LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN LHC-nyt nr. 2/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning på Hukommelsesklinikken Kontingentindbetaling - fejl på girokort Ungdomslejr i Norge Nordisk konference om HC - for fagfolk Lidt om relationer Demensdagene i København maj Hvad er en tvangsauktion Ægtefælledag på Sjælland Indkomne bidrag og gaver Ny læge på Hukommelsesklinikken Litteraturliste Nyt fra lokalgrupperne Kalenderen HC-materialer Vigtige adresser og telefonnumre. 32 LHC-nyt Redaktion: Inge Maigaard (ansv.) Bettina Thoby Sats og tryk: Jannerup Offset A/S Oplag: 850 LHC s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Erik Clement Svendsen Gåskærgade 17A, 1. tv Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Jeanette K. Kristensen LHC s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Max Bank CVR-nr.: Næste nr. af LHC-nyt udkommer 10. september Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. august. Indlæg sendes til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea att.: LHC-nyt Bystævneparken 23, Brønshøj tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forside: LHC-ur fra 9. klasses projektopgave 2

3 Formanden har ordet - denne gang bare for et par korte bemærkninger I skrivende stund er det sommer udenfor, og minderne om vinterens sne er så småt ved at være laaangt væk. Heldigvis er vi mennesker jo for det meste indrettet sådan, at vi husker det gode, mens det mindre spændende har det med at blegne i erindringen med tiden. Noget, der er godt at huske på, når man har med HC at gøre, og tingene somme tider brænder helt sammen. I bestyrelsen og andre steder arbejdes der i øjeblikket med sommerophold, forskningdag og kursus for fagpersonale (omtales andetsteds i dette blad) samt alle de småting, der hele tiden opstår, når man har med en levende organisme som vores forening at gøre. Billedet på forsiden af dette blad forestiller i øvrigt det ur, et par kvikke piger fremstillede i forbindelse med deres 9. klasses projektopgave, der omhandlede HC. LHC bistod med information i processen og har efterfølgende modtaget uret som gave. Det er ikke let at se på billedet, men uret symboliserer et liv, hvor den første del af livet er uden HCsymptomer men med en masse tanker omkring HC, og den sidste del af livet er inddelt i faser med tiltagende symptomer, (og det hele er skrevet ind på uret). Opgaven blev omtalt ved årets generalforsamling, hvor der også blev vist en lille film, de to piger havde klippet sammen. Interessant at se, hvordan de unge piger, der intet forudgående kendskab havde til HC, greb opgaven an og nåede rigtig godt rundt om emnet. De fik i øvrigt et 12-tal for opgaven. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer med masser af godt vejr. Bettina Thoby GOD SOMMER LHC-nyt nr. 2/11 3

4 Referat af Generalforsamling i LHC Den 2. april 2011 i Herlev Medborgerhus i Herlev Som annonceret i LHC-nyt afholdtes generalforsamlingen den 2. april. Ca. 30 medlemmer og bestyrelse havde fundet vej til Herlev, og vi hørte først et meget spændende indlæg om Tangkær af leder af HC afdelingen, Lars Bording. Her i bladet uddyber Lars Bording sine holdninger i artiklen side 17. Efter en dejlig frokost, afholdtes generalforsamling i henhold til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Kurt Haagh blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år Jeg vil i denne beretning starte med at nævne de aktiviteter, der har fundet sted siden sidste generalforsamling. 1 Aktivitetsprogrammet skulle have været skudt i gang med afholdelsen af en Familiedag lørdag den 29. maj. Ved tilmeldingsfristens udløb var der desværre ingen tilmeldinger, og vi var derfor nødt til at aflyse arrangementet. Ca. en uge før, det skulle have været, kom der to henvendelser fra interesserede, men da var det desværre for sent at sætte noget i gang. Dette til trods vælger vi dog at prøve igen, og har derfor i marts-nummeret af LHC-nyt inviteret til endnu en familiedag denne gang i Gl. Rye, og så håber vi, at det bliver muligt at gennemføre dette. 4 2 I uge 26 var vi 36 deltagere i sommeropholdet, der igen fandt sted i pragtfuldt vejr på Hornstrup Kursuscenter. En rigtig god uge, som man godt kunne unde nogle flere at deltage i. Af de 36 deltagere, var fordelingen således, at de 17 (7 HC-ramte og 10 hjælpere) kom fra ét enkelt bo-tilbud, 7 af dem (3 HC-ramte og 4 hjælpere) kom fra to andre bo-tilbud og de resterende bestod af 7 HC-ramte, hvoraf 3 havde medbragt egen hjælper, og så var vi 2 til stede fra foreningen. Dette har givet anledning til en del tanker omkring sommeropholdet, men vi har valgt at fortsætte med tilbuddet, så må vi se, hvor mange, der vil benytte sig af det i år. 3 I august blev der afholdt en ungdomslejr i Sverige for årige. Vi havde fra Danmark haft mulighed for at sende nogle unge af sted, men der var desværre ingen, der viste interesse for at deltage i arrangementet. Igen i år tilbydes det denne gang i Norge og vi håber, at beskrivelse i LHC-nyt samt på hjemmesiden vil få nogen til at fatte interesse for dette. Tilbagemeldingen har i hvert fald været, at de unge, der deltog sidste år, var utroligt glade for det. 4 Den september deltog jeg på vegne af LHC i Den Europæiske Huntington Association s konference i Prag. En spændende weekend, der også har været omtalt i LHCnyt.

5 5 Den 15. september deltog Karen og jeg i en tema-dag om Fundraising i København. Det er altid spændende at høre, hvordan andre bærer sig ad med at skaffe penge, og endnu en gang blev vi bekræftet i, at det er et STORT arbejde at holde sig ajour med fonde, ansøgningsfrister osv. Noget vi i LHCs bestyrelse har et stort ønske om at kunne gøre mere ved, men vi må også indse, at vi ikke helt har de tidsmæssige ressourcer, der skal til. 6 Den 29. september besøgte jeg lokalgruppe Midtjylland ved et møde, der blev afholdt i Lindegårdens nye flotte lokaler i Herning. Det var dejligt både at møde medlemmerne i lokalgruppen og at se hvor fint der er i Lindegården, hvor man har 18 lejligheder til HC-ramte. 7 Den 1. oktober var Lena Hjermind og jeg på besøg hos Lundbeck, hvor vi holdt foredrag for ca. 100 medarbejdere om HC. Lena om den videnskabelige og genetiske del og jeg om det mere personlige ved at have HC i familien. 8 Den 25. oktober deltog Lena Hjermind i møde mellem Dansk Psykiatrisk Selskab og Patient- og Pårørendeforeninger. Dette møde finder sted 1-2 gange årligt, og bestyrelsen finder det vigtigt, at vi er repræsenterede her. 9 Den 29. oktober modtog vi så de første deltagere til Rundt om HC. Det var dem, der skulle deltage i formødet for personer, der ikke før har deltaget i større møder i LHC. Et godt møde, som vi efterfølgende fik god respons på. Det er noget, der fortjener en gentagelse ved kommende større arrangementer. LHC-nyt nr. 2/11 10 Den 30. oktober myldrede små 100 personer fra LHC så rundt på Kryb i Ly Kro i Fredericia for at deltage i Rundt om HC. Dette års tema var Livskvalitet, og dette tema viste sig at været et godt valg. En enkelt lille udfordring opstod lørdag morgen, da Lone Hertz var nødt til at melde afbud pga. sygdom, men ved en frisk indsats fra nogle af deltagerne, der repræsenterede forskellige bo-tilbud, fik vi klaret det, og alt i alt viser evalueringen, at der var stor tilfredshed med arrangementet. At Kry i Ly Kro bød på mindre udfordringer for de, der ikke er så godt gående har vi taget til efterretning, og dette forsøges der rettet op på til næste gang. 11 I ugen efter Rundt om HC fik jeg pludselig to uafhængige henvendelser fra medlemmer, der havde hørt en radioudsendelse Videnskabens Verden, hvori HC havde været omtalt. Ved lidt detektivarbejde fra Erik Svendsen lykkedes det os at finde radioudsendelsen på nettet og linke til den fra vores hjemmeside, så også de øvrige medlemmer kunne få chance for at høre den. Det er altid dejligt med henvendelser fra medlemmerne omkring sådanne ting. Som bestyrelse kan vi jo ikke være alle steder, så godt, at andre er opmærksomme og skynder sig at videreformidle oplysningerne. 12 Den 19. november deltog jeg i en konference arrangeret af Sjældne Diagnoser omkring Dansk national strategi for sjældne sygdomme, og fik her lejlighed til at komme med lidt input til debatten i forhold til centralisering af behandling. 5

6 13 Den 12. januar var det Neurosearch, der havde bedt om et foredrag omkring HC, og jeg tilbragte en times tid i selskab med omkring 120 medarbejdere. 14 Den 25. januar ønskede Nordea og deres medarbejdere at øge deres kendskab til HC, dette sørgede Lena Hjermind for på bedste vis. 15 Den 14. februar var jeg en tur i Bergen sammen med Leder af Tangkær Janne Martinussen og leder af Bomiljø HC på Tangkær Lars Bording. Vi holdt møde med ledere og ansatte ved Olaviken, der er et sted med 8 HC-beboere i Bergen. Formålet var at drøfte afholdelse af en konference for ansatte ved de bo-tilbud, der har HC-ramte boende, og der var rigtig mange gode idéer omkring dette. Resultatet er, at vi arbejder mod at arrangere et kursus den 18. og 19. november i år for deltagere fra Danmark, Norge og Sverige, og målet er, at en del af programmet bliver hæftet op på den forskningsdag, LHC og Panum instituttet tilbyder den 19. november. Der arbejdes videre med sagen og nærmere følger i LHC-nyt. 16 Midt i februar indledte vi et samarbejde med noget, der hedder Foreningspanelet. Kort fortalt handler det om, at man som forbruger kan deltage i en masse forskellige undersøgelser om dette og hint. For deltagelse i undersøgelserne kan man optjene nogle penge, og ved at deltage via hjemmesiden kan man donere disse penge til LHC. Vi satser naturligvis på at få mobiliseret foreningens medlemmer samt alle deres venner og bekendte, og deres venner og bekendte osv. 6 osv., så vi ad den vej kan få lavet lidt fundraising til LHC. Mange bække små kan som bekendt gøre en stor å, og her kan folk bidrage uden at skulle have penge op af lommen, men udelukkende ved at donere lidt af deres tid i ny og næ. Mere om det i juni-nummeret af LHCnyt, og allerede nu på hjemmesiden. I løbet af året har bestyrelsen holdt 4 møder, og heldigvis er det lykkedes at få puslespillet til at gå op. Det er trods alt 5-6 personers kalendere, der skal passe sammen, og samtidig har en del af bestyrelsen også en anseelig mængde timer i rejsetid for at deltage i møderne. Så det bliver nogle lidt lange møder, og så tager vi ellers tlf. og mail til hjælp den øvrige tid. I lokalgrupperne har der også været god aktivitet i de sidste 12 måneder, således har man i Københavnergruppen holdt 2 møder, i Vestsjællandsgruppen 3 møder, i Region Syd 1 møde og i Midtjylland 4 møder. Og i den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til de ildsjæle, der holder liv i lokalgrupperne og sørger for, at foreningen fortsat kan tilbyde mulighed for at mødes på denne måde. Og selv om man ind i mellem kan opleve, at der ikke møder så mange op til møderne, så skal man ikke tage fejl af, at det er af stor værdi for de, der deltager. Så TAK for indsatsen, jeg håber, I alle fortsætter det gode arbejde, og modtager meget gerne input til, hvordan bestyrelsen kan styrke og bakke yderligere op omkring det. På initiativ af Lokalgruppen for Midtjylland blev der i september afholdt en ægtefælledag i Vinderup. Det blev en

7 rigtig god dag, og inspireret af denne tog bestyrelsen samt en af deltagerne initiativ til, at der blev afholdt en tilsvarende dag i Københavnsområdet. Det foregik den 19. marts, og at dømme efter antallet af deltagere var det vist en god idé. Vi håber, at vi fremover kan tilbyde dette arrangement hvert år både i Jylland og på Sjælland. Socialrådgiver Bodil Davidsen har fortsat en del at se til omkring HC, og i bestyrelsen er vi glade for samarbejdet. LHC-nyt er som vanligt udkommet 4 gange siden sidste generalforsamling, og vi får god respons på bladet fra en del medlemmer. Bestyrelsen ser i høj grad LHC-nyt som vores talerør til medlemmerne, og gør hvad vi kan for løbende at informere om de forskellige tiltag, der arbejdes med. Dog med den lille udfordring, at der nogle gange kan synes langt imellem at bladet udkommer. Vi bruger derfor også hjemmesiden flittigt, og jeg er glad for at konstatere, at vi har mere end 75 abonnenter på den nyhedsservice, vi tilbyder fra hjemmesiden. Dette tal kan dog sagtens blive større, så jeg vil derfor endnu en gang opfordre til, at man tilmelder sig, det kan gøres fra forsiden af At vedligeholde og optimere hjemmesiden er en kontinuerlig proces, som vi hele tiden arbejder med. Og vi vil naturligvis stadig meget gerne modtage indlæg til både LHC-nyt og hjemmesiden, så tøv ikke, og kontakt os gerne omkring det. Hermed rettes også en tak til redaktør Inge Maigaard for det arbejde, hun udfører i forbindelse med LHC-nyt. I november sagde vi i øvrigt nej tak til Post Danmarks hjælp med at udsende bladet, idet vi havde et medlem, der tilbød at adressere, pakke og sende det for os. LHC-nyt nr. 2/11 Denne ordning har sparet og vil fremadrettet spare foreningen for en del penge, og vi siger mange tak til dette medlem (og hendes mand) for deres hjælp. I årets løb har vi foretaget nogle administrative ændringer. Vi har omlagt vores medlemskartotek, og i den forbindelse blev det overflødigt at have telefon og bredbåndsforbindelse på foreningens kontor. Vi har derfor nedlagt dette, hvilket giver en lille økonomisk gevinst. Og skulle vi på et tidspunkt få brug for det igen, så er der sikkert nok mulighed for at få det oprettet, Selvom kontoret ikke bruges voldsomt meget, har vi dog valgt at bevare det. Vi har vurderet, at det er godt at have en officiel foreningsadresse, og samtidig er det godt at have et sted til alle vores ting. En af de ting, der også er blevet arbejdet med er etableringen af en hjælpedatabase. Jeg bliver ind i mellem kontaktet af folk, der søger en ligestillet at tale med omkring HC. Derfor opfordrede jeg i et nr. af LHC-nyt til, at man henvendte sig, såfremt man havde lyst til at stille sig til rådighed for dette. Det resulterede i en del henvendelser, og jeg har derfor nu mulighed for at henvise direkte, når nogen ringer og spørger. Det er dejligt at se, at foreningens medlemmer på denne måde bakker op om både hinanden og udefra kommende en tak til alle jer, der er på listen. Også selvom I måske ikke har haft henvendelser endnu, det skal nok komme. Inden sommerferien sidste år blev jeg kontaktet af et medlem, der havde fået øje på muligheden for at søge nogle fondsmidler gennem ægtefællens arbejdsplads. Der blev udarbejdet en ansøgning, hvor dette medlem på vegne af 7

8 LHC søgte om penge til Rundt om HC. Desværre fik vi afslag, men jeg nævner det alligevel, fordi det igen varmede, at vi har medlemmer der helt på eget initiativ gerne vil hjælpe foreningen på forskellig måde. Og jeg kan kun opfordre til, at man holder øje med sådanne ting og henvender sig til bestyrelsen, hvis man kan se nogle muligheder rundt omkring. Så skal vi selvfølgelig nok bakke op og hjælpe alt, hvad vi kan. De sædvanlige ansøgninger til Tips- og Lottomidlerne samt Bladpuljen har Karen Ørndrup sørget for, og de har heldigvis båret frugt. Udbetaling af forsikringsmidler ved kritisk sygdom er også noget, vi har arbejdet meget med. Både ved at inddrage Sjældne Diagnoser og derefter i samarbejde med et af vores medlemmer, 8 der gerne ville påtage sig opgaven. Desværre har det ikke hjulpet. Det har været prøvet før uden held, og også vi måtte konstatere, at man i disse systemer løber panden mod en mur uanset hvor, man henvender sig. Ingen vil tage ansvar for at få godkendt HC som en kritisk sygdom, selvom man godt kan se, at den må passe ind i kategorien. Sidste nyt i sagen er, at et medlem har fået en mundtlig bekræftelse fra sin assurandør på, at HC selvfølgelig dækkes som kritisk sygdom, men vi har endnu ikke set noget på skrift, det afventer vi med længsel! I vores forsøg på hele tiden at følge med tiden har vi i løbet af året gennemgået foreningens vedtægter. Ved denne generalforsamling stiller vi forslag om nogle små justeringer af teksten i vedtægterne. Ikke nogle radikale ændringer, blot præ-

9 ciseringer af småting, så der ikke er noget, at være i tvivl om. I efteråret nævnte vi i LHC-nyt muligheden for at få lavet en TV-udsendelse om HC. Flere personer har meldt sig som deltagere, hvilket vi er meget glade for. Desværre må vi konstatere, at det, TV efterspørger som hovedhistorien, er noget af det, der er sværest for os at levere ; nemlig en risikoperson, der beslutter sig for test og er villig til at lade TV være med under hele forløbet. Det er ikke noget, vi kan være bekendt at bede nogen om, da det er en meget privat ting. Vi prøver fortsat at arbejde i andre retninger, så vi kan få HC på landsdækkende TV. Nu må vi se, om det kan lykkes. Samarbejdet med vores paraplyorganisation Sjældne Diagnoser er styrket gennem året. Vi er en af Sjældne Diagnosers største medlemsforeninger, og vi finder det vigtigt, at de véd, vi eksisterer. Vi gør derfor brug af dem, så ofte vi kan, og forsøger at gøre os synlige i deres bevidsthed. Jeg bliver jævnligt kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål, kommentarer eller nye idéer, og denne kontakt er jeg meget glad for. Det er rigtig vigtigt hele tiden at holde sig for øje, hvem det er, vi er til for, noget vi i bestyrelsen kontinuerligt husker os selv og hinanden på. Også bo-tilbuddene er der en god kontakt til, ligesom samarbejdet med LHCs tilknyttede psykologer, Hukommelsesklinikken og Panum Instituttet fungerer rigtig godt. Det blev en lang beretning! Men jeg finder det vigtigt, at medlemmerne ved, hvad vi i bestyrelsen går og roder med. Til sidst vil jeg udtrykke min STORE LHC-nyt nr. 2/11 TAK til hele bestyrelsen incl. suppleanter: Karen, Lena, Erik, Jeanette og Mogens. Dejligt at I byder ind med alle jeres kompetencer og bidrager til, at vi i bestyrelsen er bredt repræsenteret med holdninger og meninger, og dejligt at I altid har en positiv tilgang til tingene. Tak. Bettina Thoby 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Landsforeningen realiserede i 2010 et lille overskud på kr Herved er egenkapitalen øget til kr pr Der er i 2010 ikke udbetalt midler til forskning, men der er tilgået kr til forskningsmidlerne. LHC s forskningsmidler udgør herefter pr : kr , som er fordelt på grundkapital (hidrørende fra arv og tidligere indskud): kr og driftskapital (frie midler, der kan anvendes til forskning mv.): kr Landsforeningens INDTÆGTER blev samlet set kr mindre end budgetteret. De største afvigelser fra budgettet på indtægtssiden er: kr mindre i gavebidrag end påregnet, kr på plussiden i bidrag fra private organisationer, og kr mindre end påregnet i tilskud fra T&L s aktivetetspulje. På UDGIFTSsiden blev de samlede udgifter kr mindre end budgetteret. Af besparelserne skal nævnes: kr på sommerophold, kr på temadage og weekend-seminar, kr på kontorhold, telefon, m.v., kr på trykning af pjecer og endelig kr på udgifterne til kontingenter og konferencer. Resultatet blev totalt set en besparelse på kr i forhold til budgettet for

10 Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år Budget for 2011: Der er budgetteret med indtægter på kr , og udgifter på kr , hvilket giver et underskud på kr Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget for Kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således er kontingentet for enkeltpersoner er kr. 225 og kontingentet for ægtefæller/par og deres hjemmeboende børn er kr Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter Formand Bettina Thoby var på valg og var villig til genvalg. Der var ikke opstillet andre kandidater til formandsposten, og Bettina Thoby blev valgt. Næstformand Erik Clement Svendsen var på valg og var villig til genvalg. Der var ikke opstillet andre kandidater, og Erik Clement Svendsen blev valgt. Bestyrelsesmedlem Reno Tilgren Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Jeanette K. Kristensen stillede op til den ledige bestyrelsespost og blev valgt. Mogens Dam og Rasmus Løgsted Pedersen stillede op som suppleanter og blev begge valgt. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer Bestyrelsen havde stillet forslag om enkelte vedtægtsændringer (er beskrevet i 10 LHC-nyt nr. 1, 2011). Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 7. Evt. Jytte Broholm nævnte, at man kunne prøve at finde et medlem der ville påtage sig fundraising-opgaver for foreningen. Jytte Broholm nævnte også, at sommeropholdet er en vigtig aktivitet, som LHC bør holde fast i. Jytte Broholm opfordrede til at LHC forsøgte at fremme samarbejdet mellem de forskellige plejecentre. Bettina Thoby svarede, at vi gør, hvad vi kan på den front. Allan Jensen opfordrede til at bestyrelsen tog fat i politikerne for at arbejde hen imod flere bo-tilbud til HC-ramte i Danmark. Ole Jørgensen mente, at man skulle overveje hvor meget krudt, man ville bruge på det, da løfter sjældent holder længere end til lige efter næste valg. Anders Lyng foreslog udkørende teams, der kan besøge familier, som lige har fået kendskab til HC. Bettina Thoby opfordrede til at man tog kontakt til hende, hvis man havde brug for oplysning. Ove Vedelsby spurgte om der informeres fra HUK omkring LHC. Lena Hjermind svarede, at det gøres der en stor dyd ud af, både på HUK men også på andre genetiske centre i DK. Inge Maigaard nævnte at bo-tilbuddene i dag er videncentre omkring HC, der kunne henvises til, hvis nogen har spørgsmål. Bettina Thoby svarede, at det gøres der i høj grad allerede. Ellen Hansen roste lokalgruppernes kontaktpersoner. Bjørn R. Olsen spurgte, om der testes éns på de forskellige genetiske centre.

11 Lena Hjermind svarede, at der er internationale guidelines for test, at LHC sidste forår holdt et møde med alle centrene og at der fortsat arbejdes med dette. Jytte Broholm spurgte hvor langt man er i forhold til centralisering af test. Lena Hjermind svarede at det er en politisk sag, og det kan der ikke umiddelbart svares på. Allan Jensen spurgte til Huntexil. Lena Hjermind svarede, at det varer mindst 2 år før vi ved noget endeligt om produktet. Bettina Thoby spurgte generalforsamlingen, om det var OK at bruge folks mailadresser, når vi har noget vigtigt, vi gerne vil have kommunikeret ud, og der er lang tid til næste blad. Generalforsamlingen mente, at man kan sende en mail ud og spørge folk, og så kan de få mulighed for at melde fra, såfremt de ikke ønsker dette. Bettina Thoby informerede generalforsamlingen om Bettina Thoby informerede om en projektopgave, som 2 piger fra en 9. klasse har lavet om HC. Pigerne havde fremstillet såvel en film som et ur, der havde relation til HC. Generalforsamlingen viste efterfølgende stor interesse for at se på dette ur, samt kommenterede filmen. Sluttelig takkede dirigent Kurt Haagh forsamlingen for god ro og orden, og modtog selv tak for indsatsen som dirigent. Erik C. Svendsen Karen Ørndrup Bettina Thoby Lena Hjermind Jeanette K. Kristensen Kurt Haagh (dirigent) LHC-nyt nr. 2/11 11

12 Medicinafprøvning på Hukommelsesklinikken Gennem de seneste 1½ år har et såkaldt fase 3 medicinafprøvningsforsøg været i gang på Hukommelsesklinikken i København. Det er første gang, at vi i Danmark deltager i et verdensomspændende afprøvningsforsøg. Medicinen, Dimebon, skulle virke på hukommelsesproblemer ved Huntingtons Chorea (HC), og har været afprøvet på mindre grupper patienter i USA, før det nu er blevet prøvet til 403 personer med HC i hele verden. Forsøget blev gennemført på den måde, at man det første ½ år enten fik snydemedicin (placebo) eller Dimebon, og hverken personen selv, den også deltagende pårørende, sygeplejersken eller lægen måtte vide, hvem der fik hvad (kaldes: randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret). Deltagelse i forsøget krævede en del besøg i Hukommelsesklinikken og en mængde underskrifter samt flere test og undersøgelser end ved vanligt forløb. Jeg valgte helt bevidst ikke at skrive om forsøget i LHC-nyt eller på hjemmesiden, før det gik i gang, da både personen med HC og den pårørende skulle opfylde en mængde kriterier for at kunne være med, så en annonce om mulighed for at prøve ny medicin kunne have skuffet mange. Det var meget nemt og hurtigt at få 21 par fra Danmark med i undersøgelsen. Faktisk er vi i København det sted i verden, der havde flest deltagere. 12 De første resultater af medicinafprøvningsforsøget med Dimebon er nu kommet. Resultaterne er desværre skuffende, så der er ikke fundet forskel mellem den gruppe, der har fået medicin og den gruppe, der har fået snydepiller det første halvår. Alle har fået det lidt bedre, uanset hvad man fik, hvilket desværre kun fortæller, at det hjælper, hvis vi tror, vi kan hjælpe medicinsk. Der er heldigvis ingen, der har haft væsentligt ubehag af Dimebon. Jeg er rigtig ked af, at pillerne ikke gav forventet god virkning, men er alligevel glad for, at så mange par i Danmark har villet være med, da det har bidraget væsentligt til forskningen om Huntingtons Chorea. Det er også rart at vide, at man rundt i verdens medicinalfirmaer, hvor der pågår en masse udvikling af ny medicin bl.a. til HC, har lagt mærke til familier tilknyttet Hukommelsesklinikken og ved, at der kan man hurtigt og effektivt få et forsøg i gang. Jeg håber og tror, vi er kommet nogle skridt videre på den desværre ujævne, snoede vej til bedre behandling og i sidste ende standsning af HC, og jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har brugt så megen tid i Hukommelsesklinikken med forskningssygeplejerske Oda Jacobsen og mig. Lena Hjermind

13 Kontingentindbetaling - fejl på girokort! Øv hvor er det bare irriterende! Når man overgår til nyt EDB-system og skal skrive kontingentopkrævninger ud, og de så bliver forkerte, og man ikke opdager det, før det er for sent!! Det var desværre, hvad der skete for Landsforeningen i april i år med en del ulejlighed til følge for både administrationen og for vore medlemmer. DET BEKLAGER VI MEGET! Der findes selvfølgelig en lang og indviklet og irriterende forklaring på, hvorfor det skete, men den skal I blive sparet for. Det korte af det lange er, at den betalingsidentifikationslinie, der står nederst på girokortet, og som identificerer indbetaleren, den på rigtig mange af girokortene blev forkert. Den er beregnet ud fra helt specielle kriterier, og desværre gik det galt, på trods af både korrekturlæsning og tjek. Nye girokort er tilgået de, der ikke havde betalt ved fristens udløb den 15. maj, og så håber vi, at alt kommer til at lykkes til sidst. Og trøster os med, at selvom det er både uheldigt og spild af tid, så er det trods alt heller ikke værre. Karen Ørndrup & Bettina Thoby LHC-nyt nr. 2/11 13

14 Ungdomslejr i Norge Hurtig tilmelding nødvendig. På næste side ses den norske Huntington-forenings plakat omkring Ungdomslejr i Norge i august. Denne lejr arrangeres i samarbejde mellem patientforeningerne i Norge, Sverige, Skotland og Danmark. I LHC synes vi, det kunne være rigtig rart, hvis vi havde et par danske unge med på denne lejr. Vi har derfor fået lov at foretage en lidt sen tilmelding (fristen er ellers 1. juni), så hvis du passer ind i aldersgruppen og har lyst at være med, så kontakt hurtigst muligt undertegnede på mail eller tlf så finder vi ud af det. Og hvis du er forælder til en ung, der passer ind i aldersgruppen, så har du måske lyst til at gøre ham/hende opmærksom på tilbuddet. Prisen for at deltage forventes at ligge lige i omegnen af 1200 kr. som dækker både rejse, ophold og forplejning. Sidste år blev der lavet en lille film om lejren den kan ses på: Danmark var ikke repræsenteret på lejren sidste år. Jeg håber, det vil lykkes i år. Bettina Thoby 14

15 Internasjonal leir august 2011 Arrangør: Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med pasientforeninger i Sverige, Danmark og Skotland Internasjonal leir for deg mellom 16 og 26 som har vokst opp med Huntingtons sykdom i familien Sted: Hurdal Verk Folkehøgskole (40km fra Gardermoen) Tid: august Aktiviteter: Informasjon om sykdommen, samtalegrupper, teambuilding, ridning, klatring, kanopadling, avslapning Påmelding innen 1.juni til: Overcoming fears leads to crossing the border to self-confidence LHC-nyt nr. 2/11 15

16 Nordisk konference om HC - for fagfolk I Landsforeningen er vi stolte af at kunne være med til at præsentere nedenstående konference om HC. Konferencen, der primært henvender sig til personer, der arbejder med HCramte, bliver til i et nordisk samarbejde. Vi håber, at rigtig mange ansatte i plejen, psykiatrien og demenssektoren vil benytte sig af tilbuddet om at lære mere om HC, og af muligheden for at danne nogle faglige netværk. Programmet er endnu ikke helt færdigt, men det kan afsløres, at der bliver oplæg om både musikterapi og kost, samt et oplæg fra en neuropsykolog. Derudover er lørdagens program tilrettelagt med henblik på deltagelse i LHCs Forskningsdag på Panum-instituttet. Konferencen får sin egen hjemmeside, hvor oplysninger om pris, tilmeldingsfrist osv. vil være at finde: Mere om konferencen kan læses i septembernummeret af LHC-nyt. Bettina Thoby NORDISK KONFERENCE FOR FAGFOLK OM HUNTINGTONS CHOREA NOVEMBER 2011 I KØBENHAVN KONFERENCEN ARRANGERES AF LANDFORENINGEN MOD HUNTINGTONS CHOREA, NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS (BERGEN) SAMT BOMILJØ HC TANGKÆR (ØRSTED) FØLG MED PÅ FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT LEDER AF BOMILJØ HC LARS BORDING 16

17 LIDT OM RELATIONER Af Lars Bording Jeg vil i det følgende fortælle om noget af det, som for mig er vigtigt i mødet med andre personer, HC ramte eller ej. Til daglig er jeg leder af bomiljø HC, og mine udsagn vil derfor i vid udstrækning afspejle den tilgang, vi har i Bomiljø HC. Det skal dog understreges, at mine synspunkter står for egen regning. Vi har alle forskellige roller i vores relationer til hinanden. Afhængig af relationens art vil der være forskellige følelser på spil. Der vil også typisk være forskel på, hvad vi forventer af en relation frem for en anden. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at jeg på ingen måde ønsker at gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, men alene at videregive de erfaringer og et menneskesyn, som for mig er meningsgivende og som fungerer som min røde tråd i mødet med andre. Basisingrediensen for vores relationer, uanset om der er tale om en familierelation, en venne-relation eller en professionel -relation, er efter min mening, at man møder hinanden uden en forudindtaget holdning til, hvad der er bedst for den anden. Den franske fysiker Pascal sagde engang, at vi alle indeholder 50 % positivitet og 50 % negativitet. Pascal mente endvidere, at det er det omkringværende miljø, der er medbestemmende for, hvilken side der bliver fremtrædende. LHC-nyt nr. 2/11 Pascals påstand betyder, at hvis vi ser en person som syg, vil vi også med al sandsynlighed komme til at tale til og behandle vedkommende som syg. Jeg tror på, at vi med vores sprog er med til at skabe rammerne for, hvordan vi behandler hinanden. Det er efter min mening derfor af stor betydning, hvilke ord vi bruger i kommunikationen med eksempelvis personer, der har HC. De 5 vigtigste pointer er: 1 Det er vigtigt at tænke, at en person har HC og ikke er HC er. HC er noget, man har, og ikke noget man er. Til gengæld er man far/mor, søn/ datter, ven/veninde, kontorudannet og lignende. 2 Det er vigtigt at tænke over, hvilken benævnelse vi bruger, når vi står overfor en person, der har HC. Er jeg syg og har brug for lægehjælp, går jeg til lægen og er lægens patient. Men når jeg kommer hjem til familien, er jeg Lars, der eksempelvis har lungebetændelse. Så har jeg ikke længere brug for at være patient. Jeg har muligvis en lidelse, der kræver behandling, men så længe jeg ikke er indlagt eller på anden måde er i relation til en læge, ønsker jeg ikke at være patient. Min datter er patient ved ørelægen, men når hun kommer tilbage i børnehaven, er hun forhåbentlig i pædagogens øjne barn i børnehaven og ikke patient. Det samme, tænker jeg, 17

18 gæld er Bomiljø HC et sted, hvor man kan bo, hvis man har HC. Ordkløveri? Måske for nogle, men for mig et bevidst valg, idet jeg forbinder et plejecenter/-hjem med et sted, hvor man flytter hen i en sen alder. Set i lyset af hvornår sygdommen aldersmæssigt typisk bryder ud, er der for mig stor signalværdi i at frigøre sig fra ord som plejehjem og plejecenter. 18 gør sig gældende for alle andre også en person med HC. 3 Når vi møder hinanden, skal det ske på en neutral måde. Vi skal som fagpersoner luge ud i institutionsbegreberne og i stedet bruge begreber som afspejler noget normalt. Det er ikke ualmindeligt at høre fagpersoner bruge ordet spisesituation om et måltid. Hjemme hos mig har vi ingen spisesituationer. Til gengæld spiser vi hver dag morgenmad, frokost og aftensmad. Et lignende eksempel på at bruge sprogets kraft er, at Bomiljø HC ikke er et plejecenter/plejehjem. Til gen- 4 Mødet skal ske fordomsfrit. Med en forudindtaget holdning er der risiko for, at lytteren kommer til at tillægge ønsket en værdi, som ikke er gældende for den, der har ytret ønsket. Eksempelvis kan man møde ønsket om at komme på ferie ved at sige: Nej det går ikke. Han har jo HC, og han vil slet ikke kunne holde til det, og han vil i øvrigt heller ikke få noget ud af det. Det kan ikke lade sig gøre! En anden måde at møde samme ønske på kan være at undersøge, hvad det ville betyde for vedkommende at komme på ferie. Er det ønsket om at komme til at opleve noget andet end dagligdagens trummerum? Er det ønsket om at få opfyldt en gammel livsdrøm? Er det ønsket om at være sammen med andre? Er det ønsket om at opleve noget af det, der tidligere har givet gode minder? Hvis vi husker at parkere vores egne holdninger, vil vi en gang i mellem opdage, at det slet ikke er rejsen, der er vigtigst, men at ønsket i virkeligheden gik på noget helt andet. Eksempelvis ønsket om at genskabe et socialt netværk. Ved at have fokus på drømme og gå på opdagelse i hvad der gemmer sig bag en drøm, kan man være med til gøre livet så indholdsrigt og meningsgivende som muligt.

19 Et andet eksempel kunne være en person der fortæller, at han aldrig får besøg. Her er man nødt til at tage udgangspunkt i, at vedkommende reelt oplever, at han aldrig får besøg. Uanset hvad den objektive oplevelse er. På den måde får man mulighed for at spørge ind til, hvad der gør, at den pågældende har denne oplevelse frem for at argumentere for og imod med hensyn til hvor mange eller hvor få besøg der har været. Man slipper desuden for at diskutere, hvem der har ret, og hvem der er galt på den. Og hvad er mange besøg egentlig? Det er min erfaring, at de fleste uheldige episoder opstår i kølvandet på misforståelser, der i bund og grund skyldes, at et ønske/drøm er blevet hørt anderledes, end den var tænkt. Et stort dilemma som sjældent har en simpel eller entydig løsning. Det kan være svært altid at huske på, men det hjælper som regel mig at minde mig selv om, at der bag enhver frustration gemmer sig en bristet drøm, og at jeg derfor må forsøge at forstå den drøm, der gives udtryk for. 5 Jeg tror på, at man som sygdomsramt og som pårørende i løbet af sygdomsforløbet oplever de samme former for tab og gennemgår den samme sorg. Det er jo eksempelvis både den sygdomsramte hustru, der har en drøm der brister om et langt og lykkeligt ægteskab, samt ægtemanden som mister samme drøm. Til gengæld tror jeg, at der kan være stor forskel på, hvordan tab og sorg kommer til udtryk. Netop derfor er det for mig at se af meget stor betydning at huske på, at sygdommen ikke kun rammer en LHC-nyt nr. 2/11 i familien, men at den rammer hele familien og det sociale netværk omkring familien. Jeg tænker, at det kan sammenlignes lidt med barnet, der blev storebror. Pludselig er der noget, som er ligeså vigtigt og måske endda opleves som mere vigtigt end en selv. Drømmebilledet af verden, hvor storebroren er den vigtigste i verden for mor og far, brister. Alle har mere fokus på den lille nyfødte, som oven i købet igen og igen kalder på opmærksomhed. En opmærksomhed der gør, at den nybagte storebror oplever sig alene og forladt. Katastrofen kan dog forhindres, såfremt alle omkring familien giver lige dele opmærksomhed til både storebror og den nyfødte, og måske endda giver storebroren lov til at fortælle, hvordan det er at være blevet storebror. I forhold til en familie der er ramt af HC, består sammenligningen i, at man hver især er den nybagte storebror, som uden indflydelse er blevet bragt i en situation, hvor drømmebilledet pludselig er blevet ødelagt. Drømmebilledet kan måske ikke repareres, men vi kan give hinanden en opmærksomhed, der gør, at vi oplever os set og hørt. Jeg ser HC som en sygdom, der som oftest medfører enorme sociale konsekvenser. Sygdommen kan desværre endnu ikke helbredes. Til gengæld bør vi med den rette tilgang kunne minimere oplevelsen af, at blive set som syg samt oplevelsen af at blive sat udenfor indflydelse og til gengæld øge oplevelsen af, at der stadig er et liv, der bør leves. Lars Bording 19

20 Demensdagene i København maj 2011 Ved Demensdagene 2011, der arrangeres af Nationalt Videnscenter for demens, indgik der i programmet et 2 timers symposium omkring HC. Symposiet løb af stablen tirsdag den 3. maj, og ca. 90 deltagere havde fundet vej til lokale 1 på Scandic Hotel, hvor overlæge Jørgen Nielsen fra Hukommelsesklinikken indledte med at fortælle om, hvad HC er. Jørgen forklarede, hvad det egentlig er, der rent kemisk sker i hjernen, og gav en grundig gennemgang af historien omkring sygdommen samt om symptomerne og symptombehandlingen. Herefter fortalte demenskoordinator fra Herning, Anni Wichmann, om de tiltag, man i Herning kommune har for borgere med HC. Dels bofællesskabet Lindegården dels udkørende teams, der støtter op om HC-borgere i hjemmet. Anni gennemgik også et par cases og kom godt rundt om både hjælpemidler 20 og støtteforanstaltninger og fremhævede, at der altid arbejdes på at skabe overskuelighed, genkendelighed og tryghed for den HC-ramte. Undertegnede sluttede af med en beretning fra det virkelige liv, der dels fortalte om, hvordan det er pludselig at få konstateret HC i familien og samtidig forsøgte at anskueliggøre, hvordan HC ikke bare er en sygdom, der rammer et enkelt individ, men derimod er noget, der berører hele familien. Deltagerne ved demensdagene var en god blanding af sygeplejersker, demenskoordinatorer, plejepersonale, pædagoger, terapeuter, læger, psykologer og socialrådgivere, og de efterfølgende tilbagemeldinger gav indtryk af, at tilhørerne til vores symposium absolut mente, at de havde fået noget med hjem. Bettina Thoby

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang ISSN 1901-1717 A nr. 4 december 2010 22. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse: Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon

Læs mere

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013 Reformer De mange nye reformer, som rammer mange af DepressionsForeningens medlemmer kan være svære at finde rundt i. Her i Balance forsøger vi at kortlægge

Læs mere

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere