Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter."

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino og Morten Hvidtfeldt vælges. Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Der bydes velkommen til gæster, herunder de kritiske revisorer, repræsentanter fra Odense Kredsforening, Claus Petersen og Torben Conrad fra Hovedforeningen samt sekretariatsmedarbejdere fra Københavns Kredsforening. Århus Kredsforening hilser, men er ikke tilstede. 3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg Formand for bestyrelsen, Thomas Ehlers, uddyber bestyrelsens skriftlige beretning: Fremdriftsreformen: FADL støttede demonstration mod fremdriftsreformen i efteråret. Vi har gjort vores ypperste for at støtte øvrige studenterorganisationer i deres kamp mod reformen og har deltaget aktivt i den offentlige debat. Afventer fortsat hvad der sker med orlovsreglerne. Næste skridt er at se på selve implementeringen af reformen, samt eventuelle konsekvenser heraf lidt i stil med vores taktik i kampen mod 4-års reglen. 4-års reglen blev til 5-års regel: FADL har bidraget statistisk med 12. semesters undersøgelsen. Vi har en formodning om at 5-års reglen heller ikke er særligt fordelagtig, men vi afventer og ser hvad der sker. Ny driftsaftale mellem regionen og Københavns Vagtbureau pr. 1. jan. 14: Det er fortsat medicinstuderende fra Repræsentantskabet i Københavns Kredsforening som sidder i Københavns Vagtbureaus bestyrelse. Man behøver nu ikke længere være medlem af fagforeningen for at få arbejde gennem KVB, hvilket vores medlemmer er orienteret om. Det fremhæves at der stadig er mange gode grunde til at være medlem af FADL og FADL+1-kampagnen præsenteres. 60-års jubilæum: Er blevet fejret i løbet af året med bl.a. jubilæumskonference i Domus Medica, medlemsfest i Studenterklubben samt vores nye medlemssystem. Beretning fra det lokale medlemsfordelsudvalg (MFU) ved Emil Knudsen List. Beretning fra kursusudvalget ved Gitte Hedermann Pedersen: Vi tilbyder ca. 530 kursuspladser per semester og så godt som alle disse udfyldes. Kurserne har fra dette semester skiftet navn. Hvor de før hed FADL s lægevikarkurser hedder de nu blot FADL s kurser. Dette skyldes at det gamle navn ikke var overenskomstmæssigt forsvarligt. Beretning for Arrangements og Foredragsudvalget (AFU) ved formand Josefine Tangen Jensen: DHL gik godt! 105 løbere + en meget populær pølsevogn. Vi har i år afholdt flere informationsaftener i samarbejde med LPB. Thomas Hansen Kan man evt. lave flere arrangementer på tværs af det nationale FADL? Er dette noget man diskuterer i kredsen? Josefine Tangen Jensen Arrangements og Foredragsudvalget tager dette til efterretning. Thomas Ehlers Opfordrer medlemmerne til at deltage i lokaludvalgenes arbejde, også selvom man ikke er medlem af KKR.

2 Mathias Melgaard Forklarer hvordan SPV/VT-overenskomsten finansierer FADL s kurser, og at det er derfor vi har måttet ændre kursernes navn. Sabina Hauge Kunne man evt. lave et kursus i skattefordele i forbindelse med lægevikararbejdet? Kasper Kjær Gasbjerg Svarer at der er mange muligheder for at søge information omkring netop dette, både på FADL s hjemmeside samt i den lille røde for lægevikarer. Beretningerne godkendes enstemmigt. 4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg Formand for Hovedbestyrelsen Kasper Kjær Gasbjerg uddyber den skriftlige beretning: 60-års jubilæum: Supplerer beretningen ved Thomas Ehlers. Vi har indsamlet ca kr. til kampen mod multiresistent TB i samarbejde med MSF. FF15: Der bliver ansat 3 nye medarbejdere til at optimere arbejdet i Hovedforeningen én i hver kreds. Claus Petersen er allerede ansat her i København. Desuden skal der i Odense og Århus ansættes en ITmedarbejder samt en medarbejder som skal arbejde med MF, herunder særligt forsikringsspørgsmål. Beretning fra Arbejdspolitisk Udvalg (APU) ved formand Kasper Kjær Gasbjerg: Arbejdsmarkedspolitisk udvalg er et nyt udvalg under Hovedbestyrelsen. Situationen er lige nu den, at der mangler vagttagere i Københavns Vagtbureau, hvorimod der mangler vagter i Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. Dette er noget vi arbejder meget med. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg er vilde med almen praksis arbejdstitlen praksisassisten introduceres. Beretning fra Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) ved formand Jesper Brink Svendsen: 4-års reglen er blevet til en 5-års regel: Det er vi glade for, dog holder vi skarpt øje med hvilke konsekvenser 5-års reglen kommer til at have. Det overvejes om der skal der laves en ny 12. semesters undersøgelse. KBU-fordelings algoritme: FADL arbejder for, at lodtrækningsmodellen erstattes med en mere fordelagtig model. Fuld støtte fra Foreningen af Yngre Læger og Lægeforeningen. Sundhedsstyrelsen har påpeget at de aldrig modtager klager omkring den nuværende model, dette kan formentlig skyldes at folk klager regionalt. Samarbejde forskningsforeningerne: UPU arbejder for bedre vilkår for de forskningsårsstuderende. AMEE 2013: I efterforløbet af AMEE arbejdes der videre med projekterne mental sundhed og optag på studiet. Hepatitis B-vaccination: Der arbejdes fortsat på at alle medicinstuderende tilbydes gratis hepatitis B- vaccination. Beretning for Lægevikargruppen (LVG) ved formand Lui Koch: OK-15-forhandlingerne er på trapperne. Informerer om udsigter og strategi. Kravs indsamlingen introduceres. Hvilke udsigter er der for lægevikariater, nu hvor fremdriftsreformen stormer frem? Der arbejdes på at indgå en ny overenskomst for medicinstuderende ansat ved landets simulatorenheder. Beretning fra overenskomstudvalget (OU) ved formand Mette Arbjørn: Der har i år været stor udskiftning i OU. Årets arbejde har været præget af mange sager omkring overenskomstbrud. Desuden er vi i gang med at udarbejde den lille blå for SPV ere og VT ere. Der er oprettet et overenskomstformandsskab med formændene fra hhv. lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. Beretning fra Studenterundervisergruppen (SUG) ved formand Nicolai Park Hughes

3 OK-15 starter for SUG s vedkommende allerede i januar, dette i samarbejde med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Vi er på nuværende tidspunkt i færd med at sammensætte vores liste med krav til Moderniseringsstyrelsen. Opfordrer medlemmerne til at komme med krav til overenskomsten. I det foregående år har vi haft en del problemer med sager på især KU, da de har meget svært ved at overholde vores overenskomst. Der nævnes flere eksempler, bl.a. på sager omkring kontrakter og manglende udbetaling af forberedelsestid. Beretning fra det nationale medlemsfordelsudvalg (MFU) ved Thomas Ehlers: Vores forsikringsaftale skal digitaliseres. Der er en ny bankaftale på trapperne med lån og spar bank. Thomas Ehlers Understreger at FADL fortsat er imod 5-års reglen og al tvang i den lægelige efteruddannelse! Gitte Hedermann Beder Jesper Brink Svendsen om at uddybe den føromtalte KBU-fordelings algoritme. Jesper Brink Svendsen Uddyber. 5. Beretning fra FADL s forlag Den skriftlige beretning uddybes ved formand for forlagets bestyrelse Kasper Kjær Gasbjerg: Der fremlægges et overskud på 1,2 mio. kr. Der arbejdes på, at FADL s forlag skal have titler som tilsammen er dækkende for hele pensum på studiet. Olivia Schou-Lorenzen Overvejer i at lave bøger til fysioterapeutstuderende. Kasper Kjær Gasbjerg Ja, men sygeplejerskemarkedet er større. Vi overvejer naturligvis også andre faggrupper som ergo- og fysioterapeuter. 6. Beretning fra Københavns Vagtbureau (KVB) Den skriftlige beretning uddybes ved formand for bestyrelsen Thomas Ehlers: Vi har i det forgangne foreningsår haft et rekord stort antal uddannede vagttagere: ca. 500 spv ere og over 100 VT ere. Desuden er der mange nye hold i år. 2013: 2112 studerende dækkede ca vagter sv.t. en stigning på 15% fra året før. Gennemsnitligt tjener hver vagttager kr. Der er fortsat udækkede vagter. Vagtbureauet har effektiviseret deres administration. Arbejdsgangene i bureauet systematiseres vha. en række instrukser. Der er implementeret nye regionskrav ifm. akkreditering og genoplivningskurset på DIMS er afskaffet af økonomiske årsager, da dette ikke var et krav fra regionerne. Andrea Meyer Hvad er den væsentligste forskel på Københavns vagtbureau og Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest? Thomas Ehlers Københavns vagtbureau er et in house selskab under regionerne. Det er derfor ikke konkurrenceforvridende når regionerne bruger sygeplejevikarer. I de andre kredse har der været tale om private virksomheder. Olivia Schou Lorentzen Spørger til hvorfor der ikke står FADL-vagt på akkrediteringskortet længere? Synes det er mystisk at man nu hedder sygeplejevikar og ikke FAD-vagt. Anders Englund I modul C udtrykkes det klart at man skal præsentere sig som sygeplejevikar. Olivia Er træt af at blive forvekslet med en sygeplejerskestuderende. Thomas Tager dette til efterretning på vegne af bestyrelsen i Københavns Vagtbureau. Line Schmidt Hvad bruger vi vagtbureauets overskud til?

4 Thomas Ehlers De bliver akkumuleret i vagtbureauet, men skal på sigt returneres til regionerne. Peder Warming Det bliver altså billigere for regionen at bruge sygeplejevikarer. 7. Forslag til drøftelse Ved Thomas Ehlers. Der spørges til holdningstilkendegivelse iht. bagudbetaling for ny- og genindmeldelser. Thomas Ehlers Hvad mener i, medlemmerne? Præsenterer for fabrikerede argumenter for og imod. Marius Stauning Ønsker genopfriskning af reglen som den er nu. Thomas Ehlers Uddyber denne. Jonas Olsen Mener ikke at man ved tilbagebetaling betaler for noget man ikke har brugt. Mener kun man bør tilbagebetale hvis man har være medlem før. Line Dalgaard Kan man fortsat få kurser uden at være medlem? Olivia Schou Lorentzen Kan man gøre således at man ikke kan få spv-kursus uden at være medlem? Mathias Melgaard Mener et stabilt medlemstal er vigtigt i forhandlingsøjemed. Kasper Kjær Gasbjerg Svarer Line Dalgaard og Olivia Schou Lorentzen. Vi vil gerne have data, derfor har vi lanceret FADL+1 kampagnen netop for at se om det gør en forskel. Henrik Hjortkjær Er der lavet stikprøver eller spørgeundersøgelser blandt medlemmer? Thomas Ehlers Det vi gør nu, er at se på hvad der sker når vi dispenserer på reglerne. Altså FADL+1- kampagnen. Zara Stiesen Det er svært at sælge FADL til folk på kandidatdelen. Kunne man todele det således at hvis man melder sig ind på 7. semester skal man ikke betale tilbage? Det er jo på en måde en ny uddannelse. Christoffer Vissing Hvad vil effekten være? Færre eller flere medlemmer? Forstiller sig at mange ikke melder sig ind når der skal tilbagebetales. Marius Stauning Mener det samme som Christoffer Vissing. Thomas Hansen Et semesters tilbagebetaling virker mere rimeligt. Det er jo i bund og grund en god regel. Sabina Hauge Mener at gebyret skræmmer folk væk og ikke er særlig solidarisk. Førstegangsindmeldinger bør være gratis. Peder Warming Hvilken ordning hverver flest medlemmer? Dét er det væsentligste spørgsmål! Anna-Martha Hammershøj Man skal ikke undervurdere effekten af at fange de studerende tidligt. Det er tilbagebetalingen med til at forstærke. Synes FADL+1-kampagnen er rigtigt god mener den skal promoveres langt mere, eksempelvis i MOK. Mener desuden ikke at den skal være tidsbegrænset. Bobby Lo De fleste fagforeninger har jo denne regel! Mathias Melgaard Enig med Anna Martha. Pelle Pedersen Farligt at folk måske kun melder sig ind når de kan tage kurser. David Lentz Sørensen Mener at tilbagebetaling er pisk frem for en gulerod. Der skal hellere være goder ved at melde sig ind, end straf ved ikke at gøre det. Anne-sophie Homøe Man må jo stille et egentligt forslag imod tilbagebetalingsreglen, således at der er noget konkret at tage stilling til. Thomas Ehlers Vi har i repræsentantskabet ikke taget stilling til dette spørgsmål og vi vil gerne vide hvad medlemmerne mener om det først. Derfor er der intet vedtægtsændringsforslag nu. Zara Stiensen Uenig med Pelle. FADL sælger jo sig selv! 8. Vedtægtsændringer Det accepteres at forslaget behandles til trods for at det ikke indgik i indkaldelsen. Forslaget vedtages enstemmigt. 9. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter David Lentz Sørensen og Anne-Sophie Homøe genopstiller begge og vælges.

5 Sebastian Krog genopstiller som suppleant og vælges. Anders Englund opstiller som suppleant og vælges. Beretning fra de kritiske revisorer: Har været til 2 møder samt gennemgået årsregnskab og budget for 2013 er i gang med Havde enkelte spørgsmål som blev besvaret fyldestgørende. Regnskabet er efter ansættelse af den nye regnskabsmedarbejder blevet langt mere overskueligt. Repræsentantskabet har forvaltet midlerne korrekt og de kritiske revisorer er fuldt tilfredse med at repræsentantskabet igen i år har brugt færre penge på dem selv end budgetteret. 10. Forslag om ny dato for eventuel klage over valgets opgørelse Jf. Valgregulativet. Der opfordres til at klager indgives inden udgangen af næste uge. 11. Afslutning af valghandling Det konstateres at valghandlingen nu er slut. 12. Eventuelt. Herunder fri debat Zara Stiesen Der er meget dårligt fremmøde. Kan man gøre mere for at få flere medlemmer til at dukke op til generalforsamlingen i fremtiden? Kasper Kjær Gasbjerg Der er sendt mails ud til alle medlemmer, vi har delt morgenmad ud, vi har været tilstede ved karrieredagen. Vi er løbet tør for idéer. Olivia Schou Lorentzen Måske hvis det ikke lå på en fredag. Kasper Før i tiden lå generalforsamlingen altid om onsdagen. Fremmødet var det samme. Generalforsamlingen afsluttes.

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere