Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner"

Transkript

1 - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere i flere yderkommuner end hidtil. De ændrede regler skønnes at få betydning for næsten flere pendlere. Det overordnede formål er at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og løfte velstanden i Danmark. Udgifter til befordring mellem hjem og arbejde er skattemæssigt en privat udgift - helt på linie med udgifter til bolig, ferie, mad etc. Der er derfor som udgangspunkt ikke skattemæssig fradragsret for befordringsudgifter. For at sikre mobiliteten i arbejdsstyrken har der dog i mange år været fastsat særlige lovregler om befordringsfradrag for visse skatteydere, der har særligt store udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads. Befordringsfradrag er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at skatteværdien af fradraget i 2014 er på godt 30 pct. Fradraget påvirker altså ikke topskatten. Lang daglig transport Alle skatteydere kan opnå befordringsfradrag, hvis skatteyderens samlede, daglige transport mellem hjem og arbejdsplads overstiger 24 km. Fradrag kan opnås for den del af transportvejen, der overstiger 24 km. pr. dag. Skatteyderen skal oplyse SKAT om

2 - 2 antallet af arbejdsdage og antallet af befordrede kilometer pr. arbejdsdag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads (transportvejen). Det er uden betydning, hvordan befordringen sker, dvs. om befordringen sker i egen bil, i offentligt transportmiddel, på cykel eller for den sags skyld til fods. Det er således uden betydning, om skatteyderen rent faktisk har afholdt udgifter til befordring, når blot der er sket befordring. Fradrag kan altså også opnås, selv om man eksempelvis kører gratis med naboen. Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel mellem skatteyderens sædvanlige bopæl og arbejdspladsen. Ved den normale transportvej ved bilkørsel forstås den strækning, der skal tilbagelægges med bil under hensyntagen til de givne geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed. Det er i den forbindelse uden betydning, hvilken afstand, skatteyderen rent faktisk tilbagelægger. Selv om skatteyderen benytter en genvej gennem et stisystem, er det alligevel afstanden mellem hjem og arbejdsplads ved bilkørsel, der er afgørende for, om der er grundlag for befordringsfradrag. Fastlæggelsen af den normale transportvej ved bilkørsel er nærmere omtalt i Spørg om Penge den 22. marts Befordringsfradraget er ikke maksimeret. Hvis man derfor har daglig transport mellem Skagen og Padborg, er der ikke noget til hinder for at opnå befordringsfradrag opgjort efter de almindelige regler for denne transport. Men skatteyderen må i en sådan situation forvente, at skattevæsenet vil anmode om en nærmere dokumentation for, at der nu også rent faktisk har været tale om en sådan daglig befordring, f.eks. i form af benzinkvitteringer, togbillet m.v. Anvender skatteyderen færgetransport, ruteflytransport m.v. som et led i befordringen til arbejdspladsen, opgøres befordringsfradraget vedrørende denne transport som den faktisk dokumenterede udgift til færge- eller ruteflytransport.

3 - 3 Fradragets størrelse. Som allerede nævnt kan alle skatteydere opnå befordringsfradrag, hvis skatteyderens samlede, daglige transport mellem hjem og arbejdsplads overstiger 24 km. Fradraget opgøres efter en takst, som fastsættes af Skatterådet: Udgør befordringen pr. arbejdsdag til og med 120 km., beregnes fradraget som udgangspunkt med en kilometertakst, som Skatterådet for 2014 har fastsat til 2,10 kr. pr. km. For kørsel ud over 120 km. er taksten det halve, nemlig 1,05 kr. pr. km. Til illustration af beregningen af befordringsfradraget nævnes i skattevæsenets vejledning følgende eksempel: Udgør den daglige befordring 128 km, beregnes fradraget sådan: 120 km minus 24 km = 96 km á 2,10 kr. = 201,60 kr. 128 km minus 120 km = 8 km à 1,05 kr. = 8,40 kr. Det samlede daglige fradrag udgør dermed 210,00 kr. Særregler Der gælder særlige regler for personer med lav indkomst, for invalide og kronisk syge samt for pendlere i visse udkantskommuner. Pendlere i udkantskommuner De eksisterende særregler for pendlere i udkantskommuner indebærer, at fradraget for befordring over 120 km for beregnes med den samme kilometertakst, som Skatterådet har fastsat for de første 120 km, dvs. 2,10 kr. Hidtil har det særlige pendlerfradrag kunnet opnås, hvis skatteyderen har sædvanlige bopæl i én af følgende kommuner: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg- Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø.

4 - 4 Som et led i Vækstpakken er der imidlertid nu enighed om at udvide kredsen af kommuner, hvor bopæl giver anledning til forhøjet befordringsfradrag, med yderligere 9 kommuner. Det drejer sig om Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa kommuner. Som allerede nævnt skønnes knap nye pendlere at få glæde af ordningen. Pendlerfradragets ophør Ordningen med særligt befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner udløber ved udgangen af Udvidelsen af pendlerordningen med yderligere 9 kommuner vil således efter det nu foreliggende ikke få nogen lang levetid. Set fra denne synsvinkel må det nok overvejes mere end én gang at disponere i tillid til ordningen i relation til bl.a. boligkøb og lignende vidererækkende beslutninger. De nugældende regler for pendlere i udkantskommuner indeholder dog den overbygning, at hvis skatteyderen inden udgangen af indkomståret 2018 har opnået ret til det særlige, forhøjede fradrag, kan skatteyderen som udgangspunkt anvende reglen i 7 år fra det tidspunkt, hvor skatteyderen første gang fik ret til det forhøjede fradrag. Men det er i hele perioden en forudsætning for at bevare fradragsretten, at skatteyderen er berettiget til befordringsfradrag efter de almindelige regler, og at den daglige kørsel mellem bopæl og arbejdsplads overstiger 120 km og bopælen i hele perioden er bevaret i en yderkommune. Perioder, hvor skatteyderen ikke er berettiget til forhøjet befordringsfradrag, men hvor skatteyderen efter perioden igen er berettiget til forhøjet befordringsfradrag, medregnes til syvårs-perioden. Det kan eksempelvis være perioder, hvor skatteyderen er arbejdsløs, eller perioder, hvor skatteyderens transportvej pr. arbejdsdag ikke overstiger 120 km. For skatteydere, der har været omfattet af de tidligere gældende regler om forhøjet befordringsfradrag for skatteydere i udkantskommuner gælder der særlige overgangsregler.

5 - 5 Virkningstidspunkt Som det fremgår, er aftalen om ændring af pendlerfradraget et led i vækstpakken. De aftalte ændringer kan imidlertid først føres ud i livet, når ændringerne er blevet behandlet og vedtaget i Folketinget. Af aftalen om en vækstpakke fremgår, at det er tanken at gennemføre de aftalte ændringer om pendlerfradraget i det kommende folketingsår men det fremgår ikke nærmere, om ændringerne forventes gennemført i år eller først til næste år, dvs. i 2015, og ej heller noget nærmere om det faktiske ikrafttrædelsestidspunkt. o

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere