Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC Hf Religion C Trine Johansson rec1e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Islam Kristendom Buddhisme Etik Side 1 af 9

2 Titel 1 Indhold Islam Grundbog: Muslimernes religion, Tro, praksis og sharia (Systime, 2013), Jens Forman 1) Abrahamreligionerne, islams formative periode og Muhammed Abrahamreligionerne, introduktion ved Troens træ, materiale fra JP-undervisning (pdf) Muslimernes religion, s Tekst 6, Profetens himmelrejse, Muslimernes religion, s Himmelfart og himmelrejse i jødedom, islam og kristendom, religion.dk: Tekst 5, Koranen om Muhammeds autoritet, s (sura 53 (1-23), 6 (7-9)) Dokumentar, DR2, De omvendte (4), 2011 (CFU) 2) Gud, Koranen og de 6 trosartikler Muslimernes religion, s Tekst 2, Koranen om Guds storhed (sura 112, sura 2, 255), Muslimernes religion, s. 59 Tekst 3, Guds egenskaber, Muslimernes religion, s Tekst 11, Koranen om Koranen (sura 3 (1-8), 10 (37-38), 4 (80), 2 (106)), Muslimernes religion, s ) Dommedag og forudbestemmelse eller fri vilje Muslimernes religion, s s Tekst 14, Koranen og Hadith om Dommedag, Muslimernes religion, s (sura 56 (1-56), 23 ( ), 4 ( )) Tekst 15, Muslimsk Dommedagsforståelse, Muslimernes religion, s Tekst 16, Koranen og Hadith om fri vilje og forudbestemmelse, Muslimernes religion, s. 86 (sura 4 (79), 7 (178), 76 (29-31). 4) Troens praksis/de 5 søjler (fokus på Hajj) Muslimernes religion, s Teori om Ritualer og Myter: Religion: Teori Fænomenologi Metode (Systime, ), Dorte Thelander Motzfeldt, i uddrag: s , s Valfarten/Hajj: Youtube-klip: Film (CFU): Hajj på pilgrimsrejse til Mekka, BBC-dokumentar, ) Hovedretninger; Sunni- og shiaislam Muslimernes religion, s Hovedretninger inden for islam, religion.dk: Kort youtube-klip, shiatradition, Kerbela: Side 2 af 9

3 *Sufismen er berørt ultrakort; (dervish, enkelt) (uddrag - dervish, gruppe) 6) Euroislam Muslimernes religion, s Tekst 38, Interviews med Ramadan, s Tekst 39, Interview med Bassam Tibi, s Hovedtræk er gennemgået via PP med udgangspunkt i artiklen: 7) Sharia Muslimernes religion, s , s. 120 samt en pdf med et koncentrat af moderne sharia, s Kilderne til sharia, de fem handlingskategorier, indadvendt og udadvendt islam Uddrag af Naser Khaders Ære og skam, s ) Etik (kort) Muslimernes religion, s Kvindens stilling i islam Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid 23 lektioner Beskrivelse af forløbet: Vi indleder forløbet med et komparativt blik på abrahamreligionerne, og med afsæt i artiklen Himmelfart og himmelrejse i jødedom, islam og kristendom læser vi Profetens himmelrejse og taler om begrebet eskatologi. Vi sammenholder den muslimske trosbekendelse med den kristne, apostolske og arbejder med islams seks trosartikler. Herefter arbejder vi med muslimernes Gud, Allah, profeternes segl Muhammed, den hellige bog, Koranen og ser på, hvad den siger om profeten Muhammeds autoritet og på, hvordan muslimerne forholder sig til begrebet om den hellige treenighed. Vi diskuterer forudbestemmelse og fri vilje i islam og taler om teodicéproblemet. I arbejdet med muslimsk praksis - de fem søjler; bekendelse, bøn, almisse, ramadan og valfart er klart fokus på valfarten Hajj: Vi ser film om valfarten og arbejder i den forbindelse med ritualstruktur og Van Genneps rites de passage -teori om overgangsritualer. Vi læser om hovedretningerne (sunni, shia) indenfor islam, og islamisk mystik berøres ultrakort. Der arbejdes herefter med euroislam, med muslimsk lov, Sharia, herunder de fire kilder og de fem lovskoler og sluttelig tager vi et kig på den del af muslimsk etik, der handler om kvindens stilling. Redegørelse for væsentlige sider af islam i fortid og nutid samt internationalt Sammenligning af islam, jødedom og kristendom Teoretisk fokus: Ritualanalyse samt Tekstanalyse, fortolkning og perspektivering herunder anvendelse af fagets terminologi Klasseundervisning, læreroplæg, individuelt arbejde, skriveøvelse, krydsord, pararbejde og gruppearbejde Side 3 af 9

4 Titel 2 Indhold Kristendom Grundbøger: Kristendom i nutid (Gyldendal, 2000), Allan Poulsen, Jakob Schow-Madsen Grundbogen til Religion C (Systime, ), Lene Madsen m.fl. 1) Jødisk praksis, jødedommen som lovreligion, pagtstanken Grundbogen til Religion C, s , 36-37, Åbenbaringen på Sinaj, spiseregler, sabbat, kønsliv (wordfil/bibelen online): - 2 Mos 19, 1-25 (Åbenbaringen på Sinaj) - 2 Mos 20, 1-22 (De ti bud) - 3 Mos 11, 1-8 (Om rene og urene dyr) - 3 Mos 17, (Forbud mod at spise blod) - 2 Mos 31, (Forordningen om sabbatten) - 3 Mos 20, (Dødsstraf for overtrædelse af budene) 2) Skabelse og syndefald; Gudsopfattelse, menneskesyn Kristendom i nutid, s (linje 2), s Mos, 2,4-3,24 (Adam og Eva, Kristendom i nutid, s.23-25, tekst 5/bibelen online) - 1 Mos, 1-2,4 (Verdens skabelse, Kristendom i nutid, s.42-43, tekst 17/bibelen online) Teori: Myter uddrag af Religion - en grundbog i livsanskuelser, 50-51, (pdf) Gud gør comeback (pdf, JP, 2005) (Darwinisme, kreationisme, Intelligent Design (ID)) Uddrag af dokumentaren Med Gud mod Darwin, DR2, 2009 Syndefald, arbejde og kærlighed, Dorothee Sölle (Kristendom i nutid, s , tekst 6) 3) Messiastanken, Judasskikkelsen Messias: Grundbogen til Religion C, s Es 11, ,1-6 - Zak 9,9 - Dan 7,13 Judas: - Johs 12, Matt 27, ApG 1, 18 Judas motiv hvorfor? - Johs 13, 27 - Luk 22, 1-6 4) Jesus og Jesu historie; dåb, virke, nadver Grundbogen til Religion C, s s. 58 (faktaboksen øverst) Nadveren: Grundbogen til Religion C, s. 43 (øv.), 44 (øv.) (jødisk Pesach, den kristne nadver) Den kristne kannibalisme (fra KD, , wordfil) Nadveren indstiftes: Den allerførste påske (uddrag af dokumentar, DR ) Religion og kultur, s (pdf) (verdensbillede, gudsbegreb, oprindelsesmyte, problemmyte, løsningsmyte, frelse, teodice-problemet) Side 4 af 9

5 Pagten - fra GT + NT overfor hinanden (pdf) Gudsopfattelse og frelsesopfattelse (wordfil) Luk, 15, (wordfil/bibelen online) (Den fortabte søn) Mark, 1, 1-15 (pdf/bibelen online) (Johannes Døber, Jesu dåb og fristelse) 5) Jesu opgør med autoriteterne/farisæerne Kristendom i nutid, s Farisæerne (wordfil) På samlet wordfil (Jesu opgør med farisæerne): - Mark 2, (Aksplukningen på sabbatten) - Mark 7, , (Spørgsmålet om rent og urent) - Matt 5, (Bjergprædikenen) Matt 22, (Det største bud i loven, bibelen online/kristendom i nutiden, s. 84, tekst 44) 6) Lidelseshistorien Lidelseshistorien: Mark, kap (wordfil) Hyldahl: Evangelierne synoptisk opstillet (1996): s (Jesu død synoptisk (pdf)) 7) Næstekærlighed (Kristendom i nutid, s Matt 22, (Det største bud i loven, bibelen online/kristendom i nutiden, s. 84, tekst 44) også under 5)) Kristen etik - næstekærlighed (lærernote, wordfil) Luk, 10, (Den barmhjertige samaritaner, bibelen online/kristendom i nutid, s , tekst Er min globale næste min næste? Eller kun næsten?, Peter Haisler (pdf, forkortet artikel, Kristelig Dagblad, ) Næstekærlighed og kristendom, Søren Krarup (pdf, gengivet fra Kristendom i nutid, tekst 50) 8) Kirkens to splittelser, Reformationen, opgør med gerningsretfærdigheden Grundbogen til Religion C, s (bl.a. Treenighedslæren, to-naturlæren) Religioner lever (L&R Uddannelse, 2017) uddrag af s (Kristendommen i historien) Sola Scriptura (pdf, fra De kristnes religion, Forman, s. 94) Luther. Et opgør med gerningsretfærdigheden (pdf, fra Religionerne, Jacobi/Josephsen, s ) Uddrag af filmen Luther, ) Kristendomsforståelse i det senmoderne samfund; Moderne teologi Grundbogen til Religion C, s (bl.a. afmytologisering, kristen fundamentalisme) Præsten tror ikke på Gud (wordfil, artikel, Weekendavisen, ) Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 25 lektioner Beskrivelse af forløbet: Vi begynder forløbet med kristendommens oprindelse i jødedommen og et kort rids over jødisk baggrund og historie; kursisterne arbejder med jødisk praksis med fokus på jødedommen som en lovreligion og med Messiastanken. Vi ser på de kristnes hellige bog, Bibelen, dens oprindelse og indhold og arbejder med skabelsesberetningerne; oprindelsesmyten, problemmyten/syndefaldsmyten, og vi læser artiklen Gud gør comeback, hvor kursisterne kort præsenteres for evolutionsteori, kreationisme og Intelligent Design. Herfra går vi videre til NT, den apostolske trosbekendelse og Jesusfiguren med fokus på Side 5 af 9

6 Væsentligste arbejdsformer Jesu dåb og virke, opgøret med jødedommen, den første påske samt indstiftelsen af nadveren. Vi arbejder med løsningsmyten og en moderne tolkning heraf, hvor vi i den forbindelse taler ligesom under islamforløbet om teodicéproblemet i de monoteistiske religioner. Gud i GT sammenholdes med Gud i NT; den gamle pagt overfor den ny pagt, og vi går videre til at arbejde med kristen etik; tilgivelse og næstekærlighed. Vi slutter forløbet med kort at se på kirkens to splittelser, opgøret med gerningsretfærdigheden og endelig på nutidens kristendom og Grosbölls opgør med teismen. Kristendommens grundlæggelse med udspring i jødedommen samt kristendommens dogmer, trosforestillinger og etik: Næstekærlighed Lovreligion overfor tros-/tankereligion Reformation og kirkens splittelse i 1500-tallet Under forløbet er læst forskellige moderne syn på skabelsen og syndefaldet Tekstanalyse, fortolkning og perspektivering herunder anvendelse af fagets terminologi. Klasseundervisning, læreroplæg, individuelt arbejde, par-arbejde, test Titel 3 Indhold Buddhisme Grundbøger: Religion og kultur en grundbog (Systime, 2009, 2.udg.), Esben Andreasen m.fl., s Samt uddrag af Danske Verdensreligioner Buddhisme (Gyldendal, 2007), Jørn Borup, s samt s (midt) Buddhas lære og den tibetanske buddhisme (Gyldendal, 1999), Lene Højholt, s ) Den historiske Buddha, Buddhalegenden, helligskrifter Religion og kultur, s Danske Verdensreligioner Buddhisme (Gyldendal, 2007), Jørn Borup, s BuddhalegendenHorisont (pdf) Buddhas budbringere (uddrag; Buddhalegenden), BBC-dokumentar, 2004 (CFU) Komparativt blik: Buddha, Jesus, Muhammed 2) Buddhas lære (dharma), tidsopfattelse; karma-samsara, livshjulet Religion og kultur, s Højholt, Buddhas lære, (pdf) Buddhismens tal (wordfil, lærernote) Uddrag fra: Alt sker som følge af karma (artikel, religion.dk, 2005) Hvordan forklarer buddhister befolkningstilvæksten? (artikel, religion.dk, 2012) (samlet i Buddhisme, Artikler i uddrag - wordfil) 3) De tre skoler/retninger Religion og kultur, s Side 6 af 9

7 Dertil læst ekstensivt: Theravada: Mahayana: Vajrayana: 4) Ritualer i buddhismen Ritualer i buddhismen, lærernote (Kilde: Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder, Esben Andreasen, Gyldendal 2002) Youtubeklip om buddhistisk initiation og buddhistisk begravelse Nørd på eventyr i Myanmar, Dokumentar, DR1, ) Konvertitbuddhisme, etnisk buddhisme Danske Verdensreligioner Buddhisme (Gyldendal, 2007), Jørn Borup, s ) Buddhistisk etik Religion og kultur, s Artikel af Jørn Borup: Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid 14 lektioner Beskrivelse af forløbet: Med udgangspunkt i de tre juveler (Buddha, dharma, sangha) præsenteres kursisterne for en tredje verdensreligion, buddhisme. Gennem filmen Buddha-legenden fås et nuanceret indblik i den indiske kultur på Buddhas tid og på hans liv og vej til oplysningen og dermed buddhismens begyndelse. Efter en kort introduktion til buddhismens forbindelse til hinduismen præsenteres kursisterne dernæst for sider af dharma gennem livshjulet, Benarestalen og årsagskæden, for begreberne karma, samsara, årsagskæden, den otteleddede vej og de 4 ædle sandheder. Herefter arbejdes med de tre skoler Theravada, Mahayana og Vajrayana, hvor kursisterne enkeltvis holder minut-fremlæggelser af de vigtigste træk ved en skole for hinanden. Vi ser på buddhismens vestlige skikkelse i form af konvertit-buddhisme og etnisk buddhisme i Danmark, og i forbindelse med sangha ser vi til sidst på buddhistisk praksis og etik, herunder klosterlivet i forhold til lægbuddhisme. Buddhismens opståen med udspring i hinduismen, buddhalegenden samt buddhismens verdens- og tidsopfattelse Buddhas lære; de fire ædle sandheder, den otteledede middelvej, begreberne karma-samsara Buddhistisk praksis, herunder forskellen på religiøse specialister og lægmandsbuddhisme Klasseundervisning, lærerforedrag, par-arbejde, gruppearbejde, kursistoplæg, eksamenstræning Titel 3 Indhold Etik Grundbøger, uddrag af: Den etiske virkelighed (Frydenlund, 2016), Christian Lund Religion og etik. Grundbog til etik i religionsfaget (Systime, 2016), Dorte Thelander Motzfeldt Side 7 af 9

8 Mennesket i verden. Grundbog til filosofi (Systime, 2013), Christoffer Boserup Skov, Kasper Larsen Grundbogen til Religion C (Systime, ), Lene Madsen m.fl. Etikken og religionerne (Aschehoug, 1998), Tim Jensen, Mikael Rothstein 1) Hvad er etik? Introduktion til emnet; Den etiske virkelighed, Christian Lund, s En række dilemmaer behandlet via socrative og diskussion. Sekularisering; Religion og kultur, s samt Sekularisering Must know (lærernote) 2) De tre store etikker; Pligtetik, nytteetik, dydsetik Pligtetik, nytteetik; Religion og etik. Grundbog til etik i religionsfaget, Dorte Thelander Motzfeldt, s Dydsetik; Den etiske virkelighed, Christian Lund, s Mennesket i verden. Grundbog til filosofi, Christoffer Boserup Skov, Kasper Larsen, s ) Abort Abort, et etisk dilemma: Peter Singer: Abort og barnemord (Kilde: Praktisk etik, Hans Reitzels Forlag, 1993, s i uddrag. Oversat fra engelsk af Helge Nørgaard Madsen.) Artikel om gravide med tvillinger: 4) Eutanasi Den etiske virkelighed, Christian Lund, s Klip fra Religionsportalen; Lægen og etikken (Ole Hartling) Artikel fra Politiken, 2005: Er det altid forkert at sla ihjel? (Alsner, Hartling) 5) Kriminalitet og straf Etikken og religionerne (Aschehoug, 1998), Tim Jensen, Mikael Rothstein, s , samt s. 245 Uddrag af Dommer for en dag, DR2, 2014 Omfang Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid 13 lektioner Beskrivelse af forløbet: Vi begynder forløbet med at afklare kursisternes forforståelse og med at arbejde med dilemmaer; ti forskellige cases via Socrative, som kursisterne skal forholde sig til og tage stilling til. Vi arbejder med de tre store etikker med hovedfokus på pligt- og nytteetik, som kursisterne præsenteres for gennem tekster og videoklip. Vi taler om begreberne deskriptiv og normativ etik, religiøs etik overfor sekulær/humanistisk etik og i den forbindelse repeterer vi kort kristen etik (Bjergprædikenen og Den barmhjertige samaritaner). Herefter læser vi om dydsetikken i klassisk forstand (Aristoteles), hvor buddhismens paramita, de seks fuldkommenheder, kort inddrages, og i moderne forstand (Hursthouse). Vi arbejder med de etiske problemstillinger abort/fosterreduktion og eutanasi/aktiv dødshjælp Side 8 af 9

9 og slutter forløbet med at se på kriminalitet og straf og de etiske overvejelser, der i forbindelse hermed er i de tidligere gennemgåede verdensreligioner. De tre store etikker, særligt pligtetik og nytteetik Religiøs og sekulær etik Eksempler på de etiske problemstillinger abort, eutanasi, straf Under forløbet ser vi tilbage på etik i islam, kristendom og buddhisme Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, lærerforedrag, par-arbejde, gruppearbejde Herudover er der brugt tid på overordnet repetition og eksamenstræning Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdelingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion C Karianne Eggen Kristensen 2c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1408 Religion C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1408 Religion C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: recku 1408 Religion C, HFE Fag: Religion C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: religion C-niveau Koncentreret Termin: Januar 2015 Uddannelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1308 Religion C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1308 Religion C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: recku 1308 Religion C, HFE Fag: Religion C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: religion C-niveau Koncentreret Termin: December 2013 Uddannelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Religion C Karianne Eggen Kristensen/KK 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Religion C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF enkeltfag Religion B Sofie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1208 Religion C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: recku 1208 Religion C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: recku 1208 Religion C, HFE Fag: Religion C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: religion C-niveau Termin: December 2012 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F2014 Favrskov Gymnasium stx Religion C-niveau Bodil Reintoft Christensen 3b rel Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-2015 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Religion C Signe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Religion C Lærer(e) Carsten Anhøj,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Religion C Karianne Eggen Kristensen/KK og Maria Andersen/MA 2f Oversigt over gennemførte

Læs mere

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

HF & VUC København Syd holdnr 2reC615 Side 1 af 6

HF & VUC København Syd holdnr 2reC615 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommertermin, skoleår 15-16sc HF &VUC København Syd Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Religion C Maria Elisabet Betinger Andersen 2m Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Religion C Louise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Religion C Carsten Anhøj

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Religion C Maria Elisabet Betinger Andersen 2e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: dec. 2015 Institution VUC, CampusVejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 15/16 Institution VUC Vestegnen, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Religion B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: ma@kvuc.dk Med venlig hilsen Mads Aamand Hansen Hvis du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC HFe Religion C Sidsel Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion C Lotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Skive afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion B niveau Kathrine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August/december 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HFe HFe- Religion C (fjernundervisning)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar/juni 2016 Institution VUC Vestegnen, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Religion C Sara

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2015 Horsens HF & VUC Hfe Religion C Anne Hjølund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14 Thy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Religion B Mads Aamand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 2017-18

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion B Bente Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 20 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov gymnasium stx Religion c niveau Jens Eriksen Toftgaard 3i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Kultur- og samfundsfag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion C Søren Ocansey

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution VUF Uddannelse stx Fag og niveau Religion c Lærer(e) Frank Stærfeldt Byrnel Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3h re

Undervisningsbeskrivelse for: 3h re Undervisningsbeskrivelse for: 3h re Fag: Religion C, STX Niveau: C Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3h Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): lhp Forløboversigt (7): 1 17.08.12 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion B Karianne Eggen Kristensen RelB/3b, 3c,3d,3i, Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014-15 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion C-niveau

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rreced17 (religion efterår 2017) Underviser: RHT/Hanne Toftager Periode Forløb Fag Progression Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF & VUC Hfe Religion C Ditte Rahbek

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Vestegnen HFe Religion C Lior Waniewitz lw@vucv.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Religion C

Læs mere

VUC Hvidovre-Amager holdnr. 2reC315 Side 1 af 6

VUC Hvidovre-Amager holdnr. 2reC315 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager HFe Religion C Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF &VUC Vestegnen Hf 2. år Kulturfag (religionsfagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015/2016 Institution Vestegnen VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Cecilie Kudal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin Maj/juni 2014 Marie Kruse Skole STX Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Helsingør afdelingen Uddannelse HFe Fag og niveau Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014-15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion B Ole

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016-17 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe (Valgfagsbekendtgørelsen)

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Religion C Steen Skou Petersen/ Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion B Karianne Eggen Kristensen RelB/3c, 3m, 3s, 3t Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Religion C Steen Skou Petersen/ Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Religion C Elisabeth Reichert

Læs mere

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 17/18 Institution HF og VUC KBHSYD Uddannelse HFe (lærerplan 2013) Fag og niveau Religion

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Religion C Lærer(e) Hold

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Intro til faget på B-niveau og opsamling på centrale begreber

Intro til faget på B-niveau og opsamling på centrale begreber Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion B Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014-15

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 14 Institution Thy-Mors hf og vuc Uddannelse Fag og

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14-15 Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Kolding VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Steen Skou Petersen

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave.

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave. 2. udgave Grundbogen til e I Ion Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave SYSTIME m INDHOLD Forord 7 _ BRILLE KURSUS 11 Religion i det senmoderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion B niveau Kathrine

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Vestegnen HF &VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Religion B Ditte Rahbek Sørensen

Læs mere