Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A Udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave"

Transkript

1 Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A Udgave

2 Information om virksomheden Copyright Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific) er verdens førende i at betjene videnskaben, og tilbyder en unik kombination af innovative teknologier. Thermo Scientific er et varemærkenavn under Thermo Fisher Scientific. Alle andre varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og dets datterselskaber. Thermo Fisher Scientific gør alt for at sikre, at oplysningerne i denne støttedokumentation er korrekt og klart udtrykt, men er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser. Udviklingen af Thermo Scientific produkter og tjenester er en løbende proces. Sørg venligst for, at eventuelle offentliggjorte oplysninger, som bruges som reference, er ajour og vedrører det foreliggende produkt. Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte din lokale Thermo Fisher Scientific-repræsentant. Dette dokument må ikke, helt eller delvis kopieres, fotokopieres, gengives, oversættes eller konverteres til nogen elektronisk eller ogen form uden forudgående skriftligt samtykke fra Thermo Fisher Scientific. Alle oplysningerne i denne vejledning er beskyttede og fortrolige, og er Thermo Fisher Scientific's eksklusive ejendom, og er beskyttet af loven om ophavsret. Kontaktadresser: Distributør i USA: EMC-erklæring Thermo Shogon Limited (Trading as Themo Fisher Scientific), Tudor Road, Manor Park, Runcorn, WA7 1TA, UK Tel: +44 (0) ; Fax: +44 (0) Web: Anatomical Pathology USA, 4481 Campus Drive, Kalamazoo, MI 49008, USA Tel: ; Fax: Web: Dette instrument er i overensstemmelse med de væsentlige krav i: In Vitro Diagnostic Directive 98/79/EC Machinery Directive 2006/42/EC Dette IVD-udstyr overholder emissions- og immunitetskravene i IEC :2006. Dette udstyr er designet og testet for CISPR 11 klasse A. Det er beregnet til brug i et laboratoriemiljø af uddannet og kvalificeret, fagligt personale. I et boligområde kan det forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger for at afbøde interferensen.

3 Sikkerhedsoplysninger Thermo Fisher Scientific-instrumenter er designet til praktisk og pålidelig tjeneste; forkert brug eller håndtering af en bruger kan dog skade instrumentet eller medføre en fare for sundheden. Instrumentet må ikke anvendes på en måde, som ikke er angivet af Thermo Fisher Scientific. Korrekte vedligeholdelsesprocedurer er væsentlige for en ensartet ydeevne. Det anbefales, at brugerne sikrer sig en vedligeholdelseskontrakt med vores serviceafdeling. Ved eventuelle problemer og forespørgsler henvises der til din Thermo Fisher Scientific-serviceafdeling. De følgende afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikker opsætning og brug af instrumentet, og skal læses og forstås af brugeren inden instrumentet anvendes. Generel sikkerhed Dette instrument er, ved levering, i overensstemmelse med IEC , IEC ; Tilsætning af kemikalier udgør dog potentielle farer. Der skal udvises god laboratoriepraksis, og der skal tages hensyn til potentielle farer ved håndtering af disse kemikalier. Brug ikke dette instrument i nærheden af stærk elektromagnetisk stråling, da dette kan forstyrre den korrekte funktion. Det elektromagnetiske miljø bør evalueres forud for drift af enheden. God laboratoriepraksis skal anvendes ved håndtering af vævsprøver, for at undgå krydskontaminering og infektion. Brugeren skal gennemføre en risikovurdering for at bestemme eventuelle potentielle farer, forbundet med vævshåndteringen. Anvend ikke nogen kilde til antændelse i eller tæt ved instrumentet, når det er blevet lastet med reagenser. Fjern ikke paneler eller adgangsdæksler, medmindre du specifikt bliver bedt om det. Instrumentet har ikke nogen dele, der kan serviceres af brugeren. Potentielt dødbringende spændinger findes inde i instrumentet. Instrumentet skal være korrekt tilsluttet til en god jordforbindelse via elnettets strømforsyning og placeret således, at det er muligt at afbryde netforsyningen ved kilden ved at tage stikket ud af stikkontakten. Brug kun fabriksgodkendt tilbehør eller reservedele i instrumentet. Anvend kun reagenser, der er anbefalet i brugervejledningen. Hvis Excelsior AS anvendes på en måde, der ikke er angivet af Thermo Fisher Scientific, kan beskyttelsen, som instrumentet giver, blive forringet.

4 Bortskaffelse af forseglede blybatterier De forseglede blybatterier i dette instrument skal udskiftes hvert tredje år. Hvis instrumentet hovedsagelig er blevet anvendt ved meget lave temperaturer, eller har været udsat for hyppige strømafbrydelser, bør batterierne udskiftes hvert år. Batterifabrikanterne rådgiver deres kunder til at overholde de relevante regulativer i deres bestemte lov vedrørende bortskaffelse af denne batteritype. Batteriet, der anvendes inden i dette instrument er et: 12 V 12Ah, ventilreguleret, forseglet, blysyre-type, genopladeligt batteri. Dette batteri er klassificeret som "Klasse 8 og Gruppe III UN nr batterier, våd, spildfri, elektrisk opbevaring, særlig bestemmelse A67", og opfylder alle krav i International Air Transport Association (IATA) om farligt gods. Batterier kan ikke tilgås af kunden og må kun udskiftes af uddannede serviceteknikere. Kemisk sikkerhed INTRODUKTIONEN AF KEMIKALIER SKABER POTENTIELLE FARER. THERMO FISHER SCIENTIFIC HAR VEDTAGET FØLGENDE HOLDNING MED HENSYN TIL FLYGTIGE KEMIKALIER, SOM ANVENDES I LABORATORIER: Kunder, der bruger ikke-specificerede kemikalier i instrumentet, gør det på egen risiko. Alle de kemikalier, der anbefales af Thermo Fisher Scientific har selvtændingsstemperaturer betydeligt over enhver overfladetemperatur, der kan nås under en enkelt fejlhandling på instrumentet. Instrumentet indeholder ingen kilde til antændelse i andet område af instrumentet, hvor kemikalier opbevares, eller hvor det er sandsynligt, at de kan lække ind i ved en enkelt fejlhandling. Operatøren er fuldt ud klar over indholdet i de specifikationsdokumenter, der detaljeret beskriver egenskaberne for de kemikalier, vedkommende bruger. Operatøren har foretaget alle juridisk krævede vurderinger af anvendte kemikalier og anvender god laboratoriepraksis. Nogle kemikalier, som kan anvendes under drift, er antændelige - Brug ikke antændelseskilder i nærheden af instrumentet, når det er lastet med reagenser. Skadelige kemiske dampe, såsom xylen og toluen, kan udledes under normal drift på nogle instrumenter, og operatøren bør være opmærksom på egnede forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger.

5 Miljø Det er forpligtet, at instrumentet overholder EUs (WEEE) direktiv 2002/96/EF om affald ved elektrisk og elektronisk udstyr. Det er markeret med følgende symbol: Thermo Fisher Scientific har indgået kontrakt med én eller flere virksomheder for genanvendelse/bortskaffelse i hver EU-medlemsstat, og dette produkt og dets emballage skal bortskaffes eller genvindes gennem dem. For yderligere information bedes du kontakte din Thermo Fisher Scientific-servicetekniker. Garantierklæring Thermo Fisher Scientific er stolte af deres kvalitet, pålidelighed og eftersalgsservice. Vi tilstræber løbende at forbedre vores service til vores kunder. Spørg din forhandler eller Thermo Fisher Scientific-repræsentant om servicekontrakter, som kan hjælpe med at opretholde dit instrument i optimal driftstilstand. Garantibestemmelser varierer nødvendigvis i overensstemmelse med forskelle i nationale og regionale lovgivninger. Specifikke detaljer kan findes i dokumentationen, der fulgte med ved leveringen, eller kan fås fra din forhandler eller repræsentant. venligst, at din garanti kan ophæves, hvis: Dette instrument ændres på nogen måde, eller ikke anvendes som tiltænkt af Thermo Fisher Scientific. Der bruges tilbehør og reagenser, der ikke er blevet godkendt af Thermo Fisher Scientific. Instrumentet ikke anvendes eller vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne.

6

7 Symboler Følgende symboler og konventioner bliver anvendt i hele dette dokument og på instrumentet: Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i et dokument, for at angive, at vejledningen skal følges for sikker og korrekt drift. Hvis dette symbol vises på instrumentet, skal man altid se i brugervejledningen. Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i et dokument, for at indikere, at der er potentielle biologiske risici forbundet med instrumentet og / eller med brug af instrumentet. Følg altid god laboratoriepraksis. Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i et dokument, for at indikere, at irritanter eller potentielt skadelige kemikalier er til stede. Der henvises til sikkerhedsdatabladene for produkterne, og følg altid god laboratoriepraksis. Dette symbol angiver, at en overflade er varm. Hvis dette symbol vises på instrumentet, skal man altid se i brugervejledningen. Producent. Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i dokumentet, for at angive, at brugsvejledningen skal konsulteres.

8 Sådan bruges denne vejledning Introduktion Thermo Scientific Excelsior AS (kaldet Excelsior AS) er beregnet til brug i patologilaboratorier af operatører, der er bekendt med vævspræparationsteknikker og laboratorieudstyr. Før betjening af Excelsior AS, skal du sikre, at du har læst og forstået Sikkerhedsoplysninger og de relevante afsnit i denne operatørvejledning. Opsummering af kapitel Denne operatørvejledning er opbygget, så du hurtigt og sikkert kan starte præparationer med Excelsior AS. Kapitel 1 - Introduktion til Excelsior AS Dette kapitel giver en rundtur af instrumentet og dets funktioner. Den beskriver de forskellige dele af instrumentet og giver generelle oplysninger om brugen af Excelsior AS. Kapitel 2 - Installation og konfiguration Dette kapitel er en vejledning til installation og opsætning af Excelsior AS. Kapitel 3 - Basal anvendelse Dette kapitel forklarer, hvordan du kan isætte og præparere prøver vha. Excelsior AS på daglig basis. Kapitel 4 - Avanceret betjening Dette kapitel er for avancerede brugere og administratorer og beskriver, hvordan du ændrer instrumentets indstillinger og opretter programmer. Kapitel 5 - Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel beskriver hvordan du rengører og vedligeholder Excelsior AS, så det sikres, at præparationen er sikker, effektiv og reproducérbar. Kapitel 6 - Fejlfinding Dette kapitel er beregnet til at hjælpe til med at identificere og løse almindelige fejl og problemstillinger.

9 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Introduktion til Thermo Scientific Excelsior AS... 1 Introduktion til Excelsior AS... 2 Tiltænkt anvendelse af IVD... 2 Vævskassetter... 2 Godkendte reagenser... 2 Identifikation af dele... 3 Systemspecifikationer... 4 Fysiske specifikationer... 4 Electriske specifikationer... 4 Brugerflade-tilslutninger... 4 Sikringer... 5 Miljømæssigel specifikationer... 5 Excelsior AS Brugerflade... 6 Brug af touchskærmen... 6 Menuer, valgmuligheder og knapper... 7 Hjælp på skærmen... 7 Hovedskærmbilledet og Informationslinien... 8 Kapitel 2 - Installation og konfiguration Udpakning og flytning af instrumentet Udpakning Flytning af instrumentet Placering og konfiguration af instrumentet Tyngdepunktsplacering Nivellering af instrumentet Montering af filtre Montering af udsugningsfiltre Sådan monteres et nedstrømsfilter Tilslutning til strømforsyning Tilslutning af en ekstern alarm Tilslutning af automatisk opkald Tilslutning til et styringssystem for laboratorieinformation (LIMS) LIMS-specifikation Første konfiguration Procedure for instrumentkonfiguration ix

10 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Indstilling af systemets tid og dato Konfiguration af reagenser Definering af reagensnavne Indstilling af opbevaringstemperaturer for skjulte reagens Indstilling af anvendelsesgrænser Påfyldning af Reagenser Reagensopbevaringsområde Påfyldningssekvens Påfyldning af paraffin Skylning af reaktionskammeret Påfyldning af dehydreringsreagenser Påfyldning af klaringsreagenser Påfyldning af fiksativer Sådan foretager du yderligere ændringer inden drift Kapitel 3 - Basal anvendelse Rutine Præparering Påfyldning af prøver Indstilling af påfyldningsniveauet Start af et program Tjek af kvalitetskontrol: Instrumentfejl Overvågning af et program# Tilføjelse af prøver Standsning af en præparation Afbrydelse af et program Fuldførelse af et program Tømning af reaktionskammeret Rengøring af reaktionskammeret Skylning af reaktionskammeret Skylning af instrumentet Avanceret Præparation Valg af program Ændring af programparametre Justering af sluttid Ændring af starttrinnet Ændring af indstillingerne under forsinket start x

11 Indholdsfortegnelse Ændring af forsinket start trin Kvalitetskontrol, filtre og grænser for reagensudskiftning Information om filter og reagensforbrug Bortskaffelse af paraffin og information om reagensrotation Udskiftning af fiksativer Udskiftning af skyllereagenser Udskiftning af dehydreringsreagenser, klaringsreagenser og infiltreringsmedie ved brug af rotation Udsættelse af reagensrotation Eksempel på reagensrotation Dag Dag Kapitel 4 - Avanceret betjening Reagensstyring Konfiguration og påfyldning af reagenser Kvalitetskontrol af reagenser og filtre Status for reagens, paraffin og filter Visning af detaljerede reagensoplysninger Inspektion af reagenser og paraffin Inspektion af et reagens Kassering af et reagens efter inspektion Påfyldning af nyt reagens eller paraffin efter kassering Rotation af et reagens eller paraffin efter kassering Kørsel og visning af rapporter Reagensrotation Udløsere for reagensrotation Indstilling af udløsere for reagensrotation Anmodning om reagensrotation Konceptdemonstration Kundetilpasning og Arbejdagang Tilpasning af dit instrument Indstilling af arbejdsgangens præparationsmuligheder Forklaring på valgmulighederne for indstilling af arbejdsgangen Programmer og skylleprogrammer At se på oplysninger om programmer og skylleprogrammer Forklaring på felterne med program- og skylleparametre Oprettelse af et nyt program eller et nyt skylleprogram xi

12 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Redigering af et program eller skylleprogram Startfunktion Adgangskodebeskyttelse Aktivering af adgangskodebeskyttelse Tilføjelse af en ny systembruger At give adgang til en funktion Ændring af adgang til en funktion Sletning af en systembruger Lydalarmer og eksterne alarmer Brug af lydalarmer og eksterne alarmer Filhandlinger Lagring af programmer og skylleprogrammer Indlæsning af programmer og skylleprogrammer Indstilling af indlæsning og lagring LIMS Interface Sprog Ændring af skærmsprog Kundeservice Kapitel 5 - Rengøring og vedligeholdelse Rengørings-og sikkerhedsopgaver Sikkerhed under rengøringen Oprydning af spild Daglige og ugentlige rengøringsopgaver Paraffin og Paraffinbade Bortskaffelse af brugt paraffin Rengøring af paraffinbadet Reagens- og Skylledunke Rengøring af slanger, der går ned i i reagensdunke Rengøring af vanddunke til Skylletrin Generelt Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af skærmen Udskiftning af filtre Kontroller for regelmæssig vedligeholdelse Nedlukningsprocedure for instrumentet Fjern reagenser Kapitel 6 - Fejlfinding xii

13 Indholdsfortegnelse Fejl Notifikations-ikoner Brug af skærmbilledet Fejlstatus Problemer med præparationen - Blødt, svampet væv Præparationsproblemer - Hårdt, sprødt væv FAQs Bilag Bilag A - Tilbehør Kurve med tilbehør Udsugningsadaptersæt Filtre Reagensdunke og paraffinsæt Almindelig Bilag B - Montering af valgfrie adaptere til ventilationskanaler Adapter til ventilationskanaler Adapter til nedstrøms-ventilation Bilag C - Instruktioner om genindpakning Bilag D - Godkendte reagenser Bilag E - Programeksempler Natprogram Hasteprogrammer Standard skylleprogram Udvidet skylleprogram Bilag F - Skærmbilledet Diagrammer Hovedskærmbillede Præparation Skylleprogram Kvalitetskontrol Indstillinger Index xiii

14

15 Kapitel 1 - Introduktion til Thermo Scientific Excelsior AS Velkommen til brugervejledningen for Excelsior AS. Dette kapitel introducerer Excelsior AS, og giver et overblik over instrumentet. Følgende emner dækkes: Indledning og kompatibilitet Systemets Brugerflade Identifikation af dele Systemspecifikationer Sådan får du hjælp 1

16 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Introduktion til Excelsior AS Thermo Scientific Excelsior AS er en lukket, automatiseret vævsprocessor. Den kombinerer en brugerdefineret programmering, med enkel betjening og reagensstyring. Prøvekassetter isættes instrumentet i organiserede eller uorganiserede kurve. Op til 222 kassetter kan præpareres på én gang i organiserede kurve; Valgfrit tilbehør giver mulighed for præparation af op til 300 kassetter samtidigt. Når du starter et præparationsprogram, går Excelsior AS igennem præparationstrinnene, trækker reagenser ind på skift, og roterer kurvene for at omrøre reagenserne omkring prøverne. Instrumentet kan konfigureres til at opvarme kammeret, og sætte kammeret under konstant eller cyklisk vakuum ved individuelle præparationstrin. Prøver kan præpareres uden opsyn enten om natten eller i løbet af dagen. For yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner, henvises der tilrutinepræparation af prøver. Hvis du har brug for mere fleksibilitet, henvises der til Avanceret præparation af prøver for information om, hvordan du kan tage fuld kontrol over præparationsparametrene. Tiltænkt anvendelse af IVD Excelsior AS er en in vitro diagnostisk enhed, beregnet til anvendelse i et laboratoriemiljø til fiksering, dehydrering, klaring og infiltration af patologiske prøver, forud for indstøbning, skæring og efterfølgende behandling og diagnosticering af en patolog. Vævskassetter Disse isættes enten i organiserede kurve, som isættes instrumentet i par, eller i en uorganiseret kurv, som også er ideel til større prøver. Der findes også andre kurve, herunder en organiseret kurv til 50 kassetter og en SecureSettekurv. Der henvises til Bilag A for yderligere information. Godkendte reagenser Ved installation, påfyldning og brug af Excelsior AS må der KUN anvendes reagenser fra den godkendte reagensliste vist i Tillæg D. Du må under ingen omstændigheder bruge andre reagenser til Excelsior AS. 2

17 Operatørvejledning Identifikation af dele Følgende diagrammer identificerer de forskellige komponenter på Excelsior AS. Gør dig fortrolig med placeringen af reaktionskammeret, USB-porten, filtre, paraffinbade, affaldsbakken til paraffin, dunke til fiksativer og skyllereagenser og udskiftningsdunke. Dehydreringsreagenser og klaringsreagenser opbevares bagest i instrumentet i skjulte dunke, og kan ikke tilgås direkte. 1. Touchskærm 2. Flytbar bakke 3. Filterrum 4. USB-port 5. Reagensdunke til skyllereagenser 6. Udskiftningsdunke 7. Dunke til fiksativer 8. Paraffinbade og affaldsbakke til paraffin. 9. Reaktionskammer 10. Rum til nedstrømsfilter. Excelsior AS (forfra, m. åbene låge) USB-porten er kun til USB-nøgle. USB-enheder af andre typer må ikke tilsluttes til Excelsior AS. 1. Panel til elektriske tilslutninger 2. Skjulte reagensdunke. Excelsior AS (set bagfra) 3

18 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Systemspecifikationer Specifikationerne for Excelsior AS-instrumentet er vist i følgende tabeller. Brug en sikker løfteteknik, når du flytter instrumentet. Excelsior AS vejer ca. 165 kg (363 lb) når det er tomt, og 250 kg (551 lb), når det er fyldt. Der skal mindst to personer til at flytte instrumentet på en sikker måde. Fysiske specifikationer Bredde 710 mm (26,5") Dybde 580 mm (20,5") Højde til arbejdsområdet (med bakke) 1080 mm (42,5") Højde til toppen af skærmen 1370 mm (54") Vægt uden reagenser Vægt med typiske reagenser 165 kg (363 lb) 250 kg (551 lb) Electriske specifikationer Strømforsyningens spænding Frekvens Strøm VAC (~) Det maksimale netspændingsudsving overstiger ikke ± 10 % af den nominelle spænding. 50 / 60 Hz 1300 VA (maksimum) 300 VA (typisk) Brugerflade-tilslutninger Fjernalarm LIMS Netmon 24 V DC, 3A maks., drift ved udgang uden strøm Den eksterne fjernalarm skal overholde IEC60950 eller IEC Seriel RF232 RJ45 4

19 Operatørvejledning Sikringer Sikringer skal udskiftes af teknisk, kompetent personale. Sikringer til ekstern alarm (x 2) F 5A 250V Miljømæssigel specifikationer Kun til indenlåges brug. Temperatur (driftsgrænser) Temperatur (anbefalet drift) +5 C til +40 C (+41 F til +104 F) +15 C til +30 C (+59 F til +86 F) Ydeevnen kan blive forringet, når driften ligger uden for dette temperaturområde. Temperatur (transit/opbevaring) Luftfugtighed Højde over havet Forureningsgrad 2 Overspændingskategori -25 C til +55 C (-13 F til 131 F), +70 C (158 F) ved kort eksponering Højst 80 % RH ved 31 C (88 F) lineært aftagende til 50 % RH ved 40 C (104 F) Op til m (6.500 ft) II 5

20 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Excelsior AS Brugerflade Excelsior AS har en kompakt og informativbrugerflade, der viser følgende oplysninger: Kontekstafhængig hjælp. Reaktionskammerstatus, programoplysninger og præparationsstatus. Grafik viser præparation og reagensbevægelse i realtid. Brug af touchskærmen Excelsior AS touchskærm bruges til at starte en præparation og indstille systempræferencer og indstillinger. For at bruge skærmen skal du blot trykke på knappen, der svarer til den funktion, du ønsker at bruge. For nogle opgaver, for eksempel ved gennemgang af information om kvalitetskontrol, skal du vælge den ønskede reagensbeholder, paraffinbad eller filter ved at trykke på billedet, der svarer til elementet. Undgå at bruge skarpe eller spidse genstande til at trykke på touchskærmens knapper. Brug en finger (med eller uden hogsker), eller, hvis du plejer at bruge en pen, brug viskelæderenden på en blyant. Numerisk tastatur Det numeriske skærmtastatur bruges til at indtaste adgangskoder og definere visse instrumentindstillinger. For at fjerne de indtastede værdier og komme tilbage til nul, skal du trykke på. For at slette det sidste ciffer, du har indtastet, skal du trykke på. Hvis du indtaster en ugyldig værdi, vises den i rødt. Du vil ikke være i stand til at trykke OK på skærmen, indtil værdien er blevet rettet. Det numeriske skærmtastatur Tastatur Skærmtastaturet vises, når du har brug for at definere eller ændre navne på reagenser, programmer, skylleprogrammer og systembrugere. Tryk på de pågældende taster for at redigere tekst i tekstfeltet over tastaturet. Vil du gemme dine ændringer og vende tilbage til det forrige skærmbillede, skal du trykke på OK. For specialtegn skal du trykke på Alt-tasten. Eksempel på specialtegn Skærmtastaturet 6

21 Menuer, valgmuligheder og knapper Operatørvejledning Touchskærmens interface lader dig udføre opgaver intuitivt, effektivt og konsekvent. Der henvises til Tillæg F for en skematisk repræsentation af instrumentmenuens valgmuligheder og skærmbilleder, der er tilgængelige fra touchskærmen. Touchskærmens interface lader dig udføre opgaver intuitivt, effektivt og konsekvent. Der henvises til diagrammet på skærmen for en skematisk repræsentation af instrumentmenuens valgmuligheder og skærmbilleder, der kan tilgås fra touchskærmen. Knapperne OK og Tilbage Hvis du ændrer systemindstillinger eller opretter nye programmer, skal du sikre, at du trykker på den rigtige knap for at forlade skærmbilledet. Tager dig tilbage til det forrige skærmbillede og gemmer alle de ændringer af indstillingerne, du Tager dig tilbage til det forrige skærmbillede uden at gemme nogen af de ændringer, du har gjo skærm. Brug Op- og Ned-knapperne for at indstille værdier Når du indstiller systemets tid og -dato, vil du blive præsenteret med et sæt af op- og ned-piletaster. Tryk på disse knapper for at indstille det ønskede tid eller den ønskede dato. Der henvises til Indstilling af systemtid og -dato. Op- og ned piletaster Valgte indstillinger i gult Visse instrumentindstillinger kan vælges eller aktiveres ved at trykke på den ønskede valgmulighed. Når den er valgt, vises teksten i gult i stedet for hvidt. For eksempel er der tre præparationsmuligheder til rådighed (Enkelt program, Dagtid/Nat eller Ingen standard); Den, der er i brug (Dagtid Natten over), vises i gult. Den valgte indstilling vises i gult Hjælp på skærmen Excelsior AS giver kontekstafhængig hjælp på skærmen for hurtig besvarelse af eventuelle spørgsmål, du måtte have om drift og instrumentkonfiguration. Mere detaljeret information kan findes i brugervejledningen. For at vise hjælp på skærmen, skal du trykke på -ikonet, der vises i øverste højre hjørne af alle skærmbilleder. For at fortsætte, skal du trykke på OK for at lukke vinduet Hjælp. 7

22 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Hovedskærmbilledet og Informationslinien Hovedskærmbilledet giver adgang til alle de funktioner, der er nødvendige for at starte programmer og skylleprogrammer, tjekke status for reagenser og filtre, og konfigurere instrumentet til at opfylde kravene i dit eget laboratorium. For et komplet sæt af diagrammer på skærmen, der viser, hvordan instrumentets softwaremenuer og valgmuligheder er organiseret, henvises der til Tillæg F - Diagrammer på skærmen. Valgmuligheder i menuen Hovedmenuen er placeret på højre side af hovedskærmbilledet: I menuen er følgende valgmuligheder tilgængelige: Hovedskærmbilledet Præparation: Dette åbener enten skærmbilledet Tilgængeligt reaktionskammer, hvorfra man kan starte et præparationsprogram, eller skærmbilledet Reaktionskammeret ikke tilgængeligt, hvis der ikke er indlæst reagenser eller kammeret ikke er klar til start. Skylleprogram: Dette åbener skærmbilledet Vælg skylleprogram. Herfra kan du starte programmer til skylning af instrumentet. Kvalitetskontrol: Dette åbener skærmbilledet Kvalitetskontrol. Herfra kan du visuelt inspicere reagenser i kammeret, gennemgå brugstal for reagenser og filtre, og se og udskrive kvalitetskontrolrapporter. Advarselstrekanter giver visuelle advarsler til problemer, der kan påvirke præparationen. Valgmuligheder: Dette åbener menuen Valgmuligheder, som giver adgang til menuer og indstillinger, der gør det muligt for instrumentet at blive tilpasset og konfigureret. 8

23 Operatørvejledning Informationslinie Informationslinien kan findes nederst på skærmen. Systeminformation vises nederst på skærmen Den viser følgende oplysninger: Systemdato og -tid: Den aktuelle dato og tid. Der henvises til Indstilling af systemtid og - dato. Notifikationsikoner: Disse omfatter notifikationer vedr. kvalitetskontrol og hardwareproblemer. Der henvises til Notifikationsikoner. Instrument-id og tilpasset tekst: Tilpasset tekst kan bruges til at registrere kundespecifik information om instrumentet. Der henvises til Indstilling af dit instrument. Målere, reaktionskammerstatus og reagens Overvågning På venstre side af hovedskærmbilledet er der en serie af målere til Overvågning af status på reagenser og tilhørende komponenter. Følgende målere vises i øverste venstre position på hovedskærmbilledet: Alkoholkvalitet Denne måler viser kvaliteten af den alkohol, der anvendes i A1-dunken. Kvaliteten bestemmes ved hjælp af målinger af vægtfylden. Når vægtfylden falder under en bestemt værdi (vist som det røde område på alkoholkvalitetsmåleren), vil du blive bedt om at rotere reagenserne for at opretholde præparationskvaliteten. Der henvises til Error! Reference source not found. Det røde område er justerbart både op og ned i trin på ca. 1,25 %. Den sorte linje viser fabriksindstillingen, som er på ca. 45 %. Tryk Denne måler viser trykket i reaktionskammeret. Værdien vil stige og falde i løbet af præparationen i henhold til de vakuumbetingelser, der er specificeret i det valgte program, og om reagenser trækkes ind eller ud af reaktionskammeret. Reaktionskammerets låg kan åbenes, når målerværdien er i det grønne område. Temperatur Denne måler viser temperaturen i reaktionskammeret. Værdien vil stige og falde i løbet af præparationen i henhold til de angivne betingelser i det valgte program. 9

24 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Reaktionskammer og beholdere På venstre side af hovedskærmbilledet er der grafik af reaktionskammeret og forskellige reagensbeholdere. De angivne reagensniveauer i disse vil ændre sig under præparation, inspektion, udskiftning og rotation af reagenser. Følgende farver repræsenterer reagenstypen i de enkelte beholdere: Grøn Vandbaseret (fiksativer og 3. skylletrin) Blå Dehydreringsreagenser (alkohol og 2. skylletrin) Rød Klaringsreagenser (xylen og 1. skylletrin) Gul Paraffin / Paraffin Reaktionskammer Bakke til paraffinaffald Paraffinbade Dunke til skyllereagenser Udskiftningsdunke Dunke til fiksativer Reagensdunke: Dehydreringsmedie(alkohol) Reagensdunke: Klaringsreagens (xylen) 10

25 Operatørvejledning 11

26 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Kapitel 2 - Installation og konfiguration Dette kapitel beskriver installations- og konfigurationsprocedurer for Excelsior AS og dækker følgende emner: Udpakning og placering af instrumentet. Montering af filtre i instrumentet. Tilslutning af instrumentet til lysnettet og instruktion i, hvordan der tændes for instrumentet. Valg af skærmsprog, og indstilling af systemets tid og dato. Definering og indlæsning af reagenser som forberedelse til prøvepræparation. Hvis Excelsior AS allerede er installeret, og de nødvendige reagenser er påfyldt, kan du læse Kapitel 3: Basal drift, der beskriver den rutinemæssige drift af instrumentet. 12

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere