ELLIOTTIA RACEMOSA ELL. Opdaget - Glemt - Genfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELLIOTTIA RACEMOSA ELL. Opdaget - Glemt - Genfundet"

Transkript

1 ELLIOTTIA RACEMOSA ELL. Opdaget - Glemt - Genfundet af Olaf Olsen Botanisk Have, 0. Farimagsgade 2 B, 1353 København K. ELLIOTTIA RACEMOSA ELL. Discovered - forgotten - refound Key words: Ericaceae; natural distribution; history; Georgia; South Carolina; Denmark; taxonomy; botany; cultivation; winter hardiness. Dette er historien om Elliottia racemosa, kun udbredt i mindre enklaver i staterne Georgia og South Carolina i det sydøstlige U.S.A. Efter opdagelsen nogle år før 1817 synes denne art glemt og forsvundet i henved 85 år, før planten blev genfundet i Så heldig var man ikke med en anden spændende art, Franklinia alatamaha fra højere beliggende områder i Georgia, som siden 1790 ikke er blevet genfundet i naturen. At det er muligt at præsentere denne overordentlig sjældne art for årsskriftets læsere, skyldes direktør K.-E. Flinck, som simpelthen tog den med sig i en kuffert fra et besøg i Arnold Arboretet i 1977 og forærede planten til Botanisk Have i København. Desværre var den første, omhyggeligt valgte plads ikke velegnet, men efter omplantning i 1984 til det nye Rhododendron-bed på nordsiden af Palmehuset kom planten hurtigt i vækst og blomstrede overraskende i august/september 1985 (fig. 1). Interessen for Elliottia er ikke kun knyttet til dens sjældenhed, men rækker videre til slægtens botanisk systematiske stilling. Den repræsenterer en gammel og usædvanlig afvigende type indenfor Ericafamilien, placeret i tribus Ledeae. De vigtigste fælles kendetegn, som adskiller denne lille gruppe fra de øvrige medlemmer af familien, er de frie kronblade, den rumdelende kapsel og de små frø med en aflang, bred vinge. Gruppens nært beslægtede, øvrige løvfældende monotypiske slægter er Tripetalaia fra Japan med 3 (-4) frie kronblade; Botryostege fra Japan med 5 frie, tilbagebøjede kronblade, 6 støvdragere og siddende kapsel; Cladothamnus fra Nordvest-Amerika med 5 frie kronblade, 10 støvdragere og stilket kapsel. Ligeledes beslægtet er to stedsegrønne slægter med frie kronblade: Ledum (3 arter), der er udbredt circumpolært, og Bejaria (20 arter), udbredt fra Mexico til Ecuador, henholdsvis 5-tallige og 6-7-tallige.

2

3 Elliottia racemosa blev opdaget af den amerikanske botaniker Stephen Elliott, professor i naturhistorie og botanik ved Medical College of South Carolina og Georgia. Det første findested kort før 1817 var i nærheden af Waynesborough, nu Waynesboro i Burke County, det nuværende Richmond Co. i Georgia. I første omgang var det en amatørbotaniker, præsten dr. Gotthilf H. Muhlenberg, der erkendte planten som en ny slægt og opkaldte planten efter opdageren: Elliottia racemosa. G.H. Muhlenberg nævnte Elliottia uden beskrivelse i: Catalogus Plantarum Americae Septentrionale, 40 (1813). En interessant oplysning gives samme år af G.H. Muhlenberg i et brev til vennen Dr. Baldwin. Han skriver, at en Hr. Oemler har busken i sin have, dvs., at Elliottia allerede på opdagelsestidspunktet var blevet introduceret i kultur. Denne dr. A.G. Oemler var en ivrig plantesamler i både South Carolina og Georgia og stod bl.a. i forbindelse med S. Elliott. Den første botaniske beskrivelse kom i S. Elliott's egen publikation: A Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia, 448 (1817), et omfattende botanisk værk, som også findes på Botanisk Centralbiblioteks bogsamling, og hvorfra beskrivelsen er affotograferet. (Fig. 2). ELLIOTTIA. MUHLEKBEBG. Calyx 4-dentatus, in- Calyx 4 toothed, infeferus. Corolla profunde rior. Corolla deeply 4 4-partita. Stigma capi- parted. Stigma capitate^ tatum. Capsula? Capsule? 1. RACEMOSA. Muhl. Cat. A shrub, 4 10 feet high, with numerous virgate branches..leaves alternate, lanceolate, mucronate, entire, pubescent anil»lightly glaucous on the under surface, on short petioles. Flowers in terminal raoemes. Calyx small. Corolla white, the segments slightly, cohering at base. Filaments 8, glandular, transparent, inserted at the base of the germ. J&nthers sagittate, 2 celled. Style longer than the stamens. Stigma capitate, perhaps more correctly clavate, undivided. The fruit I have never ueen able to procure. This plant in habit has an entire resemblance to Clethra. From its corolla, undivided stigma, and the number of its stamen9 I tave inserted it, as requested by Dr. Muhlenberg, under.this name. First discovered around Waynesborough, Burke county, Georgia. Mr. Jackson has lately sent it to me from the Oconee. Grows in moderately dry, rich soils. Flowers June. Fig. 2. Stephen Elliott's beskrivelse af Elliottia i: A Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia, fra Foto: Fl. Sarup. Stephen Elliott's description of Elliottia in: A Sketch of the Botany of South Carolina and Georgia, from Photo: Fl. Sarup.

4 Indtil 1873 var man uden efterretning om Elliottia. En kendt gartner P J. Berkmans havde da fundet en bevoksning 10 år før, ca. 25 km fra byen Augusta, og han skrev om fundet i Bulletin of the Torrey Botanical Club, IV, 16. For anden gang flyttedes planter fra naturen til indplantning i en have, hvor de 73 år efter fremdeles var vækstkraftige og blomstrende. Fra de udplantede buske fremkom nogle rodskud, som Berkmans formerede, og i 1894 sendte han nogle af de formerede planter til Kew Gardens med følgende oplysning:»jeg har fornøjelsen at sende Dem nogle fa planter af Elliottia racemosa, de første det har Fig. 3. Udbredelseskort over Elliottia i staten Georgia med angivelse af de oprindelige bevoksninger fra omkring 1817 i Richmond- og Burke Cos. og de i 1901 genopdagede bevoksninger i Bullock-, Telfair- og Coffee Cos. Map of distribution of Elliottia in Georgia with the original stands from about 1817 in Richmond and Burke Cos and the new from 1901 in Bullock-, Telfair and Coffee Cos.

5 været muligt for mig at formere, siden jeg og dr. Asa Gray samlede nogle få planter for 30 år siden. Vores opmærksomhed blev vakt af nogle buske med påfaldende blomsterstande, der voksede på nogle høje sandbanker bevokset med Fyrretræer, ca. 15 mil fra Augusta. Til vores overraskelse viste det sig at være den overmåde sjældne Elliottia.«- Planterne overlevede ikke, men i 1902 sendte Berkmans igen 2 planter til Kew Gardens, hvoraf én plante stadigvæk er i live. Elliottia blomstrede i Kew for første gang i 1911, men selv om man stillede visse forventninger om en ny, smuk haveplante, var denne på dette tidspunkt den eneste plante i kultur i Europa. I slutningen af det 19.århundrede var Elliottia forsvundet fra de tidligere kendte udbredelser, og i 1894 skrev P.J. Berkmans til professor Ch. S. Sargent, Arnold Arboretet, at hvis man ikke kunne finde en ny lokalitet, ville planterne i hans have være de eneste overlevende i Amerika. Imidlertid genopdagede R.M. Harper Elliottia i 1901 i Bullock County, Øst-Georgia (= Candler Co. i W.A. Knight's nedenfor givne beskrivelse) og noget senere nogle mindre bevoksninger i Telfair- og Coffee Cos. i den sydlige centrale del af Syd-Georgia. (Se udbredelseskort fig. 3). Fra de genopdagede bevoksninger i Bullock Co. sendte W.R. Knight 5 nye planter i 1937 til Kew Gardens i den hensigt at fremme dyrkningen i England. I Hilliers Manual of Trees & Shrubs fra 1971 er Elliottia medtaget, men der kan ikke siges noget, om planten har været i kultur i planteskolen eller er formidlet derfra. Derimod har Arnold Arboretet som led i deres omfattende formeringsbestræbelser inddraget Elliottia i formeringsafdelingens arbejdsopgaver. Det er nærliggende, at fremtidige forsøg med meristemformering kan bidrage til udbredelsen af denne sjældne og smukke art. Elliottia racemosa vokser almindeligvis som en opret løvfældende busk indtil en højde af 3 m. Skuddene er hårede. I naturen har man målt nogle individer, der er udviklet som små træer, med en højde på 7-10 m og en stammediameter på 12,5 cm i 1 m's højde. De hele, helrandede blade er aflange til elliptiske, tilspidsede i begge ender, 7-10 cm lange og 2,5-3,5 cm brede med en 6-12 mm lang, håret bladstilk. Akselblade mangler. De smukke blade er læderagtige, glatte og glinsende mørkegrønne på oversiden, medens undersiden er lysere og sparsomt håret. Blomsterne er renhvide, svagt duftende med 4 frie, tilbagebøjede, aflange, smalle og hårede kronblade. Blomsterstilken er slank og hvid, fra mm lang, og den bærer som regel 1 blomst, undtagelsesvis 3 blomster. Bægeret er lille med 4 afrundede bægerflige. Der er 8 støvdragere med båndformede støvtråde, kortere end kronbladene og én let buet griffel, ca. 1,5 cm lang. Blomsterne er samlede i endestillede

6

7 klaser eller toppe, cm lange. Blomsterstandene bærer gennemsnitlig 40 blomster, men kan nå op over det dobbelte antal. I naturen har man iagttaget, at 1 til 2 m høje planter frembringer fra 3-4 til 20 blomstrede stande i juni, hvor blomsterne åbner sig nede fra fordelt over flere uger. Planterne i Kew Gardens blomstrer i juli, medens busken i Botanisk Have blomstrede fra august til september med blomster i hver af de 2 største stande. (Fig. 4). Frugtknuden er dannet af fire frugtblade og udvikles til en fladrund, 4-klappet kapsel med talrige små bredvingede frø, der er runde, svagt skålformede, fra 3-4,5 mm i diameter. Frøsætning kendes kun fra naturen og blev første gang siden Elliott's opdagelse iagttaget i 1936 i Bullock Co. af William A. Knight, bosat i Biltmore, North Carolina. Efter hans bedømmelse var frøsætningen meget sparsom i forhold til den overvældende blomstring. W.A. Knight sendte i 1936 en større portion frø til Kew Gardens og andre interesserede i England. Men hverken i U.S.A. eller England spirede frøene. I 1937 gentog han indsamlingen i naturen, og denne gang var henved 50% af frøene spiredygtige. Manglende frøsætning gav tidligere anledning til spekulation om plantens vegetative spredning ved»rodudløbere«, en antagelse som viste sig fejlagtig efter omhyggelige undersøgelser af W.A. Knight i de naturlige bevoksninger. Derimod fandt han ud af, at beskadigede eller ødelagte rødder kunne udvikle rodskud. Udvikling af rodskud kunne også påvises på et areal, hvor vegetationen tildels var ødelagt ved nedbrænding. En interessant iagttagelse stammer fra flytning af en meterhøj plante, hvor der på de afskårne rødder fremkom ca. 20 cm høje skud i løbet af vækstsæsonen. Knight's iagttagelse forklarede dermed Berkmans' formering af rodskud af hans fra naturen indplantede buske. De fa resterende lokaliteter af de oprindelige 7 eller 8 kendte, hvor Elliottia endnu er udbredt, ligger alle i den sydlige del af den nordamerikanske hårdførhedszone 8 (8 b) (fig. 3), som udgør et sammenhængende bælte, den såkaldte kystslette, dannet af hævet havbund, igennem staterne N. og S. Carolina, Georgia, Alabama, Missisippi, Louisiana og det mellemste Texas. For zone 8 har man målt vinterens gennemsnitlige minimumstemperatur fra -r 12 C til og en gennemsnitlig årsnedbør på 1500 mm. I det største udbredelsesområde for Elliottia i Bullock County har en statslig Meteorologisk Station fra målt den årlige gennemsnitstemperatur for tre vintermåneder til 4 C og den årlige nedbør til 1235 mm. En stor del af zonen karakteriseres som fyrretræsbælte med Pinus palustris som domine-

8 rende art og med en hovedsagelig stedsegrøn underskov, udbredt på en fugtighedsbevarende, meterdyb, sandet jordbund eller sandblandet ler, også kaldet»norfolksand«. En nærmere beskrivelse af de økologiske betingelser i Elliottia racemosa's udbredelsesområde er her givet efter W.R. Knight's optegnelser fra Af de 4 udbredelser i Bullock County i Øst-Georgia er de tre lavt beliggende med en indbyrdes afstand på ca. 8 km. De omfatter også den største samlede bevoksning. Plantesamfundet i den største bevoksning er bl.a. sammensat af: Cyrilla racemiflora, Cliftonia monophylla, Hypericum fasciculatum, Kaimia hirsuta, Magnolia virginiana, Osmanthus americana, Stewartia malacodendron, Baccharis halimifolia, Wisteria frute scens, Symplocos tinctoria, Pieris nitida, Per sea borbonia, Fothergilla sp., Lyonia sp., Rhododendron sp. og Vaccinium sp. under overstandere af Pinus. (Fig. 5). De fleste af de nævnte arter er knyttet til en fugtighedsbevarende, ikke vandlidende, sandet jordbund med en reaktion imellem ph 5,1- ph 5,4, svarende til nordeuropæisk hedelyngjord. I umiddelbar nærhed af det nævnte areal findes et område på en halv td. land med et grundvandsniveau nær ved jordoverfladen, tæt bevokset med Hypericum fasciculatum. ÆZ/zø^z-bevoksninger i det omkringliggende terræn ligger fra 90 cm til 120 cm over Hypericum-sænkningen. Området rummede også flere hundrede planter fra kimplantestørrelse til fuldt udviklede planter, et bevis på at bestanden kan reproducere sig ved frøspredning. W.A. Knight beretter også, at han her observerede den mest overdådige blomstring. I det sydlige Central-Georgia, beliggende ca. 13 km sydvest fra den ovenfor omtalte udbredelse, forefindes en lille bevoksning på 12 planter på et sandet areal imellem en å og åskråningen, men højere beliggende end hovedudbredelsen og tilsyneladende med et tilstrækkeligt vandindhold til at Cliftonia og Cyrilla var fuldt udviklede. Frøplanter blev ikke observeret. Forøvrigt gælder det for alle Elliottia-bevoksninger, at de fortrinsvis vokser ved åer og småfloder. Ved at se på ledsageplanterne kan man ikke uden videre drage slutninger om Elliottia's hårdførhed. Den samme konklusion gælder gennemsnits- og minimumstemperaturerne for zone 8, som ligger væsentlig over de målte temperaturer i Danmark. Flere af ledsageplanterne kan slet ikke dyrkes i Danmark, men enkelte som f.eks. Fothergilla, Lyonia og Magnolia virginiana har åbenbart, som Elliottia, en betydelig temperaturamplitude og tilpasningsevne og har kunnet klare de senere kolde vintre med 2-3 ugers vedvarende frostperioder med svingninger fra -r- 10 C til -s-21 C. I en tid, hvor et ubestemmeligt antal planter verden over trues på deres eksistens eller går tabt for efterverdenen, er det trods alt glæde-

9 ligt, at en sjælden, genopdaget plante har kunnet bevares. Nu må man blot håbe, at de resterende arealer med Elliottia, der i 1958 er foreslået beskyttet som naturreservater, kan bevares intakte for fremtiden. Fig. 5. Elliottia racemosa i en naturlig bevoksning i Bullock County i Øst-Georgia. Foto: W.A. Knight i New Flora & Sylva, Elliottia racemosa in a natural stand in Bullock Co in E. Georgia. Photo: W.A. Knight in New Flora & Sylva, LITTERATUR Bean, W.J., 1973: Trees & Shrubs, Hardy in the British Isles. Eight Edit., Vol. II, Elliottia racemosa, 82. Botanical Magazine, 1912: Elliottia r. } Kew Bulletin, 1911: Elliottia r., 322. Kriissmann, G., 1960: Handbuch der Laubgehölze, Bd. I, Elliottia r., 407. North Am. Flora, 1914: Elliottia r., 29. Rehder, Alfred, 1947: Manual of Cultivated Trees and Shrubs, Elliottia r., 693. Sealy, J. Robert, 1938: New Flora & Sylva, Vol. X, Elliottia r., Silva Tarouca, Ernst Graf, 1913: Unsere Freiland-Laubgehölze, Elliottia r 212. (Med afbildning af den førstegangs blomstrende Elliottia i Kew, 1911).

10 SUMMARY Elliottia racemosa Ell. Discovered - Forgotten - Refound This is the story of the very rare Elliottia racemosa which is found only in a few localities in Georgia, U.S.A. After its discovery shortly before 1817, the species seemed to have disappered until it was rediscovered in After a visit to Arnold Arboretum in 1977, director K.-E. Flinck donated a plant to the Botanical Gardens of Copenhagen. This plant was replanted in 1984 to a new Rhododendron bed, and in August/ September 1985 it had 4 flowering racemes. The position of Elliottia in Ericaceae within the tribe Ledeae is discussed, considering characteristics such as free petals, loculicid capsule and very small broadwinged seeds. Elliottia racemosa was discovered by the botanist Stephen Elliott before 1817 in Burke Co, but it was soon regarded as a new genus by the amateur botanist dr. G.H. Muhlenberg, who named the plant after St. Elliott. However, it was St. Elliott who gave the first description in his own publication from 1817: Sketch of the Botany of St. Carolina and Georgia. Nothing further was heard about Elliottia until 1873, but a wellknown gardener P.J. Berkmans had found a stand 10 years earlier in the vicinity of the town Augusta, from where he had taken some shrubs for his garden. In 1894 he sent some rootsuckers from plants to Kew to be propagated. One plant survived and flowered in At the end of the 19th century Elliottia had disappeared from the previously known places, but in 1901 it was rediscovered in Bullock Co, E. Georgia and in Telfair and Coffee Co s. in S. Georgia. From the largest area, 5 plants were sent to Kew in order to increase distribution within England. It is not known if the plant succeeded outside Kew. In the Arnold Arboretum however, work has been carried out on the propagation of Elliottia. A systematic survey of Elliottia is given, and special notice is taken of the racemes, each with pure white, mildly scented flowers. The capsule and seeds were first described in The seedset is sparse, but a reasonable reproduction is seen in places. If the root is damaged suckers may occur. Relating to W.R. Knight's notes from , an ecological description of the largest stands of Elliottia in Bullock Co is given in

11 conjunction with meteorological and edafic information. At present Elliottia is located in the southern part of U.S.A.'s hardiness belt 8 (8 b), which is a Pinus belt with a deep, moist, sandy soil with ph between 5,1 and 5,4. The average minimum temperature in winter is from 12 C to 7 C, whereas the medium temperature for 3 winter months is 4 C and the annual precipitation is 1235 mm. Even though its natural habitat is a milder climate, Elliottia has survived the recent years' cold winters in Denmark with several weeks of frost down to between -10 C to -21 C.

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA « EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «Af JOHAN LANGE Gennem nogle danske planteskoler, bl. a. ASGER M. JENSEN'S planteskole, Holmstrup, er der i årene siden

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Hydrologisk modellering af North China Plain

Hydrologisk modellering af North China Plain HYACINT Afsluttende seminar 20. marts 2013 Hydrologisk modellering af North China Plain Michael Kristensen mikr@alectia.com North China Plain (NCP) Total areal: 142,000 km 2 ~3 x DK Befolkningstal: ~130

Læs mere

DE GAMLE MAGNOLIER FORAN R LEGDAMS HOSPITALET FLYTTET TIL FÆLLEDPARKENS HOVEDINDGANG VED TRIANGLEN

DE GAMLE MAGNOLIER FORAN R LEGDAMS HOSPITALET FLYTTET TIL FÆLLEDPARKENS HOVEDINDGANG VED TRIANGLEN DE GAMLE MAGNOLIER FORAN R LEGDAMS HOSPITALET FLYTTET TIL FÆLLEDPARKENS HOVEDINDGANG VED TRIANGLEN Af TORBEN HEDVARD I de tre nætter mellem den 27nde og den 30te september 1971 blev de berømte Magnolia-træer

Læs mere

Fig. 1. Magnolia kobus i fuld blomstring den 12. maj 1976 ved BP-bygningen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Vækstformen er nærmest et mindre,

Fig. 1. Magnolia kobus i fuld blomstring den 12. maj 1976 ved BP-bygningen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Vækstformen er nærmest et mindre, MAGNOLIA KOBUS DC. OG MAGNOLIA SALICIFOLIA (S. & Z.) MAXIM. - TO NÆRTBESLÆGTEDE JAPANSKE MAGNOLIA-ARTER af CHRISTIAN CHRISTENSEN Det jydske Haveselskab, Gludvej 43, 7130 Juelsminde Da jeg i foråret 1973

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER 16. JANUAR 2013 UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER DANSKE PLANTESKOLERS VINTERMØDE 2013 POST DOC MAJKEN PAGTER, AARHUS Oversigt Frosthårdførhed i planter Hvad kræver succesfuld overvintring

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener.

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener. Syrener Syringa Når vi mærker syrenduften og ser buskenes lilla og hvide blomster hænge tungt ned i alle haver og parker, så er det snart sommer i Danmark. Så er det ved den tid, hvor også studenterne

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Eksamen, digitalisering og internet i de gymnasiale uddannelser. Steen Lassen Senter for IKT i utdanningen, oktober 2013

Eksamen, digitalisering og internet i de gymnasiale uddannelser. Steen Lassen Senter for IKT i utdanningen, oktober 2013 Eksamen, digitalisering og internet i de gymnasiale uddannelser Steen Lassen Senter for IKT i utdanningen, oktober 2013 Milepæle 1994 computer tilladt ved skriftlig eksamen i få fag, skolen bestemte 2000

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere