Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Løsgænger) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker Jensen (A) Fraværende: Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Kattegatcentret Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2014 for erhvervsudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni erhvervsudvalget Budget 2015 og overslagsårene på erhvervsudvalgets område Orientering om vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs Orientering om inspirationstur for VækstNorddjurs Huslejetilskud til drift af Grenaa Turistkontor Videreførsel af fokuseret erhvervsservice - Havets Muligheder Orientering om projektet "Energirenovering - kompetenceudvikling" Orientering om kortlægning af iværksættertilbud Regional vækst og udviklingsstrategi Arbejdsplan Meddelelser...28 Bilagsoversigt...29 Norddjurs Kommune

3 Erhvervsudvalget Dialogmøde med Kattegatcentret A00 13/22593 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Til efterretning. Erhvervsudvalgets møde indledes med dialog med Kattegatcentret v. direktør Bjarne Klausen. 1. Status for Kattegatcentret som turistattraktion og mulighederne for at styrke Norddjurs erhvervsliv v. Bjarne Klausen. 2. Strategiske overvejelser over Havets Hus v. Bjarne Klausen. 3. Dialog med erhvervsudvalget. 4. Konklusion det fremtidige samarbejde. Dialogmødet er berammet til 45 minutter. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Udvalget drøftede Kattegatcentrets samarbejde med skoleområdet og besluttede at have en yderligere dialog om dette. 1

4 Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo juli 2014 for erhvervsudvalget S00 14/2820 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. juli viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til igangværende projekter under turisme og erhverv. Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. 2

5 Erhvervsudvalget Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Budgetflytninger mellem udvalg: Der skal foretages budgetflytning i 2014 på 0,32 mio. kr. fra erhvervsudvalgets konto for erhvervsudviklingsaktiviteter over til økonomiudvalgets konto for administration, kultur- og udvikling. Budgetbeløbet skal anvendes til ansat erhvervsudviklingskonsulent. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 0,0 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 0,0 Anlæg 5,0 5,0 0,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der omplaceres 0,32 mio. kr. i 2014 fra erhvervsudvalgets konto for erhvervsudviklingsaktiviteter til økonomiudvalgets konto for administration, kulturog udvikling vedrørende lønmæssig budgetdækning for ansat erhvervs-udviklingskonsulent. Bilag: 1 Åben EU bilag juli 2014 budgetopfølgning.pdf /14 2 Åben Anlæg ult juni 2014.pdf /14 3

6 Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 4

7 Erhvervsudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni erhvervsudvalget S00 14/2820 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. juni viser, at der ikke forventes afvigelse, når der ses bort fra de overførte midler. For de overførte driftsmidler på 0,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Det forventede forbrug på overførte midler på 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til igangværende projekter under turisme og erhverv. 5

8 Erhvervsudvalget Opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra erhvervsudviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 7,7 7,7 0,0 Overførte driftsmidler 0,5 0,1-0,4 Drift i alt 8,2 7,8-0,4 Anlæg 5,0 5,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for erhvervsudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Note 8 Erhvervsudvalget halvårsregnskab 2014.pdf /14 2 Åben Anlæg ult juni 2014.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 6

9 Erhvervsudvalget Budget 2015 og overslagsårene på erhvervsudvalgets område Ø00 14/10637 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge budgetprocedure for budgetåret 2015 og overslagsårene skal fagudvalgene på ekstraordinære udvalgsmøder i august 2014 orienteres om det tekniske budget godkendt af økonomiudvalget den 12. august 2014, samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalg. Endvidere skal erhvervsudvalget drøfte de politiske forslag på eget udvalg, der blev gennemgået på temadagen om budget den 14. august Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2015 for erhvervsudvalget er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2015 P/L fremskrevet budget 8,7 Mængdeudvikling 0 Tekniske korrektioner 0,1 Lov- og cirkulæreprogrammet 0 Teknisk budget 8,8 Beskrivelser af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet erhvervsudvalgets budgetbemærkninger til det tekniske budget Budgetbemærkningerne er vedlagt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. orienteringen om det tekniske budget for erhvervsudvalget tages til efterretning, 2. erhvervsudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger, 7

10 Erhvervsudvalget politiske forslag indenfor erhvervsudvalgets område drøftes. Bilag: 1 Åben EU budgetbemærkninger docx.pdf /14 2 Åben Tekniske korrektioner EU.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Til efterretning. Ad 2. Til efterretning. Ad 3. Drøftet. 8

11 Erhvervsudvalget Orientering om vejledte iværksættere og virksomheder i Norddjurs A00 14/11459 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Effekterne af den lokale erhvervsservice overvåges af Væksthus Midtjylland og der er foretaget en effektmåling kaldet profilanalyse. I Norddjurs Kommune udføres den lokale erhvervsservice under navnet StartVækst Norddjurs, som er udliciteret til Væksthus Midtjylland.. Effektmålingen beskriver før-startere, iværksættere og virksomheders brug af den lokale erhvervsservice. Målingen rummer tre hovedområder: Sammenligning af udviklingen indenfor hver af de tre målgrupper med relevante kontrolgrupper Sammenligning af udviklingen på tværs af kommunerne i Region Midtjylland Forholder resultatet til udgifter til lokal erhvervsservice I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice. I dette beløb indgår midlerne til lokal erhvervsservice, Business Region Aarhus, Djurs WindPower og erhvervsservice under turismeindsatsen. Dermed placerer Norddjurs sig blandt den halvdel af de danske kommuner, som prioriterer flest midler til lokal erhvervsfremme. Dog ligger udgifterne pr. indbygger i Norddjurs under det samlede gennemsnit for Region Midtjylland (51 kr. pr. indbygger) og lidt under gennemsnittet for hele landet (47 kr. pr. indbygger). Det største beløb en kommune bruger er 178 kr. pr. indbygger. Profilanalysen tegner overordnet et positivt billede af den lokale erhvervsserviceindsats i Norddjurs Kommune. Der er i Norddjurs en række erhvervsservicetilbud, som når bredt ud til kommunens iværksættere, og som også i betydeligt omfang benyttes af kommunens etablerede virksomheder. 9

12 Erhvervsudvalget Forvaltningen har samlet de væsentligste konklusioner i bilag til sagen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om en god effektmåling, men at der er forbedringspunkter med hensyn til at: få unge eller yngre til at starte virksomhed nå virksomhedsstørrelsen på 5-25 ansatte, hvor vækstvirksomheder som oftest befinder sig andre brancher end bygge/anlæg ligger lavt i anvendelsen af lokal erhvervsservice, og dermed er understøttelsen af brancher, som befinder sig i Norddjurs Kommunes erhvervspotentialer inden for turisme, fødevarer, energi/miljø og transport ikke godt nok udnyttet. for få virksomheder i Norddjurs er vækstvirksomheder. Operatøropgaven på den lokale erhvervsservice skal udbydes i efteråret I den forbindelse kan det være en mulighed at bygge særlige initiativer på udbuddet med henblik på at arbejde med at imødegå Norddjurs Kommunes udfordringer i forhold til erhvervsservicetilbuddet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben notat om lokal erhvervsservice i Norddjurs - Norddjurs profilanalyse 98738/ docx 2 Åben Profilanalyse af vejledte i lokal erhvervsservice Profilanalyse 88808/14 10

13 Erhvervsudvalget pdf 3 Åben Hovedkonklusioner profilanalyse /14 4 Åben Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune 2014.docx - Overblik /14 over den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune 2014.docx Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 11

14 Erhvervsudvalget Orientering om inspirationstur for VækstNorddjurs A00 14/477 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til program for VækstNorddjurs inspirationstur til Ikast-Brande Kommune på baggrund af erhvervsudvalgets beslutning den 21. maj Datoen for inspirationsturen er sat til torsdag den 25. september Borgmester i Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer og kommunaldirektør Henning Hansen har givet tilsagn om at modtage VækstNordjurs. Jens Bjerg fra Iris Group holder oplæg om profilanalysen, som Iris Group har lavet for samtlige erhvervsserviceenheder i Danmark. Der er udsendt invitation til samtlige medlemmer af VækstNorddjurs. Der gives en status på mødet. Program: Tid Sted Aktivitet Fra Grenaa Rådhus via Auning til Ikast Rådhus Kørsel (opsamling i Auning kl. 7.30). Der vil være rundstykker og kaffe på bussen. Introduktion til VækstNorddjurs af borgmester Jan Petersen. Oplæg i bussen af IRIS group (Jens Bjerg) profilanalyse, samtlige erhvervsserviceenheder i Danmark. Ift. prisen for erhvervsservice i Norddjurs, hvad får man så for pengene ift. Ikast- Brande? Lære hinanden at kende i dialogforummet Ikast Rådhus Velkomst af borgmester i Ikast-Brande Kommune, Carsten Kissmeyer. Oplæg fra erhvervsaktører f.eks.: Erhvervsrådet Herning & Ikast Brande, erhvervsafdelingen (organisering, økonomi, strategi, rammebetingelser - infrastruktur, erhvervsservice etc.,) Ikast Rådhus Pause Ikast Rådhus Fortsættelse af oplæg Fra Ikast Rådhus Kørsel til erhvervspark Erhvervsparken Virksomhedsbesøg. Evt. Siemens Wind Power A/S, 12

15 Erhvervsudvalget Fra Ikast via Auning til Grenaa med oplæg. Kørsel (afstigning i Auning 14.00) Frokost i bussen. Debat: Hvad kan vi lære af Ikast-Brande Kommune? Økonomiske konsekvenser Alle udgifter til inspirationsturen er indeholdt i erhvervsudvalgets driftsbudget jf. beslutning i erhvervsudvalget den 20. februar Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til program for inspirationsturen til Ikast-Brande Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Udpegede medlemmer til VækstNorddjurs ( ).pdf 88361/14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at besøge KK-Electronics. 13

16 Erhvervsudvalget Huslejetilskud til drift af Grenaa Turistkontor Ø40 14/13110 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling I starten af 2012 blev Det Gamle Rådhus, Torvet 1 i Grenaa vandskadet, og turistkontoret måtte flytte ud af de lokaler, som kontoret havde haft til huse i uden at skulle betale husleje i den kommunalt ejede bygning. Kultur- og udviklingsudvalget traf beslutning om at genhuse turistkontoret i tidligere forretningslokale, Torvet 6 på udvalgets møde den 21. maj Huslejen på 0,1 mio. kr. blev bevilget fra udvalgets udviklingspulje, og beløbet administreret af Destination Djursland, som har ansvaret for turistservice på Djursland. I 2013 blev midlerne til husleje bevilget på kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget af overførte midler fra 2012 og restmidler fra forskellige projektkonti i udviklingsområdet, som en midlertidig løsning. I 2014 og frem er der ikke blevet bevilget midler til at dække huslejen. I første halvår 2014 er Det Gamle Rådhus blevet renoveret. Der er for tiden ikke planer om at flytte turistkontoret tilbage i Det Gamle Rådhus, da bygningen indgår i områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, som en bygning, der kan huse funktioner, der understøtter omdannelsen af midtbyen og hele torvepladsen. Derfor anvendes de ledige lokaler i stueetagen som udstillings- og arbejdskontor for områdefornyelsen en eftermiddag ugentligt fra september 2014 og indtil årets udgang, hvor der er åben udstilling og mulighed for at holde møder eller træffe medarbejdere for en dialog om områdefornyelsen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der indtil anden beslutning træffes, er behov for at fastholde turistkontorets placering i midtbyen, og dermed en finansiering af et tilskud til Destination Djursland, der kan finansiere af erhvervsudvalgets udviklingspulje. Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med budget 2015 og overslagsårene indregnes en teknisk korrektion på husleje til turistkontor i Grenaa. Økonomiske konsekvenser 14

17 Erhvervsudvalget Det kan oplyses, at erhvervsudviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb i 2014 udgør 0,393 mio. kr. Til dette møde i erhvervsudvalget er der desuden en sag angående medfinansiering af fokuseret erhvervsservice Havets Muligheder med en finansiering fra erhvervsudviklingspuljen i 2014 på 0,175 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der ydes et ekstraordinært tilskud til finansiering af husleje af Torvet 6 på 0,1 mio. kr. til Destination Djursland i 2014, 2. tilskuddet finansieres af erhvervsudvalgets udviklingspulje, 3. forvaltningen foreslår at der indregnes en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2015 og overslagsår på 0,100 mio. kr. årligt som husleje til turistkontor i Grenaa. Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Tages ud. 15

18 Erhvervsudvalget Videreførsel af fokuseret erhvervsservice - Havets Muligheder A00 14/11521 Åben sag Sagsgang: EU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2012, 2013 og første halvår af 2014 arbejdet med erhvervsserviceindsats i forhold til havets muligheder med tilskud fra Væksthus Midtjyllands erhvervsprogram fokuseret erhvervsindsats. Norddjurs Kommunes indsats har opnået 3 overordnede resultater: 1. Indsatsen har bidraget til, at en lang række iværksættere og virksomheder har fået bistand til forretningsudvikling, sådan at de enten har startet produktioner eller servicevirksomhed eller har udviklet eksisterende virksomhed. Eksempel på forløb kan ses i bilag. Den nyligt afholdte virksomhedscamp, hvor virksomheder mødte ressourcepersoner fra store virksomheder og fik sparring af disse, har åbnet op for forståelsen af potentialet for virksomhedsudvikling, når virksomheder og iværksættere kobles sammen. 2. Det seneste initiativ med konference om den strategiske udvikling af Havets Hus og virksomhedscamp har skabt en ny åbning for en bedre sammenhæng mellem Havets Hus og erhvervsudvikling, som bør udnyttes. 3. Processen og initiativerne i forbindelse med erhvervsindsatsen har endvidere vist, at potentialerne i havets muligheder er mangfoldige. Da der ikke er andre kommuner i Region Midtjylland eller i Danmark, der har anlagt det bredspektrede syn på mulighederne samtidig med en fastholdelse af havet som omdrejningspunkt, vil Norddjurs Kommune kunne konsolidere denne position regionalt, hvis indsatsen fortsættes og skærpes. Potentialerne for at tiltrække viden og kompetencer inden for feltet øges, hvis den fokuserede indsats på havets muligheder fastholdes og markedsføres som Norddjurs Kommunes særlige regionale kendetegn og styrke. 16

19 Erhvervsudvalget Forvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommune fastholder fokus på erhvervspotentialerne i havets muligheder, og at der søges om en fortsættelse af indsatsen i to projekter. Et hvor Havets Hus som et regionalt fyrtårn er omdrejningspunkt og med medfinansiering herfra arbejder videre med iværksættere og unge virksomheder, og ét hvor der parallelt med ansøgning til væksthuset, søges om medfinansiering af Business Region Aarhus udviklingspulje med henblik på inddragelse af virksomheder. Formålet er, at der dannes virksomhedssamarbejde eller virksomhedsklynge med virksomheder i Norddjurs. Projekt 1 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til iværksætteri Havets Hus og havets muligheder. I samarbejde med Havets Hus arbejdes der videre med modellen fra virksomhedscampen, hvor den enkelte iværksætter mandsopdækkes sådan, at der sikres konkret afprøvning af idéer til forretningsudvikling, at relevante kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere inddrages, og at iværksætteren får hands-on erfaring med anvendelse af metoder og værktøjer, som er opbygget i de tidligere forløb. Aktiviteter under den hidtidige indsats er under evaluering og vil blive forlagt Erhvervsudvalget på næste kommende møde. Resultaterne fra evalueringen og læringen herfra vil blive inddraget i den fremtidige indsats, ligeledes vil Havets Hus og andre relevante videninstitutioner inddrages i forretningsudviklingsprocesser, hvor konkrete forretningskoncepter skal afprøves. Finansiering: 0,100 mio. kr. fra Havets Hus har givet tilsagn. 0,175 mio. kr. fra erhvervsudvalgets udviklingspulje i ,275 mio. kr. fra Væksthus Midtjyllands virksomhedsprogram for fokuseret erhvervsindsats. Væksthus Midtjylland har tilkendegivet, at være positivt indstillet. I alt 0,550 mio. kr. Virksomhedsaktiviteterne vil løbe i perioden august 2014 december

20 Erhvervsudvalget Projekt 2 - fokuseret erhvervsudvikling i forhold til Norddjurs Kommune som regionalt center for erhvervsudvikling baseret på havets muligheder. Forvaltningen ser et stort potentiale i at udbrede Havets Hus som centrum for erhvervsudvikling på havet til Business Region Aarhus (BRA), regionalt og nationalt. Derfor vil et samarbejdsprojekt for iværksættere og spin-out virksomheder i hele BRA med konkrete erhvervsudviklingsforløb for virksomheder i netværk styrke både Havets Hus og Norddjurs Kommune lokaliteten, hvor viden og erhvervsudvikling omkring havet finder sted. Finansiering: 0,150 mio. kr. fra Business Region Aarhus skal ansøges 0,125 mio. kr. fra erhvervsudvalgets udviklingspulje i ,275 mio. kr. fra Væksthus Midtjyllands virksomhedsprogram for fokuseret erhvervsindsats. Væksthus Midtjylland har tilkendegivet, at være positivt indstillet. I alt 0,550 mio. kr. Virksomhedsaktiviteterne vil løbe i perioden oktober 2014 marts Ved at afsætte 0,300 mio. kr. fra Norddjurs Kommunes erhvervsudviklingspuljen til indsatsen, vil virksomheder i Norddjurs Kommune få del i aktiviteter for i alt 1,1 mio. kr., ligesom Havets Hus bliver udbredt som fyrtårn for erhvervsudvikling på havet. Da den fokuserede indsats i regi af Væksthus Midtjylland stopper i marts 2015, er det sidste mulighed for at ansøge om midler til virksomhedsrettede aktiviteter i denne ordning. Derfor er det nødvendigt, at der træffes beslutning om fortsættelse af indsatsen, således at ansøgninger kan afsendes til Væksthus Midtjylland i umiddelbar forlængelse af erhvervsudvalgsmødet onsdag den 20. august Økonomiske konsekvenser Det kan oplyses, at erhvervsudviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb i 2014 udgør 0,393 mio. kr. og i budgetgrundlaget for 2015 udgør puljen 1,0 mio. kr. Finansiering fra puljen på 0,125 mio. kr. i 2015 er under forudsætning af, at puljen vedtages i forbindelse med budgetlægning af Til dette møde i erhvervsudvalget er der desuden en sag angående 18

21 Erhvervsudvalget huslejetilskud på 0,1 mio. kr. til drift af Grenaa Turistkontor finansieret af erhvervsudviklingspuljen for Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der til projekt 1 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til iværksætteri Havets Hus og havets muligheder i 2014 bevilges et udgiftsbudget på 0,550 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,375 mio. kr., med en restfinansiering fra erhvervsudviklingspuljen på 0,175 mio. kr. under forudsætning af, at Havets Hus medfinansierer med 0,1 mio. kr. 2. der til projekt 2 fokuseret erhvervsudvikling i forhold til Norddjurs Kommune som regionalt center for erhvervsudvikling baseret på havets muligheder i 2014 bevilges et udgiftsbudget på 0,425 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,425 mio. kr. samt et udgiftsbudget i 2015 på 0,125 mio. kr., finansieret af erhvervsudviklingspuljens budgetgrundlag for år 2015 på 0,125 mio. kr. under forudsætning af, at Business Region Aarhus medfinansierer projektet med 0,150 mio. kr. Bilag: 1 Åben Status og resultater på Havets Muligheder.docx /14 2 Åben Ansøgning Fokuseret Erhvervsservice Norddjurs Kommune /14 Ansøgning Fokuseret Erhvervsservice Norddjurs Kommune.pdf 3 Åben Notat Salg i vandkanten.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1. Godkendt. Ad 2. Godkendt. 19

22 Erhvervsudvalget Orientering om projektet "Energirenovering - kompetenceudvikling" A00 13/20253 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget godkendte på møde den 25. november 2013 en ansøgning fra DJURS Wind Power om tilskud på 0,3 mio. kr. til udvikling og etablering af byggenetværk med særligt fokus på energirenovering. Det primære indhold i initiativet har været kompetenceudvikling for virksomheder i tæt samarbejde med VidenDjurs. Kompetenceudviklingen har haft til formål at klæde virksomheder indenfor bygge-anlægsbranchen bedre på til at blive en del af et bygge-netværk, der arbejder med energirenovering og -optimering. Målet har været, at netværkets virksomheder vil medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Norddjurs Kommune samt at initiativet som minimum skulle have deltagelse af 15 relevante virksomheder i Norddjurs Kommune. Forløbet har haft deltagelse af 18 virksomheder med 21 deltagere samt 2 finansieringsinstitutter, primært fra Norddjurs Kommune. Virksomhederne har over 4 seminardage arbejdet med 3 segmenter inden for energirenovering: Landbrug Parcel- og sommerhuse fra 70 erne Det offentlige Forløbet er afsluttet medio juni og som bilag er rapport indeholdende en deltagerliste, en kort gennemgang og evaluering af forløbet samt anbefalinger til den videre indsats. 20

23 Erhvervsudvalget Viden Djurs har i forløbet identificeret to allerede eksisterende netværk: Energihåndværkerne Djursland (www.ehdjursland.dk) og Energirenovering-Djursland (http://energirenoveringdjursland.dk/). Netværket Energihåndværkerne Djursland er forankret i seks håndværksvirksomheder fra Djursland, der alle er uddannede energivejledere og med en ansat professional netværkskoordinator. Netværket Energirenovering-Djursland består af 5 virksomheder, der arbejder i et uforpligtende underleverandørnetværk, hvor der henvises opgaver blandt netværksmedlemmerne og hvor også energi. 4 af de 5 deltagende virksomheder i netværket står ligeledes også bag samarbejdet omkring Albohus A/S. De to allerede eksisterende netværk arbejder således i formelle såvel som uformelle samarbejder og klynger, da det faglige felt indenfor energirenovering spreder sig over en lang række fagfelter og brancher. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at afrapporteringen af projektet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Afrapportering vedr. byggenetværk - rapp inc deltagerliste.docx - Afrapportering vedr. byggenetværk - rapp inc deltagerliste.docx 99065/14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 21

24 Erhvervsudvalget Orientering om kortlægning af iværksættertilbud A50 14/11219 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Forvaltningen har i foråret 2014 foretaget en kortlægning af private tilbud til iværksættere ift. faciliteter. Med faciliteter menes de fysiske ressourcer, som iværksættere kan gøre brug af i arbejdet med deres virksomhed, som f.eks. kontor- og mødelokale, værksted, lager etc.. Baggrunden for kortlægningen bunder i et behov fra forvaltningens side for at få et bedre overblik over, hvad der udbydes af faciliteter i Norddjurs Kommune, så forvaltningen bedre kan vejlede iværksættere, som henvender sig til kommunen om ledige faciliteter. Forvaltningen har indhentet oplysninger om faciliteter i kommunen og samlet dem i en oversigt, som er vedhæftet som bilag. Som sidste fase i kortlægningen har forvaltningen informeret om den indsamlede information. Dette er bl.a. gjort ved at forvaltningen har skrevet en artikel om iværksætter og handskemager Dorthe Flarup Mikkelsens erfaring med at leje sig ind hos læderimportøren CAMO Leathers i Auning. Denne artikel blev sendt ud med pressemeddelelse og blev bl.a. taget op af Lokalavisen Norddjurs. Artiklen blev også publiceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside og spredt på facebook-siden Iværksættere i Norddjurs, som forvaltningen administrerer. Forvaltningen vil løbende indhente oplysninger om udbudte faciliteter og opdatere oversigten over faciliteter. Ligeledes vil forvaltningen informere om, hvilke muligheder iværksættere har for at finde frem til private virksomheder i Norddjurs Kommune, som udbyder et stort antal ledige faciliteter med favorable priser for iværksættere, og at der er en række fordele for iværksættere, som lejer sig ind hos virksomheder i stedet for f.eks. at arbejde hjemmefra. Disse fordele er bl.a., at den enkelte iværksætter kan få adgang til: 22

25 Erhvervsudvalget specielle maskiner/arbejdsredskaber, som iværksætteren ikke selv behøver at investere i virksomhedens opstart adgang til kontor, mødelokaler, kontorfællesskab, printer, IT-netværk, kantine etc. socialt samvær i hverdagen Desuden kan der være store fordele for både iværksættere og værtsvirksomheder, hvis der kan laves decideret forretningsudvikling, f.eks. udvikling af produkter sammen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Artikel - Læderleverandør + handskemager = gevinst.pdf 86840/14 2 Åben Iværksættertilbud (kortlægning)- artikel.pdf 86845/14 3 Åben Overblik over iværksættertilbud.pdf /14 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 23

26 Erhvervsudvalget Regional vækst og udviklingsstrategi A00 14/7849 Åben sag Sagsgang: EU, KUU Sagsfremstilling Onsdag den 21. maj 2014 blev erhvervsudvalget introduceret til en ny regional vækst- og udviklingsstrategi (VUS), med baggrund i en ny vedtagen lov. Formålet med VUS er at skabe en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i Region Midtjylland, og skal redegøre for den fremtidige udvikling for regionen, og belyse regionens vækst- og udviklingsvilkår på en række områder: Infrastruktur Erhvervsudvikling, herunder turisme Uddannelse og beskæftigelse Udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne Natur og miljø, herunder rekreative formål Kultur Samarbejder med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner På baggrund heraf har Kommunernes Kontaktråd (KKR) Midtjylland udsendt en skrivelse, hvori Region Midtjyllands kommuner opfordres til at komme med input til KKR Midtjylland om kommunens egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling, da VUS en samler erhvervsfremme og fysisk planlægning for Region Midtjylland til en fælles strategi, og vedtages i Regionsrådet. KKR Midtjylland har i opfordringen til de midtjyske kommuner opstillet 3 konkrete spørgsmål, der kan danne grundlag for kommunernes høringssvar. 24

27 Erhvervsudvalget Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region? Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region? Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region? På baggrund heraf, har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar, som vil blive sendt til KKR Midtjylland. Høringssvaret beskriver Norddjurs Kommunes styrkepositioner, samt hvordan der overordnet arbejdes med disse. På baggrund af de indkomne høringssvar, vil KKR fortsat drøfte VUS en på møde den 12. september 2014, herunder om der kan tages fælles initiativer på tværs af de 19 midtjyske kommuner i denne sammenhæng, samt drøfte hvilke temaer kommunerne lægger vægt på som en del af VUS en, som skal udarbejdes af regionsrådet inden udgangen af Høringssvaret og den videre dialog er en del af den formelle og politiske proces frem mod den endelige vedtagelse af VUS en. Sideløbende hermed vil der løbende være kontakt mellem kommunerne og Region Midtjylland i forhold til de lokalt forankrede konkrete projekter og initiativer. For Norddjurs Kommune kunne dette eksempelvis være turismeprojekter, erhvervsinitiativer eller lignende. På baggrund af samtaler med Region Midtjylland, forventes det at der vil køre arbejdsgrupper på ovenstående områder, hvor kommunerne og andre aktører aktivt kan deltage efter ønske og behov. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til høringssvar til Kommunernes Kontaktråd godkendes. 25

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 23, 1. sal, rådhuset i Grenaa Dato: Mandag den 26. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I)

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Museum Østjylland Søndergade 1, Grenaa Dato: Mandag den 28. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gl. Estrup Mødet foregår i SCS-salen på Landbrugsmuseet Dato: Onsdag den 19. november 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Hans Erik

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Aldershvilevej 1, Vivild, 8961 Allingåbro. Fraværende: Harald Grønlund (I) Helle Plougmann (Løsgænger)

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Aldershvilevej 1, Vivild, 8961 Allingåbro. Fraværende: Harald Grønlund (I) Helle Plougmann (Løsgænger) Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Urtegården Aldershvilevej 1, Vivild, 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A)

Læs mere

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser 1 August 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan 2014 Ændring af kntrakt med Djurs

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Reno Djurs I/S Nymandsvej 11, 8440 Balle Dato: Onsdag den 12. marts 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser 1 Oktber 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan 2014 Ændring af kntrakt med Djurs

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervsudvalget DAGSORDEN

Erhvervsudvalget DAGSORDEN Erhvervsudvalget DAGSORDEN Sted: Fjellerup Aktivitetshus Niels Iuels Plads 3, Fjellerup, 8585 Glesborg Kl. 12.30 Besigtigelse af Thomasminde, Klitvej, Fjellerup Kl. 16.30 Dialog med repræsentanter fra

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Dato: Fredag den 20. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Erhvervsudvalget REFERAT

Erhvervsudvalget REFERAT Erhvervsudvalget REFERAT Sted: Ålsrode Smede & Maskinfabrik A/S Fabrikvej 9, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 29. april 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: "Skift selv" Kalkværksvej 3A, 8500 Grenaa - derefter gæstekantinen Torvet 3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget. Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 05/2012 Sted : Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa Dato : 21. maj 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Lars Møller

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AquaDjurs as Langagervej 12, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Hans Erik

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Erhvervsudvalget, EU. Arbejdsplan for 2014. November 2014 13/356. Onsdag den 22. januar 2014

Erhvervsudvalget, EU. Arbejdsplan for 2014. November 2014 13/356. Onsdag den 22. januar 2014 1 Nvember 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Trsdag den 24. februar Bønnerup Havn Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.15 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Erhvervsudvalget DAGSORDEN

Erhvervsudvalget DAGSORDEN Erhvervsudvalget DAGSORDEN Sted: Bønnerup Havn Dato: Onsdag den 8. februar 2017 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A)

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, Grenaa - i "klubsekretariatet" v. Sportscafeen. Dato: Mandag den 24. februar 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 18. januar 2017 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Hans Erik Husum (V)

Læs mere