Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlsøgning. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Fejlsøgning Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir, toner og hæfteklammer Sådan fjernes fejlindført papir Bemærkninger Læs denne vejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysningerne i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, af hensyn til din egen sikkerhed og for at få mest mulig nytte af maskinen. Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Man må ikke kopiere eller udskrive emner, for hvilke reproduktion er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ved lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, check, pas, kørekort. Ovenstående liste er kun vejledende og ikke uddybet. Vi er ikke ansvarlige for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål angående retten til kopiering eller udskrivning af visse emner, skal du spørge din advokat. Vigtigt! Indholdet af denne manual kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra den leverede maskine. Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne vejledning anførte, kan medføre bestrålingsfare. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. For at opnå en god kopieringskvalitet anbefaler leverandøren, at leverandørens originale toner anvendes. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af andre dele end originale dele og komponenter fra leverandøren af dine kontorprodukter. Strømkilde V, 50/60 Hz, 16 A eller mere. Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde som vist ovenfor. Se S.116 Strømforbindelse for at få yderligere oplysninger om strømkilder. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. TrueType er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. PostScript og Acrobat er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) og givet i licens til Ricoh Company Limited. Andre produktnavne anvendt her er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respekive firmaer. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene på Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene på Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er følgende: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene for Windows NT 4.0 er følgende: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indledning til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, indtastning af tekst, samt hvordan man installerer de medfølgende CD- ROM er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver brugerfunktionsindstillinger og adressebogsprocedurer såsom registrering af -adresser og brugerkoder. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Dette er en vejledning til løsning af almindelige problemer, samt forklaring på hvordan man udskifter papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til maskinens administratorer. Den beskriver de sikkerhedsfunktioner, som administratorer kan anvende for at beskytte data mod misbrug og forhindre uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning, hvis du ønsker oplysninger om procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af godkendelse af bruger og administrator. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og betjening. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Printerreference Beskriver printerfunktioner og handlinger. Scannerreference Beskriver scannerfunktioner og handlinger. Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø og bruger det medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og information om understøttede operativsystemer kan også være forskellige fra denne maskines. i

4 Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk Vejlednigerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installeres for at kunne se manualerne som PDF-filer. Se vores hjemmeside, eller kontakt din autoriserede forhandler vedrørende oplysninger om UNIX-tillæg. PostScript3-tillæg og UNIX-tillæg indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på denne maskine. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på vigtigt ekstraudstyr Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Indikatorer...3 Betjeningspanelbipper...4 Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger...5 Når en indikator til højre for en funktionstast lyser...8 Hvis du har problemer med at betjene maskinen...9 Når et job ikke kan udføres Fejlsøgning i kopifunktionen Når der vises en meddelelse...19 Display under tandemkopiering...25 Hvis tandemkopiering er annulleret...26 Hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering...27 Hvis kopierne ikke bliver tydelige...28 Hvis du ikke kan kopiere, som du vil...30 Når hukommelsen er fuld Fejlsøgning i printerfunktionen Når der vises en meddelelse, mens du er ved at installere printerdriveren Windows 95/98/Me...35 Windows Windows XP, Windows Server Windows NT Hvis USB-forbindelsen mislykkedes...38 Når der vises en meddelelse...39 Statusmeddelelser...39 Advarsler...40 Sådan kontrolleres fejlloggen...41 Hvis du ikke kan udskrive...42 Andre problemer med udskrivning...45 iii

6 4. Fejlsøgning i scannerfunktionen Når scanning ikke udføres som forventet...53 Hvis du ikke kan sende scannede filer...54 Når du ikke kan få adgang til gemte filer...54 Hvis du ikke kan gennemse netværket og sende en scannet fil...54 Hvis TWAIN-driveren ikke kan startes...54 Når du ikke kan redigere gemte filer...55 Hvis netværksleveringsfunktionen ikke kan bruges...55 Betjening er ikke mulig, når der vises meddelelser...55 Når der vises en meddelelse...56 Når der vises en meddelelse på betjeningspanelet...56 Når der vises en meddelelse på klientcomputeren Sådan tilføjes papir, toner og hæfteklammer Ilægning af papir...67 Ilægning af papir i kassette 1 (tandemkassette)...67 Ilægning af papir i kassetteenheden for A3/ Placering af papir i kassette 2 og Sådan lægges papir i elevatorkassetten (LCT)...71 Sådan lægges papir i den brede elevatorkassette (bred LCT)...72 Ilægning af papir i multi-bypassbakken (kassette 7)...73 Ilægning af papir i mellemlæg...74 Ændring af papirformatet...77 Ændring af papirformatet i kassette 2 og Ændring af papirformat i elevatorkassetten (kassette 4 og 5)...80 Ændring af papirformat i den brede elevatorkassette...83 Sådan ændres til et format, der ikke kan registreres automatisk...86 Pause i kopiering ved brug af efterbehandler...88 Sådan påfyldes toner...89 Indsættelse af toner...91 Brugt toner...91 Sådan påfyldes hæfteklammer...92 Efterbehandler...92 Booklet-efterbehandler (ryghæftning) Sådan fjernes fejlindført papir Sådan fjernes fastsiddende papir...95 Sådan lokaliseres fastsiddende papir...96 Sådan fjernes fastsiddende papir...98 Når Z-foldet papir ikke flugter som det skal Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer Efterbehandler Booklet-efterbehandler (ryghæftning) Sådan fjernes hulaffald og overskydende hæfteklammer Efterbehandler iv

7 7. Bemærkninger Placering af maskinen Maskinens omgivelser Flytning Strømforbindelse Adgang til maskinen Vedligeholdelse af maskinen Rengøring af glaspladen Sådan rengøres den automatiske dokumentføder INDEKS v

8 vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler I vejledningen er følgende symboler anvendt: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger kan det resultere i personskade eller dødsfald. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse bemærkninger, kan det resultere i moderate eller mindre personskader, eller beskadigelse af maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen, og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Læs disse forklaringer. Angiver supplerende beskrivelser af maskinens funktioner og vejledning til løsning af brugerfejl. Dette symbol findes sidst i et afsnit. Det angiver, hvor du kan finde flere oplysninger om emnet. [] Angiver navnene på de taster, der vises i maskinens display. {} Angiver navnene på tasterne på maskinens betjeningspanel. 1

10 Navne på vigtigt ekstraudstyr I denne vejledning henvises der til denne maskines ekstraudstyr som følger: Automatisk dokumentføder ADF Finisher SR5000 Efterbehandler Booklet Finisher BK5000 Booklet-efterbehandler 2

11 1. Når maskinen ikke fungerer efter hensigten I dette kapitel beskrives grundlæggende fejlsøgningsprocedurer, som gælder for alle maskinens funktioner. Indikatorer I dette afsnit beskrives de indikatorer, der vises, når brugeren skal fjerne fejlindført papir, lægge papir i en kassette eller gøre noget andet. x: Papirstop-indikator Vises, når der opstår papirstop. Se S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. B: Ilæg papir-indikator Vises, når der mangler papir. Se S.67 Ilægning af papir. D: Påfyld toner-indikator Vises, når der mangler toner. Se S.89 Sådan påfyldes toner. d: Påfyld hæfteklammer-indikator Vises, når der ikke er flere hæfteklammer. Se S.109 Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer. y: Tøm beholder til hulaffald-indikator F: Tøm beholder til hæfteklammeafklip-indikator Vises, når beholderen til hulaffald er fuld. Se S.111 Sådan fjernes hulaffald og overskydende hæfteklammer Vises, når beholderen til hæfteklammeafklip er fuld. Se S.111 Sådan fjernes hulaffald og overskydende hæfteklammer 3

12 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Betjeningspanelbipper 1 Følgende tabel forklarer betydningen af de forskellige bippemønstre, som maskinen udsender for at gøre brugeren opmærksom på glemte originaler og andre maskinforhold. Bippemønster Betydning Årsag To lange bip Maskinen er varmet op. Efter afkøling eller ved start er maskinen varmet helt op og er klar til brug. Enkelt kort bip. Panel-/skærmindtastning accepteret. Der er trykket på en knap på betjeningspanelet eller skærmen. Enkelte korte bip udsendes kun, når der er trykket på gyldige taster. Enkelt langt bip. Job fuldført. Et job fra kopimaskine-/dokumentserverfunktioner er fuldført. Fire lange bip. Lav alarm. Skærmen skifter tilbage til startskærmen, når maskinen ikke længere befinder sig i energisparetilstand eller er blevet nulstillet. Fire lange bip gentaget fem gange. Fem kort bip gentaget fem gange. Lav alarm. Høj alarm. En original er blevet glemt på glaspladen. Maskinen kræver brugerens opmærksomhed. Der kan være fastkørt papir, eller toneren skal genopfyldes. Bemærk Brugeren kan ikke slukke maskinens bippealarmer. Når maskinen bipper for at gøre brugeren opmærksom på papirstop eller toneranmodning, hvis maskinens låger åbnes og lukkes gentagne gange inden for en kort periode, vil bippet fortsætte, selvom maskinen igen er i normal tilstand. Reference Yderligere oplysninger om aktivering eller deaktivering af bippealarmer findes til Vejledning om generelle indstillinger. 4

13 Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger Du kan kontrollere maskinens systemstatus. 1 Vedligeholdelsesinfo Du kan kontrollere følgende poster under [Vedligeholdelsesinfo]: [Resterende toner] Viser den resterende mængde toner. [Ingen hæfteklammer] Viser den resterende mængde hæfteklammer. [Beh. til hulaffald er fuld] Viser om beholderen til hulaffald er fuld. [Beh. t. hft.kl.afkl. er fld] Viser om beholderen til hæfteklammeafklip er fuld. [Papirkassette] Viser papirtypen og -formatet, der er ilagt papirkassetten. [Modtagebakke er fuld] Viser om modtagebakken er overbelastet. [Originalstop] Viser tilstanden for og løsninger til forkert indførte originaler. [Papirstop] Viser tilstanden for og løsninger til papirstop. [Låge åben] Angiver om frontlågen, duplex-enheden, etc. er åben. Datalagring Du kan kontrollere følgende poster under [Datalagring]: [HDD - resterende hukommelse] Viser mængden af ledig harddiskhukommelse. [HDD-fil(er)] Viser det samlede antal jobs, der er lagret på harddisken. [Udskriftsjob] Viser antallet af jobs til Gem udskrift midlertidigt/lagret udskrift/sikker udskrift/prøvetryk. [Status for sletning af hukommelse] Viser status for hukommelsesdata. 5

14 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten 1 Maskinadresseinfo Du kan kontrollere følgende poster under [Maskinadresseinfo]: [Maskinens IPv4-adresse] Viser maskinens IPv4-adresse. [Maskinens IPv6-adresse] Viser maskinens IPv6-adresse. Forespørgsel Du kan kontrollere følgende poster under [Forespørgsel]: [Maskinreparationer] Viser maskinnummeret og kontaktnummeret, der skal bruges til service. [Salgsrepræsentant] Viser salgsrepræsentantens telefonnummer. [Leveringsordre] Viser kontaktnummeret til bestilling af tilbehør. [Leveringsdetaljer] Viser navnet på toner, hæfteklammer, etc., der bruges til denne maskine. A På betjeningspanelet skal du trykke på [Systemstatus]. B Tryk på hver fane, og kontrollér indholdet. 6

15 Sådan kontrolleres maskinens status og indstillinger C Når du har kontrolleret oplysningerne, skal du trykke på [Afslut]. Vender tilbage til forrige skærmbillede. 1 Bemærk [Modtagebakke er fuld], [Originalstop], [Papirstop] og [Låge åben] vises kun, når disse fejl forekommer. Der henvises til Sådan kontrolleres fastsiddende papir eller Sådan fjernes fastsiddende papir for yderligere oplysninger om, hvordan man finder og fjerner forkert indført papir. Reference S.96 Sådan lokaliseres fastsiddende papir. S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. 7

16 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Når en indikator til højre for en funktionstast lyser 1 Når en indikator til højre for en funktionstast lyser, skal du trykke på den pågældende funktionstast. Følg derefter de instruktioner, der vises på betjeningspanelet. Problem Årsag Løsning Dokumenter og rapporter udskrives ikke. Dokumenter og rapporter udskrives ikke. Der er opstået en fejl. Maskinen kan ikke oprette forbindelse til netværket. Modtagebakken er fuld. Der er ikke mere kopipapir tilbage. Funktionen, hvis indikator lyser, er defekt. Der er opstået en netværksfejl. Fjern papiret fra bakken. Ilæg mere papir. Se S.67 Ilægning af papir. Skriv det kodenummer ned, der vises i displayet, og kontakt en servicetekniker. Se Når der vises en meddelelse i hvert kapitel. Du kan bruge andre funktioner normalt. Se, hvad der står i den viste meddelelse, og følg vejledningen. Se Når der vises en meddelelse i hvert kapitel. Kontrollér, at maskinen er forbundet korrekt med netværket, og at der er valgt de rigtige indstillinger på maskinen. Se Vejledning om generelle indstillinger. Kontakt administratoren. Hvis funktionstasten stadig lyser, selv om du har fulgt retningslinjerne ovenfor, skal du kontakte en servicetekniker. Bemærk Hvis der opstår en fejl i den funktion, du bruger, skal du kontrollere meddelelsen, der vises på betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om den pågældende funktion kan du finde i Når der vises en meddelelse. Reference S.19 Fejlsøgning i kopifunktionen. S.35 Fejlsøgning i printerfunktionen. S.53 Fejlsøgning i scannerfunktionen. 8

17 Hvis du har problemer med at betjene maskinen Hvis du har problemer med at betjene maskinen Følgende diagram indeholder forklaringer på almindelige problemer og meddelelser. Hvis der vises andre meddelelser, skal du følge de viste instruktioner. 1 Vigtigt Se kontaktadressen og maskinens serienummer, der er i vist i meddelelsen om tilkaldelse af service, og kontakt derefter servicerepræsentanten. Problem Årsag Løsning Vent venligst. vises. Vent venligst. vises. Selv om skærmbilledet til kopiering vises, når du tænder for maskinen på strømafbryderen, kan du ikke skifte over til et andet skærmbillede ved at trykke på {Printer}- eller {Scanner}-tasten. Maskinen er lige blevet tændt, og skærmbilledet Brugerfunktioner vises, men menuen Brugerfunktioner mangler menupunkter. Displayet er slukket. Displayet er slukket. Der sker ikke noget, når der tændes for strømafbryderen. Hukommelsen er fuld. Vil du lagre den scannede fil? vises. Denne meddelelse vises, når du tænder for maskinen på strømafbryderen. Denne meddelelse vises, når du skifter tonerflasken. Kun kopimaskinefunktionen er klar til brug. Kun kopimaskinefunktionen er klar til brug. Den krævede tid varierer alt efter funktion. Funktioner vises i menuen Brugerfunktioner, når de er klar til brug. Maskinen er i energisparetilstand. Strømafbryderen er slået fra. Der er slukket på hovedkontakten. Antallet af scannede originaler overskrider det antal ark/sider, der kan gemmes på harddisken. Vent, til maskinen er klar. Vent, til maskinen er klar. Vent lidt længere. Vent lidt længere. Tryk på {Energisparer}-tasten for at annullere energisparetilstanden. Slå strømafbryderen til. Tænd på hovedkontakten. Tryk på [Gem fil] for at gemme sider, der er blevet scannet. Slet unødvendige filer med [Slet fil]. Tryk på [Nej], hvis du ikke gemmer sider, der er blevet scannet. Slet unødvendige filer med [Slet fil]. 9

18 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Problem Årsag Løsning 1 Hovedkontaktindikatoren fortsætter med at blinke og slukkes ikke, når der trykkes på den. Udf. selvtest... vises. Originalbilleder udskrives på modsat side af papiret. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Dette sker i følgende tilfælde: Den automatiske dokumentføder er åben. Maskinen kommunikerer med eksternt udstyr. Harddisken er aktiv. Maskinen udfører billedjustering. Du kan have lagt papiret forkert i. Kassettens sidestyr er muligvis ikke låst. Kassettens endestyr er muligvis ikke indstillet korrekt. Der er lagt papir i et format, der ikke kan registreres. Der er en fremmedlegeme på efterbehandlerbakken. Hæfteklammepatronen er ikke placeret korrekt. Luk den automatiske dokumentføder, og kontrollér, om maskinen kommunikerer med en computer. Maskiner udfører muligvis periodisk vedligeholdelse under betjening. Hyppigheden og varigheden af vedligeholdelsen afhænger af luftfugtigheds-, temperatur- og udskrivningsfaktorer, som f.eks. antallet af udskrifter, papirformat og papirtype. Vent, til maskinen er klar. Ilæg papir korrekt. Anbring papiret i kassetten med udskriftsiden opad. Læg papir i bypassbakken med udskriftssiden nedad. Se S.76 Papir med fast retning eller tosidet papir. Fjern papiret. Se S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. Kontrollér, at sidestyrene er låst. Se S.77 Ændring af papirformatet. Fjern papiret. Se S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. Kontrollér, at endestyret er indstillet korrekt. Se S.77 Ændring af papirformatet. Fjern papiret. Se S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. Når der ilægges papir i et format, der ikke kan registreres, skal du angive papirformatet i Papirformat. Se Vejledning om generelle indstillinger og Om maskinen. Fjern papiret. Se S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. Der må ikke anbringes noget på efterbehandlerbakken. Det kan forårsage papirstop. Booklet-efterbehandleren kræver også hæfteklammepatron til ryghæftning. Se S.92 Sådan påfyldes hæfteklammer. 10

19 Hvis du har problemer med at betjene maskinen Problem Årsag Løsning En fejlmeddelelse bliver stående, selvom det fejlindførte papir fjernes. Når der vises en meddelelse om fejlindføring, bliver den stående, indtil du åbner og lukker låget, som det kræves. Der sidder stadig papir fast i kassetten. Fjern fejlindført papir, og åbn og luk frontlågen. Se S.95 Sådan fjernes fejlindført papir. 1 Kan ikke udskrive i duplex. [1-sidet kopi] vælges for papirtype: Kassette 1-7. Vælg [2-sidet kopi] for papirtype: Kassette 1-7. Se Vejledning om generelle indstillinger. Kan ikke udskrive i duplex. Du kan ikke vælge duplex-udskrivning, når papirtypen er indstillet til [OHP], [Faneblade], [Halvgnms.] eller [Labelark]. Vælg en papirtype, der kan bruges til duplex-udskrivning. Se Vejledning om generelle indstillinger. Skærmbilledet til indtastning af brugerkode vises. Brugere begrænses vha. brugerstyring. Indtast brugerkoden (op til 8 cifre), og tryk derefter på {q}. Godkendelsesskærmbilledet vises. Der er angivet Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAPgodkendelse eller Integrationsservergodkendelse. Indtast dit login-brugernavn og brugerpassword. Se Om maskinen. Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. vises. Anvendelse af denne funktion er begrænset til godkendte brugere. Kontakt administratoren. Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. bliver fortsat vist, selv om der er indtastet en gyldig brugerkode. Brugerkoden tillader ikke brug af den valgte funktion. Tryk på {Energisparer}-tasten. Bekræft, at displayet slukkes, og tryk derefter på tasten {Energisparer} igen. Nu vises displayet til indtastning af brugerkoden igen. Når der udskrives under kopi- eller printerfunktionen, skal der først trykkes på {Energisparer}, når udskrivningen er fuldført. Godkendelse mislykkedes. Det indtastede login-brugernavn eller login-password er ikke korrekt. Spørg brugeradministratoren om det korrekte login-brugernavn og loginpassword. Godkendelse mislykkedes. Maskinen kan ikke udføre godkendelse. Kontakt administratoren. De(n) valgte fil(er) indeholder fil(er) uden adgangstilladelser. Kun fil(er) med adgangstilladelse vil blive slettet. Du har prøvet at slette filer uden at have rettigheder til det. Filer kan slettes af personen, der oprettede filen. For at slette en fil du ikke har rettigheder til at slette, skal du kontakt personen, der har oprettet filen. 11

20 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Dokumentserver Problem Årsag Løsning 1 Overskredet maks. antal sider pr. fil. Vil du lagre de scannede sider som 1 fil? vises. Du har glemt dit password. Du kan ikke finde ud af, hvad der er gemt i en fil. Hukommelsen bliver ofte fuld. Du ønsker at kontrollere udskriftskvaliteten, før du foretager en større udskrivning. Antallet af scannede sider overstiger kapaciteten pr. fil i dokumentserveren. Du skal indtaste passwordet for at få adgang til en beskyttet fil. Du vil ikke være i stand til at se indholdet i en fil alene ud fra filnavnet. Dokumentserverens hukommelse er fuld. Du kan udskrive en enkelt kopi uden at angive indstillingen igen. Hvis du vil gemme scannede sider som en fil, skal du trykke på [Gem fil]. Scannede data gemmes som en fil i dokumentserveren. Hvis du ikke vil gemme scannede sider, skal du trykke på [Nej]. Scannede data slettes. Kontakt administratoren. Hvis du vil slette filerne, der er gemt i dokumentserveren, skal du vælge [Slet alle filer i dokumentserver]. Da dette vil slette hver enkelt fil permanent, skal du sørge for, at dokumentserveren ikke indeholder filer, du vil beholde. Se Vejledning om generelle indstillinger. Du kan skifte skærmbilledet til valg af fil mellem displayet [Liste] og [Miniaturebillede] for at kontrollere indholdet i filen. I listen vises filnavn, dato og tidspunkt for lagring samt brugernavn. I miniaturevisningen vises et billede af den gemte fil. Du kan forstørre billedet ved at trykke på [Vis eksempel]. Brug Vælg fil-skærmbilledet til at kontrollere andre oplysninger end filnavnet. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Slet unødvendige filer. I displayet hvor du vælger filer, skal du markere unødvendige filer og derefter trykke på [Slet fil]. Hvis dette ikke forøger hukommelsen, skal du gøre følgende. Skift til scannerskærmen, og slet unødvendige filer, der er gemt under scannerfunktionen. Skift til printerskærmbilledet, og slet unødvendige filer, der er gemt under Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt eller Lagret udskrift. Kontrollér udskriftskvalitet ved kun at udskrive første sæt med {Prøvekopi}-tasten. 12

21 Hvis du har problemer med at betjene maskinen Problem Årsag Løsning Originalen scannes af en anden funktion. Vent venligst. vises. Kopi- eller scannerfunktionen er i brug. Hvis du vil annullere et igangværende job, skal du først trykke på [Afslut], og derefter trykke på {Kopimaskine}-tasten eller {Scanner}-tasten. Tryk derefter på {Slet/Stop}-tasten. Når meddelelsen Der blev trykket på Stoptasten. Stop kopiering? vises, skal du trykke på [Stop]. 1 Kan ikke vise eksempel på denne side. vises, og du kan ikke kontrollere miniaturebilledet. Billeddataen kan være korrupt. Tryk på [Afslut] for at se skærmbilledet Vis eksempel uden en miniature. Bemærk Hvis du ikke kan kopiere, som du ønsker, pga. papirtypen, papirformatet eller papirkapaciteten, skal du kontrollere, at du bruger det anbefalede papir. Se Om maskinen. Brug af krøllet papir resulterer ofte i forkert indført papir, smudsede papirkanter eller forskudte positioner, når der udføres hæfteklamme- eller stakudskrivning. Når der bruges krøllet papir, skal du gøre papiret blødere med hænderne for at rette krøllen ud, eller ilægge papiret med modsatte side opad. For at forhindre krøllet papir skal du lægge papiret på en flad overflade og sørge for ikke at lade det flugte med væggen. 13

22 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Når et job ikke kan udføres 1 Hvis du ikke kan udføre en funktion, kan det være fordi, maskinen er optaget af en anden funktion. Hvis du ikke kan udføre en funktion, skal du afslutte de andre aktive funktioner og derefter prøve at udføre funktionen igen. I nogle tilfælde kan du udføre et andet job (kopi, dokumentserver, printer, scanner) uden at annullere det igangværende job. Udførelse af flere funktioner samtidig på denne måde kaldes Multiadgang. Kombinationsdiagrammet Funktionskompatibilitet Diagrammet viser Funktionskompatibilitet, når udskriftsprioriteten er sat til Interleave. Se Vejledning om generelle indstillinger. : Samtidige funktioner er tilgængelige. : Funktionen aktiveres, når der trykkes på den relevante funktionstast, og der foretages fjernskift (af scanneren/den eksterne forlængelse). : Funktionen aktiveres, når der trykkes på {Pausekopiering}-tasten for at afbryde forrige funktion. : Funktionen udføres automatisk, når den forrige funktion er afsluttet. : Funktionen skal startes, når den forrige funktion er afsluttet. (Samtidige funktioner er ikke tilgængelige). 14

23 Når et job ikke kan udføres Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Web Document Server 1 Funktion, før du vælger Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning Kopi Funktioner ved kopiering Hæftning *1 *1 *1 *4 *2 *2 *3 *3 Sortering *1 *1 *1 *2 *2 Afbryd kopiering Kopiering Printer Funktioner ved kopiering Datamodtagelse Udskriv Udskrivning Hæftning *4 *3 *3 *3 15

24 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten 1 Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Web Document Server Funktion, før du vælger Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning Scanner Funktioner ved scanning Scanning *2 *2 *2 TWAIN Scanning 16

25 Når et job ikke kan udføres Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Web Document Server 1 Funktion, før du vælger Dokumentserver DeskTop- Binder Web Document Server Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserv eren Udskrivning fra dokumentserv eren Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning *2 *5 *5 *5 Udskrivning 17

26 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten 1 *1 Samtidige funktioner er kun mulige, når alle dokumenter fra det forrige job er blevet scannet, og [Nyt job] vises. *2 Du kan scanne et dokument, efter at dokumenterne fra det forrige job alle er blevet scannet. *3 Under hæftning starter udskrivning automatisk efter det aktuelle job. *4 Hæftning er ikke tilgængelig. *5 Samtidige funktioner bliver tilgængelige, når du har trykket på tasten [Nyt job]. Bemærk Hæftning kan ikke anvendes samtidig for flere funktioner. Hvis maskinen kan udføre flere funktioner samtidigt, skal du angive, hvilken funktion der skal prioriteres højest i Udskriftsprioritet. Standardindstillingen er Visningsfunktion. Der er flere oplysninger om indstilling af udskriftsprioritet i Vejledning om generelle indstillinger. Når efterbehandleren eller booklet-efterbehandleren er installeret på maskinen, kan du angive den modtagebakke, hvor dokumenter skal leveres i. Se Vejledning om generelle indstillinger. Betjeningshastigheden kan blive nedsat, hvis du scanner originaler, mens et udskriftsjob er i gang. 18

27 2. Fejlsøgning i kopifunktionen Dette afsnit beskriver sandsynlige årsager til og mulige løsninger på de problemer, der kan opstå, når du bruger kopifunktionen. Når der vises en meddelelse I dette afsnit beskrives maskinens vigtigste meddelelser. Hvis der vises andre meddelelser, skal du følge de instruktioner, de indeholder. Vigtigt For meddelelser der ikke er vist her, henvises til S.9 Hvis du har problemer med at betjene maskinen. Meddelelse Årsag Løsning Kan ikke registrere originalformat. Kan ikke registrere originalformat. Kan ikke registrere originalformat. Kontrollér originalretning. Kontrollér papirformat. Rot. sort. er ikke tilgængelig med dette papirformat. Der er placeret en forkert original. Der er placeret en forkert original. Der er ikke ilagt en original. Originalen er ikke placeret i korrekt retning. Der er lagt et forkert papirformat i. Der er valgt et papirformat, som ikke kan kombineres med roteret sortering. Vælg papir manuelt, ikke i Automatisk papirvalg-tilstand, og undgå at bruge funktionen Aut. reducér/forstør. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Placér originalen på glaspladen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Læg originalerne i. Skift originalens retning. Hvis du trykker på tasten {Start}, starter kopieringen på det valgte papir. Vælg det rigtige papirformat. Se Kopi- /Dokumentserverreference. 19

28 Fejlsøgning i kopifunktionen Meddelelse Årsag Løsning 2 Kan ikke hulle dette papirformat. Hullefunktionen kan ikke bruges med det valgte papirformat. Følgende papirformater kan bruges til hullefunktionen: 2 huller: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, A6L, L, L, Legal(8 1 / 2 14 )L, Letter(8 1 / 2 11 )KL, Half Letter (5 1 / / 2 )KL, Executive (7 1 / / 2 )KL, F/GL (8 13 )L, Foolscap (8 1 / 2 13 )L, Folio (8 1 / 4 13 )L, L, L, L, L, 8 1 / 4 14 L, 8 10 L, 8KL, 16KKL. Vælg et af disse formater. 3 huller: A3L, B4L, A4K, B5K, L, L, Letter(8 1 / 2 11 )K, Executive (7 1 / / 2 )K, L, L, 8KL, 16KK. Vælg et af disse formater. 4 huller: Metrisk version: A3L, B4L, A4K, B5K, L, L, Letter(8 1 / 2 11 )K, Executive (7 1 / / 2 )K, L, L, L, L, 8KL, 16KK. Vælg et af disse formater. Smal 2 2 version: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, L, L, Legal(8 1 / 2 14 )L, Letter(8 1 / 2 11 )KL, Half Letter (5 1 / / 2 )KL, Executive (7 1 / / 2 )KL, F/GL (8 13 )L, Foolscap (8 1 / 2 13 )L, Folio (8 1 / 4 13 )L, L, L, L, L, 8KL, 16KKL. Vælg et af disse formater. Overskredet hæftekapacitet. Antallet af ark pr. sæt overstiger hæftekapaciteten. Kontrollér hæftekapaciteten. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Kan ikke hæfte papir af dette format. Hæftefunktionen kan ikke bruges med det valgte papirformat. Vælg et papirformat, der kan bruges sammen med hæftefunktionen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. 20

29 Når der vises en meddelelse Meddelelse Årsag Løsning Duplex er ikke tilgængelig med dette papirformat. Maks. antal sæt er. nn. (n repræsenterer et tal). Filen, der lagres, har overskredet maks. antal sider pr. fil. Kopiering bliver stoppet. Booklet A. eller B. er ikke mulig pga. blandet billedindstilling. Originalen scannes af en anden funktion. Vent venligst. Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Der er valgt et papirformat, som ikke kan vælges i funktionen Duplex. Du har angivet flere kopier, end der kan kopieres. De scannede originaler har for mange sider til at blive gemt som et dokument. Funktionen Booklet A eller Booklet B er blevet valgt for originaler, der er scannet med forskellige funktioner, som f.eks. kopi og printer. Dokumentserver- eller scannerfunktionen er i brug. Brugerkoden tillader ikke brug af den valgte funktion. Følgende papirformater kan bruges til Duplex-funktionen: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, A6L, L, L, Legal (8 1 / 2 11 )L, Letter (8 1 / 2 11 )KL, Half Letter (5 1 / / 2 )KL, Executive (7 1 / / 2 )KL, F/GL (8 13 )L, Foolscap (8 13 )L, Folio (8 1 / 4 13 )L, L, L, L, 8 1 / 4 14 L, 8 10 L, 8KL, 16KKL. Vælg et af disse formater. Du kan ændre det maksimale antal kopier. Se Vejledning om generelle indstillinger. Tryk på [Afslut], og gem igen med et passende antal sider. Sørg for, at originaler, der bliver brugt med funktionen Booklet A eller Booklet B, scannes vha. den samme funktion. Hvis du vil annullere et igangværende job, skal du trykke på [Afslut] og derefter trykke på {Dokumentserver}- eller {Scanner}-tasten. Tryk derefter på {Slet/Stop}-tasten. Når meddelelsen Der blev trykket på Slet / Stop-tasten. Er du sikker på, at du vil stoppe scanningen? vises, skal du trykke på [Annullér]. Kontakt administratoren. 2 21

30 Fejlsøgning i kopifunktionen Meddelelse Årsag Løsning 2 Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Brugerkoden tillader ikke brug af den valgte funktion. Hvis meddelelsen stadig vises, og du ikke kan skifte skærmbillede, skal du trykke på {Energisparer}-tasten. Bekræft, at displayet slukkes, og tryk derefter på tasten {Energisparer} igen. Nu vises displayet til indtastning af brugerkoden igen. Når du udskriver med kopi- eller printerfunktion, skal du først trykke på {Energisparer}, når udskrivningen er afsluttet. Godkendelse mislykkedes. Det indtastede login-brugernavn eller login-password er ikke korrekt. Spørg brugeradministratoren om det korrekte login-brugernavn og loginpassword. Godkendelse mislykkedes. Maskinen kan ikke udføre godkendelse. Kontakt administratoren. Den/De valgte fil(er) indeholder fil(er) uden adgangsrettigheder. Kun fil(er) med adgangsrettigheder bliver slettet. Du har prøvet at slette filer uden at have rettigheder til det. Filer kan slettes af personen, der oprettede filen. For at slette en fil du ikke har rettigheder til at slette, skal du kontakt personen, der har oprettet filen. Vent venligst. Destinationslisten opdateres fra netværket med SmartDeviceMonitor for Admin. Afhængigt af hvor mange destinationer der skal opdateres, kan det tage lidt tid, før du kan genoptage betjeningen. Maskinen kan ikke bruges, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen forsvinder. Sluk ikke for strømmen, mens meddelelsen vises. Det er nødvendigt at starte forfra og lægge fanebladene i kassetterne. Der opstod papirstop, da ubrugte faneblade blev kørt ud. Fjern fastsiddende ark. Hvis cyklusudskrivning er angivet for fanebladeark, køres både brugte og ubrugte faneblade ud, når kopieringen genstarter. Sæt fanebladene på igen, før den nye udskriftscyklus starter. Efter genindsættelse af fanebladesiderne skal du trykke på [Afslut]. Når du vil genoptage udskrivning, skal du trykke på {Start}-tasten. 22

31 Når der vises en meddelelse Tandemkopiering Meddelelse Årsag Løsning Kan ikke forbinde til den tilsluttede maskine. Kontrollér status på tilsluttet maskine. Kan ikke udsk. fra den tilslut. mask. Kontrollér status på den tilslut. mask. Kan ikke udsk. fra den tilslut. mask. Kontrollér status på den tilslut. mask. Tilsluttet maskine er i pausekopiering. Den tilsluttede maskine har ikke de samme indstillinger. Den tilsluttede maskines indstillinger for omslag er forsk. fra hovedmaskinen. Den tilslut. maskines indstill. for skilleark er forsk. fra hovedmask. Den tilslut. maskines indstill. for titelblad er forsk. fra hovedmask. L-indikatoren lyser. Der er en funktionsfejl i den tilsluttede maskine. Et papir blev indført forkert i den tilsluttede maskine, eller også skal toner eller andre forbrugsstoffer genopfyldes. Den tilsluttede maskines menu Brugerfunktioner er åben. Den tilsluttede maskine befinder sig i Pausekopiering-tilstand. Papirtype eller kassetteindstillinger på de to maskiner passer ikke sammen. Lågeindstillingerne på de to maskiner passer ikke sammen. Indstillingerne for skilleark på de to maskiner passer ikke sammen. Indstillingerne for Titelblad på de to maskiner passer ikke sammen. Tryk på [Afslut] på hovedmaskinen, og følg instruktionerne på displayet. Følg de angivne instruktioner. Se S.89 Sådan påfyldes toner, S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir, S.109 Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis der angives på den tilsluttede maskines display, at en låge er åbent, skal du følge de angivne instruktioner. Tryk på {Brugerfunktioner}-tasten for at lukke menuen Brugerfunktioner. Tryk på {Pausekopiering}-tasten på den tilsluttede maskine for at annullere Pausekopieringsfunktionen. Foretag de samme indstillinger på begge maskiner. Foretag de samme indstillinger på begge maskiner. Foretag de samme indstillinger på begge maskiner. Foretag de samme indstillinger på begge maskiner. 2 23

32 Fejlsøgning i kopifunktionen 2 Meddelelse Årsag Løsning Den tilsl. msk. papirindst. skal være de samme for at br. denne ks. Der er ingen stempeldata i den tilsluttede maskine. Kan ikke udskrive fra den tilsluttede maskine. Tilsluttet maskine vil blive afbrudt. Z-foldning er kun tilgængelig, når funktionen sortering er valgt i tandemkopiering. Papirkassetteindstillingerne på de to maskiner passer ikke sammen. Stempeldata på den tilsluttede maskine er blevet slettet. Den tilsluttede maskine er stoppet pga. strømsvigt eller kommunikationsfejl. Sortering er ikke blevet valgt med Z-foldning. Foretag de samme indstillinger på begge maskiner. Programmér stemplet på den tilsluttede maskine igen. Fortsæt kopiering med hovedmaskinen. Vælg sorteringsfunktionen. Reference S.9 Hvis du har problemer med at betjene maskinen 24

33 Display under tandemkopiering Display under tandemkopiering Dette afsnit beskriver displayet under tandemkopiering. Problem Årsag Løsning [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. Der er slukket for den tilsluttede maskine. Funktioner, der ikke kan bruges med tandemkopiering, vælges på hovedmaskinen (som f.eks. lagring eller kopiering af første side i et dokument i dokumentserveren). Hovedmaskinen befinder sig i Pausekopieringstilstand. Indstillingen [Vis tandemkopieringstast] er slået fra. Kablet, der forbinder de to maskiner, er beskadiget. Tænd for den tilsluttede maksine. Annullér funktionerne, der er valgt på hovedmaskinen. Tryk på {Pausekopiering}-tasten på den tilsluttede maskine for at annullere Pausekopieringsfunktionen. Vælg [Vis] for indstillingen [Vis tandemkopieringstast]. Kontakt din servicerepræsentant. [Tandemkopi.] vises ikke. L lyser. Følg de angivne instruktioner. [Tandemkopi.] vises nedtonet. Funktioner, der ikke kan bruges med tandemkopiering, er indstillet. Tryk på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. 2 25

34 Fejlsøgning i kopifunktionen Hvis tandemkopiering er annulleret Dette afsnit forklarer årsager og løsninger, når tandemkopiering annulleres. Problem Årsag Løsning 2 Maskinen annullerer tandemkopiering. Maskinen annullerer tandemkopiering. Hovedmaskinen er slukket, eller der er trykket på strømafbryderen. Der er slukket for den tilsluttede maskine. Tænd for den tilsluttede maskine på hovedafbryderen eller strømafbryderen, og tryk derefter på [Tandemkopi.]. En meddelelse, der beder dig kontrollere den tilsluttede maskine, vises på hovedmaskinens display. Tryk på [Annullér] for at slette tandemkopiering. Tænd den tilsluttede maskine, tryk på [Tandemkopi.] og foretag indstillingerne igen. Maskinen annullerer tandemkopiering. Indstillingen Ugentlig timer aktiveres på hovedmaskinen. Tænd for hovedmaskinen på strømafbryderen, og tryk derefter på [Tandemkopi.]. En fejlmeddelelse angiver, at hovedmaskinen ikke fungerer. L lyser. Kopiering er ikke mulig. Følg de angivne instruktioner. 26

35 Hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering Hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering Dette afsnit forklarer årsager og løsninger, hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering. Problem Årsag Løsning Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Scanning er i gang. Tryk på {Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop]. 2 Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Kopiering er i gang. Tryk på {Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop]. Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der er ingen respons, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der er opstået papirstop på enten hovedmaskinen eller den tilsluttede maskine. Der er opstået papirstop på enten hovedmaskinen eller den tilsluttede maskine. Der er opstået papirstop i en af maskinerne, eller toner eller andre forbrugsstoffer skal udskiftes. Der er opstået papirstop i en af maskinerne, eller toner eller andre forbrugsstoffer skal udskiftes. Der er opstået papirstop under hæftning. Følg de angivne instruktioner. For yderligere oplysninger henvises til S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir og S.109 Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer. Hvis der angives på den tilsluttede maskines display, at en låge er åbent, skal du følge de angivne instruktioner. Hvis du vil annullere tandemkopiering, skal du trykke på {Stop}-tasten på hovedmaskinen og derefter trykke på [Stop]. Følg de angivne instruktioner. For yderligere oplysninger henvises til S.67 Ilægning af papir, S.89 Sådan påfyldes toner og S.95 Sådan fjernes fastsiddende papir. Hvis du vil annullere tandemkopiering, skal du trykke på {Stop}-tasten på hovedmaskinen og derefter trykke på [Stop]. Fjern det fastsiddende papir. Se S.109 Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du vil annullere tandemkopiering, skal du trykke på {Stop}-tasten på hovedmaskinen og derefter trykke på [Stop]. 27

36 Fejlsøgning i kopifunktionen Hvis kopierne ikke bliver tydelige Dette afsnit beskriver sandsynlige årsager til, at kopierne ikke bliver tydelige, og mulige løsninger på dette problem. Problem Årsag Løsning 2 Kopierne virker snavsede. Kopierne virker snavsede. Bagsiden af originalen kopieres. Bagsiden af originalen kopieres. Der kommer en skygge på kopierne, hvis der bruges limede originaler. Det samme område er snavset på alle kopierne. Det samme område er snavset på alle kopierne. Belysningen er indstillet for højt. Automatisk belysning er ikke valgt. Belysningen er indstillet for højt. Automatisk belysning er ikke valgt. Belysningen er indstillet for højt. Glaspladen eller dokumentføderen er snavset. [Valg af originaltype] er indstillet til [Tekst / Foto], og der ilægges en original med tekst og billeder, som man næsten ikke kan skelne fra hinanden. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér den automatiske belysning. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér den automatiske belysning. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Skift originalens retning. Sæt tape over den limede del. Rengør dem. Se S.118 Vedligeholdelse af maskinen. Tryk på [Andre], vælg [Kopi af kopi] og begynd derefter kopiering. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Kopierne er for lyse. Belysningen er for lys. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kopierne er for lyse. Kopierne er for lyse. Kopien kan blive lys, hvis der bruges fugtigt eller grovkornet papir. Tonerflasken er næsten tom. Brug det anbefalede papir. Se Om maskinen. Kontakt din servicerepræsentant. Påfyld toner. Se S.89 Sådan påfyldes toner. Kopierne er for lyse. Papiret er fugtigt. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Dele af billedet kopieres ikke. Dele af billedet kopieres ikke. Originalen er ikke placeret korrekt. Der er ikke valgt det rigtige papirformat. Placér originalerne korrekt. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Vælg det rigtige papirformat. 28

37 Hvis kopierne ikke bliver tydelige Problem Årsag Løsning Billederne udskrives kun delvist. Papiret er fugtigt. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Der kommer sorte linjer på udskriften. Der kommer hvide linjer på udskriften. Glaspladen er snavset. Glaspladen er snavset. Rengør dem. Se S.118 Vedligeholdelse af maskinen. Rengør dem. Se S.118 Vedligeholdelse af maskinen. 2 Der kommer hvide linjer på udskriften. Når D blinker, er toneren begyndt at løbe tør. Påfyld toner. Se S.89 Sådan påfyldes toner. Kopierne er blanke. Originalen er ikke placeret korrekt. Når glaspladen bruges, lægges originalerne med forsiden ned. Når ADF en bruges, lægges de med forsiden op. Et moirémønster kan ses på kopierne. Der er et punktmønster eller mange linier på originalen. Læg originalen på glaspladen en smule på skrå. Der kommer sorte pletter på, når du kopierer et fotografi. Fordi luftfugtigheden er høj, klæbede fotografiet fast på glaspladen. Læg et fotografi på glaspladen på en af følgende måder: Læg en transparent på glaspladen, og læg derefter fotografiet oven på transparenten. Læg fotografiet på glaspladen, og læg derefter to eller tre hvide ark papir ovenpå. Lad den automatiske dokumentføder (ADF) være åben under kopiering. 29

38 Fejlsøgning i kopifunktionen Hvis du ikke kan kopiere, som du vil Dette afsnit beskriver sandsynlige årsager til, at kopierne ikke bliver tydelige, og mulige løsninger på dette problem. 2 Grundlæggende Problem Årsag Løsning Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Kopipapiret bliver krøllet. Kopipapiret bliver krøllet. Kopierne bliver ikke hæftet. Kopierne bliver ikke hæftet. Kopierne bliver ikke hæftet. Hæfteklammerne placeres forkert. Du kan ikke kombinere flere funktioner. Der er lagt flere ark i maskinen, end den har kapacitet til. Papiret er fugtigt. Papiret er enten for kraftigt eller tyndt. Kopipapiret er krøllet, bukket eller har været foldet. Der bruges papir, der allerede er udskrevet på. Papiret er fugtigt. Papiret er for tyndt. Der sidder hæfteklammer fast i hæfteenheden. Antallet af kopier overstiger hæfteenhedens kapacitet. Kopipapiret er krøllet. Originalerne er ikke placeret korrekt. De valgte funktioner kan ikke kombineres. Ilæg kun papir op til markeringen på sidestyrene i papirkassetten eller bypassbakken. Se Om maskinen. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Brug ikke kopipapir, der allerede er kopieret eller udskrevet på. Se Om maskinen. Brug papir, der har været opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen. Brug de anbefalede papirtyper. Se Om maskinen. Fjern de fastklemte hæfteklammer. Se S.109 Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer. Kontrollér hæftekapaciteten. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Vend papiret i kassetten. Kontrollér den korrekte placering for at anbringe originalerne. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kontrollér kombinationen af funktioner, og angiv indstillingerne igen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. 30

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kopi-/Dokumentserverreference

Kopi-/Dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/Dokumentserverreference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer som forventet Fejlsøgning i kopi- eller dokumentserverfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af faxfunktionen Fejlsøgning ved

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner Brugervejledning Enkel søgning Kom godt i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere