JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JA dit naturlige valg. Både som fagligt netværk og fagforening"

Transkript

1 JA dit naturlige valg Både som fagligt netværk og fagforening

2 Et naturligt valg Til lykke med studiestarten og med dit valg af et natur- og biovidenskabeligt studium. JA kan love dig, at der ligger en spændende fremtid foran dig fyldt med nye relationer, ny viden, mange udfordrende valg og et utal af muligheder for dit liv og din fremtidige karriere. Uanset om du oprindeligt har forestillet dig en fremtid ved landbrug eller skovbrug eller om du er mere interesseret i miljøspørgsmål, landskabsudvikling eller naturforvaltning så vil du opdage spændende fag undervejs, som du ikke kendte i forvejen. Og du vil opleve, at en biovidenskabelig uddannelse kan føre til mange forskellige former for job i ind- og udland. Dit valg af uddannelse giver dig også mulighed for at blive medlem af JA. Vi organiserer alle studerende og kandidater med en biovidenskabelig uddannelse. I JA vil du derfor blive del af et naturligt fagligt fællesskab og få mulighed for at lade dig inspirere af dygtige fagfæller, der kan give dig indblik i konkrete problemstillinger og praksis på de biovidenskabelige fagområder. I JA er vi ca medlemmer, hvoraf en femtedel er studentermedlemmer. Som studerende kan du deltage i særlige netværksmøder. Du kan også engagere dig i foreningens arbejde for at støtte fagene og forholdene på de biovidenskabelige uddannelser. Og du kan selvfølgelig benytte en lang række af JAs medlemsfordele fx kan du tegne fordelagtige forsikringer og få en gratis studiekonto via os. Vi vil derfor med denne pjece inspirere og opfordre dig til at tegne medlemskab af JA med det samme. Udfyld og send kuponen til os allerede i dag så er du med lige fra begyndelsen af din studietid og får bl.a. vores fagblad Jord og Viden og temamagasinet momentum tilsendt, så du kan holde dig ajour med faget og branchen i løbet af din studietid. Velkommen!

3 Du kan få Foto: Bo Tornvig/Scanpix Hjælp til jobansøgning og CV-tjek Bistand og rådgivning om: Løn, kontrakter, klausuler Stillingsændringer og afskedigelse Rettigheder i forbindelse med sygdom, barsel og omsorgsdage, ferie, arbejdsmiljø, merarbejde og frynsegoder Inspiration og hjælp til karriere- og kompetence udvikling Deltagelse i faglige og sociale netværk Kursusstøtte og legater Fagbladet Jord og Viden Temamagasinet momentum Nyhedsbrevet Opslaget Onsdag Konferencer og debatmøder Feriehuse, forsikringer, lån, kreditkort og rabatordninger

4 Brede kompetencer og tværfagligt overblik Formanden for JA, souschef ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, Kirsten Holst, har et klart billede af fagforeningens medlemmer: Vi har noget, som de fleste andre mangler. Noget, som gør os til værdifulde medarbejdere på enhver arbejdsplads. Dét, vi især kan byde på, er vores brede kompetencer og tværfaglige overblik, der gør os velegnede til at bestride lederstillinger og være fleksible i en foranderlig verden. Vi er parate til de omstillinger, som er en naturlig del af udviklingen på enhver arbejdsplads. Vi er klædt på til at se mulig he derne i stedet for at være låst fast af begrænsningerne. Vi er både generalister og fagfolk. Vi er akademikere med gummistøvler, biologer der forstår sig på økonomi, og administratorer, der har forstand på natur og planlægning. Vi er kort sagt akademiske svejtserknive vi kan folde et værktøj ud til enhver udfordring. Vi kan måske ikke alting, men vi kan altid se en sag fra flere sider og kan løse komplekse opgaver, hvor kolleger fra andre faggrupper må melde pas eller samarbejde for at se helheden. Og vi kan bruges mange steder. Vores evne til tværfaglighed gælder ikke bare på det jordbrugsfaglige område, men også når vi kaster os over resten af miljøfeltet eller andre tværgående udfordringer i samfundet, betoner Kirsten Holst. Kirsten Holst formand for JA. Foto: Claus Boesen

5 Jobprofil»Jordbrugsakademikere er akademiske svejtserknive «Foto: Claus Boesen Alice Bruun Høyer Teknisk salgschef, Akzo Nobel Surface Chemistry Allerede i sin studietid var hun bevidst om, at det var vigtigt for hende med kontakt til erhvervslivet. Hun skrev derfor sit speciale på Carlsberg og lagde emnet i krydsfeltet mellem planteforædling, planteværn og bioteknologi. Mit nuværende job har udgangspunkt fra hjemmekontoret på Sydsjælland, men giver mig adgang til den internationale verden. Jeg har ansvaret for det tekniske salg af foder-additiver på det skandinaviske, engelske og irske marked, og det er en faglig udfordring. Som»master of science«har jeg imidlertid de grundlæggende værktøjer, og når man søger job i det private erhvervsliv, skal man være med på, at virksomhederne selv lærer en op i lyntempo naturligvis. Og jeg havde en jobprofil, der var værd at arbejde med, og godt ti års erhvervserfaring. Jobbet er spændende, det giver mig en karrieremæssig udvikling, og det er fleksibelt, så jeg kan være noget for mine børn, så længe de er små. Hele tre ting på én gang!

6 »Skal danske malkekøer på græs mindst 150 dage hver sommer?«hvad mener du?

7 Ofte medfører JAernes biovidenskabelige kundskaber, at der er en fælles holdning til dagsaktuelle emner i samfundsdebatten, der netop berører JAernes faglige områder. Et populært indslag på JAs hjemmeside er derfor en Quick Poll, der tager temperaturen på medlemmernes holdninger. Her kan du studere nogle udvalgte eksempler og tjekke, om du er enig med flertallet af JAs medlemmer. Hvad med gensplejsning? Gensplejsning er et af tidens hotte emner. Her har vi en biologisk og teknologisk metode, som i udpræget grad er omfattet af følelser, etik og moral. GMO er altså ikke bare GMO. Et flertal af de besøgende på JAs hjemmeside peger på den etiske forskel: Et flertal af medlemmerne mener ikke, at vi skal slække på lovgivningen for det åbne land: Skal det åbne lands lovgivning være mindre stram for at tilgodese både vindmøllen, vandreren og vildtet? Ja Nej Ved ikke 42% 52% 6% Et snævert flertal mener, at Danmark skal satse på biobrændstof, selv om det vil kræve et stort arealforbrug. Et interessant efterfølgende spørgsmål ville så være, hvordan holdningen ville se ud, hvis 2. og 3. generations bioenergianlæg var fuldt udviklede: Foto: Kennet Havgaard/Scanpix Er der etisk forskel på, om human medicin udvindes fra genmodificerede bakterier eller genmodificerede dyr? Ja Nej Ved ikke 48% 39% 14% Skal Danmark dyrke biobrændstof, så vi kan leve op til EUs krav om ti pct. biobrændstof i 2020, selv om det ville kræve et markant arealforbrug? Ja Nej Ved ikke 50% 45% 5% Er du med? Kom med i JA og sæt dit præg på den faglige dagsorden. Etikken signaleres måske i særlig grad i det følgende spørgsmål. Tolkes det som unødvendigt at gensplejse juletræer? Må dit juletræ være gensplejset, hvis det til gengæld kan holde længere? Ja Nej Ved ikke 28% 69% 3% Kampen om jorden Danmark er et lille land, og der findes vidt forskellige ønsker om, hvordan jorden skal anvendes. Brugen af det åbne land er en diskussion, der ofte blusser op blandt JAs medlemmer. Dyrevelfærd Et lille flertal går ind for, at alle danske malkekøer skal have lov til at komme på græs. At flertallet ikke er større, kan skyldes, at der er faglig uenighed om, hvad der er bedst for køerne, da de nyeste og teknologisk højtudviklede staldsystemer har mange fordele. Skal der lovgives om, at alle danske malkekøer skal på græs mindst 150 dage hver sommer? Ja Nej Ved ikke 51% 43% 5% Hent viden fra de mange faglige netværk, som JA støtter. Diskuter biologiske og natur videnskabelige emner på vores debatmøder. Læs de faglige artikler i fagbladet Jord og Viden samt temamagasinet momentum.

8 Jobprofil JA til de studerende JA fokuserer på at have en tæt kontakt til jer studerende, og foreningen vil arbejde for at bevare og udbygge medlemsskaren blandt de studerende. Med mange studerende fra såvel AU DJF som KU LIFE som medlemmer kan JA agere effektivt til gavn og glæde for studenterforeningerne og de faglige netværk. Christian Vesterager Adm. direktør, Nature Consult innovativ miljørådgivning Ideen blev født i studietiden på KU LIFEs fredagsbar, og det begyndte med naturplaner. I dag ligger rådgivningsvirksomheden Nature Consults hovedkontor på Rådhuspladsen i København, og der er afdelinger i Fredericia og Odense med i alt 18 medarbejdere. JA yder økonomisk tilskud til de fleste af de faglige studenterforeningers aktiviteter og sociale arrangementer. Aktiviteterne dækker studietiden samt overgangen til arbejdsmarkedet. De studerende har desuden plads og dermed indflydelse i JAs repræsentantskab, bestyrelse og udvalg. Vi var to studiekammerater, der stiftede virksomheden, og da vi var»små«, sagde vi ja til det hele. Men som opgavemængden, medarbejderstaben og ejerkredsen voksede, målrettede vi vores arbejde. Nøgleordene for vores rådgivning skulle være natur, miljø og jordbrug og ligge i naturlig forlængelse af arbejdet med naturplanerne samtidig med, at vi ønskede at udvikle vore spidskompetencer. Vi skærpede fokus og tilbyder nu kompetent rådgivning i miljøgodkendelsessager tæt på landmændene. Visionen er, at Nature Consult sætter standarderne for dansk miljørådgivning, og vi arbejder for at blive den førende miljøvirksomhed inden for jordbruget. Uden netværk havde vi ikke oplevet denne udvikling, og i dag er det sjovt at tænke på, at vi i opstartfasen ikke en gang kunne oprette en kassekredit på kr. i hvert fald i første omgang.

9 »JA støtter de faglige studenterforeninger«foto: KU LIFE

10 Dit link til fremtiden Har du lyst til at være en del af et tæt socialt og fagligt netværk, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter? Som medlem af JA har du mulighed for at deltage i en lang række faglige netværk på tværs af geografi og arbejdspladser. JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for bioteknologi, jordbrug, naturvidenskab, ressourceøkonomi, miljø og grøn forvaltning. Og uanset hvilket netværk du vælger at deltage i, møder du ligesindede med samme faglige interesser som dig. Det kan være givtigt både på det faglige og personlige plan og dermed et godt redskab til at styrke din karriere- og kompetenceudvikling. JAs netværk dækker en bred vifte af faglige områder, og de gennemfører hver især en lang række aktiviteter med det formål at skabe grobund for medlemmernes faglige erfaringsudveksling og fornyelse. Dansk Agronomforening, Økologisk Forum, Biotek-netværket og Landskabsforvaltnings-netværket er eksempler på levende netværk i regi af JA. Et godt arbejdsliv begynder og udvikles ofte som følge af nogle gode kontakter, og med sine faglige netværk har JA forbindelserne. Som studentermedlem får du derfor mulighed for at deltage i netværk, der kan være udbytterige, når du skal søge job som færdig kandidat og siden for karrieren. Du møder ligesindede at dele faglig viden med, du får energi til at sætte nye ideer i spil og inspiration til, hvordan du kommer videre. Medlemskab af netværk er en del af de ydelser, som kontingentet til JA dækker. Som medlem af JA er du velkommen til at være med i alle de netværk, du har interesse for.

11 »JA har forbindelserne«foto: KU LIFE Skab dit eget netværk! Alle medlemmer af JA kan til hver en tid selv tage initiativ til at etablere et nyt netværk. Hvis du ikke kan få opfyldt dine behov for faglig erfaringsudveksling i de eksisterende netværk, kan du skabe dit eget. JAs sekretariat hjælper dig med faglig sparring, gratis lokaler, gratis annoncering og spalteplads i Jord og Viden og giver et økonomisk tilskud. Få mere information om dine netværksmuligheder hos JA. Du kan ringe på telefon eller besøge hjemmesiden på

12 Fælles ressourcer udnyttes optimalt Økologisk Forum er et fagligt netværk i JA. Det første tiår har ført til en mængde ny viden, sjove oplevelser i det danske økologiske landskab og nye job på kryds og tværs i netværket. Nøgleordene er faglige arrangementer, debat, erfaringsudveksling og samtidigt lægger vi stor vægt på at have det sjovt, holde hinanden orienteret om ny viden, nye jobmuligheder og hjælpes ad med at trække det læs, det er at holde et netværk i form, forklarer Dorte Ernst, der er formand for netværket på sjette år. Netværket tæller ca. 100 medlemmer både studerende og færdiguddannede med en fælles interesse for økologi. De fleste medlemmer er fra KU LIFE, men det er vigtigt, at Økologisk Forum også er åbent for andre med faglig interesse og relevante input til økologien. Som færdige kandidater, hvor mange af os sidder i job uden direkte relation til økologi, er Økologisk Forum en mulighed for at holde sig ajour fagligt og socialt. Generelt er det i en travl hverdag guld værd at vide, hvem man kan ringe til, når man skal bruge et hurtigt svar inden for et område, man ikke selv er specialist på, fremhæver Dorte Ernst.

13 Jobprofil»Nøgleordene er faglige arrangementer, debat og erfaringsudveksling«cathrine Magrethe Bak Pedersen Bygningsrådgiver, Byggeri & Teknik A/S Og går man og drømmer om et nyt spændende job, er Økologisk Forum desuden en oplagt mulighed, da medlemmerne er bredt engagerede og derfor også ansat i et bredt udsnit af offentlige og private virksomheder. På den måde åbner netværket mulighed for hurtig intern information om, hvor de spændende job er. Økologi er et område præget af stor udvikling og politisk bevågenhed, og Økologisk Forum vil gerne bidrage med at dække et behov blandt jordbrugsakademikere for belysning af det økologiske område, siger Dorte Ernst. Hun understreger, at det faglige engagement og det sociale fællesskab fortsat skal bære Økologisk Forum ind i fremtiden. Samspillet mellem studerende og færdige kandidater vil være af afgørende betydning for en fortsat rekruttering til foreningen og for løbende inspiration, der baseres på udvikling og faglig sparring. Men det afgørende for at etablere og vedligeholde et netværk er efter vores erfaring, at det faglige og sociale fundament er i orden. Hvis dét er tilfældet, kan gruppens fælles ressourcer udnyttes optimalt både fagligt og personligt. Min uddannelse har givet mig nogle helt centrale kompetencer, som jeg har god brug for i mit arbejde: Jeg kan hurtigt sætte mig ind i nye ting, og jeg kan håndtere komplekse problemstillinger. Når landmanden ringer til mig og fortæller, at han har planer om at bygge en ny svinestald, så får jeg nemlig en opgave med mange facetter, der samtidig både er et privilegium og et stykke arbejde. Det handler om investeringer til mange millioner kroner, og jeg skal først og fremmest sparre med landmanden, og derigennem opstår der et tillidsforhold. Dertil kommer den direkte rådgivning om staldindretning, dyrevelfærd og miljø, der kobles med den udadvendte projektledelse. Jeg er kontaktpersonen, og det er spændende at få tingene til at fungere i forløbet fra idé til produktion. Hendes fagområde er meget specifikt, men det er ikke ensbetydende med begrænsninger tværtimod. Hun er blevet den, landmændene ringer til, og efterspørgslen begynder efterhånden også at komme fra udlandet.

14 JA har mange tilbud til studerende JAs fagforeningstilbud er ud over de kontante fordele lige ved hånden. Du kan få individuel hjælp i forbindelse med: Information om arbejdsmarkedet, jobsøgning, jobsamtalen, information om arbejdssteder, kontraktgennemgang inden ansættelse, lønforhandling, opsigelse, dårligt arbejdsmiljø, stress, kompetenceudvikling, kontakt til faglige net - værk og meget andet, som du kan få brug for i relation til dit arbejdsliv. Når du melder dig ind i JA, får du en Haglöfs computerrygsæk sponsoreret af JA og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD). Som medlem får du bl.a. tilbud om følgende kontante fordele: Lån & Spar Bank Studentermedlemmer har adgang til en studiekonto, der bl.a. indeholder gratis VISA/Dankort og MasterCard, herunder årsrejseforsikring, kassekredit på op til kr. uden gebyrer, ekstra høj indlånsrente, gælder op til tre år efter endt studie og lav udlånsrente på kassekredit. Tryg Studentermedlemmer tilbydes en særlig forsikringspakke med familie- og heltidsulykkesforsikring. Husk som studerende skal du selv sørge for at tegne heltidsulykkesforsikring, hvis du vil have mulighed for erstatning ved en ulykke i forbindelse med studiet. Du er nemlig normalt ikke dækket af universitets forsikring. Forbrugsforeningen Medlemskab af Forbrugsforeningen giver dig mulighed for at spare penge. Hver gang du bruger foreningens kontokort i én af de ca forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus normalt 9 pct. Blandt forretningerne i ordningen kan nævnes Star Tour, FONA, Kuoni Rejser, Hydro Texaco, Bauhaus, Thiele, Skousen, Billing Sko, Panduro Hobby samt TDC. Legater JA administrerer en række studie- og rejselegater. Feriehuse Dan-ferie tilbyder leje af feriehuse med procents rabat. Boliger PJDs lejligheder udlejes til studerende, som er medlem af en studenterforening via JA, medlemmer af PJD samt børn af medlemmer. Læs mere på PJDs hjemmeside, her kan du finde en oversigt over boligerne, udlejningskriterier samt ansøgningsskema. Vil du vide mere om JA og dine fordele, kan du kontakte JA-ambassadør på AU DJF Lena Hinrichsen på eller mobil: og JA-ambassadør på KU LIFE Sanne Rømer Radoor på eller mobil: Falck Der tilbydes pct. rabat på autohjælp og andre serviceydelser.

15 JA jeg vil være medlem Fornavn Efternavn Gade/vej Postnr. By CPR-nr. Telefon Mobilnummer Information til dig Som medlem af JA modtager du automatisk fagbladet Jord og Viden hver 3. uge. Bladet bringer artikler om arbejdsmarked og fag, reportager, jobprofiler og debat om aktuelle faglige og samfundsmæssige emner. Du modtager også temamagasinet momentum, der udkommer 4 gange årligt med faglige temaer af relevans for jordbrugsakademikere. Efter hvert nummer arrangerer JA et debatmøde på Aarhus Universitet hhv. Københavns Universitet med udgangspunkt i temaernes indhold. Du kan også holde dig fagligt opdateret via Opslaget Onsdag, som er JAs ugentlige elektroniske nyhedsbrev med nyt fra arbejdsmarkedet, en kalender samt faglige nyheder. Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet (KU LIFE) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Aarhus Universitet) Studieretning Blanketten sendes til JA. Portoen er betalt. Du kan også maile til

16 Emdrupvej 28A JA Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen København Ø JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, natur - forvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer med funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse. AUG 2008 Foto: Bert Wiklund

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter

It-sikkerhedskonsulent. Treasury Analyst. International rådgiver. Filmproducer. karriereråd. jobsøgning. Idrætskonsulent Manuskriptforfatter Guiden til dit første job 2008/2009 inical research associate eansvarlig Young National Expert ieforsker It-sikkerhedskonsulent 3D-artist Kvalitetskonsulent SP-koordinator International rådgiver Konserveringstekniker

Læs mere

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget? Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Juni 2014. Park. Velkommen til have- og parkingeniørerne

Juni 2014. Park. Velkommen til have- og parkingeniørerne Juni 2014 Have & Park Velkommen til have- og parkingeniørerne danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Ny spiller i den grønne sektor Nøgleordene for have- og parkingeniøren er drift,

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere