CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461"

Transkript

1 HALVårsrapport CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det forløbne halvår... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Ledelsespåtegning... side 12 Resultatopgørelse side 13 Balance pr side 14 Egenkapitalopgørelse pr side 15 Kapitalforhold og solvens... side 16 Noter... side 17 Side 2

3 Oplysninger om PENGEINSTITUTTET Pengeinstituttet: Adresse: Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Bestyrelse Titel og navn adresse Født indtrådt På valg i Formand Gårdejer Sejer Mortensen (M) Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring *) Næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (M) Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen (M) Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Gartner Erik Bendixen (M) Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard (K) Rønshovedvej 60, 7100 Vejle **) Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen (M) Tjørnevej 6, 7200 Grindsted **) Landmand Knud-Ove Hansen (M) Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster *) Borgmester Ib Kristensen (M) Dalsvinget 38, 7200 Grindsted *) Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen (M) Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg **) Kunderådgiver Steen Louie (M) Vangeager 6, 7120 Vejle Øst **) Advokat Bjarne L. Petersen (M) Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl *) Direktør Bjarne Toftlund (M) Sdr. Boulevard 266, 5000 Odense C *) Elinstallatør Søren Øgaard (M) Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø (K) Kvinde (M) Mand *) Uafhængigt medlem af bestyrelsen **) Medarbejdervalgte I Corporate Governance reglerne er der opstillet anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og organisering. Herunder en anbefaling om bestyrelsens uafhængighed. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte (i sparekassens tilfælde repræsentantskabsvalgte) bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. Den nærmere definition af, hvornår man ikke er uafhængig, kan læses i sparekassens redegørelse for god selskabsledelse (punkt 3.2.1), som findes på følgende adresse: Sparekassen opfylder anbefalingen om, at mindst halvdelen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. Risiko- og revisionsudvalg Direktør Bjarne Toftlund (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Karsten Westergaard Hansen Uafhængig revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg halvårsrapport 2014 Side 3

4 velkomst fra direktionen Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør kommer ud med et fornuftigt halvårsresultat Periodens resultat er budgetsvarende De forbedrede økonomiske vilkår og mildere vinde generelt, især inden for visse produktionsgrene af landbruget, påvirker halvårsresultatet positivt. Sparekassens resultat før skat er budgetsvarende og ender på 59,2 mio. kr. mod -98,5 mio. kr. for samme periode i Sammenligner vi med halvåret 2013 kan nedenstående fremhæves: Netto rente- og gebyrindtægter falder ca. 6 pct. som følge af kundernes fortsatte tilbageholdenhed med at optage lån og øge forbruget. Udgifter til personale og administration falder med ca. 5 pct. Årsagen er fokus på udgiftssiden samt de reduktioner på personalesiden, som sparekassen foretog sidste år, der først nu slår fuldt igennem. Kursreguleringer er markant højere og påvirket af salget af Nets aktier samt højere kurser for visse finansielle sektoraktier. Nedskrivninger er reduceret med ca. 40 pct., men er stadig på et højt niveau. Bedring inden for landbruget Der blæser mildere driftsøkonomiske vinde inden for landbruget, ligesom der fra politisk side vurderes at være en forståelse for erhvervets udfordringer. Finanstilsynets opjustering af hektarpriserne (i sparekassens markedsområde er opjusteringerne i intervallet 0 til kr.) sender først og fremmest et signal om en konjunkturmæssig vending. Dernæst påvirker det den enkelte landmands kapitalopgørelse positivt. Mælkeproducenterne får afregninger, der er væsentlig bedre end de foregående år, hvilket alt andet lige vil betyde en klar forbedring for den enkelte landmand. Inden for svinebrug er bytteforholdet nogenlunde budgetsvarende, men krisen i Ukraine samt Ruslands importforbud af en række fødevarer fra EU, har indtil videre sat en stopper for forventede prisstigninger. Planteavlere står til at få den bedste høst i flere år, men må indstille sig på lidt lavere afregningspriser. Minkavlerne har oplevet et drastisk fald i skindprisen og må dermed forvente beskedne driftsresultater for året Landbrugserhvervet er kendetegnet ved en såkaldt økonomisk årscyklus. Udgifter og indtægter falder ikke jævnt henover året. Hovedparten af alle udgifter afholdes i første halvår til tilsåning mv. og er højest ved halvåret, hvorimod indtægterne fra høst, efterbetaling m.v. og EU-støtte falder sidst på året. Det betyder, at trækket på landmændenes kassekreditter er højst ved halvåret. For landmænd, hvor sparekassen har konstateret OIV (objektiv identifikation for værdiforringelse), vil det medføre forøgede nedskrivninger som en konsekvens. Det skulle så gerne mere end opvejes af indtægterne i andet halvår. Kapitaloverdækning Påvirkning af vedtagelsen af kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV) er beskrevet i årsrapporten for De endelige regler trådte i kraft pr. 31. marts 2014, og konsekvenserne heraf afviger kun marginalt fra de foretagne estimater. Sparekassen har pr. halvåret opgjort kapitalprocenten (tidligere solvensprocent) til 13,2 pct. og kapitaloverdækningen til 2,4 pct. point (tidligere solvensoverdækning) Det stemmer overens med de beregninger, sparekassen har foretaget ud fra de nu gældende EU-regler, og følger egne kapitalfremskrivninger. Forventninger til andet halvår 2014 Fortsætter de blidere vinde og bliver de måske til mere direkte medvind, vil det smitte af på vores kunders lyst og evne til at øge investeringsomfanget og forbruget. Landbrugets driftsudvikling og begyndende konsolidering vil være en afgørende faktor for sparekassen, da vi traditionelt har en stor eksponering mod branchen. Sparekassen går med forsigtig optimisme ind i andet halvår Side 4

5 glimt fra det forløbne halvår Profilkampagne I 2014 sætter ekstra fokus på den lokale sponsorstøtte og uddeler yderligere mere end en kvart million kroner i hele markedsområdet. Via flyers og sparekassens hjemmeside har alle interesserede mulighed for at indstille deres forening til at modtage sponsorstøtte fra Den Jyske Sparekasse. Hver filial uddeler kr. i lokalområdet. Derudover uddeler sparekassen 8 x kr. i sponsorstøtte fordelt på hele markedsområdet. Garantmøder I marts og april måned var det atter blevet tid til garantmøder, som i 2014 blev afholdt i Løgumkloster, Farsø, Skals, Vejle, Grindsted og Ikast. Efter formandens beretning om det forgangne år i sparekassen, og direktionens gennemgang af sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden, gik underholdningen på scenen. I år kunne garanterne vælge at høre Trine Gadeberg, De 4 tenorer, Tørfisk, stand-up med Thomas Warberg, Brian Lykke og Kasper Gross, Big Fat Snake eller Chris MacDonald. I marken for at møde kunderne Der er mange måder at møde både eksisterende og potentielle kunder på. I foråret havde Skive filialen allieret sig med håndboldklubben HRH 74, da de besøgte SuperBrugsen i Roslev. Mens håndboldspillerne pakkede kundernes varer, fik sparekassens medarbejdere en lille snak med de handlende. Samtidig uddelte klubben fribilletter til næste hjemmekamp. Og i Ålborg filialen har medarbejderne med stor succes hver 3. uge stået foran den lokale Netto eller Fakta med en konkurrence om et gavekort på 500 kr. til den pågældende butik. Faglige kundearrangementer Sparekassens filialer afholder jævnligt faglige arrangementer for de lokale kunder. I foråret har Horsens filialen haft to kundeaftener med fokus på henholdsvis arv og pension samt reglerne for leje af udenlandsk arbejdskraft (henvendt til lokale virksomheder). I maj afholdte filialerne i Billund og Give en investeringsaften om de nyeste tendenser inden for investering og formuepleje. Som bonus fik de fremmødte et spændende indblik i det nye LEGO House, der bygges overfor Billund filialen og forventes færdig i MasterCard kampagne I foråret har sparekassen kørt en større MasterCard kampagne for at informere kunderne om, at det gule sygesikringskort ikke længere kan bruges som rejseforsikring i udlandet efter 1. august I den forbindelse ville sparekassen gøre opmærksom på de mange fordele ved at have et MasterCard Guld eller Platinum. Udover at være et betalingskort med en rentefri kredit på op til 42 dage, har kortet tilknyttet en lang række rejseforsikringer, som dækker overalt i verden - bl.a. flyforsinkelser, forsinket bagage og afbestilling. Cirkus Dannebrog Tradionen tro inviterede også i 2014 de yngste kunder i Cirkus Dannebrog. Forestillingerne blev afholdt i Viborg, Ikast, Grindsted og Horsens. Alle FIRSTstep kunder havde mulighed for at tage far eller mor med i cirkus for kun 50 kr. pr. billet. Teamet for årets forestilling var Dynamic Youth, og Cirkus Dannebrogs dygtige artister imponerede endnu en gang med deres flotte præstationer - lige fra akrobatik til gøgleri og klovneri. halvårsrapport 2014 Side 5

6 ledelsesberetning Halvåret der gik Overblik har realiseret et overskud på 59,2 mio. kr. før skat for 1. halvår Til sammenligning var resultatet ved halvåret 2013 et underskud på 98,5 mio. kr. før skat. Netto rente- og gebyrindtægter på 387,2 mio. kr. er faldet med 22,8 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt 2013, et fald på 5,6 pct. hvilket skyldes et stadigt lavt aktivitetsniveau. Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i sparekassen har i 1. halvår 2014 udgjort 448 personer. Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør i alt 160,7 mio. kr. mod 264,6 mio. kr. ved halvåret 2013, et fald på 39,2 pct. Egenkapitalen er i forhold til steget med 1,3 pct. til 1.423,9 mio. kr. efter udbetaling af renter til garanter, primært som følge af resultatet for halvåret. Sparekassens garantkapital er på 869,2 mio. kr., mod 871,9 mio. kr. pr Sparekassen har garanter. Der er udbetalt 33,3 mio. kr. i rente til garanter i foråret Sparekassen har nu kunder mod ved halvåret Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse 30/ kr. 30/ kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Andre poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal 30/ pct. 30/ pct. Kapitalprocent (tidligere solvensprocent) 13,2 12,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 183,7 166,6 Summen af store eksponeringer 10,1 21,5 Halvårets nedskrivningsprocent 1,1 1,6 Resultatopgørelsen Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse, udgør 152,5 mio. kr. og er faldet i forhold til , hvor den var 163,0 mio. kr. Indtjeningen er fortsat påvirket af et lavt aktivitetsniveau. Mio. kr. 30/ / / / / Netto rente- og gebyrindtægter Index Udgifter til personale og adm Index Netto rente- og gebyrindtægter er faldet med 22,8 mio. kr. (5,6 pct.) i forhold til samme tidspunkt i 2013, samtidig er udgifterne til personale og administration faldet med 11,2 mio. kr. (4,8 pct.) Nedskrivningerne er ved halvåret 2014 reduceret i forhold til samme tidspunkt i 2013 og beløber sig til 160,7 mio. kr. mod 264,6 mio. kr. ved halvåret Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 9 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side 30. Balancen s balance udgør pr. 30. juni mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2013, hvilket er et fald på 1,0 pct. Nedbringelsen af balancen er en kombination af en bevidst styring fra s side, samtidig med et stadigt lavt aktivitetsniveau hos kunderne. Det udskudte skatteaktiv som knytter sig til reguleringsposterne (forskelsbeløbene) i resultatopgørelsen i Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 og underskuddet i 2013 er ud fra et forsigtighedsprincip ikke indregnet som et skatteaktiv ved halvåret 2014 jf. nærmere på side 18 under udskudte skatteaktiver. Udlån er reduceret med 4,9 pct. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. kr. ved halvåret Udviklingen på udlånssiden er ikke tilfredsstillende, men en konsekvens af den stadigt lave samfundsmæssige aktivitet. Indlån er steget med 1,0 pct. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. kr. Udviklingen på indlånssiden er tilfredsstillende. Garantkapitalen er faldet svagt fra 871,9 mio. kr. ultimo 2013 til 869,2 mio. kr. Egenkapitalen er ved halvåret 2014 øget med 1,3 pct. fra 1.405,0 mio. kr. ultimo 2013 til 1.423,9 mio. kr. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 15. Egentlig egenkapital (Core tier 1) ligger på 9,1 pct. pr. 30. juni 2014 mod 9,0 pct. ultimo Kernekapital (Tier 1) er på 11,9 pct. mod 12,1 pct. ultimo 2013 og den samlede kapital (kapitalgrundlag) er på 13,2 pct. mod 13,6 pct. ultimo Kernekapitalens andel af den samlede kapital udgør 90,3 pct. Side 6

7 ledelsesberetning Den likviditetsmæssige overdækning er på 183,7 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Endvidere vil der være en vis usikkerhed knyttet til mulighederne for at udnytte sparekassens udskudte skatteaktiver. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån Sparekassen har i de seneste år gået efter balance mellem indog udlån. Pr. 30. juni 2014 udgør udlån til amortiseret kostpris mio. kr., og indlån inklusive indlån i puljeordninger udgør mio. kr. Der er mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til at låne. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag, når konjunkturerne vender igen. De nuværende lånemuligheder for sparekassen gør det dyrere at skaffe likviditet, hvorfor finansiering via indlån giver mulighed for at tilbyde kunderne bedre priser. Likviditet Nedbringelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 er udnyttet til at udstede egne obligationer, som kan belånes i Danmarks Nationalbank, og dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet var oprindeligt aftalt til at forfalde efter 3 år primo 2016, mens 1/3 var aftalt til at forfalde ultimo På baggrund af en god likviditet og rentebesparelse har Den Jyske Sparekassse i juni 2014 førtidsindfriet udstedte obligationer med statsgaranti med forfald primo 2016 for 500 mio. kr. Den forlængede statsgarantiramme er således nedskrevet til 926 mio. kr. Garantiprovisionen er på 2,10 pct. frem til februar 2015 og derefter på 2,25 pct. I juni 2014 har optaget nyt 3 årigt obligationslån (seniorlån) på 250 mio. kr. Prisfastsættelsen er cibor3 + 1,5 pct. Likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at forbedre likviditetsprocenten til 183,7 procent i forhold til 171,6 procent ved ultimo ,7 30/ , , , Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net Stable Funding Ratio (NSFR) Likviditetsprocent 234,4 På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den nuværende likviditetsprocent ( 152 i Lov om Finansiel Virksomhed). Tidligst fra januar 2015 indføres LCR. LCR er et kortsigtet likviditetsmål, som skal sikre, at sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som sparekassen skal holde for at modgå det netto likviditetsafløb, som sparekassen vil opleve under et intensivt, kortsigtet likviditetsstress. Den 26. juni 2013 vedtog Europarådet CRD IV-pakken blandt andet indeholdende kapitalkravsforordningen (CRR), hvori er fastlagt indfasningsperioden for LCR. LCR skal udgøre 60 pct. pr. 1. januar 2015 stigende til 100 pct. pr. 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Der har været arbejdet hårdt fra dansk side på, at realkreditobligationer kan medregnes til niveau 1-aktiver fremfor niveau 2-aktiver, hvilket vil gøre det nemmere at efterleve kravene. EU-kommisionen skulle have fastlagt den endelige udformning senest , men det er udskudt til senest Det er uafklaret, hvornår det andet nøgletal NSFR skal træde i kraft (tidligst i 2018) og der er stor usikkerhed om udformningen. NSFR skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en et-årig tidshorisiont. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger sparekassen sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 9) Nationalbankens belåningsordning I 2012 udnyttede Nationalbankens 3-årige lånefacilitet med optagelse af lån på 500 mio. kr. med oprindeligt forfald i marts 2015 og lån på 500 mio. kr. med forfald i september I juni 2014 er det 3 årige lån på 500 mio. kr. med forfald i marts 2015 førtidsindfriet. Det tilbageværende lån forudsættes refinansieret med korte lån i Nationalbanken i henhold til gældende regler indtil statsgarantien udløber i De tidligere nævnte statsgaranterede udstedte egne obligationer kan blandt andet benyttes som sikkerhedsstillelse for ovennævnte 3-årige lån i Nationalbanken. halvårsrapport 2014 Side 7

8 ledelsesberetning Kapital Kapitalkrav Sparekassen udarbejder løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt med løbende opfølgning. s kapitalplan for Opgørelse (t.kr) af kapitalgrundlag pr.: 30/ / / / Core tier 1 egentlig kernekapital Hybrid kernekapital efter fradrag Tier Supplerende kapital efter fradrag Kapitalgrundlag Samlet risikoeksponering Core tier 1 i pct. 9,1% 9,2% 9,1% 9,1% Tier 1 i pct.*) 11,8% 11,7% 11,0% 10,9% Kapitalpct. (Solvenspct.) 13,2% 13,8% 13,7% 13,6% Individuel solvensbehov 10,8% 10,6% 10,5% 10,4% Kapitalbevaringsbuffer - - 0,0% 0,6% Kontracyklisk kapitalbuffer - - 0,0% 0,0% Kapitaloverdækning 2,4% 3,2% 3,2% 2,6% *) Efter fradrag af for meget efterstillet kapital. I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til udgangen af De nye regler i kapitalkravsforordningen CRR er trådt i kraft og ligger til grund for opgørelsen pr og prognoserne pr. ultimo Kapitalbevaringsbufferen (som er implementet i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet CRD IV) vil udgøre 2,5 pct., når den er fuldt indfaset i I 2015 og 2016 er de fastsatte satser henholdsvis 0,0 og 0,625 pct. Den kontracykliske kapitalbuffer (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet CRD IV) indfases fra 2015 og kan når den er fuldt indfaset i 2019 fastsættes op til 2,5 pct. Hvis de nye regler havde været gældende pr , ville kapitaloverdækningen således have været 0,6 procent point mindre, dvs. 2,1 pct. i stedet for 2,7 pct. Andre virkninger som følge af de nye regler er, at hybrid kernekapital på 50 mio. kr. ikke kan medregnes i kapitalgrundlaget efter 1. maj 2016 og indtil dette tidspunkt kun med reducerede beløb. Virkningen heraf er indregnet i kapitalplanen. Endvidere kan den statslige hybride kernekapital ikke medregnes efter I årene er der sammenlagt indregnet et positivt resultat efter skat på ca. 270 mio. kr. og indregnet renter til garanter på ca. 100 mio. kr. Pr. 30. juni 2014 er kapitalprocenten opgjort til 13,2 og solvensbehovet er opgjort til 10,8 pct. Der er hermed en overdækning på 2,4 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 330 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i de nye kapitalregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Følgende instrumenter kan i prioriteret rækkefølge bringes i anvendelse for at opnå den ønskede overdækning i form af: overskud salg af sektoraktier optagelse af kapital med rette egenskaber overholdende såvel CRD IV/CRR regelsættet som 8+ solvensmodelkravene slankning af balancen De viste instrumenter kan bringes i anvendelse isoleret set hver for sig eller mere sandsynligt som en kombination heraf. Sparekassen har i mange år - som alternativ til at etablere selskaber deltaget aktivt i opbygningen og køb af fælles infrastruktur for finansielle selskaber. Vi har således en betydelig beholdning af aktier i de pågældende selskaber. Den bogførte værdi af sparekassens aktier i disse selskaber overstiger 10 pct. af sparekassens egentlige kernekapital før fradrag vedr. nævnte aktier, hvorved den overskydende del skal fratrækkes i kapitalgrundlaget. Fradraget pr er ca. 305 mio. kr., svarende til 2,2 pct. af de samlede risikoeksponeringer, som ikke indgår i kapitaloverdækningen. Den kontracykliske buffersats fastsættes af Erhvervs- og vækstministeren under hensyntagen til bl.a. kreditcyklussen, risiciene som følge af overdreven udlånsvækst og særlige forhold i den nationale økonomi. Ved udarbejdelsen af kapitalplanen, jf. ovenfor er det forudsat, at kravet er 0,0 i både 2015 og 2016, da det ikke vurderes, at væksten vil have et omfang, som gør det nødvendigt at foretage en opbremsning. Ved sammenligning mellem de realiserede tal pr og tallene i tabellen ovenfor er det vigtigt at være opmærksom på, at fradraget i kapitalposterne - som følge af ejerskab af kapitalandele m.v. i andre kredit- og finansieringsinstitutter - er større i henhold til de nye regler. Hvis de nye regler havde været gældende pr , ville fradraget have været ca. 80 mio. kr. større og solvensoverdækningen dermed ca. 0,6 pct. point mindre. De positive og negative effekter på risikoeksponeringerne udligner stort set hinanden. Side 8

9 ledelsesberetning Tilsynsdiamanten Sparekassen overholder alle tilsynsdiamantens pejlemærker, jf. tabellen nedenfor. De 5 nøgletal Finanstilsynets pejlemærke Den Jyske Sparekasse Overholdt Summen af store eksponeringer max. 125 % ,1 a Udlånsvækst max. 20 % 20-4,9 a Ejendomseksponering max. 25 % 25 16,2 a Likviditetsoverdækning min. 50 % ,7 a Stabil funding max. 1* 1 0,68 a * Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital, heri medregnes lån i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. Nedskrivninger og korrektivkonto Sparekassen har igennem de senere år foretaget store nedskrivninger. Nye nedskrivningsregler og tilpasning til Finanstilsynets metoder, på baggrund af deres ordinære inspektion i sparekassen i februar april 2013, er en del af forklaringen på de store nedskrivninger / halvår 2. halvår Endelige tab af nedskrivninger I ovenstående figur vises udviklingen over en årrække for nedskrivninger og de endelige tab. Figuren viser tydeligt, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Selvom tabene i første halvår 2014 er højere end nedskrivningerne, udgør tabet set over perioden i gennemsnit 52,9 pct. På korrektivkontoen er der opbygget en samlet nedskrivningssaldo på mio. kr. inklusive hensættelser til tab på garantier m.m. på 35 mio. kr. Denne saldo er en buffer for fremtidige forventede tab. Hertil kommer nedskrivninger på overtagne eksponeringer (dagsværdireguleringer) i forbindelse med fusionerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals på 415 mio. kr. Sidstnævnte må ikke regnskabsmæssigt vises som en del af korrektivkontoen. Tillægges beløbet, vil den samlede korrektivkonto være på ca. 1,9 mia. kr. Med fremgang i samfundet kan der være mulighed for at en del af de nuværende nedskrivninger (og dagsværdireguleringer) ikke udløser tab og derved kan indtægtsføres over tid i sparekassens regnskab Nye produkter Boligkøb I foråret 2014 introducerede sparekassen boliglånet BoligkøbPlus til en attraktiv rente på 5,95%. Lånet henvender sig både til kunder, som vil købe en eksisterende bolig og til dem, der ønsker at bygge et nyt hus. I forbindelse med et boliglån vil der typisk være udgifter til flytning, istandsættelse og lignende. Sammen med et BoligkøbPlus lån er der derfor mulighed for at få en Flyttekassekredit på kr. til kun 3% i rente. Med pressemeddelelser og annoncer har der allerede været fokus på lånet flere steder i markedsområdet for at sætte skub i den lokale bolighandel. s Støttefond I forbindelse med fusionen med Sparekassen i Skals den 31. december 2012 blev s Støttefond etableret med en grundkapital på 90 mio. kr. Fondens formål er at yde støtte til velgørende og almennyttige formål i s virkeområde. Støttefonden afløser s Gavefond pr. 1. juli 2014, og de første midler vil blive uddelt i august måned. Der kan søges støtte fra fonden via hjemmesiden Garantmøder I marts og april måned inviterede atter til garantmøde. I 2014 blev møderne afholdt i Løgumkloster, Farsø, Skals, Vejle, Grindsted og Ikast. Dørene blev åbnet en time før møderne startede kl , så der var tid til, at garanterne kunne nyde en lille forfriskning. Efter formandens beretning om det forgangne år i sparekassen, og direktionens gennemgang af sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden, gik underholdningen på scenen. Sparekassen lægger hvert år meget energi i at finde en bred vifte af underholdning til garantmøderne, så der er noget for enhver smag. I år var der mulighed for at høre Trine Gadeberg, De 4 tenorer, Tørfisk, stand-up med Thomas Warberg, Brian Lykke og Kasper Gross, Big Fat Snake eller Chris MacDonald. Garanterne kunne som altid frit vælge hvilket møde de vil deltage i. Garantmøderne er en anledning til at sige tak til vores trofaste garanter, som udgør en vigtig del af sparekassens fundament. halvårsrapport 2014 Side 9

10 ledelsesberetning Medarbejdere I 2014 arbejder efter det interne tema Succes er værd at kæmpe for. De seneste år har budt på udfordringer for sparekassen, men trods modvind har sparekassen hele vejen igennem haft troen på, at vi er et pengeinstitut, der gør en positiv forskel for vores kunder - både i dag og i fremtiden. Med årets tema siger vi eksplicit til både hinanden og vores omverden, at vi er stålsatte på at få succes! Sparekassens årsresultat 2013 var ikke tilfredsstillende, men vi er overbeviste om at ved at stå sammen, vil vi igen yde resultater, der er værd at kæmpe for. Alle sparekassens rådgivere gennemgik i 2013 en kompetenceafklaring inden for Bolig, Investering og Pension. De rådgivere, der har haft behov for at få styrket deres kompetencer, har fået fastlagt en uddannelsesplan i samarbejde med HR og den nærmeste chef. har løbende fokus på videreuddannelse af sparekassens medarbejdere for til stadighed at sikre, at sparekassen på alle områder er rustet til fremtidige udfordringer. På hvidvaskområdet har alle sparekassens medarbejdere gennemført en uddannelse, der sikrer, at alle har et godt kendskab til reglerne for håndtering af eventuelle forsøg på hvidvask gennem sparekassen. HR-afdelingen sørger for, at nyansatte medarbejdere får gennemført uddannelsen som led i introduktionsforløbet efter ansættelsen. Hvidvaskuddannelsen skal herefter gennemgås af medarbejderne hvert andet år. Opfølgning på forventninger til 1. halvår 2014 og forventninger til 2. halvår 2014 Resultatet før skat for 1. halvår 2014 svarer samlet set til forventningerne. Den primære indtjening er ca. 11. mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket anses som acceptabelt, bl.a. fordi udlån har været noget under budget. Nedskrivningerne er realiseret med ca. 161 mio. kr. i halvåret, hvilket er ca. 61 mio. kr. mere end budgetteret, men dog ca. 104 mio. kr. mindre end i 1. halvår Afvigelsen på nedskrivninger mere end opvejes af en positiv afvigelse på kursreguleringer. For 2. halvår 2014 forventes et resultat før skat på ca. 25 mio. kr. Der forventes kun beskedne kursreguleringer i halvåret, mens nedskrivningerne forventes at falde yderligere og er budgetteret til 100 mio. kr. Faktaboks om sparekassens medarbejdere Aldersfordeling 0-30 år = 9,69% år = 15,86% år = 25,99% år = 38,11% 61 - = 10,35% 0-30 år = 10,09% år = 15,02% år = 28,33% år = 37,77% 61 - = 8,79% Anciennitet i gennemsnit 13,2 år 12,7 år Kønsfordeling Mænd = 42,1% Kvinder = 57,9% Mænd = 41,6% Kvinder = 58,4% Gennemsnitsalder 48,0 år 47,5 år Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte 448,3 478,3 Uddannelsesdag i gennemsnit 1,1 1,7 Kønsfordeling for ledelsen i sparekassen Mænd = 80,9% Kvinder = 19,1% Mænd = 82,3% Kvinder = 17,7% Side 10

11 ledelsesberetning Udvikling i sparekassens hovedtal Udvikling i indlån og udlån (mio. kr.) Garantkapital (mio. kr.) / / / / Indlån Udlån / / / / / / Udlån er faldet fra mio. kr. pr. 30. juni 2013 til mio. pr. 30. juni Samtidig er indlån faldet fra mio. kr. pr. 30. juni 2013 til mio. pr. 30. juni Garantkapitalen ligger på niveau med 30. juni Garantkapitalen udgør 869 mio. kr. pr. 30. juni 2014, heraf udgør uopsigelig garantkapital som besiddes af uafhængige fonde 254 mio. kr. Der er pr. 14. august 2013 indført garantbørs, se mere på Egenkapital (mio. kr.) Kunder - heraf garanter / / / / / / / / / / Egenkapitalen er pr. 30. juni 2014 faldet med 9,6 pct. i forhold til 30. juni Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2013 og udgør mio. kr. pr. 30. juni Sparekassens kundeantal udgør pr. 30. juni , hvilket er på niveau med 30. juni Heri er indeholdt garanter pr. 30. juni 2014 mod på samme tid i halvårsrapport 2014 Side 11

12 LEdelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2014 for koncernen og. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen står overfor. Grindsted, den 29. august 2014 Direktion Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Bestyrelse Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Erik Bendixen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard Side 12

13 Resultatopgørelse Koncernen Note kr kr kr kr. 4 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Ændring i værdien af pensionsforpligtelser Skat af ændring i pensionsforpligtelser Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Periodens totalindkomst halvårsrapport 2014 Side 13

14 Balance pr Note Aktiver: Koncernen kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Koncernen Passiver: kr kr kr kr. Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 17 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser og risikostyring. Side 14

15 Egenkapitalopgørelse PR Koncernen kr kr kr kr. Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet Opskrivningshenlæggelser Primo Opskrivning af domicilejendomme Nedskrivning af domicilejendomme Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo nettoopskrivning efter indre værdi Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Afgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Øvrige reserver Primo Tilgang øvrige reserver Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst. Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse ændring pensionsforpligtelser Periodens resultat korrigeret for bevægelser i lovpligtige og øvrige reserver Ultimo Foreslået renter til garanter Primo Udbetalt udbytte Rest udbytte overført til overført resultat (rente til garanter) Foreslået udbytte (rente til garanter) Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Anden totalindkomst Kapitalbevægelse ændring pensionsforpligtelser Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Afgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang øvrige reserver Afgang øvrige reserver Periodens resultat korrigeret for bevægelser i lovpligtige og øvrige reserver Udbetalt udbytte (Renter til garanter) Rest udbytte (Renter til garanter) Foreslået udbytte (Renter til garanter) Ultimo halvårsrapport 2014 Side 15

16 Kapitalforhold og solvens Koncernen kr kr kr kr. Kapitalprocent i alt 13,2 13,6 13,0 13,4 Kernekapitalprocent 11,9 12,1 11,7 11,9 Egentlig kernekapitalprocent 9,1 9,0 Kapitalopgørelse* Egenkapital Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver Forsigtighedsfradrag Foreslået udbytte (Renter til garanter) Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Egentlig kernekapital (Core tier 1) Hybrid kernekapital Fradrag hybrid kernekapital Fradrag statslig hybrid kernekapital Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Kernekapital (Tier 1) Supplerende kapital Fradrag supplerende kapital Opskrivningshenlæggelse Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering Kreditrisiko Markedsrisiko Operationelle risiko Kreditværdijusteringsrisiko (CVA) Den samlede risikoeksponering *Sammenligningstal i kapitalopgørelsen er opstillet udfra regler gældende Side 16

17 Note 1 noter Væsentlig anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Halvårsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som blev anvendt i årsrapporten Sammenligningstallene er ændret under note 6 Gebyrer og provisionsindtægter, note 5 Renteudgifter samt Nøgletal for halvåret Ændringerne har ikke nogen betydning for hverken resultat eller egenkapital. Ved udarbejdelse af halvårsregnskabet foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af sparekassens aktiver og forpligtelser. Halvårsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder fremgår af note 2. Vi har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for Den Jyske Sparekasse i note 1. Præsentationen af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 24. Fastlæggelse af dagsværdi Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til lukkekursen på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Regnskabsmæssig sikring Sparekassen anvender de særlige regler om regnskabsmæssig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, at visse finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (de sikrede poster) måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle derivater (sikringsinstrumenterne) måles til dagsværdi. I sparekassen er sikringsforholdet etableret på porteføljeniveau for udlån samt indlån. Effektiviteten måles løbende. Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager samt leasingaktiver (tilgodehavender) i finansiel leasing, hvor sparekassen er leasinggiver. Børsnoterede udlån, og udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles til dagsværdi. Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Individuelle nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, (f.eks. insolvens eller en særdeles truende konjunkturmæssig udvikling), ved låntagers kontraktbrud (f.eks. manglende betaling af renter eller afdrag eller overtræk uden forudgående aftale herom), når låntager har fået lempet lånevilkår pga. økonomiske problemer (f.eks. henstand med ydelser, reduktion eller nulstilling af rente eller akkordering) eller ved sandsynliggjort konkurs eller rekonstruktion (f.eks. betalingsstandsning eller akkordforhandling). Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på eksponeringen. Sikkerheder optages til realisationsværdi inden for 6 måneder og betalingsstrømme fra indtjening og af afvikling tilbagediskonteres med den gennemsnitlige rente på eksponeringen. Alle erhvervseksponeringer over 0,25 mio. kr. revurderes individuelt minimum én gang årligt. Herudover gennemgår sparekassen kvartalsvis alle eksponeringer over 25 mio. kr. på individuel basis. Eksponeringer, hvor objektive indikationer viser, at der foreligger en risiko for tab udover det normale, vurderes individuelt hvert kvartal. Øvrige eksponeringer vurderes gruppevis. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, hvor erhvervskunderne er opdelt efter branche. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. De tilpassede estimater er yderligere korrigeret for at tage højde for det ændrede konjunkturforløb. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, der udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, halvårsrapport 2014 Side 17

18 Note 1 2 noter fastsætter pengeinstituttet dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres for aktier, der handles på aktive markeder, efter lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på noterede markedspriser. I det omfang, der er tale om ikke noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter almindeligt anerkendte principper, der bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster, bortset fra i tilfælde, hvor der er etableret et sikringsforhold vedrørende sikring af fremtidige betalingsstrømme. I disse tilfælde indregnes den del af ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet, der afdækker udsving i betalingsstrømmen, i anden total indkomst. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for halvårsregnskabet, er følgende: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn og dermed usikkerhed forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn. For skøn over sikkerheder i noterede og unoterede værdipapirer henvises til senere omtale. Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste forudsætninger, som sparekassen anvender. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5,25% til 13,0%. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes ejendomme at blive solgt indenfor 6 måneder. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder, er værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekassens eksponeringer fortsat forbundet med usikkerhed og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Der har de senere år været behov for større nedskrivninger på sparekassens landbrugseksponeringer. En afgørende faktor for nedskrivninger på landbrugseksponeringer er værdien af landbrugsjorden. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugseksponeringer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der maksimalt anvendt en hektarpris på t.kr. De foretagne nedskrivninger er forbundet med betydelige skøn, foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis og den økonomiske afmatning, som krisen har medført, og medfører en større usikkerhed ved måling af eksponeringerne. Regnskabspraksis baseres på de IFRS forenelige regler i regnskabsbekendtgørelsen, hvor det i væsentlig omfang er ledelsens intention med hensyn til eksponeringen, der styrer udarbejdelse af betalingsrækker, herunder tidshorisonten. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig I foråret 2012 er der til regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter indført et bilag 10, der indeholder en beskrivelse af hvornår en eksponering er i objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) samt en beskrivelse af værdiansættelse af sparekassens sikkerheder. Ved konstatering af OIV (Objektiv indikation for værdiforringelse) og værdiansættelse af sparekassens sikkerheder, i henhold til bilag 10, er dette forbundet med væsentlige skøn. Når en eksponering kommer i OIV betyder dette, medmindre sparekassen har fuld sikkerhedsmæssig dækning for eksponeringen, at der skal nedskrives på eksponeringen. Da der kan være forskellige vurderinger og skøn i forbindelse med konstatering af OIV og værdiansættelse af sparekassens sikkerheder, bl.a. fra Finanstilsynets side, og disse skøn kan afvige fra ledelsens skøn, kan dette medføre yderligere nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da sparekassen kun har et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne og det har således været nødvendigt at supplere modellens beregninger med ledelsesmæssige skøn. Udskudte skatteaktiver indregnes som udgangspunkt for alle uudnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der indenfor 3-5 år realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Sparekassen har et udskudt skatteaktiv på 105 mio. kr. Af de 105 mio. kr. vedrører 97 mio.kr. (beregnet ved en skattesats på 22 pct.) reguleringsposterne (forskelsbeløbene) i Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012 samt underskuddet for Af forsigtighedsårsager er disse 97 mio. kr. ikke indregnet som skatteaktiv. Sparekassen har indregnet et skatteaktiv på 8 mio. kr. og i koncernen er indregnet et skatteaktiv på 40 mio. kr. pr. 30. juni Der vil dog altid være en vis form for usikkerhed i forudsætningerne og dermed også en vis form for usikkerhed i de budgetterede resultater, der danner grundlag for vurdering af mulighederne for at udnytte underskuddet indenfor den angivne årrække. Denne usikkerhed knytter sig specielt til de kommende års ned- Side 18

19 noter Note 2 skrivninger på kunder. Det er en forudsætning for udnyttelse af de indregnede skatteaktiver, at kreditrisiciene ikke medfører væsentlig større nedskrivninger end det sparekassen forventer/ budgetterer for at kunne udnytte skatteaktiverne. De ledelsesmæssige skøn relaterer sig herudover især til: Hensættelser til tab på garantier, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti. Noterede værdipapirer indgår i betalingsrækken til børs kurs, men der kan være usikkerhed i det omfang, der er tale om markeder med lav omsætning. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Midlertidigt overtagne aktiver, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelsen af salgsværdien og tids punktet for salg af de overtagne aktiver. Investeringsejendomme og domicilejendomme, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af et forrentningskrav til afhændelse inden for en 6 måneders periode med salgsbestræbelser. Kapitaloverdækning har jf. ledelsesberetningen en beskeden kapitaloverdækning pr der ikke lever op til bestyrelsens fastsatte strategiske mål på 5 pct. Den fremtidige udvikling i solvens og solvensbehov afhænger af en række forhold, som ikke alle ligger inden for sparekassens kontrol. Væsentlige uforudsete ændringer i Finanstilsynets fortolkning af praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan imidlertid medføre, at sparekassens overdækning mindskes. De væsentligste forhold til realisering af ledelsens handlingsplan vurderes at være realisering af sparekassens indtjening i 2. halvår 2014 og fremover, herunder at kreditrisiciene ikke medfører større nedskrivninger end de i budgetterne anførte. Sparekassen har budgetteret med en nedskrivningsprocent på ca. 0,7 af samlede udlån og garantier i 2. halvår I de efterfølgende år er der budgetteret med en nedskrivningsprocent på 1,25. Med baggrund i de allerede foretagne nedskrivninger og kapitalreservationer, handlingsplaner til udvidelse af kapitaloverdækningen, samt en forventning om positiv indtjening i 2. halvår 2014 og frem er det ledelsens forventning, at s kapital er tilstrækkelig til sparekassens nuværende forretningsomfang. halvårsrapport 2014 Side 19

20 noter Note 3 Hovedtal for Resultatopgørelsen i sammendrag kr kr kr kr kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer, tilknyttede virksomheder m.v Administrationsomkostninger m.v Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Balancen i sammendrag kr kr kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Beholdning af værdipapirer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser kr kr kr kr kr. Garantier Andre forpligtende aftaler Eventualforpligtelser i alt Side 20

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere