Fængselsfunktionæren 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 4"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18 Ærgerligt forløb på Herstedvester 19 Ombudsmanden skal vurdere Herstedvesterundersøgelsen 10 Kollegaer på mission til Kosovo 12 Dagbog fra en nedslidt kollega Udgivet af Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: John Rasmussen Talosvej 7, 2770 Kastrup Tlf Mobil Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Statistikken afslører held i uheld 15 Overenskomst til afstemning hos medlemmerne 16 Debat 17 Navne 20 Lån & Spar Bank Forsidebillede: Kammeradvokatens rapport om Anstalten ved Herstedvester bliver nøje studeret af personalet. Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler modtages på CD-rom, gerne med udskrift eller pr. . Husk at angive navn, stilling og tjenestested i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Indlæg til»debat«må max. være på 750 ord eller 4500 tegn incl. mellemrum. Foto modtages gerne. Hvis de ønskes retur, bedes det anført. Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Ærgerligt forløb på Herstedvester LEDER Af Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund Alt tyder på, at der er i dag et godt samarbejde på Anstalten ved Herstedvester. Det er et faktum, som man nemt glemmer i disse tider, hvor anstalten er i vælten i nyhederne. Både medarbejdere og ledelse er enige om, at samarbejdet fungerer godt. Lad det forblive på den måde fremover. For det er et helt igennem ærgerligt forløb, som vi har været igennem det seneste år. Det er ærgerligt, at der i nogle år har været et dårligt samarbejde mellem medarbejdere og ledelsen på anstalten. Ærgerligt, at forholdene i anstalten har været så ringe, at det skulle drøftes i pressen. Ærgerligt, at direktoratet har ment, at det var nødvendigt at tilkalde kammeradvokaten. Ærgerligt, at kammeradvokaten har gennemført en ensidig undersøgelse. Hvor man alene har fokuseret på medarbejdernes eventuelle ansvar. Ærgerligt, at man ikke har benyttet chancen til at få en afbalanceret beskrivelse af virkeligheden. Og ærgerligt, at kammeradvokatens undersøgelse nu fremstår som et urokkeligt objektivt grundlag. Til trods for, at der er tale om et subjektivt partsindlæg, hvor de anklagede ikke har fået lov til at forsvare sig. Det har hele vejen igennem været et besynderligt forløb, som har skabt megen usikkerhed blandt medarbejderne på anstalten, og som kunne være en kilde til dårligt arbejdsklima. Derfor er det godt, at kammeradvokaten nu er færdig med sit arbejde. Vi kender godt nok ikke hans vurdering. Den er hemmelig, men vi kender hans anbefaling. Han har opfordret direktoratet til at rejse sager mod syv fængselsfunktionærer. Samtidig med, at det er beklageligt, at kammeradvokaten er nået frem til denne konklusion, så er det positivt, at vi nu får efterprøvet sagerne under trygge retslige forhold. Ikke noget med anonyme kilder, hemmelige undersøgelser og unavngivne anklagede. Nu bliver der sat navn på de anklagede. Og de får lov til at forsvare sig. Det er klart, at i det omfang, at der er foregået noget ulovligt på Anstalten ved Herstedvester, så skal der skrides ind over for det. Alle medarbejdere skal overholde reglerne i Kriminalforsorgen. Jeg håber, at sagen stopper her. Så alle parter kan se fremad på anstalten. Det er dog ikke sikkert. Direktoratet understreger i medierne, at nye oplysninger kan dukke op, og at det kan være nødvendigt at rejse flere sager. Det kan jeg i sagens natur ikke være uenig i. Det gælder jo for alle medarbejdere i Kriminalforsorgen og for alle danskere i øvrigt. Jeg forstår dog ikke, at det er nødvendigt for direktøren i medierne at slå hårdt på, at der kan komme flere sager fremover. Nu er situationen undersøgt intensivt i månedsvis. Og man fandt, hvad man fandt af problemer, der skal efterprøves. Alligevel har direktøren åbenbart behov for at udsprede budskabet om, at dette blot var første halvleg. Besynderligt og næppe noget, der bidrager til, at man på Anstalten vil vende blikket fra fortiden, til nutid og fremtid. Det ansvar må vi andre jo så påtage os, hvilket absolut heller ikke falder svært: Alle har et ansvar for at se fremad og værne om det gode samarbejde, som nu forhåbentligt er genskabt på Anstalten ved Herstedvester. Fængselsfunktionæren

4 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år Politikerne er blevet enige om den økonomiske ramme for de næste fire år i Kriminalforsorgen. Bedre arbejdsmiljø, øget sikkerhed og en ny grunduddannelse. Det er overskrifterne i den nye økonomiske aftale for Kriminalforsorgen for , som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance den 29. februar. I kroner og øre har forligspartierne besluttet at styrke arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen med 36 mio. kr. til mere supervision, mindre alenearbejde og til etablering af en central HR-enhed. Sikkerheden styrkes med 65 mio. kr. til nye alarmer, et it-system og til at oprette særligt sikrede arrestpladser i Nyborg Statsfængsel. Uddannelsesområdet får 94 mio. kr. til en ny grunduddannelse og til uddannelse af lederne. Desuden er der flere penge til mere uddannelse til de indsatte. Penge til at modernisere it-systemer, forbedre bygninger og flere afsoningspladser i Grønland er også en del af aftalen. Justitsminister Lene Espersen (K) er godt tilfreds: Aftalen rummer en lang række initiativer, der er til gavn for både ansatte og indsatte i kriminalforsorgen og dermed også for samfundet. Det har været vigtigt for regeringen at sikre, at de ansatte, der dagligt udfører et stort arbejde på et vanskeligt område, sikres et godt arbejdsmiljø og får en god og grundig uddannelse, siger Lene Espersen. Den holdning deler hun med formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF). Jeg er rigtig glad for den nye flerårsaftale. I forhold til regeringens udspil, hvor der var sat alt for få penge af, kom der 200 millioner ekstra. Det gjorde, at vi kunne indgå forlig, siger Peter Skaarup. Også Naser Khader fra Ny Alliance er en del af forliget: "Vi støtter op om aftalen, fordi der er sat ekstra penge af til sikkerhed for de ansatte og uddannelse af fængselsfunktionærerne samtidig med, at bygningerne får et løft. Vi har også lagt vægt på at få bedre kontrol med fængselsimamerne, så de indsatte ikke får smag for ekstremisme, mens de er i fængslet, siger Naser Khader. Han henviser til, at der er afsat 7 mio. kr. til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering i den nye aftale. Efterslæb i forhold til politiet Peter Skaarup fremhæver uddannelsesområdet som ét af de områder, der vejer tungt i aftalen for de næste fire år. Det er lykkedes os at komme igennem med en klar forbedring af både grunduddannelsen og lederuddannelsen. I forhandlingerne sammenlignede vi med politiet og kunne se, at fængselsfunktionærernes uddannelse var alt for lidt omfattende. Det retter vi op på nu, siger Peter Skaarup. Peter Skaarup fremhæver samtidig, at personalet går en sikrere tid i møde, fordi der er afsat penge til et mere helstøbt alarmsystem og til risikovurderinger af de indsatte. Risikovurderingerne skal sikre, at de indsatte placeres de rigtige steder. Disse initiativer er med til at beskytte fængselsfunktionærerne og omverdenen bedre, siger Peter Skaarup. Tilfreds formand Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, er tilfreds med politikernes forlig. I modsætning til den sidste aftale for , så bliver personalet nu prioriteret langt højere. Både med hensyn til personaleudvikling og arbejdsmiljø. Politikerne har altså lyttet til vores ønsker. Jeg håber, det giver Kriminalforsorgen et løft, så vores arbejdsplads også er et attraktivt sted at være i de kommende år. Han er særlig glad for pengene på uddannelsesområdet: Vi har længe ønsket en bedre grunduddannelse. Det får vi nu. Det betyder, at fængselsfunktionærerne i fremtiden får en bedre faglig indsigt, og at vi får en bedre kobling mellem skolebænk og tjenestesteder, siger Kim Østerbye. Formanden peger desuden på, at der nu kan sættes ind på forsømte områder i forhold til arbejdsmiljøet. Vi har ikke fået så mange penge til arbejdsmiljøet, som vi har brug for, men vi har fået nok til at begrænse planlagt alenearbejde og indføre mere supervision, siger han. Milliardbudget Kriminalforsorgens samlede budget er 10,3 milliarder kr. de næste fire år. 4 Fængselsfunktionæren

5 Besparelse droppet Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2008 stillet krav om, at alle statslige institutioner skulle spare en procent af deres budget. Det vil betyde 35 millioner kroner mindre om året til Kriminalforsorgen. Peter Skaarup er meget tilfreds med, at besparelsen i sidste øjeblik blev ændret til en opsparing. Vi har været i tvivl, om regeringen ville snuppe pengene, men under finanslovsforhandlingerne fik vi sikret os, at fængselsvæsnet kan bruge dem igen i 2009, siger Peter Skaarup. Af Søren Gregersen I forhold til regeringens udspil, hvor der var sat alt for få penge af, kom der 200 millioner ekstra. Det gjorde, at vi kunne indgå forlig, siger formand for Folketingets Retsudvalg Peter Skaarup (DF). Fængselsfunktionæren

6 Grønt lys til ny grunduddannelse Flere penge til uddannelse betyder, at planerne om en ny grunduddannelse kan realiseres. Samtidig er der penge til uddannelse af lederne. Politikerne opfylder et stort ønske i Kriminalforsorgen: Økonomiaftalen for de næste fire år byder på penge til en ny grunduddannelse og mere uddannelse til lederne. Den nuværende grunduddannelse er blandt andet blevet kritiseret for ikke at leve op til de krav, som fængselsfunktionærerne møder i det virkelige liv i fængsler og arresthuse. Forbundssekretær i Dansk Fængselsforbund, Jannie Hallø, glæder sig der for over den nye uddannelse, hvor de prøveansatte får et længere forløb på skolebænken, inden de begynder ude i institutionerne. De prøveansatte skal ikke tælle som rå arbejdskraft fremover, de skal tælle som elever. De skal have lov til at fordybe sig og læse om et emne, før de prøver det af i praksis, siger Jannie Hallø. Jannie Hallø er ikke i tvivl om, at den nye model vil kunne mærkes: Den nye grunduddannelse vil få rigtig stor betydning. De prøveansatte vil blive styrket i arbejdet med de indsatte, de vil i højere grad vide, hvad de laver. Derfor vil de blive mere sikre og arbejdsmiljøet generelt blive bedre, siger Janne Hallø. Starter i 2009 Uddannelseschef på KUC, Jørgen Balder, håber, at de første elever kan optages i slutningen af 2009, og at der, tre år senere, vil stå nogle mere professionelle fængselsfunktionærer klar til at arbejde i Kriminalforsorgens institutioner. Arbejdsopgaverne er blevet mere komplekse, man skal derfor lære mere i den nye grunduddannelse, siger Jørgen Balder. Fremover går man lidt væk fra den traditionelle klasseundervisning for i højere grad at knytte teorien sammen med praksis og udnytte den viden, de prøveansatte får i praktikken. Det vil være godt, hvis vi kan udbygge praktikvejlederordningen. Vejlederne bør arbejde sammen med underviserne på skolen, så de sammen med eleven er ansvarlige for, at eleven når sine mål. Den viden, man får på skolen, skal eleverne i det hele taget være bedre til at bruge fagligt. Man skal kende reglerne og forstå, hvorfor tingene gøres på en bestemt måde, siger Jørgen Balder. Også inspektør i Københavns Fængsler, Peter Vesterheden, venter sig meget af den nye uddannelse. Han var formand for den gruppe, der har udarbejdet oplægget til den nye uddannelse. Den uddannelse, vi har nu, er god, den skal bare blive bedre. Vi er meget imponerede over dem, der starter i dag. Men fremover vil de nyuddannede være klædt endnu bedre på fagligt. Derfor skal vi se på, hvordan vi samler dem op, Vi er meget imponerede over dem, der starter i dag. Men fremover vil de nyuddannede være klædt endnu bedre på, siger Peter Vesterheden, inspektør i Københavns Fængsler. 6 Fængselsfunktionæren

7 De prøveansatte skal ikke tælle som rå arbejdskraft fremover, de skal tælle som elever, siger Jannie Hallø, forbundssekretær i Dansk Fængselsforbund. som er uddannet på den nuværende uddannelse, så de ikke føler, de er en del af et b-hold, siger Peter Vesterheden. Mere uddannelse til lederne Blandt lederne er der tilfredshed med, at der også er blevet afsat penge til uddannelse til dem. Formand for lederforeningen i Dansk Fængselsforbund, Jan Pedersen, siger: Vi har fået 19 millioner. I forhold til det, vi er vant til, er det rigtig godt. Det er en god begyndelse. Jan Pedersen håber, at det på længere sigt kan lade sig gøre at få en uddannelse, der matcher private lederes uddannelsesniveau, men det sker ikke lige med det samme. Vi kan ikke starte med de store forkromede planer, vi skal først tage fat på efteruddannelsen. Lederne skal lære at håndtere medarbejderne og kunne motivere dem. I dag forventer man ledelse på højt niveau efter bare syv ugers uddannelse. Omstændighederne taget i betragtning gør vi det godt nu, men vi kan gøre det bedre, siger Jan Pedersen. Og formanden regner med, at medarbejderne vil mærke, at lederne bliver bedre uddannede. Hele ideen med ledelse er at skabe gode rammer. Dét, håber jeg, fængselsfunktionærerne kommer til at opleve ellers er pengene spildte, siger Jan Pedersen. Centrale mål for ny uddannelse Han håber på, at lederforeningen bliver inddraget i udviklingen af den nye lederuddannelse. Af Rikke W. Sjølin 1) At Kriminalforsorgen bliver bedre til at rekruttere og fastholde et stigende antal fængselsfunktionærer på prøve. 2) At sikre, at fængselsfunktionærernes grundlæggende kompetencer matcher udviklingen i samfundet. Forslag til nyt forløb Første år: Modul 1 skoleundervisning i 20 uger Modul 2 praktikuddannelse i 32 uger Andet år: Modul 3 skoleundervisning i 12 uger Modul 4 praktikuddannelse i 40 uger Tredje år: Modul 5 praktikuddannelse i 52 uger Praktikuddannelsen planlægges sammen med eleven i begyndelsen af perioden. Samtidig er der enkelte kortere praktikforløb, så eleven får en fornemmelse af hverdagen i et fængsel. Fængselsfunktionæren

8 Sager mod syv kollegaer Der rejses sager mod syv menige fængselsfunktionærer på Anstalten ved Herstedvester. Personalet nærlæser Kammeradvokatens rapport om forholdene på Herstedvester. Direktoratet for Kriminalforsorgen tager nu tjenstlige skridt over for syv fængselsfunktionærer på Anstalten ved Herstedvester. Direktoratet bad i efteråret 2007 kammeradvokaten om at undersøge forholdene på anstalten. Det skete efter flere års samarbejdsproblemer i anstalten og efter, at der i pressen var rejst kritik af både medarbejdere, ledelse og Dansk Fængselsforbund. Ifølge artiklerne har der tidligere hersket stærkt kritisable forhold i det lukkede fængsel på Københavns vestegn. Der skulle eksistere grupper af fængselsfunktionærer, som chikanerer indsatte og kollegaer. Desuden har Dansk Fængselsforbund været under anklage for at stå bag den negative kultur. Og samtidig er den tidligere ledelse, herunder inspektør Lene Møller Nielsen, blevet kritiseret for en meget dårlig ledelsesstil. Kammeradvokaten anbefaler efter sin undersøgelse af forholdene i anstalten at der indledes tjenstlige skridt mod syv menige fængselsfunktionærer. Den anbefaling har Direktoratet for Kriminalforsorgen valgt at følge. Konkret er der er tale om: En politianmeldelse mod en fængselsfunktionær på grund af formodet vold over for en indsat. Et tjenstligt forhør over for en fængselsfunktionær på grund af manglende samarbejdsvilje. En tjenstlig afhøring af en fængselsfunktionær på grund af formodet falsk forklaring under Kammeradvokatens undersøgelse. Desuden skal der iværksættes høringsprocedurer over for to fængselsfunktionærer med henblik på advarsel eller omflytning på grund af samarbejdsvanskeligheder. Og endelig undersøgelse af to fængselsfunktionærers daglige samarbejde med ledelsen i Herstedvester. Inspektør: Nu skal vi videre Den nye inspektør i anstalten, Hans Jørgen Engbo, er tilfreds med, at kammeradvokaten nu har afsluttet sin undersøgelse af forholdene på anstalten. Det er godt, at rapporten foreligger, så vi kan komme videre. Hele undersøgelsesforløbet har skabt usikkerhed blandt medarbejderne, siger Hans Jørgen Engbo. Han fornemmer, at der i dag er et godt samarbejdsklima på anstalten. Jeg har ikke mødt samarbejdsproblemer i den tid, jeg har været her. Hverken i forhold til enkelte medarbejdere eller i forhold til Dansk Fængselsforbund, siger inspektøren. Også afdelingsformand for Dansk Fængselsforbund, John Rasmussen, håber, at samarbejdet vil fungere godt fremover. Jeg håber, at vi kan bevare det gode arbejdsklima, som er vendt tilbage med den nye inspektør. Men det påvirker mange kolleger, at statens advokat har udpeget et antal medarbejdere, uden at de har fået lov til at forsvare sig, siger John Rasmussen. Han bliver selv kritiseret i kammeradvokatens rapport. Det er underligt og overraskende at læse et dokument, hvor andre har givet udtryk for en så negativ holdning til mig, og jeg kan godt sætte mig ind i, at de medlemmer, der er mødt af hårde anklager, finder det urimeligt, at de ikke tidligere har fået lejlighed til at forklare sig, siger John Rasmussen. Ingen pression mod medarbejdere Mens undersøgelsen har været i gang i anstalten har der været fremsat påstande om, at nogle medarbejdere var blevet truet af andre kollegaer til ikke at udtale sig til kammeradvokaten. Dette afviser kammeradvokaten dog klart i sin rapport. Han skriver, at der kun er én dokumenteret oplysning om, at en medarbejder er blevet kontaktet af lokalafdelingens bestyrelse. Vedkommende har ifølge egne præciserende oplysninger på intet tidspunkt følt sig presset, skriver kammeradvokaten. Af Søren Gregersen 8 Fængselsfunktionæren

9 Ombudsmanden skal vurdere Herstedvester-undersøgelse Dansk Fængselsforbunds advokat klager til ombudsmanden over undersøgelsen af forholdene på Anstalten ved Herstedvester. Direktoratet for Kriminalforsorgen levede ikke op til tjenestemandsloven, da direktoratet lod kammeradvokaten gennemføre en undersøgelse på Anstalten ved Herstedvester. Det mener Dansk Fængselsforbunds advokat. Forbundet har derfor klaget over undersøgelsen til Folketingets Ombudsmand. Forbundets advokat, Bjarke Vejby fra advokatfirmaet Bech-Bruun, siger om baggrunden for klagen: Vi mener, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har tilsidesat tjenestemandslovgivningen og en række forvaltningsretlige regler i forbindelse med undersøgelsen på anstal- ten. Vi kan konstatere, at de involverede medlemmer af Dansk Fængselsforbund ikke har haft nogen mulighed for at blive hørt, indkalde vidner eller fremlægge materiale. Advokaten mener derfor, at undersøgelsen er lovstridig: Man har ganske enkelt sat et koncept op, som svarer til en undersøgelseskommission, men har ikke fulgt helt almindelige principper for uvildighed og retssikkerhedsgarantier for de involverede, siger Bjarke Vejby. Ingen ret til forsvar Han peger på, at undersøgelsen er i strid med forvaltningsloven: De involverede medarbejdere er frataget enhver adgang til at kommentere påstande og forsvare sig, før rapporten er blevet offentliggjort. Bjarke Vejby mener desuden, at det er problematisk, at kammeradvokatens konklusioner er blevet fremlagt over for offentligheden, som om de bygger på et urokkeligt veldokumenteret grundlag. Han kritiserer specifikt, at direktøren for Kriminalforsorgen, William Rentzmann, omtaler kammeradvokatens arbejde som både grundigt og gedigent. Til trods for, at de involverede personer ikke har fået mulighed for at komme med modargumenter. Bjarke Vejby understreger i den forbindelse, at kammeradvokaten ikke er uvildig, men at han er advokat for Direktorat for Kriminalforsorgen og dermed William Rentzmann. Når modparten ikke har fået lov til at forsvare sig, vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det kan kaldes en gedigen undersøgelse, siger Bjarke Vejby. Han opfatter undersøgelsen som et forsøg på damage control: Undersøgelsen er et partsindlæg, der har til formål at vise handlekraft i en situation, hvor en landsdækkende avis har fokus på Kriminalforsorgen. Af Søren Gregersen Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i Anstalten ved Herstedvester er nu påklaget til Folketingets Ombudsmand. Fængselsfunktionæren

10 Kollegaer på mission til Kosovo Sytten fængselsfunktionærer skal hjælpe med at skabe lov og orden i Kosovo. Europas nyeste stat skal opbygge sit eget fængselsvæsen. Det skal 17 danske fængselsfunktionærer hjælpe med. Fængselsfunktionærerne bliver en del af EU s såkaldte politi- og retsstatsmission med i alt politibetjente, dommere, fængselsfolk, anklagere og toldere, som skal være på plads i Kosovo i år. Egentlig skulle der kun bruges fem danskere, men Udenrigsministeriet fik så mange kvalificerede ansøgere, at der nu kommer 17 af sted. Claus Tornøe er stolt af, at Danmark sender så mange ned til den tidligere delstat i Serbien. Han er kommitteret for internationale sager i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Danskerne udgør en stor del af fængselsområdet i EU-missionen. Vi bidrager med helt op til en fjerdedel af indsatsen, siger Claus Tornøe. Og de danske fængselsfunktionærer har da også et stort ansvar på deres skuldre i det nye job. Meningen er, at fængselsfunktionærerne skal være med til at opbygge kapaciteten i Kosovo. De skal ikke ned og overtage opgaverne, men hjælpe de ansatte i fængslerne med at blive gode til det, de skal lave, siger Claus Tornøe. Det er ikke tilfældigt, at EU lige netop vælger at rette sit fokus på lov og orden. Kosovo er et land med korruption og megen kriminalitet, hvor der hersker mafia-lignende forhold. Claus Tornøe Det er sundt at opleve forskellige ting og ikke bare det samme i 40 år, siger Tue Boe Jensen. 10 Fængselsfunktionæren

11 Jesper Frederiksen rejser i foråret sammen med 16 kollegaer til Kosovo på EU-mission. Vi er der for at hjælpe de lokale. De skal have ordnede forhold at arbejde under, siger Jesper Frederiksen. vurderer, at danskerne vil komme ned til mere uordnede forhold, end dem de kender hjemme i Danmark. De mennesker, der søger denne udfordring, har virkelig et overskud af energi og en særlig trang til at prøve deres evner af, siger Claus Tornøe. Transport af fanger To af de sytten fængselsfunktionærer er Jesper Frederiksen og Tue Boe Jensen. De er ansat på Anstalten ved Herstedvester og glæder sig til at komme af sted som transportofficerer. De skal bistå med at transportere fanger mellem fængsler og domhuse. Der er fuld støtte fra familien hjemme i Danmark, selvom ingen af familiemedlemmerne synes, det er en rigtig god idé, at de tager af sted. Der er selvfølgelig en risiko, men det er ikke så farligt, som så mange andre steder, siger Jesper Frederiksen. Han har været soldat i Kosovo, og ved, hvad han har sagt ja til. Tue Boe Jensen deler det synspunkt: Det er jo bare Kosovo ikke Afghanistan. Bevæbnet Men selvom landet måske ikke opfattes som direkte farligt, adskiller forholdene omkring jobbet sig en anelse fra de danske. Vi skal være bevæbnede, og det er selvfølgelig anderledes. Jeg ved ikke, om vi i højere grad kan risikere, at nogle vil prøve at befri de fanger, vi transporterer. De er måske mere ligeglade dernede, siger Jesper Frederiksen. Men både Tue og Jesper er enige om, at de har fået et spændende tilbud ét af dem, man får få gange i livet. Jeg vil gerne ud i verden så meget som muligt. Det her er once in a lifetime, det er sundt at opleve forskellige ting og ikke bare det samme i 40 år, siger Tue Boe Jensen. Begge håber og tror på, at de kan gøre en forskel. Danskere er nemlig ifølge Jesper og Tue kendt for at være åbne og for ikke at være korrupte. Vi kan bidrage med vores menneskesyn. I de danske fængsler kører vi efter blødere værdier, end de måske umiddelbart gør i Kosovo. Vi kigger på mennesket bag kriminaliteten og varetager også deres behov. Det vil vise sig, om det kan kombineres med at køre fangetransport det håber jeg, siger Tue Boe Jensen. Jesper Frederiksen ved fra sin tid som soldat i Kosovo, at befolkningen sætter pris på danskernes tilstedeværelse. De ved godt, vi prøver at hjælpe at vi ikke tager side eller bedømmer folk på deres afstamning. Vi er der for at hjælpe de lokale. De skal have ordnede forhold at arbejde under, og det, håber jeg, de får, siger Jesper Frederiksen. De danske fængselsfunktionærer bliver sendt af sted i maj eller juni 2008 og har i første omgang tegnet et-årige kontrakter. Af Rikke W. Sjølin Fængselsfunktionæren

12 Dagbog fra en nedslidt kollega Kriminalforsorgen er en af de arbejdspladser i Danmark, hvor der er størst risiko for nedslidning. Én af de nedslidte kollegaer er Frank Henriksen. Vi har fået lov til at læse i hans dagbog. Frank Henriksen kommer til at tælle med i statistikken over nedslidte kollegaer i Kriminalforsorgen. Han er netop blevet fyret efter et års sygdom med post traumatisk stress syndrom. Efter ti års ansættelse blev Frank Henriksen alvorlig syg i december Det sker efter et år, hvor han har haft mange konflikter i forhold til de indsatte. Og hvor han i en specifik situation har fået en påtale af ledelsen for at bære stav. Den sag kommer til at fylde meget, fordi han føler sig forrådt af ledelsen. Frank Henriksens sygdom fortsætter i Året byder på mange nedture, nætter uden søvn, angstanfald og en ekstrem følsomhed over for lys og lyde. Han begynder at gå til psykolog og får i første omgang at vide, at han formentlig kan starte med at arbejde efter nogle måneder. Og det forventer Frank, at han skal. Ingen kontakt til arbejdspladsen Men som tiden går og arbejdspladsen ikke lader høre fra sig, bliver Frank Henriksen mere og mere ærgerlig. I marts 2007 skriver han i sin dagbog: Hvor er opbakningen, det psykiske beredskab, netværkspersonerne. Åbenbart kun noget, der eksisterer på papiret. Det vidste jeg nok godt i forvejen, men nu kan jeg mærke det på min egen krop også. Sygdommen sætter sine spor i familien. Franks kone må klare det meste. Bare det at hente datteren i børnehave virker uoverkommeligt for Frank. I foråret 2007 satser Frank Henriksen stadig på at komme tilbage til arbejdet igen. Han bliver derfor glad, da han får tilbudt en stilling i en af Kriminalforsorgens institutioner. Problemet er bare, at stillingen er fuldtid. Frank Henriksen vil gerne starte de første måneder på halv tid. Men det kan han ikke få lov til. I begyndelsen af april skriver han: Har orienteret hovedforbundet om den nye diagnose og mit sygdomsforløb siden sidst, samt om min beslutning om at forsøge at starte i Viborg arrest, selvom det ikke kan blive på halv tid - og trods psykologen ikke mener, det er optimalt. Et eller andet sted håber jeg vist på, at de så vil prøve at gøre noget. Jeg ved godt nok ikke, hvad det skulle være, men jeg trænger bare til at føle, at der er nogen, der gør noget for mig. At føle, at dette ikke bare er min egen kamp. Ingen løsninger Modet svigter Frank Henriksen. Han er stadig for syg til at turde starte med at arbejde på fuld tid og undrer sig såre over kravet: De er jo alle klar over mit hidtidige sygdomsforløb og min nye diagnose PTSD. Det burde da være muligt at finde en løsning, der muliggjorde at starte på halv tid de første to måneder. De er alle fulde af sympati og forståelse, når man snakker med dem, men når det så kommer til rent praktiske løsninger, så er det som om det kniber lidt mere med velviljen. Sygdommen i sig selv er ikke det værste for Frank Henriksen. Det er de kampe, der skal kæmpes, for at få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade og manglen på kontakt fra ledelsen og kollegaer. Det sidste bruger Frank meget energi på at tænke over. I dagbogen skriver han i november 2007: De sidste par dage har jeg tænkt utrolig meget over mit arbejde og mine kollegaer. Jeg er rimelig skuffet og meget ked af, at jeg slet ikke har hørt fra nogen af dem. Sidste kontakt til arbejdspladsen var, da der blev afholdt sygefraværssamtale i maj. Så vi har faktisk kun haft den kontakt, de er lovmæssigt forpligtigede til. Så al den fine snak om netværk, fastholdelse og vi skal passe på hinanden, alt det er åbenbart bare tom snak uden hold i virkeligheden. På dette tidspunkt håber Frank Henriksen stadig at vende tilbage til arbejdet. Derfor vælger han at skrive et julekort til sin arbejdsplads: Så har jeg da forsøgt at komme dem lidt i møde, for en eventuel tilbagekomst bliver jo sværere og sværere for hver dag, der går uden kontakt. Og i løbet af december må Frank Henriksen da også sande, at han aldrig kommer tilbage til det job, han ellers har været glad for. Grunden er indlysende: Han føler sig så dårligt behandlet under sit sygdomsforløb, at han ikke længere ønsker at arbejde for Kriminalforsorgen, selvom sygdommen skulle tillade det. Fyret De sidste måneder i Frank Henriksens liv har budt på kampe om hvorvidt Frank har en arbejdsskade eller ej og om han er berettiget til erstatning og pension. Det er blevet en sag med mange skriverier mellem ledelsen på Frank Henriksens tjenestested i Fængslet i Kærshovedgård, hvor tonen ikke altid er lige pæn. Derfor skriver Frank Henriksen i sin dagbog i januar 2008: Det er jo besynderligt, at jeg i alle mine papirer bliver beskrevet som en 12 Fængselsfunktionæren

13 gennemprofessionel arbejdskraft, der er meget positiv og yderst nem at samarbejde med. Når jeg så bliver syg og starter en arbejdsskadesag, så er jeg pludselig en negativ styrende betjent, der ikke vil samarbejde med nogen som helst. Det må da betragtes som lidt af et skift i min personlighed. Frank Henriksens sag er ikke afgjort endnu. Det er hans fremtid i Kriminalforsorgen. Han har modtaget en fyring i februar Hvad fremtiden vil byde på er usikkert, men Frank er i dag sikker på en ting: Jeg kommer aldrig til at arbejde i Kriminalforsorgen igen. Der er ingen sure miner herfra. Jeg vil blot sige pænt farvel, og ønske det går jer alle godt. Af Rikke W. Sjølin Stadig mange nedslidte I alt forlod 34 fængselsfunktionærer tjenesten i 2007 på grund af dårligt helbred. Det svarer til en procent af alle fængselsfunktionærer. Tallet er tre gange højere end på det øvrige arbejdsmarked. Frank Henriksen Fængselsfunktionæren 12/

14 Statistikken afslører held i uheld Kriminalforsorgen har svært ved at tiltrække personale. Det er derfor et belejligt sammentræf, at belægget i arresthuse og fængsler er faldet markant. Det er held i uheld, at politi- og domstolsreformen netop nu mindsker tilstrømningen til landets arresthuse og fængsler. Der mangler nemlig mandskab. Det viser statistikken for Kriminalforsorgen i Målsætningen sidste år var at fastholde samme antal medarbejdere i Kriminalforsorgen. Alligevel faldt antallet af fuldtidsmedarbejdere med 105. Hvor der i 2006 var fængselsfunktionærer målt i fuldtidspersoner, så var der kun i Manglen på nye hænder sker heldigvis samtidig med, at presset på fængslernes kapacitet er lettet: For første gang i seks år kom den gennemsnitlige belægningsprocent under den politiske målsætning på 92 procent. Belægningsprocenten i 2007 var 89 procent. Også strafmassen faldt i Forstået som det samlede antal strafmåneder, domstolene har idømt. Den markante udvikling kan sandsynligvis tilskrives politi- og domstolsreformen, hvor landets politi- og retskredse sidste år blev samlet i større enheder. Justitsministeriets Nøgletal viser, at politiet i 2007 rejste 10 procent færre sigtelser end i 2006, året før reformen. Og det skyldes ikke, at kriminaliteten pludselig er faldet. Tværtimod. Politiet modtog i 2007 fem procent flere anmeldelser fra landets borgere end i Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, siger om tallene: Politireformen letter kapacitetsproblemerne i fængsler og arresthuse her og nu. Men det er ikke en problemfri udvikling. Dels giver det problemer, når vi akut skal lukke arresthuse og fængselsafdelinger ned. Dels må vi formode, at reformen snart er på plads, og så bliver det svært at få tingene til at hænge sammen, hvis vi ikke får løst rekrutteringsproblemerne. Han understreger, at der er en anden årsag til at Kriminalforsorgen lukker kapaciteten ned: Det skal nemlig spares én procent på budgettet i år. Også i den forstand er det held i uheld, at belægget falder, siger Kim Østerbye. Stik imod målsætningen, så falder antallet af medarbejdere i Kriminalforsorgen. heldigvis falder presset på kapaciteten i fængsler og arresthuse samtidig. Stor udfordring i København Et af de steder, som har svært ved at tiltrække mandskab, er Københavns Fængsler. Det fortæller inspektør Peter Vesterheden: I 2007 skulle vi rekruttere 50 nye prøveansatte. Vi nåede kun op på 38. I 2008 er rekruttering den største udfordring, som vi står over for. Vi skal skaffe nye 105 medarbejdere. Foreløbig har vi kun fundet 20. Det er halvdelen af, hvad vi gerne ville have haft på dette tidspunkt af året, siger han. Afdelingsformand for Dansk Fængselsforbund, David Jensen, bekræfter denne udvikling. Vi kan ikke opfylde vores måltal for ansættelser. Det betyder, at det personale, der er ansat, skal påtage sig meget overarbejde og ikke kan afspadsere. Det er en ond spiral. På et tidspunkt brister det, og så melder folk sig syge, siger David Jensen. Han pointerer, at fængslet delvist er blevet reddet af, at en afdeling er lukket: I december 2007 blev afdelingen for stærke negative indsatte lukket ned. Det har hjulpet på arbejdspresset, siger David Jensen. Kampagne Peter Vesterheden håber, at fængslets rekrutteringskampagne bærer frugt. Vores kampagne Ryk i fængsel blev iværksat midt i Der kom flere til infomøderne, men det har ikke opfyldt behovet. Vi har forlænget kampagnen her ind i foråret og ændret en lille smule i håbet om at nå målgrupperne. Samtidig vil vi gerne have, at alle vores ansatte prøver at kigge sig omkring og se, om de kender nogen. Det er den bedste rekruttering, som vi kan få, siger han. Af Søren Gregersen 14 Fængselsfunktionæren

15 Overenskomst til afstemning hos medlemmerne Hovedbestyrelsen i Dansk Fængselsforbund siger ja til overenskomsten. Herefter er det op til medlemmerne at afgøre, om de kan acceptere lønforliget. Vi jubler ikke, men det er en realistisk overenskomst, som sikrer en reallønsfremgang, uden at vi må give afkald på vores pensionsvilkår. Det er budskabet fra forbundssekretær René Larsen, efter hovedbestyrelsen har godkendt overenskomsten for 2008 til Med hovedbestyrelsens vedtagelse er det nu op til forbundets medlemmer at tage stilling til overenskomsten. Det sker i begyndelsen af april. Resultatet af afstemningen foreligger dermed først, når redaktionen har afsluttet sit arbejde på dette nummer af Fængselsfunktionæren. Hvis det står til René Larsen, så skal medlemmerne sige ja. Han lægger særligt vægt på tre ting i den nye overenskomst. Den første er lønstigningen: Rammen på 12,8 procent i de næste tre år er den største stigning i 20 år. Det betyder, at vi får reallønsfremgang, som svarer til den private sektor, siger han. For det andet lægger han vægt på, at medlemmernes pension ikke er blevet forringet: Arbejdsgiverne ønskede, at den pligtige pensionsalder skulle sættes op fra 63 år til 65 år. Det krav fik vi fjernet fra overenskomsten. Samtidig undgik vi en nedsættelse af pensionen for dem, som ønsker at gå før tiden, siger René Larsen. Endelig for det tredje er han glad Forbundssekretær René Larsen stemmer ja til overenskomsten for de næste tre år. for, at der er afsat en pose penge til at lette overgangen til et nyt lønsystem for landets fængselsfunktionærer. Vi er skeptiske over for nye lønsystemer, hvor der bliver differentieret mere mellem de enkeltes lønninger. Men det er et godt resultat, at vi fik 20 mio. kr. i lokallønskroner. Det er mere end fem gange så meget, som vi havde ved sidste overenskomst. Det sikrer en god overgang til det nye lønsystem. Ingen vil få mindre i løn. Tværtimod, så vil mange få mere, siger René Larsen. Barnets anden sygedag Ud over de tre hovedpunkter, så er René Larsen også glad for en række andre forbedringer i overenskomsten. Med overenskomsten bliver der også adgang til fravær på barnets anden sygedag. Desuden er der bedre barselsvilkår. Det betyder, at der fremover bliver mulighed for forældreorlov i 18 uger, hvis begge forældre er ansat i staten. Det er seks uger mere end tidligere. Samtidig skaber det bedre betingelser for, at fædre kan tage lønnet orlov, da den del af den lønnende orlovsperiode, som er øremærket til faderen, hæves fra to til seks uger, siger René Larsen. Han hæfter sig også ved, at de ældre kollegaer får forbedrede vilkår: Der bliver mulighed for seniororlov med op til fire fridage om året. Forbundssekretæren betegner samlet overenskomsten som realistisk i lyset af de krav, som arbejdsgiverne kom med til forhandlingsbordet. Vi blev blandt andet mødt af krav om forringelser i reglerne for arbejdstidsnormen og en længere arbejdsuge. Vi er på ingen måde blevet forgyldte, men jeg synes, at vi kan være tilfredse med overenskomstresultatet. Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren 12/

16 DEBAT Indlæg til næste nummer af bladet skal være redaktionen i hænde senest den 14. april 2008 NEJ til overenskomsten Af fængselsfunktionær Jens Højbjerg Petersen, Statsfængslet Midtjylland/ Kærshovedgaard. Ja så kom overenskomstresultatet; noget nedslående som de fleste af os nok havde ventet. Sølle 8,17 % i generelle lønstigninger! At det skulle være de største lønstigninger i 20 år, ja det kan jeg ikke helt give ret i. For da vi i 1991, i forbindelse med den store omstrukturering, hvor alle fængselsbetjente, overbetjente og vagtmestre kom til at hedde enhedsfunktionærer (hvem mon har fundet på den titel) og vi kom op i lønramme 17, ja, da gav det for de fleste en stor lønstigning, og det var vel og mærke fra dag et! Hvis det var i dag i 2008, ville det se således ud: En fængselsbetjent i lønramme 6 skalatrin 15 stedtillæg II = månedsløn ,00 kr. Overbetjent i lønramme 9 skalatrin 16 stedtillæg II = månedsløn ,00 kr. Begge eksempler oprykket til lønramme 17 skalatrin 22 stedtillæg II = månedsløn ,00 kr. Dette giver en forskel mellem skalatrin 15 og skalatrin 22 på (19.980, ,00 kr.) = 2.042,00 kr. mere pr. måned og en forskel mellem skalatrin 16 og skalatrin 22 på (19.980, ,00 kr.) = 1.803,00 kr. mere pr. måned, men så er det også fra dag et, og ikke med en spredning over 3 år. Så der skal meget mere til, det er ikke godt nok at vi f.eks. kan få barnets 2 sygedag, styrkelse af kompetenceudvikling, hvor der etableres en fond til udvikling af statens arbejdspladser, fædre barsel, senioraftaler mv.; dette kan vi ikke her og nu købe noget for, hverken rugbrød som er steget med omkring 17 % bare indenfor de sidste år, eller hvad med stigninger på transport (benzin og dieselolie) og opvarmning, strøm ja jeg kunne blive ved. Nej, det er den reelle månedsløn det handler om, som stadigvæk, selv efter de stigninger ved overenskomsten, er for lav, og som ikke giver nogen nævneværdig fremgang i vores realløn. Og hvad med det lønefterslæb vi har i forhold til det private arbejdsmarked, hvor det i mange tilfælde viser sig, at en ufaglært tjener mere i grundløn end en fængselsfunktionær. Og for mit eget vedkommende kan nævnes, at min grundløn er kr. pr. måned. Men da vi som tjenestemænd ikke kan strejke, noget som det ser ud til at sygeplejerskerne gør, hvis ikke de får deres lønkrav igennem, så kan jeg kun håbe, at alle Dansk Fængselsforbunds medlemmer, som en fælles protest, har stemt NEJ til overenskomsten. Svar til Jens Højbjerg Petersen Af forbundssekretær René Larsen, Dansk Fængselsforbund. Kære Jens. Overenskomstresulatet giver faktuelt den største ramme i 20 år. I generelle lønstigninger giver den inkl. reguleringsordningen 9,14 %. Hertil en pulje på 20 mio. kr. til nye lønsystemer. Det er mere end 5 gange så meget som til lokallønspuljerne ved sidste overenskomst, som muliggjorde den aftale forbundet indgik med direktoratet om at tillægge lønramme 17 to skalatrin. Når du nævner begrebet enhedsfunktionær, så har det intet med overenskomstforhandlinger at gøre, men derimod indførelse af AUF-strukturen, som betød flere arbejdsopgaver - og dermed bedre lønindplacering - til funktionærerne delvist finansieret gennem besparelser. Overenskomsten sikrer vores realløn, og økonomerne beregner en reallønsfremgang på ca. 1 %. Reguleringsordningen, som vi ønsker fastholdt, sikrer os en parallelitet med det private arbejdsmarked, men en overenskomst kan aldrig dække et eventuelt lønefterslæb i forhold til udvalgte grupper. Vi forhandler i et fællesskab, og vi er ikke de eneste i fællesskabet, der føler de har et efterslæb. Resultatet, hvis alle offentligt ansatte skulle have dækket et lønefterslæb, var, at skatten ville stige, og reguleringsordningen ville sørge for, at det vi fik med den ene hånd blev taget med den anden. Derfor er øvelsen at få mest muligt uden at skulle aflevere det igen gennem skat eller reguleringsordning. Pensionistforening igen igen Af Poul Aremark, tidligere ansat ved Københavns Fængsler. Forhenværende arrestforvarer P. L. Jensen skriver i rosende ord om forbundets oprettelse af en pensionistklub. Hvorfor så rosende, for ser man på det, nærmer det sig bondefangeri. Ifølge DF er det alle tiders tilbud, idet der som sukker er tilføjet følgende fordele: Medlemskab af gruppeforsikringen indtil fyldte 70 år. Lånemuligheder i låneforeningen. Forbundsbladet i papir. Alt for den rørende sum af 600,- kr. årligt. Virkelig flot, men hvad får man reelt: Gruppeliv nå ja, det er måske 6-7 år, men med statens forsøg på at beholde folk på arbejdsmarkedet længere, måske ikke meget værd alligevel. Lånemuligheder der foretages altid en kreditvurdering før udlån, og hvor store er en pensionists muligheder med mindre det er omkring jul, vedkommende er sund og rask, så kan der måske imod rimelig sikkerhed i arvesølvet, lånes til julegaver. Forbundsbladet kan man hente på forbundets hjemmeside. Mange pensionister er ikke helt trygge ved elektronik, og mange har end ikke en computer. Måske kan man lave det om år, men ikke nu. Ærlig talt finder jeg det også ret småligt, at hvis man gerne efter over 40 år i etaten, og stadig gerne vil følge bare lidt med, så er man henvist til elektronik eller bare at betale. P. L. Jensen skriver om indflydelse, sammenhold mm., alt sammen godt nok, men dels findes der jo lokale pensionistklubber, og dels er der ældresagen og mange andre der på landsplan laver det der efterlyses. Her er enhver velkommen, og oprettelsen af endnu en instans gør nok ikke den store forskel. 16 Fængselsfunktionæren

17 NAVNE Afsked Fængselsfunktionær Bjarne Sørensen Mørch, Statsfængslet på Kragskovhede. Efter 37 års tjeneste i Kriminalforsorgen går fængselsfunktionær B.S.M. på pension med udgangen af maj måned B.S.M. blev efter 4 år i forsvaret ansat i Kriminalforsorgen i 1971, hvor han begyndte sin karriere i Statsfængslet i Vridsløselille. Efter 10 års tjeneste dér flyttedes teltpælene tilbage til fødeegnen i Vendsyssel, hvor B.S.M. begyndte tjeneste på Kragskovhede. I mere end et kvart århundrede har Kragskovhede nydt godt af B.S.M. s fængselsfaglige kunnen og øvrige kvaliteter. I 1985 blev han udnævnt til vagtmester i Skibsbylejren og ved dennes nedlæggelse i 1988 vendte han tilbage til Kragskovhede - også som vagtmester - nu i fængslets skole. Tiderne skiftede og enhedsfunktionærbegrebet blev indført. Dette medførte, at Kragskovhede nu kunne drage fordel af B.S.M. s store evner indenfor have/parkanlæg. Ofte gik han selv foran og viste/ underviste de indsatte i havebrugets kunst. I sin tid på Kragskovhede har B.S.M. også været engageret i skibsprojekter med Vesterby ligesom han gennem mange år var badmintonaktiv med de indsatte. Da man i 2005 etablerede et lukket afsnit på Statsfængslet på Kragskovhede og i samme ombæring oprettede en Program- og Fritidsgruppe med station i fængslets skole, fik B.S.M. atter mulighed for at bruge sine gode evner på fritidsområdet. Skolens personale og mange af B.S.M. s øvrige kollegaer i fængslet vil komme til at savne ham meget, når det velfortjente otium påbegyndes. B.S.M. er ud over de nævnte fængselsmæssige faglige kvaliteter - i besiddelse af et godt humør og en særdeles veludviklet humor, der har gjort arbejdslivet lettere for ham selv og mange kollegaer og indsatte. B.S.M. har med sin reelle og retlinede væremåde haft et fint forhold til de indsatte. Ingen, hverken ind- eller ansatte, er i tvivl om, hvor de har Bjarne Sørensen Mørch! Når pensionisttilværelsen begynder til juni, vil hus og have utvivlsomt nyde godt heraf, selv om dette område på ingen måde har været forsømt hidtil! Campinglivets glæder vil blive dyrket flittigt og flere gange om året vil B.S.M. sammen med hustruen Jette have træffetid på deres foretrukne solskinsø Tenerife. Dine kollegaer på Kragskovhede siger tak for din indsats og superhumoristiske distance til livet og ønsker dig et langt og velfortjent otium. Personalet i Statsfængslet på Kragskovhede Fængselsfunktionæren 12/

18 NAVNE 25 års jubilæum Mogens Ulrik Nielsen, Statsfængslet Midtjylland, Kærshovedgaard Mogens Ulrik Nielsen kunne den 1. marts 2008 fejre 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen. Mogens startede karrieren i Statsfængslet ved Sdr. Omme den 1. marts 1983, og har efterfølgende rundet flere af Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, inden kom til Kærshovedgaard den 1. juli Mogens er en utrolig god kollega, som alle, på grund af hans rolige og sindige væsen, kan arbejde sammen med. En del af fritiden bruger Mogens på at følge AC Horsens kampe. Han har forventninger til tjenestelisten, som gerne skal opfyldes i fodboldsæsonen, hvor han gerne skal have fri til alle AC Horsens hjemmekampe. Mogens fejrede jubilæet den 3. marts 2008 i Gimle sammen med familie, kollegaer og ledelse. På lokalafdelingens vegne Ulla Henriksen 25 års jubilæum Arrestforvarer Ida Bjarketoft Dichow, Arresthuset i Kolding Den 1. april 2008 havde Ida været ansat i Kriminalforsorgen i 25 år. Hun startede i Statsfængslet ved Horserød og i 2001 blev hun udstationeret til Nuuk og Qaqortoq/ Julianehåb (i Sydgrønland). Den 1. august 2002 blev hun anstaltsleder i Qaqortoq og fra den 1. april 2005 blev hun anstaltsleder i Nuuk. Den 1. marts 2008 startede Ida så som arrestforvarer i Arresthuset i Kolding. Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til de næste mange år sammen med dig. Personalet ønsker Ida Dichow hjerteligt tillykke med jubilæet. Med venlig hilsen Personalet i Arresthuset i Kolding 25 års jubilæum Helmer Helge Larsen, Arresthuset i Århus Den 1. december 2007 havde Helmer Helge Larsen 25 års jubilæum ved Kriminalforsorgen. Helmer startede sin tjeneste ved Horsens Statsfængsel den 1. november Helmer er oprindeligt uddannet slagter, og har inden sin tid i Kriminalforsorgen i en periode også haft egen slagterbutik i Vejle. Han søgte da også uden for nummer fra maj 1982 til marts 1983 for at udøve sit gamle håndværk. Fra den 1. april 1984 har Helmer haft sit daglige virke ved Arresthuset i Århus og fra den 1. august 2006 som fleksmedarbejder. Helmer har i tidens løb, foruden sine skrækhistorier om fremstillingsmetoder for diverse pølser mm. underholdt os alle med sin store lidenskab for cykelsporten. Han er nok faktisk det nærmeste man kommer et omvandrende opslagsværk om alt, der vedrører cykelsport igennem tiden. Denne altoverskyggende interesse plejer Helmer også i sin fritid, hvor han er dybt engageret i sin cykelklub samt aktivt deltager i cykelløb. Han nedslider egenhændigt utrolige mængder asfalt på de århusianske veje hvert år, som følge af de mange hundrede kilometer han ugentligt tilbagelægger på sin cykel. På vores nyligt overståede teambuilding-kursus overraskede Helmer os alle ved at fremvise et for os alle hidtil ukendt talent; han har formidable evner som skuespiller. Rigtig hjerteligt tillykke med jubilæet Helmer. På personalets vegne Nick Olufsen Arresthuset i Århus 18 Fængselsfunktionæren

19 NAVNE 25 års jubilæum John Enemark, Arresthuset i Herning Arresthuset i Herning Den 1. marts 1983 havde John fået nok af at få beskidte negle, så han kvittede jobbet som maskinarbejder og meldte sig under fanerne i Kriminalforsorgen på Horsens Statsfængsel. Efter et par udstationeringer til arresthusene i Viborg og Horsens fandt John ud af, at det nok var der hans fremtidige gerning lå. Så den 1. juni 1987 blev han ansat i Arresthuset i Vejle. Således glad og tilfreds med hans arbejdssituation forsvandt 15 gode år. Efter den tid synes John jo nok at han trængte til lidt afveksling, desuden var han også blevet ældre, så han søgte og fik en stilling i en døgnarrest. Således vel anbragt i Arresthuset i Herning siden den 1. juni 2002 har han nået de magiske 25 år i tjenesten. Hans gang i arresten er præget af en særdeles rolig og myndig fremtræden. Det må være det, der gør at de indsatte sjældent giver sig i kast med diskussioner med John. Man kan sige at arresten bliver styret med godt humør, tilsat lidt hård retfærdighed, når John huserer. John er med sit altid gode humør med til gøre Herning arrest til en god arbejdsplads for både indsatte og ansatte. Der er altid en humoristisk bemærkning til alt hvad der foregår i arresten - og for resten også hvad der sker udenfor arrestens vinduer. Fritiden deler John mellem fru Hanne, deres 2 døtre og schæferhunden. Der bliver kørt mange kilometer med campingvognen i fritiden. Om sommeren til Spanien hvor der helst skal tilbringes mindst 3 uger, forår og vinter går turene vist mest til Vesterhavet. En enkelt festival bliver det vist også til. Væskebalancen skal jo justeres en gang imellem. Alle i Arresthuset i Herning ønsker hjertelig tillykke med dagen og glæder os til forsat godt samarbejde. På personalets vegne Frank Rasmussen 40 års jubilæum Knud Erland Jensen Arresthuset i Århus Den 25. marts 2008 havde Knud Erland Jensen 40 års jubilæum i Kriminalforsorgen. Knud blev i den anledning indstillet til dronningens fortjenstmedalje. Fra personalet i Arresthuset i Århus skal i den anledning lyde et kæmpe tillykke til en højt værdsat kollega. Knud er oprindeligt udlært typograf inden han den 25. marts 1968 blev ansat ved Københavns Fængsler. I løbet af sin efterhånden lange karriere har Knud siden forrettet tjeneste på Statsfængslet Møgelkjær, Statsfængslet i Horsens samt Arresthuset i Århus ad flere omgange. I 1994 var Knud en af de første fængselsfunktionærer i Danmark, som overgik til lønramme 17. I 1997 startede han på den narkofri afdeling i Horsens og i 2004 blev han tilkendt fleksjob samme sted. Fra den 1. januar 2006 har vi i Arresthuset i Århus igen haft fornøjelsen af at have Knud som kollega, i denne omgang som fleksmedarbejder. Knud er en fantastisk kollega. Han møder altid med godt humør. Han er arbejdsom, hjælpsom og siger aldrig nej, hvis en kollega beder om hjælp. Vi kender Knud som en meget talende person, der ved alt, hvad der foregår i huset. Der er vist ikke rigtig nogen, som i det daglige tænker over, hvad Knuds funktion i huset er. Men vi ved alle, når Knud ikke er her, for så mangler vi ham. I sit civile liv er Knud en passioneret cyklist, med stor interesse for cykelløb. Han er en aktiv fortaler for kampagnen Vi cykler på arbejde og kæmper også en (til tider) ulige kamp, for at lokke kollegaerne på cyklen. Knud vi vil gerne endnu en gang ønske dig hjerteligt tillykke med dit 40 års jubilæum, samt sige tak for det gode humør, du dagligt er med til at sprede i huset. På personalets vegne Nick Olufsen Arresthuset i Århus Fængselsfunktionæren 12/

20 Afs. ID-Nr Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28A st. th Valby Få en bank, der ved, hvad du taler om Benyt dig af dine fordele som medlem af Dansk Fængselsforbund DFF samarbejder med Lån & Spar Bank, derfor kan vi tilbyde dig ordentlige vilkår og attraktive priser på dine bankforretninger. Lån & Spar Bank har stor erfaring med at samarbejde med diverse faglige organisationer. I dag består bankens bestyrelse af 12 repræsentanter hvoraf hele 7 kommer fra faglige organisationer. De er med til at sikre, at der findes en bank, som ikke kun tænker på at skabe det størst mulige overskud til sine aktionærer. På den måde er Lån & Spar Bank din bank. Lyder Lån & Spar Bank som noget for dig? Læs mere på eller ring på bedst til private Fængselsforbundsbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), København, CVR

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K

Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Dansk Fængselsforbund København, 5. november 2007 Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Kære William Rentzmann Du har bedt om en redegørelse, hvor

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

3/2016. Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2. OK2017: Der skal mere i lønposen

3/2016. Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2. OK2017: Der skal mere i lønposen 3/2016 Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2 OK2017: Der skal mere i lønposen Pauls leder Som at klappe en ældre hund med knyttet næve I forhold til vores forældre bliver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere