9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)"

Transkript

1 MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 DTM BUS Segmentgruppe 1 (niveau A) RFF DTM Segmentgruppe 3 (niveau A) NAD Segmentgruppe 4 (niveau B) LIN DTM BUS MOA Segmentgruppe 5 (niveau B) RFF DTM Segmentgruppe 6 (niveau B) FII Segmentgruppe 7 (niveau B) FCA MOA Segmentgruppe 8 (niveau B) ALC PCD MOA CUX DTM Segmentgruppe 10 (niveau C) SEQ DTM BUS FII Segmentgruppe 11 (niveau C) RFF DTM Segmentgruppe 12 (niveau C) PAI Segmentgruppe 13 (niveau C) MOA CUX DTM RFF Segmentgruppe 14 (niveau C) NAD Segmentgruppe 17 (niveau C) FCA MOA Segmentgruppe 18 (niveau C) ALC

2 Side: 2 Dato: PCD MOA CUX DTM CNT UNT Eksempler Lønoverførsel

3 Side: 3 Dato Indledning Et multipelt debetadvis er en meddelelse fra kundens pengeinstitut, som bekræfter, at der er eller vil blive foretaget debiteringer af de angivne beløb på de angivne datoer. Der kan være nogle begrænsninger hos de enkelte pengeinstitutter. Disse vil blive beskrevet i et tillæg specielt for pengeinstituttet. Således vil DEBMUL som indenlandsk transaktion ikke indeholde den komplette advisering. En DEBMUL kan dække: - en bogføring af én eller flere handelstransaktioner såsom fakturaer, kreditnotaer, debetnotaer som én post på en konto - flere bogføringer på samme konto - som advisering på fremsendte betalingsordrer, hvis det er ønsket af den oprindelige afsender Beskrivelse af strukturdiagrammet Det multiple debetadvis kan opdeles i 3 niveauer, hvilket vil fremgå af strukturdiagrammet. Det første niveau (A) indeholder generel information om afsender/modtager af meddelelsen samt kontroloplysninger. Det andet niveau (B) indeholder information om betalingsafsender, og det tredje niveau (C) informationer til betalingsmodtager, herunder adviseringsdelen. Den multiple betalingsordre begynder med niveau A, der er obligatorisk og kun kan forekomme en gang. Herefter følger mindst et niveau B, som hver efterfølges af mindst ét niveau C. Det sidste niveau C efterfølges af afslutningsdelen på niveau A. Niveau A Segmentgrupperne 1, 2, 3 og 28 indeholder generelle data vedrørende hele meddelelsen. Niveau B Segmentgrupperne 4-9 er baseret på følgende principper: Det indeholder data, som vedrører alle de tilknyttede C-niveauer, som fx: Samme områdekode Når BUS-segmentet benyttes til at angive indenlandsk/udenlandsk overførsel, bør disse ikke blandes sammen på samme B- og C-niveauer. Samme valuta og samme konto Posteringer, der samles, skal referere til samme debetkonto. Samme valørdag Posteringerne skal have samme valørdag. Samme bogføringsdag Posteringerne skal have samme bogføringsdag. Dansk tolkning Strukturdiagrammet er ændret i forhold til den internationale standardmeddelelse, idet der er sket en begrænsning af repetitioner af segmenter og segmentgrupper. I nogle tilfælde er segmenter helt udeladt, fordi de ikke har nogen forretningsmæssig funktion i Danmark. Disse segmentgrupper og segmenter er markeret som gråtonede. Desuden er der sket en tilpasning til danske forhold i form af koder, idet der i enkelte tilfælde er defineret nogle specielle danske koder.

4 Side: 4 Dato: Strukturdiagram Niveau A UNH BGM DTM BUS Gr. 1 C 2 Gr. 2 C 5 Gr. 3 C 3 B CNT C 5 Gr. 28 C 5 UNT RFF FII NAD AUT DTM CTA COM C 5 CTA COM C 5 DTM Niveau B Gr. 4 M999 LIN DTM C 3 BUS MOA M 2 Gr. 5 M 3 RFF Gr. 6 FII Gr. 7 C 5 FCA Gr. 10 DTM CTA COM C 5 MOA C 2 Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM (fortsættes)

5 Side: 5 Dato Niveau C Gr. 10 M9999 SEQ DTM C 3 BUS FII M 2 Gr. 11 C 5 RFF Gr. 12 PAI Gr. 13 M 4 MOA Gr. 14 C 3 NAD Gr. 15 C 3 INP Gr GIS Gr. 17 Gr. 20 DTM FTX CUX DTM C 2 RFF CTA COM C 5 FTX DTM C 2 MOA LOC C 2 NAD RCS FTX 0 Gr. 17 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Gr. 20 PRC FTX C 5 Gr. 21 C9999 DOC Gr. 27 GIS MOA C 5 DTM C 5 RFF C 5 NAD C 2 Gr. 22 C 5 CUX Gr AJT Gr. 24 C1000 DLI MOA C 5 DTM MOA RFF FTX C 5 MOA M 5 PIA C 5 DTM C 5 Gr. 25 C 5 CUX Gr AJT DTM MOA RFF FTX C 5

6 Side: 6 Dato: Segment: UNH (niveau A) Funktion: At identificere og specificere den pågældende meddelelsestype. Det angiver, hvilket katalog der understøtter meddelelsestypen. Der kan være mindre forskelle i meddelelsesstruktur eller segmenter mellem forskellige kataloger. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 0062 Der skal angives en éntydig reference inden for forsendelsen. Det er vigtigt at skelne dette nummer (som er en teknisk reference) fra meddelelsesnummeret i BGM/1004. DE/0062 er et teknisk stempel, som er uafhængigt af forretningsfunktionen. Dette vil typisk angive nummeret i følgen af meddelelser inden for forsendelsen. S009 Dette sammensatte dataelement er vigtigt for at få identificeret meddelelsestypen præcist. Det skal benyttes i modtagersystemet for at kunne foretage en udpakning ved hjælp af en EDIFACT-konverter Her findes en præcis kodeliste, hvor værdierne alle er navne på 6 tegn. DEBMUL = Multipelt debetadvis 0052 Angiver version, dvs. hvilken status meddelelsen har. D = Udkast (draft) 0054 Angiver katalog for meddelelsen. 96A = 96A-kataloget 0051 Angiver den organisation som er ansvarlig for specifikation, vedligeholdelse og publikation af EDIFACT-meddelelserne. UN = FN

7 Side: 7 Dato UNH HOVED PÅ MEDDELELSEN Forekomst 0062 MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 S009 MEDDELELSES-IDENTIFIKATOR M 0065 Meddelelses-typens identifikator M an..6 "DEBMUL" 0052 Meddelelses-typens versionsnummer M an..3 "D" 0054 Meddelelses-typens releasenummer M an..3 "96A 0051 Kontrollerende organisation M an..2 "UN" 0057 Organisations-tildelt kode C an..6 Anvendes ikke p.t FÆLLESREFERENCE C an..35 Anvendes ikke p.t. S010 STATUS FOR OVERFØRSLEN C Anvendes ikke p.t Nummer i overførsels-sekvensen M n Første/sidste overførsel, kodet C a1 Eksempel: UNH+4369+DEBMUL:D:96A:UN' Det er et multipelt debetadvis med nummer 4369 i forsendelsen. Meddelelsen tilhører 96A-biblioteket.

8 Side: 8 Dato: Segment: BGM (niveau A) Funktion: Giver éntydig identifikation af debetadviset. Desuden angives meddelelsens type og funktion. Vigtigt er meddelelsesnummeret, der af afsender og modtager benyttes til identifikation af meddelelsen. Indholdet er rettet mod betalingsafsenderen. Felter: C Kode der identificerer meddelelsen. DE/1001 præciserer forretningsfunktionen af meddelelsen. 470 = Advisering om bogførte debiteringer 471 = Forhåndsadvisering 473 = Forhåndsadvisering til orientering 1004 Angiver en éntydig, forretningsmæssig identifikation af debetadviset. Tildeles af pengeinstituttet. Det fungerer som referencenummer for betalingsafsender og dennes pengeinstitut Hvis ikke dette element er angivet, betyder det, at meddelelsen er en original. 7 = Duplikat. Meddelelsen er i enhver henseende identisk med en tidligere fremsendt med undtagelse af meddelelsesnumre (UNH/0062 og BGM/1004). 9 = Original

9 Side: 9 Dato BGM MEDDELELSENS START Forekomst C002 MEDDELELSENS START C 1001 Meddelelsens navn, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Dokumentet/meddelelsen i klartekst C an..35 Anvendes ikke p.t MEDDELELSENS NUMMER C an..35 Skal anvendes 1225 MEDDELELSENS FUNKTION, KODET C an SVARTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BGM ' Meddelelsen er en DEBMUL med advisering om bogførte debiteringer og har det éntydige referencenummer

10 Side: 10 Dato: Segment: DTM (niveau A) Funktion: Dato/tidspunkt for meddelelsen. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 137 = Meddelelsens dato/tid 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

11 Side: 11 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "137" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+137: :102' Meddelelses dato/tid er 23. oktober Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

12 Side: 12 Dato: Segment: BUS (niveau A) Funktion: Angiver information i relation til betalingstypen. Dette segment anvendes kun, hvis BUS-segment i segmentgruppe 4 ikke anvendes. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling

13 Side: 13 Dato BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING Forekomst C521 FORRETNINGSFUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretningsfunktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretnings-beskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C551 BANKFUNKTION C Anvendes ikke p.t Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO' Indenlandsk betaling angivet ved koden DO.

14 Side: 14 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

15 Side: 15 Dato Segmentgruppe 1 (niveau A) Gr. 1 C 2 RFF DTM Angiver en tidligere fremsendt DEBMUL ved et referencenummer. Denne DEBMUL er identisk med den tidligere fremsendte, bortset fra at der er nye meddelelsesnumre i UNH og BGM. Segmentet benyttes kun, hvis den samme meddelelse genfremsendes til samme modtager.

16 Side: 16 Dato: Segment: RFF (niveau A, segmentgruppe 1) Funktion: Angiver en tidligere fremsendt DEBMUL ved et referencenummer. Denne DEBMUL er identisk med den tidligere fremsendte, bortset fra at der er nye meddelelsesnumre i UNH og BGM. Segmentet benyttes kun, hvis den samme meddelelse genfremsendes til samme modtager. Hertil knyttes referencetype og selve referencenummeret. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C ACW = Reference til tidligere meddelelse. Bruges ved genfremsendelse af DEBMUL Éntydigt referencenummer.

17 Side: 17 Dato RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 "ACW" 1154 Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+ACW: ' Koden ACW henviser til en tidligere meddelelse med referencenummer

18 Side: 18 Dato: Segment: DTM (niveau A, segmentgruppe 1) Funktion: Dato/tidspunkt for meddelelse/reference. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for referencen Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

19 Side: 19 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "171" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Referencen er fra 12. maj Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

20 Side: 20 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

21 Side: 21 Dato Segmentgruppe 3 (niveau A) Gr. 3 C 3 NAD CTA COM C 5 Segmentgruppen angiver navn og adresse på afsender og/eller kontohaver for meddelelsen. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne er kendte i forvejen. Indholdet benyttes af de involverede pengeinstitutter (eller PBS) og betalingsafsender.

22 Side: 22 Dato: Segment: NAD (niveau A, segmentgruppe 3) Funktion: Segmentgruppen angiver navn og adresse på afsender og/eller kontohaver. Indholdet benyttes af de involverede pengeinstitutter. Felter: 3035 Angiver betydningen af adressaten, fx: AC = Kontohaver MR = Modtager af meddelelsen MS = Afsender P1 = Adviseringspart C082 Identifikation af deltageren i kort, kodet form. Dette er principielt den mest hensigtsmæssige måde at beskrive en deltager på. Men det kræver, at parterne er indforstået med brugen Selve koden for den pågældende deltager (firma, organisation eller privatkunde) Kodeliste der giver forklaring og reference til DE/3039. Fx: 12 = Telefonnummer *SE = SE-nummer ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Organisation der opretter og vedligeholder koden i DE/1131 og dermed også kodelisten for DE/ = EAN-kode 130 = PBS C058 Navn- og adresseoplysninger på ustruktureret form Hvis C058 anvendes, skal 1-5 linier udfyldes. C080 C059 Resten af segmentet fra C080 og ned er en struktureret og overvejende ukodet beskrivelse af virksomheden. Adresseoplysninger i struktureret form Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

23 Side: 23 Dato NAD NAVN OG ADRESSE Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C082 DELTAGER-IDENTIFIKATION C 3039 Deltager-identifikation M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Bør anvendes 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C058 NAVN OG ADRESSE C 3124 Navn-og adresse-linie M an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an..35 C080 DELTAGERNAVN C 3036 Deltagernavn M an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Format for deltagernavn, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. C059 GADE C 3042 Gade og nummer/postboks M an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an BYNAVN C an LOKALOMRÅDE, KODET C an..9 Anvendes ikke p.t POSTNUMMER C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: NAD+MR+ABC:ZZZ' Koden MR angiver, at det er meddelelsens modtager. "ABC" er en kode, der identificerer denne. Koden er bilateralt aftalt (ZZZ).

24 Side: 24 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

25 Side: 25 Dato Segmentgruppe 4 (niveau B) Gr. 4 M9999 LIN DTM C 3 BUS MOAM 2 Gr. 5 M 3 RFF Gr. 6 FII Gr. 7 C 5 FCA Gr. 10 DTM CTA COM C 5 MOA C 2 Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Denne segmentgruppe indeholder detaljer om op til 9999 debiteringer.

26 Side: 26 Dato: Segment: LIN (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver en entydig identifikation af hver debitering på en DEBMUL. Dette segment anvendes til at identificere debetinstruktionerne. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 1082 Linienummer, der er nummereret fortløbende i meddelelsen og starter med nummer 1.

27 Side: 27 Dato LIN LINIE-ENTITET Forekomst 1082 LINIENUMMER C n HANDLINGS-FORESPØRGSEL/BESKRIVELSE C an..3 Anvendes ikke p.t. C212 LINIENUMMER-BESKRIVELSE C Anvendes ikke p.t Entitetsnummer C an Entitetstype, kodet C an Kodelistekvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C829 UNDERLINIE-INFORMATION C Anvendes ikke p.t Underlinie-indikator, kodet C an Linienummer C n KONFIGURATIONSNIVEAU C n..2 Anvendes ikke p.t KONFIGURATION, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: LIN+1' Identifikation af 1. bogføringspost. Hvis flere bogføringsposter angives, vil disse angives med fortløbende nummerering.

28 Side: 28 Dato: Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Dato/tidspunkt, der relaterer sig til bogføringen. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 202 = Bogføringsdato 209 = Valørdato 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

29 Side: 29 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 3 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+202: :102' Bogføringsdag er 29. april Kode 202 betyder bogføringsdag. Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

30 Side: 30 Dato: Segment: BUS (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver information i relation til betalingstypen. Hvis ikke dette segment anvendes, skal BUS-segmentet på niveau A anvendes. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling

31 Side: 31 Dato BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING Forekomst C521 FORRETNINGSFUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretningsfunktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretnings-beskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C551 BANKFUNKTION C Anvendes ikke p.t Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO' Indenlandsk betaling angivet ved koden DO.

32 Side: 32 Dato: Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Segmentet indeholder totalbeløbet, der er debiteret og evt. valuta. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C = Bogført beløb 98 = Oprindeligt beløb 324 = Beløb der vil blive bogført på kontoen 325 = Beløb til orientering 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Koder ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

33 Side: 33 Dato MOA BELØB M 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+60:100000' Det bogførte beløb er på DKK.

34 Side: 34 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

35 Side: 35 Dato Segmentgruppe 5 (niveau B) Gr. 5 M 3 RFF DTM Segmentgruppen giver mulighed for at angive referencenumre til brug for forespørgsler.

36 Side: 36 Dato: Segment: RFF (niveau B, segmentgruppe 5) Funktion: Segmentet bruges til at angive referencenumre for en meddelelse eller transaktion. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C ACK = Bankens eget referencenummer *CR2 = Afsendervalgt teknisk reference til debiteringen (B-niveau). Videresendes ikke, men tilbagesendes i BANSTA og DEBMUL Éntydigt referencenummer.

37 Side: 37 Dato RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+ACK: ' Koden ACK viser, at det er pengeinstituttets referencenummer.

38 Side: 38 Dato: Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 5) Funktion: Felter: Dato/tidspunkt for meddelelse/reference. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for referencen 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

39 Side: 39 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "171" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Referencen er fra 12. maj Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

40 Side: 40 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

41 Side: 41 Dato Segmentgruppe 6 (niveau B) Gr. 6 FII CTA COM C 5 Angiver debiteringskonto i betalingsafsenders pengeinstitut. Der kan yderligere angives kontoens valuta. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne er kendte i forvejen. Indholdet er rettet mod betalingsafsender.

42 Side: 42 Dato: Segment: FII (niveau B, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver konto i afsenders pengeinstitut. Der kan yderligere angives kontoens valutakode. Angivelse af betalingsafsender sker i NAD-segmentet i segmentgruppe 7. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 3035 OR = Ordreafgivers pengeinstitut C Kontonummer Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars C Anvendes til SWIFT-adresse for overførsler fra udlandet = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT

43 Side: 43 Dato FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 "OR" C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C 3194 Kontonummer C an..35 Skal anvendes 3192 Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Afdelingsnummer, kodet C an..17 Anvendes ikke p.t Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Navn på pengeinstitut C an..70 Anvendes ikke p.t Placering af afdeling C an..70 Anvendes ikke p.t LAND, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : FII+OR ' Betalingsafsender har betalt fra konto

44 Side: 44 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

45 Side: 45 Dato Segmentgruppe 7 (niveau B) DTM C 3 BUS MOA M 2 Gr. 5 M 3 RFF Gr. 6 FII Gr. 7 C 5 FCA Gr. 10 DTM CTA COM C 5 MOA C 2 Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Segmentgruppen giver mulighed for angivelse af gebyrer og/eller gebyrgrundlag. Desuden kan angives en debiteringskonto for gebyrer, hvis denne er forskellig fra den i FII-segmentet beskrevne konto. Endelig kan fordelingen af gebyrer beskrives.

46 Side: 46 Dato: Segment: FCA (niveau B, segmentgruppe 7) Funktion: Angiver betaling af gebyrer. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: = Gebyrdetaljer specificeres på niveau C 13 = Alle gebyrer betales af betalingsmodtager 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle gebyrer betales af betalingsafsender ZZZ = Bilateralt aftalt C Registreringsnummer Kontonummer.

47 Side: 47 Dato FCA PENGEINSTITUT-GEBYRER Forekomst 4471 OPKRÆVNINGSMÅDE, KODET M an..3 C878 GEBYRKONTO C 3434 Afdelingsnummer, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Kontonummer/finansnummer C an Valuta, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: FCA+7' Gebyrdetaljer specificeres på niveau C (kode 7).

48 Side: 48 Dato: Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 7) Funktion: Segmentet indeholder gebyrgrundlaget, ud fra hvilket gebyrer er beregnet, når det ikke er det samme som overførselsbeløbet. Det kan også indeholde summen af gebyrer. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C = Gebyr 25 = Gebyrgrundlag 204 = Det totale fradrag 258 = Gebyrbeløb til advisering 259 = Totale gebyrer 260 = Totale fradrag 488 = Totale gebyrer, som bogføres særskilt 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Valutakoder fra ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

49 Side: 49 Dato MOA BELØB C 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : MOA+488:100' Kode 488 totale gebyrer, som bogføres særskilt. Beløbet er på 100 DKK.

50 Side: 50 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

51 Side: 51 Dato Segmentgruppe 8 (niveau B) Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Segmentgruppen giver mulighed for angivelse af gebyrer og beregningsgrundlag for disse.

52 Side: 52 Dato: Segment: ALC (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver alle gebyrer og fradrag, som er knyttet til grundbeløbet i segmentgruppe 7. De udregnes fra beløbet i segmentgruppe 4 eller fra grundbeløbet. Felter: 5463 A = Fradrag (gebyr fratrækkes beløbet) C = Gebyrtillæg (gebyr lægges til beløbet) C522 Gebyr/fradrags-information = Gebyr for udførelse af betalingen

53 Side: 53 Dato ALC GEBYRER Forekomst 5463 GEBYR/FRADRAGS-KVALIFIKATOR M an..3 C552 GEBYR/FRADRAGS-INFORMATION C 1230 Gebyr/fradragsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t Gebyr/fradragsbeskrivelse, kodet C an BOGFØRING, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t BEREGNINGS-SEKVENS-INDIKATOR, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C214 IDENTIFIKATION AF SÆRLIGE YDELSER C Anvendes ikke p.t Særlige ydelser, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Særlige ydelser C an Særlige ydelser C an..35 Eksempel: ALC+C+:1 Der er tale om gebyrtillæg for udførelse af betalingen.

54 Side: 54 Dato: Segment: PCD (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver detaljer om beregningen af gebyrer. Felter: C = Fastlagt konstant for beregning 5482 Skal angives i procent.

55 Side: 55 Dato PCD PROCENT-DETALJER forekomst C501 PROCENT-DETALJER M 5245 Procent-kvalifikator M an Procent M n Procentbasis-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: PCD+45:0,2' Der er beregnet et gebyr på basis af 0,2 % af grundbeløb. Denne procent er fast.

56 Side: 56 Dato: Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver de enkelte gebyrer. Desuden kan her angives grundbeløbet, fra hvilket gebyrer bliver udregnet, hvis det er forskelligt fra grundbeløbet i segmentgruppe 7 eller det overførte beløb. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C516 Angivelse af beløbstype = Gebyr 25 = Gebyrgrundlag 204 = Fradrag 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Koder ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

57 Side: 57 Dato MOA BELØB C 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : MOA+23:50' Der er tale om et gebyr på 50 DKK.

58 Side: 58 Dato: Segment: CUX (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver valutakode og kurs i forbindelse med gebyrer. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C forekomst af det sammensatte dataelement = Valutakode for modtager 6345 Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars 5402 Valutakurs.

59 Side: 59 Dato CUX VALUTA Forekomst C504 VALUTA C Anvendes ikke p.t Valuta-detaljer, kvalifikator M an Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an Valutakurs-grundlag C n..4 C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an..3 "3" 6345 Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t VALUTAKURS C n BØRS, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: CUX++3:FRF:125' Valutakode for modtager. Kursen er 125.

60 Side: 60 Dato: Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver dato/tid for kurs eller for gebyrberegningen. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 134 = Dato/tidspunkt for kursen 211 = 360/30. Der regnes med et år på 360 dage og en måned på 30 dage 212 = 360/ Der regnes med et år på 360 dage og en måned på dage 213 = 365-6/30. Der regnes med et år på dage og en måned på 30 dage 214 = 365-6/ År på dage og en måned på dage 215 = 365/ Der regnes med et år på 365 dage og en måned på dage 216 = 360/30. Der regnes med et år på 360 dage og en måned på 30 dage 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

61 Side: 61 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+134: :203' Tidspunktet for kursen er 29. april kl. 16 i "203" angiver tidsformatet.

62 Side: 62 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

63 Side: 63 Dato Segmentgruppe 10 (niveau C) Gr. 10 M9999 SEQ DTM C 3 BUS FII M 2 Gr. 11 C 5 RFF Gr. 12 PAI Gr. 13 M 4 MOA Gr. 14 C 3 NAD Gr. 15 C 3 INP Gr GIS Gr. 17 Gr. 20 DTM FTX CUX DTM C 2 RFF CTA COM C 5 FTX DTM C 2 MOA LOC C 2 NAD RCS FTX 0 Gr. 17 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Gr. 20 PRC FTX C 5 Gr. 21 C9999 DOC Gr. 27 GIS MOA C 5 DTM C 5 RFF C 5 NAD C 2 Gr. 22 C 5 CUX Gr AJT Gr. 24 C1000 DLI MOA C 5 DTM MOA RFF FTX C 5 MOA M 5 PIA C 5 DTM C 5 Gr. 25 C 5 CUX Gr AJT DTM MOA RFF FTX C 5 Denne segmentgruppe angiver identifikation af hver kredittransaktion for det givne B-niveau. Desuden angives beløb og evt. dato/tid, referencer, betalingstype og gebyrer.

64 Side: 64 Dato: Segment: SEQ (niveau C, segmentgruppe 10) Funktion: Dette segment anvendes til entydigt at identificere hver kredittransaktion inden for hvert debiteringsniveau. Felter: C Transaktionerne nummereres fortløbende i meddelelsen og starter med 1.

65 Side: 65 Dato SEQ SEKVENSDETALJER Forekomst 1245 STATUSINDIKATOR, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C286 SEKVENS-INFORMATION C 1050 Sekvensnummer M an Sekvensnummer-oprindelse, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: SEQ++12' Der er tale om den 12. kreditpostering for den angivne debetinstruktion.

66 Side: 66 Dato: Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 10) Funktion: Dato/tidspunkt for hver debettransaktion. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 193 = Udførelsesdag 202 = Bogføringsdag 209 = Valørdag 227 = Dispositionsdag for korrespondentbank 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD

67 Side: 67 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 3 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+202: :102' Bogføringsdag er 23. oktober Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

68 Side: 68 Dato: Segment: BUS (niveau C, segmentgruppe 10) Funktion: Angiver information i relation til betalingstypen. Dette segment anvendes kun, hvis BUS-segment i segmentgruppe 4 ikke anvendes. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling

69 Side: 69 Dato BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING Forekomst C521 FORRETNINGSFUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretningsfunktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretningsbeskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C551 BANKFUNKTION C Anvendes ikke p.t Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO' Indenlandsk betaling angivet ved koden DO.

70 Side: 70 Dato: Segment: FII (niveau C, segmentgruppe 10) Funktion: Identificerer et pengeinstitut og tilhørende konto. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: 3035 BF = Kreditors pengeinstitut BQ = Pengeinstitut som har udstedt checken I1 = Korrespondentbank C Kontonummer Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FFR = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars C088 Dette sammensatte dataelement angiver pengeinstitut og/eller afdeling. Ved almindelig indenlandsk konto til konto-overførsel anvendes dette ikke DE/3433, DE/1131 og DE/3055 bruges til internationale betalinger i SWIFT = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT 3434 Pengeinstituttets afdelingsnummer, bankkode etc AT = Bankleitzahl (østrigsk) BL = Bankleitzahl (tysk) CH = Chipscode (amerikansk) FW = Fedwire routing number (amerikansk) SC = Sortcode (engelsk) *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registreringsnumre = PBS vedligeholder kodelisten 3432 Angivelse af pengeinstituttet i klartekst Her kan yderligere angives adresse på afdelingen. Bruges fortrinsvis til udenlandske pengeinstitutter Landekoder ifølge ISO 3166 bruges, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

71 Side: 71 Dato FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT M 2 Forekomster 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C 3194 Kontonummer C an Navn på kontohaver C an Navn på kontohaver C an Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Afdelingsnummer, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Navn på pengeinstitut C an Placering af afdeling C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: FII+BF ' Kode BF betyder kreditors pengeinstitut. Kontonummer er

72 Side: 72 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

73 Side: 73 Dato Segmentgruppe 11 (niveau C) Gr. 11 C 5 RFF DTM Denne segmentgruppe angiver referencer og evt. tidspunkter for hver kredittransaktion på det givne B- niveau.

74 Side: 74 Dato: Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 11) Funktion: Angiver reference til forespørgsler. Der skal som minimum angives pengeinstituttets reference. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C ACK = Pengeinstituttets eget referencenummer AIK = Referencenummer for kontoførende pengeinstitut *BID = Betalingsidentifikation (FIK-kort) CK = Checknummer *CR3 = Afsendervalgt teknisk reference til krediteringen (C-niveau). Videresendes IKKE til betalingsmodtager, men tilbagesendes i BANSTA og DEBMUL. *GTR = Bankreference (tilknyttet gebyret) *OSB = Oprindelige bankreference 1154 Éntydigt referencenummer.

75 Side: 75 Dato RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+AIK:47923' Referencenummer for kontoførende pengeinstitut er

76 Side: 76 Dato: Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 11) Funktion: Segmentet angiver dato/tid for referencenummeret. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for referencen 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

77 Side: 77 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Dato/tid for referencen er 29. april 1993.

78 Side: 78 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

79 Side: 79 Dato Segmentgruppe 12 (niveau C) Gr. 12 PAI FTX Segmentgruppen giver mulighed for at angive betalingsmåde og evt. advisering.

80 Side: 80 Dato: Segment: PAI (niveau C, segmentgruppe 12) Funktion: Angiver betalingsmåde og betalingskanal. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C = Udenlandske checks i DKK eller anden valuta 26 = Indenlandsk check *IBB = Indenlandsk overførsel *IBK = Indbetalingskort. Debitor-identifikation fremgår af det første RFF-segment *GIR = Overførsel fra girokonto ("girotømning") *MTC = Udenlandsk check der skal crosses *MTA = Afdisponering fra egen konto i udenlandsk pengeinstitut *PBS = Pengeinstitutternes BetalingsSystemer *UBB = Udenlandsk overførsel ZZZ = Bilateralt aftalt 1131 ZZZ = Bilateralt aftalt = PBS 4435 *A01-A99 = Kortartkode i intervallet *ALO = Almindelig overførsel (bruges kun i forbindelse med DE/4461/UBB) *ALM = Almindelig girering (bruges kun i forbindelse med DE/4461/GIR) *CON = Kontoreguleringstransaktion *DFA = Direkte forsendelse af udenlandsk check til afsender *DFF = Udenlandsk check til afhentning i filial *DFM = Direkte forsendelse af udenlandsk check til modtager *DK1 = Sammedags-overførsel (Sammedagsafvikling af kontooverførsler i intradagclearingen) *EDA = EDIFACT-advisering *ES = ErhvervsService. Leverandørbetaling via PBS anvendes *EXP = Ekspresoverførsel (bruges kun i forbindelse med DE/4461/UBB) * INT = Rentetransaktion *NO1 = Nationalbankoverførsel *OS = OverførselsService. Konto til konto-overførsel. Kun via PBS *PEN = Pensionsoverførsel *STR = Straks-girering (bruges kun i forbindelse med DE/4461/GIR) *TE = Teleoverførsel (bruges kun i forbindelse med DE/4461/UBB) *TUR = Turistoverførsel *UUA = Standardoverførsel (Overførsel i intradagclearingens natcyklus med et gennemløb på én bankdag) ZZZ = Bilateralt aftalt

81 Side: 81 Dato PAI BETALINGSINSTRUKTIONER Forekomst C534 BETALINGSINSTRUKTION, DETALJER M 4439 Betalingsbetingelser, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Betalingsgaranti, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Betalingsmåde C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Betalingskanal C an..3 Eksempel: PAI+::IBB:ZZZ:130:ULA' Der er tale om en indenlandsk betaling. Det er en konto til konto-overførsel med langt advis.

82 Side: 82 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

83 Side: 83 Dato Segmentgruppe 13 (niveau C) Gr. 13 M 4 MOA CUX DTM C 2 RFF Segmentgruppen angiver den enkelte debitering samt evt. valuta og kurs.

84 Side: 84 Dato: Segment: MOA (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Segmentet beskriver den enkelte debitering. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C = Omvekslet beløb. Det debiterede beløb er omvekslet til kontoens valuta uden gebyrer. 60 = Bogføringsbeløb 98 = Oprindeligt beløb 143 = Overført beløb 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Koder ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

85 Side: 85 Dato MOA BELØB Forekomst C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : MOA+60: ' Kode 60 betyder, at bogføringsbeløbet er på kr.

86 Side: 86 Dato: Segment: CUX (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Segmentet angiver kursen og valuta for det overførte beløb. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C forekomst af det sammensatte dataelement = Valutakode for modtager 5 = Kurs anvendt ved beregning 6345 Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars 5402 Valutakurs.

87 Side: 87 Dato CUX VALUTA Forekomst C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an Valutakurs-grundlag C n..4 C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t VALUTAKURS C n BØRS, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: CUX++3:FRF+112,96' Valutakode for modtager. Kursen er 112,96.

88 Side: 88 Dato: Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Segmentet angiver dato/tidspunkt for kursen i CUX eller reference fra RFF. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 134 = Dato/tid for kurs 171 = Dato/tid for referencen 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

89 Side: 89 Dato DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 2 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+134: :102' Kode 134 betyder "dato/tid for kursen". Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

90 Side: 90 Dato: Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Segmentet angiver andre transaktioner, som betalingen er relateret til, fx en terminskontrakt. Hertil knyttes referencetype og selve reference-nummeret. Felter: C ADC = Lån FX = Terminskontrakt *1 = Aftale *2 = Notering/salgskurs *3 = Spot 1154 Éntydigt referencenummer.

91 Side: 91 Dato RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+FX: ' Koden FX henviser til en terminskontrakt med referencenummer

92 Side: 92 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

93 Side: 93 Dato Segmentgruppe 14 (niveau C) Gr. 14 C 3 NAD CTA COM C 5 Segmentgruppen beskriver kunden, hvis konto er blevet krediteret.

94 Side: 94 Dato: Segment: NAD (niveau C, segmentgruppe 14) Funktion: Angiver navn og adresse på de ikke-finansielle parter i forbindelse med transaktionen, enten kodet (C082) eller struktureret ved C080 og resten af segmentet. Betalingsmodtager kan angives her. Felter: 3035 Angiver betydningen af adressaten, fx: BE = Kreditor BY = Køber PE = Betalingsmodtager P1-P4= Yderligere adviseringsparter i forbindelse med transaktionen RV = Checkmodtager SE = Sælger *4 = Skabelonkode (til formatering af kundeoplysninger) *5 = Alternativ afsender C082 Identifikation af deltageren i kort, kodet form. Dette er principielt den mest hensigtsmæssige måde at beskrive en deltager på. Men det kræver, at parterne er indforstået med brugen Selve koden for den pågældende deltager (firma, organisation eller privatkunde) Kodeliste der giver forklaring og reference til DE/3039. Fx: 12 = Telefonnummer *KRE = Kreditornummer (til indbetalingskort) *KUN = Kundenummer hos modtager *PBS = PBS-nummer *SE = SE-nummer ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Organisation der opretter og vedligeholder koden i DE/1131 og dermed også kodelisten for DE/ = EAN-kode 130 = PBS C080 Resten af segmentet fra C080 og ned er en struktureret og overvejende ukodet beskrivelse af virksomheden Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

95 Side: 95 Dato NAD NAVN OG ADRESSE Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C082 DELTAGER-IDENTIFIKATION C 3039 Deltager-identifikation M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Skal anvendes 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C058 NAVN OG ADRESSE C Anvendes ikke p.t Navn-og adresse-linie M an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an..35 C080 DELTAGERNAVN C 3036 Deltagernavn M an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Format for deltagernavn, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. C059 GADE C 3042 Gade og nummer/postboks M an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an BYNAVN C an LOKALOMRÅDE, KODET C an..9 Anvendes ikke p.t POSTNUMMER C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: NAD+BE+++Chokolade A/S+Svendborgvej 110:Postboks 22+ Svendborg ' Kreditors navn og adresse angivet ved kode BE.

96 Side: 96 Dato: (Denne side er bevidst blank!)

97 Side: 97 Dato Segmentgruppe 17 (niveau C) Gr. 17 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Segmentgruppen giver mulighed for at angive gebyrer samt konto for betalingsafsender.

98 Side: 98 Dato: Segment: FCA (niveau C, segmentgruppe 17) Funktion: Felter: Segmentet giver mulighed for at angive gebyrkonto for betalingsafsender. Brugen af dette segment udelukker brugen af FCA-segmentet i segmentgruppe 7. Indholdet er rettet mod betalingsafsender = Alle gebyrer betales af betalingsmodtager 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Betalingsafsender betaler gebyrerne ZZZ = Bilateralt aftalt C Registreringsnummer *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registreringsnumre = PBS vedligeholder kodelisten 3194 Kontonummer. Note: Anvendes p.t. kun for udenlandske betalinger. Derudover anvendes segmentet i debetadvis og kreditadvis, hvori pengeinstitutterne angiver gebyrkontoen.

99 Side: 99 Dato FCA PENGEINSTITUT-GEBYRER Forekomst 4471 OPKRÆVNINGSMÅDE, KODET M an..3 C878 GEBYRKONTO C 3434 Afdelingsnummer, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Kontonummer/finansnummer C an Valuta, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: FCA+14' Hver part betaler egne gebyrer.

100 Side: 100 Dato: Segment: MOA (niveau C, segmentgruppe 17) Funktion: Segmentet angiver de enkelte gebyrer. Desuden kan her angives grundbeløbet, fra hvilket gebyrer bliver udregnet, hvis det er forskelligt fra grundbeløbet i segmentgruppe 13 eller det overførte beløb. Desuden kan segmentet angive detaljer om det totale gebyrbeløb. Indholdet er rettet mod betalingsafsender. Felter: C = Gebyr 25 = Gebyrgrundlag 204 = Det totale fradrag 258 = Gebyr til information 259 = Totale gebyrer 260 = Totale fradrag 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Koder ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESB = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 BUS... 10 PAI... 12 FCA... 14 DTM... 16 Segmentgruppe 1... 19

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) 27.06.2001 12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder c Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1A Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere