D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek?

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Hjælp til dig Dette hæfte er lavet for at hjælpe grupperne med at sætte mål for det daglige spejderarbejde. Mange grupper sætter i dag sine egne mål, andre grupper får ikke sat mål. Dette hæfte er ment som en hjælp til begge typer grupper. Ved hjælp af en enkel opskrift og nogle simple skemaer kan hele gruppen (ledelse og bestyrelse) blive enige om, hvad der skal satses på og arbejdes med i den nærmeste fremtid. I bør bruge en hel aften (ca. 3 timer) til at gennemgå trin 1 til 3 for at få et godt resultat. Brug eventuelt en»udefra«(division, anden gruppe el. konsulent) til at hjælpe jer gennem trin 1 og 2, samt evt. trin 3. Ideerne er ikke ment som den eneste mulighed, men som et tilbud. Ta tem og sæ De 5 trin: 1. Ta temperaturen på gruppen 2. Sæt mål for gruppen 3. Hvilke handlinger skal gennemføres for at nå målene? 4. Gennemførelsen og løbende evaluering 5. Evaluering - hvad har gruppen opnået? Mange grupper planlægger for et år ad gangen, det er også den tidsramme vi anbefaler at bruge for arbejdet med mål i dette hæfte. For de grupper der ønsker at gøre dette til en årlig aktivitet, vil det være oplagt at informere om de nye mål ved grupperådsmødet. Skal vi lave om på vores spejderarbejde? Gruppen skal blive bedre til at koncentrere sig om de ting I er gode til, og til at styre uden om det som ikke giver et godt spejderarbejde. Nogle steder er der sikkert udfordringer - hvordan kan de løses? 1) Ta temperaturen på gruppen Hjælpemidler: - Ta temperaturen på gruppen (skema A og B) 2 Vores arbejde går nemt, når vi ser på det som en leg, hvor vi er spillere på et hold, og hver spiller har sin plads, og alle spiller sammen for holdet. Når vi mærker spillets ånd, bliver det ikke bare en leg, men en storslået leg. Baden-Powell At tage temperaturen er en god ting. Hermed får vi en status på gruppens tilstand her og nu. Så kan man se om det udvikler sig i en farlig retning eller om det hele ser godt ud. I skal finde ud af: - Hvordan er spejderarbejdet i gruppen lige nu? - Hvad er vi gode til og hvor har vi udfordringer? Til at vurdere dette bruges skemaet»ta temperaturen på gruppen«. Det vil hjælpe jer til at sætte ord på situationen her og nu og derefter finde ud af, hvad I gør med den. Før I starter på arbejdet bør I have fundet evt. planer for de foregående og nuværende år frem. I bør også havde jeres medlems statistikker for de seneste par år med. Det er også vigtigt, at få lavet et overblik over, i hvilken aldersgruppe spejderne begynder og i hvilken alder holder de op.

3 Ta temperaturen og sæt mål eraturen t mål 2) Sæt mål for gruppen Hjælpemidler: - Ta temperaturen på gruppen (skema A og B) - Mål og handlinger i vores gruppe (skema C) Når I har gennemgået»ta temperaturen på gruppen«, skal I vælge : - Tre udsagn der er gode - ting der er lykkedes for jer og som I mener er vigtige for et godt spejderarbejde i gruppen. - To udsagn som er dårlige - og som I ønsker at forbedre. I nogle grupper vil man ende med et udsagn fra hver sit vurderingsområde, mens andre vil have flere udsagn fra samme område. Udsagnene, som er valgt, skrives i skema C -»Mål og handlinger i vores gruppe«- og bruges som hjælpemiddel i det videre arbejde. Nu kommer en vigtig diskussion. Kan I styrke noget af det, I gør godt? Er der udfordringer I bør gribe fat i, så tilbudet til spejderne i gruppen eller den enkelte gren kan blive bedre? Denne diskussion skal føre frem til nye mål for det næste år. Find frem til hvad I har lyst til og som er realistisk at nå. Beskriv målene for perioden og husk at være kreative. Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle mål eller tiltag skal omhandle alle grene i gruppen. 3) Hvilke handlinger skal gennemføres for at nå målene? Hjælpemidler: - Mål og handlinger i vores gruppe (skema C) Gennemgå de mål I har fundet frem til. Se på aktiviteter I traditionelt har i gruppen, find forslag til nye aktiviteter og slet eventuelt nogle gamle. Se også på divisionens, korpsets og andres tilbud. Hvad kan skabe større opmærksomhed om disse aktiviteter hos jer selv. Nogle af de nye handlinger kan være enkle, lette at gennemføre og hurtigt give resultater. - Find frem til tre handlinger til hvert mål I har skrevet ned i skemaet mål og handlinger i vores gruppe under trin 2. Det er vigtigt, at alt det I beslutter skrives ned, sådan at I nemt kan følge op på det senere. Hver enkelt gren opfordres til at arbejde videre med opgaven. I skal også notere hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af de enkelte tiltag på skemaet. 4) Gennemførelsen og løbende evaluering Hjælpemidler: - Mål og handlinger i vores gruppe (skema C) Lige så vigtigt som planlægning og gennemførelse er opfølgning og løbende evaluering. Vi anbefaler, at I har en kort opfølgning på hvert ledermøde eller bestyrelsesmøde (eks. hver kvartal). 5) Evaluering - hvad har gruppen opnået? Hjælpemidler: - Mål og handlinger i vores gruppe (skema C) Når I har opnået nogle af jeres mål (eller når der er gået et år), kan I lave en evaluering af forløbet og starte processen igen. Tag planen, som den blev lavet i trin 3, og vurder den mod de aktiviteter I har gennemført. Nåede I de mål I satte? Hvordan forløb aktiviteterne? Når I efterfølgende gentager forløbet, så vær opmærksom på hvilke faktorer der gjorde, at I måske ikke nåede alle mål og om det er noget I kan tage højde for i planlægningen af fremtidige mål. 3

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sådan bruger I skemaet»ta temperaturen på gruppen«vejledning Hvordan er situationen i gruppen i dag? - En idé til diskussion i gruppeledelsen/-bestyrelsen Vi har givet nogle eksempler på områder I kan tage temperaturen på i gruppen. Lav eventuelt jeres egne områder, som er dækkende for lige netop jeres gruppe. Ved at vurdere spørgsmålene og udfylde dette skema, kan I få en god oversigt over gode og mindre gode sider ved gruppens tilbud. Ud fra resultatet her kan I vurdere, hvad I vil satse på i den kommende periode. Forløbet Hvis I er mange deltagere, kan det være en fordel at starte i mindre grupper, for så til sidst at drøfte resultatet i fællesskab (plenum). Brug eventuelt en»udefra«til at hjælpe jer igennem (division, anden gruppe eller konsulent) Udsagnene For hvert udsagn er der givet fire situationsbeskrivelser, som sætter fokus på»temperaturen«af udsagnet i gruppen. Bevidstgørelse Hovedhensigten med udsagnene er først at skabe en bevidstgørelse hos det enkelte medlem af gruppeledelsen/-bestyrelsen, og derefter diskutere gruppens situation her og nu. Når denne del er gjort, vil det være vigtigt at se på, hvad skal vi så gøre for at skabe bedre vilkår for spejderarbejdet, i første række indenfor de områder/udsagn, som I vælger at gøre noget ved. 1. Som start vil vi anbefale, at alle deltagere gennemgår skemaet Ta temperaturen på gruppen med forklaringer (skema A) og at I har en kort snak om vurderingspunk terne. 2. Lad samtlige deltagere enkeltvis vurdere udsagnene i skemaet og sætte en ring om de udsagn de selv mener er rigtige for gruppen. Dette bør ikke tage for lang tid - eksempelvis 15 min. 3. Derefter skal I i fællesskab diskutere hver enkelt udsagn og finde frem til et fælles standpunkt ud fra de argumenter der er kommet frem. Forsøg på, ikke at blive for generel, dvs. lande på midten for at undgå diskussioner. Gruppelederen fører det fælles resultat ind i samleskemaet (skema B) Ved afslutningen af denne del af processen skulle I gerne have fået et godt overblik over situationen i gruppen. Alle alene: Først går alle enkeltvis gennem udsagnene på skema A. Sæt ring rundt den situation du mener I har i gruppen. 4 Gruppeleder samler op: Bagefter går alle i fællesskab gennem udsagnene et for et. Diskuter resultaterne I kommer frem til. Gruppelederen fører resultaterne ind i samleskemaet (skema B).

5 Ta temperaturen og sæt mål Ta temperaturen på gruppen Hvordan er tilbudet i vores gruppe? Sæt ring rundt om det du mener er rigtigt! - eller er mest dækkende for din gruppe. Du må godt sætte flere ringe, hvis du mener der er flere situationer, der passer på din gruppe, men vi anbefaler, at du vælger den du synes passer bedst. Skema A Tag ud og kopier Område: GRUPPENS LEDERE Udsagn: A Gruppens ledere deltager på kursus 1. Ingen af vores ledere har været på kursus i DDS (korps eller division) 2. Halvdelen af vores ledere har været på kernekursus (kursus for nye ledere) 3. En tredjedel af vores ledere har været på grenkursus 4. Over halvdelen af vores ledere har været på grenkursus indenfor de sidste 3 år Udsagn: B Vi har god aldersspredning på lederne, og der er jævn nyrekruttering af ledere 1. Vi har ikke fået nye ledere indenfor de sidste 2 år 2. Vi har fået en ny leder indenfor det sidste år 3. Vi har fået mindst to nye ledere i det sidste år eller gennemsnitsalder for alle ledere er under 30 år 4. Mange af vores spejdere og seniorer bliver ledere eller vi har mindst en leder under 26 år i alle grene Udsagn: C Vi formidler spejderværdierne til spejderne på en måde så de forstår dem 1. Vi forsøger at fortælle om spejderideen på grupperådsmødet 2. Ledere og seniorer kender indholdet af spejderideen 3. Alle gruppens grene arbejder med børnene ud fra spejderideen på møder og ture 4. Spejdere og forældre kan fortælle andre om spejderideen/-værdierne Område: PATRULJESYSTEMET Udsagn: D Vi bruger patruljesystemet 1. Vores grene har ikke patruljer 2. Vores grene har patruljer med voksne ledere 3. Vores grene har patruljer med egne møder eller selvstændige opgaver 4. PL-patruljen i troppen mødes jævnligt (6-8 gange pr. år og mindst 1 tur pr. halvår) Udsagn: E Patruljelederne deltager på kursus for læring og får oplevelser 1. Ingen patruljeledere har deltaget på kursus indenfor de 2 sidste år 2. Mindst en fra hver patrulje har deltaget på kursus indenfor det sidste år 3. Alle patruljeledere og -assistenter deltog på kursus indenfor sidste år 4. Hele PL-patruljen er med på kursus mindst hvert andet år Udsagn: F Spejderne bliver i gruppen i flere år 1. Af de spejdere som begynder i gruppen, er mange udmeldt inden 2 år 2. Af de spejdere som rykker op, udmeldes mange i løbet af det første år efter 3. En bestemt gren har flere udmeldelser end de andre grene 4. De fleste af spejderne oplever en hel spejdertid, dvs. er med i gruppen i mere end 5 år 5

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Område: NATUR og FRILUFTSLIV Udsagn: G Grenene i vores gruppe er jævnligt på tur 1. Grenene tager ikke regelmæssigt på ture 2. Nogle af grenene har dagstur eller overnatningstur hvert kvartal 3. Gruppen har ture i alle grene hvert kvartal 4. Juniorgrenen og troppen har to ture eller mere hvert kvartal Udsagn: H Vi er udendørs på de fleste møder i grenene 1. En af grenene holder møder ude i sommerhalvåret 2. Alle grene holder enkelte møder ude om sommeren 3. Mindst halvdelen af møderne i en af grenene holdes ude eller har udendørs aktiviteter 4. Halvdelen af møderne i alle grene holdes ude / har udendørsaktiviteter Udsagn: I Gruppens spejdere tilbydes oplevelser i natur og friluftsliv 1. Gruppens grene har få aktiviteter i natur og friluftsliv 2. Gruppens ledere har selv praktisk erfaring med friluftsliv 3. Natur og friluftsliv indgår som en væsentlig del af grenenes lejre, ture eller på møder i alle grene mindst hver måned 4. Gruppens grene tilbyder hvert kvartal mindst en tur, hvor der lægges specielt vægt på at spejderne får gode oplevelser i naturen Område: GRUPPENS OMVERDEN Udsagn: J Vores gruppe er synlig i lokalområdet 1. Gruppen deltager ikke i aktiviteter i lokalområdet 2. Gruppen deltager i byfest eller lang lørdag eller andet en gang om året 3. Det er tilpas ofte reportager fra gruppens aktiviteter i lokale medier (avis, netavis, radio, TV) 4. Gruppen tager standpunkt i lokalpolitiske spørgsmål, som påvirker gruppens livsvilkår, og udtrykker det i lokale medier (f.eks. læserindlæg, reportager, interview, m.m.) Udsagn: K Gruppen samarbejder med andre spejdergrupper eller foreninger for at påvirke lokalområdet i samfundspolitiske temaer, f.eks. etniske minoriteter, vold, vilkår for børn og unge, friluftsarealer, miljø, m.m. 1. Gruppen har ikke noget samarbejde med andre foreninger 2. Gruppen har af og til noget samarbejde med andre foreninger 3. Vores gruppe er med i kommunens børne- og ungdomsråd eller forum for natur og friluftsliv 4. Vores gruppe deltager aktivt sammen med andre foreninger i samfundsspørgsmål, der berører spejderværdierne (f.eks. Samråd - folkeoplysningslov) Udsagn: L Gruppen samarbejder med andre spejdergrupper i nærområdet eller divisionen 1. Vi samarbejder ikke med nogen anden spejdergruppe 2. Vi har af og til kontakt med andre spejdergrupper 3. Vi har fælles arrangementer flere gange om året med andre spejdergrupper 4. Gruppen er aktiv i at skabe samarbejde med andre spejdergrupper 6

7 Ta temperaturen og sæt mål Område: GRUPPENS SPEJDERE Udsagn: M Alle spejdere i gruppen oplever medbestemmelse og ansvar 1. Medbestemmelse og ansvar indgår ikke som en bevidst del af møder og ture 2. Der er repræsentant(er) fra trop og senior i bestyrelsen / gruppeledelsen 3. Bestyrelsen / gruppeledelsen diskuterer jævnligt spejdernes muligheder for medbestemmelse 4. Der er mulighed for, at spejdere i den enkelte gren kan påvirke indhold af møder og ture Udsagn: N Gruppens tilbud til spejdere i forskellige aldre 1. Gruppen har kun to grene 2. Gruppen har ikke trop og klan 3. Gruppen har samlet flere aldersgrupper i en gren 4. Gruppen har tilbud i alle aldersgrupper Udsagn: O Gruppens rekruttering af nye spejdere og ledere 1. Gruppen har minimal tilgang af spejdere til grenene 2. Gruppen har ikke været aktiv med at rekruttere nye ledere 3. Det er god tilgang af nye spejdere og ledere i vores gruppe 4. Gruppen har flere gange årligt aktiviteter, der har til formål at få nye ledere og spejdere Område: GRUPPENS RAMMER Udsagn: P Gruppen har gode og velbeliggende lokaler 1. Gruppen holder møde i et lånt lokale, som vi ikke kan sætte vores eget præg på 2. Gruppen har kun rådighed over et lokale til hele gruppen 3. Gruppen har egne lokaler placeret i det område spejderne bor 4. Gruppen har egen spejderhytte (til møder) med flere rum og med et godt areal til udendørs aktiviteter Udsagn: Q Gruppens økonomi er god 1. Alle udgifter til aktiviteter i grenene skal godkendes på bestyrelsesmøderne og der laves ikke budget for grenene (gruppens økonomi er stram) 2. Gruppen kan klare sig uden at have en kassekredit eller der er ikke jævnlig opfølgning på budgetterne 3. Gruppens kontante formue har en størrelse, så der gennem hele året kan betales for gruppens udgifter 4. Gruppen har en god økonomi og gode indtægtsgivende aktiviteter Udsagn: R Forældrene støtter spejderarbejdet i gruppen 1. Der kommer få forældre til grupperådsmødet og der er kun få forældrekandidater til bestyrelsen 2. Der er kun en lille fast gruppe forældre, som møder op hver gang 3. Det er klart og tydeligt for forældrene, hvad gruppen har behov for hjælp til 4. Mange forældre er med i arbejdsgrupper (eks. papirindsamling, loppemarked, hytterengøring, materialeudvalg) 7

8 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Er der områder og udsagn der mangler for jeres gruppe, kan I lave jeres egne områder og udsagn her: Område: Udsagn: S Vores gruppe er Udsagn: T Vores gruppe har Udsagn: U Vores gruppe er Område: Udsagn: V Vores gruppe har Udsagn: X Vores gruppe er Udsagn: Y Vores gruppe har

9 Ta temperaturen og sæt mål Ta temperaturen på gruppen - samleskema Skema B Dette er et samleskema for de valgte områder. Gruppeleder (eller den som leder diskussionen) samler op gruppens forskellige udsagn i dette skema. Udsagn Område: GRUPPENS LEDERE A Gruppens ledere deltager på kursus B Vi har god aldersspredning på lederne, og det er jævn nyrekruttering af ledere C Vi formidler spejderværdierne til spejderne på en måde så de forstår dem Udsagn Område: PATRULJESYSTEMET D Vi bruger patruljesystemet E Patruljelederne deltager på kursus for læring og får oplevelser F Spejderne bliver i gruppen i flere år Udsagn Område: NATUR og FRILUFTSLIV G Grenene i vores gruppe er jævnligt på tur H Vi er udendørs på de fleste møder i grenene I Gruppens spejdere tilbydes oplevelser i natur og friluftsliv Udsagn Område: GRUPPENS OMVERDEN J Vores gruppe er synlig i lokalområdet K Gruppen samarbejder med andre spejdergrupper eller foreninger for at påvirke lokalområdet i samfundspolitiske temaer L Gruppen samarbejder med andre spejdergrupper i nærområdet eller divisionen 9

10 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Udsagn Område: GRUPPENS SPEJDERE M Alle spejdere i gruppen oplever medbestemmelse og ansvar N Gruppens tilbud til spejdere i forskellige aldre O Gruppens rekruttering af nye spejdere og ledere Udsagn Område: GRUPPENS RAMMER P Gruppen har gode og velbeliggende lokaler Q Gruppens økonomi er god R Forældrene støtter spejderarbejdet i gruppen Her er samleskemaer til jeres egne områder og udsagn: Udsagn Område: S T U Udsagn Område: V X Y I har med skema A og B taget»temperaturen«på gruppen. Når dette er gjort, er det vigtigt at se på, hvad skal I så gøre for at skabe bedre vilkår for spejderarbejdet, i første række indenfor de områder/udsagn, som I vælger at gøre noget ved. I skal derfor vælge : - tre udsagn der er gode - ting der er lykkedes for jer og som I mener er vigtigt for et godt spejderarbejde i gruppen. - to udsagn som er dårlige - og som I ønsker at forbedre. Udsagnene, som er valgt, skrives i skemaet på skema C -»Mål og handlinger i vores gruppe«- og bruges som hjælpemiddel i det videre arbejde. 10

11 Ta temperaturen og sæt mål Mål og handlinger i vores gruppe Skema C I skal lave et skema for hver af de 5 udsagn, som I vælger i trin 2. Fokusområde Beskrivelse af fokusområdet Gruppens prioriteringer ( udsagn) (3 gode og 2 mindre gode) Mål delmål (og succeskriterier) (husk de skal være målbare) Delmål: Delmål: Slutmål: Handlinger - hvad gør vi i den næste periode? Ressourcer (gerne hvem i hvert fald hvor mange) Tidsplan (hvornår skal delmål og mål være opnået) Afhængigheder (af andre ting eller er der andet der en afhængigt af dette) Opfølgning evaluering (hvornår og hvor ofte) Eksempler på områder: Gruppens ledere, patruljesystemet, natur og friluftsliv, gruppens spejdere, gruppens omverden og rammer. 11

12 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Her finder du mere inspirationsmateriale: Følgende kan rekvireres fra Korpskontoret: - Gruppelederhåndbogen (den store grønspættebog for gruppeledere) - Medlemsudviklingsmappen (værktøj til medlemsudvikling i gruppen) - Spejd mod år 2000 (et redskab for gruppeledelse) - Flere blå bølger (hjælp til medlemsudvikling) - Gruppens værdifulde arbejde (om at formidle værdier) - Patruljeliv (en metode der udvikles gennem hele spejdertiden) - Spejderidéen (de grundlæggende principper, mål og rammer) - Vores program (om spejderideen og spejdermetoden) - TL-vejledning (hæfte med vejledning til tropledere) - Velkommen i bestyrelsen - Fokus på unge (baggrundsviden og information) - Flere blå spejdere?? (overvejelser om spejderarbejdet i fremtiden) - Blå PR-guide - Sådan bliver vi flere... (et hæfte med fokus på synlighed og PR) - Rygsækken (om patruljearbejde) - Spejdermetoden i praksis (sammenhængen mellem spejdermetoden og arbejdsstoffet op gennem grenene) På internettet (dds.dk) finder du bl.a. - PR-rummet (under ideer) - Download (under lederservice) - her er bl.a.»kvalitet til børn og unge«- TrænerWeb (under organisation - centrale udvalg) - Medlemsudviklingsudvalget (dds.dk/mu) - Konsulenternes inspirationsside (dds.dk/udvikling) Hos din division: Hos din division kan du få inspiration om aktiviteter og arrangementer til gruppeudvikling, hjælp til ledertræning, og viden om mere lokale forhold. Hos korpsets udviklingskonsulenter: (dds.dk/udvikling) Henrik Hedelund Sjælland og øerne Tlf Glenn Ullerup Fyn og Sydjylland Tlf Kjeld Krabsen Midt- og Nordjylland Tlf Hæftet er udarbejdet efter norsk ide af Mona Jellesmark, Glenn Ullerup, Henrik Hedelund og Kjeld Krabsen. Forsidefoto: Morten Lykkeberg Foto: Leif Sørensen og Michael Rolf Jacobsen Tryk: Korpskontoret, Det Danske Spejderkorps Layout: Malene Dam og Morten Lykkeberg Oplag: 800 stk. 12 Følgende grupper har testet materialet og vi siger tak for forslag og kommentarer. Solskinstroppen i Skælskør, Pælsjægerne i Århus, Vikingerne i København, Sønderborg Gruppe i Sønderborg og Knud Søhane Gruppe i Voerså Medlemsudviklingsudvalget, Det Danske Spejderkorps, oktober 2003 / 2. udgave 2004

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps.

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Gruppen holder til i Rødovre Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen og gruppeledelsen i Hawerthi-1.

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem

Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Gruppers brug af arbejdsstof og aldersinddeling og patruljesystem Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse forår 2016 DDS Program Om undersøgelserne Kvantitativ: Spørgeskema på nettet, ca 40 spørgsmål +

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Formål Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Udviklingsplan 2016 Øresund Division

Udviklingsplan 2016 Øresund Division Udviklingsplan 2016 Øresund Division Indledning/stade i dag: Udviklingsområder: Øresund Division har knap 1500 medlemmer fordelt på 19 grupper. Gruppernes størrelser spænder fra små grupper med få spejdere

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200

Tropsleder: Anders C. Nielsen Rødegårdsvej 59, 3.th. Tropsassistenter: Michael Hansen Juelsmindevej 3 2TH Odense V, 5200 forside Adresseliste Formand Linda Hjort Brinken 33 5270 Odense NV 66 18 27 33 Kassere: Helle Vibeke Berg Karenvænget 9 5270 Odense NV 66 18 30 40 Gruppeledere Henriette Stæhr Bjarkevej 4 1. tv 5200 Odense

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Samtaleguider til ledersamtaler

Samtaleguider til ledersamtaler Samtaleguider til ledersamtaler Forslag til spørgsmål under forskellige typer ledersamtaler Der er fire samtaleguider, som alle er skrevet til gruppeledere, idet det er dem, som er ansvarlige for at afholde

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl Forældremøde 11. oktober 2016 kl. 18.30 20.00 Dagsorden 1 Velkommen 2 3 4 5 At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderture endags eller med overnatning 6 Støtte - Aktiviteter

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

UDDANNELSESMARKED BESKRIVELSER AF MODULER MODUL (I ALFABETISK ORDEN) FORMÅL ADVENTURESPEJD & MÅLGRUPPE MÅL FOR MODUL ARBEJDSSTOFFET

UDDANNELSESMARKED BESKRIVELSER AF MODULER MODUL (I ALFABETISK ORDEN) FORMÅL ADVENTURESPEJD & MÅLGRUPPE MÅL FOR MODUL ARBEJDSSTOFFET UDDANNELSESMARKED DEN 16-18.9.201118.9.2011 PÅ RYEKOL BESKRIVELSER AF MODULER VERSION 3.1 Opdateret: Den 3.9.2011 Herunder ligger beskrivelse af de enkelte moduler. Vi beklager, at det i øjeblikket ikke

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS 20 Sømil D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mærker D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Om mærker Denne folder er en oversigt over de forskellige typer

Læs mere

Lederweekend. 2013_01_11-13 Lederweekend referat 1

Lederweekend. 2013_01_11-13 Lederweekend referat 1 Lederweekend Tid: Fredag 11/1-2013 Søndag 13/1-2013 Tilstede: Ane, Janus, Johanne, Jonas, Elmer, Pingo, Ole, Bo Sted: Huset Soliden Torpa, Stackarpsvägen, 340 12 Annerstad, Sverige (google search from:herlev

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Troldhøj & Himmelbjerg. Plenummøde 26. november 2009

Troldhøj & Himmelbjerg. Plenummøde 26. november 2009 Troldhøj & Himmelbjerg Plenummøde 26. november 2009 Arbejdsgruppen Dorthe - Hadsten Jens - Hadsten Dorthe - Hinnerup Ole Jan Kjeld Jens - Odder - Ry - Skanderborg - Østbirk Velkommen til Troldhøj 1. Silkeborg

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

KFUM-Spejderne kort fortalt

KFUM-Spejderne kort fortalt KFUM-Spejderne kort fortalt KFUM-Spejderarbejdet er både for piger og drenge. Målgruppen er alle børn og unge, der: Kan motiveres til en livsstil i overensstemmelse med korpets formål. Ønsker at deltage

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere