Nr+f. Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr+f. Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark"

Transkript

1

2 Nr+f. Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: Kasser er, medlems- og vognregister: Jens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf: Sekretær, klubbutik: Benny A. J ensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev. Tlf: Reservedel e : Jørgen Kjær, Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: Bestyrelsesmedlem: Kerstin Heerulf, Atlasvej 3, 8270 HØjbjerg. Tlf: Bladredaktionsgruppe: Peter Juel Jeppesen, Rosengade 16, 2B, 1309 KØbenhavn K. Tlf : Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4.t h., 2200 KØbenhavn N. Tlf: Erik Hougaard, Thulevej 41, 7100 Vejl e. Tlf: Stof til næste nummer sendes til Pete r Juel J eppesen. Deadline: l. au~t med morgenposten. Næste nummer udkommer omkring l. septembe r. 35

3 Aktivitetskalenderen August : : September: LØr 15/ 9 LØr 29/ 9 Oktober: LØr 13/ 10 November: LØr 10/ 11 Fre 30/ 11 Sommertræf i Ålborg. Aktivitetsdag hos BjØrn Magensen i Le Garage, Helsingør. Her har du mulighed for at reparere på din bil; bremser, hjulophæng, et laderelæ eller måske blot en forlygtepære. Vi vil prøve at hjælpe. Arrangementet er ikke kun for dem som har bil kørende, men også for dem som bare vil lære tractionen at kende. Tilmelding i god tid til Bjørn på Bil-rendez-vous i Vipperød. Dynamo/ starter-dag I. Tag din egen dynamo og starter med og bliv klog på dem. Du har her en mulighed for sel v at renovere disse meget væsentlige komponenter i bilen. Måleudstyr, drejebænk samt andet udstyr vi l være til dis position. Da vi nok ikke har alle relevante r eservedel e på lager, vil vi lave endnu en dag nogl e uger efter, for at gøre arbejdet færdigt. I mellemtiden vil vi forsøge at skaffe evt. manglende dele hjem. Arrangementet kræver ingen særlige forkundskaber - kun lyst! Tilmelding til Kim på Dynamo/ starter-dag II. "Før-jule-hygge"-arrangement et sted på Sjælland, med film fra Holland (8.ICCCR), l ysbilleder, film m.m. Nyt fra ind- og udland Mange af os er lige ved at tage på somme rferie, aktivitetsniveauet e r også præget af ferietiden. Det er jo sådan, at tingene for egår enten lige før elle r lige efter sotllllerferien er ingen undtagelse - næsten alt e r som det ple j er. Også Somnertræffet/ generalforsamlingen, de r traditionen tro afholdes i weekenden august i Aalborg. I aktivitetskalenderen står der også nogle andre arrangementer som nok bør huskes, selvom der kan synes lang tid til, nu hvor det e r sommer. Men det næste blad udkomme r jo først til september - sæt derfor nogle s må krydser i din private kale nde r, så du ikke går glip af nogle af de spændende ting. Jeg efterlyste i s idste blad nogl e forslag til den kommende sæson, men de r kom ikke et eneste s var! Det synes j eg er meget trist, men du kan nå det endnu! Ellers må diktatoren selv finde på noget. Den officielle j ndka] de] se ti J genera 1. forsamli ngen samt dagsorden vi J hl i ve udsendt særskilt. Det nye f r a udlandet er det også Jidt s måt med, dog kan det nævnes at man i Tyskland har sat en prosuktion i gang af nye dri vaksler af homokinetisk type. Også den inderste del (mod gearkassen ) e r med. En komplet aksel koster ca ,- kr. -KC. Sonroertræf 90 i Aaloorg I sidste sekund inden redaktionens slutning havde vi kontakt med træfgruppen, som fortæller at der tilmeldt 20 biler og ca personer, heraf flere fra Sverige (medio juni). De fleste e r jyder og der mangler sjællændere.... Jørgen fortæller at han håber på endnu et par eftertilmeldinger selvom deadline var den l. juni. Ring eventuelt selv til Aalborg og hør om der stadig er muligheder for deltagelse i å r ets Traction-begivenhed d aug. Jørge n Broen,

4 FRAREGISTRET Interessen for de dejlige ll'e r e og vor klub blomstrer også i denne begyndende sonmertid. Følgende kan nu regnes til vor kreds: Thomas Overgård Kjeldsbjergvej 15C, Elev 8520 Lystrup. Tlf: Fritz Krum "Kratgården" Gl. Københavnsvej Slangerup. Tlf: Niels Skj Ødt Viborgve j Løgstør, Tlf: 9& 673&56. Thomas har bil fælles med Viggo Plith (se nr. 169), mens de Øvrige intenst jagter et passende køretøj. Jens Sanning.... OG TIL REGISTRET Karsten Skovsen i Grenå har tilsendt redaktionen disse billede r af sin Normale 1939 (stelnr ), som han købte sidste år. Karsten skriver iøvrigt: "Jeg havde fået abonnement på den franske avis LA VIE DE L' AUTO og l edte med lys og lygte efter den rigtige bil som, efter min mening, skulle være en Norn~ale fra før krigen. Der var ikke mange af dem i avisen, men efter 3-4 måneder fandt jeg hvad jeg søgt e hos en mekaniker tæt ved Paris. Den var i original stand og næsten uden rust og havde stået i en garage i år. En af mine venner fulgte med mig ned for at hente den på en autotrailer. Vi fik den hjem uden de store probleme r og nu vente r den bare på at jeg får tid til at restaurere den". Redaktionen ser frem til at modtage et spændende indlæg til "STAFETTEN " om nogle år... - jmn. 37

5 LOKAlMØDE I DET BARSKE Der er vist en sang, der hedder noget med et lille land højt mod nord. Den kunne vi sandelig i hukomne, da vi - en lille trofast skar e - str ed nordpå t il lokalmøde hos Helde Gedebjerg i Hanst holm. Aftenen i forve j en var der den sædvanlige hektiske aktivitet med aftaler om mødestede r, fælleskørsel, overnatning osv. Det resulter ede i, at første træfpunkt blev lidt uden for Viborg, og vi kan konstatere, at selv en T23 lastbil sagtens kan tage et 90 sving med 80 km i timen uden at vælte. Så Benny nåede det også. Efter et kort "go'daw" høvl ede vi videre mod næste træfpunkt i Skive. Det var godt Benny kørte bagerst, ellers havde vi andre aldrig kunne følge med. Selv en ambulance under udrykning havde svær t ved at overhale os. Den eneste ll' e r i træffet samlede vi op udenfor Skive, og med Meldgaards lls- 39 f lot i spidsen gik det rask nordpå. Der var heldigvis ingen toldvisitation ved Vildsundbroen, så i god ro og orden ankom vi til Hanstholm, i rette tid til kaffe med udsøgt hjemmebag. Helge havde tydeligt afmærket vejen til sit hus, men Ole syntes alligevel, at han ville s l å et smut ned om havnen ; havluft giver også god appetit. Nu behøve r det hel e jo ikke altid dreje sig om gamle biler. Der findes trods alt andet gammelt, der er værd at se på, og Helge havde arrangeret, at vi under særdeles kyndig vejledning kunne bese Nordeuropas største fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig, som netop er beliggende nedgravet i klitte rne i Hanstholm. Det er et imponerende udtryk for tysk stormægtighed og ingeniørkunst, men de r uu over komplet ubrugeligt til nogen s om helst ting, endsige forsvar, hvad alle, også krigsstrateger, vil indrømme. Vi slog desuden et smut op omkring fyrtårnet for at få et vue (fransk og betyde r "oversigt") over landskabet, der består af marehalm, klitter og seks forkrøbiede fyrretræer. Til trods for, at der i den Øvrige del af Danmark var blikstille, stod bølgerne i nd over molen på havnen i Hanstholm. Frisk luft og vindmølleenergi savner man ikke på det sted. Vi fik nu også lejlighed til lige at be undre Helges lls-46, der nu snart er ved at vær e færdig. Den står i en smuk grå farve og på r egnes at være færdig til sommertræffet. Der blive r vist indti l flere nye biler at se på ved somnærtræffet i 38 Ålborg, så det kan blive særdel es spændende. Efter udflugten "i det grønne" havde Helge fået indforskrevet en XWer, som kunne benyttes efter forgodtbefindende af del tagerne. De fleste var noget benovede ved det, så vi fik vist nok ikke kørt så meget i den, som vi bagefter gerne ville. Ingen tur til vestkysten uden fisk, og der var også lejlighed til lidt indkøb. Heldigvis serverede fru Helge (til daglig kaldet Yrsa ) også lækre fiskeanretninge r om af t enen. Og deltagerne var ikke til at drive hjem. En stor del overnattede, de følte slet ikke trang til at slutte lokalmødet. De klubmedlemmer, der ikke tog sig sammen og tilmeldte sig, er igen gået glip af e n hel masse. Tag j er samnen næste gang (se aktivitetskalenderen), og i vil ikke fortryde det. Tag koner, børn og husdyr med, alt er velkommen - vi ser meget gerne nye ansigter. En stor tak t il Helge og Yrsa for dagen! J ens Sanning.

6 Bl l cab I 'IV2 I APRIL Som enkelte måske bemærkede var r edaktør ens bil med som "kulisse" i en af TV2's El eva2r en-udsendel ser i foråret. Bilen blev brugt i en optaktsscene med københavnske trafiksituationer i baggrunden. Vognen rullede ikke selv, men stod i studiet under hel e optagelsen. Bag bilen hang et "blåt" klæde som tillader at man r ent teknisk kan projicere "bil" og bill eder optaget i byen sammen til en situation. For at få bilen til at se ud som om den kører s idder der en stor stærk ma nd og ryw<er i bagkofange ren under hel e sceneriet. På billedet står bilen mi dt i studiet (uskarpt) mens man på TV-skærmen helt skarpt kan se det færdige resultat. - pjj. LOKAlMØDEHOS ''PAVA'' Referat fra lokalarrangementet hos PAVA, lørdag d. 7/ medlemmer (plus det l øse) havde tilmeldt sig, for at få noget mere viden om RUST. Vi blev iw<e s nydt - bl.a. fordi Pava lige har ansat en konsulent, der før var ansat på Teknologisk Institut. Han havde nogle klare meninger om hvorfor en bil ruster. Det vil være umuligt at referere hvad han fortalte, da hans for edrag varede i over to timer. Mon iw<e vi alle blev noget klogere. Efter for edraget kom den prakt i s ke del af arrangementet, hvor vi skulle have en!l'er op på liften. Desværre var liften for lille; den kunne iw<e gabe nok til at løfte både for og bag på een gang, så det blev John Reel es Standard V de r kom op i stedet. Vi fik vist hvor rusten opstår og hvad vi selv kan gøre med hjælp at lidt trykluft og en s praydåse med den rette t ynde olie. Efter at have sagt pænt farvel - og efter at have brugt all e hus holdni ngspengene på de eller s udmærkede produkter som Pava sol gte, åbnede Keld Mahler sit bagagerum og bød på Øl. Disse blev indtaget i herl igt solskinsvejr på denne dag hvor vi også byde en dejlig sort No rmale velkommen til sit nye hjemland. -KC. 39

7 OM BRYLLUPSKØRSEL... og lignende fornøjelige ture. De fleste, der har kunnet give brudepar, sølvbryllupspar og jubilarer er festligt indsalg på dagen med kørsel i en flagsmykket, blomsterpyntet og velpudset gammel bil, har sikkert gjort sig et par tanker om det rent skattemæssige heri. Mange har sikkert trukket på skuldrene, for "sådan et par håndører", det kan vel være ligemeget. SpØrger man skattevæsenet er de ganske rigtigt tilbøjelige til at glemme alt om et par småture i årets løb. Skatteteknisk er der mere besvær med ligningen, end de få kroner, de er berettiget til. Tænk blot på f.eks. afskrivningsloven er en veteranbil slet ikke afskrivningsberettiget, så det kunne der komme meget sjov ud af. Så meget om skat. En anden og nok mere upåagtet ting er det erhvervsjuridiske. Enhver fonn for kørsel mod betaling er omfattet af hyrevognsbestemmelserne (jfr. dog samkørsel til og fra arbejde mod delte udgifter). IfØlge disse bestemmelser skal køreren både have hyrevognsbevilling samt et erhvervskørekort. Dertil kommer specielle forsikringsbestemmelser. Disse regler er det nok de færreste, der er klar over, og det kunne måske give anledning til. visse overvejelser. Nu vil den enkelte læser sikkert kunne fremkomme med talrige måder at omgå disse regler på, og selvfølgelig er det også muligt. Det har heller ikke været meningen med dette indlæg at skræmme nogen fra at yde venner og bekendte (også meget fjerne bekendte) en tjeneste. Men - man skal måske tænke sig lidt om, inden man indrykker store annoncer i de lokale blade. J ens Sanning. AT SAMLE POSTKORT Forrige sommer havde jeg besøg af Pw1 Berends, bror til Ernst B., der vil være kendt af alle der kommer til klubbens sommertræf. Pim er ligeså bidt af som resten af familien, men har desuden en lidenskabelig samlennani for gamle postkort n~d 11' er e på og en stor evne til at finde dem overalt hvor han kommer frem! Sål edes også i KØbenhavn, hvor han efter en travetur i byen kom hjem med dette fine kort. Foran kirken holder en 11S 450 kg. varebil årgang 1950 med jalousibagdør, hvilket jo er et stærkt stujulerende objekt i min interesse for 11' erne. Desuden kan nævnes at begge mine forældre en både kenfinneret og gift (med hinanden) i Set. Nicolaj Kirke i Vejle og at min morfar var ansat som organist i kirken., På trods af alle mine gode argumente r tog Pim dette nationale klenodie n~d sig hjem til Holland, men senere er det heldigvis lykkedes for mig at finde endnu et eksemplar, i samme forretning, hvor jeg nu kommer jævnligt. På billedet ses foruden varevognen to Ford A'er, en Ford V8 fra sidst i 30 ' erne en Morris og en større amerikansk vogn fra 20 'erne - alle førkrigsbiler selvom billedet må være taget efter Jens ~IN. 40

8 RESTAURERING l RENOVERING l SYN l FORSIKRING. NOGLE AKTUELLE BETRAGTNINGER I Sverige er kravene til biler - både de nye og de gamle - lidt skrapper e end i Danmark. F. eks. skal alle personbiler til periodisk "besigtning " hos Statens Bilprovning, hvilket til gen~ld betyder, at bilinspektionen overvejende interesserer sig for de vigtigste ting, nemlig bremser styretøj og l ys. Derimod stiller de forskellige forsikringssel skaber større krav til det enkelte køretøj i forbindelse med ansøgning om kas koforsikring. I praksis administreres veteranbilforsikring af et antal kyndige bilfolk, udpeget af de enkelte klubber og selskaberne. I Svens ka B11-klubben er det den gennem flere årtier kendte Citroenekspert Erik Stromfors, som har med forsikringsspørgsmål at gøre. I dette forår var der en lille artikel i B11-bladet, hvor Erik Str amfors fortæller om hvad de r i Sverige bliver lagt vægt på. Da det meste af indholdet også har stor gyldighed i Danmark, bringer vi den her i en lidt bearbejdet form. Dette skal også ses i l yset af, at det efterhånden i højere grad e r klubben selv og dens medlemmer, som kan fortælle bilinspektionen, hvad der e r "originalt" og "forsvarligt" i forbindelse med f. eks. syn efter restaurering af en Citroen 11 eller 15. Her følger en gennemgang af, hvad du skal huske i forbi ndel se med ansøgning om forsikring : sørg for at fotografere bilen grundigt i genn~n. Der kan senere i forbindelse med skader, hærværk eller tyveri være brug for gode exteriørbilleder, n~n husk også at for evige indtræk, instrumentbrædt og mtotrrum fra begge sider. Tag helst en del billeder (du kan måske s l et ikke lade være) da det erfaringsmæssigt er svært at fotografere en mørk bil. Gråvejrsbilleder bliver tit de bedste, da du undgår de værste reflekser f ra chrom og ny lak. I princippet skal bilen r estaureres så nær som muligt til originalstanden. Der kan dog dispenseres f ra visse detaljer, som vil blive nævnt senere. Husk altid at medsende stelnummeret (det gælder også ved optagelse i klubben). En fin originalrestaurering viser tit afvigelser som i det små ikke har nogen betydning. De f l este ændringer ses under motorhjælmen. Her følger først nogle eksempler på hver der e r originalstand (j_ Sverige, red.) og siden vil vi on~ale et par detaljer som er fornuftige uden at være nødvendige at modificere. Hele motoren, incl. vandpumpen, ventildækslet og propellen skal males i den rigtige grønne farve. (Farven kan købes i! liter beholde re hos Jerk soderstrom, tlf: ). Koblingshuset plejer også at være grønt, men kan også males sort. Det samme gælder gearkassehuset, men dette kan nu også forekomme umalet, dvs i blank aluminium. Dynamo og startmotor kan være motorgrønne eller sorte. De tidlige indsugningsmanifolder af støbejern var sorte. De senere i aluminium kan renpudses elle r glasblæses og skal stå umalet. UdstØdningen bør males i t~nperaturbestandig maling, sort, grå eller evt. mørkebrun. KØlerelementet skal males sort, både cellerne og vandkasserne. Det eneste blanke her er evt. de tidlige model lers pudsede messingdæksel. Tit skæmmes et tilsyneladende pænt restaureret motorrum af hidsige røde eller gule tændkabler. De skal være sorte ell er muligvis grå - prisen er forresten den samme. Det samme gælder batterkablerne, som skal være sorte. Kabeltværsnittet skal vær e mindst 35 mm 2 og de res forløb igennem motorrummet skal være som det oprindelig var. Selvom de r indskydes en batteriafbryder er det muligt at bruge der originale ledningsforløb. Klubben (Svenska B11-klubben, red.) sælger et lille diagram som viser hvorledes batte rilåsen indskydes. Diagrammet dækker Normale og B15, men kan evt. også anvendes til Sport. En anden afvigende detalje er de ofte forekommende lyseblå tændspoler af fabrikat Bosch. Bosch udrustningen har egentlig aldrig været origj_nal i Sverige (men er det i Danmark, red.) og under alle omstændigeheder må de males sorte. E lsyst~t kunne i sig selv kræve en udtømnende artikel, men det må vente til en anden gang. I denne sammenhæng skal vi blot slå fast at alene af hensyn til brands ikringen af vognen, skal l edningsnettet være i god stand. De færreste biler har det originale net tilbage efter 30, 40 eller 50 år, så derfor er det bedste råd at trække et nyt. (Diagrammer 41

9 findes til låns, red. ). Brug altid mindst 2,5 mm 2 flertrådet ledning og anvend for overskuelighedens s kyld de originale farvekodni_nger. Glem ikke i farten at genmonter e varmebeskyttel sespladerne (m. asbestbeklædning) under karburator og ved benzinpumpen. En tredje plade findes mellem dynamo og udstødningsrør, men denne er tit fjernet af praktis ke årsager. Disse plader males alle sorte, efter at asbesten er affedtet i benzin. Støddæmperne bør vær e sorte, eller anden mørk og diskret farve. Orange og lyseblå s kæmmer. Karburatoren skal være af den r igtige type. Modellerne fø r krigen havde horisontalkarburator med en lille tragt eller et størr e rundt filter. I 1939 kom den store faldstrømskarburator Solex 35 FATIP med det lange cylinderformede luftfilter. Efter krigen hed den 35 FPAI. FØrst fra n~j 1950 (ihvertfald i Sverige, red.) kom Sol ex 32 PBIC og Zenith 32 INA. De to sidstnævnt e er umiddelbart ombyttelige, men Sol ex' en er i Dann~rk den tnest almindelige. Hvordan speedometer og instrwnent brædt s ka l se ud på de torskellige årgange frenjsgår af reservedelskataloget samt af en tidligere artikel i B11-bladet (nr. 2 årg. 1987, red.). Termometer og olietrykmåler er ikke originalt monteret og skal derfor monteres diskret og være tidstypis ke, dvs sædvanligvis hvide elle r sorte instrumenter med forchromet ring. Det sorte speedometer erstattedes af det hvide i juli Pilotefælgene kom i januar 1938 og forsvandt i november Derefter kom de "tætte" fælge, som blev gennembrudt f ra juli Prøv såvidt muligt at få de rigtige fælge på vognen og hav altid den samme type på alle 4 hjul. For stol e med for chromet bøjle, de såkaldte tandknækker- stol e, erstattedes i november 1949 af Pullmansæderne. Snekke/ kuglestyringen erstattedes i maj 1936 af tandstangsstyringen. De runde knapper på instrumentbrædtet blev i f ebruar 1950 ovale og lodret monteret. De blev vandret monteret fra juni I september 1950 erstattedes det t re-egr ede rat af det to-egrede. Undtagelsen er Familiale-modellen. Fra juli 52 blev de s vungne kofangere e rstattet af de lige. I j anuar 1948 erstattedes de muslingeformede Robri-plader af de vaffelmønstrede. I oktober 1954 blev der monteret en be skyttelsesplade under benzintanken (i hvert fald på de svenske modeller, red). Kofangerhorn i ndførtes i januar 47 - vær opmærksom på at den spidse ende altid skal vendes nedad. D-motoren indførtes i maj Efter dette korte rids af bilernes udvikling og originale udformning, som også fremgår af diverse Citroen-litteratur og først og fremmest af reservedel s kataloget følger her et par ord om de "uoriginale" detaljer, som på forskellig vis kan anbefales : I forbindelse med motorrenovering vil det være en fordel at anvende plajlstænger med l øse l ejeskaller. Typen kom i D-motoren i 55 og kan eventuelt skaffes f ra en HY-motor eller fra en ID1 9-motor fra før Dette vil for øge motor e ns slidstyrke væsentligt. Hvis/ når l edningsnettet fornyes e r det en fordel at montere lys r elæer i ved nær- og f j ernlyset. Sæt dem på venstre s ideplade i motorrwnmet, foran holderen til oliedunken. Et ekstra benzinfilte r vil mange gerne have. Det kan monter es diskret under benzinpumpen, mellem s kit tken og motoren. Et moderne plastfilte r på ledningen oppe ved karburatoren kan ikke anbefales og som et alternativ kunne det originale fil ter som sidder ganske l et tilgængeligt ovenpå tanken renses. Skru lemmen i bagagerunruet af og se... Som tidlige r e nævnt kan et termometer monter es og det er til stadighed den bedste i ndikator for motorens Øj eblikkelige velbefindende og belastningssituation under kørslen. Og lige til sidst et par uha-uha-ting som vi helst ikke vil se på Citroenbile rne : Stænklappe r i farvet plast, ~v-baglygte r på s kærmene. Skal der være stænklapper skal det være den gamle t ype at sort guntmi med hvide chevron-mærker, som var almindeligt ekstraudstyr i perioden. Derimod var de forreste stænklapper originaludstyr aller ede før krigen. I oktober 45 blev de betydeligt større og de skal alt id findes i modsætning til de bagerste. pjj./ Erik Stromfors. 42

10 Bl5 Cab FRA FRANKRIG Vort klubmedlem, og en af de flittigste gæster til vores sommertræf, Henrik Lundberg, har kigget i sine arkiver og sender ovenstående billede af en BlS Cabriolet årgang Om billedet skriver Henrik: "Jeg tog det selv i Frankrig i 1975, da min søn Christer og Bengt Olsson fra Varberg var sammen på "indkøbstur". Vognen, som faktisk var i meget fin stand, var på det tidspunkt til salg for Ff. Jeg købte den ikke, måske mest fordi mine medrejsende kiggede den nærn~re efter i sønnnene og jo kunne konstatere at den jo ikke vr "original". Det var jo ikke klogt må man nok sige. Læren må være at man ikke s kal lade sig til rettevise af hvad andre i den slags sager mener". Redaktionen siger tak til Henrik og vi kan da også kun begræde at denne sjældne vogn ikke fandt vej til garagen i Helsingborg - det havde jo i kke gjort samlingen mindre spændende. -pjj ET.I.ER 11 Cab FRASCHWEIZ Alex \llaldorff som er veteranbilentusiast har sendt ovenstående billede til redaktionen, efter en forretningsrejse i april i år. Billedet er taget i Bern under lidt vanskelige forhold, idet ~arkometret i forgrunden forhindrede en bedre synsvinkel. Inde i vognen sad på forsædet en "vagt~und" og passede J?å Damen er ikke schwe1zer, men er fra Arhus og har iøvrigt intet med historien at gøre. Vognen ser ud til at være i fin original stand med bl.a. de rigtige "førkrigs" chevroner på kølergrillen, men det er ikke til at vide om det er en 7 'er eller en ll 'er. -pjj. 43

11 Vi har modtaget dette stemningsmættede kort fra vor udsendte medarbejder i Scotland, Peder GrØnborg. Kortet er købt i Aberdeen og bag på det står prisen angivet i canadiske og arnerikanske dollars. ~1en uanset hvor det er taget kommer bilerne jo ihvertfald fra Frankrig. Bemærk iøvrigt også annoncen under køb og salg, som Peder har sakset fra det engelske Auto Classic Every ll'eek. FRA EN SVUNDEN TID Ved at sammenligne chassisnun~ene fra Citroenforhandler Grodt's salgsbøger med n~ene fra klubbens medleli1sliste, har jeg fundet 4 vogne blandt medlemmernes køretøjer, som er leveret fra Haderslev. Det drejer sig om 4 Sporter, en model 46, en 47, en 48 og en 49. Vognene er l everet til henholdsvis et ostefirma, en jordmoder, en dyrlæge og en læge. To af vognene har det været muligt at følge lidt længere. Ostefirmaets vogn, der er en model 46, men først indregistreret i juli 47, efter at have stået hos forhandleren siden 28/1-47. Den fik politinummeret D1512. Motorer kunne ikke udskiftes uden videre, de måtte efter bestenmelse fra Direktoratet for Vareforsyning kun anvendes til udskiftning i indregistrerede køretøjer, hvor det skønne- des nødvendigt og Økonomisk forsvarligt. Dnportøren havde endvidere pligt til overfor direktoratet, at kunne dokumentere hvilke køretøjer der var leveret motorer til. I nov~nber 52 er der foretaget en omfattende reparation af fortøjet, bren~er og gearkasse og i februar 53 udskiftes kron- og spidshjulet, pris ialt 347,- kr. Heraf arbejsløn: 110,55 kr.... Den anden vogn, det har været muligt at følge lidt er jordemoderbilen, politinummer D1641. Oktober 52 repareres ventiler, tænding og karburator. Februar 53 bliver der skiftet kron- og spidshjul og koblingsleje. Ved juletid samme ar a nmelder hun til sit forsikringsselskab en større skade. Af reparationsregningen fr~å r at venstre for- og bagskænn samt torpedo og tag er blevet rettet op. 44

12 REKLAMATIONER. I perioden maj 1949 til oktober 1954 blev der fra Grodt sendt 74 reklamationsrapporter vedrørende 11 ' er e til importøren. De fleste klager gælder tændspoler ( 14), relæer (11), afviserkontakter ( 18) og lakskader af forskellig art (8). De fleste reklamationer er godtaget af importør en, dog afvises en, som måske ikke er uinteressant. Det drejer sig om en s kade på en 1952 varevogn, der e r opstået i f orbindelse med start af vognen. Der er udskiftet tændspole, koblingshus og bendixi.us. Kunden har oplyst, at tændingsreguleringen har stået i midterstilling ved start. Importøren melder tilbage, at reklamationen afvises, da tændingsregulatoren skal vær e drejet hel t tilbage unde r start - så pas på med det! Der er tre raklamationsrapporter på de 3 Fænilialer der er l ever et i Da de er næsten ens l ydende, kunne det tyde på, at det måske har vær et et generelt problem. Der klages over, at karrosseriet e r utæt i bunden ved de bage rste hjulkasser. Utætheden e r opstået ved, at svej sningen er sprængt, - tilsyneladende ved at man for at give plads til bagsædet har hamret hjulkasserne kraftigt udefter. Jørgen Krogh. MZ>DEMED EN GAMMEL BEKENDT... Min barndoms Citroen var en grå 425 kg varevogn med bagdør. Den tilhørte en handelrejsende ved den lokale papirhandel, som vi boede i hus med. Det er ikke meget jeg huske r til den, ud over en t ur til stranden for at hente sand til sandkassen. For et komme ned til stranden skulle vi over noget s umpet strandeng. "Den kan ikke sidde fast, for den har frohjulstræk" betroede ejer en os. Det gik også fint. Vi fik sand i nogle sække og startede tilbageturen gennem engen og så gik det aligevel ikke, vi sad fast og først da vi havde ofret alt sandet, l ykkedes det at komme fri. Det er el t meget længe siden og var også gået i glemmebogen, hvis ikke - For et par år siden købte jeg selv en 11'er og da jeg var i gang me d at reparer e den, kom j eg til at mangle noget værktøj, så derfor opsøgte jeg det fi:.ma, som i min drengetid forhandlede Citroen. Firmaets indehaver, sønnen af forhandleren dengang, var meget imødekommende og sammen lykkedes det os at finde en del 11'er værktøj. På mit spørgsmål om de r måske også var en reparationshåndbog elle r lignende, lød svaret: "Det skull e nok være muligt, i min fars tid smed vi aldrig noget ud, det blev lagt på loftet". Sål edes gik det til at vi snart efter sad på loftet, helt oppe under taget. Et loft fyldt med brevordnere med r egnskaber, cirkulærer, købekontrakter og reklamationer og en næsten komplet s amling af Citreen-reservedelskataloger fra 40' erne til op i 60'erne. Der l å også firmaets bøger over købte og solgte vogne f ra 1946 og opefter. I dette væld af papirer mødte jeg igen ncin barndoms Citroen: Chassisnummer , motornumme r AJ indkøbt hos importøren 6/ 11-52, en 450 kg varevogn, pris ,- kr. Solgt 12/ 1-53 til den lokale papirhandler for , kr. KØbekontrakten afviger lidt f r a indførslen i bøgerne - her betegnes vognen som en 425 kg. varevogn og det er den handelsrejsende der står s om køber. Vognen fik politinumme r D5860. Hvad var det nu for en bil, hvordan klarede den sig i det daglige arbejde? En måned efter l evering og med 1800 km på bagen brød gearkassen sæmnen. I reklamationsrapporten står: "BØsning på 2 gearhjul brændt fast på hovedakslen, hvorved tandringen til synkromesh er gået løs. Vognen bremsede pludseligt op, i det gearkassen var fuldstændig bloker et". I april måned blev der reklameret over kanrakten til blinklyset. I slutningen af maj havde bilen et større uheld, hvor forpartiet og den ene side er blevet ret omfattende beskadiget. Repa rationen bel øb sig til 122,5 timer a 6,30 kr., ialt 2380,25 kr incl. reservedele. Sidst på år et er de bagerste støddæmpere blevet repareret. J anuar 54 er der skiftet toppakning. I august 1954 skiftede min be kendte Citroen'en ud med en Hillman Minx Saloon. Om det var fordi han skulle have plads til familien elle r fordi han var blevet træt at Citreenen ved jeg ikke. Citreenen blev solgt videre til en bagermester, der gav en 2CV varevogn i bytte. Bagermesteren kørte med den indtil april 56, hvor den blev soglt til et automobilfirma i Åbenrå og her forsvinde r den så. J ør gen Krogh. 45

13 Fra Hans Henrik Sørensen i Aalborg (som jo har travlt med at arrangerer sommertræf) har vi modtaget et par fine billeder. De viser den i 50'erne Haderslevindregistrerede Fra det gamle fotoalbum 11 sport eller 7C fra Vognen - llll~ll~~~~~~~~~~~~~~~~.. ~~~~~~~~~~~~~~~~l!~ ejedes af ingeniør Tage Ullerup, ~ som på daværende tidspunkt havde ansvaret for både militærets og CF ' s køretøjer i området. Billedet med portene i baggrunden er fra Haderslev Kaserne og man aner lige bagsmækken af et folkevognsrugbrød. Den glade soldat hedder Søbye, men har ikke noget med Gitroenen at gøre, fortæller Carsten Ullerup, der om sin far siger at biler var hele hans liv. De skiftende privatbiler blev al tid plejet og passet, og Gitroenen ser da også flot og blank ud på billederne. Klubbutikken TAO-klubbutikken tilbyder: Sæt bestående af: REPARATIONSHÅNDBOG (to bind) til 4-cyl. modeller samt TEKNISKE DATA OG SPECIFIKATIONER over person-, vare- og lastvogne samt RESERVEDELSKATA LOG årgang 36-SO (på dansk) ELLER årgang 1934-S7 (på fransk). Samlet pris kun 2SO,- kr. Reservedelskatalog for lastvogn T23R, so,- kr. Catalogue des pieces detachees mod 1934 a 1949 (karrosseridele spec. modeller samt lastvogne). Pris 7S,- kr. Tekniske data og specifikationer. Enkeltpris: so,- kr. Rep. håndbog (2 bind) enkeltpris: lso, Reservedelskatalog, dansk 7S,- kr. Reservdelskatalog, fransk 100,- kr. høgerne er fren~tillet på farvet papir og er ikke indbundet. Plakat (tegnet, 4 farver) fra udstillings lokale, med bl.a. 22-modellen: 98,- kr. Klubmærke til placering på forrudens inderside: 10,- kr. Tidligere numre af ATTRACTION (ikke alle haves): 10,- kr. stk. Kalender fra den hollandske klub 1989, med 2S dejlige gamle postkortbilleder (samt enkelte eks. af kalenderen fra 88 ) 40,- kr. stk. Bøger: Toute l'histoire Citroen (EPA), 4S,- kr. Le grand livre de la Traction Avant, af Olivier de Serres, 4SO,- kr. Les Camions Citroen, af Fabien Sabates og Wouter Jansen, 280,- kr. Stofmærke med klubbens logo til påsyning, 8 cm i diameter. Pris pr. stk. 2S,- kr., 3 stk. 6S,- kr. Noglering i sort læder med enbljeemblem, (blå/ guld): l stk. 45,- kr., 3 stk. 100, kr. 46

14 Køb& salg, bytte, kontakt- TRACTION - ANNONCER sendes eller indtelefoneres til: Peter Juel Jeppesen, Rosengade 16 2b, 1309 København K, Sælges: Citroen Bl1 Commerciale 1939, skal restaureres. Men rimelig komplet og original. Sælges: Citroen B11 limousine 1939, Belgisk samlet. Original. Kan leveres synet og indregistreret. Sælges: Citroen 7A 1934, komplet og original, men eskal restaureres. Sælges: Citroen 11Normale Komplet og kørende. Ovennævnte sælges til rimelige priser ved henvendelse til: Benny eller Jørgen Sælges: originale Harpoonbaglygter. Forlygter, komplette. Sidestrømskarburator. Klistermærke med kørsetsinstruktion til handskerumsklappen. Klistermærke til gearkonsollen på den tidlige type. 6 volt batteri i gammel sort kasse. Batteriet er nyt, ikke påhældt syre så det kan gemmes. Michelindæk 165x400 skaffes billigt. Jørgen Kjær Klubbens reservedelslager kan tilby de : Henvendelse Jørgen Kjær Topdækselpakning Kilerem 3-hulspakning, udstødning Stor vandpumpepakning Lille -do- Kølerslange øvre/ nedre Forhjulsleje 19mm ydre Strømf ordelerdæksel Gul forlygtepære Rep.sæt benzinpumpe SEV/Guiot Laderelæ Kardankryds ved gearkasse Fiberpakn. under karburator Platiner flere typer Viskerblade sæt a 2 stk Blinkrelæ 6v 3x 15 W Nøgleringe 3 stk 30,- 75,- 21,- 33,- 15,- 78,- 140,- 105,- 45,- 75,- 315,- 210,- 20,- 65,- 50,- 40,- 100,- Til Salg: 2 stk. B11 Normale årgang 1953 begge to. Den ene er noget rusten i dørene, men ellers rustfri og kørende. Den anden har "noget" med motoren, men e r ellers uden rust og for begge to gælder at der er komplette og originale. De koster pr. stk hollandske gylden = ca Dkr. Dertil skal så l ægges afgift til staten. Ligeledes sælges diverse r eservedele til tractioner, praktis k talt alt haves, dog mest brugte dele. Herman Lelivelt, tlf: eller hvis du er i tvivl vil jeg gerne hjælpe med kontakt : Kim Clasen, Sælges: Forreste stænklapper i rustfri plade og 3 111n gummidug, monteret med 5 mm rustfri maskinskruer. 350, - kr. pr. sæt incl. porto. Thomas J ensen, Adelgade 72, 4880 Nysted. Tlf: ~ aif4. :;i{j;um..,if/u');'tij THE CITROI:N TRACTION SPECIALISTS C(LEGERE) UsedbyF Fl du nrooww2~1i HW~ urt'iotlllllqe vori ~ ~na ana oogmar Orrve s ' I.''Y well NQ.o. becor.>ongyefyfl"' [55()0()() C LEGERE flflrshedll'lbla~ lngo0tj1.1s able cond :;on V :ry attraø.ve pre-war car 1: NORMALE flt'llshød on Blx:~ Anrac11ve lookngq/ ffl gcocl... sat:lløcondi\jon Drrves very.. ell Blg bool rssoooo BCOMMEACIALE Long wheell)ase w.tn engine ai'iø 4 ';øeed gearbo oonversiofl. Verysouod andus ablefas l ande.»norruc.a~ [ Frrnshed nlva<y'tohileoiøcrre:. toratioo~boolmooell"octycar ideal for weodoogs Otrvei YØf\... ell. ~7!>' Bl fofl<s~ ft'l MICinqll olue Beaull tully u slf)fed and rnecl'lancs retlt.uh 110 engtne Many oe"; parts 1: BNOAMAlE lne tr e ~ysoundongoniicorw;~r+ llon Usaole car Willi much po!ent aibogbo::ll~ nblad<wotn r,ned l toeng ne (4250 oo Bl llery anraciive smau boo4 car m 1ery souna, usable condlhon Runs very wel Orrven ftom tremesouthernfr...::e [ All cars Pans-bu rtt sold with new MoT and registered in UK (age related) 15 mi ns off Al Canrerbury -/)m rr PLEASE Pf/ONE FAX OZZ

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

Atlractlon l8l. ~ .. moj92

Atlractlon l8l. ~ .. moj92 Atlractlon l8l. ~.. moj92 Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. Tlf: 44 44 37 12. Kasserer: Jens E. Sanning Hårbyv~j 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf: 86 52 45 70. Sekretær: Jørgen Kjær

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. T el f. 44 44 37 12. Sekretær: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf.

Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. T el f. 44 44 37 12. Sekretær: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf. Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. T el f. 44 44 37 12 Kasserer: Jens E. Sanning Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 45 70 Sekretær: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Atlroction l72 nr. 46 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: 44443712. Kasserer, medlems- og vognregister: J ens E. Sanning, Hårbyvej

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning?

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning? ServiceSikring Skal vi betale din værkstedsregning? Hvordan tegner man en ServiceSikring og er der særlige regler? ServiceSikringen kan tegnes på privat- og erhvervskøretøjer med en totalvægt op til 3.500

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1987. Historisk Udvalg December 2010 Kernespørgsmålet Vi starter

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1994 April 2015 Kernespørgsmålet Vi starter med det spørgsmål,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

TRACTIIINI J!O'IIf

TRACTII<O>INI J!O'IIf tlroction l47 21 TRACTIIINI J!O'IIf Redaktionelt Si sidder jeg igen ved den gamle skrivemaskine. Jeg hiber at alle vil bære over med at bladets omfang denne gang er noget begrænset. Det har været en

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13177 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 32 21 78 26 MB Classic/Slangerup Auto Import v/jesper Fyhr Jensen Raasigvangen 1 3550 Slangerup Klagen vedrører: Køb

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Acceptable og ikke acceptable skader

Acceptable og ikke acceptable skader Acceptable og ikke acceptable skader UDVENDIG På de følgende sider finder du eksempler på acceptable og ikke acceptable skader. Med denne viden om hvordan bilen vurderes, kan du undgå omkostninger udover

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET BØGER OM FERGUSON BUKH FORDSON Folkevogn FORLAGET MOTORPLOVEN MOTORCYKLER BILER DKW HISTORIE NIMBUS VETERANER VOLVO Pris kr. 298,00 Pris kr. 348,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Knud

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13467 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 73 97 06 Car4flex Odense ApS Thorslundsvej 1 5000 Odense C Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL TEKNISK SKOLE FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL OPSÆTNING AF JUSTERBAR UNDERVOGN NÆSTEN ALLE SPORTSUNDERVOGNE PÅ MARKEDET ER EFTERHÅNDEN JUSTERBARE I HØJDE OG HÅRDHED. MEN HVAD BETYDER UDTRYK SOM REBOUND OG

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

l KLUBBENS GIRONUMMER: 8 28 05 84 Steen Jensen Elmevej 5, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf: 42 28 67 66.

l KLUBBENS GIRONUMMER: 8 28 05 84 Steen Jensen Elmevej 5, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf: 42 28 67 66. Attraction 190 ~ l BESTYRELSEN: Formand: Jørgen Kjær Gl. BeiJingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014 Teknisk reglement OK Mobil 1Legend Car 2014 Februar 2014 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend OK Mobil1 Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Rapport Prisundersøgelse Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Indhold Afrapportering på prisundersøgelse udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen... 2 Baggrunden for undersøgelsen...

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Autohaus Sand Jensen Flensborg

Autohaus Sand Jensen Flensborg Autohaus Sand Jensen Flensborg Kvalitet og service til priser, det betaler sig at køre efter! Dæk og udstyr Professionel service Klargøring Dækhotel og dækcenter Alufælge og styling Flensborgs største

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Quality 725,- FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK STÆRK PRIS PÅ FARTSKRIVERE PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY PRISEKSEMPEL KR.

Quality 725,- FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK STÆRK PRIS PÅ FARTSKRIVERE PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY PRISEKSEMPEL KR. FRA 1. FEBRUAR TIL 30. APRIL 2015 FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK STÆRK PRIS PÅ FARTSKRIVERE PRISEKSEMPEL KR.: 725,- 8.950,- INKL. MONTERING OG OPSTART PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY

Læs mere

NISSAN PULSAR ORIGINALT TILBEHØR

NISSAN PULSAR ORIGINALT TILBEHØR NISSAN PULSAR ORIGINALT TILBEHØR Der er intet, der kan måle sig med Style Pack, hvis du ønsker en rendyrket grafisk effekt. Opnå kontrast med et komplet sæt af dørpanellister og sidespejlskapper i sort,

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5.

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5. BONDEBYPOSTEN no. 3. december 2006 30. årgang 1 Seneste nyt om Asylgade 5. Efter mange møder om den forkerte istandsættelse af Asylgade 5, er der, som man kan se, langsomt sket ændringer. Der mangler dog

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere