner sig og kommer på dæk, så er der en stærkt stinkende masse af slam og mudder på anker og kæde. Der kræves afvaskning med mange spande vand, inden man kan stuve det af vejen. Og vask af fødder og hænder. Det er faktisk ret ulækkert. Dyvig er ikke det eneste sted, hvor dette sker, men er nok det værste sted, men mange andre ankerpladser har samme problem. Da jeg er en ret flittig ankerligger, kan jeg sige dette med god baggrund. Problemet skyldes jo forurening gennem mange år, ikke bare fra kage-bagning men også urin og almindeligt affaldsvand fra pantry et, madrester og opvaskemiddel. Men fækal forurening med stort indhold af coli-bakterier må tage sin store del af ansvaret. Nu er det jo ikke mig der forurener, og det er da heller ikke dig. Det er alle de andre fritidssejlere! Lad os starte med reglerne: 1: Alle både bygget efter år 2000 som har et fast installeret toilet, skal have en holdingtank og dæksgennemføring til tømning af tanken. 2: Både der er længere end 10,5 meter, bredere end 2,8 meter og bygget efter 1980 (alle 3 kriterier skal være opfyldt) skulle senest (for over 7 år siden!) også være forsynet med holdingtank og tømningsudstyr, såfremt de har installeret toilet. 3: Øvrige både er fritaget for installationskravene. Tømningsregler: -Alle både med ovennævnte faciliteter skal tømme deres tanke i land. Dog er det tilladt at tømme tanken i havet, hvis man er mindst 12 sømil fra land. Uden installationerne må alle både udlede toiletaffald i havet, hvis de er mindst 2 sømil fra land. -Udledning af toiletaffald (herunder altså også urin) i havne er forbudt. Jeg forstår ikke helt det nødvendige i at skrive dette punkt i reglerne, da det jo er de færreste havne, der er anlagt 2 sømil fra land! Så husk lige når I næste gang tisser i vandet, at der måske skal sigtes lidt højt for at overholde denne regel! Sådan er reglerne altså. Der er ingen regler for udledning af vand fra pantry, opvask, opvaskemiddel, sæbe, badevand og madrester. Tankevækkende for der er jo ret beset ikke forskel på uforarbejdet mad og kager. Begge dele er organisk materiale blot i forskellig grad af nedbrydning. OG HVORDAN LØSER VI FRITIDS- SEJLERE SÅ DETTE PROBLEM? Først det almindelige affald. Vi kan måske passe lidt mere på, hvad vi lukker ud fra køkkenvask og toiletvaskog måske bruge nogle miljøvenlige sæber i stedet for. Og bør måske undgå at smide æbleskrog, bananskræller og andet skrald ud over rælingen! Men til kagerne. Jeg sejler meget og kommer rundt i mange havne og marinaer, men ser aldrig både ved disse tømningsanlæg. Vores havnechef Thomas giver også udtryk for, at anlægget meget sjældent benyttes. Risikoen for at det bliver slidt op er minimal, i forhold til risikoen for at det ruster op. Så selv om man har en tank, så ryger indholdet altså ud i havet alligevel. Nåeh var der ikke noget med 12 sømil? Helt ærligt hvor mange gange i løbet af sæsonen er I 12 sømil fra nærmeste land? Men uanset om man i båden har en pøs, et pot-i-pot, et toilet og måske oven i købet en holdingtank, som man tømmer ud i havet, så har vi alle af og til en kage, som skal håndteres, når den er blevet bagt. Kære venner og medfritidssejlere, skal vi ikke tænke lidt over, hvad vi gør med vores helt personlige affald, når vi ude på båden står med en sjat urin eller en nybagt kage? Det er da lidt ulækkert at tænke på, at man på nabobåden er ved at sænke kager i vandet, medens man selv er ude og svømme. Én ting er at svømme ind i et æble eller et stykke franskbrød men svømme ind i en flyder! Nej vel? Vi må gøre noget! Vi kan jo ikke bare sætte en spuns i hullet, og vente til vi igen kommer i land. Desværre - det vil ellers være det nemmeste. Jeg kan fortælle, hvordan jeg løser problemet omkring affald. Jeg prøver generelt at begrænse alle udledninger til et absolut minimum. Her taler jeg om udledninger fra pantry et! Egne udladninger kan jeg jo ikke omkring antal og behov gøre ret meget ved. Men håndtering af materialet kan jeg gøre noget ved. Jeg har omtalt at jeg er meget flittig ankerligger. Min båd er ikke omfattet af installationskrav, men jeg har et sø-toilet, og jeg har en holdingtank, som dog kun kan tømmes til havet. Jeg bruger udelukkende tanken til opsamling af urin og bestræber mig -måske plus-energihus. Vores klubhus får opsat i løbet af vinteren opsat solceller, der kan dække vores elforbrug på ca kwh. Ideen om solceller udsprang fra klubhusudvalget. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et lille hurtigt arbejdende udvalg til at indhente tilbud som grundlag for en ansøgning om tilskud til projektet fra Århus Kommunes Anlægspulje til forenings og fritidsfaciliteter. Vi var nemlig tæt på den årlige ansøgningsfrist 1. oktober. Der blev i en fart lavet et lille projekt og nogle leverandører blev kontaktet for at få et prisoverslag til ansøgningen. Der blev indsendt en ansøgning på et solcelleprojekt til ca kr. til Århus Kommune. Så gik sagen lidt i stå, da vi først forventede svar i januar. I staten af november varslede regeringen alvorlige forringelser af tilskudsreglerne med sidste frist for indgåelse af købskontrakt den 19. november. Fredag den 16. november kl. 12 fik jeg en opringning fra Århus Kommune om at vores ansøgning var blevet hastebehandlet pga. ændringen i tilskudsordningen. Vi kunne få 70% tilskud på et projekt på op til kr. svarende til maximalt kr. Så fik vi travlt med at kontakte en leverandør, der kunne lave et projekt og en leveringskontrakt hen over weekenden. Det var tydeligt, at der var meget travlt i hele solcellebranchen. Vi var ikke de eneste, der ville købe solceller, inden tilskudsreglerne blev lavet om. Vi fik et møde op at stå med en meget træt leverandør søndag så på at få tømt tanken, når passende sted og afstand til land dukker op. Al kagebagning foregår ved, at jeg i toilettet placerer en plasticpose, en affaldspose af rimelig størrelse (de ugennemsigtige er bedst!). I denne pose placeres nu både kage og papir. Posen lukkes, placeres i endnu en pose, lukkes og placeres sluttelig i en god solid plastpose (det er sjovest, hvis der er helt styr på indholdet!). Denne pose kan nu arkiveres om bord, indtil jeg næste gang kommer i land. Her kan posen eller poserne muligvis, da jeg ofte ligger både 2 og 3 dage for anker, bortskaffes som alt formiddag. Der var ikke tid til at indhente tilbud fra flere forskellige leverandører, men med det store tilskud in mente, var det også vigtigere, at få lavet en kontrakt rettidigt end at få anlægget kr. billigere. I den første kontrakt mandag morgen var der nogle uklarheder, så den røg retur. Ny kontrakt blev fremsendt, og så gik det stærkt med at sende kontrakten rundt til bestyrelsen til underskrift. Godt at der er noget, der hedder mails, printer og scanner. Sidste underskrift blev sat 33 minutter inden lukketid, og som en fra bestyrelsen sagde: Hvad skal vi så bruge resten af tiden til? Midt i december fik vi solcellerne leveret. I skrivende stund står der stillads på sydsiden af klubhuset og Jørgen Skriver er i gang med at montere andet affald samlet efter sejlturen. Samtidig får man den sidegevinst, at man slipper for at gøre kummen eller pøsen ren efter toiletbesøg, noget som ellers stort set altid er nødvendigt. SÅ ER DER STYR PÅ HØM MEREN. Og hvis vi så samtidig tænker os lidt bedre om, inden vi overhovedet lukker noget ud i vandet, så kan vi stadig have dejligt vand at sejle og bade i, og have en bund der er rimelig rar at kaste anker i. Ole Møller, bro 6, plads 649. Sejlklubhuset bliver nul-energi hus beslag på taget. Vi regner med at blive færdige med opsætningen i løbet af februar, så vi kan få solcelle-el, når forårssolen begynder at skinne. Da vi fik opgørelsen over vores elforbrug for 2012, viste det sig, at forbruget var faldet næsten 1000 kwh i forhold til 2011-forbruget, som solfangeranlægget blev projekteret efter. Hvis elforbruget fortsat ligger på ca kwh forventer vi, at solfangerne producerer mere el end vi selv bruger. Derfor måske plus-energi hus. Vores klubhus er som bekendt opvarmet med varmepumper, som blev installeret for nogle år siden og gav på det tidspunkt en kæmpe el-besparelse. Jørn Nielsen 18 19

11 Aktivitetskalender for Marselisborg Sejlklub 2013 Events Der i øjeblikket ikke planlagt nogen events. Ungdom Svømning For optimister, jollesejlere og ynglingesejlere med hele familien. På Svømmestadion, Ingerslev Boulevard. Søndag den 3. marts kl Søndag den 10. marts kl Søndag den 17. marts kl Gør sejlerteorien spiselig Teoriaften Torsdag den 14. marts kl Torsdag den 4.april kl Klargøringsdag for ungdom Optimister, joller og Ynglinge skal gøres klar til sæsonen. Nye optimist og ungdomssejlere som overvejer om sejlsport er noget for dem, er velkomne til komme forbi til en snak. Ved grejskurerne. Lørdag den 6. april kl. 10 Cykeltur i Marselisborg Skoven Ungdom Cykler en tur i skoven, med efterfølgende hygge. Søndag den 7. april kl. 13. Turudvalg Sommerklubtur Turudvalget arrangerer vanen tro klubbens sommertur den første weekend i juni. Du vil kunne læse mere i Marsejleren og på hjemmesiden, når tiden nærmer sig. Lørdag den 1. juni Sensommerklubtur Turudvalget arrangerer vanen tro klubbens sommertur den sidste weekend i august. Du vil kunne læse mere i Marsejleren og på hjemmesiden, når tiden nærmer sig. Lørdag den 24. august Aktivitetsudvalg Fredagshygge i klubhuset Er aflyst pga. manglende tilslutning Besøg hos X-Yacths I Haderslev. Mere om bustransport senere. Se hjemmesiden. Onsdag den 20. marts kl Søsætningssild Søsætningssild kl.12 til 14 Lørdag den 13. april Lørdag den 20. april Standerhejsning Lørdag den 27. april kl. 13 Standerhejsningsfest Standerhejsnings fest. Se indbydelse på sejlklubbens hjemmeside. Lørdag den 27. april Kapsejladsudvalg Kapsejladsregler basic Ny på onsdagsbanen eller viger du altid fordi du ikke liiiige ved hvordan det der med kapsejladsreglerne fungerer? Torsdag den 4. april kl Åben studiekreds i kapsejladsregler Onsdag den 10. april kl Onsdagsbanen Tune-up-træning for dem, der bare trænger til at komme på vandet. Mød op i klubhuset kl. 18, så ser vi hvad vejr og deltagere er til. Onsdag den 24. april kl. 18 Forårsserien begynder d. 1. maj med skippermøde kl. 18 i klubhuset herefter første start kl. 19. Disse sejles hver onsdag frem til og med 26. juni. Efterårsserien sejles onsdage 7. august til og med 11. september - herefter lørdage fra 14. september til og med 5. oktober. Havfruerne Vi mødes i klubhuset Torsdag den 14. marts kl. 10 Torsdag den 11. april kl. 10 Sejltur på bugten Vi mødes i klubhuset inden afsejling. Torsdag den 23. maj kl. 10 Sommerafslutning Vi mødes i klubhuset. Torsdag den 6. juni kl. 10 Sejlerskolen Splejsekursus Lær at splejse et øje på et flettet skødetov, eller alm. slået tovværk mm. I klubhuset Mandag den 18. marts kl. 19 Introduktionsmøde i sejlerskolen. Informationsmøde før sejlerskolens sæsonstart. Præsentation af sejlerskolen - holdsammensætning - instruktører og elever mødes. Tirsdag den 23. april kl. 19 Bestyrelse Bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. marts kl Ordinær generalforsamling I klubhuset Torsdag den 14. marts kl. 19 Følg også med i aktivitetskalenderen på sejlklubbens hjemmeside. Sejlerskole 2013 Har du familie, venner eller kollegaer, der drømmer om at lære at sejle, så er det nu de skal i gang! På sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub sejles der med hold på max. 4 personer og en erfaren instruktør. Der sejles på faste ugedage og mindst 16 gange i løbet af sæsonen. På begynderholdene lægges der vægt på grundlæggende funktioner, søsikkerhed og manøvrering af båden. På øvede hold arbejdes der med bådens og sejlenes trim og spilersejlads. Sejlerskolen begynder i slutningen af april, men tilmelding bør ske allerede nu, hvis man vil være sikker på en plads. Du finder mere information på klubbens hjemmeside: eller hos Åge Thorborg på tlf

12 Redaktion: Per Dahl Pedersen (ansv.) Thomas D. Fog Jørn Nielsen Kaj Nicolajsen Marsejleren udkommer fire gange årligt. Bladet tilsendes samtlige pladshavere og sejlklubmedlemmer samt interessenter på havnen. Deadline for næste nummer af Marsejleren er den 8. april 2013 Næste nummer udkommer ultimo april 2013 SØSÆTNING 2013 Alle tider er for både op til 8,5 ton Torsdag d. 18. april Onsdag d. 24. april Fredag d. 3. maj Torsdag d. 9. maj Fredag d. 17. maj Fredag d. 19. april Torsdag d. 25. april Lørdag d. 4. maj Fredag d. 10. maj Lørdag d. 18. maj Tilmelding: Indlæg sendes pr. til: marsejler Annoncer sendes pr. til: Marsejlerredaktionen Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Design og layout: Jens Erik Bach Tryk: Engdal Offset, Viby J. Oplag: 675 Både over 8,5 ton Tirsdag d. 16. april Tilmelding: Husk vinterpladsen skal være ryddet inden 1. juni., herefter bliver båden flyttet for ejerens regning. Husk at rydde op på din plads straks efter søsætning og husk at dit stativ skal klappes sammen, og ALLE løsdele skal fjernes fra havnen Dette er sidste søsætning med Lars Therkildsen, og derfor skal alle både, der bliver på land, flyttes til systemstativer, så vi fremover kan håndterer dem. Marsejleren udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Priser for annoncer i Marsejleren Rekvirér prisblad ved henvendelse til Alle pladshavere, medlemmer af Marselisborg Sejlklub og øvrige brugere opfordres til at komme med gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre indlæg kan ikke betragtes som Marselisborg Havns eller Marselisborg Sejlklubs synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem. Marselisborg Sejlklub (MS) og Marselisborg Havn S/I (MH) bestyrelser og udvalg MARSELISBORG SEJLKLUB: Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Kontoret er åbent den 1. tirsdag i hver måned fra kl I sommerhalvåret er kontoret også åbent hver onsdag før eller efter kapsejladsen. Kontoret er lukket i juli måned. Kontakt klubbens bestyrelse og udvalg via marselisborgsejlklub.dk. BESTYRELSEN: Lisbet Bjerre Knudsen Formand & Kursusudvalg samt Sailing Aarhus Tlf / Lars Uldall Jensen Næstformand, Festudvalg & Klubhus Tlf / Rita Skriver Kasserer & Ad Hoc Udvalg Tlf / Pernille Vrang Laursen Medlemskartotek & Kontingent, Referent, Hjemmeside samt Turudvalg Tlf / Gunnar Jensen Kapsejlads- og Følgebådsudvalg samt Sailing Aarhus Tlf Kjeld W. Pallesen Sejlerskole Tlf Morten Bigum Johansen Ungdomsudvalg Tlf com SUPPLEANTER Jørn Nielsen Marsejlerredaktion Tlf Henrik Oschätzchen Sponsorudvalg og Motorbådsudvalg Tlf / REDAKTIONSUDVALGET: ub.dk Per Dahl Pedersen (ansv. redaktør) Tlf Thomas D. Fog Tlf Jørn Nielsen (MS best.rep.) Tlf Kaj Nicolajsen Tlf HJEMMESIDEN: Per Hjerrild Hansen Tlf / Pernille Vrang Laursen (MS best. rep.) Tlf / KAPSEJLADSUDVALGET: klub.dk Per Hjerrild Hansen (formand) Tlf Hans Jørn Knudsen (sekretær) Tlf Peter Melgaard Tlf Erik Melgaard Andersen Tlf Gunnar Jensen (best. rep.) Tlf Asger Christiansen Tlf / Jacob Spliid Bech Tlf / Klubmålere Jørn Nielsen Tlf Lars Skøtt Jensen Tlf FØLGEBÅDSUDVALGET: Per Hjerrild Hansen Tlf / Morten Kofoged Tlf / Gunnar Jensen Tlf (MS best. rep.) FESTUDVALGET: Nethe Meier Nielsen Tlf Dorthe Simonsen Tlf Jeanette Jagd Kofoged Tlf Merete Hansen Tlf Lars Uldall Jensen (MS best. rep.) Tlf / SPONSORUDVALGET: Morten Møller Tlf Kjeld W. Pallesen Tlf Henrik Oschätzchen (MS best.rep) Tlf / SEJLERSKOLEN: Åge Thorborg Tlf Kjeld W. Pallesen (MS best. repr.) Tlf Instruktører: Asger Christensen Bent Smed Hans Peter Nielsen Inger Søndergaard Jørgen Bonde Kay Skyt Keld W. Pallesen Klaus Gelting Knud V. Rasmussen Lars Bjerg Lars Georg Jensen Mads Salling Mortensen Morten Møller Niels Breüner Niels Henning Reisenhus Steen Lembo Søren Andersen Ole Bach Åge Thorborg UNGDOMSUDVALGET: Morten B. Johansen (formand og MS best. rep.) Tlf / Marianne Lyngdorf Tlf Stig Efsen Tlf Thomas Back Tlf Torben Yde Pedersen Tlf Carsten Christensen Tlf MOTORBÅDSUDVALGET: Henrik Oschätzchen (MS best.rep.) Tlf / TURUDVALGET: Eva og Henrik Jensen Tlf / Rita og Jørn Skriver Tlf / / Lars Uldall Jensen Tlf / Pernille Vrang Laursen (MS best. rep.) Tlf / AD HOC UDVALGET: Rita Skriver (formand og MS best. rep.) Tlf / Jørn Skriver Tlf / Jørn Tholstrup Tlf Tove Kraag og Ole Bach Tlf / KLUBHUSUDVALGET: Jørgen Carøe (formand) Tlf / Hanne Sørensen Tlf / Henrik Oschätzchen Tlf / Kurt Steffensen Tlf: / Lene og Preben Rye Tlf: Lars Uldall Jensen (MS best. rep.) Tlf / OBS: Udlån af klubhus til medlemmer af sejlklubben: Henrik Oschätzchen Tlf / KURSUSUDVALGET: Lisbet Bjerre Knudsen (MS best. rep.) Tlf / SØLVRÆVENE: Flemming Bech Tlf / Ole Bach Tlf / SØLVHEJERNE: Else Kristensen Tlf MARSELISBORG HAVN S/I Havnekontoret Marselisborg Havnevej Århus C Tlf Fax Havnens hjemmeside Havnechefen træffes på Kontorets åbningstider annonceres på havnens hjemmeside. Rød/Grøn mobiltelefon Kontakt havnens bestyrelse og personale via havn.dk. HAVNECHEF: Thomas D. Fog Tlf BESTYRELSEN: Carsten Mikkelsen Formand Tlf Bent Smed Næstformand Tlf Nethe Meier Nielsen Tlf Søren Hald Tlf: Ole Knudsen Tlf Thomas Storgaard Tlf Komm. Repr. Lars Lyngsdal Tlf Marselisborg Sejlklub og Havn 23 l Marts 2013

13 Før dine data i sikker havn - Hosting med Front-data B Front-data Danmark A/S Søndervangs Allé Viby J Telefon: Front-data har mere end 14 års erfaring med hosting af IT-løsninger. Med os ved din side kan du vinke farvel til uforudsete IT-omkostninger og tvivlsom datasikkerhed, men i stedet sige goddag til mail og kalender på mobiltelefonen, adgang til alle jeres systemer fra enhver pc, ipad o.l. og selvfølgelig styr på IT-omkostningerne. Kort sagt. Velkommen til en hverdag, hvor velfungerende IT er en selvfølge. GRAFISK PRODUKTION: ENGDAL OFFSET VIBY J. ID-nr Afsender: Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100 B 8000 Århus C.

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere