10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen"

Transkript

1 Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget Hvem beslutter Økonomi- og Planudvalget godkender Resumé Kommuneplanen skal revideres. Økonomi- og Planudvalget godkendte den 21. marts 2017 en proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen. Denne tidsplan ønskes ændret, således at forslaget først bliver vedtaget og sendt i høring i foråret 2018 og den endelige vedtagelse af kommuneplanen derved udskydes til medio Indstilling og beslutning Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, a) at ændret proces- og tidsplan for kommuneplan 2018 godkendes. b) at 4 årshjulet ændres fremadrettet Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2017: Godkendt, idet vindmøller slettes som emne i forbindelse med temamøder Sagsfremstilling Bornholms Regionskommunerne skal have vedtaget en ny kommuneplan. Kommuneplanen skal udmønte kommunalbestyrelsens politiske visioner, som er beskrevet i Bornholms Udviklingsstrategi(BUS). Når kommunalbestyrelsen reviderer kommuneplanen, skal der være offentlig debat. Forslaget til kommuneplanen skal fremlægges i høring i minimum 8 uger. I høringsperioden har alle ret til at fremsende høringssvar m.v. til planforslaget. Kommunalbestyrelsen får hermed mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, en revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan. Dette skal fastlægges i en planstrategi, som vedtages forud for revision af kommuneplanen. Planstrategien er en del af Bornholms Udviklingsstrategi, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts Bornholms udviklingsstrategi er digital kan læses her. Det blev vedtaget, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed denne gang. Der er forskel på, hvor meget der skal ændres i kommuneplanens enkelte afsnit, men der skal generelt ske

2 en opstramning af kommuneplanens retningslinjer, og enkelte temaer/områder bør struktureres på en anden måde. Økonomi- og Planudvalget godkendte den 21. marts 2017 en proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen. Denne tidsplan foreslås ændret, således at forslaget først bliver udarbejdet og sendt i høring i foråret 2018 og den endelige vedtagelse af kommuneplanen derved udskydes til medio Der er flere grunde til, at der er et forslag om at ændre tidsplanen: Et lovforslaget om modernisering af Planloven er lige blevet vedtaget og kommuneplanen, som vedtages af kommunalbestyrelsen, skal leve op til reglerne i den moderniserede planlov. Kommunalbestyrelsen vil fremadrettet både sende et forslag i høring og vedtage kommuneplanen i samme valgperiode Det er den nye kommunalbestyrelse, som fastlægger rammer for valgperioden. Modernisering af Planloven Ændringen af planloven blev vedtaget i folketinget den 1. juni 2017 og trådte i kraft den 15. juni Lovændringen indeholder en række ændringer af rammerne for kommunernes fysiske planlægning og åbner op for nye udviklingsmuligheder i bl.a. kystområderne og landdistrikterne, herunder for produktion og detailhandel, og skaber mere fleksible rammer for byudvikling og mere fleksibel og digital administration. Lovændringen følger op på aftalen Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra juni Formålet er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling med fortsat beskyttelse af landskaber, natur og miljø i hele Danmark. Lovforslaget som vedtaget kan læses her. Kommuneplanen, som vedtages efter den 15. juni 2017, skal derfor leve op til reglerne i den ændrede planlov. Oversigt over planhierarkiet: Hvert fjerde år offentliggør erhvervsministeren en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen. Regeringen udsendte i december 2015 oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen forud for kommunernes arbejde med kommuneplan 2017.

3 Som konsekvens af moderniseringen af planloven forventes de statslige interesser at skulle ændres, og der vil derfor blive offentliggjort en revideret oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen. Da vejledninger og bekendtgørelser til den nye planlov først forventes klar i 3. og 4. kvartal af 2017 og en revision af de statslige interesser også først foreligger efter sommerferien er det en god idé at afvente disse, så ændringerne kan indarbejdes i kommuneplan årshjul for valgperioden i forhold til kommuneplanlægning I Bornholms Regionskommune har der hidtil været en praksis for, at der vedtages et forslag til kommuneplanen i slutningen af en valgperiode, således at den siddende kommunalbestyrelse vedtager et forslag, som sendes i offentlighøring. Den nyvalgte kommunalbestyrelse vil så vedtage den nye reviderede kommuneplan. Det er hensigtsmæssigt fremadrettet, at det er den samme kommunalbestyrelse der både sender forslaget i høring og vedtager kommuneplanen inden for samme valgperiode. Dette vil give et ejeskab til planen. Nedenstående er der vist to 4 årshjul som hver afspejler én valgperiode. Valgperiode I denne valgperiode bliver nødvendigt at vedtage to kommuneplaner. Kommuneplan 2018 vedtages det første år og kommuneplan 2020 vedtages i det 3. år. Valgperiode

4 Fremadrettet vil 4 årshjulet så se sådan ud. Her vil BUS en blive vedtaget i valgperiodens 1. år og kommuneplanen i valgperiodens 3. år. Kommunalbestyrelsen vedtager i starten af valgperioden visionerne som realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De gældende mål for nuværende valgperiode kan se her. Ved at ændre 4 årshjulet vil man fremadrettet også vedtage BUS en i starten af valgperioden. BUS en tager afsæt i de politiske visioner og mål. Her fastlægger kommunalbestyrelsen de overordnede strategier for Bornholms udvikling for valgperioden, som også indeholder Planstrategien, der går forud for kommuneplanlægningen. Herefter vil samme kommunalbestyrelse arbejde mere konkret med disse visioner, mål og strategier. Disse udmønter sig bl.a. i kommuneplanen, som er den fysiske planlægning for Bornholm.

5 Overordnet tidsplan for kommuneplanen 20. juni 2017 Godkendelse af ændret proces og tidsplan i ØPU Efterår 2017 Januar - Februar 2018 Forberedende arbejde internt Temamøder i KB Forslag til emner - (fokusemner fra BUS en) Bymønster og Byudvikling Energiforsyning, Vindmøller Havnenes udvikling, specielt Rønne Havn, Detailhandel Naturbeskyttelse og Landskab (Grønt Danmarkskort) Udpegede lavbundsområder Marts 2018 April 2018 Maj - juni 2018 Udkast til forslag sendes til drøftelse hos udvalgene: Teknik- og miljøudvalget Erhvervs - og beskæftigelsesudvalget Fritids- og kulturudvalget Børne- og skoleudvalget Social- og sundhedsudvalget Økonomi- og Planudvalget Forslag til Kommuneplan 2018 vedtages i KB Forslag sendes i offentlig høring i mindst 8 uger Afholdelse af offentlige møder August 2018 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2018 Økonomiske konsekvenser ingen Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Klik her for at skrive tilføjelse

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Teknik og Miljø - juni 2017 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2017 Kommuneplan 2017 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Teknik og Miljø - marts 2017 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 J.nr.: 01.02.03.P15 Sagsnr.: 15/985 RESUMÉ: Denne sag omhandler tilbagemeldinger fra høringen af planstrategi 2015, og indstiller samtidigt Planstrategi 2015 til godkendelse.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018.

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018. 12. juli 2018 /renhan Sag 2018-6916 Forslag til Albertslund Kommuneplan 2018. Notat med statens bemærkninger Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj 2018

Læs mere

Bornholms UdviklingsStrategi Kommuneplan Grønt Dialogforum 10. september 2018

Bornholms UdviklingsStrategi Kommuneplan Grønt Dialogforum 10. september 2018 Bornholms UdviklingsStrategi 2019 Kommuneplan 2020 Grønt Dialogforum 10. september 2018 Disposition Hvad er en kommuneplan og en udviklingsstrategi Tids- og procesplan for Bornholms udviklingsstrategi

Læs mere

Fysisk planlægning i Hvidovre

Fysisk planlægning i Hvidovre Fysisk planlægning i Hvidovre Bygge- og Planudvalget den 17. april 2018 - Centerchef Anja Whittard Dalberg Disposition 1. Hvorfor planlægning? 2. Planloven 3. Plansystemets planhierarki - Landsplanlægning

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus Åbent punkt 5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus 01.02.05P21-0295 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget 25-02-2014 5 Økonomi- og Planudvalget 11-03-2014

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Referat af Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ekstraordinære møde 01/2018, den 20. marts 2018

Referat af Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ekstraordinære møde 01/2018, den 20. marts 2018 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Valg af formand Punkt 03 Planstrategi 2018-2022 Punkt 04 Eventuelt. Mødet startet kl.08:41. Deltagere: Partii Naleraq Inuit Ataqatigiit Dorthe

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 11. juni Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Ringe.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 11. juni Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Ringe. en 2018-21 Referat Kommunalbestyrels Mødedato: 11. juni 2019 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Ringe Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne Møllegaard Mortensen Anstina

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Baggrund Økonomiudvalget besluttede , punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne for strategien lagt.

Baggrund Økonomiudvalget besluttede , punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne for strategien lagt. Dagsordenpunkt Planstrategi 2016 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Baggrund Økonomiudvalget besluttede 27.01.2015, punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Tilsyn med Grønt Danmarkskort Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen Hvad gør staten ved kommuneplanerne? Hvad kigger I efter? Hvornår er opgaven løst?

Læs mere

Hvad siger loven? - strategisk planlægning for landsbyer & omdannelseslandsbyer. Sara Aasted Paarup, 25. april 2019

Hvad siger loven? - strategisk planlægning for landsbyer & omdannelseslandsbyer. Sara Aasted Paarup, 25. april 2019 Hvad siger loven? - strategisk planlægning for landsbyer & omdannelseslandsbyer Sara Aasted Paarup, 25. april 2019 Udvalget for levedygtige landsbyer Udvalget er en del af den politiske aftale mellem regeringen,

Læs mere

Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning

Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning Januar 2019 1 INDLEDNING Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i juni 2016 en politisk aftale om Danmark

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Planstrategi 2019 Offentlig høring

Forslag til Planstrategi 2019 Offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 19. marts 2019 Forslag til Planstrategi 2019 Offentlig høring Fremlæggelse af Forslag til Planstrategi 2019

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Hvad er planlægning? Planloven regulere denfremtidige fysiske arealanvendelse i Danmark Kommunen er planmyndighed

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 6 Forslag til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik 2014 83.00.00P22-0013 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 13-05-2014 15 Kommunalbestyrelsen 22-05-2014 6 Hvem beslutter

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde introduktion til dagen tæt pakket dagsorden mange temaer, som vi har lyst til at præsentere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget har senest den 10. december 2015 drøftet indholdet i en revision.

Miljø- og teknikudvalget har senest den 10. december 2015 drøftet indholdet i en revision. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 28. april 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 67. Revision af vindmølleplanlægning i Sagsnr: 01.02.00-P15-2-15 Resumé Miljø- og teknikudvalget

Læs mere

Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT. september 2018

Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT. september 2018 Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT september 2018 Ny plan Baggrund Aalborg Kommune har en langsigtet politisk målsætning om, at kommunen i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Aalborg

Læs mere

Bilag 2. NOTAT - Indkomne bemærkninger til tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune

Bilag 2. NOTAT - Indkomne bemærkninger til tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune Bilag 2 Teknik & Miljø 30. august 2019 Sags-ID: 19/4292 Sagsbehandler: Marianne Bay Andersen NOTAT - Indkomne bemærkninger til tillæg til Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune Notatet indeholder et

Læs mere

Retningslinjerevision 2019

Retningslinjerevision 2019 Retningslinjerevision 2019 MiljøVurdering af projekter Redegørelse MiljøVurdering af planer og programmer Fysisk Planlægning i Aalborg Kommune EU-Direktiver Statslig planlægning Fx De statslige udmeldinger

Læs mere

PLANSTRATEGI Seminar Fællesråd. 4. marts 2019

PLANSTRATEGI Seminar Fællesråd. 4. marts 2019 PLANSTRATEGI 2019 Seminar Fællesråd. 4. marts 2019 HVAD ER EN PLANSTRATEGI? Planlovens krav Planloven Inden udgangen af det andet år af en byrådsperiode skal Byrådet fremlægge sit forslag til Planstrategi

Læs mere

Dato: 5. maj Til: Erhvervsstyrelsen,

Dato: 5. maj Til: Erhvervsstyrelsen, Dato: 5. maj 2017 Til: Erhvervsstyrelsen, hoeringplan@erst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til vejledning om Grønt Danmarkskort,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Vejledning om delegation

Vejledning om delegation UDKAST af 27. november 2013 Vejledning om delegation 1 / 8 1. Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og muligheder for delegation til udvalg og forvaltning i henhold til planloven 1.1 Baggrund for

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis i Syddanmark

Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis i Syddanmark Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis -2022 i Syddanmark Nedenstående skema viser processen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen og Praksisplan for almen praksis -2022.

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

DELEGATION AF BESLUTNINGSKOMPETENCEN LOKALPLANER

DELEGATION AF BESLUTNINGSKOMPETENCEN LOKALPLANER DELEGATION AF BESLUTNINGSKOMPETENCEN LOKALPLANER Vedtaget af Hedensted Byråd d. 25-11-2015 Kontakt: Hedensted Kommune By & Landskab byoglandskab@hedensted.dk Indledning I forbindelse med systematisering

Læs mere

Fokuserede nationale interesser Og statens nye rolle

Fokuserede nationale interesser Og statens nye rolle Større råderum Fokuserede nationale interesser Og statens nye rolle Kontorchef Christina Berlin Hovmand Med moderniseringen af planloven har kommunerne fået øget råderum og nye muligheder i planlægningen.

Læs mere

KOMMUNEPLAN Nye emner og tiltag i planen Samarbejde og dialog i processen. Henrik H. K. Jensen Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

KOMMUNEPLAN Nye emner og tiltag i planen Samarbejde og dialog i processen. Henrik H. K. Jensen Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune KOMMUNEPLAN Nye emner og tiltag i planen Samarbejde og dialog i processen Henrik H. K. Jensen Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune Nærdemokratikonference 3. november Arena Midt Kjellerup 1 Dette

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Assens Forsyning A/S har i december 2016 anmeldt et projekt omfattende etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens.

Assens Forsyning A/S har i december 2016 anmeldt et projekt omfattende etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens. 12. oktober 2017 Sags id: 17/17046 og 17/17047 Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport (bestående af miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse) for etablering

Læs mere

Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013

Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013 Årligt møde med Fællesrådene 5. oktober 2010 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Lisbeth Errboe Svendsen Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013 Lidt om lovgrundlaget Om Kommuneplan 2009 Opgaver i perioden

Læs mere

Morgenmøde i Lejre Erhvervsudviklingsforum Torsdag den 27. april Velkommen

Morgenmøde i Lejre Erhvervsudviklingsforum Torsdag den 27. april Velkommen Morgenmøde i Lejre Erhvervsudviklingsforum Vores Sted Torsdag den 27. april Velkommen Morgenmøde Lejre Erhvervsudviklingsforum Dagsorden Velkomst og præsentation Kommuneplantillæg 12 Revision af Kommuneplan

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Kommuneplanlægning efter planloven

Kommuneplanlægning efter planloven Kommuneplanlægning efter planloven 12. September 2018 Pia Graabech Agenda Planloven Indsigelser Kommuneplanen Lovændringer Erhvervsstyrelsen 2 Planlovens formål 1, stk. 1: Loven skal sikre en sammenhængende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 17-05-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 17 maj 2010 kl 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel Baggrund Folketinget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 11:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Nordsøen Ocenarium - doggerbanke Fraværende:

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget har senest den 10. december 2015 drøftet indholdet i en revision.

Miljø- og teknikudvalget har senest den 10. december 2015 drøftet indholdet i en revision. Møde: Byrådet Mødetid: 17. maj 2016kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 164. Revision af vindmølleplanlægning i Sagsnr: 01.02.00-P15-2-15 Resumé Miljø- og teknikudvalget har

Læs mere

Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune

Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Styrings- og politikkoncept for Ringsted Kommune Ringsted Kommunes styrings- og politikkoncept skal grundlæggende bruges til at sikre, at der er en rød tråd fra kommunens vision til den service, som borgere,

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Åbent referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 3. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Planstrategi Visionsseminar, 14. marts 2019 Dag 2

Planstrategi Visionsseminar, 14. marts 2019 Dag 2 Planstrategi 2019 Visionsseminar, 14. marts 2019 Dag 2 Program Hvad er en planstrategi Planstrategien opstiller en strategi for den fremtidige udvikling af Rebild Kommune. Hvor vil kommunen gerne hen?

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 009

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 009 Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 009 NOTAT 24. maj 2019 Indhold Indledning... 2 Planen der vurderes: Kommuneplantillæg nr. 009... 2 Metode... 2 Ikke-teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 4 Planforslagets

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Principper for målstyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Principper for målstyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Principper for målstyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Økonomi- og Planudvalget 10. september 2014 2 Indhold Indhold... 3 Principper for målstyring... 4 1. Indledning... 4 2. Målstyring

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 18:15-19:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 093 Tillæg til lokalplan 59. Ny færgefaciliteter på Rønne Havn

LOKALPLAN NR. 093 Tillæg til lokalplan 59. Ny færgefaciliteter på Rønne Havn LOKALPLAN NR. 093 Tillæg til lokalplan 59. Ny færgefaciliteter på Rønne Havn Offentlig høring 15. maj til 9. juli 2017 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 7. februar 2019 Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Økonomiudvalget den 23. oktober 2018

Læs mere