Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap"

Transkript

1 Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer

2 Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb? Hvilke forhold i børnenes liv gør dem særligt udsatte for overgreb? Og hvilke dilemmaer og udfordringer oplever de fagfolk, der er tæt på børnene, når det gælder mistanke, opsporing og handling omkring overgreb? Det er fokus for dette hæfte. Hæftet bygger på undersøgelsen, "Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap", som SFI har udført for Socialstyrelsen. Formålet med undersøgelsen er at styrke fagfolks viden om området og på den måde skabe det bedst mulige grundlag for at forebygge og opspore overgreb. Børn med handicap Hæftet er rettet mod fagfolk, der arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Det er bl.a. børn med udviklingshæmning, bevægelseshandicap, autisme og ADHD (Se en komplet liste over de inkluderede handicap på side 11). I hæftet bruges begrebet børn med handicap om hele gruppen af 0-18-årige med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. HÅNDBOG Sideløbende med dette hæfte udgiver Socialstyrelsen håndbogen Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering. Håndbogen er udarbejdet til hjælp for fagpersoners arbejde med at forebygge og opspore overgreb. Den kan downloades via

3 UNDERSØGELSEN VISER BL.A.: Børn med handicap har højere risiko for at blive ofre for vold og seksuelle overgreb end børn uden handicap. Blandt de 7-18-årige har op til hvert 11. barn med visse typer af handicap været ofre i en voldssag, der har ført til politianmeldelse og optagelse af rapport. For børn generelt er det hvert 28. barn. Risikoen for overgreb stiger, hvis barnet også er vokset op under ringe vilkår og i kaotiske familieforhold. Særligt børn med ADHD, autisme og udviklingshæmning har forhøjet risiko for overgreb især, hvis de også har svære vilkår i hjemmet. De fagfolk, der deltager i undersøgelsen vurderer, at det hyppigst er forældre eller stedforældre, der udsætter barnet for vold. Når det gælder seksuelle overgreb, peger fagfolkene også på jævnaldrende som mulige krænkere. 3 Mange af fagfolkene vurderer, at det kan være svært at skelne mellem almindelig adfærd hos børnene og adfærd, der kan være tegn på overgreb. De efterlyser også mere viden om sociale mediers rolle som eventuel platform for krænkelser.

4 Omfang 4 Undersøgelsen viser, at børn med handicap har langt højere risiko for at bliver udsat for vold og seksuelle overgreb end børn uden handicap. For at afdække omfanget af overgreb bruger undersøgelsen to typer datakilder: For det første oplysninger om sager, hvor der er foretaget en anmeldelse af vold eller seksuelle overgreb mod børn med handicap, og hvor politiet har optaget rapport om sagen og for det andet oplysninger fra spørgeskemaundersøgelser, hvor børn med handicap selv har fortalt om deres oplevelser med overgreb. I sagens natur giver de to typer datakilder forskellige billeder af omfanget. De sager, der er blevet politianmeldt, kan betragtes som toppen af isbjerget, mens spørgeskemaundersøgelserne kun trækker på børnenes egne oplysninger. Det er kendt, at der er et stort mørketal på området, men ved at kombinere de to kilder kan man komme det faktiske omfang lidt nærmere. Tal fra politianmeldte sager Oplysninger fra politianmeldte sager viser, at børn med handicap har langt højere risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb end børn generelt. Når det gælder vold, har 0,6 pct. af 0-7-årige og op til 9 pct. af 7-18-årige børn med visse typer af handicap været ofre i en politianmeldt sag. Det gælder børn med autisme, ADHD og udviklingshæmning. For børn med andre typer handicap er tallene lavere, men stadig højere end for børn generelt. Blandt børn generelt er tallene henholdsvis 0,2 og 3,5 pct.

5 5 Når det gælder seksuelle overgreb, har 0,4 pct. af de yngste og 4 pct. af de ældste børn med visse typer af handicap været ofre i en politianmeldt sag. Det gælder børn med autisme, ADHD og udviklingshæmning. For børn med andre typer handicap er tallene lavere, men stadig højere end for børn generelt. De tilsvarende tal for børn generelt er henholdsvis 0,2 pct. og 1 pct.

6 6 Forløbsundersøgelser For at afdække omfanget af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap trækkes der på to forløbsundersøgelser, som er gennemført af SFI. Børneforløbsundersøgelsen (BFU) følger børn født i 1995 over en årrække. Gennem børnenes opvækst er der stillet spørgsmål om og til dem ad flere omgange først til deres mødre og sidenhen til børnene selv. Oplysninger fra BFU viser, at 31 pct. af de børn, der har et handicap, har oplevet vold på et eller flere tidspunkter i deres opvækst. Det samme gælder 25 pct. af de børn, der ikke har et handicap. Ser man på seksuelle overgreb, har 7 pct. af børnene med handicap oplevet dette, mens 3 pct. af børnene uden handicap fortæller om seksuelle overgreb. Forløbsundersøgelsen om anbragte børn (AFU) følger børn født i 1995, som er eller har været anbragt uden for hjemmet i løbet af deres barndom. Også i denne gruppe har børn med handicap en større risiko for overgreb end børn uden handicap. Generelt fortæller flere børn i denne gruppe om overgreb, hvilket formodentlig skyldes, at overgreb i sig selv er en faktor i en del anbringelsessager. Blandt anbragte børn med handicap fortæller 35 pct., at de på et eller flere tidspunkter har været udsat for vold. 23 pct. har været udsat for seksuelle overgreb, og 10 pct. har været udsat for begge dele. Til sammenligning er de tilsvarende tal for anbragte børn og unge uden handicap, at 25 pct. har oplevet vold, 17 pct. seksuelle overgreb, mens 7 pct. har oplevet begge dele. 6 pct. af børnene med handicap har oplevet både vold og seksuelle overgreb. Det samme har 1 pct. af børnene uden handicap.

7 BELYSNING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB I denne undersøgelse trækkes der på følgende oplysninger i belysningen af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap. I analysen af politianmeldte sager bruges oplysninger fra Offerregistret i kategorierne simpel og alvorlig vold, anden vold, drab eller forsøg på drab, blodskam, voldtægt, seksualforbrydelser mod børn under 12 år, blufærdighedskrænkelser, homoseksuelle forbrydelser og andre seksualforbrydelser. 7 I analysen af forløbsundersøgelserne bruges spørgsmål til mødrene, om de har brugt vold i opdragelsen og, til børnene, om de er blevet straffet med slag eller tæv, har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt, og om de er blevet presset til noget seksuelt af et familiemedlem.

8 Risikofaktorer: Typer af handicap 8 Undersøgelsen viser, at børn med bestemte typer af handicap er mere udsat for overgreb end andre børn med handicap. For at afdække, i hvilket omfang særlige handicap udgør en risikofaktor, bruger undersøgelsen to kilder: For det første oplysninger om sager, hvor der indgivet anmeldelse til politiet om vold eller seksuelle overgreb mod børn med handicap, og hvor politiet har optaget rapport om sagen og for det andet fagfolks vurdering af, hvilke grupper blandt børn med handicap der er særligt sårbare. Tal fra politianmeldte sager Oplysninger fra politianmeldte sager viser, at typen af handicap særligt gør en forskel for de ældste børn, dvs. de 7-18-årige. For de mindste børn er det primært vilkår i barnets opvækst, der udgør en risikofaktor, snarere end typen af handicap (læs mere på side 12). Blandt de ældste er børn med ADHD den gruppe, der oftest rammes af vold. De har 90 pct. højere risiko for at blive ofre for vold end deres jævnaldrende, når der tages højde for andre belastende faktorer i deres liv. Også mindre børn med ADHD har en forhøjet risiko for at blive ofre for vold. Når det gælder børn med autisme, udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, hørehandicap, og epilepsi, udsættes de også hyppigere for vold end andre børn, men det ses kun i forbindelse med andre belastninger under opvæksten og i omgivelserne. Også når det gælder seksuelle overgreb, har børn med ADHD en forhøjet risiko for at blive ramt op til 90 pct. højere end deres

9 9 jævnaldrende med samme belastninger. Børn med autisme, hørehandicap og epilepsi har ca. 40 pct. større risiko end deres jævnaldrende, og børn med udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade har en forhøjet risiko på mellem 10 og 20 pct., når man sammenligner med deres jævnaldrende med samme belastninger under opvæksten.

10 10

11 Fagfolks vurdering De fagfolk, der har deltaget i undersøgelsen, peger også på, at nogle børn er mere udsatte end andre på grund af deres handicap. Når det gælder seksuelle overgreb, peger fagfolkene også på børn med udviklingshæmning som dem, der har størst risiko for at blive ramt. Herefter følger børn og unge med autisme og ADHD. Når det gælder vold, vurderer fagfolkene, at børn med udviklingshæmning eller ADHD er i størst risiko. Herefter nævnes børn med autisme og andre adfærdshandicap. Fagfolkenes vurdering stemmer altså godt overens med den faktiske fordeling i de politianmeldte sager. 11 TYPER AF HANDICAP Definitionen af handicap tager udgangspunkt i Socialstyrelsens 14 typer af handicap, som efterfølgende er forsøgt afgrænset på baggrund af oplysninger i administrative registre. De enkelte typer af handicap er ikke gensidigt udelukkende, da et barn kan have flere diagnoser. De afgrænsede typer af handicap, som indgår i undersøgelsen er: ADHD Autisme Udviklingshæmning Downs syndrom Ingen talesprog Hørehandicap Synshandicap Døvblindhed Sjældne genetiske lidelser Ordblindhed Hjerneskade Epilepsi Bevægelseshandicap Stammen Øvrige psykiske vanskeligheder Øvrige somatiske handicap

12 Risikofaktorer: Opvækst og baggrund 12 Også andre forhold i barnets liv kan øge risikoen for overgreb, viser undersøgelsen. For at afdække, hvorvidt barnets opvækst og baggrund kan udgøre en risikofaktor, bruger undersøgelsen dels oplysninger om politianmeldte sager om overgreb, og dels oplysninger fra forløbsundersøgelser, hvor børn med handicap selv har fortalt om deres oplevelser med overgreb. Tal fra politianmeldte sager Analysen af politianmeldte sager viser, at belastende opvækstvilkår øger risikoen for overgreb. Det vil sige, at børn med handicap fra ressourcestærke miljøer sjældnere oplever vold og seksuelle overgreb end børn med samme handicap, der har svære vilkår i hjemmet. Generelt er kaotiske familieforhold og manglende ressourcer i hjemmet en risikofaktor for alle børn, viser tallene uanset, om de har et handicap eller ej. Tidlig indsats over for risikofamilier generelt er således også relevant for børn og unge med handicap. Særligt for de mindste børn med handicap betyder forholdene i hjemmet mere for deres risiko for overgreb, end typen af deres handicap gør. Når de mindste børn udsættes for vold, har der ofte forudgående været kaotiske forhold i hjemmet, fx forældrevold, mentale lidelser, langvarig arbejdsløshed eller tidligere mishandling af barnet, der har krævet indlæggelse. Det samme gælder, når de mindste børn meget sjældent udsættes for seksuelle

13 overgreb. De væsentligste risikofaktorer er her, at forældrene er psykisk syge, har forsøgt selvmord, er langvarigt arbejdsløse, ikke længere er sammen, og at der er vold i hjemmet. Forløbsundersøgelser Svarene fra Børneforløbsundersøgelsen viser, at lav socioøkonomisk status øger risikoen for, at barnet har været udsat for overgreb. Lav status betyder her fx, at barnets mor har en kort eller ingen uddannelse, en lav indkomst og et dårligt mentalt helbred, at forældrene har tidligere domme, og at de er gået fra hinanden under barnets opvækst. For de anbragte børn er det primært anbringelsesforholdet, som påvirker risikoen for at have været udsat for vold og seksuelle overgreb. Jo tidligere barnet er blevet anbragt, og jo længere tid det har været i anbringelsen, jo mindre er sandsynligheden for overgreb. 13

14 Forebyggelse og opsporing Mange børn med handicap er til daglig i berøring med fagpersoner, der udfylder forskellige funktioner i barnets liv, både af praktisk, pædagogisk og intim karakter. Fagpersonerne er nogle af de voksne, der skal kunne beskytte barnet og opspore, hvis barnet har været udsat for et overgreb. For at indkredse fagfolks erfaringer på området trækker undersøgelsen på en mindre spørgeskemaundersøgelse (se boks). Deltagerne er ikke nødvendigvis repræsentative for feltet, men deres besvarelser kan bruges som pejlemærke og inspiration. 14 SPØRGESKEMA TIL FAGFOLK Som led i undersøgelsen har 128 fagpersoner besvaret et spørgeskema om deres generelle viden om forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb og om, hvorvidt de oplever at være godt rustede på området. Halvdelen af deltagerne er socialrådgivere, mens resten er fagpersoner, som har direkte og daglig kontakt med børn med handicap.

15 15

16 Rammer og retningslinjer Ifølge besvarelserne har godt og vel halvdelen af de arbejdspladser, hvor de deltagende fagfolk arbejder, en politik og en handleplan til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. I supplerende interview med fagpersoner peger de medvirkende på, at det er nødvendigt at dokumentere et barns normaladfærd for at kunne opdage og tolke en ændret adfærd og at de på deres respektive institutioner arbejder med denne dokumentation. 16 Omkring 70 pct. af deltagerne i undersøgelsen vurderer, at arbejdspladsen er opmærksom på problematikken vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap. Over halvdelen vurderer, at deres uddannelse er tilstrækkelig til at håndtere sager af denne karakter. Vurdering af adfærd Vurdering af børnenes adfærd er et særligt opmærksomhedspunkt, viser svarene. Ca. 3 ud af 4 deltagere i undersøgelsen fortæller, at de finder det svært at skelne mellem almindelig adfærd og adfærd, der kan være tegn på, at barnet har været udsat for et overgreb. Dette ser altså ud til at være et særligt opmærksomhedsområde. Sociale medier Sociale medier er en relativt ny arena for børn og unge med handicap, og betydningen kan være svær at forstå for forældre og fagfolk. Også her er der et særligt opmærksomhedspunkt, viser besvarelserne. 3 ud af 4 deltagende fagfolk vurderer, at sociale medier kan være en kanal til kontakt mellem offer og krænker. Samtidig oplever 6 ud af 10, at de mangler viden om de sociale mediers betydning for både psykisk vold og seksuelle overgreb.

17 17

18 Mistanke og håndtering 18 De fagfolk, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, er også blevet bedt om at vurdere, hvor ofte de får mistanke om overgreb, hvordan mistanken opstår, hvem den retter sig mod, og hvordan de håndterer mistanken. Mistanker om vold Over halvdelen af svarpersonerne har i løbet af det seneste år haft mistanke om, at et barn med handicap har været udsat for vold. Adspurgt om, hvor sikre de har været på mistanken, svarer knap en tredjedel af alle deltagere, at de har følt sig sikre på, at barnet har været udsat for vold. Mistanker om vold har i 3 ud af 4 tilfælde rettet sig mod forældrene. Hver tiende mistanke om vold har været rettet mod et andet barn, 4 pct. har været mod omsorgsog plejepersoner, og 2 pct. mod en lærer eller en pædagog. Mistanker om seksuelt overgreb Godt 4 ud af 10 har haft mistanke om et seksuelt overgreb, og godt 2 ud af 10 har følt sig sikre i deres mistanke. Mistanker om seksuelle overgreb retter sig i 32 pct. af tilfældene mod forældrene, mens andre 29 pct. af tilfældene omhandler andre børn og unge. I 5 pct. af tilfældene peger pilen på en bekendt fra internettet og i 3 pct. mod søskende, mens ven af familien, omsorgsperson og lærer hver tegner sig for 2 pct. af mistankerne. Grunde til mistanker Ca. 4 ud af 10 fagfolk oplever, at barnets egne udtalelser er den mest almindelige grund til, at de får en mistanke om vold eller seksuelt overgreb. For ca. en fjerdedel stammer mistanken oftest fra udtalelser fra andre, mens under en femtedel mener, at ændret adfærd hos barnet er den mest almindelige årsag.

19 19

20 20

21 Disse forskelle hænger formentlig sammen med, at fagfolkene arbejder med forskellige grupper af børn. Psykiske tegn og i mindre grad fysiske tegn spiller også en rolle, viser svarene. Underretninger Godt 6 ud af 10 af de fagfolk, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har haft underretning om vold inden for det seneste år. Over halvdelen af disse har underrettet 1-2 gange, mens resten har haft 3 eller flere underretninger. Det høje tal skyldes formodentlig, at der er mange socialrådgivere blandt deltagerne, som modtager underretninger fra alle kommunens institutioner. Underretningerne har oftest været baseret på udtalelser fra barnet eller den unge selv og sekundært baseret på udtalelser fra andre. Fysiske og psykiske tegn og ændret adfærd nævnes i begrænset omfang som årsag til indberetninger. Risikofyldte steder I fagfolks vurdering er hjemmet det mest risikofyldte sted for børn med handicap. Når det gælder vold, retter deres mistanke sig i 3 ud af 4 tilfælde mod hjemmet, fortæller de. Kun i 7 pct. af tilfældene retter mistanken sig mod institutionen, i 4 pct. mod skolen og i 2 pct. mod plejefamilien. 21 Knap halvdelen af deltagerne har haft underretninger om seksuelle overgreb i perioden. Her har de fleste underrettet 1-2 gange, mens en mindre del har underrettet mere end 3 gange. For seksuelle overgreb falder mistanken også oftest på hjemmet, dog her kun i godt 40 pct. af tilfældene. 10 pct. af mistankerne retter sig mod en institution, 6 pct. mod en fritidsaktivitet, og 5 pct. mod henholdsvis skole og plejefamilie. Sociale medier tegner sig for 6 pct. af mistankerne.

22 Perspektiver 22 Undersøgelsen peger på en række opmærksomhedspunkter, når det gælder forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap. Tidlig indsats Undersøgelsen påviser, at børn med handicap har en langt større risiko for at blive udsat for overgreb end børn uden handicap. Hvis børnene også er vokset op under belastende vilkår og i kaotiske familieforhold, stiger deres risiko for at blive ramt. Særligt for de mindste børn spiller opvækstvilkårene en afgørende rolle, viser analysen af politianmeldte sager om overgreb. Vurdering af adfærd Børn med ADHD og børn med udviklingshæmning ser ud til at have en forhøjet risiko for overgreb, særligt, når de samtidig vokser op under belastende vilkår. Det ses i analysen af politianmeldte sager og bekræftes af de fagfolk, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelse og interview. De to grupper børn har det tilfælles, at de kan have en grænseoverskridende adfærd, fordi de mangler visse sociale kompetencer. Det kan gøre det svært for børnenes omgivelser at forstå deres hensigt. Fagfolk fortæller i den forbindelse, at netop vurdering af børnenes adfærd er en stor udfordring, som de mangler redskaber til at kunne håndtere. Sociale medier Fagfolkene efterlyser mere viden om de risici, der er forbundet med de sociale medier. Børn med handicap kan være sårbare overfor krænkere på nettet, fx fordi de kan være ensomme og via nettet kan få de venner, som måske ellers er svære at finde. Nettet kan også være det eneste ikke-voksenkontrollerede rum for disse børn. Netop dette gør det svært at opdage eventuelle overgreb, der foregår via nettet.

23 SÅDAN ER UNDERSØGELSEN LAVET SFI s undersøgelse bygger på tre typer datakilder: Oplysninger om sager, hvor der er foretaget politianmeldelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap, og hvor politiet har optaget rapport Udvalgte spørgsmål fra SFI s to forløbsundersøgelser Børneforløbsundersøgelsen (BFU) og Forløbsundersøgelsen af anbragte børn (AFU) om børn og unges egne oplevelser med overgreb 23 En mindre spørgeskemaundersøgelse til fagpersoner på specialområdet (128 besvarelser). For at supplere og uddybe resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er der desuden foretaget enkelte baggrundsinterview med videnspersoner om opsporing og forebyggelse af overgreb.

24 Denne pjece er forfattet af: Helle Holt, seniorforsker, SFI Trine Jørgensen, kommunikationsmedarbejder, SFI Mere viden om emnet Helle Holt, Mogens Nygaard Christoffersen, Maria Hedemark Poulsen, Steen Bengtsson, Henning Bjerregaard Bach: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. SFI-rapport 17:18, 2017 Rapporten kan downloades via Udgiver: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2017 Foto: Hedda Bank Design: heddabank.dk Tryk: Rosendahls a/s ISBN: e-isbn:

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE MED HANDICAP

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE MED HANDICAP VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE MED HANDICAP 17:18 HELLE HOLT MOGENS CHRISTOFFERSEN MARIA HEDEMARK POULSEN STEEN BENGTSSON HENNING BJERREGAARD BACH 17:18 VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN

Læs mere

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE MED HANDICAP

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE MED HANDICAP VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE MED HANDICAP 17:18 HELLE HOLT MOGENS NYGAARD CHRISTOFFERSEN CHRISTOFFERSEN MARIA HEDEMARK POULSEN STEEN BENGTSSON HENNING BJERREGAARD BACH 17:18 VOLD OG SEKSUELLE

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Helene Oldrup, Ph.d. Forskernetværket for seksuelle overgreb mod børn 4.9.2017 Disposition 1. Formål og baggrund for undersøgelse 2. Metode 3. Omfang

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark

En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark Fællesskabsmålingen En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark Indhold 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Alle har brug for et fællesskab På kanten af fællesskabet? Tre grupper Tilfreds med

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER Mette Lausten, SFI DISPOSITION Statistik Forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 (AFU) Resultater fra rapporten 2 Andel 0-17-årige i forebyggelse

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

I dette notat belyser vi 18-årige tidligere anbragte unges udsathed. Den udsathed, som vi ser på i dette notat, er at være udsat for selvskade og selvmordsforsøg, være udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg,

Læs mere

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART

Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Anbragte børn og unges trivsel 2014 KORT & KLART Om dette hæfte Hvordan trives anbragte børn og unge i Danmark? Hvordan oplever de selv forholdene på deres anbringelsessted, deres muligheder for medinddragelse,

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Den sorte boks og sommerfuglenettet: Unges fortællinger om deres veje og vildveje i overgangen til voksenlivet

Den sorte boks og sommerfuglenettet: Unges fortællinger om deres veje og vildveje i overgangen til voksenlivet Den sorte boks og sommerfuglenettet: Unges fortællinger om deres veje og vildveje i overgangen til voksenlivet Jeanette Østergaard Forskningsleder, Ph.d. SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd

Læs mere

UNGE MED ADHD: RESSOURCER I FAMILIEN. Helene Oldrup Afd. Børn og Familie, SFI

UNGE MED ADHD: RESSOURCER I FAMILIEN. Helene Oldrup Afd. Børn og Familie, SFI UNGE MED ADHD: RESSOURCER I FAMILIEN Helene Oldrup Afd. Børn og Familie, SFI Børne/ungegruppe med ADHD-diagnose & symptomer Kernesymptomer: - Uopmærksomhed - Hyperaktivitet - Impulsivitet - Stigning i

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

ÅRGANG 1995. SFI s forløbsundersøgelser af børn født i 1995. Mai Heide Ottosen

ÅRGANG 1995. SFI s forløbsundersøgelser af børn født i 1995. Mai Heide Ottosen ÅRGANG 1995 SFI s forløbsundersøgelser af børn født i 1995. Mai Heide Ottosen FORLØBSUNDERSØGELSERNE BESTÅR AF BFU: Børneforløbsundersøgelsen (børn af danske mødre) EFU: Forløbsundersøgelsen af etniske

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år

Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Voldsforbrydelser og andre krænkelser, belyst ved erfaringer med krænkelser overfor mindreårige, d. v.s. personer under 15 år Lis Sørensen psykolog, psykiatrisk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Jeg

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE - INDSATSER OG KOMMUNALE FOKUSPUNKTER METTE DEDING, FORSKNINGSCHEF

HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE - INDSATSER OG KOMMUNALE FOKUSPUNKTER METTE DEDING, FORSKNINGSCHEF HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE - INDSATSER OG KOMMUNALE FOKUSPUNKTER METTE DEDING, FORSKNINGSCHEF UDDANNELSE ER VIGTIGT For alle børn også børn med handicap Den brændende platform det går ikke så godt 2 BØRN

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Teenagere fra familier med tætte bånd og faste regler skejer mindst ud

Teenagere fra familier med tætte bånd og faste regler skejer mindst ud Teenagere fra familier med tætte bånd og faste regler skejer mindst ud Gå-hjem-møde om familie og opdragelse 24. juni 2014 Karen Margrethe Dahl, forsker i børn, unge og familier ved SFI En undersøgelse

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighed handicap. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighed handicap. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighed handicap Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed_handicap-Sex.indd 1 15/01/13 11.26 Anna på 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

Forebyggelse af mistrivsel hos ældre

Forebyggelse af mistrivsel hos ældre Evaluering af opsporing og indsatser K&K_Ældre_01.indd 1 Kort & klart Forebyggelse af mistrivsel hos ældre 06/12/2016 15.19 Om projektet 2 Fra og med 2016 er det lovpligtigt for alle danske kommuner at

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

Vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i. Kolding Kommune: Aflastning i hjemmet (hjemmepassere)

Vejledende serviceniveau for bevilling af aflastning på handicapområdet i. Kolding Kommune: Aflastning i hjemmet (hjemmepassere) Aflastning i hjemmet (hjemmepassere) r Servicelovens 41 og 84. - Barnets behov for praktisk støtte og tilsyn. diagnosen, udtalelser fra familier og skole/institutioner. - Hvorvidt forældrene har frasagt

Læs mere

Vold i opdragelsen. En kvantitativ beskrivelse af mødres vold mod børn med udgangspunkt i Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 NOTAT

Vold i opdragelsen. En kvantitativ beskrivelse af mødres vold mod børn med udgangspunkt i Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 NOTAT NOTAT Vold i opdragelsen En kvantitativ beskrivelse af mødres vold mod børn med udgangspunkt i Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 SIGNE BOE RAYCE MARIA HEDEMARK POULSEN KIRSTINE KARMSTEEN

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015

Seminar. De Krænkede Børn. Hvordan vi leverer en effektiv hjælp. Den 16. november, 2015 Seminar De Krænkede Børn Hvordan vi leverer en effektiv hjælp Den 16. november, 2015 Dagens Program Kl. 13:00 Velkomst og introduktion Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, ordstyrer Hvad siger

Læs mere

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling

REGISTRERING. Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling REGISTRERING Registreringsskema ved opstart af familier i FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af FFT i Danmark. Skemaet skal udfyldes, hver gang en ny familie begynder i FFT-behandling.

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap. Håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering

Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap. Håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering Kolofon Udgivelse: Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2017 Materialet er samlet og redigeret af Socialstyrelsen

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme

Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Anbragte børn og unge med psykiske sygdomme Resultater fra SFI s forløbsundersøgelser af 1995-årgangen Tine Egelund & Mette Lausten SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd København SFI-konference

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 2 Mit oplæg: Baggrunden for Barnets Reform Formål

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere