- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 66 - Nr Oktober 2017

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening CVR-nr Skolens hjemmeside Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 130, oktober 2017 Årgang 66 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafiker) Tryk Nordvestgrafik Næste nr. udkommer april 2018 Forsidefoto 50 års jubilarerne nyder et glas vin i Lottes dejlige have med den flotte udsigt INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 ARTIKLER Generalforsamlingen 21. maj Bestyrelsens beretning 9 Referat fra generalforsamlingen 12 Teenager i Australien 14 Elevforeningens Legat Sejergaardsskolen Tølløse og omegns nye musik kulturhus 23 MEDLEMSLISTE 25 NYT FRA BESTYRELSEN 17. juni fejrede 1967 årgangen 50 års jubilæum 29 SIDSTE NYT FRA SKOLEN 31 PERSONALIA 33 NYE MEDLEMMER 33 KOMMENDE ARRANGEMENTER Kransenedlæggelse/Julemødet 26. november Elevforeningens generalforsamling

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Bestyrelsesmedlem Finn Helmer, R67 Bakkevej Ugerløse Tlf.: Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Kasserer Søren Rahbek, R64 Sølystparken Klampenborg Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Bøssemagergade 1E 3150 Hellebæk Telefon Bestyrelsesmedlem Michael Huusom, R64 Havrevænget Kokkedal Tlf.: Suppleant Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon Revisor Flemming Jørgensen, R66 Ved Åbredden Hørsholm Telefon

5 Klummen AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG Efter en noget fugtig og våd sommer nærmer julen sig med hastige skridt, og året er snart gået. I Elevforeningens regi tilbagestår det årlige julemøde, som de sidste 10 år er blevet noget af et tilløbsstykke. Interessen for at deltage i arrangementet er ikke blevet mindre efter gravstenen (nu mindestenen) er flyttet til Sejergaardsskolen. Efter den obligatoriske kransenedlæggelse er Elevforeningen traditionen tro vært ved en lille frokost. Det er en dejlig og positiv måde at slutte året på og samtidig få lejlighed til at ønske gamle skolekammerater en rigtig god jul og et godt nytår. Se annonce for julemødet i dette nummer af KONTAKTEN. Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 21. maj 2017 på Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby. Se omtale senere i bladet. Foreningens kasserer gennem mange år Steen Johansen, R64 har valgt at udtræde af bestyrelsen. Steen har gennem årene leveret en god og gedigen regnskabsmæssig indsats og et solidt arbejde i bestyrelsen. Det skal du have rigtigt mange tak for og god vind fremover. 5

6 Vi har fået en tilgang af 5 nye medlemmer. Stort velkommen til jer, og se omtale andetsteds i bladet. Slutteligt kan det oplyses, at Elevforeningen har indgået en aftale med skolen om tegning af annoncer til KONTAKTEN. Der er et antal elever, der har meldt sig, og de vil kontakte de handlende og andre virksomheder i Tølløse og omegn for at få dem overtalt til at købe en annonce i bladet. Eleverne modtager provision for de annoncer de sælger. Held og lykke med projektet. Rigtig mange hilsener Troels Hallig 6

7 Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Generalforsamling 21. maj 2017 Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 21. maj 2017 på Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby. Generalforsamlingen blev afholdt i det store konferencelokale, hvor vi var 31 deltagere inkl. ledsagere. Lidt færre end i Konferencelokalet ligger med en pragtfuld udsigt til Mølleåen, bådfarten og de mange herligheder, der knytter sig til Frederiksdal, som ikke findes meget smukkere på en solrig forårsdag. Klaus Lunøe blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig. Herefter aflagde formand Peter Tretow-Loof bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte. 7

8 Samtidig takkede formanden Steen Johansen for arbejdet som kasserer gennem en lang årrække. I kasserens fravær fremlagde Troels Hallig det fremlagte regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen havde indstillet Søren Rahbek som nyt medlem af bestyrelsen, da Steen Johansen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Søren blev herefter valgt ind i bestyrelsen, hvor det er planen, at han skal afløse Steen Johansen som kasserer. Referat fra generalforsamlingen kan læses på en af de følgende sider i bladet. Herefter blev der serveret en fremragende frokost i restauranten. Under frokosten orienterede skolens bestyrelsesmedlem Trine Borre om skolen og de aktiviteter, der pt. pågår. Dagen sluttede sent på eftermiddagen efter en rigtig fin dag i selskab med tidligere skole- og klassekammerater. Troels Hallig Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION 8

9 Der blev lyttet intenst, da punktet Elevforeningens fremtid, blev drøftet. Elevforeningens generalforsamling 21. maj 2017 BESTYRELSENS BERETNING v/formand Peter Tretow-Loof, R67 Det er mig en stor glæde at byde jer alle sammen hjertelig velkommen til årets generalforsamling, som vi igen i år har valgt at afholde her på det dejlige Hotel Frederiksdal. Vi forventer, at selve generalforsamlingen varer en lille times tid. Herefter byder Elevforeningen traditionen tro på en dejlig frokost til de tilmeldte. Den første øl, sodavand eller glas vin er med i frokosten. Herefter er 9

10 det for egen regning, og I afregner selv, hver især, med hotellet. Havde jeg været dronningen, havde jeg indledt med at sige; Endnu et år et gået. Og det er rigtigt, men der er ikke sket så mange ting i Elevforeningen i Desværre mister vi stadigvæk medlemmer, og der kommer ikke så mange nye ind, så medlemstallet er derfor dalende i skrivende stund 123 betalende medlemmer og 6 æresmedlemmer. Så det er første gang i rigtig mange år det er under 130 medlemmer. Dette emne vil vi tage op under punkt 4 på dagsordenen. Vores snart mangeårige kasserer Steen Johansen årgang 64 har af private årsager valgt at trække sig ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Steen har gjort en fremragende indsats som kasserer. Der har simpelthen altid været 100% styr på regnskaberne, og vi i bestyrelsen er hele tiden blevet opdateret. Vi er rigtig kede af, at Steen har måtte tage denne beslutning, men vi er meget taknemmelige for den indsats Steen har ydet, og det skal han have en stor tak for. Desværre kunne Steen ikke være til stede i dag, men jeg skal hilse jer alle sammen mange gange fra ham. Vi vil savne Steen ved vore bestyrelsesmøder, men håber, at han fremover vil deltage i vore julemøder og ved generalforsamlingerne. Under valg til bestyrelse, anbefaler bestyrelsen, at Søren Bach Rahbæk årgang 64 indtræder i bestyrelsen i stedet for Steen. Søren har været medlem af Elevforeningen i en del år og har for et par år siden afsluttet sin karriere som en aktiv forretningsmand og ekstern lektor på CBS. Vi er rigtig glade for, at Søren med glæde har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Desværre er Søren ikke til stede i dag, da han holder en længe planlagt ferie med sin familie på Mallorca tror jeg nok det var. Vi håber, at generalforsamlingen godkender vort forslag til nyt bestyrelsesmedlem under valg til bestyrelsen. 10

11 For en uge siden modtog jeg en mail fra Nina Friis, der meddelte, at hendes mand Aage Friis desværre døde den 20. februar i en alder af knapt 90 år. Aage var byelev og tog sin realeksamen i Jeg vil bede jer alle om at rejse sig, og sammen med mig mindes vores gamle skolekammerat. Æret være Aages minde. Tak. Selv om det først blev gennemført i år, vil jeg dog lige nævne, at Høyer- Hesseldahl Fonden nu har skænket skolen kr , og at der for pengene er indkøbt et næsten nyt koncertflygel i en super høj kvalitet. Vi arbejdede meget på at få det på plads i det forløbne år, og glæder os i dag over, at skolen nu har det meget fine tilbud til eleverne såvel på musikskolen som på musikefterskolen. På vores hjemmeside kan I se en video over den fantastiske aften den 28. februar, hvor den officielle overdragelse fandt sted, ligesom de fleste nok har læst om det i sidste nummer af KONTAKTEN. Dette var som før nævnt en kort beretning, og jeg vil samtidig sige jer alle sammen tak for at I støtter op om Elevforeningen, og kom i dag. Jeg overlader hermed beretningen til generalforsamlingen. Peter Tretow-Loof Formand MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING Elevforeningen v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs Lyngby Tlf

12 Efter generalforsamlingen blev der serveret frokost for deltagerne. Elevforeningens generalforsamling 21. maj REFERAT 1. Formand Peter Tretow Loof indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, og foreslog Klaus Lunøe som dirigent. Forslaget til dirigent blev vedtaget ved applaus. Klaus Lunøe takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig. Klaus Lunøe gav herefter ordet til formanden for Elevforeningen, Peter Tretow Loof.

13 2. Peter fortalte i bestyrelsens beretning om året, der var gået (beretning vedlægges). Generalforsamlingen godkendte beretningen ved applaus. 3. I kasserens fravær fremlagde Troels Hallig foreningens regnskab, som ved applaus blev vedtaget uden bemærkninger. 4. Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne, der skulle behandles Elevforeningens fremtid. Peter fremlagde bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen accepterede et løbende underskud, ved at fortsætte foreningen som hidtil, og dermed være en "uddøende forening". Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 5. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg, blev genvalgt ved applaus. Søren Rahbæk blev indvalgt til bestyrelsen ved applaus. 6. Flemming Jørgensen blev genvalgt som revisor. Kirsten Kierulf-Hansen accepterede genvalg som revisorsuppleant, for valgperioden, og fratræder derefter som revisorsuppleant. 7. Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på kr. 200, "Bessie" som var med til at stifte foreningen i 1943 forærede foreningens formand Peter Tretow- Loof sit TMR emblem fra Peter takkede for god ro og orden. Klaus Lunøe takkede også for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet den Dirigent Klaus Lunøe Referent Anne Voigt 13

14 Kort over Vestaustralien (fra 1960). Teenager i Australien 14 Af Michael Huusom, R64 Fra kostskolen i Tølløse til undervisning i Kununurra, West Australien Flyet har take off kl. 21:00 fra lufthavnen i Perth. Det er et lille fly, Douglas DC 3, Dakota, som flyver op langs kysten i fire hop (fra Perth nederst i venstre hjørne af kortet via Meekataharra, Port Hedland, Broome og Derby). Selv om det er nat og mindre varmt, blev jeg rigtig, rigtig luftsyg da vi havde været nede og oppe igen i Port Hedland. Resten af turen er en lidelse, indtil vi næste morgen kl. 6 når Wyndham (oppe i højre hjørne af kortet). Jeg husker ikke meget fra turen, men Wyndham er den varme-

15 ste flække i Australien og bestod dengang af en anlægsbro (havn), et slagteri, et lille usselt hotel, fire butikker, et posthus, en kirkegård og et nødtørftigt hospital med kun én læge. I Wyndham Lufthavn, en landingsstrip med en elevation på 5 feet, bliver vi modtaget af far, og vi kører direkte de ca. 60 miles mod Kununurra. Vejen mellem Wyndham og Kununurra er grusvej på hele strækningen, rødt støv og jord over alt, og den er kun farbar i den tørre periode. Undervejs ser vi underlige træer, såsom eukalyptus, baobab (flasketræ), mange kakaduer og papegøjer samt flere ihjel kørte kænguruer og kæmpestore slanger. Ved Ivanhoe Crossing er vejen en lav dæmning over Ord River. Dæmningen er farbar uden for regntiden med almindelige biler. Det var den, da vi kørte over. Vejen videre mod Kununurra ligger ret højt og er næsten altid farbar. Hvad er nu dette for en beretning? Jo, jeg er blevet anmodet om at skrive lidt om tiden efter mine tre år på TMR. Jeg kom til kostskolen fra Tyrkiet, hvor min far arbejdede for Christiani og Nielsen. Kort med Wyndham, Ivanhoe Crossing, Kimberley Research Station og Kununurra. 15

16 Mens jeg gik på TMR fik han job i Australien, og så flyttede familien efter inklusiv under-tegnede Tilbage til historien, I Kununurra var der dengang ikke markerede veje, og kun ca. 20 huse er opført på stedet. Vores hus og have er ikke helt færdige, da vi ankommer, men vi flytter selvfølgelig ind. Huset står på 12 pæle. Under hele huset er der betongulv, som skal bruges dels som carport til fars flotte lyserøde og grå bil af mærket Holden, og dels som frilufts-gildesal. Der er også et vaskerum under huset med vaskemaskine, stort bord og rindende vand. Hele grunden bliver senere hegnet ind med ca. 1,5 meter højt stålhegn (hønsetråd) og med en dobbelt tråd låge til bilen. Det nederste trin på de to trapper er fjernet, således at slanger og andet kryb, som er kommet inden for hegnet, har sværere ved at komme op i huset. Hele terrassen har kun fluenet, ingen glasruder, men der er en skydedør mellem stue og terrasse. Resultatet er, at man kan se og høre det meste af det, der fore- Ivanhoe Crossing i regntiden (det er min far der står på taget). Ivanhoe Crossing når den er farbar (mor og mine to brødre). 16

17 går, overalt i huset. Når man kommer op ad trapperne, kan man bl.a. se de bare ben, med bukserne nede om hælene, skulle nogen sidde på toilettet. Huset har stort et tagudhæng, men når det både regner og blæser meget, er der en del regnvand, der blæser ind i huset via terrassen. Første del af rejsen til Australien Er en anden historie. Far arbejdede som sagt for Christiani & Nielsen, et dansk entreprenørfirma, og var rejst i forvejen med fly. Mor og vi tre brødre tog toget til Esbjerg, færgen til Harwich, toget til Southampton via London og steg ombord i P&O Orient Lines nyeste skib HMS Canberra. 23 dage senere gik vi i land i Freemantle, som er havnebyen ved Perth, Vestaustralien. Dagliglivet i Australien og en klatretur til bjergets top Vi ankommer til Kununurra, Vestaustralien den 24. juni 1961 kl. ca. 10 om formiddagen. En af de første dage, efter vi er ankommet, beslutter vi tre børn at kravle op på toppen af Kelly s Knob, et lille bjerg få hundrede meter fra huset. Klatreturen viser sig dog Huset som det så ud da vi ankom Sådan var huset indrettet. 17

18 at være lidt længere og mere besværlig, end vi havde forudset, idet Kelly s Knob er mere end 400 meter høj, og der er ingen markerede stier. Faktisk er det tvivlsomt, om der overhovedet tidligere havde været hvide børn oppe på bjerget. Vi snegler os langsomt derop i bar overkrop, korte gymnastikbukser, uden vand og kun med gummi klipklap sandaler på fødderne. Da vi omkring fem timer senere kommer hjem, er vores mor helt hysterisk. Hun har selvfølgelig været meget nervøs for, om noget skulle være sket med os i dette barske land, og vores far med flere venner er blevet kaldt hjem fra arbejdspladsen for at lede efter os. Vi får læst og påskrevet om slanger, store firben, skorpioner, dingoer, giftige torneplanter, vandmangel, brækkede ben og mange andre farer. Det var ikke så heldigt en start, men for os var det en meget spændende og lærerig tur. Skolen Allerede første mandag efter ankomsten skal min yngre bror Jan og jeg starte i skolen på Kimberley Research Station, som ligger ca. Huset med Kelly s Knob i baggrunden. 18

19 12 miles fra Kununurra. Meningen er, at jeg skal støtte Jan lidt og selv lære bedre engelsk/australsk. Der går allerede ti hvide elever i skolen, børn af de hvide australiere, som arbejder på forsøgsstationen, og ni sorte elever, aboriginals, som er børn af de indfødte australiere, der arbejder som stockmen (= cowboys) på Ivanhoe Crossing, kvægfarmen nede ved Ord River. På mandag, når vi skal starte, vil vi blive hentet ved vores hus kl. 8 i en landrover, som vil bringe os retur ved 16-tiden. I skolen viser det sig, at jeg nu er den ældste elev, ca. tre år ældre end den næstældste, og jeg bliver næsten en slags hjælpelærer. Der er kun én lærer og kun én skolestue. De indfødte, som går i skolen, har en anden opfattelse end os andre af blandt andet personlig hygiejne. Nye elever tisser, hvor det passer dem. De graver larver op fra jorden og spiser dem levende. De har ingen fodtøj eller undertøj, bruger ikke sæbe, tandbørste og kam og er næsten altid plaget af snue og snot. I skoletiden lærer jeg flere af mine sorte skolekammerater at børste tænder og får enkelte af dem klippet helt korthåret. De har ellers Drenge på bjerget, taget i

20 langt, krøllet, uvasket hår. Enkelte beholder deres kam og bruger den sågar jævnligt. Da skolen har flest elever, er vi oppe på 24 i alt. De indfødte taler engelsk, men kan ikke læse, og de starter i første klasse, når de er 8-9 år gamle. De løber eller går hver dag de ca. 7 miles, der er mellem Ivanhoe Crossing og skolen. Jeg lærer dem at spiller terre (det med fem terninger, som skal gribes og samles op på jorden), jeg lærer dem at spille land (kaste en kniv i jorden og erobre land) og flere andre spil som jeg lærte på kostskolen i frikvarterer og om aftenen. (Jeg har senere i livet funderet over, at denne skole var et godt eksempel på et mødested for vidt forskellige civilisationer og fra vidt forskellige økonomiske kår, samt at de indfødte sorte også her må tilpasse sig de hvide kolonisters normer ). Fortsættes i næste nr. af KONTAK- TEN. Michael Huusom Elever på Kimberly Research Station skolen. Jan vinker lige bag mig. 20

21 Skoleleder Eva Hede flankeret af de stolte legatmodtagere, Phillip Thamsen, 8A (tv.) og Jonas Kofoed, 8B. Elevforeningens Legat 2017 Af Bent Ole Løike, R67 Legatet tildeles den elev, der har udmærket sig på en særlig måde, og som følge heraf har levet op til skolens samlede værdigrundlag. På årets sidste skoledag, den 23. juni blev elevforeningens legat for 2017 uddelt til de to modtagere, der hver især modtog kr For 8.A blev det Phillip Thames, der modtog legatet, og for 8.B blev det Jonas Kofoed. 21

22 Begge elever var yderst populære blandt såvel kammerater som lærerkollegiet. De to modtagere, der var udpeget af deres klassekammerater er et forbillede for skolens elever. De kommende årgange har således meget at leve op til. Begrundelsen for de to elevers tildeling af legatet blev begrundet af klassekammeraterne, således: 8.A Phillip Thamsen Phillip er altid glad, han hæver humøret i klassen, han er rar at være sammen med og en rigtig god kammerat. Han snakker med alle og kan grine med alle. Han gør mig glad, og han er en god ven, han hjælper en med lektier. Han er en god kammerat, fordi han altid giver os alle sammen i klassen et smil på læben. Når han ikke er i skole, kan man virkelig mærke det på humøret. Han er god til at hjælpe alle, og så har han virkelig gjort noget godt for klassen socialt, siden han startede i klassen i slutningen af 7. klasse. 8.B Jonas Kofoed Han er altid med til at skabe en god stemning i klassen, og derudover er han altid klar med en hjælpende hånd til ALLE, der har brug for det. Man kan altid stole på ham, hvis man har behov for en at tale med. Han er meget hjælpsom, når man ikke helt har forstået lektierne. Bent Ole Løike ADRESSER Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel sneglepost. Så send en til: Hvis du ændrer din adresse så husk at meddel det til Elevforeningen. 22

23 Trio Kodadore. Sejergaardsskolen Tølløse og omegns nye musik kulturhus Af Peter Tretow-Loof, R67 Holger Beck leder af musikskolen har virkelig sat Sejergaardsskolen og verdenskortet i hvert tilfælde på Midtsjælland, ved løbende at arrangere spændende koncerter lige fra det klassiske til beat og rock. Både musikskolen, der har tilbud til alle elever fra klasse og musikefterskolen, har lærerkræfter og undervisning af høj karat. Så vores gamle skole summer af musik, hvilket har en stor gavnlig pædagogisk effekt. Musikefterskolen har frembragt mange dygtige musikere, hvoraf nogle af dem 23

24 senere har valgt karrierevejen via musikkonservatoriet. Al dette betyder, at skolen i dag afholder en række koncerter for offentligheden, og af høj karat, indenfor mange genrer. Den 6. september spillede Trio Kokadore en række spændende forskelligartede numre i genrer, der bredte sig vidt. F.eks. Astor Piazzollas Libertange, Jan Johanssons Vida från Utanmyra og Chick Coreas Spain. Gruppen består af Per Egholm saxofon, Therese Adorján Ankjær cello og Jesper Adorján Ankjær på flygel. Jesper er også lærer på musikskolen og musikefterskolen. I pausen blev der serveret en lækker tapas-buffet, og man kunne købe vin mv. til maden. Det blev til et par spændende timer, med et stort publikum, der faktisk fyldte det meste af samlingssalen. Da disse ord skrives inden koncerten finder sted, kan jeg ikke, i sagens natur, referere noget som helst. Men det er planlagt, at Rugsted og Kreutzfeldt bl.a. spiller nogle af sine evergreens, bl.a. Jeg ved det godt, Kom tilfældig forbi og Sad i parken. Jeg er i skrivende stund sikker på, at det bliver en formidabel oplevelse, der kommer til at foregå i den store gymnastiksal, der kan rumme op til 600 tilhørere. Skolen sælger billetter til koncerterne via og i sidste ende skulle de alle gerne give et vist overskud, der kan tilføre musikskolen og musikefterskolen midler til bl.a. indkøb af nye instrumenter mv. Der kommer flere koncerter henover året, så følg med på Elevforeningens hjemmeside, og oplev en dejlig koncert på din gamle skole. Peter Tretow-Loof Den 2. november spiller Rugsted & Kreutzfeldt efter, at skolens egen superprofessionelle orkester The Formænd, der består af nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer/formænd samt lærere, varmer op i en halv time. 24 Bandet The Formænd.

25 R67 bænket i samlingssalen. 17. juni fejrede 1967 årgangen 50 års jubilæum Af Peter Tretow-Loof, R67 Vi mødtes på skolen til rundvisning og kaffe og kage. Mange havde ikke set, hvordan skolen har udviklet sig de seneste mange år, og fik sig en stor og positiv overraskelse. Sjovt var det at gense nogle af de gamle værelser, der dog har forandret sig, er bygget sammen mv. Minderne fik frit løb, og de 2 søde unge lærere ved skolen, der viste os rundt, fik også en del historisk viden om skolen ting de ikke anede, men som de var vældig interessere i at høre mere om. Vi talte ligefrem om, at 25

26 vi en dag burde samle hele lærerkollegiet et par timer, og fortælle dem om Sejergaardsskolens rødder og historie. Efter et par timer kørte vi ned til Lotte Kühl på Igelsøgård. En dejlig og smuk gulkalket 4-længet gård, der ligger lige ned til den lille smukke sø Igelsø, hvor kreaturerne græsser. Lotte lagde sødt hus til og en masse arbejde i at fejre os. Maden fik vi udefra, og den var særdeles lækker. Drikkevarer tog vi selv med. Vi startede festen med at nyde en herlig champagnepunch, som Lotte havde kreeret samt dejlige jordbær, som Finn selv havde dyrket. Efter at have hygget os et par timer i den fortryllende have, gik vi til det veldækkede bord i den store spisestue. Vi var vist 22, så snakken gik godt omkring bordet. Her fortalte hver især også lidt om sig selv. Efter den 3-retters menu fik vi kaffe, lidt sødt og en lille én til kaffen. Op under midnat var der flere, der kørte hjem eller blev hentet, men vi var 5, der blev dér og overnattede i dejlige gæsteværelser. Kl var der et herligt veldækket morgenbord i haven med alt hvad hjertet kan begære inkl. den skønne udsigt. Efter at have spist morgenmaden og hygget os endnu mere i det dejlige solskinsvejr, hjalp vi 5 med til at rydde op, inden vi sagde farvel, og tak for en dejlig weekend. Men livet er noget skrøbeligt noget. Helt uden forvarsel døde Lotte den 3. september. Lotte var Finn Helmers hjerteveninde gennem måske 20 år. Og de seneste år var de blevet naboer, da Finn har lejet sit tidligere hjem en mindre gård få minutter fra Igelsøgård. At Lotte var medlem af elevforeningen skyldes naturligvis Finn. Selv havde Lotte aldrig gået på vores skole, men hun følte sig så knyttet til elevforeningen og ikke mindst bestyrelsen, at hun bad om at blive medlem, hvilket man godt kan, hvis man føler en særlig tilknytning. Det er med stor sorg, at vi nu må konstatere aldrig mere at kunne møde Lotte. Jeg henviser til personalia sidst i dette blad. Peter Tretow-Loof 26

27 SIDSTE NYT FRA SKOLEN SKET I FERIEN I juli måned er vi begyndt på en del af vores projekt omkring Udeliv på Sejergaardsskolen. Første etape var at få flyttet cykelstativerne, så der kunne blive bedre plads til leg og ophold, der hvor stativerne var placeret tidligere. Meningen er, at der skal plantes buske og andet i de store betonkar, så der kommer lidt mere grønt at se på. Vi håber, at vi snarest kan få en aftale i hus vedrørende omstrukturering af parkeringspladserne omkring skolen, så disse bliver mere sikre at aflevere børn og færdes på. VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE Vi har sagt farvel til elever op til sommerferien, men også budt mange velkommen til. Jeg håber, alle nye elever og forældre vil falde godt til i både klasser og forældrefællesskaber. Brug jeres klasselærere godt og fornuftigt og henvend jer, hvis I behøver svar på noget. I er også altid velkomne til at kigge forbi kontoret, hvis der opstår spørgsmål. Husk at skoleintra er vores officielle informationsplatform og alle oplysninger (info til klasser/forældre og lektier m.m.) lægges ud her. NYE MEDARBEJDERE Den 23. juni tog vi afsked med tre meget trofaste medarbejdere; Birthe Hansen, Flemming Nielsen og Peter Sørensen. Alle tre medarbejdere har været loyal og stabil arbejdskraft for Sejergaardsskolen i henved 30 år. Vi ønsker det bedste for dem og byder samtidig velkommen til Berit Weise og Ann Louise Kniesek, som skal arbejde henholdsvis i indskolingen og udskolingen. Jeg håber, I også bliver glade for at være her. MOBILER, IPADS OG COMPUTERE Debatten om mobilens og Ipadens effekt på udviklingen af elevernes sociale kompetencer fylder i medierne, og vi har også på Sejergaardsskolen oplevet flere elever end før, som har sværere ved at indgå i det sociale fællesskab, sværere ved aflæse følelser og kropssprog og ringere ordforråd end tidligere. Nogle skoler har helt forbudt mobiler og ipads og andre forsøger at finde et passende leje. 27

28 Ingen må være i tvivl om, at vi mener, at den teknologiske udvikling er interessant og spændende og, at vi naturligvis skal implementere og lærer eleverne at benytte disse redskaber samt udvikle deres viden, færdigheder og kompetencer inden for dette område. Men de skal også være sociale og kunne indgå i fællesskaber, og dette læres og trænes bedst i klassefællesskabet og særligt i frikvarter og SFO-tiden. Derfor har vi vedtaget følgende regler for kommende skoleår: Ingen mobiler i morgentiden eller til morgensang (gælder alle elever og undervisere) kl. må som udgangspunkt ikke benytte deres mobiler eller ipads i frikvarterene. 4.kl. kan på udvalgte dage bruge dem i SFO ml samt evt. på legetøjsdag, hvor øvrige SFO-elever ligeledes må bruge skærmene. Forældre bedes undlade at ringe/sms/messenger til eleverne i skoletiden. Al henvendelse bør ske til enten skolens kontor eller til SFO-kontoret, hvor der stort set altid er mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder kl. må gerne have adgang til deres maskiner i frikvarterne, men bør jævnligt tale med deres klasselærere om, hvordan og om brugen påvirker det sociale liv i klassen. Man kunne indføre mobilfri perioder for at se og mærke forskellen. Pædagogisk råd kan vedtage, at det enkelte klasseteam kan beslutte anderledes for sin udskolingsklasse. Regler bør da fremgå tydeligt for både elever, lærere og vikarer. (Læs endvidere de uddybede retningslinjer for tiltaget på opslagstavlen) MORGENSANG Morgensang er en vigtig del af dagen på Sejergaardsskolen. Vi får set hinanden og store og små elever oplever at kunne være sammen uden at det er farligt eller irriterende. De yngste får lært den danske sangskat, og de ældste hygger sig med at høre de små skråle i vilden sky. Jeg kunne dog godt tænke mig, at der blev sunget mere med fra de bagerste rækker, og jeg vil i samarbejde med det store elevråd tage en snak om, hvorfor sangstemmen forsvinder i udskolingen. Det er dejligt, at så mange forældre vælger at deltage og også synge med på alle vores gode sange. Eftersom vores ene 9.kl. er lille i dette skoleår vil 9.AB stå samlet til morgensang. Eva Hede Skoleleder 28

29 PERSONALIA IN MEMORIAM Aage Friis, R43 Den 20. februar døde vort trofaste og mangeårige medlem Aage, der blev knapt 90 år. De seneste år så vi ikke Aage mere ved vore møder, men tidligere var han en trofast aktiv deltager både ved generalforsamlinger og julemøder. Aage var en lun og hyggelig gammel skolekammerat, og vi var kede af det, da han til sidst holdt op med at kunne komme til arrangementerne. Men det var ikke så godt med bentøjet til sidst. Aage hørte til den generation, der har været på slottet, dengang kostskolen lå der i Gammel Tølløse. Vore tanker går til Aages familie ikke mindst hans hustru Nina. Æret være Aages minde. Peter Tretow-Loof VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Morten Larsen, R65 Liselotte Buhl, R67 Bo Dilling Hansen, R67 Kirsten Lya Jørgensen, R67 Trine Borre, skolebestyrelsesmedlem 29

30 IN MEMORIAM Bessie Lønholdt Gideon, R43 Natten til den 11. november sov Bessie stille ind i en alder af 91 år. De seneste uger var Bessie indlagt på hospice i Højby ved Nykøbing Sjælland, hvor Bessie boede. Bessie blev begravet fra kirken i Nykøbing Sjælland den 21. oktober. Bessie var Æresmedlem i Elevforeningen, og en af kræfterne bag Elevforeningens start helt tilbage i 1943, hvor hun tog realeksamen, og forlod skolen. Fra 1970 til 1977 var Bessie formand for Elevforeningen. Skolen, og specielt frøken Høyer lå Bessies hjerte nær. Selv om Bessie faktisk kun gik 2 år på skolen som kostelev, hævdede hun altid, at de 2 år var de bedste år i hendes liv. Bessie fyldte 90 år den 4. juni I den forbindelse bragte KONTAKTEN en mindre artikel om Bessie i nr. 128 fra oktober 2016, hvor du kan læse mere om Bessies spændende og aktive liv. Ved generalforsamlingen den 21. maj i år, havde vi den store glæde, at Bessie kom og deltog. Bessie gav en masse positive, men også formanende ord med på vejen, da hun holdt en sød og kærlig tale. Bessie, der havde skrantet lidt de seneste år, pga. en kræftsygdom, valgte at gøre generalforsamlingen til en lille ferie. Dagen før tog hun sin bil, og kørte selv den lange vej til Hotel Frederiksdal hvor generalforsamlingen foregik. Troels hjalp med at hun fik bestilt et super godt værelse, med udsigt lige over Furesøen. Om aftenen gik Bessie ned i restauranten, hvor hun havde bestilt sin yndlingsret en unghane. Efter at have nydt middagen, og den skønne udsigt fra hotellets terrasse, gik Bessie op på sit værelse, for at se Barnaby i fjernsynet, og nyde en medbragt gin og tonic. Efter morgenmaden nød Bessie det dejlige hotel, og da vi ankom til generalforsamlingen, stod Bessie og tog smilende og glad imod os. Det var herligt. Efter generalforsamlingen satte Bessie sig så ind i sin bil igen, og kørte hjem til Nykøbing. Præcis 6 måneder før hun døde. Bessie har altid været én af grundstenene i Elevforeningen, og vi er mange, der vil savne hende. 30 Æret være Bessies minde. Peter Tretow-Loof

31 IN MEMORIAM Lotte Kühl Den 3. september afgik Lotte helt uventet ved døden pga. en blodstyrtning, i en alder af kun 63 år. 8 dage inden havde vi været sammen ved bestyrelsens årlige sommermøde, hvor vore ledsagere også deltager. Det fandt sted hos Anne og Jesper i Hellebæk. Her var Lotte i bedste vigør, og vi havde en rigtig dejlig eftermiddag, efter at bestyrelsen havde holdt sit møde. Som tidligere nævnt her i bladet, havde Lotte aldrig gået på vores skole, men hun følte sig så nært tilknyttet Elevforeningen og bestyrelsen, at hun gerne ville være medlem. Lotte deltog sammen med Finn i alle de arrangementer, Elevforeningen afholder og var så sød at lægge sit hjem til, da 1967 årgangen fejrede 50 års jubilæum i sommer. Ved tidligere arrangementer på Traktørstedet ved Maglesø, viste hun os også rundt i området. Lotte drev kommunikationsfirmaet Kühl & Co., som hun i sin tid etablerede med sin rigtig nære ven Finn Helmer, der jo som bekendt er medlem af vores bestyrelse. Derudover drev hun gården Igelsøgård med over 60 Dexter køer. Finn og Lotte var hjertevenner, og har hjulpet hinanden igennem de seneste mange år i både op- og nedture. Lotte var en livsglad, skarp, flittig og festlig kvinde alle kun kunne holde af, og vi vil savne hende rigtig meget fremover. Lotte blev bisat i Nykøbing Falster, hvor hun stammer fra en regnfuld dag den 14. september. Vore tanker går til Lottes gamle mor og søster og ikke mindst til Finn. Æret være Lottes minde. Peter Tretow-Loof 31

32 KOMMENDE ARRANGEMENTER Kransenedlæggelse/ Julemøde 2017 SØNDAG DEN 26. NOVEMBER 2017 KL Vi mødes på Sejergaardsskolen og lægger en krans ved frøknernes mindesten. Ledsagere er meget velkomne. Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en frokost på: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup, Tilmelding senest søndag den 12. november 2017 til: Peter Tretow-Loof, tlf.: eller på eller til Troels Hallig, tlf.: eller på ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2018 Ordinær generalforsamlingen afholdes søndag den 27. maj 2018 kl Indkaldelse samt dagsorden m.v. vil i henhold til Elevforeningens vedtægter blive annonceret på hjemmesiden samt i KONTAKTEN nr Troels Hallig 32

33 Super Hobby & Legetøj, Tølløsevej 9, 4340 Tølløse, Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater 33

34 34

35

36 TMR ELEVFORENINGEN v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon KONTAKTEN nr Oktober 2017 Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 65 - Nr. 128 - Oktober 2016 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere