Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8."

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling i Østersø-regionen er udarbejdet i perspektiv af det danske formandskab i 2015 for Nordisk-Baltisk samarbejde (NB8). Østersø-regionen har stor politisk og økonomisk betydning for Danmark. Med Tyskland, Sverige og Norge ligger tre ud af Danmarks fem vigtigste eksportmarkeder i regionen. Vareeksporten ventes at stige især til Tyskland, Polen og de baltiske lande. Alene i Tyskland forudses en eksportfremgang på 4,3 pct. i år og 4,8 pct. næste år. Siden 1995 er Danmarks eksport til Polen og de baltiske lande vokset kraftigt og samhandlen med de fire lande har fået stor betydning for en række danske virksomheder, især indenfor næringsmidler og maskiner. På baggrund af de positive udsigter for disse markeder ventes eksporten til Polen i løbet af få år at overstige eksporten til Finland. Økonomisk domineres Østersø-regionen af Tyskland, der fortsat er verdens fjerde største økonomi. Hertil kommer fem mellemstore økonomier samt fire små økonomier. Den kraftige økonomiske vækst i de baltiske lande og Polen har ført til, at alle Østersølandene i dag har et BNP pr. indbygger, der ligger over det globale middel. Samtidigt hører de fem nordiske lande og Tyskland stadig til verdens mest velstående lande. Indenfor de enkelte lande er der store regionale forskelle i velstand. De to tyske delstater med Østersø-kyster ligger således begge under det nationale gennemsnit for hele landet. Siden 1995 er der sket en stigende økonomisk integration mellem landene i Østersø-regionen. Denne integrationsproces vurderes langsomt at være afsluttet. Med undtagelse af Norge og Danmark er landene i Østersø-regionen afhængige af import af energi fra tredjelande. Navnlig de tre baltiske stater har trods meget store fremskridt i deres energieffektivitet fortsat en meget lav selvforsyningsgrad. 1

2 Analysen Nærværende analyse beskriver langsigtede økonomiske udviklingstrends i Østersø-regionen, inklusive Norge og Island, men eksklusiv Rusland. Som alle økonomiske prognoser, der rækker mere end nogle få år frem, er fremskrivningerne forbundet med usikkerhed og bør ses som indikatorer for underliggende trends. Nærværende analyse er primært baseret på data fra Oxford Economics, Danmarks Statistik og U. S. Energy Information Administration. Baggrund og perspektiv Udviklingen i Østersø-regionen har stor politisk og økonomisk betydning for Danmark. Danmark har traditionelt haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige lande i regionen. Efter Murens fald er de tidligere forbindelser mellem Polen og de baltiske stater på den ene side og de vestlige Østersø-stater på den anden side blevet genoprettet. Der er opnået store fremskridt, men der er stadig et stykke vej inden forskellene i regionen er udlignet. Nedenfor beskrives de økonomiske aspekter af udviklingen i Østersø-regionen i de seneste 20 år. Økonomisk domineres Østersø-regionen af Tyskland, der fortsat er verdens 4. største økonomi (efter USA, Kina og Japan). Hertil kommer 5 mellemstore økonomier (Sverige, Polen, Norge, Danmark og Finland) samt 4 små økonomier (Litauen, Letland, Estland og Island): Andel af verdens BNP, ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Tysland Sverige Polen Norge Danmark Finland Litauen letland Estland Island Kilde. Oxford Economics Forskellen i økonomiernes størrelse er først og fremmest en funktion af landenes forskellige arbejdsstyrker og om de har haft kommunistisk styre frem til For Norge har landets store olieressourcer endvidere haft afgørende betydning for den økonomiske udvikling: 2

3 Arbejdsstyrken i Østersølandene i Kilde: Oxford Economics Tyskland Polen Sverige Danmark Finland Norge Litauen Letland Estland Island På trods af den økonomiske vækst i Østersø-regionen, og navnlig den kraftige vækst i Polen og de baltiske lande, i de sidste 20 år er regionens samlede andel af verdens BNP faldet fra 11,1 pct. i 1995 til 8,1 pct. i Denne udvikling ventes at fortsætte frem til 2025, hvor landenes andel af verdens BNP forventes at være 5,9 pct. Baggrunden er den stærke fremgang i en række vækstøkonomier, ikke mindst Kina, i den samme periode. Udligning af velstand Landene i Østersø-regionen kan inddeles i 6 meget velstående lande (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Tyskland) samt 4 tidligere kommunistiske lande (Estland, Polen, Litauen og Letland) med lavere velstand. De 4 sidst nævnte lande har gennemgået en økonomisk omstilling, der har dannet grundlag for kraftig vækst. Fra at ligge under gennemsnittet for verdens BNP pr. indbygger i 1995 ligger de allerede i dag over det globale gennemsnit. Med de forventede vækstrater kan der dog stadig gå flere årtier inden man når på samme niveau som de velstående lande i Østersø-regionen. En langsigtet fremskrivning viser således, at Letland først i 2048 vil have et højere BNP pr. indbygger end Tyskland. For de øvrige tidligere kommunistiske lande ventes denne proces at vare endnu længere. BNP pr. indbygger i forhold til verdensgennemsnittet Norge 6,60 7,09 9,30 9,35 7,51 7,81 7,82 Sverige 5,66 5,44 6,02 5,58 4,64 4,71 4,64 Danmark 6,69 5,72 6,82 6,17 4,94 4,70 4,62 Island 4,97 5,91 7,91 4,46 4,36 4,31 4,05 Finland 4,77 4,51 5,44 4,94 3,97 3,71 3,72 Tyskland 5,75 4,41 4,83 4,46 3,82 3,47 3,32 Estland 0,48 0,76 1,45 1,57 1,57 1,68 1,90 Letland 0,41 0,49 1,06 1,24 1,33 1,54 1,88 Litauen 0,48 0,66 1,11 1,30 1,32 1,44 1,57 Polen 0,69 0,84 1,11 1,33 1,16 1,34 1,43 Kilde: Oxford Economics, egne beregninger 3

4 En væsentlig årsag til udligningen af den økonomiske velstand mellem Østersølandene har været den meget kraftigere produktivitetstilvækst i de baltiske stater og Polen, mens udviklingen i de nordiske lande og Tyskland er gået noget langsommere: Gennemsnitlig årlig produktivitetsstigning, 1995 til ,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Litauen Letland Estland Polen Island Sverige Finland Danmark Norge Tyskland Kilde: Data fra Oxford Economics, egne beregninger Den samlede BNP-vækst navnlig i de baltiske lande er blevet hæmmet af et fald i arbejdsstyrken som følge af fraflytning til de vesteuropæiske stater. Denne udvikling ventes at forsætte i de næste år: Relativ udvikling i arbejdsstyrken (1995 = 100) Letland 88,7% 91,4% 85,1% 79,9% 78,1% 75,9% Litauen 95,4% 91,7% 86,6% 85,8% 83,9% 79,8% Estland 94,2% 92,0% 93,7% 92,0% 90,2% 88,0% Danmark 98,9% 99,8% 97,1% 95,5% 98,6% 100,1% Polen 97,5% 96,8% 99,0% 101,6% 102,9% 101,6% Tyskland 105,3% 106,3% 106,4% 109,8% 108,9% 107,0% Finland 105,1% 108,4% 111,6% 112,3% 113,1% 113,4% Sverige 99,5% 102,6% 107,8% 113,5% 114,6% 116,3% Norge 107,5% 109,7% 119,0% 125,6% 126,3% 128,7% Island 107,2% 111,0% 121,3% 126,0% 130,6% 132,9% Kilde: Oxford Economics, egne beregninger Inden for de enkelte lande er der dog betragtelige regionale differencer, både i udvikling af arbejdsstyrken og velstanden. Dette er navnlig udpræget i Tyskland, der er regionens største land: 4

5 Hamburg Bremen Hessen Bayern Baden- Württemberg Nordrhein- Westfalen Saarland Berlin Rheinland-Pfalz Niedersachsen Schleswig- Holstein Sachsen Thüringen Sachsen-Anhalt Brandenburg Mecklenburg- Vorpommern BNI pr. indbygger i de tyske delstater i forhold til nationalt gennemsnit ,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Kilde: Statistisches Bundesamt Som det fremgår af ovenstående ligger de to delstater med direkte adgang til Østersøen, Slesvig-Holsten og Mecklenborg-Vorpommern begge under det nationale gennemsnit for Tyskland, mens de nordtyske bydelstater (Hamborg og Bremen) samt de store sydtyske delstater (Hessen, Baden-Württemberg og Bayern ligger over gennemsnittet. Gennemsnitlig vareeksport, -import, åbenhed 1 og handelsoverskud som andel af BNP, Eksport Import Åbenhed Overskud Ændring eksportandel 2 Ændring importandel 3 Estland 51,8% 65,7% 117,5% -13,8% 3,2% -14,3% Letland 31,2% 46,7% 77,9% -15,6% 16,6% 15,2% Litauen 34,0% 41,7% 75,7% -7,7% 0,4% -8,0% Sverige 33,9% 27,5% 61,4% 6,5% -0,3% 3,4% Polen 27,7% 31,4% 59,2% -3,7% 19,8% 18,4% Danmark 30,1% 27,3% 57,4% 2,9% 6,1% 6,7% Finland 31,1% 25,5% 56,5% 5,6% -2,6% 6,6% Tyskland 30,1% 24,6% 54,6% 5,5% 19,4% 14,6% Island 26,1% 27,0% 53,1% -0,9% 6,8% 6,2% Norge 31,3% 19,8% 51,1% 11,5% 1,8% -3,8% Verden 20,3% 20,3% 40,6% 0,0% 7,0% 7,0% Kilde: Data fra Oxford Economics, egne beregninger Som det fremgår af ovenstående tabel er både eksporten og importen generelt vokset hurtigere end BNP. I Finland og Sverige er eksporten dog vokset lidt mindre kraftigt end BNP, mens importen i Estland, Litauen og Norge er vokset lidt langsommere end BNP. 1 Defineret som sum af andel af eksport og import 2 Defineret som differencen mellem andel af eksporten af BNP i 1995 og Defineret som differencen mellem andel af importen af BNP i 1995 og

6 I takt med den voksende udenrigshandel er handelsstrømmene i Østersø-regionen ændret. De forhenværende kommunistiske lande har øget deres interne samhandel, mens det russiske marked har mistet noget af sin betydning. Samtidigt har både Kina og Rusland fået øget betydning for de øvrige Østersølande, mens traditionelle markeder som USA og de store europæiske lande (Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien og Nederlandene) har mistet betydning. I det omfang at væksten i Kina og Østeuropa aftager ventes dog de traditionelle markeder igen at få øget betydning for alle Østersølandene. Ændring i eksportandele 4, fra 1995 til 2013 Dan mark Estland Finland Tyskland Island Letland Litauen Norge Polen Sverige USA Kina Danmark 0,0 0,1 0,5-4,6 0,0 0,2 0,2 0,4 1,2 3,0 2,3 2,4 0,5 Estland -0,6 0,0-2,8-1,8-0,1 4,3 1,7 1,8 0,7 7,3-0,3 0,7-4,1 Finland -1,4 0,7 0,0-3,5 0,0 0,3 0,3-0,3 1,1 1,4-0,7 3,3 4,4 Tyskland -0,5 0,1-0,2 0,0 0,0 0,0 0,1-0,1 2,1-0,5-1,5 3,6 1,6 Island -5,0 0,1-0,2-1,7 0,0 0,1 1,7 1,5 1,2-0,9-7,7 1,0 2,8 Letland 2,5 10,1-0,4-5,3 0,0 0,0 12,4 1,0 5,0-3,7-0,3 0,9-5,7 Litauen -0,6 5,3 0,3-7,3-0,1 2,9 0,0 1,3 3,5 0,7 2,0 0,3-0,8 Norge -1,0 0,1-1,7 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,9-3,9-1,6 1,4 0,5 Polen -1,2 0,5-0,7-10,7 0,0 0,6 0,7 0,4 0,0 0,4-0,8 0,8-0,2 Sverige 0,4 0,4 2,0-2,7 0,0 0,1 0,3 2,4 1,5 0,0-2,6 1,6 0,9 Kilde: Data fra Oxford Economics, egne beregninger Grundlæggende viser udviklingen af importen for Østersølandene den samme strukturelle ændring som eksporten, idet betydningen af Kina som eksportør til regionen er vokset uforholdsmæssigt kraftigt: Ændring i importandele 5, fra 1995 til 2013 Dan mark Estland Finland Tyskland Island Letland Litauen Norge Polen Sverige USA Kina Danmark 0,0 0,2-1,2-1,7-0,1 0,4 0,3 6,2 1,6 0,8-2,6 3,8 0,2 Estland 1,2 0,0-13,1 2,5 0,0 7,9 7,5 0,6 7,8 3,1-1,3 3,9-9,3 Finland 2,7 1,9 0,0-1,7 0,0 0,3 0,4 1,7 1,4 3,9-4,5 1,7 11,1 Tyskland -1,1 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 2,3-0,5-3,5 3,9 2,1 Island 5,4 0,4-1,1-3,5 0,0 0,3 0,4 16,8 0,4-3,1 1,5 7,4-1,8 Letland 2,4 4,6-4,7-1,8 0,0 0,0 16,4 0,4 8,7-3,8-1,1 2,7-11,1 Litauen 1,6 0,9-1,6-4,8 0,0 2,9 0,0 0,1 5,1 0,2-1,2 2,1-3,5 Norge 4,0 0,6-1,4-1,7 0,1 0,2 0,8 0,0 2,6-2,2-0,8 6,9 0,0 Polen -0,4 0,0-1,2-2,7 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0-1,0-2,9 3,7 2,8 Sverige 7,4 1,2-0,4-2,4 0,0-0,3 0,6 8,1 2,3 0,0-2,9 4,4 3,8 Kilde: Oxford Economics, egne beregning Rusland Rusland 4 Defineret som differencen mellem andelen af et lands vareeksporten til et andet land af den samlede vareeksport fra det første land i 2013 og Defineret som differencen mellem andelen af et lands vareimport til et andet land af den samlede vareimport fra det første land i 2013 og

7 Energi Med undtagelse af Norge og Danmark er landene i Østersø-regionen afhængige af import af energi fra tredjelande. Navnlig de tre baltiske stater har trods meget store fremskridt i deres energieffektivitet fortsat en meget lav selvforsyningsgrad, hvilket er drivkraften bag den europæiske Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), der er del af udmøntningen af EU-strategien for Østersø-regionen. Målsætningen for planen er at etablere forbindelser mellem på den ene side de nordiske lande og Polen og på den anden side de baltiske stater samt et etablere et netværk mellem de baltiske stater. Aktuelt er både det lettiske og litauiske elektricitetsnetværk alene forbundet med det russiske, men ikke med andre EU-lande. Selvforsyningsgrad 6 i primær energiproduktion og energieffektivitet Selvforsyningsgrad 1995 Selvforsyningsgrad 2012 Vækst i selvforsyning Relativ energieffektivitet Relativ energieffektivitet Vækst i energieffektivitet Norge 467,2% 492,4% 25,2% 3,1% 89,0% 224,5% Danmark 69,6% 106,8% 37,2% 164,2% 214,7% 110,9% Island 60,1% 79,9% 19,8% -20,7% -50,7% 10,0% Sverige 60,2% 70,0% 9,8% 42,4% 78,1% 121,4% Polen 97,0% 69,0% -28,0% -55,0% -8,4% 260,4% Finland 34,2% 40,4% 6,2% 35,7% 51,0% 97,0% Tyskland 39,4% 35,7% -3,7% 124,7% 89,3% 49,2% Letland 17,4% 23,0% 5,6% -54,1% 21,1% 367,0% Estland 0,1% 15,2% 15,1% -47,5% 76,5% 495,0% Litauen 32,8% 5,0% -27,7% -61,9% 0,1% 364,5% Kilde: U. S. Energy Information Administration, Oxford Economics, egne beregninger Ved siden etableringen af forbindelsesinfrastruktur for navnlig elektricitet og gas, kan selvforsyningsgraden øges ved at udvikle egne energiressourcer, herunder vedvarende energi, og reducere energiforbruget gennem energibesparelser. Navnlig de baltiske lande og Polen ligger forsat under det globale gennemsnit for energieffektivitet, mens de nordiske lande og Tyskland ligger langt over gennemsnittet. Polen og de baltiske lande kunne dermed potentielt have interesse for danske virksomheder indenfor vedvarende energi og energieffektivitet. Med de aktuelle, lave priser for fossile brændstoffer vil initiativer på begge områder dog være udsat for skærpede krav til deres rentabilitet, hvilket på kort sigt kan hæmme eksportmulighederne. Dansk eksport Traditionelt har de nære markeder i Østersø-regionen haft meget stor betydning for Danmark. Med Tyskland, Sverige og Norge ligger fortsat tre ud af Danmarks fem vigtigste eksportmarkeder i Østersø-regionen. Udviklingen i disse er fortsat helt afgørende for den danske udenrigshandel og økonomi. Siden 1995 er eksporten til Polen og de baltiske lande vokset kraftigt og samhandlen med de fire lande har fået stor betydning for en række danske virksomheder, især 6 Defineret som forholdet mellem primær energiproduktion og -forbrug 7 Defineret som energieffektiviteten, dvs. energiforbrug for at skabe 1 USD BNP, i et land i forhold til gennemsnittet for hele verden 8 Defineret som relativ afvigelse fra det globale gennemsnit for energieffektivitet 7

8 indenfor næringsmidler og maskiner. På baggrund af de positive udsigter for disse markeder ventes eksporten til Polen i løbet af få år at overstige eksporten til Finland. Dansk vareeksport til Østersø-landene Dansk nominel vareeksport i 1000 kr, 1995 Dansk nominel vareeksport i 1000 kr, 2014 Gennemsnitlig årlig real vækst, 1995 til 2014 Forventet vækst i basisvareeksport 2015 Forventet vækst i basisvareeksport 2016 Tyskland ,5% 4,3% 4,8% Sverige ,5% 1,4% 7,9% Norge ,7% -2,4% 4,7% Finland ,4% 5,8% 2,1% Polen ,9% 3,3% 8,7% Island ,3% 8,5% 11,3% Litauen ,6% 6,2% 7,1% Letland ,1% -2,8% 7,4% Estland ,1% 5,4% 8,8% Kilde: Danmarks Statistisk, egne beregninger Østersø-regionen vil således også i fremtiden stå centralt for dansk eksport og have et stort potentiale for danske virksomheder. 8

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Skal dine smågrise sendes til Tyskland i 2013

Skal dine smågrise sendes til Tyskland i 2013 Skal dine smågrise sendes til Tyskland i 2013 Hans Aarestrup Direktør, 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 Eksportudvikling smågrise + 33,4 % + 6,6 % + 7,1 % + 15,7 % 6.000.000 5.000.000 4.000.000

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Regional forskningsintensitet Chefkonsulent Richard B. Larsen og stud.scient.pol. Camilla Munksgaard

Regional forskningsintensitet Chefkonsulent Richard B. Larsen og stud.scient.pol. Camilla Munksgaard DI 6. januar Regional forskningsintensitet Chefkonsulent Richard B. Larsen og stud.scient.pol. Camilla Munksgaard 1. Danmark sammenlignet med andre lande Danmark løftede frem til 2009 de offentlige forskningsinvesteringer

Læs mere

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1%

Polen. Beskrivelse af Polen: Indbyggertal Erhvervsfordeling Primære erhverv: 2,6% Sekundære erhverv: 20,3% Tertiære erhverv: 77,1% Polen Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

EKSPORTMULIGHEDER I TYSKLAND V/ AMBASSADØR FRIIS ARNE PETERSEN

EKSPORTMULIGHEDER I TYSKLAND V/ AMBASSADØR FRIIS ARNE PETERSEN FOKUS PÅ TYSKLAND BRYGHUSET VENDIA 21.JANUAR 2016 EKSPORTMULIGHEDER I TYSKLAND V/ AMBASSADØR FRIIS ARNE PETERSEN FORBUNDSSTATEN TYSKLAND 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Møbelstatistik 2015. 3 0. m a r t s 2 0 1 6

Møbelstatistik 2015. 3 0. m a r t s 2 0 1 6 Møbelstatistik 2015 3 0. m a r t s 2 0 1 6 Denne rapport behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016 Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod 22 Udenrigsministeriet - 12. april 216 Sammenfatning: Den økonomiske situation i Mexico Mexicos store middelklasse og nærhed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Marked i fokus Tyskland

Marked i fokus Tyskland Next: Tyskland Væksthus Hovedstadsregionen Ballerup Onsdag d. 12. oktober 2016 Marked i fokus Tyskland v/ Helle Meinertz, generalkonsul i München Økonomien helt kort Tyskland er kommet godt igennem finanskrisen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44. Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44. Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 389 Offentligt Notat

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere