JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening"

Transkript

1 JA dit naturlige valg Både som fagligt netværk og fagforening

2 Et naturligt valg Til lykke med studiestarten og med dit valg af et natur- og biovidenskabeligt studium. JA kan love dig, at der ligger en spændende fremtid foran dig fyldt med nye relationer, ny viden, mange udfordrende valg og et utal af muligheder for dit liv og din fremtidige karriere. Uanset om du oprindeligt har forestillet dig en fremtid ved landbrug eller skovbrug eller om du er mere interesseret i miljøspørgsmål, landskabsudvikling eller naturforvaltning så vil du opdage spændende fag undervejs, som du ikke kendte i forvejen. Og du vil opleve, at en biovidenskabelig uddannelse kan føre til mange forskellige former for job i ind- og udland. Dit valg af uddannelse giver dig også mulighed for at blive medlem af JA. Vi organiserer alle studerende og kandidater med en biovidenskabelig uddannelse. I JA vil du derfor blive del af et naturligt fagligt fællesskab og få mulighed for at lade dig inspirere af dygtige fagfæller, der kan give dig indblik i konkrete problemstillinger og praksis på de biovidenskabelige fagområder. I JA er vi ca medlemmer, hvoraf en femtedel er studentermedlemmer. Som studerende kan du deltage i særlige netværksmøder. Du kan også engagere dig i foreningens arbejde for at støtte fagene og forholdene på de biovidenskabelige uddannelser. Og du kan selvfølgelig benytte en lang række af JAs medlemsfordele fx kan du tegne fordelagtige forsikringer og få en gratis studiekonto via os. Vi vil derfor med denne pjece inspirere og opfordre dig til at tegne medlemskab af JA med det samme. Udfyld og send kuponen til os allerede i dag så er du med lige fra begyndelsen af din studietid og får bl.a. vores fagblad Jord og Viden og temamagasinet momentum tilsendt, så du kan holde dig ajour med faget og branchen i løbet af din studietid. Velkommen!

3 Du kan få Foto: Bo Tornvig/Scanpix Hjælp til jobansøgning og CV-tjek Bistand og rådgivning om: Løn, kontrakter, klausuler Stillingsændringer og afskedigelse Rettigheder i forbindelse med sygdom, barsel og omsorgsdage, ferie, arbejdsmiljø, merarbejde og frynsegoder Inspiration og hjælp til karriere- og kompetence udvikling Deltagelse i faglige og sociale netværk Kursusstøtte og legater Fagbladet Jord og Viden Temamagasinet momentum Nyhedsbrevet Opslaget Onsdag Konferencer og debatmøder Feriehuse, forsikringer, lån, kreditkort og rabatordninger

4 Brede kompetencer og tværfagligt overblik Formanden for JA, souschef ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, Kirsten Holst, har et klart billede af fagforeningens medlemmer: Vi har noget, som de fleste andre mangler. Noget, som gør os til værdifulde medarbejdere på enhver arbejdsplads. Dét, vi især kan byde på, er vores brede kompetencer og tværfaglige overblik, der gør os velegnede til at bestride lederstillinger og være fleksible i en foranderlig verden. Vi er parate til de omstillinger, som er en naturlig del af udviklingen på enhver arbejdsplads. Vi er klædt på til at se mulig he derne i stedet for at være låst fast af begrænsningerne. Vi er både generalister og fagfolk. Vi er akademikere med gummistøvler, biologer der forstår sig på økonomi, og administratorer, der har forstand på natur og planlægning. Vi er kort sagt akademiske svejtserknive vi kan folde et værktøj ud til enhver udfordring. Vi kan måske ikke alting, men vi kan altid se en sag fra flere sider og kan løse komplekse opgaver, hvor kolleger fra andre faggrupper må melde pas eller samarbejde for at se helheden. Og vi kan bruges mange steder. Vores evne til tværfaglighed gælder ikke bare på det jordbrugsfaglige område, men også når vi kaster os over resten af miljøfeltet eller andre tværgående udfordringer i samfundet, betoner Kirsten Holst. Kirsten Holst formand for JA. Foto: Claus Boesen

5 Jobprofil»Jordbrugsakademikere er akademiske svejtserknive «Foto: Claus Boesen Alice Bruun Høyer Teknisk salgschef, Akzo Nobel Surface Chemistry Allerede i sin studietid var hun bevidst om, at det var vigtigt for hende med kontakt til erhvervslivet. Hun skrev derfor sit speciale på Carlsberg og lagde emnet i krydsfeltet mellem planteforædling, planteværn og bioteknologi. Mit nuværende job har udgangspunkt fra hjemmekontoret på Sydsjælland, men giver mig adgang til den internationale verden. Jeg har ansvaret for det tekniske salg af foder-additiver på det skandinaviske, engelske og irske marked, og det er en faglig udfordring. Som»master of science«har jeg imidlertid de grundlæggende værktøjer, og når man søger job i det private erhvervsliv, skal man være med på, at virksomhederne selv lærer en op i lyntempo naturligvis. Og jeg havde en jobprofil, der var værd at arbejde med, og godt ti års erhvervserfaring. Jobbet er spændende, det giver mig en karrieremæssig udvikling, og det er fleksibelt, så jeg kan være noget for mine børn, så længe de er små. Hele tre ting på én gang!

6 »Skal danske malkekøer på græs mindst 150 dage hver sommer?«hvad mener du?

7 Ofte medfører JAernes biovidenskabelige kundskaber, at der er en fælles holdning til dagsaktuelle emner i samfundsdebatten, der netop berører JAernes faglige områder. Et populært indslag på JAs hjemmeside er derfor en Quick Poll, der tager temperaturen på medlemmernes holdninger. Her kan du studere nogle udvalgte eksempler og tjekke, om du er enig med flertallet af JAs medlemmer. Hvad med gensplejsning? Gensplejsning er et af tidens hotte emner. Her har vi en biologisk og teknologisk metode, som i udpræget grad er omfattet af følelser, etik og moral. GMO er altså ikke bare GMO. Et flertal af de besøgende på JAs hjemmeside peger på den etiske forskel: Et flertal af medlemmerne mener ikke, at vi skal slække på lovgivningen for det åbne land: Skal det åbne lands lovgivning være mindre stram for at tilgodese både vindmøllen, vandreren og vildtet? Ja Nej Ved ikke 42% 52% 6% Et snævert flertal mener, at Danmark skal satse på biobrændstof, selv om det vil kræve et stort arealforbrug. Et interessant efterfølgende spørgsmål ville så være, hvordan holdningen ville se ud, hvis 2. og 3. generations bioenergianlæg var fuldt udviklede: Foto: Kennet Havgaard/Scanpix Er der etisk forskel på, om human medicin udvindes fra genmodificerede bakterier eller genmodificerede dyr? Ja Nej Ved ikke 48% 39% 14% Skal Danmark dyrke biobrændstof, så vi kan leve op til EUs krav om ti pct. biobrændstof i 2020, selv om det ville kræve et markant arealforbrug? Ja Nej Ved ikke 50% 45% 5% Er du med? Kom med i JA og sæt dit præg på den faglige dagsorden. Etikken signaleres måske i særlig grad i det følgende spørgsmål. Tolkes det som unødvendigt at gensplejse juletræer? Må dit juletræ være gensplejset, hvis det til gengæld kan holde længere? Ja Nej Ved ikke 28% 69% 3% Kampen om jorden Danmark er et lille land, og der findes vidt forskellige ønsker om, hvordan jorden skal anvendes. Brugen af det åbne land er en diskussion, der ofte blusser op blandt JAs medlemmer. Dyrevelfærd Et lille flertal går ind for, at alle danske malkekøer skal have lov til at komme på græs. At flertallet ikke er større, kan skyldes, at der er faglig uenighed om, hvad der er bedst for køerne, da de nyeste og teknologisk højtudviklede staldsystemer har mange fordele. Skal der lovgives om, at alle danske malkekøer skal på græs mindst 150 dage hver sommer? Ja Nej Ved ikke 51% 43% 5% Hent viden fra de mange faglige netværk, som JA støtter. Diskuter biologiske og natur videnskabelige emner på vores debatmøder. Læs de faglige artikler i fagbladet Jord og Viden samt temamagasinet momentum.

8 Jobprofil JA til de studerende JA fokuserer på at have en tæt kontakt til jer studerende, og foreningen vil arbejde for at bevare og udbygge medlemsskaren blandt de studerende. Med mange studerende fra såvel AU DJF som KU LIFE som medlemmer kan JA agere effektivt til gavn og glæde for studenterforeningerne og de faglige netværk. Christian Vesterager Adm. direktør, Nature Consult innovativ miljørådgivning Ideen blev født i studietiden på KU LIFEs fredagsbar, og det begyndte med naturplaner. I dag ligger rådgivningsvirksomheden Nature Consults hovedkontor på Rådhuspladsen i København, og der er afdelinger i Fredericia og Odense med i alt 18 medarbejdere. JA yder økonomisk tilskud til de fleste af de faglige studenterforeningers aktiviteter og sociale arrangementer. Aktiviteterne dækker studietiden samt overgangen til arbejdsmarkedet. De studerende har desuden plads og dermed indflydelse i JAs repræsentantskab, bestyrelse og udvalg. Vi var to studiekammerater, der stiftede virksomheden, og da vi var»små«, sagde vi ja til det hele. Men som opgavemængden, medarbejderstaben og ejerkredsen voksede, målrettede vi vores arbejde. Nøgleordene for vores rådgivning skulle være natur, miljø og jordbrug og ligge i naturlig forlængelse af arbejdet med naturplanerne samtidig med, at vi ønskede at udvikle vore spidskompetencer. Vi skærpede fokus og tilbyder nu kompetent rådgivning i miljøgodkendelsessager tæt på landmændene. Visionen er, at Nature Consult sætter standarderne for dansk miljørådgivning, og vi arbejder for at blive den førende miljøvirksomhed inden for jordbruget. Uden netværk havde vi ikke oplevet denne udvikling, og i dag er det sjovt at tænke på, at vi i opstartfasen ikke en gang kunne oprette en kassekredit på kr. i hvert fald i første omgang.

9 »JA støtter de faglige studenterforeninger«foto: KU LIFE

10 Dit link til fremtiden Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter? Som medlem af JA har du mulighed for at deltage i en lang række faglige netværk på tværs af geografi og arbejdspladser. JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for bioteknologi, jordbrug, naturvidenskab, ressourceøkonomi, miljø og grøn forvaltning. Og uanset hvilket netværk du vælger at deltage i, møder du ligesindede med samme faglige interesser som dig. Det kan være givtigt både på det faglige og personlige plan og dermed et godt redskab til at styrke din karriere- og kompetenceudvikling. JAs netværk dækker en bred vifte af faglige områder, og de gennemfører hver især en lang række aktiviteter med det formål at skabe grobund for medlemmernes faglige erfaringsudveksling og fornyelse. Dansk Agronomforening, Økologisk Forum, Biotek-netværket og Landskabsforvaltnings-netværket er eksempler på levende netværk i regi af JA. Et godt arbejdsliv begynder og udvikles ofte som følge af nogle gode kontakter, og med sine faglige netværk har JA forbindelserne. Som studentermedlem får du derfor mulighed for at deltage i netværk, der kan være udbytterige, når du skal søge job som færdig kandidat og siden for karrieren. Du møder ligesindede at dele faglig viden med, du får energi til at sætte nye ideer i spil og inspiration til, hvordan du kommer videre. Medlemskab af netværk er en del af de ydelser, som kontingentet til JA dækker. Som medlem af JA er du velkommen til at være med i alle de netværk, du har interesse for.

11 »JA har forbindelserne«foto: KU LIFE Skab dit eget netværk! Alle medlemmer af JA kan til hver en tid selv tage initiativ til at etablere et nyt netværk. Hvis du ikke kan få opfyldt dine behov for faglig erfaringsudveksling i de eksisterende netværk, kan du skabe dit eget. JAs sekretariat hjælper dig med faglig sparring, gratis lokaler, gratis annoncering og spalteplads i Jord og Viden og giver et økonomisk tilskud. Få mere information om dine netværksmuligheder hos JA. Du kan ringe på telefon eller besøge hjemmesiden på

12 Fælles ressourcer udnyttes optimalt Økologisk Forum er et fagligt netværk i JA. Det første tiår har ført til en mængde ny viden, sjove oplevelser i det danske økologiske landskab og nye job på kryds og tværs i netværket. Nøgleordene er faglige arrangementer, debat, erfaringsudveksling og samtidigt lægger vi stor vægt på at have det sjovt, holde hinanden orienteret om ny viden, nye jobmuligheder og hjælpes ad med at trække det læs, det er at holde et netværk i form, forklarer Dorte Ernst, der er formand for netværket på sjette år. Netværket tæller ca. 100 medlemmer både studerende og færdiguddannede med en fælles interesse for økologi. De fleste medlemmer er fra KU LIFE, men det er vigtigt, at Økologisk Forum også er åbent for andre med faglig interesse og relevante input til økologien. Som færdige kandidater, hvor mange af os sidder i job uden direkte relation til økologi, er Økologisk Forum en mulighed for at holde sig ajour fagligt og socialt. Generelt er det i en travl hverdag guld værd at vide, hvem man kan ringe til, når man skal bruge et hurtigt svar inden for et område, man ikke selv er specialist på, fremhæver Dorte Ernst.

13 Jobprofil»Nøgleordene er faglige arrangementer, debat og erfaringsudveksling«cathrine Magrethe Bak Pedersen Bygningsrådgiver, Byggeri & Teknik A/S Og går man og drømmer om et nyt spændende job, er Økologisk Forum desuden en oplagt mulighed, da medlemmerne er bredt engagerede og derfor også ansat i et bredt udsnit af offentlige og private virksomheder. På den måde åbner netværket mulighed for hurtig intern information om, hvor de spændende job er. Økologi er et område præget af stor udvikling og politisk bevågenhed, og Økologisk Forum vil gerne bidrage med at dække et behov blandt jordbrugsakademikere for belysning af det økologiske område, siger Dorte Ernst. Hun understreger, at det faglige engagement og det sociale fællesskab fortsat skal bære Økologisk Forum ind i fremtiden. Samspillet mellem studerende og færdige kandidater vil være af afgørende betydning for en fortsat rekruttering til foreningen og for løbende inspiration, der baseres på udvikling og faglig sparring. Men det afgørende for at etablere og vedligeholde et netværk er efter vores erfaring, at det faglige og sociale fundament er i orden. Hvis dét er tilfældet, kan gruppens fælles ressourcer udnyttes optimalt både fagligt og personligt. Min uddannelse har givet mig nogle helt centrale kompetencer, som jeg har god brug for i mit arbejde: Jeg kan hurtigt sætte mig ind i nye ting, og jeg kan håndtere komplekse problemstillinger. Når landmanden ringer til mig og fortæller, at han har planer om at bygge en ny svinestald, så får jeg nemlig en opgave med mange facetter, der samtidig både er et privilegium og et stykke arbejde. Det handler om investeringer til mange millioner kroner, og jeg skal først og fremmest sparre med landmanden, og derigennem opstår der et tillidsforhold. Dertil kommer den direkte rådgivning om staldindretning, dyrevelfærd og miljø, der kobles med den udadvendte projektledelse. Jeg er kontaktpersonen, og det er spændende at få tingene til at fungere i forløbet fra idé til produktion. Hendes fagområde er meget specifikt, men det er ikke ensbetydende med begrænsninger tværtimod. Hun er blevet den, landmændene ringer til, og efterspørgslen begynder efterhånden også at komme fra udlandet.

14 JA har mange tilbud til studerende JAs fagforeningstilbud er ud over de kontante fordele lige ved hånden. Du kan få individuel hjælp i forbindelse med: Information om arbejdsmarkedet, jobsøgning, jobsamtalen, information om arbejdssteder, kontraktgennemgang inden ansættelse, lønforhandling, opsigelse, dårligt arbejdsmiljø, stress, kompetenceudvikling, kontakt til faglige net - værk og meget andet, som du kan få brug for i relation til dit arbejdsliv. Når du melder dig ind i JA, får du en Haglöfs computerrygsæk sponsoreret af JA og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD). Som medlem får du bl.a. tilbud om følgende kontante fordele: Lån & Spar Bank Studentermedlemmer har adgang til en studiekonto, der bl.a. indeholder gratis VISA/Dankort og MasterCard, herunder årsrejseforsikring, kassekredit på op til kr. uden gebyrer, ekstra høj indlånsrente, gælder op til tre år efter endt studie og lav udlånsrente på kassekredit. Tryg Studentermedlemmer tilbydes en særlig forsikringspakke med familie- og heltidsulykkesforsikring. Husk som studerende skal du selv sørge for at tegne heltidsulykkesforsikring, hvis du vil have mulighed for erstatning ved en ulykke i forbindelse med studiet. Du er nemlig normalt ikke dækket af universitets forsikring. Forbrugsforeningen Medlemskab af Forbrugsforeningen giver dig mulighed for at spare penge. Hver gang du bruger foreningens kontokort i én af de ca forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus normalt 9 pct. Blandt forretningerne i ordningen kan nævnes Star Tour, FONA, Kuoni Rejser, Hydro Texaco, Bauhaus, Thiele, Skousen, Billing Sko, Panduro Hobby samt TDC. Legater JA administrerer en række studie- og rejselegater. Feriehuse Dan-ferie tilbyder leje af feriehuse med procents rabat. Boliger PJDs lejligheder udlejes til studerende, som er medlem af en studenterforening via JA, medlemmer af PJD samt børn af medlemmer. Læs mere på PJDs hjemmeside, her kan du finde en oversigt over boligerne, udlejningskriterier samt ansøgningsskema. Vil du vide mere om JA og dine fordele, kan du kontakte JA-ambassadør på AU DJF Lena Hinrichsen på eller mobil: og JA-ambassadør på KU LIFE Sanne Rømer Radoor på eller mobil: Falck Der tilbydes pct. rabat på autohjælp og andre serviceydelser.

15 JA jeg vil være medlem Fornavn Efternavn Gade/vej Postnr. By CPR-nr. Telefon Mobilnummer Information til dig Som medlem af JA modtager du automatisk fagbladet Jord og Viden hver 3. uge. Bladet bringer artikler om arbejdsmarked og fag, reportager, jobprofiler og debat om aktuelle faglige og samfundsmæssige emner. Du modtager også temamagasinet momentum, der udkommer 4 gange årligt med faglige temaer af relevans for jordbrugsakademikere. Efter hvert nummer arrangerer JA et debatmøde på Aarhus Universitet hhv. Københavns Universitet med udgangspunkt i temaernes indhold. Du kan også holde dig fagligt opdateret via Opslaget Onsdag, som er JAs ugentlige elektroniske nyhedsbrev med nyt fra arbejdsmarkedet, en kalender samt faglige nyheder. Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet (KU LIFE) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Aarhus Universitet) Studieretning Blanketten sendes til JA. Portoen er betalt. Du kan også maile til

16 Emdrupvej 28A JA Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen København Ø JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, natur - forvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer med funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse. AUG 2008 Foto: Bert Wiklund

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Jobsøgning Arbejdsmarked

Jobsøgning Arbejdsmarked Jobsøgning Arbejdsmarked Vi kender dig og dit arbejdsmarked Som nyuddannet - og endnu måske uden job - skal du forholde dig til arbejdslivets lovgivning, til jobsøgning, til karrieremuligheder og meget

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området.

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Agro-Environmental management: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem jordbrug, natur, miljø

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

Medarbejderen. Agrobiologi:

Medarbejderen. Agrobiologi: Agrobiologi: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på fremtidens fødevareproduktion i en udfordrende verden:

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

6.000 individer med fælles rytme

6.000 individer med fælles rytme dma et fagligt interessefællesskab dansk markeds- og akademiforening et fagligt interessefællesskab 6.000 individer med fælles rytme DMA Dansk Markeds- og Akademiforening er et fagligt interessefællesskab

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Student med styr på Excel Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

finans forbundet plus Få mere ud af dit medlemskab

finans forbundet plus Få mere ud af dit medlemskab + finans forbundet plus Få mere ud af dit medlemskab indhold få mere ud af dit medlemskab personlig rådgivning 4 finansjob.dk 5 styrk dig selv -kurser 6 service/teknikere og betjente 7 Spørg dit forbund

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 18. september 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 18. september 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her. JA Nyhedsbrev

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Fra UNI til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland

Fra UNI til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Fra UNI til Job Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Program 9.00 Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Virksomhedsbesøg: Charlotte Klinge, DBI Plastics Niras Fawz, Novo

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

til arbejdsmarkedet Animal Science studerende:

til arbejdsmarkedet Animal Science studerende: Animal Science studerende: Gør dig til arbejdsmarkedet Hvordan kommer jeg i gang? Hvilke job- og karrieremuligheder er der? Hvad er det for et arbejdsmarked, som venter? Find nogle svar her Kom godt Når

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 3. april 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 3. april 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere