Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen"

Transkript

1 Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Vejleder: Jens O. Elling Dato for aflevering: 20. august 2014 Antal anslag/antal sider: /66,3 Copenhagen Business School 2014

2 Indholdsfortegnelse 0. Executive summary Indledning Præsentation af emnet Problemformulering Overordnet problemformuleringsspørgsmål Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning Industridefinition Øvrige afgrænsninger Model og struktur Præsentation af virksomhederne Strategisk analyse Regnskabsmæssig analyse Budgettering og værdiansættelse Konklusion Metode Teori Empiri Kildekritik Begrebsafklaring Præsentation af virksomhederne Andersen & Martini A/S Organisation Strategi Udviklingen i aktiekursen Semler Gruppen Organisation Finansiel udvikling i virksomhederne

3 2.4 Markedet Strategisk analyse Det eksterne miljø PEST-analyse Politiske faktorer Økonomiske faktorer Demografiske og sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer Porter s five forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Købernes forhandlingsstyrke Truslen fra nye indtrængere/adgangsbarrierer Truslen fra substituerende produkter Rivalisering mellem virksomhederne i branchen Konklusion på Porter s five forces Det interne miljø Boston Consulting Group s Growth-Share matrice Andersen & Martinis portefølje Semlers portefølje Porter s generiske konkurrencestrategier Andersen & Martinis konkurrencestrategier Semlers konkurrencestrategi SWOT-analyse Andersen & Martinis interne forhold Semlers interne forhold Eksterne forhold fælles Delkonklusion på den strategiske analyse Regnskabsanalyse Interessenter

4 4.1.1 Andersen & Martinis interessenter Semlers interessenter Anvendt regnskabspraksis Andersen & Martini Semler Reformulering Driftsaktivitet Finansieringsaktivitet Reformulering af egenkapitalopgørelserne Reformulering af balancerne Særlige forhold ved reformulering af balancerne Andersen & Martini A/S Driftslikviditet Udskudte skatteaktiver og forpligtelser Værdipapirer Leasingbiler og gæld Reformulerede balancer for regnskabsårene Særlige forhold ved reformulering af balancerne Semler Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Driftslikviditet Udskudt skat Minoritetsinteresser Reformulerede balancer for regnskabsårene Reformulering af resultatopgørelserne Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelserne Andersen & Martini Allokering af skatteomkostningen Nedskrivning på varelagre Reformulerede resultatopgørelser for årene Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelserne Semler Allokering af skatteomkostningen Resultat fra kapitalandele i associerede virksomheder

5 Reformulerede resultatopgørelser for årene Rentabilitetsanalyse ROE Niveau 1 afkastningsgraden Niveau 2 dekomponering af ROIC Niveau 3 dekomponering af OG og AOH Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Delkonklusion på rentabilitetsanalyse Budgettering Valg af værdiansættelsesmodel Forudsætninger for budgettering Fastlæggelse af budgetperiode Budgettering af driftsaktiviteten Budgettering af salgsvæksten Andersen & Martini Semler Budgettering af AOH Budgettering af overskudsgraden fra salg Budgettering af den effektive skatteprocent Budgettering af core andet driftsoverskud efter skat Proforma-opgørelser og virksomhedsværdi Værdiansættelse Kapitalomkostninger fra driftsaktiviteten Andersen & Martini Finansielle forpligtelsers afkastkrav Ejernes afkastkrav Beregning af r wacc for Andersen & Martini Semler Finansielle forpligtelsers afkastkrav

6 Ejernes afkastkrav Beregning af r wacc for Semler Værdiansættelse Værdiansættelse af Andersen & Martini Værdiansættelse af Semler Konklusion...76 Litteraturliste...78 Bilag...80 Bilag 1 Semler koncernoversigt pr. 31. december Bilag 2 Opdeling af bilmærker i kategorier...81 Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden Bilag 4 Antal familier med biler i forhold til antal familier i alt...85 Bilag 5 Andersen & Martinis antal solgte biler Bilag 6 Officielle egenkapitalopgørelser Andersen & Martini...87 Bilag 7 Officielle egenkapitalopgørelser Semler...88 Bilag 8 Officielle balancer Andersen & Martini...89 Bilag 9 Officielle balancer Semler...90 Bilag 10 Officielle resultatopgørelser Andersen & Martini...91 Bilag 11 Officielle resultatopgørelser Semler...92 Bilag 12 Årlig vækst i BNP i perioden

7 0. Executive summary Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen The purpose of the thesis is to identify the non-financial and financial value drivers for the two car dealers Andersen & Martini and Semler and clarify which car dealer is the best at creating value for its shareholders. The identification of the value drivers is performed on the basis of a strategic analysis, a financial analyses and a valuation as of 31 July Andersen & Martini deals cars within the segment of middle class cars with dealerships in the Copenhagen area. Semler deals a more differentiated range of cars with both middle and upper class cars. Semler s dealerships are represented all over Denmark. Apart from the car dealerships Semler also imports the cars and sells the imported cars to independent dealerships. Andersen & Martini is quoted on the stock exchange, NASDAQ OMX, although the majority of shares are held by the chief executive officer and descendants of the company s founders. Semler is a family-owned business and the management is the primary owners. The strategic analysis consists of analysis of both the external and internal environments, including analyzing the macro-economic environment, the industry and internal factors. The industry is highly competitive, and the non-financial value drivers are the brands of cars the dealerships are dealing and the placement of the dealerships. The financial analysis comprises an analysis of the return on equity in each of the two businesses. The financial analysis shows that Semler generally generates a better return on equity than Andersen & Martini which primarily relates to Semler s ability to create profit from their investments, even in the short term. The valuation of the two businesses showed an underestimation of Semler s value and an overestimation of Andersen & Martini s value. The difference related to Semler s valuation is primarily due to the fact that the valuation was compared to the per share value according to the Financial statements as of 31 December 2013 which do not take into account expectations on future returns. The difference related to Andersen & Martini s difference is due to the slow reaction time to financial results on the stock exchange and the fact that people invest in shares with the purpose of long-term profit. 6

8 1. Indledning 1.1 Præsentation af emnet Salget af biler i Danmark har været svingende over de seneste fem år 1, og danskernes forbrugsmønster har ændret sig under krisen. Generelt beholder danskerne bilerne i længere tid og bilforhandlerne har oplevet en stigning i både brugte biler og små, brændstoføkonomiske biler i de senere år. Ifølge data fra Marketline 2 forventes en jævn stigning i antal solgte biler, mens branchens omsætning forventes at være svagt faldende fra Marketline forventninger Forventet antal solgte biler Forventet omsætning (mia.) Der findes et utal af bilforhandlere i Danmark. Nogle sælger nye biler, mens andre sælger brugte. Nogle forhandler kun et bilmærke, mens andre forhandler flere forskellige bilmærker. Ud over selve salget af biler beskæftiger bilforhandlerne sig også med en række andre ydelser, som deres eftersalgsmarked bestående af serviceaftaler og reparationer, formidling af forsikringer og finansiering samt import af biler. Hver bilforhandler kæmper om køberne i et marked præget af høj priskonkurrence. Denne afhandling vil behandle de to bilforhandlere Andersen & Martini og Semler, som begge forhandler flere forskellige bilmærker og er repræsenteret af forhandlere flere steder. 1.2 Problemformulering Formålet med afhandlingen er at foretage en sammenlignende analyse af de ikke-finansielle og de finansielle værdidrivere i den børsnoterede bilforhandler Andersen & Martini A/S og den fami- 1 Bilag 3 Top 30 antal solgte biler i Danmark i perioden

9 lieejede bilforhandler og importør Semler-koncernen. Den sammenlignende analyse tager udgangspunkt i en strategisk og regnskabsmæssig analyse samt en værdiansættelse af de to virksomheder pr. den 31. juli Overordnet problemformuleringsspørgsmål Afhandlingen skal således belyse følgende overordnede problemstilling: Hvilke ikke-finansielle og finansielle værdidrivere er af betydning for de to virksomheder og hvilen virksomhed er bedst til at skabe værdi for aktionærerne? Undersøgelsesspørgsmål Problemstillingen vil blive løst ved hjælp af nedenstående undersøgelsesspørgsmål: Strategisk analyse Hvilke samfundsmæssige tendenser påvirker Andersen & Martinis samt Semlers fremtidige indtjening? Hvordan kan konkurrenceintensiteten på markedet for salg af person- og varebiler karakteriseres? Hvilke interne forhold har betydning for Andersen & Martinis samt Semlers strategiske positioner? Regnskabsanalyse Hvordan har Andersen & Martinis samt Semlers rentabilitet udviklet sig over de seneste 5 regnskabsår? Hvilke finansielle værdidrivere er af betydning for hver af de to virksomheder? Budgettering og værdiansættelse Hvad er forventningerne til de to virksomheders fremtidige resultater på baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse? Hvor store er driftsaktivitetens kapitalomkostninger i hver af de to virksomheder? Hvor stor er forskellen mellem værdiansættelserne og de faktiske aktiekurser, og hvad skyldes forskellene? 1.3 Afgrænsning Grundet afhandlingens begrænsede omfang både i forhold til antal sider og tidsforbrug afgrænses der fra følgende problemstillinger og indgangsvinkler. 8

10 1.3.1 Industridefinition Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Som udgangspunkt er alle former for transportmidler konkurrenter til Andersen & Martini samt Semler, idet alle former for transportmidler kan dække behovet for at blive transporteret fra A til B. Det vil sige, at offentlige transportudbydere som Movia, DSB og Metroselskabet og flyselskaber som Norwegian, SAS og Jet Time også er konkurrenter til Andersen & Martini samt Semler, fordi de kan hjælpe med at transportere folk fra A til B og dermed forhindre disse personer i at købe en bil. Dog må industrien defineres noget mere afgrænset, da afhandlingen ellers bliver for omfangsrig. De to virksomheder sælger person- og varebiler, hvorfor industrien må defineres som markedet for person- og varebiler. Dermed afgrænses der også fra andre transportmidler, som kan konkurrere med person- og varebiler afhængigt af turens længde så som cykler, knallerter, motorcykler og lastbiler. Desuden opererer begge virksomheder på markedet for brugte biler, leasing af biler samt firmabiler, hvilket derfor også defineres som en del af industrien. Andersen & Martini sælger dels almindelige biler indenfor mærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat og Saab samt eksklusive biler; Cadillac og Corvette 3, og Semler sælger dels de almindelige bilmærker Volkswagen, Skoda, Seat og Audi og desuden de eksklusive bilmærker Porsche, Bentley, Lamborghini og Lotus. Ifølge De Danske Bilimportørers hjemmeside 4 er der i Danmark kun solgt få Cadillac, idet der er solgt i alt 43 Cadillac i årene Der er ikke solgt nogen Corvette, 156 Porsche, 13 Bentley, 1 Lamborghini og 4 Lotus i perioden. Derfor vurderes de eksklusive bilmærker at være et meget lille marked for Andersen & Martini og Semler og kommer derfor til at udgøre en mindre del af afhandlingen. Semler-koncernen består af flere divisioner; import-, support- og detaildivisionen ifølge koncernoversigten fra årsrapporten Importdivision består af import af Semlers bilmærker som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen under præsentationen af virksomheden i afsnit 2.2. Derudover består supportdivision af levering af IT til både Semlers egne forhandlere og de eksterne forhandlere, oversættelse for både Semlers egne bilmærker og desuden andre bilmærker, udlejning af flyvemaskine og ejendomsudlejning. Eftersom Semler har en del flere aktiviteter end Andersen & Martini, og der ikke findes et regnskab for detaildivisionen alene, er det nødvendigt at afgrænse. Hvad angår den strategiske del af opgaven, vil denne alene tage udgangspunkt i detail-divisionen, hvorimod den regnskabsmæssige analyse vil tage udgangspunkt i hele Semler-koncernen, hvor der ved sammenligningen til Andersen & Martini tages højde for, at flere af Semlers aktiviteter har en anden karakter med eksempelvis andre dækningsgrader og andre kapitalbehov. 3 Kilde: her definerer Andersen & Martini selv Cadillac og Corvette som eksklusive bilmærker. 4 Kilde: 5 Se bilag 1 Semler koncernoversigt pr. 31. december

11 De to virksomheder vurderes at være sammenlignelige, idet størstedelen af omsætningen i Semler-koncernen må opstå i detaildivisionen. Ifølge årsregnskabet for Semler Retail A/S, som er moderselskab i detaildivisionen, for i forhold til årsregnskabet for Semler-koncernen for 2012 udgør nettoomsætningen for Semler Retail A/S 54 % af Semler-koncernens nettoomsætning. Detaildivisionens omsætning vurderes at udgøre en større del end de 54 %, fordi en stor del af de enkelte selskaber i koncernens omsætning må elimineres. Importdivisionen sælger dels til sine egne forhandlere, hvor omsætningen derfor elimineres og dels til 142 eksterne forhandlere. Fra supportdivision må salget af IT til detaildivisionen blive elimineret, mens omsætningen fra salg af IT til de eksterne forhandlere indgår i omsætningen. Ligeledes må en del af omsætningen fra oversættelse blive elimineret, mens oversættelse for eksterne bilmærker må indgå i koncernens nettoomsætning. Ejendomsudlejning består primært af udlejning af ejendomme til koncernens egne bilforhandlere 7. Eftersom størstedelen af Semler-koncernens omsætning kommer fra detaildivisionen, vurderes det, at de to virksomheder regnskabsmæssigt godt kan sammenlignes. Industrien for opgaven er derfor handel af personbiler. Desuden omfatter industrien alle typer varebiler Øvrige afgrænsninger I forbindelse med budgetteringen anvendes foreløbige 2014-tal til at fremskrive det antal solgte biler. Dermed tages der ikke højde for eventuelle sæsonudsving. Umiddelbart vurderes det heller ikke, at der er de store sæsonudsving, dog med undtagelse af bilforhandlernes nytårskur, hvor de fleste bilforhandlere inviterer kunder i en weekend i starten af det nye år, hvor der er rabat på udvalgte bilmodeller. Selvom dette må skabe et mersalg i januar og desuden et lavere salg i de sidste måneder af året, fordi folk forventer at få et godt tilbud i januar, antages det, at der ikke er sæsonudsving. Dermed antages bilsalget at være jævnt fordelt over hele året. 1.4 Model og struktur Nedenstående figur viser strukturen for afhandlingen. Strategisk Indledning Præsentation af virksomhederne analyse Regnskabs- Budgettering Værdiansættelse Konklusion analyse Figur 1: Struktur i afhandlingen Kilde: Egen tilvirkning 6 Årsregnskabet for Semler Retail A/S for 2013 er ikke offentliggjort på tidspunktet for aflevering af afhandlingen. 7 Informationer om de enkelte selskabers aktiviteter er hentet fra samt fra selskabernes årsrapporter. 10

12 Nærværende afsnit skal belyse, hvad de forskellige dele af afhandlingen indeholder, hvilke modeller der vil blive anvendt og hvordan modellerne skal være med til at besvare de stillede undersøgelsesspørgsmål Præsentation af virksomhederne Til at starte med præsenteres Andersen & Martini A/S og Semler-koncernen, herunder virksomhedernes historie, organisation, strategi, den finansielle udvikling, markederne og konkurrenter. Med præsentationen får man mulighed for at danne sig et indtryk af, hvilke virksomheder man har med at gøre Strategisk analyse Til den strategiske analyse anvendes forskellige kendte analysemodeller, som skal afdække de ikke-finansielle værdidrivere. Det kan både være tale om eksterne og interne værdidrivere, som enten er hæmmende eller fremmende for de to virksomheders værdiskabelse. Til at besvare de tre undersøgelsesspørgsmål indenfor den strategiske analyse skal der foretages analyser på flere forskellige niveauer: - Samfundsniveau PEST-analyse: Analysen beskriver de eksterne faktorer, der har indflydelse på virksomheden. - Brancheniveau Porter s five forces: Analysen omfatter de branchespecifikke faktorer af betydning for virksomheden. - Intern analyse BCG-matrice, Porter s generiske strategier og SWOT: Analyserne afdækker de ressourcer og forretningsområder, der har betydning for værdiskabelsen Regnskabsmæssig analyse Regnskabsanalysen består af en rentabilitetsanalyse for at finde frem til de finansielle værdidrivere i Andersen & Martini og Semler. Ud over rentabilitetsanalysen foretages en sammenlignende gennemgang af interessenterne og begrebsrammen for de to virksomheder. Reformulering af virksomhedernes resultatopgørelser og balancer ender ud med en opdeling af virksomhedens drifts- og finansieringsaktiviteter. Reformuleringen synliggør dermed driftsaktiviteterne, hvilke udgør de primære finansielle værdidrivere Budgettering og værdiansættelse Budgettering tager udgangspunkt dels i den strategiske dels i den regnskabsmæssige analyse. Der vil blive budgetteret over en 5-årig periode samt en terminalperiode. Budgettering ender ud i proforma-opgørelser, og til værdiansættelsen skal dels vælges en værdiansættelsesmodel og dels skal driftsaktiviteternes kapitalomkostninger (r wacc ) fastlægges. 11

13 1.4.5 Konklusion Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Den sidste del af afhandlingen indeholder konklusionen, hvor det endeligt vurderes, hvilke værdidrivere der er af betydning for de to virksomheder, og hvilken virksomhed der er bedst til at skabe værdi. Dermed besvares de stillede undersøgelsesspørgsmål og den overordnede problemformulering. 1.5 Metode Den anvendte metode i afhandlingen består både af teori og empiri, hvilket beskrives nedenfor Teori Teorien består af anvendelse af forskellige anerkendte modeller til at hjælpe med at besvare undersøgelsesspørgsmålene. I den strategiske analyse anvendes PEST-analysen til på samfundsniveau at beskrive de faktorer, der har betydning for bilbranchen. Til at analysere branchen anvendes Porter s five forces, hvormed konkurrenceintensiteten vurderes. Boston Consulting Group s Growth-Share matrice og Porter s generiske konkurrencestrategier benyttes til at analysere de interne faktorer, der har betydning for værdiskabelsen. Den strategiske analyse afsluttes med en SWOT-analyse, som opsummerer virksomhedernes interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler. Til den regnskabsmæssige analyse anvendes den udvidede DuPont-model til at dekomponere de forskellige nøgletal. I reformuleringen, budgetteringen og værdiansættelsen tages der udgangspunkt i Ole Sørensens bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 8, hvor der er redegjort for principperne for reformulering, opstilling af proforma-opgørelser samt valg og benyttelse af værdiansættelsesmodeller Empiri Ved udarbejdelse af afhandlingen er der alene brugt sekundære data, og dermed er det kun offentligt tilgængeligt information, der lægger til grund for afhandlingen. Her vil det primære datagrundlag være virksomhedernes årsrapporter. Desuden anvendes data fra branche- og forbrugerorganisationerne De Danske Bilimportører og FDM. Ligeledes anvendes forskellige databaser som Euromonitor, MarketLine og Danmarks Statistik til indsamling af information om branchen og markedet. 8 Bog 3 i henhold til litteraturlisten 12

14 1.6 Kildekritik Det primære datagrundlag for afhandlingen vil være Andersen & Martinis samt Semlers årsrapporter for regnskabsårene Det må i årsrapporterne forventes, at der er tale om høj grad af troværdighed. Det skyldes, at årsrapporterne er revideret af eksterne revisorer, som skal være uafhængige, og revisionspåtegningerne giver høj grad af sikkerhed for, at årsrapporterne er uden væsentlig fejlinformation. Desuden er Andersen & Martini en børsnoteret virksomhed og skal derfor aflægge årsrapport efter IFRS. I den forbindelse stiller IASB nogle kvantitative krav til årsregnskaber aflagt efter IFRS om, at årsregnskaberne skal være relevante, pålidelige, forståelige og sammenlignelige 9. Dette er med til at højne troværdigheden. Desuden er forskellige selskabsmeddelelser til Fondsbørsen anvendt. Disse er ikke nødvendigvis revideret, men må alligevel vurderes at være af høj troværdighed, da Andersen & Martini som børsnoteret selskab må have en interesse i at offentliggøre korrekte og fuldstændige informationer. På den måde sikrer Andersen & Martini sin troværdighed overfor aktionærerne og offentligheden generelt. Herudover er der lavet forskellige materialeindsamlinger på internettet. Der er brugt flere forskellige nyhedsmedier, hvormed afhandlingen ikke er bygget på et medies opfattelse. Desuden er Andersen & Martinis samt Semlers egne hjemmesider anvendt til informationssøgning. Hjemmesiderne bruges som markedsføring af virksomhederne og de produkter og ydelser, der sælges, hvorfor det kun vil være nødvendige og gode informationer, der er præsenteret på hjemmesiderne. Når hjemmesiden bruges som markedsføring, kan produkter og ydelser blive præsenteret som bedre, end de egentlig er, og det er vigtigt at holde sig for øje, når data herfra anvendes. I forbindelse med den strategiske analyse er det i høj grad eget kendskab til branchen og egen opfattelse af industrien, markedet og bilmærker, der er fremtrædende. Det er vigtigt at være opmærksom herpå, når konklusioner skal vurderes. De anvendte oplysninger og forudindtagede ideer om virksomhederne og om branchen generelt finder dog alligevel anvendelse, da der er tale om en ekstern analyse, og enhver anden analytiker vil sandsynligvis bruge de samme kilder og have lignende forudindtagede ideer om branchen til at løse afhandlingens problemstillinger. 9 IASB Conceptual framework - Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx 13

15 1.7 Begrebsafklaring Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen I afhandlingen er begrebet bilmærke anvendt. Bilmærke refererer til de forskellige mærker, der findes så som Audi, Nissan, Mazda mv. Afhandlingen tager desuden udgangspunkt i, at bilmærkerne kan opdeles i fem kategorier ud fra forskellige parametre som pris, størrelse, funktioner og opfattet brandværdi. I den forbindelse fremgår af bilag 2 forfatterens opfattelse af de forskellige bilmærker, hvormed de 30 mest solgte personbilmærker i 2013 er opdelt i kategorierne (1) dyre, eksklusive biler, (2) dyre familiebiler, (3) almindelige familiebiler, (4) discount og (5) niche biler. Almindelige familiebiler vurderes at være de bilmærker, som har flere modeller, som passer til familier og udbydes til priser, som størstedelen af Danmarks befolkning har råd til. De dyre familiebiler vurderes at være lidt dyrere og af lidt højere kvalitet end de almindelige familiebiler, men alligevel bilmærker, som en stor del af befolkningen har råd til, hvilket også ses på bilernes placering på top 30-listen, hvor de ligger nr. 1 og nr. 3. De dyre, eksklusive biler er igen dyrere end de dyre familiebiler, men henvender sig alligevel til en del af befolkningen. Desuden er de af højere kvalitet, og standardudstyret og funktionerne er mere omfattende end for de to kategorier af familiebiler. Det vurderes, at der kun er et discount bilmærke, som ligger i en lavere prisklasse end familiebilerne og generelt er mere skrabet, hvad angår komfort og udstyr. Til sidst er der niche bilerne, som med deres priser og muligheder ligger langt fra de øvrige kategorier. 2. Præsentation af virksomhederne 2.1 Andersen & Martini A/S Andersen & Martini blev grundlagt i 1930 erne af Percy Martini, som var ansat som finansmand hos General Motors (GM) og Harald Andersen, som var bilsælger, også hos GM 10. De blev enige om at danne et interessentskab som autoriseret GM-forhandler i Storkøbenhavn. Under 2. verdenskrig, da salget af biler mere eller mindre gik i stå, supplerede man sortimentet med cykler, ladcykler og barnevogne. Andersen & Martini blev børsnoteret i I dag forhandler Andersen & Martini person- og varebiler indenfor mærkerne Opel, Cadillac, Saab, Corvette, Peugeot, Kia og Fiat. Derudover tilbyder de leasing af biler, salg af brugte biler og værkstedsservice. Andersen & Martinis hovedkontor ligger i Greve, og derudover er der forhandlere med værksteder i Glostrup, Taastrup, Lyngby, Ballerup, Amager, Gladsaxe og Søborg

16 2.1.1 Organisation Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Moderselskabet i koncernen er Andersen & Martini A/S. Der er et datterselskab; Andersen & Martini Biler A/S, som er 100 % ejet af moderselskabet. I moderselskabets regnskab indgår desuden i alt syv filialer i form af forhandlerne i Storkøbenhavn 11. Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne er unoteret og består af aktier á 10 kr. med hver 10 stemmer. B-aktierne er børsnoteret og består af aktier á 10 kr. med hver 1 stemme 12. A-aktierne er alle ejet af Helmsman Holding ApS. Derudover ejer Helmsman Holding ApS B-aktier, hvormed selskabet ejer 68,47 % af kapitalen i Andersen & Martini og dermed 91,54 % af stemmerne. Helmsman Holding A/S er 100 % ejet af Commander Holding ApS, som er ejet af den administrerende direktør i Andersen & Martini A/S Peter Hansen. Selskabets direktion består af en person, som er Peter Hansen. Bestyrelsen består af fire personer; Henning Hürdum (formand, medlem af revisionsudvalget), Erik Justesen (næstformand, medlem af revisionsudvalget), Jens Erik Christensen (medlem, formand for revisionsudvalget) og Lars Taarn Pedersen (medlem). Derudover er Per Martini, søn af Percy Martini, kommitteret medlem af bestyrelsen 13. Bestyrelsen er i alt B-aktier, svarende til 0,36 % af kapitalen og 0,16 % af stemmerne Strategi Andersen & Martinis strategi er at levere et produkt, som lever op til kundernes ønsker og forventninger 14. For at leve op hertil har Andersen & Martini fokus på kvalificeret og personlig rådgivning samt tillid. Virksomhedens mission er, at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kundetilfredshed indenfor bilbranchen i Danmark. Missionen skal derfor sikre, at Andersen & Martini kan fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder for at opnå stigende indtjening. Visionen er at være blandt Danmarks allerbedste bilforhandler målt på kundetilfredshed og indtjening. Visionen skal opnås ved at yde den bedste service og gøre noget ekstra for, at kunder oplever den bedste service ved et bilsalg. En del af Andersen & Martinis strategi er at deltage i forskellige sportssponsorater. Således sponsorerede de Birkerød Tennisklub i 2009, i 2010 sponsorerede de juniorturnering i TIK Tennis Taastrup og desuden sponsorerer de Skovshoved Sejlklub. 11 Navne & Numre Erhverv 12 Andersen & Martinis årsrapport 2013 s. 12 om aktionærinformation 13 Andersen & Martinis årsrapport 2013 note 22 om bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

17 2.1.3 Udviklingen i aktiekursen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Nedenfor fremgår udviklingen i aktiekursen for de børsnoterede B-aktier for de seneste 5 år. Figur 2: Udvikling i aktiekurs de seneste fem år Kilde: Euroinvestor Den laveste aktiekurs i perioden var i maj 2013, hvor kursen var 30,1 kr. Højst var kursen i april 2012, hvor den nåede 50 kr. 2.2 Semler Gruppen Semler Gruppen blev stiftet i 1917 af brødrene Axel og Johannes Semler og af deres far Axel Semler 15. Dengang hed virksomheden Skandinavisk Motor Co., og denne udgør i dag importdelen af virksomheden. Til at starte med importerede man forskellige typer dæk. I 1948 blev virksomheden importør af Volkswagen (VW), hvorefter man har udvidet udvalget med flere bilmærker. Mange af de biler, som blev importeret til Danmark i 1930 erne og frem til 1950 erne, blev samlet af Skandinavisk Motor Co Organisation Semler-koncernen er en familieejet virksomhed, hvor der i dag er 36 aktionærer, som alle er efterkommere af Semler-familien. Koncernen består af det ultimative moderselskab Semler Holding A/S, som ejer Semler Gruppen A/S, som håndterer blandt andet HR, kommunikation og økonomi. Herunder er der tre divisioner, som består af import-, support- og detail-divisionen

18 Import-divisionen består af Skandinavisk Motor Co. A/S, som står for importen af bilmærkerne Audi, Porsche, Seat, Skoda og VW til Danmark 16. Support-divisionen vedrører leasingbiler, udlejning af flyvemaskine, IT til hele koncernen og forhandlere samt ejendomsudlejning. Detaildivisionen står for koncernens import af ovenstående person- og varebiler samt salg af bilmærkerne Bentley og Lamborghini. Derudover sælger detail-divisionen reservedele til de bilmærker, de sælger, samt værkstedsydelser og andre serviceydelser. Ud over de tre divisioner er der to associerede selskaber, som varetager import og salg af biler i henholdsvis Estland og Island. Koncernoversigten fra koncernregnskabet 2013 fremgår af bilag 1. Ifølge årsrapporten for Semler Holding A/S for 2013 besidder fire privat personer og to fonde med adresse på Isle of Man mere end 5 % af aktiekapitalen 17. Ingen aktionærer har bestemmende indflydelse i selskabet, og ingen aktier har særlige rettigheder. Semler Holding A/S ledes af en direktion på tre personer; Jens Bjerregaard, som også er administrerende direktør i moderselskabet Semler Gruppen A/S, Kim Skovgaard, som også er administrerende direktør i Skandinavisk Motor Co. A/S og Lars Simper, som også er administrerende direktør i Semler Retail A/S. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf fire er medarbejdervalgt og tre er iblandt de aktionærer, som ejer mere end 5 % af aktiekapitalen Finansiel udvikling i virksomhederne Udviklingen i Semlers samt Andersen & Martinis nettoomsætning for de seneste fem regnskabsår er vist nedenfor Nettoomsætning Semler Andersen & Martini Figur 3: Nettoomsætning i tdkk Kilde: Årsrapporterne Diagrammet viser, at der er stor forskel på de to virksomheders udvikling i nettoomsætning. Sem Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 note Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s. 7 - Selskabsoplysninger 17

19 lers nettoomsætning er stigende henover perioden, mens Andersen & Martinis nettoomsætning mere eller mindre ligger på samme niveau over perioden. Semlers nettoomsætning består af alle virksomhedens divisioner som beskrevet tidligere. Forklaringen på stigningen i omsætningen skal findes i blandt andet Semlers bilmærkers stigende markedsandel. Ifølge tal fra brancheorganisationen for bilimportører De Danske Bilimportører har markedsandelen i forhold til totalmarkedet for de bilmærker, Semler importerer og forhandler været stødt stigende hen over perioden fra en markedsandel på knap 15 % i 2009 til knap 27 % i Til sammenligning har markedsandelen for de bilmærker, som Andersen & Martini forhandler, været faldende i perioden fra godt 24 % i 2009 til 20,5 % i Derudover er der sket flere begivenheder i perioden, som har resulteret i øget omsætning for Semler, blandt andet overtagelse af en forhandler i Herning i 2011, åbningen af Audi Gladsaxe i introduktionen af up!, Mii og Citigo 21, som blev årets bil og introduktionen af den nye Skoda Octavia-model, som er blevet kåret til årets bil og årets firmabil Ser man på tallene for Andersen & Martini, som fremgår af bilag 10, er nettoomsætningen væsentligt lavere i 2009 end i årene Den lave nettoomsætning skyldtes ifølge årsrapporten finanskrisen, hvor nettoomsætningen i 2007 og 2008 var over mdkk 900. Årsrapporten forklarer også, at der er skete en nedgang i antallet af solgte nye person- og varebiler i 2009 på 44 % i forhold til I 2010 oplever Andersen og Martini en stigning i nettoomsætningen i forhold til 2009 på mdkk 211, hvorefter nettoomsætningen bliver faldende igen. Den faldende nettoomsætning skyldes fald i salget af nye biler, hvor man dog oplever en stigning i salget af antallet af brugte biler og desuden en stigning i salget af værkstedsydelser. På trods af at man i 2013 begynder at sælge og servicere Peugeot i tillæg til de øvrige bilmærker, oplever man et fald på knap mdkk 100, hvilket skyldes, at man primært sælger de mindre, billigere biler. 2.4 Markedet Begge virksomheder opererer alene indenfor det danske marked. Andersen & Martini opererer kun i Storkøbenhavn, mens Semler er repræsenteret over hele landet. Ifølge De Danske Bilimportører er der i alt nyregistreret person- og varebiler 24. Heraf har Andersen & Martini solgt nyregistreret person- og varebiler 25, svarende til en markeds- 19 Bilag 3 Top 30 antal solgte biler i Danmark i perioden Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s Ledelsesberetningen 21 De tre modeller er henholdsvis VW, Seat og Skodas små brændstoføkonomiske modeller Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s Ledelsesberetningen

20 andel på 2,7 %, mens Semler har importeret for af de nyregistrerede person- og varebiler 26, hvilket svarer til en markedsandel på 26,2 %. Semler har ikke offentliggjort tal for, hvor mange nye person- og varebiler, der er solgt af deres forhandlere. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige, fordi Semler også sælger videre til eksterne bilforhandlere. I dette marked er der monopolistisk konkurrence 27. Der er rigtigt mange spillere i branchen, og der er høj præferencegrad mellem bilmærkerne. Selvom Semler er noget større end de andre bilforhandlere, er der stadig monopolistisk konkurrence, fordi præferencen i høj grad handler om det eller de bilmærker, en bilforhandler forhandler og prisen på bilerne og i mindre grad selve forhandleren, hvilket er forklaret nedenfor i den strategiske analyse. De større bilforhandlere som Andersen & Martini og Semler er ikke repræsenteret i alle byer, og folk vælger som regel den nærmeste bilforhandler af det bilmærke, de nu engang ønsker at købe. 3. Strategisk analyse 3.1 Det eksterne miljø Den strategiske analyse gennemføres med henblik på at analysere de strategiske faktorer i og omkring Semler samt Andersen & Martini. Analysen opdeles i en ekstern og interne analyse, hvor den eksterne analyse tager udgangspunkt i makromiljøet og forholdene i samfundet, som bilforhandlere ikke har indflydelse på, men som alligevel er af betydning for bilforhandlerne. Den eksterne analyse består af en PEST-analyse, som beskriver fjernmiljøet i samfundet generelt, og Porter s five forces, som forklarer nærmiljøet i den specifikke branche, som bilforhandlere opererer i. Det er vigtigt for bilforhandlerne at kende til det eksterne miljø, så de har mulighed for at reagere proaktivt på forandringer i makromiljøet, fordi faktorerne i samfundet påvirker virksomheders indtjeningsevne og værdiskabelse PEST-analyse I en PEST-analyse 28 analyseres de politiske, økonomiske, demografiske/sociokulturelle og teknologiske faktorer i samfundet, som kan påvirke branchen Politiske faktorer Størrelsen på de danske afgifter på biler er blandt den højeste i verden 29. Dette har stor betydning for, hvor mange og hvilken type biler der sælges i Danmark. Dette har stor bevågenhed i samfun- 25 Andersen & Martinis årsrapport 2013 s Ledelsesberetning Bog 1 s Bog 2 s _Danmark_har_verdens_hoejeste_skattetryk.pdf 19

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015

Med et overskud i første halvår fastholder Andersen & Martini forventningerne for 2015 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013 Side 1 af 13 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2013 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2014 Side 1 af 14 sider Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2014 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Side 1 af 15 sider Nasdaq - OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 10/2009 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K CVR nr. 15313714 Den 24. august 2009 Kontaktperson Adm. direktør Peter

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads København K Kontaktperson

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads København K Kontaktperson Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6/2017 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Importørundersøgelsen 2015

Importørundersøgelsen 2015 Importørundersøgelsen 2015 AutoBranchen Danmark har for ottende gang gennemført en importørundersøgelse blandt de danske nyvognsforhandlere. Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Rambøll på vegne

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere