Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr."

Transkript

1 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig risikokapital Udlån Forudsætninger for beregninger af ÅOP ÅOP Ordbog ÅOP Indskydergarantifonden Millionærkonto De 3 risikoklasser side 1 side 1 side 2 side 3 side 4/5 Bilag Totalkredit - Risikoklassificering af lån

3 Indlån Side 1/6 Indlån - renteoversigt Rentesats pr Produkt (vedr. Indskydergarantifondens dækning henvises til ) Konto (knækrente) Nominel årlig rente (%) overtræksrente (%) bev. overtræksrente (%) kr. 0,00 17,50 14,50 Over kr. 0,125 17,50 14,50 Budgetkonto 0,125 17,50 14,50 Ungdomskonto (0-17 år inklusiv) 0,50 17,50 14, løn* (18-27 år inklusiv) 0,50 17,50 10, budget* (18-27 år inklusiv) 0,50 17,50 10,25 Opsparingskonto (knækrente) kr. 0,125 17,50 - Over kr. 0,25 17,50 - Millionærkonto (Se for nærmere info) 0, Fan-ø-konto ** (kræver Garantkapital i forholdet 1:10) 0, Børneopsparing 1, Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing (knækrente) kr. 0,25 17,50 - Over kr. 0,50 17,50 - Indekskonto 0,50 17,50 - Deponeringskonto 0,50 17,50 11,25 Klientkonto 0,50 17,50 - Seperat klientkonto 0,50 17,50 - Foreningskonto 0,25 17,50 14,50 Forretningskonto 0,125 14,25 11,25 Etableringskonto 0,50 17,50 - Iværksætterkonto 0, Konjunkturudligningskonto 0,50 17,50 - Renten er variabel på indlån. * Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. ** Såfremt garantkapital indløses overflyttes indestående på Fan-ø-konto til en opsparingskonto. Se mere på Ansvarlig risikokapital Garantkapital *** Garantkapital kan erhverves for frie midler, børneopsparing og pensionsmidler (Aldersopsparing, kapital-, rate- og selvpension) Garantkapital udstedes i hele tusinde kr., min kr. max kr. *** Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er ikke dækket af Garantiformuen. Ved tilbagekøb af garantkapital tilskrives renten først efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde efter regnskabsårets afslutning. Informationer omkring garantkapital, vedtægter, forrentning, forrentningspolitik samt risikomærkning kan findes på Garantkapital er klassificeret som et gult produkt. Rente for garantkapital for året 2015 tilskrives først efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret Renten er variabel og fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde

4 Udlån Side 2/6 Udlån - renteoversigt Rentesats pr Produkt Risiko klasse * rente (%) Kreditrente (%) overtræks rente (%) bev. overtræks rente (%) Lån (med sikkerhed) Gul 9,75-15,75 - Privatlån (uden sikkerhed) Gul 12,75-18,75 - Billånspulje % udbetaling** Gul 2,75-14,75 - Billån - 40 % udbetaling** Gul 7,75-13,75 - Billån - 20 % udbetaling** Gul 8,75-14,75 - Billån - uden udbetaling** Gul 11,00-17,00 - Privat kassekredit Gul 9,75 0,125 15,75 12, Kassekredit***(18-27 år inklusiv)(max kr.) Gul 7,50 0,50 13,50 10, Lån*** (18-27 år inklusiv) (max kr.) Gul 7,50-13,50 10,25 Boliglån Gul 7,75-13,75 - Boligprioritet 0-60 % af offentlig vurdering**** Gul 5,50 0,125 11, % af offentlig vurdering**** Gul 6,50 0,125 12,50 - Andelsboliglån m. sikkerhed Gul 6,75-12,75 - Andelsboliglån > kr.***** Gul 4,25-10,25 - Byggelån Gul 8,50 0,25 14,50 11,50 Udlægskonto Gul 9,50 0,125 15,50 11,25 Forretningskredit 8,25 0,125 14,25 11,25 Erhvervslån 9,25-15,25 - Diskonto ,00 Renten er variabel på udlån. Den årlige nominelle (løbende) provision for ovenstående produkter er variabel og andrager pt. 0%. Rentetilskrivning ultimo hvert kvartal (dog tilskrives renten for udlægskonto årligt) * I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifikation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af GUL risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at vise om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. ** Kaskoforsikring påkrævet. *** Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. **** Renten beregnes af hele gælden. ***** Der afgives tilbud på skadesforsikringer.

5 ÅOP forudsætninger Side 3/6 Forudsætninger for beregninger af ÅOP på side 4 og 5 Forudsætninger - Lånetyper Hovedstol i kr. Omkostninger i kr. Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform a1) Privat kassekredit Stående lån Ingen a2) 18+ Kassekredit Stående lån Ingen Sikkerhed a3) Boligprioritet 0-60 % af off. vurdering Stående lån Pantsætningsforbud a4) Boligprioritet % af off. vurdering Stående lån Ejerpantebrev på det fulde beløb b1) Billånspulje % udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. b2) Billån 40 % udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. b3) Billån 20 % udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. b4) Billån 0 % udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. c1) Boliglån Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb, Kundegruppeliv kr. c2) Andelsboliglån med sikkerhed Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb, Kundegruppeliv kr. c3) Andelsboliglån > kr Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb, Kundegruppeliv kr. d1) Privatlån Annuitetslån Ingen d2) Lån Annuitetslån Kundegruppeliv kr. d3) 18+ Lån Annuitetslån Ingen Byggelån Stående lån Ingen Udlægskonto Stående lån Ingen Kredit: Stående lån med kvartalsvis rentetilskrivning. Lån: Månedlig ydelse med kvartalsvis rentetilskrivning. I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kvartal, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag. Er der tale om lån betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningerne indgår de normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og kreditter. Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der også forekomme yderligere omkostninger f.eks. det offentliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest. Når lån og kreditter optages i Fanø Sparekasse, vil kreditoplysningerne, herunder beregning af kreditomkostningerne ske på baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det betyder, at der kan være en mindre afvigelse i den på renteskiltet angivne procentsats for årlige omkostninger i procent (ÅOP) og den procentsats, som fremgår af et lånedokument. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) kan anslås forud for etableringen og fremgår af dit lånedokument. Forudsætninger - Lånetyper (korttyper) Kreditramme i kr. (købsmaksimum) Samlet kreditbeløb i kr. (disponibelt beløb på oprettelsesdagen) Stiftelsesomkostninger til sparekassen der indgår i ÅOP: Årlig kortholderafgift (forudbetalt) Løbetid i år Afdragsform Sikkerhed MasterCard Standard uden forsikring Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Standard Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Guld Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Platinum Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Platinum Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen

6 ÅOP Side 4/6 ÅOP - oplysninger for privatkunder a1) Privat kassekredit kr. = kr. i hånden (st. lån) ÅOP Alle rentesatser er variable og tilskrives ultimo hvert kvartal ved 25% udnyttelse ved 50% udnyttelse 9,75 9,75 10,11 10,11 14,0 12,1 Stiftelsesprovision 2% af kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 100% udnyttelse 9,75 10,11 11,1 a2) 18+ kassekredit kr. (st. lån) ÅOP ved 25% udnyttelse 7,50 7,71 7,7 Ingen - se særlige vilkår ved 50% udnyttelse 7,50 7,71 7,7 ved 100% udnyttelse 7,50 7,71 7,7 Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. a3) Boligprioritet 0-60 % af off. vurd = kr. i hånden (st. lån) ÅOP ved 25% udnyttelse ved 50% udnyttelse 5,50 5,50 5,61 5,61 6,6 6,1 Ekspeditionsgebyr kr. Tingbogsattest 275 kr. Fast tinglysningsafgift - pantsætningsforbud kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 100% udnyttelse 5,50 5,61 5,9 a4) Boligprioritet % af off. vurd = kr. i hånden (st. lån) ÅOP ved 25% udnyttelse ved 50% udnyttelse 6,50 6,50 6,66 6,66 10,5 8,6 Ekspeditionsgebyr kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr. Tingbogsattest 275 kr. Fast tinglysningsafgift kr. ved 100% udnyttelse 6,50 6,66 7,7 %-vis tinglysningsafgift* kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. svarende til kreditrammen (oprundet til nærmeste 100 kr.) b1-b4) Billån kr. = kr. i hånden (mdl. ydelse) ÅOP ved 30 % udbetaling (Billånspulje 2015) ved 40 % udbetaling 2,75 7,75 2,78 7,98 5,0 10,9 Stiftelsesprovision 2% af = kr. Ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr., %-vis tinglysningsafgift* kr. Panthaverdeklaration 950 kr., Oprettelsesgebyr panthaverdeklaration 800 kr. ved 20 % udbetaling 8,75 9,04 12,1 Oprettelsesgebyr i alt kr. **Kundegruppeliv forudbetalt med 972 kr. pr. år i 7 år = kr.** ved 0 % udbetaling 11,00 11,46 14,6 (Kunnegruppeliv forudbetalt med 972 kr. pr. år i10 år for Billånspulje 2015 = kr.) *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. c1) Boliglån kr.= kr. i hånden (mdl. ydelse) ÅOP *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. 7,75 7,98 9,3 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.)ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr. Tingbogsoplysning 275 kr. %-vis tinglysningsafgift* kr., Oprettelsesgebyr i alt kr. **Kundegruppeliv forubetalt med 972 kr. pr. år i 20 år = kr. c2) Andelsboliglån (med sikkerhed) kr.= kr. i hånden (mdl. ydelse) ÅOP 6,75 6,92 7,9 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr. Tingbogsoplysning 275 kr., %-vis tinglysningsafgift* kr., Oprettelsesgebyr i alt kr. **Kundegruppeliv forudbetalt med kr. pr. år i 20 år = kr. *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. c3) Andelsboliglån > kr. (med sikkerhed) kr.= kr. i hånden (mdl. ydelse) ÅOP 4,25 4,32 5,3 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr. Tingbogsoplysning 275 kr., %-vis tinglysningsafgift* kr., Oprettelsesgebyr i alt kr. **Kundegruppeliv forudbetalt med kr. pr. år i 20 år = kr. *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 3 med dækning på kr. d1) Privatlån kr. = kr. i hånden (mdl. ydelse) ÅOP d2) Lån kr. = kr. i hånden (mdl. ydelse) 12,75 13,37 15,4 Stiftelsesprovision 2% af = 833 kr. Ekspeditionsgebyr 800 kr., Oprettelsesgebyr i alt kr. ÅOP 9,75 10,11 13,4 Stiftelsesprovision 2% af = kr. Ekspeditionsgebyr 800 kr., Oprettelsesgebyr i alt kr. *Kundegruppeliv forudbetalt med 972 kr. pr. år i 5 år = kr. *Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. d3) 18+ lån kr. (mdl. ydelse) ÅOP 7,50 7,71 7,7 Ingen - se særlige vilkår Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks.

7 ÅOP Side 5/6 Byggelån kr. = kr. i hånden (st. lån) ÅOP ved 25% udnyttelse 8,50 8,77 11,4 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr. ved 50% udnyttelse 8,50 8,77 10,1 Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 100% udnyttelse 8,50 8,77 9,4 Udlægskonto kr. = kr. i hånden (st. lån) ÅOP ved 25% udnyttelse 9,50 9,50 10,8 Ekspeditionsgebyr kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 50% udnyttelse 9,50 9,50 10,2 ved 100% udnyttelse 9,50 9,50 9,8 MasterCard Produkttyper Risiko klasse * Årlig nominel provision (variabel) Udnyttelsesgrad ÅOP MasterCard Standard uden forsikring Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 0,0 / 0,0 / 0,0 - med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,0 / 1,0 / 0,5 MasterCard Standard Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 4,9 / 2,4 / 1,2 - med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 7,1 / 3,4 / 1,7 MasterCard Guld Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 9,6 / 4,6 / 2,2 - med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 11,6 / 5,5 / 2,7 MasterCard Platinum kr. Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 6,4 / 3,1 / 1,5 - med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 7,3 / 3,5 / 1,7 MasterCard Platinum kr. Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,5 / 1,2 / 0,6 - med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,8 / 1,4 / 0,7 Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilliget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort. Fakturering sker efter dage afhængigt af datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen er ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri. * I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifikation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af GUL risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at vise om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning.

8 Ordbog Side 6/6 ÅOP - oplysninger for privatkunder ÅOP er et rentebegreb, som i ét tal gør lån/kreditter sammenlignelige. Alle omkostninger ved oprettelsen og i lånets/kredittens løbetid indregnes, og der tages hensyn til, hvornår renter, afdrag mm. skal betales. ÅOP er således den samlede pris for lånet/kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. på udlån Den effektive rentesats (debitorrente) er den årlige rentesats inkl. rentes rente. Indskydergaranti - dækningsregler Garantiformuen dækker alle indskud fra private- og erhvervskunder op til euro (ca kr.) Bemærk - firma i personligt regi tæller med under privat og IKKE som en selvstændig enhed. Ud over denne grænse dækkes pensionskonti ubegrænset. Har du som kunde lån, kan disse modregnes i det dækkede beløb Ved lån på kr. --> Så vil et indlån på op til kr. være dækket ( = kr.) Et ægtepar med fælleskonti Dækning på samlet kr. (2 x kr.) Har du som et ægtepar kr. i fælles gæld & kr. på fælles konti Ved lån på kr. -->Så vil alm. indlån på op til kr. være dækket ( = = 2 x kr.) De fleste private kunders indlån vil således være dækket fuldstændigt. Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Yderligere information om dækningsomfang findes på Millionærkonto Udbetaling kan ske med 3 måneders opsigelse. Udbetaling uden opsigelse kan ske med dekort på 0,125% af det hævede beløb. Månedlig gevinstudlodning for hver 100 kroners indestående. Gevinstpuljen omregnet til en gennemsnitlig rente set over en 1-års periode fremgår af millionærkontoens hjemmeside samt af den månedlige trækningsliste, hvor gevinstens størrelse også fremgår. Trækningslisten kan findes på millionærkontoens hjemmeside og er tilgængelig umiddelbart efter udtrækningsdatoen. Læs mere om millionærkontoen på millionærkontoens hjemmeside. De 3 risikoklasser - for lån og kreditter i Fanø Sparekasse Et låne- eller kredittilbud er i kategorien GRØN, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien GUL, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien RØD, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105, eller derunder efter 9 år eller senere. GRØN og RØD tilbydes IKKE i Fanø Sparekasse.

9 Risikoklassificering af lån 5. maj 2014 Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af lån. Reglerne farveinddeler lånene, med henblik på at vise om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på. Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og forudberegneligheden af de fremtidige betalinger i forbindelse med lånet. Forudberegneligheden angår derfor både ydelsernes størrelse og størrelsen af det beløb, som lånet vil kunne indfries til før tid - ligesom afdragsfrihed også påvirker forudberegneligheden af betalinger i forbindelse med et lån, fordi der ved afdragsfrihed er en større risiko for, at den faste ejendom kan være faldet i værdi, så det ikke er muligt at indfri lånet ved salg af den faste ejendom. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Totalkredit anbefaler, at du altid søger rådgivning i dit pengeinstitut, inden du tager stilling til dit lånevalg. Lån Lån med afdrag Lån uden afdrag Fastforrentet lån Grøn Gul RenteMax - Renteloft i hele lånets løbetid Grøn Gul RenteMax - Renteloft i kortere tid end lånets løbetid Gul Gul Tilpasningslån F1-F9 Gul Gul Tilpasningslån F10 Rød Rød F-kort Gul Gul Totalkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax CVR-nr

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere