ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService"

Transkript

1 ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources... 5 Typer... 6 CreateEventsRequestType... 6 CreateEventsResponseType... 6 UpdateEventsRequestType... 7 UpdateEventsResponseType... 7 DeleteEventsRequestType... 7 DeleteEventsResponseType... 8 GetEventsRequestType... 8 GetEventsResponseType... 9 GetResourcesRequestType... 9 GetResourcesResponseType... 9 CalendarEventType CalendarEventReceiptType CalendarResourceType WorkingHoursType PlannerEventType Kodelister CalendarEventReceiptErrorCodeType SOAP-fejlkoder Side 1 af 14

2 Forretningsbeskrivelse Ekstern kalender service udstiller et API, så Planner kan modtage og gemme kalenderaftaler fra de enkelte vejledere/lokaler i de enkelte Jobcentre. En privat kalender er defineret som vejlederens personlige kalender hos kommunen, hvor han/hun er ansat, eller som den kalender, der er knyttet til bookning af et lokale i et Jobcenter. En vejleder eller et lokale er defineret som en ressource i Planner, og er unikt identificeret ved en tilknyttet mailadresse. En Event er defineret som en aftale, der spærrer tid i den personlige kalender sådan, at en Planner-aftale ikke er mulig at booke inden for dette tidsrum. Formålet med at udstille dette API er, at de enkelte Jobcentre kan sørge for, at man ikke kan booke et møde i Planner, hvor en vejleder allerede har en aftale i sin personlige kalender, eller hvor et lokale allerede er booket til et andet møde. Det er vigtigt, at Planner afspejler de personlige aftaler og blokerer tiderne i mødebookingen, så der ikke opstår situationer, hvor en vejleder ikke er til stede og klar på grund af en personlig aftale, eller et lokale ikke er til rådighed, når en borger ankommer til et møde. Formålet er også at imødekomme udfordringer, hvor Planner ønsker at hente private kalenderaftaler fra et Jobcenter. Udfordringen ligger i, at Planner ikke sikkerhedsmæssigt kan få lov at snakke til et Jobcenter kommunikationen kan kun foregå fra et Jobcenter til Planner, ikke den anden vej. Inden afsendelse af kalenderaftaler til Planner, bør alle aftaler der ikke reelt blokerer tid i kalenderen sorteres fra (dvs. aftaler der ikke er Out of office, Busy eller Tentative i Outlook-termer). I Jobcenter Planner er det muligt at henholdsvis slå til eller fra, om man vil acceptere modtagelse af de personlige kalenderaftaler for et givent Jobcenter (eller en given vejleder eller et givent lokale). Af hensyn til performance og netværkstrafik, anbefales det kun at sende aftaler, der ligger i det tidsrum vejlederen har defineret som rådighedstid. Dette tidsrum kan hentes for hver vejleder eller lokale, ved at Side 2 af 14

3 kalde metoden GetResources. Der returneres et tidsrum pr. dag pr. vejleder dvs. opsætning for alle ugens 5 arbejdsdage returneres ved et enkelt kald. I forhold til sikkerhed, skal der på alle kald til metoderne på webservicen, indlejres et af DFDG godkendt certifikat, til identifikation af hvilket Jobcenter der foretager kaldet. Det er til enhver tid DFDG, der definerer sikkerheden i forhold til webservicen. Metoder Input på alle metoder tilføjes ActiveOrganisationHeaderType samt RequestUserMetadata. CreateEvents Denne metode understøtter modtagelse af nye personlige aftaler i Planner. Det kun er muligt, at modtage fremtidige aftaler, dvs. aftaler med startdato frem i tid. Det er ikke muligt at tilknytte gentagelsesmønstre (recurrence). Gentagede aftaler skal udregnes og hver forekomst skal sendes som individuelle aftaler med eget unikt oprindelses-id. Bemærk det er muligt, at sende flere aftaler afsted i ét kald. Forretningsregler: - Startdato skal være frem i tid. - Slutdato skal være efter startdato og frem i tid. - Kilde-kalendersystemets interne ID for aftalen skal sendes med. - adresse for ejeren af kalenderaftalen skal sendes med, da aftalen skal kunne bindes til en identificerbar vejleder eller et identificerbart lokale. Det anbefales af hensyn performance, at sende Planners interne ID for ejeren af kalenderaftalen hvis denne haves det kan erstatte et kald i databasen. Input CreateEventsRequest CreateEventsRequestType Information om de kommunale kalenderaftaler, der skal oprettes i Jobcenter Planner. Output CreateEventsResponse CreateEventsResponseType Kvitteringer for hver af de kommunale kalenderaftaler, der er sendt til metoden med resultat af behandlingen i Planner. Fejlkoder Fejlkode Fejlbesked Release UpdateEvents Denne metode understøtter modtagelse af opdateringer til personlige aftaler i Planner bemærk det kun er muligt, at modtage fremtidige aftaler, dvs. aftaler med startdato frem i tid. Side 3 af 14

4 Det er ikke muligt at tilknytte gentagelsesmønstre (recurrence). Gentagede aftaler skal udregnes og hver forekomst skal sendes som individuelle aftaler med eget unikt oprindelses-id. Bemærk det er muligt, at sende flere aftaler afsted i ét kald. Forretningsregler: - Startdato skal være frem i tid. - Slutdato skal være efter startdato og frem i tid. - Det er en fordel, men ikke et krav, at medsende Planners ID for kalenderaftalen (modtages retur ved kald til CreateEvents ). Hvis ikke Planners ID for kalenderaftalen sendes med, skal kildekalendersystemets interne ID for aftalen sendes med. - adresse for ejeren af kalenderaftalen skal sendes med, da aftalen skal kunne bindes til en identificerbar vejleder eller et identificerbart lokale. Det anbefales af hensyn performance, at sende Planners interne ID for ejeren af kalenderaftalen hvis denne haves det kan erstatte et kald i databasen. Input UpdateEventsRequest UpdateEventsRequestType Information om de kommunale kalenderaftaler, der skal opdateres i Jobcenter Planner. Output UpdateEventsResponse UpdateEventsResponseType Kvitteringer for hver af de kommunale kalenderaftaler, der er sendt til metoden med resultat af behandlingen i Planner. Fejlkoder Fejlkode Fejlbesked Release DeleteEvents Denne metode understøtter modtagelse af sletninger af personlige aftaler i Planner. Bemærk det er muligt, at sende flere aftaler afsted i ét kald. Forretningsregler: - Det er en fordel, men ikke et krav, at medsende Planners ID for kalenderaftalen (modtages retur ved kald til CreateEvents ). Hvis ikke Planners ID for kalenderaftalen sendes med, skal kildekalendersystemets interne ID for aftalen sendes med. - adresse for ejeren af kalenderaftalen skal sendes med, da aftalen skal kunne bindes til en identificerbar vejleder eller et identificerbart lokale. Det anbefales af hensyn performance, at sende Planners interne ID for ejeren af kalenderaftalen hvis denne haves det kan erstatte et kald i databasen. Input Side 4 af 14

5 DeleteEventsRequest DeleteEventsRequestType Information om de kommunale kalenderaftaler, der skal slettes i Jobcenter Planner. Output DeleteEventsResponse DeleteEventsResponseType Kvitteringer for hver af de kommunale kalenderaftaler, der er sendt til metoden med resultat af behandlingen i Planner. Fejlkoder Fejlkode Fejlbesked Release GetEvents Denne metode benyttes til at hente en liste af oprettede og aktive kommunale kalenderaftaler, der er oprettet i Planner. Listen kan afgrænses ved at levere User-objekter for de vejledere eller lokaler, man specifikt ønsker en liste af aftaler for. Metoden kan ses som en alternativ fuld synkronisering, da man får en kopi retur af alle aftalerne, og kan derved selv afgøre, om en yderligere opdatering af kalenderaftalerne i Planner er nødvendig. Forretningsregler: - En eller flere adresser eller unikke Planner vejleder/lokale ID er kan sendes med for at begrænse forespørgslen. - Medsendes ikke nogen adresser eller Planner ID er, returneres en samlet liste med alle aktive fremtidige kommunale kalenderaftaler for det Jobcenter, der har udført forespørgslen. Input GetEventsRequest GetEventsRequestType Detaljer om hvilke (hvis ikke hele Jobcentret) vejledere eller lokaler der ønskes aftaler for. Output GetEventsResponse GetEventsResponseType Detaljeret information om kommunale kalenderaftaler oprettet i Planner. Fejlkoder Fejlkode Fejlbesked Release GetResources Denne metode benyttes til at hente oplysninger om en eller flere vejledere og / eller en eller flere lokaler. Dette kan bruges til, bl.a., at hente Planner ID for en vejleder eller et lokale og hvilket interval vejlederen har indstillet for rådighed i Planner. Side 5 af 14

6 Det anbefales at cache Planners ID er i for en given periode, så det ikke er nødvendigt, at foretage kald til denne metode, hver gang en aftale sendes til Planner. Forretningsregler: - En eller flere adresser kan sendes med for at begrænse forespørgslen. - Medsendes ikke nogen adresser, returneres en samlet liste med vejledere for det Jobcenter, der har udført forespørgslen. Input GetResourcesRequest GetResourcesRequestType Kan indeholde en samling adresser, hvortil man ønsker at kende en reference i et Jobcenter. Output GetResourcesResponse GetResourcesResponseType Indeholder en container til at returnere et eller flere objekter information om vejledere og / eller lokaler. Fejlkoder Fejlkode Fejlbesked Release Typer CreateEventsRequestType Definerer input til metoden CreateEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at sende kommunale kalenderaftaler til Jobcenter Planner. CalendarEvent CalendarEventType Kommunal kalenderaftale der skal oprettes i Jobcenter Planner. Forekomst: 1-* CreateEventsResponseType Definerer output fra metoden CreateEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at returnere kvitteringer for modtagne kommunale kalenderaftaler i Jobcenter Planner med resultat af behandlingen. Side 6 af 14

7 CalendarEventReceipt ServiceRequestLog- ReferenceIdentifier Guid Kvitteringer for en eller flere kommunale kalenderaftaler, der er sendt til oprettelse i Jobcenter Planner. Forekomst: 1-* Unik identifikation af det udførte service-kald, der kan benyttes til at hente Log-information om det udførte kald. UpdateEventsRequestType Definerer input til metoden UpdateEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at sende kommunale kalenderaftaler til Jobcenter Planner. CalendarEvent CalendarEventType Kommunal kalenderaftale der skal opdateres i Jobcenter Planner. Forekomst: 1-* UpdateEventsResponseType Definerer output fra metoden UpdateEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at returnere kvitteringer for modtagne kommunale kalenderaftaler i Jobcenter Planner med resultat af behandlingen. CalendarEventReceipt Kvitteringer for hver af de kommunale kalenderaftaler, der er sendt til metoden med resultat af behandlingen i Planner. ServiceRequestLog- ReferenceIdentifier Guid Forekomst: 1-* Unik identifikation af det udførte service-kald, der kan benyttes til at hente Log-information om det udførte kald. DeleteEventsRequestType Definerer input til metoden DeleteEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at sende sletning af kommunale kalenderaftaler til Jobcenter Planner. Side 7 af 14

8 CalendarEvent CalendarEventType Kommunal kalenderaftale der skal slettes i Jobcenter Planner. Forekomst: 1-* DeleteEventsResponseType Definerer output fra metoden DeleteEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at returnere kvitteringer for modtagne kommunale kalenderaftaler i Jobcenter Planner med resultat af behandlingen. CalendarEventReceipt Kvitteringer for hver af de kommunale kalenderaftaler, der er sendt til metoden med resultat af behandlingen i Planner. ServiceRequestLog- ReferenceIdentifier Guid Forekomst: 1-* Unik identifikation af det udførte service-kald, der kan benyttes til at hente Log-information om det udførte kald. GetEventsRequestType Definerer input til metoden GetEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at sende information om hvilke vejledere og/eller lokaler man ønsker at begrænse listen til. Desuden kan perioden, for hvilken man ønsker aftaler for, afgrænses vha. input-parametre til metoden. CalendarResource CalendarResourceType Vejleder og/eller lokale (identificeret via objektet Resource), der ønskes en liste med aktive kommunale kalenderaftaler for. Forekomst: 0-* EventStartFromDateTime DateTime Periode startdato/-tid for søgning efter kalenderaftaler. Kan angives for at begrænse omfanget af aftaler, der returneres i kaldet. Hvis denne udelades benyttes dags dato. EventStartToDateTime DateTime Periode slutdato/-tid for søgning efter kalenderaftaler. Kan angives for at begrænse omfanget af aftaler, der returneres i kaldet. Side 8 af 14

9 GetEventsResponseType Definerer output fra metoden GetEvents i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at returnere listen over kommunale kalenderaftaler der er oprettet og aktive i Jobcenter Planner. CalendarEvent CalendarEventType Detaljeret information om en eller flere kommunale kalenderaftaler, der er sendt til Jobcenter Planner. ServiceRequestLog- ReferenceIdentifier Guid Forekomst: 0-* Unik identifikation af det udførte service-kald, der kan benyttes til at hente Log-information om det udførte kald. GetResourcesRequestType Definerer input til metoden GetResources i ExternalCalendarService. Kan indeholde en samling adresser, hvortil man ønsker at kende en reference i et Jobcenter. AddressIdentifier AddressIdentifierType adresse til at identificere den eller de vejledere man ønsker en reference til. Kan være tom, hvis man ønsker alle vejledere / lokaler for Jobcentret, der er oprettet i Jobcenter Planner. Forekomst: 0-* GetResourcesResponseType Definerer output fra metoden GetResources i ExternalCalendarService. Indeholder en container til at returnere et eller flere objekter information om vejledere / lokaler. CalendarResource CalendarResourceType Vejleder og/eller lokale (identificeret via objektet Resource) Forekomst: 0-* Side 9 af 14

10 CalendarEventType Definerer indholdet til én kommunal kalenderaftale, der skal lægges i Jobcenter Planner. CalendarEventStartTime DateTime Startdato og tidspunkt for kalenderaftalen. CalendarEventEndTime DateTime Slutdato og tidspunkt for kalenderaftalen. OriginSystemIdentifier String Det specifikke ID kalenderaftalen har i oprindelsessystemet (f.eks. MS Exchange eller Lotus Notes). Origin Address AddressIdentifierType adresse til ejeren af kalenderaftalen dvs. den tilknyttede mailboks, der står som afsender af kalenderaftalen (format skal følge dekret i RFC validering følger RFC 3490). PlannerResourceIdentifier Guid Jobcenter Planners unikke ID for ejeren af kalenderaftalen (kan være både en vejleder og et lokale). Kan angives sammen med Origin Address og giver hurtigere adgang til identifikation af ejeren i Planner. CalendarEventIdentifier Guid Unikt Jobcenter Planner ID for kalenderaftalen. Udstedes i forbindelse med første modtagelse af kalenderaftalen, og parres derefter med værdien i OriginSystemIdentifier. CalendarEventReceiptType Definerer og indeholder kvittering med resultat for behandling af én specifik kommunal kalenderaftale, der er afsendt til Jobcenter Planner. PlannerResourceIdentifier Guid Jobcenter Planners unikke ID for ejeren af kalenderaftalen (kan Side 10 af 14

11 være både en vejleder og et lokale). Vil ikke være udfyldt, hvis ejeren af kalenderaftalen ikke kan findes i Planner. CalendarEventIdentifier Guid Unikt Jobcenter Planner ID for kalenderaftalen. Udstedes i forbindelse med første modtagelse af kalenderaftalen, og parres derefter med værdien i OriginSystemIdentifier. EventReceivalTime DateTime Dato og tidspunkt for modtagelse af den kommunale kalenderaftale. EventErrorCode CalendarEventReceiptErrorCodeType Eventuel fejlkode opstået i forbindelse med behandling af den kommunale kalendaraftale i Planner. EventMessage String Eventuel besked omkring behandling af den kommunale kalenderaftale i Jobcenter Planner. OriginSystemIdentifier String Det specifikke ID kalenderaftalen har i oprindelsessystemet (f.eks. MS Exchange eller Lotus Notes). ConflictNotificationSent Boolean Indikation af at der er afsendt en konfliktnotifikation til vejlederen (ejeren af aftalen). Dette opstår når servicen indlægger en aftale i Planner, hvor der allerede ligger en aftale (enten ekstern eller Planners egne). Side 11 af 14

12 CalendarResourceType Definerer en ressource (f.eks. en vejleder eller et lokale) i Jobcenter Planner. CalendarResourceName String Vejlederens eller lokalets navn. Accepterer op til 50 karakterer. RID OCESRIDType OCES RID anvendes til entydigt at identificere et OCES-certifikats indehaver inden for en organisation (CVR). CalendarResource- Address AddressIdentifierType adresse til ressourcen (format skal følge dekret i RFC validering følger RFC 3490). PlannerResourceIdentifier Guid Jobcenter Planners unikke ID for ejeren af kalenderaftalen (kan være både en vejleder og et lokale). Behøves ikke så længe Address er udfyldt, men returneres altid fra Jobcenter Planner. WorkingHours WorkingHoursType Definerer arbejdstid (rådighedsrum) for ressourcen. Forekomst: 0-5 CalendarResourceDescription String relateret til ressourcen. IsCaseWorker Boolean Angiver om der er tale om en vejleder (True) eller et lokale (False). WorkingHoursType Definerer arbejdstid (rådighedsrum) for en vejleder eller et lokale i Jobcenter Planner. Dette objekt er alene brugt i forbindelse med retur-værdier, og ikke til at sende informationer til Jobcenter Planner. WorkingHoursWeekday WeekDayIdentifierType Angiver ugedagen for hvilken rådighedsrummet er defineret (Mandag = 1, Tirsdag = 2,..., Fredag Side 12 af 14

13 = 5). WorkingHoursStartTime DateTime Starttidspunktet for rådighedsrummet (datodelen af værdien ignoreres). WorkingHoursEndTime DateTime Sluttidspunktet for rådighedsrummet (datodelen af værdien ignoreres). PlannerEventType Definerer en kalender aftale, der har oprindelse i Jobcenter Planner. Dvs. en mødeaftale oprettet i Jobcenter Planner og sendt til en vejleder og/eller et lokale via . PlannerEventIdentification Guid Unikt ID for planner aftalen. CalendarResource CalendarResourceType Identifikation af den vejleder, der afholder mødet. Tilknyttet i Jobcenter Planner. EventStartTime DateTime Startdato og tidspunkt for kalenderaftalen. EventEndTime DateTime Slutdato og tidspunkt for kalenderaftalen. EventSummary String Kort sammenfatning af hvad mødet omhandler. EventLocation String Identifikation af hvor mødet afholdes. EventDescription String Uforkortet beskrivelse af mødets indhold. Kodelister CalendarEventReceiptErrorCodeType Beskriver en eventuel fejlkode, der returneres for en kommunal kalenderaftale, efter Jobcenter Planner har forsøgt at behandle den. Side 13 af 14

14 0 = Ingen fejl 1001 = "OriginSystemIdentifier" skal udfyldes 1002 = "OriginSystemIdentifier" kan ikke indeholde mere end 255 tegn 1003 = Enten skal "Origin Address" eller "PlannerResourceIdentifier" udfyldes 1004 = "Origin Address kan ikke indeholde mere end 255 tegn 1005 = "Origin Address" er ikke en valid mail-adresse (se mere på = "CalendarEventEndTime skal være i morgen eller senere 1007 = "CalendarEventEndTime" skal være senere end "CalendarEventStartTime" 1011 = Aftalen er sendt som oprettelse men findes allerede i Planner 1012 = Aftalen findes allerede i Planner men er blevet slettet 1013 = Aftalen findes ikke i Planner 1014 = Ressourcen (aftaleejer) kan ikke findes i Planner 1015 = Jobcenter kalender synkronisering er ikke aktiveret for ressourcen 1016 = Aftalen er ikke oprettet som ekstern aftale (kan være Planner- eller KSS-aftale)"; 1017 = Aftalen findes ikke i Planne (ikke oprettet) 1018 = InvalidOperationException (ukendt) 1019 = Exception (ukendt) SOAP-fejlkoder Denne sektion indeholder en liste over mulige SOAP-fejlkoder som servicen kan returnere = Message envelope headers not found 5501 = ActiveOrganisationHeader not found 5502 = OcesCertHeader not found 5503 = Can not extract RID from certificate 5504 = Missing X509 Certificate 5505 = The provided X509 Certificate could not be understood 5506 = Required thumbpring does not match 5507 = The provided X509 Certificate is not valid 5508 = The provided X509 Certificate is not yet valid 5509 = The provided X509 Certificate has expired 5510 = Too many requests made according to SLA 5511 = Municipal not enabled to receive external calendar events 5512 = Incorrect organisation information in request header (not top-level) 5551 = The input parameter can not be null for a CRUD-request 5552 = The provided OrganisationCode does not exist or do not have any case workers 5553 = Incorrect or missing organisation information in request header 5554 = Object not found by provided ID 5555 = Department ID do not contain reference to provided object ID 5556 = Object with provided ID is not last received object - not able to process Side 14 af 14

LB625 Synkronisering af eksterne aftaler

LB625 Synkronisering af eksterne aftaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering LB625 Synkronisering af eksterne aftaler Jobnet, Planner og DFDG Løsningsbeskrivelse for ændring til STARs forretning (Jobnet, Planner og DFDG inkl. interne

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Udtraek Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 UDTRAEK.ISALIVE 3 UDTRAEK. HENTUDTRAEK 5 UDTRAEK.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Nærværende dokument beskriver den ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver den ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2016-2-B Mandag den 5. september 2016 frigav Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt fredag

Læs mere

Informationsmøde om kalenderintegration til Planner. 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Informationsmøde om kalenderintegration til Planner. 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Informationsmøde om kalenderintegration til Planner 4. september 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Velkommen! Dagsorden 10.00 Velkommen og rammer for dagen 10.10 Hvad er to-vejskalenderintegration?

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.8 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

16.7 Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner

16.7 Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner 16.7 Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner - Bilag 6 - E-mail-systemskabeloner og SMS-systemskabeloner Følgende e-mail-skabeloner er systemskabeloner og må derfor ikke slettes! Indholdet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1

LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1 AMS - A-KASSEKOMMUNIKATION VIA WEBSERVICES LØSNINGSBESKRIVELSE FOR FASE 1 VERSION 3.24.0 DATO 15. februar13. april 2012 REFERENCE Anders Ellegaard Dahl FORFATTER Tøger Nørgaard, Ulrik Bærholm og Bo Nuka

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere... LUDUS Web Bestilling og installation af SSLservercertifikat Indhold LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Skærmbilled 1: 2 Når man vil oprettet et emne kan man ikke uploade et billed. Skærmbilled 1:

Skærmbilled 1: 2 Når man vil oprettet et emne kan man ikke uploade et billed. Skærmbilled 1: 1 Log ind med da1@forum.dk Pass=1711Dahl Beskeder, gå ind på Bruger=DA3 Andersen Klik på Dokumentarkiv ( 1 ) og downloade PDF så fremkommer følgende fejl: Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Controller_Action_Exception'

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem STAR

Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem STAR Mulighed for valg af anden leverandør af Selvbookingsystem 25.11.15 STAR Velkommen til møde i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om processen for Frit valg af leverandør til Selvbooking Dagsorden

Læs mere

Velkommen. Ved registrering sendes en besked til værten for mødet, og dit gæstekort printes, hvorefter du afhentes i receptionen. Allan Mørch.

Velkommen. Ved registrering sendes en besked til værten for mødet, og dit gæstekort printes, hvorefter du afhentes i receptionen. Allan Mørch. AskCody Welcome+ Welcome+ Manager AskCody Welcome+ er din nye interaktive receptionist, der står klar til at modtage gæster og besøgende når de ankommer til din virksomhed. Welcome+ AskCody Welcome+ er

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import Indhold Indledning... 4 Kontakt Webservicen... 4 Webservicens Get-metoder... 5 GetXmlSchemaNames()... 5 GetXmlSchema(string schemaname)...

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Under Funktioner/Indstillinger/Kalender indsættes oplysninger om hvor mange dage frem i tiden patienterne skal kunne booke tider.

Under Funktioner/Indstillinger/Kalender indsættes oplysninger om hvor mange dage frem i tiden patienterne skal kunne booke tider. Opsætning og brug af tidsbestilling fra Klinikkens hjemmeside Forudsætninger: Klinikken har oprettet sin hjemmeside på GangWEB Edimail skal være installeret på den pc, der synkroniserer mellem GANGLION

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere