Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune Frederiksberg Selskabsnavn Statens Ejendomssalg A/S CVR nr Binavne Freja ejendomme A/S Ejendomsselskabet Freja A/S Freja A/S Statens Ejendomme A/S

3 Årsrapport 2013

4

5 Indhold Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Selskabets ledelse Udviklingsprojekter Indskud af ejendomme Salg Vederlagspolitik Risici Selskabsledelse Redegørelse for samfundsansvar Bestyrelse og ledelse Afholdte generalforsamlinger Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Hændelser efter regnskabsårets udløb Forventninger til 2014 Overskudsdisponering og generalforsamling Meddelelser til Erhvervsstyrelsen Finanskalender for resten af 2014 Tema 31 Før og efter Regnskab Regnskabsberetning Påtegninger Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ejendomsoversigt English summary Financial highlights Servicevej 1, Korsør Oprindelig Kodakfabrik i landlige omgivelser tæt på Storebæltsbroen og motorvej 3

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 69,3 110,6 122, ,5 Resultat af drift af ejendomme 3,6 2,7 1,4-3,6-3,8 Resultat af ejendomsvirksomhed 72,9 113,3 124,2 130,4 48,7 Administration m.v. -21,5-20,5-19,9-22,8-22,2 Resultat før finansielle poster (EBIT) 51,4 92,8 104,3 107,6 26,5 Finansielle poster, netto 8,4 7,5 9,1 11,4 14,0 Resultat før skat 59,8 100,3 113,4 119,0 40,5 Skat af årets resultat -15,7-25,2-28,4-29,6-10,1 Årets resultat (Totalindkomst) 44,1 75,1 85,0 89,4 30,4 Balance pr. 31. december Langfristede aktiver 17,1 15,8 23,1 16,9 11,6 Kortfristede aktiver 1.721, , , , ,2 Aktiver i alt 1.738, , , , ,8 Egenkapital 1.676, , , , ,5 Langfristede forpligtelser 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede forpligtelser 47,7 47,5 59,5 56,3 41,3 Passiver i alt 1.738, , , , ,8 Nøgletal Afkastgrad 3% 6% 8% 10% 3% Egenkapitalens forrentning efter skat 3% 5% 6% 8% 3% Soliditetsgrad 96% 97% 96% 96% 96% 4

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 289,9 100,9 103,8-198,2 102,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet 0,1 0,1 0,5-1,2-0,6 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -50,0-25,0-25,0-25,0-75,0 Pengestrøm i alt 240,0 76,0 79,3-224,4 26,9 Likvider 31. december 505,9 265,9 189,9 110,6 335,0 Aktiekapital Aktiekapital 1. januar 37,7 35,5 31,1 27,9 27,2 Nom. kapitaludvidelser ved apportindskud 0,5 2,2 4,4 3,2 0,7 Aktiekapital 31. december 38,2 37,7 35,5 31,1 27,9 Egenkapitaludvikling Egenkapital 1. januar 1.659, , , , ,2 Kapitaludvidelser ved apportindskud 23,0 91,5 175,0 125,0 25,9 Udloddet udbytte -50,0-25,0-25,0-25,0-75,0 Årets resultat 44,1 75,1 85,1 89,4 30,4 Egenkapital 31. december 1.676, , , , ,5 Årets til- og afgang af ejendomme (antal ejendomme) Beholdning Årets Tilgang Tilgang Beholdning afgang køb/annull. indskud I alt

8 Ledelsens beretning Årets resultat blev på 59,8 mio. kr. før skat. I 2012 var det 100,3 mio. kr. Resultatet før skat og værdireguleringer blev på 78,5 mio. kr. I 2012 var det 112,5 mio. kr. I årsrapporten for 2012, og senest i delårsrapporten for 1. halvår 2013, blev det forventede resultat angivet til at være i størrelsesordenen 100 mio. kr. før skat og eventuelle værdireguleringer. I delårsrapporten pr. 30. september 2013 nedjusterede vi det forventede resultat før skat og eventuelle værdireguleringer til at være i størrelsesordenen 75 mio. kr. Avancen ved salg blev 88 mio. kr. I 2012 var avancen 123 mio. kr. Overskuddet blev skabt ved 58 ejendomshandler, heraf salg af 35 ejendomme og 23 delsalg. Tilsammen gav handlerne en omsætning på 317 mio. kr. Det anser vi for et tilfredsstillende resultat i det aktuelle marked, ligesom salget af 21 ejendomme udenfor hovedstadsområdet er et særdeles godt resultat i det nuværende marked, hvor der primært er aktivitet i de store byer. Der var i 2013 tegn på økonomisk opsving, og der var en del aktivitet blandt investorer til større ejendomme. Vi oplevede, at flere danske ejendomsudviklere samarbejdede med udenlandske investeringsfonde. De udenlandske investeringsfonde ser med stigende interesse på det danske ejendomsmarked, fordi vi har et stabilt politisk klima og en gennemsigtig myndighedsbehandling. På grund af investorernes behov for stor sikkerhed i handler, bliver flere og flere handler betingede. Handlerne strækker sig derfor over lange perioder. Betingelserne er ofte relateret til finansiering og myndighedernes godkendelse af det enkelte projekt. Ønsket om sikkerhed gør sig særligt gældende, når der er tale om at konvertere større ejendomme i København til boliger. Freja har haft en god tilgang på 32 ejendomme. 15 af disse ejendomme ligger i hovedstadsområdet, 13 i resten af landet og fire på Færøerne. Freja overtog den sydlige del af Flyvestation Værløse, som også bliver kaldt Sydlejren. Det er en stor udviklingsopgave, som Freja ser frem til at løse i samarbejde med andre interessenter, herunder Furesø Kommune. Et stort erhvervsområde med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter i Filmbyen er i støbeskeen sammen med et boligområde med 430 boliger. I løbet af 2013 har Freja erhvervet to tidligere sygehusejendomme fra henholdsvis Region 6

9 Akkumuleret overskud / Egenkapital Mio. kr Overskud før skat Egenkapital Udvikling i ejendomssalget Mio. kr. Bruttofortjeneste Antal solgte ejendomme Antal I antal solgte ejendomme indgår kun hele ejendomme. Delsalg indgår i resultatet. 7

10 8

11 Scherfigsvej 8, København Ø Tidligere WHO domicil med enestående udsigt over Svanemøllebugten Syddanmark og Region Hovedstaden. Udviklingen af ejendommene sker i tæt samarbejde med de respektive kommuner og regioner. I 2013 indgik vi også en rammeaftale med Region Syddanmark om overtagelse af flere tidligere sygehusejendomme. Et godt samarbejde med regioner og særligt kommuner er vigtigt for Freja. Dynamisk myndighedsbehandling kan være med til at realisere projekter til stor gavn for både borgere og erhvervsliv. Derfor har vi sat samarbejdet med kommunerne på dagsordenen i Frejas portefølje er nu på 90 ejendomme. Den regnskabsmæssige værdi af Frejas samlede portefølje er ved årets udgang mio. kr. inklusiv de tidligere sygehusejendomme. område et moderne bolig- og erhvervsområde. Området er i rivende udvikling, og interessen er ikke blevet mindre med Metroselskabets udredning om en kommende Sydhavnsmetro. Bliver planerne til virkelighed, vil Ny Ellebjerg Station blive en af landets største. På de interne linjer fortsatte Freja i 2013 med at vedligeholde og udbygge kompetencer i henholdsvis salg og udvikling. Desuden ansatte vi en intern advokat for at udvide vores juridiske kompetencer. Alt i alt har 2013 været et godt år for Freja. Vi har taget hul på et nyt forretningsområde med køb af sygehuse og har styrket vores organisation. Efter et godt samarbejde med Holbæk Kommune lykkedes det i 2013 at sælge det tidligere observatorium Brorfelde til kommunen, som vil skabe et nyt oplevelsescenter for astronomi på stedet. Den nye attraktion skal give besøgende fra hele Danmark et indblik i astronomiens magiske verden og gøre udforskningen af universet til en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse. Et andet spændende salg var salget af byggeretten på Følager ved Ny Ellebjerg Station. Grunden har længe været et forsømt område med skurvogne, gamle campingvogne og brugte dæk. Nu bliver det trafikalt centrale Udviklingsprojekter Det er en kompleks opgave at skabe udvikling og nyt liv i gamle ejendomme. Der er følelser, interesser og penge på spil. For at få en vellykket udviklingsproces er det nødvendigt at skabe fælles grund mellem mange forskellige interessenter, så ingen går tomhændet hjem. Forventningsafstemning og etablering af partnerskaber med investorer og myndigheder er absolut essentielt for at få et udviklingsprojekt i mål. Det er vi meget bevidste om i Freja. Vi bruger meget tid på at få samarbejdet til at 9

12 Haderslev Sygehus, Haderslev Det tidligere Haderslev Sygehus ligger smukt ved Haderslev Dam glide, så vi kan skabe en bæredygtig udvikling, der holder mange år frem. Aktuelt samarbejder Freja med 22 kommuner om udviklingsopgaver. Det er derfor væsentligt for os at etablere viden om, hvordan opgaverne bliver organiseret i de enkelte kommuner. I kommuner med en bevidst strategi for erhvervs-, bosætnings- og infrastrukturudvikling oplever vi, at det ofte er muligt at skabe synergi mellem de politiske agendaer og vores udviklingsprojekter. I kommuner med mindre veldefinerede strategier og organisation kan parterne let blive drænet for energi og produktivitet i processer, som ikke fører til gunstige resultater. I 2013 satte vi forholdene ude i kommunerne til debat på vores åbne seminar Kommunale vilkår kommunale visioner. Arrangementet var sammen med årets første seminar Staten flytter ud hvem flytter ind? med til at skabe debat om, hvordan samfundsudviklingen påvirker ejendomsbranchen. De to seminarer med arbejdstitlen Freja Akademi trak mere end 300 deltagere til og var med til at markere Freja indenfor branchen. Byudvikling i København Freja begyndte i 2013 udviklingen af fire store projekter i København. Projekterne har potentiale til at påvirke udviklingen af København og blive identitetsskabende ejendomme. Ejendommene ligger i dele af byen, hvor infrastrukturen er under udbygning og områderne i hastig forandring. Nuuks Plads 2, København N Nuuks Plads 2 er primært indrettet til arkiv. Ejendommen ligger lige op til den kommende metrostation på Nuuks Plads og Superkilen, som er blevet en ny rekreativ pulsåre i København. Ejendommen er konstrueret med to hovedbygninger fra forskellige tidsaldre, som er forbundne i stueetageniveau. Den ældre hovedbygning er tegnet af arkitekten Nyrop, mens den nyere karakteristiske skiferbeklædte bygning er tegnet af Koppel Arkitekter. Freja har igangsat et udviklingsarbejde i samarbejde med BBP Arkitekter, der søger at understrege byrummets betydning som trafikal og rekreativ plads samtidig med, at der bliver skabt et bygningsmæssigt kompleks, der arkitektonisk vil være en tydelig markør på Nørrebro. Vasbygade 10 og 22, København SV I Vasbygade bliver der med den kommende Metro Cityring etableret servicefaciliteter for Metroselskabet. I lyset af det har Københavns Kommune indstillet, at der allerede nu bliver lagt forarbejdet til en forgrening for en kom- 10

13 mende Sydhavnsmetro. Det betyder, at Frejas ejendom på Vasbygade på godt m² grundareal på sigt bliver stationsnær. Derfor er det relevant at begynde en planlægning af området hen imod cityformål. En udvikling af ejendommen vil kunne afslutte området omkring Havneholmen og Fisketorvet og skabe en ny port til byen, der bygger videre på planerne om en tæt og grøn bebyggelse langs Kalvebod Brygge. vej, og Freja er i 2013 begyndt udviklingen af et unikt projekt, der udnytter beliggenheden mod Strandpromenaden og Øresund optimalt. I slutningen af 2013 udarbejdede Arkitema Architects forskellige bebyggelsesscenarier for ejendommen, der indikerer, at en bebyggelsesprocent på ca. 110 er realistisk. Det betyder, at der kan skabes et særdeles velbeliggende boligprojekt på ca m² med udsigt over Øresund. Følager 5, Valby Frejas ejendom på Følager med m² byggeret ligger lige op til Ny Ellebjerg Station, der bliver hovedstadens knudepunkt for kollektiv trafik. Derfor er der allerede nu gang i en dynamisk udvikling af området. Freja har aktuelt solgt byggeret til familieboliger og underskrevet en betinget købsaftale for ældreboliger og plejecenter. Herudover er der gang i projekteringen af butikker og planer om erhvervsbyggeri og en uddannelsesinstitution. Masterplanen er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten. Freja har i 2013 fået screenet ejendommen i forhold til miljø og geoteknik som forudsætning for de kommende anlægsarbejder. Scherfigsvej 8, København Ø WHO har forladt deres domicil på Scherfigs- Konvertering af sygehuse I 2012 blev det vedtaget, at Freja kan købe sygehusejendomme, der ikke længere skal anvendes i en fremtidig sygehusstruktur med færre og større supersygehuse. Gennem 2013 har der været et tæt samarbejde med flere af regionerne, hvilket har udmøntet sig i konkrete opkøb af Haderslev Sygehus og Helsingør Hospital. Haderslev Sygehus Haderslev Sygehus er på ca m² og ligger i fantastisk natur med adgang til rekreative arealer og udsigt til sø og landskab. Herudover er der let adgang til E45 og Haderslev bycenter. Sygehuset er i funktion indtil medio 2014, men Freja er allerede i konstruktiv dialog med Haderslev Kommune om udvikling af ejendommen og har fået udarbejdet 11

14 Hummeltoftevej 14, Virum Stationsnært område, som er en del af et større udviklingsområde med boliger og erhverv omfattende tekniske vurderinger af ejendommens tilstand og anvendelsesmuligheder. Helsingør Hospital Helsingør Hospital blev rømmet i februar 2013, og Freja indgik aftale om køb af ejendommen medio Hospitalet er på godt m² og ligger i udkanten af byen med et boligområde som umiddelbar nabo. I 2013 gennemførte vi en teknisk due dilligence af ejendommen og etablerede et netværk af rådgivere og interessenter, som kan hjælpe med at generere idéer til en fremtidig anvendelse og transformation af området. Helsingør Kommune vil være den primære interessent og samarbejdspart i forhold til at revitalisere ejendommen. Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Kommunen har med Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby sat gang i mange spændende udviklingsprojekter. Freja har flere ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune, som direkte kunne understøtte kommunens strategi om at tiltrække videnstunge virksomheder. ved et borgermøde og viderebearbejdet til et oplæg til et kommuneplantillæg. Programmet for opgaven var udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og områdets øvrige interessenter. Ejendommen ved Sorgenfri Station er på m² grundareal med en eksisterende bebyggelse på godt m², som forventes nedrevet. Projektforslaget indikerer, at der kan bygges m² på ejendommen. Polyform Arkitekter har udarbejdet projektforslaget for Freja og MT Højgaard. Skovbrynet 2-24, Lyngby Det tidligere Plantedirektorat består af tre bygningskomplekser på i alt m² bebyggelse. Grunden er på ca m². Den eksisterende bebyggelse er i god stand, men udformet og projekteret med mange installationstunge laboratorier. I 2013 har Freja fået udarbejdet volumenanalyser af ejendommens potentialer, og der er beskrevet bebyggelsesog anvendelsesscenarier som udgangspunkt for konkrete samarbejder med kommunen og potentielle investorer. Analysematerialet er udarbejdet i samarbejde med AART Architects. Byudvikling i andre omegnskommuner Hummeltoftevej 14, Virum I 2013 blev Frejas projekt for den tidligere politistation og dommerbygning præsenteret Boliger er omdrejningspunktet for fire projekter i omegnskommunerne, som har forskellige potentialer alt efter beliggenhed og infrastruktur. 12

15 Islevgård Allé 5, Rødovre Freja har i løbet af 2013 sammen med Rødovre Kommune udarbejdet grundlaget for et udkast til lokalplan, der åbner mulighed for at bygge op til 68 rækkehuse i et villakvarter i bydelen Islev. Derudover rummer planen mulighed for m² lejligheder og erhverv, der vil være synlige ud mod hovedfærdselsåren Slotsherrensvej. CCO Arkitekter har udarbejdet projektgrundlaget, der integrerer bebyggelsen med det eksisterende boligområde gennem stier og grønne arealer. Erhvervsbebyggelsen vil blive et stationsnært hængsel til en planlagt letbanestation. Rolighedsvej 1, Ballerup Frejas ejendom på Rolighedsvej i Ballerup ligger tæt ved stationen, hvilket gør det muligt at bygge både boliger og et center med butiksfunktioner. Helhedsplanen for området er udviklet af Freja og arkitektfirmaet COBE og inkluderer en udvikling af kommunale arealer. I samarbejde med Ballerup Kommune er der skabt et fælles projektmateriale, som kan blive grundlaget for lokalplanlægning. Helhedsplanen for Frejas ejendom belyser, hvordan der på det tomme areal i centrum af Ballerup kan ske en fortætning, som skaber muligheder for boliger, erhverv og detailhandel på ejendommen. Der forventes at kunne opføres m². Sømoseparken 1, Ballerup Sømoseparken knytter sig til et campusområde, hvor bl.a. DTU har etableret sig. I 2013 fik Freja indskudt to grundstykker i området på samlet knap m². Freja har indledt et samarbejde med CF Møllers Tegnestue om at få skitseret, hvordan en eventuel boligbebyggelse kan indpasses i området. Andre anvendelser er også på tegnebrættet - ikke mindst taget i betragtning af, at ejendommen ligger tæt på et uddannelsesmiljø. Calsbergvej, Hillerød Ejendommen udvikles i et partnerskab mellem DSB Ejendomsudvikling, Hillerød Kommune og Freja. Partnerskabet ejer i fællesskab arealet, som rummer en byggeret på i alt m². I 2013 blev nye ungdomsboliger bygget for Lejerbo indviet. Hermed er ca m² bebyggelse taget i anvendelse. Projektbeliggenheden er optimal med intens S-togsdrift til og fra København lige om hjørnet. Holscher Arkitekter har udviklet såvel masterplan som byggemodningsprojekt. Cortex Park, Odense en hel vidensbydel Den overordnede styregruppe for Campusområdet i Odense har i 2013 fremlagt en fælles strategi for tiltrækning af investorer og virk- 13

16 Flyvestation Værløse, Værløse Freja har overtaget Sydlejren på den tidligere flyvestation somheder til Campus Odense og Cortex Park. Strategien er en målrettet satsning fra Odense Kommune, SDU, Region Syddanmark, UCL, Syddanske Forskerparker og Freja om at skabe synergi mellem parternes aktiviteter og tiltrække investorer til området. Kollegieboligselskabet Odense har i 2013 fået tilsagn fra Odense Kommune om støtte til udbygning af kollegiet i Cortex Park. Forventningen er et fuldt udbygget byggefelt på op til m². Odense Kommune har også forberedt byggeandragende for et m² stort Forskerhus og har yderligere en option på m². Fuldt udbygget bliver Cortex Park en bydel på i alt m² bebyggelse. Første lokalplanetape rummer godt m² bebyggelse. Henriksholm, Rudersdal Kommune De første boliger blev solgt i løbet af 2013, og anlægsarbejdet på etape 1 er godt undervejs. Etape 1 omfatter ca m² byggeret og er solgt til Kongeegen A/S. I 2013 kom etape 2 også et godt skridt videre mod realisering, da der blev vedtaget et kommuneplantillæg, der udpeger området til boligformål med op til m² bebyggelse. Dermed vil området være fuldt udbygget. Freja gennemførte i 2013 et parallelopdrag med Holsø Arkitekter, Holscher Arkitekter og Holgaard Arkitekter. De tre tegnestuer gav deres bud på en bebyggelsesplan for etape 2 omkring den tidligere Forsvarskommandobygning, der skaber en lille villaby mellem træer og krat med udsigt til fredede engarealer og skovbryn. Flyvestation Værløse, Furesø Kommune I 2013 blev 78 ha i den sydlige del af Flyvestation Værløse overdraget til Freja. Samtidig overtog Kulturministeriet og Miljøministeriet betydelige dele af flyvestationen, der har været lukket i en årrække. Freja har igangsat et samarbejde med Furesø Kommune om en fælles udviklingsindsats, så ejendommen bliver udviklet og udbygget i tråd med nogle af de tanker, der allerede er gjort om erhvervsudvikling med et filmbymiljø og kreative virksomheder. Herudover vil der kunne etableres op mod m² boligbebyggelse i de smukke omgivelser med respekt for natur, de enkelte bevaringsværdige militæranlæg og den store sammenhæng mellem flyvestationens delområder. Indskud af ejendomme Der blev i 2013 indskudt i alt 32 ejendomme fordelt på tre indskud med en samlet værdi på 227,6 mio. kr. Der er indskudt ejendomme fra 14

17 15

18 Klima- Energi- og Bygningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Transportministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Ejendommene er fordelt over hele landet. Derudover er der fire ejendomme på Færøerne. Salg lokaleoptimeringer indenfor blandt andet politiet, retsvæsenet, universiteterne samt den statslige administration. Politiet har tidligere anvendt 13 af de solgte ejendomme, mens retsvæsenet har benyttet to af ejendommene. Ni af de solgte ejendomme er forhenværende undervisningsfaciliteter, mens fem har tilhørt den statslige administration. Herudover er der solgt fire forskellige grundstykker samt to tjenesteboliger var et travlt år med 58 gennemførte salg. Handlerne var tidskrævende og bar præg af et stort fokus på teknisk og juridisk due diligence og købernes finansiering. De solgte ejendomme er meget forskellige og ligger over hele landet. Det viser, at der trods alt er et marked i provinsen. Mange af ejendommene har en god beliggenhed, og det er vigtigt for både Freja og de lokale interessenter, at de får ny anvendelse og nyt liv. En del handler omfattede udviklingsejendomme, hvor ejendommenes anvendelse skal ændres til nye formål. Det betyder ofte, at Freja skal indgå en form for udviklingssamarbejde med køberne, hvor der skal udarbejdes tilfredsstillende planforhold, før salgene kan betragtes som endelige. De 58 solgte ejendomme i 2013 er oprindeligt indskudt i Freja som følge af reformer og 23 af de solgte ejendomme har tidligere været anvendt af Kriminalforsorgen til arrest eller tjenesteboliger. Det drejer sig om en enkelt arrest på Fanø og 22 boliger, som ligger i tilknytning til Kriminalforsorgens fængsler i Albertslund, Nyborg, Årslev og Juelsminde. Boligerne er nu frastykket fængslerne og efter behørig opfyldelse af eventuelle tilbudspligter m.m., solgt i det fri marked til private boligkøbere. Betingede salg I tillæg til de endelige salg nævnt ovenfor er der gennemført fire betingede salg. Salgene er typisk betinget af ændring af den enkelte ejendoms planforhold, udstykning eller anden myndighedsgodkendelse. Freja gennemførte selv en lang række af de ovennævnte handler, men anvendte også i 2013 med succes et bredt etableret og landsdækkende netværk af ejendomsmæglere. Samarbejdspartnerne spænder fra den mindre 16

19 Cortex Park, Odense Visioner for Odense Kommunes kommende Ny Forskerpark udarbejdet af ADEPT lokale ejendomsmægler over de lidt større regionale ejendomsmæglere til de store nationale ejendomsmæglerkæder, som også har internationale berøringsflader. Et samarbejde, Freja vil fortsætte og styrke i Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen. Direktionen aflønnes med en fast årlig bruttogage. Herudover er der etableret en særlig bonusordning baseret på opfyldelsen af en række mål, der fastsættes ved årets begyndelse. Bonus vil normalt ikke kunne overstige 20 % af den faste gage. Ved generalforsamlingen i marts 2008 tiltrådtes de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentaflønning jf. Medarbejderne aflønnes ligeledes med en fast årlig bruttogage. Bruttogagen til både direktionen og øvrige medarbejdere indeholder bidraget til den pensionsordning, som den enkelte måtte beslutte. I samråd med bestyrelsens formand har direktionen endvidere mulighed for at tildele medarbejdere et årligt ekstra vederlag, der tildeles på grundlag af en vurdering af individuelle indsatser og opnåede resultater. I 2013 blev der i alt udbetalt sådanne vederlag på kr., svarende til 3,1 % af den samlede lønsum, eksklusiv direktionens lønninger. Vederlag til bestyrelse og direktion er endvidere omtalt i note 8 i Årsregnskabet. Risici Frejas økonomiske resultat og stilling er tæt knyttet til markedsforholdene på ejendomsmarkedet og udviklingen på kapitalmarkedet. Ejendommene er forsikrede for fysiske skader og ansvar, og det vurderes, at der ikke er tekniske risici. Selskabet er involveret i et beskedent antal retstvister, der ikke vil påvirke resultatet væsentligt, selv hvis de mod forventning ikke skulle falde ud til selskabets fordel. Prisudviklingen for ejendommene påvirkes overordnet af markedsudviklingen, udviklingen i trafikstrukturer og behovet for boliger kombineret med, hvorledes udbuddet af egnede ejendomme er i balance med efterspørgslen. Alle disse forhold påvirkes i betydelig grad af udviklingen i økonomien, herunder ikke mindst udviklingen i investeringsrenten og investorernes afkastkrav. Disse påvirkninger er i de sidste par år blevet suppleret af den likviditets- og tillidskrise, der har ramt overalt 17

20 i den internationale bankverden. Prisdannelsen er også påvirket væsentligt af beliggenheden. Der er meget store regionale forskelle i efterspørgslen på både boliger og erhvervsejendomme. De fleste af Frejas ejendomme skal have ændret planbestemmelser, før et salg kan gennemføres på optimale vilkår. Det sker altid i en tæt dialog med planmyndighederne. Markedsværdien af en ejendom vil nogle gange blive påvirket betydeligt af ændringerne i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Det vurderes løbende, om den bogførte værdi af selskabets ejendomme er udtryk for den værdi, som ejendommen mindst kan sælges for. Ved årets afslutning har Freja for 11 ejendomme vurderet, at den forventede netto realisationsværdi er lavere end kostprisen. Det har medført en nedskrivning af disse ejendommes værdi på i alt 18,7 mio. kr. Ved vurderingen af den enkelte ejendoms netto-realisationsværdi er der lagt vægt på alle de påvirkninger, der er nævnt ovenfor. Dog lægges til grund for vurderingen, at handelsværdien opnås ved en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger. Frejas finansielle forhold er sådan, at der ikke er behov for at vurdere afhændelse af ejendommene ved en forceret handel. Nogle af selskabets ejendomme er forurenede. Når en ejendom overtages, indgår forventningerne til fremtidige oprensningsudgifter i værdisætningen. Disse udgifter kan ændre sig efterfølgende, enten fordi forureningen viser sig at have et andet omfang end forventet, eller fordi myndighedernes krav til oprensningens art og omfang skærpes. Alle kendte og forventede miljøudgifter indgår i værdiansættelsen af den enkelte ejendom ved dennes indskud i selskabet. Alle køb og salg af ejendomme foregår i danske kroner. Der er ikke knyttet risici til selskabets finansiering, idet behovet for træk på kreditfaciliteter er beskedent. Endvidere sker placering af indlån på vilkår på dag-til-dag-markedet eller aftalemarkedet. Der sker en risikospredning ved at indskud og depoter fordeles på et antal store og mellemstore danske pengeinstitutter. For alle pengeinstitutters vedkommende er der fastlagt maksimumsgrænser. En ejendomshandel indregnes i det år, hvor handlen er indgået, når alle væsentlige risici og fordele ved ejendommen er overgået til køber. Det gælder også i de situationer, hvor overdragelsen først finder sted i det efterfølgende år. På disse handler har Freja ultimo 2013 modtaget kutymemæssig udbetaling, der er deponeret eller sikret ved garanti. Handler for 9,5 mio. kr. af årets samlede omsætning overdrages først i Der er derfor knyttet kreditrisiko til betalingen af restkøbesummen frem til overtagelsesdagen. Ejendomsretten til de solgte ejendomme overgår først, når der er sket deponering af hele købesum- 18

21 Nørregade 31, Tønder Flot ejendom med smukke Tønderkarnapper beliggende i hjertet af byen tæt på torvet Akkumulerede indskudsværdier Mio. kr. Indskudsværdier Akkumulerede salgsværdier Mio. kr. Salgsværdier

22 men. Ved eventuelt mislighold er ejendommen fortsat Frejas, hvilket betyder, at kreditrisikoen er knyttet til avancen ved den misligholdte handel. I 2013 har selskabet ikke konstateret tab ved misligholdte handler. Det er selskabets opfattelse, at den regnskabsmæssige værdi, de ikke solgte ejendomme indregnes til, tager højde for de aktuelle risici. I forbindelse med salg af udviklingsejendomme kan selskabet påtage sig at forestå oprydning af forurening eller byggemodning af infrastrukturen. Der er derfor risiko knyttet til vurderingerne af værdien af sådanne forpligtelser. Der har ikke været tilbageførsel af tidligere afsatte beløb i Ændringer i love, der regulerer ejendomsmarkedet, såsom moms på byggegrunde og nyopførte bygninger, kan potentielt både have en negativ og positiv indvirkning på selskabets salgspriser. Driftsforholdene omfatter både drift af ejendomme, der ofte er tomme, og drift af selskabets organisation. Som nævnt er ejendommene forsikrede, der er løbende opsyn med ejendommene, ligesom der sikres bedst muligt overfor vejrets påvirkninger. Freja har et begrænset antal medarbejdere, der stort set alle besidder specialiseret viden og kompetencer i forhold til opgaverne. Gennem udvikling af et attraktivt arbejdsmiljø både hvad angår opgaver, faciliteter, holdninger og medarbejderinddragelse, er det håbet, at det både er muligt at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere. Endelig vil der på sigt være en risiko, hvis Freja ikke formår at fastholde de gode relationer til de statslige samarbejdspartnere, der indskyder ejendomme. Derfor er der til stadighed fokus på at være den foretrukne samarbejdspartner for Staten i alle forhold vedrørende salg og udvikling af ejendomme. De finansielle forhold er således, at der er en solid basis for både udviklingen af ejendomme, driften af ejendomme, der i en periode står tomme og kommende indskud af nye ejendomme. Selskabsledelse Selskabet følger udviklingen i retningslinjer for god selskabsledelse. Bestyrelsen betragter anbefalingerne i rapporten Staten som aktionær udgivet af Finansministeriet i 2004 som kodeks for ledelsen af selskabet. For mere information se dokumentet, Freja ejendomme A/S - og god selskabsledelse, opdateret januar 2013 på Redegørelse for samfundsansvar Frejas forretningsgrundlag kan udtrykkes i to overskrifter: Flere penge til fællesskabet (Sta- 20

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Rune Christiansen NYTÅRSKUR

Rune Christiansen NYTÅRSKUR Rune Christiansen 02.10.2017 NYTÅRSKUR Overtagelsen Oktober 2013 overtager Freja Sydlejren fra Forsvaret. Naturstyrelsen overtager FLYVESTATION VÆRLØSE, SYDLEJREN Hjortespringskilen. Kulturstyrelsen overtager

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Unik beliggenhed midt i København

Unik beliggenhed midt i København Unik beliggenhed midt i København MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Store muligheder Butik/café med et uovertruffent omsætningspotentiale. I Frederiksstadens smukke

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2012 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere