Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere"

Transkript

1 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er anbragt på et i Danmark. I alt har 174 deltaget i undersøgelsen. Ansvarlig projektleder for undersøgelsen: (dataindsamling, databehandling og analyse) Sylvia Emilia Blazejowski, Børnehjælpsdagen. Ansvarlig medarbejder for praktisk dataindsamling: Haniel Helena Møller, Børnehjælpsdagen. 1

2 0.1.: Summary Børnehjælpsdagen har i februar og marts måned 2011 gennemført en stor kvantitativ undersøgelse vedr. anbragte børn og s adgang til og behov for (nye) i hverdagen. Undersøgelsen omfatter 2106 børn og, der alle bor på/er anbragt på et i Danmark - altså ikke hos en plejefamilie. Børnene/de i undersøgelsen er mellem 0-23 år. Begrebet dækker over døgninstitutioner, opholdssteder, akutinstitutioner, behandlings og 'andet' (f.eks. botilbud eller skibsprojekt). I alt har 174 deltaget i undersøgelsen. De hurtige konklusioner, bullits: Hjemmenes aktuelle situation: I gennemsnit må 3 børn/ i undersøgelsen deles om en fælles computer på met, såfremt de ikke har deres egen personlige computer. Dette tal dækker dog over store variationer på de enkelte, alt efter mets kategori. Opholdssteder har de bedste forhold* - her deles 1,9 børn/ om en fælles computer, der med størst sandsynlighed vil være ny end gammel. Behandlingsmene har de værste forhold* - her deles 5,1 børn/ om en fælles computer, der med størst sandsynlighed vil være gammel end ny. 69 % af alle børnene/de i undersøgelsen har ikke deres egen personlig computer - de må deles om en fælles computer på met, eller har slet ikke adgang til en computer på met. 95 % (antal: 2008) af alle børn/ i undersøgelsen har adgang til en computer på deres. 5 % (antal: 98) af alle børnene/de i undersøgelsen har hverken adgang til en fælles computer på deres eller har en personlig computer. 78 % af alle de børn/, der har adgang til en fælles computer på met (og som ikke har deres egen personlige), må deles om, der snart er udskiftningsmodne eller direkte gamle (3-10 år). De fleste fælles i undersøgelsen er 3-5 år gamle (52 %). 18 % af de fælles i undersøgelsen er ml år. 95 % af børnene/de i undersøgelsen har adgang til Internettet på met. 95 % af alle i undersøgelsen har en IT-kyndig person på met. 41 % af mene i undersøgelsen har et årligt budget på 0 til indkøb af det rammer 881 af børnene i undersøgelsen, dvs. 42 % af alle børnene/de i undersøgelsen (med eller uden personlige computer). * Hvis man antager, at jo færre børn, des bedre er forholdene. Side 2

3 De personlige : 31 % af alle børnene/de i undersøgelsen har deres egen personlige computer (646). Generelt er billedet, at både børn over og under 15 år benytter sig af de personlige. Minimum 35 % af de personlige i undersøgelsen bliver brugt af over 15 år.* Minimum 15 % af de personlige i undersøgelsen bliver brugt af børn/ under 15 år.* 71 % procent af de personlige i undersøgelsen er betalt af enten forældrene, barnet/den selv eller forældrene og barnet/den i fællesskab. Kun 11 % af de personlige i undersøgelsen er betalt af met. * For er del af de personlige er det ikke muligt at afgøre, om de specifikt bliver brugt af over eller under 15 år. Hjemmenes behov for nye : 163 i undersøgelsen svarer, at de har behov for nye. 11 i undersøgelsen svarer, at de ikke har behov for nye. De 163 ønsker sig tilsammen 400 bærbare og 320 stationære. De nye har to forskellige formål - enten skal de være et tilskud til de nuværende eller delvist erstatte gamle, som er udateret. Der er bred efterspørgsel efter både stationære og bærbare - og begge typer skal bruges enten til det enkelte barn og til fælles brug. Dog skal de nye stationære primært anvendes til fælles brug ud af de 163, der har behov for - ønsker ikke en bærbar computer ud af de 163, der har behov for - ønsker ikke en stationær computer. Både de stationære og de bærbare skal bruges til børn over og under 15 år. Tendensen er dog, at de fleste stationære skal bruges til børn under 15 år og til fælles brug. En del af de nye bærbare skal bruges til børn under 15 år (til det enkelte barn). Side 3

4 0.2.: Introduktion af undersøgelsen Børnehjælpsdagen har i februar og april måned 2011 gennemført en stor kvantitativ undersøgelse vedr. anbragte børn og s adgang til og behov for (nye) i hverdagen. Undersøgelsen omfatter 2106 børn og, der alle bor på/er anbragt på et i Danmark - altså ikke hos en plejefamilie. Børnene/de i undersøgelsen er mellem 0-23 år. Begrebet dækker over døgninstitutioner, opholdssteder, akutinstitutioner, behandlings og 'andet' (f.eks. botilbud eller skibsprojekt). I alt har 174 deltaget i undersøgelsen. De 174 har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, som de har fået tilsendt via mail - og som de har besvaret online. I alt har Børnehjælpsdagen udsendt spørgeskemaet til 450 fordelt over hele landet - og anmodet dem om at deltage i undersøgelsen. Der er tale om 450, som Børnehjælpsdagen på nuværende tidspunkt har registreret i en database, og som vi løbende har kontakt til via vores ordinære aktiviteter for anbragte børn og i Danmark. De 174 har besvaret en række spørgsmål om antallet af, de har til rådighed (stationære og bærbare), computernes alder, antal børn med egen personlig computer samt mets behov for nye. En par af spørgsmålene i undersøgelsen har vist sig tvetydige, derfor har vi kontaktet samtlige pr. telefon for at eliminere evt. misforståelser. Denne tilgang har vist sig gavnlig, da de forskellige har meget forskellige forudsætninger for deres aktuelle computer-situation og behov. Dette forhold afspejler sig også i vores resultater. Ud af de 174 deltagende har 67 en intern skole. I langt de fleste tilfælde råder den interne skole over, som børnene/de har adgang til. Disse er ikke medtaget i undersøgelsen - vi fokuserer her kun på antallet af, som børnene har adgang til på mene (efter skoletid). 0.3.: Anbragte børn og : antal, alder og fordeling 51 % af de døgnanbragte børn og i Danmark bor på et - resten bor hos en plejefamilie. Det aktuelle, officielle antal børn og, der bor på et i Danmark er: Dette tal stammer fra Ankestyrelsens seneste Årsstatistik 2010 (2009-tal), men omfatter kun aldersgruppen 0-17 år. Det er dog værd at bemærke, at hele 81 ud af de 174 deltagende i vores undersøgelse, dvs. 47 %, angiver, at de har mellem år boende. Det er altså en aldersgruppe, som vi har behov for at inkludere i det generelle tal på landsplan - med de forbehold, det kræver. Ankestyrelsen tæller på nuværende tidspunkt ikke disse med i anbringelsesstatistikken, da de juridisk set er myndige og derfor teknisk set ikke er anbragt. De har fået et tilbud om at blive boende på met. Ikke desto mindre indgår disse i alderen år i mange tilfælde på lige vilkår med de øvrige børn/ på mene - og bruger derfor også faciliteterne, f.eks.. Netop på den baggrund ønsker vi at lave et estimat af hvor mange årige, der aktuelt bor på et i Danmark - og inkluderer gruppen i det generelle tal. Dette estimat laver vi på basis af tidligere tal for denne aldersgruppe, de årige, som Ankestyrelsen rent faktisk inkluderede i Årsstatistikken i 2006 og Side 4

5 Med en række forbehold estimerer vi derfor, at der på landsplan bor cirka 1200 i alderen år på et i Danmark. Det er dog ikke muligt at afgøre, hvordan denne aldersgruppe er fordelt på de enkelte kategorier af (døgninstitutioner, opholdssteder, mv.). Dette forhold gælder i øvrigt også de 0-17-årige. Ankestyrelsen har altså på intet tidspunkt offentliggjort statistik over, hvordan børnene/de er fordelt på de forskellige kategorier af, i forhold til deres alder. Det står derfor hen i det uvisse. På baggrund af vores estimat kan vi sammenfatte, at 7654 børn og i alderen 0-23 år bor på et i Danmark. Da vores undersøgelse omfatter 2106 børn og i alderen 0-23 år, kan vi altså konstatere, at vi har fat i 27,5 % af alle de børn og, som aktuelt bor på et i Danmark. I bilag 1 redegør vi for, hvordan vi har estimeret antallet af årige på i Danmark (tallet 1200) 1.1.: Afklaring af aktuelle forhold - antal børn/ Formålet med vores undersøgelse er bl.a. er at afklare, hvor mange fælles (stationære og bærbare), der findes ude på de, hvor børnene/de bor. Dermed vil vi også afdække hvor mange børn/, der må deles om en computer i hverdagen, såfremt de ikke har deres egen personlige computer. Den personlige computer viser sig nemlig at være meget central i undersøgelsen. I spørgeskemaet beder vi mene om at anføre antallet af bærbare og stationære, som er til fælles brug på met blandt børnene/de. Dertil spørger vi om, hvor mange af børnene/de, der har deres egen, personlige computer. Sammenfattet ser resultatet således ud: Tabel 1.1.(antal) Hjem Samlet fælles fælles fælles Vi bemærker som det første, at mene tilsammen angiver 646 personlige. Det skal forstås på den måde, at 646 børn/ har adgang til en computer, som er deres egen i den ene eller den anden form. Med denne viden vælger vi at trække disse i alt 646 børn/ - med egen personlig computer - fra det samlede antal børn/ i undersøgelsen (2106). Vi antager altså, at hvis man som barn/ung har sin egen computer, så deles man som udgangspunkt ikke med de andre børn/ om en fælles computer. Der er selvfølgelig en usikkerhed i denne betragtning, i det nogle af børnene/de med egen personlig computer måske også bruger fælles på met, til spil eller lignende. Men vi vælger alligevel at basere vores resultater på den ovenstående slutning. Vi kan derfor konkludere, at 1460 børn og, der ikke har deres egen personlige computer, må deles om de 515 fælles. Det svarer til 2,9 børn ~ 3 børn/ i gennemsnit. Det er dog farligt at generalisere alle /børn/, for gennemsnitstallet dækker over rigtig mange variationer. På baggrund af svarene i undersøgelsen kan vi desuden konstatere, at 95 % af alle børnene/de har adgang til en computer i hverdagen på det, hvor de bor. Kun 5 % af børnene har ikke adgang til en computer (på met). Spørgsmålet er snarere, hvor god eller dårlig denne adgang er. Side 5

6 Igen er det ekstremt vigtig at bemærke, at hele 31 procent af børnene/de i undersøgelsen har deres egen personlige. Dette forhold vender vi tilbage til. 1.2.: Fordeling af i forhold til kategorien af For at nuancere vores hovedkonklusion har vi valgt at kigge lidt på de forskellige kategorier af. Ankestyrelsen, som vi læner os op ad i denne undersøgelse, arbejder med to store overordnede kategorier af, nemlig døgninstitutioner og opholdssteder. Dertil kommer en række andre typer, som samlet set - i Ankestyrelsens statistik - omfatter ca børn/ (0-17 år). De bor f.eks. på eget værelse eller er knyttet til f.eks. et skibsprojekt. I vores undersøgelse er disse typer af samlet under kategorien 'Andet'. Hvis vi ser på fordelingen af børn/ og i vores undersøgelse inden for disse tre overordnede kategorier; døgninstitutioner, opholdssteder og 'andet' så ser tallene således ud: Tabel 1.2. (antal) Kategori Af fælles i alt børn pr. fælles computer Døgninstitution ,6 Opholdssteder Andet , ,9 Det er altså værd at bemærke, at døgninstitutionerne har 1,6 barn mere pr. fælles computer i forhold til opholdsstederne. 1.3.: Behandlings og akutinstitutioner De to overordnede kategorier 'døgninstitutioner' og 'opholdssteder' i tabel 1.2. indeholder nogle underkategorier af, nemlig behandlings og akutinstitutioner. Dem vil vi kaste et nærmere blik på. I tabel 1.2. skjuler akutinstitutionerne, i alt 3 stk., sig under kategorien 'døgninstitutioner', hvilket svarer til Ankestyrelsens kategoriseringsmetode. Behandlingsmene, i alt 25 stk., er angivet som enten en døgninstitution eller et opholdssted, og repræsenterer således 5 opholdssteder og 20 døgninstitutioner. Det skal bemærkes, at Ankestyrelsen ikke selv anvender betegnelsen 'behandlings' i deres statistik, men ikke desto mindre opfatter 14 % af mene i vores undersøgelse sig netop som et behandlings. Derfor har vi medtaget denne kategori, som en selvstændig kategori. Tallene afspejler hvorfor: Side 6

7 Tabel 1.3. (antal) Kategori af fælles i alt børn pr. fælles computer Døgninstitution ,8 Opholdsteder ,9 Behandlings ,1 Akut ,5 Andet , ,9 Det springer i øjnene, at akutinstitutioner og behandlings har op til dobbelt så mange børn/ om en fælles computer i forhold til kategorien 'døgninstitutioner' og 'opholdssteder'. Med denne indsigt kan vi altså konkludere, at gennemsnitstallet 3 børn/ skal bruges med en vis varsomhed, da det dækker over forskellige variationer af fordelingstal (antal børn vs. fælles ) alt efter kategorien af. 1.4.: børn i en bestemt alderskategori Det er ikke kun væsentlig at se på hvor mange, børnene/de har adgang til, men også computernes aldersmæssige tilstand. Derfor har vi spurgt ind til, hvor gamle de fælles computerne er - cirka. Resultatet ser således ud for alle kategorier af, samlet set: Tabel 1.4. (antal) Alder fælles Fælles computer i alder i fht. alle fælles børn 0-2 år , år , år , år , ,6 Subtotal , fælles Total jfr. tabel Tabellen afspejler de nuancer, som er på de enkelte. Der er tre interessante forhold at kigge på. Hvor mange børn/ har adgang til de helt nye fælles (0-2 år), hvor mange børn/ må deles om de helt gamle (9-10 år), og hvor gamle er størstedelen af de fælles computerne? Væsentlig er det dog først at konstatere, at der findes i alt 21 uden nogle fælles til rådighed, men kun personlige. Samtidig er der på disse registreret langt færre personlige end antal børn/. Det betyder, at der i vores undersøgelse er 98 børn/, som hverken har adgang til en fælles computer eller har en personlig computer. Det svarer til cirka 5 % af alle børnene/de i undersøgelsen (inkl. dem, der har personlig computer). Side 7

8 De afgivne svar viser, at de 21 har meget store børn, aldersmæssigt. På 19 ud af de 21 er børnene i alderen år, svarende til 88 børn/, der - i følge undersøgelsen - hverken har adgang til en fælles computer eller har deres egen personlige computer. Det er bemærkelsesværdigt. Når vi i følgende afsnit regner forholdstal i procenter, så koncentrerer vi os kun om den gruppe af børn/, som har adgang til en fælles computer, og som ikke har en personlig computer. Det totale antal børn/ i denne gruppe er For nemheds skyld kalder vi denne gruppe af børn/ for gruppe AFC-PC (adgang fælles computer, minus personlig computer). De nye (0-2 år) 30 % af fælles computerne i undersøgelsen er mellem 0-2 år. Vi kan konkludere, at 22 % af alle børnene/de i gruppe AFC-PC har adgang til en fælles computer, der er 0-2 år, og at ca. 2 børn deles om en af disse. Det viser altså, at disse 22 % af børnene i denne gruppe både har relativ god adgang til fælles computerne, der samtidig er nye. De gamle (9-10 år) 3 % af alle fælles i undersøgelsen er 9-10 år gamle. Cirka 7 % af børnene/de i gruppe AFC- PC må deles om fælles, der er 9-10 år. Til gengæld må hele 6,6 børn deles om 1 af disse gamle. Så 7 % af børnene i denne gruppe har både rigtig dårlig adgang til fælles, der samtidig er meget gamle. Den store gruppe (3-5 år) 52 % af de fælles computerne i undersøgelsen 3-5 år gamle. 59 % af børnene/de i gruppe AFC-PC har adgang til fælles, der er 3-5 år gamle. Tallene viser samtidig, at 3 børn deles om 1 af disse. Så flest børn i denne gruppe (og i undersøgelsen) må deles (3 til 1) om, der samtidig kan kategoriseres som halvgamle og/eller 'udskiftningsmodne'. Sammenlagt kan vi konstatere, at 78 % af børnene/de i gruppe AFC-PC svarende til 1056 børn/ har adgang til, der er udskiftningsmodne eller direkte gamle (3-10 år). 1.5.: i specifikke aldersklasser fordel på kategorier af Vi vil foretage en vurdering af, om der en særlig fordeling af de nye og gamle computer i forhold til kategorien af mene. Altså, er det en særlig type, der hhv. har de helt nye og de helt gamle? Fordelingen af computernes alder i forhold til mets kategori ser således ud. Tabel 1.5.A.: Fælles : 0-2 år Kategori Alle fælles alle + fordelings-% børn Døgninstitutioner (30,77) Opholdssteder (36,17) ,4 Behandlings (20,69) ,9 Akutinstitutioner (50,00) Andet (7,14) Side 8

9 Tabel 1.5.B.: Fælles : 3-5 år Kategori Alle fælles alle + fordelings-% børn Døgninstitutioner (47,60) ,5 Opholdssteder (53,19) ,6 Behandlings (63,22) ,5 Akutinstitutioner (50,00) Andet (46,43) , Tabel 1.5.C.: Fælles : 6-8 år Kategori Alle fælles alle + fordelings-% børn Døgninstitutioner (20,67) Opholdssteder (10,64) ,3 Behandlings (2,30) ,5 Akutinstitutioner (0,00) Andet (46,43) , Tabel 1.5.D.: Fælles : 9-10 år Kategori Alle fælles alle + fordelings-% børn Døgninstitutioner (0,96) Opholdssteder (0,00) Behandlings (13,79) ,3 Akutinstitutioner (0,00) Andet (0,00) Igen er tre spørgsmål interessante. Hvem råder over de nye? Hvem sidder med de helt gamle? Hvordan fordeler den store gruppe af 3-5 år gamle sig på de forskellige? De nye (0-2 år) fordelt på 30 % af alle fælles computerne i undersøgelsen er mellem 0-2 år. Cirka 86 % af disse befinder sig på døgninstitutionerne (42 %) og opholdsstederne (44 %), hvor de er cirka ligeligt fordelt, både mht. antallet af disse og mht. hvor stor en del, dette antal udgør af alle de fælles på met. På begge typer af udgør computerne (0-2 år) cirka 1/3 af menes fælles. Det er dog børnene/de på opholdsstederne, der har bedst adgang til de nye. På opholdsstederne deles 1,4 børn/ om 1 fælles computer, der er 0-2 år. På døgninstitutionerne deles 2 børn/ om 1 computer i samme aldersklasse. 12 % af de nye er på behandlingsmene, men her skal knap 4 børn/ deles om 1 computer, der er 0-2 år. Det er forudsat, at de børn/, der deles om computerne ikke har deres egen personlige. Side 9

10 Variationerne af hvor mange børn, der deles om de nye - i forhold til typen af - medfører det gennemsnit som vist i tabel nemlig at 2 børn deles om 1 computer, der er 0-2 år gammel. De helt gamle (9-12 år) fordelt på 3 % af alle fælles i undersøgelsen er 9-10 år gamle. Disse er kun repræsenteret i kategorien 'behandlings' og 'døgninstitution'. Hovedparten af de gamle, hele 86 %, befinder sig dog på behandlingsmene, hvor 3 ud af 22 (14 %), har disse gamle fælles. I modsætning har kun 1 ud af 48 døgninstitutioner (2 %) de gamle. Det er bemærkelsesværdigt, at hele 7,3 børn/ på behandlingsmene må deles om 1 af de meget gamle, fælles. Disse børn/ udgør igen den gruppe, som ikke har egen personlig computer. Den store gruppe (3-5 år) fordelt på 52 % af de fælles i undersøgelsen er 3-5 år gamle. Cirka 74 % af disse er fordelt på døgninstitutionerne og opholdstederne. Denne andel er cirka ligeligt fordelt mellem de to typer både mht. antal og fordelingsprocent. i alderen 3-5 år udgør således 53 % af alle fælles på opholdsstederne og 48 % af alle fælles på døgninstitutionerne. Forholdet mellem antal børn/ og antal fælles (3-5 år) afspejler dog stadig, at børn/ på opholdssteder har en del bedre adgang til computerne i netop denne alderskategori. På opholdsstederne deles kun 1,6 barn om en computer, der er 3-5 år. I modsætning må 3,5 børn på døgninstitutioner deles en computer i samme aldersklasse. Det er forudsat, at de børn, der deles om computerne ikke har deres egen personlige. 20 % af alle de, der er 3-5 år og som indgår i undersøgelsen, er ude på behandlingsmene, men her må 4,5 børn deles om en af disse. Variationerne af hvor mange børn/, der deles om en computer i forhold til typen af medfører det gennemsnit som vist i tabel nemlig at 3 børn deles om 1 computer, der er 3-5 år gammel. 1.6.: Hjemmets kategori vs. computernes alder + antal børn Hvis vi sammenholder kategorien af med antal af børn/ pr. fælles computer (dvs. børn uden egen personlig computer) og computernes alder, så kan vi nuancere vores konklusion yderligere. Vi kigger nu på forholdene på de enkelte, via tabel 1.3. og ved at krydse tabellerne 1.5.A.-1.5.D. Tabel 1.6.A.: Døgninstitutioner fælles computernes alder og antal børn Alder fælles Fælles computer i alder i fht. alle fælles børn 0-2 år , år , ,5 6-8 år , år , Subtotal , fælles Total jfr. tabel Side 10

11 Tabel 1.6.B.: Opholdssteder fælles computernes alder og antal børn Alder fælles Fælles computer i alder i fht. alle fælles børn 0-2 år , ,4 3-5 år , ,6 6-8 år , , år , Subtotal , fælles Total jfr. tabel Tabel 1.6.C.: Behandlings fælles computernes alder og antal børn Alder fælles Fælles computer i alder i fht. alle fælles børn 0-2 år , ,9 3-5 år , ,5 6-8 år , , år , ,3 Subtotal , fælles Total jfr. tabel Tabel 1.6.D: Akutinstitutioner fælles computernes alder og antal børn Alder fælles Fælles computer i alder i fht. alle fælles børn 0-2 år , år , år , år , Subtotal , fælles Total jfr. tabel Tabel 1.6.E: Andet fælles computernes alder og antal børn Alder fælles Fælles computer i alder i fht. alle fælles børn 0-2 år , år , ,8 6-8 år , , år , Subtotal , fælles Total jfr. tabel Side 11

12 Døgninstitutionerne placerer sig jævnt med 2,8 børn pr. fælles computer i gennemsnit, uanset ns alder (jvf. tabel 1.3). 31 % af de fælles på døgninstitutionerne er 0-2 år gamle, 48 % dvs. langt størstedelen er 3-5 år gamle, mens 21 % er 6-8 år gamle. I forhold til det totale antal af fælles på døgninstitutionerne er det bemærkelsesværdigt, at kun 1 % af computerne er 9-10 år gamle. Det skal jo ses i forhold til, at 40 % af det samlede antal fælles i undersøgelsen befinder sig på døgninstitutionerne. Opholdsstederne klarer sig generelt bedst over hele linjen. Her er der 1,9 børn pr. fælles computer i gennemsnit, uanset ns alder (jvf. tabel 1.3). Samtidig er 36 % af deres fælles 0-2 år gamle. 53 % af de fælles er godt nok mellem 3-5 år, men der er kun 11 procent af computerne er 6-8 år, og slet ingen er 9-10 år. På akutinstitutionerne må 5,5 børn deles om en fælles computer i gennemsnit, uanset ns alder (jvf. tabel 1.3). Selvom akutinstitutionerne generelt ikke har meget gamle 50 % er nemlig 0-2 år og 50 % er 3-5 år så er der altså stadig mange børn, der skal deles om disse. Situationen er 'værre' på behandlingsmene. Her må 5,1 børn/ deles om 1 fælles computer i gennemsnit, uanset ns alder (jvf. tabel 1.3). Men her er 'kun' 21 % af computerne 0-2 år, mens hele 63 % er 3-5 år. Samtidig aftager behandlingsmene stort set alle de gamle, 9-10 år, som indgår i undersøgelsen, nemlig 86 %. Disse gamle udgør 14 % af det samlede antal fælles på behandlingsmene. Hjemmene i kategorien 'Andet' kan glæde sig over at have relativ få børn (1,7) pr. fælles computer gennemsnit, uanset ns alder (jvf. tabel 1.3). Til gæld er kun 7 % af fælles computerne på disse 0-2 år. 46 % af computerne er 3-5 år. Og særligt bemærkelsesværdigt er den store gruppe af relativ gamle, 6-8 år, der ligeledes udgør 46 % af det samlede antal fælles på denne kategori af. 1.7.: Opsummering Ud fra de ovenstående tabeller kan vi udlede fem forskellige konstellationer på mene i grove træk. Forholdsvist 'jævnt' med børn, samt jævn fordeling af computernes aldre. Mange pr. barn men relativ nye. Mange pr. barn - og relativt gamle. Få pr. barn men relativt gamle. Få børn, relativt nye og ingen meget gamle. Det er hertil vigtigt at konstatere, i alt 21 slet ikke har fælles og at disse 21 fordeler sig hen over alle kategorier. Samlet set er konklusionen, at vi skal være meget opmærksomme på, at vores gennemsnitstal 3 børn pr. computer (børn/ med personlige ikke medregnet) dækker over rigtig mange varianter og yderpunker. Til gengæld afdækker undersøgelsen også, at der helt sikkert ER flere af mene som er dårligt stillede i forhold til deres aktuelle computersituation og at den dårlige situation f.eks. skyldes antallet af børn/ eller computernes alder. Side 12

13 1.8.: Specifik anvendelse af fælles på mene Vi har set nærmere på, hvad børnene/de mere specifikt anvender de fælles til ude på mene. Det er dog et meget groft og overordnet billede, vi får: I 86 tilfælde anvendes de fælles til undervisning I 148 tilfælde anvendes de fælles til spil I 157 tilfælde anvendes de fælles til Internet I 142 tilfælde anvendes de fælles til skolearbejde Bemærk, at det ofte forekommer, at en computer anvendes til flere forskellige af ovenstående formål. 40 svarer, at de fælles kun anvendes til spil og Internet - og ikke andet. 2.1.: Andre IT-forhold på mene Udover at vurdere selve computerne på mene og børnenes adgang til disse, så har vi også sat fokus på nogle andre væsentlige områder, nemlig: Økonomi. Hjemmenes årlige budget til indkøb af o. lign. Adgang til Internet og hastigheden af Internet opkoblingen. Tilstedeværelse af IT-kyndig person på met. 2.2.: Økonomi Nedenfor er angivet menes årlige budgetter til indkøb af og lignende. Tabel 2.2.A.: Hjemmenes årlige budgetter vs. antallet af børn/ på mene. Kategori af Total antal børn Døgninstitution Opholdssted Behandlings Akutinstitution 'Andet' Tabel 2.2.B.: Hjemmenes årlige budgetter vs. antallet af. Kategori af Total antal Døgninstitution Opholdssted Behandlings Akutinstitution 'Andet' Side 13

14 Ud fra tabellerne kan vi se, at 41 % af mene har et årligt budget på 0 til indkøb af det rammer 881 af børnene i undersøgelsen, dvs. 42 % af alle børnene/de i undersøgelsen (med eller uden personlige computer). Umiddelbart ser det ud til at en gruppe på 173 børn/ har gode forhold, da deres døgninstitution har et budget til indkøb af på over pr. år. Men her er det vigtigt, at se på antallet af, som disse børn er fordelt på. Der nemlig tale om døgninstitutioner med mange børn, op til 45 pr. institution. Så det årlige beløb på skal trække langt! 2.3.: Adgang til Internettet og hastighed 162 og dermed 1994 børn/ har adgang til Internettet Dvs. at 95 % af børnene/de, der deltager i undersøgelsen, har adgang til Internettet 12 og dermed 112 børn/ har ikke adgang til Internettet Dvs. at 5 % af børnene/de, der deltager i undersøgelsen, ikke har adgang til Internettet På de forskellige er der også forskellige hastigheder af Internet-opkoblingen, der gør det hurtigere eller langsommere at arbejde på computerne. Sammenfattet ser det således ud: Tabel 2.3.: Internethastighed v. antal og børn/ Hastighed børn Internet 256 kbit kbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Mbit Ved ikke Total Side 14

15 2.4.: IT-kyndig person på mene Det er meget relevant at se på, om mene har person til stede med en vis form for IT-kyndighed. Det skal sikre nemlig sikre, at nye og kommende kan installeres og supporteres på met. Derfor at vi spurgt til dette forhold og resultatet er følgende: 165 (2033 børn/) har en IT-kyndig person på met. Det svarer til 95 % af alle i undersøgelsen. 9 (73 børn/) har en IT-kyndig person på met. Det svarer til 5 % af alle i undersøgelsen. Jfr. tabel 2.3. ovenfor, så kan man antage, at det i mange tilfælde ikke er den IT-kyndige person, der har besvaret spørgsmålene i undersøgelsen, siden 86 ud af 174 ikke kan angive hastigheden på deres internetforbindelse! :-) 3.1.: De personlige 646 børn og i undersøgelsen har deres egen personlige. Vi vil gerne vide hvilken aldersgruppe, der primært har disse. I spørgeskemaet har mene svaret på, om de personlige primært bliver brugt af børn over eller under 15 år. Resultatet ser således ud: Tabel 3.1.A.: Personlig computer - børnenes/de s alder / antal børn () Kategori Børn/ Børn/ Børn/ under Alder ikke Total under 15 år over 15 år og over 15 år angivet Døgninstitutioner Opholdssteder Behandlings Akutinstitutioner Andet Total Tabel 3.1.B: Personlig computer børnenes/de s alder vs. antal Kategori Børn/ under 15 år Børn/ over 15 år Børn/ under og over 15 år Alder ikke angivet Ingen personlig computer Døgninstitutioner Opholdssteder Behandlings Akutinstitutioner Andet Total Total Generelt er billedet, at både børn over og under 15 år benytter sig af de personlige. Minimum 35 % af de personlige bliver brugt af over 15 år. Minimum 15 % af de personlige bliver brugt af børn/ under 15 år. Side 15

16 Det er interessant at vide, hvem der finansierer de personlige. Vi har bedt de deltagende i undersøgelsen redegøre for dette. Resultatet er: Tabel 3.1.C.: De personlige computers finansieringsform vs. antal børn () og børnenes alder. Personlig computer er finansieret af: Børn/ under 15 år Børn/ over 15 år Børn/ under og over 15 år Alder ikke angivet Total antal børn/ Forældrene Børnene/de selv Forældre + børn Hjemmet (institution) Kommunen Fonde, gaver Blandet Ved ikke Tabel 3.1.D.: De personlig computers finansieringsform vs. antal og børnenes/de s alder. Personlig computer er Børn/ Børn/ Børn/ under Alder ikke Total antal finansieret af: under 15 år over 15 år og over 15 år angivet Forældrene Børnene/de selv Forældre + børn Hjemmet (institution) Kommunen Fonde, gaver Blandet Ved ikke Vi kan konkludere, at 71 % procent af de personlige i undersøgelsen er betalt af enten forældrene, barnet/den selv eller forældrene og barnet/den i fællesskab. Det forklarer altså, hvordan det kan være, at hele 31 % af børnene/de i undersøgelsen har deres egen personlige computer. De afgivne svar viser, at mange af de bruger penge fra deres opsparing eller f.eks. konfirmation til at købe sig en computer for. Kun 11 % af de personlige i undersøgelsen er betalt af met. Svarene i kategorien 'Andet' dækker over, som er blevet finansieret på flere forskellige måder (en kombination af ovennævnte). Kategorien dækker bl.a. over nogle børn/, som har købt computerne selv, men gennem en afdragsordning med met, som altså i første omgang har langt penge ud for n. 4.1.: Behovet for nye Det aktuelle antal af fælles ude på mene afspejler ikke nødvendigvis det reelle behov for nye. Derfor har vi spurgt mene, hvor mange stationære og bærbare de aktuelt har behov for og herunder, hvordan disse skal bruges (fælles brug eller det enkelte barn) og hvor gamle de børn/, der skal bruge computerne, er. Side 16

17 Helt overordnet svarer 163, at de har behov for nye, mens 11 svarer, at de ikke har behov for nye. De 163 ønsker sig tilsammen 400 bærbare og 320 stationære. De 163 har aktuelt tilsammen 2004 børn og, hvoraf 610 har personlige. Dermed må resten af børnene/de - i alt deles om menes nuværende fælles, i alt 479. Med et tilskud på i alt 720 nye, vil mene samlet komme op på 1199 fælles til de 1394 børn/. Det vil næsten svare til, at hvert barn/ung får sin egen computer. Men i praksis er virkeligheden nok en anden. De nye har nemlig to forskellige formål - enten skal de være et tilskud til de nuværende på met, så met får flere i alt. Eller også skal de nye helt eller delvist erstatte gamle, som er udateret. I følge tabel 1.4. er 70 % af menes nuværende mellem 3-10 år, dvs. at mange er ved at være modne til udskiftning eller også er de direkte forældet. 18 % af de nuværende fælles er ml år. I vores undersøgelse har vi ikke skelnet om, hvorvidt de nye skal være et supplement til de nuværende eller en erstatning for de nuværende, men det er sikkert, at mene altså vil have disse to forskellige formål med de nye. Nedenfor følger en tabel over antallet af nye, ønsket af de forskellige kategorier af. Tabel 4.1.: nye vs. kategori af Kategori Ønsker ikke Total ny computer Døgninstitutioner Opholdssteder Behandlings Akutinstitutioner Andet Total : Det enkelte barn eller fælles brug? Vi ønsker en vurdering af, hvad de nye primært skal bruges til på met - til det enkelte barn eller til fælles brug? Resultatet for henholdsvist de nye bærbare og de nye stationære ser således ud: Tabel 4.2.A.:, formål; det enkelte barn eller fælles brug. Formål nye bærbare Fælles brug Det enkelte barn Fælles + den enkelte Ikke angivet 14 4 Ønsker ikke bærbare 0 34 Total Side 17

18 Tabel 4.2.B.:, formål; det enkelte barn eller fælles brug Formål nye stationære Fælles brug Det enkelte barn 19 4 Fælles + den enkelte Ikke angivet 13 4 Ønsker ikke bærbare 0 43 Total Tallene i denne tabel er ikke registreret på baggrund af viden om, hvad den enkelte nye computer skal bruges til. De fleste ønsker sig flere, og det er dermed det samlede antal af nye, som spørgsmålet forholder sig til. Dette er fint nok, når alle de nye skal bruges til samme formål - dvs. enten til fælles brug eller til det enkelte barn. Men hvis det samlede antal af, som et ønsker sig, fordeler sig på de to formål, så er det altså ikke muligt at differentiere dem enkeltvist. Dermed skal kategorien 'fælles + den enkelte' ikke forstås således, at den samme computer skal bruges til to forskellige formål. Nogle af computerne er til det enkelte barn og nogle er til fælles brug. Tabellerne afspejler, at der er bred efterspørgsel efter både stationære og bærbare - og at begge typer skal bruges enten til det enkelte barn og til fælles brug. Dog skal de nye stationære primært anvendes til fælles brug. 4.3.: Nye vs. børnenes/de s alder Det er interessant at vurdere hvor gamle de børn/, der skal bruge computerne, er. Derfor kigger vi nærmere på de nye bærbare og stationære i forhold til dette spørgsmål. Så ser tabellerne således ud: 4.3.A.: computer brug + børnenes alder vs. antal af Børn/ under 15 år Børn/ over 15 år Børn/ under og over 15 år Alder ikke angivet Total antal Fælles brug Det enkelte barn Fælles + den enkelte Formål ikke angivet Total B.: computer brug + børnenes alder vs. antal af Børn/ under 15 år Børn/ over 15 år Børn/ under og over 15 år Alder ikke angivet Total antal Fælles brug Det enkelte barn Fælles + den enkelte Formål ikke angivet Total Bemærk, at 34 - ud af de 163, der har behov for - ikke ønsker en bærbar computer. Side 18

19 4.3.C.: computer brug + børnenes alder vs. antal af Børn/ under 15 år Børn/ over 15 år Børn/ under og over 15 år Alder ikke angivet Total antal Fælles brug Det enkelte barn Fælles + den enkelte Formål ikke angivet Total D.: computer brug + børnenes alder vs. antal af Børn/ under 15 år Børn/ over 15 år Børn/ under og over 15 år Alder ikke angivet Total antal Fælles brug Det enkelte barn Fælles + den enkelte Formål ikke angivet Total Bemærk, at 43 - ud af de 163, der har behov for - ikke ønsker en stationær computer. Tabellerne afspejler, at både de stationære og de bærbare skal bruges til børn over og under 15 år. Tendensen er dog, at de fleste stationære skal bruges til børn under 15 år og til fælles brug. Interessant er det imidlertid, at mange af de nye bærbare faktisk skal bruges til børn under 15 år, og del af disse til det enkelte barn. Det kan skyldes, at mange af de over 15 år - som vist tabel 3.1.A. - på nuværende tidspunkt har deres egen personlig computer, der med stor sandsynlighed er bærbar (det ved vi dog ikke). 4.4.: Specifik anvendelse af de nye (bærbare og/eller stationære) Som afslutning på behovsanalysen har vi set nærmere på, hvad børnene/de mere specifikt skal anvende de nye til. Det er dog et meget groft og overordnet billede vi får: I 85 tilfælde skal de nye anvendes til undervisning I 109 tilfælde skal de nye anvendes til spil I 140 tilfælde skal de nye anvendes til Internet I 138 tilfælde skal de nye anvendes til skolearbejde Bemærk, at det ofte forekommer, at en computer skal bruges til flere forskellige af ovenstående formål. 32 svarer, at de nye kun skal bruges til spil og internet Børnehjælpsdagen af 1904 Øresundsvej 148, København S. Den 10. april 2011 Side 19

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Opgørelse af folkeskolernes computerudstyr pr. 1/1-2006

Opgørelse af folkeskolernes computerudstyr pr. 1/1-2006 Opgørelse af folkernes computerudstyr pr. 1/1-2006 Opgørelse af folkernes computerudstyr pr. 1/1-2006 UNI C februar 2007 af Simon Reusch Email: simon.reusch@uni-c.dk Indhold 1 Indledning... 4 2 Gennemgang

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Samlet oversigt, uddybet længere nede. Kommune/ Frivilligcenter

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere