Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen"

Transkript

1 Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Vejleder: Jens O. Elling Dato for aflevering: 20. august 2014 Antal anslag/antal sider: /66,3 Copenhagen Business School 2014

2 Indholdsfortegnelse 0. Executive summary Indledning Præsentation af emnet Problemformulering Overordnet problemformuleringsspørgsmål Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning Industridefinition Øvrige afgrænsninger Model og struktur Præsentation af virksomhederne Strategisk analyse Regnskabsmæssig analyse Budgettering og værdiansættelse Konklusion Metode Teori Empiri Kildekritik Begrebsafklaring Præsentation af virksomhederne Andersen & Martini A/S Organisation Strategi Udviklingen i aktiekursen Semler Gruppen Organisation Finansiel udvikling i virksomhederne

3 2.4 Markedet Strategisk analyse Det eksterne miljø PEST-analyse Politiske faktorer Økonomiske faktorer Demografiske og sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer Porter s five forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Købernes forhandlingsstyrke Truslen fra nye indtrængere/adgangsbarrierer Truslen fra substituerende produkter Rivalisering mellem virksomhederne i branchen Konklusion på Porter s five forces Det interne miljø Boston Consulting Group s Growth-Share matrice Andersen & Martinis portefølje Semlers portefølje Porter s generiske konkurrencestrategier Andersen & Martinis konkurrencestrategier Semlers konkurrencestrategi SWOT-analyse Andersen & Martinis interne forhold Semlers interne forhold Eksterne forhold fælles Delkonklusion på den strategiske analyse Regnskabsanalyse Interessenter

4 4.1.1 Andersen & Martinis interessenter Semlers interessenter Anvendt regnskabspraksis Andersen & Martini Semler Reformulering Driftsaktivitet Finansieringsaktivitet Reformulering af egenkapitalopgørelserne Reformulering af balancerne Særlige forhold ved reformulering af balancerne Andersen & Martini A/S Driftslikviditet Udskudte skatteaktiver og forpligtelser Værdipapirer Leasingbiler og gæld Reformulerede balancer for regnskabsårene Særlige forhold ved reformulering af balancerne Semler Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Driftslikviditet Udskudt skat Minoritetsinteresser Reformulerede balancer for regnskabsårene Reformulering af resultatopgørelserne Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelserne Andersen & Martini Allokering af skatteomkostningen Nedskrivning på varelagre Reformulerede resultatopgørelser for årene Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelserne Semler Allokering af skatteomkostningen Resultat fra kapitalandele i associerede virksomheder

5 Reformulerede resultatopgørelser for årene Rentabilitetsanalyse ROE Niveau 1 afkastningsgraden Niveau 2 dekomponering af ROIC Niveau 3 dekomponering af OG og AOH Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Delkonklusion på rentabilitetsanalyse Budgettering Valg af værdiansættelsesmodel Forudsætninger for budgettering Fastlæggelse af budgetperiode Budgettering af driftsaktiviteten Budgettering af salgsvæksten Andersen & Martini Semler Budgettering af AOH Budgettering af overskudsgraden fra salg Budgettering af den effektive skatteprocent Budgettering af core andet driftsoverskud efter skat Proforma-opgørelser og virksomhedsværdi Værdiansættelse Kapitalomkostninger fra driftsaktiviteten Andersen & Martini Finansielle forpligtelsers afkastkrav Ejernes afkastkrav Beregning af r wacc for Andersen & Martini Semler Finansielle forpligtelsers afkastkrav

6 Ejernes afkastkrav Beregning af r wacc for Semler Værdiansættelse Værdiansættelse af Andersen & Martini Værdiansættelse af Semler Konklusion...76 Litteraturliste...78 Bilag...80 Bilag 1 Semler koncernoversigt pr. 31. december Bilag 2 Opdeling af bilmærker i kategorier...81 Bilag 3 Top 30 antal solgte personbiler i Danmark i perioden Bilag 4 Antal familier med biler i forhold til antal familier i alt...85 Bilag 5 Andersen & Martinis antal solgte biler Bilag 6 Officielle egenkapitalopgørelser Andersen & Martini...87 Bilag 7 Officielle egenkapitalopgørelser Semler...88 Bilag 8 Officielle balancer Andersen & Martini...89 Bilag 9 Officielle balancer Semler...90 Bilag 10 Officielle resultatopgørelser Andersen & Martini...91 Bilag 11 Officielle resultatopgørelser Semler...92 Bilag 12 Årlig vækst i BNP i perioden

7 0. Executive summary Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen The purpose of the thesis is to identify the non-financial and financial value drivers for the two car dealers Andersen & Martini and Semler and clarify which car dealer is the best at creating value for its shareholders. The identification of the value drivers is performed on the basis of a strategic analysis, a financial analyses and a valuation as of 31 July Andersen & Martini deals cars within the segment of middle class cars with dealerships in the Copenhagen area. Semler deals a more differentiated range of cars with both middle and upper class cars. Semler s dealerships are represented all over Denmark. Apart from the car dealerships Semler also imports the cars and sells the imported cars to independent dealerships. Andersen & Martini is quoted on the stock exchange, NASDAQ OMX, although the majority of shares are held by the chief executive officer and descendants of the company s founders. Semler is a family-owned business and the management is the primary owners. The strategic analysis consists of analysis of both the external and internal environments, including analyzing the macro-economic environment, the industry and internal factors. The industry is highly competitive, and the non-financial value drivers are the brands of cars the dealerships are dealing and the placement of the dealerships. The financial analysis comprises an analysis of the return on equity in each of the two businesses. The financial analysis shows that Semler generally generates a better return on equity than Andersen & Martini which primarily relates to Semler s ability to create profit from their investments, even in the short term. The valuation of the two businesses showed an underestimation of Semler s value and an overestimation of Andersen & Martini s value. The difference related to Semler s valuation is primarily due to the fact that the valuation was compared to the per share value according to the Financial statements as of 31 December 2013 which do not take into account expectations on future returns. The difference related to Andersen & Martini s difference is due to the slow reaction time to financial results on the stock exchange and the fact that people invest in shares with the purpose of long-term profit. 6

8 1. Indledning 1.1 Præsentation af emnet Salget af biler i Danmark har været svingende over de seneste fem år 1, og danskernes forbrugsmønster har ændret sig under krisen. Generelt beholder danskerne bilerne i længere tid og bilforhandlerne har oplevet en stigning i både brugte biler og små, brændstoføkonomiske biler i de senere år. Ifølge data fra Marketline 2 forventes en jævn stigning i antal solgte biler, mens branchens omsætning forventes at være svagt faldende fra Marketline forventninger Forventet antal solgte biler Forventet omsætning (mia.) Der findes et utal af bilforhandlere i Danmark. Nogle sælger nye biler, mens andre sælger brugte. Nogle forhandler kun et bilmærke, mens andre forhandler flere forskellige bilmærker. Ud over selve salget af biler beskæftiger bilforhandlerne sig også med en række andre ydelser, som deres eftersalgsmarked bestående af serviceaftaler og reparationer, formidling af forsikringer og finansiering samt import af biler. Hver bilforhandler kæmper om køberne i et marked præget af høj priskonkurrence. Denne afhandling vil behandle de to bilforhandlere Andersen & Martini og Semler, som begge forhandler flere forskellige bilmærker og er repræsenteret af forhandlere flere steder. 1.2 Problemformulering Formålet med afhandlingen er at foretage en sammenlignende analyse af de ikke-finansielle og de finansielle værdidrivere i den børsnoterede bilforhandler Andersen & Martini A/S og den fami- 1 Bilag 3 Top 30 antal solgte biler i Danmark i perioden

9 lieejede bilforhandler og importør Semler-koncernen. Den sammenlignende analyse tager udgangspunkt i en strategisk og regnskabsmæssig analyse samt en værdiansættelse af de to virksomheder pr. den 31. juli Overordnet problemformuleringsspørgsmål Afhandlingen skal således belyse følgende overordnede problemstilling: Hvilke ikke-finansielle og finansielle værdidrivere er af betydning for de to virksomheder og hvilen virksomhed er bedst til at skabe værdi for aktionærerne? Undersøgelsesspørgsmål Problemstillingen vil blive løst ved hjælp af nedenstående undersøgelsesspørgsmål: Strategisk analyse Hvilke samfundsmæssige tendenser påvirker Andersen & Martinis samt Semlers fremtidige indtjening? Hvordan kan konkurrenceintensiteten på markedet for salg af person- og varebiler karakteriseres? Hvilke interne forhold har betydning for Andersen & Martinis samt Semlers strategiske positioner? Regnskabsanalyse Hvordan har Andersen & Martinis samt Semlers rentabilitet udviklet sig over de seneste 5 regnskabsår? Hvilke finansielle værdidrivere er af betydning for hver af de to virksomheder? Budgettering og værdiansættelse Hvad er forventningerne til de to virksomheders fremtidige resultater på baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse? Hvor store er driftsaktivitetens kapitalomkostninger i hver af de to virksomheder? Hvor stor er forskellen mellem værdiansættelserne og de faktiske aktiekurser, og hvad skyldes forskellene? 1.3 Afgrænsning Grundet afhandlingens begrænsede omfang både i forhold til antal sider og tidsforbrug afgrænses der fra følgende problemstillinger og indgangsvinkler. 8

10 1.3.1 Industridefinition Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Som udgangspunkt er alle former for transportmidler konkurrenter til Andersen & Martini samt Semler, idet alle former for transportmidler kan dække behovet for at blive transporteret fra A til B. Det vil sige, at offentlige transportudbydere som Movia, DSB og Metroselskabet og flyselskaber som Norwegian, SAS og Jet Time også er konkurrenter til Andersen & Martini samt Semler, fordi de kan hjælpe med at transportere folk fra A til B og dermed forhindre disse personer i at købe en bil. Dog må industrien defineres noget mere afgrænset, da afhandlingen ellers bliver for omfangsrig. De to virksomheder sælger person- og varebiler, hvorfor industrien må defineres som markedet for person- og varebiler. Dermed afgrænses der også fra andre transportmidler, som kan konkurrere med person- og varebiler afhængigt af turens længde så som cykler, knallerter, motorcykler og lastbiler. Desuden opererer begge virksomheder på markedet for brugte biler, leasing af biler samt firmabiler, hvilket derfor også defineres som en del af industrien. Andersen & Martini sælger dels almindelige biler indenfor mærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat og Saab samt eksklusive biler; Cadillac og Corvette 3, og Semler sælger dels de almindelige bilmærker Volkswagen, Skoda, Seat og Audi og desuden de eksklusive bilmærker Porsche, Bentley, Lamborghini og Lotus. Ifølge De Danske Bilimportørers hjemmeside 4 er der i Danmark kun solgt få Cadillac, idet der er solgt i alt 43 Cadillac i årene Der er ikke solgt nogen Corvette, 156 Porsche, 13 Bentley, 1 Lamborghini og 4 Lotus i perioden. Derfor vurderes de eksklusive bilmærker at være et meget lille marked for Andersen & Martini og Semler og kommer derfor til at udgøre en mindre del af afhandlingen. Semler-koncernen består af flere divisioner; import-, support- og detaildivisionen ifølge koncernoversigten fra årsrapporten Importdivision består af import af Semlers bilmærker som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen under præsentationen af virksomheden i afsnit 2.2. Derudover består supportdivision af levering af IT til både Semlers egne forhandlere og de eksterne forhandlere, oversættelse for både Semlers egne bilmærker og desuden andre bilmærker, udlejning af flyvemaskine og ejendomsudlejning. Eftersom Semler har en del flere aktiviteter end Andersen & Martini, og der ikke findes et regnskab for detaildivisionen alene, er det nødvendigt at afgrænse. Hvad angår den strategiske del af opgaven, vil denne alene tage udgangspunkt i detail-divisionen, hvorimod den regnskabsmæssige analyse vil tage udgangspunkt i hele Semler-koncernen, hvor der ved sammenligningen til Andersen & Martini tages højde for, at flere af Semlers aktiviteter har en anden karakter med eksempelvis andre dækningsgrader og andre kapitalbehov. 3 Kilde: her definerer Andersen & Martini selv Cadillac og Corvette som eksklusive bilmærker. 4 Kilde: 5 Se bilag 1 Semler koncernoversigt pr. 31. december

11 De to virksomheder vurderes at være sammenlignelige, idet størstedelen af omsætningen i Semler-koncernen må opstå i detaildivisionen. Ifølge årsregnskabet for Semler Retail A/S, som er moderselskab i detaildivisionen, for i forhold til årsregnskabet for Semler-koncernen for 2012 udgør nettoomsætningen for Semler Retail A/S 54 % af Semler-koncernens nettoomsætning. Detaildivisionens omsætning vurderes at udgøre en større del end de 54 %, fordi en stor del af de enkelte selskaber i koncernens omsætning må elimineres. Importdivisionen sælger dels til sine egne forhandlere, hvor omsætningen derfor elimineres og dels til 142 eksterne forhandlere. Fra supportdivision må salget af IT til detaildivisionen blive elimineret, mens omsætningen fra salg af IT til de eksterne forhandlere indgår i omsætningen. Ligeledes må en del af omsætningen fra oversættelse blive elimineret, mens oversættelse for eksterne bilmærker må indgå i koncernens nettoomsætning. Ejendomsudlejning består primært af udlejning af ejendomme til koncernens egne bilforhandlere 7. Eftersom størstedelen af Semler-koncernens omsætning kommer fra detaildivisionen, vurderes det, at de to virksomheder regnskabsmæssigt godt kan sammenlignes. Industrien for opgaven er derfor handel af personbiler. Desuden omfatter industrien alle typer varebiler Øvrige afgrænsninger I forbindelse med budgetteringen anvendes foreløbige 2014-tal til at fremskrive det antal solgte biler. Dermed tages der ikke højde for eventuelle sæsonudsving. Umiddelbart vurderes det heller ikke, at der er de store sæsonudsving, dog med undtagelse af bilforhandlernes nytårskur, hvor de fleste bilforhandlere inviterer kunder i en weekend i starten af det nye år, hvor der er rabat på udvalgte bilmodeller. Selvom dette må skabe et mersalg i januar og desuden et lavere salg i de sidste måneder af året, fordi folk forventer at få et godt tilbud i januar, antages det, at der ikke er sæsonudsving. Dermed antages bilsalget at være jævnt fordelt over hele året. 1.4 Model og struktur Nedenstående figur viser strukturen for afhandlingen. Strategisk Indledning Præsentation af virksomhederne analyse Regnskabs- Budgettering Værdiansættelse Konklusion analyse Figur 1: Struktur i afhandlingen Kilde: Egen tilvirkning 6 Årsregnskabet for Semler Retail A/S for 2013 er ikke offentliggjort på tidspunktet for aflevering af afhandlingen. 7 Informationer om de enkelte selskabers aktiviteter er hentet fra samt fra selskabernes årsrapporter. 10

12 Nærværende afsnit skal belyse, hvad de forskellige dele af afhandlingen indeholder, hvilke modeller der vil blive anvendt og hvordan modellerne skal være med til at besvare de stillede undersøgelsesspørgsmål Præsentation af virksomhederne Til at starte med præsenteres Andersen & Martini A/S og Semler-koncernen, herunder virksomhedernes historie, organisation, strategi, den finansielle udvikling, markederne og konkurrenter. Med præsentationen får man mulighed for at danne sig et indtryk af, hvilke virksomheder man har med at gøre Strategisk analyse Til den strategiske analyse anvendes forskellige kendte analysemodeller, som skal afdække de ikke-finansielle værdidrivere. Det kan både være tale om eksterne og interne værdidrivere, som enten er hæmmende eller fremmende for de to virksomheders værdiskabelse. Til at besvare de tre undersøgelsesspørgsmål indenfor den strategiske analyse skal der foretages analyser på flere forskellige niveauer: - Samfundsniveau PEST-analyse: Analysen beskriver de eksterne faktorer, der har indflydelse på virksomheden. - Brancheniveau Porter s five forces: Analysen omfatter de branchespecifikke faktorer af betydning for virksomheden. - Intern analyse BCG-matrice, Porter s generiske strategier og SWOT: Analyserne afdækker de ressourcer og forretningsområder, der har betydning for værdiskabelsen Regnskabsmæssig analyse Regnskabsanalysen består af en rentabilitetsanalyse for at finde frem til de finansielle værdidrivere i Andersen & Martini og Semler. Ud over rentabilitetsanalysen foretages en sammenlignende gennemgang af interessenterne og begrebsrammen for de to virksomheder. Reformulering af virksomhedernes resultatopgørelser og balancer ender ud med en opdeling af virksomhedens drifts- og finansieringsaktiviteter. Reformuleringen synliggør dermed driftsaktiviteterne, hvilke udgør de primære finansielle værdidrivere Budgettering og værdiansættelse Budgettering tager udgangspunkt dels i den strategiske dels i den regnskabsmæssige analyse. Der vil blive budgetteret over en 5-årig periode samt en terminalperiode. Budgettering ender ud i proforma-opgørelser, og til værdiansættelsen skal dels vælges en værdiansættelsesmodel og dels skal driftsaktiviteternes kapitalomkostninger (r wacc ) fastlægges. 11

13 1.4.5 Konklusion Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Den sidste del af afhandlingen indeholder konklusionen, hvor det endeligt vurderes, hvilke værdidrivere der er af betydning for de to virksomheder, og hvilken virksomhed der er bedst til at skabe værdi. Dermed besvares de stillede undersøgelsesspørgsmål og den overordnede problemformulering. 1.5 Metode Den anvendte metode i afhandlingen består både af teori og empiri, hvilket beskrives nedenfor Teori Teorien består af anvendelse af forskellige anerkendte modeller til at hjælpe med at besvare undersøgelsesspørgsmålene. I den strategiske analyse anvendes PEST-analysen til på samfundsniveau at beskrive de faktorer, der har betydning for bilbranchen. Til at analysere branchen anvendes Porter s five forces, hvormed konkurrenceintensiteten vurderes. Boston Consulting Group s Growth-Share matrice og Porter s generiske konkurrencestrategier benyttes til at analysere de interne faktorer, der har betydning for værdiskabelsen. Den strategiske analyse afsluttes med en SWOT-analyse, som opsummerer virksomhedernes interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler. Til den regnskabsmæssige analyse anvendes den udvidede DuPont-model til at dekomponere de forskellige nøgletal. I reformuleringen, budgetteringen og værdiansættelsen tages der udgangspunkt i Ole Sørensens bog Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 8, hvor der er redegjort for principperne for reformulering, opstilling af proforma-opgørelser samt valg og benyttelse af værdiansættelsesmodeller Empiri Ved udarbejdelse af afhandlingen er der alene brugt sekundære data, og dermed er det kun offentligt tilgængeligt information, der lægger til grund for afhandlingen. Her vil det primære datagrundlag være virksomhedernes årsrapporter. Desuden anvendes data fra branche- og forbrugerorganisationerne De Danske Bilimportører og FDM. Ligeledes anvendes forskellige databaser som Euromonitor, MarketLine og Danmarks Statistik til indsamling af information om branchen og markedet. 8 Bog 3 i henhold til litteraturlisten 12

14 1.6 Kildekritik Det primære datagrundlag for afhandlingen vil være Andersen & Martinis samt Semlers årsrapporter for regnskabsårene Det må i årsrapporterne forventes, at der er tale om høj grad af troværdighed. Det skyldes, at årsrapporterne er revideret af eksterne revisorer, som skal være uafhængige, og revisionspåtegningerne giver høj grad af sikkerhed for, at årsrapporterne er uden væsentlig fejlinformation. Desuden er Andersen & Martini en børsnoteret virksomhed og skal derfor aflægge årsrapport efter IFRS. I den forbindelse stiller IASB nogle kvantitative krav til årsregnskaber aflagt efter IFRS om, at årsregnskaberne skal være relevante, pålidelige, forståelige og sammenlignelige 9. Dette er med til at højne troværdigheden. Desuden er forskellige selskabsmeddelelser til Fondsbørsen anvendt. Disse er ikke nødvendigvis revideret, men må alligevel vurderes at være af høj troværdighed, da Andersen & Martini som børsnoteret selskab må have en interesse i at offentliggøre korrekte og fuldstændige informationer. På den måde sikrer Andersen & Martini sin troværdighed overfor aktionærerne og offentligheden generelt. Herudover er der lavet forskellige materialeindsamlinger på internettet. Der er brugt flere forskellige nyhedsmedier, hvormed afhandlingen ikke er bygget på et medies opfattelse. Desuden er Andersen & Martinis samt Semlers egne hjemmesider anvendt til informationssøgning. Hjemmesiderne bruges som markedsføring af virksomhederne og de produkter og ydelser, der sælges, hvorfor det kun vil være nødvendige og gode informationer, der er præsenteret på hjemmesiderne. Når hjemmesiden bruges som markedsføring, kan produkter og ydelser blive præsenteret som bedre, end de egentlig er, og det er vigtigt at holde sig for øje, når data herfra anvendes. I forbindelse med den strategiske analyse er det i høj grad eget kendskab til branchen og egen opfattelse af industrien, markedet og bilmærker, der er fremtrædende. Det er vigtigt at være opmærksom herpå, når konklusioner skal vurderes. De anvendte oplysninger og forudindtagede ideer om virksomhederne og om branchen generelt finder dog alligevel anvendelse, da der er tale om en ekstern analyse, og enhver anden analytiker vil sandsynligvis bruge de samme kilder og have lignende forudindtagede ideer om branchen til at løse afhandlingens problemstillinger. 9 IASB Conceptual framework - Framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx 13

15 1.7 Begrebsafklaring Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen I afhandlingen er begrebet bilmærke anvendt. Bilmærke refererer til de forskellige mærker, der findes så som Audi, Nissan, Mazda mv. Afhandlingen tager desuden udgangspunkt i, at bilmærkerne kan opdeles i fem kategorier ud fra forskellige parametre som pris, størrelse, funktioner og opfattet brandværdi. I den forbindelse fremgår af bilag 2 forfatterens opfattelse af de forskellige bilmærker, hvormed de 30 mest solgte personbilmærker i 2013 er opdelt i kategorierne (1) dyre, eksklusive biler, (2) dyre familiebiler, (3) almindelige familiebiler, (4) discount og (5) niche biler. Almindelige familiebiler vurderes at være de bilmærker, som har flere modeller, som passer til familier og udbydes til priser, som størstedelen af Danmarks befolkning har råd til. De dyre familiebiler vurderes at være lidt dyrere og af lidt højere kvalitet end de almindelige familiebiler, men alligevel bilmærker, som en stor del af befolkningen har råd til, hvilket også ses på bilernes placering på top 30-listen, hvor de ligger nr. 1 og nr. 3. De dyre, eksklusive biler er igen dyrere end de dyre familiebiler, men henvender sig alligevel til en del af befolkningen. Desuden er de af højere kvalitet, og standardudstyret og funktionerne er mere omfattende end for de to kategorier af familiebiler. Det vurderes, at der kun er et discount bilmærke, som ligger i en lavere prisklasse end familiebilerne og generelt er mere skrabet, hvad angår komfort og udstyr. Til sidst er der niche bilerne, som med deres priser og muligheder ligger langt fra de øvrige kategorier. 2. Præsentation af virksomhederne 2.1 Andersen & Martini A/S Andersen & Martini blev grundlagt i 1930 erne af Percy Martini, som var ansat som finansmand hos General Motors (GM) og Harald Andersen, som var bilsælger, også hos GM 10. De blev enige om at danne et interessentskab som autoriseret GM-forhandler i Storkøbenhavn. Under 2. verdenskrig, da salget af biler mere eller mindre gik i stå, supplerede man sortimentet med cykler, ladcykler og barnevogne. Andersen & Martini blev børsnoteret i I dag forhandler Andersen & Martini person- og varebiler indenfor mærkerne Opel, Cadillac, Saab, Corvette, Peugeot, Kia og Fiat. Derudover tilbyder de leasing af biler, salg af brugte biler og værkstedsservice. Andersen & Martinis hovedkontor ligger i Greve, og derudover er der forhandlere med værksteder i Glostrup, Taastrup, Lyngby, Ballerup, Amager, Gladsaxe og Søborg

16 2.1.1 Organisation Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Moderselskabet i koncernen er Andersen & Martini A/S. Der er et datterselskab; Andersen & Martini Biler A/S, som er 100 % ejet af moderselskabet. I moderselskabets regnskab indgår desuden i alt syv filialer i form af forhandlerne i Storkøbenhavn 11. Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier. A-aktierne er unoteret og består af aktier á 10 kr. med hver 10 stemmer. B-aktierne er børsnoteret og består af aktier á 10 kr. med hver 1 stemme 12. A-aktierne er alle ejet af Helmsman Holding ApS. Derudover ejer Helmsman Holding ApS B-aktier, hvormed selskabet ejer 68,47 % af kapitalen i Andersen & Martini og dermed 91,54 % af stemmerne. Helmsman Holding A/S er 100 % ejet af Commander Holding ApS, som er ejet af den administrerende direktør i Andersen & Martini A/S Peter Hansen. Selskabets direktion består af en person, som er Peter Hansen. Bestyrelsen består af fire personer; Henning Hürdum (formand, medlem af revisionsudvalget), Erik Justesen (næstformand, medlem af revisionsudvalget), Jens Erik Christensen (medlem, formand for revisionsudvalget) og Lars Taarn Pedersen (medlem). Derudover er Per Martini, søn af Percy Martini, kommitteret medlem af bestyrelsen 13. Bestyrelsen er i alt B-aktier, svarende til 0,36 % af kapitalen og 0,16 % af stemmerne Strategi Andersen & Martinis strategi er at levere et produkt, som lever op til kundernes ønsker og forventninger 14. For at leve op hertil har Andersen & Martini fokus på kvalificeret og personlig rådgivning samt tillid. Virksomhedens mission er, at enhver kundekontakt ved salg og service giver den højeste kundetilfredshed indenfor bilbranchen i Danmark. Missionen skal derfor sikre, at Andersen & Martini kan fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder for at opnå stigende indtjening. Visionen er at være blandt Danmarks allerbedste bilforhandler målt på kundetilfredshed og indtjening. Visionen skal opnås ved at yde den bedste service og gøre noget ekstra for, at kunder oplever den bedste service ved et bilsalg. En del af Andersen & Martinis strategi er at deltage i forskellige sportssponsorater. Således sponsorerede de Birkerød Tennisklub i 2009, i 2010 sponsorerede de juniorturnering i TIK Tennis Taastrup og desuden sponsorerer de Skovshoved Sejlklub. 11 Navne & Numre Erhverv 12 Andersen & Martinis årsrapport 2013 s. 12 om aktionærinformation 13 Andersen & Martinis årsrapport 2013 note 22 om bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

17 2.1.3 Udviklingen i aktiekursen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Nedenfor fremgår udviklingen i aktiekursen for de børsnoterede B-aktier for de seneste 5 år. Figur 2: Udvikling i aktiekurs de seneste fem år Kilde: Euroinvestor Den laveste aktiekurs i perioden var i maj 2013, hvor kursen var 30,1 kr. Højst var kursen i april 2012, hvor den nåede 50 kr. 2.2 Semler Gruppen Semler Gruppen blev stiftet i 1917 af brødrene Axel og Johannes Semler og af deres far Axel Semler 15. Dengang hed virksomheden Skandinavisk Motor Co., og denne udgør i dag importdelen af virksomheden. Til at starte med importerede man forskellige typer dæk. I 1948 blev virksomheden importør af Volkswagen (VW), hvorefter man har udvidet udvalget med flere bilmærker. Mange af de biler, som blev importeret til Danmark i 1930 erne og frem til 1950 erne, blev samlet af Skandinavisk Motor Co Organisation Semler-koncernen er en familieejet virksomhed, hvor der i dag er 36 aktionærer, som alle er efterkommere af Semler-familien. Koncernen består af det ultimative moderselskab Semler Holding A/S, som ejer Semler Gruppen A/S, som håndterer blandt andet HR, kommunikation og økonomi. Herunder er der tre divisioner, som består af import-, support- og detail-divisionen

18 Import-divisionen består af Skandinavisk Motor Co. A/S, som står for importen af bilmærkerne Audi, Porsche, Seat, Skoda og VW til Danmark 16. Support-divisionen vedrører leasingbiler, udlejning af flyvemaskine, IT til hele koncernen og forhandlere samt ejendomsudlejning. Detaildivisionen står for koncernens import af ovenstående person- og varebiler samt salg af bilmærkerne Bentley og Lamborghini. Derudover sælger detail-divisionen reservedele til de bilmærker, de sælger, samt værkstedsydelser og andre serviceydelser. Ud over de tre divisioner er der to associerede selskaber, som varetager import og salg af biler i henholdsvis Estland og Island. Koncernoversigten fra koncernregnskabet 2013 fremgår af bilag 1. Ifølge årsrapporten for Semler Holding A/S for 2013 besidder fire privat personer og to fonde med adresse på Isle of Man mere end 5 % af aktiekapitalen 17. Ingen aktionærer har bestemmende indflydelse i selskabet, og ingen aktier har særlige rettigheder. Semler Holding A/S ledes af en direktion på tre personer; Jens Bjerregaard, som også er administrerende direktør i moderselskabet Semler Gruppen A/S, Kim Skovgaard, som også er administrerende direktør i Skandinavisk Motor Co. A/S og Lars Simper, som også er administrerende direktør i Semler Retail A/S. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf fire er medarbejdervalgt og tre er iblandt de aktionærer, som ejer mere end 5 % af aktiekapitalen Finansiel udvikling i virksomhederne Udviklingen i Semlers samt Andersen & Martinis nettoomsætning for de seneste fem regnskabsår er vist nedenfor Nettoomsætning Semler Andersen & Martini Figur 3: Nettoomsætning i tdkk Kilde: Årsrapporterne Diagrammet viser, at der er stor forskel på de to virksomheders udvikling i nettoomsætning. Sem Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 note Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s. 7 - Selskabsoplysninger 17

19 lers nettoomsætning er stigende henover perioden, mens Andersen & Martinis nettoomsætning mere eller mindre ligger på samme niveau over perioden. Semlers nettoomsætning består af alle virksomhedens divisioner som beskrevet tidligere. Forklaringen på stigningen i omsætningen skal findes i blandt andet Semlers bilmærkers stigende markedsandel. Ifølge tal fra brancheorganisationen for bilimportører De Danske Bilimportører har markedsandelen i forhold til totalmarkedet for de bilmærker, Semler importerer og forhandler været stødt stigende hen over perioden fra en markedsandel på knap 15 % i 2009 til knap 27 % i Til sammenligning har markedsandelen for de bilmærker, som Andersen & Martini forhandler, været faldende i perioden fra godt 24 % i 2009 til 20,5 % i Derudover er der sket flere begivenheder i perioden, som har resulteret i øget omsætning for Semler, blandt andet overtagelse af en forhandler i Herning i 2011, åbningen af Audi Gladsaxe i introduktionen af up!, Mii og Citigo 21, som blev årets bil og introduktionen af den nye Skoda Octavia-model, som er blevet kåret til årets bil og årets firmabil Ser man på tallene for Andersen & Martini, som fremgår af bilag 10, er nettoomsætningen væsentligt lavere i 2009 end i årene Den lave nettoomsætning skyldtes ifølge årsrapporten finanskrisen, hvor nettoomsætningen i 2007 og 2008 var over mdkk 900. Årsrapporten forklarer også, at der er skete en nedgang i antallet af solgte nye person- og varebiler i 2009 på 44 % i forhold til I 2010 oplever Andersen og Martini en stigning i nettoomsætningen i forhold til 2009 på mdkk 211, hvorefter nettoomsætningen bliver faldende igen. Den faldende nettoomsætning skyldes fald i salget af nye biler, hvor man dog oplever en stigning i salget af antallet af brugte biler og desuden en stigning i salget af værkstedsydelser. På trods af at man i 2013 begynder at sælge og servicere Peugeot i tillæg til de øvrige bilmærker, oplever man et fald på knap mdkk 100, hvilket skyldes, at man primært sælger de mindre, billigere biler. 2.4 Markedet Begge virksomheder opererer alene indenfor det danske marked. Andersen & Martini opererer kun i Storkøbenhavn, mens Semler er repræsenteret over hele landet. Ifølge De Danske Bilimportører er der i alt nyregistreret person- og varebiler 24. Heraf har Andersen & Martini solgt nyregistreret person- og varebiler 25, svarende til en markeds- 19 Bilag 3 Top 30 antal solgte biler i Danmark i perioden Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s Ledelsesberetningen 21 De tre modeller er henholdsvis VW, Seat og Skodas små brændstoføkonomiske modeller Semler Holding A/S koncernregnskab 2013 s Ledelsesberetningen

20 andel på 2,7 %, mens Semler har importeret for af de nyregistrerede person- og varebiler 26, hvilket svarer til en markedsandel på 26,2 %. Semler har ikke offentliggjort tal for, hvor mange nye person- og varebiler, der er solgt af deres forhandlere. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige, fordi Semler også sælger videre til eksterne bilforhandlere. I dette marked er der monopolistisk konkurrence 27. Der er rigtigt mange spillere i branchen, og der er høj præferencegrad mellem bilmærkerne. Selvom Semler er noget større end de andre bilforhandlere, er der stadig monopolistisk konkurrence, fordi præferencen i høj grad handler om det eller de bilmærker, en bilforhandler forhandler og prisen på bilerne og i mindre grad selve forhandleren, hvilket er forklaret nedenfor i den strategiske analyse. De større bilforhandlere som Andersen & Martini og Semler er ikke repræsenteret i alle byer, og folk vælger som regel den nærmeste bilforhandler af det bilmærke, de nu engang ønsker at købe. 3. Strategisk analyse 3.1 Det eksterne miljø Den strategiske analyse gennemføres med henblik på at analysere de strategiske faktorer i og omkring Semler samt Andersen & Martini. Analysen opdeles i en ekstern og interne analyse, hvor den eksterne analyse tager udgangspunkt i makromiljøet og forholdene i samfundet, som bilforhandlere ikke har indflydelse på, men som alligevel er af betydning for bilforhandlerne. Den eksterne analyse består af en PEST-analyse, som beskriver fjernmiljøet i samfundet generelt, og Porter s five forces, som forklarer nærmiljøet i den specifikke branche, som bilforhandlere opererer i. Det er vigtigt for bilforhandlerne at kende til det eksterne miljø, så de har mulighed for at reagere proaktivt på forandringer i makromiljøet, fordi faktorerne i samfundet påvirker virksomheders indtjeningsevne og værdiskabelse PEST-analyse I en PEST-analyse 28 analyseres de politiske, økonomiske, demografiske/sociokulturelle og teknologiske faktorer i samfundet, som kan påvirke branchen Politiske faktorer Størrelsen på de danske afgifter på biler er blandt den højeste i verden 29. Dette har stor betydning for, hvor mange og hvilken type biler der sælges i Danmark. Dette har stor bevågenhed i samfun- 25 Andersen & Martinis årsrapport 2013 s Ledelsesberetning Bog 1 s Bog 2 s _Danmark_har_verdens_hoejeste_skattetryk.pdf 19

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

HD(R) Copenhagen Business School Hovedopgave forår 2012

HD(R) Copenhagen Business School Hovedopgave forår 2012 HD(R) Copenhagen Business School Hovedopgave forår 2012 Strategisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 9. maj 2012. Vejleder: Jens O. Elling Udarbejdet af: Mette Petersen

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

CBS Institut for Regnskab og Revision

CBS Institut for Regnskab og Revision 1 HD Regnskab og Økonomistyring Afsluttende hovedopgave - 8. semester, forår 2014 Opgaveskriver: Thomas Skov Blicher Vejleder: Morten Høgh-Petersen Strategisk analyse og værdiansættelse af Fiat Spa CBS

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

"Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden"

Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden "Strategisk analyse af Vestas med henblik på værdiansættelse af virksomheden" Studie: HD RØ 2. del, afhandling Vejleder: Mikael Vest Afleveringsfrist: Fredag den 1. maj 2009 kl. 12.00 Lavet af: Jesper

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )

Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) ) HA#Almen,)6.)Semester) ) ) )))))))))))))))Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) Tesla&Motors& ) ) AARHUS)UNIVERSITY)) BUSINESS)&)SOCIAL)SCIENCES)) DEPARTMENT)OF)ECONOMICS)&)BUSINESS)

Læs mere

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen En Analyse af regnskabspraksis i Genmab A/S, herunder indregning og måling af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af Genmab A/S An Analysis of accounting policies

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Værdiansættelse af PANDORA A/S

Værdiansættelse af PANDORA A/S Værdiansættelse af HD (R) Afhandling Forfattere Anitta Lynge Jensen Trine Vind Kristensen Vejleder Mikael Vest Handelshøjskolen i Aarhus 29. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 5 2.

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - Opgaveskrivere Katrine

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere