Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning. 4. marts 2015"

Transkript

1 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction, men i Japans største bank, Bank of Tokyo Mitsubishi, bliver det som forsøg indført inden så længe. Robotten er døbt Nao. Den er 58 cm høj, menneskelignende af skikkelse og kan besvare de mest almindelige spørgsmål fra bankens kunder på 19 sprog. Desuden kan den aflæse kundernes ansigtsudtryk og opførsel, hvilket efter sigende gør den langt bedre til at kommunikere end sin storebror, Pepper, der mest har gjort sig inden for butikshandel, og derfor har Nao også været brugt i undervisningssammenhæng - blandt andet i den danske folkeskole. En robot er dog ikke, hvad vi forbinder med nærhed og lokal tilstedeværelse, og jeg vil gerne garantere, at det ikke er Nao eller hans bror, men en af vores dygtige kunderådgivere, I vil møde næste gang, I træder ind ad døren hos os. Men lige som med den stigende digitalisering, som vi oplever herhjemme, kan der formentlig både være fordele og ulemper ved robotteknologi, hvis den vel at mærke bruges rigtigt. Digitalisering omtales ofte som en trussel mod pengeinstitutternes eksistens, ikke mindst fordi store amerikanske koncerner som Google og Apple nu er på vej ind i på betalingsområdet, som i vid udstrækning har været pengeinstitutternes domæne. Det er naturligvis en udvikling, vi er opmærksomme på. Men når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at vi også støtter nye digitaliseringstiltag, som kan være med til at lette både vores medarbejdere og vores kunder for en masse rutinearbejde, ressourcetung papirtrafik og administration. Brugt med omtanke ser vi øget digitalisering som et produktivitetsfremmende og tidsbesparende tiltag, som kan medvirke til at give vores kunder bedre produkter. 1

2 Det betyder, at man ved køb for beløb under 200 kr. kan nøjes med at holde sit MasterCard hen til terminalen, når man vil betale. Man skal altså hverken sætte kortet i terminalen eller indtaste sin pinkode. Man kan blot vente på, at terminalen siger bip, så er der betalt. Det er både nemt og sikkert. Men ser vi bort fra de simple betalinger, så er pengesager ofte noget privat og følsomt, som hos de fleste kalder på en professionel rådgivning. Og her kan Nao ikke rigtig være med. Det kan rådgivning over nettet heller ikke. Her vil man gerne sidde i trygge, velkendte rammer over for en rådgiver, som man kender. Det gælder eksempelvis, hvis man skal købe ny bolig, konvertere lån, erhverve en ny bil, spare op til pension eller investere. Sektorens reaktion oven på krisen har imidlertid i høj grad været at skære i omkostningerne, blandt andet ved at reducere antallet af medarbejdere og lukke stribevis af filialer. Antallet af filialer i Danmark er således halveret siden årtusindeskiftet, og de mange filiallukninger har medført en markant anderledes tilgang til at betjene kunder. En del kunder bryder sig imidlertid ikke om, hvis det går for vidt. Det er sikkert en af årsagerne til, at vi mærker en kraftig kundetilstrømning i øjeblikket, for som lokalt forankret pengeinstitut vægter vi nærværet højt, og vi har bla. derfor også udvidet antallet af vores filialer med 2 siden finanskrisen. Vi ser det fortsat som en naturlig del af vores forretningsmodel at kunne byde kunderne inden for i filialen og se dem i øjnene. Især når andet end de simple betalinger og gængse spørgsmål presser sig på. Med disse ord, indledningsafsnit på den mundtlige beretning for 2014 International økonomi Indledningsvist vil jeg sige, at 2014 var et år, hvor det er svært at tale om, at verdensøkonomien har udviklet sig i en bestemt retning, for udviklingen har været meget forskellig i de forskellige lande. Den allervigtigste økonomi, nemlig den amerikanske, oplevede en pæn fremgang i væksten, og det forventes, at væksten i 2015 vil komme op omkring 3 procent. Noget tyder derfor på, at USA er inde i et længerevarende opsving. Det betyder også, at den amerikanske centralbank på et tidspunkt i 2015 nok vil stramme pengepolitikken i form af rentestigninger. Det forventes dog, at denne 2

3 proces vil blive meget forsigtig og forholdsvis langsom, da opsvinget endnu er skrøbeligt. I Europa var 2014 til gengæld et år præget af stagnation, manglende vækst og høj arbejdsløshed på den sydlige del af kontinentet. Det var ellers ventet fra flere sider, at 2014 ville blive året, hvor væksten ville vende tilbage til Europa, men i stedet har krisen i Ukraine drevet en bølge af usikkerhed ind over de europæiske lande, hvilket har fået virksomheder og investorer til at holde igen. Derudover har året været præget af en reel frygt for deflation i Eurozonen. En frygt, der kun er blevet større som følge af det kraftige olieprisfald i slutningen af Det har resulteret i, at Den Europæiske Centralbank ad flere omgange har lempet pengepolitikken, dog indtil videre uden det ønskede resultat. Her i starten af det nye år annoncerede Den Europæiske Centralbank så et helt nyt og uprøvet obligationsopkøbsprogram på 60 milliarder euro om måneden, der skal løbe frem til og med september Opkøbsprogrammet er inspireret af USA og har til formål på kontrolleret vis at øge inflationen og væksten i Euroområdet. I Europa forventes pengepolitikken i 2015 altså at gå i stik modsat retning af USA. Selvom den faldende oliepris har negativ indvirkning på inflationen, vil den omvendt have en positiv indflydelse på det alt for lave private forbrug i Euroområdet. Prisen på olie spiller også en stor rolle i Vestens konflikt med Rusland, idet den russiske økonomi er hårdt ramt af kombinationen af vestlige sanktioner og den faldende oliepris. Den russiske rubel er derfor styrtdykket, og Rusland, herunder det russiske banksystem, synes at være ude i tovene, men hvorvidt dette øger eller forværrer muligheden for en løsning på konflikten i Ukraine er svært at vurdere. Dansk økonomi For dansk landbrug må man i hvert fald håbe på en snarlig afslutning eller nedtrapning af konflikten med Rusland. Den russiske boykot af fødevarer fra Vesten har været medvirkende til betydelige prisfald på landbrugsprodukter og har derfor ramt mange danske landmænd hårdt. 3

4 Situationen med Rusland viser med al tydelighed, at dansk økonomi i afgørende grad afhænger af udviklingen i verden omkring os, og givet den økonomiske situation i Europa, er det ikke overraskende, at den danske økonomi kørte i et lavt gear i Modsat 2012 og 2013 voksede den danske økonomi dog rent faktisk en smule i 2014 på trods af et dårligt år for eksporten, for såvel arbejdsmarkedet som boligmarkedet bevægede sig dog i den rigtige retning. Arbejdsløsheden faldt - om end ganske svagt - igennem 2014, mens boligmarkedet oplevede prisstigningerne, som ikke kun var forbeholdt de største byer, selvom det fortsat var her, man så de største stigninger. Den lave vækst i 2014 skyldes blandt andet en fortsat forsigtighed blandt forbrugerne, der stadig holder på pengene på trods af de bedre forhold på arbejds- og boligmarkedet og på trods af, at for eksempel forbrugertillidsindikatoren - der er et barometer for forbrugernes optimisme omkring deres økonomiske fremtid - ligger på et højt niveau. Som jeg nævnte tidligere har Den Europæiske Centralbank optrappet kampen for at bekæmpe en længerevarende deflation i Euroområdet gennem yderligere lettelser i pengepolitikken. Derfor må vi også forvente, at de historisk lave renter, som vi oplever herhjemme, ikke vil ændre sig nævneværdigt foreløbigt. Alt i alt synes dansk økonomi dog at være i fremgang og med tiltagene fra Den Europæiske Centralbank og en fastholdelse af den danske fastkurspolitik vil mulighederne for økonomisk vækst øges. 4

5 Overordnet om udviklingen i den danske banksektor Da vi på årets første dag hørte statsministerens nytårstale, kunne vi høre, at det går bedre i Danmark, og at vi efterhånden har sikre tegn på, at vi er ved at have lagt krisen bag os. I pengeinstitutterne har vi samme oplevelse som statsministeren. Og havde det ikke været for landbrugets situation som jeg kommer mere ind på senere ville stort set alle landets pengeinstitutter igen kunne melde om overskud og en stigende egenkapitalforrentning. Dette positive billede er ud over de gunstigere konjunkturer et resultat af målrettede effektiviseringer og omkostningsbesparelser. En konsekvens af det er dog også - som jeg nævnte i min indledning - de mange filiallukninger i sektoren der er mest udbredt blandt landets største banker og som har ført til en øget mobilitet blandt kunderne. Her taler tallene deres tydelige sprog. En undersøgelse fra vores brancheforening, Lokale Pengeinstitutter, viser en historisk stor tilgang af nye privatkunder til de mindre og mellemstore pengeinstitutter, der i 2014 samlet set havde en netto tilgang på mere end Dankort-kunder. Der er vel at mærke tale om gode, kreditværdige kunder, for ellers var de ikke berettiget til et Dankort. Ligeledes ser vi en stigning i antallet af erhvervskunder, specielt blandt de mindre erhvervsdrivende med 1-10 ansatte. Denne udvikling kan vi også mærke her i Frøs, hvor tilgangen har været på nye kunder. Vi er både meget glade for og stolte over den store tilstrømning af kunder, og vi tager udviklingen som bevis for, at det at drive pengeinstitut efter vores principper er værdsat. Antallet af pengeinstitutter er som bekendt faldet meget siden finanskrisens første krusninger viste sig i Målt i antal er der blevet 67 færre i løbet af de seneste 7 år, og der er nu 82 pengeinstitutter i Danmark, hvis man ser bort fra filialerne af udenlandske banker. Det er dog min overbevisning, at udviklingen er stabiliseret og mens udviklingen under krisen direkte kostede livet for ca. 25 pengeinstitutter i alle størrelser, så er udviklingen nu i langt højere grad et udtryk for strategiske sammenlægninger begrundet i geografiske og markedsstrategiske forhold. 5

6 Lad det dog være sagt med det samme. Her i Frøs har vi ingen aktuelle planer om at slå pjalterne sammen med nogen. Vi trives med vores selvstændighed, og selvom vi aldrig siger nej til at drikke en kop kaffe i godt selskab, så ligger det ikke lige for i kortene, at der skal ske forandringer på den front. Det er der heller ingen grund til, hvis man kigger på vores økonomiske situation. Årets regnskab og resultat Og nu til den egentlige årsag til at vi er samlet her i dag, nemlig vores regnskab for Det vil senere blive gennemgået i detaljer af, Kurt Jensen. Som jeg sagde tidligere, har vi efterhånden sikre tegn på, at vi er ved at have lagt finanskrisen bag os, selvom vi fortsat er lidt påvirket af efterdønningerne. Man kan sige, at stormen har lagt sig, men at båden vipper lidt endnu særligt på grund af usikkerheden omkring landbrugets situation. Normalt opdeler man landbrug i fire kategorier: Mink, planteavl, svin og kvæg. Det er de to sidste grupper, som er hårdest ramt af den nuværende landbrugskrise. Her i sparekassen har vi både landmænd, der henter et plus hjem på bundlinjen - og landmænd, hvis økonomi er særdeles anstrengt som følge af deres store gældsætning og et svagt egenkapitalgrundlag, som ikke forbedres på grund af de lave afregningspriser på mælk og svin. Vores landbrugsengagementer udgør 7 procent af de samlede udlån og garantier. Denne eksponering er lav sammenlignet med andre pengeinstitutter. Vi har et ganske godt kendskab til netop denne branche og ved, at landmændenes indtjeningsforhold er meget svingende over tid. Når det er sagt, så følger vi naturligvis erhvervet tæt og selv om vi endnu ikke ved, hvor kraftig stormen bliver, forventer vi, at vi med vores nedskrivninger og kapitalhensættelser i 2014 på forsvarlig vis har sikret os mod den øgede risiko på landbrugsengagementerne. Årets resultat efter skat viste et overskud på 17,7 millioner kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 4 procent. Sammenlignet med årene før finanskrisen er dette ikke ligefrem prangende, men set i forhold til de senere år er det endnu et tegn på, at det går fremad igen. 6

7 Indtægter Hvis vi dykker ned i tallene og starter med vores indtægter - også kaldet toplinjen - kan vi konstatere, at vi også på det område er et spejlbillede af vores samfund. Vi er nemlig ramt af familiernes og virksomhedernes forsigtighed. Denne forsigtighed betyder, at både privatkunder og erhvervskunder har efterspurgt færre lån og til gengæld øget deres opsparing og indlån. Resultatet er en højere indlånsprocent, hvilket er godt for likviditeten, men skidt for indtjeningen, da det nu engang er udlånene, vi tjener mest på. Efter Nationalbankens seneste rentenedsættelser og opkøbsprogrammet fra Den Europæiske Centralbank er vi i dag i den helt særlige situation, at vi har negativ rente, og det kommer vi pengeinstitutter nødvendigvis til at forholde os til i Dels i forbindelse med rådgivning af vores kunder, da renten på deres transaktionskonti og for den sags skyld også på deres opsparingskonti ikke længere er til at få øje på. Men også med hensyn til vores egen forretning, idet vores overskudslikviditet kun kan placeres til negativ rente i Nationalbanken, og det koster Frøs pt. ca. ½ mio. om måneden, eller man kan placere i obligationer, hvor renten er ganske tæt på 0, men heller ikke helt uden kursrisiko. På gebyrsiden har vi derimod oplevet en stigning på 23 procent. Årsagen er ikke, hvad man kunne forledes til at tro, at stykprisen på gebyrerne er steget, men at flere af vores kunder har benyttet sig af vores services på pensions-, fonds- og boligområdet. Omkostninger Forud for finanskrisen oplevede vi en periode, hvor hjulene drejede meget hurtigt. I sparekassen oplevede vi en stor kundetilgang, og kunderne efterspurgte flere og flere af vores produkter. Denne udvikling var naturligvis ikke gratis, og vi oplevede derfor, at omkostningerne steg en del. De seneste års pres på toplinjen og den mindre efterspørgsel på vores udlånsprodukter har imidlertid medført, at vi målrettet har arbejdet med effektiviseringer og nedbringelse af vores omkostninger. Målet er naturligvis, at vi skal drive vores forretning så effektivt som muligt. 7

8 Aflønning Den største omkostningspost i vores regnskab er løn til medarbejderne, der udgør 58 procent af de samlede omkostninger. Hertil kommer naturligvis aflønning af bestyrelse og direktion, som jeg ifølge loven skal informere lidt om her i beretningen. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at i 2014 blev bestyrelsen med 10 personer samlet aflønnet med t.kr. Tilsvarende blev direktionen sidste år aflønnet med t.kr. Aflønningen forventes i øvrigt fastholdt i indeværende år og næste år for såvel bestyrelse som direktion. Jeg skal her gøre opmærksom på, at incitamentsløn ikke er og heller ikke fremover vil være en del af aflønningen til ledelsen. Jeg kan i øvrigt henvise til, at pengeinstituttets aflønningspolitik er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Indskydergaranti m.v. En anden stor omkostningspost er vores indbetalinger til Indskydergarantifonden. Siden 2012 har vi årligt indbetalt betydelige beløb til opbygning af fonden, der - når den er fuldt opbygget senere i år - skal udgøre cirka 8,5 milliarder kr. Her i 2015 skal vi således indbetale den sidste rate til fonden. Vores betalinger har årligt beløbet sig til cirka 11,5 mio. kr. svarende til 7 procent af vores omkostninger. Pengeinstitutterne skal imidlertid i slutningen af 2015 eller begyndelsen af 2016 til at indbetale til en ny fond en afviklingsfond, der skal stå for finansiering i forbindelse med afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Vores beregninger viser dog, at vores del af indbetalingerne til denne fond vil blive en hel del mindre end de nuværende til Indskydergarantifonden. Vi ser derfor frem til, at denne omkostningspost vil veje en del mindre i vores regnskab fremover. 8

9 Kursreguleringer I sparekassen har vi en fondsbeholdning, der samlet set udgør millioner kr. Den store beholdning skyldes ikke spekulativ adfærd. Overordnet set følger vi her i sparekassen en forsigtig investeringspolitik, der medfører, at hovedvægten af vores fondsbeholdning placeres i obligationer, mens kun en mindre del placeres i børsnoterede aktier. Fondsbeholdningen placeres hovedsageligt, så den kan medregnes til vores likviditetsberedskab. Ud af vores beholdning udgør 40 millioner kr. børsnoterede aktier. Dertil kommer en aktiebeholdning på 138 millioner kr. i selskaber, som vi ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter, eksempelvis DLR Kredit. Disse selskaber er vi involveret i, da de understøtter vores forretning ved at levere produkter eller ydelser, som vores kunder efterspørger. Nedskrivninger Vores nedskrivninger på udlån afspejler alt andet lige den økonomiske udvikling i det omgivende samfund. På privatkundeområdet er det især udviklingen på boligmarkedet og i de disponible indkomster, herunder situationen på arbejdsmarkedet, der er afgørende for nedskrivningernes størrelse. På erhvervskundeområdet er det primært virksomhedernes afsætningsvilkår og produktionsomkostninger, der er udslagsgivende. Selvom finanskrisen har været hård og har trukket nedskrivningerne op, skal man ikke undervurdere, at Finanstilsynet både har strammet regnskabsreglerne for nedskrivninger på svage lån og den praksis, de anvender, når de foretager inspektioner rundt omkring i pengeinstitutterne. På disse inspektioner oplever vi, at tilsynet er blevet en del mere pessimistiske end tidligere i deres vurdering af værdien af pengeinstitutternes sikkerheder og i deres syn på kundernes bonitet. At vi nu oplever et markant fald i nedskrivningerne. Dette hænger som tidligere nævnt sammen med, at konjunkturerne er gunstigere, og at vi efterhånden har lagt krisen bag os. De nye kapitaldækningsregler Erfaringerne fra finanskrisen har lært os, at det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig med kapital. Alt for mange pengeinstitutter i Danmark og i udlandet viste sig at have for lidt kapital under krisen. Der har derfor fra europæisk side været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for 9

10 pengeinstitutternes kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra 1. april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsen af vores kapital og vores risici samt krav til, hvor meget kapital vi skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Det vil i vores tilfælde sige opsparet overskud gennem årene og vores garantkapital. Dermed reduceres vores muligheder for at medregne hybrid kernekapital og supplerende kapital, når solvensen skal opgøres. I foråret 2014 optog vi 75 mio. kr. i ansvarlig kapital igennem Nykredit. Samlet set betød de nye regler, da de trådte i kraft i foråret 2014, at vores kapitalprocent blev reduceret en smule, samtidig med at kravet til størrelsen af vores kapitalprocent steg. Vores kapitalfriværdi blev med andre ord presset både fra bunden og fra toppen. Alligevel er vores kapitalmæssige friværdi fortsat på et komfortabelt niveau svarende til 7,8 procentpoint. Selvom de nye kapitaldækningsregler først er fuldt indfaset i 2019, er de allerede indarbejdet i vores kapitalplaner, der løber lige så længe. De viser en fuld betryggende udvikling i solvensen gennem hele perioden. Det er ingen underdrivelse, når jeg siger, at kapitalkravene øges. Slutmålet i 2019 er et kapitalkrav, der i runde tal er dobbelt så højt som det, vi kendte for blot et år siden. En sådan ændring har naturligvis konsekvenser for vores sektor og for vores mulighed for at stille udlån til rådighed for kunderne. Hvor vi tidligere skulle have 8 kr. i kapital for hver 100 kr., vi lånte ud, skal vi fremadrettet have 16 kr. Efter de overophedede dage før krisen og med de nye kapitalregler i baghovedet, er det ikke så mærkeligt, at vi har tænkt os lidt mere om, før vi har bevilget udlån til kunderne. I kølvandet på krisen har det imidlertid været så heldigt, at vores lidt større forsigtighed er gået hånd i hånd med kundernes mindre lyst til at låne. Det er derfor ganske forkert, når vi i sektoren bliver beskyldt for at have været medvirkende til en kreditklemme, som har været med til at sætte væksten i stå. 10

11 Likviditet Hvor pengeinstitutterne før finanskrisen havde en uhensigtsmæssig skæv fordeling mellem store udlån og mindre indlån, er billedet nærmest det modsatte i dag. Der er således stort set ingen danske pengeinstitutter, der har indlånsunderskud eller for den sags skyld væsentlige likviditetsudfordringer i. I sparekassen har vi oplevet samme udvikling. Siden finanskrisen startede i midten af 2008, er vores udlån steget med 21 procent. I samme periode er vores indlån steget med hele 68 procent. Denne udvikling har bragt os i den komfortable situation, at for hver 100 kr. vi har fået ind i indlån, har vi i dag lånt 57 kr. ud igen. Senere i indeværende år - nærmere bestemt 1. oktober - træder der nye likviditetsregler i kraft for os pengeinstitutter. Igen er der er tale om et fælleseuropæisk initiativ, og igen skal de nye regler forhindre, at finanskrisen gentager sig. Reglerne har haft mere dansk bevågenhed, end man umiddelbart skulle tro. I det første udkast blev statsobligationer, uanset hvor de kom fra nemlig anset for bedre likviditetsmæssigt end realkreditobligationer. Uden at fornærme nogen tror jeg nok, at de fleste hellere vil have deres surt opsparede penge placeret i danske realkreditobligationer end i græske statsobligationer. Alligevel måtte hele kavaleriet køres frem i form af Finanstilsynet, Nationalbanken, regeringen med statsministeren i spidsen ja alle, rejste i pendulfart mellem København og Bruxelles for at overbevise EU-kommissionen om de danske realkreditobligationers fortræffeligheder. Det lykkedes næsten. Vi opnåede ikke helt ligestilling mellem statsobligationer og realkreditobligationer - men næsten. Kompromisset er derfor til at leve med. Sagen drejede sig ikke om forfængelighed på realkreditobligationernes vegne. Men hvis vi ikke havde opnået nogenlunde ligestilling, ville pengeinstitutterne ikke kunne have så mange realkreditobligationer liggende som likvide aktiver som i dag. Det ville uden tvivl have haft den effekt, at boligejernes rente ville stige. Samtidig ville pengeinstitutterne skulle erstatte realkreditobligationer med statsobligationer, som vi ikke har så mange af i Danmark grundet vores - i international sammenhæng - beskedne statsgæld. Alternativet ville være udenlandske statsobligationer, hvorved vi ville påtage os en valutarisiko. 11

12 I sparekassen regner vi - i lighed med andre pengeinstitutter - fortsat på effekten af de nye likviditetsregler. Selvom reglerne omkring realkreditobligationerne er faldet på plads, er der fortsat mange uklarheder, så vi kender endnu ikke den fulde effekt af de nye regler. Alligevel tør jeg godt sige det viser vores foreløbige beregninger at vi også efter de nye regler vil have en komfortabel likviditetsmæssig overdækning. Situationen er altså, at vi her i sparekassen er godt på vej til at have tilpasset os til de nye tider, og vi har både kapital og likviditet nok til at øge vores udlån. Ja, en stigning i vores udlån vil være ganske ønskelig for os. Vi er med andre ord klar og venter nu blot på, at kunderne igen begynder at efterspørge lån til sunde projekter. Pengeinstituttets forventninger til 2015 og på længere sigt Hvis jeg skal sige lidt om vores forventninger til 2015 og længere frem, ser jeg for mig, at vores indtægter fortsat vil være påvirket af den lavere rente. Selvom der forhåbentligt kommer mere gang i hjulene, og vi fortsat får nye kunder, er der sparet så store formuer op både hos de private og i virksomhederne, at vi må forvente, at der i første omgang trækkes på disse. Samtidig er der, som jeg tidligere har været inde på, en ganske hård konkurrence om de bedste kunder. I 2015 kommer vi også til at holde vores omkostninger i kort snor, for selvom der er lyspunkter, er der også udfordringer. Nedskrivningerne er som tidligere omtalt et spejlbillede af det omgivende samfund, og da vi forventer bedre konjunkturer i 2015 og fremover, forventer vi også lavere nedskrivninger. Jokeren i det spil er som nævnt det hårdt ramte landbrugsbrugserhverv. Landbruget Situationen var jo ellers den, at landbruget så småt var på vej til at arbejde sig ud af den økonomiske krise på grund af bedre afregningspriser, men så udviklede Ruslands-krisen sig, og med den kom Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU. Importforbuddet bidrog til at oversvømme det europæiske marked med landbrugsprodukter - med faldende afregningspriser til følge. Prisen på svinekød faldt således med over 10 procent i 2014, mens mælkeprisen faldt med godt 23 procent. Konsekvensen har været underskud på hovedparten af bedrifterne og mindre at stå imod med. Det er svært at sige, hvor langvarig den politiske krise mellem EU og Rusland bliver, men umiddelbart er der ikke udsigt til en løsning, og det er skidt, for ikke 12

13 alene rammes landmændene. Følgevirkningerne ses også i industrien, på slagterierne for eksempel, og de påvirker beskæftigelse og arbejdspladser negativt, særligt i landets yderområder. Vi må derfor håbe, at der inden længe kommer et politisk udspil fra Christiansborg. Landbrugets egen organisation, Landbrug & Fødevarer, fremlagde midt i december en såkaldt Ruslandspakke med 10 forslag til, hvordan man kunne forbedre vilkårene for danske landmænd og dermed være med til at løse op for den nuværende landbrugskrise, men indtil videre synes det desværre ikke som om, at politikerne har grebet bolden. Nu er landmænd ikke kendt for at ligge på den lade side. Tvært imod arbejder de fra tidlig morgen til sen aften, men spørgsmålet er, om de selv kan arbejde sig ud af den nuværende krise. I hvert fald er der ingen tvivl om, at erhvervet har brug for en hjælpende hånd. En sådan kunne eksempelvis være at en styrket indsats for at åbne nye eksportmarkeder i Asien, Afrika og Sydamerika til erstatning for Rusland. Og det vækker da også stof til eftertanke, at vi i et traditionsrigt landbrugsland som Danmark er nødt til at importere alt vores korn fra Sydeuropa, til det brød, vi selv spiser. Ved at føre en mere lempelig politik - i stedet for at stramme og overregulere - kan man skabe konkurrencedygtige rammevilkår, der kan være med til at løfte erhvervet ud af krisen. Samtidig vil det annoncerede opkøbsprogram fra Den Europæiske Centralbank, der har til formål at sætte gang i væksten i Eurozonen, Nationalbankens rentesænkning og den faldende oliepris være til gavn for de landmænd, der i øjeblikket kæmper med at betale deres renter og afdrag. Så der er nogle små mulige lyspunkter, men der er ingen tvivl om, at landbrugets alvorlige situation vil strække sig et godt stykke ind i Landbrugets egne prognoser viser, at afregningspriser og bytteforhold tidligst vil blive bedre i slutning af året. Der er derfor heller ingen tvivl om, at vi i det kommende år er nødsaget til at følge nogle af vores landbrugskunder ganske tæt, så vi løbende kan finde de bedste løsninger for dem og for os i forhold til fremtiden. 13

14 Bankunionen Så meget om vores og landbrugets økonomiske situation, og de regler, der er kommet til os i kølvandet på finanskrisen, og som påvirker vores regnskab. Ud af finanskrisen er også sprunget et tredje fælleseuropæisk initiativ, som man roligt kan kalde for en af de helt store nyskabelser. Jeg tænker på bankunionen, som blev en realitet i begyndelsen af november måned sidste år. Som ikke-euroland er det op til os selv i Danmark at beslutte, om vi som land skal tilslutte os eller om vi hellere vil stå udenfor. Bankunionen har til formål at reducere risikoen for finansiel ustabilitet gennem oprettelsen af et fælles europæisk tilsyn, der placeres i Den Europæiske Centralbank, og gennem etableringen af en fælles europæisk afviklingsmyndighed for nødlidende kreditinstitutter. Målet er dermed at skabe et stærkere indre marked for finansielle ydelser i Europa. Det er et ædelt mål, som man næppe kan være uenig i. Det er imidlertid vores - og for øvrigt hele sektorens - vurdering, at der trods en række fordele ved at deltage i bankunionen også er en række væsentlige usikkerhedsmomenter. Det vil derfor være klogt, at beslutningen om en eventuel dansk deltagelse først tages, når vi har fået fuld klarhed over konsekvenserne. Vi ser derfor med tilfredshed på, at regeringen helt overordnet har udtrykt en afventende holdning. I ministerierne er man netop i denne tid i gang med at kortlægge fordele og ulemper ved at deltage i bankunionen, ligesom man undersøger om dansk deltagelse vil kræve en folkeafstemning. 14

15 Afdragsfrie lån Herhjemme har en lære af finanskrisen været, at det for låntagere kan være meget risikabelt alene at finansiere eksempelvis boligkøb med afdragsfrie lån. Fra politisk side har der derfor været et ønske om at begrænse muligheden for, at sektoren yder for mange afdragsfrie lån, og som resultat heraf blev der i 2014 indført en tilsynsdiamant for realkreditselskaberne, der netop begrænser denne mulighed. For at der ikke skal opstå konkurrenceforvridning mellem realkreditten og pengeinstitutterne, er vi pengeinstitutter samtidig blevet bedt om løbende at indberette, hvor mange afdragsfrie lån vi yder til boligformål. Politisk ønsker man naturligvis ikke, at en begrænsning af muligheden for afdragsfrie lån i realkreditten fører til, at den øges i pengeinstitutterne, så målet med loven udvandes. Vi har forståelse for det nye tiltag. Det er nu som hovedregel bedst, at når man optager et lån, så afdrager man også løbende på det. Omvendt er der ingen tvivl om, at afdragsfrihed i visse tilfælde kan være fornuftigt og godt. For eksempel for kunder, der er blevet midlertidigt arbejdsløse og er havnet i forbigående økonomiske vanskeligheder. Desuden kan vi godt frygte, at begrænsningen kan få realkreditten til primært at yde lån med afdragsfrihed til kunder i byområderne, så det bliver långivningen til kunderne i Danmarks yderområder, der begrænses. En sådan udvikling vil efter vores mening være meget uheldig, fordi den vil medføre et yderligere negativt pres på boligpriserne i yderområderne. Vi opfordrer derfor politikere og Finanstilsynet til at følge udviklingen tæt, for der må selvsagt gribes ind, hvis den indførte begrænsning afstedkommer en større skævvridning mellem land og by. 15

16 Pension Pensionsopsparing er et andet vigtigt område for os her i Frøs. Det er et område, hvor der er sket mange regelændringer i de seneste år. Sådanne ændringer kan på sigt være med til at undergrave kundernes tillid til pensionssystemet og føre til en manglende interesse i at oprette og indbetale på private pensionsordninger i pengeinstitutterne og det har vi da også set en tendens til. Fradragsloftet på ratepension, der blev sat yderligere ned i 2012, og afskaffelsen af fradraget for indbetalinger på kapitalpension i 2013 har medført, at vi nu i højere grad henviser kunderne til at indbetale på aldersopsparinger og livrenter, og der er nok ingen tvivl om, at netop disse to opsparingsformer vil udgøre en større og større del af vores indtjeningsgrundlag på pensionsområdet i de kommende år. Af den grund skal vi naturligvis have fokus på det, men vi skal også have fokus på det af hensyn til kunderne, så vi er med til at sikre, at de har midler til et godt, langt otium. Uden at gå for meget i detaljer kan jeg eksempelvis nævne, at vi har en stor gruppe af selvstændige blandt vores erhvervskunder, som fra i år ikke længere har mulighed for at indbetale på deres ratepension via 30 procent-ordningen. Da det naturligvis er vigtigt, at de også i fremtiden får sparet fornuftigt op til deres pensionisttilværelse. Når tid er, vil vi få gjort dem opmærksomme på, at 30 procent-ordningen i stedet kan benyttes ved indbetaling på deres livrente. Generelt er det danske pensionssystem - sammenlignet med mange andre landes - robust og indrettet til at sikre rimelige dækningsgrader ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Regeringen har nedsat en Pensionskommission, der skal redegøre for og analysere det danske pensionssystem og på den baggrund udarbejde anbefalinger til konkrete regelændringer i det omfang, der identificeres uhensigtsmæssigheder. Grundlaget for kommissionens anbefalinger, der skal ligge klar senest i efteråret 2016, er blandt andet en fastholdelse af den skattefinansierede folkepension og en fastholdelse af de aftalebaserede arbejdsmarkedspensioner. Anbefalingerne skal samtidig sikre, at der fastholdes en social balance i pensionssystemet, så det er ingen nem opgave, kommissionen har fået. 16

17 Det er vores forventning, at pensionsordninger i pengeinstitutter også i fremtiden vil være en vigtig del af det danske pensionssystem og dermed være en vigtig del af sparekassens forretningsgrundlag. Her er det værd at bemærke - at pengeinstitutterne er det eneste sted i relation til pensionsområdet, hvor kunden kan få helhedsrådgivning i forhold til kundernes samlede økonomi - en position vi skal have fokus på nu og i fremtiden. 17

18 Investeringsforeninger Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at knytte en kommentar til de investeringsforeninger, som vi rådgiver kunderne om. Det er et område, der i det forgangne år har været en masse palaver om i pressen, for hvorfor skal kunderne dog betale for rådgivningen i pengeinstitutterne gennem omkostningerne i investeringsforeningerne? Tjah, uden at jeg skal gå nærmere i detaljer om, hvordan den betaling, vi får af investeringsforeningerne for det arbejde, vi laver for dem, med at rådgive kunderne og derved distribuere deres produkter, er skruet sammen, så synes vi, det er rimeligt, at de, der har fordelene ved at investere gennem investeringsforeningerne, også betaler for det. Selvfølgelig prøver vi at holde omkostningerne så lave som muligt, så kunderne skal betale så lidt som muligt, men når vi laver et reelt stykke arbejde, som ved for eksempel at rådgive om investeringsforeninger, kan vi ikke se, hvorfor der er nogle, der mener, det er forkert, at foreningerne betaler os for det. Når man ringer efter en blikkenslager, fordi vasken er stoppet, eller skal have bilen repareret, får man jo også en regning, der skal betales. For slet ikke at tale om, hvis man har brug for en advokat eller en anden form for højt kvalificeret bistand, så bliver der også udskrevet en honorarregning. Vores samfund bygger nu engang på, at folk får betaling for deres arbejde. Hvidvask-regler Der er ingen tvivl om, at vores dygtige medarbejdere i det hele taget går meget op i at have en god dialog med kunderne. Det er og vil altid være en del af vores varemærke. Men nogle gange må vi også erkende, at vi på grund af lovens krav er nødt til at genere kunderne lidt. Et eksempel på sådan et krav er hvidvask-reglerne. Her kan vi være nødsaget til at bede kunder, som har været hos os i mange år - og som med rette opfatter sig som et særdeles kendt ansigt i filialen - om at legitimere sig med pas og sygesikringsbevis. Eller vi kan bede virksomhedskunder fortælle os om deres ejerforhold. Det kan virke lidt ejendommeligt, men kunderne tager det heldigvis pænt, når vi forklarer dem den rette sammenhæng. Vi er naturligvis nødt til at gøre det, vi skal efter lovens bogstav, og vi vil også gerne være med til at bære vores del af samfundsansvaret for, at ulovlige 18

19 aktiviteter som hvidvask og terrorfinansiering kan blive bekæmpet - selvom både hvidvask og terrorfinansiering er fænomener, der kan synes meget langt fra vores hverdag. At vi også risikerer at få påbud eller bøde fra Finanstilsynet, hvis vi undlader at gøre det, understreger betydningen af at tage kravene alvorligt. Ledelsesforhold Ingen tvivl om, at kravene til pengeinstitutterne og deres ledelser er mange. I løbet af de seneste år har jeg hvert år, stået her, og fortalt om nye og skærpede krav - og i år bliver ingen undtagelse. I år skulle vi for første gang i forbindelse med årsrapporten forholde os til det Ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. Jeg kan her indskyde, at interesserede kan finde redegørelsen på vores hjemmeside, og at vi stort set følger alle anbefalinger i kodekset. Det samme gælder anbefalingerne om god selskabsledelse, som I også kan læse mere om på hjemmesiden og i Ledelsesberetningen. Desuden bliver det et krav, at nye bestyrelsesmedlemmer inden for de første 12 måneder skal gennemgå et grundkursus i nødvendige kompetencer. Dette krav mangler dog endnu den endelige finpudsning fra lovgivernes side, så det er ikke trådt i kraft endnu. I bestyrelsen går vi i det hele taget meget op i at sikre, at vi lever op til de formelle ledelseskrav både i form og indhold, og det ligger os på sinde, at vi i bestyrelsen samlet set har den viden, kompetence og erfaring, som skal til for at udgøre kommandobroen i et pengeinstitut som vores. Det forholder vi os blandt andet til i vores årlige kompetenceevaluering. Øvrige projekter I det forgangne år er vi eksempelvis gået med i et nyt indkøbssamarbejde, der både omfatter lokale og regionale pengeinstitutter i Danmark. Samarbejdet betyder, at vi opnår store besparelser på kort- og betalingsområdet og sikrer rammerne for en hurtig og smidig implementering af nye services, herunder blandt andet en allerede igangsat og stærkt forbedret misbrugsovervågning, samt at vi fortsat kan være konkurrencedygtige på pris og funktionalitet. Et synligt tegn på dette er blandt andet udskiftningen af vores MasterCards med nye kort, der har kontaktløs teknologi, som jeg har været inde på. 19

20 Når vi er ved betaling, så lad mig også nævne Swipp, som vi sammen med landets øvrige pengeinstitutter - bortset fra én stor spiller, nemlig Danske Bank, og et par af de helt små institutter, står bag. Hvis nogle af jer skulle være i tvivl om, hvad Swipp er, efter den storstilede kampagne, der kørte på tv før jul, så er det en ny mobilbetalingsløsning, som ligger tilgængelig i netbanken og mobilbanken, og som udmærker sig ved at være nem, sikker og billig, fordi den er koblet direkte op på den enkeltes konto og kan sende betalinger fra konto til konto i løbet af et splitsekund. Den skal blot aktiveres, og har I ikke gjort det, så kan jeg kun anbefale, at I gør det. Når jeg før sagde, at en betaling bliver gennemført på et splitsekund, så skal det tages bogstaveligt. Hvor det tidligere har taget fra få timer op til flere dage, hvis der var weekender og banklukkedage, at overføre penge mellem konti i forskellige pengeinstitutter, så var 2014 året, hvor man efter et samarbejde mellem Nationalbanken og landets pengeinstitutter kunne løfte sløret for en ny betalingsplatform i international topklasse og indføre straksclearing, som dækker over, at pengene overføres med det samme. Den nye platform passer som fod i hose til Swipp, fordi pengene overføres straks, og man dårligt når at blinke, fra man har trykket på send, til der kommer en meddelelse om, at pengene er overført. Det sker automatisk og er tilmed en ganske gratis service i forbindelse med Swipp. Når jeg gør så meget ud af betalingsområdet er det for at understrege, at vi sammen med den øvrige sektor bidrager til og har en vigtig samfundsmæssig rolle i forbindelse med hele betalings-infrastrukturen, som kun de færreste tænker over. Afslutning og tak Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden jeg giver ordet videre, vil jeg benytte lejligheden til at takke, Kurt Jensen og mine kolleger i bestyrelsen, for det gode samarbejde. Samtidig også en stor tak til alle Frøs medarbejdere for en angegeret indsats for Frøs. Jeg vil også rette en stor tak til sparekassens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til jer repræsentantskabsmedlemmer for den tillid og opbakning, I har vist os. 20

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere