18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y = 100 x 0.6 y = x 0.6 y y 0.4 = x 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0."

Transkript

1

2

3 Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y = 100 x 0.6 y = x 0.6 y y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3 y 2 /3 Opgave 7 Data fra filen pension konverteres til csv-format og indlæses i programmet R som benyttes til de efterfølgende beregninger. > pensiondata = read.csv2("pension.csv") Vi laver en tabel over hvor mange, der har en privat pension alt eftersom de er offentligt ansatte eller ej. > pensionstabel = table(pensiondat > addmargins(pensionstabel) Pension Ansættelse Ikke pension Pension Sum Offentligt ansat Privat ansat Sum Data lægges ind i en matrix. > w = matrix(c(25,38,16,35), nrow=2, ncol=2,byrow=true) > w [,1] [,2] [1,] [2,] Herefter laver jeg en χ 2 -test. > test = chisq.test(w) > test Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction data: w X-squared = , df = 1, p-value = Da p-værdien er 0.47 og dermed langt over signifikansniveauet, kan vi ikke afvise en hypotese om at pensionsforholdene er uafhængige af ansættelsestypen. side 1 af 6

4 Opgave 8 Omsætningen er givet ved så Vi sætter den afledte lig nul og løser ligningen. R (x) = x x R (x) = 2x R (x) = 0 2x = 0 2x = 502 x = 251 Da parablen har benene nedad må der være maksimum i dette punkt, så den størst mulige omsætning er så den maksimale omsætning er kr. En forskrift for dækningsbidraget bestemmes. Eventuelle nulpunkter bestemmes. R (251) = = = DB (x) = R (x) C (x) = ( x x ) 50x = x x DB (x) = 0 x x = 0 x ( x + 452) = 0 x = 0 x = 0 x = 0 x = 452 Da de angivne beregningsforskrifter kun gælder i [25; 475] er x = 452 det eneste nulpunkt. Ved instættelse af tilfældige punkter ses at dækningsbidraget er positivt i intervallet [25; 452[. Opgave 9 Ydelsen af en annuitet med en nutidsværdi kr. som betales over 60 måneder med en månedlig rente på 2.05% beregnes ved formlen r y = A 0 1 (1 + r) n = = hvilket bortset fra en lille afrundingsfejl passer med de givne oplysninger. Den effektive årlige rente er = så den effektive rente er 27.6%. side 2 af 6

5 Hvis man låner hos L easy er der mulighed for at betale en relativt lav ydelse på 728 kr. pr. måned men til gengæld skal indbetalingerne fortsætte i 5 år. Til sammenligning kan lånet tilbagebetales over kun 3 år hvis lånet optages Lån & Spar Bank. Dette skyldes dels, at den månedlige ydelse er oppe på og dels at renten hos Lån &Spar Bank er 1.91% i modsætning til L easys rente som er 2.05%. Hvis familien har mulighed for at betale den høje ydelse hos Lån & Spar Bank vil det bedre kunne betale sig at foretage lånet der end hos L easy. Opgave 10 Grafen A har et nulpunkt i x = 5 men grafen B ikke har vandret tangent for x = 5, så A kan ikke være grafen for f. Derfor må A være grafen for f og B må være grafen for f hvilket også passer fint med at nulpunkterne for B ser ud til at være de steder hvor A har vandret tangent. Opgave 11 Data indlæses i programmet R. > kundedata = read.csv2("kunder.csv") Sammenhængen mellem mængde x og pris y ses af følgende figur. > model = lm(kundedata$pris ~ kundedata$mængde) > plot(kundedat > abline(model) Pris Mængde side 3 af 6

6 Koefficienterne i regressionsmodellen er givet ved > model Call: lm(formula = kundedata$pris ~ kundedata$mængde) Coefficients: (Intercept) kundedata$mængde så regressionalinjen har ligning p (x) = x Ved en pris på 925 kr. kan den efterspurgte mængde beregnes ved at løse ligningen 925 = p (x) 925 = x x = x = x = så den efterspurgte mængde vil være ca stk. Opgave 12A Det forventede antal defekte varer i en stikprøve på 1500 varer som hver har en sandsynlighed for defekt på 0.05 er = 75.0 Da antallet af defekte varer må antages være binomialfordelt med succes sandsynlighed p = 0.05 og antalsparameter n = 1500, vil sandsynligheden for at der er højst 65 defekte varer kunne udregnes ved > pbinom(65, size=1500, prob=0.05) [1] så sandsynligheden er Opgave 12B Data indlæses i R. > exdata = read.csv(file="experimentarium.csv", sep=";" ) > antal = exdata$antalbesøgende side 4 af 6

7 Nedenfor er vist et histogram over antallet af besøgende på Experimentarium. > hist(antal) Histogram of antal Frequency antal Diverse descriptorer beregnes. > mean(antal) [1] > median(antal) [1] > quantile(antal, c(0.90)) 90% så gennemsnittet er ca , medianen er ca og 90% fraktilen er ca side 5 af 6

8 Opgave 12C Funktionen f er givet ved f (x, y) = 15x + 20y I y G 12 x = 5 10 (5, 9) y = 2.5x N(205) 6 4 (7, 5) y = (19, 2) y = 2 x H Der er 3 hjørner med koordinaterne (5, 10), (7, 5) og (19, 2), hvilket fremgår af figuren og kan checkes ved at indsætte i ligningerne for kanterne. Kriteriefunktionens værdi udregnes i de tre hjørner. f (5, 10) = = 275 f (7, 5) = = 205 f (19, 2) = = 325 Det ses at de mindst mulige daglige omkostninger opnås, hvis der bruges 7 kg oksekød og 5 kg lammekød. side 6 af 6

9

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere