Procedurer for arbejde i glatføre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurer for arbejde i glatføre"

Transkript

1 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv om langt over halvdelen færdes udenfor om vinteren mindst én gang om dagen. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser også, at 15 procent har haft et eller flere uheld udendørs pga. glat føre inden for de sidste to år. Undersøgelsen blev gennemført i perioden november 2017 med en svarprocent på 40. I alt besvarede medlemmer spørgsmålene om procedurer for arbejde i glatføre. Hovedkonklusioner: Mere end 2 ud af 3 færdes udenfor om vinteren flere gange om ugen eller oftere, mens de er på arbejde: 40 procent af medlemmerne færdes udenfor om vinteren flere gange om dagen, i hjemmeplejen gælder dette næsten alle. For henholdsvis 20 og 9 procent drejer sig om henholdsvis mindst én gang om dagen og flere gange om ugen. Henholdsvis 14 procent og 12 procent færdes sjældnere eller aldrig udenfor om vinteren. 15 procent har inden for de seneste to år haft et eller flere uheld udendørs i arbejdstiden: 11 procent er faldet, 4 procent er væltet på cykel og 1 procent er henholdsvis kørt galt i bil eller har svaret Ja, andet. 82 procent har ikke oplevet et uheld udendørs i arbejdstiden pga. glat føre, og 3 procent svarer Ved ikke. Af de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, gælder det for 22 procent, at de har oplevet at falde og 12 procent, at de er væltet på cykel. En fjerdedel af alle medlemmer har kolleger, der har haft et uheld i arbejdstiden pga. glat føre. 24 procent af alle medlemmer har svaret Ja til spørgsmålet om nogle af deres kolleger har haft et uheld i arbejdstiden pga. glat føre inden for de seneste to år. 43 procent har svaret Nej og 34 procent har svaret Ved ikke. Hvert fjerde medlem er nervøs for at falde, når de arbejder udenfor i glat føre. 24 procent er i høj eller meget høj grad nervøse for at falde, når de arbejder udenfor i glat føre. 27 procent er i nogen grad nervøse for dette, og 48 procent er i mindre grad eller slet ikke nervøse for dette. I hjemmeplejen gælder det, at 46 procent i meget høj eller høj grad er nervøse for at falde. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Inge Frölich Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Procedurer for arbejde i glatføre 2 Kun 4 ud af 10 af medlemmerne har en procedure for arbejde i glatføre: 41 procent har svaret, at de har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat. 21 procent har svaret Nej til samme spørgsmål. Hele 38 procent svarer, at de ikke ved det. For medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien, har 31 procent en procedure på deres arbejdsplads, mens det gælder for 63 procent af de medlemmer, der arbejder på skoler og lignende. I hjemmeplejen gælder det 48 procent. Kun hver femte har fået tilbudt hjælpemidler, der kan forebygge uheld: 80 procent har enten svaret Nej eller Ved ikke til spørgsmålet, om de har fået tilbudt hjælpemidler, og 20 procent har således fået tilbudt enten en eller flere hjælpemidler. Dette drejer sig om pigsko (8 %), grippers (8 %), lommelygte (4 %), pigdæk på cykel (3 %), og endelig svarer 2 procent Ja, andet. For de ansatte i hjemmeplejen gælder det, at 22 procent har fået pigsko, 23 procent har fået grippers, 10 procent har fået tilbudt vinterdæk på cyklen, mens 42 procent ikke har fået tilbudt nogen hjælpemidler. Under halvdelen af medlemmerne er enige i, at de får den nødvendige hjælp til at forebygge ulykker i glat føre: 43 procent svarer, at de er helt eller delvist enige i spørgsmålet, og 30 procent er helt eller delvist uenige i dette. 26 procent har svaret Ved ikke. I hjemmeplejen er 43 procent enige i udsagnet, mens 42 procent er uenige i det.

3 Procedurer for arbejde i glatføre 3 Mere end 2 ud af 3 færdes udenfor om vinteren flere gange om ugen eller oftere Det ses i figur 1, at 40 procent af medlemmerne i undersøgelsen færdes udenfor om vinteren flere gange om dagen, mens de er på arbejde. For 20 procent sker det mindst én gang om dagen, og for andre 9 procent sker det flere gange om ugen. For 14 procent er det kun sjældent, de færdes udenfor om vinteren, mens de er på arbejde, og for 12 procent sker det aldrig. Figur 1. Hvor ofte færdes du udenfor om vinteren, mens du er på arbejde? Opdelt på arbejdssteder. Vuggestue/børnehave/SFO (527) 34% 42% 14% 6% 3% 0% Dagplejen (359) 5 0% Hjemmeplejen (895) 92% 2% 0% 3% Plejecenter (1.338) 20% 7% 29% 22% 2% Hospital eller genoptræningstilbud (432) 6% 6% 2 43% Behandlingspsykiatrien (79) 14% 19% 19% Socialpsykiatrien (256) 44% 2 6% 9% Special- og handicapområdet (193) 33% 14% Skoler eller lign. (198) 53% 4% 9% 2% Øvrige områder (268) 43% 16% 3% I alt (4.545) 40% 20% 9% 14% 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Flere gange om dagen Mindst en gang om dagen Flere gange om ugen Mindst en gang om ugen Sjældnere Aldrig Ved ikke Antal svar: Antal svar for de enkelte arbejdssteder fremgår i parentes.

4 Procedurer for arbejde i glatføre 4 Det ses også i figur 1, at der er større forskelle mellem arbejdsstederne. Hele 92 procent af de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, færdes ude flere gange om dagen, hvorimod blot 14 procent eller færre af medlemmerne fra behandlingspsykiatrien, plejecentre og hospitaler/genoptræningstilbud er ude flere gange om dagen. 15 procent har haft et eller flere uheld udendørs i arbejdstiden Det ses i figur 2, at 15 procent af medlemmerne har haft et eller flere uheld udendørs i arbejdstiden. 11 procent er faldet, 4 procent er væltet på cykel, 1 procent er kørt galt i bil, og 1 procent har haft et uheld på anden vis (nogle er fx væltet på knallert). 82 procent har ikke oplevet et uheld udendørs i arbejdstiden pga. glat føre, og 3 procent svarer Ved ikke. Forskelle mellem arbejdsstederne på dette spørgsmål er også blevet undersøgt (ikke vist i figur). I alt 31 procent af de ansatte fra hjemmeplejen har haft et uheld udendørs pga. glat føre. Flest i hjemmeplejen er faldet (22 %) og næstflest er væltet på cykel (12 %). Svarene må ses i lyset af, at de fleste medlemmer i hjemmeplejen har svaret, at de færdes udenfor flere gange om dagen. Blandt ansatte i daginstitutioner/sfo er der12 procent, der har inden for de seneste to år har haft et uheld pga. glat føre. Figur 2. Har du inden for de seneste to år haft et uheld udendørs i arbejdstiden pga. glat føre? 90% 80% 82% 70% 60% 50% 40% 20% 0% 1 Ja, jeg er faldet 4% Ja, jeg er væltet på Ja, jeg er kørt galt i cykel bil Ja, andet, skriv gerne hvad: Nej 3% Ved ikke/husker ikke Antal svar: Medlemmerne havde mulighed for at sætte flere kryds, hvorfor procenterne ikke summerer til 100. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Flere gange om dagen, Mindst en gang om dagen, Flere gange om ugen, Mindst en gang om ugen eller Sjældnere til spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne færdes udenfor om vinteren, mens de er på arbejde. De medlemmer, der har svaret Sjældnere, er dog fjernet i figuren.

5 Procedurer for arbejde i glatføre 5 En fjerdedel af alle medlemmer har kolleger, der har haft et uheld i arbejdstiden pga. glat føre Figur 3 viser, at 24 procent af alle medlemmer har svaret Ja til spørgsmålet om nogle af deres kolleger har haft et uheld i arbejdstiden pga. glat føre inden for de seneste to år. 43 procent har svaret Nej og 34 procent har svaret Ved ikke. Også her ses der større forskelle mellem arbejdsstederne, som hænger sammen med, hvor ofte medlemmerne færdes udenfor i arbejdstiden. Det ses dog stadig, at mange har kolleger, der har haft et uheld i arbejdstiden, og at mange har svaret Ved ikke. Sidstnævnte kan muligvis skyldes, at det ikke altid er kendt, om kolleger har haft et uheld i arbejdstiden pga. glat føre. Figur 3. Er der nogle af dine kolleger, der inden for de seneste to år har haft uheld i arbejdstiden pga. glat føre? Opdelt på arbejdssteder. Vuggestue/børnehave/SFO (523) 49% 34% Dagplejen (360) 1 47% 42% Hjemmeplejen (892) 64% 9% 27% Plejecenter (1.338) 49% 37% Hospital eller genoptræningstilbud (430) 9% 6 Behandlingspsykiatrien (79) 2 54% 2 Socialpsykiatrien (254) 20% 4 3 Special- og handicapområdet (192) 4 3 Skoler eller lign. (198) 16% 59% 2 Øvrige områder (267) 50% I alt (4.533) 24% 43% 34% 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Antal svar: Antal svar for de enkelte arbejdssteder fremgår i parentes. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger.

6 Procedurer for arbejde i glatføre 6 Hvert fjerde medlem er nervøs for at falde, når de arbejder udenfor i glat føre Det ses i figur 4, at 24 procent i høj grad er nervøse for at falde, når de arbejder udenfor i glat føre (svarkategorierne I meget høj grad og I høj grad ). 27 procent er i nogen grad nervøse for dette, og 48 procent er i mindre grad nervøse for dette (svarkategorierne I mindre grad og Slet ikke ). Figur 4. I hvilken grad er du nervøs for at falde, når du arbejder udenfor i glat føre? 3 33% 27% 2 20% 1 0% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Flere gange om dagen, Mindst en gang om dagen, Flere gange om ugen, Mindst en gang om ugen eller Sjældnere til spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne færdes udenfor om vinteren, mens de er på arbejde. De medlemmer, der har svaret Sjældnere, er dog fjernet i figuren.

7 Procedurer for arbejde i glatføre 7 Lige under halvdelen af medlemmerne fra hjemmeplejen er i meget høj eller høj grad nervøse for at falde Som det ses i figur 5, er der større forskelle mellem arbejdsstederne og i hvilken grad, medlemmerne er nervøse for at falde, når de arbejder udenfor i glat føre. Mens 10 procent af de ansatte i skoler og lignende er nervøse for at falde i høj eller meget høj grad, svarer 46 procent af de ansatte i hjemmeplejen det samme. Svarene må også her ses i lyset af, at de fleste medlemmer i hjemmeplejen har svaret, at de færdes udenfor flere gange om dagen. Figur 5. I hvilken grad er du nervøs for at falde, når du arbejder udenfor i glat føre? Opdelt på arbejdssteder. Vuggestue/børnehave/SFO (501) 37% 2% Dagplejen (353) 27% 3 Hjemmeplejen (846) 24% 22% Plejecenter (630) 26% 34% 3% Hospital eller genoptræningstilbud (118) 16% 4 22% 4% Behandlingspsykiatrien (49) 26% 3 0% Socialpsykiatrien (211) 6% 26% 37% 0% Special- og handicapområdet (160) 7% 7% 27% 42% 0% Skoler eller lign. (161) 4% 6% 2 46% Øvrige områder (194) 3 22% 2% I alt (3.223) 1 27% 33% 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: Antal svar for de enkelte arbejdssteder fremgår i parentes. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Flere gange om dagen, Mindst en gang om dagen, Flere gange om ugen, Mindst en gang om ugen eller Sjældnere til spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne færdes udenfor om vinteren, mens de er på arbejde. De medlemmer, der har svaret Sjældnere, er dog fjernet i figuren.

8 Procedurer for arbejde i glatføre 8 Kun 4 ud af 10 af medlemmerne har en procedure for arbejde i glatføre 41 procent har svaret, at de har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat. 21 procent har svaret Nej til samme spørgsmål. Hele 38 procent svarer Ved ikke til spørgsmålet. Så enten er der ikke en sådan procedure på de pågældende medlemmers arbejdsplads eller også er proceduren ikke kendt for de ansatte. Se figur 6. Figur 6 viser også, at der er større forskelle mellem, hvor mange af medlemmerne på de forskellige arbejdssteder, der har en procedure for arbejde i glat føre. For medlemmer, der arbejder i behandlingspsykiatrien, er det 31 procent, mens det gælder for 63 procent af medlemmerne, der arbejder på skoler og lignende. Derudover ses det i figuren, at på trods af, at medlemmerne fra hjemmeplejen er dem, hvor flest færdes ude flere gange om dagen (som figur 1 viser), så er det ikke i hjemmeplejen, at flest har en procedure for arbejde i glat føre. Andelen her er 48 procent. Figur 6. Har I en procedure på din arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat? Opdelt på arbejdssted. Vuggestue/børnehave/SFO (520) 42% 2 Dagplejen (357) 29% 32% 39% Hjemmeplejen (892) 4 2 Plejecenter (1.325) 37% 4 Hospital eller genoptræningstilbud (431) 26% 5 Behandlingspsykiatrien (78) 3 34% Socialpsykiatrien (250) 54% 24% 22% Special- og handicapområdet (191) 46% 32% Skoler eller lign. (196) 63% 1 26% Øvrige områder (266) 42% 2 33% I alt (4.506) % 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Antal svar for de enkelte arbejdssteder fremgår i parentes. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger. Der kan ses en sammenhæng mellem færdsel udenfor i arbejdstiden i glat føre og om der er procedurer for dette arbejde. Jo oftere medlemmerne færdes udenfor, jo flere har svaret Ja til, at de har en procedure. Se figur 7 på næste side. Det ses, at af dem, der færdes udenfor flere gange om dagen, har 48 procent en procedure for arbejdet i glat føre. Omvendt svarer kun 19 procent af dem, der aldrig færdes udenfor, at der er en

9 Procedurer for arbejde i glatføre 9 procedure. Dog er det stadig under halvdelen (48 %) af de medlemmer, der færdes udenfor flere gange om dagen, der har svaret, at der er en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat. Figur 7. Har I en procedure på din arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat? Opdelt på spørgsmålet Hvor ofte færdes du udenfor om vinteren, mens du er på arbejde?. Flere gange om dagen (1.799) 4 24% 2 Mindst en gang om dagen (829) 46% Flere gange om ugen (373) 39% 24% 36% Mindst en gang om ugen (202) 32% 20% 49% Sjældnere (665) 33% 52% Aldrig (582) 19% 63% 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Heraf svarede 50 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. Antal enkelte svar fremgår i parentes. Medlemmerne havde mulighed for at uddybe, hvad deres glatføre-procedure indebærer medlemmer benyttede sig af dette. Flest kommentarer (omkring 80 %) handler om saltning af fortove og lignende områder, og næstflest beskriver procedurer for snerydning. Mange kommer desuden ind på, hvem der har det primære ansvar for at rydde sne og skovle fx de tekniske servicemedarbejdere på plejecentre og skoler. Det fremgår også, at der på flere plejecentre, daginstitutioner, i hjemmeplejebiler mv. er adgang til salt, som andre medarbejdere kan supplere med. Flere dagplejere nævner det ansvar for snerydning, der påhviler dem selv, hvis de bor i hus. Også evt. bistand på landet fra beredskabet bliver nævnt af et par medlemmer fra hjemmeplejen. Et mindre antal kommentarer kommer fra medlemmer, der selv har til opgave at overvåge vejrudsigten/vejrsituationen og rykke ud i tilfælde af glatføre. Flere medlemmer nævner desuden, at der kan blive tale om ændrede arbejdsgange fx at børnene i dagplejen eller i daginstitutionerne holdes indendørs, eller at besøg fra hjemmeplejen til fx rengøring udskydes, eller ruter omlægges, så medarbejderne bliver kørt i bil eller går rundt frem for at cykle. Kun et par medlemmer nævner procedurer, hvis uheldet er ude (skadestuebesøg og anmeldelse af arbejdsskade).

10 Procedurer for arbejde i glatføre 10 Kun hver femte har fået tilbudt hjælpemidler, der kan forebygge uheld Det ses i figur 8 nedenfor, at 80 procent enten har svaret Nej eller Ved ikke til spørgsmålet, om de har fået tilbudt hjælpemidler, og 20 procent har således fået tilbudt enten en eller flere af de nævnte hjælpemidler. Dette drejer sig om pigsko (8 %), grippers (8 %), lommelygte (4 %), pigdæk på cykel (3 %) og endelig svarer 2 procent Ja, andet, hvor flertallet af disse nævner, at de har fået vinterdæk, vejsalt, en cykelhjelm og/eller elastikker til skoene. Figur 8. Har du fået tilbudt hjælpemidler, der kan forebygge uheld, når det er glat udenfor? (Fx pigsko, pigdæk på cykel og andet). 80% 7 70% 60% 50% 40% 20% 4% 3% 2% 0% Ja, pigsko Ja, grippers, der kan trækkes ud over almindeligt fodtøj Ja, en lommelygte Ja, pigdæk på cykel Ja, andet, skriv gerne hvad: Nej Ved ikke Antal svar: Medlemmerne havde mulighed for at sætte flere kryds, hvorfor procenterne ikke summerer til 100. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Flere gange om dagen, Mindst en gang om dagen, Flere gange om ugen eller Mindst en gang om ugen til spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne færdes udenfor om vinteren, mens de er på arbejde. Det er også for dette spørgsmål blevet undersøgt, om der er forskelle mellem arbejdsstederne (ikke vist i figur). Det ses bl.a., at 22 procent af de ansatte i hjemmeplejen har fået pigsko, 23 procent har fået grippers, 10 procent har fået tilbudt vinterdæk på cyklen, mens 42 procent ikke har fået tilbudt nogen hjælpemidler. Blandt ansatte i vuggestue, børnehave og SFO set under ét er der stort set ingen, der har fået tilbudt hjælpemidler på trods af, at 76 procent af disse svarede, at de færdes udenfor én gang om dagen eller mere (som figur 1 viste).

11 Procedurer for arbejde i glatføre 11 Under halvdelen af medlemmerne er enige i, at de får den nødvendige hjælp til at forebygge ulykker i glat føre I alt svarer 43 procent, at de er enige i spørgsmålet om de og deres kolleger får den hjælp til at forebygge ulykker i glat føre, som de har brug for (svarkategorierne Helt enig og Delvist enig ). 30 procent er uenige i dette (svarkategorierne Delvist uenig og Helt uenig ), og 26 procent har svaret Ved ikke. I hjemmeplejen, hvor de fleste færdes udenfor flere gange om dagen om vinteren, er 43 procent enige i udsagnet, mens 42 procent er uenige i det. Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Mine kolleger og jeg får den hjælp til at forebygge ulykker i glat føre, som vi har brug for. Opdelt på arbejdssteder. Vuggestue/børnehave/SFO (500) 24% 32% Dagplejen (349) 9% 14% 29% 3 Hjemmeplejen (843) 19% 14% Plejecenter (621) 2 Hospital eller genoptræningstilbud (117) 24% 2 14% Behandlingspsykiatrien (48) 19% 27% Socialpsykiatrien (209) 22% 2 9% 2 Special- og handicapområdet (158) 2 16% 34% Skoler eller lign. (159) 37% 6% 7% 19% Øvrige områder (192) 19% 33% 1 2 I alt (3.196) 26% 26% 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Antal svar for de enkelte arbejdssteder fremgår i parentes. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Flere gange om dagen, Mindst en gang om dagen, Flere gange om ugen, Mindst en gang om ugen eller Sjældnere til spørgsmålet om, hvor ofte medlemmerne færdes udenfor om vinteren, mens de er på arbejde. De medlemmer, der har svaret Sjældnere, er dog fjernet i figuren.

12 Procedurer for arbejde i glatføre 12 Afslutningsvist havde medlemmerne mulighed for at uddybe deres besvarelse om arbejde i glat føre i et åbent kommentarfelt. 362 medlemmer benyttede sig af denne mulighed. En del af kommentarerne omhandler nogle af de samme emner, som kom frem under kommentarerne om procedurer for glatføre. Blandt andet skriver flere af dagplejerne, at de selv må stå for saltning og lignende, og at der nogen gange må ske ændrede arbejdsgange, bl.a. at børnene holdes inden døre pga. glat føre. Udover disse emner kom især tre andre forhold omkring arbejde i glat føre frem. Det skal bemærkes, at flertallet af disse kommentarer er skrevet af ansatte i hjemmeplejen. Som figurerne ovenfor viser, er det da også her, at mange medlemmer ofte arbejder udendørs. Først og fremmest kommenterer flere af de ansatte i hjemmeplejen, at det er problematisk, at der ikke afsættes mere tid i køreplanerne, når det er glat føre. Nedenstående kommentarer er eksempler på dette: Når det bliver glatføre, og vi fortsat har pressede arbejdsplaner med mangelfuld køretid på dagsplanen, bliver der større risiko for, at der sker uheld. Dette gør mig bekymret. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Det værste er at køre på vejene ved hjemmeplejen. Vi har ikke ekstra tid på vores planer, selvom det er spejlglat. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Derudover nævner en række af de ansatte i hjemmeplejen, at da det nu er borgerens ansvar at skovle sne og sprede salt, er det derfor ikke altid gjort: Da jeg kører i hjemmeplejen, kan vi somme tider komme ud i nogle hjem, hvor der ikke er saltet og sneryddet. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen.

13 Procedurer for arbejde i glatføre 13 Ofte et problem, at borgerne, grundet alderssvækkelse, ikke får ryddet sne og saltet i glat føre. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen. Endelig beskriver flere, at de møder ind på deres arbejdspladser, før der er skovlet sne og/eller spredt salt, da bl.a. de tekniske servicemedarbejdere møder senere, og at de derfor må arbejde i glat føre. Se et eksempel på dette nedenfor: Når vi møder ind kl. ca for at nå at iklæde os arbejdstøjet inden kl. 7.00, så er vejen og parkeringspladsen ofte glat og ikke blevet saltet endnu. Social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen.

14 Procedurer for arbejde i glatføre 14 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden november Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end procedurer for arbejde i glatføre. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer. Da det kun er et udsnit af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 procent. Hermed kan vi med minimum 95 procents sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det blive kommenteret. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 182 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således medlemmer, svarende til 40 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 38 procent svarede på alle spørgsmål, mens 2 procent afgav nogle svar. I alt svarede medlemmer på et eller flere spørgsmål om procedurer for arbejde i glatføre. Repræsentativitet og vægtning af data Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 år og medlemmer i alderen år og år er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og derover er overrepræsenterede. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Data er vægtet for sektor og alder.

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere