Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 129. årgang. 2008-11-12 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØRIGET Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, frugt- og grøntsagssafter til madlavning, frugtbaserede snacks. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, grøntsagssafter (drikke), most, limonade, frugtjuice, frugtnektar, ikke-alkoholholdig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sterling Travel (730) Indehaver: Sterling Airlines A/S, Københavns Lufthavn Syd, 2791 Dragør, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (730) Indehaver: Tacmina Corporation, 2-14, Awajimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 07: Metalforarbejdningsmaskiner; maskiner og apparater til brug i miner; bygningsmaskiner- og apparater; maskiner og apparater til lastning og losning; maskiner og apparater til den kemiske industri; maskiner og apparater til tekstilindustrien; maskiner og apparater til forarbejdning af nærings- og nydelsesmidler; maskiner og apparater til skovhugst, træbearbejdning, eller fremstilling af finér og krydsfinér, maskiner og apparater til fremstilling og forarbejdning af papirmasse og papir; trykkeri- og bogbindingsmaskiner og - apparater; maskiner og apparater til pakning og indpakning; motorer, ikke til køretøjer til brug på land; pneumatiske eller hydrauliske maskiner og instrumenter; landbrugsmaskiner og -redskaber, ikke til frødækning; maskiner og apparater til fiskeri; symaskiner; maskiner og apparater til fremstilling af glasartikler; maskiner til fremstilling af sko; maskiner til garvning af læder; maskiner til forarbejdning af tobak; maskiner til udmåling og afskæring af klæbebånd; automatiske stempelmaskiner; motorstartere; vekselstrøms- og jævnstrøms-motorer, ikke til køretøjer til brug på land; vekselstrømsgeneratorer; jævnstrømsgeneratorer; plæneklippere; maskiner og apparater til reparation; elektriske vaskemaskiner; dynamobørster; elektriske fødevareblendere; elektrisk styrede indretninger til trækgardiner; mekanisk styrede drejeskiver til pottemagere; malemaskiner og -apparater; maskinelementer, ikke til køretøjer til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionia Hit Rater (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, finansiering herunder købsfinansiering, lånefinansiering; finansiering af afbetalingskøb, joint venture finansiering; finansiering af afbetalinger; finansiering af loyalitetsordninger; finansiering af terminslån; finansiel clearingvirksomhed; og finansiel sponsorering; factoring; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; kreditgivning herunder afbetalingslån og -kredit, kreditkontrakter, udvikling og strukturering af finansielle servicesoperationer og finansielle produkter; analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); risk management; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel og valutavekslingstjenester; valutaudstedelse; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; garantistillelse og kautionering; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; formilding af lån, kredit og finansiering; investering af kapital; information om finansiering og investering af kapital; information og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; investeringsfonde og -foreninger, inklusive alternative investeringsfonde og - foreninger, herunder hedge fonde, venture kapital fonde og private equity fonde; analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; bankvirksomhed herunder administration, kontrol og behandling af betalinger; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; fondsbørsmæglere; fondsbørsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation via computerskærme og globale computernetværk; elektronisk post; afsendelse, videresendelse og modtagelse af meddelelser og billeder om finansielle og forsikringsmæssige forhold via mobiltelefoner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via Internettet, via world wide web og andre computernet, samt via on-line tjenester og bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem); fremskaffelse af adgang til on-line informationstjenester om finansiel virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer software; udarbejdelse og design af computer software til brug i finansiel virksomhed; computerprogrammering; vedligeholdelse og ajourføring af computer software til brug i finansiel virksomhed, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. 3501

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: nano-wall (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CODAN FODTØJ ApS af 1983, Sydvestvej 67, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARD MEN S WEAR (730) Indehaver: Hard Men's Wear /Bianca Gro Pawlik, Algade 96, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detailhandel med beklædningsgenstande, fodtoj og hovedbeklædning; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GordiosKompetencePlatform (730) Indehaver: GORDIOS RETAIL TRAINING A/S, Banemarksvej 50G, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GordiosKompetenceEvaluering (730) Indehaver: Pubcompagniet AS, Hamang Terr. 55, N-1336 Sandvika, Norge (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder restaurant med servering af italiensk mad; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRYCABE (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CERMYLA (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GORDIOS RETAIL TRAINING A/S, Banemarksvej 50G, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLOCALGAZ (730) Indehaver: KOSAN CRISPLANT A/S, P.O.Pedersens Vej 22, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 06: Metalbeholdere til flydende brændstof (gasflasker); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gasflasker og gasanordninger, herunder ventiler, haner, cylindre, koblinger, adaptere og termoelementer. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder maskiner til tomsugning, trykprøvning, rengøring (vask), mærkning, maling og renovering (opretning) af gasflasker, samt maskiner i form af krympemaskiner til forsegling af gasventiler; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); gaspåfyldningsanlæg (maskiner) til gasflasker, samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); vaskemaskiner til gasflasker. (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til gaspåfyldning på gasflasker og på anlæg til gasflasker, computerprogrammel hertil (software optaget og/eller downloadable og hardware), kontroludstyr samt måle- og styringsapparater; apparater og instrumenter til dosering og måling af gas, samt til vejning og trykprøvning af gasflasker. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; gasarmaturer og gasregulatorer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 39: Transport og distribution af flydende brændstof, herunder i metalbeholdere (gasflasker). (730) Indehaver: GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, herunder højttalere, mikrofoner, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), headsets til telefoner; hovedtelefoner og headset både fastforbundne og trådløse; håndfri kommunikationsapparater og udstyr til opkaldscentre, kontorbrug og til PCere, håndfri kommunikationsapparater og - udstyr til mobil telefoner, håndfri telefoner- og udstyr til interfaceløsninger; håndfri kommunikationsapparater til gengivelse af tale og musik fra mobiltelefoner og fra computer og spilkonsoller både fastforbundne og trådløse; (ikke indeholdt i andre klasser) til headsets og betjeningsenheder til computere og videospilkonsoller; computerprogrammer, computer- og videospil 3502

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RETISYN (730) Indehaver: Farmisan ApS, Hyldegårdsvej 34, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ramé-Hart (730) Indehaver: BIGACONCEPT A/S, Tingstedvej 47, 8850 Bjerringbro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET KIRK LARSEN & ASCA- NIUS, Torvet 21, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Sanovo Engineering A/S, Thulevej 25-27, 5210 Odense NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner til behandling, forarbejdning og pakning af fødevarer; maskiner til fremstilling af varer til anvendelse i farmaceutisk sammenhæng, herunder medier til diagnostik og laboratorieundersøgelser; maskiner til behandling, forarbejdning og pakning af varer fremstillet af æg; filtrermaskiner til rensning af procesvand fra fødevareindustrien, filtre (dele af maskiner), forureningshindrende indretninger til maskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STAALKAT (730) Indehaver: Sanovo Engineering A/S, Thulevej 25-27, 5210 Odense NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner til behandling, forarbejdning og pakning af fødevarer; maskiner til fremstilling af varer til anvendelse i farmaceutisk sammenhæng, herunder medier til diagnostik og laboratorieundersøgelser; maskiner til behandling, forarbejdning og pakning af varer fremstillet af æg; filtrermaskiner til rensning af procesvand fra fødevareindustrien, filtre (dele af maskiner), forureningshindrende indretninger til maskiner. (730) Indehaver: MOLS INVEST A/S, Porskærvej 49, 8420 Knebel, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PRINFODJURS A/S, Industrivej 18, 8963 Auning, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed herunder salg af ejendomme. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OrtoDan (730) Indehaver: ORTODAN ApS, Kærbøllingvej 126, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. 3503

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lea Friedstrup, Bispevænget 1, Ønslev, 4863 Eskilstrup, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og hvid (730) Indehaver: MOLS INVEST A/S, Porskærvej 49, 8420 Knebel, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PRINFODJURS A/S, Industrivej 18, 8963 Auning, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; investering af kapital, herunder i ejendomme og energianlæg. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIVEUNITS (730) Indehaver: STYLE UNITS ApS, c/o Carit Løvdal, C.J. Frandsens Vej 9, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EKSPRESBANK A/S, Struergade 12, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Kodede og magnetiske kort til brug i forbindelse med elektroniske pengeoverførsler og til finansielle transaktioner i almindelighed; computer software til brug i forbindelse med finansielle ydelser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; arrangering, ledelse og drift af loyalitetsprogrammer, herunder administration af udbydelsen af fordele og belønninger i forbindelse med loyalitetsprogrammer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: BK-Food A/S, Kirke Værløsevej 26, 1., 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 29: Kokosfyld til sandwich, mejeriprodukter, kokospålæg, frugtpålæg, kokosfrugtpålæg, frugtbaserede snacks, nemlig kokosbarer. (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer herunder af chokolade eller kokos, herunder chokolade overtrukket dragee og kokospålægschokolade; brød, spiseis; honning, sirup. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3504

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SB modul (730) Indehaver: SCANDI BYG A/S, Himmerlandsvej 3, 9670 Løgstør, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder skurvogne og pavilloner, containere af metal til oplagring og til transport, trapper af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal) herunder skurvogne og pavilloner, containere (ikke af metal) til oplagring, trapper (ikke af metal). (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel med byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder skurvogne og pavilloner, containere af metal til oplagring og til transport, trapper af metal, byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger herunder skurvogne og pavilloner, containere (ikke af metal) til oplagring, trapper (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information om jobmuligheder tilvejebragt via en online informationstjeneste. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af online chatrooms og virtuelle fællesskaber for brugere til transmission af information, lyd, billeder og meddelelser vedrørende sociale begivenheder, underholdning, konkurrencer, jobmuligheder og sociale netværk. (511) Klasse 41: Information om underholdning, herunder sociale begivenheder, konkurrencer og sociale netværk tilvejebragt via en online informationstjeneste. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Chokolade Drøm (730) Indehaver: Mette Munk A/S, Gøteborggade 3-5, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 30: Frossen forhævet wienerbrød med fyld og pynt af chokolade, remonce og hasselnødder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information om jobmuligheder tilvejebragt via en online informationstjeneste. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af online chatrooms og virtuelle fællesskaber for brugere til transmission af information, lyd, billeder og meddelelser vedrørende sociale begivenheder, underholdning, konkurrencer, jobmuligheder og sociale netværk. (511) Klasse 41: Information om underholdning, herunder sociale begivenheder, konkurrencer og sociale netværk tilvejebragt via en online informationstjeneste. (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 3505

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BERRY DELIGHT (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KARLENS (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, især ciderdrikke og "long drinks". (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (undtagen øl), især ciderdrikke og "long drinks". (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRspektiv (730) Indehaver: Prspektiv v/trine Hammershøy, Lillevangsvej 220, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ekvator ApS, Rungsted Havn 28, 1 sal tv, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: I-Charger (730) Indehaver: Thomas Mygind, Hjallesegade 11, n1, 5260 Odense S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Morten Witzel Jensen, Albanigade 44, lejl. 41, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 07: Elektriske turbiner, ikke til befordringsmidler til brug på land. (511) Klasse 12: Elektriske turbiner til befordringsmidler til brug på land. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THREE FROGS & A CROWN (730) Indehaver: Gebr. Heinemann KG, Koreastrasse 3, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder punge, tasker, nøgleetuier; rejse- og håndtasker; sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til kvinder, mænd og børn; slips, bælter, fodtøj, hovedbeklædning, alle sådanne varer også til fritids- og sportsbrug. (511) Klasse 35: Detailhandel med læder og læderimitationer, samt varer fremstillet af disse materialer, herunder punge, tasker og nøgleetuier, rejse- og håndtasker og sportstasker, samt med beklædningsgenstande til kvinder, mænd og børn, slips, bælter, fodtøj og hovedbeklædning, alle sådanne varer også til fritids- og sportsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Statcon (730) Indehaver: STATCON ApS, Karlebovej 39, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentydelser i form af rådgivning om og udarbejdelse af statistikker. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder udvikling af standardprogrammer til statistisk analyse og undervisning, herunder e-learning elementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sund dig slank (730) Indehaver: Bonfils Consult/Therese Trading v/kim Bonfils, Gunløgsgade 27, KL, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bonfils Consult/Therese Trading v/kim Bonfils, Gunløgsgade 27, KL, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, cremer og hudolier. (511) Klasse 29: Proteinpulver som næringsmiddel til mennesker. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder kostog slankerådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Storebrand Forsikring (730) Indehaver: Storebrand ASA, Postboks 1380 VIKA, 0114 Oslo, Norge (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (730) Indehaver: Kim Christiansen, Tranegårdsvej 29, 2900 ; Lisbet Christiansen, Tranegårdsvej 29, 2900 (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, skaldyr (ikke levende). (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med salg af rejer til momsregistrerede, herunder også via en hjemmeside. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3506

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: byensbilpleje.dk (730) Indehaver: DMT INVEST ApS, Bugattivej 10, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZENVELOP (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bee-Patch (730) Indehaver: BEE-PATCH HOLDING ApS, c/o Martin Wenckens, Nørregårdsvej 14, 4320 Lejre, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DKR (730) Indehaver: Det Kriminalpræventive Råd, Odinsvej 19, 2. sal, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable) indeholdende information, anbefalinger, råd og vejledning om forebyggelse af kriminalitet herunder nyhedsbreve; software (optaget) indeholdende uddannelses- og undervisningsmateriale vedrørende forebyggelse af kriminalitet. (511) Klasse 16: Trykte publikationer indeholdende anbefalinger, råd og vejledning om forebyggelse af kriminalitet, herunder plakater og nyhedsbreve; uddannelses- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) vedrørende forebyggelse af kriminalitet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed om forebyggelse af kriminalitet, herunder foredragsvirksomhed; rådgivning om uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser herunder undersøgelser og analyser af kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet; rådgivning vedrørende alle de foranstående tjenesteydelser. (511) Klasse 45: Rådgivning og vejledning om sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Skagen AS, Skagen 3, N-4006 Stavanger, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, økonomisk rådgivning, finansiel fondsforvaltning. (511) Klasse 41: Kursus- og undervisningsvirksomhed vedrørende finansiel virksomhed, forretninger med fast ejendom, økonomisk rådgivning og fondsforvaltning. (730) Indehaver: Det Kriminalpræventive Råd, Odinsvej 19, 2. sal, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable) indeholdende information, anbefalinger, råd og vejledning om forebyggelse af kriminalitet herunder nyhedsbreve; software (optaget) indeholdende uddannelses- og undervisningsmateriale vedrørende forebyggelse af kriminalitet. (511) Klasse 16: Trykte publikationer indeholdende anbefalinger, råd og vejledning om forebyggelse af kriminalitet, herunder plakater og nyhedsbreve; uddannelses- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) vedrørende forebyggelse af kriminalitet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed om forebyggelse af kriminalitet, herunder foredragsvirksomhed; rådgivning om uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser herunder undersøgelser og analyser af kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet; rådgivning vedrørende alle de foranstående tjenesteydelser. (511) Klasse 45: Rådgivning og vejledning om sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3507

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aquatizing (730) Indehaver: RYAN'S ApS, Fløngvej 59A. Fløng, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 32: Kildevand. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med reklamesøjler på kildevandsflasker, engros- og detailhandel med kildevand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Odeon (730) Indehaver: FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ORSNES PATENT ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionion (730) Indehaver: FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ORSNES PATENT ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: ) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: What the frog (730) Indehaver: ZZL SELECT ApS, Møllemarksvej 30, 4681 Herfølge, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HummeluhrBrød (730) Indehaver: Guldbageren A/S, Jyllandsgade 22, 1, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Denice K (730) Indehaver: DK Production v/christina Klarskov Sørensen, Langdyssevej 1, 4750 Lundby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INTERTISEMENT ApS, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: VISIONA APS, Orevej 202, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed. 3508

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pronordia (730) Indehaver: PRONORDIA HOLDING A/S, c/o NORDIA Advokatfirma, Stockholmsgade 41, 2100 (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Acquiro (730) Indehaver: Acquiro, Krummediget 4, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SDU - dit bedste valg (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Forskershopping (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl; blandingsdrikke med øl; ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke, især ciderdrikke og "long drinks". (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (undtagen øl), især ciderdrikke og "long drinks". (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEO POLDO (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SDU - dit bedste valg! (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tøjstempel (730) Indehaver: Babadut.dk v/lone Schramm, Lindhovedvej 18, Helnæs, 5631 Ebberup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brinck (730) Indehaver: ApS CHR. BRINCK & SØN, Brolæggervej 20, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 3509

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aqusal (730) Indehaver: IN2ZYM ApS, A M G Friis Vej 7, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud, særlig i form af vitaminer og mineraler; medicinske slankeprodukter; medicinske olier og essentielle fedtsyrer; funktionel ernæring, nemlig fødevarer med en sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende effekt indeholdende vitaminer, mineraler, colostrum, mælkesyrebakterier og enzymer. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; kosttilskud hovedsageligt bestående af ovennævnte varer, herunder protein, colostrum, kreatin og kulhydrater som næringsmidler til mennesker og ikke til medicinsk brug. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prins & Prinsesseskabet (730) Indehaver: Prinsesseskabet v/michael Fredsbo, Jordbærvangen 55, Smørumnedre, 2765 Smørum, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Den Blå Giraf v/lena Rasmussen, Ulvevej 9, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 12: Løbecykel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Sports Engineering (730) Indehaver: COPENHAGEN SPORTS ENGINEERING ApS, Bogtrykkervej 1, 3.th., 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DANDERS & MORE Advokatfirma I/S, Lautrupsgade 7, 7., 2100 (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KUBIK (730) Indehaver: Temporent Ab, Box 914, SE Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); transportable bygninger (ikke af metal); væg- og murbeklædning, yderbeklædning og vægforing (ej af metal) til bygningsbrug; vægplader (ikke af metal) til bygningsbrug. (511) Klasse 37: Opførelse og anlægning af bygninger; installationsvirksomhed i forbindelse med transportable bygninger. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger, midlertidige boliger og lokaler; reservation af midlertidig indkvartering; tilvejebringelse af logi i feriebyer; tilvejebringelse af udstillingslokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLOSS (730) Indehaver: Temporent Ab, Box 914, SE Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); transportable bygninger (ikke af metal); væg- og murbeklædning, yderbeklædning og vægforing (ej af metal) til bygningsbrug; vægplader (ikke af metal) til bygningsbrug. (511) Klasse 37: Opførelse og anlægning af bygninger; installationsvirksomhed i forbindelse med transportable bygninger. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger, midlertidige boliger og lokaler; reservation af midlertidig indkvartering; tilvejebringelse af logi i feriebyer; tilvejebringelse af udstillingslokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALUFAN (730) Indehaver: KM PLAST ApS, Københavnsvej 235, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. 3510

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ningbo Langqinsea Fashion Co. Ltd., No. 179, Middle Songjiang Road, Yinzhou, Ningbo, CN Zhejiang Province, Kina (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; trikotagevarer [beklædning]; handsker [beklædning]; tørklæder; bælter [beklædningsgenstande]; babytøj; vandtæt beklædning; badedragter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SpinPitcher (730) Indehaver: Acme Leathercraft, 294/1, 2nd floor, Chattarpur Pahari, Behind MTNL Office, Chattarpur, IN New Delhi, Indien (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROMIX (730) Indehaver: Alfa Laval Tank Equipment A/S, Baldershøj 19, 2635 Ishøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 07: Elektriske og mekaniske blandemaskiner, miksere (blandemaskiner), omrørere (maskiner), røreværk (maskindele), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BABYSKIES (730) Indehaver: FOSSFILL ApS, Egebjerg Alle 14, 2900 (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 20: Puder, ammepuder, hynder, møbelhynder, madrasser, rullemadrasser, topmadrasser, soveposer. (511) Klasse 22: Fylde- og stoppemateriale til puder, ammepuder, hynder, møbelhynder, madrasser, rullemadrasser, topmadrasser, dyner, sengetæpper, møbler og soveposer. (511) Klasse 24: Dyner, sengelinned, sengetæpper, plaider. (730) Indehaver: Klaus Kolding, Vester Altan 14, 9500 Hobro, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: spinwine (730) Indehaver: Klaus Kolding, Vester Altan 14, 9500 Hobro, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONSENSUS MANAGEMENT (730) Indehaver: CONSENSUS MANAGEMENT ApS, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, personalerekruttering, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 3511

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diablond (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C S HANDEL & SERVICE ApS, c/o Revisionsfirmaet C. Kvist Jensen ApS, Retortvej 41, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 16: Fotografier. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VORES HJEM - VORES PLANET (730) Indehaver: Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, NL-2132 WT Hoofddorp, Holland (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; rensemidler (ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug), sæbe, stivelse til brug ved tøjvask, vaskeblåt, vaskemidler, tørrensningspræparater, rensemidler til gulvtæpper, shampoo, afkalkningsmidler og kedelstensfjernende præparater til husholdningsbrug, skyllemiddel til tøjvask, pletfjernemidler, blegemidler og andre midler til opvask, opvaskemidler, præparater til rengøring, opfriskning og desodorisering af opvaskemaskiner, skyllemidler, polerepræparater til køkkenbrug og til glas, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, alle ovennævnte varer med eller uden en desinficerende komponent; afløbsrens, præparater til rengøring af håndvaske, rustfjernepræparater, rengøringspræparater der hindrer udvikling af pletter og kedelsten, duftpræparater til opfriskning af luft, æteriske olier; klude, servietter og svampe imprægneret med rengøringsmidler til rengøring, rengøringsmidler og desinficerende midler til rengøring, håndvaskemidler, toiletpræparater, talkumpudder til toiletbrug, kosmetiske præparater til hudpleje, beskyttende kosmetisk hudcreme, præparater til barbering, deodoranter til personlig brug, tandplejemidler, midler til pleje af munden (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Desinficerende opløsninger til aftørring af overflader, desinfektionsmidler til husholdningsbrug og til hygiejniske formål, desinfektionsmidler og præparater med desinficerende virkning; antibakterielle præparater, luftopfriskende præparater og luftrensepræparater, fungicider, præparater med desinficerende, luftopfriskende, luftrensende eller svampedræbende egenskaber, farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, antiseptiske midler, germicider, insekticider og midler til bekæmpelse af mider, insektfordrivende midler, præparater til udryddelse og fordrivelse af skadedyr, desodoriseringsmidler (ikke til personlig brug), lugtfjerningsmidler, medicinske præparater til neutralisering, kontrol og reduktion af allergener; klude, servietter og svampe imprægneret med antiseptiske, antibakterielle eller desinficerende præparater til medicinsk brug, bakteriedræbende præparater til rensning af huden, medicinske toiletpræparater, medicinsk talkumpudder, plastre, forbindsstoffer, førstehjælpskasser med indhold. (730) Indehaver: MedicSport ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); styrketræningsmaskiner, nemlig maskiner til træning af bryst, flade bænkpresstativer til træning af bryst, skrå bænkpresstativer til træning af bryst, kombinerede maskiner til træning af bryst og skulder, maskiner til træning af skulder, justerbare bænke til diverse træningsøvelser, flade bænke til diverse træningsøvelser, justerbare bænke til mavetræning, maskiner til træning af mave, maskiner til træning af biceps, maskiner til træning af triceps, dobbelte tårne med bro til træning af diverse styrkeøvelser, multimaskiner med indbygget vægtstang til træning af diverse styrkeøvelser, stativer til kropshævning samt træning af triceps, rygtræningsbænke til træning af lænd, maskiner til træning af lænd, maskiner til træning af ryg i form af træk oppefra til bryst, maskiner til træning af ryg i form af horisontalt træk i medium højde, maskiner til træning af ryg i form af horisontalt træk i gulvhøjde, maskiner til træning af baglår, maskiner til træning af forlår, maskiner til træning af balder og forlår, maskiner til træning af læg, maskiner til træning af balder, kombinerede maskiner til træning af inderside- og ydersidelår, stativer til træning af bryst og ben. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIGLOS (730) Indehaver: Finca las Divas S.A., Talcahuano 833, 1o. Piso, Oficina "F", C1013AAQ/ Buenos Aires, Argentina (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stigs Kakel AB, Box 88, S Hisings Kärra, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder keramiske fliser, marmor og sten; stive rør ( ikke af metal), momumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Bistand og konsulentvirksomhed indenfor forretningsledelse og forretningsadministration, markedsføring og reklame, eksport- og importagentur, økonomiske prognoser og indsamling af information; markedsstudier og markedsundersøgelser; udarbejdelse og udsendelse af reklamemateriale, vareprøver, produkt- og information om tjenesteydelser; faglig konsulentbistand om forretningsetablering og -udformning samt rådgivning ved rationalisering og omorganisering; organisering af messer; arbejdsformidling; præsentation af varer i kommunikationsmedier i forbindelse med detailsalg. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, flise- og brolægningsvirksomhed, udlejning af byggemaskiner til flise-, brolægnings- og murerarbejde. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver NO Norge 3512

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CQS A/S, Langballe 10, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ladegaard, Rasmussen & Partnere I/S, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHRPA (730) Indehaver: AM PRODUCTION A/S, Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; computer software, optaget; computer software [downloadable] (511) Klasse 16: Fotografier; tryksager, brochurer, grafiske fremstillinger og afbildninger, kataloger, magasiner, pjecer, plakater. (511) Klasse 35: Online-annoncering på et computernetværk; fjernsynsreklamer; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; layout til reklamemæssige formål; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; PR-virksomhed; præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; public relation; publikation af reklametekster; radioreklamer; reklamebureauer; reklametekster (offentliggørelse af -); reklamevirksomhed; kommerciel information og rådgivning til kunder [kunderådgivningsbutik]; TV-reklamer; udendørs avertering; skrivning af reklametekster. (511) Klasse 38: Kommunikation via computerskærme. (511) Klasse 41: Desktop publicering (elektronisk -); digital billedbehandling; filmproduktion; fotografering; layout, andre ydelser end til reklamemæssige formål; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer, ikke downloadable; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; produktion af videofilm; publicering (elektronisk desktop -). (511) Klasse 42: Computer hardware (rådgivning vedrørende -); computer software (rådgivning vedrørende -); design af emballage; design af kunstgrafik; grafisk designervirksomhed; udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; konvertering af computerprogrammer og data (ikke-fysisk -); konvertering af data eller dokumenter til elektroniske medier (fysisk -); webhosting for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BigBlow (730) Indehaver: Dorthe Filt Andersen, Dalvejen 47, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen I/S, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICTORIA (730) Indehaver: Jacob Jensen Holding ApS, Hejlskovvej 104, Hejlskov, 7840 Højslev, Danmark (511) Klasse 21: Køkkenredskaber, køkkenbeholdere, skåle, låg til skåle (730) Indehaver: Enjoy2go, Torvet 19 C, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, orange og grøn. 3513

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SVAMPEBOB FIRKANT (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, New York 10036, USA (511) Klasse 18: Paraplyer, indkøbstasker, rygsække, tasker, håndtasker, tegnebøger og punge, sportstasker, rejsetasker til tøj, rygsække, pengekatte, køjesække, strandtasker. (511) Klasse 25: Badedragter, badekåber, strandbeklædning, bælter (beklædningsgenstande), shorts, jakker, frakker, sokker, fodtøj, bandanas, sweaters, kostumer til karneval, scenekostumer, kjoler, handsker, gymnastikshorts, ørevarmere (beklædning), halstørklæder, pyjamasser, bukser, skjorter, sweatshirts, skitøj, slacks, solskærme, strømpeholdere, rullekravetrøjer, undertøj, veste, dragter til opvarmning i forbindelse med sport, hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; kortspil, dartspil, dukker, oppusteligt legetøj, plysdukker, plyslegetøj, actionfigurer og tilbehør til disse (ikke indeholdt i andre klasser), separate videospilmaskiner til brug med CD-roms andre end sådanne til brug med eksterne skærme eller monitorer, separate videospilmaskiner andre end sådanne til brug med eksterne skærme eller monitorer, separate audio-output spillemaskiner, andre end sådanne til brug med eksterne skærme eller monitorer; brætspil, sportsartikler, nemlig golfkøller, baseballbolde, fodbolde, bolde til spil og legetøj, aktivitetsbolde, julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlystelsesparker, produktion af radio og fjernsynsprogrammer; produktion af film og live underholdningsprogrammer og shows; filmstudier og fjernsynsstudier; udgivelse af bøger, magasiner og tidsskrifter; information vedr. fjernsynsprogrammer til flere brugere via world wide web eller via Internettet eller via andre on-line databaser; produktion af danseshows, musikshows og video-pristildelingsshows; komiske shows; spilleshows og arrangement af sportsbegivenheder med publikumsdeltagelse sendt direkte eller optaget til senere udsendelse; live musikkoncerter; TV-nyhedsformidling; organisering af talentkonkurrencer og af prisuddelingsshows vedr. musik og fjernsyn; organisering og præsentation af underholdning vedr. stil og mode; information om underholdning leveret via et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PALETOS (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Faxe, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder vingummivarer, dragévarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: JYSKE BANK A/S, Vestergade 8, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: JYSKE BANK A/S, Vestergade 8, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødbrunt. 3514

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MYC4 A/S, Frederiksholms Kanal 4, 4. sal, 1220 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; online formidling af lån og investeringer. (730) Indehaver: Lantmännen ek. för., Box 30192, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NETTRÆLASTEN (730) Indehaver: A/S NETTRÆLASTEN, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 06: Materialer af metal til jernbanespor; pengeskabe. (511) Klasse 19: Asfalt, beg; bitumen. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med isenkramvarer og byggematerialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MyC4 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KVADO A/S, Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer af træ, nemlig lister, profiler, gulvbrædder, gulve (ikke af metal), parketstave, vinduer, ikke af metal. (511) Klasse 20: Bordplader. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantone 455 C. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GUNCLEAN TOFTEJORG (730) Indehaver: Alfa Laval Tank Equipment A/S, Baldershøj 19, 2635 Ishøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål. (511) Klasse 07: Mekaniske og elektriske maskiner og apparater til rengøring og rensning af tanke, containere, reaktorer, siloer og andre beholdere; roterende sprøjtehoveder og roterende strålehoveder. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning. (730) Indehaver: MYC4 A/S, Frederiksholms Kanal 4, 4. sal, 1220 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; online formidling af lån og investeringer. 3515

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Land & Fritid (730) Indehaver: DLG SERVICE A/S, c/o DLG A.m.b.a. Axeltorv, Vesterbrogade 4A, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 04: Biobrændsel. (511) Klasse 07: Håndværktøj, undtagen hånddrevet. (511) Klasse 08: Hånddrevet håndværktøj. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter; korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, herunder foder, malt. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 44: Skadedyrsudryddelse for landbruget, havebruget og skovbruget. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRUZE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8900 Randers C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, pølser, charcuterivarer, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af kød og æg, supper, fødevarer fremstillet på basis af kød, kødsky, præparater til fremstilling af supper. (511) Klasse 30: Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer (krydrede), tærter, toast og hamburgere; salatdressinger, forårsruller, kødmørnere til husholdningsbrug, kødpier, pizzaer, kødpostejer, og sandwiches. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; caféer, catering, restauranter, diner transportable, kantiner, snackbarer, pølsevogne EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the State of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, nemlig automobiler, sportskøretøjer, lastvogne, varevogne, motorer dertil samt konstruktionsdele dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8900 Randers C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, pølser, charcuterivarer, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsageligt bestående af kød og æg, supper, fødevarer fremstillet på basis af kød, kødsky, præparater til fremstilling af supper. (511) Klasse 30: Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer (krydrede), tærter, toast og hamburgere; salatdressinger, forårsruller, kødmørnere til husholdningsbrug, kødpier, pizzaer, kødpostejer, og sandwiches. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; caféer, catering, restauranter, diner transportable, kantiner, snackbarer, pølsevogne EM Harmoniseringskontoret (730) Indehaver: RADIO ABC ÅRHUS A/S, Brotoften 10, 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, studier til lydoptagelse, produktion af videofilm og lydoptagelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange med en mørk rød prik samt hvid og grå skrift 3516

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KILROY (730) Indehaver: KILROY Travels International A/S, Knabrostræde 8, 1210 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; brochurer og bøger, herunder til rejser, fotografier; papirhandlervarer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadmini-stration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; formidling af arbejde, herunder fri-villigt arbejde, voluntør. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder forsikring af rejser; finansiel virksomhed; rabatkortvirksomhed; valutarisk virksomhed; (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; udlejning af køretøjer, herunder biler, campere og motorhomes, pakning og opbevaring af varer; rejsebureauvirksomhed, rejsearrangørvirksomhed og arrangering af rejser. Arrangement af turistrejser, reservation af rejser, formidling af billetter, pas og rabatter i forbindelse med rejse (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelsesvejledning i form af formidling af kontakt til undervisningsinstitutioner i forbindelse med optagelse på disse. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering, bureau til anvisning af midlertidigt logi. Motel- og motelreservationsvirskomhed, hostel- og hostelreservationsvirksomhed, hotel- og hotelreservationsvirksomhed, formidling af midlertidig indkvartering (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVAXATAP (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APEXAGUARD (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Krøllemyret (730) Indehaver: Speedyneedle v/maria Kristiansen, Kløvhøjvej 24, Veggerslev, 8500 Grenaa, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, mønstre til syning af beklædningsgenstande, sokker. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: plus fine (730) Indehaver: Morten Kemner, Havesvinget 15, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 18: Lædervarer. (511) Klasse 25: Tøj og beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTENZO (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH Vevey, Schweiz (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffebaserede præparater og drikke; iskaffe; kaffeerstatninger, ekstrakter af kaffeerstatninger, præparater og drikke baseret på kaffeerstatninger; cikorie (kaffeerstatning); te, te-ekstrakter, te-baserede præparater og drikke; iste; maltbaserede præparater til brug som næringsmiddel; kakao og kakaobaserede præparater og drikke; chokolade, chokoladeprodukter; chokoladebaserede præparater og drikke; konfekturevarer, sukkervarer, slik; sukker; tyggegummi (ikke til medicinsk brug); naturlige sødemidler; bagerivarer, brød, gær, konditorivarer; biscuits (kiks), kager, småkager, vafler, toffees og karameller, buddinger; spiseis, iscreme, sodavandsis, sorbet, frossen konfekt; frosne kager, softice, frosne mælke- og/eller flødebaserede desserter, frossen yoghurt (spiseis); bindemidler til brug ved fremstilling af iscreme og/eller sodavandsis og/eller sorbet og/eller frossen konfekt og/eller frosne kager og/eller softice og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; morgenmadskornprodukter; müsli, cornflakes, energibarer fremstillet på basis af korn; spiseklare kornprodukter; kornpræparater; ris, pastavarer og nudler; fødevarer baseret på ris, mel eller korn, også i form af færdigretter; pizzaer; sandwiches; saucer (krydrede); sojasauce; ketchup; aromatiske stoffer og krydrede aromastoffer til næringsmidler, krydderier og krydrede saucer, salatdressinger, mayonnaise, sennep, vineddike. (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, blåt og hvidt. 3517

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pepsi (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, hvidt, sort og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bamilo (730) Indehaver: Kim Lesner, Danmark Shahid Raja, Lundtoftegade 16, 2, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser, herunder online tjenesteydelser. 3518

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 126. årgang. 2005-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2563 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere