Esbjerg Veteranløb løbsnummer 46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Veteranløb 2009 - løbsnummer 46"

Transkript

1 Nr. 252, 32. årg. juni 2009 Esbjerg Veteranløb løbsnummer 46

2 INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Bestyrelsesmedlem: Løbsudvalg Klubmester: Klublokale Løbsudvalg Webmaster: Hjemmeside Løbsudvalg Bladudvalg Sekretær: Sekretatiat Bestyrelsesmedlem: Løbsudvalg Ad hoc udvalg Carlo Simonsen Strandpromenaden Esbjerg V Jørgen Lind Edelsvej Esbjerg Harald Mortensen J.M. Terkelsensenvej Tjæreborg Svenn Olav Philbert Nørrevænget Esbjerg V Kurt Sihm Åtoften Esbjerg V / Erik Knudsen Skyttevænget Esbjerg V / Henrik Vallø Kirkegade Esbjerg VMK NYT: Officielt organ for Vestjysk Motorveteran Klub - udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Indlæg kan sendes til VMK's redaktør. Medlemmer, annoncører og div. samarbejdspartnere er velkomne til at levere stof til bladet. Deadline er den 1. de pågældende måneder. INDHOLDSFORTEGNELSE: Klummen, af formanden side 3 MhS Nyhedsbreve nr. 2 og 3 side 4 Esbjerg Veteranløb 2009 side 6 Klubmøde side 9 Willys side 10 Jubilar side 12 Esbjerg Veteranløb beretning fra deltagere side 14 Berømte køretøjer / biler side 16 Veteran motorcykelløb, Skagen i 2009 side 19 National køredag 5. juni 2009 side 21 VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER: 170 Kurt Skov Christensen, Vestre Lufthavnsvej 20, 6705 Esbjerg Ø 183 Stephen Smer, Jørgen Pedersens Vej 16, 2th.,6700 Esbjerg. 203 Hardy Fuzzy Fønns, Tarp By Vej 14A, 6715 Esbjerg N. 210 Allan Dybkjær, Ribeåvej 9, 7400 Herning. 211 Brian Jørgensen, Ørnelundvej 4, 6740 Bramming. 213 Jan Bergholt Madsen, Frøstrupvej 290, Søndersig, 6800 Varde. 222 Egon Mosgaard, Morbærlunden 54, 6705 Esbjerg Ø. 223 Esper Halkjær, Mejlbyvej 28, Stadil, 6980 Tim. 240 Tommy Friis Pedersen, Diget 16, 6862 Tistrup 243 Torben Storgaard, Lønstrupvej 3, 8250 Egå. 248 Keld Møller, Troensevej 71, 5700 Svendborg. 252 Peter Storkholm, Jakob Sørensensvej 17, 6710 Esbjerg. 274 Rene Kusk Simonsen, Voerfærgevej 91, 8950 Ørum. Suppleant: Redaktør Bibliotek: (ikke i bestyrelsen) Harry Ørsted Golfvej Esbjerg N Finn Stepping Debelvej Outrup KLUBBENS NAVN: VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB, FORKORTET VMK. KLUBBENS ADRESSE: FORMANDENS ADRESSE VMK's HJEMMESIDE: FORMÅL: At fremme interessen for veterankøretøjer af tekniskhistorisk interesse. ORGANISATION: VMK er tilsluttet Motor-historisk Samråd, som er en hovedorganisation for tilsluttede foreninger, og bl.a. på disses vegne forhandler med diverse myndigheder. KLUBMØDER: Afholdes første torsdag, hver måned, kl undtagen i juli! Såfremt intet andet er meddelt afholdes møderne i: Gjesing Fritidscenter, Gjesinglund Alle 2, 6715 Esbjerg N. AKTIVITETSKALENDER FOR 2009: Juli August September Oktober HUSK AT: Intet møde i VMK. Bornholm rundt. Klubtur ud i det blå m. Jørgen Lind, kl Inden turen afholdes ekstraordinær generalforsamling. Munkebjerg Hill-climb løb. Husk hver tirsdag aften i juni, juli og august: Træf på engen i Ribe. Klubtur med Svenn O. Philbert. Historisk Dyrskue/veterantræf på Karensminde. Picnic-tur, mere herom senere. Klubmøde: Castrols produkter demonstreres. Filmaften: Motor-teknik/historie. Fredericia Bilmesse og Brugtmarked - Meddele adresseændring til Jørgen Lind, Edelsvej 30, 6700 Esbjerg, tlf , mail: Forsidebilledet: Bilen er en MG VA 1½ liters saloon fra 1937, tilhørende Mathilde Nielsen-Boe, Spøttrup Næste VMK NYT: Udkommer i uge 34, deadline VMK NYT 32. årg. Side - 2 -

3 Klummen KLUMMEN af formanden VMK har i dag 2 æresmedlemmer: Eigil Ingmann og Erna Ørum. To afdøde medlemmer Gerhard Schmidt og Peter Lyngholm var også æresmedlemmer. I dag er der således kun 2 æresmedlemmer, så man kan ikke sige, at VMK strør om sig med æresmedlemmer, men nu har medlemmer i klubben gjort opmærksom på 2 nye kandidater, som fortjener at blive æresmedlemmer. Derfor har bestyrelsen énstemmigt besluttet at udnævne medlem nr. 126 Roland Munch og medlem nr. 199 Harry Ørsted til æresmedlemmer. Begrundelsen for dette er: Bestyrelsen ønsker de to herrer tillykke med udnævnelsen. På bestyrelsens vegne Carlo Simonsen, fmd. Roland Munch: Har stort set været med fra VMK's start i 1977, også da klubben løb ind i en temmelig turbulent periode i slutningen af 70erne og begyndelsen af 80erne, hvor Roland fik skuden på ret kurs igen og siden blev til, hvad klubben er i dag. Roland har været meget aktiv i bestyrelsen, bl.a. som formand, og som senior har han været - og er stadig - en trofast dirigent og revisor. Harry Ørsted: Blev medlem i 1998 og samme år blev han medlem af bestyrelsen, hvor han var sekretær, med i løbsledelsen og i redaktionsudvalget, blev redaktør af VMK NYT inden han i 2000 blev formand for VMK. Jeg har en stor fornemmelse af, at han også har været ophavsmand til vort pæne VMK NYT. MOR S BIKE S v/ Anne Grethe Corvinus Gl. Landevej 16, Lindved, 7100 Vejle. Tlf , Fax For at følge med udviklingen er vi begyndt at importere italienske motorcykler såsom Ducati, og Laverda. Men det er og vil altid være de klassiske, engelske motorcykler eks. Triumph, BSA, Norton, Velocette, Vincent, Ariel, Royal Enfield som udgør størstedelen af vort program. Vi skaffer alt i reservedele. Vi udfører alle former for reparation, renovering og servicering af engelske/italienske motorcykler, Vi gir dig den tid og service du har behov for! VMK NYT 32. årg. Side - 3 -

4 MhS Nyhedsbrevene nr. 2 og 3, april 2009 Nr. 2, april 2009: Registreringsafgift veterankøretøjer. MhS har fulgt debatten om tillæg i forbindelse med fastsættelse af registreringsafgiften for veterankøretøjer som følge af brændstofforbrug og airbags. Det har ført til en henvendelse til Skatteministeren og et svar fra Skat. Henvendelse og svar er gengivet her i nyhedsbrevet. I henvendelsen til Skatteministeren af 17. februar 2009 påpeges det, at veterankøretøjer kun anvendes i meget begrænset omfang, hviket er dokumenteret. Dertil kommer, at veterankøretøjer kun uhyre sjældent er involveret i trafikuheld. Det er derfor med tilfredshed, at MhS har noteret sig, at manglende airbags ikke har betydning for fastsættelsen af registreringsafgift for veterankøretøjer (køretøjer mere end 35 år gamle). Såvidt MhS kan se, er der ikke ændret i bestemmelsen om forhøjelse af registreringsafgiften som følge af brændstoføkonomi, så i givet fald må der være tale om en ændring i administrativ praksis, når det nu påpeges, at bestemmelsen nu også anvendes overfor veterankøretøjer. MhS vil på medlemmernes vegne gerne have oplyst: 1. Hvorledes er den administrative praksis for så vidt angår den nævnte lovs 4, stk. 3 i relation til veterankøretøjer? 2. Er praksis inden for de seneste år blevet ændret og 3. Såfremt det viser sig at veterankøretøjer belastes af bestemmelsen ved fastsættelse af registreringsafgift, mener du da at dette er rimeligt under hensyntagen til den ringe brug af disse køretøjer sammenholdt med deres kulturhistoriske værdi? Med venlig hilsen Mads Thyregod, formand for Motorhistorisk Samråd. I svar fra Skat på Skatteministerens vegne af 23. februar 2009 anføres det, at det konkret drejer sig om fortolkning af registrerignsafgiftslovens 4, stk. 3, vedrørende tillæg for brændstofforbrug for veterankøretøjer. Efter bestemmelsen skal der ske en forhøjelse af afgiften med kr. for benzindrevne personbiler for hver kilometer, personbilen kører mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler sker forhøjelsen af afgiften i forhold til 18 km pr. liter brændstof. Efter lovens 10, stk. 4, er den afgiftspligtige værdi for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, og som fremtræder som ved første registrering, køretøjets brugsværdi. I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 230 af 22. marts 2006 er det i 14 bestemt, at køretøjets brugsværdi fastsættes til 40 pct. af nyprisen. Skat har fortolket lovbestemmelserne på den måde, at der ikke kan ske nogen forhøjelse af et veterankøretøjs afgiftspligtige værdi, idet denne som nævnt er fastlagt til 40 pct. af nyprisen, hvilket bl. a. indebærer, at der ikke foretages noget tillæg til den afgiftspligtige værdi eksempelvis for manglende sikkerhedspuder efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 7, jf. stk. 5. Tillæg eller fradrag i afgiften, som f. eks. brændstoftillæg og fradrag, konflikter derimod ikke med definitionen vedrørende veterankøretøjers afgiftspligtige værdi, og det er derfor Skats opfattelse at sådanne tillæg og fradrag skal foretages på samme måde som for andre brugte biler. Med venlig hilsen Mogens Andreasen, chefkonsulent. Nr. 2, april 2009: Intelligente Transport Systemer. Som bekendt, har man gennem længere tid arbejdet med et direktiv angående fremtidige intelligente transportsystemer i EU Parlamentets Transport Kommission. Målet har været at få gennemslagskraft med holdningen at fremtidens transportsystemer ikke må forhindre fortidens køretøjer i at kunne benytte det offentlige vejnet. Nationalistisk set har det været ganske positivt, at det danske medlem af Europa Parlamentet Anne E. Jensen, som en af de første kunne se perspektivet i den kulturarv vi for egne midler omhyggeligt har bevaret for eftertiden og hæger om. Anne E. Jensen fremsatte et forslag til et lovtillæg, hvor de historiske køretøjer blev undtaget fra reglen om fremtidens tranport systemer. Til FIVA's og Motorhistorisk Samråds store tilfredshed blev vor bekymring hørt, og den 31. marts vedtog Transport Kommiteen tillægget til direktivet, så vi på EU niveau ikke i fremtiden forhindres i at bevæge os på offentlig vej med den begrundelse, at man ikke kan montere nye systemer på vore køretøjer. På vegne af Motorhistorisk Samråd Lars Genild. Nr. 3, april 2009: Den nationale køredag for historiske motorkøretøjer De sidste par år har de motorhistoriske klubber med stort held afholdt en national køredag. I år gentages succesen, og vi vil opfordre alle klubberne i MhS til at arrangere en køretur eller et træf Grundlovsdag, den 5. juni. Lisa Mikkelsen. Nr. 3, april 2009: De gamle biler (Nyhedsbrev nr på MhS' hjemmeside) I Nyhedsbrev nr. 4, november 2008 kommenterede jeg en række udsagn, direktør Arne Willerslev-Legrand, direktør i synsvirksomhedenapplus+ var fremkommet med offentligt om den ældre bilpark. Arne Willerslev-Legrand har i en mail af 24. april 2009 anført, at hans synspunkter ikke var møntet på veterankøretøjerne, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at der herefter er enighed om, at veterankøretøjerne ikke udgør et problem. Mads Thyregod. Bemærk: Ugebrevene er i forkortet form den fulde ordlyd kan ses på: www. Motorhistorisk.dk VMK NYT 32. årg. Side - 4 -

5 Støt vores annoncører de støtter os VMK NYT 32. årg. Side - 5 -

6 Esbjerg veteranløb 2009 Så oprandt den 2. maj endeligt - og efter at løbets arrangører spændt havde fulgt vejrudsigterne i dagene op til løbet - kunne alle vågne op til en dejlig solbeskinnet sommerdag. Løbsdeltagerne samledes på Torvet i Esbjerg i god tid inden kl , hvor de første køretøjer blev sendt ud på ruten efter en præsentation af Henrik Vallø. Inden da havde en stor tilskurerskare beundret de mange flotte køretøjer, mens Post 1: Hvad er det for en fisk? deltagerne fik morgenkaffe i Danske Bank, hvor de også fik udleveret løbsmateriale. Løbet strakte sig over 120 km med 6 poster undervejs, hvor man skulle: Gætte navnene på 5 forskellige slags fisk, gætte mærket på en bestemt bil, fylde en pose med 2000 g sand, oplyse hvad lufttrykket var i højre bilforhjul eller motorcyklens forhjul, køre nøjagtigt 21 m, gætte hvilket bilmærke 10 forskellige baglygter tilhørte? Gennem den vestjydske natur til næste post. Post 2: Ja hvad er det nu for et mærke? Post 3: Præcisionsvejning. VMK NYT 32. årg. Side - 6 -

7 Esbjerg veteranløb 2009 I løbet deltog 98 køretøjer, heraf 80 personbiler, 2 lastbiler, 15 motorcykler og 1 kabinescooter. Der var i løbet indlagt en pause på Hotel Outrup, hvor der blev serveret en wienersnitzel på 300 g., inden det gik videre til Hotel Arnbjerg i Varde, hvor man nød kaffen i forbindelse med præmieoverrækkelse og officiel afslutning på årets veteranløb - det elvte. Mod næste mål. Herover afslutter en tilfreds formand årets veteranløb, og til højre ses vinderen af løbet John Pedersen, Varde. Post 4: Dæktrykmåling. Et par faste deltagere ved Esbjerg Veteranløbene: Solveig og Bent Esbensen er her klar til at køre hjem til Aabenraa efter årets løb. De kørte i en flot 6 cylindret Wolseley Hornet Special fra Post 5: Præcisionsnavigering. Guld, sølv og bronze gik til: John Pedersen, Varde guld. Svend Jørgen Lauridsen, Agerbæk sølv. Arnfred Nielsen, Ribe bronze. Løbet arrangeredes i samarbejde med DVK. Formanden havde med stor ihærdighed fået samlet præmier fra følgende sponsorer: Danske Bank, Dansk Autohjælp, Triumph Esbjerg, Claus Borup Autoværksted Esbjerg, Esbjerg City, Klassisk BIL & MC, Villy Andersen Alslev, Au2parts Esbjerg, City Auto Esbjerg, Hotel Arnbjerg Varde, Krone Trailer Aabenraa, Comtex Esbjerg, Lumaprint Esbjerg, BilXperten Esbjerg, Carstens MC Varde, Havnens Fiskehus Esbjerg, Mors Bikes Lindved, Harald Nyborg Esbjerg, Hotel Outrup Outrup. Post 6:Baglygte kendskab. En stor tak til jer alle for hjælpen! KS/HØ/maj 09 VMK NYT 32. årg. Side - 7 -

8 Støt vores annoncører de støtter os Stormgade Esbjerg - tlf VMK NYT 32. årg. Side - 8 -

9 Esbjerg veteranløb 2009 Klubmødet den Har du hørt: - at vinderen af løbet kun fik 10 klip i alt på 6 poster! = 1,66 klip pr. post. - at den lavest placerede derimod havde mistet 82 klip undervejs! - at eneste uheld på turen kun var en punktering og det var ikke højre forhjul. - at kromutter i Outrup reddede sig sin datters favoritbil til konfirmationskørslen. - at det ikke var snedigt at påstå, at en Borgward er en Ford - efter middagstid. - at arrangørerne havde fået ugens fine vejr forlænget til også at omfatte lørdag. - at fiskene ikke var klipfisk kun 3 deltagere fik klip på post 1. - at største afvigelse fra det påståede til det målte dæktryk var hele 57%! - at kun ca. 5% havde det forventede dæktryk i højre forhjul/mc forhjul. - at kun ganske få kunne genkende en Ford V8 fra 1946 uden klip. - at endnu færre genkendte en almindelig Borgward 1500 fra 1950 til at opfattelsen af 2000 gram sand svinger fra 900 til 5000 gram! - at de mindste afvigelser fra 2000 gram sand var kun minus 50 og plus 7 gram! - at opfattelsen af at køre 21 meter svinger fra 12 til 29 meter! - at ca. 12% genkendte alle 10 baglygter fra tidstypiske 'er biler. JL/maj 2009 Klubmødet den Efter formandens velkomst til deltagerne og herunder de nye medlemmer Allan Dybkjær, Henning og Brian Jørgensen, Jan Bergholm og Egon Moesgård. orienterede han om: - De mange positive tilbagemeldinger der var kommet fra tilfredse deltagere i Esbjerg Veteranløb 2009, så det er skønt at deltagerne værdsætter det store arbejde, der var lagt i at tilrettelægge løbet. - Esbjerg Museum der gerne vil lave en udstilling om danske veteranknallerter. Der skal bruges knallerter. Hvis nogen i klubben vil hjælpe med at få dette arrangement op at stå, skal man henvende sig til formanden. Udstillingen skal løbe fra den 13. juni 2009 og til den 17. januar Der forberedes en knallertdag i Esehaven en lørdag i august, hvor man kan komme og få gode råd af eksperter fra VMK. Formanden efterlyste eksperter. - Den nationale køredag der også i år arrangeres sammen med Tønder Veteran Klub. VMK's deltagere starter fra P-pladsen ved EFI-hallerne på Sportsvej, og der er afgang kl Efter i små grupper at have gennemkørt en forudlagt rute gennem Sydvestjylland, mødes vi med Tønder Veteran Klub's deltagere ved Kammerslusen. Arrangementet slutter ud på eftermiddagen efter nogle timers hyggeligt samvær ved Slusen. Under resten af klubmødet hyggede man sig ved bordene, og der blev udvekslet mange erfaringer om veterankøretøjer og andet. HØ/ Vil du gerne træffe andre veteraner? Så skulle du overveje et medlemskab i Vestjysk Motorveteran Klub! Af de 98 deltagere i Esbjerg Veteranløb 2009 var: - 58 medlem af Vestjysk Motorveteran Klub - VMK - 27 medlem af Dansk Veteranbil Klub - DVK - 13 hverken medlem af VMK eller DVK. Alle deltagere har fået tilsendt VMK-NYT. Vi vil selvfølgelig også gerne opfordre disse deltagere til at blive medlem af VMK. Klik ind på hjemmesiden vmklub.dk Tilmeld dig VMK udfyld formularen så kører det! Vi hygger os med meget andet end veteranløbet, og det koster kun 250,- om året +75,- indmeldesgebyr. VMK NYT 32. årg. Side - 9 -

10 Willys Willys navnet, anvendt af det amerikanske automobilfirma Willys-Overland Company, blev mest kendt for produktionen af militære og civile jeep's i det tyvende århundrede. Historien om firmaet starter i 1908, hvor John North Willys købte et firma Overland Automotive Division, og i 1912 omdøbte det til Willys-Overland Motor Company. Fra 1912 til 1918 var Willys den næststørste bilproducent i USA, kun Ford Motor Company var større. I 1913 erhvervede Willys licens til at kunne producere biler med motorer med glideventiler efter Charles Knight's opfindelse, såfremt bilerne var forsynet med en plade med påskriften Willys-Knight. Willys Six 97, 4 dørs sedan, årgang oprindelig en Whippet model. Willys 77, 4 dørs sedan, årgang 1936 Reklame for en Willys-Knight bil i1920 John Willys erhvervede i disse år en række andre firmaer, heriblandt F.B. Stearns Company, Electric Auto-Lite Company, Russel Motor Car Company i Toronto, Duesenberg Motors Company. Willys firmaet havde i nogle år haft en rivende udvikling, men i 1920 tvang tilbagegangen i konjunkturafmatningen firmaet i knæ. Til at reorganisere firmaet blev Walter P. Chrysler ansat, og han startede med at rydde op i model- og mærkeroderiet ved at fjerne modeller fra programmet bl.a. Willys Six. Walter Chrysler startede sammen med sine ingeniører på at udvikle en ny bil Chrysler Six. Men for at skaffe penge til Willys Corporation's kreditorer var han efterfølgende nødt til at sælge ud af aktiverne eks. opkøbte fabrikker og ikke mindst prototypen til Chrysler Six til William C. Durant, der havde andre planer med projektet. Walter Chrysler fortsatte med sit eget projekt hos Maxwell- Chalmers, og i 1924 igangsatte han sin egen version af den seks cylindrede Chrysler. I 1925 blev Maxwell bil firmaet til Chrysler Corporation. I 1926 stoppede produktionen ved Overland og blev overflyttet til Whippet. Stearns-Knight blev likvideret i 1929, og Whippets produktion stoppede i 1931, men deres modeller blev overført til Willys, her stoppede produktionen af Willys-Knights i På dette tidspunkt, hvor en række af Willys mærker, modeller og afdelinger blev stoppet eller solgt fra, besluttede Willys at rydde op og rense tavlen for at starte med to nye modeller - en firecylindret Willys 77 og en seks cylindret Willys 99. Men nu var firmaet igen på vej til at gå konkurs, så kun Willys 77 blev sat i produktion. Jeep'en. I 1936 blev Willys-Overland Motor Company reorganiseret og fik navneforandring til Willys-Overland Motors. Da Krigsministeriet søgte firmaer, der kunne afgive hurtige bud og forslag til et letvægts køretøj baseret på en prototype designed af firmaet American Bantam, var Willys blandt disse firmaer. I 1938 blev Joseph Washington Frazer chef for Willys-Overland, og han forsøgte straks at få firmaet og produkterne ind på andre forretningsområder. Det skulle bl.a. være med letvægtskøretøjet, og så samtidigt afprøve Willys firecylindrede motor, så den kunne klare de strabadser, køretøjet ville blive udsat for. Produktionen af letvægtskøretøjet Willys MB, som blev bedre kendt under navnet Jeep'en, startede i 1941, og der blev det år produceret stk. Jeep's, og før afslutningen af den anden verdenskrig var der produceret stk.. VMK NYT 32. årg. Side

11 Willys Den oprindelige militærudgave af Jeep'en er populær blandt mange veteraner. Det lille lette køretøj er meget handy, hvilket måske er en af grundene til populariteten. Herover ses en Jeep som deltog i Esbjerg Veteranløn 2009 Efter krigen genoptog Willys ikke produktionen af almindelige personbiler, men koncentrerede sig i stedet for produktionen af Jeep's og køretøjer baseret på Jeep'en. Den første efterkrigsprodukt fra Willys var CJ-2A, en MB hvor al militært udstyr var fjernet. Willys CJ-2A var det første civile køretøj, der var udstyret med firehjulstræk, og det blev solgt til landmænd, jægere og mange andre der havde brug for et letvægtskøretøj, der kunne bruges i et ellers ufremkommeligt terræn. Willys Aero I 1952 kom Willys igen på markedet med en ny kompakt bil Willys Aero. I begyndelsen kun i en 2 dørs sedan model med en sekscylindret motor, til eksport også en firecylindret model. I 1953 kom der en firedørs sedan og en to dørs hardtop model. Aero modellerne fik navnene Lark, Wing, Falcon, Ace eller Eagle afhængig af produktionsår, motorstørrelse og udstyrsniveau. I 1953 købte Kaiser Motors Willy Overland og ændrede navnet til Willys Motor Company. Samme år flyttedes produktionen af Kaisers biler til Willys fabrikker. Efter at den sidste Willys bil var produceret i 1955, sendte Willys værktøjerne til Aero modellen til Brasilien, hvor modellen blev produceret næsten uændret fra 1960 til I årene blev Willys Dauphine produceret i Brasilien på licens fra Renault, og fra 1962 til 1968 blev Willys Gordini produceret i Brasilien ligeledes på licens fra Renault. I 1963 blev designet ændret på Aero'en, og blev nu produceret indtil 1970 af Ford, der havde købt Willys Overland, Brasilien, og ændret navnet til Kaiser-Jeep Corporation og dermed forsvandt Willys navnet. Oversigt over Willys mærker og modeller. Det er en broget mængde af mærker firmaet Willys producerede under. Her nogle af de kendteste: Willys. Willys-Knights, Willys 4, 6 og 8, Willys 77, Willys Coupe Americar, Willys Sedan, Stearns-Knight, m.fl.. Overland. Baby Overland, Overland Whippet, Overland 4, Overland 59t, Overland Six, Overland 93, Overland 39, m.fl.. Aero-Willys. Aero-Willys JT, Aero-Willys Wing, Aero-Willys Scout, Aero- Willys Lark, Aero-Willys Ace, Aero-Willys Falcon, Aero- Willys Eagle, Aero-Willys 2600 eller FordAero. Willys Overland. Willys Dauphine, Willys Gordini, Willys Itamaraty, Willys Interlagos, Willys Itamaraty Executivo, Willys-Overland Crossley. Jeeps. Willys MA og MB, Willys CJ2 og CJ2A, Willys Wagon, Willys CJ3A, Willys Pickup, Willys Jeep FC, Willys Jeepster, Willys M38, Willys CJ3B, Willys M38A1, Willys CJ5, Rural Jeep og Ford Rural. HØ/december 2008 VMK NYT 32. årg. Side

12 Jubilar Bilsensationen præsenteret i Karrosseriet løftet på nyheden. Instrumentering og interiør ved førerens plads. Austin/Morris Mini. Skitser til en ny bil, tegnet på en serviet under et restaurationsbesøg, blev afgørende for automobilets udvikling. Skitserne, som den græsk-britiske bilkonstruktør Alec Arnold Konstantin Issigonis var ophavsmanden til, blev viderebearbejdet, og med krisen omkring Suezkanalen i 1957 som motivation, tog det kun 2 år at udvikle Mini'en. For halvtreds år siden mere nøjagtigt den 26. august havde den nye bil Minien verdenspræmiere, og den blev lanceret under mottoet, at den var større indvendig end udvendig. Det var helt fantastisk, at det var lykkedes designeren at få pakket en hel firesædet bil ind i det lille rumfang. Det skulle vise sig at blive den mest indflydelsesrige engelske bil nogensinde. Den nye bil havde små ydre mål, og trods et minimum af indvendig plads levnedes der plads til fire personer. Den nødvendige plads var opnået ved at stille motoren på tværs foran, og lade den trække på forhjulene, og en gearkasse, der var placeret under motoren, var også pladsbesparende. Af andre væsentlige nyskabelser var affjedringssystemet med forkomprimerede gummiblokke. Bilen var tænkt som en bil for alle, så priserne blev holdt nede eks. ved anvendelse af skydevinduer, kabelhåndtag i dørene, synlige udvendige svejsesømme, m.m.. Fra starten var der fire versioner: En Austin Mini Seven og en Morris Mini Minor, og begge i en standardudgave og en DeLuxe version. På vejen var Minien bedre kørende end nogle af konkurrenterne, og de fleste sportsvogne, og så var den billig i drift. Chassiskonstruktionen gjorde det muligt at udvikle en lang række varianter som van, pick-up, stationcar, Mini Cabriolet i nyere tid, m.fl.. Mini'ens ry blandt motorfolket blev cementeret med den legendariske Mini Cooper, der kom i 1961, med en motor hvor slagvolumet var øget fra 848 ccm til 997 ccm, og fik dermed motorydelsen op fra 34 HK til 55 HK. Dermed øgedes topfarten fra 115 km/time til 139 km/time. Slagvolumet blev senere øget til 1275 ccm og ydelsen til 76 HK, hvilket medførte en topfart på 160 km/time. Med disse data vandt den lille Mini en lang række rallyer. Mini var genstand for mange tekniske modifikationer: Fra 1964 var den udstyret med hydrolastisk væskeaffjedring, fra 1969 havde den rullevinduer, og samme år kom Clubman versioner og 1275 GT. I 1984 var den udstyret med 12-tommer hjul, og i 1992 blev 1275 ccm- motoren standard. Den engelske Mini bød på billig transport, og var en teknisk triumf, uovertruffen i pladsudnyttelse, en dominerende rallyog racerbil, så den blev den mest solgte engelske bil nogensinde. Gennem årene ændredes navnet på mærket i takt med de ejerskifter der kom, og det blev foreløbigt afsluttet med BMW's overtagelse af Rover-gruppen, som Mini'en på det tidspunkt var kommet under, og hermed forsvandt Issigonis oprindelige ide med, at det skulle være en allemandsbil. Den sidste Mini en rød Cooper Sport blev produceret den 4.oktober, Hermed sluttede en stor engelsk succes, der medførte, at der alle årene var blevet produceret af denne fantastiske lille bil. HØ/ En af de mange Monte Carlo sejre. VMK NYT 32. årg. Side

13 Støt vores annoncører de støtter os Bøger OM VETERANBILER OG - VETERANMOTORCYKLER _ Reparationshåndbøger _ Instruktionsbøger _ Direkte Import fra USA, _ England og Tyskland Har du problemer, så kontakt: Køsters Motorboghandel, Østergade 9, 8900 Randers,Danmark Tlf fax Postgiro: Momsreg. (VAT): DK eller DANMARKS STØRSTE UDVALG - OGSÅ TIL MODERNE KØRETØJER NØRREGADE 71 VI HAR ALT I 6700 ESBJERG KONTORARTIKLER TLF & FAX: VIN Besøg os - og vor vinkælder. John Hoffmanns Autoservice Darumvej Esbjerg Tlf , Fax VMK NYT 32. årg. Side

14 Esbjerg Veteranløb beretning fra deltagere Lørdag den 2. maj 2009 var der veteranløb/træf, som min far Børge Nielsen-Boe (DVK nr 4248) havde tilmeldt sig med den gamle MG VA 1½ litre Saloon fra 1937, men desværre blev han og mor forhindret, så jeg og min kæreste Thor måtte træde til i stedet, hvilket vi ikke var kede af. Der var mange flotte biler med i løbet f. eks. en fin Cadillac og en flot åben Ford A (som godt nok var en Chevrolet), en sjælden MG Magna og en fin Opel P1 samt mange andre. Mathilde og Thor Vi startede hjemmefra om morgenen kl og havde fået indprentet, at bilen, som netop har fået renoveret motoren ikke måtte køre for stærkt, så det gik i moderat tempo fra Lihme til Torvet i Esbjerg, hvor vi ankom klokken uden problemer. Der var i alt 98 deltagere i løbet bestående af biler, motorcykler, en bus og en lastbil, hvilket var interessant for os, da vi normalt kun har deltaget i løb i MG-Klubben, hvor der kun er MG biler. Deltagerne blev sendt af sted fra klokken i den rækkefølge, som de var ankommet til torvet, og kommentatoren præsenterede og forklarede lidt om de enkelte køretøjer i takt med, at de blev sendt af sted. Vi blev sendt af sted kl Herunder: Mødestedet Torvet i Esbjerg VMK NYT 32. årg. Side

15 Esbjerg Veteranløb beretning fra deltagere Vi skulle køre Sort rute, som gik fra Esbjerg til Alslev, syd om Varde til Horne, videre over Kvong til Outrup samt til Blåbjerg Klitplantage og Vrøgum Klitplantage til Oksbøl og til slut i mål ved Hotel Arnbjerg i Varde, hvor der var kaffe og og stort sønderjysk kagebord samt præmieoverrækkelse. Der var indlagt 6 poster på ruten, hvor vi skulle løse forskellige opgaver, bl.a. skulle vi gætte fisk ved post 1, hvilket gik fint, for vi fik ingen klip her. Ved post 3 skulle vi gætte bilmærker ud fra fotos af lygter, og det var svært, så her måtte vi indkassere 16 klip. Turen gik godt i den gamle MG VA, men efter post 2 begyndte termometeret at stige faretruende, og vi måtte ringe hjem for at høre min far, hvad vi skulle gøre, men det viste sig, at der kun manglede ca. 1 liter vand på køleren, så efter påfyldning af vand kørte bilen resten af løbet og hjem uden problemer, men det sinkede os dog noget, så vi var nogle af de sidste ved posterne. Det var en flot tur i det Vestjyske landskab med klitter og lynghede, og vi så også de 4 mandeskulpturer ved Vesterhavet, som viste sig fra sin pæne side i det gode vejr. Frokosten var på Hotel Outrup, hvor vi fik en dejlig wienerschnitzel. Der var mange fine præmier i løbet, og vi sluttede på plads nr. 10. Efter kaffen og præmieoverrækkelsen kunne vi vende hjemad, og var hjemme i Lihme først på aftenen efter en oplevelsesrig dag med mange minder og en masse rare deltagere, som vi mødte. Hilsen Mathilde og Thor; MG VA 1½ litre Saloon 1937 Spøttrup (Skive) DVK 4248, MGCCDK 1800 City Autoservice v/ Birger Busch Strandby Kirkevej 216 Telefon Biltelefon Privattelefon VMK NYT 32. årg. Side

16 1771 Cugnot, F. BERØMTE KØRETØJER/BILER Det Kirken første set selvkørende set udefra udefra køretøj v.hj.a. damp. Selvom konstruktionens svage punkter - sammenlignet med nutidens høje køretekniske niveau er let at få øje på, var der her tale om en opfinder, der havde en storslået teknisk fantasi. Køretøjet havde en 2 cylindret enkeltvirkende dampmaskine med automatisk trykfordeling mellem cylindrene gennem en drejeventil. Under en rund kedel var der en træfyret kedel. Træchassis var uden affjedring. Totallængde 723 cm, akselafstand 308 cm, totalbredde 220 cm. Forhjulstræk og tandstangsstyring. Lasteevne: 4 5 t, max. hastighed: 4 km/time. Hammel bilen blev bygget hos A. F. Hammel af H. U. Johansen havde en liggende2 cylindret motor med et slagvolumen på 2720 ccm og en effekt på 3,5 hk ved 400 omdr./min. Hammel bilen var den ældste bil, der i 1954 fuldførte London-Brighton løbet. De 90,9 km blev gennemført på 12 timer og 47 minutter Knight, GB ca. Marcus-vognen, A. Knights motorvogn fra Formentlig den første engelske benzinmotor vogn, der oprindelig var et 3 hjulet køretøj. Det 756 kg tunge køretøj havde en 1 cylindret, vandkølet, firetakts benzinmotor med et slagvolumen på 1570 ccm. Motoren ydede 0,75 hk ved 500 omdr./min., tophastighed 4 5 km/time.måske den ældste, bedst bevarede bil m. benzin motor. Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, der også omfattede Tjekkoslovakiet fostrede en meget fremsynet konstruktør af en bil med benzimotor. Hans første bil kørte ca. 200 meter omkring /87 - Hammel bilen, DK. Hammel bilen er fra en tid, hvor Danmark virkelig var med fremme mht. udvikling og produktion af biler. Ligesom i andre lande var det pionerer med ideer, fantasi og tro på bilens fremtid der tog tekniske og forretningsmæssige initiativer, der dog hæmmedes af bagstræb og politisk snæversyn. Dette i en tid hvor en dansk bilindustri var i sin vorden, og hvor fremstillingen endnu stod mellem håndværk og industri. Britiske biler er en mangfoldig broget flok.en blanding af fordomme, dårlige forretningsmæssige resultater med damp diligencer gjorde, at industrien tøvede med nye initiativer. Dette forhindrede dog ikke enkelte privatpersoner i at konstruere selvkørende køretøjer. En lovændring i 1895 åbnede muligheder for bilkørsel 1896 Autocar, U.S.A.. I 1895 udmeldte en Edward Joel Pennington, at nu havde han løst alle motortekniske problemer med en motor uden karburator og køler. VMK NYT 32. årg. Side

17 Cylindrene af stålrør var så lange, at de kølede sig selv. Henry Ford faldt for ideen og anvendte den i sin første forsøgsmodel. Penningtons Autocar fra 1906, der ses herover, havde 2 cylindre med dimensionerne: 62,5 x 305 mm og et slagvolumen på 1868 ccm... BERØMTE KØRETØJER/BILER Køretøjet nederst i foregående spalte har en 2 cylindret motor over forhjulet, fra 1912 også med en 4 cylindret motor. Tophastigheden var ca. 65 km/time.r Køretøjet fra Phönomenwerke kunne præstere en nødtørftig pålidelig transport. Den kunne også leveres med 4 sæder AC Sociable, GB Bèdèlia, F. Denne interessante lette tandem med passageren placeret mellem motoren og føreren, havde en 2 cylindret luftkølet motor Morris Oxford, GB. Firmaet Auto-Carrir byggede lette, 3 hjulede varevogne og Sociable modellen White 40, USA. Morris Oxford med en motor på 8,9 hk fra White & Poppe Volvo Jakob, S. Køretøjet herover har en 2 cylindret dampmaskine. Firmaet Thomas H. White fremstillede i 1901 en dampbil, og fik derefter oparbejdet en betydelig produktion, som fra 1910 også omfattede benzindrevne motorvogne Phänomobil, D. Det hele begyndte for Volvo med Jakob i Volvo's første model havde en 4 cylindret motor med et slagvolumen på 1900 ccm, en effekt på 28 hk og en vægt på 950 kg. VMK NYT 32. årg. Side

18 Morgan J.A.P. Super-Sports, GB. BERØMTE KØRETØJER/BILER Frazer Nash, GB. Let men solidt chassis, stive aksler i kvarteliptiske fjedre, kædetræk og gearskifte med klokoblinger kendetegnede den klassiske Frazer Nash model. Denne Morgan J.A.P. model fra 1931 havde en 2 cylindret luftkølet motorcykelmotor siddende foran på køretøjet Ford 8 (Y model), GB Ford Eifel, D. Modellen havde en 4 cylindret, sideventilet motor med et slagvolumen på 933 ccm.. Prototypen til denne model blev fremstillet i USA, men produktionen påbegyndtes i England i Ford 10, GB. Den 2 personers Eifel cabriolet var en velproportioneret bil, med en sideventilet motor med et slagvolumen på 1172 ccm. Ford Motor Company stiftede, ligesom man havde gjort i England et tysk firma og en samlefabrik i 1925/26 i Berlin. Fabrikken blev senere flyttet til Köln og her produceredes bl.a. Ford Eifel modellen. Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 6. august 2009, kl Ford 10 havde en 4 cylindret, sideventilet motor med et slagvolumen på ccm. Dagsorden: Bestyrelsesændringer Efter generalforsamlingen starter turen ud i det blå med Jørgen Lind som guide. På bestyrelsens vegne Carlo Simonsen, fmd. VMK NYT 32. årg. Side

19 Veteran motorcykelløb Skagen i 2009 Med sommerens komme var det også tiden hvor veteranmotorcyklerne kom ud af deres vinterhi. Derfor kunne man torsdag den 21. maj se et større antal gamle motorcykler, der tøffede ud af Skagen med kurs mod København. Disse motorcykler var alle produceret i tiden før 1935, og de skulle i løbet af 2 døgn nå frem til målet. Ideen om løb et mellem Skagen og København startede i 1913, og efter nogle pauser mellem de to verdenskrige blev løbet igen optaget i 1966 af Danmarks Veteran Motorcykel-klub, DVK. Årets løb havde 2 overnatninger undervejs den første i Silkeborg og den anden i Nyborg, inden man nåede målet ved Ballerup Egnsmuseum i løbet af lørdagen Skagen-Gråsten. Fredag den 29. maj kunne man igen se deltagere i årets Skagen-Gråsten løb og høre gamle motorcykler køre gennem Skagen på vej ud af byen. Denne gang var det deltagere i Oldtimerløbet Skagen-Gråsten, som er en del af Oldtimerløbet Gråsten-Flensborg, og der var 38 motorcykler, inkl. en lille gruppe fra VMK, der stillede op til start ved Grenen kl Dette løb henvender sig specielt til efterkrigsmotorcykler bygget før I 1930'erne og efter 1945 blev der arrangeret løb for motorcykler fra Skagen til Kruså af og til gik turen over Fyn. For 15 år siden blev disse løb genoptaget i forbindelse med Oldtimerløbet Gråsten- Flensborg. Årets løb er på 382 km og køres i løbet af 10 timer. Efter starten gik turen ned gennem det solbeskinnede Vendsyssel, med første kaffepause ved Hedebo Camping i Sæby. Under turen blev deltagerne fulgt af 2 opsamlervogne bemandet med mekanikere fra VMK. HØ Lige inden starten kl Så går det mod Gråsten 375 km borte! VMK NYT 32. årg. Side

20 Støt vores annoncører de støtter os VMK NYT 32. årg. Side

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vinderen af løbet Peking Paris i 1907

Vinderen af løbet Peking Paris i 1907 Nr. 250, 32. årg. februar 2009 Vinderen af løbet Peking Paris i 1907 INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Kasserer: Bladudvalg Klubmester: Klublokale Løbsudvalg

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Start nr. 06 TRIUMPH TR 3A

Start nr. 06 TRIUMPH TR 3A VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 264, 34. årg. juni 2011 Start nr. 06 TRIUMPH TR 3A INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbs- og turudvalg Bladudvalg Ansvarshavende redaktør Kasserer:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen 2015p Legend Cup Indholdsfortegnelse Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Velkommen Synlighed Profil - Micki Lorenzen Profil - Carsten Lorenzen Kontakt Velkommen MICCAR RACING er et racing-team fra Sønderjylland,

Læs mere

Nr. 259, 33. årg. august 2010

Nr. 259, 33. årg. august 2010 VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 259, 33. årg. august 2010 Drømme koster ikke noget. INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsudvalg Turudvalg Kasserer: Registrering Redaktionsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Instruktionsbøger Lastvogne Motorcykler Reservedelskataloger Værkstedshåndbøger

Indholdsfortegnelse. Instruktionsbøger Lastvogne Motorcykler Reservedelskataloger Værkstedshåndbøger VMK Bibliotek Indholdsfortegnelse Instruktionsbøger Lastvogne Motorcykler Reservedelskataloger Værkstedshåndbøger Diverse Fotoalbums og CD Historiske bøger / Magasiner Instruktionsbøger Fiat 125 Special

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nr. 249, 31. årg. december 2008. Så er starten gået - på Goodwood banen i England.

Nr. 249, 31. årg. december 2008. Så er starten gået - på Goodwood banen i England. Nr. 249, 31. årg. december 2008 Så er starten gået - på Goodwood banen i England. INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Kasserer: Bladudvalg Klubmester: Klublokale

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer:

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ape COMMERCIAL VEHICLES

Ape COMMERCIAL VEHICLES Ape COMMERCIAL VEHICLES VERDENS MEST ALSIDIGE REKLAME/ KOMMERCIELLE KØRETØJ GENNEM DE SENESTE 6 ÅRTIER. MED ALLE SLAGS GODS, HAR DENS TRE HJUL KØRT PÅ VERDENS VEJE SIDEN SLUTNINGEN AF 2. VERDENS KRIG.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt

Hist hvor vejen slår en bugt Nr. 248, 31. årg. oktober 2008 Hist hvor vejen slår en bugt INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Kasserer: Bladudvalg Klubmester: Klublokale Løbsudvalg Webmaster:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Mærket OEC en engelsk pionerer

Mærket OEC en engelsk pionerer Nr. 253, 32. årg. august 2009 Mærket OEC en engelsk pionerer INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Kasserer: Redaktionsudvalg Klubmester: Klublokale Løbsudvalg

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Så skal de flotte veteraner snart luftes

Så skal de flotte veteraner snart luftes VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 263, 34. årg. april 2011 Så skal de flotte veteraner snart luftes INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbs- og turudvalg Bladudvalg Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 261, 33. årg. december 2010

Nr. 261, 33. årg. december 2010 VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 261, 33. årg. december 2010 Et dejligt vinterbillede INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsudvalg Turudvalg Carlo Simonsen Strandpromenaden 9 6710

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Nr. 274, 36. årg. februar 2013. WARTBURG-fans

Nr. 274, 36. årg. februar 2013. WARTBURG-fans UB TJYSK MO S E KL VETERAN R TO V Nr. 274, 36. årg. februar 2013 WARTBURG-fans INFO - SIDEN KLUBMØDER: BESTYRELSEN: Peder Nielsen Bakken 10 6715 Esbjerg N 22 80 51 56 formand@vmklub.dk Formand: Næstformand:

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Nr. 255, 32. årg. december 2009

Nr. 255, 32. årg. december 2009 MOTORVETERAN KLUB VESTJYSK 1934 Nr. 255, 32. årg. december 2009 En fantastisk flot Stutz Bearcat fra 1917. (Galleria Style & Autos, NL-8501, ZA Joure) INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsudvalg

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009!

Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009! Nr. 251, 32. årg. april 2009 Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009! INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Bestyrelsesmedlem: Klubmester: Klublokale Løbsudvalg

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere