Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12"

Transkript

1 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Velkommen til den nye hjemmeside side 20

2 INDHOLD leder Juni 2012 d sm a e 20 Tem ød N Nr. 4 - Juni 2012 La 12 Forsikring medlemsblad for dfl foreningen for ansatte i forsikring Landsmødedeltagerne fik de store smil på, da Bent Halfdan Pedersen fra sekretariatet på underholdende vis præsenterede forslag til ændringer af DFL s vedtægter. Foto: Kurt Andreasen, DFL Et kig fra talerstolen Ud af busken! Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Velkommen til den nye hjemmeside side 20 Temasider: Landsmøde 2012 DFL s landsmøde DFL afholder landsmøde hvert andet år og det er såvel en status på arbejdet i den landsmødeperiode, der afsluttes, som et kig på, hvad der skal ske i DFL de kommende to år. Læs temasiderne fra side 4 til 18 Fremtiden bliver mere ekstrem Koncernchef Lars Bonde fra Tryg har givet sit bud på, hvad der sker i forsikringsbranchen de kommende år. Der er markante ændringer på vej. Side Velkommen til den nye hjemmeside Den 18. juni slår DFL dørene op for en helt ny hjemmeside, hvor du nemmere kan følge med i, hvad der sker i foreningen, og får en række helt nye muligheder. Side Forsikring Nr Landsmøde hvad er det for noget? 4 Landsformandens beretning 6 Landsmøde i egne rammer 9 Hvad siger deltagerne om landsmødet? 9 Et kig fra talerstolen 10 Vedtægtsændringer 11 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem 12 Gitte Jensen, Danica: Til landsmøde for sidste gang 14 Kig på køkkenet: Uden mad og drikke 16 Træd ikke landsformanden over tæerne! 18 Øvrige artikler Millioner til medlemmer 19 Velkommen til den nye hjemmeside 20 Vejledning: Sådan fungerer timebanken 22 Aftale med Lån & Spar Bank opsiges 22 Kompetence: Stigende krav til rådgivere timers reglen: Husk hviletiden 24 Der er grøde i hele området psykisk arbejdsmiljø, og det skal forstås meget positivt. Vores hovedorganisation FTF har stillet krav om, at psykisk og fysisk arbejdsmiljø ligestilles, og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er positiv over for forslaget. Dette må betyde, at skader som skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø, bliver ligestillet med fysiske arbejdsskader noget, som vi ved kan have lange udsigter, men som DFL vil hilse velkomment. For i en branche, hvor der gennem årene er gjort meget omkring vores fysiske arbejdsmiljø, så har der været langt mindre fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Fra arbejdsgiverside har der været en tendens til at henvise til undersøgelser, hvor ansatte i finanssektoren sammenlignes med politifolk og sygeplejesker, og så ser tingene jo ganske lysegrønne ud. Men reelt er der udfordringer mange steder i selskaberne, hvor dårligt psykisk arbejdsmiljø i afdelinger, dårlige ledere og mobning er årsag til mange sygedage og problemer. Når regeringen, FTF og vi faglige organisationer har fået regler og retningslinjer omkring ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø på plads, så ser vi frem til at få konkrete sager på bordet. Hvis man skades af fysiske forhold i virksomheden, så kommer det frem i lyset. Men skader for- årsaget af psykisk arbejdsmiljø kommer sjældent frem. Ofte stikker de ramte enten hovedet i busken og prøver at vente til stormen er blæst over, eller søger andet job. Desværre er der også en del, der ender som sygemeldte med psykiske skader noget, som kan ødelægge resten af deres arbejdsliv. Mit ønske er, at vi får de psykiske skader frem i lyset, så de ramte kan få hjælp. Lad være med at stikke hovedet i busken eller tro, at græsset er grønnere hos naboen løft hovedet og fortæl om, hvad der sker. Du kan altid gå til din tillidsrepræsentant, som har tavshedspligt og udelukkende ønsker at hjælpe også omkring psykisk arbejdsmiljø. I DFL arbejder vi for, at vores tillidsrepræsentanter er godt klædt på til at håndtere sagerne, og også til selv at opdage, hvor miljøet giver problemer. Men den største hjælp vil altid være, at du selv træder frem og fortæller om det, hvis din hverdag ikke fungerer på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Med venlig hilsen Mette Bergmann, Landsformand for DFL Nyt fra DFL Ungdom Fra frivillig til formand 25 Læserbrev om kontingentet for pensionister 26 Ændring af ferieloven: Ret til erstatningsferie ved sygdom 27 En solstrålehistorie: Brug solcremen rigtigt 32 Tips til sommergrillen 32 Infosider Kort nyt Nyt fra personaleforeningerne Slap af i pausen Sudoku 4-5, Udgivet af: Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Faglig organisation for ansatte i forsikringssektoren. Produktion: Horisont Gruppen a/s. Forsendelse: Bladet udsendes gratis til landsforeningens medlemmer. Forsikring udkommer 8 gange om året. Oplag: ISSN Sekretariat: Applebys Plads 7, 1411 København K Telefon: , Telefax: Telefontid: Mandag - torsdag kl og fredag kl Landsformand: Mette Bergmann, telefon , Næstformand: Lone Clausen, telefon , Sekretariatschef: Søren Thorsen, telefon , Redaktionen består af følgende medlemmer: Lars H. Knudsen ansvarshavende redaktør. Søren M. Hansen redaktionsassistent Lone Clausen næstformand for DFL. Trine Zappe næstformand i personaleforeningen Topdanmark og HB-medlem. Suzanne Foverskov næstformand i personaleforeningen i Tryg og HB-medlem. Lotte Kronholm Sjøberg formand i Gjensidige personaleforening og HB-medlem. Rune Sixtus Bruhn næstformand i SOS og formand i DFL Ungdom. Skriv til redaktionen: Redaktionen af Forsikring nr er afsluttet den 6. juni 2012 Vi vil mere 3

3 Tema Landsmøde 2012 Landsmøde 2012 Tema Landsmøde hvad er det for noget? Landsmøde, kongres, årsmøde, generalforsamling kært barn har nok mange navne, men samme formål. Men hvad skal vi med det og hvad er det for en størrelse? Lone Clausen, næstformand i DFL. Af Lone Clausen, næstformand for DFL DFL s landsmøder er på mange måder omdrejningspunktet for foreningen og en milepæl for DFL s arbejde. Det er på landsmødet, der gøres status på aktiviteterne i den forgangne periode, og det er også her, hvor DFL s politikker og indsatsområder for de kommende to år fastlægges og ikke at forglemme, hvad det overordnede tema for foreningens arbejde de kommende to år skal være. Det nye tema Kvalitet & Faglighed sætter fokus på arbejdsmæssige kerneværdier i såvel DFL, som ude hos jer medlemmer, men trivslen og arbejdsmiljøet generelt vil også fremover have en stor plads i DFL s arbejde. Demokratisk system I en forening som DFL kan vi naturligvis ikke blot gøre som vi har lyst til. Bag DFL s virke ligger et meget demokratisk system, der har landsmødet som afgørende forum og et formelt forum, hvor det er foreningens vedtægter, der styrer afviklingen af mødet efter en vedtægtsbestemt dagsorden. Deltagerne på landsmødet er tillidsvalgte fra bestyrelserne i DFL s personaleforeninger. De er valgt af medlemmerne i selskaberne og repræsenterer dem. På landsmødet kan de gøre deres indflydelse gældende, både når det handler om valg af formandskab og på de fremadrettede politikker og indsatsområder. De delegerede udgør i alt 144 tillidsvalgte fra 32 personaleforeninger. Vedtægter og valg Det er Landsmødet der godkender regnskab og budget, foretager valg af formandskab og beslutter og godkender, hvilken vej DFL skal følge fremadrettet og hvilke indsatser der skal iværksættes. Dog på et overordnet plan, idet den mere detaljerede formulering af indsatser og mål sker i hovedbestyrelsen samt i DFL s udvalg, faggrupper og fora. Landsmødet er også den instans, der diskuterer og vedtager ændringer til DFL s vedtægter og behandler indkomne forslag fra vores medlemmer og personaleforeninger. Bjarne Wyrwik fra Codan var en flittig kommentator på landsmødet Samarbejde nedbringer langtidssygemeldinger Danica Pension og Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt et samarbejde for at nedbringe antallet af langtidssygemeldinger og førtidspensionister. Når man er syg, så har man udfordringer nok og skal ikke også kæmpe mod komplicerede offentlige og private systemer. Det er baggrunden for, at Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt et samarbejde med Danica Pension for at gøre det nemmere for borgerne. Samarbejdet betyder, at offentlige og private skal samarbejde om at skabe grundlaget for en tidlig og koordineret indsats, der skal hjælpe en syg borger. Eksempelvis skal pensionsselskabet kunne få oplysninger om den syge borger, så der arbejdes mod at pensionsselskabet automatisk modtager besked, når en virksomhed sygemelder en medarbejder. Parterne skal desuden dele lægelige oplysninger og andre informationer for at undgå, at den syge bliver kastebold mellem instanserne. Målet med samarbejdet er at reducere de ca årlige tilkendelser af førtidspension på landsplan. Indtil videre er samarbejdet dog kun afprøvet på fem frivillige borgere og fremtiden vil vise, om det fungerer efter hensigten og kan udbredes til andre kommuner og pensionsselskaber. Lærerstanden bliver nu ét selskab Der er sket en markant ændring i LB Koncernens struktur, idet man går fra at være fem selskaber til fremover kun at være ét. De fem selskaber var Lærerstandens Brandforsikring G/S som havde fire datterselskaber, nemlig Bauta Forsikring A/S, Runa Forsikring A/S, FDM Forsikring A/S og Genforsikringsselskabet Virke A/S. Ændringen af strukturen, der blev godkendt på koncernens generalforsamling i slutningen af april, betyder at der fremover kun er ét selskab og at navnet er LB Forsikring A/S. Selskabet vil også fremover arbejde efter de gensidige principper. Selskabet skriver i en presseinformation, at ændringen ingen betydning får for medlemmernes forsikringsbetingelser og i praksis vil kunderne også fremover møde de velkendte navne og logoer. LB Forsikring A/S er ejet af LB Foreningen (93,462%), Dansk Sygeplejeråd (4,337%), FTF (0,096%) og FDM (2,106%). Lønsumsafgiften er giftig Regeringen arbejder med planer om at hæve den i forvejen høje danske lønsumsafgift for den finansielle sektor. Planen er, at den frem til 2021 skal hæves med 0,1 pct. årligt fra i dag 10,5 pct. op til 12,3 pct. Problemet med lønsumsafgiften er, at en sådan skat på lønninger rammer skævt. Den vil ramme de ansatte direkte, idet omkostningen på medarbejderne fordyres. Det vil i den sidste ende betyde afskedigelser og færre medarbejdere i sektoren og det harmonerer ikke med regeringens ønske om at skabe flere jobs. Alternativet kan være en skat på finanssektorens transaktioner FTT eller Financial Transaction Tax som ikke beskatter lønninger men mere reelt beskatter finansielle transaktioner i branchen. FTT er et fornuftigt alternativ, der ikke på samme måde skader de ansatte i branchen, men lader de finansielle virksomheder betale skat af forretningerne og ikke lønsummen. DFL tager stærk afstand fra at øge lønsumsafgiften, da den uden tvivl vil koste jobs. Der arbejdes gennem vores interesseorganisationer NFU og FTF på såvel på EU-plan som i Danmark for at vores synspunkter høres, og i højeste grad for at undgå at beskatningen af løn tilmed øges. Vi er meget enige med Finansforbundet, der gennem en storstilet annoncekampagne siger, at det må være bankerne og ikke de ansatte, der skal betale en øget beskatning. Stærk bundlinje i Tryg Tryg kom ud af deres første kvartal i regnskabsåret med bedre resultat, end analytikerne havde ventet. Overskuddet før skat blev 721 mio. kr. mod ventet 593 mio. kr. og efter skat blev der 556 mio. kr. tilbage. Dette er mere end en fordobling i forhold til sidste år, hvor resultatet for samme periode blev 271 mio. kr. Det forsikringstekniske begreb combined ratio viser hvor mange kroner selskabet udbetaler for hver 100 kroner, der tjenes. Dette forbedrede Tryg fra 96,1 sidste år til nu 93,9. Tryg går efter at nå en combined ratio på 90 svarende til en egenkapitalforrentning på 20 pct. efter skat. Det forsikringstekniske resultat landede i kvartalet på 366 mio. kr. mod 268 mio. kr. i første kvartal For at forbedre resultaterne yderligere iværksætter Trygledelsen en spareplan, der skal nedbringe omkostningerne og skadesudgifterne. De mere præcise mål bliver udmeldt senere. 4 Forsikring Nr

4 Tema Landsmøde 2012 Landsmøde 2012 Tema Landsmøde 2012 i DFL For DFL er landsmødet et vigtigt omdrejningspunkt og de to år mellem landsmøderne er foreningens hjerteslag, der hvert andet år gør status på de foregående to års arbejde og pumper nye tanker og aktiviteter ind, klar til de næste to år. På de følgende sider tager vi et kig på DFL s landsmøde og hvad der skete gennem dagen. Afviklingen af landsmødet er bestemt i vedtægterne, og starter med navneopråb og valg af dirigent. Et vigtigt punkt er landsformandens beretning, som rummer en status på den landsmødeperiode, som afsluttes, og lægger også op til et kig frem på de kommende to år med det tema og de aktiviteter, som formandskabet foreslår. Det følgende er et uddrag af landsformand Mette Bergmanns beretning. Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på DFL s hjemmeside på Kaj Pieter Heimland fra SOS ser lidt skeptisk ud Leif Konow fra SOS greb mikrofonen Landsformandens beretning Der var blomster til formandskabet efter genvalget på landsmødet Da jeg aflagde min beretning for to år siden var Danmark i krise ja, hele verden var nærmest i krise. Dengang tolkede vi små, positive forårstegn i samfundet og forsikringsbranchen som signal om, at det var det ved at vende krisen var ved at klinge ud, kom jeg vist til at sige. Her, to år senere, er vi blevet klogere. Ordet krise er blevet en del af vores daglige ordforråd og en del af vores hverdag. For samfundskrise er gået hen og blevet en ny hverdag, som har fået os til at se anderledes på mange ting. Vi er blevet mere sparsommelige og tænker mere over, hvad vi bruger pengene til. Vi sparer mere op og udviser mådehold. For DFL er mådehold blevet en endnu vigtigere del af hverdagen. Vores ressourcer kommer fra medlemmerne og det er dem, vi er her for. Vi skal give dem værdi for deres kontingentkroner, for når de nu tænker mere over, hvad pengene skal bruges til, så bliver DFL et bevidst og positivt tilvalg. Det er vi helt sikkert, for siden sidste landsmøde er vi blevet flere medlemmer. Krise eller forandring? De økonomiske strømninger har gennem alle tider gået op og ned. I denne landsmødeperiode er de hovedsagelig gået ned. Men selv om vi hører ordet krise gang på gang, så skal vi dog huske på, at vi ikke taler om katastrofe. Katastrofe er noget, som Grækenland kan tale med om. Her på de nordlige breddegrader er vi snarere i gang med at tilpasse os en markedssituation, som ikke er præget af samme vækst som tidligere. En konsekvens af den situation er, at der siden landsmødet i 2010 er kommet øget fokus på at forsikringsbranchen skal på omgangshøjde med andre sektorer. Det handler om at tænke i digitalisering, mobilitet, fleksibilitet og individualisering, og udviklingen er i fuld gang. Hovedopgaven i den kommende landsmødeperiode bliver at få substans på temaet Kvalitet & Faglighed De kommende år vil vi i endnu højere grad se konsekvenserne i form af ændrede arbejdsrutiner, nye jobfunktioner og krav om nye kompetencer. Vi ser også nye spillere på vores hjemmebane, nemlig medarbejdere med andre og højere uddannelser. Ændringerne er ikke til at komme uden om, for det er selve kernen i arbejdet, der ændrer sig. De nemme rutineprægede jobs forsvinder og der stilles nye krav til medarbejdernes kompetencer. Derfor skal vi tænke i kompetenceudvikling og lægge vægt på netop det overfor medlemmerne. Vi skal arbejde for at støtte vores medlemmer i deres fortsatte udvikling, for ellers risikerer vi at skulle vejlede dem i jobsøgning. Velkommen til en branche i udvikling! Magert resultat Overenskomsten har fyldt meget i landsmødeperioden. I foråret 2010 forlængede vi 2008-overenskomsten, og så startede arbejdet ellers på at få 2012 overenskomsten på plads. Ja, vi kom ud med et magert resultat, som kun set i sammenhæng med den gyldne overenskomst i 2008 giver en lønstigning, der sikrer reallønnen. Men når arbejdsgiverne står stejlt på rammens størrelse, så er der altså ikke så meget at gøre med mindre, selvfølgelig, at vi er klar til at gå på barrikaderne for sagen. Men selv en tur på barrikaderne og et efterfølgende besøg i forligsinstitutionen ville nok ikke have kunnet give et bedre resultat. I forhandlingsgruppen er vi helt overbevist om, at vi kom hjem med det bedst mulige resultat for vores medlemmer. Når godt 80 procent af de afgivne stemmer ved urafstemningen om overenskomsten» 6 Forsikring Nr

5 » Tema Landsmøde 2012 Deltagere fra Skandia og Popermo lyttede koncentreret gav deres ja til den, så tolker jeg det som signal om at medlemmerne er enige i dette synspunkt. En lønstigning på godt 1 pct. pr. år fremkalder klart nok ikke stående bifald, men det er vigtigt at se, hvad vi opnåede ved siden af: Harmonisering af ulempebetaling, flere B- dage, pension til de unge og så timebanken. Timebank-systemet var nok arbejdsgivernes forslag, men den endte med at give vores medlemmer en række mærkbare fordele ikke mindst pensionsbidrag af alle deres optjente timer, muligheden for at spare frihed op til senere brug og plus-50 procent ved udbetaling af timer over 300 og ved tvangsudbetaling af timer. Åben organisation Vi skal have dialog, såvel med ledelse som med medlemmer. Dialog giver nærhed og skaber forståelse for vores arbejde. DFL er en åben organisation, og samtidig en organisation, hvor afstanden mellem medlemmer, personaleforening, hovedbestyrelse, formandskab og sekretariat er meget kort. Som eksempel havde vi i forbindelse med overenskomsten en god dialog på bloggen med vores medlemmer. Sådan ønsker jeg også, at det skal være fremover. Den elektroniske kommunikation er i stigende grad med til at knytte kontakten til medlemmerne, give dem nyttig faglig information og svar på de hyppigste spørgsmål. Ikke mindst de yngre medlemmer er blevet så Valgene blev klaret med applaus her GF Forsikring vant til at søge information via nettet, at de forventer at DFL har en seriøs tilstedeværelse dér. Og det har vi snart! Vores nuværende hjemmeside er et godt værktøj, men er slet ikke hverken teknologisk eller designmæssigt på dagens niveau. Centralt for den kommende hjemmeside er, at den har større fokus på at sælge budskabet om DFL s styrker til ikke-medlemmer, og samtidig lette adgangen til information og dialog for medlemmer og tillidsvalgte. Det naturlige valg Hovedopgaven i den kommende landsmødeperiode bliver at få substans på temaet Kvalitet & Faglighed, for jeg er overbevist om, at en fokusering på disse kerneværdier i DFL vil give genklang hos medlemmerne - således at DFL også fremover er det naturlige valg for alle ansatte i forsikring. Læs hele landsformandens beretning på Tekst: Lars H. Knudsen, redaktionen Bente Sorgenfrey, formand for FTF, var på talerstolen Trine Zappe, næstformand i Top, fortalte om redaktionsudvalget Sekretariatschef Søren Thorsen fremlagde DFL s regnskab Rune Sixtus Bruhn, næstformand i SOS Charlott Due Pihl, næstformand I Danica Landsmøde i egne rammer DFL har for første gang holdt landsmøde på Kobæk Strand, som foreningen ejer i fællesskab med Finansforbundet. For personaleforeningerne i DFL er foreningens landsmøde, der afholdes hvert andet år, ganske enkelt årets begivenhed. Formandskabet er på valg på landsmødet, og hovedbestyrelsens medlemmer fra de små og mellemstore personaleforeninger bliver godkendt, lige som DFL s indsatsområder for de kommende to år bliver diskuteret. Det er personaleforeningernes bestyrelser, som er delegerede på DFL s landsmøde, og det er en populær begivenhed. Faktisk så populær, at det ikke tidligere år har været muligt at holde landsmødet i egne rammer. Tidligere har DFL måtte købe sig ind hos LO Skolen og senest Comwell Borupgaard for at kunne huse de langt over 100 deltagere fra personaleforeningernes bestyrelser. Det har bestemt været gode rammer, men også en stor udgift for DFL. Kobæk Strand Konferencecenter, som er DFL s og Finansforbundets kursuscenter ved Skælskør, har ikke tidligere haft kapacitet til at huse så mange deltagere. Nu er der dog sket en udvidelse som har gjort, at man nu kan huse alle deltagere. Ved at holde landsmødet på Kobæk Strand, så har DFL ikke blot fordelen ved at det faktisk er billigere at være her, men da foreningen endvidere er medejer af kursuscenteret, så kommer en del af pengene tilbage i form af indtægt på driften af Kobæk Strand. Dette var det afgørende argument for at ledelsen af DFL samt hovedbestyrelsen valgte at bruge egne rammer, men erfaringen fra dette første landsmøde på Kobæk Strand har været så positive, at det uden tvivl bliver her at fremtidige lands- og orienteringsmøder afholdes. Tekst: Rune Sixtus Bruhn, redaktionen Tema? Landsmøde 2012 Hvordan gik landsmødet på Kobæk Strand Forsikring spurgte nogle af deltagene på årets landsmøde i DFL om, hvad de synes om mødet og rammerne for det. Charlotte Hougaard formand i Topdanmark og medlem af hovedbestyrelsen i DFL Landsmødet er altid noget helt særligt og i år var ingen undtagelse. Jeg var meget spændt på hvordan det ville blive på Kobæk, men jeg blev positivt overrasket. Vi sad tæt og pladsen var lidt trang, men det skaber bare et mere intimt møde og en oplevelse af at være tættere på hinanden. Jeg synes at Kobæk gjorde et stort arbejde for at skabe de bedste rammer for os og det lykkedes langt hen af vejen. Mange af deltagerne kender Kobæk fra kurser og lignende og det gav en følelse af tryghed og en afslappet stemning. Desværre bevirkede det ikke, at flere end de sædvanlige gik på talerstolen og deltog i debatten, hvilket var ærgerligt. Det er bare sjovere, når der er aktiv debat og mange ytrer deres holdninger. Alt i alt et godt landsmøde i en god og positiv ånd. Lars Dohrmann bestyrelsesmedlem hos Sønderjysk Forsikring Det var et godt landsmøde, trods de trange forhold. Kobæk Strand er et godt sted at afholde møder, men til et landsmøde er pladsen lige i underkanten. Formandskabet afleverede en særdeles god beretning, vedtægtsændringerne blev på fornemste vis friskt gennemgået af Bent Pedersen fra sekretariatet og budget og kontingent godkendt. Landsmødet blev afsluttet med en kanon god fest. I det store og hele var det et godt landsmøde, som vi med tilfredshed kan se tilbage på, dog ikke på samme luksuriøse niveau som de foregående år. Helle Mortensen formand hos Popermo Jeg havde tænkt meget på om vi kunne være så mange mennesker i mødelokalet under landsmødet. Vi sad da også lidt trangt og naboen nåede at vælte et glas vand da vi skulle sætte os efter morgensangen, men jeg synes generelt at det var i orden. Frokosten var lidt forvirrende. Det tog meget lang tid at få noget at spise, det var uoverskueligt anlagt, men det smagte rigtigt godt. Aftensmaden kunne sagtens måle sig med det vi har fået tidligere andre steder og jeg synes, at tjenerne gjorde det rigtigt godt. Alt i alt et rigtigt fint arrangement. Tekst: Rune Sixtus Bruhn, redaktionen 8 Forsikring Nr

6 Tema Landsmøde 2012 Landsmøde 2012 Tema DFL s landsmøde Et kig fra talerstolen For formandskabet i DFL er landsmødet en helt særlig begivenhed. Det er dagen, hvor vi skal berette om det arbejde der er udført de seneste to år. Og dagen, hvor der skal ses fremad mod de kommende to år. Og så er det dagen, hvor formandskabet er på valg. Af Lone Clausen, næstformand for DFL Der ligger et stort arbejde forud for et landsmøde, såvel politisk som praktisk. Det er da også altid med en vis spænding, at vi i formandskabet ser frem til dagen. Der er rigtig meget logistik som skal gå op. Sekretariatet har haft travlt med planlægning og afvikling for at sikre, at alt glider som det skal. Formandskabet har haft travlt med at skrive den beretning, som landsformanden skal fremlægge. Der skal skrives andre taler og indlæg, og DFL s fremtidige politikker og indsatsområder skal gøres klar til at præsentere for landsmødedeltagerne. Ikke mindst skal der være styr på dagsorden og tidsforbrug på de enkelte punkter, og alt skal være planlagt med den dirigent, som foreslås. De mange punkter omfatter vedtagelse af vedtægtsændringer, valg, håndtering af landsmødegæster fra andre foreninger og tidligere formænd, fremlæggelse af regnskab, budget og indkomne forslag. Og så er der ofte personer i hovedbestyrelsen, som der skal siges farvel til og hilses velkommen til. En skelsættende dag For Mette og jeg i formandskabet er landsmødet en skelsættende dag. En dag hvor vi bliver vurderet på, om det arbejde og den politiske linje vi har lagt i foreningen, har været i orden. Men også, hvor de tanker, vi har tænkt om fremtiden, nu også er det som landsmødet kan bakke op om. Den måde vi i DFL arbejder med politikker og indsatser på gør, at det ikke er det meget formelle landsmøde, der bliver rammen for de store politiske slag eller diskussioner om foreningens indsatser og handlingsplaner. De er nemlig blevet til i en demokratisk proces op til landsmødet, og skal efterfølgende diskuteres, behandles og implementeres i de enkelte udvalg, faggrupper og fora. Men landsmødet er naturligvis det forum, hvor bestyrelserne i de enkelte personaleforeninger kan kommentere ind på beretningen og komme med input til det fremtidige arbejde i DFL. Inde eller ude? I DFL s vedtægter er det besluttet, at både landsformand og næstformand er på valg på landsmødet, altså hvert andet år. At blive valgt eller genvalgt er en stor tillidserklæring og giver os en god fornemmelse af, at den vej vi i formandskabet har valgt at gå, og de indsatser der er sat i søen, er den rigtige retning. Samtidig er det et stort ansvar der pålægges formandskabet at drive DFL, og vi går til opgaven med ydmyghed og respekt for vore medlemmer. Vi ser valget som en accept af, at linjen er den rigtige for foreningen. Men det er naturligvis ikke formandskabets fortjeneste alene. Uden en hovedbestyrelse, der er med til at diskutere og lægge linjen, kunne den ikke gennemføres. I DFL hylder vi dialogen, forskelligheden og demokratiet. Det gør, at der bliver taget ejerskab af beslutningerne, og på den måde får vi en bæredygtig politik for DFL. Så starter arbejdet Efter landsmødet starter så arbejdet med at få lagt den egentlige strategi for DFL, på baggrund af landsmødets beslutninger. Der skal udarbejdes arbejdsprogram og handlingsplaner, så vi også når i mål med de indsatser, der blev vedtaget. Det store forkromede overblik får vi i formandskab og hovedbestyrelse på et seminar umiddelbart efter landsmødet. Her udpeges de hovedbestyrelsesansvarlige for alle foreningens arbejdsområder, og der formuleres formålsparagraffer for alle udvalg, faggrupper og fora. Herefter besættes udvalg, faggrupper og fora på det næstkommende repræsentantskabsmøde. Alle tillidsrepræsentanter kan komme i betragtning som medlem af et udvalg, mens det i faggrupperne alene er tillidsrepræsentanter fra det pågældende fagområde som kan vælges. DFL s regionsfora går på tværs af faglige skel, og her besættes bestyrelserne med tillidsrepræsentanter efter geografisk tilknytning. Uddannelsesforum er et netværk for tillidsrepræsentanter med interesse for uddannelsesområdet og som helst også skal være medlem af selskabets samarbejdsudvalg (SU), hvorved de har direkte adgang til at sætte uddannelsesmæssige emner på dagsordenen i selskabet. I DFL s ungdomsfora kan alle medlemmer under 35 år deltage i arrangementer, mens arbejdet varetages af en valgt bestyrelse. Kursen to år frem DFL s strategi, politikker og indsatser er det, foreningen og dermed også formandskab og hovedbestyrelse skal navigere efter de kommende to år. De overordnede rammer er lagt på landsmødet, mens indsatserne og detaljerne, der skal føre hen mod målene, skal udarbejdes af de enkelte udvalg og faggrupper. På den måde sikres det også her, at ejerskabet til den konkrete del af arbejdet i højere grad ligger i de grupper, der har de respektive arbejdsområder som hovedopgave. Der er nok at tage fat på og i formandskabet glæder Mette og jeg os til at komme i gang med arbejdet. Vedtægtsændringer DFL s landsmøde er stedet, hvor ændring af foreningens vedtægter skal godkendes. Vedtægterne er DFL s grundlov og før ændringer fremlægges på landsmødet er de sædvanligvis undersøgt og forberedt i sekretariatet, vurderet af DFL s jurister, diskuteret og godkendt i hovedbestyrelsen og derefter godkendt af repræsentantskabet. Dette giver Bent Halfdan Pedersen, faglig sekretær sikkerhed for, at ændringer er gennemarbejdede og har den rette formulering for ikke at skabe uklarhed og misforståelser. Da der er en del sammenfald af deltagere i de forskellige organer i DFL betyder det, at landsmødets endelige vedtagelse af ændringer er overvejende formel. På årets landsmøde var der en række ændringer, som havde til formål at tydeliggøre, at medlemmer alene kan få bistand til problemer, der er opstået efter de har meldt sig ind i DFL. Ret til omkostningskrævende hjælp og støtte Det blev samtidigt præciseret, at de medlemmer, som har 3 måneders karens i forbindelse med indmeldelsen, ikke vil kunne få omkostningskrævende bistand fra DFL s side for så vidt angår problemer, der er opstået i denne periode. Ændringen skal gøre det klart, at medlemmer, som står med store og komplekse problemer, ikke bare kan melde sig ind og forvente at DFL skal yde omkostningskrævende hjælp og støtte fra dag ét, herunder eventuelt føre sager for medlemmet. Sletning ved kontingensrestance En anden vedtægtsændringer gjorde det mere klart, at man kan slettes som medlem, såfremt man kommer i kontingentrestance i mere end 3 måneder, og at man ved genindmeldelse skal betale den skyldige gæld. Hurtigere udmelding for pensionister Vedtægterne er også blevet ændret omkring pensionisters udmelding af DFL. Det er nu sikret, at pensionister hurtigere kan melde sig ud af foreningen, idet man som pensionist fremover kun skal give én måneds varsel mod de hidtidige 3 måneder. Godkendelse af regnskaber Endelig vedtog landsmødet revisioner af bestemmelserne vedrørende godkendelse af regnskab og budget, samt betingelserne for at kunne indkalde til ekstraordinære landsmøder. 10 Forsikring Nr

7 Tema Landsmøde 2012 Landsmøde 2012 Tema Lars Bonde, koncernchef i Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem Vi bliver ældre, lever længere, flere sygdomme kan kureres, ekstreme vejrforhold bliver mere ekstreme og så vil vores solidaritet ikke række så langt, når vi bliver presset på økonomien, forudsagde Lars Bonde fra Tryg på landsmødet. Hvis man kan konkludere noget efter koncernchef Lars Bondes indlæg på DFL s landsmøde, så er det at vi vil få mange udfordringer i forsikringsbranchen de kommende år. De ydre forhold som vejr, demografi og lignende vil ændre sig, og det samme vil kundernes mentalitet omkring, hvad de er klar til at betale for. Alt dette betyder, sammen med en stigende digitalisering og automatisering, at vores forsikringsjobs nødvendigvis også vil ændre sig. I fremtidens forsikringsbranche bliver der markant mindre håndteringsopgaver og tilsvarende flere opgaver omkring rådgivning, sagsbehandling og lignende, der kræver flair for kommunikation og kundeservice. Forsikringsbranchen er naturligvis underlagt hvad der sker af samfundsmæssige ændringer. Her er nøgleordene urbanisering, globalisering, digitalisering, professionalisering og individualisering. Om samfund og solidaritet De ældre rejser mere - det har betydning. De rejser i længere tid og længere væk, og de vil ikke nøjes med den offentlige sundhedssikring de vil have noget bedre. Der bliver flere singlehusstande samfundsmæssigt bevæger vi os væk fra det kollektive og over til det individuelle. Men forsikring bygger på en solidarisk tankegang. Vi betaler alle for vores forsikringer og dem, der har skader, får så dækning. Men der er en udvikling mod, at dem som bor højt oppe ikke vil betale det samme som dem, der bor lavt og dermed gang på gang får deres kælder oversvømmet. Kort sagt, vi vil typisk kun være solidariske med dem, der har samme risiko som os selv. Om net og konkurrence Lars Bonde forklarede, at hvis nogen havde spurgt for 5 år siden, hvor mange forsikringer der vil sælges på nettet i 2012, så ville han have gættet på 5-10 pct. Men her og nu er det snarere 1-2 procent. Af samme årsag bliver de selskaber, der findes i Danmark, ikke på nuværende tidspunkt presset af udenlandske selskaber, som vil ind på markedet via nettet. De udenlandske selskaber kan se på det danske marked, at selskabernes omkostninger er lave, og så søger de hellere over til lande, hvor omkostningsniveauet er højere, og de derfor kan tjene mere. Om sundhedsforsikringer Antallet af sundhedsforsikringer er gennem lang tid bare gået op og op, men nu har vi fået en anden regering, og nu stagnerer markedet. Men folk er rigtig glade for deres sundhedsforsikringer. Det handler ikke mindst om, hvorvidt vi tror på, at det offentligt betalte velfærdssystem kan blive ved med at betale hvad det gør og have en kvalitet, som vi tør stole på... Fremtidens etiske grænser vil flytte sig - måske må vi om få år kun ryge på vores egen matrikel og ikke på offentlige steder? Og skal en ryger og ikke-ryger betale det samme i forsikring? Næ, det vil de nok ikke, mener Lars Bonde. Om digitalisering Udviklingen inden for forsikringsbranchen er ikke brugerstyret, men skal bare følge med i den teknologiske udvikling. Når der kommer en ipad, så må selskaberne bare følge med. De markeder i udlandet, hvor man har en høj grad af salg via nettet, der har man typisk en lav gensalgsandel. I England er det måske kun 60 pct. som gentegner deres netkøbte forsikringer, hvor det i Danmark snarere er 90 pct. af kunderne, som gentegner, når der er mennesker med i salget. Via nettet er salgsparametrene bare pris, pris og pris. Hvor langt kommer vi til at gå omkring automatisering af skadesbehandling? Kan kunderne "snyde" maskinerne og score flere penge i erstatninger end de ellers ville? Hvor mange af kunderne synes at det er fedt at gøre tingene selv via nettet - og kommer der en modbølge som handler om, at kunderne bare vil tale med et rigtigt menneske.? Fuldautomatisk skadesbehandling har været diskuteret i ti år. Det er måske lidt tungere end man har troet, men man kan uden tvivl gøre mere på nettet end i dag. I forsikringsbranchen vil man altid arbejde på at minimere sine omkostninger. Om klimaet Klima ja, der kommer bare mere vand, lover Lars Bonde. Det kommer til at regne mere og over kortere tid, der bliver højere vandstand og kraftigere vind. Det går kort sagt i den forkerte retning, det hele. Hvis nogen har prøvet at forhandle reassuranceprogrammer for 2012 vil man vide, at det kommer til at koste selskaberne mere end tidligere. I Tryg kunne man ikke bare forny reassuranceprogrammet som tidligere, og selskabet måtte derfor tage en større risiko selv - og betale mere for resten. Om forebyggelse Vi kommer også til at tale mere om forebyggelse, mener Lars Bonde. Der er allerede ved at komme en forebyggelsestankegang, for folk ved godt, at oversvømmelser og lignende vil ske igen og igen. Man skal altså ikke have trægulv i kælderen men sørge for, at man er forberedt på oversvømmelse. Man kan ikke som branche sige, at noget ikke kan forsikres, men snarere at der er en høj risiko, og at det så koster derefter. Om jobsituationen Ældrebølgen betyder, at der kommer færre ud på arbejdsmarkedet. Det ser logisk ud til at have den konsekvens, at det på et tidspunkt vil blive et problem. Ser vi lidt længere frem, så vil det blive en udfordring at skaffe tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Paradokset er, at vi ikke er der endnu - og lige nu er det ikke til at sige, hvornår situationen bliver sådan. Og så er der det med outsourcing, for en forsikringsmedarbejder i Litauen koster en femtedel af samme medarbejder i Danmark. Og der er da selskaber, som kører kundeservice fra Litauen, men det kan hurtigt give sproglige udfordringer. Det danske sprog er i det hele taget en hindring for udenlandske selskaber, som overvejer at gå ind på det danske marked. Om overenskomsten Et spørgsmål, som mange af landsmødedeltagerne stillede til Lars Bonde under hans indlæg var, hvorfor bank og forsikring har samme økonomiske ramme? Lars Bonde, som var arbejdsgiverrepræsentant ved overenskomstforhandlingerne, forklarede at det ikke bør være en overraskelse at Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) koordinerer med medlemmerne, hvad man vil give af ramme, det samme gør DFL jo. Hvis forsikringssektoren kommer først med overenskomsten, så vil andre prøve at løfte deres resultat ud fra den. Derfor kommer arbejdsgiverne til forhandlingsbordet med en fælles dagsorden. Det er en aftale i FA, som ligger 20 år tilbage, helt fra dengang man oprettede arbejdsgiverforeningen. Men ellers hævder Lars Bonde er der jo fleksibilitet fra A-siden på stort set alt andet end rammen. Om direktørlønningerne Lars Bonde blev også spurgt om rimeligheden i de store lønstigninger på direktionsgangen. Han svarede, at man i ledelsen naturligvis skal tænke over, hvad signaler man sender og er enig i, at linjen ved lønjusteringer skal være den samme på alle niveauer i organisationen. I FA har der været talt rigtig meget om direktørlønninger, forklarede Lars Bonde. Man har diskuteret regelsæt, egne etiske regler, EU lovgivning og dansk konkurrencelovgivning. Så direktørlønningerne bliver debatteret hos arbejdsgiverne, slutter han og takkede for at have fået lov til at komme på landsmødet. Tekst og foto: Lars H. Knudsen, redaktionen 12 Forsikring Nr

8 Tema Landsmøde 2012 Landsmøde 2012 Tema Til landsmøde for sidste gang I 1986 blev hun modtaget med kæmpe klapsalver, og følte sig straks hjemme i DFL. I 2012 var det så sidste gang, at Gitte Jensen fra Personaleforeningen i Danica Pension var med til landsmøde i DFL. Gitte Jensen har, som formand for personaleforeningen i Danica Pension, været fast deltager ved både DFL s lands- og orienteringsmøder siden Men landsmødet her i 2012 bliver Gittes sidste, for til efteråret stopper hendes aktive og engagerede arbejdsliv, når hun går på seniorordning. Fra bogholder til fagforeningsboss Der er sket meget, siden Gitte den 15. april 1980 startede som bogholderiassistent i Statsanstalten for Livsforsikring. Hun fortæller, at vejen ind i fagforeningsverdenen egentlig skete ved et tilfælde. En dag i 1982 blev hun stoppet på gangen af en kollega som spurgte, om det ikke var noget for hende at komme med i personaleforeningen. Dengang var det ikke DFL, for i 1982 var medarbejderne i Statsanstalten organiseret under HK, og det hed derfor HK-Klubben. Gitte så det som en god chance for at slippe væk fra tallene i bogholderiet og prøve noget andet. Herefter gik det stærkt. I 1983 blev hun formand for klubben, og i 1985 blev hun valgt ind bestyrelsen i Statsanstalten og fuldtidsfrikøbt formand. Nu var det også blevet en personaleforening under DFL. Et år senere, nemlig i 1986 blev Gitte valgt ind i DFL s hovedbestyrelse, og var dermed til landsmøde for første gang. Den 26. april i år 26 år senere var hun så med for sidste gang. Meget er forandret Når Gitte ser tilbage på landsmøderne og DFL gennem tiderne, så synes hun, at rigtig meget er forandret og alligevel ikke, for meget af det vi diskuterede dengang diskuterer vi også den dag i dag. Men før i tiden handlede landsmøderne mere om os selv. Det skal forstås på den måde, at der var DFL, vores medlemmer og vores arbejdsgivere. I dag handler møderne også om meget andet, i og med der er mange andre ting, som også påvirker forsikringsbranchen ikke mindst hvad der kommer fra EU samt de mange lovgivningsog samfundsmæssige ændringer, som hele tiden skal tages hensyn til. Det er lidt både-og hvad angår forandringerne, men hun slår dog fast, at rigtig mange ting har ændret sig. Vigtigst synes hun det er med forholdet til arbejdsgiverne. Her kan hun se en markant udvikling gennem tiderne: Gitte fortæller, at samarbejdet med branchens arbejdsgivere er helt anderledes end tidligere. I dag er vi i DFL langt mere direkte overfor dem, men samarbejdet fungerer alligevel rigtigt godt. I stedet for at anse hinanden for fjender, synes Gitte, at det fungerer meget bedre i dag med den samarbejdsånd, som er i selskaberne og respekten for begge parters bagland. Tillidsrepræsentant eller bladuddeler? Gitte har i mange år undervist på DFL s interne uddannelse for nye tillidsrepræsentanter, GOuddannelsen, og her synes hun, at der er sket en mærkbar ændring gennem tiderne - både hvad angår selve uddannelsen, men også i rollen som tillidsrepræsentant. Før i tiden var det personaleforeningens bestyrelse, der tog beslutningerne, og tillidsrepræsentanterne blev orienteret. Ud over det var de nærmest uddelere af medlemsbladet, der dengang hed Forsikringsfunktionæren. Det var som om, at der pludselig kom nye til, som havde et helt andet engagement. Vi fik tilrettet vores uddannelse, og lokalt i personaleforeningerne blev man bedre til at inddrage dem. På den måde er de blevet bedre og bedre. Hos mig i Danica er de virkelige dygtige, og jeg har stor respekt for, at de både kan være en god tillidsrepræsentant og samtidig passe deres normale job. Hatten af for dem og heldigvis kan ledelsen i Danica godt se, at de gør det rigtig godt, fortæller Gitte. Baglandet i orden Siden Gitte begyndte som formand for personaleforeningen har hun også været alenemor til sønnen Benjamin. Det så man ikke så ofte dengang i firserne. Til tider har det været hårdt, men Gitte fik altid god støtte og opbakning hos sine forældre. Hendes råd til andre enlige mødre er derfor, at man ikke skal lade sig begrænse, men det er vigtigt, at man har sit private bagland i orden, så skal det nok gå. Gitte har aldrig oplevet det som et problem, at være kvinde blandt mange mandlige ledere: Jeg er et samarbejdende menneske, der ikke er bange for konfrontationer, men snarere ser dem som en udfordring. Jeg synes at der skal være en balance mellem forretningen og empatien for medarbejderne. Følelserne og omsorgen for andre er lige så vigtige som det forretningsmæssige, for de to ting kan ikke fungere uden hinanden, afslører Gitte. Alt er for sidste gang Det er en meget underlig tid netop nu, for jeg oplever så mange ting, som jeg er med til for sidste gang i mit arbejdsliv. Alt er nærmest for sidste gang. Jeg er egentlig overrasket over, hvor forbløffende afslappet jeg tog landsmødet, og blev heller ikke rørstrømsk. DFL og hovedbestyrelsen har fyldt rigtig meget i mit liv, og jeg nød at være til landsmøde for sidste gang. Jeg havde samtidig følelsen af, at det var den rigtige beslutning, jeg havde truffet, og det rigtige tidspunkt at stoppe på. Det har været sjovt at være med, og det er nogle fantastiske mennesker, som jeg altid har nydt at omgås, siger Gitte. Samtidig fortæller hun, at hun også glæder sig rigtig meget til at hun stopper, så hun kan få god tid til at dyrke hendes mange hobbyer og familien. Hun vil gerne bringe et godt råd videre til andre tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer: Fortsæt jeres fantastiske engagement, og husk på at I også har en pligt til at gøre hinanden engagerede. Specielt til medlemmerne af Hovedbestyrelsen siger hun: Husk at der skal slås nogle slag i bolledejen og vises noget kant. Sådan slutter Gitte Jensen, der i øvrigt har sidste arbejdsdag i Danica den 6. november, mens der bliver afholdt reception i selskabet den 8. november fra til Tekst: Trine Zappe, redaktionen Foto: Lars H. Knudsen samt arkivfotos 14 Forsikring Nr

9 Landsmøde 2012 Tema Tema Landsmøde 2012 Uden mad og drikke På sådan en dag, hvor godt 140 deltagere skal til landsmøde, kan man godt tænke lidt over, hvad der mon sker bag køkkendøren. Vi tog et kig og talte med kokken på Kobæk Strand Konferencecenter. Det er et stort projekt for Kobæk Strand Konferencecenter, når godt 140 deltagere på DFL s landsmøde skal have frokost og middag samtidig. Frokosten er en buffet, og der dannes hurtigt to lange køer. Buffetbordene er ikke større end normalt, fadene tømmes hurtigt og serveringspersonalet løber i fast rutefart mellem køkkenet og buffeten. På trods af køen kommer ingen til at gå sultne fra bordene og det er godt, da landsmødet står på hele eftermiddagen og deltagerne får brug for energien. Forberedelsen Kokken, Flemming Enkebølle, forklarer hvordan Kobæk Strand har forberedt sig til det store rykind. Selve frokosten er ikke den store udfordring, da de er vant til at have mange spisende gæster til frokost. Centeret har 124 værelser, og ofte lige så mange frokostgæster, så indkøbet er normalt, forklarer han. Aftenens menu starter med en menuplan i køkkenet. Den er sæsonbetonet, og der er en del ekstra arbejde omkring spisningen for landsmødedeltagerne, da vi skal spise i samme lokale, som landsmødet blev afholdt i. Efter landsmødet er der derfor meget travlt med at få ryddet lokalet og gjort klar til middagen. Hvor mange kilo kød mon der bliver købt til sådan en dag? Flemming svarer uden sved på panden: 200 gram pr. person, og så er resten jo nemt at regne ud: mindst 28 kilo dejligt kalvekød. Flemming Enkebølle roser landsmødedeltagerne og finder, at de er behagelige at have som gæster, men der er jo også mange af dem som ofte kommer på centeret og derfor hilser hjemmevant på personalet. Middagen Modsat frokosten, hvor vi stod i lange køer, er der nu dækket op i mødesalen, og vi finder vores pladser ved de veldækkede borde. Lene Møller fra Kobæk Strand er lukkevagt og dermed den, der står for middagen. Hun har et godt team, med unge lokale medhjælpere, og hun nyder at stå for sådan en aften med landsmødedeltagerne. Lene kan godt lide dialogen med landsmødedeltagerne, for det er med til at gøre det sjovt at gå på arbejde. Vi er helt enige om, at godt arbejdsmiljø er noget man skal sætte pris på. Jeg er altid glad, når der kommer nogle fra DFL. De er så glade og venlige, siger Lene. På vagten er der to rutinerede medarbejdere til at anrette, to opvaskere og én der henter og bringer til opvasken. Der er et gennemprøvet og meget velfungerende samarbejde mellem køkken og serveringen. Lene fortæller, at det er godt at have de unge med. Det er vigtigt at de får et ansvar og hun er stolt af alle sine hjælpere, her fredag aften. Kobæk Strand Kobæk Strand Konferencecenter benyttes ofte af DFL, både til kurser og seminarer - og nu også til landsmødet. Der er mulighed for et dejligt weekend- eller ugeophold på centeret, der også fungerer som hotel og som medlem af DFL er der et særligt godt tilbud. Kobæk Strand Konferencecenter ligger direkte ned til Storebælt og vandet er fantastisk. De fleste steder i centeret er der udsigt til Storebæltsbroen, og ud over hyggelige Skælskør er der gode turistattraktioner i nærheden. Du finder mere information på hjemmesiden Tekst: Suzanne Foverskov, redaktionen Foto: Lars H. Knudsen 16 Forsikring Nr

10 Tema Landsmøde 2012 Landsmøde 2012 Tema Kim Faurdal om hans første landsmøde: Træd ikke landsformanden over tæerne! Hvad forventer man af et landsmøde i DFL, når man for første gang sidder i salen? Det kan Kim Faurdal fra Nordea Liv & Pension svare på. Hvad forventer man af et Landsmøde? Som medlem af bestyrelsen i Personaleforeningen i Nordea Liv & Pension forventede jeg at et Landsmøde måtte være noget i stil med en generelforsamling i vores egen personaleforening. Mine forventninger blev indfriet, for her skulle jo også aflægges årsberetning, og regnskab og budgetter skulle godkendes. Ja, og så skulle der vælges formandskab for den kommende landsmødeperiode på to år. Så heldigvis men også desværre forløb meget som på vores egen generelforsamling. Planlagt på forhånd Åbenbart var der stort set intet, som ikke var planlagt på forhånd. Men der var dog nogle få bemærkninger på talerstolen om, at Overenskomst 2012 var for dårlig. Der var en sagte ærgrelse over, at forsikringsområdet altid får det samme som bankene til trods for, at bankerne har klaret det mindre godt og forsikringsselskaberne har klaret sig noget bedre de seneste år. Flere mindedes overenskomsten fra 2010, som jo var en forlængelse af den tidligere overenskomst med en meget lille lønregulering. Jo, vi skulle vise mådehold og ansvar, men næste gang Og sådan gik det så ikke rigtigt med Overenskomst Men næste gang Hvor er debatten? En egentlig debat blev det aldrig til på landsmødet, så hvad skete der ellers? Jo, et hovedbestyrelsesmedlem takkede af og skulle på pension, og der var en udskiftning af et andet medlem af hovedbestyrelsen. Intet drama. Bente Sorgenfrey fra vores hovedorganisation FTF gik på talerstolen og nævnte, at de kommende trepartsforhandlinger med regeringen bliver spændende. Der skal findes omkring fire milliarder kroner ellers kan vi ende med at miste nogle af vores fridage - eller måske et par feriedage. Fremtiden er dermed temmelig spændende, både med hensyn til hvad vi egentlig får ud af Overenskomst 2012, de kommende trepartsforhandlingerne - og så må vi jo se, om arbejdsgiverne fortsat kan påberåbe sig krise ved næste overenskomstforhandlinger? Forum for networking Hvis debatten var begrænset og dramaerne få, så åbnede landsmødet til gengæld rige muligheder for at networke med bestyrelsesmedlemmer fra personaleforeningerne i de andre selskaber. Her var det oplagt at spørge ind til, hvordan det går i selskaberne ikke med regnskaberne, for de kan jo læses på nettet, men hvordan har medarbejderne det? Det var en gylden mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration til alt fra hvervning til hvordan en personaleforening kan drives og arbejdsopgaverne fordeles. Snakken i pauserne fortsatte hele aftenen under den dejlige middag og senere hvor et live Beatles-band sørgede for dansemusik. Træd ikke landsformanden over tæerne Selv lykkedes det mig kun lige at afslå flere forsøg fra landsformanden om dans selv ikke argumentet man må jo ikke sige nej til formanden fik mig med på dansegulvet. Ikke fordi jeg ikke danser, men jeg kunne lige se i ånden, at det ville lykkes mig at træde DFL s landsformand så grundigt over tæerne bogstavelig talt at min fortsatte karriere i foreningen ville være usikker. Da jeg kørte hjem næste dag var det med en følelse af, at nok var de fleste beslutninger taget på forhånd, men at landsmødet var et rigtigt godt og positivt forum at møde kolleger fra de andre personaleforeninger. Og så kom jeg hjem med mange nye indtryk, tips og erfaringer, som kan bruges i vores arbejde hjemme i Nordea Liv & Pension. Tekst: Kim Faurdal, bestyrelsesmedlem i Personaleforeningen i Nordea Liv & Pension samt medlem af DFL Ungdom Millioner til medlemmer 13 millioner kroner til 155 opsagte medlemmer. Så meget har DFL gennem overenskomstens regler og forhandling med selskaberne skaffet hjem i perioden maj 2011 til april Personaleforeningerne har samme med sekretariatet opgjort, hvor mange kroner DFL i alt har skaffet til vores medlemmer det seneste år. Hovedparten af beløbet er skaffet gennem lokale forhandlinger om vilkår for de opsagte i form af særlige godtgørelser og som værdien af aftalte outplacementforløb. Også overenskomstens tryghedsbestemmelser om godtgørelser og ekstra pensionsbidrag har bidraget til det samlede resultat. Sammenlignet med tidligere år er beløbet markant mindre, men det er kun godt. Der er nemlig tale om et væsentligt fald i antal opsagte medlemmer, idet selskaberne ikke har foretaget så mange nedskæringer af medarbejderstaben det seneste år og det kan vi jo kun glædes over. Igen viser beløbet, at DFL s overenskomst fungerer efter hensigten, også når tiderne er mindre gode. HAR DU KØREKORT? DET ER ET SPØRGSMÅL, SOM DE FLESTE KAN SIGE JA TIL. MEN BETYDER DET OGSÅ, AT DU ER GOD TIL AT KØRE BIL? På Forsikringsakademiet har vi sat en værdi på din uddannelse, i form af en universel certificering, baseret på en fælles referenceramme. Certifikaterne er din personlige dokumentation for, at du har opnået en given kompetence og det betyder, at du med stolthed kan fremvise et gyldigt kørekort, som opfylder de standarder som kunder, og arbejdsgivere efterspørger. LÆS MEGET MERE OM DE NYE CERTIFIKATER PÅ: FACEBOOK.COM/FORSIKRINGSAKADEMIET ELLER RING PÅ TLF OG HØR NÆRMERE. UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon _94x240_annonce.indd 1 25/05/ Forsikring Nr

11 Premiere den 18. juni: Velkommen til den nye hjemmeside Den 18. juni slår DFL dørene op til den nye hjemmeside, som har et moderne, friskt design og masser af spændende nye funktioner. Sådan kommer du ind på den nye hjemmeside I ugen før den nye hjemmeside åbner, vil du via få tilsendt et brugernavn og password, så du kan logge ind. Første gang kan du logge ind med dit medlemsnummer og de seks første cifre i dit CPR-nummer (fødselsdato), men og dette er vigtigt! du kan kun logge ind, hvis DFL har en gyldig adresse på dig. Hvis DFL ikke har din adresse, så kan du frem til 1. juli logge ind på mitdfl.dk med dit medlemsnummer og seks første cifre i dit CPR-nummer (fødselsdato). Her skal du rette i dine medlemsdata og skrive en gyldig adresse. Der vil være mere information på forsiden af den nye hjemmeside. Det er ikke til at sige, om det bliver klokken 10 om formiddagen eller måske 16 om eftermiddagen, men i løbet af mandag den 18. juni slår DFL dørene op for en helt ny hjemmeside. Når tidspunktet ikke kan angives mere præcist skyldes det tekniske forhold i internettet, hvor det tager tid for informationen om det nye system at nu ud i alle hjørner. Du skal dog bare taste ganske som du plejer. På den nye hjemmeside mødes du af friske farver og en række helt nye elementer. Først og fremmest, så er der nu øverst kommet et login for medlemmer. Det sikrer, at du som medlem af DFL får nem adgang til information, nyheder, arrangementer og kurser. Hvis man ikke er logget ind, vil man i stedet opfordres til at blive medlem, så man kan få glæde af medlemsfordelene. Det kan du forvente En hjemmeside som DFL s bliver aldrig færdig men er et aktivt forum, som til stadighed udbygges og ændres kun på denne måde vil du opleve hjemmesiden som dynamisk og spændende. Men forvent nu ikke, at den nye hjemmeside er fuldstændig fiks og færdig, når den åbner den 18. juni. Der ligger enorme mængder information på den nuværende hjemmeside, som DFL s sekretariat arbejder på at flytte over, men den første tid vil ikke alle områder på den nye hjemmeside være lige komplette. Det håber hjemmeside-projektgruppen på din forståelse for. Skulle du støde på fejl og mangler ved den nye hjemmeside, så er du altid velkommen til at sende en til Vi ses på den nye hjemmeside! Din side Når du som medlem er logget ind på hjemmesiden, ved systemet allerede hvilken personaleforening (eller landskredsen), du er medlem af, og vil vise dig relevante nyheder, arrangementer mv. Der er også Min side, hvor du finder dine profildata, arrangementer, oplysninger om kurser mv. samt de favoritlinks, som du har valgt at gemme. Som noget nyt kan du rette dine stamdata direkte via Min side, hvor du også kan indsætte et portrætfoto af dig selv og skrive nogle linjer profiltekst - hvis du har lyst. Din strøm Når der sker noget på hjemmesiden, som er relevant for dig, så bliver der lagt en information om det i din strøm. Strømmen er nyheder, information om arrangementer, indlæg på blogs og nyt fra din personaleforening. Du finder din strøm på selve forsiden og ved at gå ind på Min side. Tilmelding til arrangementer Når du er logget ind på hjemmesiden, så vil du også se kurser og arrangementer, og kan tilmelde dig ved blot at klikke Tilmeld. Afhængig af typen af kursus eller arrangement vil du enten straks få en plads, komme på venteliste eller skulle afvente godkendelse af din deltagelse fra arrangøren. Når rettelse af stamdata og tilmelding til kurser og arrangementer er flyttet til den nye hjemmeside, nedlægges mitdfl.dk systemet, hvilket sker ved udgangen af juni. Deltag i dialogen Omkring på hjemmesiden vil du se muligheden for at kommentere nyheder, blogindlæg og andre typer informationer. Når du er logget ind, så kan du give dine kommentarer disse steder, og det giver mulighed for en direkte dialog med den, der står for indlægget på hjemmesiden, og med andre medlemmer. Personaleforeningens egen side Samtlige DFL s personaleforeninger får en hjemmeside under det nye system. På denne hjemmeside findes der en beskrivelse samt kontaktdata på personaleforeningen. Endvidere kan denne hjemmeside bruges til information og arrangementer, som kun kan ses af medlemmerne af personaleforeningen. Hjemmesidesystemet ved allerede via DFL s medlemssystem, hvilken personaleforening, du er medlem af, så du skal ikke selv gøre noget for at få adgang bare huske at logge ind. Tekst: Lars H. Knudsen, redaktionen 20 Forsikring Nr

12 Sådan fungerer timebanken Timebank systemet er en af de vigtigste nyheder i Overenskomst 2012 og giver flere medlemsfordele, end man ser ved første øjekast. Du finder en vejledning i timebank systemet på DFL s hjemmeside. Med den nye overenskomst indføres der et timebank system, som selskaberne skal have klar senest den 1. januar 2013, men gerne tidligere. Formålet med timebanken er at skabe et samlet tælleværk, som skal forenkle de eksisterende arbejdstidsregler og gøre dem mere ensartede. Timebanken skal omfatte medarbejdere, der er dækket af afsnit 2. i DFL s og FA s overenskomst, medarbejdere i charge til og med fuldmægtige samt medarbejder i afsnit 3, it-medarbejdere. Derimod er taksatorer, ekspeditionssekretærer, specialister og lignende ikke omfattet af timebanken, med mindre man aftaler det lokalt i selskabet. Der har været mange spørgsmål fra medlemmer omkring timebank systemets praktiske brug, og derfor har DFL og FA udarbejdet folderen Timebank Forsikring Fælles vejledning, som gennem vejledninger og eksempler forklarer, hvordan regelsættet omkring timebank systemet skal forstås i praksis. Du finder den fælles timebank vejledning på DFL s hjemmeside, hvor der er link til den fra forsiden. På den nye DFL-hjemmeside, som åbner den 18. juni, ligger vejledningen under Fagligt Job og Løn Timebank. Nyttige og lærerige videoer Hvis du vil vide mere om, hvordan man forhandler, hvad mindfullness er for noget eller hvad din A-kasse kan hjælpe dig med omkring socialrådgivning, så kan du klikke dig forbi FTF-A s hjemmeside, hvor du finder en stribe nyttige videoer om disse og andre temaer. DFL har ingen interesser i FTF-A, men det er den A-kasse, som foreningen anbefaler medlemmerne. Du finder videoerne på FTF-A s hjemmeside her: Aftale med Lån & Spar Bank opsiges I DFL har sekretariatet gennem et stykke tid set nærmere på de medlemsfordele, som tilbydes i dag, for at vurdere om de er attraktive for såvel medlemmerne, DFL og for den, som tilbyder medlemsfordelen. Blandt de nuværende medlemstilbud er at man som medlem af DFL kan blive kunde hos Lån & Spar Bank, og dermed gøre brug af deres tilbud om høj rente på lønkonto, attraktive billån, MasterCard mv. DFL har gennem snart mange år haft en aftale med banken om, at foreningen tilbyder markedsføring af tilbuddene over for medlemmerne i form af annoncering i Forsikring og på web, brochureuddeling mv. Lån & Spar Bank tilbyder helt identiske fordele til medlemmer af andre foreninger, herunder Forbrugsforeningen, hvor også DFL s medlemmer kan melde sig ind. Det er sekretariatets vurdering, at markedsføringen af Lån & Spar Bank ikke har stået mål med de fordele, som en relativt lille skare af vores medlemmer har fået i banken, og derfor har vi opsagt markedsføringsaftalen. Fra bankens side er man naturligvis glade for kunderne og holder derfor tilbuddene åbne for medlemmer frem til august Nuværende kunder i Lån & Spar Bank kan naturligvis fortsætte deres kundeforhold uændret, men ikke få glæde af eventuelle kommende specialtilbud. Det er DFL s anbefaling, at man melder sig ind i Forbrugsforeningen, hvorved man også efter august 2012 ikke blot kan gøre brug af alle Lån & Spar Banks medlemstilbud, men også opnår fordelene ved Forbrugsforeningens mange attraktive rabataftaler. Bibliotekarer jubler over skifte til PFA Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost, er begejstret for den pensionsordning, som hendes medlemmer har fået efter et skifte til PFA Pension. Vi er meget tilfredse. På en lang række punkter vil vores medlemmer opleve markante forbedringer, siger Pernille Drost. Hun opfordrer derfor andre forbund til at sende pensionsordningerne i udbud. Pernille Drost oplyser, at hendes medlemmer tilsammen vil spare 130 mio. kr. over fem år på grund af store besparelser i forhold til den gamle pensionsordning. I alt er det 2700 bibliotekarer, der fremover har sin pensionsordning i PFA. Ifølge bibliotekarforbundet har man også oplevet at få større indflydelse i PFA, hvor man på grund af sin størrelse har fået en plads i pensionselskabets kunderåd. Stigende krav til rådgivere Forsikringsakademiet er på forkant med udviklingen i kravene til rådgivere inden for den finansielle sektor. I 2012 udbydes de første certifikater til pensionsrådgivere og pensionskundebetjenere, samt til skadebehandlere på områderne indbo og auto. Disse certifikater følges i 2013 op med yderligere certifikater til medarbejderne i den danske forsikringsbranche. Certifikaterne refererer til en fælles referenceramme, som er Forsikringsakademiets modulsystem, for at skabe gennemskuelighed, når certifikatet skal vurderes. En bestemt modulkombination giver et bestemt certifikat ikke så meget snak. For en forsikringsmedarbejder betyder certifikatet, at kompetencer er nemme at dokumentere over for arbejdsgiveren, og dermed giver en synlig værdi. Samtidig får selskaberne et kvalitetsstempel som gør, at de kan signalere og dokumentere over for kunderne, at de har kompetente medarbejdere. På Forsikringsakademiet har vi allerede oplevet en vis interesse netop for dette, for det hænder at specielt firmakunder spørger til rådgivernes uddannelsesniveau før de vælger f.eks. pensionsleverandør. Certifikatet dokumenterer den hele kompetence, dvs. både det faglige og metodiske, men også formidlingskompetencen. Gennem Forsikringsakademiets kontakt med branchen har vi oplevet en massiv interesse for at udvikle de kommunikative og forhandlingsmæssige kompetencer, hvorfor dette også indgår i eksamen. Populært kan man sige, at det ikke nytter at have et søm, hvis ikke man har en hammer at banke det ind med. Disse kompetencer kan erhverves gennem uddannelser på såvel på Forsikringsakademiet som via anden uddannelse. Uddannelseskravene til rådgivere i den finansielle branche stiger og snart kommer der certificeringskrav til rådgivere inden for blandt andet forsikring og pension. Matcher forventede nationale og internationale krav Forsikringsakademiet har en løbende kontakt til Finanstilsynet for at sikre at uddannelserne er afpasset med niveauet til kommende nationale krav, således at indholdet i uddannelsen svarer til kravene for at kunne få et certifikat. Derudover arbejder vi løbende med at få vores uddannelser anerkendt på europæisk plan igennem Eficert-samarbejdet. Danmark er blandt de 17 nuværende medlemmer i Eficert, som på tværs af landene fastlægger kompetencekravene til de forskellige funktioner i branchen. Når kravene er fastlagt ansøger de enkelte lande om anerkendelse med de uddannelser, der er gældende for det enkelte land. Netop på grund af gennemskueligheden i finanssektorens fælles uddannelsessystem har vi nemt ved at få vores uddannelser anerkendt på europæisk niveau. Og når krav er godkendt på europæisk niveau, så er det nærliggende at tro, at de også stemmer med kommende nationale krav. Hvordan får man certifikatet? Det er såre enkelt at få certifikaterne. Man tager de uddannelsesmoduler, der fører frem til et givent certifikat, og tilmelder sig så certificeringseksamen. Det er en mundtlig eksamen, som gennemføres som et kundespil, og når det er bestået får man sit certifikat. Man kan også kvalificere sig til eksamen med gamle uddannelser. Her skal man blot tage kontakt til Forsikringsakademiet, som vil vejlede den enkelte om værdien af de tidligere uddannelser. Der står mere om certifikaterne i Forsikringsakademiets nyhedsbreve fra marts og april i år. Dem finder du på hjemmesiden www. forsikringsakademiet.dk Tekst: Flemming Bonvang, Forsikringsakademiet 22 Forsikring Nr

13 Infoside Infoside Fagligt Husk hviletiden Hviletidsbestemmelserne er ikke kun for langturschauffører de gælder bestemt også for medarbejder i forsikringsbranchen. Kort nyt Nyt fra DFL ungdom Fra frivillig til europæisk formand Martina Hartung er formand for UNI Europa Youth og dermed den europæiske ungdoms faglige talsperson. Forsikring mødte hende til en snak om Europa, ungdom og faglighed i Berlin. Alle har ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer, når man regner 24 timer tilbage. Reglen er naturligvis meget aktuel i forbindelse med jobs, hvor man har ansvaret for mange menneskers liv, herunder piloter samt bus- og langturschauffører. Men reglen gælder alle typer medarbejdere, uanset jobtype. Den er fastlagt i et EU-direktiv fra 2003 om tilrettelæggelse af arbejdstiden. Helt konkret er reglen: Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage. Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil. Hvad med kontrollen? Alle virksomheder skal have en tilsynsbog, hvori den enkelte virksomheds forhold vedrørende hviletid og fridøgn skrives ned. Det er først og fremmest afvigelser fra hovedreglerne, der skrives ind i tilsynsbogen. Oplysningerne i tilsynsbogen skal bruges til at dokumentere eventuelle afvigelser over for Arbejdstilsynet. Der er ingen faste regler for, hvordan en tilsynsbog skal se ud, men når en afvigelse skrives i tilsynsbogen, bør følgende præciseres: hvilken afvigelse der er tale om, hvor lang tid, hvor mange ansatte var involverede, hvornår den fandt sted og hvorfor den fandt sted. Husk reglen Fra tid til anden kan der opstå situationer, herunder ekstreme vejrforhold, som skaber behov for en omgående og omfattende indsats, og vi har tidligere set indkaldelse af medarbejdere og store mængder overarbejde i sådanne situationer. For at kunne arbejde effektivt og undgå fejl er det vigtigt, at man overholder 11-timers reglen, også i sådanne pressede situationer. Af Peter Kirkegaard, ansvarlig for arbejdsmiljø i DFL Beskyttelse af Whistleblowere Der er bred enighed om det sunde i de efterhånden mange typer ordninger, som skal gøre det sikkert og enkelt for medarbejdere at melde om egentlige ulovligheder, uetiske handlinger og andre typer problemer. Mange virksomheder, herunder også en række selskaber i forsikringsbranchen, har allerede sådanne ordninger, men nu kommer også EU på banen. I forbindelse med en afstemning om EU s Capital Requirements Directive (CRD) var der også støtte til en omfattende beskyttelse af whistleblowere i finanssektoren, som skal garantere dem fuld anonymitet. Netop beskyttelsen af whistleblowere har været en mærkesag for NFU, som er en paraplyorganisation for de nordiske fagforeninger i finanssektoren, herunder DFL, med fokus på EU arbejdet. I øvrigt var holdningen omkring whistleblower-ordningerne, at fagforeningsstrukturen i et selskab er en god platform for de interne systemer, der skal sikre at informationen kommer frem i fuld anonymitet. Man kan læse mere på NFU s hjemmeside: Mere end nogensinde tidligere har vi fået Europa ind på livet, også her i Danmark. Problemerne i Grækenland står i fuld lue, og også i andre sydeuropæiske lande ulmer det, hvilket i høj grad vil påvirke den finansielle sektor. Det kan komme til at påvirke den yngre del af medarbejderne i sektoren endnu mere, ikke mindst dem, som er under uddannelse, for hvad kan de se frem til af arbejde i sektoren? Disse udfordringer er der fokus på i UNI, som er en internationalt arbejdende paraplyorganisation for fagforeninger over hele verden, med UNI Europa som den europæiske del. Ungdomsarbejdet i UNI Europa varetages af UNI Europa Youth, og her har tyske Martina Hartung siddet som formand i lidt over et år. Forsikring mødtes med Martina i Berlin hvor hun arbejder hos Ver. di, som er en tysk fagforening for servicemedarbejdere med ca. 2 mio. medlemmer. Samtidig er hun i fuld gang med skrive en Ph.d. afhandling om politisk onlinekommunikation. De ældre fagforeningsfolk skal huske ungdommen Hvad kastede du dig først over som formand af UNI Europa Youth? Lige siden begyndelsen har det været vigtigt for mig, at få de ældre fagforeningsfolk til at huske ungdommens udfordringer og vinkler, og det var faktisk også årsagen til at jeg stillede op som formand. Det handler ikke bare om at trænge igennem hos de ældre, men også at skabe samarbejder med andre ungdomsorganisationer for at danne en fælles konsensus om situationen på arbejdsmarkedet og de unge. Det er lykkedes at skabe et øget samarbejde på tværs at både ungdoms- og ældre -delen af UNI Europa, og med andre europæiske ungdomsorganisationer, og det er jeg meget tilfreds med. Netværk på tværs Så et bredt netværk blandt politikere, fagforeninger og ungdomsorganisationer er platformen for dit arbejde? Ja, det og så at det er lykkedes os at få sat ungdomsrelaterede emner på dagsordenen i mange sammenhænge. Faktisk er det sådan, at den regionale sekretær for UNI Europa, Oliver Röthig, er blevet så opmærksom på vores arbejde, at han ofte beder om UNI Europa Youth s holdning til de emner, som er oppe i andre sammenhænge. Det er aldrig tidligere sket. Jeg tillader mig at tro, at det har noget med at gøre med de udmeldinger og kommentarer, jeg har haft på udvalgsmøderne, hvor jeg har en ungdomsplads. Pladsen bruger jeg til at sætte fokus på ungdomsemner og gøre opmærksom på, at vores tilknyttede fagforeninger skal huske at sende unge repræsentanter til møder og konferencer. Og det er da delvist lykkedes for mig. Vi skal huske de arbejdsløses interesser Hvad er de vigtigste indsatsområder for UNI Europa Youth? Det er enormt vigtigt at ungdommen forsøger at engagere sig Martina Hartung Martina Hartung er 33 år, formand for UNI Europa Youth og har været aktiv i den tyske fagbevægelse siden Den tyske fagforening Ver.di organiserer medarbejdere i servicesektoren og har ca. 2 mio. medlemmer, hvoraf godt er under 28 år. Martina skriver netop nu på en Ph.d. afhandling i Politisk online kommunikation hos europæiske fagforeninger. og få en plads ved de nationale overenskomstforhandlinger. Typisk er det kun de generelle vilkår der forhandles, og der savnes ofte input fra ungdommen. I alle fagforeninger skal man forsøge at skaffe arbejdspladser til de unge. Omkring i Europa er der stor mangel på arbejdspladser til unge, og uden arbejde melder de unge sig heller ikke ind i fagforeningerne og risikerer dermed at stå helt udenfor indflydelse. Og der skal arbejdes for at sikre, at når unge får arbejde, så sker det på ordentlige vilkår ikke blot midlertidige stillinger eller job hos vikarbureauer. Unge har også ret til tryghed i deres job. En spirende ungdomsbevægelse i Europa Hvad har du personligt fået ud af at være formand for UNI Europe Youth? Hver gang jeg møder en ung faglig repræsentant, så glæder det mig at konstatere, at vi er en ungdomsbevægelse i vækst med stadigt stigende repræsentation internt i de europæiske fagforeninger. Som formand befinder jeg mig centralt i dette arbejde, og sætter virkelig stor pris på at opleve den passion der hersker, når unge mødes, diskuterer og danner netværk. Af Rune Sixtus Bruhn, redaktionen 24 Forsikring Nr

14 Infoside Infoside Læserbrev: Kort nyt FAGLIGT Kort nyt Forhøjelse af kontingentet for pensionister Landsmødet har vedtaget en ensidig kontingentforhøjelse på 300 % for pensionisterne. Iflg. [sekretariatschef for DFL] Søren Thorsen er begrundelsen den, at de ca pensionister belaster foreningen med medlemsbladet samt en for stor deltagelse i regionsarrangementerne. Det tidligere kontingentbeløb på kr. 120 [årligt] var kommet ud af trit med virkelighedens verden, oplyser Søren Thorsen. Virkelighedens verden er nok snarere den, at bladet intet indeholder for pensionisterne, men at pensionisterne opsøger regionsarrangementerne for at Svar: Tak for dit indlæg om den kontingentforhøjelse for pensionistgruppen, som blev vedtaget på landsmødet den 27. april i år. Jeg vil starte med at slå fast, at de beslutninger, som landsmødet træffer, ikke kan udsættes. Det gælder også for beslutningen om at forhøje kontingentet for pensionistgruppen fra 10 kr. om måneden til 30 kr. om måneden med virkning fra 1. januar Kontingentet på 10 kr. om måneden dækker slet ikke de faktiske udgifter i forbindelse med forsendelsen af Forsikring og pensionistgruppens deltagelse i regionsarrangementerne. Du foreslår, at regionsarrangementerne bliver brugerbetalte, således at det kun er dem som mødes med gamle kolleger for at kunne bevare en kontakt til forsikringsbranchen, som de tidligere har lagt så mange arbejdstimer i. Det er derfor en rigtig dårlig og udemokratisk beslutning, som landsmødet har vedtaget. Alle forsikringsfolk har været vant til, at medlemmerne spørges om ønsker til en ny overenskomst mv., men er pensionisterne blevet spurgt om de ville tiltræde en kontingentforhøjelse på 300 %, nej det er de ikke, fordi de ikke er repræsenteret på landsmødet. Jeg foreslår derfor, fordi tiderne er ikke til udgiftsforhøjelser, men for nytænkning og fornuftige besparelser: DFL skal fortsat arbejde på at få etableret en moderne og oplysende hjemmeside. Efterfølgende tager pensionisterne stilling til, om de ønsker at fravælge det postomdelte medlemsblad. Når der indkaldes til regionsarrangementer, så betaler deltagerne den reelle udgift for at deltage, uden at der skelnes om et medlem er pensionist eller aktiv. Jeg beder derfor om, at DFL`s bestyrelse udsætter beslutningen om en kontingentforhøjelse til behandling på næste landsmøde, hvor kvalitet, faglighed og demokratiske principper forhåbentlig har indfundet sig. Jeg har nævnt for Søren Thorsen, at såfremt der ikke er en forståelse for mine udtalelser, så vil jeg overveje min udmeldelse af foreningen. Med venlig hilsen Palle Thysgaard, tidligere tillidsrepræsentant hos Codan Bemærk: tekst i firkant-parenteser er indsat af redaktionen. Svar til Palle Thysgaard fra Lone Clausen, næstformand for DFL tilmelder sig, som skal betale den reelle udgift for arrangementernes afholdelse. I DFL har vi truffet den beslutning, at disse arrangementer skal være et gratis tilbud til alle vore medlemmer, herunder pensionistgruppen. Dette er blandt andet for at give medlemmerne mulighed for at mødes med nuværende og tidligere kolleger, og at netværke på tværs af selskaber. Til din orientering præsenterer DFL en ny version af vores hjemmeside inden sommerferien, men Forsikring vil fortsat være en vigtig informationskanal, og en del af medlemskabet af DFL også for de af vores medlemmer, som er pensioneret eller efterlønsmodtagere. Folk i arbejde er mindst stressede En ny undersøgelse, udført af Institut for Folkesundhed, vender logikken omkring stress på hovedet da den viser, at førtidspensionister og arbejdsløse føler sig mere stressede end beskæftigede. Godt 62 procent af de adspurgte førtidspensionister tilkendegiver, at de oplever et højt stressniveau. 53,5 procent af de arbejdsløse - herunder aktiverede - svarer også ja til at være stærkt stressede. Men blandt folk i beskæftigelse er tallet ned på 23,1 procent. På baggrund af lignende undersøgelser gennem årene konkluderer forskerne, at der er en stigning i oplevelsen af at være nervøs og stresset. Den er mest markant i gruppen af ældre mænd på 75 år eller derover, samt hos de helt unge kvinder fra 16 til 24 år. Ser man på hele befolkningen, så tilkendegav hver femte i 2005, at de var stressede, mens tallet nu er på 29,5 procent. Stress-opfattelsen har også en sammenhæng med uddannelsen, idet de lavest uddannede er stærkest plagede af det høje stressniveau - 44 procent mens tallet for danskerne med en lang videregående uddannelse er 19,5 procent. Ferieloven er blevet ændret: Nye regler kan give dig ret til erstatningsferie ved sygdom i ferien Folketinget har den 24. april 2012 vedtaget en vigtig ændring af Ferieloven. Ændringen betyder, at lønmodtagere under visse betingelser kan opnå ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge under deres ferie. Hidtil har det været folks egen risiko, hvis de blev syge under ferien i modsætning til sygdom opstået før feriens påbegyndelse. Lovændringen skal ses i sammenhæng med, at en ekspertgruppe har antaget, at den danske ferielov er i strid med EU-retten, idet EU-domstolen i en konkret sag fra 2010 fastslog, at det var en grundlæggende ret for lønmodtagere, at de har mulighed for at kunne rekreere sig i mindst 20 dage om året. Hovedreglerne for lønmodtagere, der har optjent 25 feriedage er: Ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret (behøver ikke være på samme ferie). Retten kan derfor opnås fra og med 6. sygedag. Lønmodtageren skal efter selskabets almindelige regler - giver meddelelse til arbejdsgiveren om sygdommen, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Meddelelsen skal gives fra 1. sygedag uanset, at retten til erstatningsferie først opnås fra og med 6. sygedag. Medarbejderen skal selv skaffe og bekoste lægelig dokumentation for sygdommen og uarbejdsdygtigheden uanset, hvor man er henne på ferie. Medarbejderen skal skaffe dokumentation fra 1. sygedag. Det er dog ikke forbudt for en arbejdsgiver at afstå fra at kræve lægelig dokumentation, da man altid kan vælge at stille lønmodtageren bedre end loven foreskriver. Har medarbejderen ikke optjent ret til fuld ferie (25 dage) får man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal feriedage (har man f.eks. ret til 15 feriedage får man ret til erstatningsferie efter 3 sygedage). Kan erstatningsferien på grund af sygdom eller anden lovlig feriehindring ikke nå at blive afholdt inden ferieårets udløb, kan lønmodtageren vælge at overføre dagene til det følgende ferieår eller at få pengene udbetalt. Lovændringen er et forsøg på at finde en balance mellem hensynet til arbejdsgiveren (skal ikke være et ta-selv-bord ) og lønmodtageren. Det sker ved, at det bliver medarbejderens problem, at håndtere de i praksis sikkert vanskelige situationer, der kan opstå i forbindelse med at skulle skaffe og betale - fornøden lægelig dokumentation i udlandet. En lønmodtager, der ønsker at påberåbe sig sygdom i ferien, vil således selv skulle fremskaffe en lægeerklæring, der opfylder betingelserne om dokumentation for uarbejdsdygtighed i Danmark, og betaler de hermed forbundne udgifter. Umiddelbare udfordringer kan være, hvornår er man uarbejdsdygtig? (vil givet vis blive vurderet forskelligt fra land til land), og hvad med de sproglige udfordringer hvem skal betale for evt. oversættelse? (dette er ikke berørt direkte i lovforslaget men vil sikkert påhvile lønmodtageren, der jo skal skaffe dokumentationen). De nye regler træder i kraft fra 1. maj Tekst: Bent Halfdan Pedersen, faglig sekretær i DFL Finske Sampo opkøber mere af Topdanmark Den finske forsikringsgigant Sampo har gentagne gange sagt, at man ikke er interesseret i at købe flere aktier i Topdanmark. Sampo ejer allerede 22,9 pct. af Topdanmarks aktiekapital. Sampos andel er svagt stigende, men ikke på baggrund af flere køb. Derimod har selskabet valgt ikke at deltage i Topdanmarks tilbagekøb af egne aktier, men tværtimod beholde hvad de har. I forvejen er Sampo aktiv på det danske forsikringsmarked gennem selskabet If og er storinvestor i Nordea. Sampos ledelse har løbende erklæret, at man ikke ønsker at overtage hele Topdanmark. Samarbejde nedbringer langtidssygemeldinger Danica Pension og Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt et samarbejde for at nedbringe antallet af langtidssygemeldinger og førtidspensionister. Når man er syg, så har man udfordringer nok og skal ikke også kæmpe mod komplicerede offentlige og private systemer. Det er baggrunden for, at Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt et samarbejde med Danica Pension for at gøre det nemmere for borgerne. Samarbejdet betyder, at offentlige og private skal samarbejde om at skabe grundlaget for en tidlig og koordineret indsats, der skal hjælpe en syg borger. Eksempelvis skal pensionsselskabet kunne få oplysninger om den syge borger, så der arbejdes mod at pensionsselskabet automatisk modtager besked, når en virksomhed sygemelder en medarbejder. Parterne skal desuden dele lægelige oplysninger og andre informationer for at undgå, at den syge bliver kastebold mellem instanserne. Målet med samarbejdet er at reducere de ca årlige tilkendelser af førtidspension på landsplan. Indtil videre er samarbejdet dog kun afprøvet på fem frivillige borgere og fremtiden vil vise, om det fungerer efter hensigten og kan udbredes til andre kommuner og pensionsselskaber. 26 Forsikring Nr

15 Infoside Kort nyt Endnu en ferielejlighed i Berlin Finanssektorens Feriefond har siden foråret 2011 udbudt en ferielejlighed i Berlin, og det har været et meget populært tilbud blandt medlemmerne af DFL og Finansforbundet. Derfor har feriefonden købt endnu en ferielejlighed lige i hjertet af Berlin på Danneckerstrasse i bydelen Friedrichshain. Lejligheden ligger i en klassisk ejendom, der er helt nyrenoveret og istandsat med sans for de historiske detaljer. Berlin er et af de mest besøgte turistmål i Europa og byder på alt fra historiske monumenter til shopping på flotte boulevarder. Byen er kendetegnet ved et rigt kulturliv og et spændende natteliv, og så ligger det jo tæt på Danmark, så transporten kan fås til rimelige priser. Lejligheden kan lejes for en uge ad gangen for kr. pr. uge eller som en miniferie for kr. Miniferien kan gå fra søndag til torsdag eller fra torsdag til søndag. Du kan allerede nu booke lejligheden (bookningen åbnede 6. juni) og første lejeperiode starter søndag den 10. juni. Du skal booke via feriefondens hjemmeside Topdanmark får bøder for overvågning Topdanmark er idømt dagbøder for at have overvåget en kunde på et ikke tilgængeligt område, skriver selskabet i en meddelelse til børsen. Retten i Helsingør fandt, at Topdanmark under en observation af en kunde overtrådte loven, men det var ikke selskabets hensigt, udtaler selskabet. Man vil nu nøje gennemgå procedurerne for at sikre, at man igen kommer på kant med loven. Straffen var til at overse, idet Topdanmark blev idømt 15 dagbøder på hver kr., og de valgte da heller ikke at anke dommen. engagement - erfaring - ekspertise Ingeniør der trænger til udfordringer? Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Få Danmarks højeste rente på din lønkonto Som medlem af DFL kan du få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste Med LSBprivat Løn får du hele 5% på de første kr. på din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem. For at få den høje rente skal du være medlem af DFL, have afsluttet din uddannelse og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. LSBprivat Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. Rentesatserne er variable og gældende pr. 13. februar SåDan Får Du 5% på Din lønkonto ring: Ring til os på online: Gå på dflbanken.dk og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto. Stærk bundlinje i Tryg Tryg kom ud af deres første kvartal i regnskabsåret med bedre resultat, end analytikerne havde ventet. Overskuddet før skat blev 721 mio. kr. mod ventet 593 mio. kr. og efter skat blev der 556 mio. kr. tilbage. Dette er mere end en fordobling i forhold til sidste år, hvor resultatet for samme periode blev 271 mio. kr. Det forsikringstekniske begreb combined ratio viser hvor mange kroner selskabet udbetaler for hver 100 kroner, der tjenes. Dette forbedrede Tryg fra 96,1 sidste år til nu 93,9. Tryg går efter at nå en combined ratio på 90 svarende til en egenkapitalforrentning på 20 pct. efter skat. Det forsikringstekniske resultat landede i kvartalet på 366 mio. kr. mod 268 mio. kr. i første kvartal For at forbedre resultaterne yderligere iværksætter Tryg-ledelsen en spareplan, der skal nedbringe omkostningerne og skadesudgifterne. De mere præcise mål bliver udmeldt senere. Vi søger en skarp profil, eksamineret skadekonsulent til property. Du trives med eget ansvarsområde og er klar til en international claimshandlingsvirksomhed en forretning i hastig vækst. Der er tale om en stilling med udviklingsmuligheder i en langsigtet ansættelse, hvor trivsel og tryghed i ansættelsen vægtes højt. Du kommer til at indgå i et team af dygtige medarbejdere, der servicerer et bredt udsnit af erhvervsskader for forsikringskunder og selvforsikrede virksomheder. Virksomheden er centralt beliggende i København, og dit arbejdsområde vil dække hele Danmark. Lyder det som en stilling for dig? Så læs mere på under Ledige Stillinger. Eller kontakt Tine Nissen Kornum på telefon Centrum Personale har mere end 20 års erfaring med rekruttering til forsikringsbranchen både i form af vikariater og fastansættelser. Vi har således et stort netværk i branchen, og vores konsulenter har solid erfaring med forsikringsspecialet. Vi har erfaring med rekruttering på alle trin af karrierestigen: fra kundeservicemedarbejderen, til sagsbehandleren og underwriteren samt stillinger på ledelsesniveau. 28 Forsikring Nr

16 Infoside Infoside Nyt fra personaleforeningerne Nyt fra personaleforeningerne Trafik Generalforsamling Trafiks personaleforening har afholdt generalforsamling den 27. april. Alt foregik i god ro og orden. Kassereren modtog genvalg. Efter generalforsamlingen gik alle i samlet flok til Rødovre Centret, hvor der blev bowlet, og senere blev der indtaget en forårsbuffet samme sted. Efterløn Vi har sagt farvel til en kollega, der er gået på efterløn, i marts I løbet af året stopper tre kolleger mere på grund af pensionering og efterløn. Desuden fejrer vi en 25 års jubilar i juli Alt dette har gjort, at personaleforeningen har forhøjet lokalkontingentet en smule, så der er råd til gode gaver og blomster. Vi cykler til arbejde Personaleforeningen har tilmeldt fem personer til Vi cykler til arbejde kampagnen. Trafik betaler tilmeldingsgebyret. Vi håber så på at vinde en rejse, en supercykel eller andet godt, OG samtidig oparbejde en formidabel kondition. Ja, formand og kasserer er skam med på holdet. Løsninger Sudoko løsning fra side 31...den lette & Distribution: sud_ss0116a.tif...og den svære & Distribution: sud_ss0119a.tif Topdanmark Jubilæer 1. juli inge Krarup Nielsen 25 år 1. august Aase Willadsen 50 år 1. august Birgit Norbrink 40 år 15. august kenneth Kjærbye 25 år 15. august Charlotte Hougaard 25 år Grill og ølsmagning Personaleforeningen i Viby afholdt medlemsarrangement med grill og ølsmagning fredag den 11. maj. Medlemmerne mødte talstærkt op, og havde en sjov og hyggelig aften. Seminar for Personaleforeningen I dagene fra torsdag den 31. maj og til lørdag den 2. juni afholdt personaleforeningen seminar for bestyrelsen og samtlige tillidsrepræsentanter. Årets seminar foregik på Kobæk Strand. I løbet af seminaret deltog også DFL s landsformand Mette Bergmann, direktionen og HR-direktøren fra Topdan-mark samt coach Mette Rix. Flot kvartalsregnskab Topdanmark offentliggjorde tirsdag den 22. maj regnskabet for 1. kvartal Selskabet kom ud med et flot overskud på 561 mio. kr., og en combi-ned ratio på 90,2. tallet fortæller om forsikringsudbetalinger i relation til hvad man får ind. Forventningerne til hele 2012 blev samtidig opjusteret med 100 mio. kr. Tryg Seminar for tillidsrepræsentanter maj afholdt personaleforeningen i Tryg seminar for alle tillidsrepræsen-tanter på Gentofte Hotel. I den anledning havde vi besøg af Morten Hübbe, der igennem to timer fortalte om status på forretningen samt svarede på mange spørgsmål fra salen. Det var en glædelig overraskelse for tillidsre-præsentanterne, at se Morten in real life for første gang. De kunne gå hjem med en følelse af, at tillidskorpset er værdsat i direktionen. Ny arbejdsmiljøorganisation Vi glæder os til at komme godt i gang med arbejdet i den nationalt forankrede arbejdsmiljøorganisation. Der er nu fundet de medarbejderrepræsentanter, som skal udgøre den dan-ske arbejdsmiljøorganisation. Mange er blevet fundet ved fredsvalg, mens der andre steder har været gennemført valg. Enkelte steder mangler vi stadig en arbejdsmiljørepræsentant, men de sidste håber vi snart at finde. Denne gang var det også ekstra omfattende, da vi er gået fra at være en nordisk til en nationalt forankret organisering. Fremover skal vi have fokus på det psykiske arbejdsmiljø og på ergonomi. Nu har vi boet i Det Levende Hus i nogle år, og vi skal minde hinanden om, at vi skal passe godt på os selv og hinanden, og benytte de gode ergonomiske muligheder, vi har. Jubilæer Marlene Schiøtte 1. juni 25 år Annette Frandsen 12. juni 40 år Danica Jubilæer 1. juni Lazhara Gyldenaxen 25 år Forberedelse af TR seminar Personaleforeningen er i gang med at forberede årets seminar for samtlige tillidsrepræsentanter. Det ser indtil videre ud til at blive meget spændende, hvor der blandt andet er personlig udvikling på programmet. SEB Jubilæer 1. august svend Bent Piemann 25 år Pensionering Den 15. juni går Lis Praem på pension efter 41 år og 10 måneder i selskabet. Der afholdes reception for hende i kantinen på Bernstorffsgade 50, Køben-havn kl til Alm. Brand Sorte tal på bundlinien Som medarbejdere i Alm. Brand glæder vi os over selskabets regnskab for 1. kvartal, og at koncernen igen har sorte tal på bundlinjen. Det har vi længe set frem til Kontorbesøg I personaleforeningen har vi sammen med bankens personaleforening været på besøg i alle koncernens kontorer. Det er altid en stor fornøjelse af komme rundt og hilse på vores medlemmer, for efter at vi er begyndt at afholde disse møder sammen med banken, giver det en bedre indsigt i hverdagen for vores medlemmer. GF Forsikring Seminar for personaleforeningen Den 24. og 25. maj afholder personaleforeningen sit PF-seminar. Her skal tillidsrepræsentanterne bruge noget af tiden på at lære hinanden bedre at kende, tale om deres rolle, forpligtigelser, ansvar og moral. Træf i Vingsted GF-Forsikring inviterede samtlige medarbejdere til træf i Vingsted lørdag den 2. juni. Her var der forskellige fælles aktiviteter samt foredrag om Hvorfor skal tingene altid forandres med Nils Willemoes. Dagen sluttede med en fest om aftenen. sjov til pausen Sudoku...en let Vindere 284 Maj-Britt Andersen, Roskilde, Alm. Brand Susanne Skjold, Roskilde, PFA Pension Kodeordet var: autograf & Distribution: sud_ss0116.tif...og en svær Deadline for indsendelse af Krydsord 285 er 1. august 2012 & Distribution: sud_ss0119.tif 30 Forsikring Nr

17 Afsender: DFL Applebys Plads København K Ændringer vedr. abonnementet ring venligst Magasinpost SMP Id nr: Brug solcremen rigtigt: En rigtig solstrålehistorie Så er det blevet tid for at komme ud i sommersolen forhåbentlig da og de fleste ved, at det er klogt at smøre sig med beskyttende solcreme, før man som vinterhvid dansker kaster sig over solbadningen. Man må dog ikke tro, at brug af solcreme er en fribillet til uhæmmet soldyrkelse. For at solcremen skal yde den beskyttelse, som pakningen angiver med solfaktoren, skal du bruge rigeligt med solcreme. Huden skal være mættet af cremen, så der skal bruges ca gram til en påsmøring. Mindre creme betyder, at beskyttelsen mindskes eksempelvis hvis du kun bruger en fjerdedel af den anbefalede mængde, svarer det til, at en beskyttelsesfaktor på 16 bliver reduceret til en faktor på 2. Husk at smøre solcreme på igen, når du har været ude at svømme, ligget på et håndklæde eller svedt meget. Det gælder også de såkaldt vandafvisende eller vandfaste solcremer. Vil du sikre dig, at solfaktoren holder, så råder eksperterne til at du smører dig ind hver 2. time, uanset hvor god solcremen er. Solcreme skal altid bruges forebyggende, dvs. du skal smøre dig ind hjemmefra, eller så snart du kommer ud i solen. Ved at bruge solcreme reducerer du risikoen for solskoldning, men risikoen for at få hudkræft øges jo længere tid, du opholder dig i solen - også selvom du bruger solcreme. Husk, at du i særlig høj grad skal undgå at sidde i solen midt på dagen dvs. mellem kl. 12 og 15, hvor den brænder mest. En tynd bomuldstrøje beskytter langt bedre end solcreme og i dag kan du tilmed få tøj med indbygget solfaktor Solfaktoren UV-A-stråler er pigmentdannende og gør huden brun, men påvirker også hudens ældning. UV-B stråler kan give solforbrænding og hudkræft. Solcremers beskyttende evne angives med beskyttelsesfaktoren (SPF, Sun Protection Factor). SPF angivelen skal forstås således: Faktor 2 filtrerer 50 pct. af strålerne fra, faktor 4 filtrerer 75 pct. og ved faktor 10 filtreres 90 pct. Man skal derfor ikke tro, at de meget høje faktorer giver ekstremt meget mere beskyttelse, for eksempelvis ved faktor 20 beskyttes mod 95 pct. af strålerne. Der er dog forskellige metoder til at angive solfaktoren, bl.a. FDA-metoden, som giver højere tal, men ikke højere beskyttelse. Tips til sommergrillen Kuglegrillen har holdt sit indtog i danskernes hjem, og med den er det faktisk blevet nemmere at grille også ting som hele kyllinger, laksesider og stege. Mange er blevet så glade for den enkle og fedtfattige tilberedning, at de også smider julens flæskesteg eller and i grillen. Men det er en anden historie Man skal dog tænke sig om, når man griller. Griber man det rigtigt an, bliver resultatet både velsmagende og sundt. Først og fremmest gælder det om ikke at vende kødet i usundt stegefedt, men nøjes med en kort, vitaminbevarende varmepåvirkning. Og så gælder det især om ikke at branke brænde - kødet. Her råber kræftforskerne nemlig vagt i gevær, for når kødet forkulles bliver koncentrationen af potentielt kræftfremkaldende stoffer tårnhøj. Men der er råd, for hvis man drysser rosmarin på maden så vil det modvirke de skadelige stoffer. Her kommer seks gode råd til sommergrillen: 1. Spis mindre kød og vælg kvalitet i stedet for kvantitet. Marinér selv kødet, for det marinerede kød i supermarkedet er typisk det ældste 2. Vælg grillpølser og helst med et kødindhold på 70 pct. eller mere 3. Grill helst med indirekte varme, så kødet ikke brændes og der dannes ikke så mange skadelige stoffer. Hvis fedtet fra kødet drypper ned og giver flammer, så brankes kødet og der udvikles skadelige stegemutagener 4. Tag en god salat som forret, det lægger en dæmper på appetitten 5. Sørg også for godt med tilbehør i form af grillede grøntsager 6. Endelig så bør man undgå næringsfattigt hvidt brød, men i stedet vælge groft brød God sommer!

LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 27. APRIL 2012

LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 27. APRIL 2012 LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 27. APRIL 2012 INDLEDNING Da jeg aflagde min beretning for to år siden var Danmark i krise ja, hele verden var nærmest i krise. Dengang tolkede vi små, positive

Læs mere

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Faggrupper, fora og udvalg/hb-ansvarlige: Alarmfaggruppen IT-faggruppen Specialistfaggruppen Taksatorfaggruppen Regionsforum Ungdomsforum

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Mødereferat. Referat af. 21. december 2015 / side 1 af 6. Holdt den 15. december 2015. Tilstede. Atradius Aros Bornholms Brand FDC FTF-A GF Forsikring

Mødereferat. Referat af. 21. december 2015 / side 1 af 6. Holdt den 15. december 2015. Tilstede. Atradius Aros Bornholms Brand FDC FTF-A GF Forsikring 21. december 2015 / side 1 af 6 Referat af SMP Holdt den 15. december 2015 Tilstede Fra sekretariatet Atradius Aros Bornholms Brand FDC FTF-A GF Forsikring If Industriens Pension LB Forsikring NEM Forsikring

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen?

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen? Sådan får du den toptunede bestyrelse og hvordan får vi kampvalg til bestyrelsen? Hvem er dagens ekspert Klaus Gertsen 50 år/gift/3 børn/viborg Ansat i DBU Jylland fra 01. januar 2008 25 år i hæren/forsvaret

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere