Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune Frederiksberg Selskabsnavn Statens Ejendomssalg A/S CVR nr Binavne Freja ejendomme A/S Ejendomsselskabet Freja A/S Freja A/S Statens Ejendomme A/S

3 Årsrapport 2013

4

5 Indhold Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Selskabets ledelse Udviklingsprojekter Indskud af ejendomme Salg Vederlagspolitik Risici Selskabsledelse Redegørelse for samfundsansvar Bestyrelse og ledelse Afholdte generalforsamlinger Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Hændelser efter regnskabsårets udløb Forventninger til 2014 Overskudsdisponering og generalforsamling Meddelelser til Erhvervsstyrelsen Finanskalender for resten af 2014 Tema 31 Før og efter Regnskab Regnskabsberetning Påtegninger Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ejendomsoversigt English summary Financial highlights Servicevej 1, Korsør Oprindelig Kodakfabrik i landlige omgivelser tæt på Storebæltsbroen og motorvej 3

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 69,3 110,6 122, ,5 Resultat af drift af ejendomme 3,6 2,7 1,4-3,6-3,8 Resultat af ejendomsvirksomhed 72,9 113,3 124,2 130,4 48,7 Administration m.v. -21,5-20,5-19,9-22,8-22,2 Resultat før finansielle poster (EBIT) 51,4 92,8 104,3 107,6 26,5 Finansielle poster, netto 8,4 7,5 9,1 11,4 14,0 Resultat før skat 59,8 100,3 113,4 119,0 40,5 Skat af årets resultat -15,7-25,2-28,4-29,6-10,1 Årets resultat (Totalindkomst) 44,1 75,1 85,0 89,4 30,4 Balance pr. 31. december Langfristede aktiver 17,1 15,8 23,1 16,9 11,6 Kortfristede aktiver 1.721, , , , ,2 Aktiver i alt 1.738, , , , ,8 Egenkapital 1.676, , , , ,5 Langfristede forpligtelser 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede forpligtelser 47,7 47,5 59,5 56,3 41,3 Passiver i alt 1.738, , , , ,8 Nøgletal Afkastgrad 3% 6% 8% 10% 3% Egenkapitalens forrentning efter skat 3% 5% 6% 8% 3% Soliditetsgrad 96% 97% 96% 96% 96% 4

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 289,9 100,9 103,8-198,2 102,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet 0,1 0,1 0,5-1,2-0,6 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -50,0-25,0-25,0-25,0-75,0 Pengestrøm i alt 240,0 76,0 79,3-224,4 26,9 Likvider 31. december 505,9 265,9 189,9 110,6 335,0 Aktiekapital Aktiekapital 1. januar 37,7 35,5 31,1 27,9 27,2 Nom. kapitaludvidelser ved apportindskud 0,5 2,2 4,4 3,2 0,7 Aktiekapital 31. december 38,2 37,7 35,5 31,1 27,9 Egenkapitaludvikling Egenkapital 1. januar 1.659, , , , ,2 Kapitaludvidelser ved apportindskud 23,0 91,5 175,0 125,0 25,9 Udloddet udbytte -50,0-25,0-25,0-25,0-75,0 Årets resultat 44,1 75,1 85,1 89,4 30,4 Egenkapital 31. december 1.676, , , , ,5 Årets til- og afgang af ejendomme (antal ejendomme) Beholdning Årets Tilgang Tilgang Beholdning afgang køb/annull. indskud I alt

8 Ledelsens beretning Årets resultat blev på 59,8 mio. kr. før skat. I 2012 var det 100,3 mio. kr. Resultatet før skat og værdireguleringer blev på 78,5 mio. kr. I 2012 var det 112,5 mio. kr. I årsrapporten for 2012, og senest i delårsrapporten for 1. halvår 2013, blev det forventede resultat angivet til at være i størrelsesordenen 100 mio. kr. før skat og eventuelle værdireguleringer. I delårsrapporten pr. 30. september 2013 nedjusterede vi det forventede resultat før skat og eventuelle værdireguleringer til at være i størrelsesordenen 75 mio. kr. Avancen ved salg blev 88 mio. kr. I 2012 var avancen 123 mio. kr. Overskuddet blev skabt ved 58 ejendomshandler, heraf salg af 35 ejendomme og 23 delsalg. Tilsammen gav handlerne en omsætning på 317 mio. kr. Det anser vi for et tilfredsstillende resultat i det aktuelle marked, ligesom salget af 21 ejendomme udenfor hovedstadsområdet er et særdeles godt resultat i det nuværende marked, hvor der primært er aktivitet i de store byer. Der var i 2013 tegn på økonomisk opsving, og der var en del aktivitet blandt investorer til større ejendomme. Vi oplevede, at flere danske ejendomsudviklere samarbejdede med udenlandske investeringsfonde. De udenlandske investeringsfonde ser med stigende interesse på det danske ejendomsmarked, fordi vi har et stabilt politisk klima og en gennemsigtig myndighedsbehandling. På grund af investorernes behov for stor sikkerhed i handler, bliver flere og flere handler betingede. Handlerne strækker sig derfor over lange perioder. Betingelserne er ofte relateret til finansiering og myndighedernes godkendelse af det enkelte projekt. Ønsket om sikkerhed gør sig særligt gældende, når der er tale om at konvertere større ejendomme i København til boliger. Freja har haft en god tilgang på 32 ejendomme. 15 af disse ejendomme ligger i hovedstadsområdet, 13 i resten af landet og fire på Færøerne. Freja overtog den sydlige del af Flyvestation Værløse, som også bliver kaldt Sydlejren. Det er en stor udviklingsopgave, som Freja ser frem til at løse i samarbejde med andre interessenter, herunder Furesø Kommune. Et stort erhvervsområde med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter i Filmbyen er i støbeskeen sammen med et boligområde med 430 boliger. I løbet af 2013 har Freja erhvervet to tidligere sygehusejendomme fra henholdsvis Region 6

9 Akkumuleret overskud / Egenkapital Mio. kr Overskud før skat Egenkapital Udvikling i ejendomssalget Mio. kr. Bruttofortjeneste Antal solgte ejendomme Antal I antal solgte ejendomme indgår kun hele ejendomme. Delsalg indgår i resultatet. 7

10 8

11 Scherfigsvej 8, København Ø Tidligere WHO domicil med enestående udsigt over Svanemøllebugten Syddanmark og Region Hovedstaden. Udviklingen af ejendommene sker i tæt samarbejde med de respektive kommuner og regioner. I 2013 indgik vi også en rammeaftale med Region Syddanmark om overtagelse af flere tidligere sygehusejendomme. Et godt samarbejde med regioner og særligt kommuner er vigtigt for Freja. Dynamisk myndighedsbehandling kan være med til at realisere projekter til stor gavn for både borgere og erhvervsliv. Derfor har vi sat samarbejdet med kommunerne på dagsordenen i Frejas portefølje er nu på 90 ejendomme. Den regnskabsmæssige værdi af Frejas samlede portefølje er ved årets udgang mio. kr. inklusiv de tidligere sygehusejendomme. område et moderne bolig- og erhvervsområde. Området er i rivende udvikling, og interessen er ikke blevet mindre med Metroselskabets udredning om en kommende Sydhavnsmetro. Bliver planerne til virkelighed, vil Ny Ellebjerg Station blive en af landets største. På de interne linjer fortsatte Freja i 2013 med at vedligeholde og udbygge kompetencer i henholdsvis salg og udvikling. Desuden ansatte vi en intern advokat for at udvide vores juridiske kompetencer. Alt i alt har 2013 været et godt år for Freja. Vi har taget hul på et nyt forretningsområde med køb af sygehuse og har styrket vores organisation. Efter et godt samarbejde med Holbæk Kommune lykkedes det i 2013 at sælge det tidligere observatorium Brorfelde til kommunen, som vil skabe et nyt oplevelsescenter for astronomi på stedet. Den nye attraktion skal give besøgende fra hele Danmark et indblik i astronomiens magiske verden og gøre udforskningen af universet til en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse. Et andet spændende salg var salget af byggeretten på Følager ved Ny Ellebjerg Station. Grunden har længe været et forsømt område med skurvogne, gamle campingvogne og brugte dæk. Nu bliver det trafikalt centrale Udviklingsprojekter Det er en kompleks opgave at skabe udvikling og nyt liv i gamle ejendomme. Der er følelser, interesser og penge på spil. For at få en vellykket udviklingsproces er det nødvendigt at skabe fælles grund mellem mange forskellige interessenter, så ingen går tomhændet hjem. Forventningsafstemning og etablering af partnerskaber med investorer og myndigheder er absolut essentielt for at få et udviklingsprojekt i mål. Det er vi meget bevidste om i Freja. Vi bruger meget tid på at få samarbejdet til at 9

12 Haderslev Sygehus, Haderslev Det tidligere Haderslev Sygehus ligger smukt ved Haderslev Dam glide, så vi kan skabe en bæredygtig udvikling, der holder mange år frem. Aktuelt samarbejder Freja med 22 kommuner om udviklingsopgaver. Det er derfor væsentligt for os at etablere viden om, hvordan opgaverne bliver organiseret i de enkelte kommuner. I kommuner med en bevidst strategi for erhvervs-, bosætnings- og infrastrukturudvikling oplever vi, at det ofte er muligt at skabe synergi mellem de politiske agendaer og vores udviklingsprojekter. I kommuner med mindre veldefinerede strategier og organisation kan parterne let blive drænet for energi og produktivitet i processer, som ikke fører til gunstige resultater. I 2013 satte vi forholdene ude i kommunerne til debat på vores åbne seminar Kommunale vilkår kommunale visioner. Arrangementet var sammen med årets første seminar Staten flytter ud hvem flytter ind? med til at skabe debat om, hvordan samfundsudviklingen påvirker ejendomsbranchen. De to seminarer med arbejdstitlen Freja Akademi trak mere end 300 deltagere til og var med til at markere Freja indenfor branchen. Byudvikling i København Freja begyndte i 2013 udviklingen af fire store projekter i København. Projekterne har potentiale til at påvirke udviklingen af København og blive identitetsskabende ejendomme. Ejendommene ligger i dele af byen, hvor infrastrukturen er under udbygning og områderne i hastig forandring. Nuuks Plads 2, København N Nuuks Plads 2 er primært indrettet til arkiv. Ejendommen ligger lige op til den kommende metrostation på Nuuks Plads og Superkilen, som er blevet en ny rekreativ pulsåre i København. Ejendommen er konstrueret med to hovedbygninger fra forskellige tidsaldre, som er forbundne i stueetageniveau. Den ældre hovedbygning er tegnet af arkitekten Nyrop, mens den nyere karakteristiske skiferbeklædte bygning er tegnet af Koppel Arkitekter. Freja har igangsat et udviklingsarbejde i samarbejde med BBP Arkitekter, der søger at understrege byrummets betydning som trafikal og rekreativ plads samtidig med, at der bliver skabt et bygningsmæssigt kompleks, der arkitektonisk vil være en tydelig markør på Nørrebro. Vasbygade 10 og 22, København SV I Vasbygade bliver der med den kommende Metro Cityring etableret servicefaciliteter for Metroselskabet. I lyset af det har Københavns Kommune indstillet, at der allerede nu bliver lagt forarbejdet til en forgrening for en kom- 10

13 mende Sydhavnsmetro. Det betyder, at Frejas ejendom på Vasbygade på godt m² grundareal på sigt bliver stationsnær. Derfor er det relevant at begynde en planlægning af området hen imod cityformål. En udvikling af ejendommen vil kunne afslutte området omkring Havneholmen og Fisketorvet og skabe en ny port til byen, der bygger videre på planerne om en tæt og grøn bebyggelse langs Kalvebod Brygge. vej, og Freja er i 2013 begyndt udviklingen af et unikt projekt, der udnytter beliggenheden mod Strandpromenaden og Øresund optimalt. I slutningen af 2013 udarbejdede Arkitema Architects forskellige bebyggelsesscenarier for ejendommen, der indikerer, at en bebyggelsesprocent på ca. 110 er realistisk. Det betyder, at der kan skabes et særdeles velbeliggende boligprojekt på ca m² med udsigt over Øresund. Følager 5, Valby Frejas ejendom på Følager med m² byggeret ligger lige op til Ny Ellebjerg Station, der bliver hovedstadens knudepunkt for kollektiv trafik. Derfor er der allerede nu gang i en dynamisk udvikling af området. Freja har aktuelt solgt byggeret til familieboliger og underskrevet en betinget købsaftale for ældreboliger og plejecenter. Herudover er der gang i projekteringen af butikker og planer om erhvervsbyggeri og en uddannelsesinstitution. Masterplanen er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten. Freja har i 2013 fået screenet ejendommen i forhold til miljø og geoteknik som forudsætning for de kommende anlægsarbejder. Scherfigsvej 8, København Ø WHO har forladt deres domicil på Scherfigs- Konvertering af sygehuse I 2012 blev det vedtaget, at Freja kan købe sygehusejendomme, der ikke længere skal anvendes i en fremtidig sygehusstruktur med færre og større supersygehuse. Gennem 2013 har der været et tæt samarbejde med flere af regionerne, hvilket har udmøntet sig i konkrete opkøb af Haderslev Sygehus og Helsingør Hospital. Haderslev Sygehus Haderslev Sygehus er på ca m² og ligger i fantastisk natur med adgang til rekreative arealer og udsigt til sø og landskab. Herudover er der let adgang til E45 og Haderslev bycenter. Sygehuset er i funktion indtil medio 2014, men Freja er allerede i konstruktiv dialog med Haderslev Kommune om udvikling af ejendommen og har fået udarbejdet 11

14 Hummeltoftevej 14, Virum Stationsnært område, som er en del af et større udviklingsområde med boliger og erhverv omfattende tekniske vurderinger af ejendommens tilstand og anvendelsesmuligheder. Helsingør Hospital Helsingør Hospital blev rømmet i februar 2013, og Freja indgik aftale om køb af ejendommen medio Hospitalet er på godt m² og ligger i udkanten af byen med et boligområde som umiddelbar nabo. I 2013 gennemførte vi en teknisk due dilligence af ejendommen og etablerede et netværk af rådgivere og interessenter, som kan hjælpe med at generere idéer til en fremtidig anvendelse og transformation af området. Helsingør Kommune vil være den primære interessent og samarbejdspart i forhold til at revitalisere ejendommen. Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Kommunen har med Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby sat gang i mange spændende udviklingsprojekter. Freja har flere ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune, som direkte kunne understøtte kommunens strategi om at tiltrække videnstunge virksomheder. ved et borgermøde og viderebearbejdet til et oplæg til et kommuneplantillæg. Programmet for opgaven var udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og områdets øvrige interessenter. Ejendommen ved Sorgenfri Station er på m² grundareal med en eksisterende bebyggelse på godt m², som forventes nedrevet. Projektforslaget indikerer, at der kan bygges m² på ejendommen. Polyform Arkitekter har udarbejdet projektforslaget for Freja og MT Højgaard. Skovbrynet 2-24, Lyngby Det tidligere Plantedirektorat består af tre bygningskomplekser på i alt m² bebyggelse. Grunden er på ca m². Den eksisterende bebyggelse er i god stand, men udformet og projekteret med mange installationstunge laboratorier. I 2013 har Freja fået udarbejdet volumenanalyser af ejendommens potentialer, og der er beskrevet bebyggelsesog anvendelsesscenarier som udgangspunkt for konkrete samarbejder med kommunen og potentielle investorer. Analysematerialet er udarbejdet i samarbejde med AART Architects. Byudvikling i andre omegnskommuner Hummeltoftevej 14, Virum I 2013 blev Frejas projekt for den tidligere politistation og dommerbygning præsenteret Boliger er omdrejningspunktet for fire projekter i omegnskommunerne, som har forskellige potentialer alt efter beliggenhed og infrastruktur. 12

15 Islevgård Allé 5, Rødovre Freja har i løbet af 2013 sammen med Rødovre Kommune udarbejdet grundlaget for et udkast til lokalplan, der åbner mulighed for at bygge op til 68 rækkehuse i et villakvarter i bydelen Islev. Derudover rummer planen mulighed for m² lejligheder og erhverv, der vil være synlige ud mod hovedfærdselsåren Slotsherrensvej. CCO Arkitekter har udarbejdet projektgrundlaget, der integrerer bebyggelsen med det eksisterende boligområde gennem stier og grønne arealer. Erhvervsbebyggelsen vil blive et stationsnært hængsel til en planlagt letbanestation. Rolighedsvej 1, Ballerup Frejas ejendom på Rolighedsvej i Ballerup ligger tæt ved stationen, hvilket gør det muligt at bygge både boliger og et center med butiksfunktioner. Helhedsplanen for området er udviklet af Freja og arkitektfirmaet COBE og inkluderer en udvikling af kommunale arealer. I samarbejde med Ballerup Kommune er der skabt et fælles projektmateriale, som kan blive grundlaget for lokalplanlægning. Helhedsplanen for Frejas ejendom belyser, hvordan der på det tomme areal i centrum af Ballerup kan ske en fortætning, som skaber muligheder for boliger, erhverv og detailhandel på ejendommen. Der forventes at kunne opføres m². Sømoseparken 1, Ballerup Sømoseparken knytter sig til et campusområde, hvor bl.a. DTU har etableret sig. I 2013 fik Freja indskudt to grundstykker i området på samlet knap m². Freja har indledt et samarbejde med CF Møllers Tegnestue om at få skitseret, hvordan en eventuel boligbebyggelse kan indpasses i området. Andre anvendelser er også på tegnebrættet - ikke mindst taget i betragtning af, at ejendommen ligger tæt på et uddannelsesmiljø. Calsbergvej, Hillerød Ejendommen udvikles i et partnerskab mellem DSB Ejendomsudvikling, Hillerød Kommune og Freja. Partnerskabet ejer i fællesskab arealet, som rummer en byggeret på i alt m². I 2013 blev nye ungdomsboliger bygget for Lejerbo indviet. Hermed er ca m² bebyggelse taget i anvendelse. Projektbeliggenheden er optimal med intens S-togsdrift til og fra København lige om hjørnet. Holscher Arkitekter har udviklet såvel masterplan som byggemodningsprojekt. Cortex Park, Odense en hel vidensbydel Den overordnede styregruppe for Campusområdet i Odense har i 2013 fremlagt en fælles strategi for tiltrækning af investorer og virk- 13

16 Flyvestation Værløse, Værløse Freja har overtaget Sydlejren på den tidligere flyvestation somheder til Campus Odense og Cortex Park. Strategien er en målrettet satsning fra Odense Kommune, SDU, Region Syddanmark, UCL, Syddanske Forskerparker og Freja om at skabe synergi mellem parternes aktiviteter og tiltrække investorer til området. Kollegieboligselskabet Odense har i 2013 fået tilsagn fra Odense Kommune om støtte til udbygning af kollegiet i Cortex Park. Forventningen er et fuldt udbygget byggefelt på op til m². Odense Kommune har også forberedt byggeandragende for et m² stort Forskerhus og har yderligere en option på m². Fuldt udbygget bliver Cortex Park en bydel på i alt m² bebyggelse. Første lokalplanetape rummer godt m² bebyggelse. Henriksholm, Rudersdal Kommune De første boliger blev solgt i løbet af 2013, og anlægsarbejdet på etape 1 er godt undervejs. Etape 1 omfatter ca m² byggeret og er solgt til Kongeegen A/S. I 2013 kom etape 2 også et godt skridt videre mod realisering, da der blev vedtaget et kommuneplantillæg, der udpeger området til boligformål med op til m² bebyggelse. Dermed vil området være fuldt udbygget. Freja gennemførte i 2013 et parallelopdrag med Holsø Arkitekter, Holscher Arkitekter og Holgaard Arkitekter. De tre tegnestuer gav deres bud på en bebyggelsesplan for etape 2 omkring den tidligere Forsvarskommandobygning, der skaber en lille villaby mellem træer og krat med udsigt til fredede engarealer og skovbryn. Flyvestation Værløse, Furesø Kommune I 2013 blev 78 ha i den sydlige del af Flyvestation Værløse overdraget til Freja. Samtidig overtog Kulturministeriet og Miljøministeriet betydelige dele af flyvestationen, der har været lukket i en årrække. Freja har igangsat et samarbejde med Furesø Kommune om en fælles udviklingsindsats, så ejendommen bliver udviklet og udbygget i tråd med nogle af de tanker, der allerede er gjort om erhvervsudvikling med et filmbymiljø og kreative virksomheder. Herudover vil der kunne etableres op mod m² boligbebyggelse i de smukke omgivelser med respekt for natur, de enkelte bevaringsværdige militæranlæg og den store sammenhæng mellem flyvestationens delområder. Indskud af ejendomme Der blev i 2013 indskudt i alt 32 ejendomme fordelt på tre indskud med en samlet værdi på 227,6 mio. kr. Der er indskudt ejendomme fra 14

17 15

18 Klima- Energi- og Bygningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Transportministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Ejendommene er fordelt over hele landet. Derudover er der fire ejendomme på Færøerne. Salg lokaleoptimeringer indenfor blandt andet politiet, retsvæsenet, universiteterne samt den statslige administration. Politiet har tidligere anvendt 13 af de solgte ejendomme, mens retsvæsenet har benyttet to af ejendommene. Ni af de solgte ejendomme er forhenværende undervisningsfaciliteter, mens fem har tilhørt den statslige administration. Herudover er der solgt fire forskellige grundstykker samt to tjenesteboliger var et travlt år med 58 gennemførte salg. Handlerne var tidskrævende og bar præg af et stort fokus på teknisk og juridisk due diligence og købernes finansiering. De solgte ejendomme er meget forskellige og ligger over hele landet. Det viser, at der trods alt er et marked i provinsen. Mange af ejendommene har en god beliggenhed, og det er vigtigt for både Freja og de lokale interessenter, at de får ny anvendelse og nyt liv. En del handler omfattede udviklingsejendomme, hvor ejendommenes anvendelse skal ændres til nye formål. Det betyder ofte, at Freja skal indgå en form for udviklingssamarbejde med køberne, hvor der skal udarbejdes tilfredsstillende planforhold, før salgene kan betragtes som endelige. De 58 solgte ejendomme i 2013 er oprindeligt indskudt i Freja som følge af reformer og 23 af de solgte ejendomme har tidligere været anvendt af Kriminalforsorgen til arrest eller tjenesteboliger. Det drejer sig om en enkelt arrest på Fanø og 22 boliger, som ligger i tilknytning til Kriminalforsorgens fængsler i Albertslund, Nyborg, Årslev og Juelsminde. Boligerne er nu frastykket fængslerne og efter behørig opfyldelse af eventuelle tilbudspligter m.m., solgt i det fri marked til private boligkøbere. Betingede salg I tillæg til de endelige salg nævnt ovenfor er der gennemført fire betingede salg. Salgene er typisk betinget af ændring af den enkelte ejendoms planforhold, udstykning eller anden myndighedsgodkendelse. Freja gennemførte selv en lang række af de ovennævnte handler, men anvendte også i 2013 med succes et bredt etableret og landsdækkende netværk af ejendomsmæglere. Samarbejdspartnerne spænder fra den mindre 16

19 Cortex Park, Odense Visioner for Odense Kommunes kommende Ny Forskerpark udarbejdet af ADEPT lokale ejendomsmægler over de lidt større regionale ejendomsmæglere til de store nationale ejendomsmæglerkæder, som også har internationale berøringsflader. Et samarbejde, Freja vil fortsætte og styrke i Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen. Direktionen aflønnes med en fast årlig bruttogage. Herudover er der etableret en særlig bonusordning baseret på opfyldelsen af en række mål, der fastsættes ved årets begyndelse. Bonus vil normalt ikke kunne overstige 20 % af den faste gage. Ved generalforsamlingen i marts 2008 tiltrådtes de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentaflønning jf. Medarbejderne aflønnes ligeledes med en fast årlig bruttogage. Bruttogagen til både direktionen og øvrige medarbejdere indeholder bidraget til den pensionsordning, som den enkelte måtte beslutte. I samråd med bestyrelsens formand har direktionen endvidere mulighed for at tildele medarbejdere et årligt ekstra vederlag, der tildeles på grundlag af en vurdering af individuelle indsatser og opnåede resultater. I 2013 blev der i alt udbetalt sådanne vederlag på kr., svarende til 3,1 % af den samlede lønsum, eksklusiv direktionens lønninger. Vederlag til bestyrelse og direktion er endvidere omtalt i note 8 i Årsregnskabet. Risici Frejas økonomiske resultat og stilling er tæt knyttet til markedsforholdene på ejendomsmarkedet og udviklingen på kapitalmarkedet. Ejendommene er forsikrede for fysiske skader og ansvar, og det vurderes, at der ikke er tekniske risici. Selskabet er involveret i et beskedent antal retstvister, der ikke vil påvirke resultatet væsentligt, selv hvis de mod forventning ikke skulle falde ud til selskabets fordel. Prisudviklingen for ejendommene påvirkes overordnet af markedsudviklingen, udviklingen i trafikstrukturer og behovet for boliger kombineret med, hvorledes udbuddet af egnede ejendomme er i balance med efterspørgslen. Alle disse forhold påvirkes i betydelig grad af udviklingen i økonomien, herunder ikke mindst udviklingen i investeringsrenten og investorernes afkastkrav. Disse påvirkninger er i de sidste par år blevet suppleret af den likviditets- og tillidskrise, der har ramt overalt 17

20 i den internationale bankverden. Prisdannelsen er også påvirket væsentligt af beliggenheden. Der er meget store regionale forskelle i efterspørgslen på både boliger og erhvervsejendomme. De fleste af Frejas ejendomme skal have ændret planbestemmelser, før et salg kan gennemføres på optimale vilkår. Det sker altid i en tæt dialog med planmyndighederne. Markedsværdien af en ejendom vil nogle gange blive påvirket betydeligt af ændringerne i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Det vurderes løbende, om den bogførte værdi af selskabets ejendomme er udtryk for den værdi, som ejendommen mindst kan sælges for. Ved årets afslutning har Freja for 11 ejendomme vurderet, at den forventede netto realisationsværdi er lavere end kostprisen. Det har medført en nedskrivning af disse ejendommes værdi på i alt 18,7 mio. kr. Ved vurderingen af den enkelte ejendoms netto-realisationsværdi er der lagt vægt på alle de påvirkninger, der er nævnt ovenfor. Dog lægges til grund for vurderingen, at handelsværdien opnås ved en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger. Frejas finansielle forhold er sådan, at der ikke er behov for at vurdere afhændelse af ejendommene ved en forceret handel. Nogle af selskabets ejendomme er forurenede. Når en ejendom overtages, indgår forventningerne til fremtidige oprensningsudgifter i værdisætningen. Disse udgifter kan ændre sig efterfølgende, enten fordi forureningen viser sig at have et andet omfang end forventet, eller fordi myndighedernes krav til oprensningens art og omfang skærpes. Alle kendte og forventede miljøudgifter indgår i værdiansættelsen af den enkelte ejendom ved dennes indskud i selskabet. Alle køb og salg af ejendomme foregår i danske kroner. Der er ikke knyttet risici til selskabets finansiering, idet behovet for træk på kreditfaciliteter er beskedent. Endvidere sker placering af indlån på vilkår på dag-til-dag-markedet eller aftalemarkedet. Der sker en risikospredning ved at indskud og depoter fordeles på et antal store og mellemstore danske pengeinstitutter. For alle pengeinstitutters vedkommende er der fastlagt maksimumsgrænser. En ejendomshandel indregnes i det år, hvor handlen er indgået, når alle væsentlige risici og fordele ved ejendommen er overgået til køber. Det gælder også i de situationer, hvor overdragelsen først finder sted i det efterfølgende år. På disse handler har Freja ultimo 2013 modtaget kutymemæssig udbetaling, der er deponeret eller sikret ved garanti. Handler for 9,5 mio. kr. af årets samlede omsætning overdrages først i Der er derfor knyttet kreditrisiko til betalingen af restkøbesummen frem til overtagelsesdagen. Ejendomsretten til de solgte ejendomme overgår først, når der er sket deponering af hele købesum- 18

21 Nørregade 31, Tønder Flot ejendom med smukke Tønderkarnapper beliggende i hjertet af byen tæt på torvet Akkumulerede indskudsværdier Mio. kr. Indskudsværdier Akkumulerede salgsværdier Mio. kr. Salgsværdier

22 men. Ved eventuelt mislighold er ejendommen fortsat Frejas, hvilket betyder, at kreditrisikoen er knyttet til avancen ved den misligholdte handel. I 2013 har selskabet ikke konstateret tab ved misligholdte handler. Det er selskabets opfattelse, at den regnskabsmæssige værdi, de ikke solgte ejendomme indregnes til, tager højde for de aktuelle risici. I forbindelse med salg af udviklingsejendomme kan selskabet påtage sig at forestå oprydning af forurening eller byggemodning af infrastrukturen. Der er derfor risiko knyttet til vurderingerne af værdien af sådanne forpligtelser. Der har ikke været tilbageførsel af tidligere afsatte beløb i Ændringer i love, der regulerer ejendomsmarkedet, såsom moms på byggegrunde og nyopførte bygninger, kan potentielt både have en negativ og positiv indvirkning på selskabets salgspriser. Driftsforholdene omfatter både drift af ejendomme, der ofte er tomme, og drift af selskabets organisation. Som nævnt er ejendommene forsikrede, der er løbende opsyn med ejendommene, ligesom der sikres bedst muligt overfor vejrets påvirkninger. Freja har et begrænset antal medarbejdere, der stort set alle besidder specialiseret viden og kompetencer i forhold til opgaverne. Gennem udvikling af et attraktivt arbejdsmiljø både hvad angår opgaver, faciliteter, holdninger og medarbejderinddragelse, er det håbet, at det både er muligt at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere. Endelig vil der på sigt være en risiko, hvis Freja ikke formår at fastholde de gode relationer til de statslige samarbejdspartnere, der indskyder ejendomme. Derfor er der til stadighed fokus på at være den foretrukne samarbejdspartner for Staten i alle forhold vedrørende salg og udvikling af ejendomme. De finansielle forhold er således, at der er en solid basis for både udviklingen af ejendomme, driften af ejendomme, der i en periode står tomme og kommende indskud af nye ejendomme. Selskabsledelse Selskabet følger udviklingen i retningslinjer for god selskabsledelse. Bestyrelsen betragter anbefalingerne i rapporten Staten som aktionær udgivet af Finansministeriet i 2004 som kodeks for ledelsen af selskabet. For mere information se dokumentet, Freja ejendomme A/S - og god selskabsledelse, opdateret januar 2013 på Redegørelse for samfundsansvar Frejas forretningsgrundlag kan udtrykkes i to overskrifter: Flere penge til fællesskabet (Sta- 20

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2012 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 6 Bilag: Resultatopgørelse og balance 7 Pengestrømsopgørelse 11 Egenkapitaludvikling 12 Udvikling i ejendomsporteføljen 13 Specifikation

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2011 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Generelt om hvad der driver projektudvikling

Generelt om hvad der driver projektudvikling Generelt om hvad der driver projektudvikling Projektudvikling af ejendomme går kort sagt ud på at tilføre en ejendom en merværdi ved f.eks. ændret arealanvendelse og/eller øgede byggerater. Merværdien

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. sal Postbox 1163 1010 København K Tlf. + 45 33 73 08 00 Fax. + 45 33 73 08 01 freja@freja.biz www.freja.

Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. sal Postbox 1163 1010 København K Tlf. + 45 33 73 08 00 Fax. + 45 33 73 08 01 freja@freja.biz www.freja. Årsrapp ort 2009 Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. sal Postbox 1163 1010 København K Tlf. + 45 33 73 08 00 Fax. + 45 33 73 08 01 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær: Den Danske Stat ved Finansministeriet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere