LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN LHC-nyt nr. 2/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning på Hukommelsesklinikken Kontingentindbetaling - fejl på girokort Ungdomslejr i Norge Nordisk konference om HC - for fagfolk Lidt om relationer Demensdagene i København maj Hvad er en tvangsauktion Ægtefælledag på Sjælland Indkomne bidrag og gaver Ny læge på Hukommelsesklinikken Litteraturliste Nyt fra lokalgrupperne Kalenderen HC-materialer Vigtige adresser og telefonnumre. 32 LHC-nyt Redaktion: Inge Maigaard (ansv.) Bettina Thoby Sats og tryk: Jannerup Offset A/S Oplag: 850 LHC s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Erik Clement Svendsen Gåskærgade 17A, 1. tv Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Jeanette K. Kristensen LHC s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Max Bank CVR-nr.: Næste nr. af LHC-nyt udkommer 10. september Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. august. Indlæg sendes til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea att.: LHC-nyt Bystævneparken 23, Brønshøj tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forside: LHC-ur fra 9. klasses projektopgave 2

3 Formanden har ordet - denne gang bare for et par korte bemærkninger I skrivende stund er det sommer udenfor, og minderne om vinterens sne er så småt ved at være laaangt væk. Heldigvis er vi mennesker jo for det meste indrettet sådan, at vi husker det gode, mens det mindre spændende har det med at blegne i erindringen med tiden. Noget, der er godt at huske på, når man har med HC at gøre, og tingene somme tider brænder helt sammen. I bestyrelsen og andre steder arbejdes der i øjeblikket med sommerophold, forskningdag og kursus for fagpersonale (omtales andetsteds i dette blad) samt alle de småting, der hele tiden opstår, når man har med en levende organisme som vores forening at gøre. Billedet på forsiden af dette blad forestiller i øvrigt det ur, et par kvikke piger fremstillede i forbindelse med deres 9. klasses projektopgave, der omhandlede HC. LHC bistod med information i processen og har efterfølgende modtaget uret som gave. Det er ikke let at se på billedet, men uret symboliserer et liv, hvor den første del af livet er uden HCsymptomer men med en masse tanker omkring HC, og den sidste del af livet er inddelt i faser med tiltagende symptomer, (og det hele er skrevet ind på uret). Opgaven blev omtalt ved årets generalforsamling, hvor der også blev vist en lille film, de to piger havde klippet sammen. Interessant at se, hvordan de unge piger, der intet forudgående kendskab havde til HC, greb opgaven an og nåede rigtig godt rundt om emnet. De fik i øvrigt et 12-tal for opgaven. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer med masser af godt vejr. Bettina Thoby GOD SOMMER LHC-nyt nr. 2/11 3

4 Referat af Generalforsamling i LHC Den 2. april 2011 i Herlev Medborgerhus i Herlev Som annonceret i LHC-nyt afholdtes generalforsamlingen den 2. april. Ca. 30 medlemmer og bestyrelse havde fundet vej til Herlev, og vi hørte først et meget spændende indlæg om Tangkær af leder af HC afdelingen, Lars Bording. Her i bladet uddyber Lars Bording sine holdninger i artiklen side 17. Efter en dejlig frokost, afholdtes generalforsamling i henhold til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Kurt Haagh blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år Jeg vil i denne beretning starte med at nævne de aktiviteter, der har fundet sted siden sidste generalforsamling. 1 Aktivitetsprogrammet skulle have været skudt i gang med afholdelsen af en Familiedag lørdag den 29. maj. Ved tilmeldingsfristens udløb var der desværre ingen tilmeldinger, og vi var derfor nødt til at aflyse arrangementet. Ca. en uge før, det skulle have været, kom der to henvendelser fra interesserede, men da var det desværre for sent at sætte noget i gang. Dette til trods vælger vi dog at prøve igen, og har derfor i marts-nummeret af LHC-nyt inviteret til endnu en familiedag denne gang i Gl. Rye, og så håber vi, at det bliver muligt at gennemføre dette. 4 2 I uge 26 var vi 36 deltagere i sommeropholdet, der igen fandt sted i pragtfuldt vejr på Hornstrup Kursuscenter. En rigtig god uge, som man godt kunne unde nogle flere at deltage i. Af de 36 deltagere, var fordelingen således, at de 17 (7 HC-ramte og 10 hjælpere) kom fra ét enkelt bo-tilbud, 7 af dem (3 HC-ramte og 4 hjælpere) kom fra to andre bo-tilbud og de resterende bestod af 7 HC-ramte, hvoraf 3 havde medbragt egen hjælper, og så var vi 2 til stede fra foreningen. Dette har givet anledning til en del tanker omkring sommeropholdet, men vi har valgt at fortsætte med tilbuddet, så må vi se, hvor mange, der vil benytte sig af det i år. 3 I august blev der afholdt en ungdomslejr i Sverige for årige. Vi havde fra Danmark haft mulighed for at sende nogle unge af sted, men der var desværre ingen, der viste interesse for at deltage i arrangementet. Igen i år tilbydes det denne gang i Norge og vi håber, at beskrivelse i LHC-nyt samt på hjemmesiden vil få nogen til at fatte interesse for dette. Tilbagemeldingen har i hvert fald været, at de unge, der deltog sidste år, var utroligt glade for det. 4 Den september deltog jeg på vegne af LHC i Den Europæiske Huntington Association s konference i Prag. En spændende weekend, der også har været omtalt i LHCnyt.

5 5 Den 15. september deltog Karen og jeg i en tema-dag om Fundraising i København. Det er altid spændende at høre, hvordan andre bærer sig ad med at skaffe penge, og endnu en gang blev vi bekræftet i, at det er et STORT arbejde at holde sig ajour med fonde, ansøgningsfrister osv. Noget vi i LHCs bestyrelse har et stort ønske om at kunne gøre mere ved, men vi må også indse, at vi ikke helt har de tidsmæssige ressourcer, der skal til. 6 Den 29. september besøgte jeg lokalgruppe Midtjylland ved et møde, der blev afholdt i Lindegårdens nye flotte lokaler i Herning. Det var dejligt både at møde medlemmerne i lokalgruppen og at se hvor fint der er i Lindegården, hvor man har 18 lejligheder til HC-ramte. 7 Den 1. oktober var Lena Hjermind og jeg på besøg hos Lundbeck, hvor vi holdt foredrag for ca. 100 medarbejdere om HC. Lena om den videnskabelige og genetiske del og jeg om det mere personlige ved at have HC i familien. 8 Den 25. oktober deltog Lena Hjermind i møde mellem Dansk Psykiatrisk Selskab og Patient- og Pårørendeforeninger. Dette møde finder sted 1-2 gange årligt, og bestyrelsen finder det vigtigt, at vi er repræsenterede her. 9 Den 29. oktober modtog vi så de første deltagere til Rundt om HC. Det var dem, der skulle deltage i formødet for personer, der ikke før har deltaget i større møder i LHC. Et godt møde, som vi efterfølgende fik god respons på. Det er noget, der fortjener en gentagelse ved kommende større arrangementer. LHC-nyt nr. 2/11 10 Den 30. oktober myldrede små 100 personer fra LHC så rundt på Kryb i Ly Kro i Fredericia for at deltage i Rundt om HC. Dette års tema var Livskvalitet, og dette tema viste sig at været et godt valg. En enkelt lille udfordring opstod lørdag morgen, da Lone Hertz var nødt til at melde afbud pga. sygdom, men ved en frisk indsats fra nogle af deltagerne, der repræsenterede forskellige bo-tilbud, fik vi klaret det, og alt i alt viser evalueringen, at der var stor tilfredshed med arrangementet. At Kry i Ly Kro bød på mindre udfordringer for de, der ikke er så godt gående har vi taget til efterretning, og dette forsøges der rettet op på til næste gang. 11 I ugen efter Rundt om HC fik jeg pludselig to uafhængige henvendelser fra medlemmer, der havde hørt en radioudsendelse Videnskabens Verden, hvori HC havde været omtalt. Ved lidt detektivarbejde fra Erik Svendsen lykkedes det os at finde radioudsendelsen på nettet og linke til den fra vores hjemmeside, så også de øvrige medlemmer kunne få chance for at høre den. Det er altid dejligt med henvendelser fra medlemmerne omkring sådanne ting. Som bestyrelse kan vi jo ikke være alle steder, så godt, at andre er opmærksomme og skynder sig at videreformidle oplysningerne. 12 Den 19. november deltog jeg i en konference arrangeret af Sjældne Diagnoser omkring Dansk national strategi for sjældne sygdomme, og fik her lejlighed til at komme med lidt input til debatten i forhold til centralisering af behandling. 5

6 13 Den 12. januar var det Neurosearch, der havde bedt om et foredrag omkring HC, og jeg tilbragte en times tid i selskab med omkring 120 medarbejdere. 14 Den 25. januar ønskede Nordea og deres medarbejdere at øge deres kendskab til HC, dette sørgede Lena Hjermind for på bedste vis. 15 Den 14. februar var jeg en tur i Bergen sammen med Leder af Tangkær Janne Martinussen og leder af Bomiljø HC på Tangkær Lars Bording. Vi holdt møde med ledere og ansatte ved Olaviken, der er et sted med 8 HC-beboere i Bergen. Formålet var at drøfte afholdelse af en konference for ansatte ved de bo-tilbud, der har HC-ramte boende, og der var rigtig mange gode idéer omkring dette. Resultatet er, at vi arbejder mod at arrangere et kursus den 18. og 19. november i år for deltagere fra Danmark, Norge og Sverige, og målet er, at en del af programmet bliver hæftet op på den forskningsdag, LHC og Panum instituttet tilbyder den 19. november. Der arbejdes videre med sagen og nærmere følger i LHC-nyt. 16 Midt i februar indledte vi et samarbejde med noget, der hedder Foreningspanelet. Kort fortalt handler det om, at man som forbruger kan deltage i en masse forskellige undersøgelser om dette og hint. For deltagelse i undersøgelserne kan man optjene nogle penge, og ved at deltage via hjemmesiden kan man donere disse penge til LHC. Vi satser naturligvis på at få mobiliseret foreningens medlemmer samt alle deres venner og bekendte, og deres venner og bekendte osv. 6 osv., så vi ad den vej kan få lavet lidt fundraising til LHC. Mange bække små kan som bekendt gøre en stor å, og her kan folk bidrage uden at skulle have penge op af lommen, men udelukkende ved at donere lidt af deres tid i ny og næ. Mere om det i juni-nummeret af LHCnyt, og allerede nu på hjemmesiden. I løbet af året har bestyrelsen holdt 4 møder, og heldigvis er det lykkedes at få puslespillet til at gå op. Det er trods alt 5-6 personers kalendere, der skal passe sammen, og samtidig har en del af bestyrelsen også en anseelig mængde timer i rejsetid for at deltage i møderne. Så det bliver nogle lidt lange møder, og så tager vi ellers tlf. og mail til hjælp den øvrige tid. I lokalgrupperne har der også været god aktivitet i de sidste 12 måneder, således har man i Københavnergruppen holdt 2 møder, i Vestsjællandsgruppen 3 møder, i Region Syd 1 møde og i Midtjylland 4 møder. Og i den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til de ildsjæle, der holder liv i lokalgrupperne og sørger for, at foreningen fortsat kan tilbyde mulighed for at mødes på denne måde. Og selv om man ind i mellem kan opleve, at der ikke møder så mange op til møderne, så skal man ikke tage fejl af, at det er af stor værdi for de, der deltager. Så TAK for indsatsen, jeg håber, I alle fortsætter det gode arbejde, og modtager meget gerne input til, hvordan bestyrelsen kan styrke og bakke yderligere op omkring det. På initiativ af Lokalgruppen for Midtjylland blev der i september afholdt en ægtefælledag i Vinderup. Det blev en

7 rigtig god dag, og inspireret af denne tog bestyrelsen samt en af deltagerne initiativ til, at der blev afholdt en tilsvarende dag i Københavnsområdet. Det foregik den 19. marts, og at dømme efter antallet af deltagere var det vist en god idé. Vi håber, at vi fremover kan tilbyde dette arrangement hvert år både i Jylland og på Sjælland. Socialrådgiver Bodil Davidsen har fortsat en del at se til omkring HC, og i bestyrelsen er vi glade for samarbejdet. LHC-nyt er som vanligt udkommet 4 gange siden sidste generalforsamling, og vi får god respons på bladet fra en del medlemmer. Bestyrelsen ser i høj grad LHC-nyt som vores talerør til medlemmerne, og gør hvad vi kan for løbende at informere om de forskellige tiltag, der arbejdes med. Dog med den lille udfordring, at der nogle gange kan synes langt imellem at bladet udkommer. Vi bruger derfor også hjemmesiden flittigt, og jeg er glad for at konstatere, at vi har mere end 75 abonnenter på den nyhedsservice, vi tilbyder fra hjemmesiden. Dette tal kan dog sagtens blive større, så jeg vil derfor endnu en gang opfordre til, at man tilmelder sig, det kan gøres fra forsiden af At vedligeholde og optimere hjemmesiden er en kontinuerlig proces, som vi hele tiden arbejder med. Og vi vil naturligvis stadig meget gerne modtage indlæg til både LHC-nyt og hjemmesiden, så tøv ikke, og kontakt os gerne omkring det. Hermed rettes også en tak til redaktør Inge Maigaard for det arbejde, hun udfører i forbindelse med LHC-nyt. I november sagde vi i øvrigt nej tak til Post Danmarks hjælp med at udsende bladet, idet vi havde et medlem, der tilbød at adressere, pakke og sende det for os. LHC-nyt nr. 2/11 Denne ordning har sparet og vil fremadrettet spare foreningen for en del penge, og vi siger mange tak til dette medlem (og hendes mand) for deres hjælp. I årets løb har vi foretaget nogle administrative ændringer. Vi har omlagt vores medlemskartotek, og i den forbindelse blev det overflødigt at have telefon og bredbåndsforbindelse på foreningens kontor. Vi har derfor nedlagt dette, hvilket giver en lille økonomisk gevinst. Og skulle vi på et tidspunkt få brug for det igen, så er der sikkert nok mulighed for at få det oprettet, Selvom kontoret ikke bruges voldsomt meget, har vi dog valgt at bevare det. Vi har vurderet, at det er godt at have en officiel foreningsadresse, og samtidig er det godt at have et sted til alle vores ting. En af de ting, der også er blevet arbejdet med er etableringen af en hjælpedatabase. Jeg bliver ind i mellem kontaktet af folk, der søger en ligestillet at tale med omkring HC. Derfor opfordrede jeg i et nr. af LHC-nyt til, at man henvendte sig, såfremt man havde lyst til at stille sig til rådighed for dette. Det resulterede i en del henvendelser, og jeg har derfor nu mulighed for at henvise direkte, når nogen ringer og spørger. Det er dejligt at se, at foreningens medlemmer på denne måde bakker op om både hinanden og udefra kommende en tak til alle jer, der er på listen. Også selvom I måske ikke har haft henvendelser endnu, det skal nok komme. Inden sommerferien sidste år blev jeg kontaktet af et medlem, der havde fået øje på muligheden for at søge nogle fondsmidler gennem ægtefællens arbejdsplads. Der blev udarbejdet en ansøgning, hvor dette medlem på vegne af 7

8 LHC søgte om penge til Rundt om HC. Desværre fik vi afslag, men jeg nævner det alligevel, fordi det igen varmede, at vi har medlemmer der helt på eget initiativ gerne vil hjælpe foreningen på forskellig måde. Og jeg kan kun opfordre til, at man holder øje med sådanne ting og henvender sig til bestyrelsen, hvis man kan se nogle muligheder rundt omkring. Så skal vi selvfølgelig nok bakke op og hjælpe alt, hvad vi kan. De sædvanlige ansøgninger til Tips- og Lottomidlerne samt Bladpuljen har Karen Ørndrup sørget for, og de har heldigvis båret frugt. Udbetaling af forsikringsmidler ved kritisk sygdom er også noget, vi har arbejdet meget med. Både ved at inddrage Sjældne Diagnoser og derefter i samarbejde med et af vores medlemmer, 8 der gerne ville påtage sig opgaven. Desværre har det ikke hjulpet. Det har været prøvet før uden held, og også vi måtte konstatere, at man i disse systemer løber panden mod en mur uanset hvor, man henvender sig. Ingen vil tage ansvar for at få godkendt HC som en kritisk sygdom, selvom man godt kan se, at den må passe ind i kategorien. Sidste nyt i sagen er, at et medlem har fået en mundtlig bekræftelse fra sin assurandør på, at HC selvfølgelig dækkes som kritisk sygdom, men vi har endnu ikke set noget på skrift, det afventer vi med længsel! I vores forsøg på hele tiden at følge med tiden har vi i løbet af året gennemgået foreningens vedtægter. Ved denne generalforsamling stiller vi forslag om nogle små justeringer af teksten i vedtægterne. Ikke nogle radikale ændringer, blot præ-

9 ciseringer af småting, så der ikke er noget, at være i tvivl om. I efteråret nævnte vi i LHC-nyt muligheden for at få lavet en TV-udsendelse om HC. Flere personer har meldt sig som deltagere, hvilket vi er meget glade for. Desværre må vi konstatere, at det, TV efterspørger som hovedhistorien, er noget af det, der er sværest for os at levere ; nemlig en risikoperson, der beslutter sig for test og er villig til at lade TV være med under hele forløbet. Det er ikke noget, vi kan være bekendt at bede nogen om, da det er en meget privat ting. Vi prøver fortsat at arbejde i andre retninger, så vi kan få HC på landsdækkende TV. Nu må vi se, om det kan lykkes. Samarbejdet med vores paraplyorganisation Sjældne Diagnoser er styrket gennem året. Vi er en af Sjældne Diagnosers største medlemsforeninger, og vi finder det vigtigt, at de véd, vi eksisterer. Vi gør derfor brug af dem, så ofte vi kan, og forsøger at gøre os synlige i deres bevidsthed. Jeg bliver jævnligt kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål, kommentarer eller nye idéer, og denne kontakt er jeg meget glad for. Det er rigtig vigtigt hele tiden at holde sig for øje, hvem det er, vi er til for, noget vi i bestyrelsen kontinuerligt husker os selv og hinanden på. Også bo-tilbuddene er der en god kontakt til, ligesom samarbejdet med LHCs tilknyttede psykologer, Hukommelsesklinikken og Panum Instituttet fungerer rigtig godt. Det blev en lang beretning! Men jeg finder det vigtigt, at medlemmerne ved, hvad vi i bestyrelsen går og roder med. Til sidst vil jeg udtrykke min STORE LHC-nyt nr. 2/11 TAK til hele bestyrelsen incl. suppleanter: Karen, Lena, Erik, Jeanette og Mogens. Dejligt at I byder ind med alle jeres kompetencer og bidrager til, at vi i bestyrelsen er bredt repræsenteret med holdninger og meninger, og dejligt at I altid har en positiv tilgang til tingene. Tak. Bettina Thoby 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Landsforeningen realiserede i 2010 et lille overskud på kr Herved er egenkapitalen øget til kr pr Der er i 2010 ikke udbetalt midler til forskning, men der er tilgået kr til forskningsmidlerne. LHC s forskningsmidler udgør herefter pr : kr , som er fordelt på grundkapital (hidrørende fra arv og tidligere indskud): kr og driftskapital (frie midler, der kan anvendes til forskning mv.): kr Landsforeningens INDTÆGTER blev samlet set kr mindre end budgetteret. De største afvigelser fra budgettet på indtægtssiden er: kr mindre i gavebidrag end påregnet, kr på plussiden i bidrag fra private organisationer, og kr mindre end påregnet i tilskud fra T&L s aktivetetspulje. På UDGIFTSsiden blev de samlede udgifter kr mindre end budgetteret. Af besparelserne skal nævnes: kr på sommerophold, kr på temadage og weekend-seminar, kr på kontorhold, telefon, m.v., kr på trykning af pjecer og endelig kr på udgifterne til kontingenter og konferencer. Resultatet blev totalt set en besparelse på kr i forhold til budgettet for

10 Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år Budget for 2011: Der er budgetteret med indtægter på kr , og udgifter på kr , hvilket giver et underskud på kr Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget for Kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således er kontingentet for enkeltpersoner er kr. 225 og kontingentet for ægtefæller/par og deres hjemmeboende børn er kr Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter Formand Bettina Thoby var på valg og var villig til genvalg. Der var ikke opstillet andre kandidater til formandsposten, og Bettina Thoby blev valgt. Næstformand Erik Clement Svendsen var på valg og var villig til genvalg. Der var ikke opstillet andre kandidater, og Erik Clement Svendsen blev valgt. Bestyrelsesmedlem Reno Tilgren Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Jeanette K. Kristensen stillede op til den ledige bestyrelsespost og blev valgt. Mogens Dam og Rasmus Løgsted Pedersen stillede op som suppleanter og blev begge valgt. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer Bestyrelsen havde stillet forslag om enkelte vedtægtsændringer (er beskrevet i 10 LHC-nyt nr. 1, 2011). Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 7. Evt. Jytte Broholm nævnte, at man kunne prøve at finde et medlem der ville påtage sig fundraising-opgaver for foreningen. Jytte Broholm nævnte også, at sommeropholdet er en vigtig aktivitet, som LHC bør holde fast i. Jytte Broholm opfordrede til at LHC forsøgte at fremme samarbejdet mellem de forskellige plejecentre. Bettina Thoby svarede, at vi gør, hvad vi kan på den front. Allan Jensen opfordrede til at bestyrelsen tog fat i politikerne for at arbejde hen imod flere bo-tilbud til HC-ramte i Danmark. Ole Jørgensen mente, at man skulle overveje hvor meget krudt, man ville bruge på det, da løfter sjældent holder længere end til lige efter næste valg. Anders Lyng foreslog udkørende teams, der kan besøge familier, som lige har fået kendskab til HC. Bettina Thoby opfordrede til at man tog kontakt til hende, hvis man havde brug for oplysning. Ove Vedelsby spurgte om der informeres fra HUK omkring LHC. Lena Hjermind svarede, at det gøres der en stor dyd ud af, både på HUK men også på andre genetiske centre i DK. Inge Maigaard nævnte at bo-tilbuddene i dag er videncentre omkring HC, der kunne henvises til, hvis nogen har spørgsmål. Bettina Thoby svarede, at det gøres der i høj grad allerede. Ellen Hansen roste lokalgruppernes kontaktpersoner. Bjørn R. Olsen spurgte, om der testes éns på de forskellige genetiske centre.

11 Lena Hjermind svarede, at der er internationale guidelines for test, at LHC sidste forår holdt et møde med alle centrene og at der fortsat arbejdes med dette. Jytte Broholm spurgte hvor langt man er i forhold til centralisering af test. Lena Hjermind svarede at det er en politisk sag, og det kan der ikke umiddelbart svares på. Allan Jensen spurgte til Huntexil. Lena Hjermind svarede, at det varer mindst 2 år før vi ved noget endeligt om produktet. Bettina Thoby spurgte generalforsamlingen, om det var OK at bruge folks mailadresser, når vi har noget vigtigt, vi gerne vil have kommunikeret ud, og der er lang tid til næste blad. Generalforsamlingen mente, at man kan sende en mail ud og spørge folk, og så kan de få mulighed for at melde fra, såfremt de ikke ønsker dette. Bettina Thoby informerede generalforsamlingen om Bettina Thoby informerede om en projektopgave, som 2 piger fra en 9. klasse har lavet om HC. Pigerne havde fremstillet såvel en film som et ur, der havde relation til HC. Generalforsamlingen viste efterfølgende stor interesse for at se på dette ur, samt kommenterede filmen. Sluttelig takkede dirigent Kurt Haagh forsamlingen for god ro og orden, og modtog selv tak for indsatsen som dirigent. Erik C. Svendsen Karen Ørndrup Bettina Thoby Lena Hjermind Jeanette K. Kristensen Kurt Haagh (dirigent) LHC-nyt nr. 2/11 11

12 Medicinafprøvning på Hukommelsesklinikken Gennem de seneste 1½ år har et såkaldt fase 3 medicinafprøvningsforsøg været i gang på Hukommelsesklinikken i København. Det er første gang, at vi i Danmark deltager i et verdensomspændende afprøvningsforsøg. Medicinen, Dimebon, skulle virke på hukommelsesproblemer ved Huntingtons Chorea (HC), og har været afprøvet på mindre grupper patienter i USA, før det nu er blevet prøvet til 403 personer med HC i hele verden. Forsøget blev gennemført på den måde, at man det første ½ år enten fik snydemedicin (placebo) eller Dimebon, og hverken personen selv, den også deltagende pårørende, sygeplejersken eller lægen måtte vide, hvem der fik hvad (kaldes: randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret). Deltagelse i forsøget krævede en del besøg i Hukommelsesklinikken og en mængde underskrifter samt flere test og undersøgelser end ved vanligt forløb. Jeg valgte helt bevidst ikke at skrive om forsøget i LHC-nyt eller på hjemmesiden, før det gik i gang, da både personen med HC og den pårørende skulle opfylde en mængde kriterier for at kunne være med, så en annonce om mulighed for at prøve ny medicin kunne have skuffet mange. Det var meget nemt og hurtigt at få 21 par fra Danmark med i undersøgelsen. Faktisk er vi i København det sted i verden, der havde flest deltagere. 12 De første resultater af medicinafprøvningsforsøget med Dimebon er nu kommet. Resultaterne er desværre skuffende, så der er ikke fundet forskel mellem den gruppe, der har fået medicin og den gruppe, der har fået snydepiller det første halvår. Alle har fået det lidt bedre, uanset hvad man fik, hvilket desværre kun fortæller, at det hjælper, hvis vi tror, vi kan hjælpe medicinsk. Der er heldigvis ingen, der har haft væsentligt ubehag af Dimebon. Jeg er rigtig ked af, at pillerne ikke gav forventet god virkning, men er alligevel glad for, at så mange par i Danmark har villet være med, da det har bidraget væsentligt til forskningen om Huntingtons Chorea. Det er også rart at vide, at man rundt i verdens medicinalfirmaer, hvor der pågår en masse udvikling af ny medicin bl.a. til HC, har lagt mærke til familier tilknyttet Hukommelsesklinikken og ved, at der kan man hurtigt og effektivt få et forsøg i gang. Jeg håber og tror, vi er kommet nogle skridt videre på den desværre ujævne, snoede vej til bedre behandling og i sidste ende standsning af HC, og jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har brugt så megen tid i Hukommelsesklinikken med forskningssygeplejerske Oda Jacobsen og mig. Lena Hjermind

13 Kontingentindbetaling - fejl på girokort! Øv hvor er det bare irriterende! Når man overgår til nyt EDB-system og skal skrive kontingentopkrævninger ud, og de så bliver forkerte, og man ikke opdager det, før det er for sent!! Det var desværre, hvad der skete for Landsforeningen i april i år med en del ulejlighed til følge for både administrationen og for vore medlemmer. DET BEKLAGER VI MEGET! Der findes selvfølgelig en lang og indviklet og irriterende forklaring på, hvorfor det skete, men den skal I blive sparet for. Det korte af det lange er, at den betalingsidentifikationslinie, der står nederst på girokortet, og som identificerer indbetaleren, den på rigtig mange af girokortene blev forkert. Den er beregnet ud fra helt specielle kriterier, og desværre gik det galt, på trods af både korrekturlæsning og tjek. Nye girokort er tilgået de, der ikke havde betalt ved fristens udløb den 15. maj, og så håber vi, at alt kommer til at lykkes til sidst. Og trøster os med, at selvom det er både uheldigt og spild af tid, så er det trods alt heller ikke værre. Karen Ørndrup & Bettina Thoby LHC-nyt nr. 2/11 13

14 Ungdomslejr i Norge Hurtig tilmelding nødvendig. På næste side ses den norske Huntington-forenings plakat omkring Ungdomslejr i Norge i august. Denne lejr arrangeres i samarbejde mellem patientforeningerne i Norge, Sverige, Skotland og Danmark. I LHC synes vi, det kunne være rigtig rart, hvis vi havde et par danske unge med på denne lejr. Vi har derfor fået lov at foretage en lidt sen tilmelding (fristen er ellers 1. juni), så hvis du passer ind i aldersgruppen og har lyst at være med, så kontakt hurtigst muligt undertegnede på mail eller tlf så finder vi ud af det. Og hvis du er forælder til en ung, der passer ind i aldersgruppen, så har du måske lyst til at gøre ham/hende opmærksom på tilbuddet. Prisen for at deltage forventes at ligge lige i omegnen af 1200 kr. som dækker både rejse, ophold og forplejning. Sidste år blev der lavet en lille film om lejren den kan ses på: Danmark var ikke repræsenteret på lejren sidste år. Jeg håber, det vil lykkes i år. Bettina Thoby 14

15 Internasjonal leir august 2011 Arrangør: Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med pasientforeninger i Sverige, Danmark og Skotland Internasjonal leir for deg mellom 16 og 26 som har vokst opp med Huntingtons sykdom i familien Sted: Hurdal Verk Folkehøgskole (40km fra Gardermoen) Tid: august Aktiviteter: Informasjon om sykdommen, samtalegrupper, teambuilding, ridning, klatring, kanopadling, avslapning Påmelding innen 1.juni til: Overcoming fears leads to crossing the border to self-confidence LHC-nyt nr. 2/11 15

16 Nordisk konference om HC - for fagfolk I Landsforeningen er vi stolte af at kunne være med til at præsentere nedenstående konference om HC. Konferencen, der primært henvender sig til personer, der arbejder med HCramte, bliver til i et nordisk samarbejde. Vi håber, at rigtig mange ansatte i plejen, psykiatrien og demenssektoren vil benytte sig af tilbuddet om at lære mere om HC, og af muligheden for at danne nogle faglige netværk. Programmet er endnu ikke helt færdigt, men det kan afsløres, at der bliver oplæg om både musikterapi og kost, samt et oplæg fra en neuropsykolog. Derudover er lørdagens program tilrettelagt med henblik på deltagelse i LHCs Forskningsdag på Panum-instituttet. Konferencen får sin egen hjemmeside, hvor oplysninger om pris, tilmeldingsfrist osv. vil være at finde: Mere om konferencen kan læses i septembernummeret af LHC-nyt. Bettina Thoby NORDISK KONFERENCE FOR FAGFOLK OM HUNTINGTONS CHOREA NOVEMBER 2011 I KØBENHAVN KONFERENCEN ARRANGERES AF LANDFORENINGEN MOD HUNTINGTONS CHOREA, NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS (BERGEN) SAMT BOMILJØ HC TANGKÆR (ØRSTED) FØLG MED PÅ FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT LEDER AF BOMILJØ HC LARS BORDING 16

17 LIDT OM RELATIONER Af Lars Bording Jeg vil i det følgende fortælle om noget af det, som for mig er vigtigt i mødet med andre personer, HC ramte eller ej. Til daglig er jeg leder af bomiljø HC, og mine udsagn vil derfor i vid udstrækning afspejle den tilgang, vi har i Bomiljø HC. Det skal dog understreges, at mine synspunkter står for egen regning. Vi har alle forskellige roller i vores relationer til hinanden. Afhængig af relationens art vil der være forskellige følelser på spil. Der vil også typisk være forskel på, hvad vi forventer af en relation frem for en anden. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at jeg på ingen måde ønsker at gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, men alene at videregive de erfaringer og et menneskesyn, som for mig er meningsgivende og som fungerer som min røde tråd i mødet med andre. Basisingrediensen for vores relationer, uanset om der er tale om en familierelation, en venne-relation eller en professionel -relation, er efter min mening, at man møder hinanden uden en forudindtaget holdning til, hvad der er bedst for den anden. Den franske fysiker Pascal sagde engang, at vi alle indeholder 50 % positivitet og 50 % negativitet. Pascal mente endvidere, at det er det omkringværende miljø, der er medbestemmende for, hvilken side der bliver fremtrædende. LHC-nyt nr. 2/11 Pascals påstand betyder, at hvis vi ser en person som syg, vil vi også med al sandsynlighed komme til at tale til og behandle vedkommende som syg. Jeg tror på, at vi med vores sprog er med til at skabe rammerne for, hvordan vi behandler hinanden. Det er efter min mening derfor af stor betydning, hvilke ord vi bruger i kommunikationen med eksempelvis personer, der har HC. De 5 vigtigste pointer er: 1 Det er vigtigt at tænke, at en person har HC og ikke er HC er. HC er noget, man har, og ikke noget man er. Til gengæld er man far/mor, søn/ datter, ven/veninde, kontorudannet og lignende. 2 Det er vigtigt at tænke over, hvilken benævnelse vi bruger, når vi står overfor en person, der har HC. Er jeg syg og har brug for lægehjælp, går jeg til lægen og er lægens patient. Men når jeg kommer hjem til familien, er jeg Lars, der eksempelvis har lungebetændelse. Så har jeg ikke længere brug for at være patient. Jeg har muligvis en lidelse, der kræver behandling, men så længe jeg ikke er indlagt eller på anden måde er i relation til en læge, ønsker jeg ikke at være patient. Min datter er patient ved ørelægen, men når hun kommer tilbage i børnehaven, er hun forhåbentlig i pædagogens øjne barn i børnehaven og ikke patient. Det samme, tænker jeg, 17

18 gæld er Bomiljø HC et sted, hvor man kan bo, hvis man har HC. Ordkløveri? Måske for nogle, men for mig et bevidst valg, idet jeg forbinder et plejecenter/-hjem med et sted, hvor man flytter hen i en sen alder. Set i lyset af hvornår sygdommen aldersmæssigt typisk bryder ud, er der for mig stor signalværdi i at frigøre sig fra ord som plejehjem og plejecenter. 18 gør sig gældende for alle andre også en person med HC. 3 Når vi møder hinanden, skal det ske på en neutral måde. Vi skal som fagpersoner luge ud i institutionsbegreberne og i stedet bruge begreber som afspejler noget normalt. Det er ikke ualmindeligt at høre fagpersoner bruge ordet spisesituation om et måltid. Hjemme hos mig har vi ingen spisesituationer. Til gengæld spiser vi hver dag morgenmad, frokost og aftensmad. Et lignende eksempel på at bruge sprogets kraft er, at Bomiljø HC ikke er et plejecenter/plejehjem. Til gen- 4 Mødet skal ske fordomsfrit. Med en forudindtaget holdning er der risiko for, at lytteren kommer til at tillægge ønsket en værdi, som ikke er gældende for den, der har ytret ønsket. Eksempelvis kan man møde ønsket om at komme på ferie ved at sige: Nej det går ikke. Han har jo HC, og han vil slet ikke kunne holde til det, og han vil i øvrigt heller ikke få noget ud af det. Det kan ikke lade sig gøre! En anden måde at møde samme ønske på kan være at undersøge, hvad det ville betyde for vedkommende at komme på ferie. Er det ønsket om at komme til at opleve noget andet end dagligdagens trummerum? Er det ønsket om at få opfyldt en gammel livsdrøm? Er det ønsket om at være sammen med andre? Er det ønsket om at opleve noget af det, der tidligere har givet gode minder? Hvis vi husker at parkere vores egne holdninger, vil vi en gang i mellem opdage, at det slet ikke er rejsen, der er vigtigst, men at ønsket i virkeligheden gik på noget helt andet. Eksempelvis ønsket om at genskabe et socialt netværk. Ved at have fokus på drømme og gå på opdagelse i hvad der gemmer sig bag en drøm, kan man være med til gøre livet så indholdsrigt og meningsgivende som muligt.

19 Et andet eksempel kunne være en person der fortæller, at han aldrig får besøg. Her er man nødt til at tage udgangspunkt i, at vedkommende reelt oplever, at han aldrig får besøg. Uanset hvad den objektive oplevelse er. På den måde får man mulighed for at spørge ind til, hvad der gør, at den pågældende har denne oplevelse frem for at argumentere for og imod med hensyn til hvor mange eller hvor få besøg der har været. Man slipper desuden for at diskutere, hvem der har ret, og hvem der er galt på den. Og hvad er mange besøg egentlig? Det er min erfaring, at de fleste uheldige episoder opstår i kølvandet på misforståelser, der i bund og grund skyldes, at et ønske/drøm er blevet hørt anderledes, end den var tænkt. Et stort dilemma som sjældent har en simpel eller entydig løsning. Det kan være svært altid at huske på, men det hjælper som regel mig at minde mig selv om, at der bag enhver frustration gemmer sig en bristet drøm, og at jeg derfor må forsøge at forstå den drøm, der gives udtryk for. 5 Jeg tror på, at man som sygdomsramt og som pårørende i løbet af sygdomsforløbet oplever de samme former for tab og gennemgår den samme sorg. Det er jo eksempelvis både den sygdomsramte hustru, der har en drøm der brister om et langt og lykkeligt ægteskab, samt ægtemanden som mister samme drøm. Til gengæld tror jeg, at der kan være stor forskel på, hvordan tab og sorg kommer til udtryk. Netop derfor er det for mig at se af meget stor betydning at huske på, at sygdommen ikke kun rammer en LHC-nyt nr. 2/11 i familien, men at den rammer hele familien og det sociale netværk omkring familien. Jeg tænker, at det kan sammenlignes lidt med barnet, der blev storebror. Pludselig er der noget, som er ligeså vigtigt og måske endda opleves som mere vigtigt end en selv. Drømmebilledet af verden, hvor storebroren er den vigtigste i verden for mor og far, brister. Alle har mere fokus på den lille nyfødte, som oven i købet igen og igen kalder på opmærksomhed. En opmærksomhed der gør, at den nybagte storebror oplever sig alene og forladt. Katastrofen kan dog forhindres, såfremt alle omkring familien giver lige dele opmærksomhed til både storebror og den nyfødte, og måske endda giver storebroren lov til at fortælle, hvordan det er at være blevet storebror. I forhold til en familie der er ramt af HC, består sammenligningen i, at man hver især er den nybagte storebror, som uden indflydelse er blevet bragt i en situation, hvor drømmebilledet pludselig er blevet ødelagt. Drømmebilledet kan måske ikke repareres, men vi kan give hinanden en opmærksomhed, der gør, at vi oplever os set og hørt. Jeg ser HC som en sygdom, der som oftest medfører enorme sociale konsekvenser. Sygdommen kan desværre endnu ikke helbredes. Til gengæld bør vi med den rette tilgang kunne minimere oplevelsen af, at blive set som syg samt oplevelsen af at blive sat udenfor indflydelse og til gengæld øge oplevelsen af, at der stadig er et liv, der bør leves. Lars Bording 19

20 Demensdagene i København maj 2011 Ved Demensdagene 2011, der arrangeres af Nationalt Videnscenter for demens, indgik der i programmet et 2 timers symposium omkring HC. Symposiet løb af stablen tirsdag den 3. maj, og ca. 90 deltagere havde fundet vej til lokale 1 på Scandic Hotel, hvor overlæge Jørgen Nielsen fra Hukommelsesklinikken indledte med at fortælle om, hvad HC er. Jørgen forklarede, hvad det egentlig er, der rent kemisk sker i hjernen, og gav en grundig gennemgang af historien omkring sygdommen samt om symptomerne og symptombehandlingen. Herefter fortalte demenskoordinator fra Herning, Anni Wichmann, om de tiltag, man i Herning kommune har for borgere med HC. Dels bofællesskabet Lindegården dels udkørende teams, der støtter op om HC-borgere i hjemmet. Anni gennemgik også et par cases og kom godt rundt om både hjælpemidler 20 og støtteforanstaltninger og fremhævede, at der altid arbejdes på at skabe overskuelighed, genkendelighed og tryghed for den HC-ramte. Undertegnede sluttede af med en beretning fra det virkelige liv, der dels fortalte om, hvordan det er pludselig at få konstateret HC i familien og samtidig forsøgte at anskueliggøre, hvordan HC ikke bare er en sygdom, der rammer et enkelt individ, men derimod er noget, der berører hele familien. Deltagerne ved demensdagene var en god blanding af sygeplejersker, demenskoordinatorer, plejepersonale, pædagoger, terapeuter, læger, psykologer og socialrådgivere, og de efterfølgende tilbagemeldinger gav indtryk af, at tilhørerne til vores symposium absolut mente, at de havde fået noget med hjem. Bettina Thoby

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere