Import betalinger. i Netbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import betalinger. i Netbanken"

Transkript

1 Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side nr. 1

2 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i Netbanken. Forudsætningen er, at økonomisystemet kan danne de nødvendige data og placere dem i filer, som Netbank kan læse. Netbank-kunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør import. Følgende betalings- og overførselstyper kan importeres afhængig af om funktionerne er tilmeldt aftalen: - Kontooverførsler, både med kort og lang advis via brev eller kontoudskrift (også med valutakonti) - Indbetalingskort både FIK og GIK - Checkbetaling - Lønoverførsler - Overførsel til udlandet - Konto til konto (udland) - Hjemtag beløb fra udlandet - Betaling fra konto i udlandet Data skal struktureres i overensstemmelse med de beskrivelser, der findes i recordbeskrivelserne. Opbygning af records til import i Officebanking-formatet - der er ikke skilletegn mellem felter - felterne har faste længder - records adskilles med en carriage return og en linefeed - der er særlige record-formater til giroindbetalingskort med henholdsvis 7- og 8-10-cifrede gironumre - gamle recordformater (recordtype 3, 4, 5, 6 og 9) og nye formater (recordtype K006, K014, K017, K020, K061, K106, K107 og K108) kan blandes mellem hinanden - beløbsfelter, hvor beløbet ikke udfylder hele feltet, højrestilles og foranstilles med blanktegn - punktum eller komma kan anvendes som decimaltegn i beløbsfelter - hvis den anførte valuta i en udenlandsk overførsel ikke har decimaler (fx. japanske yen kan der max. angives 13 cifre i beløbet - hvis valutaen benytter decimaler, kan der angives 13 cifre + et decimaltegn. Sådan fungerer importfunktionen i Netbank Importen startes ved at vælge "Import" i menuen og dernæst vælge den ønskede importfil på pc'en. Placering og navngivning af filer er valgfri. Alle betalinger kan for så vidt ligge i samme importfil. I "Data"-kolonnen i importens detalje-billede vises data som de ser ud i importfilen. Dog vises beløb uden komma altid i ører (dvs. der er påsat 00). Under importen placeres de importerede data i udbakken. Dette gælder også lønoverførsler. Flere filer kan importeres efter hinanden og underskrives samlet. Fejl i kontonumre, betalingsdatoer og lignende kan rettes undervejs. Importen afsluttes med besked på skærmen. Der er både link til oversigt med rettede og afviste betalinger og til udbakken. Konceptafdelingen side nr. 2

3 Konstateres fejl i data ved gennemgang i udbakken, kan de eksisterende betalinger og overførsler i udbakken fx. slettes enkeltvist eller samlet eller ændres. Efter importen er gennemført vises et statusbillede, hvor er anført antal for samtlige betalinger og antal for rettede eller afviste betalinger. Ved valg af detaljer vises de valgte oplysninger. Fra Import funktionen navigeres direkte til Udbakke, hvor de importerede betalinger er lagret. Andet - Beløb, der rettes under importen, og som er indtastet som fx. 911,00 vises som 911,0 i detalje-billedet. - En hyppig fejl er registreringsnummer i afsenderkontoen, hvor der kan være uoverensstemmelse mellem Netbanken og Økonomisystem. - Ved forkert betalingsdato fremkommer en fast fejltekst: "Bankdag, tidligst idag". Der vises et ret-billede, hvor datoen kan ændres eller vælges fra en kalender. - Importen afbrydes, hvis der opdages forkerte ( syge ) recordtyper, recordlængder, transaktionsløbenumre eller sumoplysninger. Der overføres i disse situationer ikke indhold til udbakken. Fejlen(e) må findes og rettes før importen af den pågældende fil kan genoptages. Konceptafdelingen side nr. 3

4 Importforskelle Officebanking Netbank Dette afsnit beskriver, hvilket forskelle der er i forhold til det tidligere erhvervssystem Officebanking kontra hele importdelen. Forskelle mellem Officebanking- og Netbank-import - Officebanking-formatet indeholder postnummer, men ingen bynavn fordi dette slås op i en postnummer-tabel på klienten. Det gælder for check og de steder, hvor der kan anføres anden afsender på en betaling (FIK/GIK) eller overførsel. Netbank indeholder ikke en tilsvarende postnummer-tabel, derfor vil bynavnet mangle og skal indtastes. - Hvis betalingsfilen indeholder en alternativ betaler, bliver denne importeret, men når man fra udbakken vælger at se detaljer/rette betalingen, vises den alternative indbetaler først, når feltet "Anden betaler" markeres. - Importerede lønoverførsler placeres i udbakken og ikke i lønoversigten, som de gør i Officebanking. - Netbank accepterer lønimportfiler med beløb uden komma i modsætning til Officebanking. - I Netbank bliver alle lønoverførsler med overførselsart oversat til løntype = dags løn. Tilsvarende oversættes overførselsart til løntype = 20 månedsløn Pension er indført som ny løntype. - I Ret-billedet ved import af udenlandske betalinger valideres ikke på eventuelle afhængigheder mellem felter, som det er tilfældet ved etablering af betalingerne via skærmbilledet. Dette kan betyde at betalinger først afvises efter indsendelse fra udbakken. - I "Hjemtag beløb fra udlandet" og "Betaling fra konto i udlandet" er feltet Meddelelse til afsender bank i Netbank på 4 x 35 tegn. Bemærk, at der kun må være informationer i de første 30 tegn, evt. indhold i de sidste 5 tegn kommer ikke med i importen. Se beskrivelsen under formatet. - Ved import af overførsler til udlandet, hvor modtagers bank ikke er udfyldt, forventer Netbank, at denne oplysning indtastes. Som alternativ kan swift-koden indtastes i første linie af modtagers bank, idet en af de to oplysninger skal være kendt. Swiftkoden er ikke indeholdt i Officebanking-formatet. Derfor skal denne oplysning indtastes manuelt, når der importeres filer med udenlandske data. Konceptafdelingen side nr. 4

5 Beskrivelse af Officebanking layoutformat Felter, der er ændret i forhold til Officebanking, er markeret med kursiv skrift på gul baggrund. Konto til konto med kort advis Længde Startpos. Type 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Regnr. på modtagers pengeinstituttet 4 58 Numerisk 8 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Tekstkode 10 Besked til modtager Alfanumerisk Konto til konto med lang advis via brev (straksadvisering) 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Anden afsender - J = anden afsender påføres, N = 1 58 Alfanumerisk anden afsender påføres ikke 8 Stillingsbetegnelse for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 9 Navneoplysninger for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk udfyldes feltet med blanke 10 Adresseoplysninger for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 11 Postnr. for anden afsender hvis N i felt 7 udfyldes Numerisk feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden 12 Stillingsbetegnelse for modtager Alfanumerisk 13 Navneoplysninger for modtager Alfanumerisk 14 Adresseoplysninger for modtager Alfanumerisk 15 Modtagers postnr Numerisk 16 Regnr. på modtagers pengeinstituttet Numerisk 17 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 18 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra Numerisk 000 til 041 linier hvis ingen besked angives 000' 19 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 18>0) 248 Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 5

6 Konto til konto med langt advis via kontoudskrift (venteadvisering) 1 Recordtype = K Afsenderkonto (debetkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = 1 63 Alfanumerisk Anden afsender påføres ikke 8 Stillingsbetegnelse for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 9 Navneoplysninger for anden afsender - hvis N i felt Alfanumerisk udfyldes feltet med blanke 10 Adresseoplysninger for anden afsender - hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 11 Postnr. for anden afsender - hvis N i felt 7 udfyldes Numerisk feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden 12 Regnr. på modtagers pengeinstituttet Numerisk 13 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 14 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra Numerisk 000 til 041 linier hvis ingen besked angives 000' 15 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 18>0) 167 Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 6

7 Lønoverførsler Længde Startpos. Type 1 Afsenderkonto. Skal indgå i aftalen 14 1 Numerisk 2 Dispositionsdato - angives som ddmmåå Regnr. på modtagers pengeinstitut 4 21 Numerisk 4 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 5 Løntype. Der kan anvendes følgende koder: 2 35 Numerisk 10: 14-dages løn, 20: månedsløn, 70: overført, 90: pension 6 Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 7 Navn / tekst - egen reference, benyttes som egen tekst i udbakken Alfanumerisk Checkbetaling 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blank Alfanumerisk Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 6 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Tekst på egen kontoudskrift 7 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = Anden afsender påføres ikke 8 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Stillingsbetegnelse for anden afsender 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Navneoplysninger for anden afsender 10 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Adresseoplysninger for anden afsender 11 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Postnr. for alternativ afsender 12 Stillingsbetegnelse for modtager Alfanumerisk 13 Navneoplysninger for modtager Alfanumerisk 14 Adresseoplysninger for modtager Alfanumerisk 15 Modtagers postnr Antal tekstlinier á 35 tegn til modtager ( ) Numerisk minimum 1 tekstlinie 17 Tekstlinier á 35 tegn - alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 234 Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 7

8 Giroindbetalingskort - gammel layout kortart 01, 04 og 15 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Anden afsender. J = anden afsender påføres, N = 1 58 Alfanumerisk anden afsender påføres ikke 8 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 9 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 10 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 11 Anden afsenders postnr Numerisk 12 Modtagers gironr Numerisk 13 Kortart fra girokortets kodelinie kun kortart 01, Numerisk og 15 accepteres 14 Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie Numerisk - hvis betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller 15 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie ved kortart Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn. Udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0 176 Alfanumerisk - nyt layout kortart 01, 04 og 15 Længde Startpos. Type 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Anden afsender. J = Anden afsender påføres. N = 1 63 Alfanumerisk Anden afsender påføres ikke 8 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 9 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 10 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 11 Anden afsenders postnr Numerisk 12 Modtagers gironummer - hvis gironr. < 10 cifre Numerisk udfyldes med foranstillede nuller 13 Kortart fra girokortets kodelinie kun kortart 01, Numerisk og 15 accepteres 14 Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie - hvis Numerisk betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller 15 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie ved kortart Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn (udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0) 184 Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 8

9 Fælles indbetalingskort (FI-kort) - kortart 71 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart Numerisk 9 Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie max. 15 cifre. Foranstilles med nuller Numerisk - kortart 73 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart Numerisk 8 Alternativ afsender - J = Alternativ afsender påføres Alfanumerisk N = Alternativ afsender påføres ikke 9 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 10 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 11 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 12 Anden afsenders postnr Numerisk 13 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie 14 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 163 Alfanumerisk - kortart 75 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart = Numerisk 9 Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie max Numerisk 16 cifre. Foranstilles med nuller 10 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til 3 89 Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie 11 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 92 Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 9

10 Overførsel til udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Angives som ddmmåååå 3 Overførselstype, som kan være: 001 almindelig, 3 13 Numerisk 002 økonomi overførsel, 003 ekspres i andre valutaer, 004 ekspres i DKK eller USD. Netbank kan evt. håndtere andre aftalte typer ved manuel oprettelse, men ikke ved import 4 Fra konto. Skal indgå i aftalen Numerisk 5 Modtager IBAN/kontonr. Data venstrestilles Alfanumerisk 6 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) 3 65 Alfanumerisk 7 Modtagerbeløb - højrestilles og foranstilles med Numerisk blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 8 Afsendervaluta / (ISO-møntkode) - koden skal være 3 82 Alfanumerisk identisk med møntkoden på afsenderkontoen 9 Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis Numerisk modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 10 Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn Alfanumerisk - 1. navnelinie skal udfyldes 11 Modtagers Bank - 4 linier á 35 tegn. I 1. linie kan Alfanumerisk modtagerbanks swiftkode indsættes i stedet for banknavn 12 Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 13 Meddelelse til afsenderbank - 6 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 14 Kurstype. Feltet skal være enten: A = Aftalt kurs, Alfanumerisk N = Noteringskurs eller T = Terminskurs 15 Terminskontraktnr. med foranstillede nuller Alfanumerisk 16 Terminskurs / Aftalt kurs - kursen er altid med Numerisk decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn 17 Separat omkostningskonto - J = ja, N = nej Alfanumerisk 18 Omkostningskonto. Skal indgå i aftalen Numerisk 19 Omkostninger. Feltet kan antage én af følgende Numerisk værdier: 1 = betales i DK af afsender, i udlandet af modtager (SHA). 2 = betales af afsender (OUR), 3 = betales af modtager (BEN) 20 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anmeldelse. Feltet kan antage én af følgende værdier: J = ja, N = nej. Hvis J fortsættes samme record med felter til Anmeldelse 21 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers hjemland (ISO Landekode) 22 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Formålskode 23 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Indførsel, måned og år - der angives tidspunkt i formatet mmåååå 24 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie 90 tegn, 2. tekstlinie 50 tegn Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 10

11 Konto til Konto (udland) Behandles via den almindelige konto til konto funktion 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Ekspeditionsdato. 8 5 Numerisk Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Datoangivelse på format DDMMÅÅÅÅ 3 Fra konto. Skal indgå i aftalen Numerisk 4 Modtagerkonto Numerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis møntsort ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler (møntsortafhængig) 7 Afsendervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk - koden skal være identisk med møntkoden på afsenderkontoen. 8 Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis Numerisk modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes 10 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn 11 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Kurstype. Feltet kan være enten: A = Aftalt kurs. N = Noteringskurs eller T = Terminskurs 12 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Terminskontraktnummer - med foranstillede nuller 13 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Terminstkurs / Aftale kurs - kursen er altid med 6 decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn 14 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anmeldelse. Feltet kan være: J = ja, N = nej - hvis J fortsætter recorden med felter til anmeldelse 15 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers hjemland (ISO Landekode) 16 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Formålskode 17 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Indførsel, måned og år - angives som ddmmåååå 18 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie á 90 tegn, 2. tekstlinie á 50 tegn Alfanumerisk Konceptafdelingen side nr. 11

12 Hjemtag beløb fra udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Angives som ddmmåååå 3 Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen Alfanumerisk - data venstrestilles. 4 Modtagerkonto Numerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) 3 62 Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 7 Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn 8 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Omkostninger. Feltet skal være enten: 1 = betales i udlandet af afsender i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager 9 Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR Fri tekst INTC Intra Company Payment NETS Net Settlement System RTGS Real Time Gross Settlement URGP Urgent Time Sensitive Payment Alfanumerisk Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 7. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne Konceptafdelingen side nr. 12

13 Betaling fra konto i udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Dato angives som ddmmåååå 3 Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen Alfanumerisk Data venstrestilles. 4 Modtager IBAN/kontonr. - data venstrestilles Alfanumerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 7 Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á Alfanumerisk tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes 8 Modtagers Bank - 4 navnelinier á 35 tegn Alfanumerisk 9 Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn 10 Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 11 Omkostninger. Feltet skal vær enten: 1 = betales i Numerisk udlandet af afsender i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager 12 Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR Fri tekst INTC Intra Company Payment NETS Net Settlement System RTGS Real Time Gross Settlement URGP Urgent Time Sensitive Payment Alfanumerisk Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 9. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne Konceptafdelingen side nr. 13

14 Euro betaling i Danmark med kort advis - Erstattes af den almindelige Konto til konto med kort advis Euro betaling i Danmark med lang advis via brev - Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via brev Euro betaling i Danmark med lang advis via kontoudskrift - Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via kontoudskrift Girodataservice - giro til konto - udgået Girodataservice - konto til giro - udgået PBS-Erhvervsservice - udgået Bestilling af udenlandsk check - udgået (funktion findes ikke i Netbank) Konceptafdelingen side nr. 14

15 Hvilke formater understøttes også? Foruden Officebanking-formatet understøtter Netbank også: e-faktura - via xml-fil. For yderligere information henvises til ErhvervsGiro Udbetaling (PTG/EGU-formatet) Følgende transaktionstyper understøttes: konto til konto via brev konto til konto via kontoudskrift checkbetaling Indbetalingskort, FIK med kortart 71, 73 og 75. GIK med kortart 01, 04 og 15 For yderligere information henvises til Konceptafdelingen side nr. 15

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere