Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer"

Transkript

1 NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske ordførere Gode råd når du skal fl ytte Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO SAMMENHÆNGSKRAFT OG HANDLEKRAFT FØR FOLKETINGSVALGET havde vi en finansminister og en fhv. boligminister, der hed Thor Pedersen. Han sagde, at der var så mange ubrugte penge i statskassen, at vi næsten kunne købe hele verdenen. Efter valget blev denne finansminister udskiftet og den tidligere indenrigs og sundhedsminister, Lars Lykke, blev ny finansminister. Nu var verden blevet for stor, nu skal vi alle holde igen - med ansvar for samfundsøkonomien. Borgerlige finansgenier underbygger nu påstanden om, at samfundsøkonomien ikke må løbe løbsk. Særligt offentlige ansatte, men også ansatte i den private sektor, skal holde sig tilbage med krav til samfundet. Det danske samfund har igennem de sidste 10 år udviklet en afgrundsdyb forskel i formueopsamlingen hos de forskellige samfundsgrupper. Nogle er stillet dårligere og nogle er blevet voldsomt rigere. Nu gælder det åbenbart for regeringen om, at vinderne ikke får forringelser, men kan fastholde de gaver, som er foræret af regeringen. Skal sammenhængskraften i det danske samfund fastholdes, og skal de øgede uligheder på mange felter ikke udvikle sig til brydninger, som ødelægger opbygning af flere boligområder og som betyder fattigdomsvold og afstumpet adfærd, så er der behov for en indsats. LEJERNES LO ////// AF KJELD HAMMER Lejernes LO overtager radiostation På frekvensen 106,3 megahertz kan du fremover høre lokalradio, sendt fra Lejernes LO på 4. sal i København. Hvis du vel at mærke bor i nærheden af Hovedstaden. LEJERNES LO GÅR NU I ÆTEREN. Fra 15. januar overtog LLO en københavnsk radiostation, som kan høres på store dele af Sjælland og endda i dele af Skåne. Radiostationen sender på frekvens 106,3 MHZ (89,4 på hybridnettet/kabel) og hedder Folkets Radio. FRA HUNDESTED TIL KØGE Studiet er netop nu ved at blive indrettet i et lokale på 4. sal ud mod Reventlowsgade i København. Derved kan radiostudie med tilhørende møderum og LLO s andre lokaler adskilles. Begge parter får også adgang til toiletfaciliteter. Stationen kan høres i hele Storkøbenhavn og så langt i nord på Sjælland som Hundested og Gilleleje (men ikke Frederiksværk) og så langt sydpå som Køge. Ja selv i Sverige kan den høres - i både Malmø og Höganäs. Med initiativet ser lejernes LO en mulighed for, at også lejernes synspunkter i landets hovedstadsregion bliver hørt. Sendetilladelsen lyder på 33 timers ugentlig radio, heraf 15 timer live. SAMARBEJDE MED HØJSKOLE Men LLO er opmærksom på, at det i længden er svært at drive en lokal radiostation alene med frivillig arbejdskraft. Mange lokale radiostationer har netop måttet dreje nøglen, fordi de undervurderede kravene til den daglige drift, hver uge, hver måned, hvert år, i ferier og på helligdage. Et tilbagevendende problem er, at man uundgåeligt får et sammenstød mellem forventninger hos frivillige til at springe over og holde fri og på den anden side sendetidens og lytternes krav om, at der skal være noget i radioen hele tiden. LLOs landsformand Klaus Hansen overvejer derfor den mulighed, at organisationen kan samarbejde med en højskoles medielinje, der kan tilføre stationen engageret og ung arbejdskraft. Med andre ord: LLO kommer med den åbne kanal. Skolen kommer med de engagerede unge! RADIOENS HISTORIE Folkets Radio blev oprindelig startet af den tidligere formand for Sømændenes Forbund, Preben Møller Hansen, og en kreds af aktivister omkring ham. Formelt lå sendetilladelse og drift i en forening ved navn Foreningen Folkets Radio. Da Møller Hansen i 1986 stiftede partiet Fælles Kurs, blev Folkets Radio på mange måder Preben Møller Hansen og det nystiftede partis talerør. Ved folketingsvalget i 1987 fik partiet indvalgt fire mandater i Folketinget. Det varede dog kort. Ved det efterfølgende valg 8 måneder senere gled partiet ud igen og opnåede ikke siden valg. Til gengæld stod det stærkt i København, hvor det ved kommunalvalget i 1990 kom ind i Borgerrepræsentationen med to mandater. Gennem hele 1990 erne beholdt Preben Møller Hansen sit mandat her. Partiet havde adresse på Thoravej 25 på Nørrebro. Det samme havde radiostationen, der ufortrødent fortsatte med at sende. Det redaktionelle indhold har svinget fra socialistisk/revolutionært til moderat venstreorienteret. Men navnet Folkets Radio blev bevaret. I BYRETTEN OG LANDSRETTEN Ind imellem er dønningerne gået højt omkring radiostationen, når mikrofonerne var slukket. Det var så som så med den fælles kurs. Efter en strid i foreningen bag radioen overtog den seneste bestyrelse, som nu har overdraget radioen til LLO, magten på en generalforsam- 2 V I LEJERE

3 Med andre ord en regering, der vil tage ansvar, og som sætter reel handling bag ordet sammenhængskraft. Boligorganisationen DOMEA har fået uafhængige eksperter til at analysere, hvem der har råd til at flytte ind i en nyopført almen lejebolig. Undersøgelsen er omtalt inde i bladet. Eksperterne kunne konstatere, at omsorgsassistenten og politibetjenten hver måned ville mangle omkring kr. i lønningsposen for at kunne betale huslejen. Igen er der noget galt. Levevilkårene for store grupper må regeringen forholde sig til. Regeringen må tage et ansvar. For et år siden var der på initiativ af Folketingets boligudvalgs en høring om problemerne med skimmelsvamp. Lejernes LO havde fremlagt adskillige sager til folketingets politikere, og den tidligere socialminister Eva Kjær Hansen erkendte, at kommunerne nu skulle have tilsendt en vejledning. Behovet for at vække kommunerne var erkendt, bl.a. fordi Lejernes LO kunne oplyse, at der var en katastrofal mangel på viden hos kommunerne. Nu - over et år efter - er der ikke sendt noget til kommunerne! Hertil kommer, at svenske forskere fra Lund har oplyst, at skimmelsvamp er farligere for mennesker end hidtil antaget af danske sundhedsmyndigheder. Nu må regeringen tage sig sammen, og tænke på samfundets fremtid og udvikling. Menneskets helbred skal der tages hånd om. Der skal handles. ling i Bestyrelsen forsøgte at politianmelde den tidligere kasserer, men hverken kriminalpolitiet eller bagmandspolitiet var videre interesseret i sagen. Den gamle bestyrelse forsøgte at komme tilbage ved uretmæssigt at vælge en ny bestyrelse (dem selv) som retmæssig bestyrelse. Denne bestyrelse trak den efterfølgende bestyrelse i både byretten og landsretten i en tvist om, hvem der var foreningens legitime bestyrelse. Denne sag vandt den seneste bestyrelse ved begge retsinstanser. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom herom d. 20. december Den seneste bestyrelse daterer sin overtagelse af radioen til denne dato. Selvom overtagelsen foregik med politiets bistand, har der siden været ro omkring foreningen og radioen. Klaus Hansen har de sidste 2 ½ år været gæst i en fast program hver onsdag, hvor lytterne kunne ringe ind og spørge ham til råds om lejer-problemer. SENDETILLADELSEN Hvem der er legitim bestyrelse er afgørende, fordi det er foreningen, der har sendetilladelsen. Og det har været et udtrykkeligt ønske hos bestyrelsen bag Folkets Radio, at Lejernes LO overtog sendetilladelsen og stationen, da de selv opgav at videreføre den, fortæller den hidtidige formand, Julian Joensen. Det skete på den måde, at foreningen på en generalforsamling i efteråret gav bestyrelsen beføjelser til at afvikle stationen og optage forhandlinger med LLO. På opfordring fra LLO er de to drivende kræfter i Folkets Radio, Julian Joensen og Knud W. Andersen, dog begge indtrådt i den ny bestyrelse, hvor LLOs repræsentanter har flertallet. Radioen skal i henhold til sendetilladelsen have en selvstændig/uafhængig bestyrelse. Den modtager et årligt tilskud til driften fra Radioog Tv-nævnet (Kulturministeriet), som fører kontrol med pengenes anvendelse. Sendetilladelsen løber foreløbig til udgangen af 2010, og der er ikke længere nogen krav om lokalt indhold. SENDESAMVIRKE Frekvensen 106,3 MHZ deles med tre andre stationer i et såkaldt sende-samvirke. De øvrige stationer er: Nørrebro Radio/Byens Radio Radio Al-Fatia ( for indvandrere) Rhema Radio (kristent, dansk radio) Foreningen Folkets Radio ejede foruden sendetilladelsen og al teknisk udstyr på stationen også plader og CDere. På billedet ses stationens hidtidige leder, Julian Joensen (tv) og LLOs formand, Klaus Hansen. Siden maj 2007 har Folkebevægelsen mod EF haft tilladelse til at bruge frekvensen fra om torsdagen. Lørdag bruges den af Kurdisk Forening. VI LEJERE 3

4 LANDET RUNDT ////// ÅRHUS: Sammen er vi stærkest LEJERBEVÆGELSEN ER I DAG splittet og delt op i flere fraktioner, Lejernes Landsorganisation (LLO), Danmarks Lejerforening og enkeltstående lejerforeninger. Splittelsen indenfor lejerbevægelsen er noget, udlejerne har forstået at udnytte fuldt ud sammen med den borgerlige regering - til skade for lejerne. Vi kan se det i forbindelse med huslejernes himmelflugt. Boliger, som mennesker med almindelige indkomster og pensionister m.fl. kan betale, findes ikke mere. Lejerne kan i dag ikke betale de tårnhøje huslejer, de private udlejere opkræver. MANGLER GENNEMSLAGSKRAFT Udlejere er fuldt og helt beskyttet af regeringens skattestop. Dette gælder ejendomsværdiskatten og ejere, der bor i lejlighed i egen udlejningsejendom, hvor huslejen for udlejerne ikke må overstige huslejeniveauet for år 2001, eller et senere år, hvis de først er flyttet ind efter Lejerne i samme ejendom skal betale den dagsaktuelle husleje. Som tilstanden er i dag har lejerbevægelsen ikke den gennemslagskraft, der kan få politikerne op af stolene og få gennemført et huslejestop på lige fod med skattestoppet. Lejerne er taberne i dette spil. TILBAGE EFTER 10 ÅR Det er 10 år siden vi på en ekstraordinær generalforsamling besluttede at melde os ud af LLO. Baggrunden var en række uenigheder blandt andet af økonomisk karakter. Igennem de 10 år der er gået, har vi haft et løbende og fornuftigt samarbejde med Lejernes LO, og der har aldrig været tvivl i bestyrelsen om, at det er bedst, at lejerne står sammen. I november sidste år fik vi en henvendelse fra næstformanden i LLO, Jørgen D. Jensen, om mulighederne for, at Århus ville vende tilbage. LLO og Århus Lejerforening satte sig sammen for at se på mulighederne for et medlemskab til gavn for lejerne i Århus, og lejerbevægelsen som helhed. Resultatet blev, at Århus Lejerforening vendte tilbage til Lejernes Landsorganisation 1. januar Vi glæder os til igen, at være en del af en stor og stærk lejerbevægelse. For sammen er vi stærkest. Lars Kristoffersen Formand Århus Lejerforening ÅRHUS LEJERFORENING, Lilletorv 4, 2. sal 8000 Århus C ÅBNINGSTIDER: Mandag til torsdag: TELEFON: PERSONLIG HENVENDELSE Mandag til torsdag: Kontoret er lukket om fredagen. Ny synlighed i Region Midt DETTE NUMMER AF Vi Lejere er det første, som når ud til omkring medlemmer af Århus Lejerforening. Samtidig er Lejernes LO s Region Midt i samarbejde med Århus Lejerforening i fuld gang med at styrke og effektivisere rutinerne på Århuskontoret. Målet er, at vi fra kontoret i Århus også skal kunne dække en større del af Region Midt. Vi har også styrket samarbejdet med Lejernes LO s kontor i Aalborg. EDB OG SERVICE Det nuværende regionskontor i Skive har været forrest med at udvikle EDB og elektronik, mens man i Århus har været bedst m.h.t. at hjælpe lejere, der kommer ind fra gaden ved en større tilgængelighed m.h.t. telefontid og åbningstid. Nu skal vi gerne kunne begge dele bedre. Alle lejere, der er medlemmer af Lejernes LO i områderne Randers, Djursland og Århus kan nu henvende sig til kontoret i Århus uanset om de oprindeligt er indmeldt via kontoret i Skive eller via Århus Lejerforening. Senere kan det område, der serviceres fra Århus, blive yderligere udvidet. Se nærmere på Medlemmer af Lejernes LO, der ikke kan komme igennem på telefon til en af de lokale købstadsafdelinger i Region Midt, vil fremover kunne lægge en besked hos personalet i Århus. De vil derfra videreformidle beskeden til rette afdeling. SKIVE, AALBORG OG ÅRHUS I NETVÆRK EDB-mæssigt vil kontorerne i Skive, Aalborg og Århus blive knyttet på samme netværk: Fra marts måned vil vi være klar med et nyt fælles telefonnummer til brug for medlemshenvendelser. Det kommer op at stå sammen med indførelse af IP-telefoni i Århus. De lokale kontorer i Holstebro, Herning, Viborg og Silkeborg bliver senere tilbudt tilknytning til netværket. Vi opfordrer medlemmer, der kan, til at benytte mails ved henvendelse. Husk gerne medlemsnummer og et evt. sagsnummer. Vores sagsbehandlere har alle egen sagsbehandler-mail adresse. Det sikrer let adgang til kontakt til den enkelte sagsbehandler også når denne kun er til stede på deltid. Har du ikke en sag, så benyt en af disse muligheder ved medlemshenvendelser: Aalborgkontoret: Aarhuskontoret: Regionkontoret i Skive: FREMSTØD OVERFOR BEBOERREPRÆSENTATIONER Som et særskilt initiativ vil vi i denne måned henvende os til beboerrepræsentationer og en del lejere, der bor i ejendomme, hvor der potentielt kunne være en beboerrepræsentation i Århus og omegn. De vil blive indbudt til et arrangement i Århus tirsdag den 19. februar, hvor nogle af de mest centrale forhold omkring beboerrepræsentationer vil komme på banen. Ved samme møde vil det seneste nye i varmesagen fra Århus blive taget op. Hvor ender lejernes varmepenge, hvis byrådspolitikerne pålægger varmeværket at betale beløb i millionklassen retur til udlejerne? Et spørgsmål, der helt alene nok burde kunne trække fulde huse. Har du som medlem spørgsmål og forslag til, hvordan vi skal styrke og udvikle arbejdet lokalt i Århus eller i Region Midt i almindelighed så skriv til Alle indlæg indenfor de nærmeste måneder vil blive besvaret. Jørgen D. Jensen Næstformand for Lejernes LO 4 V I LEJERE

5 NYKØBING MORS: Sådan, Danish Crown DANISH CROWN, som kom så grueligt galt af sted, da det skulle finde boliger til polske slagteriarbejdere i Viborg, har lært et og andet efter den massive kritik fra bl.a. Lejernes LO (Vi Lejere nr. 4/2007). Da slagteriet i Nykøbing Mors i sidste måned modtog 40 polakker tog man alle forholdsregler og kontaktede kun de lokale udlejere i byen og på øen, som man kunne sige god for. Tillidsmand Asbjørn Mikkelsen sagde til Morsø Folkeblad: Vi er gået uden om Låsby Svendsens huse og boligselskabet Chr. d. IV. Dem mener vi ikke, vi kan være bekendt at anbefale. Sådan! HORSENS: kr. tilbage LEJERNES LO I HORSENS opgjorde i november, at den i løbet af året havde skaffet medlemmer i knibe kr. tilbage i fraflytningssager og mere end kr. tilbage i for meget betalt husleje. Afdelingen opfordrer medlemmer, der mener de betaler for meget i husleje, til at komme ind på kontoret i Smedegade og medbringe deres lejekontrakt. Også ved fraflytning tilbyder Lejernes LO sin hjælp til medlemmerne. Og det koster ikke ekstra, siger formanden, James Arbøl. På billedet ses formanden, Ilse Christensen (tv), og kasserer Inger Bang Jørgensen. i de nye lokaler. VIBORG: Nye lokaler VIBORG LEJERFORENING er inde i en god gænge med medlemsfremgang og nye lokaler med bedre adgangsforhold. Fra 2. sal i Gothersgade 43 (hos fagforeningen 3 F) flyttede lejerforeningen ned i stueetagen i Gothersgade 41. Det er samme ejendom, blot går man nu gennem porten og over gården til venstre. Foreningen blev oprettet tilbage i 1940 erne og har i dag omkring 300 medlemmer. HERNING: 300 nye medlemmer ved lørdagsmøde EN LØRDAG I OKTOBER var der indbudt til møde for lejerne i en af de største private udlejningsejendomme i Midtjylland, nemlig Holmparken i Herning. Det er ikke længe siden at den aldrende boligudlejer bygmester AJ Dideriksen solgte ejendommen til Essex Park Herning ApS. Resultatet af mødet var oprettelsen af en beboerrepræsentation og dermed 300 nye medlemmer af Lejernes LO. Winnie Poulsen, der er sagsbehandler i afdelingen i Herning, kunne viderebringe det glade budskab. HOVEDSTADEN: Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme FRA FLERE BEBOERREPRÆSENTANTER i ejendomme med Dan-Ejendomme som administrator har der været ønske om at komme i dialog med andre beboerrepræsentanter med samme administrator. Altså, har man haft samme oplevelser med sin administrator?, har man fundet løsninger i det daglige beboerarbejde?, har man fundet veje til et godt samarbejde med administrator? og hvis man ikke har det, hvad har man så gjort? 50 BEBOERREPRÆSENTANTER På denne baggrund indkaldte Lejernes LO i Hovedstaden i august 2007 til det første netværksmøde, hvor mere end 50 beboerrepræsentanter deltog. På mødet blev det især diskuteret hvilke problemer, man som beboerrepræsentation oplever i samarbejdet med Dan-Ejendomme for eksempel problemer med viceværter. Der blev opstillet en række fælles ønsker og krav til Dan-Ejendomme. Disse ønsker og krav tog LLOH s medarbejdere med til et møde med Dan-Ejendomme. På netværkets andet møde kunne man så efterfølgende gennemgå Dan-Ejendommes tilbagemeldinger og løfter om forbedringer. Netværket får i løbet af februar 2008 et elektronisk mødested i form af et ekstranet under LLOH s hjemmeside, hvor beboerrepræsentanterne blandt andet kan udveksle erfaringer via debatfora. Dan-Ejendomme-netværket er et pilotprojekt og det er LLOH s hensigt, at der også ved andre større udlejere/administratorer skal oprettes netværk. Lejernes LO i Hovedstaden har medlemmer. Heraf er ca enkeltmedlemmer og resten - ca er medlemmer via en fælles tilknytning gennem beboerrepræsentation eller bestyrelse 642 i alt. Af disse 642 ejendomme er 51 administreret af Dan-Ejendomme, en af Danmarks største ejendomsadministratorer. VI LEJERE 5

6 BOLIGPOLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO For dyrt, for dyrt, for dyrt for dyrt Ikke bare nybyggede lejeboliger, men også moderniserede lejeboliger er alt for dyre for almindelige indkomster. Det viser en ny, opsigtsvækkende undersøgelse. DET HAR VAKT OPSIGT, at en ny undersøgelse viser, at almindelige indkomster ikke kan betale lejeniveauet i nybyggede lejeboliger. De færreste er dog klar over, at præcis samme faktum gælder for tusindvis af privatejede udlejningslejligheder. Det er nu dokumenteret, at almindelige indkomster heller ikke har råd til at bo i de lejligheder, der moderniseres ved genudlejning, eller de øvrige lejligheder i storhuse, som har en leje fastsat ud fra det lejedes værdi eller en egentlig frimarkedsleje. en toværelses lejlighed på 80 kvm. koster ca kr. pr. måned eller 1100 kr. pr. kvm. FLERE FLYTTER OFTERE Det betyder, at flere og flere lejere siksakker sig rundt på lejeboligmarkedet, indtil de kan finde en lejlighed, der giver et anstændigt rådighedsbeløb efter at huslejen er betalt. Således er fraflytningshyppigheden i den private udlejningssektor steget fra, at knapt hver femte lejer for 15 år siden flyttede hvert år til at nu hver fjerde gør det. Dette på trods af, at boligstandarden er blevet afgørende forbedret. INDKOMSTEN EFTER SKAT De grundlæggende beregninger er lavet af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse. CASA har efter bestilling fra Boligselskabet Domea opdateret Forbrugerstyrelsens beregninger over et standardbudget for forskellige familietyper. Dernæst har CASA undersøgt indkomsterne efter skat for 48 forskellige kombinationer af erhverv og familiesammensætning, herunder specielt de erhvervstyper, som har været oppe i boligdebatten, nemlig almindelige job som sygeplejerske, pædagog, sosu - assistent, politibetjent, buschauffør, eller skolelærer. Som familietyper er valgt både på enlig og på par. Herefter har CASA ved hjælp af Domeas beregninger kortlagt prisen for alment nybyggeri i god og solid kvalitet. Det koster kr. pr kvm. at bygge nyt, prisen er incl. grundkøb. Boligerne skal derefter udlejes, så Enlige uden børn har ikke råd. Med børn går det slet ikke - heller ikke som par. (Modelfoto: Mathias Frøslev Holm.) 6 V I LEJERE

7 Enlig Enlig med 2 børn - børnehave og fritidshjem Par med 2 børn - børnehave og fritidshjem Par med 2 børn - børnehave og fritidshjem lejlighedstype 2 værelser 3 værelser 3 værelser 3 værelser lejlighedsstørrelse 80 kvm 80 kvm 95 kvm 95 kvm Husleje årligt pr. kvm 1100 kr kr kr kr. familietype Pædagog Sygeplejerske Sosu-assist./ Lærer/ Chauffør Sosu-assist. KRONER PR. MÅNED Indtægter: Løn ekskl. pension Børnetilskud Børnebidrag Børnefamilieydelse Indtægter i alt Udgifter: Skat og AM-bidrag Fagforening A-kasse Forsikring - husstand Forsikring - bil Daginstitution - netto Forbrug - almindelig El, varme, vand Udgifter i alt Rest til bolig Boligsikring Reel rest til bolig Underskud pr. mdr HUSSTANDENES FORBRUG PR. MÅNED, Enlig uden børn Enlig med 2 børn (børnehave, fritidshjem) Par med 2 børn (børnehave, fritidshjem) Mad - og drikkevarer Beklædning Sundhed og hygiejne Leg, ferie og fritid Transport* Dagligvarer Varige forbrugsgoder I alt til forbrug pr. måned * Parhusstande har bil, enlig har ikke bil Kilde: Finn Kenneth Hansen: Hvad koster det at leve? Standardbudget for familier. CASA. Marts 2002; Domea, 2007 om året. En treværelses på 95 kvm. koster ca kr. pr. mdr. KUN ET PAR UDEN BØRN HAR RÅD Herefter har Boligselskabernes Landsforening forbedret beregningerne ved at indregne virkningen af individuel boligstøtte, dvs. boligsikring. Beregningerne viser, at blandt de ovennævnte erhvervstyper har enlige uden børn ikke råd til en toværelses lejlighed. Heller ikke enlige med et børnehavebarn vil have råd FAKTA OM FORBRUGSBUDGETTET Forbrugerstyrelsens standardbudget findes i forskellige udgaver, men her er valgt det såkaldte langtidsbudget, som også indeholder opsparing til genanskaffelse af forskellige ting, fx tøj, husholdningsmaskiner og evt. bil. Langtidsbudgettet er valgt fordi oplysningerne skal bruges til at vurdere husstandenes økonomi på længere sigt og om de har råd til at bo i forskellige typer boliger. Der er set bort fra boligudgifter. Det vil sige udgifter til bo ligen (husleje/renteudgifter) samt udgifter til varme, el, gas, forsikringer og vedligeholdelse af boligen. Derudover indeholder budgettet ikke udgifter til: ejendomsskatter, lån, forsikringer, afdrag og renter, fagforening, a-kas se, opsparing til pension o.l. samt tobak. hertil, mens par uden børn godt vil have råd til en toværelses lejlighed. Skulle de få børn og have behov for en nybygget treværelses lejlighed, er der ikke råd til denne. ALMENE BOLIGER ER SIMPELTHEN FOR DYRE Til venstre ses beregningen for tre udvalgte familietyper. Bemærk at parfamilier har bil. Beregningerne kan forklare, hvorfor nybyggeriet af almene boliger er gået i stå. Det bliver simpelt hen for dyrt. Boligselskaberne kræver derfor mere offentlig støtte til opførelse af nye almene boliger. Ellers svigtes almindelige indkomster...men ENDNU VÆRRE I DEN PRIVATE SEKTOR For Lejerens LO er det også vigtigt at pege på, at den private udlejningssektor har samme problem - endda i endnu større omfang. Her moderniseres lejlighederne i stort antal ved genudlejning. Pensionskasserne (ja selv sygeplejerskernes pensionskasse) har valgt at gå forrest i denne politik. Lejen efter modernisering fastsættes til det lejedes værdi, og det ligger her meget nær det samme niveau som i nybyggeriet, nemlig i København og på Frederiksberg på ca kr. til 1050 kr. pr kvm. årligt. I privat nybyggeri ligger lejen typisk endnu højere. Her kan lejeniveauet godt ligge på 1200 kr. pr. kvm. Konklusionen er herefter, at almindelige indkomster heller ikke har råd til hverken moderniserede privatejede udlejningsboliger eller nybygget privat udlejningsbyggeri. VI LEJERE 7

8 INTERNATIONALT ////// AF JØRGEN D. JENSEN Inspiration fra Berlin HVERT 3. ÅR MØDES lejerfolk fra hele verden til kongres i den internationale lejerbevægelse, IUT (The International Union of Tenants, www. iut.nu ) Hele verden, ja men altid flest fra Europa hvor lejerne er bedst organiseret. Den seneste kongres holdtes i september i Berlin, hvor Lejernes LO s næstformand, Jørgen D. Jensen, og økonom Jesper Larsen deltog for Danmark. Set med danske øjne får vi inspiration med hjem til at styrke arbejdet. Dernæst selvfølgelig også viden om, hvor galt det står til i de dele af verden, hvor lejerne helt savner rettigheder. I Berlin fortalte delegerede fra Australien hvordan lejere i deres ellers på mange måder vestligt orienterede verdensdel ganske savner rettigheder. Australsk lejelovgivning er nemlig i et og alt indrettet ud fra den tanke, at lejemål er noget midlertidigt, som man bor i på vej til at blive ejer. Derfor savner lejerne i Australien f.eks. beskyttelse mod opsigelse. WIEN SOM DET GODE EKSEMPEL Omvendt møder man stadig succeshistorier, der kan overraske. En af de indbudte eksperter, der fremlagde betragtninger for kongressen, var Dr. Wolfgang Förster, en international anerkendt ekspert indenfor offentligt støttet boligbyggeri, der er ansat af byen Wien. Når man hører om Wiens boligbyggeri fra Wolfgang Förster, bør ørerne blive røde på folk herhjemme, der har vanskeligheder med Sommeridyl og lejerbeskyttelse i Berlin. Lejlighederne er bygget på præcis det sted, hvor Hitlers Rigskancelli lå. at sikre tilstrækkeligt prisbillige boliger i f.eks. København. I Wien bygges der i øjeblikket offentligt støttede boliger årligt. Flest lejeboliger men også ejerboliger, der kan købes på særlige vilkår. Det svarer til 80 % af al boligbyggeri i byen og der afsættes over 4 mia. kroner årligt til at støtte dette byggeri. For byens økonomi og befolkning betyder det, at der er let adgang til gode og prisbillige boliger, således at boligsektoren ikke bliver en flaskehals for udvikling. IKKE FOR MARKEDSKRÆFTERNE En anden særlig interessant gæst på kongressen var Dr. Klaus Töpfer en tidligere borgerlig tysk miljøminister under Kohl-regeringen, der efterfølgende var direktør for FN s Center for Human Settlements i Nairobi. Han pegende på, at omtrent 50 % af verdens befolkning nu lever i urbane storbyområder og at langt de fleste bor i Nairobies frem for Berlins. For ham sås behovet for at løse verdens miljø-, by- og boligproblemer som snævert sammenknyttede. En klar tilkendegivelse af, at beslutningerne omkring boligpolitik, byplanlægning, trafikpolitik mv. er alt for alvorlige forhold at overlade til markedskræfter uden politiske rammer og initiativer. IUT kongressen bød også på gæster fra bl.a. Rusland, Japan og Nordamerika. I Rusland længes man efter tider, hvor det igen bliver in og moderne at turde organisere sig. I USA er man oftere på gaden end i kontakt med de parlamentariske institutioner, når man forsvarer lejersagen. MEDLEMSSTIGNING I HOLLAND Ser vi på, hvordan den danske lejerbevægelse kan styrkes, er der inspiration at hente fra traditionelt stærke lejerbevægelser i Sverige og Tyskland. Men måske kan Holland vise sig at være særligt interessant, da man her har opnået en meget kraftig vækst i medlemstallet efter politiske angreb på det, der svarer til vores egen almene boligsektor. Lejerne i Holland har kort og godt set og forstået behovet for, at lejerne også i den almene sektor er nødt til at organiserer sig som lejere for at stå op imod politiske ideer, der ikke tager hensyn til lejernes interesser. INTERNATIONALT ////// AF HELENE TOXVÆRD, FORMAND FOR LLO I HOVEDSTADEN. NMEDLEM AF IUT S EU-GRUPPE LLO NU OGSÅ I BRUXELLES SELVOM BOLIGPOLITIK (eller housing som det mere bredt betegnes i EU) i henhold til nærhedsprincippet ikke er et anliggende for EU, men noget der bestemmes nationalt, har vi igennem de seneste år kunnet se en række områder, hvor vedtagelse af fælles politikker får betydning for de enkelte nationale medlemslandes boligpolitik - og dermed også for lejerne. Der findes på europæisk plan rigtig mange forskellige nationale ordninger - forskellige måder vi har valgt at indrette os på, når det gælder udformningen af boligpolitikken og sikring af borgernes ret til ordentlige boligforhold. Det gælder f.eks. i forhold til diskussioner om privatisering af offentligt ejede boliger, noget vi ikke har i Danmark, men hvor f.eks. vores svenske naboer er meget nervøse for udviklingen, da deres almene boliger typisk er kommunalt ejede. Det er naturligt, at vi hver især i de enkelte medlemslande og i de nationale lejerforeninger følger med i udviklingen i EU, men det er et omfattende arbejde og det kan være svært at følge med i det hele, når man sidder langt væk og hver for sig i medlemslandene. LLO har derfor i vores internationale samarbejdsorganisation, IUT (International Union of Tenants ) aktivt støttet et forslag om at gøre noget mere ved EU-spørgsmålene med henblik på at sikre, at vores synspunkter kommer med i de politiske sonderinger og drøftelser på et så tidligt tidspunkt som muligt. LLO har derfor støttet oprettelsen af et egentligt kontor i Bruxelles. Kontoret er lille, men ligger centralt i Bruxelles og finansieres primært af den svenske og tyske lejerbevægelse med enkelte mindre bidrag fra øvrige europæiske medlemsorganisationer, bl.a. LLO. Kontoret vil til daglig være bemandet med Barbara Steenbergen, en EU-kompetent medarbejder fra den tyske lejerorganisation, Deutscher Mieterbund. Det er første gang, at de europæiske lejere får en direkte stemme i Bruxelles og vi glæder os til sammen med Barbara at styrke lejernes indflydelse i EU. 8 V I LEJERE

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009. Betænkning. over

2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009. Betænkning. over 2008/1 BTL 92 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven 2009/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 26. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere