Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?"

Transkript

1 Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du har fået arbejde og dermed ikke har haft mulighed for at genoptjene din dagpengeret: Forlænget dagpenge Seniorjob Kontanthjælp Kontantydelse Arbejdsmarkedsydelse Hvis du er syg Dine muligheder for hjælp fra jobcentret, hvis du er uden indtægt Andre offentlige ydelser, du kan søge 1 / 9

2 Kan jeg få forlænget min dagpengeret? Fra den 2. januar 2017 indføres den fleksible genoptjening af dagpengeretten, der udløser ekstra dagpengeret, hvis du lykkes med at finde arbejde ind imellem, mens du er ledig. Hvis din almindelige dagpengeret er opbrugt, kan retten til dagpenge forlænges med op til 1 år inden for en max. 18 måneders referenceperiode med de timer du har arbejdet siden din seneste indplacering. Timerne indsættes på en beskæftigelseskonto. Hvad er en beskæftigelseskonto En beskæftigelseskonto er den konto, hvor alle dine løntimer bliver registreret. Alle de løntimer du har arbejdet siden din seneste indplacering (dog max 3 år tilbage), bliver tilskrevet din beskæftigelseskonto. Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til 2 timer med forlænget dagpenge indenfor en periode på 3 timer (referenceperiode). Hvordan få jeg forlænget min dagpengeret, og hvornår bruger jeg af den forlængede dagpengeret Dine timer på beskæftigelseskontoen kan du vælge at bruge på 2 forskellige måder. Du kan enten gemme dine løntimer til en helt ny dagpengeret, som giver dig en ny dagpengeperiode på 2 år inden for 3 år. Hertil skal du bruge i alt løntimer inden for de seneste 3 år. Du kan også vælge at få forlænget dagpenge i op til 1 år indenfor 18 måneder. Valget om forlængelsen af din dagpengeret, kan kun ske, når din almindelige dagpengeret er udløbet. Du søger om forlængelse af din dagpengeret en måned ad gangen. Det gør du ved at indsende dit dagpengekort for den udbetalingsperiode, som du ønsker forlænget. Når du bruger af den forlængede dagpengeret nedskrives din beskæftigelseskonto. Der gælder særlige regler for overgang til seniorjob. Se afsnit om Kan jeg få et seniorjob. Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om hvad den fleksible forlængede dagpengeret betyder for dig. Læs også mere på.dk 2 / 9

3 Kan jeg få et seniorjob? Du kan få et seniorjob, hvis der højst er 5 år til, du kan gå på efterløn, når din samlede ret til dagpenge er ophørt. Fra den 2. januar 2017 indføres den fleksibel genoptjening af dagpengeretten, der udløser ekstra dagpengeret hvis du har løntimer på din beskæftigelseskonto. Hvis løntimerne, som kan stamme fra før 2. januar 2017 kan forlænge din dagpengeret, skal du bruge din samlede dagpengeret inden du kan overgå til et seniorjob. Se afsnit om Kan jeg få forlænget min dagpengeret?. Du skal du også have opbrugt din ret til arbejdsmarkedsydelse. Det betyder, at mister du din dagpengeret i perioden fra den 6. januar 2014 til den 3. juli 2016 og er du inden for målgruppen for seniorjob, skal du først opbruge din ret til arbejdsmarkedsydelse, før du kan få et seniorjob. HVILKE KRAV SKAL JEG OPFYLDE FOR AT KUNNE FÅ ET SENIORJOB? For at have ret til et seniorjob er det ikke nok, at din individuelle efterlønsret indtræder mindre end 5 år efter, du har mistet din ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det er din aldersgruppes generelle efterlønsalder, du skal opfylde. Derudover skal du Være medlem af en a-kasse og fortsætte med dette, mens du er ansat i seniorjobbet Opfylde anciennitetskravet for efterløn, herunder være tilmeldt efterlønsordningen og fortsætte med dette, mens du er ansat i seniorjobbet Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Får du tilbudt et almindeligt job, skal du tage imod dette og opsige seniorjobbet HVORDAN SØGER JEG ET SENIORJOB? Du skal selv søge om et seniorjob i din bopælskommune. Du kan tidligst søge 3 måneder før, din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber Din bopælskommune skal senest have modtaget din ansøgning 2 måneder efter den dag, hvor din ret til ydelser i a-kassen udløber. Det er vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen ellers mister du retten til et seniorjob. Kommunen skal ansætte dig senest 2 måneder efter den dag, hvor du har søgt om et seniorjob. Du kan tidligst blive ansat dagen efter, at din ret til ydelse er udløbet. Da efterlønsalderen gradvis forhøjes, forhøjes også alderen for, hvornår du tidligst kan få et seniorjob. Fødselsdato Tidligste alder for seniorjob 1. jan juni ½ år 1. juli dec år 1. jan juni ½ år 1. juli dec år 1. Jan juni ½ år 1. juli dec år 1. jan juni ½ år 1. juli dec år 1. jan dec år 1. jan eller senere 61 år Hvad er et seniorjob? Et seniorjob er et støttet job på almindelige løn- og ansættelsesvilkår efter områdets overenskomst. Får du ikke et seniorjob, skal kommunen give dig en ydelse, der svarer til dine dagpenge, mens du venter på jobbet. Efter en samtale med dig, beslutter kommunen hvilket seniorjob, du skal tilbydes. Søg tidligt om et seniorjob For at være sikker på, at du har en indtægt efter din dagpengeret er opbrugt, er det en god idé at søge om et seniorjob så tidligt som muligt, dvs. senest 2 måneder før du mister retten til ydelser. Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter den dag, hvor du har søgt om et seniorjob. Kan kommunen ikke tilbyde dig et seniorjob inden for fristen, skal kommunen i stedet udbetale kompensation til dig svarende til niveauet for dine dagpenge, da de ophørte. Søger du fx først om et seniorjob samme dag, som din arbejdsmarkedsydelse udløber, vil du ikke have ret til et seniorjob eller kompensation fra kommunen før 2 måneder efter. Har du ikke mulighed for at modtage kontanthjælp, risikerer du derfor at stå helt uden indtægt i 2 måneder. 3 / 9

4 HVORNÅR STOPPER MIN ANSÆTTELSE I SENIORJOB? Seniorjobbet stopper: Når du når efterlønsalderen Hvis du siger nej til et rimeligt tilbud om ordinært arbejde Hvis du mister retten til efterløn fx ved udmeldelse af a-kassen Eller manglende betaling af efterlønsbidraget Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl, om du opfylder betingelserne for seniorjob. Læs mere om seniorjob på.dk 4 / 9

5 Kan jeg få kontanthjælp? Det afhænger af dine personlige forhold, om du kan få kontanthjælp. Det vil sige Om du er gift Om du har forsørgerpligt for børn under 18 år Om størrelsen af din og din ægtefælles formue Om du eller din ægtefælle har indtægter og størrelsen af disse HVORNÅR SKAL JEG SØGE KONTANTHJÆLP? Du skal søge om kontanthjælp senest den første dag, du ikke længere har ret dagpenge fra a-kassen. Hvis du kan få kontanthjælp, vil du først have ret til hjælpen fra den dag, hvor du har ansøgt. Ægtefæller skal forsørge hinanden Hvis din ægtefælle har indtægt, bliver den modregnet i kontanthjælpen. Hvis du eller din ægtefælle har formue, skal I først leve af den. Formue kan fx være friværdi i ejer- eller andelsbolig, værdi af bil, sommerhus m.m. Det er dog en betingelse, at du kan låne i friværdien, og at du er i stand til at afdrage på lånet. Der ses bort fra en formue på kr. for enlige og kr. for gifte/samlevende. Kontanthjælp er bagudbetalt og skattepligtig. HVOR MEGET KAN JEG FÅ I KONTANTHJÆLP? Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af om du Er enlig eller er gift/samlevende Har indtægter eller din ægtefælle/samlever har indtægter Skal forsørge børn under 18 år HVILKE KRAV SKAL JEG OPFYLDE, NÅR JEG SØGER KONTANTHJÆLP? Du skal være tilmeldt Folkeregistret Du skal være aktivt arbejdssøgende og tilmeldt jobcentret Du må ikke afvise et rimeligt tilbud om arbejde eller a ktivering Du skal give oplysninger om indtægter, personlige forhold m.m. Du skal løbende oplyse kommunen om ændringer i dine forhold I a-kassen kan du få dokumentation for, at du har mistet din ret til dagpengeret og arbejdsmarkedsydelse. Den skal du aflevere til kommunen. HVOR SKAL JEG SØGE KONTANTHJÆLP? Du skal søge kontanthjælp i jobcentret i din bopælskommune. Hvis du vil søge, skal du kontakte jobcentret hurtigst muligt, da du først vil kunne få kontanthjælp fra det tidspunkt, hvor du har ansøgt. Du kan kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. 5 / 9

6 Kan jeg få kontantydelse? Den 24. februar 2015 er der indført en ny kontantydelse som en midlertidig ordning. Du kan have ret til kontantydelsen, hvis du Opbruger din samlede ret til toårig dagpengeperiode samt perioder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra den 5. januar 2015 Har haft en samlet ret til ovenstående ydelser i mindre end tre år Står til rådighed for arbejdsmarkedet Vigtigt: Når et tilbud fx. nyttejobbet eller virksomhedspraktikken ophører, skal du selv kontakte kommunen igen for at bevare din ret til kontantydelse. Hvis du ikke kontakter kommunen efter tilbuddet er ophørt, stopper udbetalingen af kontantydelsen. Du mister også retten til kontantydelse, hvis du afviser at deltage i et tilbud. Derudover må du ikke have mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse i form af eksempelvis fuld kontant- eller uddannelseshjælp, førtidspension eller have ret til et seniorjob. Har du kun ret til nedsat uddannelses- eller kontanthjælp, har du dog mulighed for at modtage kontantydelse, hvis du opfylder de øvrige betingelser. OBS! Ordningen omfatter kun de personer, der har opbrugt retten til dagpenge plus evt. arbejdsmarkedsydelse i perioden fra d. 5. jan juli 2017, da ordningen er midlertidig. DU HAR PLIGT TIL AT DELTAGE I TILBUD For at have ret til kontantydelse skal du deltage i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Det er kommunen, der vurderer, hvilke(t) tilbud du skal deltage i. Kommunen kan derfor også vurdere, at du i stedet for virksomhedspraktik eller nyttejob skal tilbydes ansættelse med løntilskud, ansættelse som vikar i forbindelse med et jobrotationsprojekt eller lignende. Får du tilbudt et praktikforløb som nytteindsats, kan praktikken højst vare i 13 uger og almindelig virksomhedspraktik kan vare fra 4-13 uger. Det første tilbud, som du får tilbudt af kommunen, skal dog altid vare 13 uger, eller indtil din ret til kontantydelse er opbrugt. Det er jobcenteret, der fastsætter, hvor mange timer du skal deltage i tilbuddet. Virksomhedspraktik må dog højst vare 37 timer ugentligt, og et nyttejob (nytteindsats) må højst vare 20 timer ugentligt. HVORDAN SØGER JEG OM KONTANTYDELSE? Det er din bopælskommune, der udbetaler kontantydelse. Du skal selv kontakte kommunen og søge om tilbud efter ordningen. Når du gør dette, søger du samtidig om kontantydelse. Kommunen vil derefter tage stilling til, hvilken ydelse du kan være berettiget til. Dvs. at kommunen samtidig vil vurdere, om du kan have ret til en anden ydelse end kontantydelse. 6 / 9

7 HVOR MEGET KAN JEG FÅ UDBETALT? Er du over 30 år er kontantydelsen 80 pct. af den højeste dagpengesats, hvis du forsørger børn under 18 år 60 pct. af den højeste dagpengesats, hvis du ikke er forsørger Er du under 30 år er kontantydelsen på ungesatsen for henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Derudover kan du have ret til et barselstillæg, hvis du opfylder betingelserne for det. Du bevarer retten til kontantydelse under barsel eller sygdom. Perioden med ret til ydelsen bliver dog ikke forlænget på grund af barsel eller sygdom. Derefter udfases den samlede periode med forsørgelse gradvist: Opbruger du dagpengeretten i 1. halvår af 2016, kan du modtage arbejdsmarkedsydelse i ¼ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år. Opbruger du dagpengeretten i 2. halvår af 2016, har du ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen på det tidspunkt er udfaset. I stedet får du mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år. Opbruger du dagpengeretten i 1. halvår af 2017, har du ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, men i stedet mulighed for at modtage kontantydelse i op til ¼ år. Det er jobcentret, der vurderer, hvilken kontantydelsessats og tillæg, du har ret til. HVAD HVIS JEG HAR INDTÆGTER? Kontantydelsen er uafhængig af din egen formue og din ægtefælles formue og indkomst. Men har du selv indtægter, påvirker de ydelsen. Dine indtægter som det gælder for kontanthjælpen fratrækkes som udgangspunkt krone for krone. Ved arbejdsindtægter ses der bort fra 25,38 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime. Det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at modtage kontantydelse. Du kan kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. HVOR LÆNGE KAN JEG FÅ KONTANTYDELSE? Opbruger du retten til dagpenge i 2015, kan du samlet modtage arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i maksimalt tre år. Først to år med dagpenge og efterfølgende arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i sammenlagt op til et år. Længden af perioden med kontantydelse afhænger af, hvornår den 2-årige dagpengeperiode er opbrugt: Opbruger du dagpengeretten i 1. halvår af 2015, kan du modtage arbejdsmarkedsydelse i ¾ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ¼ år. Opbruger du dagpengeretten i 2. halvår af 2015, kan du modtage arbejdsmarkedsydelse i ½ år og har derefter mulighed for at modtage kontantydelse i op til ½ år. 7 / 9

8 Kan jeg få arbejdsmarkedsydelse? Pr. 1. januar 2014 blev der indført en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Du er med i denne ordning, hvis du Opbruger din ret til dagpenge fra og med den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016 Har opbrugt din ret til uddannelsesydelse fra og med den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015 Derudover skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal kunne tage et arbejde med dags varsel være tilmeldt jobcentret som ledig deltage i samtaler på jobcentret og i a-kassen deltage i aktive tilbud herunder nyttejob allerede efter, at du har modtaget arbejdsmarkedsydelse i 4 uger være aktivt arbejdssøgende have et CV på Jobnet, som du løbende skal vedligeholde DU SKAL VÆRE FULDTIDSFORSIKRET MEDLEM AF A-KASSEN Det er en betingelse for at modtage arbejdsmarkedsydelsen, at du er fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse. Har du meldt dig ud af a-kassen i forbindelse med, at du overgik til uddannelsesydelse, skal du genoptages i a-kassen som fuldtidsforsikret. HVOR MEGET KAN JEG FÅ UDBETALT? Arbejdsmarkedsydelsen er 80 pct. af den højeste dagpengesats, hvis du forsørger et barn under 18 år 60 pct. af den højeste dagpengesats, hvis du ikke er forsørger Ydelsen er uafhængig af din ægtefælles/samlevers indkomst og jeres formue. ARBEJDSMARKEDSYDELSE KAN HØJST FORLÆNGES MED 26 UGER. I forlængelsen indgår: perioder hvor der ikke er udbetalt FUDY/army pga. arbejde perioder med sygedagpenge over 6 uger perioder med barselsdagpenge samt perioder med støtte til pasning af sygt barn/døende nærtstående i ARMY. Hvordan melder jeg mig ind i eller ændrer mit medlemskab af a-kassen? Kontakt s medlemsafdeling på tlf: eller mailadressen Hvor længe kan jeg få arbejdsmarkedsydelse? Arbejdsmarkedsydelsen er en midlertidig ordning. Hvor længe du kan modtage ydelsen afhænger af tidspunktet for ophøret af din ret til dagpenge eller uddannelsesydelse (uddannelsesordningen), og hvor længe du samlet har modtaget ydelserne. Du kan maksimalt få dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Bemærk, at de 4 år gradvist nedtrappes til sammenlagt 2 år i Du kan ikke modtage arbejdsmarkedsydelse, hvis du opbruger den toårige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter. HUSK, at du skal være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen Hvis du melder dig ud af a-kassen, mens du modtager arbejdsmarkeds-ydelse, eller bliver slettet som medlem af a-kassen fx pga. manglende kontingentbetaling, kan du ikke igen opnå ret til arbejdsmarkedsydelse. Hvis jeg får midlertidigt job, mens jeg modtager arbejdsmarkedsydelse? Hvis du får et job, har du mulighed for at gemme resten af arbejdsmarkedsydelsen i op til 6 måneder. Det betyder, at hvis du får et arbejde i op til 6 måneder inden du har opbrugt din ret til arbejdsmarkedsydelse har du stadig ret til ydelsen, hvis jobbet ophører. Arbejder du i mere end 6 måneder, bliver perioden med arbejdsmarkedsydelse reduceret med de måneder, der ligger ud over de 6 måneder. Kan jeg få supplerende arbejdsmarkedsydelse? Hvis du har ret til arbejdsmarkedsydelse, har du også ret til at modtage supplerende arbejdsmarkedsydelse. Læs mere om reglerne på bupl.dk/a-kassen 8 / 9

9 Hvis jeg er syg? Hvis du bliver syg, inden din ret til arbejdsmarkedsydelse ophører, har du måske ret til sygedagpenge fra kommunen. Hvis du er syg og vil søge sygedagpenge, er det derfor vigtigt, at du gør det senest den sidste dag, du modtager arbejdsmarkedsydelse fra a-kassen. Hvis du ikke er berettiget til kontanthjælp, kan du risikere helt at miste din forsørgelse. Hvilke tilbud kan jeg få fra jobcentret, når jeg er ledig uden ydelse? Er du ledig og opfylder du ikke betingelserne for at modtage dagpenge, uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse eller kontanthjælp, kan du have ret til at få hjælp fra jobcentret. Hjælpen skal styrke dine muligheder for at komme i job og kan fx bestå af Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Nyttejob (Nytteindsats) Løntilskudsjob Hvis jeg vil klage? Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om eksempelvis uddannelsesydelse, seniorjob, kontanthjælp, kontantydelse, sygedagpenge eller aktiveringstilbud, har du ret til en skriftlig begrundelse. Afgørelsen skal ankes senest inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Send klagen til kommunen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal kommunen sende din klage videre til Ankestyrelsen. Brug -A A-kassen står til rådighed med hjælp og vejledning om a-kassespørgsmål, også selvom du har mistet din ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Brug Din lokale fagforening kan hjælpe med råd og vejledning, hvis du oplever problemer med arbejdsmarkedsydelse, seniorjob, kontanthjælp, kontantydelse eller er sygemeldt. Om du har ret til et tilbud fra jobcentret er betinget af, at tilbuddet vil kunne forbedre din jobmuligheder. Det er jobcentret, der vurderer, om du har ret til at få et tilbud. Andre offentlige ydelser, jeg kan søge? Hvis du modtager kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse eller ingen ydelse, er der andre ydelser, du også kan søge om. Det kan blandt andet være Boligstøtte eller forhøjelse af boligstøtte Hjælp til enkeltudgifter, som ikke kunne forudses Du skal søge ydelserne i din bopælskommune. Derudover kan du også spørge, om betaling til dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem eller SFO kan sættes ned eller om du har mulighed for at få en friplads. Indholdet i denne pjece vil løbende blive opdateret, når der kommer nye regler. Har du udskrevet pjecen, er det derfor en god idé løbende at holde øje på hjemmesiden. 9 / 9

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen.

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. DAGPENGEREFORM Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli 2015. 6 månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. Herefter jobsamtaler hver 3. måned. Ved 16 måneds

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status 2013 til 2015 16. marts 2016 1 Michel Klos Sammenfatning AK Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der

Læs mere

UDKAST 30/8-13. Forslag til

UDKAST 30/8-13. Forslag til UDKAST 30/8-13 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Vejledning om seniorjob

Vejledning om seniorjob VEJ nr 10586 af 24/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05799

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

Forslag. til. Lov om kontantydelse. Målgruppe og periode med ret til kontantydelse Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse 1. En person, som fra den 5. januar 2015 har opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love LOV nr 1610 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0007430 Senere ændringer

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere